Personel ve Eğitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4.3.7. Personel ve Eğitimi"

Transkript

1 Personel ve Eğitimi Denizcilik uluslararası bir uğraş alanı olduğundan, denizcilik eğitimini de bu ölçekte düşünmek gerekir. Bir gemi adamının yetersizliğinden kaynaklanan kusurun bedelini, dünya denizleri ve insanlar ödemektedir. Bu nedenle denizcilik eğitimi uluslararası boyutta ele alınarak; denizde can, mal ve çevre güvenliği ile ilgili sözleşme gerekleri ve Liman Devleti denetimleri katı bir şekilde uygulanmaktadır. Denizde güvenliği sağlamak için SOLAS uygulamaları, simülatörlerle eğitim zorunlulukları, ISM Uluslararası Güvenlik Yönetimi kuralları, deniz kirliliği için MARPOL kuralları ile gemi adamlarının eğitiminde STCW (Standards of Training Certification and Watchkeeping) gerekleri ciddi bir şekilde izlenmektedir. Dünyada Denizcilik Eğitimi, sektörün uluslararası karakterine bağlı olarak IMO nun STCW Konvansiyonuna göre yapılmaktadır. Bu eğitim, gemilerdeki operasyonel ihtiyaçlara göre düzenlenmektedir. Dünyada Uluslararası Denizcilik Örgütü nün (IMO) himayesinde eğitim yapan üç kuruluş vardır. Bunlar: 1. IMO International Maritime Academy (IMA): İtalya nın Trieste kentinde bulunan Uluslararası Denizcilik Akademisi; kamu sektöründe çalışan üniversite mezunlarına daha ileri bir eğitim vererek, onların eğitim düzeylerini ve iş kapasitelerini artırmaktadır. Trieste eyalet meclisi; yerel üniversite, ticaret odası ve liman otoritesinden oluşan bir konsorsiyum olup, Avrupa Birliği ve İtalya hükümetince desteklenmektedir. Değişik ülkelerden gelen kişilere 18 alanda kurs verilerek, sertifikalandırılmaktadır. 2. IMO International Maritime Law Institute (IMLI): Uluslararası Deniz Hukuku alanında lisans üstü eğitimi vermekte olan bu kurum, 1979 yılında Malta da kurulmuş olup şu ana kadar 79 ülke katılımcılarına hizmet vermiştir. 3. World Maritime University (WMU): Dünya Denizcilik, 1983 yılında IMO nun yüksek seviyede eğitim veren bir üniversitesi olarak Malmö de kurulmuştur. Burada; deniz güvenliği, deniz ulaşımı ve deniz kirliliği konularında lisans üstü eğitimi ile profesyonel mesleki geliştirme kursları verilmektedir. WMU, şu ana kadar 135 ülkeye mensup den fazla mezun vermiştir. Bu üç eğitim kurumu dışında, 14 ülkedeki bölgesel ve ulusal denizcilik eğitim kurumları, Dünya Denizcilik nin birer şubeleri olarak belirlenmişlerdir. Ayrıca 87 değişik ülkede, 512 kuruluş denizcilik eğitimi vermektedir. Bu kuruluşların 98 i Filipinler de, 37 si Rusya Federasyonu nda, 29 u Danimarka da, 26 sı Ukrayna da ve 23 ü İngiltere dedir. Dünya Denizcilik Üniversiteleri Birliği nin (IAMU) üç ayda bir çıkan bilimsel mecmuasında denizcilikle ilgili teorik ve uygulamaya yönelik konular incelenmektedir Denizcilik Sektöründe Yetişmiş Personel Durumu Türkiye de bugüne kadar belgelendirilmiş, Türk ve yabacı bayraklı gemilerde çalışan balıkçılar da dahil olmak üzere, toplam gemi adamı bulunmakta olup, bunlardan yaklaşık adedi zabitan sınıfı gemi adamlarıdır. Bununla birlikte Türkiye uzun zamandan beri gemi adamı ihracı gerçekleştiren ülke durumundadır. Gemi

2 adamlarının yabancı bayraklı gemilerde istihdamını teminen, STCW Sözleşmesinin I/10 Kuralı çerçevesinde; Japonya, Almanya, İtalya Polonya, Bulgaristan, Romanya, Malezya, Singapur, Liberya, Belize, Bahama, Barbados, Vanuatu, Malta, Marshall Adaları, Antique Barbuda, Dominik, Kamboçya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna gibi ülkeler ile protokoller imzalanmış ve bunların dışında 30 dan fazla ülkeyle protokol imzalama çalışmaları devam ettirilmektedir. TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası na (GEMİMO) kayıtlı toplam üye sayısı, dür. GEMİMO üyelerinin yaklaşık %70 i gemilerde ve bununla ilgili sektörde çalışmaktadır. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası na (GMO); mesleki etkinlikte bulunan tüm Gemi İnşaatı Mühendis ve Yüksek Mühendisleri, Gemi Makineleri Mühendis ve Yüksek Mühendisleri, Gemi İnşaatı ve Makineleri Mühendis ve Yüksek Mühendisleri, Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendis ve Yüksek Mühendisleri, Deniz Teknolojisi Mühendis ve Yüksek Mühendisleri, Gemi Konstrüksiyonu Mühendis ve Yüksek Mühendisleri olarak toplam üye sayısı ise dır Denizcilik Sektöründe Eğitim ve Eğitim Kurumlarının Durumu Osmanlı Devleti döneminde kaptanlar ve gemi inşaatı mühendislerinin tamamı Bahriye den (Deniz Kuvvetleri nden) yetişmişlerdir. Genelde usta-çırak ilişkileri şeklinde eğitilerek yetiştirilmiş olan kaptanlar, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun un kurulması ile Seyr-i Sefain bölümünde kaptanlar ve Gemi İnşaatı bölümünde de gemi inşaatı mühendisleri çağdaş bir eğitimle yetiştirilmeye başlanmıştır. Deniz Ticaret Filosu nun gemi adamı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak ilk eğitimöğretim kurumu, 5 Aralık 1884 tarihinde Heybeliada da Mekteb-i Bahriye-i Şahane nin (Deniz Harp Okulu nun) özel bir bölümü şeklinde yatılı Leyli Tüccar Kaptan Mektebi adıyla açılmasıyla başladı. Bu kurum zamanla değişik isimler altında eğitimini sürdürerek, tarihinde İTÜ Denizcilik Fakültesi adını almıştır. Gemileri, limanları, tersaneleri; denizcilik işletmelerini, brokerlikleri, deniz sigortacılığını, deniz hukukçuluğunu, yardımcı gemi hizmetlerini vs. verimli kılacak en önemli unsur; güncel teknik, ticari ve hukuki bilgilere sahip olacak insan varlığıdır. Türkiye de Denizcilik Eğitimi, denizde çalışan personel olarak gemi adamları, karada çalışan olarak da limanda, denizcilik işletmelerinde ve tersanelerde çalışan personelin eğitimi şeklinde incelemek gerekir. Gemi adamlarının eğitimi, IMO kuralları doğrultusunda Dünya da ve Ülkemizdeki uygulamalar ve yasal düzenlemeler bakımından yeterlilik ve sertifika almaya yönelik olarak yapılmaktadır. Bu amaca yönelik eğitimlerin esasları, STCW Sözleşmesi ile tam uyumlu olarak hazırlanan tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Liman, marina ve deniz işletmecisi, broker, sigortacı, acenta ve sörveyör gibi personel ile tersanelerde çalışan gemi inşaatı, gemi makineleri, gemi elektrik ve elektroniği gibi mühendisleri ve teknik elemanların mevzuat veya başka bir nedenle

3 gemi adamları gibi yeterlilik belgesi almaları gerekmemektedir. Şimdi, gerek karada gerekse denizde çalışan personelin eğitimleri ile ilgili Ülkemizdeki uygulamaları kısaca inceleyelim: Ülkemizde denizcilik eğitimi veren kurumlar; YÖK e bağlı fakülteler, iki ve dört yıllık yüksek okullar, MEB na bağlı liseler, askeri okullar, denizcilik ve gemi adamları konusunda kısa süreli kurslar düzenleyen özel kuruluşlar şeklinde incelenebilir. YÖK e bağlı üniversitelerde denizcilik sektörünün, gemi ve karada çalışan personeli için fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları şeklinde değişik alanlarda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Tablo 'de denizcilikle ilgili dört yıllık Yükseköğretim Kurumları verilmektedir. Tablodan görüleceği gibi eğitimlerin birkaçı üretim ve tüketim noktaları arasında nakliye ve depolama faaliyetlerini de içeren lojistik konusundadır. Başlıca eğitim verilen bölümler; gemi inşaatı mühendisliği, deniz teknolojisi mühendisliği, güverte, gemi makineleri, denizcilik işletmeleri yönetimi, deniz ulaştırma işletme mühendisliği, denizcilik işletmeciliği ve yönetimidir. Genelde türkçe, bazılarında kısmen veya tamamen ingilizce eğitim verilmektedir. Üniversitelerimizin bir kısmında denizcilik konusunda yüksek lisans ve doktora eğitimleri de verilmektedir. YÖK'e bağlı olarak sekiz üniversitede; gemi, yat, liman ve lojistik alanında çalışacak personele eğitim veren iki yıllık Meslek Yüksekokulları (MYO) listesi Tablo 'de verilmiştir. Deniz Bilimlerinin değişik konuları üzerinde araştırma yapan Üniversitelere bağlı üç adet Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü vardır. Tablo 'de gösterilen bu kurumlarda lisans eğitimi olmayıp sadece lisansüstü eğitimde yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Su ürünlerinin değişik alanlarında eğitim, öğretim yapan dört yıllık Su Ürünleri Fakülteleri Tablo 'de gösterildiği gibi 14 adettir. Gazi Su Ürünleri Fakültesi hariç diğerleri faaliyetlerine devam etmektedir. Muğla Su Ürünleri Fakültesi 2002 yılı içinde açıldı fakat henüz öğrenci almadı. Su ürünleri konularında eğitim veren iki yıllık Meslek Yüksekokulları Tablo 'de belirtilmiştir. Bunların bazılarında güverte programları da mevcuttur. MEB na bağlı denizcilikle ilgili eğitim kurumlarında ise Meslek Lisesi, Denizcilik Meslek Lisesi, Denizcilik ve Su Ürünleri gibi toplam 19 Anadolu Meslek Lisesinin 9 unda güverte, 9 unda gemi makineleri ve birinde de yatçılıkla ilgili eğitim verilmektedir (Tablo ). Ülkemizde 1938 yılından 1980 lerin başına kadar Haliç Tersanesi nde teorik ve uygulamalı bir eğitim programı ile nitelikli gemi sanayi personeli yetiştiren tek kurum olan Gemi Yapı Teknik ve Meslek Lisesi nin kapatılması sonucunda, 1995 yılına kadar bu alanda bir eğitim verilememiştir. Ancak gemi inşa alanına yönelik meslek lisesi eğitiminin 1995 te tekrar başlatılması olumlu olmuştur. Bu alanda eğitim veren okullar, Gelibolu Yakup Aksoy ve Pendik Anadolu Denizcilik Liseleridir. Bu okullarda, 4 yıllık gemi inşaatı eğitimi verilmektedir. Ayrıca Endüstriyel Teknik Öğretim Okulları bünyesinde açılan Denizcilik Meslek Liselerinde; güverte, gemi makineleri, gemi elektroniği ve haberleşme alanlarında denizcilik eğitimleri verilmektedir. Ayrıca denizcilikle ilgili olarak; Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay Sınıf Okulu ile Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi de denizcilik eğitimi veren askeri kuruluşlar olmaktadırdır

4 Tablo Denizcilikle ilgili dört yıllık yüksek öğretim kurumları. No Üniversite Fakülte / YO / MYO Bölüm 1 İstanbul Teknik Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fak. Denizcilik Fak. Eğitim Dili Puan Türü Gemi İnş. Müh. T SAY Deniz Teknolojisi Müh. T SAY Güverte T SAY Makine T SAY 2 Dokuz Eylül Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi YO Denizcilik İşletmeleri Yönetimi İ EA Güverte İ SAY 3 İstanbul Mühendislik Fak. Deniz Ulaştırma İşl. Müh. T SAY 4 Karadeniz Teknik Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Balıkçılık teknolojisi Müh. T SAY Gemi İnş. Müh. T SAY Güverte T SAY 5 Yakın Doğu (KKTC) Denizcilik Fak. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi İ EA Güverte İ SAY Makine İ SAY 6 Yıldız Teknik Makine Fak. Gemi İnşaatı Müh. (*) T SAY 7 Yeditepe Yabancı Diller YO Uluslararası Lolijistik ve Taşımacılık İ EA Kaynak: ÖSYM Yayınları * Hem örgün hem ikinci öğretim Tablo Deniz bilimleri araştırma enstitüleri. No Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Bulunduğu Yer 1 İstanbul Üni. İ.Ü. Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü İstanbul 2 Dokuz Eylül Üni. DEÜ Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü İzmir 3 ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Erdemli/Mersin

5 Tablo Denizcilik eğitimi veren iki yıllık meslek yüksekokulları. No Üniversite Meslek Yüksekokulu Bulunduğu İl Bölüm/Program 1 İ.T.Ü. İ.T.Ü. MYO İstanbul Gemi Makineleri ** 2 18 Mart Üni. Gelibolu Piri Reis MYO Çanakkale Gemi Makineleri 3 Kocaeli Üni. Karamürsel MYO Kocaeli Güverte * Gemi İnşaatı Gemi Makineleri * 4 K.T.Ü. Ordu MYO Ordu Gemi Makineleri * 5 Karaelmas Üni. Alaplı MYO Zonguldak Gemi Makineleri ** 6 Uludağ Üni. Yalova MYO Bursa Deniz ve Liman İşl. * Güverte ** Yatçılık ve Yat İşl. 7 İstanbul Ticaret Üni. MYO İstanbul Uluslararası Lojistik 8 İzmir Ekonomi Üni. MYO İzmir Lojistik 9 Yeditepe Üni. MYO İstanbul Uluslararası Taşımacılık Yön. 11 Sakarya Üni. Sakarya MYO Adapazarı Lojistik 12 İstanbul Ticaret Üni. MYO İstanbul Uluslararası Lojistik 13 İzmir Ekonomi Üni. MYO İzmir Lojistik Yönetimi * Hem örgün hem de ikinci öğretim var ** Sadece ikinci öğretim var Kaynak : Denizcilik Müsteşarlığı, ÖSYM Kılavuzu 2003 Tablo Su ürünleri fakülteleri. No Yükseköğretim Kurumu Bulunduğu İl 1 İstanbul, Su Ürünleri Fakültesi İstanbul * 2 Ege, Su Ürünleri Fakültesi İzmir 3 Fırat, Su Ürünleri Fakültesi Elazığ 4 Süleyman Demirel, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir 5 19 Mayıs, Sinop Su Ürünleri Fakültesi Sinop 6 Karadeniz Teknik, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Sürmene 7 Çukurova, Su Ürünleri Fakültesi Adana 8 Karadeniz Teknik, Rize Su Ürünleri Fakültesi Rize 9 Mersin, Su Ürünleri Fakültesi İçel Mart, Su Ürünleri Fakültesi Çanakkale 11 Mustafa Kemal, Su Ürünleri Fakültesi İskenderun 12 Akdeniz, Su Ürünleri Fakültesi Antalya 13 Muğla, Su Ürünleri Fakültesi Muğla 14 Gazi, İnebolu Su Ürünleri Fakültesi İnebolu ** * Bir yıllık ingilizce hazırlık sınıfı mevcut ** Henüz eğitim-öğretime açılmamış

6 Tablo Su ürünleri eğitimi veren iki yıllık meslek yüksekokulları. No Meslek Yüksekokulu Bulunduğu İl 1 Atatürk Üni. İspir Hazma Polat MYO Su Ürünleri Prog. Erzurum 2 Atatürk Üni. Tercan MYO Su Ürünleri Prog. Erzincan 3 Cumhuriyet Üni. Gürün MYO Su Ürünleri Prog. Sivas 4 Ege Üni. Ege MYO Su Ürünleri Prog. İzmir 5 Fırat Üni. Keban MYO Su Ürünleri Prog. Elazığ 6 Fırat Üni. Kemaliye Hacı Ali Akın MYO Su Ürünleri Prog. Erzincan 7 Gaziosmanpaşa Üni. Almus MYO Su Ürünleri Prog. Tokat 8 Harran Üni. Bozova MYO Su Ürünleri Prog. Şanlıurfa 9 Harran Üni. Kahta MYO Su Ürünleri Prog. Adıyaman 10 İnönü Üni. Sürgü MYO Su Ürünleri Prog. Malatya 11 Karadeniz Teknik Üni. Maçka MYO Su Ürünleri Prog. Trabzon 12 Marmara Üni. Teknik Bilimler MYO Su Ürünleri Prog. İstanbul * 13 Muğla Üni. Ortaca MYO Su Ürünleri Prog. Muğla 14 Mersin Üni. Silifke MYO Su Ürünleri Prog. İçel 15 Niğde Üni. Çamardı MYO Su Ürünleri Prog. Niğde 16 Süleyman Demirel Üni. Eğirdir MYO Su Ürünleri Prog. Isparta 17 İstanbul Üni. Sapanca Su Ürünleri MYO Sakarya 18 Cumhuriyet Üni. Suşehri MYO Sivas 19 Fırat Üni. Bingöl MYO Su Ürünleri Prog. Bingöl 20 Kocaeli Üni. İhsaniye MYO Su Ürünleri Prog. Kocaeli * 21 Çukurova Üni. Yumurtalık MYO Su Ürünleri Prog. Adana 22 Haliç Üni. Su Ürünleri Yüksek Okulu İstanbul ** * Hem örgün hem de ikinci öğretim var ** Henüz eğitim-öğretime açılmamış 4 yıllık yüksekokul Denizcilik konusunda kurs düzenleyen özel kuruluşlar; denizcilik eğitimi veren, fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulları ile denizcilik meslek liselerine ilave olarak MEB ve Denizcilik Müsteşarlığı nın onayıyla 70 civarında özel eğitim kurumu STCW ye göre deniz güvenliği, seyir ve benzeri konularda kısa süreli kurs şeklinde eğitim vermektedirler. Denizcilik konusunda kurs düzenleyen özel kuruluşlar Tablo A-D'de verilmiştir

7 Tablo Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı denizcilikle ilgili liseler. No Okul Bölüm 1 Muğla Bodrum Anadolu Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi Yat 2 Antalya Anadolu Meslek Lisesi Güverte 3 Çanakkale Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Güverte 4 İstanbul Beykoz Denizcilik ve Su Ürünleri Anadolu Meslek Lisesi Güverte 5 İstanbul Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi (Mak.-Elek.-Hab.) Güverte 6 Kocaeli Denizcilik Meslek Lisesi Güverte 7 Ordu Fatsa Atatürk Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Güverte 8 Rize Mimar Sinan Anadolu Meslek Lisesi Güverte 9 Rize Çayeli Barbaros Anadolu Meslek Lisesi Güverte 10 Zonguldak Karadeniz Ereğli Hatice Erdem Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Güverte 11 Çanakkale Gelibolu Armatör Yakup Aksoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Mak. 12 İçel Mersin Anadolu Meslek Lisesi Gemi Mak. 13 İstanbul Beykoz Denizcilik ve Su Ürünleri Anadolu Meslek Lisesi Gemi Mak. 14 Ordu Fatsa Atatürk Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Mak. 15 Rize Mimar Sinan Anadolu Meslek Lisesi Gemi Mak. 16 Rize Çayeli Barbaros Anadolu Meslek Lisesi Gemi Mak. 17 Zonguldak Karadeniz Ereğli Hatice Erdem Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi Gemi Mak. 18 İzmir Anadolu Meslek Lisesi Gemi Mak. 19 Samsun Anadolu Meslek Lisesi Gemi Mak. Kaynak: Denizcilik Müsteşarlığı. Türkiye de gemi adamları eğitimini sürdüren tüm yüksek öğretim kurumlarının mezunlarının tabi olacakları sınav düzeni, 30 Ocak 1997 tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelikte temellendirilmiş ve Gemi Adamları Sınavları Konu İçerikleri Yönergesi ile belirlenmiştir. Gemi adamları sınavları, Gemi Adamları Sınavları Merkezi Kurulu (GASMK) gözetimi ve denetiminde GASM tarafından yapılmaktadır. GASMK, TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı), Fakülteler veya Bölümleri, Yüksek Okullar ile İdarenin belirleyeceği kurum ve kuruluşların çalışanları arasından o kurum ve kuruluşça seçilip İdareye bildirilen ve İdarece öngörülen sayıda kişilerden oluşmaktadır. Türkiye de GASMK, 1997 yılında işlerlik kazanmış ve ilk Gemi Adamları Sınavları da Yönetmelik ve Yönerge ye uygun olarak yine 1997 de gerçekleştirilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Adamları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda GASM halen görevine devam etmektedir. Türkiye, STCW Sözleşmesine 1989 yılında taraf olmuş ve bu sözleşmeye uyum kapsamında mevzuatında ve uygulamalarında gerekli revizyonları yapmıştır. STCW Sözleşmesinin Kural I/8, Kod A-1/8 ve Kod B-1/8 hükümleri uyarınca, gemi adamlarına yönelik eğitim ve öğretim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten tüm kamu ve özel eğitim kurum ve kuruluşların kalite standartları sistemi yoluyla izlenmesi, denetlenmesi, gerekli düzenleyici ve düzeltici önlemleri alma mekanizmalarını kurmuştur

8 Tablo A Denizcilik konusunda kurs düzenleyen özel kuruluşlar. Kurum Adı Verilen İzinler İzin Tarihi Boncuk Bilgisayar Denizcilik ve Gemiadamları Kursu - Fethiye Den.Eğt.Merk. Fethiye/MUĞLA Meltem Den.ve G.Adam.Kursu BODRUM Pusula Den.ve G.Adam.Kursu Alişan(SES) Tur. ve Den. Kursu Yeni Kaptan Den. ve G. A. Kur. Yenikent Den. ve G. A. Kursu Gediz Den. Tic. San. Ltd. Şti. Ak-Yakıt Akar. Tic. Nak. A.Ş. Özdeğişim Tem.Den. ve G.A.K. Bilset Den. ve G. A. Kursu Urla Çağdaş Denizcilik Ge. Kur. Yüksel Den. ve Yel. ve Gem. K. MUĞLA Türk Deniz Eğ. Vakfı (TÜDEV) Türk Deniz Eğ. Vakfı (TÜDEV) Türk Deniz Eğ. Vakfı (TÜDEV) Ekol Den. Eğt. Tic. Ltd. Şti. Ekol Den. Eğt. Tic. Ltd. Şti. Ekol Den. Eğt. Tic. Ltd. Şti. Ekol Den. Eğt. Tic. Ltd. Şti. Akten Den. Eğt. Merk. Dünya Den. Tic. A.Ş. Dünya Den. Tic. A.Ş. Eta Petrol A.Ş. Akademi Den. Eğt. Merk. Akademi Den. Eğt. Merk. Kaynak: ÖSYM Klavuzu Zabitler ve Tayfalar İçin Çeşitli Eğitimler * ( * Talep Edilen İzin) * /135 ( * Müracaat Tarihi) STCW ve /4926 Tayfa Sınıfına Yönelik STCW / /4926 STCW ve / / /4333 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /4705 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /4706 Tayfa Sınıfına Yönelik STCW / /957 Tayfa Sınıfına Yönelik STCW / /4796 Vardiya Zabiti ve Makine Zabiti /3190 Tüm Gemiadamlarına Yönelik STCW /4337 GMDSS Tahditli ve Genel Telsiz Operatörü Sınavlarına Hazırlık /3637 Zabitan Sınıfına Yönelik STCW /7002 Yönetmeliğin 19. Mad. Belirt. STCW Eğitiml. Kendi Öğr. Adına Kursa Katılmaksızın Düzenl /844 Vardiya Zabitliği, STCW /3762 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /4125 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /5818 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /435 Tayfa Sınıfı İçin İleri Yangınla Mücadele Eğitimine Yönelik STCW Kursu /

9 Tablo B Denizcilik konusunda kurs düzenleyen özel kuruluşlar. Kurum Adı Verilen İzinler İzin Tarihi Akademi Den. Eğt. Merk. Akademi Den. Eğt. Merk. Akademi Den. Eğt. Merk. Mercan Den. ve G. Adamı K. Mercan Den. ve G. Adamı K. Güngen Den. ve Tic. A. Ş. Güngen Den. ve Tic. A. Ş. Baben Taş. İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti. Trans Ka Tan.İşl.Tic.Ltd.Şti. Trans Ka Tan.İşl.Tic.Ltd.Şti. Atılım Den. ve G. Adamı Kursu Atılım Den. ve G. Adamı Kursu Şener Pet. Den. Tic. A. Ş. TDİ A. Ş. TDİ A. Ş. Kıyı E. ve Gemi Kurt. G. Müd. Soysay Den. Nak. Ve Tic. A. Ş. Piri Reis G. Adamı Yet. Kursu Piri Reis G. Adamı Yet. Kursu Piri Reis G. Adamı Yet. Kursu Piri Reis G. Adamı Yet. Kursu Bebek Den. ve G. Ad. Yet. K. Bebek Den. ve G. Ad. Yet. K. Beyaz Erguvan Den.G.A.Kursu Beyaz Erguvan Den.G.A.Kursu Beyaz Erguvan Den.G.A.Kursu Kaynak: ÖSYM Klavuzu Zabitan Sınıfına Yönelik STCW /7002 Tüm Gemiadamlarına Yönelik STCW, Sınırlı Vardiya Zab. Yetiştirme Eğ. Vardiya Zabiti ve Birinci Zabit ile Makine Zabiti ve İkinci makinist Yeterlik Kursu Çalışma Yeterliği STCW / /5072 MEB Onayı Alınmadı /4858 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /6765 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /337 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /5445 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /6333 Şirket Bünyesinde Personeline STCW / /175 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /3638 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /3680 Şehir Hatlarında Çalışan Personele Radar Gözlem ve Plotlama /808 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /3694 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /1904 STCW Kursları ile Vardiya tutma /4773 Zabitan Sınıfına Yönelik STCW /7002 Tüm Gemiadamlarına Yönelik STCW /4951 Vardiya Zabiti ve Birinci Zabit ile Makine Zabiti ve İkinci makinist Yeterlik Kursu STCW Kursları ile Vardiya tutma Tayfalar ve Zabitler İçin Çalışma yeterliği STCW Tayfa Sınıfı ile Sınırlı Yeterlikler ve Amatör Denizcilere Yönelik STCW Kursları STCW STCW / / / / / /

10 Tablo C Denizcilik konusunda kurs düzenleyen özel kuruluşlar. Kurum Adı Verilen İzinler İzin Tarihi Şişli Den. Kursu Hergüner Den. Kursu KOCAELİ Furuno Den. Kursu Milenyum Den.G.Ac.Öz.Öğ.H. Lizkur Den. ve G. Adamı Kursu Yalçın İnş. Ve Den. Taş. A. Ş. Furtrans Den. Tic. San. A. Ş. Akar Den. Taş. Tic. A. Ş. Beşiktaş Tan.Taş.Pet.Ü.Tic.A.Ş. Derin Den.Gem.Taş.Lim.Ş. Kara Den. ve Gem. Yet. Kursu Anker Den. ve Gem. Yet. Kursu Özel Hergüner Den. Kursu KOCAELİ Gemlik Den. Eğt. Merk. BURSA Gemlik Den. Eğt. Merk. BURSA Gülay Den. Eğt. Merk. ÇANAKKALE Gülay (Furuno) Den. Eğt. Merk. BALIKESİR Mudanya Den. Eğt. Merk. BURSA Sayar Den. Eğt. Merk. BALIKESİR Çapa Den. Eğt. Kursu Çapa Den. Eğt. Kursu Alkan Den. ve G. Adamı Kursu SİNOP Kaptan Den. ve G. Ad. Kursu Kaptan Den. ve G. Ad. Kursu Samsun Den. ve G. Ad. Kursu Burak Den. Eğt. Merk. BARTIN Kaynak: ÖSYM Klavuzu Tayfa Sınıfına Yönelik STCW Kursları / /7734 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /4466 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /6742 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /7252 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /7815 Şirket Bünyesinde Personeline STCW /3529 Tayfa Sınıfına Yönelik STCW Kursları /3763 Tayfa Sınıfına Yönelik STCW Kursları /4783 Yat Kursu, Gemide Tıbbi İlk Yard. ve Bakım, Tanker Tanıtım ve İşl., Yangınla Müc. Eğitiml. STCW Kursları ve İlk Yardım, Tıbbi Bakım, Tanker Tanıtım vd eğ. Makamda İmzada / /7395 Tayfa Sınıfına Yönelik STCW Kursları /5767 STCW Kursları ve STCW Kursları ve STCW Kursları ve STCW Kursları ve / / / /3789 Tayfa ve Zabitan Sınıfına Yönelik Eğitimler /4423 STCW Kursları ve STCW Kursları ve Tanker Tanıtım Tayfa Sınıfına Yönelik STCW Kursları ile / / / / /

11 Tablo D Denizcilik konusunda kurs düzenleyen özel kuruluşlar. Kurum Adı Verilen İzinler İzin Tarihi Şaban Güven Den.veG.A.Kursu Çapa Denizcilik-II G. Ad. Kursu ORDU Çapa Denizcilik-II G. Ad. Kursu ORDU Okyanus Den. ve G. Ad. Kursu GİRESUN Okyanus Den. ve G. Ad. Kursu GİRESUN Rota Den. Eğt. Merk. Doğa Den. G. Ad. Eğt. Kursu Doğa Den. G. Ad. Eğt. Kursu Modern Den. ve G. Ad. Kursu Modern Den. ve G. Ad. Kursu Modern Den. ve G. Ad. Kursu Boncuk Bilg.Den.veG.Ad.Kursu Boncuk Bilg.Den.veG.Ad.Kursu Öz Oskar Den.ve G.A.Yet.K. HATAY Sahil Den. Eğt. Kursu RİZE Sancak Den. Eğt. Merk. TRABZON Giresun Den. Eğt. Merk. GİRESUN Yeni Dünya Den. Eğt. Merk. TRABZON Ekol Den. Eğt. Merk. RİZE Kabotaj Den ve Gem. Kursu RİZE Dem Den. Eğt. ve Müh. Ltd. Şti. ANTALYA Dem Den. Eğt. ve Müh. Ltd. Şti. ANTALYA Kaynak: ÖSYM Klavuzu STCW Kursları ve / /6485 Sınırlı Yeterliklere Yönelik Eğitimler /7253 STCW Kursları ve STCW Kursları ve STCW Kursları ve Tanker Tanıtım ve İşlemleri STCW Kursları ve Sınırlı Yeterliklere, Balıkçı ve Yat Kaptanlarına Yönelik STCW ve Tanker İşlemleri Tayfa Sınıfı ile Sınırlı Yeterlikler, Balıkçı Gem. yeterliğine Yönelik STCW ve Vard. Tutma Eğ. Tayfa ve Sınırlı Yeterlikler İçin Tanker Tanıtım ve Çalışma Yeterliği (Ro-Ro) Tayfa Sınıfı ile Sınırlı Yeterliklere, Balıkçı ve Yat Kapt. Yönelik STCW ve Vard. Tutma Eğ. Tayfa Sınıfı ile Sınırlı Yeterliklere, Balıkçı ve Yat Kapt. Yönelik STCW ve Vard. Tutma Eğ / / / / / / / / / / / / / / / /4995 Tayfa Sınıfına Yönelik STCW Kursları /3831 STCW Kursları / /

İMEAK Deniz Ticaret Odası nın resmi yayınıdır. MAYIS /2015 DERGİ KURULUŞ: 1984 İMEAK DTO / MAYIS 2015 SAYISI EĞİTİM EKİDİR

İMEAK Deniz Ticaret Odası nın resmi yayınıdır. MAYIS /2015 DERGİ KURULUŞ: 1984 İMEAK DTO / MAYIS 2015 SAYISI EĞİTİM EKİDİR İMEAK Deniz Ticaret Odası nın resmi yayınıdır. DERGİ KURULUŞ: 1984 MAYIS /2015 İMEAK DTO / MAYIS 2015 SAYISI EĞİTİM EKİDİR Yabancı dil konusunda yetersizlik var Bizde denizcilikle ilgili eğitimin daha

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI İMEAK İMEAK İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri İMEAK Bu kitap, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası yayınıdır. Tüm yayın hakları Odamıza aittir.

Detaylı

POLİTİKA VE DÜZENLEMELER

POLİTİKA VE DÜZENLEMELER DENİZCİLİK KARAYOLU SEKTÖRÜ SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER POLİTİKA VE DÜZENLEMELER PROJE VE FAALİYETLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME FAALİYETLERİ DENİZCİLİK 314 Günümüzde küresel ticaretin %80 i verimli ve ekonomik

Detaylı

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; gemiadamları eğitimleri ve sınavlarının asgari gerekleri ile eğitim kurumlarının

Detaylı

ISBN 978-975 19 4174-9 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4174-9 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4174-9 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 597 ŞUBAT 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur En güzel coğrafî vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi,

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL Prof. Dr. Nüket GÜZ Prof. Dr. Okan TUNA. Yrd. Doç. Dr. Nevzat Evrim ÖNAL

: Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL Prof. Dr. Nüket GÜZ Prof. Dr. Okan TUNA. Yrd. Doç. Dr. Nevzat Evrim ÖNAL BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU YAYINLARI BEYKOZ AKADEMİ DERGİSİ Cilt: 2 - Sayı: 1 - Yıl: 2014 ISSN: 2147-8082 Derginin Sahibi Sorumlu Müdür Yönetim Yeri Yayının Türü Yayın Komisyonu Editör Yayın Hazırlama

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI ilgili kuruluşudur En güzel coğrafî vaziyette ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi,

Detaylı

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO VE KAR/ZARAR HESABI KURULUŞ TARİHİ : 09/04/1985 TİCARET SİCİL NO : 214205 SERMAYESİ MERKEZİ İLGİLİ KURULUŞ TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ KASIM 2011 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI

2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ve 2012 YILI İŞ PROGRAMI İSTANBUL Aralık 2011 2011 YILI FAALIYET RAPORU VE 2012 YILI İŞ PROGRAMI, 5174 Sayılı Kanunun 12. ve 19. maddelerinin ilgili fıkralarındaki hükümlerin

Detaylı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Mayıs 2014 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel sağlık için esaslı olarak uygulanan önlemler kesintisiz tamamlanmalı ve genişletilmelidir. Cömert ve üretken olan Türk Milleti, sağlıkta

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ. Temmuz 2015

EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ. Temmuz 2015 EMO 2015-2016 TERCİH REHBERİ Temmuz 2015 Elektrik/Elektronik Mühendisliği Eğitimi Veren Okullar: KKTC ve dış ülkeler hariç olmak üzere, 85 devlet ve 58 vakıf olmak üzere toplam 143 üniversitede, Elektrik,

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ RAPORU 2010 Dr. İskender Sayek Dr. Orhan Odabaşı Dr. Nural Kiper 2 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi

Detaylı

Rehber 2015. final yayınları

Rehber 2015. final yayınları Rehber 2015 Bu yayının tüm hak la rı Final Yayıncılık Rek. San. ve Tic. Ltd. Şti ye aittir. Yayıncıdan önceden alınmış izin olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz; elektronik, mekanik, fotokopi ya

Detaylı

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı,

1- Filo içinde konteyner gemilerinin sayı, tonaj ve taşıdığı yüklerin miktar yönünden artışı, 7.3. DENİZYOLU Genel Ülkemiz Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu arasında doğal bir köprü olma konumu ile taşımacılık yönünden büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye üç kıtanın geçiş yollarında olan coğrafi

Detaylı

SİZİN EMNİYETİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZDİR

SİZİN EMNİYETİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZDİR BRİFİNG RAPORU 2014 SİZİN EMNİYETİNİZ BİZİM İLK ÖNCELİĞİMİZDİR 1 İçindekiler 1. GENEL BİLGİLER... 4 VİZYON... 4 MİSYON... 4 2. SERMAYE ve ORTAKLIK YAPISI... 4 3. İŞTİRAKLER... 4 4. İLETİŞİM BİLGİLERİ...

Detaylı

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011

TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU 2011 Nisan 2012 TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Nisan 2012 Türkiye Sivil Havacılık Meclisi ISBN : 978-605-137-122-1 TOBB Yayın Sıra No: 2012/162 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

SUNUŞ Rehber 2011 Rehber 2011 Üniversiteler Rehberi Celil Vardar Cihat Ak- bulut, Nihat Bilgiç, Fahri Başaran ve Ayşegül Duran İbrahim TAŞEL

SUNUŞ Rehber 2011 Rehber 2011 Üniversiteler Rehberi Celil Vardar Cihat Ak- bulut, Nihat Bilgiç, Fahri Başaran ve Ayşegül Duran İbrahim TAŞEL SUNUŞ Sevgili Gençler, final in ilave kitaplar dizisi elinizdeki Rehber 2011 ile sürüyor. Bu kitap meslekleri tanımanızı, seçeceğiniz meslekle ilgili fakülte ya da meslek yüksekokullarının hangi üniversitelerde

Detaylı

DÜNYA SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI

DÜNYA SAHİL GÜVENLİK TEŞKİLATLARI Hazırlayan T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Basım Koordinatörü Dz.Bnb. Ercan BİCAN Grafik & Tasarım Tek.Bçvş. Onur Melih DERELİ Mustafa BUÇAN Selman ÇELİK Baskı & Cilt Deniz Basımevi Müdürlüğü Pendik /

Detaylı

SEKTÖREL RAPOR DÜNYA DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ

SEKTÖREL RAPOR DÜNYA DA SEYİR YARDIMCILARI, CAN KURTARMA, GEMİ TRAFİK, KILAVUZLUK, GEMİ KURTARMA VE DENİZ HABERLEŞME HİZMETLERİ SEKTÖREL RAPOR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün amacı; denizlerimizde ve karasularımızda seyreden Türk ve yabancı bayraklı gemilerin seyir güvenliğine yardımcı olmak, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma hizmetleri

Detaylı

GEMİADAMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İŞLEMLER

GEMİADAMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İŞLEMLER GEMİADAMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İŞLEMLER SIRA YAPILAN İŞLEMLER İSTENEN BELGELER A B C D E F G H I J K L M N O P İlk defa gemiadamı olacaklar için işlemler (Gemici-Yağcı yeterliği) Tayfa terfi işlemleri

Detaylı

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR

DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO.: 2003-21 DUNYADA ve TURKIVE'DE OZEL OKULLAR HAZlRLAYANLAR Birgül SUBAŞI Aysun DiNLER Bu eserin tüm hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI A N K A R A MUVAZZAF / SÖZLEŞMELİ SUBAY (ERKEK - BAYAN) BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2012 (LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI, ÖNLİSANS MEZUNLARI VE

Detaylı