Kronik ve Progresif Nöroloji Hastalarında Nutrisyon Desteği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kronik ve Progresif Nöroloji Hastalarında Nutrisyon Desteği"

Transkript

1 Kronik ve Progresif Nöroloji Hastalarında Nutrisyon Desteği Dr. Haşmet A. Hanağası İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi

2 Kronik Nörolojik Hastalıklarda Beslenme Bozuklukları Kronik nörolojik hastalıklarda beslenme bozuklukları ve malnütrisyon sık Kronik nörolojik hastalığı olanların %60 ından fazlasında VKİ < 20kg/m 2 Planas M. ESPEN 2007

3 Nöroloji Hastalarında Malnütrisyon Ne Kadar Sık? Nöroloji kliniğine başvuranların hastaların %13 ü ciddi malnütrisyonludur, %75 i tanı almaz (Kelly, 2000) Nöroloji kliniğine başvuranların %11 i ciddi malnütrisyonludur, % 63 ü daha da ileri kayıpla taburcu olur (Corrish, 2000)

4 Türkiye de Malnütrisyon Türkiye de hastanın katılımıyla gerçekleştirilen bir çalışmada kliniklere göre malnütrisyon Korfalı G et al. Clin Nutr 2009; 28:

5 Nörolojik Hastalarda Malnütrisyonun Etkileri Kas ve kemik kitlesinde azalma Hareketlilikte azalma Yaşam kalitesinde düşüş Hastanede kalış süresinde uzama ve tedavi-bakım giderlerinde artış Komplikasyonlarda artış (Enfeksiyon, vb.) Yara iyileşmesinde gecikme ve bası yaralarında artış Morbidite ve mortalitede artış Tedavi ve bakım maliyetinde artış 1. Barker LA et al. Int J Environ Res Public Health 2011; 8: Ahmed T et al. Clin IntervenRons in Aging 2010; 5:

6 Akut veya kronik nörolojik hastalıklarda malnütrisyon nedenleri Metabolizmada arvş (Akut ve bazen kronik nörolojik durumlarda) Besin erişimi engelleyen durumlar İlaçların yan etkileri

7 Metabolizma hızında artış Akut - kronik nörolojik hastalıklar Majör inme, omurga yaralanması, kafa travması, Guillan Barre, ALS, Parkinson İnflamasyon süreci ve buna eşlik eden anoreksi Metabolizma hızında ve nitrojen atılımında fazlalaşma, buna bağlı olarak protein enerji gereksiniminde artma HASTALIĞA BAĞLI MALNÜTRİSYON

8 Besin Erişimini Engelleyen Durumlar Fonksiyonel Parezi, ataksi, apraksi, istemsiz hareketler, görme kusurları Emosyonel Depresyon, inkar Otonom İştahsızlık, bulanv, kusma, kabızlık, gastrik boşalmanın gecikmesi, reflü Kognitif Demans Disfaji

9 Nörolojik Hastalıklarda Disfaji Serebrovasküler hastalıklar %30 Alzheimer hastalığı (orta-ileri evre) %84 Parkinson hastalığı %50-80 Myastenia gravis %40 ALS (başlangıç) %10-30, ileri evrelerde %80 Multipl skleroz %44 Disfaji gelişen hastalarda hastaneye yatış ve mortalite oranlarında artış Aspirasyon pnömonisi Breton I. ESPEN 2007

10 Nörolojide Kullanılan İlaçların Yan Etkileri İştah azalması Bulantı-kusma Ağız kuruluğu Diyare - konstipasyon Gastrik boşalım süresi Bazı vitaminlerin emilimi Beslenme bozukluğu

11 Hangi Hastanın Beslenme Destek Tedavisine İhtiyacı Var? 1. Bir hastanın öngörülebilir bir süre yeteri kadar oral beslenemeyecek olması Başka faktörler beslenme tedavisi için daha erken bir endikasyon nedeni değilse prensip olarak 3 günü aşan (bazı kılavuzlarda 5 gün) beslenme yokluğunda (enerji alımı<500kcal/gün) veya 3-5 günden fazla oral almaması muhtemel ise beslenme desteğine başlanmalıdır 2. Hastanın beslenme durumu ne kadar kötü ise beslenmeye o kadar erken başlanmalıdır

12 Beslenme Nasıl Olmalı? Günlük en az 2gr/kg karbonhidrat (max. 7gr/kg) 150 gr/gün glukoz Bu miktar olmazsa glukoneogenesiz olur Günlük 0,8-1 gr/kg lipit Maksimum 1,5 gr/kg Günlük 1-2 gr/kg protein Su 30ml/kg Kalori: kcal/kg/gün

13 İnme Malnütrisyon inmeli hastaların en az 1/3 ünde görülür Hastaların çoğu 65 yaşın üstünde Disfaji malnütrisyon riskini arttırır Tanı sırasında hastaların %40-60 ında yutma güçlüğü var Disfajinin erkenden değerlendirilmesi çok önemli İnme sonrası depresyona bağlı olarak veya olmayarak anoreksi görülür 1. Dennis M. BriRsh Medical BulleRn 2000, 56 (No 2) Schneider S. Espen 2007

14

15

16 İnme ve Beslenme İnmeli hastalarda eğer malnütrisyon varsa morbidite ve mortalite şansı daha fazla Oral veya enteral beslenme desteği hastaların beslenme durumunu anlamlı olarak düzeltir morbidite-mortalite oranlarını azaltır İnme geçiren kronik hastalarda kcal/kg/gün enerji alımı ve istirahatte 1 g/kg/gün, orta derecede aktivitede 1,2-1,5 g/kg/gün protein 1. Dennis M. BriRsh Medical BulleRn 2000, 56 (No 2) Schneider S. Espen 2007

17 Parkinson Hastalığı James Parkinson hastalarından birinde beslenme güçlüğünden bahsetmişti Kilo kaybı en az %50, yutma güçlüğü %50-80 hastada var Kadınlarda kilo kaybı daha belirgin İleri evrelerde kilo kaybı daha belirgin ancak erken evrelerde de olabilir Malnütrisyon % 24, malnütrisyon riski %60 Malnütrisyon riski hastalık ilerledikçe artar 1. Breton I. ESPEN Sheard JM et al. Nutr Rev Sep;69(9):520-32

18 Parkinson hastalarında kilo kaybı yıllarca önce başlayabilir Tanıdan önceki 10 yıl içinde 2,3 kg, tanıdan sonraki 8 yılda 3,5 kg kayıp Enerji alımı yıllar içinde artmış

19 Parkinson Hastalığı ve Beslenme Problemleri İlaç yan etkisi (bulantı, kusma, iştahsızlık) Bulantı hastaların %24 ünde, gastroparezi 54% inde var (Edwards, 1991) Yutma güçlüğü Diskineziler Depresyon Psikoz Demans Yemeği tamamlamak için geçen sürenin uzaması Yemeğe ulaşmada güçlük Artmış enerji ihtiyacı (artmış kas rijiditesi?) Burgos R. ESPEN 2007 Kashihara, 2006

20 Parkinson Hastalığı Beslenme Önerileri Büyük aminoasitler kan beyin bariyerini geçerken dopaminle yarışır bu nedenle düşük protein içerikli ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme ile motor bulgularda düzelme görülebilir Genel yaklaşım özellikle L-dopa kullanımı sonrası yüksek miktarlarda protein almamak Beslenme önerisi Normal enerji takviyesi; protein 0,8-1 g/kg/gün 1. Sakarya M. Nörolojik Hastalarda Beslenme. Yoğun Bakım Dergisi. Cilt 3. Sayı: Akbulut G. Dirim Tıp Gazetesi 2009; yıl: 84 sayı: 2 (51-58)

21 Demans ve Beslenme Malnütrisyon kognitif ve fonksiyonel kapasiteyi kötüleştirir Kilo kaybı demansın ilk habercilerinden biri olabilir Alzheimer hastalığından 5-10 yıl önce kilo azalmaya başlar (Gilette, 2007) Tanı konulduktan sonra zamanla eklenen yutma güçlüğü de önemli bir kilo kaybı nedenidir Kilo kaybı ve malnütrisyon Alzheimer hastalığında hızlı ilerleme için belirteçler Başlangıçta Mini Nütrisyonel Değerlendirme (Mini Nutritional Assessment-MNA) puanları düşük olan hastalarda daha kötü kognitif performans ve daha hızlı progresyon saptanmış (Vellas 1999, Ousset 2008)

22 50 yaş+ 65 yaş+ (Fitzpatrick, 2010)

23 Demans ve Beslenme Problemleri Anoreksi (en sık neden polifarmasi) Apati Olfaktör işlevlerin azalması Yemek temininde zorluk nedeniyle alım azlığı Depresyon Apraksi-yemek yemede zorluk Kognitif bozukluk Disfaji Pivi GAK et al. NutriRon Journal 2011, 10:98

24 Demansı olan yaşlı hastada enteral nütrisyon endikasyonu var mı? Birçok çalışmada fonksiyonel durum düzeliyor, mortalite düzelmiyor veya azalıyor Her hasta özelinde enteral beslenmeye karar verilmeli Effectiveness of feeding tubes in nursing home residents with swallowing disorders. J Parenter Enteral Nutr 2000;24:97 102

25 Demansı olan yaşlı hastada enteral nütrisyon endikasyonu var mı? Demanslı hastada tüple beslenmenin sonucunu birçok faktör etkiler Hastalığın şiddeti Komorbiditeler Genel sağlık durumu Tüple beslemeye karar verilirken dikkat edilecekler Hastanın fikri (daha önceden isteği) Hastalığın şiddeti Yaşam beklentisi Yaşam kalitesine etkileri Gelişebilecek komplikasyonlar Hastanın mobilitesi

26 Demanslı hastada PEG PEG bakım verene kolaylık sağlıyor Hayat kalitesini artırıyor Terminal demansı olan hastalarda (tamamen bağımlı) tüple beslenme için bireysel karar verilmeli

27 Alzheimer Hastalığı ve Beslenme Hastaların protein ihtiyacı 1-1,25 g/kg Günlük kalori tüketimi 1600 kcal e kadar arttırılabilir Vücut ağırlığında artış mortaliteyi azaltır (Pivi, 2011)

28 ALS ve Beslenme Bozukluğu ALS hastalarında beslenme bozukluğu sıklığı%16-53 Hastaların %70 inden fazlasının enerji alımı, ihtiyaçlarından daha azdır Nedenleri: Kas atrofisi, disfaji, hipermetabolizma, depresyon, bedensel aktivitenin kısıtlanması, kabızlık Beslenme bozukluğunun kendisi de kas-iskelet zayıflığına neden olarak hastaların yaşam kalitesini, mortalite ve morbiditeyi olumsuz etkiler Muscaritoli, 2012

29 ALS de malnütrisyon ölüm oranlarını 8 kata kadar arttırabilir!!!

30 ALS ve Enteral Beslenme Enteral beslenme önerilir, parenteral beslenme önerilmez Avrupa kılavuzlarına göre PEG mümkün olduğunca erken açılmalı (Andersen 2007) AAN kılavuzlarına göre ALS hastalarının yaşam sürelerinin uzatılmasında PEG kullanımının B derecesinde kanıta dayalı tıp bilgisi var (Miller 2009) PEG in uygun zamanlaması? Zorlu vital kapasite %50 den az olmadan PEG yapılmalı (uygulama esnasında solunum yetmezliği olasılığı!!!) Vücut ağırlığının %10 undan fazlasını kaybetmiş, öğün süresi yarım saatten fazla uzamış ve oral beslenme sırasında katı ve sıvı gıdalarla boğulma riski yaşayan hastalara PEG yapılmalı

31 ALS ve Enteral Beslenme Erken açılan PEG hayatta kalmayı 6-24 ay arasında uzatıyor (Atsuta 2009, Ludolph 2006) Muhtemelen nütrisyonel durumun düzelmesine bağlı Enerji tüketimi arttığından kcal/kg; protein g/kg Beslenme durumunun değerlendirmesi sık aralıklarla yapılmalı (3-6 ayda bir)

32 Hareket azlığı Yorgunluk Tremor Yutma güçlüğü Kognitif bozukluk Depresyon Multipl Skleroz ve Beslenme Bozukluğu İlaca bağlı yan etkiler Kortikosterodilere ve antidepresanlara bağlı olarak obesite meydana gelebilir

33 Multipl Skleroz ve Beslenme Vücut ağırlığını korumak, protein sentezini devam ettirmek için uygun protein ve kalorili diyet uygulanmalı Osteoporoz sık Düşük D vitamini alımı, kortikosteroid tedavisi, ısı duyarlılığından ve güneş ışığından kaçınma, yorgunluk Fraktür riski 10 kat daha fazla Kalsiyum ve D vitaminini unutma Oral müdahaleye rağmen veya yutma güçlüğü tedavisi yanıt vermiyorsa PEG yoluyla enteral beslenme düşünülmeli Erişkinler için günde 1,2-1,5 g/kg protein, 20-25kcal/gün almak uygun Burgos R. ESPEN 2007

34 Kas Hastalıkları Disfaji kas hastalıklarında oldukça sık Orofarengeal müsküler distorfi Miyotonik distrofi Kavşak tipi müsküler distrofiler Duchenne müsküler distrofi

35 Myastenia Gravis ve Beslenme Kronik yutma güçlüğü olan hastalar yüksek aspirasyon riski taşırlar Hastaların protein ihtiyacı, diğer kronik hastalıklara benzer, 1-1,5 g/kg/gün Hastalar kullanılan steroidlerden dolayı kilo almaya ve hiperglisemi gelişimine yatkındırlar!!! Cereda E et al. NutriRon Oct;25(10): Epub 2009 May Breton I, ESPEN 2007

36 ESPEN - Öneriler Ağır nörolojik disfajili yaşlı hastalarda enerji ve nütrisyon desteği sağlama ve böylece nütrisyonel durumlarını devam ettirme veya iyileştirme için enteral besleme (EN) kullan (A) Ağır nörolojik disfajili yaşlı hastalarda EN mümkün olduğu kadar erken dönemde başlanmalıdır (C) ESPEN: THE EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL NUTRITION AND METABOLISM 2006

37 ESPEN - Öneriler Nörolojik disfajili yaşlı hastalarda uzun dönemli nütrisyon desteği için daha az tedavi yetersizlikleri ve daha iyi nütrisyonel durum sağladığı için perkütanöz endoskopik gastrostomiyi (PEG) nazogastrik tüplere (NGT) tercih et (A) EN'nin 4 haftadan daha uzun süreceği bekleniyor ise PEG tüp kullan (A) Disfajili hastalarda tüple beslenme ile aspirasyon pnomonisinin önlenmesi kanıtlanmamıştır ESPEN: THE EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL NUTRITION AND METABOLISM 2006

38 Kronik Nörolojik Hastalıklarda Beslenme Bozukluklarına Nasıl Yaklaşalım? Disfaji ve ilerleyici malüliyet bozulmuş oral beslenmenin en sık 2 nedeni Bu gruptaki hastaların her zaman malnütrisyon riski altında olduğunu bilmek ve yakın takiplerinin periyodik olarak yapılması şart Farklı nörolojik hastalıkların farklı beslenme profilleri olabilir

39 TEŞEKKÜRLER

PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BESLENME

PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BESLENME PALYATİF BAKIM HASTALARINDA BESLENME DOÇ.DR. MURAT KEKİLLİ ANKARA EĞT. ARŞT. HAST. GASTROENTEROLOJİ KLN. WHO ya Göre Palyatif Bakım; Ağrı ve diğer fiziksel ve psikolojik problemleri erken tanıyıp, değerlendirip,

Detaylı

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU

YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU AKADEMİK GERİATRİ DERNEĞİ YAŞLILARDA MALNÜTRİSYON KILAVUZU 22 Ocak 2013 Ankara Editör: Prof. Dr. Servet ARIOĞUL İÇİNDEKİLER Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya 6 Malnütrisyon Kılavuzu Bilimsel Sekretarya

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber GİRİŞ Bu aile rehberi Konjenital

Detaylı

KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ

KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KİSTİK FİBROZİS YENİDOĞAN TARAMA TESTİ İLE TANI ALAN HASTALARI İZLEME REHBERİ EDİTÖRLER Prof. Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI Doç. Dr. Mehmet A. OSMANAĞAOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Trabzon

Detaylı

Malnutrisyon Tedavisi. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, İZMİR Mayıs 2008

Malnutrisyon Tedavisi. Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, İZMİR Mayıs 2008 Malnutrisyon Tedavisi Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, İZMİR Mayıs 2008 Malnutrisyon tıbbi ve sosyal bir hastalık Kronik nutrisyonel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

YEME olan Kişilerin BOZUKLUKL ARI. Yeme Bozuklukları Akademisi Raporu 2012 İkinci Baskı. Yeme Bozukluğu. Bakımında Erken Tanı için Kritik Noktalar ve

YEME olan Kişilerin BOZUKLUKL ARI. Yeme Bozuklukları Akademisi Raporu 2012 İkinci Baskı. Yeme Bozukluğu. Bakımında Erken Tanı için Kritik Noktalar ve Yeme Bozuklukları Akademisi Raporu 2012 İkinci Baskı YEME olan Kişilerin Medikal Risk Yönetimi Yeme Bozukluğu Bakımında Erken Tanı için Kritik Noktalar ve BOZUKLUKL ARI Uyari:Yeme bozuklukları akademisi,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

HASTANIN ÖZEL DURUMUNA GÖRE BESLENMESİ

HASTANIN ÖZEL DURUMUNA GÖRE BESLENMESİ HASTA BESLENMESİ 1 HASTANIN ÖZEL DURUMUNA GÖRE BESLENMESİ Hasta olan bireylerde bazı besin ya da besinlerin kısıtlanması ve bu besinlerden alacağı kalori değerini diğer besin gruplarından almasına diyet

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Yaşa göre beslenme önerileri Beslenme tedavisinde temel kavramlar ve bileşenler çocuk solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozus derneği - www.kistikfibrozis.com Hazırlayanlar

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

Kimler Vitamin Almalı ve Nasıl Kullanmalı?

Kimler Vitamin Almalı ve Nasıl Kullanmalı? Kimler Vitamin Almalı ve Nasıl Kullanmalı? Vitaminler, vücudumuzdaki birçok metabolik olayın gerçekleşmesinde önemli görevleri olan maddelerdir. Vücudumuz vitaminleri kendisi yapamadığından gıdalarla almak

Detaylı

Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ

Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞININ EVDE BAKIMI A HOME CARE OF THE CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE Mağfiret KARA, Türkinaz AŞTİ Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı