Polimer Teknolojisi. Kimya Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr.Eylem Yalçınkaya I.BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polimer Teknolojisi. Kimya Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr.Eylem Yalçınkaya I.BÖLÜM"

Transkript

1 Polimer Teknolojisi Kimya Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr.Eylem Yalçınkaya I.BÖLÜM 2015

2 Bölüm 1: Giriş 1.1 Monomer Polimer 1.2 Polimer Zinciri 1.3 Doğrusal, Dallanmış, Çapraz Bağlı Polimerler 1.4 Polimerlerin Kullanım Alanları 1.5 Polimerler, Metaller, Seramikler 1.6 Polimerlerin İşlenmesi 1.7 Türkiye Plastik, Lif ve Kauçuk Sanayi

3 Giriş Günümüzde organik kimyanın çalışma alanının çok büyük bir kısmını polimer kimyası oluşturmaktadır. Polimer kimyası endüstri için çok önemlidir. Günlük hayatta yararlanılan eşya yapımında, naylon poşetlerden, plastik bardaklara, eldivenlerden, araba lastiklerine, verniklerden, boya ve teflon üretimine kadar birçok malzemede polimer kullanılır. Polimerler hafif, ucuz, mekanik özellikleri yeterli, kolay şekillendirilebilen, kimyasallara dayanıklı maddelerdir. Polimerler kimya haricinde; makine, tekstil, endüstri ve fizik mühendisliği alanlarında kullanılır. Biyokimya, biyofizik, tıp alanlarında da önemi büyüktür.

4 1.1 Monomer, Polimer Monomer: Birbirlerine kovalent bağlarla belirli bir düzende bağlanan küçük mol kütleli kimyasal moleküllere monomer denir. Yunanca da mono tek, poli çok anlamındadır. Polimer: Polimer ise çok sayıda monomerin bir araya gelerek bağlanması ile oluşan büyük moleküllerdir. Polimerler, iri moleküllü kimyasallardır. Polimer moleküllerine büyüklüklerinden dolayı makromolekül de denir.

5 1.1 Monomer, Polimer (Devamı) Polimerizasyon Tepkimesi Monomer molekülleri Polimer Molekülü C lar arasındaki çift bağ (=) açılır ve C başka maddelere bağlanır. Aynı cinsten iki molekülün birbirine bağlandığı tepkimelere dimerleşme, üç molekülün bağlandığı tepkimelere trimerleşme denir. Monomerlerin birbirine bağlanmasıyla (en az 1000) oluşan maddeye polimer denir.

6 1.1 Monomer, Polimer (Devamı) Polimerler büyük moleküllerdir. Aralarındaki Van Der Walls çekim kuvvetleri de büyüktür. Bu nedenle polimerlerin erime ve kaynama noktaları monomerlere göre daha yüksektir. Bu özellik de; polimerlerin daha sert, sağlam, dayanıklı madde olmalarını sağlar. n[ch2= CH2] etilen :gaz (monomer) [ CH2 CH2 ] n polietilen :plastik (katı) (polimer) Etilen polimerizasyon reaksiyonu ile polietileni oluşturur.

7 1.1 Monomer, Polimer (Devamı) Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini monomer haldeki etilenden alır, etilen kullanılarak polietilen üretilir. Plastik endüstrisinde genelde ismi kısaca PE olarak kullanılır. Polietilenden hortum, boru, bidonlar, deterjan şişeleri vb malzemeler yanında daha çok plastik filmler üretilir. Polietilen filmlerden giyecek ve yiyeceklerin ambalajlandığı poşetler, alışveriş poşetleri, sera örtüleri vb malzemeler yapılarak kullanıma sunulur.

8 1.1 Monomer, Polimer (Devamı)

9 1.1 Monomer, Polimer (Devamı)

10 1.1 Monomer, Polimer (Devamı)

11 1.1 Monomer, Polimer (Devamı)

12 1.3 Doğrusal, Dallanmış, Çapraz Bağlı Polimerler Polimerler zincir biçimlerine göre; Polimer Doğrusal Dallanmış Çapraz bağlı Termoplastikler Elastomerler Termosetler (Çapraz bağ oranı düşük) (Çapraz bağ oranı yüksek) Ağ-yapı

13 Doğrusal Polimerler Ana zincirleri üzerindeki atomlara yalnız yan grupların bağlı olduğu polimerlere doğrusal polimerler denir. Doğrusal polimerlerin ana zincirleri, kovalent bağlarla başka zincirlere de bağlı değildir uygun çözücülerde çözünürler ve eritilerek defalarca yeniden şekillendirilebilirler (işleme, kalıplama, biçimlendirme.)

14 Dallanmış Polimerler Bazı polimerler ana zincirlerine, kendi kimyasal yapısı ile özdeş dal görüntüsünde zincirler, kovalent bağlarla bağlanmaktadır. Bu polimerlere dallanmış polimerler denir. Polimer zincirleri polimerizasyon reaksiyonu esnasında yan reaksiyonların olması ile meydana gelir. Dallanmış polimerlerin özellikleri genelde doğrusal yapılara yakındır.

15 Çapraz Bağlı Polimerler Ana zincirler birbirlerine değişik uzunluktaki zincir parçalarıyla kovalent bağlar üzerinden bağlıdır. Gevşek çapraz bağlı Sıkı çapraz bağlı Çapraz bağın yoğun olması halinde ağ-yapılı polimer yapısı elde edilir.

16 Çapraz Bağlı Polimerler (Devamı) Ağ yapılı polimerlerin tüm zincirleri kovalent bağlarla bağlı olduğu için sistem tek bir molekül gibi düşünülebilir ve örneğinden bir zincirin çekilmesi tüm polimer örneğinin hareketi anlamına gelir. Çapraz bağlı polimerler çözünmezler ancak uygun çözücülerde belli oranda şişirilebilirler. Çapraz bağ yoğunluğu arttıkça polimerlerin çözücüdeki şişme derecesi azalır ve yoğun çapraz bağlanmada polimer çözücülerden etkilenmez. Düşük oranda çapraz bağ, kauçuğumsu davranış için önemli bir kriterdir.

17 1.4 Polimerlerin Kullanım Alanları Doğada kendiliğinden oluşan kauçuk, selüloz, protein gibi polimetrik yapıda bazı doğal polimerler bulunmaktadır. Canlılarda bulunan diğer doğal polimerler (biyopolimerler); Proteinler (enzimler, yün, kas, saç) Karbonhidratlar (polisakkaritler, nişasta, selüloz) Nükleik Asitler (DNA, RNA)

18 1.4 Polimerlerin Kullanım Alanları (Devamı) Eski uygarlıklar doğal kauçuğu elastik ve su geçirmez malzemelerin yapımında kullanmışlar; kaplumbağa kabuklarını ve hayvan boynuzlarını biçimlendirerek değişik ürünler yapmışlardır.

19 1.4 Polimerlerin Kullanım Alanları (Devamı) Günümüzde kauçuk;

20 1.4 Polimerlerin Kullanım Alanları (Devamı) Bitki ve ağaçların temel yapısını oluşturan selüloz, doğada en bol bulunan bir başka önemli doğal polimerdir. Pamuktaki selüloz miktarı % 94 düzeylerindedir. Selüloz, β-dglikoz polimeri Üç boyutlu selüloz görüntüsü.

21 1.4 Polimerlerin Kullanım Alanları (Devamı) Selüloz özelliği itibariyle çözünmez; ancak kimyasal işlemlerden geçirilerek çözünebilen türevlerine dönüştürülür. Selüloz asetat ve selüloz nitrat selüloz türevidir. Ayrıca doğal polimerler doğrudan ağaç, deniz yosunu ve diğer bitkilerden elde edilmektedir. Doğal polimerlerin yapılarının değiştirilmesiyle elde edilen polimerlere yarı-sentetik polimerler adı verilir.

22 1.4 Polimerlerin Kullanım Alanları (Devamı) Alexander Parkes ve Hyatt kardeşler (1860), selülozu düşük oranda nitrolayarak selüloidi (celluloid) sentezlemişlerdir. Selüloid, ilk yarı-sentetik polimer olarak kabul edilir. Selüloid film ve fotoğraf endüstrisinde kullanılmıştır.

23 1.4 Polimerlerin Kullanım Alanları (Devamı) Sıcaklık ve basınç altında biçimlendirilen selüloidden o dönemlerde; otomobil emniyet camları, fotoğraf filmi, tarak, kutu, bıçak sapı, tuvalet malzemeleri, golf topu, bilardo topları (fildişi yerine) gibi malzemeler üretilmiş, en önemli başarısını ise takma diş yapımında kullanılması ile kazanmıştır. Aşağıdaki resimlerde günümüzde selüloidin kullanım alanlarına ait örnekler görmektesiniz.

24 1.4 Polimerlerin Kullanım Alanları (Devamı) Küçük moleküllerden yola çıkarak hazırlanan ilk sentetik polimer fenol ve formaldehitten sentezlenen bakalittir (Bakelite). Bakalit, 1909 yılında Leo Baekeland tarafından ticari bir ürün haline getirilmiş ve vana parçaları, bıçak veya alet sapları, düğme gibi kalıplanarak hazırlanan parçaların yapımında kullanılmıştır. Polimerler; doğal, yarı-sentetik veya sentetik olup olmadıklarına bakılmaksızın çeşitli alanlarda kullanılırlar. Son ürün haline getirilirken içlerine çoğu kez plastikleştirici, boya, dolgu maddesi, antioksidant, stabilazatör vb katkı maddeleri karıştırılır.

25 Çalışma Soruları 1-Aşağıdaki maddelerin hangisinin yapısında polimer bulunur? A) Ağaç B) Su C) Naftalin D) Hava 2-İki monomerin birleşmesiyle hangi molekül oluşur? A) Tetramer B) Trimer C ) Dimer D) Polimer

26 Çalışma Soruları (Devamı) 3- Reaksiyonu ile hangi polimer oluşur? A) Polivinilklorür B) Polietilen C) Polikarbonat D) Polipropilen

27 Çalışma Soruları (Devamı) 4- Bağlanma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Çapraz bağlanmış zincir B)Düz zincir C) Uzun dallanmış zincir D) Yıldız bağlanmış zincir

28 Termoplastikler Zincirleri arasında çapraz bağlar bulunmayan doğrusal ve/veya dallanmış zincirli polimerlerdir. Termoplastikler; ısıtıldıklarında yumuşayan, soğutulduklarında tekrar sertleşen plastik grubudur. Uygun çözücülerde çözünürler, ısıtılıp eritilerek defalarca şekillendirilebilirler.

29 Termoplastikler (Devamı) Polietilen (PE), polipropilen (PP), polivinil klorür (PVC) ve polistiren (PS) yaygın kullanılan termoplastik karakterli polimerlerden bazılarıdır. Polietilenden; bidon, poşet, plastik şişe, film vb Polipropilenden; lif, film, boru vb Polistirenden; ambalaj kapları, köpük vb

30 Termosetler Zincirleri arasında yoğun çapraz bağlar (ağ-yapı) bulunan polimerlerdir. Çapraz bağlarından dolayı hiçbir çözücüde çözünmezler, ısıtıldıklarında erimezler, yeterince yüksek sıcaklıklara ısıtıldıklarında bozunurlar. Bu özelliklerinden dolayı termoset polimerden yapılmış malzemeler toplanıp yeniden eritilerek başka ürünler yapılamaz. Fenol-formaldehit (PF), melamin-formaldehit (MF), epoksiler (EP), doymamış poliesterler (UP, UPE) önemli termoset polimerlerdir.

31 Termosetler (Devamı) Plastik kelimesinin karşılığı değişik kaynaklarda değişik biçimlerde verilmektedir. Isıtılarak kalıplanan ve soğuduğunda kalıptaki şeklini koruyabilen maddelere plastik denildiği gibi, şekillendirilebilen her tür maddeyi kapsayan bir terim olarak da kullanılmaktadır. Bazı kaynaklar tüm polimerleri plastik saymakta, bazı kaynaklar ise yalnız termoplastik ve ağ yapılı termoset özellikteki polimerleri plastik grubunda değerlendirmektedir. Günlük kullanımda ise plastik kelimesi daha çok termoplastik polimerleri çağrıştırır.

32 Termosetler (Devamı) Elektrik fiş, piriz, duy ve düğmeleri, tava ve tencere sapları termosetlerden üretilen tipik ürünlerdir. Laminant Parke Isı yalıtım Yapıştırıcısı

33 Lifler Termoplastik özellikteki polimerlerin bazılarının eriyikleri ya da çözeltileri, küçük deliklerden geçirilerek polimer tellerine dönüştürülürler. Filament ya da lif adı verilen bu teller doğrudan kullanılabileceği gibi bir araya getirilerek iplikler hazırlanır ve çeşitli dokumalar, halılar vb üretilir. Günümüz sentetik lif endüstrisi, genel polimer endüstrisinin önemli bir parçasıdır ve farklı polimerlerden yapılan sentetik lifler, üretimlerinin başladığı 1950 li yıllardan bu yana çoğu alanda hızla yün, pamuk türü doğal liflerin yerini almıştır. Poliesterler (P), poliamitler (PA, naylonlar), poliakrilonitril (PAN), selülozikler ve poliolefinler (PO) lif üretimine uygun önemli polimerlerdir.

34 Kauçuklar (Elastomerler) Bazı polimerlerden yapılan malzemeler çekildiklerinde yüksek oranda uzarlar, çekme kuvveti kaldırıldığında kalıcı boyut değişimi gözlenmeden ilk boyutlarına dönebilirler. Yüksek elastikiyet gösterebilen bu tür polimerlere kauçuk veya elastomer adı verilir. Doğal kauçuk, en önemli elastomerlerden birisidir ve dünya toplam kauçuk tüketiminin % 30 unu kapsar.

35 Kauçuklar (Elastomerler) (Devamı) Sentetik elastomerler içerisinde en yaygın olanı, stirenbütadien kauçuğu (SBR) dünya elastomer tüketiminin yaklaşık % 40 ını karşılar, daha çok karbon siyahı takviye edilerek araç lastiklerinin yapımında tüketilir. Doğal ve sentetik elastomerler ağırlıklı olarak araçların iç ve dış lastiklerinin yapımında kullanılır. Kauçuklardan ayrıca, ambalaj malzemeleri ve tıbbi malzemeler yanında ayakkabı tabanı, hortum, taşıyıcı band vb ürünler yapılır.

36 Kauçuklar (Elastomerler) (Devamı)

37 Yapıştırıcılar Yapıştırıcılar, polimerlerden yapılan bir başka ürün grubudur. Kağıtların, kumaşların, tahtaların veya herhangi iki farklı maddenin birbirine yapıştırılmasında, farklı bileşimlerde polimer temelli yapıştırıcılardan yararlanılır. Poli(vinil asetat)(pvac), poli(vinil alkol)(pva), etilen-vinil asetat kopolimeri (EVA), poliisobütilen, epoksiler, poliizopropen (PI) yapıştırıcı yapımına uygun polimerlerdir. PVAc emülsiyonu, reçine polimer vinil asetat

38 Kaplamalar Polimerler bazı uygulamalarda koruma amacıyla başka malzemelerin üzerlerine kaplanırlar. Plastik boya adı ile bilinen boyalar bu tür uygulamaya iyi bir örnektir. Çeşitli malzeme ve ürünlerin yüzeyleri, binaların dış veya iç cepheleri, özellikleri sürekli geliştirilen modern polimetrik boyalarla boyanarak korunur.

39 Kaplamalar (Devamı) Polimetrik boyalar yüzeyi koruma yanında malzemeye kolay temizlenme, aşınmaya direnç, estetik görünüm gibi ek özellikler kazandırır. Uygulanmaları, kolay ve ucuzdur. Akrilikler, selüloz türevleri ve poli(vinil asetat)(pvac) plastik boya yapımında kullanılan polimerlerdir. Polimer kaplı zemin

40 Polimer Filmler Polimerler ince tabakalar haline getirildiğinde diğer malzemelerin karşılayamayacağı yeterli mekanik dayanımı gösterebilen maddelerdir. Değişik termoplastik polimerlerden üretilen farklı özelliklere sahip filmler, özellikle ambalajlama ve paketlemede kullanılırlar. Polimer filmler hızla, içerisine yiyecek ve değişik ürünlerin konduğu cam, ağaç veya metallerden yapılmış kapların yerini almışlardır.

41 Polimer Filmler (Devamı) Polimerik filmlerin, toplam ambalajlama malzemelerinin içerisindeki pay oranı % 40 a ulaşmıştır. Yiyeceklerin paketlenmesindeki payı % 50 yi aşmıştır. Polietilen, film üretiminde kullanılan en önemli polimerdir ve toplam polimerik filmlerin % 70 i bu polimerden yapılmaktadır. Naylon adı ile bilinen şeffaf filmler ve alışveriş poşetleri polietilen ürünleridir. Naylon tanımlaması polimer kimyası açısından poliamitlere verilen genel bir ad olmakla birlikte, polimerik filmler için kullanılan geleneksel bir kavram haline gelmiştir.

42 Polimer Köpükleri Polimer köpükleri (gözenekli polimerler, polimerik köpükler) son yıllarda tüketimi hızla artan bir başka polimerik malzeme grubudur. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bilgisayarlar ve çeşitli elektronik aletler, genelde beyaz renkli, sert polistiren köpüklerle korunarak ambalajlanır. Polistirenden üretilen levha halindeki köpükler, binalarda ısı yalıtımı ve ses yalıtımında kullanılan vazgeçilmez malzemelerdir. Koltuk ve kanepe döşemeleri, yatak ve yastık gibi ürünler daha çok sünger adı ile bilinen yumuşak poliüretan köpüklerden üretilir.

43 1.5 Polimerler, Metaller, Seramikler Katı malzemeler; metaller, seramikler ve polimerler şeklinde üç grupta toplanabilirler. Metaller (demir, gümüş, altın vb); atomlardan oluşan, serbest elektronları nedeniyle ısı ve elektriği iyi ileten, erime sıcaklıkları orta düzeyde, sert, çoğunlukla parlak, kaynama sıcaklıkları yüksek, mekanik dayanımları iyi ancak şekilleri değişebilen malzemelerdir.

44 1.5 Polimerler, Metaller, Seramikler (Devamı) Seramikler (kil, çimento vb); anorganik ve metalik olmayan kimyasalların oluşturduğu, elektriksel açıdan genelde yalıtkan, ısıyı zayıf ileten, sert olmakla birlikte kırılgan malzemelerdir.

45 1.5 Polimerler, Metaller, Seramikler (Devamı) Katı Malzemeler Metaller Polimerler Seramikler Sentetik Yarı Sentetik Doğal Polietilen Selüloz asetat Kauçuk Polistiren Selüloz nitrat Proteinler Poli(vinil klorür). Selüloz Poliester.. Poliamit...

46 1.5 Polimerler, Metaller, Seramikler (Devamı) Polimerler (polistiren, polipropilen vb); organik yapıda, iri moleküllerden oluşan, esnek, düşük yoğunluklu malzemelerdir. Bu üç temel katı madde grubunun birbirlerine göre bazı avantaj ve dezavantajları vardır.örneğin, polimerler ile metal ve seramiklerin özellikleri karşılaştırıldığında, polimerlerin, Düşük mekanik dayanım Yumuşaklık Belli sıcaklık aralıklarında kullanılabilme Bazı özelliklerinin zamana bağlılığı (uzun süreli yüklemede boy uzaması gibi) noktalarında zayıf oldukları gözlenir.

47 1.5 Polimerler, Metaller, Seramikler (Devamı) Polimerlerin sıralanan zayıf yönlerine karşın zaman içerisinde tüketimlerinin hızla artmasının nedeni, aşağıda sıralanan üstün özellikleridir. Polimerler bu üstünlükleri nedeniyle çoğu alanda metal ve seramiklerin yerlerini almışlardır. Kolay şekillenme Düşük yoğunluk (hafiflik) Kimyasal maddelere dayanım Karmaşık geometrilerde biçimlenme Düşük ısı iletimi (ısı yalıtımı) Ucuzluk Korozyona uğramama Estetik görünüm Düşük elektrik iletimi Esneklik (kauçuklar için elastikiyet)

48 1.6 Polimerlerin İşlenmesi (Devamı) Sentetik polimerlerden kullanılabilecek bir son ürüne geçiş, monomer veya girdilerin sağlanması polimer üretimi polimerlerin şekillendirilmesi adımları üzerinden gerçekleşir. Polimerler, küçük moleküllü kimyasalların polimerizasyon tepkimeleri ile kovalent bağlar üzerinden birbirlerine bağlanması sonucu elde edilirler. Bu nedenle ilk aşamada polimerin sentezleneceği kimyasalların (polimer Üretim hammadddeleri, polimer üretiminde kullanılan girdiler) herhangi bir Kaynaktan sağlanması gereklidir. *Polimer üretiminde kullanılan girdilerin temel kaynağı petroldür, bir dereceye kadar doğal gazdan da yararlanılmaktadır.

49 1.6 Polimerlerin İşlenmesi (Devamı) Monomer Polimerizasyon tepkimesi Polimer Gerekli ise katkılar Şekillendirme Bitirme işlemleri Ürün Polimerlerden son ürünlerin hazırlanış aşamaları

50 1.6 Polimerlerin İşlenmesi (Devamı) Polimerler gibi polimer üretiminde kullanılan hammaddelerin çoğu yatırım maliyeti yüksek, entegre fabrikalarda üretilirler (petrokimya kompleksi gibi). Fenol-formaldehit,melamin-formaldehit, poliüretan gibi bazı termosetlerin üretimi küçük işletmelerde yapılır. Polimerler üretim yerlerinden, polimeri şekillendirecek (işleme, kalıplama, biçimlendirme) işletmelere polimer türüne göre farklı fiziksel biçimlerde gönderilirler. Termoplastikler genelde; granül (pelet, tanecik, cips denilen ve daha çok pirinç, bezelye şekil ve büyüklüklerine benzeyen katı tanecikler haline getirilir ve 25 kg lık torbalarda paketlenirler.

51 1.6 Polimerlerin İşlenmesi (Devamı) Granüller, plastik kalıplama işletmelerinde gerekli ise içlerine boya veya benzeri katkı maddeleri karıştırıldıktan sonra eritilerek şekillendirilirler. Termoplastiklerin şekillendirilmeleri sırasında ileri bir kimyasal tepkime gerçekleşmez, yalnızca polimerin fiziksel hali (katı-sıvı) değişir. Poli(vinil klorür), polietilen, poli(etilen oksit) vb bazı termoplastiklerin toz halinde üretimleri yapılır. Poli (vinil klorür) tozları, granüller gibi doğrudan eritilerek şekillendirilebilir veya plastikleştirici ile karıştırılarak oda sıcaklığında viskoz süspansiyon haline getirilerek kalıplanırlar (plastisol).

52 1.6 Polimerlerin İşlenmesi (Devamı) Termoplastik karakterli bir başka polimer olan poli(vinil asetat) genelde emülsiyon polimerizasyonuyla üretilir ve emülsiyon halinde iken içerisine uygun katkı maddeleri karıştırılarak boya ve tutkallar yapılır. Fenol-formaldehit, üre-formaldehit, melamin formaldehit gibi termosetler genelde toz halinde kalıplamaya alınan polimerlerdir. Toz bileşiminde termosetin ön polimerleri (termoplastik veya tam çapraz bağlanma yapılmamış), katkı maddeleri ve çapraz bağlayıcı türü katkılar vardır. Polimerin kalıplanması sırasında çapraz bağlanma tepkimeleri ilerler ve polimer sertleşir. Bazı uygulamarda toz termosetler ayrıca sıkıştırılarak granül, pelet vb geometrilerinde kalıplanmaya hazır hale getirilirler.

53 1.6 Polimerlerin İşlenmesi (Devamı) Doymamış poliesterler genelde viskoz sıvı halde şekillendirilen termosetlerden birisidir. Poliester ön polimeri stiren gibi bir monomer içerisinde çözdükten sonra çapraz bağlayıcı (sertleştirici), dolgu maddesi, antioksidant, hızlandırıcı vb maddeler karıştırılır ve kalıplanır. Poliüretan termosetleri farklı bir yaklaşımla kalıplanırlar. Ayrı kaplarda bulunan ve polimerizasyon girdileri olan poliol ve diizosiyanattan yeterli miktarlarda alınır ve diğer katkılar da karıştırıldıktan sonra bir kalıp içerisine gönderilir. Polimerizasyon ile çapraz bağlanma tepkimeleri kalıp içerisinde birlikte eritilerek kalıp geometrisinde ürün elde edilir.

54 1.6 Polimerlerin İşlenmesi (Devamı) Kauçuklar (elastomerler), içlerine fazla miktarda katkı maddeleri karıştırılarak şekillendirilen polimerlerdir. Kauçuk ve katkı maddeleri karışımı genelde viskoz hamur kıvamındadır ve balya, şerit, tabaka, levha, çubuk halinde depolanırlar. Kalıplama sırasında vulkanizasyon adı verilen işlemle belli düzeyde çapraz bağlı yapıya dönüştürülerek sertleştirilirler. Aynı polimerden farklı amaçlara yönelik ürünler yapılabilir. Örneğin, poli(etilen terefthalat)(pet) polimeri, uzun yıllar Terylene, Dacron vb ticari adları altında poliester lif yapımında ve fotoğraf filmleri yapımında kullanılmıştır bir termoplastiktir. Aynı polimerden günümüzde kola, su, gazoz gibi içeceklerin konduğu plastik şişeler yapılmaktadır (PET şişeler). Benzer şekilde polistirenden şekillendirilmiş plastik parçalar yanında, ısı ve ses yalıtımı amaçlı veya ambalajlamaya yönelik köpükler üretilir.

55 1.6 Polimerlerin İşlenmesi (Devamı) Polimerlerin istenilen geometrilerde biçimlendirilmesine yönelik zaman içerisinde çok sayıda yöntem geliştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bu yöntemlerden en önemlileri ve uygulama payları görülmektedir. Ekstruzyon ve enjeksiyon kalıplama en yaygın yöntemlerdir ve genel polimer ürünlerinin yaklaşık % 60 dan fazlası bu iki yöntemle şekillendirilir. Yöntem % Oran Ekstruzyon 36 Enjeksiyon 32 Şişirerek kalıplama 10 Merdalenme 6 Kaplama 5 Sıkıştırarak kalıplama 3 Diğerleri 8

56 1.6 Polimerlerin İşlenmesi (Devamı) Bazı yöntemler özel bir polimer gurubuna yöneliktir. Örneğin, şişirerek kalıplama yöntemi ile yalnız termoplastik karakterli polimerler biçimlendirilebilir. Ekstruzyon, enjeksiyon ve şişirerek kalıplama termoplastiklerin, sıkıştırarak kalıplama termosetlerin, merdanelenme ise elastomerlerin şekillendirildiği önemli polimer işleme teknikleridir. Polimerlerin kalıplandığı diğer yöntemler arasında döküm, dönerek kalıplama, transfer kalıplama vb yöntemler sayılabilir.

57 1.6 Polimerlerin İşlenmesi (Devamı) Kompozit malzemelerin hazırlanmasında ise elle yatırma, püskürtme, filament sarma, pultruzyon yöntemlerinden, polimerik kaplamalarda ise boyama, daldırma, rulolama vb özel tekniklerden yararlanılır. Polimerlerin kalıplanmasında hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, temel işlem açısından aşağıda sıralanan yaklaşımlardan birisi uygulanır. Polimerin belli bir kesit geometrisinde sürekli şekillendirilmesi (ekstruzyon, film şişirme vb) Polimerin kalıp yüzeyinde şekillendirilmesi (vakum kalıplama, şişirme vb) Polimerin bir kalıp veya bir malzemenin yüzeyine dereceli kaplanması (püskürtme, dönerek kaplama vb) Polimerin bir kalıp boşluğunu doldurması (dökme, sıkıştırarak kalıplama, transfer kalıplama, enjeksiyon vb)

58 1.7 Türkiye Plastik, Lif ve Kauçuk Sanayi Polimer üretiminde kullanılan monomer veya girdilerin çoğu petrol ve doğal gazdan sağlanmaktadır. Ülkemizde de polimer üretim girdilerinin sağlandığı temel kaynak petroldür ve ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak ithal edilen petrol, rafinelerde işlenerek kimyasallar yanında bazı monomer ve girdilerin üretimleri yapılır. Ödev: Türkiye de termoplastik, lif ve kauçuk üretilmesi amacıyla kurulan tesisler nelerdir ve nerelerdedir?

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

PLASTİK MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ KULLANIM YERLERİ

PLASTİK MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ KULLANIM YERLERİ PLASTİK MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ KULLANIM YERLERİ SİBEL DEMİRARSLAN 1 ÖZET Plastik kelimesi Yunanca kökenlidir. Yapı malzemesi olarak; yapıdaki kullanılma yerine göre, ısı altında

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU

KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Ozan Arıcasoy Aralık, 2006 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 4 1.1 Kompozit Tarihçesi 4 1.2 Yoğun Olarak Kullanılan

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ALİFATİK DİİZOSİYONAT BİLEŞİĞİNDEN TÜRETİLEN POLİ(AZOMETİN-ÜRETAN)LARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Musa KAMACI Yüksek Lisans Tezi KİMYA Anabilim Dalı POLİMER KİMYASI Programı Danışman: Prof. Dr. İsmet

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir.

TEMEL KAVRAMLAR. C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir. PLASTĐK NEDĐR? PLASTĐK MALZEMELER TEMEL KAVRAMLAR C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir. PLASTĐĞĐN DĐĞER ADI=POLYMER NEDĐR? (Poly) =

Detaylı

Lastik İşleme ve Biçimlendirme LASTİK İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Lastiklere Özgü İmal Usulleri ve Ürünlere Genel Bakış. Lastiğin Kazanılması

Lastik İşleme ve Biçimlendirme LASTİK İŞLEME TEKNOLOJİSİ. Lastiklere Özgü İmal Usulleri ve Ürünlere Genel Bakış. Lastiğin Kazanılması LASTİK İŞLEME TEKNOLOJİSİ Lastik işleme ve şekillendirme Otomobil lastiklerinin ve diğer lastik ürünlerin imalatı Ürün tasarım kuralları Lastiklere Özgü İmal Usulleri ve Ürünlere Genel Bakış Plastikler

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BLOK KOPOLİMER SENTEZİ VE BİYOLOJİK UYGULAMALARI Leman BUZOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Kimya Anabilim Dalı Kasım - 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ KABUL VE

Detaylı

RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI

RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI 1 RÜZGÂR TÜRBİNİ KANADI İMALATI Serhat KARABAĞ 1 ÖZET Bilindiği gibi Rüzgâr Türbinleri, rüzgârda bulunan kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye, daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir.

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

TEKNİK EL KİTABI PE BORU EK PARÇALARI İÇİN

TEKNİK EL KİTABI PE BORU EK PARÇALARI İÇİN P L A S T i K TEKNİK EL KİTABI PE BORU EK PARÇALARI İÇİN MİSYONUMUZ Gaz ve sıvı taşımasında kullanılan boru ek parçalarımızı en üst kalite düzeyinde, güvenilir ve uluslararası rekabet gücüne sahip olarak

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 40

ÖĞRENME FAALİYETİ 40 ÖĞRENME FAALİYETİ 40 AMAÇ PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda plastik teknolojisi alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU ve GELECEĞİ

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Kimya Eğitim Sunusu DERS SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

Kimya Eğitim Sunusu DERS SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL Kimya Eğitim Sunusu DERS SORUMLUSU: PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL GÜNLÜK YAŞAM OLAYI CĐNDiRELLA NIN PARLAK AYAKKABISI NĐYE KIRILMADI? KĐMYA KONUSU ĐLE ĐLGĐSĐ YAPAY VE DOĞAL LĐFLER KONUSU ĐLE ĐLĐŞKĐLENDĐRĐRĐZ. CĐNDRELLA

Detaylı

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı 1.HAFTA ÜST YÜZEY AMAÇLARI Üst yüzey işlemlerinin tanımı Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne Üst Yüzey İşlemleri adı verilir. Perdah gibi hazırlık çalışmaları

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI İÇİNDEKİLER MALZEMELER: Yapı, özellik ve performans Giriş Monolitik, Kompozit ve hiyerarşik malzemeler Malzemelerin yapısı Kristal yapılar Metaller Seramikler Camlar Sıvı

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DAHA İYİ BİR ÇEVRE İÇİN PLASTİKLERİ GERİ KAZANALIM Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı (e-mail:mozturk@cevreorman.gov.tr) İSTANBUL-2005-1 - PLASTİKLER VE GERİ KAZANILMASI

Detaylı

(14.06.2013 T. 28677 R.G.)

(14.06.2013 T. 28677 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 15) (14.06.2013 T. 28677 R.G.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 15) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Detaylı

Isı Yalıtım Ürünleri

Isı Yalıtım Ürünleri Isı Yalıtım Ürünleri www.stroton.com STROTON 2000 yılında kurulan STROTON; yüksek kalitede ısı yalıtımı sağlayan ürünlerin yanı sıra ülkemizin ilk ve tek ICF konut sistemi üreten modern tesisidir. Yüksek

Detaylı

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3

YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 YANGIN YALITIMCISI (SEVİYE 3) YETERLİLİK KODU: 12UY0060-3 HAZIRLAYAN SABAHATİN ŞİMŞEK 1 2012 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA 1.GİRİŞ 4 2. KİŞİSEL GÜVENLİK VE KAZA RİSKLERİ 4 2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 27.cı Yıl KİMYASAL FORUM E-BÜLTEN Eylül 2013 Bu Sayıdaki Konularımız Editörden KİMYA SANAYİİ İÇİN ELZEM GİRİŞİM: Marmara da Kimya Endüstri Parkı Konu Yazar Sayfa No.

Detaylı