Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 UYUMLU S L ND R T PLER

10 Ç K L T UYUMLULUK TABLOSU

11 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ B N L KAPI 60 mm 85mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 08

12 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ KULLANIM KILAVUZU Programlama Kartı: 1 adet (kartın kaybolması halinde yenisi yapılabilir.) Kullanıcı Kartı: 100 adet Kullanıcı Kart Çeflitleri: Kullanıcı kartı, VIP kartı, Görevli kartı Paket içeri indeki tüm kartlar bofl olup kullanıcının programlamasına göre türlere ayrılır. Programlama esansında herhangi bir anda kola basıldı ında programlamadan çıkılır. Programlama esnasında 10sn süre ile ifllem yapılmaz ise programlamadan çıkılır. Programlama Kartın n Yapılması Arka panel pil yuvası içerisindeki RESET tufluna basınız ve 5 sn süreyle basılı tutunuz. Duyulacak 2 k sa bip sesi ile k rm z fl k saniyede bir kez yan p söner. (E er programlama kartı önceden yapılmıfl ise RESET tufluna basılınca hata tonu verir ve k rm z fl k yanar.) Bu esnada tufla basılı iken bofl kartı gösteriniz mavi ıflık yanarken tuflu bırakınız. Duyulacak 1 kısa ve 1 uzun bip sesi programlama kartının yapılmıfl oldu unu gösterir. NOT: Bir kilit için sadece bir adet programlama kartı yapılabilir. Programlama kartının kaybolması durumunda; programlama kartı silme ifllemini (Bkz. sayfa 13) yaptıktan sonra yukarıdaki adımları tekrarlayarak yeni programlama kartı yapılabilir. Programlama kartı daha sonra tekrar kullanılmak üzere güvenli bir yerde saklanmalıdır. 09

13 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ Programlama kartı VIP-Kullanıcı kartı gibi kapının açılması için de kullanılabilir. Kapı içeriden çift kilitleme modunda iken, programlama kartı kapıyı açabilir. VIP Kartının Yapılması Kilit bekleme modunda iken programlama kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 2 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit, bip sesi ile programlama moduna geçmifl olur. Bu modda iken mavi ıflık saniyede 2 kez yan p söner. Bofl bir kartı okuyucuya okutunuz. 1 kez duyulacak bip sesi VIP kullanıcı kart yapımının baflarıyla tamamlandı ını gösterir. Birden fazla VIP kullanıcı kartı yapılmak isteniyorsa di er bofl kartlar pefl pefle okutulur. fllem sonunda iç kola basılarak tekrar bekleme moduna dönebilirsiniz ya da kilit, otomatik olarak 10 sn içerisinde bekleme moduna geçer. NOT: Kapı içeriden çift kilitlemeli modunda iken VIP kullanıcı kartı kapıyı açar. fllem sırasında duyulacak 3 kısa bip sesi, VIP kullanıcı toplam kart kapasitesinin dolu oldu unu gösterir. Kullanıcı Kartının Yapılması Kilit bekleme modunda iken programlama veya VIP kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 3 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit bip sesi ile programlama moduna geçmifl olur. Bu modda iken mavi ıflık saniyede 3 kez yan p söner. 10

14 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ Bofl bir kartı okuyucuya okutunuz. 1 kez duyulacak bip sesi kullanıcı kart yapımının baflarıyla tamamlandı ını gösterir. Birden fazla kullanıcı kartı yapılmak isteniyorsa di er bofl kartlar pefl pefle okutulur. fllem sonunda iç kola basılarak tekrar bekleme moduna dönebilirsiniz ya da kilit, otomatik olarak 10 sn içerisinde bekleme moduna geçer. NOT: Kapı içeriden çift kilitleme modunda iken, kullanıcı kartı kapıyı açamaz. 3 kısa bip sesi toplam kart kapasitesinin dolu oldu unu gösterir. Görevli Kartının Yapılması Kilit bekleme modunda iken programlama veya VIP kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 4 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit bip sesi ile programlama moduna geçmifl olur. Bu modda iken mavi ıflık saniyede 4 kez yan p söner. Bofl bir kartı okuyucuya okutunuz. 1 kez duyulacak bip sesi görevli kartı yapımının baflarıyla tamamlandı ını gösterir. Birden fazla görevli kartı yapılmak isteniyorsa, di er bofl kartlar pefl pefle okutulur. fllem sonunda iç kola basılarak tekrar bekleme moduna dönebilirsiniz ya da kilit, otomatik olarak 10 sn içerisinde bekleme moduna geçer. NOT: Görevli kartı; kilidi sadece görevli modunda iken açar. fllem sırasında duyulacak 3 kısa bip sesi toplam kart kapasitesinin dolu oldu unu gösterir. 11

15 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ Sürekli Geçifl Moduna Geçifl Kilit bekleme modunda iken programlama, kullanıcı veya VIP kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 6 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Duyulacak bip sesi kilidin sürekli geçifl moduna baflarıyla geçti ini gösterir. Kilit bu moddayken her 5 sn de bir mavi fl k yan p söner. NOT: Sürekli geçifl modunda kol çevrilerek içeriye girilebilir. Kartın okutulmasına gerek yoktur. Sürekli Geçifl Modunun ptali Sürekli geçifl modunda iken programlama, kullanıcı veya VIP kartını okutunuz. 6 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Duyulacak uzun bip sesi sürekli geçifl modunun iptal edildi ini gösterir. Her 5 sn de bir yanıp sönen mavi ıflı ın sönmesi, sürekli geçifl modunun baflarıyla iptal edildi ini gösterir. Görevli Moduna Geçifl Kilit bekleme modunda iken programlama, kullanıcı veya VIP kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 5 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Duyulacak bip sesi kilidin Görevli moduna baflar yla geçti ini gösterir. Kilit bu modda iken her 4 sn de bir mavi ve k rm z ıflık yan p söner. NOT: Görevli modunda, di er bütün kartlar ve görevli kartı kullanılabilir. Kap içeriden arkadan kilitleme modunda iken görevli kart kap y açamaz. Görevli Modunun ptali Görevli modunda iken programlama, kullanıcı veya VIP kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 5 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Duyulacak bip sesi görevli modunun iptal 12

16 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ edildi ini gösterir. Her 4 sn de bir yan p sönen mavi ve k rm z ıflı n sönmesi görevli modunun baflar yla iptal edildi ini gösterir. Tek Bir VIP, Kullan c veya Görevli Kart n n Silinmesi Kilit bekleme modunda iken programlama veya VIP kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 2 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit bip sesi ile programlama moduna geçmifl olur. Bu modda iken mavi ıflık saniyede 2 kez yanıp söner. Programlama modunda iken programlama veya VIP kartını tekrar okutunuz ve 4 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit bip sesi ile tek kart silme moduna geçmifl olur. Bu modda iken kırmızı ıflık saniyede 2 kez yanıp söner. Silinecek kartı okuyucuya gösteriniz, 3 kısa kısa bip sesi kartın baflarıyla silindi ini gösterir. Silinmek istenen di er kullanıcı kartlarını pefl pefle okutunuz. fllem sonunda iç kola basılarak tekrar bekleme moduna dönebilirsiniz yada kilit otomatik olarak 10 sn içerisinde bekleme moduna geçer. NOT: Vip kartı ile Vip kartı silinemez, Vip kartlarını sadece programlama kartı silebilir. Bütün Görevli Kartlar n n Silinmesi Kilit bekleme modunda iken programlama kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 2 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit bip sesi ile programlama moduna geçmifl olur. Bu modda iken mavi ıflık saniyede 2 kez yanıp söner. Programlama modunda iken programlama kartını tekrar okutunuz. 6 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. 13

17 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ kısa bip sesi tüm görevli kartlarının silindi ini gösterir. Programlama Hariç Bütün Kartlar n Silinmesi Kilit bekleme modunda iken programlama kartını okutunuz. Kapı açma iflleminden sonra 2 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. Böylece kilit, bip sesi ile programlama moduna geçmifl olur. Bu modda iken mavi ıflık saniyede 2 kez yanıp söner. Programlama modunda iken programlama kartını tekrar okutunuz. 8 kısa bip sesi sayarak kartı geri çekiniz. 4 kısa bip sesi bütün kartların baflarıyla silindi ini gösterir. Tüm kartların silinmesi ifllemi, programlama kartını silmez. Programlama Kart n n Silinmesi Pil yuvasından 1 adet pili çıkarınız. Arka panel pil yuvasındaki RESET tufluna basılı tutarak aynı anda pili takınız. Kırmızı ıflık yanarken tuflu bırakınız. Kırmızı ıflık yanarken 5 kez RESET tufluna basınız. Duyulacak 2 uzun ve 3 kısa bip sesi programlama kartının baflarıyla silindi ini gösterir. NOT: Bu ifllem sadece programlama kartını siler, di er tanımlı kartlar kullanılmaya devam eder. 14 Kart Çeflitlerine Göre Aç l fl Kilit geçerli herhangi bir kart okutuldu unda 5 saniye süre ile açık kalır. Kol hareketi ile kilitli konuma geçer. Programlama Kartı: Kart okutulur,1 kısa bip sesi duyulur ve mavi ıflık yanar. Kol çevrilerek kapı açılır. Kapı arkadan kilitli ise de açılır.

18 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ Kullanıcı Kartı: Kart okutulur, 1 kısa bip sesi duyulur ve mavi ıflık yanar. Kol çevrilerek kapı açılır. Kapı arkadan kitli ise açılmaz. VIP Kartı : Kart okutulur, 1 kısa bip sesi duyulur ve mavi ıflık yanar. Kol çevrilerek kapı açılır. Kapı arkadan kilitli ise de açılır. Görevli Kartı : Kart okutulur, 2 kısa bip sesi duyulur ve mavi ıflık yanar. Kol çevrilerek kapı açılır. Kapı arkadan kilitli veya görevli modunda de ilse açılmaz. Düflük Pil Göstergesi Kilidin açılması sırasında duyulacak 3 kısa bip sesi pil seviyesinin azaldı ını gösterir. NOT: Düflük pil seviyesi durumunda, kilit 50 kez daha açılabilir. Son kez kartın 3 kere okutulmasıyla kilit açılabilir. Mekanik anahtarla da kapı açılır. Düflük güç göstergesi durumunda pillerin de ifltirilmesi önerilir. Kilidin Fabrikasyon Ayarlar na Getirilmesi Pil yuvasından bir pil çıkartılır. Reset butonuna basılı tutarak pil yerine tekrar takılır ve kırmızı ıfl k yanarken reset butonu b rak l r. Reset tufluna 10 kez bas l r. Uzun bip sesi k rm z fl n yan p sönmesi ile kilit fabrika ayarlar na dönmüfl olur. Arkadan Kilitleme Moduna Geçilmesi Kilidin arka yüzeyinde bulunan butona basılarak arkadan kilitleme moduna geçilir. Bu modda buton ve dıflarıda bulunan ledler 5 saniyede bir yanıp söner. Kilit kullanıcı kartı ve görevli kartı ile açılmaz. Yetkilendirme kartı veya VIP kartı ile açılabilir. 15

19 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ ç kilit olarak Turlu Sürgülü Kilit (TSK) kullanıldı ında kilit, topuz veya anahtar ile kilitlenmesi halinde hiçbir kart ile açılmayacaktır. ç kilit olarak Otomatik Sürgülü Kilit (OSK) kullanıldı ında kilit, topuz veya anahtar ile kilitlense dahi açma yetkisi olan kartlar ile açılabilir. NOT: Kapı koluna basılarak bu moddan çıkılır. Kilit Haf zas ndaki Verilerin Al nmas Kilitten son 200 veri alınabilir. Veri alımı için S70 kart kullanılabilir. Bilgi alımı için ön ifllem yapılması gerekmeyip sadece S70 kartın okutulması ile Ledler mavi / mavi / mavi / mavi~~~ fleklinde yanarak veri okundu unu belirtir. 2 kez duyulacak bip sesi verilerin karta aktarıldı ını onaylar. Karta alınan bilgiler KALE nin Merkez servisine/yetkili servislerine gönderilir. Verilerin alındı ı saat ve tarih kart üzerine yazılır. KALE nin Merkez servisine/yetkili servislerde kartta bulunan veriler tablo haline dönüfltürülür ve kilit açma bilgileri tarih saat bilgileri ile rapor edilir. 16

20 KALE KARTLI K L T Lüks Seri KD-040/ SORUN G DERME TABLOSU SORUN Kilidin Kartı Okumaması. MUHTEMEL NEDEN 1. Tan mlanmam fl kart. 2. Devre kartı arızası. TAVS YE ED LEN Kart tan t n z. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. Yetkili kart okutuldu u halde kilidin aç lmamas. 1. Pil seviyesinde azalma. 1. lgili kart 3 kez okutunuz. Pil de iflimi için kilit 1 kez açılacaktır, pilleri de ifltiriniz. 2. Devre kartı arızası. 3. ç kilit arızası. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. 3. ç kilidi de ifltiriniz. LED gösterge ıflı ının sürekli yanıyor ya da sönük olması. Sinyal sesinin alınamaması. 1. LED gösterge arızası. 2. Devre kartı arızası. 1. Hoparlör arızası. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. Kolun basılı tutulmasına ra men herhangi bir alarm sinyalinin alınmaması. 1. Alarm süre aflımı. 1. Kolu bırakanız. Herhangi bir tufla basıp kolu afla ıda basılı tutarak alarmın devreye girip girmedi ini kontrol ediniz. 2. Devre kartı üzerindeki swich anahtar arızası. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. Alarmın sürekli devrede olması. Devre kartı arızası. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. Kilidin sürekli açık kalması. 1. Pasaj modunda olabilir. 1. Kilidi pasaj modundan çıkarınız. 2. Motor ya da mandal arızası. 2. Kilit panelini de ifltiriniz. Kilidin sürekli kilitli kalması. 1.Motor ya da mandal arızası. 2.Devre kartı arızası. KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. SERV S H ZMETLER Sorun giderme tablosuyla sorun çözülemedi i takdirde KALE nin yetkili merkez servisiyle irtibata geçiniz. Teknik Servis :

21

22

23

24

25

26

27 COMPATIBLE CYLINDER MODELS

28 MORTISE HARMONY TABLE

29 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ PLAIN DOOR 60 mm 85mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 10mm 15mm 20mm 25mm 30mm 26

30 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ USER MANUEL Mother card: 1pcs ( in case of lost can be issued again ) Sub-cards: 100 pcs Sub-cards included: USER CARD, VIP CARD, MAID CARD All the cards provided along with lock come as blank then issued based on end user s preference. Levering the handle any time during the programming mode will lead of exiting from programming code. If there is any action made for 10 second while in programming mode, lock turns back to standby mode. How To Program Of Mother Card Press the SET button and hold: two short Di- will be heard as approval tone and red lamp will start blinking once in every 1 second. (If mother card is previously done, when pressing SET button a refusal tone Di- should be heard and red lamp will be on.) Hold a blank card to the reader while SET button is pressed. Release SET button when blue lamp on, one short Di- and one long Di is heard. One short Di and one long Di indicates the mother card is programmed successfully. NOTICE: There is only one mother card for one lock. When the mother lost, follow the above steps to make a replaced mother card. The mother card is strongly suggested to be well kept aside and for programming use only. 27

31 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ The mother card can also open the door as VIP-USER card. The mother card is allowed to open door while is locked up by using double locking button. How To Program Vip Card Read mother card once and hold to enter VIP-USER card programming state when the lock is in idle state until heard 2 short Di- (after opening door). When card is removed one Di indicates that entered into programming mode. While in this mode BLUE blinks twice every 1 second. Hold a blank card to reader, one short Di- is heard if the card is programmed successfully. Hold another blank card to reader if program more than 1 VIP CARDs. In order to back to idle state either press lever handle inside or the lock will back to idle state in 10 seconds automatically. NOTICE: VIP CARD can open when the lock is e-double locked inside. 3 short Di- indicates full memory during sub-cards programming state. 28 How To Program User Card Read the Mother card or VIP card once and hold to enter USER CARD programming state when the lock is in idle state until heard 3 short Di- (after opening door ). When card is removed one Di indicates that entered into programming mode. While in this mode BLUE blinks 3 times every 1 second. Hold a blank card to reader, one short Di- is heard if the card

32 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ is programmed successfully. Hold another blank card to reader if program more than 1 user card. In order to back to idle state either press lever handle inside or the lock will back to idle state in 10 seconds automatically NOTICE: USER CARD can not open when the lock is e-double locked inside. 3 short Di- indicates full memory during sub-cards programming state. How To Program Maid Card Read mother card or VIP-user card for once and hold to enter MAID CARD programming state when the lock is in idle state until heard 4 short Di- (after opening door ). When card is removed one Di indicates that entered into programming mode. While in this mode BLUE blinks 4 times every 1 second. Hold a blank card to reader, one short Di- is heard if the Maid Card is programmed successfully. Hold another blank card to reader if program more than 1pcs Maid card In order to back to idle state either press lever handle inside or the lock will back to idle state in 10 seconds automatically. NOTICE: MAID CARD can open ONLY when the lock is maid mode. 3 short Di- indicates full memory during sub-cards programming state. 29

33 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ How To Set Passage Mode Read MOTHER, USER CARD or VIP CARD once and hold when lock is in idle state until heard 6 short Di- (after opening door). When card is removed one Di indicates that the lock is set in passage mode successfully. While in this mode blue lamp will flash once every 5 seconds. NOTICE: PASSAGE MODE means only turn handle can enter, no need to read card No handle action in this procession How To Cancel Passage Mode While in Passage mode read cards Mother, User, VIP cards and hold when lock is in idle state until heard 6 short Di- (after opening door). When card is removed one long Di indicates that Passage mode has been cancelled. BLUE lamp flash once every 5 seconds cancelled indicates the passage mode canceled, lock is in normal idle state. (Currently either user, mother, vıp card is readed once its not cancelled) How To Set Maid Mode Read Mother, User Card or VIP Card and hold when lock is in idle state until heard 5 short Di- (after opening door). When card is removed one Di indicates that the lock is set in maid mode successfully. While in this mode BLUE and RED lamp flash once every 4 seconds. 30 NOTICE: MAID MODE means MAID CARD can be enter in this mode, as well as other cards. Maid card can t open door when in double locked status.

34 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ How To Cancel Maid Mode Read Mother, User Card or VIP Card and hold when lock is in idle state until heard 5 short Di- (after opening door). When card is removed one Di- indicates that Maid Mode has been cancelled successfully. BLUE and RED lamp flash once every 4 seconds cancelled indicates the maid mode canceled, lock is in normal idle state. How To Delete Single User, Vip Or Maid Card Read mother card or VIP card and hold when the lock is in idle state until heard 2 short Di- (after opening door). When card is removed one Di indicates that entered into programming mode. (Blue lamp will flash twice every 1 seconds while is in this mode) Read mother card or VIP card once again and hold when the lock is in programming mode until 4 short Di- is heard removed the card. (RED lamp will flash twice every 1 seconds while is in this mode) Hold the being-cleaned card to reader, 3 short Di- is heard if the card is deleted successfully. Hold another being-deleted card to reader if more than 1 card will be cleaned. In order to back to idle state either press lever handle inside or the lock will back to idle state in 10 seconds automatically. NOTICE: VIP card only is allowed to cancel by using Mother Card only. In other words VIP card cant delete another VIP card. How To Delete All Maid Card Read Mother card and hold when the lock is in idle state until heard 2 short Di- (after opening door). When card is removed 31

35 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ one Di indicates that entered into programming mode. (Blue lamp will flash twice every 1 seconds while is in this mode) Read mother card once again and hold when the lock is in programming mode until heard 6 short Di-. 3 short Di indicates that all Maid Cards are deleted successfully. How To Clean All Sub-cards ( Except Mother Card ) Read Mother card and hold when the lock is in idle state until heard 2 short Di- (after opening door). When card is removed one Di indicates that entered into programming mode. (Blue lamp will flash twice every 1 seconds while is in this mode) Read mother card once again and hole while in this mode. After hearing 8 short Di removes the card. 4 short Di indicates that all the cards are deleted successfully. Deleting all cards except MOTHER Card. How To Clean Mother Card Disconnect the power by removing 1 battery. Press and hold pressing the SET button, and connect the power at the same time. Release the SET button while RED lamp is on. When RED light is on press SET button 5 times. Wait for 3 seconds, when 2 long Di- and 3 short Di- is heard, it indicates mother card is deleted successfully. 32 Open With Types Of Cards When any registered card is read to the lock remains unlock status for 5 seconds. Back to locked status by levering handle.

36 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ Mother Card: read mother card, one short Di- and blue lamp on, turn handle to open. It is allowed to open door when in double locked status. User Card: read user card, one short Di- and blue lamp on for 1 second, turn handle to open. It can t open door when in double locked status. Vip-user Card: same as USER CARD. It is allowed to open door when in double locked status. Maid Card: read maid card, two short Di-Di- and blue lamp on for 1 second, turn handle to open. It can t open door when in double locked status. Low Power Warning 3 short Di- and 1 second blue lamp indicate low power during opening the lock with cards. NOTICE: The reader will not be activated after 50 times open in low power state. To read card for 3 times can activate the reader and open the lock. Or mechanical key can open the lock. Battery is recommended to change immediately when indicating low power. Back To Factory Settings Disconnect the power by removing 1 battery. Press and hold pressing the SET button, and connect the power at the same time. Release the SET button while RED lamb is on. 33

37 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ When RED light is on press SET button 10 times. When one long Di is heard, red lights goes on and off, it indicates back to factory successfully. Turning To Double Locking Mode By pressing on the button inside lock turns to Double Locking Mode. Button led flash in RED every 5 seconds. NOTICE: When is lever handle is pressed from inside Double Lock status is cancelled. When Mother or VIP card is read from outside Double Lock status is not cancelled. Retrieving Of Opening Records Last 200 pcs opening records can be taken from lock either by using hand terminal or S 70 data card. The working process could be simply seen when led lights flash as blue/blue/blue/blue in turn. 2 short Di indicates that all records are successfully uploaded into card. S70 card is being sent to Head office and time of taking records is written on card. It is being organized and turn into tables. 34

38 KALE CARD OPERATED LOCK KD-040/ TROUBLE SHOOTING PHENOMENON Not reading card No unlocking when registered card is read. REASON 1. Nonregistered card Short Di.Di. +Red light 1 second remind the code error. 1. After low voltage alarm, if it was opened 50 times more, input the right password three times could open the lock one time. SOLUTION Register the card. Please contact with KALE s authorized central service. 1. Input the right password three times could open the lock one time, then change batteries. 2. PCB damaged. Please contact with KALE s authorized central service. 3. Mortise damaged. 3. Change the mortise. LED signal continuously on or off 1. LED light damaged; 2. PCB damaged. Please contact with KALE s authorized central service. No signal voice 1. Buzzer damaged; 1. Change the buzzer. Handle pressing but not any response 1. Alarming time is out; 1. Loose the handle, press any key, press handle again to see if alarm sounds. Continuously alarm on mpossible to have this problem Please contact with KALE s authorized central service. Continuously Unlock position Continuously lock position 2. Detecting switch on PCB damaged. Please contact with KALE s authorized central service. 1. In Passge Mode; 1. Use management code to open the lock to cancel Passage Mode. 2. Motor or clutch damaged. 1. Motor or clutch damaged. 2. PCB damaged. 2. Change the lock panel. Please contact with KALE s authorized central service. SERVICE

39 +90 (212) (212)

40 +90 (212) (212)

41

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty. ufotr.com Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty ufotr.com 1 Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi ufotr.com 1 2 İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİK UYARILARI 2. MONTAJ 3. ÖZELLİKLER 4. KULLANIM

Detaylı

Tamboy Fırın Kullanma Klavuzu. Full size oven operating manual 110000A0059

Tamboy Fırın Kullanma Klavuzu. Full size oven operating manual 110000A0059 TR GB Tamboy Fırın Kullanma Klavuzu Full size oven operating manual 110000A0059 Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. This product has been manufactured as considerate

Detaylı

Mini Scart SatReciever

Mini Scart SatReciever Mini Scart SatReciever Scart Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu JS-2011PVR MINI SCART JS-2011PVR MINI SCART Önemli Güvenlik Uyarıları UYARI : Elektrik riskine kar ı, cihazın kapa ını açmayınız. çerisinde,

Detaylı

DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE AUTO DSE 7320 AMF

DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE AUTO DSE 7320 AMF DSE 7320 AMF KONTROL MODÜLÜ ÇALIŞTIRMA EL KİTABI DSE 7320 AMF CONTROL MODULE OPERATING MANUAL DSE DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 AUTO DSE 7320 AMF AUTO DSE DEEP SEA ELECTRONICS DSE 7320 DSE 7320 AMF KONTROL

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310 tr en İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 4 Ambalaj İçin Uyarı! 4 Pil İçin Uyarı! 4 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı 4 Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına

Detaylı

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes

GL 76 M XS. Instructions for use and installation. Kullanım ve montaj talimatları. Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Instructions for use and installation Built-in multi-function oven with 8 cooking modes Kullanım ve montaj talimatları 8 programlı çok fonksiyonlu ankastre fırın GL 6 M XS Contents Introduction... Switching

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Zen 2013 Piranha. Tüm hakları saklıdır. Piranha logosu Piranha ya aittir. Diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım ve baskı hatalarından Piranha

Detaylı

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty

Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi User Manual & Certificate of Warranty Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi Değerli müşterimiz, Bu kullanım kılavuzu UFO MICATRONIC, T23EN ve T19EN modelleri için hazırlanmıştır.

Detaylı

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS

PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS PERFORMANCE 32VH3010 32 LCD TV KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS 2 İçindekiler GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...1 Teknik Özellikler...2 Desteklenen PC Girişi Tipik Ekran Modları...2 Adım 1 Uzaktan Kumandaya

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

LiftMedia. Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts

LiftMedia. Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts LiftMedia Asansörlere Özel TFT LCD Gösterge, Müzik ve Anons Sistemi TFT LCD Display, Music and Announcement System for Lifts KULLANICI KILAVUZU USER MANUAL TR/EN Yayıncı Firma ARKEL Elektrik Elektronik

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu X-9000N

Kullanım Kılavuzu X-9000N Kullanım Kılavuzu X-9000N DVD/VCD/CD/MP3/MP4/SD/USB PLAYER FM/MW TUNER TV, GPS & Bluetooth Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu işletim talimatlarını tümüyle okuyun,

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

GM200 Kullanıcı Kılavuzu - TÜRKÇE

GM200 Kullanıcı Kılavuzu - TÜRKÇE GM200 Kullanıcı Kılavuzu - TÜRKÇE Bu kılavuz, yeni cep telefonunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Size, telefonunuzda bulunan özelliklerle ilgili faydalı açıklamalar sunacaktır. Bu kılavuzdaki bilgilerden

Detaylı

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral)

Ditec Alimax. Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. Installation manual, maintenance, use. 0DT850. rev. 2015-05-08. (Orijinal talimatral) Ditec Alimax Kılavuz türü kurulum, bakım, kullanım. (Orijinal talimatral) Installation manual, maintenance, use. (Original instructions) 0DT850 rev. 2015-05-08 TR EN www.ditecentrematic.com İÇİNDEKİLER

Detaylı

Icindekiler. Bölüm 1 Uyarilar...4. Genel Tanimlar. Spesifikasyonlar. Kurulum. Bölüm 8. Güç Devreleri. Kontrol Devreleri. Programlama & Isletim

Icindekiler. Bölüm 1 Uyarilar...4. Genel Tanimlar. Spesifikasyonlar. Kurulum. Bölüm 8. Güç Devreleri. Kontrol Devreleri. Programlama & Isletim Icindekiler Bölüm 1 Uyarilar...4 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5 Bölüm 6 Bölüm 7 Bölüm 8 Genel Tanimlar 2.1 Kisaca... 5 2.2 Özellikler Listesi... 5 2.3 Parça Numarasi Formati... 5 Spesifikasyonlar 3.1

Detaylı

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu

BKK 1176 SD. Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu BKK 1176 SD Ionic Hair Straightener User Manual İyonik Saç Düzleştirici Kullanma Kılavuzu Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get

Detaylı

GB230 TÜRKÇE E N G L I S H

GB230 TÜRKÇE E N G L I S H TÜRKÇE E N G L I S H GB230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBBXXXXXXX (1.0)

Detaylı

T Ü R K Ç E ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-T385. www.lg.com P/N : MFL67525101(1.1)

T Ü R K Ç E ENGLISH. Kullanıcı Kılavuzu LG-T385. www.lg.com P/N : MFL67525101(1.1) T Ü R K Ç E ENGLISH Kullanıcı Kılavuzu LG-T385 P/N : MFL67525101(1.1) www.lg.com Kullanılması Planlanan Ülkeler TR IT GB NL PT ES DE BE FR Diğer Avrupa Birliği ülkeleri Wi-Fi (WLAN) Wi-Fi (WLAN) Bu cihaz

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions KX-TS820FX.book Page 1 Wednesday, January 13, 2010 11:55 M Operating Instructions Integrated Telephone System Model No. KX-TS820FX English Thank you for purchasing a Panasonic product. Please read these

Detaylı

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual

SMART 2000. Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine. Kullanma Kılavuzu Operating Manual S Klima Gaz Doldurma Boşaltma Cihazı A/C Recovery Recycling Recharge Machine SMART 2000 Kullanma Kılavuzu Operating Manual FR. 8.2.4-09 SMART 2000SP 21.03.2014 Rev. 00 2-24 25-47 İçindekiler Teknik Özellikler...

Detaylı

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu

STIMA. Instruction Manual Kullan m K lavuzu. Buharlı ütü Steam Iron. Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu STIMA Buharlı ütü Steam Iron Instruction Manual Kullan m K lavuzu Steam Iron Instruction Manual Buharl Ütü Kullanma Kılavuzu Girifl Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Stima

Detaylı

Plazma Güç Kaynağı EPP-450

Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Plazma Güç Kaynağı EPP-450 Kullanım Kılavuzu TR 0558008001 06/2012 BU BILGILERI MUHAKKAK OPERATÖRE ULAŞTIRINIZ. EK KOPYALARI SATICINIZDAN TEMIN EDEBILIRSINIZ. DIKKAT Bu TALİMATLAR deneyimli operatörler

Detaylı