internet ORTAMINDA islam HUKUKU SAHASINDA YAPILAN TÜRKÇE ÇALIŞMALAR ÜZERiNE BiR DENEME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "internet ORTAMINDA islam HUKUKU SAHASINDA YAPILAN TÜRKÇE ÇALIŞMALAR ÜZERiNE BiR DENEME"

Transkript

1 islam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 3, 2004, s internet ORTAMINDA islam HUKUKU SAHASINDA YAPILAN TÜRKÇE ÇALIŞMALAR ÜZERiNE BiR DENEME ~ * Muhammed Hamidullah AGIRAKÇA An Essay on Turkish Studies in the Field of Islami~ Law in the Internet Internet is most important enstrumant of knowledge, technology age. lt should be used in the field of lslamic Studies. There is no study of field unless internet is used, and internet is getting more significant in the field of islamic studies. Nowadays scholars who study in the field of islamic studies use internet more than library and reach to same datum more simple. Internet technology made knowledge and datum in range of one key which before getting that knowledge and datum takes weeks. Especially in the last decade firstly studies and works transferred to computer afterward served to the user of internet free -fee. We will offer Turkish web-pages in the field lslamic Law, which is one of the basic field of Department of Basic lslamic Studies. A. Giriş Bilgi ve teknoloji çağının en önemli iletişim araçlarının başında gelen İnternet, İsliimi ilimler sahasında da faydalanılması gereken bir teknolojidir. Bilgisayar ve İnternet'in girmediği hiçbir sahanın kalmadığı günümüzde, din bilirnleri sahasında da İnternet kullanımi her geçen gün daha da yaygınlaşmaktadır.' Din Bilimleri sahasında araştırma yapan akademisyenler, yavaş yavaş tozlj kütüphane raflarının yanı sıra, bilgisayar ekranlarının karşısında da kendi sahalarında aynı verilere çok daha hızlı ulaşarak çalışmalarına devam etmektedir. Bilgisayar ve İnternet teknolojisi, daha önceleri araştırmacıların günler ve haftalar süren çalışmalar neticesinde ulaştığı bilgileri, şimdi bir tuş yakınlığı mesafesine getirmiştir. Özellikle son on yıldır büyük bir ivme kazanan bu araştırmalar, önce bilgisayar ortamlarına aktarılmış, zamanla internet'te de yer alarak araştırmacıların imkanına ücretsiz olarak sunulmuştur. Temel İslam Bilimlerinden İslam Hukuku sahasında internet ortamında yapılan ça- lışmaları tespit amaçlı yaptığımız araştırmada öncelikli hedefımiz, bu sahadaki web adres- Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstittisil ilahiyat Anabilim Dalı İslam Hukuku YilksekLisans öğrencisi. Üskiidar İMKB Kız Meslek Lisesi, Din Kiiltiirii ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni. İnternet ve bilgisayann İlahiyatçılar açısından yeri ve önemi hakkında çok değerli bir çalışma için bkz: Biilent Ünal. İliilıiyat ve Bilgisayar", Şubat 2004 eri-. şimi.

2 332 Muhammed Hamidullah Ağırakça lerini bir araya getirip kısaca. bu adresierin tanıtımını yapmaktı. Araştırmacılara kolaylık sağlayacak bu çalışmanın Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak tasarlanmış sitelerin taranmasıyla hazırlanması düşünülmüştü. Ancak çalışmaya başlandıktan sonra internet deryasında bu üç dille İslam Hukuku sahasında yapılan çalışmaları tespitin oldukça zaman alıcı ve makale hacmini aşan bir çalışma olacağı fikrine ulaşılmıştır. Bu nedenle, daha sonraki çalışmalara bir örnek olması amacıyla, sadece Türkçe olarak hazırlanmış we~ sayfalarının taranmasıyla bir deneme yapılmıştır. Çalışmamızda, İnternet ortarnında en kapsamlı arama motorları olarak bilinen Yahoo ve Google'ın arama motorları esas kabul edilmiş, bu sitelerde yapılan anahtar kelimelerin araştırılması neticesinde tespit edilen adresler incelenmiştir. Her iki sitede "gelişmiş arama" yoluyla İslam Hukuku, fıkıh, fıkıh mezhepleri, fıkıh usulü, Islam hukuk tarihi, mezhep imamlarının isimleri ve bazı usfil ve hukuk terimleri taratılmış, neticede ulaşılan web adresleri tek tek tespit edildikten sonra kayda değer olarak kabul ettiğimiz sitelerio adresleri verilip kısaca tanitılmıştır. Arama motorlarının yanı sıra İslam! linkleri içeren sitelerden hareketle yüzlerce web sayfası taranmış, konumuzia ilgili bölümü olan çalışmalar itinayla seçilmiştir. Şubat 2004 tarihi itibariyle yaptığımız, Türkçe olarak İslam Hukuku sahasında yapılmış çalışmaların internet ortamındaki yerini de görmeye yarayan araştırmamız ile bu sahada çalışma yapanlara bir imkan sunulmak istenmiştir. Araştırmamız neticesinde ulaşılan sonuçlar. daha sonraki araştırmacıları yönlendirmek amaçlı tespitler olup maddeler halinde sunulmuştur. ilahiyat Fakültelerinin resmi web sayfaları, süreli yayınlar, organizasyonlar, kişi ve grup çalışmaları şeklinde alt başlıklar halinde sistemarize edilen çalışmamızda, tanttılan siteler bütün yönleriyle dt~ğil sadece İslam Hukuku ile ilgili içerikleri yönüyle ele alınmıştır. Bütün başlıklarda adresler, alfabetik olarak düzenlenmiştir. Sadece ilahiyat fakültelerinin adresleri konumuzia ilgili içerikleri alınasa da verilmiş; bununla araştırmacıların ileriki zamanlarda konumuzia ilgili muhtemel çalışmaları takip edebilmeleri hedeflenmiştir. B. islam Hukuku ile ilgili Konuların Yer Aldığı Türkçe internet Siteleri ve Tanıtımları ı. ilahiyat Fakülteleri (Ankara İlahiyat): Fakültenin sitesi çok basit içerikli olup araştırmaınızia ilgili hiçbir bilgi yer almamaktadır. (Atatürk İlfihiyat!Erzurum): Fakültenin web sayfasından Üniversitenin kütüphanesine ulaşma imkanı bulunmaktadır. Yordam 200 I ile hazırlanan kütüphane programıyla Fakülte kütüphanesinde yer alan İslam Hukuku sahasında yapılmış çalışmaların bibliyografik künyesine ulaşılabilir. ilahiyat (Cumhuriyet İlahiyat/Sivas): Sivas ilahiyat'ın İnternet sayfasında fakültenin 1996 yılından beri yayınladığı ilahiyat Fakültesi Dergisi yer almaktadır. İçerisinde İslam Hukuku ile ilgili makalelerin de yer aldığı derginin günümüze kadar çıkmış, birinci sayısı hariç, sekiz sayısındaki, bütün makalelerinin tam metnine ulaşılabilmektedir. (Çanakkale İlahiyat): Fakültenin sayfasının linkler bölümünde, fakültenin İslam Hukuku Bilim Dalı araştırma görevlilerinden Ali Hakan Çavuşoğlu'nun hazırladığı çok değerli iki çalışma yer almaktadır. Bunlardan ilki, "Türkiye'de İsli'un Hukuku Salıasmda Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Tezleri"nin

3 internet Ortamında İslam Hukuku Sahasında Yapılan Türkçe Çalışmalar 333 tam listesi, bir diğeri ise "Diyanet Vak.fz İslfım Ansiklopedisinde Yer Alan İslam Hukuku Maddelerinin Bölümlere Göre Tasnifi"dir. (Çukurova İliihiyat/ Adana): Fakültenin sayfası geçici bir süre için servis dışı kaldığından içeriğine ulaşılamamıştır. tr lfakul te/ilahi va tl (Dicle İliihiyat/Diyarbakır): Fakültenin web sayfasında İsHim Hukuku ile ilgili çalışmaların da bulunduğu makaleler bölümü yer almaktadır. Bölümlerin tanıtımında Temel İslam Bilimlerinden İslam Hukuku ile ilgili kısımda, bölüm hocalarının öz geçmişleri ve yaptıkları çalışmalara yer verilmiştir. (Dokuz Eylül İliihiyat/İzmir): Fakültenin web sayfasında, içerisinde İslam Hukuku alanında makalelerin de yer aldığı ilahiyat Fakültesi Dergisinin sayılarının içerikleri yer almaktadır. Makale metinlerine ulaşma imkanı ise yoktur. İslam Hukuku sahasında fakülte kütüphanesinde yer alan eserleri görmek için web ortamında kütüphaneyi taramak da, aynı adresten mümkündür. (Erciyes İlahiyat/Kayseri): Site hazırlık aşamasında olduğundan çalışınarnızla ilgili bilgi yer almamaktadır. (Fırat İHihiyat!Elazığ): Üniversitenin web sayfasında, fakülteler bölümünde İHihiyatla ilgili kısa bir tanıtım yer almaktadır. Ancak Fır~t Üniversitesi'nin ana sayfasından eser içerikli üniversite kütüphanesinde taran1a yapma imkanı bulunmaktadır. Böylelikle ilahiyat Fakültesi kütüphanesine ulaşılabilir. (Gazi İlahiyat/Çorum): Fakültenin internet sayfasında içerisinde İslam Hukuku sahasında makalelelerin de yer aldığı Ocak 2002 de yayma başlayan ilahiyat Fakültesi dergisinin l. sayısının içeriği yer almaktadır. Bunun yanı sıra 200i yılı mezunlannın bitirme tezlerinin tam listesi yer almaktadır. Bu tezler arasında İslam Hukuku ile ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. (Harran İHihiyat/Urfa): Fakültenin web sayfası oldukça zayıf olup İsliimi ilimler sahasında yapılan araştım1alara yer vermemektedir. tr/ (D arende İliihiyat/Malatya): Fakültenin sadece ana sayfası mevcuttur. İçeriğinde ise hiçbir şey yer almamaktadır. is tan bu!.edu. tr/i lah iyat/index. htm (İstanbul İlahiyat): Fakültenin web sayfasından, içerisinde İslam Hukuku ile ilgili makalelerin de yer aldığı, 1999' d~n itibaren yayııı yapan İ\5.hiyat Fakültesi Dergisinin içeriğine ulaşmak mümkündür. (2003 yılına kadar yayınlanmış altı sayının içindeki makalelerin listesi yer almaktadır.) (Kahramanmaraş İliihiyat) : Fakültenin web sayfası henüz hazırlık aşamasındadır. İliihiyat Fakültesi Dergisinin ise hakemli ve yılda iki sayı olarak çıkarılması tasarlanmaktadır. Derslerin içeriği ile ilgili bölümden, İslam Hukuku ile ilgili okutulan derslerin muhtevasına ulaşılabilir. (Karadeniz İliihiyat!Rize): Sitenin tezler bölümünde. faki.iltenin lisans üstü eğitiminde yaptırılan İslam Hukuku tezlerinin listesine ulaşmak mümkündür. Fakültenin lisans döneminde okutulan İslam Hukuku derslerinin içeriğine de sitede yer verilmiştir. (Marmara İlahiyat/İstanbul): Sayfa bağlantıları. araştırmamızı hazırladığımız dönemde yanıt vermemektedir. (Ondokuz Mayıs İlahiyat/Samsun): Fakülte dergisinin 1986'dan 1996 ya kadar çıkan 8 sayısının içindeki makalelerin bibliyografik künyelerine ulaşmak mümkündür. Akademik personelin tanıtıınıyla ilgili İslam Hukuku bölümü öğretim öğelerinin çalışmalarının listesine yer verilmiştir. Uzun süreden beri fakülte sayfası guncellcnıncıni~ıir.

4 334 Muhammed Hamidullah Ağırakça (Osman Gazi/Eskişehir): Öğrencisi olınayan bir İHihiyat Fakültesi olması dolayısıyla İnt~rnet adresinde hiçbir şey yer almamaktadır. (Sakarya İlahiyat): Fakültenin İnternet sitesi nden, içerisinde İslam Hukukuyla ilgili çalışmaların da yer aldığı, 2000 yılında yayma başlayan Fakülte Dergisinin 2003 yılına kadar çıkan 7 sayısında yer alan makale isimlerine ulaşılabilir. Yine fakülte kütüphanesine Yordam 2001 ile ulaşılıp, İslam Hukuku sahasındaki eserlerin bibliyografik künyelerini tespit etmek mümkündür. (Selçuk İlahiyat/Konya): İslam Hukuku bölümü öğretim üyelerinin akademik çalışmalarına siteden ulaşılabilmektedir. (Süleyman Demirel İlahiyat!Isparta): Fakültenin web sayfasından içerisinde İslam Hukukuyla ilgili çalışmaların da yer aldığı Fakülte Dergisinin ilk 5 sayısının içindeki makalelerin isimlerine ulaşılabilir. Makalelerin tam metni yer almamaktadır. Ayrıca sitede Fakültenin düzenlediği Kutlu Doğum Sempozyumlarının içerikleri de bulunmaktadır. (Uludağ İlahiyat/Bursa): Fakültenin web sayfasının sadece İngilizce kısmına ulaşılmaktadır. Türkçe kısmı, bağlantı hatası vermektedir. mvo.htm (Yüzüncü Yıl İlahiyat/Van): Fakültenin İnternet sitesi henüz tasarım aşamasındadır. ll. Dergiler : Sosyal Bilimler sahasında Mayıs 1999'dan itibaren yayın yapan üç aylık hakemli derginin içeriğinde İslam Hukuku sahasında da bir çok makale yer almaktadır. Makalelerin bir kısmının tam metni Internet sitesinde yer alırken, bir kısmının ise İngilizce ve Türkçe özetleri bulunmaktadır. Haziran 1998 den beri kamu hukuku sahasında yayınlanan hakemli Kamu Hukuku Arşivi Dergisi'nde İslam Hukuku sahasında da makalelere yer verilmiştir. Makalelerin tam metnine İnternet ortamından ulaşılabilir. Edebiyat, Hukuk, Psikoloji, Sanat, Sosyoloji, Tarih ve diger sosyal bilim dallarındaki bilimsel çalışmaları yılda iki kez -Mart ve Ekim aylarındayayıniayan hakemli bir dergi olan Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi'nin makaleleri İnternet üzerinde yayınlanmaktadır. Dergide, İslam Hukuku'nun yan alanları ile ilgili makalelere de yer verilmiştir. : Yaklaşık 18 yıldır yayın hayatına devam eden derginin İnternet sitesinde eski sayıların arşiv indeksi yoluyla İslam Hukuku ile ilgili yapılmış ilmi makalelere ulaşma imkanı bulunmaktadır. İçerisinde İslam Hukuku ile ilgili akademik makalelerin de bulunduğu ilmi derginin İnternet sayfasıdır. Derginin arşiv bölümü henüz yapım aşamasındadır. : On dokuz Mayıs Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'ndeki bir grup öğretim üyesi tarafından çıkarılan üç aylık akademik "Dinbilimleri" dergisinin İnternet sitesidir. Sitede Ekim 2000'den itibaren dergide yer alan bütün makalelerin tam metni bulunmaktadır. İslam Hukuku ile ilgili makalelere de yer veren derginin web sayfasında, Türkiye'deki İlahiyar Fakültelerinde bulunan İslam Hukuku bilim dalı öğretim üyelerinin biyografik künyeleri mevcuttur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Diyanet İlmi Dergi"lnin sitesidir. Üç aylık olarak yayınlanan dergide. İsiilm Hukuku sahasında yazılmış akademik makaleler de yer almaktadır. Nisan 2002

5 İnternet Ortamında İslam Hukuku Sahasında Yapılan Türkçe Çalışmalar 335 tarihinden itibaren derginin bütün sayılannın yer aldığı sitede makalelerin ıam metnine yer verilmiştir. : Aylık olarak çıkan ve Şubat 1999'dan itibaren yayın yapan derginin İnternet sitesinde İslam hukuku ile ilgili makaleler de yer almaktadır. : 16 yıldan beri üç aylık olarakçıkan hakeınli derginin İnternet sitesinden bu dergide yayınlanan makalelerin İngilizce ve Türkçe Özetle- rine ulaşmak mümkündür. İslam Hukuku ile ilgili bazı özel sayılan da bulunan derginin bütün sayılarında araştırmamızın konusuyla ilgili makaleler mevcu_ttur tarihinde yayın hayatına başlayan derginin İnternet sitesinde, makale ve yazar adianna göre bir fihrist bulunmaktadır. İslam Hukuku sahasında birçok makalenin İngilizce ve Türkçe özetlerine de sitede yer verilmiştir. : Üç aylık fikir dergisi Köprü'nün Internet sitesinde derginin sayıları yer almaktadır. İsHl.m Hukuku sahasında bazı konuların özel sayılarda işlenmesinin yanı sıra, bir çok sayısında konuyla ilgili makaleler yer almaktadır. Araştırmacılara kolaylık sağlaması açısından derginin konu indeksi oldukça kullanışlıdır. : Ocak 2000'den itibaren aylık olarak çıkmakta olan derginin her sayısında fıkıh köşesi bulunmaktadır. Yusuf Özcan tarafından hazırlanan köşede İslam Hukukunun çeşitli konuları ele alınmaktadır. Makalelere İnternet ortamından ulaşılabilir. Temmuz 1988'de yayma başlayan üç aylık akademik derginin bütün sayılannda yer alan makaleleıinin tam metni İnternet ortamına aktarılmıştır. İçerisinde İslam Hukukuyla ilgili oldukça "fazla sayıda ilrrıl düzeyde makale bulunmaktadır. lll. Organizasyonlar : Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan sitede İslfım Hukukunun ibadetlerle ilgili bölümünden namaz, abctest ve hac konularında detaylı açıklamalarda bulunulmuştur. Bunun yanı sıra sitede "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında fıkıh problemleriyle ilgili birçok güncel meseleye de yer verilmiştir. Sitenin ana sayfasından Diyanet İşleri Başkanlığının Kütüphanesine de ulaşmak mümkündür. Ayrıca Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararlarına da bu sayfadan ulaşma imkanı vard\r. Kurul,r kararlarının metinleri, bunlar üzerine yapılan mütalaalar ve benzer konulardaki incelemelerle araştırmamız açısından oldukça zengin malzeme içermektedir. Güncel Dini Meseleler üzerine yapılan toplantılann İngilizce, Türkçe ve Arapça özetlerine de buradan ulaşılabilir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezinin İnternet adresi, İslam Hukuku sahasında çalışma yapanlar için oldukça büyük bir önem arzetmektedir. Sitenin kütüphane bölümünde İnternet üzerinden araştırma yapmak mümkündür. Ayrıca İslam Hukuku sahasında yazılmış makale ve tezlerin tespiti için de makale ve tez tarama progr~mı kullanılabilir. Arama seçenekleri arasında tezlerin ayrı bir bölümü olup. diğer eserlerden ayrı olarak. kütüphanede yer almıyorsa bile tezlerin künyelerine ulaşılabilir. Yine bu adresten, Türkiye geneli birçok kulüphaneye Yardam 2001 progra- ınıyla ulaşılabilmektedir. : İslam Hukuku sahasında uzman Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'ın başkanlığında kurulan vakfın internet sitesidir. Sitede, günümüz meselelerine verilen fetvaların yanı sıra, İslam İktisadı ile ilgili bir bölüm yer almaktadır. İslam Hukukunun bir çok alt başlığı ile ilgili akademik makalelerin yer aldığı sitede fıkh1 terim. leri de içeren bir "Terimler Ansiklopedisi" bulunmaktadır. Aynca sitede. Prof. Dr. Bayındır' ın İslam Hukuku sahasında telif ettiği eseriere e-kitap olarak yer veriliniş tir.

6 336 Muhammed Hamidullah Ağırakça IV. Grup Çalışmaları ve Bireysel Siteler : Hukuk sahasında yazılmış makalelerden müteşekkil çok kapsamlı olan sitede, İslam Hukuku sahasında da birçok makale yer almaktadır. : Dokuz Eylül Üniversitesi İlilhiyat Fakültesi İslam Hukuku Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Hüseyin Esen tarafından hazırlanan sitede, Hüseyin Esen'in İslfmı Hukukunda Mali Cezalar isimli yüksek lisans çalışmasının tam metninin yanı sıra, Ahmet Hasan'ın İslam Hukukunun Doğumu ve Gelişimi adlı eserinin tercümesi de yer almaktadır. Ali Hakan Çavuşoğlu'nun hazırladığı İslam Hukuku Sahasında Yapılmış Tezlerin listesine de siteden ulaşılabilir. "İslam'da kadın" konusunda oldukça kapsamlı bir çalışma olan site, tesettür, nikah, cinsel konular ve kadınların özel durumlanyla ilgili fetvaların yanı sıra, namaz, oruç, zekat ve hac konularını da ele almaktadır. Farklı ilinihai kitaplan kaynak olarak gösterilmiştir. : Bilim ve sanat dünyasında yer alan birçok ünlünün hayatını ve eserlerini anlatan sitede, Türkiye'de İslam Hukuku sahasında çalışma yapan akademisyenlere de yer verilmektedir. Osmanlı dönemi kadılarından bazılarının hayatlarının da yer aldığı site, biyografik tanıtırnda oldukça başarılı bir çalışmadır. : İslam Hukukunda helaller ve haramlar. günümüz meselelerine fetvalar, ticari konularda görülen problemlere İslam'ın getirdiği çözümlerin yer aldığı sitede bunların yanı sıra ilmihal bilgilerine de ulaşılabilir. : Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Can Aktan tarafından hazırlanan oldukça kapsamlı web sitesinin hukuk bölümünde Türk Hukuk Tarihi, Anayasa Hukuku ve İnsan Haklan konularında İslam Hukukunun yan alanlai-ını da kapsayan çeşitli makaleleryer almaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı sosyal bilimler arşivi iddiasıyla çıkan siteden, Hukuk ve İslam Dini başlıkları altında çok önemli linklere ulaşılabilir. : Yusuf Has tarafından hazırlanan sitede İslam! ilimierin birçok alt branşı ele alınmış, İslam Hukuku ile ilgili de güncel meseleler ve ibildetlerle ilgili fetvalara yer verilmiştir. Sitenin kütüphane bölümünde fıkıh başlığı altında yaklaşık 15 adet e-kitap yer almaktadır. :"İslam Hukukuna giriş ve İslam İktisadı sahalarında çeşitli makalelerin yer aldığı sitede yine aynı konularda oldukça geniş bir e-kitap koleksiyonu bulunmaktadır. Site geçici bir süre için hizmet dışıdır. Ahmet Tahir Dayhan'ın hazırladığı kişisel sayfada İslam hukuku ile ilgili kendi telif ettiği makaleler yer almaktadır. Büyük alim Zahid el-kevserl'ye ait olan Hanefi Fıklmım Esaslan adlı çalışmanın Türkçe'ye tercümesinin yer aldığı bir web sayfasıdır. Ana sayfasına ulaşılamayan bu adrestesadece eserin tercümesi yer almaktadır. Tercüme Abdülkadir Şener ve Cemal Sofuoğlu tarafından yapılmıştır. htlp://www.dinibilgiler.org/: Hakikat neşriyatın eserleri çerçevesinde oldukça kapsamlı hazırlanmış sitede İslam fıkhının ibadetler bölümüne geniş yer verilmiştir. : Almanca ve Türkçe yayın yapan web sayfası, İsliimi ilimler sahasında bir çok ilim dalıyla ilgili kapsamlı çalışmaları içermektedir. Sitede, İslam Hukuku sahasında ibadetlerle ilgili makalelerin yanı sıra birkaç e-kitap da bulunmaktadır hadisin Türkçe tercümesinin konularına göre tasnif edildiği Teysiru'l-Vusfil ila Ciimii'I-Usti/ adlı Kütlib-i Sitte'den derlenmiş çalışmaya da bu siteden ulaşılabilir. Ayrıca

7 İnternet Ortaınında İslam Hukuku Sahasında Yapılan Tlirkçe Çalışmalar 33 7 sitede; Yusuf Kerimoğlu'nun günümüz fıkıh problemlerine verdiği fetvalardan oluşan Emanet ve Ehliyet adlı ilmihal tarzındaki çalışması da yer almaktadır. : İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Kadın Erkek İlmihali, Haram ve Helal Yiyecekler, İslam Anayasası,.İslam Yönetim Nizamı, Emanet ve Ehliyet ve bir~ kaç ayn ilmihalin e-kitap olarak sunulduğu sitede İslam ve Kadın diye müstakil bir bölüm de mevcuttur. Bu bölümde, kadınlann özel durumlanyla ilgili fetvalann yanı sıra, nikah, cinsel hayat, tesettür mevzulan da işlenmiştir. Aynca zekat, abdest, namaz, oruc vb. birkaç ibadetin açıklaması da web sayfasında yer almaktadır. : Türkiye'nin ilk fıkıh sitesi başlığı altında yayın yapan sitede, namaz, oruc, zekat, hac, kurban, helal ve haram, talak ve nafaka, yernin ve kefaret başlıklan yer almaktadır. Bunun dışında siteye gönderilen sorulann cevaplarını içeren bir bölüm bulunmaktadır. Sitedeki bilgilerin kaynaklan ayn bir link ile belirtilmiş, klasik dönem Hanefi mezhebi kaynaklannın konulann anlatımında esas olduğu vurgulanmıştır. Aynca sitede mezhep imamlannın hayatını anlatan bir bölüm de bulunmaktadır. (http://www.saidnursi.de/fıkih/index.html) : S~t~yman Kösmene tarafından hazırlanan web sayfasında Risale-i Nur'da fıkıh adı altında KÜlliyat'ın içindeki fıkhi meseleler derlenrniştir. Bunun dışında sitede 400 fıkhi sorunun cevabı verilmiş, kaynak olarak çoğunlukla yine Risaleler kullanılınıştır. Cevaplar oldukça uzun ve kapsamlıdır. : İslam Hukuku sahasında Türkçe olarak hazırlanan kapsamlı bir çalışma olan site, Ebü Ubeyd Mustafa'bnu Refik tarafından hazırlanmıştır. Sitenin fıkıh bölümünde, İslam Hukukunda Temel Kurallar, Mecelle'nin 99 Maddesi, Ömer Nasuhi Bilmen~in Isıılahat-ı Fıkhiyye Karnusu'ndan Usul-i Fıkıh Terimleri, Sabahattin Zaim'in İslam İktisadınm Esasları, Ebu Zelıra'nın Müslümanların İhtilaj Sebepleri yer almaktadır. Furü fıkıhla ilgili bazı meselelerin yanı sıra FerÇ.iz ve Mirasta Temel Bilgiler başlığı altında bu ilimden bahsedilmektedir. : Bir Diyanet görevlisi tarafından bireysel o larak hazırlanan sitede, Diyanetin çeşitli konularda vermiş olduğu fetvalann yanı sıra, Prof. Dr. Hayretlin Karaman ve Emekli Müftü Halil Gönenç Hoca'nın çeşitli konularda verdiği fetvalar da yer almaktadır. Din İşleri Yüksek Kurulu kararlarına da yer verilen siteden, Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın ilmihali ile Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır'ın İslam Hukuku sahasındaki kitaplarına ulaşma imkanı vardır. Güncel meselelerle i}gili bir çok derleme fetva ve ilmihal bilgilerine de bu adresten ulaşılabilir. Sitede, Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali, Yusuf Kerimoğlu'nun Emanet ve El:ıliyet adlı eserinin yanı sıra, oruç, hac ve diğer ilmihal konulanyla ilgili birçok eserinin e-kitap olarak sunumu bulunmaktadır. :Temizlik, namaz, oruc, zekat, hac, kurban, evlilik, miras, giyim kuşam konularında biiçok fetva Mehmet Emre'nin Çağımız ve Günümüz Meselelerine Fetvalar adlı eserinden almtılanrnıştır. Aynca sitede mezhep imamlannın hayatıyla ilgili çeşitli yerlerden derleme bilgiler de yer almaktadır. Yard. Doç. Ahmet İshak Demir tarafından hazırlanan sitetürkiye'deki ilahiyat Fakülteleri arasında organizasyonu hedeflemektedir. İslam Hukuku sahasında Türkiye'nin bütün akadernisyenlerinin internet adreslerine ve yaptıklan çalışmalara buradan ulaşılabilir. : İnönü Üniversitesi Darende ilahiyat Fakültesi İslam Hukuku Bilim D;ılı'nda görev yapan Yard. Doc. Ali Duman'ın hazırlamış olduğu sitede, İslam Hukuku y{ İslam Hukukçulan başlıklan altında konuyla ilgili maka-

8 338 Muhammed Hamidullah Ağırakça!eler yer almaktadır. Henüz hazırlık aşamasında olan sitenin konu başlıkları tam olarak bitirilmemiş bir durumdadır. İslam'da Evlilik Hukuku ve Kurban ve Av Kitabı'nın online sunumunun yanı sıra, alfabetik olarak hazırlanmış, fıkhi konulardan müteşekkil İslam Fıkhı Ansiklopedisi'nin de yer aldığı bir çalışmadır. : İsliimi ilimler alanında birçok e kitabın bulunduğu sitede fıkıh alanıyla ilgili 28 tane e-kitap bulunmaktadır. : ilmihal konuları ve güncel meselelerle ilgili bazı değerlendirmelerin yer aldığı web sayfasının çok zengin olmayan bir fıkıh bölümü de bulunmaktadır. Çeşitli İslami ilimierin yanı sıra, ibadet fıkhı sahasında oruç, zekat ve Ramazan'la ilgili fetvaların yer aldığı bir sitedir. : Bu sayfa Saarbrücken Hukuki İnternet Projesi çerçevesinde hazırlanmış ve Türk okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Hukukla ilgili haberler ve gelişmelerin yer aldığı İnternet sayfasında Türk Hukuku ile ilgili bilgiler de bulunmaktadır. Yine bu sayfa üzerinden bütün Türk Kanuniarına ulaşılabildiği gibi, içtilıatlara da ulaşma imkanı vardır. Oldukça zengin bir e-kütüphane ve makale arşivine sahip sitede, bütün eserler hukukun alt başlıklarıyla ilgili olup, hukuk tarihi çalışmaları içerisinde İslam Hukuku ile ilgili e-kitaplar bulunmaktadır. - : Sitenin fıkıh bölümünde başta Yusuf Kerimoğlu ve Ali Demirbaş'ın olmak üzere birçok gazete yazarının köşesinde güncel fıkhi sorularla ilgili yazdığı yazılar derlenmiştir. Bu sahada yapılan ve gazete yazılannın derleurnesi şeklinde oluşturulan oldukça kapsarnlı bir çalışmadır. Sitede aynca ilmihal bilgileri ve kadınlarla ilgili özel fetvalara da yer verilmiştir. : Prof. Dr. Emre Kongar'ın hazırladığı sitede yazarın, aralarında İslam'ın siyasal boyutu ve toplumsal konulara bakışı ile ilgili araştırmaların da bulunduğu ilmi makaleleri ve yazıları yer almaktadır. (www.kadın.vze.com) : Abdest, namaz, hac ve ilmihal bilgilerinin yanı sıra, nikah ve cinsel hayat, İslam'da kadın erkek ilişkileri, tesettür ve aile içi ilişkiler gibi bir çok konuda geniş açıklamaların yapıldığı İnternet sitesi, özellikle kadınlarla ilgili fıkhi konuların yer aldığı oldukça kapsamlı bir bölüme sahiptir. : İslam Hukukunun ibiidetler sahasında, daha çok halk kitlesine yönelik bilgiler içeren bir sitedir. Kadınlara yönelik bazı fıkhi bilgiler ve ilmihal bilgilerinin de yer aldığı sitenin en temel özelliği, sunumda soru-cevap yönteminin kullanılmasıdır. : Sitenin fıkıh köşesinde birçok fıkıh problemi ele alınmış, konular makale üsl\:ibunda delilleriyle belirtilmiştir. Aynca, belirtilen konularla ilgili klasik dönemde Arapça o olarak yazılmış bazı kitapların tanıtımı da yapılmıştır. : İliihiyatçı uzmanlar tarafından altı cilt olarak hazırlanmış Şamil İslam Ansiklopedisi'nin tam metninin bulunduğu sitede, geniş bir fıkıh köşesi ile birlikte ilmihal bilgileri de yer almaktadır. Fıkıh köşesi ve ilmihal bilgilerinde, daha çok Hakikat Neşriyat'ın eserleri kaynak gösterildiğinden sitenin bu bölümü akademiklikten oldukça uzaktır Sitede birçok sahada telif edilmiş olan kitapların özetlerinin yanı sıra İslam Hukuku sahasındaki bazı kitapların özeti de bulunmaktadır.

9 İnternet Ortamında İslam Hukuku Sahasında Yapılan Türkçe Çalışmalar 339 : Bu web sitesinde, Talat Öncü'nün özel kütüphanesinde bulunan, çoğuuluğunu Türkçe kitapların oluşturduğu kitapların bibliyografik künyeleri bulunmaktadır. Yaklaşık kitabın bibliyografık künyesi verilen siteden, İslfun Hukuku ile ilgili birçok eserin künyesine ulaşılabilir. Sitede "İslfun Hukuku ve Beşeri Hukuk" başlığı altında 17 adet makale yer almaktadır. Bunun dışında fıkıh ve kelam sorulan başlığı altında İslam Hukukuile ilgili fetvalada ilgili kapsarnlı bir bölüm bulunmaktadır. Namaz, oruc, zekat, hac ve kurban konulannın yanı sıra, mezhep imamlarının hayatı ve İslfun aile hukuku hakkında bazı fetvaları içeren bir çalışma. İslfun Hukuku sahasında bazı kitapların da içinde bulunduğu bir kitap özeti sitesidir. : Ertuğrul Özdemir'in kişisel sitesinde, İslfun Hukuku sahasında birçok e-kitabın yanı sıra, alfabetik tarzda hazırlanmış olan "İslfun Fıkhı Ansiklopedisi"ne de yer verilmiştir. Aynca sitede ilmihal bilgilerinin yer aldığı bir bölüm de bulunmaktadır. : ilahiyat Fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinden müteşekkil bir heyet tarafından, İslami ilimierin birçok alanında sorulan sorulara cevap mahiyetinde hazırlanan sitede İslam Huj,_'Uku sahasındaki güncel meselelere cevaplar yer almaktadır. Aynca İslam Hukukunun çeşitli konulanyla ilgili makalelere de sitede yer verilmiştir. Heyette Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Prof. Dr. Mustafa Baktır, Prof. Dr. İbrahim Canan ve bir çok akademisyen yer almaktadır. si.htm : Doç. Dr. Ali Seyyah tarafından hazırlanan sitede, sosyal bilirnlerle ilgili bir çok makalenin yanı sıra "Sosyal İslam" başlıklı bölümde İslam Hukuku ile ilgili bazı makaleler yer almaktadır. : Daha çok akaid ve kelam yer aldığı sitede, ilmihal bilgileri ve İslfun Hukukunun genel Yapısı, sünnet ve ictihad üzerine de, makale düzeyinde, kapsamlı birkaç çalışma bulunmaktadır. : Hac İbadeti konusunda şekillerle çok kapsamlı bir anlatırnla hazırlanan sitenin Türkçe bölümü de bulunmaktadır. : Hukuk sahasında yapılmış oldukça kapsamlı makaleler ve bilimsel incelemeleri içeren sitede hukuk tanhi ve İslfun Hukuku ile ilgili de az sayıda da olsa çalışmalar bulunmaktadır. Mukayeseli hukuk alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için oldukça ideal bir site. : M.Fethullah Gülen Hocaefendi'nin eserlerinden oluşan sitede İslam Hukuku ile ilgili bazı makaleler ve günümüz meselelerine fetvalar yer almaktadır. Oldukça kapsamlı olarak hazırlanmış sitenin, site içi arama motorundan araştırma konumuzia ilgili makale! ere ulaşmak oldukça kolaydır.. : Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinden bir grup öğretim üyesinin, lisans üstü eğitim yapan öğı encilerle birlikte hazırladığı sitede İslfun Hukuku sahasinda Prof. Dr. Mehmet Erdoğan ile Dr. Rahmi Yaran'ın yazdığı makalelere ulaşılabilir. Sitede, aynca İslfun Hukuku bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren öğrencilerinin çeşitli makaleleri de yer almaktadır. Yine Marmara ilahiyat Fakültesinde İslfun Hukuku sahasında hazırlanmış tezlerin bir listesine de siteden ulaşma imkanı vardır.

10 340 Muhammed Hamidullah Ağırakça C. Değerlendirme İnternet ortamında, Türkçe olarak hazırlanmış web sayfaları arasından, İslam Hukuku sahasında hazırlanmış çalışmaları tespite yönelik yaptığımız araştırmamızda, yüzlerce web sayfası incelenmiş, bunların 88 tanesi konuyla ilgili görülmüştür. Bu incelemeler neticesinde ulaştığımız sonuçları şu şekilde maddeleştirebiliriz: ı. Türkiye'deki ilahiyat Fakülteleri'nin resmi web sayfalarının oldukça zayıf olduğu görülmektedir. Fakültelerin İnternet sitelerinde, araştırmaınızia ilgili olarak daha çok fakülte dergisinin içerikleri yer almakta, nadiren ise çeşitli makalelere yer verilmektedir. Kanaatimizce, Fakülte İslam Hukuku Bilim Dalı Öğretim Üyeleri, fakültenin İnternet sayfasına akademik çalışmalarının birer örneğini sunarak ya da çalışmalarının özetini aktararak, bu konuda araştırma yapanlara bir imkan sağlamış olacaklardır. Yine fakültenin internet sayfalarında her fakülte, İslam Hukuku sahasında kendi bünyesinde yapılan ve yapılmakta olan lisans üstü tez ve araştırmaların listesini sunduğu takdirde bu sahadaki araştırmacılar bundan detaylıca istifade edeceklerdir. 2. İnternet ortamındaki İslam Hukuku çalışmalarının akademik bir yönü olanlarının büyük bir kısmı ilmi araştırma dergilerinin web sayfalarında ve akademisyenlerin kişisel sayfalarında yer almaktadır. Ancak bu tarz sayfaların sayısı, diğer çalışmalarla kıyaslandiğında oldukça azdır. Bireysel çalışmalar daha çok halka yönelik çalışmalar olup abdest, namaz, oruç, hac gibi İslam hukukunun ibadetlerle ilgili konularını içermektedir. 3. incelemiş olduğumuz sitelerde, kadınlara yönelik fetvalar, tesettür, evlilik ve cinsel hayat gibi gündelik hayatın popüler konularına oldukça fazla yer verildiği gözlenmektedir: 4. Günümüz fıkıh problemleri karşısında İslam fıkhının getirdiği çözümler noktasında da birçok sitede derleme fetva bölümleri yer almaktadır. Arıcak genellikle cevaplar internet ortamında hazır bulunan ortak kitaplardan verilmekte, birkaç istisna dışında sorular araştırma neticesinde cevaplanmamaktadır. 5. incelemiş olduğumuz sitelerde, İslam Hukuk Usulüne dair çalışmalar yok denecek kadar azdır. Dergilerde yer alan makaleler dışında bu konu özel olarak incelenmemiştir. 6. İslam Hukuku sahasında ve siteleri dışında müstakil siteler bulunmamaktadır. Bu sitelerde ise konular, sadece Hanefi Fıkhı kaynaklarından incelenmiştir. Bu sahada Usül ve Fıkıh Tarihi çalışmalarını da içeren kapsarnlı bir siteye ihtiyaç duyulmaktadır. gibi hukuk sahasındaki çalışmaların derlendiği kapsamlı siteler göz önüne alındığında sadece İslam Hukuku sahasında bu tarz sitelecin de yapılması gerektiği fikri önem kazanmaktadır. Bu konuda ilahiyat Fakülteleri bünyesinde İslam Hukuku Bilim Dalında lisans üstü eğitim gören öğrencilerin, bilim dalı öğretim liyelerinin koordinatörlüğünde, bir web sayfası tasarımı hazırlamaları ciddi bir ihtiyaçtır Çalışmamızda adı geçen sitelecin büyük bir kısmında güncelleme sorunu vardır. Dergilerin web sayfaları hariç, birçok site hazırlandıktan sonra ya hiç ya da periyodik olarak güncellenmemektedir. Temel İsHim Bilimleri arasında kelam ilmi hakkında yapılan araştırmalann, Türkiye genelinde koordinatörlüğünün yapıldığı sitesi, bu sahada birçok akademisyeni bir araya getirip çalışmalarının sunulduğu bir ortanı olma açısından şek!j bir örneklik göstermektedir. Yine mezhepler tarihi ve dinler tarihi alanlanııda da benzer organizasyonlar başlangıç çalışmalannı yapmış, bu konuda İslfun Hukuku sahası kanaatimizce geri kalmıştır. '

11 İnternet Ortaınında İslam Hukuku Sahasında Yapılan Türkçe Çalışmalar 34l 8. Şamil İslam Ansiklopedisi, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam İlmihali, Yusuf Kerimoğlu'nun Emanet ve Ehliyet adlı çalışmaları halka yönelik birçok kişisel sitede temel kaynak olarak kullanılmıştır. Ancak maalesef, özellikle ansiklopedilerden yapılan alıntılarda müellif hakiarı gözetilmemiş, ilmi intihallere göz yumulmuştur. Bu da hukukunu arayan internet'in en temel sorunlarından biridir. 9. Bu çalışmamızda sadece Türkç~ web sayfaları tarandığı için,_ İslam Hukuku sahasında Arapça ve İngilizce sitelecin tespitine yönelik sitelere değinilmemiştir. Benzer çalışmaların, Arapça ve batı dillerinde hazırlanmış siteler taranatak araştıririacıların imka~ nma sunulması gerektiği kanaatindeyiz?. Araşurınamıza Arapça web sayfalan dahil edilmemiş olsa da İslam Hukuku sahasında araştınna yapaniann oldukça istifade edecekleri adres~ni zikretrneden geçemeyeceğiz. Beşyüzü aşkın fıkıh eserinin ücretsiz olarak okuyucunun hizmetine sunulduğu site, kanaatimizce İs Ilim Hukuku sahasında Türkçe olarak hizmet veren web tasanmlanna örnek teşkil etmelidir.

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu

Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez) İnönü İlkokulu 1973 Ortaöğretim K.Maraş Merkez Ortaokulu 1. Adı Soyadı : MUSTAFA CAN 2. Doğum Tarihi : 10.01.1963 3. Doğum Yeri : Kahramanmaraş-Merkez 4. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul Üniversite Yıl İlköğretim Kahramanmaraş (Merkez)

Detaylı

idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr

idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr İdealonline Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında Türkçe dergilerden ve kitaplardan oluşan elektronik veritabanı platformu İdealonline

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-4. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-4. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI YGS-4 Dosya : 1112/16 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Dünya Dinleri Gastronomi (Yüksekokul) Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) İlahiyat Üniversite D/Ö P. Türü Olasılık 12_Puan FATİH Üniv. (T.B.) Özel YGS-4 2.Olasılık 467,365 34 31 40 10 FATİH Üniv. (T.B.) Özel YGS-4 4.Olasılık 467,365 25 37 40 10 FATİH Üniv. (T.B.) Özel YGS-4

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 1 Ocak-Haziran 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2012 (12/1) Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM

ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM I. DÖNEM ESOGÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIKLI İLAHİYAT 2010 YILINDAN İTİBAREN UYGULANAN PROGRAM DERSLERİ I.ÖĞRETİM 1 I. DÖNEM 181111005 Türk Dili I Z 2 0 2 0 2 181111006 İngilizce I Z 2 0 2 0 2 181111007 Atatürk

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Prof. Dr. Ramazan Altıntaş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Prof. Dr. Ahmet Turan Aslan (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Osman Aydınlı (Gazi Üniversitesi

Detaylı

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 GÜZ 2015

e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 GÜZ 2015 ISSN 1309-5803 e-makâlât Mezhep Araştırmaları Dergisi Makaleler Fazlullah Hurûfî nin Nevmnâmesi (İnceleme, Metin, Tercüme) Hasan Hüseyin BALLI Vîrânî Baba nın İlm-i Cavvidan/Fakrnâme sinde Hurufî Unsurlar

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 3. Ders 1.Literatür Taraması - Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? - Literatür taramasında kütüphaneler 2. Süreli Yayın nedir? Süreli Yayınların

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FIKIH I İLH 307 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi E-Bülteni Temmuz

Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi E-Bülteni Temmuz Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi E-Bülteni 2017 Temmuz 2017 Temmuz Yayın Kurulu T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Adına Sahibi Dr. Mustafa AYDIN (Mütevelli Heyet Başkanı) Prof.Dr. Yadigar İZMİRLİ

Detaylı

WEB SAYFASI İNCELEMESİ

WEB SAYFASI İNCELEMESİ WEB SAYFASI İNCELEMESİ Türkiye'deki Eğitim Fakültelerinin Web Siteleri Öğr. Gör. Dr. Ergin Erginer & Arş. Gör. Aysun Erginer Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim fakültelerinin web tasarımlarını

Detaylı

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır.

Menüler ve Alt Bölümler olmak üzere Menü tasarımı 2 bölüme ayrılmıştır. BİLGİ MİMARİSİ ÖDEV RAPORU Türk Kütüphaneciler Derneği web sitesi, Kütüphaneciliği Dergisini kullanıcıya açmak, lobicilik ve gerçek bilgiyi sağlamak amacıyla web sitesini oluşturulmuştur. Sitenin Ana Sayfası;

Detaylı

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU Kütüphanede mevcut olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını tarayabilmek için öncelikle http://kutuphane.ieu.edu.tr/ adresinden Kütüphane web sayfasına girmeniz

Detaylı

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance)

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) 2016-2017 ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini

Detaylı

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2015-2016 ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine

Detaylı

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı.

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı. Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Fakülte/Bölüm İl Süresi No 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 Bahar/2016

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127.

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Elif Büşra DİLBAZ E-mail: ikkizzler_89@hotmail.com Nasslar ile hükümler arasındaki ilişkinin

Detaylı

Springer E-book Collection http://www.springerlink.com/home/main.mpx. Springer E-book Collection Kullanım Kılavuzu

Springer E-book Collection http://www.springerlink.com/home/main.mpx. Springer E-book Collection Kullanım Kılavuzu E-Bülten Bilgi Merkezi E-Bülten in bu sayısında Bilgi Merkezi mizin abone olduğu Springer Ebook Collection ve Ebrary Academic Complete elektronik kitap veritabanları tanıtılmaktadır. Aralık 2007 Sayı:

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN LARI ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL ABANT İZZET BAYSAL Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 409,95634 56.900 438,46947 405,71863 405,93047 İlahiyat 62 62 YGS-4 379,60527

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI İLAHİYAT FAKÜLTESİ I. VE II. ÖĞRETİM HAZIRLIKSIZ İLAHİYAT MÜFREDATI 1.YIL / 1. YARIYIL 1.YIL / 2. YARIYIL ILA101 Kur'an Okuma ve Tecvid-I 2 0 2 2 ILA102 Kur'an Okuma ve Tecvid-II 2 0 2 2 ILA103 Arap Dili

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI (BOLU) (BOLU) (BOLU) (BOLU) AFYON KOCATEPE (AFYONKARAHİSAR) AFYON KOCATEPE (AFYONKARAHİSAR) AĞRI İBRAHİM ÇEÇ AĞRI İBRAHİM ÇEÇ AKDİZ (ANTALYA) Zihin Engelliler Öğretmenliği 62 62 YGS-4 393,50061 63.400

Detaylı

İstanbul Zâ7ffi üniversitesi

İstanbul Zâ7ffi üniversitesi İstanbul Zâ7ffi üniversitesi Oğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sayı : 71655608-500- L 12/01/17 Konu : Uluslararası Öğrenci Sınavı Tanınırlığı (İÜYÖS-17) İstanbul İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE (Öğrenci

Detaylı

GROVE MUSIC ONLINE. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

GROVE MUSIC ONLINE. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi GROVE MUSIC ONLINE 1 KAPSAM Bu veri tabanı ile aşağıdaki kaynaklara erişilebilmektedir: Grove Music Online The Oxford Dictionary of Music The Oxford Companion to Music 2 GROVE MUSIC ONLINE Grove Music

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular-2, Prof. Dr. Nihat Dalgın, Etüt Yayınları, Samsun, 2012, 448 s.

Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular-2, Prof. Dr. Nihat Dalgın, Etüt Yayınları, Samsun, 2012, 448 s. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, sayı: 40, ss. 207-211. Gündemdeki Tartışmalı Dinî Konular-2, Prof. Dr. Nihat Dalgın, Etüt Yayınları, Samsun, 2012, 448 s. Bir birey olarak Müslüman

Detaylı

K ÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ K

K ÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ K K ÇOMÜ KÜTÜPHANELERİ ÇOMÜ Kütüphaneleri ÇOMÜ Kütüphanesi barındırdığı kitap koleksiyonu itibariyle Batı ve Güney Marmara nın en büyük kütüphanesidir. ÇOMÜ Kütüphanesi nde yaklaşık 400.000 basılı ve 200.000

Detaylı

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Sahibi. Afyon Kocatepe Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ. Editörler Prof. Dr. A.İrfan AYPAY Doç. Dr. Mehmet KARAKAŞ 1992 SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt IX, Sayı 2, Aralık 2007 Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences Vol. IX, Issue 2, December 2007 Sahibi adına Rektör Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ Editörler Prof.

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 1 Yıl /Year: 1 Sayı/Issue: 2 Güz/Autumn 2013 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 1

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Çalışma Raporu http://kutup.gop.edu.tr kutup@gop.edu.tr KÜTÜPHANEMİZ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1992 yılında,

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER HUKUK FAKÜLTESİ FAKÜLTE BÖLÜM YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINABİLECEK ÜNİVERSİTELER

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ KURULUŞ TARİHİ 1997

ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ KURULUŞ TARİHİ 1997 KURULUŞ TARİHİ 1998 ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ KURULUŞ TARİHİ 1997 1999 2001 ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ /2013 Kütüphanemiz Kendi içinde; ekip ruhu, hizmet, mükemmellik;

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER FAKÜLTE BÖLÜM YAZ OKULU KAPSAMINDA DERS ALINILABİLECEK ÜNİVERSİTELER MÜHENDİSLİK VE DOĞA

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları

İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları İnönü Üniversitesi Kütüphanesi Müzik Veritabanları Prof. Server Acim (Besteci ve Devlet Konservatuvarı Müdürü) 18 Nisan 2013 - Perşembe - 12.15 İnönü Üniversitesi GSTF ve Devlet Konservatuvarı Konser Salonu

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 13 Sayı 1 Ocak-Haziran 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 2013 (13/1) Ocak-Haziran

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU

TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANS SIRALAMASI ve ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NİN DURUMU Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Nisan 2013 URAP URAP (University Ranking by Academic Performance)

Detaylı

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

HİZMETE ÖZEL. T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü HİZMETE ÖZEL T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEA59DFN* Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı GÜNLÜ EVRAK Sayı :27306776-401/22122 13/03/2015 Konu :Sınav

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız.

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. ÜNİBİLGİ 26 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2003 Sayı:26 Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. Üniversitemizin

Detaylı

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI*

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI* AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI* *Milli Eğitim Bakanlığının 24.11.2016 tarihli ve 13271644 sayılı yazısı üzerine,11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ 1 KAPSAM SAGE Publication" iletişim, eğitim, yönetim ve organizasyon, malzeme bilimi, kriminoloji, hemşirelik ve sağlık bilimleri, siyaset, politika, psikoloji, sosyoloji, kentsel araştırmalar ve şehir

Detaylı

Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil)

Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Temel Tıp Bilimleri En Küçük/En Büyük ÖYP Puanları Tüm İlanlar (Alan Sınav Puanı Dahil) Satır Etiketleri En Küçük Büyük OYP/ASP En Büyük OYP/ASP2 34143 61,904 61,904 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 61,904 61,904

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU GÜNCEL DİNİ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI-V İBADETLER VE AİLE HAYATI İLE İLGİLİ BAZI MESELELER 30.11.2012-02.12.2012 AFYONKARAHİSAR 1.

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

İLETİŞİM BİLGİLERİ EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Hasan KURT Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-posta: hkurt@bartin.edu.tr; hakurt71@hotmail.com Telefon: 0 378 223 54 74; 05053945281 EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

Kaynaklarınıza Hızlı Erişim

Kaynaklarınıza Hızlı Erişim Serials Solutions 630 S Federe Arama Hizmeti Kaynaklarınıza Hızlı Erişim Sunum Gündemi : Serials Solutions ürünleri Türkiye de Neden Federe Arama? Dünyada ve Türkiye de Örnek Kurulumlar 360Search te Yeni

Detaylı

Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Nedir? Ne kadar sürer? Kimler başvurabilir? FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ İki yükseköğretim kurumu arasında üniversite rektörleri tarafından imzalanan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 Lisans Atatürk Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nuri ADIGÜZEL Doğum Tarihi: YAHYALI 13 MART 1962 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İLAHİYAT ERCİYES Üniversitesi 1985 Y. Lisans Sosyal Bilimler

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Ġlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PROGRAMI 2015-YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER Dalı/Program Kodu Dersin Adı T U K S Öğretim Üyesi Gurup 105 Kuran Okuma Tecvid

Detaylı

2014 YILI FAALİYETLER

2014 YILI FAALİYETLER 2014 YILI FAALİYETLER 11 Ocak tarihinde Öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr. Harun SAVUT İstanbul Şehzade Camii nde Mevlid Kandili Programına 11 Ocak 2014 tarihinde öğretim üyelerimizden Yrd. Doç. Dr Zeki

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 10/08/2016-E T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Evrak Tarih ve Sayısı: 10/08/2016-E T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 10/08/2016-E.33720 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sayı : 70813604-104.99- Konu : AUZEF İkinci Üniversite Kayıtları UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU

Detaylı

Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar:

Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar: 1 2 Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Baskı seklinde materyaller Kitap 45641 47242 48500 50784 55312

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı