T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VAKIF ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VAKIF ÜNİVERSİTELERİ RAPORU"

Transkript

1 T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VAKIF ÜNİVERSİTELERİ RAPORU 2007

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 1.Giriş 4 2.Yasal Dayanak 5 3.Tarihi Gelişim 6 4.Yönetim Yapısı 9 5.Finansman 9 6.Vakıf Üniversitelerinin Performansı Eğitim-Öğretim Araştırma Faaliyetleri 15 Sonuç ve Değerlendirme 19 Ekler 22 Ek-1 Vakıf üniversitesi öğrenci sayısının yıllara göre değişimi 23 Ek-2 Vakıf üniversitesi 2005 yılı gelirleri 24 Ek-3 Yıllara göre, üniversite ve öğretim elemanı sayıları 25 Ek-4 Fakülte, Yüksekokul ve MYO Sayıları ( ) 26 Ek-5 Vakıf üniversitesi öğrenci sayıları ( ) 27 Ek-6 Öğrenci ve Öğretim Elemanı Dağılımları ( ) 28 Ek-7 Vakıf üniversitelerine ilk üç tercihine göre yerleşenlerin oranı 29 Ek-8 Vakıf üniversitesi öğretim elemanı sayıları ( ) 30 Ek-9 Üniversitelerin, öğretim üyesi başına yayın sayısına göre sıralaması 31 Ek-10 Üniversitelerin, toplam yayın sayısına göre sıralaması 33 2

3 ÖNSÖZ Türk Yükseköğretimine ilk kez 1984 de giren vakıf üniversiteleri, zaman içerisinde, artan sayıları ve büyüyen öğrenci kapasiteleriyle, bir kamu kurumu olarak, devlet üniversitelerinin yanında yer almışlardır. Raporda vakıf üniversitelerini daha yakından tanımak üzere, bu üniversitelerin yükseköğretimdeki yeri, kuruluş amaçları, yasal dayanakları, yönetim yapıları, eğitim-öğretim ve akademik performansları hakkında özet bilgilere yer verdikten sonra genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Raporda, vakıf üniversiteleri ile ilgili önemli sayıda istatistiki bilgiye yer verilmiştir. Daha çok dönemini kapsayan bu bilgiler yıldan yıla değişmekteyse de, bu üniversiteleri ele alınan kriterler açısından birbirleriyle ve Devlet üniversiteleriyle mukayese etme ve vakıf üniversiteleri hakkında genel bir fikir edinme imkanı vermektedir. Rapordaki bilgiler, ÖSYM tarafından her yıl yayınlanan Yükseköğretim İstatistikleri ve Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon Birimi nden temin edilmiştir. Ayrıca raporun hazırlanmasında, Yükseköğretim Kurulu yayınları arasında yer alan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi raporundan geniş ölçüde yararlanılmıştır. 3

4 1.GİRİŞ Türkiye de yükseköğretime olan talep ile arz arasında büyük bir fark bulunmakta, bu fark özellikle son 30 yıldan buyana giderek artmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, yurtdışındaki üniversitelere olan talep artmaktadır. Ülkemizin yurt dışında eğitim gören yükseköğretim öğrenci nüfusu bakımından ilk sıralarda yer alması bu anlamda dikkate değer bir göstergedir(tablo 1). Tablo 1: Ülkelerin Yurtdışına Gönderdiği Öğrenci Sayıları (2001) Ülke Öğrenci sayısı Çin Kore Hindistan Yunanistan Japonya Almanya Fransa Türkiye Fas İtalya Malezya ABD Kanada Endonezya İspanya İngiltere Hong Kong Rusya Singapur Kaynak: OECD, Policy Brief; Internationalization of Higher Education, Ağustos, Dünyadaki yükseköğretim yapısındaki gelişmelere bakıldığında, bazı ülkelerde özel öğretim kurumlarının yükseköğretim sistemleri içersindeki payının %50 lerin üzerinde olduğu görülür(tablo 2). Yükseköğretimde özelleşme oranındaki artış belirli ülkelerle sınırlı değildir. Tablo.2: Seçilmiş Ülkelerde Özel Yükseköğrenim Kuruluşlarındaki Öğrencilerin Toplam Öğrenci Sayısı İçindeki Payı (%) Ülke Adı Toplam Öğrenciye Oranı Güney Kore 80 Japonya 76 Hindistan 75 Brezilya 71 Filipinler 67 Kolombiya 64 Belçika 63 Endonezya 60 Şili 58 Kaynak: OECD: Education Data Base,

5 Dünya genelinde, özel yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin oranı 1985 de yaklaşık % 18 iken, günümüzde % 30 a yaklaşmıştır. 1 Bununla birlikte, Fransa ve Almanya gibi ülkelerde özel yükseköğretim kurumu oranı halen düşüktür. Türkiye de, özel yükseköğretim kurumu bulunmamakla birlikte vakıf üniversiteleri, öğrenciden alınan ücretler açısından bu statüde değerlendirilse bile ülkemizdeki bu oran %6 civarındadır. Türkiye nin, öteki alanlarda olduğu gibi, yükseköğretimin çeşitliliği anlamında dünyadaki gelişmelere kayıtsız kalması mümkün değildir. Gerek yükseköğretime olan talebin karşılanması, gerekse devlet üniversitelerinin üzerindeki kontenjan baskısının azaltılması bakımından, vakıf üniversiteleri, üzerinde durulması gereken bir seçenek durumundadır. Yükseköğretime olan aşırı talebi göz önünde bulunduran ve yükseköğretimde, devlet üniversitelerinin yanında bir çeşitliliğin olması gerektiğini düşünenler, 1970 li yıllarda özel üniversite seçeneğini gündeme getirmişlerse de bu deneyim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Üniversite önündeki yığılmanın giderek artması, Devlet üniversiteleri yanında bu kez vakıflar aracılığı ile üniversite kurulmasını gündeme getirmiştir. İlk kez 1984 de bir vakıf üniversitesinin kurulması ile Türk yükseköğretimine giren vakıf üniversitelerinin sayısı giderek artmış ve 2006 yılı sonunda bu sayı 25 e ulaşmıştır 2. Dünyadaki gelişmeler, yükseköğretimdeki özelleşme eğilimi konusunda dikkatli olunmasını gerektirmektedir. Yükseköğretiminin özel kesim tarafından sunumunun son yıllarda birçok ülkede denetimsiz ve hızlı şekilde büyümesi, kamu hizmeti olma niteliğinin kaybolmasına ve kalite, mesleki yeterlilik, akademik tanınmanın bulunmayışı gibi pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur sonrasında sosyalist bloğun çözülmesiyle birlikte Doğu Avrupa ülkelerinde yükseköğretiminin kâr amacıyla denetimsiz bir biçimde ticarileşmesinin ortaya çıkardığı bu tür sorunlar, Avrupa da Bologna Süreci nin başlatılmasının temel nedenini oluşturmuştur. Benzer bir yozlaşma Hindistan da yaşanmış ve bunun sonucunda Anayasa Mahkemesi 100 özel üniversite nin kapatılması yönünde bir karar almak zorunda kalmıştır YASAL DAYANAK Vakıf üniversitelerinin yasal dayanağı, Anayasanın 130. maddesinde yer almıştır. Bu maddeye göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir. Vakıf yükseköğretim kurumlarının hangi usulde kurulacağı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 3. maddesinde gösterilmiştir. Vakıflar tarafından kurulan üniversiteler Devlet eliyle kurulan üniversiteler gibi kanunla kurulmakta olup, kamu tüzel kişiliğine sahiptirler. Anayasanın 130. maddesinin son paragrafı uyarınca, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları mali ve idari konular dışındaki akademik çalışmaları ve öğretim elemanlarının sağlanması yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tabiidir sayılı kanunun ek 8, 9 ve 10. maddelerinde; Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarındaki akademik organların, Devlet yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenleneceği ve onların görevlerini yerine getireceği, Öğretim elemanlarının niteliklerinin Devlet yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynısı olduğu, 1 OECD: Education Data Base, Paris, Mayıs 2007 de açılan yeni 5 vakıf üniversitesiyle bu sayı 30 a yükselmiştir. 3 Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s:21, Yükseköğretim Kurulu Yayınları, Şubat

6 Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişilerin, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alamayacakları, Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretim esasları, öğretim süreleri ve öğrenci hakları ile ilgili hususların 2547 sayılı Kanun hükümlerine tabi olduğu, Bu kurumların mali, idari ve ekonomik konularda Yükseköğretim Kurulunun gözetim ve denetimine tabi oldukları belirtilmektedir. 3. TARİHİ GELİŞİM İlk vakıf üniversitesi, 1984 yılında kurulan ve de eğitime başlayan Bilkent Üniversitesidir. Bunu, 1992 yılında kurulan Koç Üniversitesi, 1994 de kurulan Başkent Üniversitesi izlemiş ve vakıf üniversitesi sayısı 1996 da 8 e, 1997 de 15 e, 1999 da 20 ye 2001 de 23 e, 2002 de 24 e ve 2006 da 25 e yükselmiştir. Bu üniversitelerin dışında, üniversite ile bağlantısı olmayan vakıf meslek yüksek okulları da bulunmaktadır. Kuruluş yıllarına göre vakıf üniversitelerinin listesi, Tablo 3 de verilmiştir. (Mayıs 2007 de açılan 5 yeni vakıf üniversitesi listeye dahil edilmemiştir.) Tablo 3: Kuruluş yıllarına göre vakıf üniversiteleri Üniversite Adı Kuruluş Yılı 1. Bilkent Üniversitesi Koç Üniversitesi Başkent Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Sabancı Üniversitesi İstanbul Bilgi Üniversitesi Fatih Üniversitesi Işık Üniversitesi İstanbul Kültür Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Beykent Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Atılım Üniversitesi Çankaya Üniversitesi Çağ Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Haliç Üniversitesi Doğuş Üniversitesi Ufuk Üniversitesi Okan Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Yaşar Üniversitesi TOBB Ekonomi ve Teknik Üniversitesi İstanbul Bilim Üniversitesi 2006 Kaynak:YÖK Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon Birimi. 6

7 Grafik 1: Vakıf Üniversiteleri Öğrenci Sayısının Yıllara Göre Değişimi Eğitim - Öğretim Yılı Öğrenci Sayısı (Lisans + Önlisans) 7

8 Grafik 2: Vakıf Üniversiteleri Öğretim Elemanı Sayısının Yıllara Göre Değişimi Öğretim Elemanı Sayısı 8

9 Vakıf üniversitelerinin öğrenci sayıları ve öğretim elemanlarının yıllara göre değişimi, Grafik 1 ve Grafik 2 de gösterilmiştir. Vakıf üniversiteleri, sayıca tüm üniversitelerin üçte birine yakınını oluşturmakla birlikte, öğrenci oranı bakımından, yalnız örgün eğitim dikkate alındığında bu oran %5.8 dir (Öğrenci oranının ve öğretim elemanı sayılarının yıllara göre değişimi Ek-1 ve Ek-2 de verilmiştir) 4. YÖNETİM YAPISI Vakıf üniversitelerinin yönetim yapısı akademik ve idari olmak üzere ikiye ayrılır. Vakıf üniversitelerinde akademik yapı, Devlet Üniversitelerinin akademik yapısında uygulanan yasal hükümlere tabidir. Akademik yönetim aynen Devlet üniversitelerinde olduğu gibi fakültelerde fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu, üniversitelerde senato ve yönetim kurulu aracılığıyla 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre icra edilir. Vakıf üniversitelerinin yönetimini Devlet üniversitelerinden ayıran en önemli husus idari yönetimde temel yetkilerin mütevelli heyete ait olmasıdır. Vakıf üniversitelerinde öğretim elemanları sözleşme usulü ile çalıştıklarından, mütevelli heyet, öğretim elemanlarının göreve alınması, ücretlerinin tespiti, üniversite harcamalarının belirlenmesi ve genel olarak bütçesinin oluşturulması suretiyle parasal yetkiyi kullanma görevini yürütür. Rektör, mütevelli heyetin doğal üyesi olmakla birlikte, genelde, mütevelli heyet tarafından alınan kararların uygulayıcısı konumundadır. Mütevelli heyetin en önemli yetkilerinden birisi, üniversite rektörünün belirlenmesidir. Vakıf üniversitelerinin, devlet üniversitelerinden belki de en önemli farkı, rektörün seçilme yöntemidir. Kanuna göre, mütevelli heyet, rektör adayını belirleyerek olur almak üzere Yükseköğretim Kurulu nun olumlu görüşüne başvurmakta, rektör seçiminde Cumhurbaşkanlığının onayı gerekmemektedir. Oysa, Anayasa da yer alan(madde:130/6) özel hüküm uyarınca vakıf üniversitesi Rektörlerinin de Cumhurbaşkanınca atanması hukuki bir sorumluluk olmaktadır 4. Mütevelli heyet, rektör adayını belirleme ve üniversite tüzel kişiliğini temsilin yanında, dekanlar ve enstitü müdürleri gibi, bütün yöneticileri atama yetkisini de üzerinde taşımaktadır. Öteyandan Devlet üniversitelerinde dekanların ataması Yükseköğretim Kurulu tarafından yapıldığı halde, bugünkü uygulama biçimiyle vakıf üniversitelerinde, atamadan önce Yükseköğretim Kurulu nun olumlu görüşünü almak zorunda olduğu tek yönetici rektördür 5. 5.FİNANSMAN Vakıf üniversiteleri, üç ayrı finansman kaynağına sahiptir. Bunlar: (1)Kurucu vakfın katkısı, (2)Öğrenci harçları, (3) Devlet yardımıdır. Bu üç ayrı kaynaktan gelen gelirlerin oranları, vakıf üniversitelerine göre değişmektedir. Vakıf üniversitelerini gelirlerinin dağılımları bakımından iki gruba ayırmak mümkündür. İlk gruptaki vakıf üniversitelerinde güçlü bir kurucu vakıf bulunup gelirlerin büyük oranı bu kaynak tarafından karşılanmaktadır. İkinci gruptakilerde ise, üniversite gelirlerinin büyük oranı öğrenci harçlarından sağlanmaktadır. Vakıf üniversitelerinin sayıca büyük bölümü ikinci gruba girmektedir 6. Ek-3 de, 2005 yılı için, vakıf üniversitelerinde, öğrenci harçlarının 4 Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s:56 5 Ali Akyıldız, Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal Tekinalp'e Armağan, C. III, s , Beta, İstanbul Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s:66 9

10 toplam gelire oranının dağılımı verilmiştir. Görüldüğü gibi, üniversite gelirlerinde öğrenci katkı oranı, yaklaşık olarak %20-%90 arasında değişmektedir. Vakıf üniversitelerinin öğrenciden aldıkları öğrenim ücretleri, üniversitelere ve bir üniversite içinde programlara göre farklılık göstermektedir. (2005 yılı itibarıyla, ücretler, YTL ile YTL arasında değişmektedir). Vakıf Üniversitelerinin üçüncü gelir kaynağını, Devlet bütçesinden vakıf üniversitelerine ayrılan ödenekler oluşturmaktadır. Yapılabilecek devlet yardımı, kamu yükseköğretim kurumlarına o yıl tahsis edilen toplam bütçe ödeneklerinin örgün eğitimdeki öğrenci sayısına bölünmesiyle elde edilecek tutarın, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunda okuyan örgün öğrenci sayısıyla çarpılması sonucu bulunacak miktarın %30 unu geçememektedir. Gerçekleşen yardım, öngörülen %30 luk en yüksek oranın çok altında kalmaktadır. Örneğin, 2002 yılında verilen Devlet yardımı miktarı %6 düzeyinde kalmıştır yılında ise vakıf üniversitelerinden 15 i devlet katkısından yararlanmamış, yararlanan 10 üniversitenin aldıkları ödenek, bütçelerinin yüzde 3,6 sı ile yüzde 0,9 u arasında değişmiştir. 8 Tablo 4: Vakıf üniversitelerinde devlet katkısı ve oranları(2005) Üniversite Adı Toplam Gelirler (YTL) Devlet Yardımı (YTL) Devlet Yardımı Oranı(%) Bilkent Üniversitesi , , Sabancı Üniversitesi , , Başkent Üniversitesi , , Koç Üniversitesi , , İst. Kültür Üniversitesi , , Çankaya Üniversitesi , , Işık Üniversitesi , , Haliç Üniversitesi , , Çağ Üniversitesi , , Ufuk Üniversitesi , , Kaynak: YÖK Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon Biriminden alınmıştır. Sıralama, üniversitelerin toplam gelirlerine göre yapılmıştır. Vakıf üniversitelerine yapılan Devlet yardımından yararlanılması, bazı kriterlere bağlanmıştır. Bu kriterler, vakıf üniversitelerinin, öğretim üyesi yetiştirmelerini, burslu öğrenci kontenjanlarının arttırmalarını ve gelişmelerini özendirici yükümlülükler taşımaktadır. Bir vakıf üniversitesinin hangi koşullarda Devlet yardımı alabileceği, 2547 Sayılı Yasada açıklanmıştır 9. Vakıf üniversitelerine yapılan Devlet yardımı, kamuoyunda bilinenin aksine büyük bir orana sahip değildir yılı itibarıyla, vakıf üniversitelerinden Devlet yardımı alanların sayısı 10 olup bu üniversitelerde, üniversitenin toplam gelirleri içinde Devlet 7 Ahmet Kesik :Age: Tablo 62 ve 63 yardımıyla hesaplanmıştır. 8 Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s: Sayılı Yasanın Ek 18.Maddesi 10

11 yardımı oranı en çok %3-4 civarındadır. Tablo 4 de 2005 yılında devlet yardımı alan vakıf üniversitelerinde yardımın toplam gelirdeki oransal değerleri verilmiştir. Vakıf üniversitelerinin, mali ve idari konular dışında Devlet üniversitelerinin yasal düzenlemelerine ve kurallarına tabi olmaları, kazanç amacına yönelik olmadan üniversite kurup işletmeleri Anayasal olarak öngörülmesine karşın, Devlet yardımı almaları ve Devlet üniversitelerine 2547 sayılı yasanın 56.maddesinde sayılan ve bir finansal avantaj olarak kabul edilebilecek mali kolaylıklardan istifade edebilmeleri tartışma konusu olmaktadır 10. Vakıf üniversiteleri, gelirlerini harcamada, devlet üniversitelerine göre büyük bir esnekliğe sahiptir. Üniversitelerin bir bölümü bu esnekliği, eğitim öğretim harcamaları lehine kullanırken bir bölümü ise alt yapı lehine kullanmaktadır. Bunun en somut göstergesi, bazı vakıf üniversitelerinde, öğrenci başına yapılan eğitim-öğretim harcamasının, öğrenciden alınan öğretim giderinin çok altında olmasıdır. Ek-4 de verilen tabloda, bir fikir vermesi bakımından, vakıf üniversitelerinin 2005 yılında öğrenci başına yapılan eğitim-öğretim harcamaları gösterilmiştir. Bu tablodan vakıf üniversitelerinin, öğrenci başına harcamaları bakımından çok önemli bir farklılaşma içinde oldukları, öğrenci başına yapılan harcamalarda 12 kata varan bir farklılık bulunduğu görülmektedir. Tabii bu farklılık öğretim kalitesinde de bir farklılık yaratmaktadır VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN PERFORMANSI Devlet üniversitelerindeki gibi, vakıf üniversiteleri de üç ayrı performans kriterine göre değerlendirilebilir. Bu kriterler; eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve topluma hizmettir. Elimizde bu kriterlerden üçüncüsü için bir veri bulunmadığından, yalnız ilk ikisine göre değerlendirme yapılacaktır. 6.1 Eğitim-Öğretim Vakıf üniversitelerindeki birim sayısı, öğrenci ve öğretim elemanı dağılımı Tablo 5 de verilmiştir. Bir karşılaştırma yapabilmek için, tabloda Devlet üniversitelerine ait sayılara da yer verilmiştir. Öğrenci sayısı, yalnız lisans ve önlisansın örgün eğitim programlarını kapsamaktadır. Vakıf üniversitelerinin her birinin, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı sırasıyla, Grafik 3 ve Grafik 4 de, birim sayıları Ek-5 de verilmiştir. Grafik 4 ve Ek-6 dan görüldüğü gibi, öğretim elemanı bakımından olduğu gibi, öğrenci sayısı bakımından da, vakıf üniversiteleri arasında büyük farklılık olduğu, tüm vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin %40 ının dört vakıf üniversitesinde(yeditepe, Bilkent, Başkent, İstanbul Bilgi) toplandığı, 16 vakıf üniversitesinin lisans öğrenci sayısının in altında olduğu dikkati çekmektedir. Tablo 5: Vakıf üniversiteleri, birim, öğretim elemanı ve öğrenci sayıları( ) Fakülte Yüksek okul MYO Öğrenci sayısı Öğretim üyesi Öğretim elemanı Devlet ,307 Vakıf Kaynak: YÖK ün Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon biriminden alınmıştır. 10 Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s: Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s: 66 11

12 Grafik 3 : Vakıf Üniversiteleri Öğretim Elemanları Dağılımı ( ) Yeditepe Ü Başkent Ü Bilkent Ü Sabancı Ü Koç Ü İst. Kültür Ü İst. Bilgi Ü Fatih Ü Maltepe Ü Haliç Ü Atılım Ü Öğretim Üyesi Çankaya Ü. Bahçeşehir Ü. Kadir Has Ü Öğr.Gör.+ Okutman Arş.Gör. Ufuk Ü Doğuş Ü ; 17% 2502; 33% İzmir Ekon. Ü İst. Ticaret Ü Beykent Ü ; 50% Işık Ü TOBB Ek. ve Tekn. Ü Çağ Ü Yaşar Ü Okan Ü Öğretim Elemanı Sayısı 12

13 Grafik 4:Vakıf Üniversiteleri Öğrenci Sayıları Yeditepe Ü. Bilkent Ü. Başkent Ü. İst. Bilgi Ü. İst. Kültür Ü. İzmir Ekon. Ü. Çankaya Ü. Bahçeşehir Ü. Fatih Ü. Maltepe Ü. Önlisans Lisans Lisansüstü Koç Ü. Beykent Ü. Kadir Has Ü. Atılım Ü. İst. Ticaret Ü. Sabancı Ü. Haliç Ü. Işık Ü. Doğuş Ü. Çağ Ü. Okan Ü. Yaşar Ü. TOBB E.T.Ü. Ufuk Ü

14 Grafik 5 : Vakıf Üniversitelerinde Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı ( ) Ufuk Ü. 7 TOBB E.T.Ü. 9 Sabancı Ü. Başkent Ü. Yeditepe Ü. Koç Ü. Bilkent Ü Haliç Ü. Atılım Ü. İst. Kültür Ü. Okan Ü. Çağ Ü. Doğuş Ü Yaşar Ü. İst. Bilgi Ü. İzmir Ekon. Ü. Fatih Ü Maltepe Ü. 21 Çankaya Ü. 22 Işık Ü. 23 Kadir Has Ü. 26 Bahçeşehir Ü. 28 İst. Ticaret Ü. 33 Beykent Ü Öğrenci Sayısı (Lisans+Önlisans) / Ders Veren Öğr.Elem.Sayısı 14

15 Vakıf üniversitelerinde açılan gerek lisans gerekse önlisans program türlerine bakıldığında, mezuniyet sonrası iş bulma olasılığının yüksek olduğu programlara öncelik verildiği görülmektedir. Eğitimde niteliği etkileyen en önemli faktörlerden biri, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısıdır. Bu sayı, vakıf üniversiteleri arasında farklılıklar göstermekte olup genel olarak Devlet üniversiteleri ortalamasından (2006 yılı için 28) küçüktür yılı için vakıf üniversitelerinde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayıları Grafik 5 de gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, bazı vakıf üniversitelerinde bu sayı, Devlet üniversitesi ortalamasına yakındır. Öğretim elemanı başına öğrenci sayısının yüksek olduğu vakıf üniversitelerinde, tam zamanlı öğretim elemanı istihdamı yerine, ücretli öğretim elemanı istihdamının tercih edildiği dikkati çekmektedir. Ancak öğrenci sayısı/öğretim elemanı sayısı oranı bakımından vakıf üniversiteleri arasında bu kadar büyük dağılımın olması şüphesiz eğitimin niteliğinde farklılaşma anlamına gelmektedir. Vakıf üniversiteleri, lisansüstü eğitimde de gelişme içindedir eğitim-öğretim yılı itibarıyla, vakıf üniversitelerinin 23 ünde yüksek lisans, 10 unda doktora programları bulunmakta olup, yüksek lisansta toplam öğrenci sayısı , doktora öğrenci sayısı dır. Ayrıca 4 üniversitede 330 TUS öğrencisi eğitim görmektedir(ek-6). Vakıf üniversitelerine, Devlet üniversitelerindeki eşdeğer programlara giren öğrencilere göre daha düşük puanla öğrenci alınması nedeniyle, bu üniversitelerdeki eğitimin niteliği hep eleştiri konusu olmaktadır. Bu eleştirinin haklılığı, her iki üniversite türü mezunlarının istihdamlarındaki verilerle doğrulanabilir. Ancak, elimizde bu gün için bu anlamda bir veri bulunmamaktadır. Öğrencilerin vakıf üniversitelerini tercih sırası ile ilgili dikkate değer veriler bulunmaktadır. Vakıf üniversitelerine ilk 3 tercihte yerleşenlerin oranının en yüksek değeri %60, en düşük değeri %20 civarındadır(ek-7). Devlet üniversitelerinde bu oran %79 ile %5 arasında değişmektedir 12. Vakıf üniversitelerinde tercih oranının yüksek oluşu bu üniversitelerde verilen eğitimin niteliği için elbette iyi bir göstergedir. Yapılan bir araştırmaya göre, üniversite tercihinde öğrencilerin yalnız %29.7 si üniversite kadrosunun niteliğinden etkilenmektedirler. 13 O halde tercih oranının yüksek oluşunda başka etkenler de bulunmaktadır. Öğrencilerin büyük kentlerde ve ailelerinin yanında okumak istemeleri ve vakıf üniversitelerinde istedikleri programlara yerleşme şansları bulabilmeleri, bu etkenler arasındadır. 6.2 Araştırma Faaliyetleri Köklü bir geçmişe sahip olmamalarına karşın, vakıf üniversitelerinin en azından bir bölümünün, araştırma faaliyetleri bakımından bugün oldukça iyi bir konumda olduğu söylenebilir verilerine göre, değişik atıf endekslerinde yayınlanan Türkiye kaynaklı yayın sayısı sıralamasında, vakıf üniversitelerinin, tüm üniversiteler arasında, öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı sıralamasında, ilk dört sırayı aldıkları görülür. Ayrıca, kişi başına yayın sıralamasında, ilk 10 üniversite arasında 6 vakıf üniversitesi yer almaktadır. Toplam 12 Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s: Muammer Yaylalı ve Diğerleri: Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili Araştırması, Atatürk Üniversitesi Araştırma Projesi, Erzurum.2006.s

16 Grafik 6 : 2006 Yılında Vakıf Üniversitelerinde Yayın Sayısına Göre Yapılan Sıralama BAŞKENT BİLKENT KOÇ YEDİTEPE SABANCI FATİH ÇANKAYA ATILIM DOĞUŞ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ IŞIK İZMİR EKONOMİ KADİR HAS İSTANBUL BİLGİ BAHÇEŞEHİR İSTANBUL KÜLTÜR MALTEPE UFUK YAŞAR HALİÇ İSTANBUL TİCARET ÇAĞ BEYKENT İSTANBUL BİLİM OKAN SCI+SSCI+AHCI; 357 SCI+SSCI+AHCI; 244 SCI+SSCI+AHCI; 140 SCI+SSCI+AHCI; 105 SCI+SSCI+AHCI; 103 SCI+SSCI+AHCI; 74 SCI+SSCI+AHCI; 59 SCI+SSCI+AHCI; 52 SCI+SSCI+AHCI; 42 SCI+SSCI+AHCI; 40 SCI+SSCI+AHCI; 38 SCI+SSCI+AHCI; 31 SCI+SSCI+AHCI; 15 SCI+SSCI+AHCI; 13 SCI+SSCI+AHCI; 12 SCI+SSCI+AHCI; 12 SCI+SSCI+AHCI; 11 SCI+SSCI+AHCI; 8 SCI+SSCI+AHCI; 6 SCI+SSCI+AHCI; 5 SCI+SSCI+AHCI; 5 SCI+SSCI+AHCI; 1 SCI+SSCI+AHCI; 0 SCI+SSCI+AHCI; 0 SCI+SSCI+AHCI;

17 Grafik 7 : 2006 Yılında Vakıf Üniversitelerinde Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ IŞIK BAŞKENT KOÇ BİLKENT ÇANKAYA DOĞUŞ ATILIM SABANCI FATİH İZMİR EKONOMİ ORAN; 1,21 ORAN; 1,09 ORAN; 1,05 ORAN; 1,04 ORAN; 0,84 ORAN; 0,83 ORAN; 0,72 ORAN; 0,72 ORAN; 0,71 ORAN; 0,69 ORAN; 0,58 YEDİTEPE KADİR HAS YAŞAR BAHÇEŞEHİR UFUK İSTANBUL BİLGİ MALTEPE İSTANBUL KÜLTÜR İSTANBUL TİCARET HALİÇ ÇAĞ BEYKENT İSTANBUL BİLİM OKAN ORAN; 0,28 ORAN; 0,23 ORAN; 0,22 ORAN; 0,17 ORAN; 0,13 ORAN; 0,11 ORAN; 0,11 ORAN; 0,10 ORAN; 0,10 ORAN; 0,07 ORAN; 0,03 ORAN; 0,00 ORAN; 0,00 ORAN; 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 17

18 yayın sıralamasında ise vakıf üniversiteleri, ilk 20 içinde yalnız 1 üniversite ile yer alabilmektedir. 14 Bazı vakıf üniversitelerinin araştırma faaliyetlerindeki bu performanslarının yanında kişi başına yayın sıralamasında, tüm üniversiteler arasında son 20 üniversitenin, 14 ünü vakıf üniversiteleri oluşturmaktadır. Toplam yayın sıralamasında ise son 20 üniversitenin 18 i vakıf üniversitesidir. Vakıf üniversitelerinin, ürettiği yayın sayısına göre kendi aralarındaki sıralaması, Grafik 6 ve 7 de verilmiştir. Bu sonuçlara göre, araştırma faaliyetleri açısından vakıf üniversiteleri arasında ikili bir dağılım kendisini göstermektedir 15 (Ek-9,10). Bu dağılım ile vakıf üniversitelerinin bütçe kaynakları arasında yakın bir ilişki olduğu dikkati çekmektedir. Genellikle bütçesi öğrenci harçlarına dayanan vakıf üniversitelerinin, yayın performansının düşük olduğu göze çarpmaktadır. 16 Bazı vakıf üniversitelerinin yayın alanında başarılı olması, ilgili üniversitelerin araştırmaya kaynak aktarması ve bunun yanında öğretim elemanı seçmedeki esneklikleri ve performansa göre ücret belirleme politikasıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Araştırma faaliyetlerinde etkili olan bir başka faktör de, üniversitenin doktora programları ve araştırma görevlisi istihdamı politikasıdır döneminde, 25 vakıf üniversitesinin 10 unda muhtelif dallarda doktora programı bulunmaktadır. Diğer vakıf üniversiteleri ise doktora programı açacak asgari kriterleri henüz sağlayamamışlardır döneminde vakıf üniversitelerinde, doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 1.125, yüksek lisansa kayıtlı öğrenci sayısı dır.(ek-6) Öğretim elemanlarının, tüm üniversitelere göre oransal dağılımına bakıldığında, tüm üniversitelerdeki öğretim elemanlarının %9.4 ünün vakıf üniversitelerinde istihdam edildiği görülür. Tablo 6 da görüldüğü gibi bu oran araştırma görevlileri için %4.6 dır. Dolayısıyla vakıf üniversitelerinde araştırma görevlisi istihdamı öteki öğretim elemanlarına göre daha düşüktür. Bu durum, vakıf üniversitelerinin öğretim üyesi yetiştirmede yeterince istekli olmadıklarını ya da bu alana kaynak aktarmaya öncelik vermediklerini göstermektedir. Tablo 6: Vakıf üniversitelerinin, öğrenci ve öğretim elemanı sayı ve oranları( ) Öğrenci ve öğretim elemanı sayısı Vakıf Üniversiteleri Tüm Üniversiteler Oran(%) Öğrenci sayısı(örgün) Öğretim üyesi Araştırma görevlisi Öğretim elemanı toplamı Kaynak: Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikler ve YÖK APK Birimi 14 erişim tarihi, Aralık Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s: Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s:119 18

19 7. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME Vakıf üniversiteleri, Devlet üniversiteleri tarafından karşılanması giderek zorlaşan yükseköğretim yükünü kısmen de olsa Devletin üstünden alarak paylaşmakta olup, bir rekabet ortamı içerisinde, öğrencilerine nitelikli bir eğitim vermeyi hedeflemektedirler. Bu amaçla bir bölümü önemli denilebilecek yatırımlar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bu pozitif tespitlerin yanında, vakıf üniversiteleri bazı sorunları henüz aşamamıştır. Bir bölümü, ilgili yasadan ileri gelen bu sorunlar ve bunlarla ilgili değerlendirmeler aşağıda özetlenmektedir. Vakıf üniversitelerinin hukuksal statüleri ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Mütevelli heyet ile kurucu vakıf arasındaki ilişkiler, üniversite öğretim kadrosu ile mütevelli heyet ve hatta kurucu vakıf arasındaki ilişkilerin, vakıf üniversitelerinin özerklikleri üzerindeki etkileri, bu etkinin Anayasa karşısındaki durumu ve bunlarla ilgili yargısal başvuru yollarının kullanılmasından kaynaklanacak sorunlar tartışılabilir. Rektörün seçimi ve görev süresinin, Devlet üniversitelerindeki rektörlerden farklılık göstermesi bu sorunlar arasında yer almaktadır 17. Vakıf Üniversiteleri, Devletin kamu hizmeti yükünü azaltmak amacıyla sistemimize alınmışlar, Vakıf Tüzel Kişiliği hukuksal yapısı aracılığıyla özel kesime ait gönüllü ve yeterli kimi kaynakların bu alana transferini sağlama amacı üzerine bina edilmişlerdir. Bu transferin sağlanmasında, elbette ki kamusal mali katkılar ve kolaylıklar yoluyla bazı özendirici düzenlemeler de yapılmaktadır. Ancak, bu düzenlemelerin yapılmasında da son derece dikkatli olunmalı; toplumsal kaynakların toplumun varlıklı kesimlerine aktarılması yoluyla sosyal dengeleri daha da bozucu, toplumsal vicdanı yaralayıcı, esasen kendisi yeterli bir mal varlığı koymayarak üniversite kurmaya kalkışacakların iştahlarını kabartıcı sonuçlar doğurmasının önüne geçilmelidir 18. Vakıf üniversitelerinin en önemli sorunlarından biri, önemli bir bölümünün henüz kurumsallaşamamış olmasıdır. Yönetim kademesindeki akademik kadrosunun Devlet deneyimi bulunması ve üniversite geleneğinden gelmiş olması, kurumsallaşmada pozitif etken olmakla birlikte, kurucuların bu üniversiteleri, bir kamu kurumundan çok kendi şirketleri gibi görme eğilimi, kurumsallaşma sürecini olumsuz etkilemektedir. 19 Vakıf üniversitelerinde mütevelli heyetlerinin kompozisyonları ve mütevelli heyeti başkanlarının yönetime aşırı karışması eleştiri konusu olmaktadır. Gerek dünya uygulamalarının gelişme yönü gerekse Türkiye deki Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliğinin genel esprisi, mütevelli heyetinin ve başkanının ilke olarak yönetime ve akademik konulara karışmamasıdır. İta amirliğinin Rektörden alınarak Mütevelli Heyet Başkanına verilmesi bu ilkeyle uyum içinde değildir 20. Arkalarında, kaynak yönünden güçlü bir vakıf bulunmayan vakıf üniversiteleri, büyük ölçüde öğrenciden aldıkları ücretlerle yaşamaktadırlar. Sağlayabildikleri nitelikli öğretim elemanlarını istihdam ediyor olsalar da bunlara diğerleri kadar yüksek ücret verememekte ve daha çok ders yükü verip araştırma alanında zorlayıcı olmamaktadırlar. Bu kurumlarda, özellikle de ilk kuruluş yıllarında, konuk öğretim elemanı sayılarının oransal olarak yüksek tutulması, zaman zaman da kayırmalar yapılması, öğretim niteliğini bir ölçüde olumsuz etkileyebilmektedir. 17 A. Akyıldız, age, s A. Akyıldız, age, s Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s: Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s:56 19

20 Vakıf üniversitelerinin önemli bir bölümü, büyük kentler yakınında, kendilerine ait bir kampüse sahiptirler. Ancak sayıları az da olsa bir bölümü, kent merkezlerinde kira karşılığı tutulan mekanlarda eğitim yapmaktadırlar. Bu üniversitelerde yüksek meblağı bulan kira giderleri, kurucu vakıf yerine öğrencilerden alınan eğitim ücretlerinden karşılanmaktadır. Vakıf üniversitelerinin kuruluş amacı ile çelişen bu duruma, daha uzun yıllar seyirci kalınamaz. Henüz kurumsallaşma aşamasındaki vakıf üniversitelerinin en büyük eksikliklerinden biri de, üst ve alt birimlerinin gereksinmelerini planlayabilecekleri bir bütçe düzenlerinin olmamasıdır. Bu tür kurumlarda bütçe, bir plan çerçevesinde olmadan gerçekleştirilmekte ve akademik organların değil, akademik ortama daha uzak mütevelli heyet başkanının tercih ve önceliklerine göre oluşturulmaktadır. Bazı vakıf üniversitelerinde öğrenci başına yapılan eğitim-öğretim harcamasının öğrenciden alınan eğitim giderlerinin çok altında olması, bu tercihin eğitim-öğretim yerine altyapı yönünde kullanıldığını göstermektedir. Vakıf üniversitelerinin, düşük puanlı öğrenci almaları nedeniyle, iyi yetiştirilmemiş mezunlar verme olasılığı ortak kaygılar arasında yer almaktadır. Ancak, bu da, bu tür mezunların girecekleri işlerde başarılı olup olmamalarıyla kısa zamanda ortaya çıkacak ve bu üniversitelerin geleceklerini belirleyecektir. Devlet ya da vakıf üniversitelerinin daha kaliteli olmaları ve nitelikli mezun vermeleri, bir akademik denetim mekanizmasıyla sağlanabilir 21. Vakıf üniversitelerinin yüksek puanlı burslu öğrencilerle düşük puanlı ücret ödeyen öğrencilerin öğretimlerini birlikte gerçekleştirmeleri nedeniyle, mezunları arasında önemli nitelik farklılaşmalarının bulunmasıdır. Bu sorunun çözülmesi, büyük ölçüde Türkiye de akademik kalite değerlendirme sistemlerinin başarıyla çalışması ve vakıf üniversitelerinde de bu mekanizmanın iyi işletilmesine bağlı olacaktır 22. Vakıf üniversitelerine yönelik bir eleştiri de bu üniversitelerin, düşük puanla öğrenci almaları ve Devlet üniversitelerine giremeyen bu öğrencilerin yüksek ücretle üniversitede okuma fırsatı bulmaları nedeniyle, bu üniversitelerin eğitimde fırsat eşitliğini zedelediği yönündedir. Bu görüşe karşılık, bu üniversitelerin hiç olmazsa Devlet üniversitelerinin kontenjanları dışında kalanlardan ekonomik durumları uygun olanların Devlet üniversitelerine baskısını azalttığı ve bunlara yükseköğrenim olanağı sunarken yurt dışına gidecek önemli bir kaynağın yurt içinde kalmasını sağladığı, bu durumun Devlet üniversitelerinin kontenjanları dışında kalanlar açısından bir neden oluşturmadığı görüşü savunulmaktadır Vakıf üniversitelerinin Türk yükseköğretimindeki konumlarına yapılan en büyük eleştirilerden biri, bu üniversitelerin, devlet üniversiteleri kadrolarında yetişen öğretim üyelerini bünyelerine alarak, devlet üniversitelerini zor durumda bıraktıkları, bir bakıma öğretim üyesi yetiştirmeye kaynak ve çaba harcamadan, hazıra konma anlayışıyla kadrolarını oluşturdukları görüşüdür. Vakıf üniversitelerinin büyük bölümünün, araştırma görevlisi istihdam etmek ve öğretim üyesi yetiştirmek için ayırdığı kaynakla ilgili verileri, bu eleştiriyi haklı gösterir mahiyettedir. Vakıf üniversitelerinin önemli bir kısmı, daha çok öğrencinin ilgisini çekebilmek ve daha kısa zamanda gelişebilmek amacıyla, büyük alt yapı ve ciddi donanım gerektiren, mezunları büyük sorumluluk alacak fakülte, bölüm ve programları açma taleplerinde 21 Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s: Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, s:168 20

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan SIRALAMA ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE ADI PROGRAM ADI Kontenjan Küçük Puan Büyük Puan Puan Ortalama 1 BOĞAZİÇİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 57 538,801 558,362 548,582 2 KOÇ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

En başarılı üniversiteler hangisi? (3)

En başarılı üniversiteler hangisi? (3) Abbas Güçlü En başarılı üniversiteler hangisi? (3) Dokuz farklı kritere göre gerçekleştirilen üniversitelerin başarı sıralamasına tepki yağıyor. Çoğu da olumlu. Kızanlar yok mu? Elbette var. Aslında, enerjilerini,

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com

2011 ÖSYS LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1. www.dogrutercih.com LİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI DİL-1 Dosya : 1112/01 KASIM 2011 Bu dosyada yer alan yükseköğretim programları : Alman Dili ve Edebiyatı Almanca Öğretmenliği Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Detaylı

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 386 1399 385 388 19 1250 385 218............................................................ GAZİ ÜNİVERSİTESİ 32.06 1 33.16 1 6.86 2 83.06 1............................................................

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI

ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ URAP (University Ranking by Academic Performance) Ekim 2010 URAP EKİM 2010 - ÜNİVERSİTELERİMİZİN AKADEMİK PERFORMANSA DAYALI SIRALAMASI

Detaylı

TÜM HUKUK FAKÜLTELERİ ORTALAMA NETLERİ

TÜM HUKUK FAKÜLTELERİ ORTALAMA NETLERİ TÜM HUKUK FAKÜLTELERİ ORTALAMA NETLERİ Toplam 300 adet hukuk programına 2016 yılında 28.761 öğrenci yerleşmiştir. En yüksek puanla Galatasaray si öğrenci almıştır. 2016 yılında Galatasaray sine yerleşen

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN

ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ÜNİVERSİTE ADI PROGRAMIN ADI KONTENJAN EN DÜŞÜK PUAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 41 329.692 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

18 Elektrik-Elektronik ,95

18 Elektrik-Elektronik ,95 1 Anadolu si (ESKİŞEHİR) 2 Elektrik-Elektronik (ing) 346.349 60 5,69 3 Bilgisayar (ing) 350.781 30 4,01 4 Ankara si 5 Elektronik 348.543 40 4,83 6 Bilgisayar 352.496 20 3,48 7 Atılım si (ANKARA) 8 Elektrik-Elektronik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2012-2013 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Sıra No Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN Genel Devlet Ü. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK 1 Koç 203910363 (Tam 6 6 MF-4 535,969 616 539,787

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR

Sayfa 1 2010 ÖSYS SAYISAL PUANLA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN MİNİMUM NETLERİ VE PUANLARI SURE TÜR İL TÜR Sayfa 1 KÇ NET AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS 2 4 69,91 20,75 31,5 10 22 0 0 0 0 0 84,25 377,14 AC YARDIM VE AFET YÖNETİMİ (İÖ) ONSEKİZ MART ÜNİV. DEVLET ÇANAKKALE YGS

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

8. TÜRKİYE KOÇ FEST ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI BASKETBOL SÜPERLİG MAYIS 2011 / KONYA- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

8. TÜRKİYE KOÇ FEST ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI BASKETBOL SÜPERLİG MAYIS 2011 / KONYA- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 8. TÜRKİYE KOÇ FEST ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI BASKETBOL SÜPERLİG 11-15 MAYIS 2011 / KONYA- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 1. ÇUKUROVA ÜNİV. SÜPERLİG 1. BAHÇEŞEHİR ÜNİV. SÜPERLİG 2. İSTANBUL ÜNİV. SÜPERLİG 2. HALİÇ

Detaylı

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. Yerl. Genel Kontenjan En Küçük Puan Genel Kontenjan En Büyük Puan ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY-1 31 31 323.702 376.154

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n

Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilim Dallar. Yay n Tablo 2.2. Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS Abant zzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 1 0 0,00 Bitki ve Hayvan Bilimleri 49 59 1,20 Biyoloji

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533

ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN ( TABAN PUAN) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 462,659 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Sosyoloji 382,533 1 2 2010 ÖSYS KLAVUZUNA GÖRE TÜRKİYE DEKİ FELSEFE - FELSEFE GRUBU ÖĞRT - SOSYOLOJİ VE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMLARI TABAN PUNLARI KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE PROGRAM EN KÜÇÜK PUAN Rehberlik

Detaylı

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik

Uçak Gövde - Motor Bakım. Uçak Mühendisliği. Ulaştırma ve Lojistik. Uluslararası Finans. Uluslararası Girişimcilik Uçak Gövde - Motor Bakım 101010988 ANADOLU Üniv. Devlet ESKİŞEHİR MF-4 52 52 408,629 47.100 106910531 KOCAELİ Üniv. Devlet KOCAELİ YGS-1 25 + 1 31 31 420,908 49700 55.500 106930377 KOCAELİ Üniv. (İÖ) Devlet

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI

TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ ÜNİVERSİTEMİZ NOT SİSTEMİNDEKİ KARŞILIĞI TÜRK VE KIBRIS ÜNİVERSİTELERİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01.10.2002 tarih ve 37/22 sayılı Üniversitemiz S notu YT P notu DV U notu YZ EX notu MU I notu EK olarak, diğer notların aynen kabulü. Adnan

Detaylı

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI

İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI İŞTE TIP FAKÜLTELERİNİ 2017 TUS BAŞARI SIRALAMALARI TIP FAKÜLTESİ TUS TEMEL PUAN TUS KLİNİK PUAN 49,23365 49,27767 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) 51,79166

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (STANBUL) Vakıf Bölüm Mühendislik ve Doa Bilimleri Programları (Üstü

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü. Üni.Adı Kont. Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.(İstanbul) 72 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 57 Çukurova Ü.(Adana)

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar

2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar www.bte.org.tr - bilgi@bte.org.tr 2013 Atamalarında Bilişim Teknolojileri Öğretmenliğine Başvurabilecek Alanlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

Hukuk Fakültelerinin TM 3 Taban Puanları* *: TM 2 başarı sıraları kullanılarak TM 3'e dönüştürülen yerleşme puanlarıdır

Hukuk Fakültelerinin TM 3 Taban Puanları* *: TM 2 başarı sıraları kullanılarak TM 3'e dönüştürülen yerleşme puanlarıdır Hukuk Fakültelerinin TM 3 ları* 1 Galatasaray Ün. Hukuk 521,91026 136 520,25000 2 Koç Ün. (İngilizce)(Tam Burslu) Hukuk 520,07585 161 518,25000 3 Bilkent Ün. (İngilizce)(Tam Burslu) Hukuk 515,27656 254

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI)

2013 YGS-LYS TABAN PUANLARI KİTAPÇIĞI ( NET DAĞILIMI) Hukuk Üniversite D/Ö P. Türü Olasılık 12_Puan GALATASARAY Üniv. Devlet TM -2 1.Olasılık 529,676 40 37.5 37.5 0 49 30 56 18 GALATASARAY Üniv. Devlet TM -2 2.Olasılık 529,676 40 37.5 37.5 0 44 27 56 24 GALATASARAY

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

(5 OCAK 2010) TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN SIRALAMASI

(5 OCAK 2010) TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN SIRALAMASI (5 OCAK 2010) TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN SIRALAMASI Bilindiği gibi, Jiao Tong (Çin), Webometrics (Đspanya) ve US News and World Report (ABD) Leiden (Hollanda) sıralama sistemleri dünya üniversitelerini farklı

Detaylı

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE

PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013 T. Puan kont. yerleşen 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) SÜRE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul Orta Doğu Teknik Ü. Ankara İstanbul

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 102810095 ÇANKIRI KARATEKİN Üniv. Devlet ÇANKIRI TM-2 45 + 2 52 52 294,526 186000 175.000 104510268 GİRESUN Üniv. Devlet GİRESUN TM-2 60 + 2 67 67 293,642 194000 177.000 106110512 KARABÜK Üniv. Devlet

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN VE TERCİH EĞİLİMLERİ ÖZET

HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN VE TERCİH EĞİLİMLERİ ÖZET HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i GİRİŞ Hukuk adaylar tarafından en fazla tercih edilen ve popüler bölümlerden biri. Gerek kontenjanların dolması, gerekse de yüksek taban puanlar nedeniyle

Detaylı

2014-2015 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI HUKUK FAKÜLTESİ www.ogis.web.tr

2014-2015 ÖSYM YERLEŞTİRME SONUÇLARI HUKUK FAKÜLTESİ www.ogis.web.tr 1 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA 100% Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 20 515,277 558,452 2 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ VAKIF ANKARA 100% Hukuk Fakültesi (Tam

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN UÇAK ELEKTRİK- ELEKTRONİK KOCAELİ ÜNİV. (İZMİT) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 419.38511 474.62000 ERCİYES ÜNİV. (KAYSERİ) Uçak Elektrik- Elektronik YGS- 1 409.95903 456.34856 ATILIM ÜNİV. (ANKARA) Uçak

Detaylı

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2015-2016 ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine

Detaylı

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe

En Küçük Puanı. Puan Türü. Kont. YGS- 2. Fatih Üniversitesi Hemşirelik (Tam Burslu) 5 422,34389 441,05042. Hacettepe Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı Şifa (Tam Burslu) MF-3 7 439,55166 464,54450 Şifa (%50 Burslu) MF-3 7 44,17197 437,58960 Fatih (Tam Burslu) Hacettepe Koç İstanbul

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance)

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) 2016-2017 ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI 2013-BAŞARI SIRASI

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER

HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 HALKLA İLİŞKİLER HALKBİLİM ANKARA ÜNİV. Halkbilim TS- 1 321.67779 388.07167 BAHÇEŞEHİR ÜNİV. (İST.) HALKLA İLİŞKİLER Halkla İlişkiler (İng.) (Tam Burs) TS- 1 445.82327 482.46071 İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. (İST.) Halkla İlişkiler

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

Sevgili gençler, Tercihlerinizde başarılar dileriz Açı Yayınları. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) Sevgili gençler, 2013 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercihler bireysel (internet üzerinden: http://ais.osym.gov.tr/)

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) PUAN TÜRÜ (4) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110496 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Farabi Değişim Programı

Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı Nedir? Ne kadar sürer? Kimler başvurabilir? FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ İki yükseköğretim kurumu arasında üniversite rektörleri tarafından imzalanan

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012

Sınav Tarihleri YGS 1 NİSAN 2012 LYS-1 16 HAZİRAN 2012 LYS-2 24 HAZİRAN 2012 LYS-3 23 HAZİRAN 2012 LYS-4 17 HAZİRAN 2012 LYS-5 16 HAZİRAN 2012 Sevgili gençler, 2012 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı 2012 YGS-LYS Tercih Kitapçığı, siz değerli öğrencilerimize tercih dönemlerinde kaynak olması amacıyla Açı Yayınları tarafından hazırlanmıştır. Tercih

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

2006 yılı üniversite sınavında 1 milyon

2006 yılı üniversite sınavında 1 milyon EMO ve YÜKSEK ÖĞRENİM Banu SALMAN-Fatma B. BENTLİ 1- GİRİŞ 2006 yılı üniversite sınavında 1 milyon 510 bin 312 kişinin sınavı geçerli sayılmış, bunlardan yalnızca 156 bin 120 öğrenci örgün öğretim kapsamında

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE

BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ÜNİVERSİTE ÜNİVERSİTE YIL 2015_2016 YATAY GE BAŞVURU BASLANGIÇ BAŞVURU BİTİŞ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.02.2016 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 18.01.2016 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015_2016 01.01.2016

Detaylı

SÖZ-2 52 2 54 53 53 ADIYAMAN Ü. FEN-EDEBİYAT F.

SÖZ-2 52 2 54 53 53 ADIYAMAN Ü. FEN-EDEBİYAT F. 369 YABANCI ÜNİVERSİTELER TOPLAMI 323058 3210 15041 341309 302480 3101 204 305785 DİL VE EDEBİYAT 17690 91 1189 18970 14688 73 21 14782 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 7896 63 229 8188 7658 62 15 7735 TÜRK DİLİ

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı