T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 2013/35 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun adı : T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) 1 Merkezi İlgili Bakanlık Esas Sermayesi Ödenmiş Sermayesi Ödenmemiş Sermayesi :Ankara : T.C. Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı : TL : TL : TL YÖNETİM KURULU (Karar Organı) Yönetim Kurulundaki Ünvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği Bakanlık veya Kuruluş Kuruluştaki veya mesleği görevi Görevli Bulunduğu Süre Başlama Tarihi Ayrılış Tarihi 1-Başkan Osman TURAL PTT Genel Müdürlüğü Genel Müdür Üye Yusuf TOPRAK PTT Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd Üye Özay ATBAŞ PTT Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd Üye Prof. Dr. Ender Ethem ATAY Ulaştırma Bakanlığı Öğretim Üyesi Üye Münir Kaya AMANVERMEZ Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Üye Ahmet Fethi TOPTAŞ Hazine Müsteşarlığı 1.Hukuk Müşaviri Üye Ahmet Genç Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Kuruluşun adı: Merkezi İlgili Bakanlık Esas Sermayesi Ödenmiş Sermayesi Ödenmemiş Sermayesi :Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi :Ankara : T.C. Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı : TL : TL : TL Yönetim Kurulundaki Ünvanı Adı ve Soyadı YÖNETİM KURULU (Karar Organı) Temsil ettiği Bakanlık veya Kuruluştaki görevi veya Kuruluş mesleği Görevli Bulunduğu Süre Başlama Tarihi Ayrılış Tarihi 1-Başkan Osman TURAL PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Devam ediyor Genel Müdür 2-Başkan V. Celile Özlem TUNÇAK Ulaştırma Denizcilik ve Danışman Devam ediyor Haberleşme Bakanlığı 3-Üye Prof. Dr. Ender Ethem ATAY Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 4-Üye Münir Kaya AMANVERMEZ Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Öğretim Üyesi Devam ediyor Denetim Hizmetleri Başkan Vekili Devam ediyor 5-Üye Dr.Ahmet GENÇ Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Devam ediyor tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6475 sayılı Kanun ile teşkilatın tüzel kişiliği değişmiştir.

4 Kısaltmalar APS APG CRM EDI : Acele posta servisi : Acele posta gönderisi : Costumer relationships management (Müşteri İlişkileri Yönetimi) : Posta gönderileri hakkındaki verilerin elektronik alınıp verilmesi EUROGIRO : Avrupa Posta Bankaları Çek Merkezleri Bilgisayar Şebekesi IBRS İNDEK KİM KKTS KKTG PTT PİD PİM : Uluslararası Ticari Cevap Servisi : PTT Genel Müdürlüğü İnceleme ve Değerlendirme Kurulu : Kargo İşleme Merkezi : Kapıdan kapıya teslim servisi : Kapıdan kapıya teslim gönderisi : Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü : Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi : Posta İşleme Merkezi POSTSHOP : Faaliyet alanı ile ilgili ürün ve malzemelerin tanıtımı pazarlanması TUHİS UPU UPT YPK : Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası : Universal Postal Union (Uluslararası Posta Birliği) : Ucuz para transferi : Yüksek Planlama Kurulu

5 İÇİNDEKİLER Sayfa I- TOPLU BAKIŞ... I A-Posta hizmetlerinin dünyadaki önemi ve kapsamı... B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi... C-Öneriler... I III VIII II-İDARİ BÜNYE... 1 A-Mevzuat... 1 B-Teşkilat... 3 C-Personel Durumu... 7 III-MALİ BÜNYE A-Mali Durum B-Mali Sonuçlar IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI A-İşletme bütçesinin genel durumu B-Finansman C-Giderler D-Tedarik işleri E-Üretim ve maliyetler Hizmet üretimleri Maliyetler F-Pazarlama G-Sigorta işleri H-İşletme sonuçları I-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler.. 73 J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V-BİLANÇO A-Aktif (Varlıklar) B-Pasif (Kaynaklar) VI-GELİR TABLOSU VII-EKLER

6

7 I I. TOPLU BAKIŞ A-Posta hizmetlerinin Dünya ekonomisindeki yeri: Resmi haberleşme amacıyla çok eski çağlardan beri verilmekte olan posta hizmeti, adını Roma İmparatoru August (MÖ 62 MS 14) tarafından oluşturulan Cursus Publicus olarak tanımlanan mektup dağıtım sistemi içinde yer alan ve Posta olarak tanımlanan konaklama istasyonlarından almaktadır. İlk dönemlerde resmi haberleşme amacıyla kil ve ahşap tabletler, adını Bergama dan alan parşömenler ve papirüsler üzerine yazılmaya başlanan mektubun kağıt üzerine yazılmaya başlaması, matbaanın bulunuşundan sonra Avrupa da okur-yazar oranının yükselmesi, buna paralel olarak kayıt, tapu ve ticari belge kullanımının yaygınlaşması yazılı haberleşme gereksinimini artırmış ve XVII. yüzyıldan itibaren özel kişi ve kuruluşların ihtiyacını da karşılayacak şekilde posta idareleri kurulmaya başlanmıştır. Bu konuda verilebilecek ilk örnek 1660 yılında Fransa da kurulan Posta İdaresidir. Bu hizmeti veren ülkeler arasında XVII. ve XVIII. yüzyıllarda ikili anlaşmaların yapıldığı, XIX. Yüzyıla gelindiğinde ise genişleyen demiryolu ağları ve sayıları artan buharlı gemiler sayesinde posta hizmetinin yaygınlaştığı ve uluslararası ticarete büyük katkı sağladığı görülmektedir. Bu hizmete yönelik ilk önemli reform İngiltere de 1840 yılında yapılmıştır. Posta ücretinin gönderici tarafından ödenmesi, ücretlere belli standartların getirilmesi ve posta pulu kullanımına başlanması bu hizmetin gelişmesine büyük katkı sağlamış, bu yenilikler zaman içinde diğer ülkeler tarafından da benimsenmiştir. Posta hizmetinin evrensel bir kamu hizmeti haline gelmesi 15 Eylül 1874 tarihinde İsviçre nin Bern şehrinde toplanan ilk uluslararası kongrede alınan kararlarla mümkün olmuştur. Toplantıda imzalanan Bern Antlaşması ile kurulan Genel Posta Birliği, 1878 yılında Evrensel Posta Birliği (Universal Postal Union/UPU)olarak adlandırılmış olup, bu birliğin koyduğu kurallar sayesinde posta hizmeti çoğu ülkede oldukça ucuz ve standart bir kamu hizmeti haline gelmiştir. Uluslararası standartların belirlendiği 1874 yılından günümüze kadar geçen sürede dünyada kişi başına düşen mektup sayısının, bazı istisnai durumlar dışında, sürekli olarak arttığı, mektup sayısındaki artışın milli gelir artışlarıyla doğrudan ilintili olduğu görülmektedir. UPU tarafından açıklanan son verilere göre dünya nüfusunun %95 inin posta hizmetlerinden faydalandığı, bu hizmeti sağlamakla görevli personel sayısının ise 5,4 milyon kişiye ulaştığı görülmektedir. Bunun 4,4 milyon kişisi tam zamanlı, 1 milyon kişisi ise kısmı zamanlı çalışanlardan meydana gelmektedir. Dünyada posta hizmetlerinden elde edilen toplam gelirin ise 197 milyar SDR düzeyinde olduğu belirtilmektedir. Bunun %48 inin mektup postasından, %35 inin koli-kargo hizmetinden, %12 sinin ise parasal posta hizmetlerinden elde edildiği, yıllık toplam gönderi sayısının 368 milyar adedi aştığı, ancak bu sayının giderek azalma eğilimine girdiği, buna karşılık koli-kargo trafiğinde arış görüldüğü ve yılda 6,4 milyar adede ulaştığı açıklanan bilgiler arasında yer almaktadır.

8 II Sayıştay Bu verilerden de açıkça görüldüğü üzere, gelişen haberleşme teknolojileri mektup trafiğini olumsuz yönde etkilemesine karşılık, yeni posta hizmetlerinin doğmasına da neden olmuştur. Bunlar Hybrid mail, lojistik, e-posta, İnternet üzerinden pazarlama, çevrimiçi fatura ödeme ve gönderilerin elektronik olarak izlenmesi gibi katma değerli tümleşik posta hizmetleridir. Dünyadaki posta idarelerinin internet üzerinden sunduğu hizmetlerin en yaygın olanı, kayıtlı gönderilerin online olarak izlenmesidir. İnternet üzerinden filatelik malzeme satışı ve e-mektup hizmeti ise Posta İdareleri tarafından sunulan diğer katma değerli hizmetler olarak öne çıkmaktadır. Katma değerli hizmetlerin sunulmaya başlanmasıyla birlikte, posta idarelerinin yapıları da değişmeye başlamış ve sektörün serbestleştirilmesi gündeme gelmiştir. UPU ya üye ülkelerin önemli bir kısmında posta hizmetinin serbestleştiği ve rekabete açık hale geldiği görülmektedir. En yaygın kamu hizmetlerinden biri olan ve uluslararası niteliği olan posta hizmetinde uygulanacak genel kurallar ve standartlar Uluslararası Posta Birliği tarafından belirlenmekle birlikte, konunun ekonomik ve sosyal boyutunun büyüklüğü nedeniyle bu sektör 1993 yılından itibaren Avrupa Birliği nin gündemine alınmış ve posta hizmetine yönelik kuralların tek pazar kavramı içinde belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu tarihten itibaren Avrupa Birliği bünyesinde oluşturulmaya başlanan müktesebat bu hizmetin geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Konuya ilişkin ilk direktif tarihinde yayımlanan 97/67/EC sayılı direktiftir. Bu direktifte Birlik içinde evrensel posta hizmetinin tanımı, evrensel hizmet sağlayıcının tekeline verilecek hizmetler ile tekel dışı gönderiler için uygulanacak kurallar, tarife prensipleri ve evrensel hizmet sağlanmasından kaynaklanan mali yükümlülüğün hesaplanması, teknik standartların uyumu, bağımsız milli düzenleyici kurulların oluşturulması sağlanmıştır. Bu direktifi tadil eden 2002/39/EC sayılı direktif tarihinde yayınlanmış ve bu hizmete yönelik yeni şartlar getirilmiştir. Getirilen yeni şartlara göre tekel kapsamına alınan gönderilerin ağırlığı 350 gramdan tarihinden itibaren 100 grama, tarihinden itibaren de 50 grama düşürülmüştür. Bilançoların şeffaflığı, çapraz sübvansiyonun önlenmesi ve rekabetin sağlanması ise 2002 yılındaki Direktifin diğer hükümleridir. Söz konusu Direktif doğrultusunda Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan milli düzenlemeler incelendiğinde, bazı ülkelerde bu Direktifin belirlediği sınırların ötesinde de düzenlemeler yapıldığı, buna karşılık posta idarelerinde görece daha fazla personelin istihdam edildiği ülkelerde ise bu Direktif sınırlarına uyulmaya çalışıldığı görülmektedir. Avrupa Birliği tarafından tarihinden geçerli olmak üzere 97/67/EC Direktifini değiştiren 2008/6/EC direktifinin uygulamaya konulması ve ağırlık sınırlamasının kaldırılması ise serbestleşmenin önünün tamamen açılması anlamına gelmektedir. Posta hizmetinde tekellerin kalkması ve rekabetin başlaması kamu kuruluşu niteliğindeki posta idarelerinin yapılarını değiştirmeye zorladığı gibi sundukları hizmetleri gözden geçirmek durumunda bırakmaktadır. Bu kapsamda yapılacak çalışmalara yol göstermek amacıyla UPU tarafından hazırlanan çeşitli strateji

9 III dokümanlarında; daha iyi haberleşmenin sağlanması için geleneksel hizmetlerin kalitesinin artırılması, pazarın geleceği ve kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik bilgi birikiminin artırılması, posta hizmetlerinin gelişmesinin sağlanması için teknolojik, sosyoekonomik, ekolojik ve yasal deşikliğe gidilmesi, ayrıca posta sektöründe görev alan kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin artırılması temel hedefler olarak gösterilmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak programlar da ise önceliğin yasal düzenleme ve denetime verildiği, posta idarelerinin önceliğinin ise hizmet kalitesinin artırılması yönünde olduğu görülmektedir. B- Kuruluşun Tarihçesi, Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Gelişimi: Osmanlı İmparatorluğu nda daha ilk devirlerden itibaren çeşitli isimler altında mektup haberleşmesinin yürütüldüğü, 16. yüzyılda da menzil teşkilatının kurulduğu bilinmektedir yılında Gülhane Hattı Hümayunu ile postanın halkın ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde teşkilatlanması öngörülmüş ve bu kapsamda yayımlanan Posta Nizamnamesi ile 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nazırlığı kurulmuştur. İlk posta hizmeti 28 Ekim 1840 tarihinde İstanbul-Edirne arasında başlamış, 2 Kasım 1840 tarihinden itibaren de İstanbul(Üsküdar)-Kartal ve İstanbul-İznik posta hatları oluşturulmuştur. Menzil teşkilatından elde edilen bilgi birikimi sayesinde bu hatlar kısa sürede genişletilerek İstanbul dan o dönemin önemli ticaret merkezleri olan Tokat, Diyarbakır, Musul ve Bağdat a posta taşımasına başlanmış, daha önce kurulan İstanbul-Edirne posta hattı Sırbistan a kadar uzatılmıştır. Buharlı gemilerin hizmete girmesiyle birlikte deniz yoluyla posta taşımacılığına da aynı dönemde başlanmış, Kara Deniz kıyısındaki kentler ile Trablusgarb ve Yemen gibi uzak vilayetlere posta hizmeti götürülmüştür yılları arasında yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle iltizam yöntemiyle yürütülen posta hizmeti, ülke içinde yayılan hatların yanında yapılan ikili anlaşmalarla Avusturya, Fransa, Rusya, Almanya, İtalya, İngiltere, Romanya, Yunanistan ve Mısır ile karşılıklı olarak verilmeye başlanmıştır. Yapılan bu ikili anlaşmaların esas amaçlarından birinin Kırım Savaşına katılan müttefik ordulardaki askerlerin haberleşme ihtiyaçlarını karşılamak olduğu bilinmektedir. Posta hizmetinin ilk başladığı dönemde alınan ücret mektup üzerine kırmızı kalemle yazılırken 1863 yılında taşbaskı tekniği ile 4 farklı türde basılan posta pulları kullanılmaya başlanmıştır. İlk olarak Postane-i Âmire ile Beşiktaş, Üsküdar, Fatih semtlerinde satışına başlanan posta pullarının, yine aynı yılda tesis edilen posta kutuları ile birlikte kullanılmasıyla posta trafiğinde önemli bir artış sağlanmıştır. İstanbul da şehir içi mektuplaşma ihtiyacını karşılamak üzere 9 Ağustos 1865 tarihinde çıkartılan bir iradeyle Birinci Şehir Postasının kurulması imtiyazı özel bir kişiye verilmiş ve 13 Aralık 1865 tarihinde hizmete başlanmıştır. Bu hizmet için şehrin değişik yerlerinde özel mektup kutuları konulmuş ve şehiriçi posta hizmeti şehirlerlerarası ve uluslararası posta hizmetinden ayrı tutulmuştur. Ülkede ilk telgraf hattının tesisiyle birlikte 1855 yılında kurulan Telgraf Müdürlüğünün 1871 yılında Posta Nazırlığı bünyesine alınmasıyla teşkilatın ismi Posta ve Telgraf Nezareti olarak değiştirilmiş ve 15 Eylül 1874 tarihinde oluşturulan Uluslararası Posta Birliği ne kurucu üye olarak katılmış, 1876 da ise uluslar arası

10 IV Sayıştay posta nakil şebekesi oluşturulmuş, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülen teşkilat 1913 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılmıştır. Posta ile para havalesine 1910 yılında, telgraf havalesine ise 1913 yılında başlanmıştır. O dönemden itibaren ülkenin vilayet ve sancak merkezlerinde postaneler ile Ziraat Bankası şubeleri birbirlerine olabildiğince yakın konuşlandırılmaya başlanmış ve parasal işlemlere yönelik hizmetler kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Yine aynı dönemde mektupların alıcılarına daha hızlı ulaştırılabilmesi amacıyla posta hatları yeniden düzenlenmiştir. Yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde 1812 yılında Fransa ve İngiltere, 1843 yılında Yunanistan, 1870 yılında Almanya nın ülkede yurtdışı haberleşmeye yönelik posta şubeleri kurmasıyla sayıları 70 i geçen yabancı posta şubeleri ile birlikte 1840 yılından itibaren hizmet veren Kuruluş, tarihinde yayımlanan Posta Nizamnamesi ile yurtiçi posta hizmetinde tekel hakkına sahip olmakla birlikte, Lozan Barış Antlaşması yla yabancı posta idarelerinin yurtiçinde şube açma haklarının kaldırılması üzerine, yurtiçi ve yurtdışı kamu haberleşme hizmetlerini sağlamada tekel hakkına kavuşmuştur. Bu duruma uygun olarak 1923 yılında 376 sayılı Posta Kanunu, 1924 yılında da 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girmiş ve kamu haberleşmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Kuruluş 1933 yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlı katma bütçeli bir idare haline getirilerek PTT Genel Müdürlüğü adını almış, 1939 yılında da Ulaştırma Bakanlığına bağlanmıştır. 376 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran tarih ve 5584 sayılı Posta Kanunu ile yetkileri yeniden tanımlanan Kuruluş, 6145 sayılı kanunla tarihinde Kamu İktisadi Teşebbüsü haline getirilmiştir. Dünyadaki posta hizmetinin önemli bir parçasını teşkil eden Posta Çekleri ve Yolculuk Posta Çekleri hizmetine başlanılması için tarihinde 6/11684 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilmiş ve bu kapsamda hazırlanan yönetmelik tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Esas gelirini posta haberleşmesinden elde etmekle birlikte bilançosunu genellikle zararla kapatan bir kuruluş durumunda iken 1980 yılından itibaren kâra geçen Kuruluş, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) haline getirilmiştir tarih ve 4000 sayılı Kanun ile Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. olarak ikiye ayrılması öngörülen Kuruluş 1995 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin (Türk Telekom) kurulup ayrılmasıyla Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (Pİ) olarak posta ve telgraf hizmetlerini yürütmeye başlamış, Kuruluşun adı tarihli 4502 sayılı yasa ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) olarak yeniden değiştirilmiştir. Kuruluş ile ilgili son yapılan yasal düzenleme ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Posta Hizmetleri Kanunu olup, Kuruluşun hukuki statüsü değiştirilerek anonim şirket haline getirilmiş, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir. Şirketin Esas Sözleşmesi tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır.

11 V Yapılan son düzenleme sonrası ülkedeki posta hizmetlerinin rekabet ortamı içinde gelişmesi ve kalitesinin yükselmesi öngörülmekte olup, gelirlerinin önemli bir kısmını mektup postasından elde eden Kuruluş un bu hizmette sahip olduğu tekel hakkının ihlali nedeniyle uğradığı gelir kaybını gidermesi, ülke genelinde oluşturduğu geniş otomasyon ağı sayesinde bankacılık/parasal posta hizmetlerinden elde ettiği gelirleri koruyup daha da arttırması ve tarihinde başlatıp tarihinde yeniden düzenlendiği PTTKargo hizmetinde rekabet ortamının koşulları gereği pazardan daha fazla pay almak için hizmet kalitesini arttırması beklenmektedir. Kuruluş un 2008 ile 2012 yıllarına ait bilgileri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

12 VI Sayıştay Son iki yıl Artış/Azalış Toplu bilgiler Ölçü farkı % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Öz kaynaklar ,9 Yabancı kaynaklar ,9 Finansman giderleri Maddi duran varlıklar (edinme değ.) ,4 Maddi duran varlıklar birikmiş amor ,7 Yatırım için yapılan nakit ödeme Bin TL (65.378) (33,9) Yatırımlar gerçekleşme oranı (nakit) % ,3 Tüm alım tutarı Bin TL ,8 Üretim maliyeti ,0 Mektup postası* Bin adet ,0 Kargo/APG/KKTG/Kurye* ,2 PTTBank gelirleri Bin TL ,5 Net satış tutarı Bin TL ,1 Stoklar ,4 Memur (Ortalama) Kişi (10) 0,9 Sözleşmeli (Ortalama) (297) (1,1) İşçi (Ortalama) (74) (9,0) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,2 Cari yıla ilişkin: - Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,2 - Memur başına aylık ort. gider TL ,2 - Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL ,7 - Sözleşmeli başına aylık ort. gider TL ,2 - İşçiler için yapılan giderler Bin TL (4.117) (8,5) - İşçi başına aylık ort. gider TL (185) (3,6) Dönem kâr. ilişkin vergi ve yas.yük. Bin TL (2.786) (7,8) Tahakkuk eden vergiler ,4 GSYİH ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) ,3 GSYİH ya katkı (Alıcı ) ,9 GSMH ya katkı ( ) ,2 İşl.faal.kârlılığı(Özkaynak yönünden) % 10,0 4,0 3,1 0,2 3,8 3, Mali kârlılık ( ) % 33,0 18,9 11,8 13,5 12,4 (1,1) (8,1) İktisadi kârlılık % 19,9 12,1 7,2 11,9 10,9 (1) (8,4) İşletme faaliyeti kâr veya zararı Bin TL ,3 Dönem kârı veya zararı (2.594) (1,5) Bilanço kârı veya zararı ,5 *2010 yılı sonrasında APG kargo içerisine alınmıştır.

13 VII Posta hizmetlerinin yeniden düzenlenmesini sağlamak üzere tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu tarihinden itibaren yürürlükte olan 5584 sayılı Posta Kanunu yürürlükten kaldırarak bu hizmet sektöründe önemli yapısal değişikliklere neden olacak hukuki bir zemin hazırlamış, bunun yanı sıra Kuruluş un hukuki statüsünü de anonim şirket haline dönüştürmüştür. Statüsü değişen ve daha esnek koşullarda hizmet sunma imkânına kavuşan Kuruluş un yeniden tanımlanmış görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde rekabet koşulları altında hizmet sunması beklendiğinden, posta hizmetlerinde müşteri memnuniyeti ve kazanımının, gönderinin tam ve hızlı şekilde alıcıya teslimiyle mümkün olabileceği dikkate alınarak, stratejik planda öngörülen performans kriterlerini sağlayacak şekilde hizmet kalitesinin attırılmasına daha fazla önem verilmesi uygun olacaktır. Bu amaçla gerçekleştirilecek uygulamalar ise daha öncekilerden elde edilen sonuçlar dikkate alınarak ana faaliyetlerle ilgili yöntem ve sistem değişikliklerinin pilot uygulamalar sonrası hayata geçirilmesi Kuruluş açısından büyük önem arz etmektedir. Kuruluş açısından önem arz eden diğer bir husus ise diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye de de büyük gelişme kaydeden, ancak Kuruluş açısından henüz kârlı bir hizmet durumunda olmayan kargo/kurye hizmeti ile ilgilidir. Bu hizmete yönelik kalite, fiyat politikası, pazar analizi, maliyet yapısı, iş akışı ile diğer bünye içi ve bünye dışı faktörler değerlendirilmek suretiyle strateji belirlemeye esas bir sürdürülebilirlik analizi yapılması uygun olacaktır. Bunun yanı sıra, Kuruluş un faaliyet alanlarındaki rekabet avantajlarının daha etkin kılınmasına ve bu yolla müşteri memnuniyeti ve sadakatinin sağlanmasına yönelik olarak; müşteri odaklı yönetim ve pazarlama anlayışı çerçevesinde, müşteri ilişkileri yönetim sistemi oluşturulması hususunun değerlendirilmesi de gerekmektedir. Diğer taraftan, yapılan son yasal düzenleme sonrası evrensel posta hizmet yükümlüsü haline gelen Kuruluş un bu kapsamdaki maliyetlerini net bir şekilde hesaplama yükümlülüğü bulunduğundan, sunulan ana hizmetlerin maliyetlerinin gerçekçi bir şekilde hesaplanması gerekli hale gelmiştir. Bu kapsamda olmak üzere; personel giderleri, ortak kullanım alanları ile ilgili yapılan giderler ile diğer hizmet gruplarına bire bir yazılamayan tüm müşterek giderlerin hangi dağıtım anahtarları ile ana hizmet gruplarına dağıtılması gerektiği hususlarının tespit edilerek; posta, banka, lojistik ana hizmet gruplarına ilişkin hesaplarının birbirinden ayrılması ve maliyetlerinin ayrı ayrı hesaplanarak gerçek maliyetlere dayalı hizmet fiyatlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yapılan yasal düzenleme ile emekliliğe hak kazanmış personelin teşviki söz konusu olduğundan, bu imkânın kullanılmasıyla toplam çalışan sayısında önemli azalma meydana gelmiştir. Esas itibariyle insan gücüne dayalı olan Kuruluş hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması açısından oluşan bu açığının bir an önce kapatılması, ayrıca yeniden yapılanmada yönetici performansının yükseltilmesi ve orta kademe yöneticiliğin teşvik edilmesi açısından, hizmet sağlamada ve sorumluluk üstlenmede önemli işlevi olan merkez müdürlüklerinin ücretlerinin sınıf durumlarına

14 VIII Sayıştay bağlı olarak kademeli ücretlendirmeye tabi tutulması hususunun değerlendirilmesi uygun olacaktır. Kuruluş ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında ücretli geçiş yapılan yollarda OGS ve KGS dışında daha ekonomik bir model olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) oluşturulmasına yönelik olarak protokol yapılarak bu kapsamda temin edilen sistem tarihi itibariyle ülke çapında hizmete verilmiş olmakla birlikte, sistemde kullanılan teknolojinin yazılım ve donanım olarak yenilenmesi, terfisi, eksiklik ve aksaklıklarının giderilmesi için ilave yatırım gerekeceği hususu göz önüne alınarak, taraflar arasında bu amaçla yeni bir mutabakat sağlanması uygun olacaktır. C-Öneriler: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğünün 2012 yılındaki çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1-Posta hizmet kalitesinin artırılması ve kabul edilen posta gönderilerinde artış sağlanabilmesine yönelik olarak; temel performans göstergelerinden olan gönderilerin alıcılara hedeflenen sürelerde teslimini sağlayacak operasyonel iyileştirmelere ağırlık verilmesi (Sayfa:40-42), 2- Emekliliği teşvik etmek amacıyla 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu nun geçici 7 nci maddesi ile getirilen hüküm doğrultusunda, emekliye ayrılan personelin fazla olması nedeniyle, PTT nin hizmet kalitesinde düşüş yaşanmaması için gerekli işgücü ihtiyacının bir an önce karşılanması (Sayfa:46), 3- Teşkilatın yeniden yapılanması çerçevesinde, yönetici performansının yükseltilmesi ve orta kademe yöneticiliğin teşvik edilmesi açısından, merkez müdürlüklerinin ücretlerinin sınıf durumlarına bağlı olarak kademeli ücretlendirmeye tabi tutulması hususunun değerlendirilmesi (Sayfa:4-5), 4-Gönderilerin dağıtım/teslimi hizmetlerinin gönderi bazında ücretlendirilmek üzere yaptırılmasına ilişkin yapılan sözleşmenin yaşanan sorunlar nedeniyle iptaline yol açan deneyim sonuçları göz önünde bulundurularak, ana faaliyetlerle ilgili önemli yöntem ve sistem değişikliklerinin pilot uygulamalar sonrasında hayata geçirilmesi (Sayfa:56-58), 5-Kuruluşun 2012 yılında yaklaşık 160 milyon TL zararla sonuçlanan kargo/kurye hizmetleri konusunda, hizmet kalitesi, fiyat politikası, pazar analizi, maliyet yapısı, iş akışı ile diğer bünye içi ve bünye dışı faktörler değerlendirilmek suretiyle strateji belirlemeye esas bir sürdürülebilirlik analizi yapılması (Sayfa:58-59), 6-Evrensel posta hizmet yükümlüsü olan Kuruluş un bu kapsamdaki maliyetlerini net bir şekilde hesaplama zorunluluğu da dikkate alınarak, PTT ana hizmet maliyetlerinin gerçekçi bir şekilde hesaplanabilmesi için; personel giderleri, ortak kullanım alanları ile ilgili yapılan giderler ile diğer hizmet gruplarına bire bir yazılamayan tüm müşterek giderlerin hangi dağıtım anahtarları ile ana hizmet gruplarına dağıtılması gerektiği hususlarının tespit edilerek; posta, banka, lojistik ana hizmet gruplarına ilişkin hesaplarının birbirinden ayrılması ve maliyetlerinin ayrı ayrı hesaplanarak gerçek maliyetlere dayalı hizmet fiyatlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması (Sayfa:60-62),

15 IX 7- PTT nin faaliyet alanlarındaki rekabet avantajlarının daha etkin kılınmasına ve bu yolla müşteri memnuniyeti ve sadakatinin sağlanmasına yönelik olarak; -Müşteri odaklı yönetim ve pazarlama anlayışı çerçevesinde, müşteri ilişkileri yönetim sistemi oluşturulması, -Tanıtım ve pazarlama personelinin hizmet ve/veya müşteri grupları itibariye uzmanlaşması sağlanarak uygun bölgelerde kurumsal şube uygulamasına geçilmesi hususlarının değerlendirilmesi (Sayfa:63-65), 8-Otoyollar ve Boğaz Köprülerine HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) kurulması, işletilmesi ve bankacılık hizmetlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla Kuruluş ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren protokol kapsamında temin edilmiş olan donanım ve yazılımının yenilenmesi, terfisi, ihtiyaçlara göre ilave özellikler kazandırılması ve oluşabilecek eksiklik ve aksaklıklarının giderilmesi için gerekli olacak ilave yatırımları öngören ek protokol imzalanması hususunda girişimde bulunulması (Sayfa:80-81), 9- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan ve Rapor ekleri (Ek:14) arasına alınan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğünün 2012 yılı bilânçosu ve 171,445,473,03 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur.

16

17 1 II-İDARİ BÜNYE A-Mevzuat: 1-Kanunlar: 1840 yılında Posta Nazırlığı olarak kurulan, 1933 yılında katma bütçeli bir idare haline getirilen, 1954 yılında ise Kamu İktisadi Teşebbüsü olan PTT Genel Müdürlüğü; tarih ve 4000 sayılı Kanun gereği olarak 1995 yılından itibaren Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ve T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (Pİ) olarak ikiye ayrılmıştır. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü nün unvanı tarih ve 4502 sayılı Kanunun 24. maddesi ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) olarak değiştirilmiştir. Kuruluşun ana statüsü; Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 99/T- 52 sayılı kararı ile onaylanarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kuruluş un 2012 yılı Raporu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girene kadar mevcut mevzuat hükümlerine göre denetlenmiştir. Buna göre, Kuruluş Ana Statüsünün 4. maddesinde Kuruluşun amaç ve faaliyet konuları özet olarak; sayılı Posta Kanunu ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile diğer Kanunlarda: -Tekel olarak verilen; Yurdun her tarafında açık ve kapalı mektuplar ve posta kartlarını kabul etmek, taşımak ve dağıtmak, 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla halka hizmet veren gişelerdeki telgraf, teleks, tele-post gibi uç tesisleri ile telgraf muhabere cihazlarını kurmak ve işletmek, -Tekel dışı olarak verilen; Gazete, dergi ve kitaplar ile her türlü basılmış kağıtlar, tebliğ kağıtları, küçük paketler, değer konulmuş ve konulmamış posta kolilerinin kabulü, taşınması ve dağıtılması, posta bonoları ile posta ve telgraf havale işlemleri, yolcu ve bagaj taşımacılığı, posta çekleri ve seyahat çeki işlemleri gibi hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, -Sigorta acenteliği yapmak, -Döviz alım satımı yapmak, -IBRS (Uluslar arası Ticari Cevap Servisi), ADRESBANK (Adres bankası) gibi hizmetlerin kurulup işletilmesi: EUROGIRO (Avrupa Posta Bankaları Çek Merkezleri Bilgisayar Şebekesi), EDI (Posta Gönderileri Hakkındaki Verilerin Elektronik Olarak Alınıp Verilmesi) gibi uluslararası hizmet veren sistemlere katılmak; POSTSHOP (faaliyet alanı ile ilgili ürün ve malzemelerin tanıtımı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. ( TDİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor 24.11.1984 tarih ve 4046 sayılı Kanun gereğince, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş; Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Temmuz 2012 Bakan Sunuşu Bilindiği üzere, ulaştırma ve haberleşme; ülkelerin ekonomik yönden gelişerek, güçlenmelerine ve sosyal refahın yaygınlaşarak,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU TÜRKİYE PETROLLERİ PETROL DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 3346 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun Adı Merkez İlgili Kuruluş

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı