Optik Özellikler. Elektromanyetik radyasyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Optik Özellikler. Elektromanyetik radyasyon"

Transkript

1 Optik Özellikler Işık malzeme üzerinde çarptığında nasıl bir etkileşme olur? Malzemelerin karakteristik renklerini ne belirler? Neden bazı malzemeler saydam ve bazıları yarısaydam veya opaktır? Lazer ışını nasıl oluşur? 1 Elektromanyetik radyasyon Geleneksel fizikte, elektromanyetik radyasyon, birbirlerine ve aynı zamanda yayınma doğrultusuna dik elektrik ve manyetik bileşenleri olan dalgalar şeklinde tanımlanabilir. Bu dalgaların belli enerjileri vardır. Malzemede bulunan elektronlar, elektriksel kutuplar ve iyonlar ile etkileşirler. 2 1

2 Optik Özellikler Işık, ısı, radar, radyo dalgaları, x-ışınları vs. elektromanyetik radyasyonun değişik formlarıdır. Bunların her biri sahip oldukları dalga boylarına göre karakterize edilirler. 3 Optik Özellikler Her elektromanyetik radyasyon boşluğu aynı hızda geçer. (3x10 8 m/s.) Bu hız, c, boşluğun elektriksel geçirgenliği ve manyetik geçirgenliği ile aşağıda ifade edilen denklemdeki şekilde alakalıdır. Dolayısıyla, elektromanyetik sabit c ile elektriksel geçirgenliği ve manyetik geçirgenlik arasında bir ilişki vardır. 4 2

3 Optik Özellikler Işığın hem partikül ve hem de dalga karakteristikleri vardır. Foton- Işığın bir kuantum birimidir. E = hν = hc λ E= Foton enerjisi λ= Radyasyonun dalga boyu ν= Radyasyonun frekansı h= Planck sabiti (6.62x10-34 J.s) c= Işığın vakumdaki hızı (3.00x10 8 m/s) 5 Işığın Katılarla Etkileşimi Gelen ışık demeti malzeme üzerinde yansır, absorbe edilir, saçılır ve/veya malzeme içinden geçer. I 0 = I T + I A + I R + I S Yansıma: I R Absorbe: I A Geçen: I T Gelen ışık: I 0 Saçılan: I S Malzemelerin optik yönden gruplaması: Saydam Yarısaydam Opak Tek kristal Polikristal yoğun yapı Polikristal boşluklu yapı 6 3

4 Atomik ve Elektronik düzeydeki Etkileşimler En önemli etkileşimlerin ikisi: Elektronik polarizasyon Elektron enerji geçişleri -Elektronik polarizasyon: Görünen dalga boylarında, malzeme içinde ilerleyen elektromanyetik dalganın (ışık) elektrik bileşeni ile her atomun etrafını saran elektron bulutu arasında bir etkileşme meydana gelir. Bu etkileşme ile, elektronların çekirdeğe göre ötelenmesi sonucunda bir elektronik polarizasyon (kutuplaşma) meydana gelir. Bu kutuplaşmanın iki sonucu: (1) Elektromanyetik rdyasyon enerjisinin bir kısmı absorbe edilebilir, (2) Işık dalgası malzeme içinden geçerken hızı yavaşlar. 7 -Elektron enerji geçişleri: Işığın emilmesi veya yayınması bir enerji düzeyinden diğerine elektron geçişleri ile alakalıdır. İzole bir atomun elektron enerji diyagramını dikkate alalım. Bir elektron mevcut bulunduğu E 2 enerji düzeyinden, boş ve daha yüksek bir E 4 enerji düzeyine foton enerjisini absorbe ederek yükselebilir. Elektronun enerji düzeyindeki değişim, radyasyon frekansına bağlıdır.: 8 4

5 Bir diğer önemli nokta ise enerji seviyesi yükseltilmiş bu elektron bu düzeyde sabit kalamaz ve geri dönmek ister. Kısa bir süre içinde, aldığı enerjiyi geri yayarak orijinal (ilk) enerji düzeyine geri döner. Bu geri dönüş farklı aşamalarda olabilir. Ancak sonuçta, enerji yutulumu (absopsiyon) ve yayınımı sırasında enerjinin korunumu yasası geçerlidir. Katı maddelerde elektromanyetik dalgaların emilmesi ve yayılması sonucu oluşan optik özellikler, malzemelerin elektron band yapıları ve buna bağlı olarak elektron enerji geçişleri ile açıklanabilir. 9 Metallerin optik özellikleri: Emilme Her iki durumda yüksek enerji seviyeleri kısmen doludur. Metaller opak malzemelerdir, çünkü malzeme üzerine etki eden görünen dalga boylarındaki ışık dalgaları elektronları fermi enerji düzeyinin üzerindeki kısmen boş enerji seviyelerine yükseltir. Sonuç olarak gelen ışık enerjisi emilir. Tüm enerji emilimi metalin yüzeyinde, yaklaşık 0.1µ bir kalınlık içinde gerçekleşir. Dolayısıyla ancak 0.1µ den daha ince metal filmler ışığı geçirebilir. 10 5

6 Işığın Emilmesi Işığın malzeme tarafından emilmesi Beer s kuralı ile ifade edilebilir. = e I T I 0 βl β = emilme katsayısı, cm -1 l = numune kalınlığı, cm I 0 = gelen ışık yoğunluğu I = geçen ışık yoğunluğu T ln I T I 0 = βl 11 Metallerde Işığın Yansıması Metal yüzeyine emilen radyasyonun büyük kısmı kısa süre içinde aynı dalga boyuna sahip görünen dalga boyunda yüzeyden yayınır. Bu yayının yüzeyde yansıyan ışık olarak görünür. Yüksek enerji düzeyinden geri dönen elektronlar foton üretirler. Metal yüzeyinden yayınan foton I R Elektronun enerjisi Boş düzeyler aktive edilmiş elektron Elektron geçişi Dolu düzeyler 12 6

7 Metallerde Işığın Yansıması Yansıma oranı= I R /I ile 0.95 arasındadır. Metal yüzeyleri parlak görünür. Emilen enerjinin hemen hemen hepsi aynı dalga boyunda yüzeyden yansır. Enerjinin az bir kısmı malzeme içinde emilebilir. Yansıyan ışığın rengi dalga boyuna bağlıdır. Örnek: Bakır ve altın ışığı mavi ve yeşil olarak emer ve yansıyan ışık altın rengindedir. 13 Metalik Olmayan Malzemelerin Optik Özellikleri: Elektron band yapılarına bağlı olark metalik olmayan malzemeler görünen dalga boyundaki ışığı geçirebilirler. Bu yüzden, yansıma ve emilme nin yanında, kırılma ve geçirme/iletme durumları da dikkate alınmalıdır. 14 7

8 Kırılma Malzeme içinden geçen ışık elektron bulutu dağılımını bozar. + Işık geçmiyor Işık geçiyor + Bozulan elektron bulutu dağılımı Işığın malzeme içinden geçiş hızı vakumda geçiş hızından daha azdır. n = Kırılma indisi c (velocity (ışığın vakumdaki of light in hızı) vacuum) v (velocity (ışığın malzeme of lightiçindeki in medium) hızı) 15 Kırılma indisinin büyüklüğü (ışığın nekadar eğildiği) ışığın dalga boyuna bağlıdır. Bu etki aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Her bir renk, cam prizma içinden geçerken farklı miktarlarda kılıma uğrar. Kırılma indisi sadece ışığın optik rotasını etkilemez, aynı zamanda gelen ışığın yüzeyden yansıyan miktarını da etkiler. 16 8

9 Işığı geçiren malzemeler için kırılma indisi ile dielektrik katsayı arasında aşağıdaki şekilde bir ilişki de vardır. Dielektrik sabit Relatif manyetik geçirgenlik Pek çok malzemenin çok az manyetik olduğunu düşünürsek: µ r =1 17 Işığın mazleme içindeki geçiş hızına etki eden şey elektronik etkileşmeler olduğuna göre, atom veya iyonların boyutları da bu etkinin büyüklüğüne etki edecektir. Atom/iyon boyutu büyüdükçe, elektronik kutuplaşma artacak, hız düşecek ve kırılma indisi artacaktır. Kübik yapıya sahip kristal seramiklerde ve camlarda kırılma indisinin değeri kristal doğrultusundan bağımsızdır (izotropik). Öte yandan, kübik olmayan kristallerde kırılma indisi anizotropiktir. Kırılma indisi iyonların en yoğun dizildiği doğrultularda en büyüktür. -- Cama kurşun gibi büyük iyonların katılması ışığın cam içindeki hareket hızını düşürür. -- Işık saydam bir prizma içinden geçerken eğilir, yön değiştirir. Malzeme n Cam Plastikler Elmas

10 Yansıma Işık, tamamen geçirgen ve kırılma indisleri farklı bir ortamdan diğer bir ortama geçerken, ışığın bir kısmı iki malzemenin ara yüzeyinde saçılır. Yansıma, R, gelen ışığın ara yüzeydeki yansıtılan kısmını ifade eder. Yansıyan ışığın yoğunluğu Gelen ışığın yoğunluğu 19 Yansıma Işık, vakum veya hava ortamından bir katı (s) içine geçerse, Katının kırılma indisi büyürse, yansıma da artar.. Bir katı maddenin kırılma indisinin büyüklüğü gelen ışığın dalga boyuna bağlı olduğu gibi, yansıma oranı da dalga boyu ile değişiklik gösterir

11 Tümden İç Yansıma n 2 < n 1 φ 2 n 1 n 2 = sin φ 2 sin φ 1 n 2 n 1 φ 1 = gelen açı φ 2 = kırılma açısı φ c = kritik açı φ c Φ c : φ 2 = 90 φ 1 Eğer φ 1 > φ c lşık ara yüzeyden geri yansır (iç yansıma) Fiberoptik kablolar düşük kırılma indisine sahip malzeme ile kaplanır. Bu sayede ışık tümden iç yansıma yapar ve dışarı kaçmaz. 21 Emilme Işık metalik olmayan malzemelerde iki temel mekanizma ile emilir. Bunlar bu tür malzemeler içinde ışığın geçiş karakteristiklerini etkilerler: 1- Elektronik Kutuplaşma: Bu tür emilim sadece, atomların rölaksasyon frekanslarına yakın frekans değerine sahip dalgalar için önemlidir. 2- Valans bandı-iletim bandı elektron geçişleri: Malzemenin elektron band yapısına bağlıdır: Yarıiletken ve yalıtkanların elektron band yapıları

12 Işığın emilmesi, valans band seviyesinde bulunan elektronların, iletim bandına aktarılması ile mümkün olabilir. Bu aktarım, ancak, elektronların yasak enerji aralığını atlayabilecek kadar bir enerji alması ile mümkün olabilir. 23 Yasak enerji band genişliği yaklaşık 1.8 ev değerinden daha düşük olan yarı iletkenlerde, görünen dalga boyundaki tüm ışık dalgaları, Valans bandı İletim bandı elektron geçişleri ile absorbe edilir. Bu yüzden bu tür malzemeler ışığı geçirmez ve opak malzemelerdir. Katkılama ile yasak enerji bandı içinde enerji seviyeleri yaratılabilir. (alıcı ve verici düzeyleri gibi. Bu seviyeler yasak bandın ortasında bulunur)

13 Bu sayede, bu seviyelerin de dahil olduğu, özel dalga boylarına sahip elektromanyetik dalgalar yayınabilir. Elektron tarafından emilen elektromanyetik enerji, bir süre sonra geri verilecektir. Bu farklı yollarla olabilir: 25 (1): Direkt Elektron Geçişi: 26 13

14 (2-1): Basamaklı Elektron Geçişi: 27 (2-2): Basamaklı Elektron Geçişi : Enerjinin bir kısmı fonon bir kısmı da foton olarak yayınabilir

15 Eğer hν > Eyasak ise, elektron geçişi sözkonusudur. Örnek foton enerjileri: Mavi ışık: hν = 3.1 ev Kırmızı ışık: hν = 1.8 ev Gelen foton enerjisi hν Elektron Enerjisi Boş düzeyler E yasak Dolu düzeyler Eğer Eyasak < 1.8 ev ise, tüm ışık emilir; malzeme opaktır (Si, GaAs) Eğer Eyasak > 3.1 ev ise, ışık emilmez; malzeme saydam ve renksizdir (diamond) Eğer 1.8 ev < Eyasak < 3.1 ev ise, kısmi emilme olur; malzeme renklidir. 29 Işığın Malzeme İçinden Geçişi: I o : Gelen ışık yoğunluğu l: Kalınlık R: Yansıma katsayısı β: Emme katsayısı 30 15

16 Lüminesans Luminescence malzemenin ışık yayması Malzeme ışığı bir dalga boyunda emer ve bir farklı dalga boyunda (daha düşük) geri yayar. Yasak band içinde alıcı/verici düzeyleri oluşturulur. İletim bandı Eğer elektronların geri dönüş süreleri yüksek ise (> 10-8 s) -- Fosforesans E g Ara enerji düzeyleri E yayınan kısa ise(< 10-8 s) -- Floresans Valans bandı 31 Fotolüminesans Hg atom UV ışık elektrot elektrot Elektrotlar arasındaki ark civa atomlarının elektronlarını yüksek enerji seviyelerine aktive eder. Elektronlar ilk seviyelerine dönerlerken UV ışık yayarlar. Tübün iç yüzeyindeki malzeme UV ışığı absorbe eder ve görünen ışık olarak geri yayar

17 LAZER Lazerler, eş frekanslı, eş zamanlı, paralel ışık dalgaları yayan kaynak anlamındadır. LASER Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 33 Optik Fiberler Fiberoptik komünikasyon sistem şeması 34 17

18 Optik Fiberler Çapları 125 µm yada daha az fiberler. 60 µm kalınlığında plastik kaplama 35 Step-index Optik Fiber Optik Fiber Tasarımları Graded-index Optik Fiber Fig , Callister & Rethwisch 8e. Fig , Callister & Rethwisch 8e

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi FİBER OPTİK Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar.

Detaylı

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler SPEKTROSKOPİ Spektroskopi ile İlgili Terimler Bir örnekteki atom, molekül veya iyonlardaki elektronların bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın,

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Fiber Optik Kablonun Çalismasi:

Fiber Optik Kablonun Çalismasi: Fiber Optik Kablonun Çalismasi: Fiberin çalışma prensibi temel optik kurallarına dayanır. Bir ışın demeti az yoğun bir ortamdan daha yoğun bir ortama geçerken geliş açısına bağlı olarak yansıması ( tam

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün İsttanbu ul Ka alkın nma Ajan nsı Fiiberiist Projes si F roptik Ka Fibe ablo Derrs No otları Bo olum m1 Bu do oküman, İsstanbul Kalkınma Ajansı nın des steklediği Fiberist F Pro ojesi kapsa amında hazzırlanmıştır.

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

FİBER OPTİK HABERLEŞME

FİBER OPTİK HABERLEŞME EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME BÖLÜMÜ FİBER OPTİK HABERLEŞME DERS NOTU Öğr. Gör. Y. Müh. Seyhan COŞKUN Şubat 2012 İZMİR FİBER OPTİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ Konular: 1) Fiber

Detaylı

LLAZERİİN YAPPIISII VE İİŞLLEVLLERİİ Tek renkli, oldukça düz, yoğun ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde genliği yüksek güçlü bir ışık demeti üreten alet. Laser İngilizce; Light Amplification by Stimulated

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 -(OKTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL VE 4 -(PENTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARIN ABSORPSİYON VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI

ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI JANETA SERVİNİ VLADİMİR ROME Y ANİ SERVİNİ ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI I (birinci) SINIF ELEKTROTEKNİK MESLEĞİ tüm eğitim profilleri için Üsküp, 2014 yılı. Yazarlar: Mr. Janeta Servini, Elek.

Detaylı

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ

X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ X-IŞINLARI FLORESAN ve OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ 1. EMİSYON (YAYINMA) SPEKTRUMU ve SPEKTROMETRELER Onyedinci yüzyılda Newton un güneş ışığının değişik renkteki bileşenlerden oluştuğunu ve bunların bir

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler

Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler 1 OPTİK SPEKTROSKOPİSİ CİHAZLARI IŞIN KAYNAKLARI Işın Kaynakları, Dalga Boyu Seçiciler, Örnek Kapları, Dedektörler Spektroskopik çalışmalara uygun olması için, bir kaynağın kolay algılanabilecek ve ölçülebilecek

Detaylı

SENSÖRLER_Opto-Elektrik Sensörleri(Fotoseller)

SENSÖRLER_Opto-Elektrik Sensörleri(Fotoseller) SENSÖRLER_Opto-Elektrik Sensörleri(Fotoseller) GirişĐndüktif ve kapasitif sensörlere ek olarak, günümüz otomasyon teknolojisinde opto-elektronik sensörler gittikçe daha önemli olmaktadır. Bunlar, dokunmasız

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5

ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ DERS - 5 İletim Hatları İLETİM HATLARI İletim hatlarının tarihsel gelişimi iki iletkenli basit hatlarla (ilk telefon hatlarında olduğu gibi) başlamıştır. Mikrodalga enerjisinin

Detaylı

Kozmik X-ışın Astronomisi

Kozmik X-ışın Astronomisi Kozmik X-ışın Astronomisi D. J Adams Çeviri: Nuray Çakıroğlu . Gözlemsel Metotlar.1. Giriş X-ışın astronomisindeki tüm gözlemler Dünya atmosferinin üzerinden yapılmaktadır. 0.-0 kev enerji aralığındaki

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : Adil DELİN Remzi KIRILMAZ

HAZIRLAYANLAR : Adil DELİN Remzi KIRILMAZ TC FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİLİĞİ DERS : KONU : ANTENLER VE MİKRODALGA FİBEROPTİK KABLOLAR KAYA HAZIRLAYANLAR : Adil DELİN Remzi KIRILMAZ Duran DERSİN SORUMLUSU : Hasan Hüseyin BALIK

Detaylı

Katıhal Femtosaniye Lazerleri

Katıhal Femtosaniye Lazerleri Alphan Sennaroğlu Katıhal Femtosaniye Lazerleri Femtosaniye lazerleri, uzunluğu femtosaniye (1 femtosaniye=10-15 saniye, bir başka değişle saniyenin katrilyonda veya 1000 trilyonda birine karşı gelen zaman

Detaylı

DIŞ DONANIM BİRİMLERİ

DIŞ DONANIM BİRİMLERİ DIŞ DONANIM BİRİMLERİ 1-Dış Donanım Birimleri a) Giriş Birimleri (klavye,maus) 3-Yazıcılar 2-Görüntüleme Birimleri (Monitör, projeksiyon) 4-Görüntü İşleme Cihazları (Tarayıcı, Kameralar) 5-Soru ve Cevap

Detaylı

IARS İKLİM FİZİǦİ YAZ OKULU DERS NOTLARI 10-20 HAZİRAN 2009. ITAP Marmaris İKLİM FİZİǦİ. Prof. Dr. Levent KURNAZ BOǦAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

IARS İKLİM FİZİǦİ YAZ OKULU DERS NOTLARI 10-20 HAZİRAN 2009. ITAP Marmaris İKLİM FİZİǦİ. Prof. Dr. Levent KURNAZ BOǦAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ IARS İKLİM FİZİǦİ YAZ OKULU DERS NOTLARI 10-20 HAZİRAN 2009 ITAP Marmaris İKLİM FİZİǦİ Prof. Dr. Levent KURNAZ BOǦAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DERS ASİSTANI : Şükrü Murat CEBECİ (Boğaziçi Üniversitesi) DERS NOTU

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

Fotometrik büyüklükler, ölçümler ve lambalar. Doç. Dr. Önder Güler

Fotometrik büyüklükler, ölçümler ve lambalar. Doç. Dr. Önder Güler Fotometrik büyüklükler, ölçümler ve lambalar Doç. Dr. Önder Güler IŞIK Göze etki eden özel bir enerji şekli olup dalga veya foton şeklinde yayıldığı kabul edilir. Eletromagnetik dalgalar dalga uzunluklarına

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ANKAA ÜNİVESİTESİ FEN BİLİMLEİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OSİLATÖ SEL SİSTEMİNDE OPTİK KAVİTE YAPILAI VE LAZE KAZANÇ MEKANİZMALAI Sezen TEKİN FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKAA 008 Her hakkı saklıdır

Detaylı