POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit."

Transkript

1 POMPA & DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 1 PROJE MÜ. TAA. Nfi. SAN. T C. LTD. fit..com.tr

2 Bayiliklerimiz; nema KAL TE POMPA KAL TE DROFOR SUMAK Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL Telefon : / 1 Faks : YAfiAM PROJE OS P MARKALI TALYAN MALI POMPALARIN VE RKA MARKALI ÜRÜNLER N TÜRK YE GENEL DA ITICISIDIR. RKA, YAfiAM PROJE MÜEND SL K F RMASININ TESC LL MARKASIDIR.

3 Yürürlük Tarihi : /04/1 Liste Kodu : 1 De erli dostumuz, 04 y l nda temelleri at lan firmam z, iç piyasadan, talya dan ve uzak do u dan pompa ve hidrofor aksesuarlar getirip toptan sat fl n yapmaktad r. Rekabet gücü yüksek kaliteli ve farkl ürünler sunabilmek için çal flmalar m z devam etmektedir. Uzman kadromuz, rka n n mükemmel ürünlerinin yan s ra temsilcili ini yapt m z di er seçkin üreticilerin kaliteli ürünleriyle birlikte her türlü pompa ve hidrofor ihtiyac n z karfl lamak için hizmetinizdedir. er y l artan çeflitlerimizle bayi ve müflterilerimize daha kapsaml hizmet verme azminde oldu umuzu bilmenizi isteriz. Geliflen teknoloji ve de iflen ihtiyaçlar karfl layabilmek amac ile sürekli olarak geniflleyen ürün gam m za bu y l eklenenler; 1. serisi filtreli havuz pompalar,. TPR serisi yüksek bas nçl dalg ç drenaj pompalar,. ED serisi keson kuyu pompalar, 4. KInox serisi santrifüj çelik pompa, 5. M 5 yatay çelik kademeli pompa, 6. PS 1 serisi mini ev hidroforu, 7. Alarko sirkülasyon pompalar,. Yayl emniyet ventilleri, Lt. membranlar ve genleflme tanklar, Dürüst ve ilkeli hizmeti temel alan firmam z, tüm teknik ve ticari faaliyetlerde karfl l kl kazanmak prensibi ile hareket etmektedir. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili her türlü talep ve görüflleriniz için bizlere ulaflman z rica eder, bu vesile ile bol kazançl ve sa l kl günler dileriz. Sayg lar m zla, rfan KARATAfi Makina Mühendisi Yaflam Proje Müh. Ltd. fiti. 1 ÖNSÖZ, NDEKS RKA PER FER K POMPALAR ve EJEKTÖRLÜ POMPALAR RKA YATAY SANTR FÜJ POMPALAR AVUZ POMPALAR 4 RKA JET ve M SER S YATAY KADEMEL POMPALAR 5 RKA DRENAJ ve ATIK SU DALGIÇ POMPALAR 6 RKA FOSEPT K DALGIÇ POMPALAR 7 TEM Z SU DALGIÇ POMPALAR RKA DER N KUYU DALGIÇ POMPALAR 9 OS P PER FER K POMPALAR OS P JET POMPALAR 11 OS P YATAY SANTR FÜJ POMPALAR 1 OS P EJEKTÖRLÜ DER N KUYU POMPALAR 1 OS P YATAY ÇOK KADEMEL VE JAKUZ POMPALAR 14 OS P DRENAJ POMPALAR OS P ATIK SU ve Ö ÜTÜCÜ BIÇAKLI DALGIÇ POMPALAR 16 OS P KESON KUYU POMPALAR 17 RKA POMPALI PAKET DROFORLAR F YAT L STES SATIfi KOfiULLARI 1. lar m za K.D.V. dahil de ildir.. Fatura tarihine kadar vergilerde oluflacak de ifliklikler fiyatlara yans t lacakt r.. Döviz baz ndaki ürünlerde ödeme tarihindeki T.C.M.B. efektif sat fl kuru geçerlidir. 4. lar ancak ödeme ile sabitlenir. 5. Firmam z haber vermeksizin fiyat listesini ve teknik verileri de ifltirme hakk na sahiptir. 6. Siparifl edilen malzemelerin kargo yada ambarla gönderildi i durumlarda mal n hasar görmesi durumunda sorumluluk müflteriye aittir. Müflteri talep etmedi i sürece sevk olan mala sigorta yap lmaz. Ambar yada kargoda hasarl yada zarar görmüfl ürünleri teslim almay n z, mutlaka tutanak tutturunuz. BAY LER M ZE UYGULANACAK ÖZEL SKONTO ORANLARI (KAMPANYA ÜRÜNLER AR Ç) NAK T ÖDEME % 5 60 GÜN ÖDEME % TOPLU ALIMLARINIZDA EK SKONTO SÖZ KONUSUDUR. LÜTFEN F RMAMIZLA GÖRÜfiÜNÜZ. BANKA ESAP NUMARALARIMIZ F YAT L STES NDEKS 1 OS P RKA POMPALI PAKET DROFORLAR 19 DAF D KEY POMPALI PAKET DROFORLAR ELEKTR K PANOLARI ve PANO MALZEMELER 1 GENLEfiME ve DROFOR TANKLARI NEMA GENLEfiME ve DROFOR TANKLARI NEMA MEMBRANLAR 4 RKA KOMB GENLEfiME TANKI, DENGE KABLARI ve AVA TÜPLER 5 SU ARITMA ÜRÜNLER YEDEK F LTRE ve AKSESUARLAR 6 ARITMA C AZLARI 7 TEKN K MALZEMELER ONEYWELL ÜRÜNLER 9 DROFOR MALZEMELER 1 DROFOR MALZEMELER POMPAMAT VE DROMAT 1 S RKÜLASYON POMPALARI S RKÜLASYON POMPALARI KARfiILAfiTIRMA TABLOSU DROFORLAR Ç N KARfiILAfiTIRMALI SEÇ M TABLOSU 4 T TREfi ML POMPA VE ELEKTROD fl Bankas Ümraniye San. Sit. fib. fiube Kodu :19 esap No : 017 ( ) IBAN No: TR Yap Kredi Bankas Ümraniye Site Yolu fib. fiube Kodu :91 esap No : 656 ( ) IBAN No: TR Adres: Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL Telefon: / 1 Faks : POMPA DROFOR AKSESUARLAR

4 Liste Kodu 1 RKA POMPALAR RKA PER FER K POMPALAR En uygun fiyatl yüksek kaliteli su bas nçland rma pompalar d r. Ba bahçe sulamada, hidrofor olarak ev ve iflyerlerinde güvenle kullan labilir. Sanayide bas nçl suyun gerekti i her yerde kullan labilir. Az yer kaplar, yüksek bas nç sa lar. Afl r ak ma karfl motor koruma termi i bulunmaktad r. Pompa ön gövdesinde pirinç çark yata oldu undan pompa s k flmas riski daha azd r. 1 metre fiflli kablo pompayla beraber standart teslimat kapsam ndad r. Emme m /h SF SF POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Periferik pompa Pompa Gövdesi : Döküm G Mekanik Keçe : Karbon/seramik Ø 1 Çark Malzemesi : Pirinç 5 Çark Yata : Pirinç Enerji : V Rotor fiaft : Paslanmaz çelik Motor Koruma : IP 44 Termik korumal zolasyon S n f : B Maksimum Ortam S cakl : C RKA PASLANMAZ SANTR FÜJ POMPA YEN Pompanın suyla temas eden tüm yüzeyleri çark, pompa gövdesi mil, AISI 4 paslanmaz çeliktir. Yatay tek kademeli yapıdadır. ijyenin önemli oldu u sulama, gıda sıvısı transferi, özel sıvıların transferinde kullanılabilir. Emme Pompa Tipi : Yatay tek kademe Pompa Gövdesi : AISI 4 Mekanik Keçe : Karbon/seramik m /h KINOX /4" Çark Malzemesi : AISI 4 Rotor fiaft : AISI 4 Maksimum Ortam S cakl : 60 C RKA EJEKTÖRLÜ DER N KUYU POMPALARI P R NÇ ÇARKLI DP 0 DP 1 0 Son derece basit ve ekonomik bir montajla çift emifl borusu sayesinde en az mm geniflli e sahip metreye kadar kuyulardan suyu do rudan emifl yap p istenen yere basabilirler. DP pompalar boynuz tip ejektör tak larak tek emme girifli olan jet pompaya dönüfltürülebilmektedir. Tüm seri monofaze olup motorlar n içinde motoru afl r ak ma ve s ya karfl koruyan termik bulunmaktad r. Emme 1 Emme Maksimum Emifl Derinli i DP /4'' 5 metre 90 DP 1 M 1 1 /4'' metre 470 DP 0 M 1 1 /4'' metre 495 * Ejektör fiyata dahildir. POMPA DROFOR AKSESUARLAR

5 Liste Kodu 1 RKA YATAY SANTR FÜJ POMPALAR CK SER S Ç FT P R NÇ ÇARKLI DAYANIKLI P R NÇ ÇARK TK SER S TEK P R NÇ ÇARKLI Genel maksatl su bas nçland rma pompalar d r. CK serisi çift çarkl oldu undan yüksek irtifa gerektiren su bas nçland rma ifllerinde ve hidrofor olarak kullan labilir. TK serisi tek çarkl olup bol su gerektiren sulama ifllerinde kullan labilir. Tüm monofaze modellerde motor koruma termi i bulunmaktad r. RKA Ç FT KADEMEL CK SANTR FÜJ POMPALAR Emme m /h CK 0 M 1 11/4'' CK 1 M 11/4'' CK 0 M 11/4'' CK 0 T 11/'' 11/4'' CK 0 T 4 11/'' 11/4'' RKA TEK KADEMEL TK SANTR FÜJ POMPALAR Emme Emme TK 0 M 1 11/'' 11/'' TK 0 M " '' m /h m /h TK 0 T '' '' TK 0 T 4 4" 4'' TK 5 T 5.5 4" 4'' POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Yatay santrifüj Rotorfiaft : Paslanmaz çelik Pompa Gövdesi : Döküm Motor Koruma : IP 44 Mekanik Keçe : Karbon/seramik Termik Koruma : Monofaze modellerde var. Çark Malzemesi : Pirinç RKA AVUZ POMPALARI Yüzme, süs havuzları yada proses havuzlarında havuz suyunun sirkülasyonu, dezenfeksiyonu, filtrelenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Pompanın emifl kısmında olan, genifl hacimli ön gövdesi sayesinde genifl bir filtre sepeti ihtiva etmektedir. avuz suyunun sirkülasyonu sırasında su içindeki,5 mm' den büyük istenmeyen parçacıklar bu filtrede tutulmaktadır. fieffaf filtre kapa ı sayesinde, filtre kapa ı sökülmeden filtre dolulu u dıflarıdan gözle takip edilebilir. Gerekti inde filtre yerinden alınıp kolayca temizlenebilir M 0 T 1 Emme 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ m /h POMPA DROFOR AKSESUARLAR

6 Liste Kodu 1 RKA JET ve M SER S YATAY KADEMEL POMPALAR P R NÇ ÇARK AÇMA KAPAMA ANATARLI 1 METRE F fil KABLOLU PASLANMAZ ÇEL K ÇARK JET SER LER JET SER LER SJET SER LER EURO 0 JET serisi pompalar suda kabarc klar olmas durumunda dahi mükemmel emifl yapabilen jet tipi pompalard r. Ba bahçe sulamada, hidrofor olarak ev, iflyerleri ve sanayide bas nçl suyun gerekti i her yerde kullan labilir. 9 metreden direkt emifl yapabilir. Sessiz ve sars nt s z çal fl r. 1 metre fiflli kablosu standart teslimat kapsam ndad r. Tüm seri monofaze olup, motorlar n içinde motoru afl r ak ma ve s ya karfl koruyan termik bulunmaktad r. RKA DÖKÜM ve PASLANMAZ ÇEL K GÖVDEL JET POMPALAR Emme m /h EURO JET JET 1 YB JET 1 11/4'' JET 0 11/'' 11/4'' SJET 0 1 1'' 1'' YATAY ÇOK KADEMEL SÜPER SESS Z SANTR FÜJ POMPALAR PASLANMAZ ÇEL K ÇARK M 0 SER S M 0 00 SER S M serisi pompalar sessizlik ve yüksek performans n gerekli oldu u yerlerde kullan l r. idrofor olarak ev ve ifl yerlerinde, otomatik sulama sistemlerinde ve di er bas nçl su gerektiren her yerde kullan labilir. Sessiz ve sars nt s z çal fl r. Tüm seri monofaze olup termik korumal d r. M 5 M 6 M M 5 M 04 M Emme 11/4 11/ 11/ 11/ 11/ POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Yatay çok kademeli santrifüj Pompa Gövdesi : Paslanmaz çelik Pompa GiriflÇ k fl : Döküm G m/h Mekanik Keçeli Çark Difüzör : Karbon seramik : Paslanmaz çelik : Norly POMPA DROFOR AKSESUARLAR

7 Liste Kodu 1 DRENAJ VE ATIK SU DALGIÇ POMPALARI RKA DALGIÇ POMPALAR AZ K RL SULAR Ç N MEKAN K SALMASTRALI PD 55 PDF 75 INOX 7 Kullanım Yeri : PD 55 Ya mur suları INOX 7 Ya mur suları PDF 75 Kirli sular Gövde : PD 55 ve PDF 75 Plastik INOX 7 Paslanmaz çelik Çark : Plastik fiaft : Paslanmaz çelik Sızdırmazlık : Mekanik salmastra Motor Koruma : Termik Motor Gömle i : Paslanmaz çelik Rulman Kapa ı : Alüminyum Kablo : 5 metre Ç k fl m /h PD 55 PDF 75 INOX / 1 1/ mss RKA DALGIÇ POMPALAR K RL SULAR Ç N MINI TPR DÖKÜM ÇARKLI TPR Kullanım Yeri : MINI TPR Ya mur suları TPR Kirli sular, ya mur suyu inflaat temel suyu, bodrum sular ve hafif lifli foseptik s v lar Pompa Gövdesi : MINI TPR ve TPR Döküm Motor Gövdesi : Paslanmaz çelik Çark : MINI TPR ve TPR Döküm fiaft : Paslanmaz çelik Sızdırmazlık : Mekanik salmastra Motor Koruma : Termik Motor Gömle i : Paslanmaz çelik Rulman Kapa ı : Alüminyum Kablo : 5 metre Ç k fl m /h MINI TPR TPR TPR TPR TPR / mss POMPA DROFOR AKSESUARLAR

8 Liste Kodu 1 RKA FOSEPT K DALGIÇ POMPALARI FULL PASLANMAZ ÇEL K DALGIÇ POMPALAR PARÇALAYICI ÇARKLI INOX KOMPLE PASLANMAZ ÇEL K INOX 5 Lifli at k içeren foseptik s v lar için logarlardan ve kuyulardan pis suyun at lmas n sa larlar. Pompa üst gövdesi, pompa alt gövdesi, motor gövdesi, pompa çark ve motor mili full paslanmaz çeliktir. Bu seri pompalar t kanmaz özellikli olup vorteks çarka sahiptirler. Pompalar afl r yüke karfl termik korumal d r ve s v seviye flatörüne sahiptirler. INOX INOX INOX Ç k fl m /h / mss DALGIÇ POMPALAR VORTEKS PARÇALAYICI ÇARKLI STS / TP / M TP / TP / M TP / M STS / TP / M TP / T Kullanım Yeri Pompa Gövdesi Motor Gövdesi 1 : Foseptik sular : Döküm : Paslanmaz çelik Ç k fl 1 1/ m /h mss Çark fiaft Sızdırmazlık : Döküm : Paslanmaz çelik : Mekanik salmastra Motor Koruma Motor Gömle i Rulman Kapa ı Kablo RKA DALGIÇ POMPA Ö ÜTÜCÜ BIÇAKLI : Termik : Paslanmaz çelik : Alüminyum : 5 metre Kullanım Yeri : Lifli at k sular Pompa Gövdesi : Döküm Motor Gövdesi : Paslanmaz çelik Çark : Paslanmaz çelik B çak : Paslanmaz çelik fiaft : Paslanmaz çelik Sızdırmazlık : Mekanik salmastra Motor Koruma : Termik Motor Gömle i : Paslanmaz çelik PBP 100 M PB 10 M 00 M Rulman Kapa ı : Alüminyum lü motorlar ve ç k fllar ile lifli at klar içeren sular için ideal pompalard r. Pompa çark n n Kablo : metre alt nda bulunan b çak, kat at klar ve lifleri parçalayarak pompan n daha rahat çal flmas n sa lar. Ç k fl m /h PBP 100 M PB 10 M mss PB 00 M Ö ÜTÜCÜ BIÇAKLI POMPA DROFOR AKSESUARLAR

9 Liste Kodu 1 TEM Z SU DALGIÇ POMPALARI KESON KUYU DALGIÇ POMPALARI ED SER S ÇIKIfiLI ED ED 0 ED 1 DX DX Keson (genifl) kuyulardan, nehir ve göllerden, su kanallar ndan, havuzlardan ve depolardan su bas lmas nda kullan lan yüksek debili pompalard r. Kuru çal flmaya karfl seviye flatörü ile beraberdir. Afl r yüklemeye karfl motor termi i bulunmaktad r. Paslanmaz çelik ve döküm kombinasyonundan oluflan gövdesiyle uzun ömürlüdür. 1 mt. fiflli kablosu ile beraberdir. Pompa Çark : Alüminyum Pompa Çark : Döküm Pompa Mili : AISI 416 Pompa Mili : AISI 416 Pompa Gövdesi : Döküm Pompa Gövdesi : Döküm Motor Gövdesi : Alüminyum Motor Gövdesi : Paslanmaz çelik DX SER S ÇIKIfiLI Ç k fl m /h KESON KUYU POMPALARI Keson kuyulardan, depolardan ve havuzlardan, sulama veya hidrofor amaçl uygulamalar için ideal pompalard r. Pompa motorlar monofaze olup termik korumal d rlar, susuz çal flmaya karfl seviye flatörü ile donalt lm flt r. Kontrol panosuyla beraber teslim edilir. Pompa Gövdesi Çark fiaft Sızdırmazlık Motor Koruma Kablo : Paslanmaz çelik : Plastik : Paslanmaz çelik : Mekanik salmastra : Termik : metre KP 0 KP 1 KP 0 Ç k fl m /h SÜRTME ÇARKLI DALGIÇ POMPALAR SKM SER S PN ve SKM serisi pompalar düflük motor güçleri ile yüksek bas nç sa layabilen ekonomik çözümlerdir. 4 veya daha genifl kuyulardan veya depolardan su temini için idealdir. Pompalar metre kablo ve kontrol panosu ile birlikte teslim edilmektedir Pompa Gövdesi : 4PNM için plastik SKM için pirinç Motor Gövdesi : Paslanmaz çelik Çark : Pirinç fiaft : Paslanmaz çelik Sızdırmazlık : Mekanik salmastra Motor Koruma : Termik Kablo : metre Pompalar koruma panosu ile birliktedir. 4SKM0 4SKM1 4SKM0 Ç k fl m /h POMPA DROFOR AKSESUARLAR

10 Liste Kodu 1 4 DALGIÇ POMPALAR VE MOTORLAR DP 6/ 0.75 DP 6/ 1 DP 6/14 14 DP 6/17 17 DP 6/4 4 DP 6/ 4 DP 6/ 5.5 DP 1/9 9 DP 1/11 11 DP 1/14 14 DP 1/ 4 DP 1/ DP 1/ 7.5 DP 1/6 6 G R fi / ÇIKIfi A IZLARI PASLANMAZ ÇEL K ÇARK VE D FÜZÖRLER NOR L Kademe Ç k fl Say s m /h Kademe Say s Ç k fl m /h DROL K KISIM G R fi / ÇIKIfi A IZLARI PASLANMAZ ÇEL K 4 KOMPLE PASLANMAZ DROL K KISIM IMPO MARKA Ç k fl m 0 /h l/s S4SP /1 S4SP / S4SP /1 S4SP / S4SP / S4SP / S4SP / S4SP /9 S4SP /45 S4SP / Ç k fl 0 m /h l/s S4SP 4/0 S4SP 4/1 S4SP 4/17 S4SP 4/1 S4SP 4/5 S4SP 4/ S4SP 4/ S4SP 4/44 S4SP 4/5 S4SP 4/60 S4SP / S4SP /1 S4SP / S4SP /1 S4SP /1 S4SP /5 S4SP / S4SP /7 S4SP / S4SP 1/05 S4SP 1/07 S4SP 1/ S4SP 1/1 S4SP 1/1 S4SP 1/ Ç k fl 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ 1 1/ Ç k fl m /h l/s m /h l/s DER N KUYU DALGIÇ MOTORLARI RKA 4 MOTORLAR (Çin mal ) TALYAN 4 MOTORLAR (Coverco Tesla Sumato) GÜÇ V 0 V GÜÇ V 0 V $ $ 16 $ 4 $ $ 1 $ 14 $ 0 $ 4 $ 0 $ $ 5 $ 6 $ $ 4 $ 76 $ 19 $ 60 $ 5 $ 49 $ 66 $ 705 $ 796 $ 16 $ 1 $ 7 $ 19 $ 6 $ 49 $ 61 $ 69 $ 95 $ $ 4 $ 49 $ 5 $ 61 $ 700 $ $ 956 $ 1.4 $ $ $ 5 $ 5 $ 66 $ 769 $ 1.06 $ POMPA DROFOR AKSESUARLAR

11 Liste Kodu 1 OS P PER FER K POMPALAR your product made in italy VC 0 PB 70 KP 60/1 VC serisi pompalar en uygun fiyatl su bas nçland rma pompalar d r. Ba bahçe sulamada, hidrofor olarak ev ve iflyerlerinde ve sanayide bas nçl suyun gerekti i her yerde kullan labilir. Az yer kaplar, yüksek bas nç sa lar. Afl r ak ma karfl termik koruma mevcuttur. PB 70 ve KP 60/1 pompalar düflük güçte yüksek bir performans sa lar. Pompa malzemesi iç d fl pirinç malzeme oldu undan yüksek hijyen sa lar. Domestik ve endüstriyel uygulamalarda kullan labilir. Emme VC 0.5 VC 0 0. VC 0 1 PB / 1/ KP 60/1 1 /4 /4 m/h VC POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Periferik pompa Pompa Gövdesi : Döküm G PB 70 ve KP 60 için pompa gövdesi komple pirinçtir. Mekanik Keçe : Karbon/seramik Ø 1 Çark Malzemesi : Pirinç 5 Rotorfiaft : AISI 4 Paslanmaz çelik Motor Koruma : IP 44 zolasyon S n f : B Maksimum Emme Derinli i : 4 m Maksimum Ortam S cakl : C * PB 70 ve KP 60 modeli pompalar 0 C s cak suda kullan labilir. VC PERFORMANS E R LER m 1 0 KP 60/ PB VC 0 60 VC 0 VC 0 60 Q L/min. 9 POMPA DROFOR AKSESUARLAR

12 Liste Kodu 1 OS P JET POMPALAR your product made in italy JET BJET IDRA Osip jet tipi pompalar suda kabarc klar olmas durumunda dahi mükemmel emifl yapabilen pompalard r. Ba bahçe sulamada, hidrofor olarak ev, iflyerleri ve sanayide bas nçl suyun gerekti i her yerde kullan labilir. 9 metreden direkt emifl yapabilir sessiz ve sars nt s z çal fl r. IDRA pompalar n suyla temas eden tüm parçalar paslanmaz malzemeden üretildi inden son derece sa l kl ve hijyenik yap dad r. BJET serisi pompalar gerekti inde boynuz (ejektör) k sm sökülerek metreden emiflli ejektörlü derin kuyu pompas na dönüfltürülebilir özelliktedir. Monofaze motorlar n içinde motoru afl r ak m ve s ya karfl koruyan termik bulunmaktad r. OS P DÖKÜM GÖVDEL JET POMPALAR Emme JET 0 0. JET 0 1 JET 1 1. m /h OS P B JET POMPALAR Emme m /h BJET 1 MT 11/'' BJET 0 MT 11/'' BJET 0 MT 11/'' IDRA 0 0. IDRA 0 1 IDRA 1 1. OS P PASLANMAZ ÇEL K JET POMPALAR Emme m /h POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi Pompa Gövdesi : Kendinden emiflli jet pompa : JET ve BJET için döküm G IDRA için paslanmaz çelik Mekanik Keçe : Karbon/seramik Ø 1 Çark Malzemesi : Noril PERFORMANS E R LER m 60 Rotorfiaft : Paslanmaz çelik Motor Koruma : IP 44 zolasyon S n f : B Maksimum Emme Derinli i : 9 m Maksimum Ortam S cakl : C m 60 JETIDRA 1 JETIDRA 0 BJET 0 BJET 1 BJET 0 0 JETIDRA 0 60 Q l/min Q l/min. POMPA DROFOR AKSESUARLAR

13 Liste Kodu 1 OS P YATAY SANTR FÜJ POMPALAR your product made in italy Z SER S Ç FT P R NÇ ÇARKLI ZP SER S TEK P R NÇ ÇARKLI ZM SER S TEK DÖKÜM ÇARKLI Genel maksatl su bas nçland rma pompalar d r. Z serisi çift çarkl oldu undan yüksek irtifa gerektiren su bas nçland rma ifllerinde ve hidrofor olarak kullan labilir. ZP ve ZM serileri tek çarkl olup bol su gerektiren sulama ifllerinde kullan labilir. OS P Ç FT KADEMEL Z SANTR FÜJ POMPALAR Emme Z 0 M 1 11/4'' Z 1 MT 11/4'' Z 0 MT 11/4'' Z 0 MT 11/4'' m /h ZM serilerinin ve 4 gücündeki motorlar sadece monofaze olarak üretilmektedir. PERFORMANS E R LER OS P TEK KADEMEL ZP ZM SANTR FÜJ POMPALAR Emme m /h ZP 0 M 1. 11/'' 11/'' ZP 1 MT " '' ZP 0 MT " '' ZP 0 MT " '' ZM 0 M " '' ZM 0 M 4 4" 4'' m Z ZP ZM m 60 m Z 0 Z 0 0 Z Q l/min. 0 ZP 0 ZP 1 ZP Q l/min. 5 0 ZM 0 ZM Q l/min. POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Yatay santrifüj Pompa Gövdesi : Döküm Mekanik Keçe : Karbon/seramik Çark Malzemesi : Pirinç ZM 0 için döküm Rotorfiaft : Paslanmaz çelik Motor Koruma : IP 44 Termik Koruma : Monofaze modellerde var Emme Derinli i : 7 m 11 POMPA DROFOR AKSESUARLAR

14 Liste Kodu 1 OS P EJEKTÖRLÜ DER N KUYU POMPALARI your product made in italy DWS SER S DWJET SER S DWS ve DWJET pompalar derin kuyulardan en dipteki ejektörü sayesinde çift emifl borusuyla su çekebilen pompalard r. Keson kuyulardan ve en az mm geniflli ine sahip sondaj kuyular ndan suyu direkt olarak çekip istenen yere basabilirler. Ejektörlü pompalar dalg ç pompa kullanmadan metreden dahi suyu problemsiz olarak çekebilirler. (DWS 0 için emme mesafesi metredir.) DWJET pompalar n gövdesine boynuz tip ejektör tak larak tek emme girifli olan jet pompaya dönüfltürülebilmektedir. Monofaze modellerde koruyucu termik bulunmaktad r. Emme 1 Emme DWS SER S Maksimum Emifl Derinli i DWS /4'' 1'' 1'' metre 177 DWJET SER S Emme 1 Emme Maksimum Emifl Derinli i DWJET 1 MT DWJET 0 MT DWJET 0 MT 1 1 /4'' 1 1 /4'' 1 1 /4'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' 1'' metre metre metre 5 16 P EJEKTÖR P EJEKTÖR DWS ve DWJET pompa fiyatlar na 1 adet ejektör dahildir. metre emifl derinli i için metre emifl derinli i için 7 7 POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Kendinden emiflli ejektörlü derin kuyu pompas Pompa Gövdesi : Döküm G Mekanik Keçe : Karbon/seramik Çark Malzemesi : Noril Rotorfiaft : Paslanmaz çelik Motor Koruma : IP 44 zolasyon S n f : F Maksimum Emme Derinli i : m DWS 0 için metre Maksimum Ortam S cakl : C EM fi DER NL NE GÖRE POMPA DEB LER Ürün Tipi DWS 0 DWS 0 DWS 0 Ürün Tipi DWS JET 1 DWS JET 0 DWS JET 0 Ejektör E E E E E E Ejektör P P P P P P Emifl Derinli i mt Emifl Derinli i mt. 5 5 lt/ dak. yüksekli i lt/ dak. yüksekli i Debi lt/dakika Debi lt/dakika POMPA DROFOR AKSESUARLAR

15 Liste Kodu 1 OS P POMPALAR OS P YATAY ÇOK KADEMEL SÜPER SESS Z POMPALAR PASLANMAZ ÇEL K ÇARKLI SÜPER SESS Z your product made in italy MCX serisi pompalar en sessiz su bas nçland rma pompalar d r. Ba bahçe sulamada, hidrofor olarak ev ve iflyerlerinde ve de sanayi de bas nçl suyun gerekti i her yerde kullan labilir. Suyla temas eden tüm yüzeyleri paslanmaz oldu undan son derece hijyen ve sa l kl d r. Pompa yatay çok kademeli yap da olup çarklar da paslanmaz çelik malzemeden üretilmifltir. Tüm seri monofaze olup koruyucu motor termi i bulunmaktad r. Emme MCX 0 1 MCX 0 1. MCX 0 11/4'' POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Yatay çok kademeli pompa Pompa Gövdesi : AISI 4 Paslanmaz çelik Mekanik Keçe : Karbon/seramik Çark Malzemesi : AISI 4 Paslanmaz çelik Rotorfiaft : AISI 4 A Paslanmaz çelik Motor Koruma : IP 44 zolasyon S n f : F Maksimum Emme Derinli i : 7 m Maksimum Ortam S cakl : C m PERFORMANS E R LER 60 0 MCX 0 MCX 0 MCX 0 m/h Q l/min. JAKUZ POMPALARI your product made in italy DOGE EVOLUX Mekanik Keçe : Alüminyum karbongrafit zolasyon S n f : F Koruma S n f : IPX 5 idromasajl jakuzilerde kullan lmak üzere üretilmifl teknopolimer gövdeli ve noril çarkl pompalard r. DOGE ve EVOLUX pompalar Volt elektrikle çal flmaktad r. Emme m /h DOGE 0 DOGE 700 DOGE 00 EVOLUX 700 EVOLUX 00 EVOLUX 10 EVOLUX POMPA DROFOR AKSESUARLAR

16 Liste Kodu 1 OS P DRENAJ POMPALARI your product made in italy SPA SER S SPM SER S EXTREMA 00 PASLANMAZ ÇEL K ÇARKLI (SPA SPM ) SPA serisi ve Extrema dalg ç pompalar temel suyu, ya mur suyu gibi az kirli s v lar için uygundur. SPM serisi vorteks çarka sahip olup foseptik özellikli s v lar için uygundur. Tüm modeller su içerisinde sürekli çal flabilen afl r s nmaya karfl termik korumal monofaze motora sahiptirler. Extrema serisi hariç susuz çal flmaya karfl seviye flatörü vard r. Extrema 00 pompa zemindeki suyu mm ye kadar boflaltabilir. SPA 00 SPA 00 SPA 7000 SPA 9000 SPM 00 SPM 7000 SPM 9000 EXTREMA Ç k fl Maks. Partikül mm mm mm mm mm mm 4 mm mm m /h mss SPA POMPA TEKN K B LG LER Pompa Gövdesi : Teknopolimer Motor Gömle i : Paslanmaz çelik AISI 4 Mekanik Keçe : Silikon karbid Çark Malzemesi : Paslanmaz çelik Rotorfiaft : Paslanmaz çelik AISI 4 Kablo : 07RNF Kauçuk metre zolasyon S n f : F Motor Koruma : IP 6 Maksimum Kuru Çal flma Süresi : 1 dakika SPM POMPA TEKN K B LG LER Pompa Gövdesi : Teknopolimer PPFV Motor Gömle i : Paslanmaz çelik AISI 4 Mekanik Keçe : Silikon karbid (ya odal ) Çark Malzemesi : Paslanmaz çelik AISI 4 Rotorfiaft : Paslanmaz çelik AISI 4A fiaft uçlar seramiktir. Kablo : 07RNF kauçuk metre zolasyon S n f : F Motor Koruma : IP 6 Not: SPA 00, SPA 00, SPM 00, Extrema 00 pompalar n çarklar noril malzemedendir. SPA 7000, SPA 9000, SPM 7000, SPM 9000 pompalar n çarklar paslanmaz malzemedendir. PERFORMANS E R LER m SPA 00 EXTRAMA 00 SPA 00 SPA 7000 SPA Q l/min SPM 00 SPM 7000 SPM Q L/dak. POMPA DROFOR AKSESUARLAR

17 Liste Kodu 1 OS P ATIK SU ve Ö ÜTÜCÜ BIÇAKLI DALGIÇ POMPALARI your product made in italy PASLANMAZ ÇEL K ÇARKLI (MXSG) Ö ÜTÜCÜ BIÇAK TURBO NOR L ÇARKLI MX KOMPLE PASLANMAZ ÇEL K SG SER S PASLANMAZ ÇEL K ÇARKLI GRINDER 1 M Turbo serisi pompalar az kirli at k sular için uygun olup kazan dairelerinden, göl ve derelerden ya mur v.b. di er sular yüksek performansla basabilir. MX serisi komple paslanmaz çelik gövdesi ve vorteks tip paslanmaz çelik çark ile foseptik sular n n tahliyesi için uygundurlar. Logarlardan, bodrumlardan, kuyu ve havuzlardan lifli ve foseptik sular n sorunsuzca basabilirler. SG serisi pompalar döküm gövde ve vorteks tip paslanmaz çelik çarka sahip olup foseptik sular n n tahliyesi ve a r tip uygulamalar için idealdirler. Grinder mükemmel talyan teknolojisi ile üretilen yüksek bas nçl parçalay c b çakl pompa lifli at klar içeren sular için idealdir. Pompa çark n n alt nda bulunan b çak, kat at klar ve lifleri parçalayarak pompan n daha rahat çal flmas n sa lar. Tüm modeller su içerisinde sürekli çal flabilen, afl r s nmaya karfl termik korumal monofaze motora sahiptirler. Pompalar susuz çal flmaya karfl seviye flatörü ile donat lm flt r. metre fiflli kauçuk kablo ve hortum rekoru standart teslimat kapsam ndad r. Ç k fl Maks. Partikül m /h TURBO MX 00 MX 00 SG 00 SG 10 GRINDER 1 M / 1 1/ 1 1/ 1 1/ 4 mm mm mm 4 mm 4 mm Ö ütücülü mss POMPA TEKN K B LG LER PERFORMANS E R LER Pompa Tipi : Foseptik için dalg ç pompa (Turbo hariç) (Grinder 1 M) parçalay c b çakl dalg ç pompa Pompa Gövdesi : Paslanmaz çelik AISI 4 SG serisi ve Grinder 1 M için pompa gövdesi dökümdür. Motor Gömle i : Paslanmaz çelik AISI 4 Mekanik Keçe : Silikon karbid (ya odal ) Çark Malzemesi : Paslanmaz çelik AISI 4 Turbo için noril Rotorfiaft : Paslanmaz çelik AISI 4A zolasyon S n f : F Kablo : 07RNF kauçuk metre Motor Koruma : IP 6 Maksimum Kuru Çal flma Süresi : 1 dakika MX 10 SG 10 TURBO MX 00 MX 00 SG Q l / dak. POMPA DROFOR AKSESUARLAR

18 Liste Kodu 1 OS P KESON KUYU POMPALARI your product made in italy * Uygun * Yüksek Kalite * Yüksek Performans * Uzun Ömür MCS KESON KUYU POMPALARI RIO KESON KUYU POMPALARI Keson kuyulardan su temininde en uygun çözüm kendinden flatörlü Osip MCS ve RIO keson kuyu pompalar d r. Sürekli çal flabilen yüksek verimli motorlar monofaze olup afl r s nmaya karfl termik korumal d r. Pompalar metre kauçuk kablosuyla beraber teslim edilir. MCS serisi pompalarda çekvalf ve hortum rekoru standart teslimat kapsam ndad r. Ç k fl A rl k kg m /h MCS 75 MCS 0 RIO 0 RIO 1 RIO mss POMPA TEKN K B LG LER Pompa Tipi : Çok kademeli keson kuyu dalg ç pompas Pompa Gövdesi : MCS serisi için Teknopolimer PPFV RIO serisi için paslanmaz çelik AISI 4 Motor Gömle i : Paslanmaz çelik AISI 4 Mekanik Keçe : Silikon karbid (ya odal ) Çark Malzemesi : MCS için Noryl Çark Malzemesi : RIO için paslanmaz çelik Rotorfiaft : Paslanmaz çelik AISI 4A Kablo : 07RNF Kauçuk metre zolasyon S n f : F Motor Koruma : IP 6 Maksimum Kuru Çal flma Süresi : 1 dakika RIO pompa için flalt say s 45 oldu undan hidrofor yap m na uygundur. PERFORMANS E R LER m RIO 0 MCS 0 RIO 160 MCS 75 RIO Q l/min. POMPA DROFOR AKSESUARLAR

19 Liste Kodu 1 RKA POMPALI PAKET DROFORLAR (1) () () (4) (5) 4 LT TALYAN T P TANKLI 4 LT YATIK TANKLI JET MODELLER Emme Kapasite LT YATIK TANKLI SJET MODELLER Bas nç Aral Bar Debi Litre / Saat LT YATIK TANKLI JET MODELLER 4 Lt. talyan Tipi (1) 4 Lt. Yat k Tankl () 0 LT YATIK TANKLI CK MODELLER rka ve Osip hidroforlar n tamam üretim neticesinde suyla teste tabi tutulmaktad r. Bu test s ras nda hidroforun hidrolik s zd rmazl kontrol edilmekte, bas nç ve hava ayarlar yap lmaktad r. Trifaze hidroforlar koruma ve kontrol panosu olmadan çal flt r lamazlar. idrofor kapasitelerinde belirtilen kat ve daire say lar mühendislik formüllerine göre hesaplanm fl emniyetli de erlerdir. D KKAT!!! Ürün resimleri örnek resimlerdir. RKA PER FER K POMPALI DROFORLAR YILDIZ ÇARKLI Lt. Yat k Tankl () (4) SF DROFOR 0.5 1'' 1'' 1 kat daire 1,5, * * * SF 0 DROFOR 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,5 4, * * * RKA JET POMPALI PAKET DROFORLAR RKA PASLANMAZ JET POMPALI PAKET DROFORLAR SJET 0 M D 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire / kat 7 daire,5 4, * RKA YATAY Ç FT KADEMEL DROFORLAR 0 Lt. Yat k Tankl (5) EURO 0 M D. 1 1'' 1'' 5 kat 5 daire / kat 7 daire,5 4, * JET 0 M D. 1 1'' 1'' 5 kat 5 daire / kat 7 daire,5 4, * JET 1 M D. 1,5 11/4'' 1'' 6 kat 6 daire / 4 kat daire,0 4, * * JET 0 M D. 11/'' 1'' 6 kat daire / 4 kat daire,0 4, * * 6 7 CK 0 M D /4'' 1'' kat daire / kat 6 daire,5 4, * CK 1 M D. 1 1/4'' 1'' 5 kat 5 daire / kat 7 daire,0 4, * * 6 7 CK 0 M D. 1 1/4'' 1'' 6 kat daire / 4 kat daire,5 4, * * CK 0 T D. 1 1/1'' 6 kat daire / 4 kat daire,5 4, * * * 60 CK 0 T D /1'' 6 kat daire / 5 kat daire,5 5, * * * S JET 0 PS 1 DROMATLI DROFOR ÖZELL KLER * Villalarda evlerde iflyerlerinde kolayca kullan labilir. Bas nçl su ihtiyac nda pompay otomatik olarak devreyi sokar yada ç kart r. * idrofor denge tank gerektirmedi inden az yer kaplar. Membran de ifltirme derdi yoktur. * Susuz kald nda kendili inden durdu undan motor korumal d r. Direkt flebekeye ba lanabilir, su deposu olmadan kullan labilir. * Su kesintisinde pompay durdurur. Sular geldi inde otomatik olarak devreye sokar. * Bak m ve ayar gerektirmez * a z nda çekvalf içerdi inden ve manometreli oldu undan kullan c y bu masraflardan kurtar r. * x mm fiflli kauçuk kablosuyla beraber son derece pratik olarak montajlan r. DROMATLI PAKET DROFORLAR Emme Kapasite Bas nç Aral Bar PER FER K POMPALI OTOMAT K DROFORLAR Debi Litre/ Saat PS '' 1'' 1 kat daire 1,5, SF RKA 0.5 1'' 1'' 1 kat daire 1,5, SF 0 RKA 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,0 4, VC OS P 0.5 1'' 1'' 1 kat daire 1,5, VC 0 OS P 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,5 5, JET POMPALI OTOMAT K DROFORLAR JET 0 RKA 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,0 4, JET 1 RKA 1 1'' 1'' 7 kat 7 daire 4,0 5, JET 0 M OS P 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,0 5, JET 1 M OS P 1. 1'' 1'' 5 kat daire,0 5, SJET 0 RKA 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,0 5, M 5 RKA 1. 1'' 1'' 6 kat daire 4,0 5, IDRA 0 M OS P 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,0 5, IDRA 1 M OS P 1. 1'' 1'' 5 kat daire,0 5, PASLANMAZ ÇEL K JET POMPALI OTOMAT K DROFORLAR 17 POMPA DROFOR AKSESUARLAR

20 Liste Kodu 1 OS P RKA POMPALI PAKET DROFORLAR (1) () () (5) (6) 4 LT TALYAN T P TANKLI MODELLER 4 LT YATIK TANKLI IDRAJET MODELLER LT YATIK TANKLI MODELLER 0 LT YATIK TANKLI MODELLER 0 LT YATIK TANKLI Z MODELLER rka ve Osip hidroforlar n tamam üretim neticesinde suyla teste tabi tutulmaktad r. Bu test s ras nda hidroforun hidrolik s zd rmazl kontrol edilmekte, bas nç ve hava ayarlar yap lmaktad r. Trifaze hidroforlar koruma ve kontrol panosu olmadan çal flt r lamazlar. idrofor kapasitelerinde belirtilen kat ve daire say lar mühendislik formüllerine göre hesaplanm fl emniyetli de erlerdir. D KKAT!!! Ürün resimleri örnek resimlerdir. Emme Kapasite OS P PER FER K POMPALI DROFORLAR Bas nç Aral Bar Debi Litre / Saat 4 Lt. talyan Tipi (1) 4 Lt. Yat k Tankl () Lt. Yat k Tankl () OS P VC 0.5 1'' 1'' 1 kat daire 1,5, * * * OS P VC 0 1 1'' 1'' 4 kat 4 daire,5 4, * * * OS P JET POMPALI PAKET DROFORLAR 0 Lt. Yat k Tankl (5) (6) OS P JET 0 M 1 1'' 1'' 5 kat 5 daire / kat 7 daire,5 4, * OS P JET 1 M 1. 1'' 1'' 5 kat daire / kat daire,5 5, * OS P JET /'' 1'' 6 kat 1 daire / 4 kat daire,5 5, * * OS P JET /'' 1'' 6 kat 16 daire / kat 1 daire,5 5, * * OS P JET /'' 1'' 6 kat 1 daire / 4 kat daire,5 5, * * OS P JET POMPALI DR. 9 METREDEN EM fil PASLANMAZ ÇEL K OS P DRA '' 1'' kat daire / kat 4 daire,5 4, * OS P DRA 0 1 1'' 1'' 5 kat 5 daire / kat 6 daire,5 4, * OS P DRA '' 1'' 5 kat daire / kat daire,5 5, * OS P YATAY ÇOK KADEMEL DR. SÜPER SESS Z OS P MCX 0 M 1 1'' 1'' kat 6 daire 1,5, * 60 7 * OS P MCX 0 M 1. 1'' 1'' 4 kat daire / kat 1 Daire,5 4,0 10 * 7 00 * OS P MCX 0 M 1 1 /'' 1'' 7 kat daire / 4 kat Daire,5 5, * * OS P YATAY Ç FT KADEMEL DR. P R NÇ ÇARKLI OS P Z 1 MT 1 1 /4''1'' 5 kat 16 daire / kat Daire,0 4, * * OS P Z 0 MT 1 1 /4''1'' 6 kat 16 daire / kat Daire,5 5, * * OS P Z 0 MT 1 1 /4''1'' kat daire / 5 kat 5 Daire 4,0 6, * * RKA M SER S SÜPER SESS Z V LLA DROFORLARI (4) Emme Kapasite Bas nç Aral Bar Debi Litre / Saat 4 Lt. talyan Tipi (1) 4 Lt. Yat k Tankl () Lt. Yat k Tankl (4) 0 Lt. Yat k Tankl (5) (6) RKA M 5 1, 1'' 1'' 5 Kat Daire / Kat Daire,0 5, * RKA M 6 1,5 1'' 1'' 4 Kat Daire / Kat Daire,0 5, * * RKA M 1'' 1'' Kat Daire / 4 Kat Daire 4,0 6, * * 760 RKA M 5 1'' 1'' 14 Kat Daire / Kat Daire 6,0, * * 9 RKA M 04 11/'' 11/'' 4 kat Daire / Kat Daire,5 4, * * RKA M 05,5 11/'' 11/'' 6 Kat Daire / Kat Daire,0 5, * * POMPA DROFOR AKSESUARLAR

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları

Kapalı Genleşme Tankları Kapalı Genleşme Tankları ALFEN Değiştirilebilir Membranlı Genleşme Tankları (-10 C + 120 C Arası) Model Çalışma Basıncı (Bar) Ön Gaz Basıncı (Bar) Çap (mm) Yükseklik (mm) Bağlantı ALFEN-24 KÜRE 8 1,5 363

Detaylı

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. TEL:(0312)309 30 59 FAX.(0312) 309 30 69 http://www.ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=46 SANTRİFÜJ POMPALAR Periferikal Pompalar - SQB : Pirinç Sürtme pirinç fanlı

Detaylı

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu

Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu DAF 2015 Hidroforlarda kat ve daire say s na göre pratik seçim tablosu GENLEŞME TANKLARI Tank Tip/Kodu Max. İşletme Basıncı T-25 6 TH - 25 ( Yatık ) 6 T - 50 6 TM - 50 ( Ayaklı ) 6 TH - 50 ( Yatık ) 6

Detaylı

OTOMATİK HİDROFOR SİSTEMİ - PERİFERAL POMPALI ve HİDROMATLI - MİNİ-HİDRO SERİSİ

OTOMATİK HİDROFOR SİSTEMİ - PERİFERAL POMPALI ve HİDROMATLI - MİNİ-HİDRO SERİSİ Küçük Konutsal Ürün Grubu - Paket idroforlar OTOMATİK İDROFOR SİSTEMİ - PERİFERAL POMPALI ve İDROMATLI - MİNİ-İDRO SERİSİ Fan : Pirinç (p) BAĞLANTI KAPASITE Q (m 3 /h) (mss) KAT DAİRE Konutlarda,işyerlerinde

Detaylı

KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012

KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012 KonutsalÜrünler FiyatListesi 2012 Rev : 1 Rev : 1 Sıcaklık : Döküm Prinç Maksimum +40 C SANTRİFÜJ POMPALAR Periferikal - PM Periferal pompalar düşük motor gücü ile yüksek basınç elde edebilen pompalardır.

Detaylı

Su yun oldugu her yerde...

Su yun oldugu her yerde... Su yun oldugu her yerde... ÜRÜN KATALOĞU ETNA FİYAT LİSTESİ www.etna.com.tr info@etna.com.tr REV: 01 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA ÜRÜN ADI SAYFA NO Küçük konutsal paket hidroforlar ETNA mini hidro1&2 ETNA JET

Detaylı

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir.

Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. 06.1 REV. 2 Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET

Detaylı

Otomatik Şamandıralı Plastik Dranaj Pompa

Otomatik Şamandıralı Plastik Dranaj Pompa Temiz Su Plastik Drenaj Pompalar MODEL DIŞ GÖVDE GÜÇ. DEBİ BASINÇ PARTİKÜL DFSP400 PLASTİK 400 W 7000 l/h 7,5mt 5mm Q1CP400C2 PLASTİK 400 W 7000 l/h 7,5mt 5mm Q1CP550C2 PLASTİK 550 W 100 l/h 9mt 5mm Q1CP750C2

Detaylı

ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/01/2009 Bu liste 01/09/2006 tarihli liste yerine gecer

ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/01/2009 Bu liste 01/09/2006 tarihli liste yerine gecer SICAK VE SOĞUK SU ĐÇĐN makina ve armatür san. a.ş. ALFEN DEĞĐŞEBĐLĐR MEMBRANLI KAPALI GENLEŞME TANKLARI TAVSĐYE EDĐLEN BAYĐ SATIŞ FĐAT LĐSTESĐ 05/0/009 Bu liste 0/09/006 tarihli liste yerine gecer TĐP

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi...3-36. Hidrofor Fiyat Listesi...40-51. GHN Fiyat Listesi...55-68

İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi...3-36. Hidrofor Fiyat Listesi...40-51. GHN Fiyat Listesi...55-68 İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... Hidrofor Fiyat Listesi... GHN Fiyat Listesi... 8 POMPA FİYAT LİSTESİ MONOFAZE MOTORLA BAĞLI POMPALAR MONOBLOK TEK KADEMELİ POMPALAR POMPA TİPİ SML SM SMH MOTOR GÜCÜ

Detaylı

Su yun oldugu her yerde...

Su yun oldugu her yerde... Su yun oldugu her yerde... ÜRÜN KATALOĞU ETNA FİYAT LİSTESİ www.etna.com.tr info@etna.com.tr REV: 01 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA ÜRÜN ADI SAYFA NO Küçük konutsal paket hidroforlar ETNA mini hidro1&2 ETNA JET

Detaylı

Pompa Fiyat Listesi... 3-38 SML-SM-SMH-SLGM-SLGHM-SRM-JET M-SPHM-SP 1.5M-PSTH-SDY-SPFM. Hidrofor Fiyat Listesi... 39-51

Pompa Fiyat Listesi... 3-38 SML-SM-SMH-SLGM-SLGHM-SRM-JET M-SPHM-SP 1.5M-PSTH-SDY-SPFM. Hidrofor Fiyat Listesi... 39-51 FL İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET MSPHMSP.MPSTHSDYSPFM SLGTSPFGRV VD SKMV JETSPSRTRKPSTPSTHSLGSDY SNT SCNGRV SKM C 7 8 SDYSPRKSLGGRVSCN ÇIPLAK ve AKUPLAJ SKM ÇIPLAK ve AKUPLAJ

Detaylı

POMPA ÜRÜN KATALO U. GEN fi ÜRÜN GAMI, LER TEKNOLOJ, YÜKSEK KAL TE

POMPA ÜRÜN KATALO U. GEN fi ÜRÜN GAMI, LER TEKNOLOJ, YÜKSEK KAL TE POMPA ÜRÜN KATALO U GEN fi ÜRÜN GAMI, LER TEKNOLOJ, YÜKSEK KAL TE ISLAK ROTORLU S RKÜLATÖRLER: PERFORMANS ARALI I TEKL T P MONOFAZE TR FAZE K Z T P MONOFAZE TR FAZE m /h I/dak Tabloda belirtilen hidrolik

Detaylı

SANTRİFÜJ POMPALAR Periferikal - PM

SANTRİFÜJ POMPALAR Periferikal - PM Gövde : Döküm - Bronz Fan : Pirinç (AISI 416) 2014/1 - Euro ( ) SANTRİFÜJ POMPALAR Periferikal - PM Yeni Ürün Düşük motor güçleriyle yüksek basınç elde edilir. Kompakt dizaynı az yer kaplar. Makine imalatında,

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

EKİM 09.0 REV. Standart Pompa baskı hatalarından sorumlu değildir. Değişiklik hakkını saklı tutar. Listelerde belirtilen fiyatlar tavsiye niteliğindedir. İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

www.ozturkltd.com.tr SİRKÜLASYON POMPALARI TEKN K ÖZELL KLER Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz

www.ozturkltd.com.tr SİRKÜLASYON POMPALARI TEKN K ÖZELL KLER Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz SİRKÜLASYON POMPALARI ÜRÜN KODU ÜRÜN T P PE N Ba lant Çap Bas nç S n f Güç (Watt) Voltaj-Faz D L, ÜÇ HIZLI S RKÜLASYON POMPALARI 4 TAKS T 6 TAKS T 12 TAKS T 63.10.001.0015 NPVO 26 P* 1 1/2" Max. 6 Bar

Detaylı

Sarı Tesisat Malzemeleri

Sarı Tesisat Malzemeleri Sarı Tesisat Malzemeleri Eca Sarı Ve Bronz Ürünler Eca Sarı Malzemeler Eca Çalpara Çekvalf Eca Bronz Yatık Çekvalf Eca Kondestop Eca Buhar Vanası Eca Çalpara Çekvalf Eca Bronz Yatık Çekvalf Eca Buhar Kondenstop

Detaylı

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. TEL:(0312) FAX.(0312)

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. TEL:(0312) FAX.(0312) http://www.ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=46 PM ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ. TEL:(0312)309 30 59 FAX.(0312) 309 30 69 SÜRTME FANLI (Peripheral) i Güç Giriş - Çıkış Fan (Çark) Liste Fiyatı -

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

2010/5 Satış Fiyat Listesi -TL-

2010/5 Satış Fiyat Listesi -TL- 2010/5 Satış Fiyat Listesi -TL- 2 Kutup, 380, 50Hz MS801 MS802 MS90S MS90L MS100L MS112M MS132S1 MS132S2 MS160M1 MS160M2 MS160L /Tip ASENKRON ELEKTRİK MOTORLARI (kw) Devir d/d TRİFAZE Akım (A) erim (%)

Detaylı

Sarı Tesisat Malzemeleri

Sarı Tesisat Malzemeleri Sarı Tesisat Malzemeleri Eca Sarı Ve Bronz Ürünler Eca Sarı Malzemeler Eca Çalpara Çekvalf Eca Bronz Yatık Çekvalf Eca Kondestop Eca Buhar Vanası Eca Çalpara Çekvalf Eca Bronz Yatık Çekvalf Eca Buhar Kondenstop

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/E / - BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa Ç k

Detaylı

HİDROFOR POMPA SİSTEMLERİ HİDROFOR SİSTEMLERİ

HİDROFOR POMPA SİSTEMLERİ HİDROFOR SİSTEMLERİ İDROFOR POMPA SİSTEMLERİ İDROFOR SİSTEMLERİ E.SYBOX Serisi Elektronik Frekans Kontrollü idrofor E.sybox konut kullanımı için hidrofor alanında dünyanın en gelişmiş ergonomik sistemidir Minimum enerji tüketimi

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 1 03.205/01 Motor kumandalı monoray vinç (10 metre açıklıkta), 1 Ton kaldırma kapasiteli 2 09.001 Kuyu inkişafı (Geliştirilmesi) - + - + - - - 3 09.002/2

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi ETNA Norm Pompalar Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA Norm Pompalar (DIN EN 733) İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı

Detaylı

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi

Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar. EA Serisi Yatay Tek Kademeli Santrifüj Norm Pompalar EA Serisi Tecrübe Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın ARGE, üretim ve uygulama deneyimi, uzman satış ve satış sonrası hizmetlerimiz ile kaliteden ödün

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi

Dalg ç Pompalar AL 6 KPS Serisi Dalg ç Pompalar AL KPS Serisi Su Su kadar de erli KALİTE EM SERTİFİKA. KG Türkiye nin. Büyük Gölü Alarko dan... Alarko, 97 y l ndan bu yana üretti i ellibinden fazla dalg ç pompa ile Türkiye ye Van Gölü

Detaylı

SİRKÜLASYON POMPALARI

SİRKÜLASYON POMPALARI Gövde: Döküm Fan : Plastik Giriş - Çıkış Mesafesi: 130 mm SİRKÜLASYON POMPALARI Üç Hızlı - Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları (Dişli bağlantı) In-Line Bağlantı Çıkış Kapasite (3.hız için) Çapı Çapı 1.Hız

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

Pompa Fiyat Listesi SML-SM-SMH-SLGM-SLGHM-SRM-JET M-SPHM-SP 1.5M-PSTH-SDY-SPFM. Hidrofor Fiyat Listesi

Pompa Fiyat Listesi SML-SM-SMH-SLGM-SLGHM-SRM-JET M-SPHM-SP 1.5M-PSTH-SDY-SPFM. Hidrofor Fiyat Listesi İÇİNDEKİLER; Pompa Fiyat Listesi... 8 SMLSMSMHSLGMSLGHMSRMJET MSPHMSP.MPSTHSDYSPFM SLGTSPFGRV VD SKMV JETSPSRTRKPSTPSTHSLGSDY SNT SCNGRV SKM C 7 8 SDYSPRKSLGGRVSCN ÇIPLAK ve AKUPLAJ SKM ÇIPLAK ve AKUPLAJ

Detaylı

Atıksu & Drenaj Pompaları

Atıksu & Drenaj Pompaları Atıksu & renaj Pompaları AZ İRLİ SULAR İÇIN ALGIÇ RENAJ POMPALARI PARTIÜL İÇEREN ATI SULAR İÇIN ÖÜM GÖVELİ ALGIÇ RENAJ POMPALARI ETN T & Serisi ETN Serisi onutsal kullanımlar için uygun, temiz veya az

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

SB POMPALI YATIK TANKLI HİDROFORLAR

SB POMPALI YATIK TANKLI HİDROFORLAR SB POMPALI YATIK TANKLI HİDROFORLAR MONOFAZE LU GÜCÜ TANK HACMİ KAT SBM 80/5 SBM 80/6 SBM 80/7 SBM 80/8 SBM 80/9 0.75 kw 0.75 kw 24 1.000 1-3 1-10 50 1.050 24 1.030 3-5 1-10 50 1.080 24 1.060 5-7 1-10

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TP

Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TP Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TP 50... 65 Benzer resim Yapı türü Sabit ve taşınabilir ıslak kuruluma uygun, sürekli işletim için atıksu dalgıç motorlu pompa. Uygulama alanı Basma akışkanı Foseptik içeren

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

Aralık, SAYIN BAYİMİZ,

Aralık, SAYIN BAYİMİZ, Aralık, 2016-01 SAYIN BAYİMİZ, ARALIK 2016-01 Tarihli yeni fiyat listemiz hazırlanmış olup, daha önce yayınlanmış olan EYLÜL 2015-01 tarihli fiyat listemiz iptal edilmiştir. Yeni listemizde ürün gruplarımız

Detaylı

GENEL FİYAT LİSTESİ 2013

GENEL FİYAT LİSTESİ 2013 FRS POMPA SANAYİ GENEL FİYAT LİSTESİ 2013 Kapalı Genleşme Tankları FRS r r ran n Tank ar ra FRS-24 KÜRE FRS-24 FRS-50 AYAKLI FRS-50 YATIK FRS-100 FRS-100/16 FRS-200 FRS-200/16 FRS-300 FRS-300/16 FRS-500

Detaylı

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu

BETABLOC. Blok Tip Santrifüj Pompa. Mil S zd rmazl. Kullan m Alanlar. Tan mlama. flletme Bilgileri. Motor. Dizayn. Kaplin Koruyucu Tip Kitapç E/1215/ 02-82 BETABLOC Blok Tip Santrifüj Pompa Kullan m Alanlar Su temini Ya murlama-tar m Havaland rma S cak su Deniz suyu Az kirli sular Ya lar flletme Bilgileri Debi Basma Yüksekli i Pompa

Detaylı

Ç NDEK LER MAS F YAT L STES

Ç NDEK LER MAS F YAT L STES 2012 / 2 1. Haziran 2012 fiyat listesidir. 2. Tavsiye edilen bayi sat fl fiyat listesi olarak düzenlenmifltir. Fiyatlar de ifltirme hakk m z sakl d r. Fiyat listemizde bulunan tüm fiyatlar, KDV hariç

Detaylı

SİRKÜLASYON POMPALARI

SİRKÜLASYON POMPALARI Gövde: Döküm Fan : Plastik Giriş - Çıkış Mesafesi: 130 mm SİRKÜLASYON POMPALARI Üç Hızlı - Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompaları (Dişli bağlantı) In-Line *Kombilere uygundur. Monofaze modelleri için monofaze

Detaylı

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri Apartman ve siteler gibi kentsel dönüşüm projeleri, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, De, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar, Otel, tatil

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

S RKÜLATÖRLER: Performans Aral

S RKÜLATÖRLER: Performans Aral POMPA ÜRÜN KATALO U S RKÜLATÖRLER: Performans Aral TEKL T P Monofaze Trifaze K Z T P Monofaze Trifaze * idrolik de erler tek pompan n maksimum h zda çal flt durum için belirtilmifltir. Teknik bilgilerde

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

DENGE KABI FİYAT LİSTESİ

DENGE KABI FİYAT LİSTESİ DENGE KABI FİYAT LİSTESİ PRICE LIST Akışkan tesisattan kazana dönerken ısı kaybeder.buda kazanda ışıl gerilmesine sebep olur.denge kabının ana görevi tesisattan gelen soğumuş suyun kazandan gelen sıcak

Detaylı

In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları. EIL R Serisi EIL R-FK Serisi

In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları. EIL R Serisi EIL R-FK Serisi In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları EIL R Serisi EIL R-FK Serisi ETNA In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik In-line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları İhtiyacınızın

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ

NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ NFPA 20 Standardına Uygun Yangın Pompa Sistemleri ETN YN SERİSİ ETNA Yangın Pompa Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik ETNA NFPA 20 Normuna Uygun Yangın İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri

Detaylı

Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri

Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri Konutsal Yangın idrofor Sistemleri Konutsal Yangın idroforları - Y2 KO Serisi Y2 KO Serisi Teknik Özellikler Villa, apartman vb. kullanım amacı taşıyan binaların yangınla mücadele sistemi için kullanılmaktadır.

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP 40 200 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, DIN 2533 ve TS EN 1092-2 ve TS EN 1092-1 normlarına uygun flanşlar, IEC, VDE normlarına

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ

2016 FİYAT LİSTESİ 2989715 2016 FİYAT LİSTESİ Dünya standartlarında üretiyoruz... Değerli Dostlarım, 1991 Yılında tek bir pompa tipinin imalatıyla ticari hayatına başlayan firmamız, halen aynı heyecan ile çalışmalarına devam

Detaylı

Where there s water, there s Pentax! HİDROFOR FİYAT LİSTESİ

Where there s water, there s Pentax! HİDROFOR FİYAT LİSTESİ HİDROFOR FİYAT LİSTESİ PERİFERİKAL POMPALI VE HİDROMATLI HİDROFORLAR KENDİNDEN EMİŞLİ DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALI 24 VE 50 LT YATAY TANKLI HİDROFORLAR Bağlantı V kw Hp Giriş Çıkış Q H (mss) PTX1 Hidro PM45

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa

Dalgıç Pompa. 4 DMD-KPS Tek Pompa Dalgıç Pompa 4 DMD-KPS Tek Pompa Alarko dalgıç pompaları, kullanım ve içme suyu alanında her an kullanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriyel

Detaylı

20 HAZİRAN 2012 FİYAT LİSTESİ

20 HAZİRAN 2012 FİYAT LİSTESİ 0 HAZİRAN 0 LİSTESİ EL KURMALI SELENOİD VALF 0 / 3/ 0 0 0, 3,,7 GAZ ALARM CİHAZI G SAYAÇ - SETİ G-00 9,5 G-0,00 KÜRESEL DOĞALGAZ VANASI (Tam Geçişli Çelik Kollu) 5 7 9 Kilitli 5-K -K 7-K -K- / 3/ / / /

Detaylı

SU TEKNOLOJİSİ. Hidroforlar

SU TEKNOLOJİSİ. Hidroforlar Hidroforlar E.SYBOX Serisi Elektronik Frekans Kontrollü Hidrofor Dikey Bağlantı Yatay Bağlantı E.sybox konut kullanımı için hidrofor alanında dünyanın en gelişmiş ergonomik sistemidir Minimum enerji tüketimi

Detaylı

Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri

Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri Konutsal Yangın Hidroforları - Y2 KO Serisi Villa, apartman vb. kullanım amacı taşıyan binaların yangınla mücadele sistemi için kullanılmaktadır. Ülkemizdeki genel uygulamada,

Detaylı

HİDROFOR - POMPA POMPA SİSTEMLERİ. Katalog. Fiyat Listesi 2017/1

HİDROFOR - POMPA POMPA SİSTEMLERİ. Katalog. Fiyat Listesi 2017/1 HİDROFOR - POMPA POMPA SİSTEMLERİ Katalog Listesi 2017/1 ALF ENERJİ SATIŞ VE GARANTİ KOŞULLARI Satış Koşulları 1) ALF ENERJİ 2017/1 fiyat listesi, tavsiye edilen son kullanıcı fiyat listesidir. TL ( Türk

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Sirkülasyon Pompalar

Sirkülasyon Pompalar Sirkülasyon Pompalar DO RU MONTJ DO RU YNfi Pompa mili yere paralel olmal d r. Pompa mili yere dik olmamal d r. Pompay yukar daki flekle uygun olarak, pompa mili yere paralel olacak içimde tesisata a lay

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı

Saygılarımızla, ALP POMPA TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Saygılarımızla, ALP POMPA TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. ALP POMPA TEKNOLOJİLERİ A.Ş, 35 yılı aşkın süredir, pompa teknolojileri sektöründeki bilgi birikimi, uzman satış kadrosu, geniş ürün gamı ve Türkiye geneline yaygın 71 adet yetkili servis firması ile hizmet

Detaylı

Konutsal Paket Tip Hidrofor Sistemleri

Konutsal Paket Tip Hidrofor Sistemleri Konutsal Paket Tip Hidrofor Sistemleri ETNA Konutsal Paket Tip Hidrofor Sistemleri Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik Konutlarınız İçin Profesyonel Çözümler İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri

Detaylı

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi

Maior kw 24 kw - 28 kw - 32 kw Hermetik Kombiler. Yo uflmal Kombi Maior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Maior kw mmergas Maior kw modeli kombiler, enerji tasarrufu sa layan alev modülasyonu, tüm fonksiyonlar yöneten mikro ifllemcili

Detaylı

FİYAT LİSTESİ

FİYAT LİSTESİ 2989715 2017-1 FİYAT LİSTESİ Dünya standartlarında üretiyoruz... Değerli Dostlarım, 1991 Yılında tek bir pompa tipinin imalatıyla ticari hayatına başlayan firmamız, halen aynı heyecan ile çalışmalarına

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2016 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2016 - V Güncelleme: 03.11.2016 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

SICAK AKIŞKAN (Kızgın Yağ, Kaynar Su) POMPALARI SAP

SICAK AKIŞKAN (Kızgın Yağ, Kaynar Su) POMPALARI SAP SICAK AKIŞKAN (Kızgın Yağ, Kaynar Su) POMPALARI SAP 32 250 Yüksek verim, Uzun ömür, Üstün kalite, DIN 24255 normunda (TS EN 733 standardında) salyangoz gövde, DIN 2533 normuna (TS EN 1092-2 ve TS EN 1092-1)

Detaylı

Atıksu & Drenaj Pompaları

Atıksu & Drenaj Pompaları Atıksu & Drenaj Pompaları Tecrübe Çevre Dostu Mühendislik Profesyonel Çözümler İhtiyacınızın Tam Karşılığı Pompa teknolojileri alanındaki 35 yılı aşkın AR- Gelişmiş pompa özelliklerini, inovatif teknoloji

Detaylı

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI

50 Hz. DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI 50 Hz DOC - DIWA - DOMO DOMO GRI - DN - DL Serisi ELEKTRİKLİ DRENAJ VE PİS SU POMPALARI Kod 191004441 Rev.A Baskı 12/2009 Temiz ve az kirli su için Dalgıç tipi Elektrikli Pompalar DIWA Serisi Temiz ve

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-EMU FA (standart versiyon)

Ürün serisi tanımı: Wilo-EMU FA (standart versiyon) Ürün serisi tanımı: Wilo-EMU (standart versiyon) Benzer resim Yapı türü Sabit ve taşınabilir ıslak kuruluma uygun, sürekli işletim için, soğutma sistemsiz atık su dalgıç motorlu pompa. Uygulama alanı Basma

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TC 40

Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TC 40 Ürün serisi tanımı: Wilo-Drain TC 40 Benzer resim Yapı türü Sabit ve taşınabilir ıslak kuruluma uygun, fasılalı işletim için atık su dalgıç motorlu pompa. Uygulama alanı Basma akışkanı Foseptik içeren

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

KONSAN. Fiyat Listesi Mart

KONSAN. Fiyat Listesi Mart KONSAN Fiyat Listesi Mart 6 www.konsan.tc KONSAN Fiyat Listesi Mart 6 GENEL AMAÇLI KÜRESEL VANALAR ENDÜSTRİYEL TİP PN BÜYÜKLÜĞÜ ENDÜSTRİYEL TİP PN 0 BÜYÜKLÜĞÜ 39 /' 6,0 3 3/8' 6, 3 / 60, 33 /' 70 8,0 0

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER

TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER TERMOKUPL-REZ STANS TERMOMETRE YEDEKLER Bu bölümde Elimko termokupl ve rezistans termometrelerin yedek parçalar verilmifltir. T/C ve R/T ler kullan ld klar ortam flartlar, s cakl k limitlerine göre belli

Detaylı

50Hz Katalog & Fiyat Listesi 2015 Catalogue & Price List 2015

50Hz Katalog & Fiyat Listesi 2015 Catalogue & Price List 2015 M A DE IN ITALY WATER PUMPS 5Hz Katalog & Fiyat Listesi 215 Catalogue & Price List 215 Suyun olduğu yerde Pentax vardır. Where there s water, there s Pentax. www.pentax-pumps.com 5Hz Catalogue 5Hz Katalog

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

GRUNDFOS DRENAJ POMPALARI

GRUNDFOS DRENAJ POMPALARI GRUNDFOS DRENAJ POMPALARI UNILIFT CC UNILIFT KP UNILIFT AP 12 UNILIFT AP 35 UNILIFT AP 35/35B UNILIFT AP 50 UNILIFT AP 50/50B SEG Sololift2 M/MD CONLIFT / CONLIFT L be think innovate Unilift CC CC Pompa

Detaylı

TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 2015/1. Sirküler No: S1520001

TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ 2015/1. Sirküler No: S1520001 TEKNİK ÜRÜNLER FİYAT Sİ Sirküler No: S20001 İÇİNDEKİLER: ENDÜSTRİYEL TESİSAT ÜRÜNLERİ Termostatik Radyatör Valfleri 3 Termostatik Radyatör Valfleri (Çift Akış Yönlü) 5 Termostatik Radyatör Valfleri (Debi

Detaylı

Teknolojik Pompa ve Hidrofor Sistemleri 2017 ÜRÜN KATALOĞU FİYAT LİSTELİ.

Teknolojik Pompa ve Hidrofor Sistemleri 2017 ÜRÜN KATALOĞU FİYAT LİSTELİ. Teknolojik Pompa ve Hidrofor Sistemleri 2017 ÜRÜN KATALOĞU FİYAT LİSTELİ www.teknopomp.com Teknolojik Pompa ve Hidrofor Sistemleri 2005 yılında ulusal firmaların bayiliği ve yabancı firmaların distribitörlüğü

Detaylı

Su, dünyanın her karesinde FİYAT LİSTESİ

Su, dünyanın her karesinde FİYAT LİSTESİ Su, dünyanın her karesinde... 2017 FİYAT LİSTESİ HAKKIMIZDA Türkiyede %100 yerli pompa üreticisi kimliğini koruyan Hidro Pompa kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi seviyede karşılayabilmek için yüksek

Detaylı