Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 UYUMLU S L ND R T PLER

10 Ç K L T UYUMLULUK TABLOSU

11 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ B N L KAPI 60 mm 85mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 08

12 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ KULLANIM KILAVUZU Programlama Kartı: 1 adet (kartın kaybolması halinde yenisi yapılabilir.) Kullanıcı Kartı: 100 adet Kullanıcı Kart Çeflitleri: Kullanıcı kartı, VIP kartı, Görevli kartı Paket içeri indeki tüm kartlar bofl olup kullanıcının programlamasına göre türlere ayrılır. Programlama esansında herhangi bir anda kola basıldı ında programlamadan çıkılır. Programlama esnasında 10sn süre ile ifllem yapılmaz ise programlamadan çıkılır. Programlama Kartın n Yapılması Arka panel pil yuvası içerisindeki RESET tufluna basınız ve 5 sn süreyle basılı tutunuz. Duyulacak 2 k sa bip sesi ile k rm z fl k saniyede bir kez yan p söner. (E er programlama kartı önceden yapılmıfl ise RESET tufluna basılınca hata tonu verir ve k rm z fl k yanar.) Bu esnada tufla basılı iken bofl kartı gösteriniz mavi ıflık yanarken tuflu bırakınız. Duyulacak 1 kısa ve 1 uzun bip sesi programlama kartının yapılmıfl oldu unu gösterir. NOT: Bir kilit için sadece bir adet programlama kartı yapılabilir. Programlama kartının kaybolması durumunda; programlama kartı silme ifllemini (Bkz. sayfa 13) yaptıktan sonra yukarıdaki adımları tekrarlayarak yeni programlama kartı yapılabilir. Programlama kartı daha sonra tekrar kullanılmak üzere güvenli bir yerde saklanmalıdır. 09

13 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ Programlama kartı VIP-Kullanıcı kartı gibi kapının açılması için de kullanılabilir. Kapı içeriden çift kilitleme modunda iken, programlama kartı kapıyı açabilir. VIP Kartının Yapılması Kilit bekleme modunda iken programlama kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 2 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit, bip sesi ile programlama moduna geçmifl olur. Bu modda iken mavi ıflık saniyede 2 kez yan p söner. Bofl bir kartı okuyucuya okutunuz. 1 kez duyulacak bip sesi VIP kullanıcı kart yapımının baflarıyla tamamlandı ını gösterir. Birden fazla VIP kullanıcı kartı yapılmak isteniyorsa di er bofl kartlar pefl pefle okutulur. fllem sonunda iç kola basılarak tekrar bekleme moduna dönebilirsiniz ya da kilit, otomatik olarak 10 sn içerisinde bekleme moduna geçer. NOT: Kapı içeriden çift kilitlemeli modunda iken VIP kullanıcı kartı kapıyı açar. fllem sırasında duyulacak 3 kısa bip sesi, VIP kullanıcı toplam kart kapasitesinin dolu oldu unu gösterir. Kullanıcı Kartının Yapılması Kilit bekleme modunda iken programlama veya VIP kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 3 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit bip sesi ile programlama moduna geçmifl olur. Bu modda iken mavi ıflık saniyede 3 kez yan p söner. 10

14 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ Bofl bir kartı okuyucuya okutunuz. 1 kez duyulacak bip sesi kullanıcı kart yapımının baflarıyla tamamlandı ını gösterir. Birden fazla kullanıcı kartı yapılmak isteniyorsa di er bofl kartlar pefl pefle okutulur. fllem sonunda iç kola basılarak tekrar bekleme moduna dönebilirsiniz ya da kilit, otomatik olarak 10 sn içerisinde bekleme moduna geçer. NOT: Kapı içeriden çift kilitleme modunda iken, kullanıcı kartı kapıyı açamaz. 3 kısa bip sesi toplam kart kapasitesinin dolu oldu unu gösterir. Görevli Kartının Yapılması Kilit bekleme modunda iken programlama veya VIP kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 4 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit bip sesi ile programlama moduna geçmifl olur. Bu modda iken mavi ıflık saniyede 4 kez yan p söner. Bofl bir kartı okuyucuya okutunuz. 1 kez duyulacak bip sesi görevli kartı yapımının baflarıyla tamamlandı ını gösterir. Birden fazla görevli kartı yapılmak isteniyorsa, di er bofl kartlar pefl pefle okutulur. fllem sonunda iç kola basılarak tekrar bekleme moduna dönebilirsiniz ya da kilit, otomatik olarak 10 sn içerisinde bekleme moduna geçer. NOT: Görevli kartı; kilidi sadece görevli modunda iken açar. fllem sırasında duyulacak 3 kısa bip sesi toplam kart kapasitesinin dolu oldu unu gösterir. 11

15 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ Sürekli Geçifl Moduna Geçifl Kilit bekleme modunda iken programlama, kullanıcı veya VIP kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 6 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Duyulacak bip sesi kilidin sürekli geçifl moduna baflarıyla geçti ini gösterir. Kilit bu moddayken her 5 sn de bir mavi fl k yan p söner. NOT: Sürekli geçifl modunda kol çevrilerek içeriye girilebilir. Kartın okutulmasına gerek yoktur. Sürekli Geçifl Modunun ptali Sürekli geçifl modunda iken programlama, kullanıcı veya VIP kartını okutunuz. 6 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Duyulacak uzun bip sesi sürekli geçifl modunun iptal edildi ini gösterir. Her 5 sn de bir yanıp sönen mavi ıflı ın sönmesi, sürekli geçifl modunun baflarıyla iptal edildi ini gösterir. Görevli Moduna Geçifl Kilit bekleme modunda iken programlama, kullanıcı veya VIP kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 5 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Duyulacak bip sesi kilidin Görevli moduna baflar yla geçti ini gösterir. Kilit bu modda iken her 4 sn de bir mavi ve k rm z ıflık yan p söner. NOT: Görevli modunda, di er bütün kartlar ve görevli kartı kullanılabilir. Kap içeriden arkadan kilitleme modunda iken görevli kart kap y açamaz. Görevli Modunun ptali Görevli modunda iken programlama, kullanıcı veya VIP kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 5 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Duyulacak bip sesi görevli modunun iptal 12

16 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ edildi ini gösterir. Her 4 sn de bir yan p sönen mavi ve k rm z ıflı n sönmesi görevli modunun baflar yla iptal edildi ini gösterir. Tek Bir VIP, Kullan c veya Görevli Kart n n Silinmesi Kilit bekleme modunda iken programlama veya VIP kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 2 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit bip sesi ile programlama moduna geçmifl olur. Bu modda iken mavi ıflık saniyede 2 kez yanıp söner. Programlama modunda iken programlama veya VIP kartını tekrar okutunuz ve 4 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit bip sesi ile tek kart silme moduna geçmifl olur. Bu modda iken kırmızı ıflık saniyede 2 kez yanıp söner. Silinecek kartı okuyucuya gösteriniz, 3 kısa kısa bip sesi kartın baflarıyla silindi ini gösterir. Silinmek istenen di er kullanıcı kartlarını pefl pefle okutunuz. fllem sonunda iç kola basılarak tekrar bekleme moduna dönebilirsiniz yada kilit otomatik olarak 10 sn içerisinde bekleme moduna geçer. NOT: Vip kartı ile Vip kartı silinemez, Vip kartlarını sadece programlama kartı silebilir. Bütün Görevli Kartlar n n Silinmesi Kilit bekleme modunda iken programlama kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 2 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit bip sesi ile programlama moduna geçmifl olur. Bu modda iken mavi ıflık saniyede 2 kez yanıp söner. Programlama modunda iken programlama kartını tekrar okutunuz. 6 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. 13

17 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ kısa bip sesi tüm görevli kartlarının silindi ini gösterir. Programlama Hariç Bütün Kartlar n Silinmesi Kilit bekleme modunda iken programlama kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 2 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit, bip sesi ile programlama moduna geçmifl olur. Bu modda iken mavi ıflık saniyede 2 kez yanıp söner. Programlama modunda iken programlama kartını tekrar okutunuz. 8 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. 4 kısa bip sesi bütün kartların baflarıyla silindi ini gösterir. Tüm kartların silinmesi ifllemi, programlama kartını silmez. Programlama Kart n n Silinmesi Pil yuvasından 1 adet pili çıkarınız. Arka panel pil yuvasındaki RESET tufluna basılı tutarak aynı anda pili takınız. Kırmızı ıflık yanarken tuflu bırakınız. Kırmızı ıflık yanarken 5 kez RESET tufluna basınız. Duyulacak 2 uzun ve 3 kısa bip sesi programlama kartının baflarıyla silindi ini gösterir. NOT: Bu ifllem sadece programlama kartını siler, di er tanımlı kartlar kullanılmaya devam eder. 14 Kart Çeflitlerine Göre Aç l fl Kilit geçerli herhangi bir kart okutuldu unda 5 saniye süre ile açık kalır. Kol hareketi ile kilitli konuma geçer. Programlama Kartı: Kart okutulur,1 kısa bip sesi duyulur ve mavi ıflık yanar. Kol çevrilerek kapı açılır. Kapı arkadan kilitli ise de açılır.

18 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ Kullanıcı Kartı: Kart okutulur, 1 kısa bip sesi duyulur ve mavi ıflık yanar. Kol çevrilerek kapı açılır. Kapı arkadan kitli ise açılmaz. VIP Kartı : Kart okutulur, 1 kısa bip sesi duyulur ve mavi ıflık yanar. Kol çevrilerek kapı açılır. Kapı arkadan kilitli ise de açılır. Görevli Kartı : Kart okutulur, 2 kısa bip sesi duyulur ve mavi ıflık yanar. Kol çevrilerek kapı açılır. Kapı arkadan kilitli veya görevli modunda de ilse açılmaz. Düflük Pil Göstergesi Kilidin açılması sırasında duyulacak 3 kısa bip sesi pil seviyesinin azaldı ını gösterir. NOT: Düflük pil seviyesi durumunda, kilit 50 kez daha açılabilir. Son kez kartın 3 kere okutulmasıyla kilit açılabilir. Mekanik anahtarla da kapı açılır. Düflük güç göstergesi durumunda pillerin de ifltirilmesi önerilir. Kilidin Fabrikasyon Ayarlar na Getirilmesi Pil yuvasından bir pil çıkartılır. Reset butonuna basılı tutarak pil yerine tekrar takılır ve kırmızı ıfl k yanarken reset butonu b rak l r. Reset tufluna 10 kez bas l r. Uzun bip sesi k rm z fl n yan p sönmesi ile kilit fabrika ayarlar na dönmüfl olur. Arkadan Kilitleme Moduna Geçilmesi Kilidin arka yüzeyinde bulunan butona basılarak arkadan kilitleme moduna geçilir. Bu modda buton ve dıflarıda bulunan ledler 5 saniyede bir yanıp söner. Kilit kullanıcı kartı ve görevli kartı ile açılmaz. Yetkilendirme kartı veya VIP kartı ile açılabilir. 15

19 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ ç kilit olarak Turlu Sürgülü Kilit (TSK) kullanıldı ında kilit, topuz veya anahtar ile kilitlenmesi halinde hiçbir kart ile açılmayacaktır. ç kilit olarak Otomatik Sürgülü Kilit (OSK) kullanıldı ında kilit, topuz veya anahtar ile kilitlense dahi açma yetkisi olan kartlar ile açılabilir. NOT: Kapı koluna basılarak bu moddan çıkılır. Kilit Haf zas ndaki Verilerin Al nmas Kilitten son 200 veri alınabilir. Veri alımı için S70 kart kullanılabilir. Bilgi alımı için ön ifllem yapılması gerekmeyip sadece S70 kartın okutulması ile Ledler mavi / mavi / mavi / mavi~~~ fleklinde yanarak veri okundu unu belirtir. 2 kez duyulacak bip sesi verilerin karta aktarıldı ını onaylar. Karta alınan bilgiler KALE nin Merkez servisine/yetkili servislerine gönderilir. Verilerin alındı ı saat ve tarih kart üzerine yazılır. KALE nin Merkez servisine/yetkili servislerde kartta bulunan veriler tablo haline dönüfltürülür ve kilit açma bilgileri tarih saat bilgileri ile rapor edilir. 16

20 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ SORUN G DERME TABLOSU SORUN Kilidin Kartı Okumaması. MUHTEMEL NEDEN 1. Tan mlanmam fl kart. 2. Devre kartı arızası. TAVS YE ED LEN Kart tan t n z. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. Yetkili kart okutuldu u halde kilidin aç lmamas. 1. Pil seviyesinde azalma. 1. lgili kart 3 kez okutunuz. Pil de iflimi için kilit 1 kez açılacaktır, pilleri de ifltiriniz. 2. Devre kartı arızası. 3. ç kilit arızası. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. 3. ç kilidi de ifltiriniz. LED gösterge ıflı ının sürekli yanıyor ya da sönük olması. Sinyal sesinin alınamaması. 1. LED gösterge arızası. 2. Devre kartı arızası. 1. Hoparlör arızası. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. Kolun basılı tutulmasına ra men herhangi bir alarm sinyalinin alınmaması. 1. Alarm süre aflımı. 1. Kolu bırakanız. Herhangi bir tufla basıp kolu afla ıda basılı tutarak alarmın devreye girip girmedi ini kontrol ediniz. 2. Devre kartı üzerindeki swich anahtar arızası. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. Alarmın sürekli devrede olması. Devre kartı arızası. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. Kilidin sürekli açık kalması. 1. Pasaj modunda olabilir. 1. Kilidi pasaj modundan çıkarınız. 2. Motor ya da mandal arızası. 2. Kilit panelini de ifltiriniz. Kilidin sürekli kilitli kalması. 1.Motor ya da mandal arızası. 2.Devre kartı arızası. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. SERV S H ZMETLER Sorun giderme tablosuyla sorun çözülemedi i takdirde KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. Teknik Servis :

21

22

23

24

25

26

27 COMPATIBLE CYLINDER MODELS

28 MORTISE HARMONY TABLE

29 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ PLAIN DOOR 60 mm 85mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 26

30 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ USER MANUEL Mother card: 1pcs ( in case of lost can be issued again ) Sub-cards: 100 pcs Sub-cards included: USER CARD, VIP CARD, MAID CARD All the cards provided along with lock come as blank then issued based on end user s preference. Levering the handle any time during the programming mode will lead of exiting from programming code. If there is any action made for 10 second while in programming mode, lock turns back to standby mode. How To Program Of Mother Card Press the SET button and hold: two short Di- will be heard as approval tone and red lamp will start blinking once in every 1 second. (If mother card is previously done, when pressing SET button a refusal tone Di- should be heard and red lamp will be on.) Hold a blank card to the reader while SET button is pressed. Release SET button when blue lamp on, one short Di- and one long Di is heard. One short Di and one long Di indicates the mother card is programmed successfully. NOTICE: There is only one mother card for one lock. When the mother lost, follow the above steps to make a replaced mother card. The mother card is strongly suggested to be well kept aside and for programming use only. 27

31 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ The mother card can also open the door as VIP-USER card. The mother card is allowed to open door while is locked up by using double locking button. How To Program Vip Card Read mother card once and hold to enter VIP-USER card programming state when the lock is in idle state until heard 2 short Di- (after opening door). When card is removed one Di indicates that entered into programming mode. While in this mode BLUE blinks twice every 1 second. Hold a blank card to reader, one short Di- is heard if the card is programmed successfully. Hold another blank card to reader if program more than 1 VIP CARDs. In order to back to idle state either press lever handle inside or the lock will back to idle state in 10 seconds automatically. NOTICE: VIP CARD can open when the lock is e-double locked inside. 3 short Di- indicates full memory during sub-cards programming state. 28 How To Program User Card Read the Mother card or VIP card once and hold to enter USER CARD programming state when the lock is in idle state until heard 3 short Di- (after opening door ). When card is removed one Di indicates that entered into programming mode. While in this mode BLUE blinks 3 times every 1 second. Hold a blank card to reader, one short Di- is heard if the card

32 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ is programmed successfully. Hold another blank card to reader if program more than 1 user card. In order to back to idle state either press lever handle inside or the lock will back to idle state in 10 seconds automatically NOTICE: USER CARD can not open when the lock is e-double locked inside. 3 short Di- indicates full memory during sub-cards programming state. How To Program Maid Card Read mother card or VIP-user card for once and hold to enter MAID CARD programming state when the lock is in idle state until heard 4 short Di- (after opening door ). When card is removed one Di indicates that entered into programming mode. While in this mode BLUE blinks 4 times every 1 second. Hold a blank card to reader, one short Di- is heard if the Maid Card is programmed successfully. Hold another blank card to reader if program more than 1pcs Maid card In order to back to idle state either press lever handle inside or the lock will back to idle state in 10 seconds automatically. NOTICE: MAID CARD can open ONLY when the lock is maid mode. 3 short Di- indicates full memory during sub-cards programming state. 29

33 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ How To Set Passage Mode Read MOTHER, USER CARD or VIP CARD once and hold when lock is in idle state until heard 6 short Di- (after opening door). When card is removed one Di indicates that the lock is set in passage mode successfully. While in this mode blue lamp will flash once every 5 seconds. NOTICE: PASSAGE MODE means only turn handle can enter, no need to read card No handle action in this procession How To Cancel Passage Mode While in Passage mode read cards Mother, User, VIP cards and hold when lock is in idle state until heard 6 short Di- (after opening door). When card is removed one long Di indicates that Passage mode has been cancelled. BLUE lamp flash once every 5 seconds cancelled indicates the passage mode canceled, lock is in normal idle state. (Currently either user, mother, vıp card is readed once its not cancelled) How To Set Maid Mode Read Mother, User Card or VIP Card and hold when lock is in idle state until heard 5 short Di- (after opening door). When card is removed one Di indicates that the lock is set in maid mode successfully. While in this mode BLUE and RED lamp flash once every 4 seconds. 30 NOTICE: MAID MODE means MAID CARD can be enter in this mode, as well as other cards. Maid card can t open door when in double locked status.

34 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ How To Cancel Maid Mode Read Mother, User Card or VIP Card and hold when lock is in idle state until heard 5 short Di- (after opening door). When card is removed one Di- indicates that Maid Mode has been cancelled successfully. BLUE and RED lamp flash once every 4 seconds cancelled indicates the maid mode canceled, lock is in normal idle state. How To Delete Single User, Vip Or Maid Card Read mother card or VIP card and hold when the lock is in idle state until heard 2 short Di- (after opening door). When card is removed one Di indicates that entered into programming mode. (Blue lamp will flash twice every 1 seconds while is in this mode) Read mother card or VIP card once again and hold when the lock is in programming mode until 4 short Di- is heard removed the card. (RED lamp will flash twice every 1 seconds while is in this mode) Hold the being-cleaned card to reader, 3 short Di- is heard if the card is deleted successfully. Hold another being-deleted card to reader if more than 1 card will be cleaned. In order to back to idle state either press lever handle inside or the lock will back to idle state in 10 seconds automatically. NOTICE: VIP card only is allowed to cancel by using Mother Card only. In other words VIP card cant delete another VIP card. How To Delete All Maid Card Read Mother card and hold when the lock is in idle state until heard 2 short Di- (after opening door). When card is removed 31

35 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ one Di indicates that entered into programming mode. (Blue lamp will flash twice every 1 seconds while is in this mode) Read mother card once again and hold when the lock is in programming mode until heard 6 short Di-. 3 short Di indicates that all Maid Cards are deleted successfully. How To Clean All Sub-cards ( Except Mother Card ) Read Mother card and hold when the lock is in idle state until heard 2 short Di- (after opening door). When card is removed one Di indicates that entered into programming mode. (Blue lamp will flash twice every 1 seconds while is in this mode) Read mother card once again and hole while in this mode. After hearing 8 short Di removes the card. 4 short Di indicates that all the cards are deleted successfully. Deleting all cards except MOTHER Card. How To Clean Mother Card Disconnect the power by removing 1 battery. Press and hold pressing the SET button, and connect the power at the same time. Release the SET button while RED lamp is on. When RED light is on press SET button 5 times. Wait for 3 seconds, when 2 long Di- and 3 short Di- is heard, it indicates mother card is deleted successfully. 32 Open With Types Of Cards When any registered card is read to the lock remains unlock status for 5 seconds. Back to locked status by levering handle.

36 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ Mother Card: read mother card, one short Di- and blue lamp on, turn handle to open. It is allowed to open door when in double locked status. User Card: read user card, one short Di- and blue lamp on for 1 second, turn handle to open. It can t open door when in double locked status. Vip-user Card: same as USER CARD. It is allowed to open door when in double locked status. Maid Card: read maid card, two short Di-Di- and blue lamp on for 1 second, turn handle to open. It can t open door when in double locked status. Low Power Warning 3 short Di- and 1 second blue lamp indicate low power during opening the lock with cards. NOTICE: The reader will not be activated after 50 times open in low power state. To read card for 3 times can activate the reader and open the lock. Or mechanical key can open the lock. Battery is recommended to change immediately when indicating low power. Back To Factory Settings Disconnect the power by removing 1 battery. Press and hold pressing the SET button, and connect the power at the same time. Release the SET button while RED lamb is on. 33

37 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ When RED light is on press SET button 10 times. When one long Di is heard, red lights goes on and off, it indicates back to factory successfully. Turning To Double Locking Mode By pressing on the button inside lock turns to Double Locking Mode. Button led flash in RED every 5 seconds. NOTICE: When is lever handle is pressed from inside Double Lock status is cancelled. When Mother or VIP card is read from outside Double Lock status is not cancelled. Retrieving Of Opening Records Last 200 pcs opening records can be taken from lock either by using hand terminal or S 70 data card. The working process could be simply seen when led lights flash as blue/blue/blue/blue in turn. 2 short Di indicates that all records are successfully uploaded into card. S70 card is being sent to Head office and time of taking records is written on card. It is being organized and turn into tables. 34

38 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ TROUBLE SHOOTING PHENOMENON Not reading card No unlocking when registered card is read. REASON 1. Nonregistered card Short Di.Di. +Red light 1 second remind the code error. 1. After low voltage alarm, if it was opened 50 times more, input the right password three times could open the lock one time. SOLUTION Register the card. Please contact with KALE s authorized central service. 1. Input the right password three times could open the lock one time, then change batteries. 2. PCB damaged. Please contact with KALE s authorized central service. 3. Mortise damaged. 3. Change the mortise. LED signal continuously on or off 1. LED light damaged; 2. PCB damaged. Please contact with KALE s authorized central service. No signal voice 1. Buzzer damaged; 1. Change the buzzer. Handle pressing but not any response 1. Alarming time is out; 1. Loose the handle, press any key, press handle again to see if alarm sounds. Continuously alarm on mpossible to have this problem Please contact with KALE s authorized central service. Continuously Unlock position Continuously lock position 2. Detecting switch on PCB damaged. Please contact with KALE s authorized central service. 1. In Passge Mode; 1. Use management code to open the lock to cancel Passage Mode. 2. Motor or clutch damaged. 1. Motor or clutch damaged. 2. PCB damaged. 2. Change the lock panel. Please contact with KALE s authorized central service. SERVICE

39 +90 (212) (212)

40 +90 (212) (212)

41

KALE KARTLI K L T Lüks Seri KULLANIM KILAVUZU Programlama Kartı: 1 adet (kartın kaybolması halinde yenisi yapılabilir.) Kullanıcı Kartı: 100 adet Kullanıcı Kart Çeflitleri: Kullanıcı kartı, VIP kartı,

Detaylı

CMY KALE KİLİT VE KALIP SANAYİ A.Ş

CMY KALE KİLİT VE KALIP SANAYİ A.Ş K CMY CY MY CM Y M C KD04087-260.pdf 1 07.06.2016 16:55 KALE KİLİT VE KALIP SANAYİ A.Ş UYUMLU S L ND R T PLER Ç K L T UYUMLULUK TABLOSU B N L KAPI KULLANIM KILAVUZU Programlama Kartı: 1 adet (kartın

Detaylı

Elektronik Kabin Kilidi / Electronic Cabinet Lock

Elektronik Kabin Kilidi / Electronic Cabinet Lock Elektronik Kabin Kilidi / Electronic Cabinet Lock V0.0 Kullanma Kılavuzu / User Manual Y-LL67AP 2 İçindekiler. Ürün Görseli 5 2. Teknik Özellikler 6 3. Montaj 7 4. Kullanım Seçenekleri 8 5. Kullanım Modları

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

A20 KULLANIM KILAVUZU

A20 KULLANIM KILAVUZU 1. Kullanım Kılavuzu 1:Montaj ve Besleme Fingerprint Access Control A20 KULLANIM KILAVUZU 2:Yönetici Şifresi doğrulama ve değiştirme. Kullanıcı parmakizi, kart ve şifre kaydı 3: Erişim ( access control)

Detaylı

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL

CHARACTERISTICS UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU GENEL ÖZELLİKLER UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL UNITY KENAR KONTROL CİHAZI (UEC01) KULLANIM KLAVUZU UNITY EDGE CONTROL DEVICE (UEC01) USER S MANUAL GENEL ÖZELLİKLER Mikroişlemci tabanlı Yüksek hassasiyet Otomatik merkezleme özelliği Sabit hız, sensöre

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi 1. Ünite Çalıma Prensibi. X3 Uzaktan Kumanda devresi entegre edilmi RF kart okuyucu ünitesi aracılııyla, X3 Uzaktan Kumanda Ünitesi fonksiyonlarının yerine getirilmesi için

Detaylı

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU BÖLÜM 1: ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Bu Q-P 50 B okuyucu özellikle, akıllı binalar, yerleşim alanlarındaki toplu geçişlerde, ofislerin binaların, fabrika girişlerinin kontrolü için dizayn

Detaylı

ELEKTRONİK KABİN KİLİDİ ELECTRONIC CABINET LOCK KD-050/46-101

ELEKTRONİK KABİN KİLİDİ ELECTRONIC CABINET LOCK KD-050/46-101 GUARANTEE CERTIFICATE We hereby confirm that, this product is under the guarantee of Kale with this certificate. The guarantee conditions comprehended by the items only mentioned below. İMALATÇI VEYA İTHALATÇI

Detaylı

Strike 4.40 RP Kart ve Şifre Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 4.40 RP Kart ve Şifre Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 4.40 RP Kart ve Şifre Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz ST 4,40 RP cihazlarının bağlantı ve tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi

Detaylı

SC Pre-Heater Kullanma Kılavuzu

SC Pre-Heater Kullanma Kılavuzu Çalıştırma ve Isıtıcı çalıştırma Su ısıtıcısı bir düğmeyi kullanarak ya da bir zamanlayıcı aracılığıyla açılabilir. Isıtıcıyı açmadan önce aracın ısıtma sistemini Ilık olarak ayarlayın. Standart zamanlayıcı

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

ELEKTRONİK KABİN KİLİDİ ELECTRONIC CABINET LOCK KD-050/46-103

ELEKTRONİK KABİN KİLİDİ ELECTRONIC CABINET LOCK KD-050/46-103 GUARANTEE CERTIFICATE We hereby confirm that, this product is under the guarantee of Kale with this certificate. The guarantee conditions comprehended by the items only mentioned below. İMALATÇI VEYA İTHALATÇI

Detaylı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmaya başlamadan önce Kullanım Kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. 1. Paket İçeriği; Adı Miktar Notlar Geçiş kontrol cihazı 1 Kullanım kılavuzu 1

Detaylı

2 Kablolu Villa Zil Paneli (Kart Okuyuculu)

2 Kablolu Villa Zil Paneli (Kart Okuyuculu) 2 Kablolu Villa Zil Paneli (Kart Okuyuculu) 2K-61 Kullanım Kılavuzu RF CARD 2K-61 Villa Zil Paneli 1.Bölümler ve Fonksiyonları Kamera RF CARD Kart Okutma Penceresi 182 mm Hoparlör Gece Görüş Ledi RF CARD

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

KMD99 RF 99 Kanal Kumanda. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

KMD99 RF 99 Kanal Kumanda. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK RF 99 Kanal Kumanda Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 30.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Kumanda Paneli... 4 2.2 Kumanda Tanıtmak...

Detaylı

VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI

VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI VPON VİLLA SİSTEMİ BAĞLANTI DİYAGRAMI KIRMIZI MAVİ SARI BEYAZ KIRMIZI MAVİ SARI BEYAZ KANAL 1 KANAL 2 KONNEKTÖR KABLO UÇLARI BEYAZ - VİDEO SARI - +12 V MAVİ - VİDEO GND KIRMIZI

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

DOKUNMAT K PANEL S STEM DOKUNMAT K PANEL S STEM. Kullanım Kılavuzu. www.kaledisticaret.com.tr

DOKUNMAT K PANEL S STEM DOKUNMAT K PANEL S STEM. Kullanım Kılavuzu. www.kaledisticaret.com.tr DOKUNMAT K PANEL S STEM www.kaledisticaret.com.tr DOKUNMAT K PANEL S STEM Kullanım Kılavuzu Girifl Dokunmatik panel sistemi modern tasarımlı, kullanıfllı ve basit ifllemsel özelliklidir. LED aydınlatmalı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate Pratik-C series Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate PRATİKKART, PRATİK-C SERİSİ PratikKart, Kartlı Geçiş Sistemi Pratik-C serisi, KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) mantığında

Detaylı

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI

BOXER. Contents TANITIM GÜVENLİK NAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE, BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. UYARI User manual Contents TANITIM Boks makinesi, bilgisayarla donatılmış, güç ölçmek için dizayn edilmiş bir makinedir. Boks makinesi, eğlence mekanlarında, oyun salonlarında ve eğlenceye yönelik mekanlarda

Detaylı

Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60

Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60 Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60 UZAKTAN KUMANDALI SİLİNDİR ve MONTAJI Açma Silindir Topuz Tam Tur Kilitleme Tur Kilitleme Topuz Vidası Gösterge Kapıdaki silindiri çıkartın.

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR.

TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. TÜM ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI (ERASMUS-MEVLANA-FARABİ) BAŞVURU AŞAMALARI AYNI SÜRECİ TAKİP ETMEKTEDİR. ELİNİZDEKİ KLAVUZDA ÖRNEK OLARAK ERASMUS+ BAŞVURU SÜRECİ BELİRTİLMİŞTİR. ALL STUDENT WHO WILL APPLY

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

PRO 95 Dairesel Motor Kontrol Kartı. Genel özellikler

PRO 95 Dairesel Motor Kontrol Kartı. Genel özellikler Genel özellikler Kart giriş voltajı 220VAC 50 \ 60 Hz Giriş sigorta değeri 3A 250VAC Maksimum motor gücü 800 W Harici cihazlar için besleme değeri 24VAC 315 ma max. Harici cihazlar için sigorta değeri

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

SBAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SBAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU SBAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKSEL BAĞLANTI Bağlantılar Giriş Voltaj kablosu Fotosel Kablousu Buton Kablosu Kablo Tipi 3x 1,5 mm² 2x 0,5 mm² 4x 0,25 mm² Maksimum Kablo Boyutu 30 m Daha uzun mesafe

Detaylı

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.

e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection  LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0. e-tartı LTR3 Firmware Upgrade Yazılım Güncelleme Moduler Connection www.etarti.com LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 1 LTR3 Firmware Upgrade / LTR3 Yazılım Güncelleme v1.0.0 2 Contents

Detaylı

WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu

WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu Mekanik Montaj 1) Motorları kapıların açılma yönüne göre Motor1 i sol kanada, Motor2 yi sağ kanata takınız. Başka türlü bağlantılarda kapıların programlamasında sıkıntı

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate Pratik-CP series Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate PRATİKKART, PRATİK-CP SERİSİ Pratikkart, Pratik-CP serisi (şifre + kartlı geçiş sistemi) KGS (Kartlı Geçiş Sistemi)

Detaylı

PRO 96 Dairesel Motor Kontrol Kartı. Genel özellikler

PRO 96 Dairesel Motor Kontrol Kartı. Genel özellikler Genel özellikler Kart giriş voltajı 220VAC 50 \ 60 Hz Giriş sigorta değeri 3A 250VAC Maksimum motor gücü 800 W Harici cihazlar için besleme değeri 24VAC 315 ma max. Harici cihazlar için sigorta değeri

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com pazarlama@artelektronik.com

Detaylı

2K-180. Kullanım Kılavuzu

2K-180. Kullanım Kılavuzu K- Dijital Zil Paneli Kullanım Kılavuzu! Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Bu kılavuzun tasarım ve teknik özellikleri kullanıcıya haber vermeksizin değiştirilebilir. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU

Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Q-P 200A KULLANIM KILAVUZU Lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve kontrolörün nasıl doğru kullanıldığını anlayınız. TEKNİK ÖZELLİKLER 1) Ürün Ana Teknik Özellikleri Madde Özellikler Voltaj 12VDC + %12

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

30 m. 30 m. Loop Dedektör Kablosu 1x1,5 mm² 20 m loop kabosunun döşendikten sonra kalan kısmı Senkronizasyon Kablosu 3x 0,5 mm² 20 m

30 m. 30 m. Loop Dedektör Kablosu 1x1,5 mm² 20 m loop kabosunun döşendikten sonra kalan kısmı Senkronizasyon Kablosu 3x 0,5 mm² 20 m M-BAR ve L - BAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU Mekanik Montaj Mekanik Montakı yaparken Kullanma kılavuzundaki son sayfalardaki resimlere bakarak kurulumu yapabilirsiniz. YAY AYARI Yay ayarı yapabilmek için aşağıdaki

Detaylı

KEYPAD SLIM TGS-01. Kullanım Kitabı V 1.0. Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0

KEYPAD SLIM TGS-01.  Kullanım Kitabı V 1.0. Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0 KEYPAD SLIM TGS-01 Kullanım Kitabı V 1.0 www.kontal.com.tr Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0 1. KULLANIM ALANI Şifre panelleri, Giriş-Çıkışın kontrollü şekilde yapıldığı her alanda yoğun

Detaylı

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY Teknik Özellikler 1.Standartlar : IEC 60947-4-1, TS EN 60947-4-1 2.Depolama Sıcaklıı : - 40 0 C +70 0 C 3.Çalıma Sıcaklıı :

Detaylı

Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu www.makrodedektor.com Kullanım Kılavuzu Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma / Kapama Titreşim / Ses & LED LED Aydınlatma Ses Çıkışı Hassasiyet Ayarı Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı IP67

Detaylı

OPEN ADVANCE V.1.1 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

OPEN ADVANCE V.1.1 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU OPEN ADVANCE V.. FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Adres : SAKARYA. ORG.SAN.BÖL. 964 ADA PARSEL NO: HENDEK/SAKARYA Tel No : 009 064 64 8 0 Fax No : 009 064 64 8 3 www.alkur.com.tr info@alkur.com.tr

Detaylı

KALE ÜSTTEN KAPAKLI KASA KULLANIM KILAVUZU KALE TOP OPENING STEEL SAFE USER MANUAL

KALE ÜSTTEN KAPAKLI KASA KULLANIM KILAVUZU KALE TOP OPENING STEEL SAFE USER MANUAL Atatürk Caddesi Başaklı Sokak No:24 TOP OPENING STEEL SAFE KALE ÜSTTEN KAPAKLI KASA KULLANIM KILAVUZU KALE TOP OPENING STEEL SAFE USER MANUAL 34610 Güngören İstanbul - TURKEY +90 (212) 705 80 00 +90 (212)

Detaylı

KD-040/89-100. Dokunmatik KALE ŞİFRELİ KİLİT KULLANIM KILAVUZU. Touch Screen KALE KEYPAD LOCK USER MANUAL WARRANTY CERTIFICATE

KD-040/89-100. Dokunmatik KALE ŞİFRELİ KİLİT KULLANIM KILAVUZU. Touch Screen KALE KEYPAD LOCK USER MANUAL WARRANTY CERTIFICATE D040-89-100_sifreli_kilit_baski.pdf 1 1943 WARRANT ERTIFIATE We hereby confirm that, product is under the guarantee of ALE with this certificate. Tpe guarantee conditions comprehended by the items only

Detaylı

LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70. 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX

LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70. 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX LAXON PMR EL TELSĐZĐ KULLANIM KILAVUZU K70 8 Kanal 2-Way Radyo VOX özelliği VOX 1 Đçindekiler Đçindekiler... 2 Giriş... 3 Kontrol Tuşları ve Ekran... 3 Đçindekiler Kılavuzu... 4 Ayarlar... 5 Pil Yerleştirme...

Detaylı

Online teknik sayfa FLG FLG ANAHTARLAMA IŞIK PERDESI (SAYISAL ÇIKIŞ)

Online teknik sayfa FLG FLG ANAHTARLAMA IŞIK PERDESI (SAYISAL ÇIKIŞ) Online teknik sayfa FLG4-20018011 FLG ANAHALAA IŞIK PEDEI (AYIAL ÇIKIŞ) FLG4-20018011 FLG ANAHALAA IŞIK PEDEI (AYIAL ÇIKIŞ) A B C D E F H I J K L N O P Q esimler farklı olabilir Ayrıntılı teknik bilgiler

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

isbank.com.tr İşCep İşWap İşPad 0850 724 0 724 Türkiye ş Bankas A.Ş.

isbank.com.tr İşCep İşWap İşPad 0850 724 0 724 Türkiye ş Bankas A.Ş. isbank.com.tr İşCep İşWap İşPad 0850 724 0 724 Türkiye ş Bankas A.Ş. Say n Müşterimiz, i-anahtar ınızı kullanıma açmak için: 1. İnternet Şubemizde Güvenlik / i-anahtar / İlk Kullanıma Açma menüsünü kullanınız.

Detaylı

2K-130 KULLANIM KILAVUZU

2K-130 KULLANIM KILAVUZU K- KULLANIM KILAVUZU Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu Daire no. gir ve ye bas Kapı açmak için ve şifre gir Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. . Bölümler ve İşlevleri Kamera Lensi

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU USERS GUIDE FOR THE ERASMUS+ STUDENT EXCHANGE PROGRAM APPLICATION SYSTEM

ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU USERS GUIDE FOR THE ERASMUS+ STUDENT EXCHANGE PROGRAM APPLICATION SYSTEM ERASMUS+ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURU SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU USERS GUIDE FOR THE ERASMUS+ STUDENT EXCHANGE PROGRAM APPLICATION SYSTEM GİRİŞ YAPABİLMENİZ İÇİN ÜYE OLMALISINIZ! / YOU HAVE TO FIRST

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

Konum anahtarı. ( + ) TUŞU : Kapı ayarları yükseltmek, menüde gerinmek ve ayarları kayıt yapmak içi kullanılır

Konum anahtarı. ( + ) TUŞU : Kapı ayarları yükseltmek, menüde gerinmek ve ayarları kayıt yapmak içi kullanılır Konum anahtarı ( + ) TUŞU : Kapı ayarları yükseltmek, menüde gerinmek ve ayarları kayıt yapmak içi kullanılır (- ) TUŞU : Kapı ayarlarını düşürmek, menüde gezinmek için kullanılır. ( MENÜ) TUŞU : Kapının

Detaylı

HİDROFOR KONTROL PANOLARI

HİDROFOR KONTROL PANOLARI KERİM ELEKTROMOTOR ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HİDROFOR KONTROL PANOLARI BOOSTER PUMP kerim.com.tr MANUAL ÇALIŞMA SEÇENEĞİ Elektronik devrelerde oluşabilecek arıza durumlarında sistemin kesintiye uğramaması

Detaylı

Arıza Giderme. Troubleshooting

Arıza Giderme. Troubleshooting Arıza Giderme Sorun Olası Nedenler Giriş Gerilimi düşük hata mesajı Şebeke giriş gerilimi alt seviyenin altında geliyor Şebeke giriş gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartı hatası

Detaylı

AYBEY ELEKTRONİK MFR/PSI Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:4

AYBEY ELEKTRONİK MFR/PSI Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:4 AYBEY ELEKTRONİK MFR/PSI Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU MFR/PSI GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU SÜRÜM : 1.4 AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Orhanlı Mah. Katip Çelebi Cad. No:17/B Tuzla-İstanbul / Türkiye

Detaylı

AYBEY ELEKTRONİK. MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:3

AYBEY ELEKTRONİK. MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU F/7.5.5.02.44 R:3 AYBEY ELEKTRONİK MFS Güvenlik Sistemi KULLANIM KILAVUZU MFS GÜVENLİK SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU SÜRÜM : 1.3 AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ. Fabrika : Merkez Mah. Güney Yanyol Cad. No:17 B/1 Orhanlı-Tuzla-İstanbul

Detaylı

KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-110 KD-050/55-111 KD-050/55-112

KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-110 KD-050/55-111 KD-050/55-112 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-110 KD-050/55-111 KD-050/55-112 De erli Kullan c ; Hayat n z kolaylaşt racak ürünlerimizi tercih

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Model BLW-210PI

Model BLW-210PI Model BLW-210PI www.biges.com 444 09 18 Teknik özellikler Voltaj Sıcaklık Nem Kart Kapasitesi Genel PIN 1 DC 12V Özel PIN 1000 Frekans Okuma Mesafesi Sinyal Çıkışı Çıkış Butonu 1 Kapı Zili 1 Harici Okuyucu

Detaylı

Endüstriyel. D-Pro Automatic. Kontrol Ünitesi. TR - Kullanma Kılavuzu

Endüstriyel. D-Pro Automatic. Kontrol Ünitesi. TR - Kullanma Kılavuzu Endüstriyel D-Pro Automatic Kontrol Ünitesi TR - Kullanma Kılavuzu Kontrol Ünitesi Ana Kartı D-PRO Automatic - 2.2kW Uzaktan kumanda alıcısı Anten Optik sensör Jumper ı Kontrol kartı Kısmi Açma klemensi

Detaylı

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrik Şeması / Wiring Diagram O / OFF Type for 0 / 220 V AC O.. FB CS Tam açık uyarı (lamba) Fully open indicator (lamp) Tam kapalı uyarı (lamba) Fully closed indicator

Detaylı

KALE B OMETR K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE BIOMETRIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-100 KD-050/55-101 KD-050/55-102

KALE B OMETR K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE BIOMETRIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-100 KD-050/55-101 KD-050/55-102 KULLANIM KILAVUZU KALE BIOMETRIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-100 KD-050/55-101 KD-050/55-102 De erli Kullan c ; Hayat n za güvenlik katacak ürünlerimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz.

Detaylı

TT - SC6V Video Modülü

TT - SC6V Video Modülü Kullanım Kılavuzu TT - SC6V Video Modülü Ortak Video Hafızası Merdiven Işık Kontrolü Yükseltilebilir Kamera Sayısı SC6V modülü DT sistemler için tasarlanmış video paylaşım, ışık kontrolü ve ekstra kamera

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A GÖLBAŞI - ANKARA / TÜRKİYE

Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A GÖLBAŞI - ANKARA / TÜRKİYE R-5, R-6, R-7 Kullanma Klavuzu Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A GÖLBAŞI - ANKARA / TÜRKİYE 4- Vericiyi, alıcıyı açmadan açmayın. Sesi en kısık duruma gelecek şekilde ayarlayın, alıcıyı açın,

Detaylı

VENÜS EFES PANEL KULLANIM KILAVUZU

VENÜS EFES PANEL KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER Bekleme Modu...1 Daireyi Arama...1 Apartman Görevlisini Arama...1 Özel Şifreyle Kapı Açma...1 Kullanıcı Ayarlar Menüsü...2 Karşılama Ekranı-Metni Değiştirme...2 Kapı Açma Şifresi Değiştirme...2

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu.

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu. Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma - Kapama / Hassasiyet (+) Mod / / Hassasiyet (-) LED Aydınlatma Ses Çıkışı LED Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye

Detaylı

SM2008FFN Series Fan Coil Controller

SM2008FFN Series Fan Coil Controller SM28FFN Series Fan Coil Controller PRODUCT DATA AND INSTALLATION GUIDE SM28FFN series controllers, mounted onto standard junction boxes are stand alone microprocessor based controllers with LCD display.

Detaylı

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1. Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.03) PowerWave - 4 4 Bölgeli Kontrol Paneli Kullanım Kitapçığı

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Neyzen olabilmek için en önemli özellik; sabretmeyi bilmektir. In order to be a neyzen the most important thing is to be patient.

Neyzen olabilmek için en önemli özellik; sabretmeyi bilmektir. In order to be a neyzen the most important thing is to be patient. www.neyzen.com NEY METODU SAYFA 033 NEY METHOD PAGE 033 Yücel Müzik İKİNCİ DEVRE SESLER Öğreneceğimiz NEVÂ, NÎM HİCÂZ, ÇÂRGÂH, SEGÂH, KÜRDÎ, DÜGÂH ve RAST seslerinin tümünü üflerken, aşîrân perdesinin

Detaylı

YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI

YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI ZKSOFTWARE YK 568 ACCESS WWW.ZKSOFTWARE.COM.TR YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI KULLANIM KİTAPÇIĞI ZKSoftware The Advenced Biometric Solutions Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Perpa Ticaret Merkez

Detaylı

K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL

K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL K12NET ÖĞRENCİ-VELİ PORTALI KULLANIMI USE OF K12NET STUDENT-PARENT PORTAL 1. K12NET i İnternet Explorer 7, 8 ya da 9 sürümlerinde kullanınız. Firefox, Google Chrome vb. tarayıcılarda açmayınız. Use K12NET

Detaylı

P R DOX ESPRIT 616,636 ve 646 TUŞ TAKIMLARI KULLANMA KILAVUZU

P R DOX ESPRIT 616,636 ve 646 TUŞ TAKIMLARI KULLANMA KILAVUZU P R DOX ESPRIT 616,636 ve 646 TUŞ TAKIMLARI KULLANMA KILAVUZU 1.0 Basit Operasyonlar : ESPRİT 616,636 ve 646 kodlu tuş takımları bütün fonlsiyonları bakımından aynı içeriğe sahip olup, ekranları üzerindeki

Detaylı

ScanLogic Swipe İşletim Talimatları

ScanLogic Swipe İşletim Talimatları Document No.: S08-FPC-0608-130919 Version No.: V1.01 USER ScanLogic Swipe İşletim Talimatları 1 Yönetici Kodu; 10 Parmakizi Herhangi bir SecuRam kilit gövdesiyle eşleşebilir. Önemli: Sadece kapalı mekan

Detaylı

Online Elektronik Devre Simülasyonu 123D Circuits https://circuits.io/

Online Elektronik Devre Simülasyonu 123D Circuits https://circuits.io/ Autodesk 123D Circuits Online Elektronik Devre Simülasyonu 123D Circuits https://circuits.io/ 123D Circuits Autodesk ve elektronik mi? Gerçekten mi? Evet, Autodesk online olarak kullanıma sunduğu 123D

Detaylı

SAYFA NO: 1/8 AMAÇ Araç kapılarının kilitlenmesi ve kilitlerinin açılmasını amacıyla elektrikli merkezi kilit motorlarına komuta eden; UK-002 kodlu, RF transmitter ve receiver setinin fonksiyonlarını ve

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

OTOMATİK KAPI KONTROL CİHAZI

OTOMATİK KAPI KONTROL CİHAZI OTOMATİK KAPI KONTROL CİHAZI EKONT Otomatik kapı kontrol cihaz her türlü tam otomatik kapı otomasyonu uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, çok fonksiyonelli ve her türlü güvenlik önlemleri düşünülmüş

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

KART OKUYUCU BAĞLANTI ŞEMASI

KART OKUYUCU BAĞLANTI ŞEMASI KART OKUYUCU BAĞLANTI ŞEMASI Önsöz TT-FSM SA Offline çalışma yapabilen üzerinde microdatabase bulunduran cihazlardır. Access PDKS uygulamaları tasarlanabilir. Offline çalışmada yetkili personel bilgileri

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı