KABALİST DÜŞÜNCE EGEMENLİĞİ VE GİZLİ ÖRGÜTLER. 22 İSRAİLOĞULLARI VE BENİİSRAİL 24 SİYONİZM... 24

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KABALİST DÜŞÜNCE EGEMENLİĞİ VE GİZLİ ÖRGÜTLER. 22 İSRAİLOĞULLARI VE BENİİSRAİL 24 SİYONİZM... 24"

Transkript

1 İMAN VE İNSAN İÇERİK ALLAH.. 2 KAİNAT VE YARATILIŞ.. 2 PEYGAMBER 3 YÜCE KUR AN. 4 GÖRMEK, ANLAMAK, HAZMETMEK, REHBER EDİNMEK... 5 RİVAYET, SAHTE HADİS VE HURAFELER 5 TEVHİD. 6 TAKVA... 7 FITRAT VE VERASET 7 İNSAN.. 7 RUH VE BEDEN. 8 AKIL VE ŞUUR 8 MÜ MİN VE MÜSLÜMAN 9 KAMİL İNSAN. 10 İMAN, İBADET VE AHLAK KULLUK BİLİNCİ VE SAMİMİYET ALLAH IN DİNİ.. 11 BÖLÜNMEZ DİN İSLAM. 12 ALLAH RIZASI NEFİS 13 TAHRİF EDİLMİŞ DİĞER DİNLERİN HALİ.. 13 KADER.. 14 ÖMÜR VE ECEL.. 15 DÜNYA DENEN SINAV 15 BELİRLİ SÜRE KÜFÜR VE ŞİRK. 16 ŞEFAATÇI VE ARACILAR. 17 RİYA 17 SEVAP GÜNAH VE İSYAN. 18

2 İBLİS VE AHDİ.. 18 KIYAMET.. 19 AHİRET YURDU.. 20 HESAP VE MİZAN.. 20 HELALLEŞME 20 ŞEFAAT VE AKİBET 21 CENNET VE CEHENNEM.. 21 AHİR ZAMAN.. 21 KURTULUŞ. 21 ÖZEL BÖLÜM KABALİST DÜŞÜNCE EGEMENLİĞİ VE GİZLİ ÖRGÜTLER. 22 İSRAİLOĞULLARI VE BENİİSRAİL 24 SİYONİZM Hayatı yaşamanın iki yolu vardır. Biri hiçbir şey mucize değilmiş gibi yaşamak ve diğeri her şey mucizeymiş gibi yaşamak. (Albert Einstein) ALLAH Yüce Allah (cc) tek ve muktedir olan, ilim ve kudretin, celal ve ikramın tek sahibi, tek yaratan, tek öldüren, tek yeniden dirilten, rızkı ve nimeti tek başına dilediğine dilediği kadar veren, hayatı ve ölümü var eden, dinin tek sahibi, malikimiz, velimiz, sahibimizdir. O, hayatın, kainatın, insanın ta kendisi, olan ve olmayanın, tüm yönlerin, görünen ve görünmeyenin, yerin ve göğün, geçmiş ve geleceğin tek sahibidir. Eşi, benzeri, ortağı, oğlu, kızı, ortağı bulunmayandır. O, aydınlık ve karanlığın, güzel ve çirkinin velhasıl tüm tezatların yaratıcısıdır. Yüce Allah (cc), ayetleri ile her yerde görünür olan, en güzel isim ve sıfatların sahibi, rahmet ve merhameti en sınırsız olan ama bir o kadar da azabı en çetin olan, tuzak kuranların en yaman olanıdır. O, ahiret yurdunun sahibi, hesap ve mizanın şaşmaz ve yanılmaz olanı, kendisinden zerre kadar bir şey saklanamayacak olan, bize şah damarımızdan yakın olandır. Yüce Allah (cc), insanı seven, güvenen, dünyaya, cennete ve Kitap a varis kılan, dinin tüm kainata egemen olması için insanı seçen ve insanı verdiği akıl, ruh ve şuurla kainata üstün kılandır. O, meleklerin bile zalim ve cahil dediği insanoğluna Peygamberler ve ilahi emirler gönderen, yolundan sapmaya yüz tutmuş insanlığı yeniden rayına oturtandır. O, tüm secde, tevbe ve duaların tek muhatabı, herşeyi gören ve bilendir. Yüce Allah (cc) hiçbirşeye ihtiyacı olmayan, ama herkes ve herşeyin O na ihtiyaç duyduğu tek ve muktedir Yaratan dır O, Allah(cc) tır. KAİNAT VE YARATILIŞ Yüce Allah (cc) kainatı ve insanı, bilmediğimiz yer, zaman ve şekilde topraktan yaratmış, nurdan yaratılan meleklerle, ateşten yaratılmış cinlere insana secde etmesini emretmiştir. Bu emir, ruhani diğer varlıklardan farklı olarak akletme özelliğine sahip insandaki akıl ve ruhun üstünlüğünedir ve İblis

3 hariç tüm ruhani varlıklar secde etmiştir. İblis ise cehaleti ve kibri nedeniyle secde etmeyerek isyan etmiş, insandaki feyzi anlayamamış, emre karşı gelerek haddi aşmış ve huzurdan kovulmuştur. Çünkü Allah ın insana bahşettiği idraktan ve insana üflediği ruhundan habersiz ve sığ olan İblis, ce haletine rağmen kibrine yenik düşmüş ve lanetlenenlerden olmuştur. Büyüklenmesine ve isyanına rağmen, insan, kainat ve maddi yaşam gözleri önünde şekillendirildiği halde isyanını sürdüren İblis, ateşten yaratılan kendisini topraktan var edilen insandan üstün görmüş ve isyanıyla dünya sınavının başlamasına ve tezatlarla dolu dünya yaşamına eksi kutup olarak bu sayede baş kahraman olmuştur. Lakin lanetlenmesi ve kovulması dahi İblis i uyandırmamış ve ahdederek Yüce Allah ın çok sevdiği ve güvendiği insanı rezil ve sapkın hale düşürerek tevhid çizgisinden çıkaracağına yemin ederek, bu gaye için insanların tekrar diriltileceği güne kadar süre istemiştir. Ezeli ve sonu bilen Yüce Allah (cc), insana duyduğu güven ve sevgiden dolayı İblisi yaşatmaya, insan için bir sınav vesilesi kılmaya müsaade etmiştir. Böyle olması yeryüzündeki sınavın, adil ve çetin olması gayesiyledir. Yoksa iblisin ve ona uyacakların da akibeti ezelden bellidir. O yer cehennemdir. Sınavın ve İblisi gayelerin ulaşamayacağı insanlar ise iman sahipleri olarak belirlenmiş ve Yüce Allah (cc) fıtrata, ilahi kitap ve Peygamberlere itikadda kusur etmeyen, iman sahipleri üzerinde iblisin bir etkisi olamayacağını en baştan belirlemiş ve emretmiştir. İblis, Adem (as) ve eşinin yaratılıp cennete konması esnasından başlamak üzere insanoğlunun en büyük düşmanı olmuş, ilk hamlesini cennetteki bu ilk insanları yasak meyveyi yemekle kışkırtarak yapmıştır. Nitekim İblis ve insanoğlu cennetten kovulmuş ve var edilen dünyada bir süreye kadar yaşamaya mahkum edilmiştir. Yani yaşamın aslı Allah katı, arş vey cennetler yurdudur, dünya hayatı sadece bir süre sınav için konaklanacak ve imanın ispatı için oyalanacak bir yerdir ve dönüş muhakkak Rabbimize ve ahiret yurdunadır. İşte bu hakikattir ki sınavın esası ve özünü teşkil eder. Bir kere sınav belli bir süreye karadır ve baki değildir. Sonra Yüce Rabbimizin cennetvari olarak yarattığı iyi ve güzel şeylerin arasında şeytani şeylerde olacaktır ki bu sınavın gereğidir ve nihayet herkes istisnasız olarak yaptığı ve yapmadığı şeylerden dolayı ahiret yurdunda hesap verecek, Allah dostu veya Şeytan evliyası olup olmadığı bu sayede belirlenecektir. Bu belirleme sonucuna göre de bir yanda ıslah veya azap, öte yanda cennetlerde huzur ve şükür dolu yaşamlar hayat bulacaktır. Dolayısıyla yaratılan ilk insanın konulduğu ama daha sonra yasak meyve nedeniyle çıkartıldığı cennet yurdu aslolan hayatın ta kendisidir ve insan bu kısacık hayatta o cennetlere layık olduğunu, Yaratan ına sadık ve şükran dolu olduğunu ispat etmelidir. Bunun da ilk adımı imanlı kullarım müstesna diye emreden Alemlerin Rabbinin buyurduğu iman meselesidir ki sınavın en değerli sorusu budur ve iman etmeyen veya imansız olan hiçbir kimse cennetlere en azından doğrudan giremeyecektir. Tam aksine pek çok günahı olan ama imanı ve sadakati makbul olan kullar inşallah şefaate uğrayacak ve belki de azabı hiç görmeden şehitler ve peygamberler gibi doğrudan cennete gidecektir. İşte dünya sınavı budur, basit, kısa, şeffaf ve adildir. PEYGAMBER Peygamberler, kendisine yaşayarak örnek olmak ve diğer insanlara iletilmek üzere ilahi vahiyle emirler verilen beşeri kullardır. Peygamberimiz (sav) hariç diğer tüm peygamberler sadece kavimlerine veya belli bir topluluğa gönderilmiş iken Hz. Muhammed (sav) tüm insanlığa ve son peygamber olarak gönderilmiştir.

4 Peygamberlerin sayısı ve isimleri hakkında ayetlerden çıkarabileceğimiz bir sonuç yoksa da şunu biliriz ki kendisine zaman içinde peygamber gönderilmemiş bir millet veya kavim yoktur. Bunların zamanı ise muhtemelen o toplumun en çok azdığı, isyana saptığı, en azından en son ilahi emirlerden uzaklaştığı anlardır. İnsanların Peygamberlere tepkisi, peygamber olduklarını bildikleri ve o insanlar bir takım mucizeler gösterdikleri halde farklı olmuş, kimileri Peygamberin etrafında kenetlenip iman ederken, kimileri ise inkar ve isyanla, dünyevi cehaletlerine sarılarak onları reddetmiş, kovmuş, canına kastetmiş ve hatta söyledikleri ata kabullerine uymadığı için o mübarek insanları öldürmüştür. Oysa Peygamberler, mübarek ve seçilmiş aracı kullardır ve aldıkları emir ve vahiy istikametinde söz söylemekle mükelleftirler. Hepsinin ilk emirleri ise ortaktır; eş ve ortak koşmadan sadece Allah a iman etmek, zekat, namaz ve salih amel işlemek. Peygamberler aldıkları vahyi bir zerre katmadan insanlara aktarmak ve bu doğrultuda yaşayarak diğerlerine örnek olmak durumundadırlar. Hakikatin idrakindeki bu beşerlerin insanlara hitap ve davetinin karşılık bulamaması ise onlar için ne büyük ızdıraptır düşünmeye değerdir. Peygamberlerin görevi tebliğlerinin tamamlanması ile sona erer ve her beşerde olduğu gibi geldikleri toprağa geri dönerler. Lakin vahyin baki olabilmesi için ayetler Rabbimizin dilediği şekilde insanlarca ezberlenir, emniyet ve doğrulukla kaleme alınır ve gelecek nesillere bu sayede saf bir şekilde aktarılması hedeflenir. Acıdır ki kitabımız Kur an hariç tüm diğer sözlü ve yazılı vahiyler unutulmuş, tahrif edilmiş ve hatta değiştirilmiş haldedir. Kur an-ı Kerim ise ilk günkü orjinalliğinde ve Allah koruması altındadır. Bu yüzdendir ki son ve değişmezdir. Yüce Allah (cc) sözlerini Kur an ile tamamlamış, başkaca bir kitap ve peygamber göndermeyeceğini de bildirmiştir. Bu vesileyle insanoğlunun kurtuluş umudu Hz. Muhammed (sav) e vahyedilen İslam a ve yüce Kur an a sarılmaktadır. YÜCE KUR AN Kendisinden önceki ilahi kitapları doğrulayan, fıtrattan itibaren ezele kadar olacakları özetleyen, yaratılış gayesini gözler önüne seren, Hakk ı ve şeytanlığı tarif eden, tüm dini özetleyen, kıyamete çeyrek kala son bir ikaz ve ihtar olan Yüce Kur an, korunmuş ve korunacak olma sıfatıyla da Allah dinini tek ve kıymetli kaynağıdır. Ahir zamanı yaşadığımız şu günlerde ne zaman vuku bulacağını bilemeyeceğimiz kıyametin hemen arifesinde insanoğlu olarak sarılmak mecburiyetinde olduğumuz yegane kaynak olan Kur an, sadece bir kavme değil tüm insanlığa indirilmiş bir Allah kelamıdır, özettir, toplayıcıdır, emredicidir. Kur an ile emredilen hususların diğer dinlerdeki bazı haram-helallerle uyuşmamasının nedeni onların değiştirilmiş olması nedeniyledir ki bu yönüyle de Kur an diğer tüm peygamber ve ilahi kitapların varlığını ve Allah katından gönderildiğini tasdik ederken sadece kendisini muteber kılar ve ahiret yurdundaki sorgu ve sualde sadece bu kitaba göre yapılacaktır. Diğer kitap ve peygamberlerin hadislerinden günümüze ulaşanlar için şu kaide çok önemlidir ki diğer dinlere sadık kalmayı tercih edenler için bile hak olan Kur an a uygunluk şartıdır. Bu şart yoksa o şey batıl, eski veya yalandır. Aynı şey Peygamberimize atfedilen söz ve davranışlar yani hadis ve sünnetler için de geçerlidir. Aslolan ve koruma altındaki Kur an bu yönüyle dinin sahibi Allah kelamı olmak itibarıyla en sahih ve gerçek olandır.

5 Peygamberimizin yaşamı, söz, düşünce ve tepkileri muhakkak dinin yaşanmasına, anlaşılmasına örnek teşkil etmiş ve edecektir de lakin buradaki hassas nokta bize kadar ulaşan bu hadis ve sünnetlerde aranması gereken ilk şartın da Kur an a uygunluk şartı olması gerektiğidir. Uygunluk yok ise, Peygamberimiz kur an ve vahiy dışı bir şey yapıp söylemeyeceğine göre, ya bize aktarılan şey yanlış aktarılmıştır veya o şey kasıtlı olarak üretilmiş bir şeytan oyunudur. Bu nokta kişiyi şirke götürecek kadar muazzam bir etkiye sahiptir. GÖRMEK, ANLAMAK, HAZMETMEK, REHBER EDİNMEK Kur an tüm korunmuşluğu, basitliği, örneklemeleri ile ilk günkü arı ve saf haliyle gözlerimizin önünde ve ellerimizin altında mukaddes bir emanettir. Kur an da yazılı hususlar birer Allah emri ve öğüdü olduğuna göre ise her kul bunu okumak ve anlamak zorundadır. O şeyin gereğini yapıp yapmamak başka ama hiç okumayıp en baştan inkar etmek çok daha başkadır. Bilmemek mazeret olmadığına göre de kula düşen Yüce Rabbimizin sevdiği ve güvendiği insana hem de son kez seslendiği bu mübarek kitabı en az bir kere anlayarak okumak ve üzerinde düşünmektir. Çünkü insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik anlamak ve düşünmek kabiliyetidir ki konuşmak ve aktarmak buna dahildir. İnsan o anki kabulleri ile yaşayan, kendisine doğru gelenlerle şekillenmiş bir karakterde bir mahluktur. Tecrübe ve geleneklerden doğal olarak etkilenirken, toplum kabulleri çoğu kez kendi doğrularını da değiştirir. Nihayetinde maddi alemde hayat bulan her varlık gibi insan da beğenilmek, saygı duyulmak ve hatta güce sahip olmak ister. Ama tüm bunlar beşeri yanımızla alakalı geçici şeylerdir. Öte yandan Yüce Rabbin asıl sahip olunması gereken vasıfları, iyi ve çirkin olanı örnekleriyle anlattığı bir ilahi vahiy vardır ve bu hayatın gayesi, ahiretin muhasebesidir. Dahası Kur an ayetleri sonsuz hayatın da şifreleri ve teminatıdır. Durum böyleyken, Kur an ı görmezden gelmek, okumamak, anlamamak, hazmetmemek, gereğini yapmamak en başta o kelamların sahibine ve bu kelamı aktaran Resul ve Nebi ye saygısızlıktır. Dünya sınavından geçerli not alabilmenin ilk şartı sınav kuralları ve nerelerden soru çıkacağının bilinmesine bağlıdır. Aksi halde kişi nerelere nasıl çalışacağını bilmez, ne zaman nerede, nasıl sınav edileceğini anlamaz ise o sınavdan geçmesi bir yana sınava girmesi bile mümkün olmaz. Bu yüzden mesleği din adamlığı olanlar ve toplu ibadetlerde imamlık görevini yüklenenler hariç kul dinini, Allah kelamını anadiliyle okumak ve anlamakla mükelleftir. Bu pencereden bakıldığında Kur an en büyük şefaatçi olduğuna göre anlamadan okumanın veya hiç okumamanın farkı yoktur ve Kur an bu kullardan huzurda muhakkak şikayetçi olacaktır. Aslolan, dinin temeli, nur kaynağı sadece Kur an dır. Diğer tüm yazılı ve sözlü eserlerde aranacak ilk şart Kur an a uygunluk şartıdır. Akıl anlamanın ve idrak etmenin aracı kurumudur ve ruh aldığı bu feyz ile kulu örnek ve kamil insan seviyesine çıkartmada tek söz sahibidir. RİVAYET, SAHTE HADİS VE HURAFELER Öncelikle Kur an ın Allah korumasında olduğunu, dinin esasının Kur an olduğunu, dolayısıyla Allah kelamının ve dininin değiştirilemeyeceğini ama getirilen tefsir ve yorumlarla dine zarar vermek adına sayısız beşeri kelamın, örfün, ata kabullerinin din içine yerleştirilmeye çalışıldığını, gerçek dine zarar verilemeyeceğini ama cahil ve Kur an dan uzak kimselerin bu oyuna alet olup ahiretlerini karartmalarının kaçınılmazlığını vurgulamak gerekir. Cehalet, ihanet, gaflet ve dalalet ile İslam ı ait olmadıkları yere taşımaya çalışan bu çarpık fikir ve yorumların adı ister hurafe, ister rivayet, ister batıl inanç olsun tamamı dine aykırıdır v e tüm bu

6 bahiste yer alan söz ve davranışlar için tek bir mukayese ve makuliyet ölçüsü vardır ve o da Kur an a uygunluklarıdır. Eğer herhangi bir dini kelam, yorum, hadis vb. Kur an ın geneline ve Allah ın sünnetine aykırı ise bilinmelidir ki o yanlış, sahte, batıl ve çirkindir. Maksatlı veya istemeden de olsa tahrifata uğrayan pek çok dini kelam ve hatta buyruk vardır ki çoğusu israiliyat kaynaklıdır. Nedenini az sonra göreceğimiz bu yanıltma ve değiştirme gayretinin odak noktası tamamen şeytanidir ve tüm bu saptırma gayretleri açık veya gizli osun İblisin ahdi ile birebir uyuşmaktadır. Sahih olduğu ispatlanamayan bu söz ve davranışlardaki en büyük hata örf ve geleneklerin din diye tasavvur edilmesi gibi masum yanılgılardan başlasa da pek çoğu maalesef dünyevi çıkar kaygılarının muhafaza ve devamı veya şeytani emellerin topluma egemen olması uğraşındandır. İster yüceltme ister korkutma kaynaklı olsun tüm hurafelerin de menşei ve maksadı önce dine hayatta tamamen farklı bir yere oturtmak, dini korkulacak bir öcü durumuna getirmek ve sonra cehennem ile kitleleri korkutarak bir sığınmacı ve kurtarıcı ihtiyacını doğurmaktır. Cennet hayalleri ile süslenen kandırmacalardaki gaye ise tatlı hayallerle insanları peşinden sürüklerken din adına sömürücülük yapmak ve maddi çıkar sağlamaktır. Sonuçta her ikisi de boş ve batıl olmaktan öte gitmez ve aslolan Kur an dır. Bu noktadan hareketle rivayet, uydurma, hadis, dini hikaye, hurafe veya adı ne olursa olsun din dışı her hangi bir şeyi dine sokmaya çalışmak kabul edilemez bir suçtur ve Allah ın öfkesine adaydır. Öte yandan hitap olunan kitlenin de görevi aklın hakkını vererek kanmamak ve aldanmamaktır. Çünkü Kur an herkesin gözü önünde, eli altındadır. Tabiki bunun geçerli olabilmesi de sadece anlayarak okuma gayreti ile mümkündür. En kritik nokta şudur ki batılı temsil eden her kim olursa, ister iblis, ister diğer din mensupları hiç fark etmez, dine sokulmaya çalışılan gayri dini şeyler ile sulandırılmaya çalışılan Allah kelamıdır ve bulandırılmak istenen zihniyetler insanlardır ve bunun ortak gayesi İblisin ahdinde geçen insanları Allah yolundan çevirmeye dair edilmiş yemindir. İlaç ve çare ise Kur an dır. TEVHİD Kısaca Yüce Rabbimizi tek lemek ve birlemek, O nun dışında hiçbir varlığı bu ilahi kudrete eş ve ortak kabul etmemek demek olan tevhid, yaratılışın gayesi, sınavın en kritik sorusu, dünyanın var ediliş nedenidir. Tevhid, Allah(cc) ın yanına hiçbir şeyi koymamak, tüm benlikle sadece O na teslim olmak, O nun yasakladığı şeylerden uzaklaşmaya çalışırken, öğüt ve emirlerine azami önem ve öncelik vermek, doğru yoldan ayrılmamak, ilahi sistemin tümüne iman edip, tüm ilahi kitap ve emirlerin, tüm peygamberlerin aynı Allah (cc) tarafından gönderildiğini ve haram-helal farklılıklarına rağmen ana esasların hepsinde aynı olduğunu idrak etmek, cennetlere götürecek yollara gönül koyarken, cehenneme götürecek yollardan uzak durmaya gayret etmektir. Tevhid, Allah ın tek dininin adı, insanoğluna verilen ilahi kaidelerin özü ve tamamı, ahiret sorgusunun dayanak noktası, hak ile batılın ayracı, iman ve İslam ın doğuş noktasıdır. Hanifliği özendiren ve emreden Kur an ın altını çizdiği takva tevhide sadakattir ve imanı veren ve bilen sadece Allah olduğu için de takva dünyada değil ama ahiret yurdunda yani Allah katında bir üstünl ük derecesidir. Tevhid, dinler üstü idrak ve teslimiyet olduğu içindir ki tüm hak ve güzel dini esaslar ilahi kudret ve ilme teslim olmayı gerektirir. Çünkü tevhid, fıtratta ettiğimiz yemine, her rekatta Fatiha ile tekrar ettiğimiz ahde sadık kalmaktır.

7 TAKVA Allah ın emir ve yasaklarına samimi sadakat, O nun sonsuz ilmine ve kudretine boyun eğme, kulun kendi acizliği ve muhtaçlığı kabul etme, Allah ı gönülden sevme ve Allah tan gönülden korkma, günahtan kaçınma, Allah ı layıkıyla tanımaya çalışma demek olan takva mü minlerin vazgeçilmezi ve arzusudur. Ayetin buyurduğu gibi takva Allah katında insanlar arası üstünlük derecesidir ki ahiret yurdunun gülen ve ağlayan yüzleri takva derecelerine göre ayırt edilecektir. Takva, yüreklerdeki iman derecesine ve sadakate bağlı olduğundan ve imanı veren ve bilen Allah olduğundan diğer insanlarca ölçülemez ve ispatlanamaz. İnsanlarda varlığına veya yokluğuna dair hüküm verilemez. Bu nedenle insanlara kafir, imansız, mü min, cennetlik gibi yakıştırmalar yapmak dinen caiz değildir. Ancak Yüce Allah kalplerin özünü ve niyetleri bilen, herşeyi gören, bize şahdamarından yakın olandır. Ahiret yurdunun ayracı durumundaki takvaya sahip olmak esas, yargılamak ve ölçmeye kalkmak haddimiz değildir. Dünyada, insanlar arası takva yarışına girmek ise sahtekarlık, samimiyetsizliktir ve kulları Allah korusun şirk demek olan riya ve gösterişe maruz bırakır. Bu nedenle gönülden inanmak ve teslim olmak, emir ve yasaklara uymaya gayretli olmak, farzların edasına önem vermek ana gaye, bu samimi imanı gösteriş ve büyüklenme vasıtası yapmaya çalışmak şirktir. FITRAT VE VERASET Veraset konusu iblisin en içerlediği konuların başındadır ve yeryüzüne, cennete, Kitaba varis kılınan insanın bu üstünlüğünü hazmedememiş ve isyan etmiştir. Bu manada veraset, evrendeki mahlukatların hepsine ilahi intizamı anlatmak, bu intizama yakışır bir hayat sergilemek ve cennetvari yaşamı daha bu dünyadayken sergilemek olarak anlaşılmalıdır. Bu yüzden insan üstün kılınmış ve bu yüzden tüm kainat insana boyun eğdirilmiştir. İnsan bu yüzden yaratılanların pek çoğundan değerlidir. Ve insan daha doğmadan yaratılış gayesi tebliğ edilerek, kime nasıl iman edeceği kendisine tebliğ edilen, bu yolda kendisinden söz alınan ve bu ahde göre yaşamaya söz verendir. İnsan fıtratta tek sahibi, tek yaratanı Allah a ecele kadar sadık kalacağına söz verendir. Hayat boyu taşınması gereken emanet işte bu sözdür ve sadık kalınması en öncelikli olan da bu yeminde bahsi geçen iman meselesidir. İNSAN Ama doğmadan hemen önce ama ruhlar ilk oluşturulduğunda kendisinden fıtratta söz alınan insan et ve kemikten bir taşıyıcıya sahip ruhani bir varlıktır ve özetle hem dünyevi yaşamın gereklerini karşılayacak bir maddedir hem de bu madde içinde ruh adında kıymetli bir cevher taşıyandır. İnsan maddi ve manevi olan bu iki yanı ile insandır ve bunun böyle olması sadece dünyaya meyledip te kanmaması içindir. İnsanın kıymeti et ve kemikten yapısı nedeniyle değil, aklın sentezi, kalbin onayı, karakterin şekillenmesi ile terbiye olan ruhu iledir. Yani kıymet yakışıklı veya güçlü olmakta değil, akıllı, isabetli, merhametli, sağduyulu kısaca imanlı olmaktadır.

8 Bu nokta anlaşıldığı takdirde insanın durumu, sınav salonunda yerini almış ve kağıtların dağıtılmasını bekleyen dersine çalışmış bir öğrencinin duyduğu güven gibidir. Ötesi kolaydır ve inşallah sınavda güzel geçecektir. Lakin ete kemiğe adanan ömürler, ölümsüzlük istekleri, sabahsız gecelerde gönül eyleyenler, hırs ve kibir ile estetiğe çılgın paralar harcayanlar için sınavın hangi dersten olacağı anlaşılamamış demektir. Beyhude nefes alan bu kullar için akibetin de pek parlak olmayacağı açıktır. Beden ruhun taşıyanı, ayakta tutanı, ömür müddetince kap görevi görenidir. Ruh ise bilgisi Allah ta saklı olan bir cevherdir, özdür. RUH VE BEDEN İnsan anlayamadığı, göremediği şeyden korkar, görünene ise itimat eder ve yaşantısı çoğu zaman buna göre şekillenir. Hele ki kalp ve akıl damarları kapalı olanlar iyi çekmeyen bir radyo gibi hep aynı kanalı dinler dururlar. Her fani kul kendisinde bir ruh olduğunu, bu ruhun kendisine emanet olarak bizzat Rabbimizden verildiğini, ecel ile birlikte bu ruhun özüne döneceğini ve bedenin toprağa karışacağını bildiği halde ete ve kemiğe maalesef daha fazla değer verir Sosyal bilimlerin ve teknolojinin yadsınamaz şeytanlıkları ile bu öyle bir körüklenir ki kul ruhunu unutup bedene ve dolayısıyla maddi yaşama teslim olur. Oysa ruh şahittir, emanettir, baki olan, ahiret yurdundaki sorguda da her şeyi dün gibi hatırlamamızı sağlayacak olandır. AKIL VE ŞUUR Bu noktada aklın ve şuurun yadsınamaz gerçeği de önemlidir. Diğer mahlukatlarda az vey bilinmedik halde olan ama insanda sınırlar ötsi ve kopya edilemez muazzamlıkta bulunan akıl ve şuur idrak etme, görülen ve duyulanlardan sonuç çıkarmak olarak ta özetlenebilir. Bu anlamda bilinç kazanılan bu akletmelerin toplamı ve hafızada depolananıdır. Akıl ayırt etmeye yararken, şuur bilinç yni ayırt etme kabiliyeti olarak ta tanımlanabilir. Ayırt edilecek şeylerde sıcak ve soğuk gibi bedene ait olan şeyler olabileceği gibi iyi ve kötü gibi maneviyatımıza has şeyler de olabilir. İşte güdü şeklinde diğer varlıklarda olduğunu kabul ettiğimiz kısıtlı bilincin çok dışında, sayısız bilgisayarın bellek ve işlem hızından çok öte bu muazzam akıl, insana mahsustur ve veriliş gayesi insanın böbürlenmesi veya kibirlenmesi asla değildir. Aksine insan ne denli aciz ve muhtaç olduğunu anlasın diyedir. Çünkü duyuların görevi sezmek, görmek, tespit etmek, aklın görevi sentezlemek, kalbin görevi vicdani olarak onaylamak, bilincin görevi sahiplenmek ve ruhun görevi şahit olmaktır. Yemek içmek gibi insani yani bedeni ihtiyaçlar için çoğu zaman reflekslerini kullanan insan derin meselelerde aklını ve kalbini rehber edinir ve kendisince doğru olana karar vererek uzuvları ile bunu hayata geçirir. Doğrunun tanımı ise günlük maddi meselelerde bedenin devamını sağlayacak güdülerdir.

9 Manevi boyutta ise doğrular selamete çıkaracak olanlar, ahde uygun olanlar, doğru-güzel ve adil olanlar, hak olanlardır. Çünkü kainattaki her şey muazzam bir denge üzerine kuruludur ve hak bu dengenin en can alıcı kama değeridir. İnsana verilen akıl sadece yemek, içmek, süslenmek için değil muhakkak daha başka şeyler içindir ki buna hakikati aramak ve bulmak demek hata olmaz. İnsan günlük koşturmaca ve kandırmacalar ile çoğu zaman unutsa da aklının gayesi, Allah ın ayetlerini her yerde görebilmek ve başkaca mucize beklemeden bu harika ve muhteşem mucizelerle ikna olup Yaratan ını özleyebilmektir. bu sayededir ki kul aklının rehberliğinde maneviyatta da doğrulara ulaşacak ve hatalardan uzaklaşacaktır. Kur an ve vahyin tüm mertebeleri kulun aklına hitap eder ki idrak insana mahsustur. Anlamadan din olmayacağına göre de akıl çoğu zaman vahiyden bile öncedir ve esasında en büyük vahiy aklın ta kendisidir. MÜ MİN VE MÜSLÜMAN İşte bu haller altındaki insanın yaşam neticesinde varacağı akibet kendi tercihleri ile şekillenen gayet adil ve tarafsız bir akibettir. Sonuçta şahit olduğu, duyduğu, anladığı, yaptığı veya yapmadığı her şeyin kendisine ve etrafına iyi veya kötü manada bir yansıması vardır ve her bir yansıma artı veya eksi olarak çok az mübah olan şey hariç bir karşılık bulacaktır. Artı kutuplarda gezmeyi meleke dinen nsan huzuru, güveni, sevgi ve merhameti bulurken, eksilerde gezenler hırs, kibir, hoşgörüsüzlüklerde dolanacaktır. Gerek bu dünyada gerekse ahiret yurdunda refah ve selamete layık olmak arzusundaki insan için ilk şart bedensel güdüleri değil aklı, kalbi ve ruhu rehber edinmek, aklı ve ruhuyla doğru ve güzeli bulmak ve buna göre yaşamaktır. İman, tek Yaratan a teslim olmak, sadece Allah a kul olmak, fıtrata göre yaşamak, inanmak ve hayata yansıtmaktır ki nelere ve nasıl olacağı yine Kur an ayetlerindedir. Kula imanı veren veya vermeyen Allah olsa da kulun gayreti ödüllendirilecek olandır. Doğrusunu Allah bilir ama insan ve cinlerden çoğunun cehennem için yaratılmış olmasını belki de sonu gören Allah ın, bile bile, pek çok insanın imandan sapacağını gördüğü halde yaratmasına engel olmayışı diye yorumlamak gerekir. Yani Allah çoğu insan ve cini isyan edeceklerini bilerek yaratmıştır ve bu da sınavın çetin sorularından biridir muhakkak. Oysa iman fıtratta kulaklara fısıldanan, ahid alınan ilahi hakikattir ve en başta Allah a ve ahirete görmeden, görüyormuşcasına inanmayı gerekli kılar. Kalple, dille, elle ispat edilmesi şart olan imanın samimiliği ise o kulun mahiyet ve vasfını belirler ki en bahtiyar kullar bunların üçüne de sahip olabilenlerdir. Fıkıhta genişçe ayrıntısı bulunan bu bahsi uzatmadan kısaca vurgulamak gerekir ki iman mü min olmanın ilk ve en büyük şartıdır. Şayet kul imanı kalpte, dilde, elde yaşatabiliyorsa mü min olurken, bunu sadece dilde yaşatabiliyorsa sadece Müslüman olur ama Allah dilemedikçe mü min olabilme bahtiyarlığına erişemez. Müslüman olmak ise cennetlere doğrudan girebilmeye engel veya belki de hiç girememeye sebeptir. Mü min olabilmek ise hem duyularla, hem akılla, hem ruh ve bedenle ilahi kudrete teslim olmak, idrak ve itimat etmektir. Selametin vesikası, salih akibetin garantisi işte bu has ve Kur an i i mandır ki iman etmeden kimse cennete giremeyecektir.

10 KAMİL İNSAN Kamil insanı ruhani derinliklere dalabilen, geniş imanlı, bilgili, dini akide ve fıkıha hakim, ibadet ve ahlakında özenli olarak kısaca tanımlayabiliriz. Baştan sona örnek, acizliğini kabullenmiş, günahkar olduğunu fark etmiş, nereden gelip nereye gittiğini bilen Kamil insan dini damarlarına kadar hazmetmiş, salih amelle donattığı hayatını, güzellik ve iyiliğe adayan insandır. Burada da en önemli nokta bu vasfı hak etmeyen sayısız düzenbaza bu isimle hitap edilmesi ve bu kimselerin bu etiket ile hak etmedikleri yerlere gelip, bu sayede şıh, şeyh görünümüyle haksız kazanç sağlama gayretlerine karşı kulların dikkatli olması gereğidir. İMAN, İBADET VE AHLAK İman tek başına yeter mi bunu Allah bilir ama anlayışımız odur ki ibadet ve ahlak ile meyve veren iman salih amelle de bezenirse çok daha Kur an i olacaktır. İbadet, imanın kalpten hissedilmesinden sonra kime, neden, ne zaman yapılacağının bilinmesi meselesidir. Yoksa şifahi olarak dilde kalan imanla (Müslümanlıkla) yapılacak ibadet umulan faydayı sağlamayacaktır. Kime ve neden ibadet edilmesi gerektiğini bilen kalpler ise (Mü minler) huşu ve tam itikat ile secdeye varabilenlerdir. İşte Ahlak tam bu noktada devreye girer ve salih imanın bir meyvesi olarak filizlenir. Sıradan ibadet diyemiyoruz çünkü ibadet puta da, ineğe de, taşa da yapılabilirken salih iman sadece Rabbimizi esas alır ve ancak has ibadetle eşitlenebilecek şekilde kişiyi kurtuluşa götürür. Ahlak iyi veya kötü davranışlar ve kazanımlar bütünü olduğuna göre yanlış veya zayıf iman veya noksan-cılız ibadet ile kazanılabilen şekli elbette yetersiz ve hatta zararlı olacaktır. Burada kast edilen hakiki iman ve has ibadet ile kavrulmuş gönüllerin kazandığı güzel ahlaktır ki cennetvari bu ahlak kulu inşallah zaten doğrudan cennetlere götürecektir. Bunun tam aksi, sadece Allah ı esas almayan, yanına berisine yedek ilahlar koyan bir iman, riya ve gösterişe bezenmiş bir ibadet güzel ahlakı getiremeyecek aksine kulu ahlaksızlığa ve sınırsızlığa itecektir. Oysa sınırlar vardır ve Allah ın sınırları tüm kullar için aynıdır. İman, ibadet ve ahlak bu yüzden üç saç ayağı gibi dinin ve tevhidin direğidir. Başka bir deyişle iman ve ibadet güzel ahlakı temin edemiyorsa has değildir, kıymeti yoktur. KULLUK BİLİNCİ VE SAMİMİYET Kulluk, bu saç ayağa sahip ve sadık olmakla, bu uğurda nefes tüketmek ve göz yaşı dökmekle ortaya çıkar. Sadece Allah a iman etmek, sadece O ndan beklemek, sadece O na teslim olmak ve yönelmek demek olan kulluk tanımını sulandırdığınızda iman bahsi de din ve ahiret bahsi de sulanacaktır. Kula şah damarından yakın olan Allah hakikatin, his ve niyetlerin elbet farkındadır ve ruh ve uzuvlar huzurda bu manada şahitlik edecektir ki sağ ve sol omuzlarımızdaki melekler de gün boyu yaptığımız ve sarf ettiğimiz sözler için şaşmaz ve haksızlık yapmaz şahitle olacaklardır. Yüce Allah en sevilecek ve en korkulacak olandır. Din, tüm tezatlıklarda olduğu gibi bizzat sevgi ve korku anlamında da ikilemi beraberinde getirirken kimi sevdiği kimi korktuğu için ibadete yönelir.

11 Oysa mesele cennete gitmek te değil, cehennemden kurtulmak ta değildir. Mesele sadece Allah rızasına sahip olabilmektir. Kul muhabbetle, samimiyetle, iyi niyetle yöneldiği sürece o işi yapamasa da sevaplara erişecek, yapamasa da yapmış gibi olacaktır. Çünkü Allah kulun niyetini en iyi bilendir. Niyetlerin mesela namazlarda dille söylenmesi meleklerin şahitlik edebilmesi içindir ki melekler dilden çıkmayanı yani kalpte olanı bilemezler. Bu bilgi sadece Rabbimize hastır. Melekler ve diğer insanlar dille söylenenlerle kandırılabilecekken kalpten geçenleri bilen Allah ı kandırmak mümkün olmadığı içindir ki samimiyet esastır ve has olmayan niyetlerle yapılan her iş sahibine faydadan çok belki de zarar getirecektir. Mü min ve Müslüman arasındaki fark ta buradan kaynaklanmaktadır ve takva bu yüzden insanlar arası değil Allah ile kul arasında bir üstünlük derecesidir. ALLAH IN DİNİ Tüm bu açıklananlar istikametinde din, ilahi vahiylerle şekillenen bir yaşam biçimi daha doğru su yaşamın ta kendisidir. Çünkü yaşam da, nefes de, hayat ta bizzat dindir ve kul doğduğu andan ecele kadar bu dine tabidir, yani dini kaideler ve kurallara, ilahi esaslara tabidir. Allah ın dini ilk yaratılıştaki hali neyse odur. Dinler ve zamanlar arasındaki farklar kavim ve kişilerin azgınlık durumlarına göre şekillenen helal-haram azaltma veya çoğaltma işleridir. Ana esaslar yani iyilik, adalet, sevgi, dürüstlük, paylaşma, yardım ve hoşgörü gibi vasıflar asla değişmez ve bu yüzden tüm dinler tek bir dinin değişik versiyonlarıdır ki tümü Levh-i Mahfuz da yazılı olan da budur. İslam, Allah ın dini, diğerleri değil demek günahların en büyüğüdür ki tüm dinler vahyedildikleri esnada son ve güncel dindi. Dahası o dinleri de gönderen Yüce Allah tı ve tüm kitaplar ilk başlarda oynanmamış haldeydi. Bildiğimiz manada İslam ın kıymeti son Peygamber ve son kitap oluşundan kaynaklanmaktadır. Halbuki Kur an diğer kitap ve peygamberleri de aynen onaylar. Şu farkla ki insan ya da şeytan eliyle yapılan tahrifatlardan dem vurularak o buyrukların artık saf ilahi buyruklar olmadığı anlatılır. Oysa İslam kelimesi; barış, huzur, esenlik ve sadece Allah a teslimiyet tir. Bu tanımıyla da dinler tarihinin tamamında, tüm peygamberlerin getirdiği mesajlar, tüm vahiyler dinin birer parçasıdır ve İslam diye adlandırdığımız Müslümanlık dini kıyamete kadar sürecek son buyrukların adıdır. Buradan şu sonuca varırız ki diğer semavi dinler vakitlerinde dinin ta kendisi iken şu zamanda değişikliğe uğramış olduklarından geçerliliğini kaybetmiştir ve ilkel dinler zaten tasnif dışıdır. Bu haliyle öz ve muteber tek din olarak kalan İslamiyet ve Kur an dır. Diğer kitaplardaki ilahi buyrukların tamamının geçersiz olduğunu söylemek te uygun değildir çünkü en başta Kur an onları onaylar. Ama hatırlamakta fayda vardır; kabul şartı Kur an a uygunluk şartıdır ki kıyamete kadar geçecek zaman diliminde insanların tabi olacakları, sorgulanacakları ve sınav olacakları kaideler Kur an da yazılı olanlardı ve Kur an dini hak din yani İslamiyet yani sadece Allah a teslimiyettir.

12 BÖLÜNMEZ DİN İSLAM Öte yandan İslam kendi içerisinde bir bütün olup, kaideleri Kur an ile belirlenmiş, sınırları Yüce Allah tarafından belirlenmiştir. Yekpare olup asla bölünmemesi, Allah ın ipi sıfatıyla her daim diri tutulması istenmiş, İslam ı bölmek ve parçalar ayırmak, iman kardeşliğine zarar vermek en büyük günahlardan sayılmıştır. Bu iş öyle baltayla, sopayla yapılacak bir iş değildir muhakkak. Kast edilen Kur an İslam ını hak çizgiden çıkaracak mahiyette, tarikat, cemaat, mezhep ve hiziplere ayırmak ve birini diğerlerine düşman etmektir. Başka bir deyişle birilerince kendilerine tabi olmayan herkesin din dışı ilan edilme durumudur. Çoğusu dünyevi çıkar kokulu bu yaklaşımların ne denli büyük bir tehlike olduğu İslam tarihinde sıkça rastlanan müsibetler ile gayet iyi anlaşılmıştır. Halen dört hak mezhep dediğimiz mezheplerin kurucularının sadece yorumu demek olan mezheplerin bugünkü halleri bile kurucularının asla razı olmayacağı halde bu bölünmenin mahiyetini bizlere anlatmaktadır. Birinin diğerine bakışı konunun açıklanması için yeter bile. Kaldı ki mezheplerin türevleri durumundaki hizip, fıkra, tekke, cemaat, tarikatler hangi iyi maksatlarla kurulmuş olursa olsunlar bugünkü halleriyle, ibadet şekilleriyle hak olmaktan uzak haldedir. Dahası ve en vahim olanı ise şudur. Malesef her cemaat veya tarikatte bir şeyh veya lider vardır ki bu kişi müridlerce yanılmaz, yargılanamaz, günahsız, sözü muteber hatta Kur an üstü, vahiylere muhatap kabul edilir ki bu kabuller o kişileri de muhataplarını da şirke bulaştırır. Kur an üstü kitap ve Peygamberimiz üstü kişi yokken bunların hemde bizzat vahiy aldıklarını söyleyerek müridleri sırtından dünyalık sağlamaları Allah a gitmek değil, bizzat Allah ın öfkesini üzerine çekmektir. Dinin; sahibi Allah, özü Kur an, Peygamberi Hz. Muhammed (sav) dir. Bu üçlüye sadık olanların hepsi iman kardeşidir. Bu manadaki bir bölünme İslam a ve imana zarar verir. O halde yapılması gereken sadece iman yolunda yürümek, Kur an ı esas almak ve yorumları kişisel bazda yaşayarak diğerlerini düşman görmemektir. Yani dinde mezhep, tarikat, cemaat yok. sadece iman kardeşliği vardır. Bu bölünmelerin ardındaki siyasi ve sinsi şeytani güçlerin farkına vardıkça İslam alemi çok daha diri ve güçlü olacaktır. Bu arada Diyanet İşleri başkanlığına da düşen bu gerçeği haykırmak ve dine girmiş nice İsrailiyat ile birlikte bu bölünmüşlükleri de Kur an mihverinde bir araya getirmektir. ALLAH RIZASI Allah dini İslam da kullar şüphesiz cennetlere gitmeyi ve orada yaşamayı arzu ederler. Kimse cehenneme gitmeyi istemez zaten kimse kendisine yakıştıramaz da ama Yüce Allah ın cennet için öyle bir ahdi yokken cehennem için Andolsun ki cehennemi cinler ve insanlarla dolduracağım şeklindedir. Yine Allah ayetinde insanların çoğunu şirke düşmek hali dışında iman etmemekle suçlamaktadır. Şirk te affedilmeyecek bir suç olduğuna göre cehennemi kendisine yakıştıramayanların çoğunun gideceği yerde zaten bellidir. Yukarılarda bahsi geçtiği gibi kulun asli niyeti, cennete gitmek veya cehennemden kurtulmak değil, Allah rızasına erişebilmek olmalıdır. Allah razı olduktan sonra o kulu ne cehennem yakabilir ve ne de cennetlerdeki yaşam bu güzelliğin yanına yaklaşabilir.

13 Allah ın rızasına mazhar olabilmekte, yapılan veya sakınılan her işte Allah ın rızasını aramaktır. Yani oruç tutmakla kast edilen manaya göre bedeni ve ruhu terbiye etmek yerine kilo vermek için orucu alet etmek arasındaki fark buradadır. Kul nefsi için, başkaları için, toplumu için, para veya güç için değil sade ce Allah rızası için yapmalı, etmeli, paylaşmalı veya kötülükten Allah rızasını kaybetmek korkusuyla vazgeçmelidir. NEFİS Nefis, kötülüğü emreden terbiye edilmemiş halden itibaren basamaklandırılarak yedi mertebe sonra kendisinden razı olunan hale kadar gelir ki bunun da detayı fıkıh kitaplarının konusudur. Basitçe açıklayacak olursak nefis ego veya benlik veya kişilik dediğimiz yaşamsal olarak en öne kendisini koyan, hayatta kalmak için her şeyi mübah gören bir yapıdadır ve akla-kalbe hep bencilliği emreder. Nefsin terbiye edilmesi bir yeere kadar mümkünken tamamen temizlenmesi sadece Rabbimizin dilemesiyledir ki Hz. Yusuf (as) bile nefsini temize çıkaramamıştır. Çünkü temiz nefis demek günahsız olma halidir ve kimse günahsız değildir, peygamberler bile. Zaten böyle olsaydı insan ile melek arasında pek bir fark olmazdı. Dünya sınavı nefsin sınırsız istekleri karşısında fren yapabilme ve dik durabilme sınavıdır aslında. yani çalmayı, sataşmayı, haksız yoldan kazanmayı, istediği ile sınırsız olarak cinsel ilişki kurmayı arzulayan nefsi terbiye edip dizginleyebilmek ise ancak imanla mümkündür. Dizginlenemeyen nefis ise daima kötülüğü emreden en ilkel ve barbar haliyle kaldıkça, kişiyi karanlıkların en derinine götürecek ve bir süre sonra kalp kapkara kesi lecektir. Bu mühürlü kalplerin temizlenmesi ise sadece rabbimizin dilemesiyledir. TAHRİF EDİLMİŞ DİĞER DİNLERİN HALİ Diğer dinlere hala mensup olanlar hakkında şu hüküm gerçektir ki kendi dinlerinde kalmaya devam etseler bile Kur ani buyruklara tabidirler ve buda onları Kur an ı okumak, anlamak, tabi olmasalar da iman esaslarını İslamiyet e göre tanzim etmek mecburiyetindedirler. Bu halde de dinlerinden zaten farklı bir inanışa yöneleceklerinden doğal olarak İslamiyet e geçmek gibi bir zorunlulukları vardır. Öte yandan zaten Kur an ı okuduklarında anlayacakları üzere kendi dinlerinin batıl ve şirke meyilli şu anki halleri tevhidden son derece uzak haldedir ve Allah ın dinini temsil etmekten çokça uzaktır. O diğer dinlere mensup din adamlarının görevi asli imana teslim olmak ve cemaatlerini bu batıllar hakkında aydınlatmak ve İslamiyet e toptan geçiş imkanı aramaktır. Bu kaçınılmaz son elbette gerçekleşecek ve Allah ın asli dini hayata egemen olacaktır. Lakin bu sıkıntılı süreçte en az onlar kadar İslamiyet e tabi olduğu iddiasındaki zavallılarında suçları yok değildir. İslamiyetten önceki devirlerde yaşayan insanların ise doğal olarak İslam olma ve İslami esaslara göre sorgulanma zorunlulukları yoktur. Ancak burada kilit nokta da şudur ki, herkes tabi olduğu semavi dinlerin aslına göre sorgulanacaktır. Yani akla ve yaratılışa ters istikametlerdeki şirk bağlantılı sapık inançların tespiti için İslamiyet e değil akla ihtiyaç vardır ve bilerek ekilen fitne ve fesat tohumlarının bilgisiz kurbanları küçük bir pardonla kurtaracak da değildir. Semavi dinlerden öncekilerin hali ise imanla sınırlı olmakla birlikte tek Yaratan fikrine kapattıkları her kapıdan ve taptıkları her puttan muhakkak hesaba çekileceklerdir. Çünkü akıl hiçbir semavi kitap olmasa bile kainata, dünyaya, bedene bakarak Allah ı bulabilmeyi mümkün kılar. Bunu bulamayanlar ise ya dünyevi çıkarlar yahut kasti şeytanlıklar peşindedir ki her ikisi de kişiyi mahva götürür.

14 KADER Kavramlar arasında en derin manalı olanlardan birisi de budur ve Peygamberimiz bile bu hususta çokça konuşmamayı tercih etmiştir. Nihayetinde tüm varlıkların bir varoluş ve ölüm müddeti ve yaşam şekli vardır ki biz acizane kulların bu hikmete temas edebilmesi çokta mümkün değildir. lakin anlayabildiğimiz ve aktarabileceğimiz kadarıyla kader bahsinde bir iki söz edebilmek mümkündür. İlkin imanın esaslarından olan kader mevzusunu yok saymak ve başa gelenlerin tamamını kişinin yaptığı tercihlerin bir sonucu olarak farz etmek doğru bir yaklaşım değildir. Bu, Yaratan ın, yarattıklarını yarattıktan sonra başıboş bırakması sonucuna götürür ki bu doğru değildir. Bunun yerine şöyle düşünmek daha isabetli olacaktır ki, Yaratan evreni, insanlığı, tek bir zerreyi bile boşuna yaratmamıştır ve her şeyin bir gayesi vardır. Hal böyleyken ilahi düzenin devamı ve iyiliğin egemen kılınması için bazı ilahi tedbirler alınması da kaçınılmazdır. Buradaki denge noktası akıl sahibi kulun istekleri ve Allah ın o fiile müsaade edip etmemesidir. Kul iradesi ile isteğini ortaya koyar ve Yüce Allah buna itiraz etmez ve o işin gerçekleşmesi için irade buyurursa ve gerekli şartlarda hazırsa sonuç Yüce Rabbin değil kulun iradesi ile gerçekleşir ve kul bu amelden bizzat sorumlu olur. Kul dilediğini yapar bir egemenlikte değildir. Tam aksine hayatı kendisinin elinde olmayan bir robotta değildir. Gerçek bu ikisinin ortası ve hakikat Rabbimizin rızasıdır ki o dilemedikçe yere bir yaprak bile düşmez. Yüce Rabbimizin engelliler, çocuk sahibi olamayanlar hakkında elbet bir ihsanı olduğu gibi çok aktif, zengin ve mesela on çocuklu insanlar içinde bir hikmeti vardır. Bizim bilemediğimiz nokta budur ve bizi aslen sınav konusuna geri götürür. Yani herkes gücünden başkasıyla sınava çekilmeyeceğine göre ve Allah ın rızası ve dilemesi her şeyin üzerinde olduğuna göre aslolan ilahi iradedir. Lakin sınavın bir gereği olarak kul tercihler yapmakla mükelleftir ve gerçekleşen şey çoğu zaman kişinin iradesi yönünde hayat bulur. İşte kulun bu isteği ortaya koyan iradesine de cüzi yani küçük irade denir ki sorumluluk getiren bu iradedir. Kader bahsinin değişmez olması mevzusu Rabbimizin dilemesine müdahale olacağından değişmezliği söz konusu değildir. Yani Yüce Allah dilediği zaman dilediği şeye müdahale eder, sebepler yaratır ve sonuçlara müdahale eder. Bir nevi ara durum mahiyetindeki bu müdahaleler sınavın organik parçalarıdır ve bizlerin kaderi içinde yaşadığımız aile, toplum, ülke ve hatta camia ile de ortaktır. Temelinde tüm insanlar aynı ortak kaderi paylaşır ve bu kader güzel olmalıdır, olacaktır da. Kişiler bu gayeye katkıları oranında, olumlu değer ürettikleri müddetçe kat kat sevap kazanırken, bencil, kendisinden başka kimseye faydası bulunmayan iyiliklerin alacağı sevap doğrusunu Allah bilir cüzi olacaktır. Çünkü kişisel iyiliklerin aileye, topluma ve tüm insanlığa etki ve katkısı azdır ve sevabı da o denli küçük olacaktır. Ama insanlık boyutundaki devasa icat, fikir ve buluşlar ise olumlu etkileri nispetinde kullara daha fazla ve büyük sevaplar kazandıracaktır. Kişilerin hayatında olduğu gibi toplumların ve insanlığın yaşamında da ara dönemlerde bazı ara durumların aniden ortaya çıkmasına şahit oluyorsak bu ilahi iradenin müdahalesi iledir ve çoğu zaman bu yine kendisine ilham verilen insanlar eliyle olur. Bu sayede sınavın karakterine vebal gelmemiş ve hakkaniyet çiğnenmemiş olur ki maalesef pek çok buluş iyiliğe hizmet etmek için ilham edilmişken kötülüğe hizmet eder hale zalim ve cahil insan eliyle getirilmektedir. Atomu parçalayan bilim adamlarının emeği ve bunu atom bombasına dönüştürenlerin hainliği buna en güzel örnektir.

15 ÖMÜR VE ECEL Ecel bahsi insanları doğrudan ilgilendiren ve bir o kadar da kader ile bağıntılı bir meseledir ki ecelin belli olduğu, ertelenmeyeceği ayette alenen izah edilmiştir. Bunun bilinmezliği sınav gereğidir ve canlı ve cansız her şeyin bir eceli vardır. lakin biz o vakti bilemediğimiz için sınavın hakkaniyeti zarar görmez ve aslen kıyamet saati de böyledir. Yani kıyamet vakti bilinse idi insanların büyük kısmı bundan etkilenir ve aslında yapmayacakları bazı şeyleri korku ve umutsuzluk adına yapardı ki buda sınavın adaletine gölge düşürürdü. Ecelin de bilinmemesi bu anlamda en doğru olanıdır çünkü kişi bu vakti biliyor olsaydı son anlara kadar zevk eder, ecele yakın zamanda tevbe ederdi. Keza ecelin vaktini bilmek kişileri mutsuz ederdi. İki ecelden bahsedildiğini herkes bir şekilde duymuştur. Lakin bunda çok hassas bir konu vardır ki o da şudur; bir başka ecel varsa ve erteleniyorsa bile bu sadece Rabbimizin dilemesiyledir ve mutlaka bir hikmeti vardır. Söz gelimi bir adamın ecelinin mesela iki sene ertelenmesinin hikmeti bir sene sonra o adamdan dünyaya gelmesi gereken bir çocuk olabilir. Erken yaştaki çocuk ölümleri de, genç yaşta mesela kaza neticesi hayatını kaybedenler de kader bahsinin akılları karıştıran meseleleridir. Ama bu çok doğru değildir. Çünkü yine onların ecellerinin bir hikmeti vardır ve bu hikmet sadece onlarla alakalı değil pekala geride bıraktıkları ile de ilgili olabilir. DÜNYA DENEN SINAV Kur an dünyayı değil ama dünya hayatını rezil sıfatıyla tanımlar. Çünkü dünyanın kendisi yaratılış harikasıdır, devamlı, kusursuz, organik, rızkı tükenmeyen, mucizevi bir güzelliktir ilahidir. Oysa dünya hayatı dediğimiz sınav süresi ve sınava tabi olanların sergiledikleri işler tam bir rezalet ve haksızlıktır. İsyan boyutuna varan bu kural tanımamazlık beraberinde pek çok rezilliği de getirir ve ayet haklı çıkar. Bu sınavın tek bir ders veya tek bir not ile olacağı kanısı son derece yanlıştır. Çünkü geçilmesi gereken dersler iman, ibadet, ahlak, tevhid, cihad, tevekkül, tefekkür, Kur an, Müslümanlık, salih amel vb pek çok başlığı kapsar ve puanlama sadece kendimize iyilik değil aynı zamanda Yüce Allah a yardımla da ölçülür. Soruların nisbi değerini yani hangisinin kaç puan olduğunu bilemeyiz ve belki yaptığımız ufacık tek bir soru cennetlere gitmemize yetebilir. Ama aksine sayısız geçer notumuza rağmen olur ki bir tek yanlış cevap ile cennetler bize haram olur. BELİRLİ SÜRE Doğrusunu Allah bilir ancak belirli sürenin dünya yaşamının on gün kadar olduğunu bildiren ayetler dikkate alındığında dünya üzeri yaşamın çok daha uzun süreceğini farz etmek hata olacaktır. Çünkü Yaratılış altı gün sürdüyse, insan altıncı gün yaratıldıysa, ilk insandan bu yana geçen süre dikkate alındığında (peygamber ömürlerinden yola çıkarak) özellikle de ay takvimi yani bir yıl 355 gün hesabıyla bir tahmin yürütürsek sürenin sonuna yaklaştığımız da daha net anlaşılır. Belirli süreden hikmeti de sadece Yüce Allah bilir ki en kudretli melekleri bile bu bilgiye sahip değildir. Lakin sınavın sonlanması için gerekli süre dikkate alındığında insanlığın cennet yaşamına bedenen hazır olması, ahlak olarak Kur an ahlakına dönmesi, şerrin ortadan kalkması, kıyamet alametlerinin görünür olması, Kur an ın müteşabih ayetlerinin anlaşılır hale gelmesi gibi pek çok faraziye sayılabilir. Sonuçta herkesin eceli kendi kıyametidir ve önemli olan kıyamet vakti değil, kulun ecel veya kıyamet anında karda veya zararda olup olmamamsıdır.

16 Bu nedenle ecelden ancak kafirler korkar ki defterlerinde iyilik ve sevap adına çok az şey vardır. Mü min kullar içinse korku yoktur çünkü onlar gerçekten mü min iseler onlara ahiret yurdunda korku olmayacaktır. KÜFÜR VE ŞİRK Bu yanlış cevapların en büyükleri elbet küfür ve şirktir ki küfür kişiyi dinden çıkarırken, şirk daha kötüsü umutları da yok eder. Tanımlayacak olursak; Küfür, hak olan İslamiyet sınırları içinde, dinen emredilen bir şeyi, haşa Allah ı, kitabı, peygamberi reddetmek, tamamen veya kısmen Allah ın sınırlarını kabul etmemektir. Bu eylemi yapana da kafir denir. Şirk ise tek yaratıcı Allah ın yanına berisine eş ve ortaklar koşmak, evlatlar yakıştırıp ilahi ilim ve kudreti, ilahi saltanatı yaratılmışlar arasında da bölüştürmektir ki putl ar, görünmeyen varlıklar, putlaştırılmış varlık, kişi ve dünya malları buna örnektir. Şirk yapana müşrik denir ve şirk Allah ın affetmeyeceğini söylediği tek suçtur. Yine ayet bildirir ki insanların çoğu şirke düşmek dışında iman etmezler. Yani farkında olarak veya olmayarak şirk yaparlar ve iman ettiklerini sanırlar. Şirkin açığı ve gizlisi vardır ki açık olanı alenen eş ve ortaklar atamak, puta tapmak vs iken gizlisi riya ve gizli şehvettir ki Peygamberimizin tarifiyle bu siyah kaftanın üzerinde, gece karanlığında yürüyen siyah karınca gibidir. Yani teşhisi zordur. Küfür halinde olanın ıslahı ve hakikati bulması çoğu zaman mümkünken, şirke bulaşan hakikati bildiği, dini tanıdığı ve fakat ilahi iradeye menfaat ve zulüm adına eş ve ortaklar atadığı ve nih ayetinde bundan maddi bir kazanım sağladığı için ıslahı gayet zordur ve mühürlenmiş bu kalp sahipleri aydınlığı hiç yakalayamayacaklardır. Şirk konusu aya yıldıza tapmak kadar basit bir şey değildir. Derine inildikçe karşımıza tahkiki iman ve tevhid konusu çıkar ki tevhid ve şirk birbirinin zıddıdır. Tevhid tamamen Allah ı tek ve muktedir görürken şirk bunun aksine Allah ı tanır ama yanına ortaklar koyar. Tahkiki iman bize nelere, nasıl, neden, hangi gayeyle iman etmemiz gerektiğini öğretirken sakınılacak şeylerin başına şirki koyar. Çünkü şirk illettir, batıldır, isyan ve haksızlıktır. Şirk bu haliyle baştan aşağı bir şeytan projesidir ve zavallı müşrikler çoğu zaman şeytanın askeri ve oyuncağı olduğunun farkına bile varmazlar. Şirk konusu önemine istinaden biraz daha ayrıntıyı hak eden bir konudur ve iblisin ahdiyle alakalıdır. hatırlanacak olursa o ahitteki yemin, insanları Allah ın Tek liğini inkar eder hale getirmek ve yaratılanı değiştirmekle alakalıdır. Yani şeytan kötülük değişkeni olarak sınavda her şekilde ve her zamanda vardır ve var olacaktır. Zorlamayan ama süslü gösteren şeytanın iman sahiplerine karşı bir etkisi yoktur ve onları tevhid yolundan saptıramaz. Ama zayıf imanlılar ve imansızlar için hele bilgisizler için şeytana av olmamak hemen hemen imkansızdır. Kul hiç ummadığı bir anda şeytanın ağlarına takılır ve bir daha kendisini kurtaramaz. Bugün dünyadaki sayısız gizli örgütün, tahrifata uğramış dinin, satanist akımların, estetik ve israfla süslü rezil dünya hayatının ardında bu iblis oyunları vardır ve asıl şirk bulaştıranlar ise yazık ki dinlere bizzat tabi olanlar arasından çıkmaktadır. Makam veya çıkar uğruna, hatta yüceltmek adına Allah ile kul arasına aracı, şefaatçi koyanlar, tabiatı etken kılanlar, kaderi inkar edenler, teslis inancını icat edenler, ilahi kitapları tahrif edenler işte bu şeytan askerleridir ve tamamına yakını din sınıfı içinden çıkmaktadır.

17 Şirke bulaşmış olmak için kulun diliyle şirk ediyorum filan demesine gerek te yoktur. Açık şirki bilmemek ise bağışlanmaz bir suçtur ki Kur an tüm insanlığı defalarca uyarmıştır. Öte yandan gizli şirk içinse en büyük düşman doğal olarak, ibadet ve amellerde Allah rızasından başkaca şeyleri gözetmekle tanımlanabilir. Bize şah damarından yakın olan Allah a itibar etmeyip aracılar koymak, Allah ın razı olmadıklarına kimsenin şefaat edemeyeceğini bildiği halde şefaatçiler aramak, sözde Allah a yakın olmak adına araya birilerini sokmaya çalışmak iyi niyetle bile olsa şirktir. Rızkı, nimeti az ama çok dilediğine veren sadece Allah tır. İlim ve kudret sadece O nundur. hal böyleyken başkalarından rızık ve medet ummak akla sığacak bir şey değildir. ŞEFAATÇI VE ARACILAR Şirke mensup tüm kulların hatta şeytanın Allah ı inkar etmek gibi bir lüksü ve iddiası yoktur. Aksine hepsi Allah ı bilir, hatta İslamiyet ten önceki zamanlarda bile Allah ı anar, kurbanlar keser haldedirler. Tek farkla ki müşriklerin hepsi Allah ın yanına, berisine, ötesine bir şeyler koyar ve kudretin hiç olmazsa bir kısmını Allah elinden akıp o zatlara, varlıklara verirler. Şirkin affedilmeyecek suç olması da bu yüzdendir. Araya birilerini sokanların gayesi çoğu zaman korku veya yüceltme kaynaklıdır. Öyleki Kur an ayetleri bunları alenen dile getirmektedir. Allah a yakınlaştırsınlar diye, şefaat etsinler diye vb Araya birilerini bilerek sokanların ise niyeti bu kadar masum değildir ve tamamen iblisin ahdini hayata geçirmeye yöneliktir. İster iblis, şeytan veya soyu olsun, ister insan ve cinlerden iblise uyanlar olsun hepsinin isyanı, savaşı, tek ve sınırsız kudret sahibi Yüce Allah ın en sevdiği varlık grubu olan insana karşıdır. Nitekim Şeytan asla Allah ı inkar etmez aksine kendisini de yaratan olarak O nu yüceltir. Ama onun savaşı insanladır. Beşeri aracılar ise çoğusu maddi kazanım peşindeki münafık karakterli müşriklerdir ve gayeleri mevki makam elde ederek güce sahip olmak, sınırları aşarak sonsuz özgürlüğe sahip olmaktır. Bunu bizzat dini kullanarak yapan bu güruhun cenneti satmaya varan (!) güçleri vardır. Bazı aracı ve şefaatçilerin ise durumdan haberleri bile yoktur ki en nadide şahsiyetler bile özellikle vefatlarından sonra aşırı yüceltilerek aracı ve şefaatçi durumuna sokulmuşlardır. Türbelerin bir kısmı ve Peygamberimiz buna dahildir. İblisin kendisi bile bu hükümdarlıktan paye istemezken şeytandan çok şeytancı olanlar ona bu payeyi verirler ve yaratıcı kudret ortağı haline getirirler. Oysa ki iblis yarın huzurda insanların bu hallerinden haberi olmadığını söyleyecek ve hatta insanları suçlayacaktır. RİYA İkiyüzlülük ve gösteriş olarak tanımlayabileceğimiz riya gizli şirkin asıl mimarıdır ve özünde başkaları görsün diye veya Allah rızasından başka emeller uğruna ya da Allah tan başkalarından bir şeyler elde etmek adına yapılan ibadetle bütünleşir. Camiye millet görsün diye gitmek, dul kadınlara bir şeyler umarak yardım etmek gibi işler bu cümledendir.

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEĞERLER EĞİTİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Bir milletin ve topluluğun oluşumunda maddi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Allah

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com amaz Memduh ÇELMELİ NAMAZ: AYET ve HADİSLER «Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah a sımsıkı sarılın...» (Hac, 78) Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber e itaat edin ki merhamet göresiniz. (Nûr, 56) «Muhakkak

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık

Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık Değerli büyüğümüz Merhum Fatma ÖZTÜRK ün ruhunun şad olması duygu ve dileklerimizle Lisans Yayıncılık II Editörler Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz & Doç. Dr. Faruk Sancar İSLÂM İNANÇ ESASLARI Yazarlar Prof.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ Varlıklar Âlemi Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır.

Detaylı

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ

Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Eğitim Programları ANA HATLARIYLA İSLAM DİNİ Giriş Ana hatlarıyla İslam dini programı, temel sayılan programlardan sonra daha ileri düzeylere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu programı takip edecek ders

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor.

Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Arap diliyle tesis edilen İslam a dair hakikatler diğer dillere tercüme edilirken zaman ve zeminin de etkisiyle gerçek anlamından koparılabiliyor. Bugün her şeyi sorgulayan genç beyinlere ikna edici cevaplar

Detaylı

İBRAHİM (a.s) MAKAMINI NAMAZ YERİ EDİNMEK Salı, 02 Şubat :47

İBRAHİM (a.s) MAKAMINI NAMAZ YERİ EDİNMEK Salı, 02 Şubat :47 Hani Evi (Kâ'be yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. "İbrahim'in makamını namaz yeri edinin (Bakara Suresi, 125) Yüce Allah ın hoşnutluğunu, sevgisini ve yakınlığını kazanabilmek

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE)

7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) 7.SINIF SEÇMELİ KUR AN-I KERİM DERSİ ETKİNLİK (ÇALIŞMA) KÂĞITLARI (1.ÜNİTE) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: SINIFI: NO: 1 1. ETKİNLİK: BOŞLUK DOLDURMA ETKİNLİĞİ AYET-İ KERİME SÜNNET KISSA CENNET TEŞVİK HAFIZ 6236

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

25/12/2014 Bilgilendirme: Nur 24/35 Allah, semaların/boyutların ve arzın nuru/ışığı/enerjisidir. Onun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandile benzemesidir. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça,

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

ICERIK. Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar

ICERIK. Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar ICERIK Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar Salih amel nedir? Salih: dogru yolda olan, fesat icinde olmayan, faydalı ve yarayışlı

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir.

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. AHMAK DOST Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir. İbrahim Peygamberden yana olduğunu

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ!

EFENDİ BABASI BÜTÜN MÜRİDLERİNDEN HABERDAR İMİŞ! KİM BU ZINDIK! Hamd Allah ındır. O na hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah ın yol göstericilik ettiğini hiç kimse saptıramaz.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Gençler, "İrade, Erdem ve Hürriyet" Temasıyla Buluştu

Gençler, İrade, Erdem ve Hürriyet Temasıyla Buluştu Gençler, "İrade, Erdem ve Hürriyet" Temasıyla Buluştu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İnsana düşen, iradesini kontrol altında tutarak, onu her daim iyilik ile erdem yolunda kullanmaktır. Diyanet İşleri

Detaylı

İçindekiler. Kısaltmalar 11 Yeni Baskı Vesilesiyle 13 Önsöz 15

İçindekiler. Kısaltmalar 11 Yeni Baskı Vesilesiyle 13 Önsöz 15 İçindekiler Kısaltmalar 11 Yeni Baskı Vesilesiyle 13 Önsöz 15 Ebû Mansûr el-mâtürîdî 1. Hayatı 21 2. Siyasî ve İlmî Çevresi 25 3. İlmî Şahsiyeti 28 4. Eserleri 31 4.1. Kelâm ve Mezhepler Tarihi 31 4.2.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

kaza, hükmetmek, Terim anlamı ise kaza, yaratılması demektir.

kaza, hükmetmek, Terim anlamı ise kaza, yaratılması demektir. ÖRNEKLER DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİLGİSİ ÜNİTE: 1. ÜNİTE (KADER İNANCI) KONU: KAZA VE KADER İNANCI KADER: Kelime olarak KAZA: Kelime olarak kader; bir şeye gücü kaza, hükmetmek, - Su 100 yetmek, biçimlendirmek,

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

Hindistan ın Pencap bölgesinde bulunan Kadiyan adlı yerden şöyle bir ses yükseldi:

Hindistan ın Pencap bölgesinde bulunan Kadiyan adlı yerden şöyle bir ses yükseldi: Hindistan ın Pencap bölgesinde bulunan Kadiyan adlı yerden şöyle bir ses yükseldi: Canım elinde bulunan Yüce Rabbimin (cc) adıyla yemin ederim ki, Hz. Resulüllah ın (sav) haber verdiği Mesih-i Mev ud benim.

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 8 Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız (Âdem) da birdir. Hepiniz Âdem densiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O na karşı gelmekten

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve Soyadı

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Sevgili dostum, Can dostum,

Sevgili dostum, Can dostum, Sevgili dostum, Her insanı hayatta tek ve yegâne yapan bir öz benliği, insanın kendine has bir kişiliği vardır. Buna edebiyatımızda, günlük yaşantımızda ve dini inançlarımızda çeşitli adlar vermişlerdir.

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

İçindekiler. Önsöz 11 Kısaltmalar 15

İçindekiler. Önsöz 11 Kısaltmalar 15 İçindekiler Önsöz 11 Kısaltmalar 15 EBÛ MANSÛR EL-MÂTÜRÎDÎ 17 Hayatı 17 Siyasî ve İlmî Çevresi 20 İlmî Şahsiyeti 22 Eserleri 25 a. Kelâm ve Mezhepler Tarihi 25 b. Usûl-i Fıkıh 29 c. Tefsir ve Kur an İlimleri

Detaylı

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 7. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 7.1. KELAM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Kelam; naslardan hareketle inanç esaslarını ve insanın düşünce yapısına ilişkin temel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

Hz. Adem den Hz. Muhammed (s.a.v.)e güzel ahlakı insanda tesis etmek için gönderilen dinin adı İslam dır.

Hz. Adem den Hz. Muhammed (s.a.v.)e güzel ahlakı insanda tesis etmek için gönderilen dinin adı İslam dır. Necip Fazık Kısakürek in gençliğe hitabındaki aynı manadır yazımın başlığında ki kim var? 'Kim var? ' diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert 'ben varım! ' cevabını verici, her ferdi 'benim

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

Alimler Kur an-ı Kerim in önderliğinde nefsin. Nefsin mertebeleri kaç tanedir ve bunlar nelerdir?

Alimler Kur an-ı Kerim in önderliğinde nefsin. Nefsin mertebeleri kaç tanedir ve bunlar nelerdir? Nefsin mertebeleri kaç tanedir ve bunlar nelerdir? İnsanın iç âlemi kalabalık bir milletin yaşadığı büyük bir memlekete benzer. Bu memleketin hükümdarı Allah a (cc) iman ve itaat eden kalptir. Akılda onun

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. ISLAM Kim, Îslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır. (Al-i Imran suresi, 85) Icindekiler - Bu dine neden Islam

Detaylı

Anne, çocuğunu yalnızca bedensel değil, ruhsal yönden yetiştirmekle de yükümlüdür

Anne, çocuğunu yalnızca bedensel değil, ruhsal yönden yetiştirmekle de yükümlüdür İnsan, doğduğu andan itibaren, öğrenme isteği içinde sürekli etrafını araştırır. Çocukluk döneminde gördüğü, duyduğu ve okuduğu her yeni şeyden heyecan duyar. Bu süreçte çocuk için en önemli örnekler,

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Tövbe ve Af Dileme-4

Tövbe ve Af Dileme-4 Tövbe ve Af Dileme-4 Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Tanrı; Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun. Baba ya, Oğul

Detaylı

Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları. İbadette Temel İlkeler Video. İbadette Temel İlkeler Ders Notu

Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları. İbadette Temel İlkeler Video. İbadette Temel İlkeler Ders Notu Lise 2. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Video Ders Anlatımları İbadette Temel İlkeler Video İbadette Temel İlkeler Ders Notu 4.İbadetler ile İlgili Temel İlkeler Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, insanları

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir.

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir. KURAN YOLU- DERS 1-2 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 2 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten 2) Tilavet,

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

İmanda Mürakebe Bilinci - Akaid - Dr. Mehmet Sürmeli'nin kişisel web sitesine hoşgeldiniz.

İmanda Mürakebe Bilinci - Akaid - Dr. Mehmet Sürmeli'nin kişisel web sitesine hoşgeldiniz. 4 5 Ayetleri müşriklerin, Allah Teala ile ilgili uzak ilah anlayışlarını çürütmektedir. 6 Hazreti Peygamber de Allah ın (c.) kullarına yakınlığını müminlerin daima hissetmelerini istemiş ve bu çerçevede

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ ZEKAT SADAKA: AYET-İ KERİMELER «Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görür.» (Bakara,

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

CEVAP ANAHTARI. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur Ünite 1 MELEKLER VE AHİRET İNANCI Varlıklar Âlemi - Meleklere İman 1- A 2-C 3-D 4-D 5-B 6-A 7-D 8-C 9-B 10-C Meleklerin Özellikleri ve Görevleri - Meleklere İman, Davranışların Güzelleşmesine Katkıda Bulunur

Detaylı