POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit."

Transkript

1 POMPA & DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 1 PROJE MÜ. TAA. Nfi. SAN. T C. LTD. fit..com.tr

2 Bayiliklerimiz; nema KAL TE POMPA KAL TE DROFOR SUMAK Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL Telefon : / 1 Faks : YAfiAM PROJE OS P MARKALI TALYAN MALI POMPALARIN VE RKA MARKALI ÜRÜNLER N TÜRK YE GENEL DA ITICISIDIR. RKA, YAfiAM PROJE MÜEND SL K F RMASININ TESC LL MARKASIDIR.

3 Yürürlük Tarihi : /04/1 Liste Kodu : 1 De erli dostumuz, 04 y l nda temelleri at lan firmam z, iç piyasadan, talya dan ve uzak do u dan pompa ve hidrofor aksesuarlar getirip toptan sat fl n yapmaktad r. Rekabet gücü yüksek kaliteli ve farkl ürünler sunabilmek için çal flmalar m z devam etmektedir. Uzman kadromuz, rka n n mükemmel ürünlerinin yan s ra temsilcili ini yapt m z di er seçkin üreticilerin kaliteli ürünleriyle birlikte her türlü pompa ve hidrofor ihtiyac n z karfl lamak için hizmetinizdedir. er y l artan çeflitlerimizle bayi ve müflterilerimize daha kapsaml hizmet verme azminde oldu umuzu bilmenizi isteriz. Geliflen teknoloji ve de iflen ihtiyaçlar karfl layabilmek amac ile sürekli olarak geniflleyen ürün gam m za bu y l eklenenler; 1. serisi filtreli havuz pompalar,. TPR serisi yüksek bas nçl dalg ç drenaj pompalar,. ED serisi keson kuyu pompalar, 4. KInox serisi santrifüj çelik pompa, 5. M 5 yatay çelik kademeli pompa, 6. PS 1 serisi mini ev hidroforu, 7. Alarko sirkülasyon pompalar,. Yayl emniyet ventilleri, Lt. membranlar ve genleflme tanklar, Dürüst ve ilkeli hizmeti temel alan firmam z, tüm teknik ve ticari faaliyetlerde karfl l kl kazanmak prensibi ile hareket etmektedir. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili her türlü talep ve görüflleriniz için bizlere ulaflman z rica eder, bu vesile ile bol kazançl ve sa l kl günler dileriz. Sayg lar m zla, rfan KARATAfi Makina Mühendisi Yaflam Proje Müh. Ltd. fiti. 1 ÖNSÖZ, NDEKS RKA PER FER K POMPALAR ve EJEKTÖRLÜ POMPALAR RKA YATAY SANTR FÜJ POMPALAR AVUZ POMPALAR 4 RKA JET ve M SER S YATAY KADEMEL POMPALAR 5 RKA DRENAJ ve ATIK SU DALGIÇ POMPALAR 6 RKA FOSEPT K DALGIÇ POMPALAR 7 TEM Z SU DALGIÇ POMPALAR RKA DER N KUYU DALGIÇ POMPALAR 9 OS P PER FER K POMPALAR OS P JET POMPALAR 11 OS P YATAY SANTR FÜJ POMPALAR 1 OS P EJEKTÖRLÜ DER N KUYU POMPALAR 1 OS P YATAY ÇOK KADEMEL VE JAKUZ POMPALAR 14 OS P DRENAJ POMPALAR OS P ATIK SU ve Ö ÜTÜCÜ BIÇAKLI DALGIÇ POMPALAR 16 OS P KESON KUYU POMPALAR 17 RKA POMPALI PAKET DROFORLAR F YAT L STES SATIfi KOfiULLARI 1. lar m za K.D.V. dahil de ildir.. Fatura tarihine kadar vergilerde oluflacak de ifliklikler fiyatlara yans t lacakt r.. Döviz baz ndaki ürünlerde ödeme tarihindeki T.C.M.B. efektif sat fl kuru geçerlidir. 4. lar ancak ödeme ile sabitlenir. 5. Firmam z haber vermeksizin fiyat listesini ve teknik verileri de ifltirme hakk na sahiptir. 6. Siparifl edilen malzemelerin kargo yada ambarla gönderildi i durumlarda mal n hasar görmesi durumunda sorumluluk müflteriye aittir. Müflteri talep etmedi i sürece sevk olan mala sigorta yap lmaz. Ambar yada kargoda hasarl yada zarar görmüfl ürünleri teslim almay n z, mutlaka tutanak tutturunuz. BAY LER M ZE UYGULANACAK ÖZEL SKONTO ORANLARI (KAMPANYA ÜRÜNLER AR Ç) NAK T ÖDEME % 5 60 GÜN ÖDEME % TOPLU ALIMLARINIZDA EK SKONTO SÖZ KONUSUDUR. LÜTFEN F RMAMIZLA GÖRÜfiÜNÜZ. BANKA ESAP NUMARALARIMIZ F YAT L STES NDEKS 1 OS P RKA POMPALI PAKET DROFORLAR 19 DAF D KEY POMPALI PAKET DROFORLAR ELEKTR K PANOLARI ve PANO MALZEMELER 1 GENLEfiME ve DROFOR TANKLARI NEMA GENLEfiME ve DROFOR TANKLARI NEMA MEMBRANLAR 4 RKA KOMB GENLEfiME TANKI, DENGE KABLARI ve AVA TÜPLER 5 SU ARITMA ÜRÜNLER YEDEK F LTRE ve AKSESUARLAR 6 ARITMA C AZLARI 7 TEKN K MALZEMELER ONEYWELL ÜRÜNLER 9 DROFOR MALZEMELER 1 DROFOR MALZEMELER POMPAMAT VE DROMAT 1 S RKÜLASYON POMPALARI S RKÜLASYON POMPALARI KARfiILAfiTIRMA TABLOSU DROFORLAR Ç N KARfiILAfiTIRMALI SEÇ M TABLOSU 4 T TREfi ML POMPA VE ELEKTROD fl Bankas Ümraniye San. Sit. fib. fiube Kodu :19 esap No : 017 ( ) IBAN No: TR Yap Kredi Bankas Ümraniye Site Yolu fib. fiube Kodu :91 esap No : 656 ( ) IBAN No: TR Adres: Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL Telefon: / 1 Faks : POMPA DROFOR AKSESUARLAR

4 Liste Kodu 1 RKA POMPALAR RKA PER FER K POMPALAR En uygun fiyatl yüksek kaliteli su bas nçland rma pompalar d r. Ba bahçe sulamada, hidrofor olarak ev ve iflyerlerinde güvenle kullan labilir. Sanayide bas nçl suyun gerekti i her yerde kullan labilir. Az yer kaplar, yüksek bas nç sa lar. Afl r ak ma karfl motor koruma termi i bulunmaktad r. Pompa ön gövdesinde pirinç çark yata oldu undan pompa s k flmas riski daha azd r. 1 metre fiflli kablo pompayla beraber standart teslimat kapsam ndad r. Emme m /h SF SF POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Periferik pompa Pompa Gövdesi : Döküm G Mekanik Keçe : Karbon/seramik Ø 1 Çark Malzemesi : Pirinç 5 Çark Yata : Pirinç Enerji : V Rotor fiaft : Paslanmaz çelik Motor Koruma : IP 44 Termik korumal zolasyon S n f : B Maksimum Ortam S cakl : C RKA PASLANMAZ SANTR FÜJ POMPA YEN Pompanın suyla temas eden tüm yüzeyleri çark, pompa gövdesi mil, AISI 4 paslanmaz çeliktir. Yatay tek kademeli yapıdadır. ijyenin önemli oldu u sulama, gıda sıvısı transferi, özel sıvıların transferinde kullanılabilir. Emme Pompa Tipi : Yatay tek kademe Pompa Gövdesi : AISI 4 Mekanik Keçe : Karbon/seramik m /h KINOX /4" Çark Malzemesi : AISI 4 Rotor fiaft : AISI 4 Maksimum Ortam S cakl : 60 C RKA EJEKTÖRLÜ DER N KUYU POMPALARI P R NÇ ÇARKLI DP 0 DP 1 0 Son derece basit ve ekonomik bir montajla çift emifl borusu sayesinde en az mm geniflli e sahip metreye kadar kuyulardan suyu do rudan emifl yap p istenen yere basabilirler. DP pompalar boynuz tip ejektör tak larak tek emme girifli olan jet pompaya dönüfltürülebilmektedir. Tüm seri monofaze olup motorlar n içinde motoru afl r ak ma ve s ya karfl koruyan termik bulunmaktad r. Emme 1 Emme Maksimum Emifl Derinli i DP /4'' 5 metre 90 DP 1 M 1 1 /4'' metre 470 DP 0 M 1 1 /4'' metre 495 * Ejektör fiyata dahildir. POMPA DROFOR AKSESUARLAR

5 Liste Kodu 1 RKA YATAY SANTR FÜJ POMPALAR CK SER S Ç FT P R NÇ ÇARKLI DAYANIKLI P R NÇ ÇARK TK SER S TEK P R NÇ ÇARKLI Genel maksatl su bas nçland rma pompalar d r. CK serisi çift çarkl oldu undan yüksek irtifa gerektiren su bas nçland rma ifllerinde ve hidrofor olarak kullan labilir. TK serisi tek çarkl olup bol su gerektiren sulama ifllerinde kullan labilir. Tüm monofaze modellerde motor koruma termi i bulunmaktad r. RKA Ç FT KADEMEL CK SANTR FÜJ POMPALAR Emme m /h CK 0 M 1 11/4'' CK 1 M 11/4'' CK 0 M 11/4'' CK 0 T 11/'' 11/4'' CK 0 T 4 11/'' 11/4'' RKA TEK KADEMEL TK SANTR FÜJ POMPALAR Emme Emme TK 0 M 1 11/'' 11/'' TK 0 M " '' m /h m /h TK 0 T '' '' TK 0 T 4 4" 4'' TK 5 T 5.5 4" 4'' POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Yatay santrifüj Rotorfiaft : Paslanmaz çelik Pompa Gövdesi : Döküm Motor Koruma : IP 44 Mekanik Keçe : Karbon/seramik Termik Koruma : Monofaze modellerde var. Çark Malzemesi : Pirinç RKA AVUZ POMPALARI Yüzme, süs havuzları yada proses havuzlarında havuz suyunun sirkülasyonu, dezenfeksiyonu, filtrelenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Pompanın emifl kısmında olan, genifl hacimli ön gövdesi sayesinde genifl bir filtre sepeti ihtiva etmektedir. avuz suyunun sirkülasyonu sırasında su içindeki,5 mm' den büyük istenmeyen parçacıklar bu filtrede tutulmaktadır. fieffaf filtre kapa ı sayesinde, filtre kapa ı sökülmeden filtre dolulu u dıflarıdan gözle takip edilebilir. Gerekti inde filtre yerinden alınıp kolayca temizlenebilir M 0 T 1 Emme 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ m /h POMPA DROFOR AKSESUARLAR

6 Liste Kodu 1 RKA JET ve M SER S YATAY KADEMEL POMPALAR P R NÇ ÇARK AÇMA KAPAMA ANATARLI 1 METRE F fil KABLOLU PASLANMAZ ÇEL K ÇARK JET SER LER JET SER LER SJET SER LER EURO 0 JET serisi pompalar suda kabarc klar olmas durumunda dahi mükemmel emifl yapabilen jet tipi pompalard r. Ba bahçe sulamada, hidrofor olarak ev, iflyerleri ve sanayide bas nçl suyun gerekti i her yerde kullan labilir. 9 metreden direkt emifl yapabilir. Sessiz ve sars nt s z çal fl r. 1 metre fiflli kablosu standart teslimat kapsam ndad r. Tüm seri monofaze olup, motorlar n içinde motoru afl r ak ma ve s ya karfl koruyan termik bulunmaktad r. RKA DÖKÜM ve PASLANMAZ ÇEL K GÖVDEL JET POMPALAR Emme m /h EURO JET JET 1 YB JET 1 11/4'' JET 0 11/'' 11/4'' SJET 0 1 1'' 1'' YATAY ÇOK KADEMEL SÜPER SESS Z SANTR FÜJ POMPALAR PASLANMAZ ÇEL K ÇARK M 0 SER S M 0 00 SER S M serisi pompalar sessizlik ve yüksek performans n gerekli oldu u yerlerde kullan l r. idrofor olarak ev ve ifl yerlerinde, otomatik sulama sistemlerinde ve di er bas nçl su gerektiren her yerde kullan labilir. Sessiz ve sars nt s z çal fl r. Tüm seri monofaze olup termik korumal d r. M 5 M 6 M M 5 M 04 M Emme 11/4 11/ 11/ 11/ 11/ POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Yatay çok kademeli santrifüj Pompa Gövdesi : Paslanmaz çelik Pompa GiriflÇ k fl : Döküm G m/h Mekanik Keçeli Çark Difüzör : Karbon seramik : Paslanmaz çelik : Norly POMPA DROFOR AKSESUARLAR

7 Liste Kodu 1 DRENAJ VE ATIK SU DALGIÇ POMPALARI RKA DALGIÇ POMPALAR AZ K RL SULAR Ç N MEKAN K SALMASTRALI PD 55 PDF 75 INOX 7 Kullanım Yeri : PD 55 Ya mur suları INOX 7 Ya mur suları PDF 75 Kirli sular Gövde : PD 55 ve PDF 75 Plastik INOX 7 Paslanmaz çelik Çark : Plastik fiaft : Paslanmaz çelik Sızdırmazlık : Mekanik salmastra Motor Koruma : Termik Motor Gömle i : Paslanmaz çelik Rulman Kapa ı : Alüminyum Kablo : 5 metre Ç k fl m /h PD 55 PDF 75 INOX / 1 1/ mss RKA DALGIÇ POMPALAR K RL SULAR Ç N MINI TPR DÖKÜM ÇARKLI TPR Kullanım Yeri : MINI TPR Ya mur suları TPR Kirli sular, ya mur suyu inflaat temel suyu, bodrum sular ve hafif lifli foseptik s v lar Pompa Gövdesi : MINI TPR ve TPR Döküm Motor Gövdesi : Paslanmaz çelik Çark : MINI TPR ve TPR Döküm fiaft : Paslanmaz çelik Sızdırmazlık : Mekanik salmastra Motor Koruma : Termik Motor Gömle i : Paslanmaz çelik Rulman Kapa ı : Alüminyum Kablo : 5 metre Ç k fl m /h MINI TPR TPR TPR TPR TPR / mss POMPA DROFOR AKSESUARLAR

8 Liste Kodu 1 RKA FOSEPT K DALGIÇ POMPALARI FULL PASLANMAZ ÇEL K DALGIÇ POMPALAR PARÇALAYICI ÇARKLI INOX KOMPLE PASLANMAZ ÇEL K INOX 5 Lifli at k içeren foseptik s v lar için logarlardan ve kuyulardan pis suyun at lmas n sa larlar. Pompa üst gövdesi, pompa alt gövdesi, motor gövdesi, pompa çark ve motor mili full paslanmaz çeliktir. Bu seri pompalar t kanmaz özellikli olup vorteks çarka sahiptirler. Pompalar afl r yüke karfl termik korumal d r ve s v seviye flatörüne sahiptirler. INOX INOX INOX Ç k fl m /h / mss DALGIÇ POMPALAR VORTEKS PARÇALAYICI ÇARKLI STS / TP / M TP / TP / M TP / M STS / TP / M TP / T Kullanım Yeri Pompa Gövdesi Motor Gövdesi 1 : Foseptik sular : Döküm : Paslanmaz çelik Ç k fl 1 1/ m /h mss Çark fiaft Sızdırmazlık : Döküm : Paslanmaz çelik : Mekanik salmastra Motor Koruma Motor Gömle i Rulman Kapa ı Kablo RKA DALGIÇ POMPA Ö ÜTÜCÜ BIÇAKLI : Termik : Paslanmaz çelik : Alüminyum : 5 metre Kullanım Yeri : Lifli at k sular Pompa Gövdesi : Döküm Motor Gövdesi : Paslanmaz çelik Çark : Paslanmaz çelik B çak : Paslanmaz çelik fiaft : Paslanmaz çelik Sızdırmazlık : Mekanik salmastra Motor Koruma : Termik Motor Gömle i : Paslanmaz çelik PBP 100 M PB 10 M 00 M Rulman Kapa ı : Alüminyum lü motorlar ve ç k fllar ile lifli at klar içeren sular için ideal pompalard r. Pompa çark n n Kablo : metre alt nda bulunan b çak, kat at klar ve lifleri parçalayarak pompan n daha rahat çal flmas n sa lar. Ç k fl m /h PBP 100 M PB 10 M mss PB 00 M Ö ÜTÜCÜ BIÇAKLI POMPA DROFOR AKSESUARLAR

9 Liste Kodu 1 TEM Z SU DALGIÇ POMPALARI KESON KUYU DALGIÇ POMPALARI ED SER S ÇIKIfiLI ED ED 0 ED 1 DX DX Keson (genifl) kuyulardan, nehir ve göllerden, su kanallar ndan, havuzlardan ve depolardan su bas lmas nda kullan lan yüksek debili pompalard r. Kuru çal flmaya karfl seviye flatörü ile beraberdir. Afl r yüklemeye karfl motor termi i bulunmaktad r. Paslanmaz çelik ve döküm kombinasyonundan oluflan gövdesiyle uzun ömürlüdür. 1 mt. fiflli kablosu ile beraberdir. Pompa Çark : Alüminyum Pompa Çark : Döküm Pompa Mili : AISI 416 Pompa Mili : AISI 416 Pompa Gövdesi : Döküm Pompa Gövdesi : Döküm Motor Gövdesi : Alüminyum Motor Gövdesi : Paslanmaz çelik DX SER S ÇIKIfiLI Ç k fl m /h KESON KUYU POMPALARI Keson kuyulardan, depolardan ve havuzlardan, sulama veya hidrofor amaçl uygulamalar için ideal pompalard r. Pompa motorlar monofaze olup termik korumal d rlar, susuz çal flmaya karfl seviye flatörü ile donalt lm flt r. Kontrol panosuyla beraber teslim edilir. Pompa Gövdesi Çark fiaft Sızdırmazlık Motor Koruma Kablo : Paslanmaz çelik : Plastik : Paslanmaz çelik : Mekanik salmastra : Termik : metre KP 0 KP 1 KP 0 Ç k fl m /h SÜRTME ÇARKLI DALGIÇ POMPALAR SKM SER S PN ve SKM serisi pompalar düflük motor güçleri ile yüksek bas nç sa layabilen ekonomik çözümlerdir. 4 veya daha genifl kuyulardan veya depolardan su temini için idealdir. Pompalar metre kablo ve kontrol panosu ile birlikte teslim edilmektedir Pompa Gövdesi : 4PNM için plastik SKM için pirinç Motor Gövdesi : Paslanmaz çelik Çark : Pirinç fiaft : Paslanmaz çelik Sızdırmazlık : Mekanik salmastra Motor Koruma : Termik Kablo : metre Pompalar koruma panosu ile birliktedir. 4SKM0 4SKM1 4SKM0 Ç k fl m /h POMPA DROFOR AKSESUARLAR

10 Liste Kodu 1 4 DALGIÇ POMPALAR VE MOTORLAR DP 6/ 0.75 DP 6/ 1 DP 6/14 14 DP 6/17 17 DP 6/4 4 DP 6/ 4 DP 6/ 5.5 DP 1/9 9 DP 1/11 11 DP 1/14 14 DP 1/ 4 DP 1/ DP 1/ 7.5 DP 1/6 6 G R fi / ÇIKIfi A IZLARI PASLANMAZ ÇEL K ÇARK VE D FÜZÖRLER NOR L Kademe Ç k fl Say s m /h Kademe Say s Ç k fl m /h DROL K KISIM G R fi / ÇIKIfi A IZLARI PASLANMAZ ÇEL K 4 KOMPLE PASLANMAZ DROL K KISIM IMPO MARKA Ç k fl m 0 /h l/s S4SP /1 S4SP / S4SP /1 S4SP / S4SP / S4SP / S4SP / S4SP /9 S4SP /45 S4SP / Ç k fl 0 m /h l/s S4SP 4/0 S4SP 4/1 S4SP 4/17 S4SP 4/1 S4SP 4/5 S4SP 4/ S4SP 4/ S4SP 4/44 S4SP 4/5 S4SP 4/60 S4SP / S4SP /1 S4SP / S4SP /1 S4SP /1 S4SP /5 S4SP / S4SP /7 S4SP / S4SP 1/05 S4SP 1/07 S4SP 1/ S4SP 1/1 S4SP 1/1 S4SP 1/ Ç k fl 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ Ç k fl m /h l/s m /h l/s DER N KUYU DALGIÇ MOTORLARI RKA 4 MOTORLAR (Çin mal ) TALYAN 4 MOTORLAR (Coverco Tesla Sumato) GÜÇ V 0 V GÜÇ V 0 V $ $ 16 $ 4 $ $ 1 $ 14 $ 0 $ 4 $ 0 $ $ 5 $ 6 $ $ 4 $ 76 $ 19 $ 60 $ 5 $ 49 $ 66 $ 705 $ 796 $ 16 $ 1 $ 7 $ 19 $ 6 $ 49 $ 61 $ 69 $ 95 $ $ 4 $ 49 $ 5 $ 61 $ 700 $ $ 956 $ 1.4 $ $ $ 5 $ 5 $ 66 $ 769 $ 1.06 $ POMPA DROFOR AKSESUARLAR

11 Liste Kodu 1 OS P PER FER K POMPALAR your product made in italy VC 0 PB 70 KP 60/1 VC serisi pompalar en uygun fiyatl su bas nçland rma pompalar d r. Ba bahçe sulamada, hidrofor olarak ev ve iflyerlerinde ve sanayide bas nçl suyun gerekti i her yerde kullan labilir. Az yer kaplar, yüksek bas nç sa lar. Afl r ak ma karfl termik koruma mevcuttur. PB 70 ve KP 60/1 pompalar düflük güçte yüksek bir performans sa lar. Pompa malzemesi iç d fl pirinç malzeme oldu undan yüksek hijyen sa lar. Domestik ve endüstriyel uygulamalarda kullan labilir. Emme VC 0.5 VC 0 0. VC 0 1 PB / 1/ KP 60/1 1 /4 /4 m/h VC POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Periferik pompa Pompa Gövdesi : Döküm G PB 70 ve KP 60 için pompa gövdesi komple pirinçtir. Mekanik Keçe : Karbon/seramik Ø 1 Çark Malzemesi : Pirinç 5 Rotorfiaft : AISI 4 Paslanmaz çelik Motor Koruma : IP 44 zolasyon S n f : B Maksimum Emme Derinli i : 4 m Maksimum Ortam S cakl : C * PB 70 ve KP 60 modeli pompalar 0 C s cak suda kullan labilir. VC PERFORMANS E R LER m 1 0 KP 60/ PB VC 0 60 VC 0 VC 0 60 Q L/min. 9 POMPA DROFOR AKSESUARLAR

12 Liste Kodu 1 OS P JET POMPALAR your product made in italy JET BJET IDRA Osip jet tipi pompalar suda kabarc klar olmas durumunda dahi mükemmel emifl yapabilen pompalard r. Ba bahçe sulamada, hidrofor olarak ev, iflyerleri ve sanayide bas nçl suyun gerekti i her yerde kullan labilir. 9 metreden direkt emifl yapabilir sessiz ve sars nt s z çal fl r. IDRA pompalar n suyla temas eden tüm parçalar paslanmaz malzemeden üretildi inden son derece sa l kl ve hijyenik yap dad r. BJET serisi pompalar gerekti inde boynuz (ejektör) k sm sökülerek metreden emiflli ejektörlü derin kuyu pompas na dönüfltürülebilir özelliktedir. Monofaze motorlar n içinde motoru afl r ak m ve s ya karfl koruyan termik bulunmaktad r. OS P DÖKÜM GÖVDEL JET POMPALAR Emme JET 0 0. JET 0 1 JET 1 1. m /h OS P B JET POMPALAR Emme m /h BJET 1 MT 11/'' BJET 0 MT 11/'' BJET 0 MT 11/'' IDRA 0 0. IDRA 0 1 IDRA 1 1. OS P PASLANMAZ ÇEL K JET POMPALAR Emme m /h POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi Pompa Gövdesi : Kendinden emiflli jet pompa : JET ve BJET için döküm G IDRA için paslanmaz çelik Mekanik Keçe : Karbon/seramik Ø 1 Çark Malzemesi : Noril PERFORMANS E R LER m 60 Rotorfiaft : Paslanmaz çelik Motor Koruma : IP 44 zolasyon S n f : B Maksimum Emme Derinli i : 9 m Maksimum Ortam S cakl : C m 60 JETIDRA 1 JETIDRA 0 BJET 0 BJET 1 BJET 0 0 JETIDRA 0 60 Q l/min Q l/min. POMPA DROFOR AKSESUARLAR

13 Liste Kodu 1 OS P YATAY SANTR FÜJ POMPALAR your product made in italy Z SER S Ç FT P R NÇ ÇARKLI ZP SER S TEK P R NÇ ÇARKLI ZM SER S TEK DÖKÜM ÇARKLI Genel maksatl su bas nçland rma pompalar d r. Z serisi çift çarkl oldu undan yüksek irtifa gerektiren su bas nçland rma ifllerinde ve hidrofor olarak kullan labilir. ZP ve ZM serileri tek çarkl olup bol su gerektiren sulama ifllerinde kullan labilir. OS P Ç FT KADEMEL Z SANTR FÜJ POMPALAR Emme Z 0 M 1 11/4'' Z 1 MT 11/4'' Z 0 MT 11/4'' Z 0 MT 11/4'' m /h ZM serilerinin ve 4 gücündeki motorlar sadece monofaze olarak üretilmektedir. PERFORMANS E R LER OS P TEK KADEMEL ZP ZM SANTR FÜJ POMPALAR Emme m /h ZP 0 M 1. 11/'' 11/'' ZP 1 MT " '' ZP 0 MT " '' ZP 0 MT " '' ZM 0 M " '' ZM 0 M 4 4" 4'' m Z ZP ZM m 60 m Z 0 Z 0 0 Z Q l/min. 0 ZP 0 ZP 1 ZP Q l/min. 5 0 ZM 0 ZM Q l/min. POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Yatay santrifüj Pompa Gövdesi : Döküm Mekanik Keçe : Karbon/seramik Çark Malzemesi : Pirinç ZM 0 için döküm Rotorfiaft : Paslanmaz çelik Motor Koruma : IP 44 Termik Koruma : Monofaze modellerde var Emme Derinli i : 7 m 11 POMPA DROFOR AKSESUARLAR

14 Liste Kodu 1 OS P EJEKTÖRLÜ DER N KUYU POMPALARI your product made in italy DWS SER S DWJET SER S DWS ve DWJET pompalar derin kuyulardan en dipteki ejektörü sayesinde çift emifl borusuyla su çekebilen pompalard r. Keson kuyulardan ve en az mm geniflli ine sahip sondaj kuyular ndan suyu direkt olarak çekip istenen yere basabilirler. Ejektörlü pompalar dalg ç pompa kullanmadan metreden dahi suyu problemsiz olarak çekebilirler. (DWS 0 için emme mesafesi metredir.) DWJET pompalar n gövdesine boynuz tip ejektör tak larak tek emme girifli olan jet pompaya dönüfltürülebilmektedir. Monofaze modellerde koruyucu termik bulunmaktad r. Emme 1 Emme DWS SER S Maksimum Emifl Derinli i DWS /4'' 1'' 1'' metre 177 DWJET SER S Emme 1 Emme Maksimum Emifl Derinli i DWJET 1 MT DWJET 0 MT DWJET 0 MT 1 1 /4'' 1 1 /4'' 1 1 /4'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' metre metre metre 5 16 P EJEKTÖR P EJEKTÖR DWS ve DWJET pompa fiyatlar na 1 adet ejektör dahildir. metre emifl derinli i için metre emifl derinli i için 7 7 POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Kendinden emiflli ejektörlü derin kuyu pompas Pompa Gövdesi : Döküm G Mekanik Keçe : Karbon/seramik Çark Malzemesi : Noril Rotorfiaft : Paslanmaz çelik Motor Koruma : IP 44 zolasyon S n f : F Maksimum Emme Derinli i : m DWS 0 için metre Maksimum Ortam S cakl : C EM fi DER NL NE GÖRE POMPA DEB LER Ürün Tipi DWS 0 DWS 0 DWS 0 Ürün Tipi DWS JET 1 DWS JET 0 DWS JET 0 Ejektör E E E E E E Ejektör P P P P P P Emifl Derinli i mt Emifl Derinli i mt. 5 5 lt/ dak. yüksekli i lt/ dak. yüksekli i Debi lt/dakika Debi lt/dakika POMPA DROFOR AKSESUARLAR

15 Liste Kodu 1 OS P POMPALAR OS P YATAY ÇOK KADEMEL SÜPER SESS Z POMPALAR PASLANMAZ ÇEL K ÇARKLI SÜPER SESS Z your product made in italy MCX serisi pompalar en sessiz su bas nçland rma pompalar d r. Ba bahçe sulamada, hidrofor olarak ev ve iflyerlerinde ve de sanayi de bas nçl suyun gerekti i her yerde kullan labilir. Suyla temas eden tüm yüzeyleri paslanmaz oldu undan son derece hijyen ve sa l kl d r. Pompa yatay çok kademeli yap da olup çarklar da paslanmaz çelik malzemeden üretilmifltir. Tüm seri monofaze olup koruyucu motor termi i bulunmaktad r. Emme MCX 0 1 MCX 0 1. MCX 0 11/4'' POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Yatay çok kademeli pompa Pompa Gövdesi : AISI 4 Paslanmaz çelik Mekanik Keçe : Karbon/seramik Çark Malzemesi : AISI 4 Paslanmaz çelik Rotorfiaft : AISI 4 A Paslanmaz çelik Motor Koruma : IP 44 zolasyon S n f : F Maksimum Emme Derinli i : 7 m Maksimum Ortam S cakl : C m PERFORMANS E R LER 60 0 MCX 0 MCX 0 MCX 0 m/h Q l/min. JAKUZ POMPALARI your product made in italy DOGE EVOLUX Mekanik Keçe : Alüminyum karbongrafit zolasyon S n f : F Koruma S n f : IPX 5 idromasajl jakuzilerde kullan lmak üzere üretilmifl teknopolimer gövdeli ve noril çarkl pompalard r. DOGE ve EVOLUX pompalar Volt elektrikle çal flmaktad r. Emme m /h DOGE 0 DOGE 700 DOGE 00 EVOLUX 700 EVOLUX 00 EVOLUX 10 EVOLUX POMPA DROFOR AKSESUARLAR

16 Liste Kodu 1 OS P DRENAJ POMPALARI your product made in italy SPA SER S SPM SER S EXTREMA 00 PASLANMAZ ÇEL K ÇARKLI (SPA SPM ) SPA serisi ve Extrema dalg ç pompalar temel suyu, ya mur suyu gibi az kirli s v lar için uygundur. SPM serisi vorteks çarka sahip olup foseptik özellikli s v lar için uygundur. Tüm modeller su içerisinde sürekli çal flabilen afl r s nmaya karfl termik korumal monofaze motora sahiptirler. Extrema serisi hariç susuz çal flmaya karfl seviye flatörü vard r. Extrema 00 pompa zemindeki suyu mm ye kadar boflaltabilir. SPA 00 SPA 00 SPA 7000 SPA 9000 SPM 00 SPM 7000 SPM 9000 EXTREMA Ç k fl Maks. Partikül mm mm mm mm mm mm 4 mm mm m /h mss SPA POMPA TEKN K B LG LER Pompa Gövdesi : Teknopolimer Motor Gömle i : Paslanmaz çelik AISI 4 Mekanik Keçe : Silikon karbid Çark Malzemesi : Paslanmaz çelik Rotorfiaft : Paslanmaz çelik AISI 4 Kablo : 07RNF Kauçuk metre zolasyon S n f : F Motor Koruma : IP 6 Maksimum Kuru Çal flma Süresi : 1 dakika SPM POMPA TEKN K B LG LER Pompa Gövdesi : Teknopolimer PPFV Motor Gömle i : Paslanmaz çelik AISI 4 Mekanik Keçe : Silikon karbid (ya odal ) Çark Malzemesi : Paslanmaz çelik AISI 4 Rotorfiaft : Paslanmaz çelik AISI 4A fiaft uçlar seramiktir. Kablo : 07RNF kauçuk metre zolasyon S n f : F Motor Koruma : IP 6 Not: SPA 00, SPA 00, SPM 00, Extrema 00 pompalar n çarklar noril malzemedendir. SPA 7000, SPA 9000, SPM 7000, SPM 9000 pompalar n çarklar paslanmaz malzemedendir. PERFORMANS E R LER m SPA 00 EXTRAMA 00 SPA 00 SPA 7000 SPA Q l/min SPM 00 SPM 7000 SPM Q L/dak. POMPA DROFOR AKSESUARLAR

17 Liste Kodu 1 OS P ATIK SU ve Ö ÜTÜCÜ BIÇAKLI DALGIÇ POMPALARI your product made in italy PASLANMAZ ÇEL K ÇARKLI (MXSG) Ö ÜTÜCÜ BIÇAK TURBO NOR L ÇARKLI MX KOMPLE PASLANMAZ ÇEL K SG SER S PASLANMAZ ÇEL K ÇARKLI GRINDER 1 M Turbo serisi pompalar az kirli at k sular için uygun olup kazan dairelerinden, göl ve derelerden ya mur v.b. di er sular yüksek performansla basabilir. MX serisi komple paslanmaz çelik gövdesi ve vorteks tip paslanmaz çelik çark ile foseptik sular n n tahliyesi için uygundurlar. Logarlardan, bodrumlardan, kuyu ve havuzlardan lifli ve foseptik sular n sorunsuzca basabilirler. SG serisi pompalar döküm gövde ve vorteks tip paslanmaz çelik çarka sahip olup foseptik sular n n tahliyesi ve a r tip uygulamalar için idealdirler. Grinder mükemmel talyan teknolojisi ile üretilen yüksek bas nçl parçalay c b çakl pompa lifli at klar içeren sular için idealdir. Pompa çark n n alt nda bulunan b çak, kat at klar ve lifleri parçalayarak pompan n daha rahat çal flmas n sa lar. Tüm modeller su içerisinde sürekli çal flabilen, afl r s nmaya karfl termik korumal monofaze motora sahiptirler. Pompalar susuz çal flmaya karfl seviye flatörü ile donat lm flt r. metre fiflli kauçuk kablo ve hortum rekoru standart teslimat kapsam ndad r. Ç k fl Maks. Partikül m /h TURBO MX 00 MX 00 SG 00 SG 10 GRINDER 1 M / 1 1/ 1 1/ 1 1/ 4 mm mm mm 4 mm 4 mm Ö ütücülü mss POMPA TEKN K B LG LER PERFORMANS E R LER Pompa Tipi : Foseptik için dalg ç pompa (Turbo hariç) (Grinder 1 M) parçalay c b çakl dalg ç pompa Pompa Gövdesi : Paslanmaz çelik AISI 4 SG serisi ve Grinder 1 M için pompa gövdesi dökümdür. Motor Gömle i : Paslanmaz çelik AISI 4 Mekanik Keçe : Silikon karbid (ya odal ) Çark Malzemesi : Paslanmaz çelik AISI 4 Turbo için noril Rotorfiaft : Paslanmaz çelik AISI 4A zolasyon S n f : F Kablo : 07RNF kauçuk metre Motor Koruma : IP 6 Maksimum Kuru Çal flma Süresi : 1 dakika MX 10 SG 10 TURBO MX 00 MX 00 SG Q l / dak. POMPA DROFOR AKSESUARLAR

18 Liste Kodu 1 OS P KESON KUYU POMPALARI your product made in italy * Uygun * Yüksek Kalite * Yüksek Performans * Uzun Ömür MCS KESON KUYU POMPALARI RIO KESON KUYU POMPALARI Keson kuyulardan su temininde en uygun çözüm kendinden flatörlü Osip MCS ve RIO keson kuyu pompalar d r. Sürekli çal flabilen yüksek verimli motorlar monofaze olup afl r s nmaya karfl termik korumal d r. Pompalar metre kauçuk kablosuyla beraber teslim edilir. MCS serisi pompalarda çekvalf ve hortum rekoru standart teslimat kapsam ndad r. Ç k fl A rl k kg m /h MCS 75 MCS 0 RIO 0 RIO 1 RIO mss POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Çok kademeli keson kuyu dalg ç pompas Pompa Gövdesi : MCS serisi için Teknopolimer PPFV RIO serisi için paslanmaz çelik AISI 4 Motor Gömle i : Paslanmaz çelik AISI 4 Mekanik Keçe : Silikon karbid (ya odal ) Çark Malzemesi : MCS için Noryl Çark Malzemesi : RIO için paslanmaz çelik Rotorfiaft : Paslanmaz çelik AISI 4A Kablo : 07RNF Kauçuk metre zolasyon S n f : F Motor Koruma : IP 6 Maksimum Kuru Çal flma Süresi : 1 dakika RIO pompa için flalt say s 45 oldu undan hidrofor yap m na uygundur. PERFORMANS E R LER m RIO 0 MCS 0 RIO 160 MCS 75 RIO Q l/min. POMPA DROFOR AKSESUARLAR

19 Liste Kodu 1 RKA POMPALI PAKET DROFORLAR (1) () () (4) (5) 4 LT TALYAN T P TANKLI 4 LT YATIK TANKLI JET MODELLER Emme Kapasite LT YATIK TANKLI SJET MODELLER Bas nç Aral Bar Debi Litre / Saat LT YATIK TANKLI JET MODELLER 4 Lt. talyan Tipi (1) 4 Lt. Yat k Tankl () 0 LT YATIK TANKLI CK MODELLER rka ve Osip hidroforlar n tamam üretim neticesinde suyla teste tabi tutulmaktad r. Bu test s ras nda hidroforun hidrolik s zd rmazl kontrol edilmekte, bas nç ve hava ayarlar yap lmaktad r. Trifaze hidroforlar koruma ve kontrol panosu olmadan çal flt r lamazlar. idrofor kapasitelerinde belirtilen kat ve daire say lar mühendislik formüllerine göre hesaplanm fl emniyetli de erlerdir. D KKAT!!! Ürün resimleri örnek resimlerdir. RKA PER FER K POMPALI DROFORLAR YILDIZ ÇARKLI Lt. Yat k Tankl () (4) SF DROFOR 0.5 1'' 1'' 1 kat daire 1,5, * * * SF 0 DROFOR 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,5 4, * * * RKA JET POMPALI PAKET DROFORLAR RKA PASLANMAZ JET POMPALI PAKET DROFORLAR SJET 0 M D 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire / kat 7 daire,5 4, * RKA YATAY Ç FT KADEMEL DROFORLAR 0 Lt. Yat k Tankl (5) EURO 0 M D. 1 1'' 1'' 5 kat 5 daire / kat 7 daire,5 4, * JET 0 M D. 1 1'' 1'' 5 kat 5 daire / kat 7 daire,5 4, * JET 1 M D. 1,5 11/4'' 1'' 6 kat 6 daire / 4 kat daire,0 4, * * JET 0 M D. 11/'' 1'' 6 kat daire / 4 kat daire,0 4, * * 6 7 CK 0 M D /4'' 1'' kat daire / kat 6 daire,5 4, * CK 1 M D. 1 1/4'' 1'' 5 kat 5 daire / kat 7 daire,0 4, * * 6 7 CK 0 M D. 1 1/4'' 1'' 6 kat daire / 4 kat daire,5 4, * * CK 0 T D. 1 1/1'' 6 kat daire / 4 kat daire,5 4, * * * 60 CK 0 T D /1'' 6 kat daire / 5 kat daire,5 5, * * * S JET 0 PS 1 DROMATLI DROFOR ÖZELL KLER * Villalarda evlerde iflyerlerinde kolayca kullan labilir. Bas nçl su ihtiyac nda pompay otomatik olarak devreyi sokar yada ç kart r. * idrofor denge tank gerektirmedi inden az yer kaplar. Membran de ifltirme derdi yoktur. * Susuz kald nda kendili inden durdu undan motor korumal d r. Direkt flebekeye ba lanabilir, su deposu olmadan kullan labilir. * Su kesintisinde pompay durdurur. Sular geldi inde otomatik olarak devreye sokar. * Bak m ve ayar gerektirmez * a z nda çekvalf içerdi inden ve manometreli oldu undan kullan c y bu masraflardan kurtar r. * x mm fiflli kauçuk kablosuyla beraber son derece pratik olarak montajlan r. DROMATLI PAKET DROFORLAR Emme Kapasite Bas nç Aral Bar PER FER K POMPALI OTOMAT K DROFORLAR Debi Litre/ Saat PS '' 1'' 1 kat daire 1,5, SF RKA 0.5 1'' 1'' 1 kat daire 1,5, SF 0 RKA 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,0 4, VC OS P 0.5 1'' 1'' 1 kat daire 1,5, VC 0 OS P 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,5 5, JET POMPALI OTOMAT K DROFORLAR JET 0 RKA 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,0 4, JET 1 RKA 1 1'' 1'' 7 kat 7 daire 4,0 5, JET 0 M OS P 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,0 5, JET 1 M OS P 1. 1'' 1'' 5 kat daire,0 5, SJET 0 RKA 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,0 5, M 5 RKA 1. 1'' 1'' 6 kat daire 4,0 5, IDRA 0 M OS P 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,0 5, IDRA 1 M OS P 1. 1'' 1'' 5 kat daire,0 5, PASLANMAZ ÇEL K JET POMPALI OTOMAT K DROFORLAR 17 POMPA DROFOR AKSESUARLAR

20 Liste Kodu 1 OS P RKA POMPALI PAKET DROFORLAR (1) () () (5) (6) 4 LT TALYAN T P TANKLI MODELLER 4 LT YATIK TANKLI IDRAJET MODELLER LT YATIK TANKLI MODELLER 0 LT YATIK TANKLI MODELLER 0 LT YATIK TANKLI Z MODELLER rka ve Osip hidroforlar n tamam üretim neticesinde suyla teste tabi tutulmaktad r. Bu test s ras nda hidroforun hidrolik s zd rmazl kontrol edilmekte, bas nç ve hava ayarlar yap lmaktad r. Trifaze hidroforlar koruma ve kontrol panosu olmadan çal flt r lamazlar. idrofor kapasitelerinde belirtilen kat ve daire say lar mühendislik formüllerine göre hesaplanm fl emniyetli de erlerdir. D KKAT!!! Ürün resimleri örnek resimlerdir. Emme Kapasite OS P PER FER K POMPALI DROFORLAR Bas nç Aral Bar Debi Litre / Saat 4 Lt. talyan Tipi (1) 4 Lt. Yat k Tankl () Lt. Yat k Tankl () OS P VC 0.5 1'' 1'' 1 kat daire 1,5, * * * OS P VC 0 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,5 4, * * * OS P JET POMPALI PAKET DROFORLAR 0 Lt. Yat k Tankl (5) (6) OS P JET 0 M 1 1'' 1'' 5 kat 5 daire / kat 7 daire,5 4, * OS P JET 1 M 1. 1'' 1'' 5 kat daire / kat daire,5 5, * OS P JET /'' 1'' 6 kat 1 daire / 4 kat daire,5 5, * * OS P JET /'' 1'' 6 kat 16 daire / kat 1 daire,5 5, * * OS P JET /'' 1'' 6 kat 1 daire / 4 kat daire,5 5, * * OS P JET POMPALI DR. 9 METREDEN EM fil PASLANMAZ ÇEL K OS P DRA '' 1'' kat daire / kat 4 daire,5 4, * OS P DRA 0 1 1'' 1'' 5 kat 5 daire / kat 6 daire,5 4, * OS P DRA '' 1'' 5 kat daire / kat daire,5 5, * OS P YATAY ÇOK KADEMEL DR. SÜPER SESS Z OS P MCX 0 M 1 1'' 1'' kat 6 daire 1,5, * 60 7 * OS P MCX 0 M 1. 1'' 1'' 4 kat daire / kat 1 Daire,5 4,0 10 * 7 00 * OS P MCX 0 M 1 1 /'' 1'' 7 kat daire / 4 kat Daire,5 5, * * OS P YATAY Ç FT KADEMEL DR. P R NÇ ÇARKLI OS P Z 1 MT 1 1 /4''1'' 5 kat 16 daire / kat Daire,0 4, * * OS P Z 0 MT 1 1 /4''1'' 6 kat 16 daire / kat Daire,5 5, * * OS P Z 0 MT 1 1 /4''1'' kat daire / 5 kat 5 Daire 4,0 6, * * RKA M SER S SÜPER SESS Z V LLA DROFORLARI (4) Emme Kapasite Bas nç Aral Bar Debi Litre / Saat 4 Lt. talyan Tipi (1) 4 Lt. Yat k Tankl () Lt. Yat k Tankl (4) 0 Lt. Yat k Tankl (5) (6) RKA M 5 1, 1'' 1'' 5 Kat Daire / Kat Daire,0 5, * RKA M 6 1,5 1'' 1'' 4 Kat Daire / Kat Daire,0 5, * * RKA M 1'' 1'' Kat Daire / 4 Kat Daire 4,0 6, * * 760 RKA M 5 1'' 1'' 14 Kat Daire / Kat Daire 6,0, * * 9 RKA M 04 11/'' 11/'' 4 kat Daire / Kat Daire,5 4, * * RKA M 05,5 11/'' 11/'' 6 Kat Daire / Kat Daire,0 5, * * POMPA DROFOR AKSESUARLAR

S RKÜLATÖRLER: Performans Aral

S RKÜLATÖRLER: Performans Aral POMPA ÜRÜN KATALO U S RKÜLATÖRLER: Performans Aral TEKL T P Monofaze Trifaze K Z T P Monofaze Trifaze * idrolik de erler tek pompan n maksimum h zda çal flt durum için belirtilmifltir. Teknik bilgilerde

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001 S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Bina Tekniğinde Çözüm Ortağınız

Bina Tekniğinde Çözüm Ortağınız Bina Tekniğinde Çözüm Ortağınız İÇİNDEKİLER Sayfa no Frekans kontrollü, ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları -7 In-line kuru rotorlu sirkülasyon pompaları (15 d/dak) -11 In-line kuru rotorlu sirkülasyon

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 22038 giriniz. adresinde 22038 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2008 say m z ile bir kere daha sizlere merhaba diyoruz. Koca bir y l geride b rakmaya bafllad m z flu günlerde, birçok firma

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı