T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ZONGULDAK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA BÖLGELERİNDE UYGULANACAK GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITMA SİSTEMİ TİP PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ZONGULDAK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA BÖLGELERİNDE UYGULANACAK GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITMA SİSTEMİ TİP PROJESİ"

Transkript

1 A- PROJENİN TANIMI T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ZONGULDAK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA BÖLGELERİNDE UYGULANACAK GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITMA SİSTEMİ TİP PROJESİ GENEL BİLGİLER 1-ADI 2-UYGULAMA BÖLGESİ : Güneş Enerjisi ile Su Isıtma Sistemi Projesi : Genel 3-UYGULAMA YILI : İLGİLİ OLDUĞU PLANLAR : İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Çalışma Bölgelerindeki Orman Köyleri Kalkınma Planları ve Revizyon Raporları 5-KAPASİTE DURUMU : 3 Kolektörlü Güneş Enerjisi Sistemi 6-EKONOMİK ÖMRÜ 7-YATIRIM TUTARI a)sabit Yatırım Tutarı b)işletme Sermayesi 8-FİNANSMAN KAYNAĞI : 15 yıl : 1.756,27 TL. : 1.450,00 TL : 306,27 TL : Kredi = 1.450,00 TL 9-PROJEDEN SORUMLU OLANLAR: Çalışma Tekniğine ve Mevzuata Uygundur Murat GÜNEY Orköy Şube Müdürü DÜZENLEYEN Ayşe TOPTAN Orköy Mühendisi UYGUNDUR Nazmiye UZUN İl Çevre ve Orman Müdürü KONTROL EDİLMİŞTİR FERDİ PROJELER ŞUBE MÜDÜRÜ ONAY FERDİ KREDİLER DAİRE BAŞKANI

2 1. MEVCUT DURUM 1.1. Dünyadaki Enerji Kaynakları Nelerdir? Klasik Kaynaklar Klasik kaynaklar, karbon bazlı olarak adlandırabilecek kaynaklardır. Petrol, kömür ve doğalgaz en temel enerji kaynaklarıdır. Bunlar, meydana gelişlerinin şekli itibariyle yenilenmeleri çok uzun bir süre aldığından, yenilenmeyen kaynaklar olarak da adlandırılıyorlar Alternatif Kaynaklar Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan kaynaklardır. Güneş, rüzgâr, hidrojen, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar buna örnektir. Doğada sürekli var olan faktörlere dayalı olan bu kaynakların en önemli özelliği ise yenilenebilir olmaları ve doğaya zarar vermemeleri. Güneş, var olan enerji kaynakları arasında en görkemli ve temiz olanı olmakla birlikte yenilenebilir ya da diğer bir deyişle tükenmez enerji kaynaklarının başta gelenidir. Ancak ilimizde güneş enerjisinden yeterince istifade edilememektedir. Ayrıca güneş enerjisi bugünkü teknolojik koşullarda olması gereken düzeyde kullanılmamaktadır. Güneşin yaydığı ve dünyamıza da ulaşan enerji, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m 2 değerindedir, ancak yeryüzünde W/m 2 değerleri arasında değişim gösterir. Bu enerjinin dünyaya gelen küçük bir bölümü dahi, insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, güneş enerjisi çevresel ve temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. 2. GEREKÇE Enerji üretimi ve kullanımı gelişmişliğin en önemli ölçülerinden biridir. Günümüze kadar ve halen, fosil yakıtlar en temel enerji üretimi kaynaklarıdır. Gerek bunların rezervlerinin tükenmekte oluşu ve sürekli artan fiyatları gerekse kullanımından kaynaklanan çevre sorunları, yeni ve temiz enerji kaynakları arayışını hızlandırmıştır. Fosil yakıtlardan ve nükleer yoldan elde edilen ısı, daha fazla atık ve kirlilik demektir. Bütün bu sorunların önüne geçebilmek için yenilenebilir ya da diğer bir deyişle tükenmez enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır. Zonguldak ilinin yıllık ortalama güneşlenme süresi 2044 saat/yıl, günlük 5 6 saat tespit edilmiştir. Bu da bir günlük süre zarfı içerisinde bir evin ihtiyacı olan suyun ısınması için gerekli olan ısınma ısısını karşılamaktadır. Orman köylerinde halen temizlik amacıyla kullanılan su, ocak ve sobalarda ısıtılmaktadır. Bir aile banyo, çamaşır, bulaşık ve genel ev temizliği için günde ortalama 150 lt sıcak su kullanmakta olup, ocak ve sobada ormandan elde edilen odun yakılmaktadır. Bir aile bu amaçla yılda ortalama 8 ster odun yakmaktadır. Bugünkü fiyatlarla ortalama olarak steri 98 TL. den 50 hanelik bir köyde su ısıtmak amacı ile yılda 400 ster odun tüketilmekte bu da, bugünkü piyasa satış fiyatları ile yılda ,00.- TL. yi bulmaktadır. Yakılan odundan elde edilen enerjinin %87 si bacadan çıkmakta, ancak %13 ü değerlendirilmektedir.

3 Güneş enerjisi sistemi aynı zamanda köylerdeki sağlıklı ortamın artmasına, sağlık koşullarının iyileşmesine dolayısıyla sosyal yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunacaktır. Güneş enerjisinin alternatifi olan diğer ısıtma araçları sürekli harcamayı gerektirmektedir. Fakat güneş enerjisi doğal enerji ile ısıtmayı sağladığından, ısıtma gideri söz konusu olmamaktadır. Dört kişilik bir ailenin günlük 150 lt. sıcak su kullanımı göz önüne alınırsa, bu suyu elektrikle ısıtmak için 6 KW. Enerji gerekmektedir. Güneş enerjisinin kullanımının yaygınlaşması ile orman tahribatının en aza indirilmesi ve binlerce ağacın kesilmesinin önlenmesi ile ekolojik dengenin korunması amaçlanmaktadır. Türkiye gibi güneşli bir ülkede elde edilecek güneş enerjisinden faydalanma oranı metrekarede 1 KW/Saattir. Güneş bize ulaşan ücretsiz ve sürekli enerji kaynağıdır. Türkiye de orman köyü göz önüne alındığında, Güneş enerjisinin orman köylerinde kullanılmaması büyük oranda milli servet kaybına yol açabilecektir. Orman köylerinde sadece çamaşır, bulaşık, banyo ve yal suyu ısıtmak için aile başına yıllık ortalama 8 ster odun tüketilmektedir. Odun tüketiminin önlenmesi ve ormanlara olan baskının azaltılması için Güneş Enerjisi ile Su Isıtma Projesi önerilmesi planlanmıştır. 3.KALKINMA AMACI Orman köylerindeki odun tüketimini %80 oranında azaltmak ve Zonguldak ili, merkez ve bağlı ilçelerde kırsal kesimde yaşayan orman köylümüze; modern ısıtma yöntemlerini öğreterek sosyal yaşam kalitesini yükseltmek, halkı ormanlarla ve orman teşkilatı ile barışık hale getirerek ormana olan baskıyı azaltmaktır. 4. PROJENİN KATKIDA BULUNACAĞI AMAÇLAR ü Orman köylülerini yeni enerji kaynağı ile tanıştırıp ormanlardan ısıtma amaçlı aşırı faydalanılması sonucu oluşan orman tahribini azaltmak, ü Orman köylüsünün sosyal yaşam kalitesini yükseltmek, ü Isıtma amacıyla kullanılan gideri yok etmek, ü Ekolojik dengeyi korumak. 5. PROJE AMACI Proje ile orman köylerinde ısıtma amaçlı kullanılan odun tüketiminin %5 oranında azaltmasına yönelik 2010 yılı sonuna kadar 600 adet güneş enerjisi sistemini kurmak. 6. ÇIKTILAR VE YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER Projenin üretmesi gereken ana çıktı Zonguldak Orköy Mühendisliğince 2010 yılına ait Güneş Enerjisi Projesi yapmaktır. Ancak planın hazırlanması için gerekli bazı adımlar alt çıktıların sağlıklı üretilmesine bağlıdır. Bu nedenle, faaliyetler çıktıya göre planlanmıştır. Çıktı yılı sonu itibariyle Zonguldak ilinin orman köylerinde 600 adet güneş enerjisi sistemi kurulması. Faaliyet yılı Mart ayında ısıtma amaçlı odun tüketen orman köylerinin tespiti, Faaliyet 1.2. Tespit yapılan köylerde yeni enerji kaynağı olan güneş enerjisi sisteminin faydalarının anlatılması,

4 Faaliyet 1.3. Tespit yapılan köylerde Nisan-Mayıs aylarında güneş enerjisi sistemine olan talebin miktar olarak Orköy Mühendisince belirlenmesi, Faaliyet 1.4. Orköy Mühendisince 2010 yılı Mayıs ayında Zonguldak iline uygun güneş enerjisi projesinin hazırlanıp onay için Genel Müdürlüğe gönderilmesi, Faaliyet 1.5. Güneş enerjisi sisteminin montajı için talep eden firmaların malzemelerinin uygunluğunun kontrol edilmesi, Faaliyet 1.6. Haziran- Ağustos 2010 döneminde onaylanarak gelen projeye göre güneş enerjisi sisteminin montajının tamamlanması, Faaliyet 1.7.Projeye uygun olarak montajı yapılan güneş enerjisi sistemlerinin ödemelerinin yapılmasıdır. 7. PROJE GİRDİLERİ Proje girdileri, proje kapsamında yürütülecek eylemleri yerine getirmek üzere kullanılacak, personel, araç, gereç, yer ve malzemedir. Her eylem için gerekli girdiler, aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Girdi 1. 7 aylık arazi çalışması için orman köylerine gidiş ve gelişlerde kullanılacak 1adet 4x4 arazi aracı ve1 şoför Girdi 2. 1 adet büro elemanı Girdi 3. 2 adet bilgisayar ve yazıcı Girdi adet dosya, 60 adet klasör Girdi top fotokopi kâğıdı Girdi 4.Güneş enerjisi sistemi ve faydaları konusunda yeterli bilgiye sahip1 adet teknik eleman Girdi 5.Teknik donanıma ve TSE standartlarına sahip üretim yapan Güneş Enerjisi Firmaları Girdi adet 3 kollektörlü teknik şartnameye uygun güneş enerjisi sistemi 8. FAYDALANANLAR 8.1. Orman Köylüsü Orman köylerinde yaşayan insanların ihtiyacı olan sıcak su, odun tüketimi olmadan sağlanmış olacaktır. Odunun ormandan kesilip taşınması parçalara ayırıp yakacak odun haline gelinceye kadarki geçen zamandan tasarruf sağlanacaktır. Isınma ihtiyacı için gerekli olan yakacak odundan ve diğer kaynaklardan kar sağlanacaktır Orman Teşkilatı: Ormandan usulsüz faydalanma ve ormana yönelik suçlar azalmış olacaktır Kamuoyu: Nükleer ve Fosil yakıtlardan elde edilecek enerji yerine temiz enerji kaynağı kullanıldığından her türlü kirlenmeye karşı korunmuş olacaklardır Milli Ekonomi: Stratejik önemi olan enerjide dışa bağımlılığın azalması ve ülkemizin enerji güvenliği ve çeşitliliğinin sağlanmasına katkı sağlanmış olacaktır.

5 9. YÖNETİM VE UYGULAMA DÜZENLEMELERİ 9.1. Ürün seçimi: SICAK-SOĞUK SU DEPOSU ÖZELLİKLERİ Sıcak-soğuk su depoları doğal sirkülâsyonlu kapalı devre sistemi olacaktır. 1- Şamandıra: TSE belgeli olacak. 2- Soğuk Su Deposu: Brüt en az 70 lt. kapasiteli Krom nikel (18/ Cr-Ni) 0,7 mm. kalınlığında olacaktır. 3- Sıcak Su Deposu: Brüt en az 220 lt. kapasiteli Krom nikel (18/ Cr-Ni) 0,7 mm. kalınlığında olacaktır. Ayrıca kullanım esnasında sıcak su ve soğuk su karışımı olmayacaktır. Depo sistemi dik sistem olup doğal sirkülâsyonlu olacaktır. 4- Kazan İzolasyon Malzemesi: Kazan izolasyonu 10 cm. kalınlığında cam yünü ile sağlanacaktır. 5- Antifriz: Antifriz kutusu dıştan görünümlü olup cam veya polietilen olacaktır. Sisteme 9 litre antifriz (Antifrojen-N) konulmuş halde teslim edilecek. 6- Sıcak su hattına çekvaf takılacak. 7- Vanalar: Çelik küresel vana kullanılacaktır. 8- Devir Daim Boruları: Üzerleri filex ile kaplanacak ve bunun üzerine sert PVC malzemeden plastik boru geçirilmiş olacaktır. 9- Soğuksu girişi: Redüksiyon +Maşon, Sarı pirinç olacak 10- Depo Dış Gömlek: En az 0,50 mm. kalınlığında alüminyumdan olacaktır. 11- Soğuk suyun tanka bağlanması ve sıcak suyun evin mutfak veya banyosundan akıtılması sağlanacak kullanılacak boru için ücret talep edilmeyecektir. 12- Sistemde izolasyonsuz açık boru kalmayacaktır. 13- Sehpa Özellikleri: Statik boyalı veya dalma galvanizli sacdan paslanmaz özellikte olacak. Su sızdırmazlığını yönünden sehpa dipleri contalı galvaniz sac veya kauçuk ile kapatılacaktır. KOLLEKTÖR ELEMANLARI ÖZELLİKLERİ 1- Alt Plaka: 0,40 mm. kalınlığında gofrajlı alüminyum levha olacaktır. 2- Kasa: 1,2 mm. kalınlığında özel sertleştirilmiş etial 60 kalite ekstrüze alüminyum olup elektrostatik boya kullanılacaktır. 3- İzolasyon: 50 mm. kalınlığında levha cam yünü kullanılacaktır. 4- Kasa İzolasyonu: 20 mm. kalınlığında klima levhası cam yünü olacaktır. 5- Panel: Kendinden kanatlı alüminyum borulu panel ile yapılmış, iç çapı min.11 mm olacaktır. 6- Boğaz Lastiği: Toplama borusu ile kasa irtibatını kesmek için sistemde yer alacaktır. 7- Cam Fitili: Sızmayı önleyici yekpare kauçuk olacaktır. 8- Üst Örtü: 4 x 900 x 1900 mm. cam olacaktır. 9- Cam Çıtası: Renkli eloksallı ve düz alüminyum çıta olacaktır. 10- Kollektörler: En az 8 cm.kalınlığında ve12 borulu alüminyum olacaktır. 11- Bağlantılar : ¾ Pirinç rekorla yapılacak 12- Kollektörün ön ayakları çatı altındaki beşe onlara arka ayaklar betona monte edilecek.

6 TEKNİK ŞARTNAME ü Planlanan, 3 kollektörlü dik depo güneş enerji sistemidir. ü Sistemin tamamı işçilik, montaj ve malzeme hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalı, teknik evsaf yönünden herhangi bir hata gösterdiği takdirde, satıcı müessese tarafından hiçbir masraf talep edilmeden en kısa süre içerisinde hata gösteren sistemi onarmak, onarılması mümkün olmayan sistemi ise yenisi ile değiştirmek zorunda olmayı taahhüt etmesi, ü Ürünün kollektörlerinin TSE uygunluk belgesi, sıcak-soğuk su depolarının TSEK belgeleri bulunması, ü Sistemin yetkili bayii veya üretici firma temsilcileri tarafından montajının yapılması, ü Sistemde kullanılacak ekipmanlarının tümü (Depo+Sehpa+Kollektör) tek marka olması ve garanti belgesi tüm parçaları kapsayacak şekilde düzenlenmesi, ü Teklifte bulunacak yüklenici firmalar gerek garanti kapsamı gerekse garanti kapsamı dışındaki bakımlarını ve yedek parçalarını temin etmek üzere yetkili servislerini garanti edecektir. ü İl Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan işi kontrol etmek amacı ile organize edilecek olan teknik ekip üretici firmanın yapmış olduğu sistemlerden herhangi birini rastgele seçerek Teknik evsaf yönünden uygunluğunu kontrol edecek ve gerekli görürse uygulamada kullanılan malzemelerin teknik şartnameye yazılı kriterlere uygun olup olmadığını tahlil ettirebilecek, tahlil masrafları da uygulama yapan firma tarafından karşılanacaktır. Ve bu çerçevede tahlil ve kontroller sonucunda, Şartnameye uygun üretilmeyen sistemlerimiz belirlendiği anda ise firmanıza ait tüm kurulu sistemler yine firma tarafından yerinden sökülerek iade alınacak ve bu işlerden dolayı firma kesinlikle ücret talep etmeyecektir. ibaresini kabul ettiğini gösteren noterden onaylı taahhütname verilmesi gerekmektedir Finansman: ORKÖY kredisi

7 T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN KÖY İLİŞKİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÜÇ KOLLEKTÖRLÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KEŞİF ÖZETİ SIRA NO POZ NO İMALATIN CİNSİ BR. PROJE MİKTARI BİRİM FİYATI(TL) TUTARI Güneş Enerjisi Boyleri 300 lt. Ad ,60 789,60 TL Kendinden Kanatlı Alüminyum Panelli Kollektör Sert PVC İçme suyu borusu 20 mm. M2 5,47 130,55 714,10 TL. Mt 6 0,75 4,50 TL Boru montaj bedeli 4,80x%20 0,96 TL Cam yünü izolasyon 25 mm kalınlık Boru izolasyon için sert PVC Pis su borusu 70 mm Mt 6 3,30 19,80 TL. Mt 6 2,85 17,10 TL: Küresel vana (1/2) Ad. 1 9,75 9,75 TL Küresel vana (3/4) Ad. 1 13,65 13,65 TL Özel Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması Antifriz (Yerine Antifrojen-N maddesi önerilir.) Kg 49,2 4,76 234,19 TL. Lt. 9 5,09 45,81 TL Antifriz deposu (10 Lt.) Ad. 1 11,00 11,00 TL. TOPLAM Müteahhit Karsız Toplam 1.860,46 TL ,37 TL. %18 KDV 267,90 TL. GENEL TOPLAM 1.756,27 TL. Ayşe TOPTAN Orköy Mühendisi

8 10. GİRDİLER / BÜTCE Yatırım Süresi Bilgileri A-SABİT YATIRIMLAR 1-Güneş Enerji Sistemi B-İŞLETME SERMAYESİ (A+B)PROJE GENEL TOPLAMI FİNANSMAN KAYNAKLARI Güneş Enerjisi Sistemi TOPLAM 1.756,27 TL. Orköy Kredisi 1.450,00 TL ,00 TL. ORKÖY KREDİSİ 1.450,00 TL ,00 TL. İşletme Süresi Bilgileri Proje ailelere yapılan sosyal bir yardımdır. Bu nedenle yatırım süresi bilgileri de ocak sisteminin ve Güneş enerjisi sisteminin sosyal yararları dikkate alınarak, ailenin her iki kullanımında parasal değerlerdeki farkı bulunmuştur. Yıllık İşletme Giderleri 1-Amortismanlar 1/6 : 293,00 TL : 293,00 TL Yıllık İşletme Gelirleri : 784,00 TL 1-Odun Tasarrufu : 784,00 TL Güneş Enerjisi kullanılmasında ailenin 8 ster odun kazancı ( 8 x 98,00 TL) KAR / ZARAR TABLOSU Yıllık İşletme Gelirleri Yıllık İşletme Giderleri Fark : 784,00 TL : 293,00 TL : 491,00 TL FAYDA / MASRAF ORANI Yıllık İşletme Gelirleri = 784,00 TL = 2.67 Yıllık İşletme Giderleri 293,00TL Fayda/Masraf oranı = 2.67 YILLAR YILLARAGÖRE BORCU GERİ ÖDEME CETVELİ GERİ ÖDEME TUTARI TOPLAM ÖDEME , TOPLAM 1.450, ,00

9 11. PROJE ÇALIŞMA PLANI Yapılacak İşler Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Uygulama yapılacak orman köylerinin tespiti x Güneş Enerjisi Sisteminin faydalarının anlatılması x Köylerdeki taleplerin belirlenmesi x x Projenin hazırlanıp onaya gönderilmesi x Güneş Enerjisi Sisteminin projeye uygunluğunun kontrol edilmesi x Güneş Enerjisi Sisteminin montajının yapılması x x x Güneş enerjisi sistemlerinin ödemelerinin yapılması x

10 BAZI İLLERDE ORTALAMA GÜNEŞLENME SÜRELERİ (SAAT) İLLER/AYLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK BALIKESİR BİLECİK BURSA ÇANAKKALE EDİRNE ESKİŞEHİR İSTANBUL KIRKLARELİ KOCAELİ KÜTAHYA SAKARYA TEKİRDAĞ ZONGULDAK 2.3 2,9 4,2 5,5 7,4 9,6 10,1 9,4 7,8 5,2 3,3 2,3 5.8