Lifelong Learning Programme SOLAR ENERGY HANDBOOK GÜNEŞ ENERJİSİ EL KİTABI MANUEL DE ENERGÍA SOLAR SOLARENERGIE HANDBUCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lifelong Learning Programme SOLAR ENERGY HANDBOOK GÜNEŞ ENERJİSİ EL KİTABI MANUEL DE ENERGÍA SOLAR SOLARENERGIE HANDBUCH"

Transkript

1 Lifelong Learning Programme SOLAR ENERGY HANDBOOK GÜNEŞ ENERJİSİ EL KİTABI MANUEL DE ENERGÍA SOLAR SOLARENERGIE HANDBUCH

2

3 Hayatboyu Öğrenme Programı GÜNEŞ ENERJİSİ EL KİTABI

4

5 GÜNEŞ ENERJİSİ EL KİTABI SOLAR ENERGY HANDBOOK Proje Ekibi 3 1

6 4 2

7 ÖNSÖZ GÜNEŞ VE GÜNEŞ ENERJİSİ GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMA ALANLARI Isıl Güneş Sistemleri Doğrudan Isıl Kullanım Isıl Sistemler ile Elektrik Üretimi (Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Sistemleri) Güneşten Elektrik Üretimi (Fotovoltaik Paneller) Güneş Pillerinin Çalışma Prensibi Güneş Pillerinin Yapısı Güneş Pili Türleri Güneş Pili Sistemleri Güneş Pili Sistemlerinde Kullanılan Elemanlar NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANMALIYIZ? Avantajları Dezavantajları MEVZUAT ve TEŞVİKLER Türkiye de Güneş Enerji sinden Elektrik Enerjisi Üretimi ve Teşvik Lisanssız Elektrik Üretimi Lisanslı Elektrik Üretimi Teşvik (Türkiye Yenilenebilir Enerji Kanunu) Almanya da Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi ve Teşvik Teşvik (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) İspanya da Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi ve Teşvik Teşvik (Régimen Especial) Portekiz de Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi ve Teşvik GÜNEŞ ENERJİSİ EĞİTİMİNE GENEL BAKIŞ Türkiye de Güneş Enerjisi Eğitimi

8 Lise ve Dengi Okullarda Güneş Enerjisi Eğitimi Meslek Yüksekokullarında Güneş Enerjisi Eğitimi Almanya da Güneş Enerjisi Eğitimi İspanya da Güneş Enerjisi Eğitimi Yüksek Öğretim Kurumlarında Güneş Enerjisi Eğitimi İleri Mesleki Eğitim Portekiz de Güneş Enerjisi Eğitimi KAYNAKLAR:

9 ÖNSÖZ Günümüzde teknolojinin yenilenmesi, gelişmesi ve toplum hayatına daha fazla girmesiyle birlikte insanlığın enerji ihtiyacı da aynı oranda artmaktadır. Enerji, tüm toplumlar için önemli bir gösterge olup, üretimi ve tüketimi ile bir ülkenin kalkınma ve gelişmişlik düzeyinin anlaşılması için kullanılmaktadır. Gerek teknolojideki bu değişim gerekse dünya nüfusundaki artışla birlikte mevcut kaynakların ihtiyacı yeterince karşılayamaması sonucunda, alternatif arayışları hız kazanmıştır. Mevcut kaynakların yetersiz kalmasının yanında özellikle fosil yakıtlar ve türevleri ile yapılan enerji üretiminin çevreye verdiği zararlar da artık etkilerini daha fazla hissettirmektedir. Dolayısıyla başta sera etkisi olmak üzere, iklim değişikliklerine dahi sebep olan fosil yakıtlar yerine, çevreye olumsuz etkileri daha az ve yenilenebilir olan kaynakların bulunması ve bunlara dair teknolojilerin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde alternatif enerji kaynaklarına ilgi artmış, özellikle güneş enerjisi araştırmaları önem kazanmıştır. Dünya ve dünyayı çevreleyen atmosferde, bitkilerin yetişmesinden hava kütlelerinin hareketine kadar birçok fiziksel oluşumu etkileyen güneş en önemli enerji kaynağıdır. Hatta fosil yakıtlar dahi biyokütlede birikmiş güneş enerjisi olarak kabul edilmektedir. Güneş enerjisi birçok alanda kullanılmasına rağmen teknolojisinin yeterince ucuz olmaması, konu ile ilgili yeterince bilgi sahibi olunmaması ve toplumsal alışkanlıkların kolay değiştirilememesi sebebiyle henüz yeterince yaygınlaştırılamamıştır. Mevcut teknolojinin iyileştirilmesi, talebin artması ile üretim maliyetlerinin düşmesi, toplumsal çevre duyarlılığının arttırılması ile tüm bu kaynaklar içinde güneş enerjisi kullanımının gelecekte daha cazip hale geleceği düşünülmektedir. Bu bilgiler ışığında, Güneş Enerjisi El Kitabı nın hazırlanmasındaki amaç, toplum ve insan hayatında önemli bir yere sahip olan güneş enerjisini ve bu enerjiyi faydalı hale getirebilecek sistemleri tanıtmak, proje ortakları Türkiye, Almanya, İspanya ve Portekiz de konu ile ilgili mevcut durumu özetlemek ve bu sistemlerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır. 7 5

10 1. GÜNEŞ VE GÜNEŞ ENERJİSİ İnsanlık için hayat ve tükenmez enerji kaynağı olan güneş, Güneş, Samanyolu Galaksisinde bilinen 200 milyar yıldızdan sadece biridir. Güneşin çapı yaklaşık 1,4 milyon kilometre, hacmi km³ kütlesi ise yaklaşık olarak (1,98855±0,00025) kg dır. Güneşin, hacim ve kütle olarak yaklaşık %99 u hidrojen ve helyumdan oluşmaktadır. Geri kalanı ise Fe, Ni, O, Si, S, Mg, C, Ne, Ca ve Cr gibi diğer elementlerden meydana gelir [1-2]. Güneş enerjisi, doğal ve sürekli bir füzyon reaktörü olan güneşteki hidrojen gazının nükleer reaksiyonlarla helyuma dönüşmesi sırasında açığa çıkan ışıma enerjisidir. Bu reaksiyonlar sırasında saniyede yaklaşık 600 milyon ton hidrojen tüketilmekte, bunun sonucu olarak da uzaya saniyede 3.8x10 26 joule enerji uzaya yayılmaktadır. Güneşin toplam kütlesinin yaklaşık % 99 unun hidrojen ve helyum olduğu düşünüldüğünde, yapılacak hesaplamalarla yakıtının tüketilmesi için yaklaşık 5 milyar yıllık bir sürenin olduğu anlaşılacaktır. Ancak bu ışınların tamamı yer yüzeyine ulaşmamaktadır. Bir miktarı (yaklaşık % 30 kadarı) dünya atmosferi tarafından geri yansıtılırken, bir miktarı da atmosferde tutulmaktadır. Dünya yüzeyine ulaşan bu enerji ile dünyanın sıcaklığı yükselmekte ve böylece yaşam mümkün olmaktadır. Dünyaya ulaşan enerji miktarı hesaplandığında ve bunun başka kaynaklardan elde edilemeyeceği göz önünde bulundurulduğunda güneşin önemi bir kez daha anlaşılacaktır. 6

11 2. GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMA ALANLARI Günümüz teknolojisini kullanan cihazların büyük bölümü elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Aydınlatmadan bahsi geçen teknolojik cihazlara, ısınmadan soğutmaya elektrik enerjisine duyulan ihtiyaç her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu ihtiyacın hızla artması doğal olarak ülkeleri daha çok enerji tüketmeye, artan tüketimle birlikte de daha çok enerji üretmeye itmiştir. Elektrik enerjisine bağımlılığın ötesinde insanoğlunun var olduğu andan itibaren güneşten farklı şekillerde yararlandığı da açıktır. Genel olarak Güneş Enerjisi Sistemleri olarak adlandırabileceğimiz bu sistemlerin, kullanım şekli, teknolojisi ve malzemesi açısından birçok türü olmakla birlikte, tamamını iki ana kategoride incelemek mümkündür. Bunlar; hem güneş enerjisinden kaynaklanan ısının doğrudan kullanıldığı hem elektrik üretiminde kullanılan ısıl güneş sistemleri ile güneş ışığını doğrudan elektriğe çeviren ve yarı iletken malzemeden meydana gelen fotovoltaik sistemler (güneş pilleri) dir Isıl Güneş Sistemleri Doğrudan Isıl Kullanım Bu sistemler vasıtasıyla güneş enerjisinden ısı elde edilerek, bu ısının doğrudan kullanılması veya elektrik üretilmesi mümkün olmaktadır. Kendi içinde düşük sıcaklık sistemleri ( C), orta sıcaklık sistemleri ( C) ve yüksek sıcaklık sistemleri (>300 C) olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Düzlemsel güneş kollektörleri bilinen en yaygın düşük sıcaklık uygulamasıdır. Çizgisel yoğunlaştırma yapan sistemler orta sıcaklık uygulamaları, noktasal yoğunlaştırma yapan parabolik sistemler ise yüksek sıcaklık uygulamalarıdır. 9 7

12 Türkiye de olduğu gibi güneş enerjisinin en yaygın kullanıldığı alan su ısıtma amacıyla kurulan düzlemsel güneş kollektörleridir. Güneş kollektörlerinin çalışma prensibi, güneşin ısısını kollektör içerisinde dolaşan sıvıya aktararak bu sıvı vasıtasıyla suyun ısıtılmasıdır. Sistem içerisinde dolaşan sıvının sıcaklığı C civarında olmaktadır. Ayrıca sistem içerisinde mevcut olan iyi bir yalıtıma sahip depo vasıtası ile gün içerisinde uzun süreli sıcak suyun kullanılması sağlanmaktadır. Aynı yöntemle yüzme havuzlarında ve sanayi tesislerinde de sıcak su ihtiyacını karşılanmaktadır. 120 C sıcaklıklara ulaşan vakumlu güneş kollektörleri de günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır Güneş Enerjisinden Yararlanarak Konut Isıtılması Güneşten aracısız ve en doğal faydalanma şekli konutların ısıtılmasıdır. Bu konuda ısınma için ciddi oranda fosil yakıtların kullanıldığı, çevre kirliliğinin kış aylarında gözle görülür hale geldiği düşünüldüğünde güneş enerjisi kullanımı ile büyük oranda tasarruf yapmanın mümkün olduğu görülmektedir. Bu sistemlerin verimi doğrudan su ısıtılmasına göre daha yüksek olmakla birlikte, ısıtmanın yapılacağı konutun mutlaka yalıtılmış olması gerekmektedir. Sistemin en büyük avantajı düşük sıcaklıklarda (50-90 C) ısıtmanın mümkün olmasıdır Güneş Enerjisi ile Kurutma Güneş enerjisiyle kurutmada ısı malzemeye doğrudan temas ettirilebildiği gibi dolaylı yoldan havanın ısıtılarak malzemeye teması ile de yapılabilmektedir. Kurutma işleminin yapılabilmesi için özel olarak hazırlanmış (nem ve sıcaklık kontrollü) bir bölme gerekmektedir. Bu tür kurutucuların avantajı doğrudan yapılan kurutmalarda yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmiş olmasıdır. Şekil 2.1. Bir güneş kurutucusunun çizimi 10 8

13 Güneş Enerjisi ile Damıtma Güneş enerjisi ile suyun damıtılmasında arıtılacak suyun (muhtemelen tuzlu su) bulunduğu bölüm güneş ışığının daha iyi absorblanabilmesi için siyah renge boyanmaktadır. Suyun önce buharlaştırılıp daha sonra yoğunlaştırılarak bir kapta toplanmasına dayanan basit bir mantıkla çalışan damıtma sistemleri gün boyu damıtma yapabildiği gibi depoladığı ısı sayesinde gece de damıtma işlemine devam edebilirler Güneş Enerjisi ile Pişirme Hindistan, Pakistan ve Çin gibi güneş enerjisi potansiyeli yüksek ülkelerde yaygın olarak kullanılan güneş ocaklarında maliyetin yüksek olması, gerekli ısının depolanamaması ve güneş ışınımının yeterli olmadığı zamanlarda kullanılamaması dezavantaj olarak görülmektedir. Çok değişik türleri geliştirilen güneşli ocakları genellikle gelişmekte olan ülkelerde ticari olarak kullanım potansiyeli bulmuştur. Değişik mekânlarda kullanmak amacı ile katlanabilir, yansıtıcılı, kolay taşınabilir güneş ocakları bulmak mümkündür. Ocağın yapısı incelendiğinde cam veya geçirgen örtüden oluşmuş birkaç tabaka ile yalıtılmış bir kaptan ibaret olduğu görülecektir. Çalışma prensibi sera etkisi ile aynıdır. Üst yüzeyde bulunan geçirgen örtü kısa dalga boylu güneş ışınımının geçişine izin verirken, fırının içinde bulunan düşük sıcaklıktaki maddelerin yaydığı daha uzun dalga boylu ışınların geçişlerini engeller. Bununla birlikte gelen ışınımın şiddetini arttırmak amacıyla yansıtıcı aynaların kullanımı mümkündür. 11 9

14 Parabolik yansıtıcılı güneş ocaklarında ise yoğunlaştırıcının odak noktasına yerleştirilen malzemenin pişirilmesi sağlanır. Bu tip sistemler güneşin hareketini takip etmek için yönlendirilebildiklerinden günün büyük bir kısmında verimlidir Güneş Enerjisi ile Soğutma Son yıllarda özellikle yaz aylarında soğutma ihtiyacının olduğu durumlarda da güneş enerjisinden faydalanmanın yolları araştırılmaktadır. Bu araştırmalar güneş enerjisi ile yapılan çalışmalarda da önemli bir yere sahiptir. Soğutma işlemleri için güneş enerjisi; Rankine çevrimli mekanik buhar türbinli sistem, absorbsiyonlu sistem, termoelektrik sistem, adsorpsiyonlu sistem, Brayton çevrimli mekanik sistem, gece ışınım etkili sistemler ile fotovaltaik ünitelerde enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Dolayısıyla sistemin tamamen güneş enerjisine bağımlı olarak tasarlanması durumunda ısı depolanması gerekmektedir. Figure 2.2. Bir evin güneş enerjisi ile soğutulmasının gösterimi Isıl Sistemler ile Elektrik Üretimi (Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Sistemleri) Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) sistemlerinde, aynalar veya lensler yardımı ile geniş bir alana düşen güneş ışınları nispeten daha küçük bir alana odaklanarak elektrik üretilir ve odaklanan enerji ısıya dönüştürülerek bir türbin veya motoru döndürebilir. Sistemlerde güneş takip sistemleri kullanılarak, güneşten faydalanma oranı ciddi bir şekilde arttırılabilir. Yoğunlaştırılan güneş ışınları, klasik enerji santrallerinde ısı kaynağı olarak kullanılabildiği gibi güneş panellerine düşürülerek elektrik enerjisi üretiminde de kullanılabilir

15 Günümüzde yaygın olarak üç çeşit konsantre güneş enerjisi sistemi kullanılmaktadır. Bunlar: i. Parabolik Oluklu Kollektörler ii. Güneş Enerji kulesi iii. Parabolik Çanak Sistemler Parabolik Oluklu Kollektörler: Güneş ışınları, merkezde bulunan sıvı ile dolu geçirgen cam tüpe yoğunlaştırılır. Bu tüp parabolik oluklu kollektör boyunca uzanır. Bu sistemlerin gün boyunca güneşi takip etmeleri gerekmektedir. Kollektörler doğudan batıya, kuzeyden güneye yönlendirilebilirler. Kullanılan tüpün parabolik oluklu kollektör boyunca uzanmasından dolayı tek eksenli yönlendirme yapılması yeterlidir. Parabolik oluklu kollektörler 50 ile 400 C arası ısı üretebilirler. 400 C de ısı enerjisinden elektrik enerjisi üretebilecek yeterli teknolojiye sahip olunmasına rağmen halen birçok ülkede bu işlem için fosil kaynaklar kullanılmaktadır

16 Güneş Enerji kulesi (Heliostat enerji santrali): Yüzlerce yansıtıcı kullanarak güneşten gelen ışınları tek bir merkezde bulunan kuledeki alıcıya yansıtarak çok yüksek sıcaklıklar elde edilebilir. Merkezdeki bu kuleye heliostat alan veya merkezi alıcı denir. Alıcılar tarafından emilen bu ısıl enerji bir sıvıya aktarılır. Bu sıvıdan daha sonra enerji elde edilir. İlk uygulamalarda sıvı olarak su kullanılmış daha sonra ise sodyum kullanılmaya başlanmıştır. Sodyumun suya göre avantajı, sodyumun daha fazla enerji saklayabilmesidir. Parabolik Çanak Sistemler: Bu sistemler iki eksenli yönlendirme sistemi ile güneşi gün boyu takip eder. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi alıcısı çanağın merkezine yerleştirilmiştir. Merkezdeki bu yapının içeriği iki faklı şekilde olabilir. Bunlardan birincisi merkezde bulunan uygun bir sıvıya bu ısı enerjisini aktarılmasıyla elektrik üretimidir. Bu sistemde sıcaklık 1500 C ye kadar çıkmaktadır. İkinci yöntem ise merkeze yerleştirilen Stirling motoru ile elektrik elde etmektir

17 2.2. Güneşten Elektrik Üretimi (Fotovoltaik Paneller) Güneş enerjisinden farklı yöntemlerle elektrik üretimi mümkün olmakla birlikte, bu konuda teknolojisi en gelişmiş yöntem, güneş panelleri (fotovoltaik paneller) vasıtasıyla enerji üretilmesidir. Bu teknolojide güneş ışınlarının panel yüzeyine ulaşması ile yarıiletken malzemeler kullanılarak enerji dönüşümü sağlanmaktadır Güneş Pillerinin Çalışma Prensibi Fotovoltaik etki, Güneş Pillerinin güneş ışınlarını elektrik enerjisine dönüştürdüğü basit bir fiziksel işlemdir. Güneş ışığı, foton veya güneş enerjisi parçacıklardan oluşur. Güneş ışığından gelen fotonlar farklı dalga boylarından oluşmaktadır ve bu farklı dalga boylarına karşılık gelen çeşitli miktarda enerji içerirler. Şekil 2.3. Bir yarıiletkende p-n ekleminin gösterimi 15 13

18 Fotonlar PV yüzeyine çarptığı zaman oluşabilecek üç muhtemel durum vardır. Foton yansıyabilir, absorbe edilebilir ya da direk olarak geçebilir. Sadece absorbe edilen fotonlar elektrik üretebilir. Bu durumda fotonun enerjisi çarptığı hücredeki elektrona transfer edilir. Elektron elde ettiği bu enerji ile normal pozisyonundan kaçarak bir elektrik devresindeki akımın bir parçasını oluşturarak güneş ışığını elektrik enerjisine çevirmiş olur Güneş Pillerinin Yapısı Bir PV hücresi içerisindeki elektrik alanı meydana getirmek için, iki ayrı yarı iletkenleri birlikte sıkıştırılmıştır. Saf yarı iletken malzemeler elektriği ne iyi iletir ne de kötü iletir. Bunun sebebi, değerlik bandındaki elektron sayısı sınırlıdır. Saf bir yarı iletkenin elektron ve oyuk sayısı artırılarak iletkenliği artırılabilir. Bu durum saf bir yarı iletkene katkı maddesi eklenerek oluşturulur. Katkı maddesi eklenerek oluşturulan iki tip yarı iletken vardır. Bunlar pozitif (p) ve negatif (n) tip yarı iletkenlerdir. Bir PV hücresi, pozitif (p) ve negatif (n) tip yarı iletken malzemeden oluşur. Şekil 2.4. Bir güneş hücresinin katmanlarının gösterimi 16 14

19 GÜNEŞ ENERJİSİ EL KİTABI Güneş Pili Türleri Üretiminde kullanılan malzemelere göre güneş pillerinin değişik türleri mevcuttur. Tabloda güneş pilleri türeleri ile ilgili karşılaştırmalar verilmiştir

20 Güneş Pili Sistemleri Güneş Pili Sistemleri insanların elektik enerjisine ihtiyacının olduğu her uygulamada kullanılabilir. Güneş pili modülü uygulamalara bağlı olarak, inverterler, akümülatör, regülatör gibi kontrol cihazları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte oluşturulur. Güneş pili sistemi uygulamalar pili sistemi Uygulamaları iki ana gruba ayrılabilir; i. Şebeke bağlantılı Sistemler (On Grid) ii. Şebekeden bağımsız sistemler (Off-Grid) Şebeke Bağlantılı Sistemler (On Grid): Şebeke bağlantılı güneş pili sistemler büyük güç sistemleri (santral boyutunda) şeklinde olabileceği gibi binalarda küçük güçlü sistemler şeklinde de karşımıza çıkabilir. Küçük güçlü sistemlerde elde edilen enerji, kurulu olduğu sistemin elektrik enerjisi gereksinimini karşıladıktan sonra fazla olan elektrik enerjisi, elektrik şebekesine satılır. Yalnız bu durumda üretilen DC elektrik AC ye çevrilerek şebekeye uygun hale getirilir. Yeterli elektrik enerjisini üretilemediği durumda ise şebekeden elektrik enerjisi alınır. Bu sistemlerde depolama olmadığı için akü grubuna gerek yoktur. Şebekeden Bağımsız Sistemler (Off-Grid): Güneş panellerinde elde edilen güç sistemin gereksinimini karşılar, fazla gelen enerji ise akülerde depo edilir. Depo edilen bu enerji güneş enerjisinin yetersiz kaldığı zaman, özellikle gece boyunca kullanılır. Akünün aşırı şarj ve deşarj durumlarında zarar görmesini engellemek için regülatör kullanılır. Sistemlerde regülatörün görevi ise akünün durumuna bakarak ya sistemin akım çekmesini durdurur ya da güneş pilinden gelen akımı keser

21 Güneş Pili Sistemlerinde Kullanılan Elemanlar Fotovoltaik Panel: Güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Kurulacak oluğu sisteminin enerji ihtiyacına göre panel sayısı arttırılarak enerji ihtiyacı karşılanır. Şarj Denetleyici: Fotovoltaik Paneller ile akü/batarya grupları arasına bağlıdır. Şarj denetleyicisi akülerin aşırı dolmasını veya tamamen bitmesini önleyerek akülerin veya bataryaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Akü / Batarya: Fotovoltaik panellerden elde edilen enerjinin depolandığı üniteleridir. Kurşun aküler/bataryalar en yaygın kullanılan türdür. Uygun maliyetli olmaları ve fazla bakım gerektirmemeleri nedeniyle fotovoltaik sistemler için idealdir. İnvertör: Fotovoltaik Panellerden üretilen doğru akımı alternatif akıma çeviren elektronik bir alettir. Doğru akımla çalışan cihazların invertöre gereksinimi yoktur. Çift yönlü sayaç: Şebeke (on grid) bağlantılı istemlerde kullanılır. Kullanılan elektriğin kendi fotovoltaik sisteminden mi alındığını yoksa şebekeden mi alındığını belirler. Şekil 2.5. Bir fotovoltaik sistemin gösterimi 19 17

22 3. NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANMALIYIZ? Güneş Enerjisi ile çalışan sistemlerinin yaygınlaştırılabilmesi için bu sistemler hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Doğal olarak her enerji kaynağında ve üretim sisteminde olduğu gibi güneş enerjisi sistemlerinin de avantajları ve dezavantajları vardır. Bu amaçla avantaj ve dezavantajlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır Avantajları Fosil yakıtların tükenmeye başladığı dünyamızda diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğu gibi güneş enerjisi de sonsuz, yenilenilir ve sınırsız enerji kaynağıdır. Bu güneş enerjisinin en önemli avantajıdır. Küresel ısınmanın giderek arttığı bir ortamda güneş enerjisinden enerji elde ederken karbon salınımı meydana gelmemektedir. Çevreyi kirletici atıkları olmayan, çevre dostu, gerektiğinde enerji ihtiyacına bağlı olarak kolayca değiştirilebilen sistemlerdir. Güneş enerjisinin bir diğer çevreci özelliği de çalışırken ses çıkarmadığından gürültü kirliliğine neden olmamaktadır. Güneş enerjisi yakıt maliyeti gerektirmeden sıcak su, ısınma, soğutma, endüstriyel uygulamalar, elektrik üretimi gibi birçok uygulamayı sağlamaktadır. Güneş enerjisi sistemleri enerji ihtiyacına göre kolay kurulabilir sistemlerdir. Ayrıca enerji ihtiyacının artması durumunda hızlı ve kolay bir şekilde sistemler genişletilebilir. Güneş enerjisi sistemlerinde üretim ve kurulum maliyetlerinden sonra kullanımda çok fazla bakım maliyeti oluşturmamaktadır. Güneş enerjisi ile çalışan sistemler kolaylıkla taşınıp kurulabilir. Elektrik şebeke hattı bulunmayan ya da şebeke hattının götürülmesinin pahalı olduğu kırsal yörelerde güneş pillerinin kullanımı daha ekonomik olabilmektedir. Güneş sistemlerinin ilk kurulum ve üretim maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen uzun dönemde düşünüldüğünde fosil yakıtlara göre başlangıçtaki ödenen maliyetin geri dönüşümü vardır

23 Güneş pili, dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlüdür. Her ev, kendi enerjisini çatısına kurduğu güneş pilleri ile karşılayabilir. Böylece iletim ve enerjiyi taşıma maliyetleri ve kayıpları ortadan kalkmaktadır Dezavantajları En önemli dezavantajı fotovoltaik panellerin ve takip sistemli toplaçların üretim ve kurulum maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Ancak teknolojik gelişmeler ile enerji giderek yaygınlaşmakta ve maliyette düşmektedir. Güneş enerjisi sistemlerinin verimi güneşin durumuna bağlıdır. Bulutlu havalar, çevre kirliliği, güneşin yönü bazı sistemlerde verimi direkt etkilemektedir. Özellikle elektrik üretimi yapan toplaç tiplerinde gölgelemeyi önlemek için geniş alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Güneş enerjisi sistemlerinin gece enerji sürekliliği sağlayabilmesi için depolama sistemlerine ihtiyaç duyar. Güneş Pillerinin verimleri düşüktür (%15 civarı). Binalarda kullanılan güneş toplaçları görünüm ve yer açısından bazı sorunlara yol açabilmektedir. Fotovoltaik hücrelerde kullanılan yarıiletken maddeler kullanım ömrü bittikten sonra çevre kirliliğine neden olabilmektedirler. Güneş enerjisi teknolojisi ulaşım amaçlı uygulamalar için henüz yeterli verime sahip değildir. Gelişmekte olan bir teknolojidir

24 4. MEVZUAT ve TEŞVİKLER TÜRKİYE Başkent: Ankara Resmi Dil: Türkçe Para Birimi: Türk Lirası ( ) Nüfus: 76,67 Milyon 22 20

25 4.1. Türkiye de Güneş Enerji sinden Elektrik Enerjisi Üretimi ve Teşvik Türkiye de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretimi kanun ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Kanun kapsamında elektrik üretimi, üretim kapasitesinin büyüklüğüne göre Lisanssız ve Lisanslı olmak üzere iki başlık altında yer almaktadır Lisanssız Elektrik Üretimi tarihinde yayınlanan 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında lisanssız elektrik üretimi üst sınırı 1 MW' a yükseltilmiştir. Bu kapsamda elektrik üretim tesisi kurmak isteyen tüzel ve gerçek kişiler Yönetmeliğin 7. maddesi çerçevesinde Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ile birlikte belirtilen belgeleri doğrudan ilgili dağıtım şirketine veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye başvurmalıdırlar. İlgili dağıtım şirketince düzenlenen Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun tebellüğ tarihinden itibaren yüz seksen gün içerisinde elektrik üretim tesisinin kurulumunun tamamlanması gerekmektedir. Gerçek veya tüzel kişiler söz konusu sürenin ilk doksan günü içerisinde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel kişilerin onayına sunar. Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen belgelerin dağıtım şirketine eksiksiz sunulması halinde dağıtım şirketi ile otuz gün içerisinde bağlantı ve sistem kullanım anlaşması imzalanır. Ayrıca, elektrik üretim tesisi projelerinin, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce yayımlanan Saha Uygulamalı Güneş Enerjisi Santralı Proje Şablonu veya Çatı ve Cephe Uygulamalı Güneş Enerjisi Santralı Proje Şablonunda belirtilen kriterler doğrultusunda, onay için TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir Lisanslı Elektrik Üretimi Elektrik piyasasında lisanslı olarak tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek faaliyetler; üretim, iletim dağıtım, toptan ve perakende satış, piyasa işletim, ithalat ve ihracat faaliyetlerini kapsamaktadır. Tüzel kişilere faaliyet göstermek istedikleri alanda en fazla 49 yıllığına lisans verilir

26 Üretim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişiye öncelikle, üretim tesisi yatırımına başlaması için mevzuattan kaynaklanan izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri edinebilmesi ve üretim tesisinin kurulacağı sahanın mülkiyet veya kullanım hakkını elde edebilmesi için Kurum tarafından belirli süreli ön lisans verilir Teşvik (Türkiye Yenilenebilir Enerji Kanunu) Türkiye enerji politikası olarak 2023 yılına kadar enerjisinin % 30' unu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilmeyi planlamaktadır. Bu kapsamda enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan işletmelere bazı teşvikler sunulmaktadır. Bu teşviklerden bazıları; vergi ve arazi kullanım bedellerinde indirim, sistemde yerli malzeme kullanıldığı takdirde tarifeye ek pirimler, yılları arasında lisans sahibi olacak olan üreticilere sabit fiyattan alım garantisi, proje hizmet bedellerinden muafiyet olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca Türkiye' de 38 şehir güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda izin almıştır. 92 MWlık kapasitesi ile bu iller arasında ilk sırada Konya yer almaktadır. Ancak bu illerin toplam güneş enerjisinden elektrik üretim değeri 600 MW ile sınırlandırılmıştır yılı yenilenebilir enerji kanunu ulusal üretim sektörünü desteklemek ve canlandırmak amacıyla Türkiye de yapılan bileşenlerin üretimleri için de teşvikler getirmektedir. Şirketler üretimlerini yaptıkları ekipmana/bileşene göre fazladan tabloda belirtildiği miktarlarda bir teşvik almaktadırlar: 24 22

27 ALMANYA Başkent: Berlin Resmi Dil: Almanca Para Birimi: Euro ( ) Nüfus: 81,80 Milyon 25 23

28 4.2. Almanya da Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi ve Teşvik Almanya da güneş enerjisinden elektrik üretimi bir tarife ile teşvik edilmektedir. Koşullar ve ödemelerin miktarı Yenilenebilir Enerjilere Öncelik Verilmesine İlişkin Alman Yasası (EEG) ile belirtilmiştir. Alman Yenilenebilir Enerji Yasası (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), madde 16 ya göre enerji tedarikçisi kullanıcı tarafından üretilen elektrik için ödeme yapmak zorundadır. Ücretin miktarı işletmenin devreye alınma tarihi, imalat türü çeşidi (çatı montaj veya açık arazi) ile birlikte işletmenin performansıyla da belirlenir. Yapılacak ödeme şebekeye beslenen elektriğin kilovat-saatine göre yapılmaktadır. Federal Ağ Ajansı (Bundesnetzagentur) aylık ücretin ne kadar değişeceğini duyurmaktadır. Yasaya göre, bir ödeme, genellikle 20 yıllık bir süre için yasal olarak bağlantılı bir şekilde üreticiye şebeke operatörü tarafında garanti edilmektedir Teşvik (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) Zemine monte sistemlerden üretilecek elektrik üretimi, sadece tesisin resmi bir planlama (örneğin arazi kullanım planı) kapsamında inşa edilmesi halinde uygundur. Kalkınma planlarında yer alan bölgelerde bulunan zemin-monte sistemler, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra sadece belirlenmiş alanlara inşa edilmelidirler. Üretilen güneş enerjisinin tüketimi de EEG de ayrı ayrı düzenlenmektedir. Eğer üretilen elektrik tamamen şebekeye geri döndürülmez ve kısmen evde tüketilirse ayrıca bir ikramiye vardır. Bunun için ödeme oranlarına ek olarak bir hükümet ikramiyesi verilmektedir. Güç tüketim ikramiyesi kurulumun aktif büyüklüğüne göre hesaplanır. Buna göre ödemelerde tüketim payının toplam üretilen elektriğin yüzde 30 unun altında ve üstünde olmasına üzere ayrıma gidilmektedir

29 25

30 İSPANYA Başkent: Madrid Resmi Dil: İspanyolca Para Birimi: Euro ( ) Nüfus: 47,19 Milyon 28 26

31 4.3. İspanya da Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi ve Teşvik Eski Özel Rejim Kanunu (RE) kapsamında, yenilenebilir enerji ve kojenerasyon tesisleri şebekeye tüm net güç transferi karşılığında: (i) teşvike veya (ii) piyasa fiyatı artı belirlenmiş bir prime hak kazanıyordu. İspanyol hükümeti tarafından vaat edilen bu teşvikler yenilenebilir enerji kurulumlarını cesaretlendirmeyi ve desteklemeyi amaçlıyordu. 12 Temmuz 2013 tarihinde İspanyol Bakanlar Konseyi, İspanya da elektrik tarife açığını ortadan kaldırmayı amaçlayan acil yasal önlemler paketini onayladı. 13 Temmuz 2013 günü, İspanyol hükümeti Özel Rejimi Kanununu kaldıran ve bunu yeni bir ödeme sistemi ile değiştiren Kraliyet Kararnamesi Taslağını (9/2013) onayladı. Üretilen enerjiyi referans alarak teşvik vermek yerine, bireysel bazda kurulu standart tesis in kurulu kapasitesine ve bu tesisin maliyetlerine göre hesaplanan belirli bir ödeme yapılmasına karar verilmiştir Teşvik (Régimen Especial) İspanyol hükümeti 2013 yılında mevcut finansal durum sebebiyle fotovoltaik sistemler için tüm teşvikleri askıya aldı. Ayrıca iade edilecek ödemelerin ne zaman olduğuna dair de bir açıklamada bulunmadı. Bununla birlikte daha önce ödeme garantisi verilmiş geriye dönük teşviklerin ise etkilenmeyeceğini belirttiler. Teşvik yerine, 100 kw a kadar olan küçük jeneratörlerin şebekeye bağlanmasına ve piyasa fiyatı üzerinden şebekeye sağladıkları elektrik kadar bu üreticilere ödeme yapılmasına izin veren bir mevzuat bulunmaktadır. Askıya alınmadan önceki planlanmış tarifeler aşağıda verilmiştir: Ayrıca İspanyol tarifesi Kraliyet Kararnamesi (RD) 14/2010 a göre yılda kaç saate kadar ödeneceği sınırlandırılmıştır. 31 Aralık 2013 e kadar ülke genelinde 29 27

32 sayının sabitlenmesine karar verilmiş, ancak 2014 yılından itibaren (aşağıda şekilde gösterildiği gibi) ülke iklimsel olarak beş bölgeye ayrılmıştır

33 PORTEKİZ Başkent: Lizbon Resmi Dili: Portekizce Para Birimi: Euro ( ) Nüfus: 10,43 Milyon 31 29

34 4.4. Portekiz de Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi ve Teşvik Tarihsel olarak Portekiz de yenilenebilir enerji üretimi ağırlıklı olarak büyük hidroelektrik üretim kapasitesi tarafından temsil edildi. Rüzgâr gücü kapasitesi 2000 ve 2007 yılları arasında üstel olarak MW a kadar yükseldi yılından sonra fotovoltaik kullanarak elektrik üretimine devlet teşviki arttı. Portekiz de yenilenebilir enerji için destek mekanizmaları genellikle teşvik sistemleri ile küçük seviyelerde yatırım sübvansiyonları ve vergi avantajlarına dayanmaktadır Teşvik (Special Regime Production Law (PRE)) Teşvik, sabit bir zaman diliminin garanti edildiği (15 yıl), teknolojisine göre ayrıştırılmaktadır ve hedeflenen kapasiteye ulaşılana kadar uygulanabilirdir. PRE ye katılan üreticiler için ödeme takvimi ilk olarak 1999 yılında kısmen karmaşık bir formül ile tanıtılmıştır yılında, yasa değişik teknolojileri de dikkate alarak yeterli geri dönüşü sağlamak amacıyla güncellenmiştir Mart ile birlikte üretim zaman ile (15 yıl) veya en azından kurulu elektrik gücü kapasitesi başına üretilen belli enerji miktarına göre sınırlandırılmıştır. Bu özel üreticilere piyasa rakamlarına göre ödeme yapılacağı anlamına gelmekteydi yılındaki kanuna göre, 5 kw a eşit veya daha az olan fotovoltaik kurulumları ilk 21 GWh/MW a kadar veya 15 yıl boyunca hangisi önce gelirse 44,4 Euro cent/kwh olarak desteklenmiştir. Diğer taraftan 5 kw tan büyük kurulumlar için ise şebekeye sağlanan ilk 21 GWh/ MW a kadar veya 15 yıl boyunca hangisi önce gelirse 31,7 Euro cent/kwh olarak desteklenmiştir. Daha sonra 2007 yılında, tarifeler küçük (5 MW ın altı) ve büyük (5 MW ın üstü) kurulumlar olarak sağlanmıştır: 5 kw a kadar fotovoltaikler: 450 Euro/MWh, 5 kw tan 5 MW a: 317 Euro/MWh, 5 MW ın üzeri: 310 Euro/MWh, 5 kw ın altında mikro-jenerasyon fotovoltaikler: 470 Euro/MWh, 5 ve 150 kw arasında: 355 Euro/MWh. Son kanunlara göre mikro ve mini üretimler için teşvik miktarları aşağıdaki tablolarda gösterildiği şekilde duyurulmuştur: 32 30

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ M E H M E T A Ş K E R, 2 5. 0 9. 2 0 1 3 I S T A N B U L TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI : Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların kullanımını

Detaylı

Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Ülkemizde 2010-2011 yılı itibari ile çeşitli

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı

TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI. Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı TÜRKİYE NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ STRATEJİSİ VE POLİTİKALARI Ramazan USTA Genel Müdür Yardımcısı 27-03-2015 1 Sunum İçeriği YEGM Sorumlulukları ve Enerji Politikalarımız YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Mustafa HERDEM Genel Müdür mustafaherdem@elseenerji.com DEĞİŞEN VE GELİŞEN TÜRK ENERJİ PİYASASI Elektriğin Uygun Maliyetli Tedariki Yerinde Üretimi ve Satışı İSO 27

Detaylı

YUNUS ACI 2011282001

YUNUS ACI 2011282001 YUNUS ACI 2011282001 Güneş enerjisi,güneşten yayılan ısı ve ışık enerjsine verilen gelen isimdir.güneş ışınları rüzgar ve dalga enerjisi,biyokütle ve hidroelektrik ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜNEŞ SANTRALİ UYGULAMASI Mustafa Orçun ÖZTÜRK mustafaozturk@kosbi.org.tr ÖZET Günümüzde fosil yakıtlarının sonunun gelecek olması maliyetlerinin fazla olması ve

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI İ ç e r i k Genel bilgi ve çalışma ilkesi Güneş pili tipleri Güneş pilinin elektriksel

Detaylı

FOTOVOLTAIK HÜCRELERIN YAPıSı VE ÇALıŞMA PRENSIPLERI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI

FOTOVOLTAIK HÜCRELERIN YAPıSı VE ÇALıŞMA PRENSIPLERI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI DOĞRUDAN ELEKTRIK ÜRETIMI Güneş enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi üretmek için güneş hücreleri (fotovoltaik hücreler) kullanılır. Güneş hücreleri yüzeylerine gelen güneş

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ELEKTRİK ÜRETİM TESİS KURULUMU

GÜNEŞ ENERJİLİ ELEKTRİK ÜRETİM TESİS KURULUMU GÜNEŞ ENERJİLİ ELEKTRİK ÜRETİM TESİS KURULUMU YEŞİL ENERJİ NEDİR? Yeşil Enerji, güneş, rüzgar jeotermal, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji için kullanılan bir deyimdir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

1 MW Lisanssız GES Projeleri

1 MW Lisanssız GES Projeleri 1 MW Lisanssız GES Projeleri Projelendirme aşamaları müşterinin talebiyle başlayan Güneş Enerjisinden elektrik üretmek için Güneş Enerjisi Santrali kurmaktadır. Projenin uygulanabileceği bir yer belirleyen

Detaylı

TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ ALİ BÜLENT KAPCI Elektrik-Elektronik Mühendisi ETKB - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (YEGM) Muhtelif sektör/alanlarda gelişimin takip

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

ALPER AKCA

ALPER AKCA 25.10.2008 Lisans, ODTÜ EEE, 2005 Yüksek Lisans, ODTÜ EEE, 2008 ASELSAN, 2005- Neden Destek? Destek Türleri ABD Ulusal Mekanizmalar ABD Eyalet Mekanizmaları AB Destek Mekanizmaları Türkiye Yenilenebilir

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Sağlık, Turizm ve Yerleşkelerde Kojenerasyon Uygulamaları

Sağlık, Turizm ve Yerleşkelerde Kojenerasyon Uygulamaları Sağlık, Turizm ve Yerleşkelerde Kojenerasyon Uygulamaları GÖKMEN YILMAZ 04.05.2017 Dünden Bugüne Enerji Üretimi Önceden Merkezi Üretim Günümüzde Temiz ve Yerinde Üretim Solar PV Üretim Tesisi İletim Hattı

Detaylı

Solar PV Paneller Genel Bilgi

Solar PV Paneller Genel Bilgi Solar PV Paneller Genel Bilgi PV paneller güneş enerjisi solar elektrik sistemlerinin en önemli bileşenleridir. Solar PV paneller sayesinde güneş enerjisi DC (doğru akım) elektriğe dönüştürülür. Bir PV

Detaylı

DOĞRUSAL YOĞUNLAŞTıRıCı (PARABOLIK OLUK. DOLAYLı ELEKTRIK ÜRETIMI GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ

DOĞRUSAL YOĞUNLAŞTıRıCı (PARABOLIK OLUK. DOLAYLı ELEKTRIK ÜRETIMI GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ DOLAYLı ELEKTRIK ÜRETIMI Doğrudan elektrik üretimi Dolaylı elektrik üretimi Olmak üzere iki farklı Grupta incelenmektedir. Odaklayıcı sistemler kullanılarak güneş enerjisinin

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Haydar LİVATYALI TUBITAK Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü Nisan 2011 SUNUM PLANI Neden CSP? Parabolik oluk sistemler Merkezî alıcılar Dünyadaki

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Güneşten Elektrik Üretimi

Güneşten Elektrik Üretimi Güneşten Elektrik Üretimi Lisanssız Uygulamalar enerji sistemleri Elektrik fiyatları neden artmakta ve artmaya devam edecek? Türkiye ürettiği elektriğin %50 sinden fazlasını doğalgaz termik santralleri

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Onur GÜNAY, 2 Yiğit GÜLMEZ, 3 Oğuz ATİK 1 Araş.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, İzmir, onur.gunay@deu.edu.tr

Detaylı

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum E P D K Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum Rıza GÜNGÖR Grup Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EİE Toplantı Salonu 21 Mart 2007 E P D K Kojenerasyon Nedir? Isı ve elektrik

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ekim - Aralık 2015 11/09/2015 Türkiye'nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Güneş Enerjisiyle Isıtma ve Soğutmanın Ticari Uygulamaları İŞ ENERJİ Aclan KAYA Proje Mühendisi

Güneş Enerjisiyle Isıtma ve Soğutmanın Ticari Uygulamaları İŞ ENERJİ Aclan KAYA Proje Mühendisi Güneş Enerjisiyle Isıtma ve Soğutmanın Ticari Uygulamaları İŞ ENERJİ Aclan KAYA Proje Mühendisi -Neden Güneş Enerjisi? -Türkiyedeki Güneşlenme Süreleri -Neden CSP? -CSP Sistemleri -CSP Çalışma Prensibi

Detaylı

Uygulama Çeşitleri ON-GRID Sistem Nedir?

Uygulama Çeşitleri ON-GRID Sistem Nedir? ON-GRID Sistem Nedir? Şebekeye bağlı sistemdir. Kullanımınızdan kalan elektriğin satışı demektir. Satış devlete 0,133 ABD$/kWh değerinde yapılacaktır.yerli kullanıma hibeler aşağıdaki gibidir. PV panel

Detaylı

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012

Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 GENSED Güneşin Güçbirliği Prof. Dr. Engin TÜRE GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Taxim Hill Hotel İstanbul 20 Ocak 2012 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Tarihi 01 Ekim 2009 Kuruluş Amacı Türkiye de güneş

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Yenilenebilir Enerji Kaynakları YEK Potansiyeli YEK Gelişim YEK Hedefler Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI. Mehmet KOÇAN Bağlantı Görüş Uzmanı Kasım 2015

YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI. Mehmet KOÇAN Bağlantı Görüş Uzmanı Kasım 2015 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI Mehmet KOÇAN Bağlantı Görüş Uzmanı Kasım 2015 1- Lisans kapsamında üretim faaliyeti - Ön lisans, üretim lisansı, OSB üretim lisansı 2- Lisanssız / muafiyetli üretim - Lisans

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Mayıs-Haziran 2015 14.04.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR Alternatör Elektrik elde etmek için bir mıknatısı iletken sargı içinde kendi çevresinde döndürmemiz yeterlidir. Manyetik alanın hareketi ile de elektrik

Detaylı

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir.

Antak Enerji 40.000KW lık yani 40MW/ Yıl Üretim kapasitesine sahiptir. Şirket Profili Antak Enerji, Akdeniz Bölgesinde Fotovoltaik Modül üretim tesislerini kuran ve üretime başlayan ilk Türk firmasıyız. Firmamız Fotovoltaik modül üretim sektöründe 2010 yılından beri sürdürmektedir.

Detaylı

İzmir Kalkınma Ajansı Sunum. 7 Ocak 2013, İzmir

İzmir Kalkınma Ajansı Sunum. 7 Ocak 2013, İzmir İzmir Kalkınma Ajansı Sunum 7 Ocak 2013, İzmir 1 2 Neden Lisanssız Elektrik Bizce yakın tarihimizin en önemli adımlarından 3. Köprü, Hızlı Tren Elektrik Piyasası Reformu,Tüccar Lisanssız Elektrik Üretimi,Halk

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Aralık 2014 - Ocak 2015 18.11.2014 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri

Detaylı

ALTUN GRUP SOLAR ENERJİ

ALTUN GRUP SOLAR ENERJİ ALTUN GRUP SOLAR ENERJİ Altun Grup, Grup Firmaları Hermes ve Altun BG Sofya ile birlikte İnş.Y.Müh. Orhan Altun tarafından 2003 Yılı başında kurulmuştur. Altun Grup 2006 yılına kadar, yedi ülkede oluşturduğu

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Ocak - Haziran 2015 07.01.2015 Türkiye nin ilk enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ESCON, endüstriyel işletmelere yönelik enerji

Detaylı

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız!

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Ocak 2014 te Durum: Son dönemde PV panel fiyatlarında büyük düşüş:

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 1 içerik Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ. O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ. O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE DALGA ENERJİSİ O.Okan YEŞİLYURT Gökhan IŞIK NEDİR BU ENERJİ? İş Yapabilme Yeteneğidir. Canlı Tüm Organizmalar Enerjiye İhtiyaç Duyar. İnsanlık Enerjiye Bağımlıdır. Yaşam

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

Güneş Enerji Sistemleri. www.cansolar.com.tr

Güneş Enerji Sistemleri. www.cansolar.com.tr Güneş Enerji Sistemleri www.cansolar.com.tr Hakkımızda Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek amacıyla 2013 yılı başlarında kurulan firmamız, uzmanlık alanı güneş enerji sistemleri

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ (SOLAR ENERGY)

GÜNEŞ ENERJİSİ (SOLAR ENERGY) GÜNEŞ ENERJİSİ (SOLAR ENERGY) GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? Güneş enerjisi, güneşten yayılan ışık ve ısı enerjisine verilen genel isimdir. Antik çağlardan beri bu enerji sürekli gelişen teknolojiler yardımı ile

Detaylı

Yeni Yenilenebilir Enerji Yasası (EEG) Madde 1 Yasanın Amacı

Yeni Yenilenebilir Enerji Yasası (EEG) Madde 1 Yasanın Amacı Yeni Yenilenebilir Enerji Yasası (EEG) Madde 1 Yasanın Amacı İklim, doğa ve çevre korunması açısından, enerji üretiminin sürdürülebilir gelişimi Fosilden oluşan hammadde üzerine anlaşmazlıklardan kaçınma

Detaylı

YOĞUNLAŞTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

YOĞUNLAŞTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ YOĞUNLAŞTIRICI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Celal TABAK 1 Hasan DİNÇER 2 Kevser KARAYAZI 3 Erdal ARSLAN 4 Mehmet H.YILDIZ 5 Salih KARAYAZI 6 1 Kocaeli Üniversitesi,Elektronik

Detaylı

LİSANSSIZ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULUM SÜRECİ

LİSANSSIZ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULUM SÜRECİ LİSANSSIZ YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSİ KURULUM SÜRECİ Lisanssız enerji üretim tesisi iş kurma süreçleri 02.10.2013 tarihli ve 28783 Resmi Gazete sayılı Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine

Detaylı

BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ

BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ BERKAY ISITMA & SOĞUTMA & FOTOVOLTAİK SİSYEMLERİ Almanya'dan özel güneş enerji paneli Sizlere

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI FOTOVOLTAİK PANELLERİN ÇEŞİTLERİ VE ÖLÇÜMLERİ DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Doç. Dr. Emin Açıkkalp Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç. Dr. Emin Açıkkalp Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Emin Açıkkalp Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi PV/T teknolojisi Brezilya Florianopolis hava limanının görüntüsü. Bu hava limanının elektrik ihtiyacı binaya entegre PV/T panelleriyle karşılanmaktadır

Detaylı

Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu

Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mevcut Durumu Türkiye de Elektrik Enerjisi Üretimi Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi üretimdeki paylarına göre sırasıyla doğalgaz,

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 7: Fotovoltaik Sistem Tasarımı Fotovoltaik Sistemler On-Grid Sistemler Off-Grid Sistemler Fotovoltaik Sistem Bileşenleri Modül Batarya Dönüştürücü Dolum Kontrol Cihazı Fotovoltaik

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

Türkiye ve Dünyada Güneş Enerjisi Mevcut Durum ve Gelecek

Türkiye ve Dünyada Güneş Enerjisi Mevcut Durum ve Gelecek Türkiye ve Dünyada Güneş Enerjisi Mevcut Durum ve Gelecek Sercan KESKİNEL ELSE Enerji İş Geliştirme Yöneticisi sercankeskinel@elseenerji.com Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde Mevcut Durum, İmkanlar,

Detaylı

SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ

SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ Evinize veya işletmenize kuracağımız üstün Alman teknolojisi güneş enerjisi sistemimiz ile dilediğiniz miktarda elektrik enerjisi sağlayabilirsiniz. İster sadece TV, buzdolabı ve aydınlatma

Detaylı

BÖLGEMİZİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN KULLANILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR

BÖLGEMİZİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN KULLANILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR BÖLGEMİZİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİNİN KULLANILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR 1 Enerji de Politika ve Hedefler Vizyon 2023 Hedefleri 10. Kalkınma Planı (2014-2018) TR32 Düzey 2 Bölgesi (Aydın, Denizli,

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Kaynak: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa KISA ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Hüsamettin BULUT EĞİTİM

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

CSP GLOBAL MARKET OVERVIEW. solarbooster & NEW TRENDS AND TECHNOLOGIES

CSP GLOBAL MARKET OVERVIEW. solarbooster & NEW TRENDS AND TECHNOLOGIES CSP GLOBAL MARKET OVERVIEW & NEW TRENDS AND TECHNOLOGIES 2002 Sunstrip / İsveç ve ANITCAM ortaklığı ile JV olarak kuruldu. 2003 Türkiye de ilk 100% termal temaslı selektif soğurucu yüzey imalatı 2004 SOLARBOOSTER

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1) Off-Grid (Şebeke bağlantısız) sistem nedir? Şebekenin ulaşmadığı veya ulaşımının çok zor olduğu koşullarda bu sistemler enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanır. Şebekeden

Detaylı

YE-1050 DEVRE ŞEMASI

YE-1050 DEVRE ŞEMASI DENEY FÖYLERİ 2 İçindekiler YE-1050 EĞİTİM SETİ DEVRE ŞEMASI... 3 TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 CİHAZ KULLANIM KLAVUZU... 4 GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETİMİ (FOTOVOLTAİK PANELLER)... 5 GÜNEŞ PİLLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ...

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

Detaylı

OFF-GRID veya STAND-ALONE INVERTER NEDİR?

OFF-GRID veya STAND-ALONE INVERTER NEDİR? ON-GRID veya GRID-TIE INVERTER NEDİR? On-Grid solar fotovoltaik sistem, şebekeye bağlı (paralel) bir sistem anlamına gelir. Güneş enerjisi kullanılabilir olduğu zaman, sistem şebekeye güneş tarafından

Detaylı

GES Başvurularının Değerlendirilmesi, Çağrı Mektubu, Bağlantı Anlaşması ve Tesisin Üretime Geçmesi. DİYARBAKIR 12-16 Ekim 2015

GES Başvurularının Değerlendirilmesi, Çağrı Mektubu, Bağlantı Anlaşması ve Tesisin Üretime Geçmesi. DİYARBAKIR 12-16 Ekim 2015 GES Başvurularının Değerlendirilmesi, Çağrı Mektubu, Bağlantı Anlaşması ve Tesisin Üretime Geçmesi DİYARBAKIR 12-16 Ekim 2015 SUNUM İÇERİĞİ Başvuruların Derlenmesi Başvuruların Değerlendirilmesi Bağlantı

Detaylı

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids Mehmet TÜMAY Taner TOPAL Özet Günümüzde elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teknolojilerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Akıllı şebekeler

Detaylı

www.hs-sevikenerji.com

www.hs-sevikenerji.com Kendi Elektriğinizi Güneş Enerjisi ile Kendiniz Üretin www.hs-sevikenerji.com www.hs-sevikenerji.com HŞ Güneş Enerjisi Sistemleri Yenilenebilir Enerji Üretimi Ltd. Şti. HŞ Güneş Enerjisi Sistemleri, Emmvee

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7.Ç.1. Enerjinin Dönüşümü ve Tasarım Burdur İl Koordinatörleri Bu ünitede su, rüzgar ve güneş gibi doğal kaynakları kullanarak temiz ve sürdürülebilir enerji elde etme teknolojilerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

SAYILI CETVEL YEK BELGESĠ YEKDEM ESASLARI YEKDEM

SAYILI CETVEL YEK BELGESĠ YEKDEM ESASLARI YEKDEM YEKDEM BAġLIKLARI YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ KAYNAKLARI YEK DESTEKLEME MEKANĠZMASI I ve II SAYILI CETVEL YEK BELGESĠ YEKDEM ESASLARI YEKDEM den YARARLANMA ESASLARI YEKDEM BAġVURUSU GÜNLÜK ve AYLIK YEKDEM ĠġLEMLERĠ

Detaylı

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrit Enerji istasyonu (MOHES) Sivil ve Askeri Endüstrinin bir çok alanında şebeke elektriğinden veya petrol kaynaklı diğer enerji kaynaklarından istifade

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

Mikroşebekeler ve Uygulamaları Ders 1 Güz 2017 1 Dağıtık Enerji Üretimi ve Mikroşebekeler 2 Başlangıçta... Elektriğin üretimi DC Küçük güçte üretim DC şebeke Üretim-tüketim mesafesi yakın Üretim-tüketim dengesi batarya ile sağlanıyor

Detaylı

2010 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2010 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI

2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI 2011-2012 YEKDEM UYGULAMALARI Nezir AY TEİAŞ Elektrik Piyasaları İşletme Dairesi Başkanı 07 Kasım 2012 İstanbul 1 Dünya da yenilenebilir enerji kaynakları için uygulanan bazı teşvik mekanizmaları Dünyada,

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynakları Türkiye Enerji Fırsatları Enerji Kaynakları Genel Görünümü Enerji Kaynaklarına Göre Maliyet Ve Fırsatları Enerji Sektöründeki Büyük Oyuncuların Yeri Türkiye de Enerji Sektörü

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (GES) BİLGİLENDİRMESİ

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (GES) BİLGİLENDİRMESİ GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ (GES) BİLGİLENDİRMESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ 1. GÜNEŞ ENERJİSİ NEDİR? 2. YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? 3. GÜNEŞ ENERJİSİ HARİTASI 4. GÜNEŞ PANELİ ÇEŞİTLERİ 5. UYGULAMA ŞEKİLLERİ 6. ÖRNEK

Detaylı

ICCI Enerji Zirvesi. Levent Gülbahar Yönetim Kurulu Başkanı. 29 Kasım 2010 ICCI Organizasyon Komitesi WoW Convention - İstanbul

ICCI Enerji Zirvesi. Levent Gülbahar Yönetim Kurulu Başkanı. 29 Kasım 2010 ICCI Organizasyon Komitesi WoW Convention - İstanbul ICCI Enerji Zirvesi Levent Gülbahar Yönetim Kurulu Başkanı 29 Kasım 2010 ICCI Organizasyon Komitesi WoW Convention - İstanbul GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜ ANA TEMALARI 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Detaylı

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ Elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunun fosil esaslı kaynaklardan üretilmesi sonucunda

Detaylı

GÜNEŞTEN ELEKTRİK KAZANAN, KAYBEDEN YA DA MASUM KURBAN? Dr. Baha Kuban - ŞİŞECAM

GÜNEŞTEN ELEKTRİK KAZANAN, KAYBEDEN YA DA MASUM KURBAN? Dr. Baha Kuban - ŞİŞECAM GÜNEŞTEN ELEKTRİK KAZANAN, KAYBEDEN YA DA MASUM KURBAN? Dr. Baha Kuban - ŞİŞECAM FOTOVOLTAİK ETKİSİ (güneş pili) Yansıtmasız kaplama Saydam yapıştırıcı Cam Güneş ışığı ön elektrot akım n-tipi yarı-iletken

Detaylı