Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü EK-1 PERİYODİK BAKIM PROSEDÜRÜ 1. Genel Şartlar 2. BTS Sistemleri Periyodik Bakımı 3. Anten Sistemleri Periyodik Bakımı 4. Transmisyon Sistemleri Periyodik Bakımı 4.1. RL Sistemleri Periyodik Bakımı 5. Rectifier ve DC Enerji Sistemleri Periyodik Bakımı 6. Akü Testleri Periyodik Bakımı 7. Kule Mekanik Periyodik Bakımı 8. Boru/Profil/Kanalet Sistemleri Periyodik Bakımı 9. Konteyner/Bölme Duvar ve Yalıtımı Periyodik Bakımı 10. Tel Çitler Periyodik Bakımı 11. Çevre Güvenliği ve Temizliğin Sağlanması Periyodik Bakımı 12. Sistem Topraklaması Periyodik Bakımı 13. Yakalama Çubuğu Periyodik Bakımı 14. Harici Alarmlar Periyodik Bakımı 15. Enerji Nakil Hatları Periyodik Bakımı Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hattı Periyodik Bakımı Ayırıcılar (Seksiyonerler) Periyodik Bakımı Trafolar Periyodik Bakımı Hat Direkleri ve İletkenleri Periyodik Bakımı Hat İzalatörleri Periyodik Bakımı Topraklamaların Ölçülmesi ve Periyodik Bakımı Alçak Gerilim Enerji Nakil Hattı Periyodik Bakımı Direklerin Periyodik Bakımı Alpek Hatlar Periyodik Bakımı Açık Hatlar Periyodik Bakımı Yer Hatları Periyodik Bakımı Bina İçi Kablolama Periyodik Bakımı Alçak Gerilim Pano Periyodik Bakımı 16. İklimlendirme Sistemleri Periyodik Bakımı 17. Sabit Jeneratör Periyodik Bakımı 18. Yangın Tüpü Periyodik Bakımı 19. İlk Yardım Seti Periyodik Bakımı 20. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Periyodik Bakımı Rüzgâr Türbini Periyodik Bakımı Tracker (Güneş İzleyicisi) ve Güneş Paneli Periyodik Bakımı 1/ 27

40 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü EK-1 PERİYODİK BAKIM PROSEDÜRÜ 1. Genel şartlar Tüm Sistemlerin önleyici bakımları Üretici firmaların belirlemiş olduğu montaj standartları ile İşverenin belirlemiş olduğu standartlarda İşverenin hazırlamış olduğu Şartnameye göre Yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüklenici, teslim alacağı bütün sahaların sistem, malzeme ve ekipmanlarının çalışır ve işler durumda olmasını sağlamakla, düzenli olarak önleyici bakımlarını yapmakla, yaptığı önleyici bakımların sonuçlarını her bir hakedişe dahil olan Saha, transmisyon atlama ve sonlanma noktaları için İşverenin belirleyeceği Saha Bakım Formunda ve Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde kayıt altına almakla ve güncel tutmakla yükümlüdür. Hakedişe dahil Sahalar için kurulmuş/kurulacak olan Ek-7 de route tablosunda yer alan ve/veya İşveren tarafından daha sonra eklenecek transmisyon atlama ve sonlanma noktaları için bu prosedüre uygun periyodik bakım işlemleri yapılmadıkça hakedişe dahil Sahalara yapılan bakımlar yapılmamış sayılacak ve Ek-6 da yer alan ceza hesaplamalarına dahil edilecektir. Üretici firmaların belirlemiş olduğu montaj standartları ile İşverenin belirlemiş olduğu standartlar ve Şartnamenin dışında yapılan müdahaleler sonucunda oluşacak her türlü problemlerin (garanti dışına çıkma dahil) sorumluluğu ve çözümü Yükleniciye aittir. a) Jumper, RF, RL, Enerji, Data ve diğer kablolar, boşta kalmayacak şekilde Üretici firmaların belirlemiş olduğu montaj standartları ile İşverenin belirlemiş olduğu standartlarda uygun olarak sabitlenecektir. b) İç ve dış ortamda bulunan ekipmanların etiketleri kontrol edilecek, dış ortamda kalan ekipmanların üzerine dış ortam şartlarından etkilenmeyecek silinmez etiket ile iç ortamdaki ekipmanlar için de normal etiket kullanılarak tüm Sahalarda standart şekilde etiketleme yapılacaktır. c) Yüklenici yapılacak çalışmalara başlamadan önce çalışmayla ilgili uyarı levhaları (dikkat çalışma var, kaygan zemin, yüksekten malzeme düşebilir vb.) asacak ve emniyet bandı ile çalışma alanı belirleyecektir. d) Yüklenici bakımlar sırasında yasaların ve İşverenin belirlemiş olduğu uyarı ve bilgilendirme levhaları kontrol edecek, deforme olanları değiştirecek, eksik olanları tamamlayacaktır. e) Yüklenici, aylık olarak planladığı önleyici bakımların listesini 1 hafta öncesinden, gerçekleşen bakım aktivitelerini de 2 (iki) iş günü içerisinde İşverenin Bilgi Yönetim sistemine işleyecektir. f) Tüm sistemlerin (GKTS, transmisyon, RF, kablolar, topraklamalar, kuleler, anten tilt ve açıları, sahanın çevresi) İşverenin fotoğraflama kriterlerine uygun bir biçimde fotoğraflanması, İşveren Bilgi Yönetim Sistemine işlenmesi, bilgilerin güncel tutulması Yüklenicinin sorumluluğundadır. g) Envanter sayımı ve Bilgi Yönetim Sisteminin güncellenmesi Yüklenici sorumluluğundadır. Bu sorumluluk çerçevesinde Yüklenici, periyodik bakımlarda envanter kontrolünün yapılması, sahadaki envanterle Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı envanter kaydı arasındaki 2/ 27

41 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü farkın çıkartılarak İşverenle paylaşılması, farka sebep olan ana sebeplerin araştırılması ve İşverenle beraber çözüm üretilmesinden sorumludur. 2. BTS Sistemleri Periyodik Bakımı Periyodik bakım kapsamında BTS sistemlerine ilişkin olarak aşağıdaki işlerin yapılması gereklidir: a) Kapı filtrelerinin değişimi ve kabinet içi temizliği. b) BTS mekanik bağlantılarının kontrolü ve kabinlerin duvara ya da raylı sisteme sabitlenmesi. c) İç ortamdaki tüm kablo bağlantılarının düzenlenmesi gerekirse düzeltilmesi. d) BTS üzerinden iletilen harici alarmlarda, harici alarm testlerinin yapılarak işlerliklerinin sağlanması, eksik olanların her türlü eksikliğinin tamamlanması, olmayanların yeniden tesis edilerek işlerliğinin sağlanması. e) Tüm sistemlerde alarm olup olmadığının kontrolü ve kaldırılması (İşveren tarafından belirlenecek Check-List in doldurulması). f) Anten ve anten aparatlarının mekanik sağlamlık ve gevşeme kontrolü. g) Anten bağlantılarının ve etiketlemelerinin kontrolü. h) Kabinlerin üzerindeki tüm konnektör ve kabloların sıkılık kontrolü servise etki etmeyecek şekilde yapılması. 3. Anten Sistemleri Periyodik Bakımı Aktif veya pasif, tüm RF ekipmanların aşağıdaki listede belirtilen maddeler uyarıca kontrolü, gereken durumlarda gereken yerlerde önleyici/düzenleyici müdahalelerin yapılması gereklidir: a) Anten ve aparatlarının mekanik ve sağlamlık kontrolü/eksikliklerin giderilmesi, b) Antenlerin önünde, sinyal yayılımını engelleyebilecek bir fiziksel engel; yeni bina inşaatı, ağaç büyümesi ve benzeri, varsa mümkünse kaldırılması, aksi halde işverene bildirilmesi, c) Tüm Konnektör ve bağlantılarının kontrolü, yalıtımı düzgün yapılmamış olanların ilgili standartlara göre kesintiye yol açmayacak şekilde yapılması, d) Belirli aralıklarla kullanılan kablo sabitleyicilerinin kontrolü, eksikliklerin giderilmesi, hasarlı olanların yenilenmesi, e) Buz koruganları kontrol edilerek, gerekli düzeltmelerin yapılması, korugan olmayan yerlerde durumun İşveren bölge sorumlusuna bildirilmesi, f) Anten sistemlerine ait kablo montajlarının İşveren standartlarına uygunluğunun kontrolü g) Anten sistemlerine ait konnektör kontrollerinin yapılarak uygun olmayanların düzeltilmesi, h) Kulede, anten kablo topraklamalarının kule üzerine yapıldığı kontrol edilerek, gerekiyorsa yenilenmesi, 3/ 27

42 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü 4. Transmisyon Sistemleri Periyodik Bakımı 4.1. RL Sistemleri Periyodik Bakımı a) İç ve dış birim topraklamalarının kontrolü, eksikse tamamlanması, b) İç ve dış birim bağlantı aparatlarının sağlamlığının kontrolü, c) İç ve dış birim enerji, radyo kablolarının ve konnektörlerinin sağlamlığının ve izolasyonunun kontrolü, d) MW Antenlerin önünde, sinyal yayılımını engelleyebilecek bir fiziksel engel; yeni bina inşaatı, ağaç büyümesi ve benzeri, varsa mümkünse kaldırılması, aksi halde işverene bildirilmesi, e) Her türlü fiziksel temizliğin yapılması, f) Radon fiziksel sağlamlığının kontrolü, g) Radyo ve enerji kablolarının etiketlenmesi, h) AGC test port kapağının işlevselliğinin kontrolü, i) İşverenin bildireceği RL AGC değerinin kontrolü ve 7dbm fark olması durumunda İşverinin onayı ile düzeltilmesi. j) Kulede, RL(MW) RF kablo topraklamalarının kule üzerine yapıldığı kontrol edilerek, gerekiyorsa yenilenmesi, k) İç birim enerji sigortalarının etiketlenmesi, l) Kullanılan frekansın İşveren tarafından bildirilen FSC ye uygunluğunun kontrolü, m) Sistem üzerinde bulunan alarmların ortadan kaldırılması n) RL yönetim sistemi üzerinden iletilen alarmlarda, harici alarm testlerinin yapılarak işlerliklerinin sağlanması, eksik olanların her türlü eksikliğinin tamamlanması, gerekli olanların tesis edilerek işlerliğinin sağlanması, o) Yönetim sistemleri entegrasyonunun kontrolü, p) Yönetim sistemlerindeki aktif alarmların kontrolü, q) Transmisyon sistemleri iç birimlerine ilgili program ile bağlanıp magazin ve kartlar için güncel software revizyon kontrolü yapılması, durumun İşverene raporlanması, r) Dağınık, düzensiz DDF ve iç kabloların düzeltilmesi. s) Anten çapı 60 cm den büyük antenler için varsa yan kol aparatı montajının standartlara uygun takıldığının kontrolünün yapılması, t) RL dış birimlerine, arıza anında müdahale etmek için yeterli erişim koşullarının kontrolünün yapılması. Sistem odasında kullanılmayan ekipman ve kabloların İşveren onayı ile sökülmesi ve malzemelerin İşverene iadelerinin sağlanması, u) Yüklenicinin sorumlu olduğu operasyon bölgesinde yer alan RL sistemlerinin yönetim sistemlerine entegre edilmesinin sağlanması, v) Yüklenicinin sorumlu olduğu operasyon bölgesinde yer alan RL sistemlerinin İşveren tarafından belirlenen yazılım seviyelerinde çalıştırılmasının sağlanması, 4/ 27

43 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü 5. Rectifier ve DC Enerji Sistemleri Periyodik Bakımı a) Rectifier ın bulunduğu rack montajının kontrolü, b) Rectifier AC besleme kablolarının powerbox da sigortalara bağlantısının kontrolü, uygun olmayan değerdeki sigortaların değişimi, c) 16mm 2 lik topraklama kablosuyla yapılan rectifier topraklamasının kontrolü, eksik toprak bağlantılarının düzeltilmesi, d) Rectifier üzerindeki AC/DC doğrultucu ve varsa DC/DC dönüştürücü modüllerinin kontrolü, arızalı modüllerin değişimi, e) Rectifier yük bağlantılarının uygun yük sigorta grubuna (transmisyon, GKTS için uygun LVD) bağlantılarının kontrolü, hatalı bağlantıların düzeltilmesi, f) Diğer İşletmecilerin tesislerinden enerji sağlandığı montajlarda, sigortaya ya da baraya yapılan bağlantının uygunluğunun kontrolü, g) DC Rectifier sistemlerinde mevcut akü ısı sensörlerinin bağlantısının yapılması, gerekiyorsa tesisi, h) Sistemde kullanılan tüm akülere ait testlerin yapılması. Test sonuçlarının bir kopyasının saha bakım dosyasına ve bir kopyasının da sahaya bırakılması. Arızalı ya da düşük kapasiteli aküler için İşverenin belirleyeceği düzenleme ile uygun olarak akü taleplerinin yapılması, i) Akü kablo kesitleri kontrol edilmeli, DC sisteminin gerektirdiği kesitte olmayan kabloların akü üreticinin belirlediği standartlara uygun olacak şekilde değiştirilmesi için İşverene bilgi verilmesi, j) Akü ana bağlantısının DC sistem ana barasına birleştirildiği kablo etiketlemeleri eksik ise tamamlanması, k) Akü kutup başları bağlantılarının kontrolünün torkmetre ile yapılarak tork değeri için akü etiketine bakılması, l) Akü racklarının duvara/raya sabitlemelerinin yapılması, m) Akülerde kullanılan deprem askısı ve ısı izolasyon malzemelerinin işlevselliğinin kontrolü, gerekiyorsa tesisi, n) Akü kutup başları kontrol edilmeli ve oksitlenmeye karşı uygun materyal kullanılmalıdır. o) Rectifier içinde bulunan AG Parafudrların kontrolü, arızalı ise değiştirilmesi gereklidir. 6. Akü Testleri Periyodik Bakımı a) Sahada kullanılan akü sistemleri testi akü setlerinin tamamı, sahalarda bulunan BTS ve transmisyon cihazları üzerinden 4 saatlik test süresince aynı anda deşarj edilerek yapılacaktır. Bu işlem için sahada elektrik AC dağıtım panosu üzerinden kesilip sistemin aküler üzerinden çalışması sağlanarak yapılacaktır. Bu işleme başlamadan önce sistem voltaj ve akım değerleri İşveren tarafından belirlenecek akü test formuna yazılacaktır. b) Test, akü şarj akımının 1 A (DC) den az olduğu durumlarda yapılacaktır. c) Test sonuçlarını kaydetmek amacıyla kullanılacak olan form, İşveren tarafından hazırlanacak formlar içindeki akü sistemleri için ayrılmış akü ölçüm (test) sayfasıdır. 5/ 27

44 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü d) Her set için bu form kullanılacaktır. e) Bu forma, set içindeki akü barkod numaraları yazılacaktır. f) Akü setlerinin toplam voltajı; 48V sistemler için kritik seviye olan 43,2V değerlerine kadar devam edilerek form üzerinde belirtilen sürelerde akü kol akım değerleri ve her bir akünün voltajı ile toplam set voltajı forma kayıt edilerek yapılır. g) Madde 6.f de belirtilen son voltaj değerlerinde AC dağıtım panosundaki faz sigortaları kaldırılmak sureti ile şebeke elektriği sisteme verilir. Sistemin voltaj değeri teste başlamadan önceki seviyeye ulaştığında R-SMC merkezi aranarak sistemde bir alarm olup olmadığı bilgisi alınır. Alarm olmaması durumunda test sonlandırılmış olur. Alarm olması durumunda İşveren Bölge Sorumlusuna bilgi verilir ve İşveren Bölge Sorumlusundan gelecek olan direktife göre hareket edilir. h) Set Kapasitesi Azalması Hali ve Akü Bloklarında Meydana Gelen Kapasite Azalması Hali: Yapılan test sırasında, set içindeki akü bloklarından bir ya da birkaç tanesinin geriliminin aynı set içindeki diğer bloklara nazaran daha hızlı azaldığı tespit edilir ise, bu akü/aküler arızalı olarak değerlendirilerek değişimi yapılacaktır (Arızalı blokların geriliminin normal olan bloklara göre % 20 veya daha fazla azalmış olması durumunda). Form üzerinde testi yapılan set içerisindeki tüm akülerin barkodları bulunmalıdır. i) Akü Setinden Akım Çekilmemesi Hali (Deşarj Akımının Sıfır Olması): Yapılan test sırasında, akü seti üzerinden hiç akım çekilmemesi durumunda, test süresi içeresinde setteki diğer akü bloklarına göre gerilimi hızlı düşüş gösteren akü blok ya da blokları arızalı olarak değerlendirilerek değişimi yapılacaktır. j) Akü Setleri Arasında Kapasite Dengesizliğinin Bulunduğu Durumlarda: Set içeresindeki akülerin voltajı test süresince normal gözlenmesine rağmen, diğer paralel set ya da setler göz önüne alındığında, bu setten çekilen akımın, ortalama akım değerine göre % 50 si ya da daha düşüğü olması halinde de bu akü seti arızalı olarak değerlendirilerek değişim yapılacaktır. k) Set İçindeki Akülerde Asit Sızıntısı Olması Hali: Kontroller sırasında tespit edilen set içindeki akülerden bir ya da bir kaçında asit sızıntısı meydana gelmesi halinde sızıntı olan akü ya da akülerin değişimi yapılacaktır. l) Set İçindeki Akülerde Şişme Olması Hali: Kontroller sırasında tespit edilen set içindeki akülerden bir ya da bir kaçında şişme, yarılma vb. olaylar meydana gelmesi halinde deformasyona uğramış olan akü ya da akülerin değişimi yapılacaktır. m) Arızalı Akülerin Raporlanması: Sahada tespit edilen arızalı akülerin toplam sayısı Bilgi Yönetim Sisteminde ve ilgili formalarda belirtilen alanda raporlanacaktır. 7. Kule Mekanik Periyodik Bakımı a) Kule ve platform civatalarının hepsinin sıkılık ve noktalamaları kontrol edilerek, mevcutta noktalama yapılan kulelerde noktalaması olmayan ya da gevşeyen platformlar sıkıştırılıp noktalanacaktır. Eksik malzemeler tamamlanacaktır. 6/ 27

45 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü b) Kule merdivenine ait bağlantı aparatları ile kule gövdesine bağlantısının kontrolü yapılarak ve bağlantılardan gevşeyenler (koruganlar dahil) torkmetre kullanılarak işverenin vereceği listeye göre uygun tork değerinde sıkıştırılacaktır. c) Kule ile irtibatlı her türlü çıkma ya da yan kol veya bağlantı aparatı gibi (yakalama çubuğu/paratoner borusu dahil) aparatın kuleye, mekanik olarak uygun şekilde bağlantısının kontrolü yapılarak, aksi durumlar (gerekirse malzemenin değişimi ile) düzeltilecektir. d) Kuleye bağlı olan her türlü anten, R/L sistemine güvenli erişim için yapılmış olan platformun işlevinin kontrolü yapılarak, platformun güvenli olarak çalışabilmesi için gerekirse Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurulup İşverene iletilecektir. e) Kule ayakları arasında yapılmış olan betonun görsel kontrolü yapılarak, yeniden yapılmasını gerektirecek durumlar için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurulup fotoğrafları ile birlikte İşverene iletilecektir. f) Kule çıkış kapağı menteşe cıvatalarının kontrolü yapılarak, eksikleri tamamlanacaktır. g) Kulenin dikliğinin kontrolü yapılacak, riskli veya problemli yerlerin acil olarak raporlanması (yaşam hattı eksikliği, kule parçalarının eksikliği veya gevşeme, aşırı salınım, kule dikliğinde bozulma vs.) bulunması durumunda Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurulup fotoğrafları ile birlikte İşverene iletilecektir. h) Envanter sayımı yapılarak farklılıklar raporlanacaktır. Kule esas bilgileri, yükü (anten, feeder, buz koruganı, vb.) tel çit ve tel çit alanındaki tüm envanter bu kapsamda listelenmesi ve teknik kroki hazırlanması, Konteynerin kule altında olduğu durumlarda konteyner kesik çizgi ile belirtilecektir. i) Envanter sayımı yapılırken kule tipi, kule yüksekliği bakım formlarında eksiksiz olarak yer alması sağlanacaktır. j) Kuledeki izinsiz anten(ler) ve diğer ekipmanlar tespit edilip listelenecek, Planda bulunmayan envanter teknik krokide belirtilecektir. İzinsiz kurulan envanter ile ilgili detaylı bilgi ve sahibi hakkında yorum raporda yer alması sağlanacaktır. k) Topraklama ölçümünün yapılması; kule topraklama bağlantısı kule gövdesinden ayrılarak ölçüm yapılacaktır. Kule topraklama bağlantısı ayrıldığında kule gövdesi toprak değeri de ayrıca raporda belirtilecek, Topraklama değerindeki uygunsuzluk varsa giderilecektir. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)nun belirlemiş olduğu standartlar dikkate alınacaktır. (5 ohm). Paratoner ve yakalama çubuğu bağlantıları ve sağlamlığı kontrol edilmesi, ek yerleri ve bakırın durumu da ayrıca belirtilecektir. l) Kule galvaniz kontrolü yapılması; gözle kontrol yapılacak, uygunsuz (paslı, vb.) noktalar tespit edilecek, kısmi pas oluşumları var ise bu noktaların ıslah çalışması yapılıp galvaniz boya ile boyanacaktır. Galvanizde oluşan bozulmalar parçanın %50 sinden fazla ise Kapsam Dışı İş kapsamında parça değişikliğinin yapılması gereklidir. m) Kule gövde eğim kontrolünün yapılması amacıyla, her bir kule bacağının numarası belirtilerek eğimi ölçülecektir. Bu amaçla kule bacakları Kuzey 0 0 (Sıfır derece) noktadan sonraki ilk açıya denk gelen bacak bir numaralı bacak olacak ve saat yönüne doğru küçükten 7/ 27

46 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü büyüğe doğru numaralandırılacaktır. Numaralandırma şablonla düzgün olarak yerden 180 cm yükseğe siyah yağlı boya ile kule bacağının her iki yönüne de yapılacaktır. n) Kule platformu (varsa) ve platform çıkış kapağı işlevi kontrol edilecektir. Izgara, menteşe, kule kolları, kule platformları ve cıvatalar kontrol edilip, gerekli sabitlemeler yapılacaktır. o) Yüklenicinin iş tanımında yer alan eksikler tamamlanacak, kule platformu kule kolları, ızgara malzemeleri eksiklikleri İşverene, diğer kule firmalarının kuleleri için de ilgili firmalara raporlanacak ve İşveren tarafından tedarik edilen veya onaylanan malzemeler Yüklenici tarafından monte edilecektir. p) Kule süs betonunun kontrol edilmesi, yüzeysel çatlakların tamir edilmesi gereklidir. Betondaki kırılmalar, toprak kayması nedeniyle oluşacak 1m³ den büyük çökmeler ayrıca raporlanacaktır. Kule tesviye betonu olmayan yerler bildirilmesi gereklidir. q) Monopole kulelerde merdiven koruganı, ray ya da gergi halatının kontrol edilmesi, olmayan durumlarda İşverene ve diğer kule firmaların kuleleri için ilgili firmaya bildirilecektir. r) Tel çit, tel çit anahtarı durumu kontrol edilerek, eksikleri tamamlanacaktır. Tel çit montajında kullanılan eksik metal veya plastik klipsler tamamlanacak, işlevini yitirmiş eski tip tel çitler İşverene raporlanacaktır. s) Kule gövdesini oluşturan profillerdeki tüm bağlantı cıvatalarının tam ve sıkı olduğu kontrol edilecek, sıkılaştırma yapılarak ve eksik malzemeleri tamamlanacaktır. Ayrıca cıvata sıkılaştırma için noktalama sistemi kullanılan kulelerde noktalaması eksik cıvataların noktalaması tamamlanacak, cıvatalar arasında palnat ya da yaylı rondela kullanılmamış ise bunlar belirlenerek İşverene ve diğer kule firmaların kulesi ise ilgili Firmaya kule eksiği olarak bildirilecektir. t) Kulenin 1-2, 2-3, 3-4 ve 4-1 ayak aralarındaki envanter numarası görünecek şekilde (3 ayaklı ise 1-2, 2-3 ve 3-1) minimum 800X600 pixel fotoğrafı çekilecektir. Bu fotoğrafların kule üzerindeki ekipmanları, tel çiti, YG hattını ve kule betonunu içerecek şekilde olması sağlanacaktır. u) Kulede bulunan anten ya da transmisyon ekipmanlarının kuleye irtibatlandığı noktalarda galvanize ya da kuleye verilen herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilecek, tespit edilen hasarlar fotoğraflanarak İşverene ve diğer Kule Firmalarının kulesi ise ilgili firma ya rapor edilecektir. (Ekipmanın hangi firmaya ait olduğu raporda belirtilmelidir.) v) Toprak değeri 5 ohm dan yüksek olan mevcut kulelerde, toprak değerinin düşürülebilmesi için daha önceden bir çalışma yapılıp yapılmadığı bilgisi bakım formlarında yer alması sağlanacaktır. Bununla beraber ekstra topraklama yapılması gerekiyor ise bu hazırlanacak bir Kapsam Dışı İş ile İşverene bildirilecektir. w) Kule parçalarından hasar görenler var ise bunların poz numaraları alınacak, eksik olan cıvataların çapı, boyutu ve adedi de bakım formunda belirtilecektir. x) Kule ayakları topraklama ringi ile 95 mm2 kesitindeki galvaniz topraklama iletkeni ile irtibatlanıp irtibatlanmadığı kontrol edilecektir. y) Kule merdiveninin kuleye bağlantısının uygunluğu kontrol edilecek, Merdiven emniyetinin durumu kontrol edilip raporda belirtilmesi gereklidir. 8/ 27

47 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü z) Diğer operatörlerle ortak kullanılan kulelerde, İşverene ait sistemler (Anten, MW/TMA, RET vs.) pozisyon ve tüm ayrıntılarıyla resimlenerek İşveren e bildirilecektir. 8. Boru/Profil/Kanalet Sistemleri Periyodik Bakımı a) Boru profili cepheye sabitlemek için kullanılan tüm aparatların sağlamlık kontrolleri ile cepheye bağlantıları ve izolasyonlarının kontrolü yapılacak ve varsa eksiklikleri tamamlanacaktır. b) Kablo taşıyıcı rakların konteyner / duvar / çatı geçişi ve antenlerin yerleştirildiği yere (kule, bina duvarı vb. ) sarsılmayacak şekilde tutturulduğunun kontrolü yapılarak, varsa eksiklikler tamamlanacaktır. c) Kablo taşıyıcı rakların bina geçiş yalıtımlarının kontrolü yapılarak, gerekiyor ise yenilenecektir. d) Kabloların raklara sistem odası içerisinde kablo bağı ile sistem odası dışında feeder clamp ile veya çelik tie-up ile havada serbest kalmayacak şekilde bağlandığının kontrolünün yapılarak, gerekiyorsa yenilemelerinin yapılması sağlanacaktır. e) Var olan kanaletlerin işlevlerinin kontrolü yapılarak, eksilen parçaları (kapakları) tamamlanacaktır. Kanaletlerin tamamen yenilenmesini gerektirecek durumlar için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurularak, İşverene iletilecektir. f) Mevcut kanaletlerin işlevlerinin kontrolü yapılarak, eksik parçalar tamamlanacak, Kanaletlerin tamamen ve vinç kullanılarak yenilenmesini gerektirecek durumlar için İşveren e bilgi verilecektir. Kanaletlerde kullanılacak tie-up lar çelik tie-up olması gerekmektedir. g) Önleyici bakımı yapılan yerlerde tespit edilen akıntı/sızmalardan kaynaklanan ve 3. şahıslara verilen zararlar İşveren onayı dahilinde Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurularak acil olarak giderilecektir. h) Bina/Konteyner/Bölme ye RF kablo/dalga kılavuzu geçişleri için kullanılan kablo raklarının, birbirleri ile ek irtibatlarının, bina/konteyner/kule bağlantı noktalarının ve taşıyıcı ayaklarının sağlamlığının kontrolü yapılacaktır. i) Üzerinde tırmanma imkânı olmayan yüksekliklerde radyo link olan borular için tırmanma basamağı yapılacaktır. 9. Konteyner/Bölme Duvar ve Yalıtımı Periyodik Bakımı a) Bölmesi uygun olmayan ya da bölme olmayan yerler için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurularak İşverene iletilecektir. b) Paslanma, çürüme, aşınma vb. hallerde uygun onarımın yapılarak, ihtiyaç olan hallerde macun, boya işlemleri tamamlanacaktır. c) Konteyner / Bölme; çatı izolasyonu kontrol edilerek, gerekiyor ise onarılacaktır. d) Dış ortamla hava irtibatı sağlayan tüm açık noktaların kapatılarak (Pencere, kapı pervazlarındaki açık noktalar vb.), izolasyonunun kontrolü yapılacaktır. Gerekiyorsa kapı fitilleri değiştirilecek, yenilenecek. 9/ 27

48 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü e) Bölme /Çatı /Konteyner; ısı, toz ve su yalıtımının kontrolü yapılarak, gerekli işlemler yapılacaktır. f) Bölme /Çatı /Konteyner; kapı, pencerelerinin işlerliğinin kontrolü yapılarak, gerekli eksikler tamamlanacaktır. g) Saha ile ilgili bilgilerin saklanacağı dosya açıkta bırakılmayacak dosya muhafazasına konulması sağlanacaktır. h) Su basması muhtemel tehlikeli yerler tespit edilerek İşverene raporlanacak, İşverenin onayı ile gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. (BTS gibi elektronik sistemlerin sehpa üzerine alınması gibi) i) Sistem odasında yeni kurulabilecek ekipmanlar için yerleşim planının ve kullanılabilir boş alanın fotoğraflanarak İşverene bakım raporlarında sunulacaktır. j) Konteyner veya bölmenin kapı kilitlerinden standart olmayanlar standart hale getirilecektir. Şebekedeki standart anahtar değişimi İşverenin isteği doğrultusunda değiştirilecektir. Konteyner veya bölmeye ulaşım için geçiş güzergâhında bulunan tüm kapı kilitleri (izinleri alınanların) standart hale getirilerek değişimi yapılacaktır. Standart tip kilitlerin temini ve çoğaltılması, İşverenden alınacak onay dahilinde Yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenici, söz konusu standart tip kilitleri ve bunlara ait anahtarları, İşverenin onayı olmaksızın hiç bir şekilde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacağını taahhüt eder. k) TEDAŞ ın isteği doğrultusunda sayaç okuma için gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. (Sayaçların görünür fakat korumalı bir yere taşınması vb.) l) Bölme veya konteyner içinin, önce vakumlu süpürge ile tozu alınacak, ardından ıslak paspas ile temizliği yapılacaktır. m) Bina içi veya dışındaki bölme veya konteyner çevresinde güvenlik ve sahaya ulaşım için gerekli temizliğin yapılması gerekmektedir. n) Tüm temizlik işlemleri, gerekli izolasyon çalışmaları sonrasında yapılacaktır. o) Saha numaraları belirlenen standartlarda hazırlanarak konteyner veya seperasyon üzerine asılacaktır. p) Konteyner taban ve tavanlarının sağlamlığının kontrolü yapılarak, gerekli durumlarda onarımların yapılması, komple değişim gerektirecek durumlarda Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurulup İşverene iletilecektir. q) Konteyner taban izolasyonu bozuk olanlar için plastik izolasyon malzemesi serilecektir. 10. Tel Çitler Periyodik Bakımı a) Gerekli olup da Tel çit bulunmayan yerler ve hasarlı olup yeniden yapılmayı gerektiren çitler için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurularak İşverene iletilecektir. 3m ye kadar yapılacak yenileme ve tamiratlar Yükleniciye aittir. b) Tel çit ve kafes telinin sağlamlığının kontrolü yapılarak, problem olan yerlere gerekli onarımın yapılması sağlanacaktır eksik panel kölemenleri tamamlanacaktır. c) Tel çit kapısının işlevinin kontrolü yapılarak, problemli yerler düzeltilecektir. 10/ 27

49 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü d) Kapıdaki asma kilitlerden standart olmayanlar standart hale getirilecek, arızalı kilitlerin standart kilitlerle değiştirilecektir. Paslanan kilitlerde pas çözücü kullanılması gerekmektedir. e) Tel çit üzerinde paslanan yerler, galvaniz boya ile boyanacaktır. f) Tel çit ve çevresinin (gerekirse güvenli mesafeye kadar) yangın tehlikesine karşı temizliği yapılacaktır. g) Beton olmayan yerlerde tel çitle çevrilmiş sahanın tamamen betonlanması için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurulup İşverene iletilecektir. 11. Çevre Güvenliği ve Temizliğin Sağlanması Periyodik Bakımı a) Tel çitle sınırlı saha içi veya gerekirse güvenli mesafeye kadar dış çevrenin temizliği ve tesviyesi yapılacaktır. b) Bina içi veya dışındaki bölme/konteyner çevresinde güvenlik ve sahaya ulaşım için gerekli temizlik yapılacaktır. c) Enerji sistemlerine (kofra, sayaç vb.) dışarıdan 3. şahısların erişimini engellemek için gerekli izole ve/veya kilitleme işleri yapılacaktır. d) Her türlü tehlikeler için yürürlükte bulunan ilgili kanun, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde geçerliliği bulunan uyarı levhaları ile güvenli çalışma şartlarını hatırlatıcı levhaların asılması, güvenlik şeridi gerektiren işler süresince gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 12. Sistem Topraklaması Periyodik Bakımı a) Sistem topraklaması ölçülürken; Topraklama barasından, ana topraklama kablosu sökülmeden önce, geçici topraklama kazığı gömülür ana toprak barasına irtibatlandırılır ve daha sonra ana topraklama baradan ayrılır. Kazıklı meğer ile ana topraklama kablosu irtibatlandırılıp topraklama direnci ölçülür. b) Kazıklı megerin uygulanamayacağı yerlerde pens tipi toprak ölçü aleti ile ölçüm yapılabilir. c) Ölçülen değer 5 ohm altında değil ise gerektiği kadar bakır çubuk, levha veya kimyasal karışım vb. kullanılarak 5 ohm un altına indirilmeye çalışılacaktır. d) Bir üst bendde yer alan tedbirlerin alınmasına rağmen topraklama direnç değerinin düşürülemediği durumlarda (5 ohm üzerinde olması) yeniden yapılması ya da hiç olmayan yerlerde yeni topraklama yapılması gereken durumlar için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu doldurulup İşverene iletilecektir. (özel topraklama sistemleri kullanılması durumu içinde Kapsam Dışı İş Bildirim Formu düzenlenebilecektir). Tüm çalışmalar neticesinde değerin tutmaması durumu İşverene bildirilecektir. e) Toprak kablosunun duvara tutturulduğu klemenslerde herhangi bir problem var ise kroşeler yenilenecektir. f) Tüm cihazlardan gelen topraklama kablolarının bağlandığı baranın bağlantıları kontrol edilip gevşeme var ise sıkıştırılacaktır. g) Topraklama kablolarının ve elektrotlarının toprak yüzeyinde olmadığının kontrolü yapılacak, aksi bir durum var ise yeterli mesafeye gömülecektir. 11/ 27

50 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü h) Sistem odasında her türlü cihazdan topraklama barasına kablo çekilmiş olduğunun kontrolü yapılarak; gevşeme, bozulma gibi kontroller yapılacaktır. i) Topraklama baraları, cıvatalar ve kablo başlarının paslanması durumunda işverenin onay verdiği malzeme ile değiştirilecektir. j) Dış topraklama barası bulunmayan sahalarda dış topraklama barası montajı yapılacaktır. k) Tüm sahalarda iç topraklama barası ile dış topraklama barası 35 mm2 NYAF kablo ile irtibatlandırılması gerekmektedir. l) Mevcut olan iç topraklama ringi ile var olan sahalarda AGK Panosu topraklamasının getirildiği iç topraklama barasının bağlantıları kontrol edilip gevşeme var ise sıkıştırılacaktır. İç topraklama ring kablosu ucu yüzük kullanılarak iç baraya monte edilecektir. m) Dış baraya irtibatlandırılacak olan sayaç panosu gövdesi, Konteyner ise Konteyner gövdesi, Metal kablo taşıyıcı rackı topraklamaları kontrol edilmesi, olmayanlar ya da kesitleri düşük olanlar Üretici firmaların belirlemiş olduğu montaj standartları ile İşverenin belirlemiş olduğu standartlardaki kesitlere uygun hale getirilecektir. n) Kule üzerindeki RL anten gövdesi 10 mm2 kesitindeki orijinal topraklama kablosu ile en kısa yoldan kuleye irtibatının uygun bağlantı aparatı ile sağlandığı kontrol edilecek, olmayan durumlarda montaj yapılması sağlanacaktır. o) Topraklama kablolarının ve elektrotlarının toprak yüzeyinde ya da üstünde olmadığının kontrolünün yapılması, aksi bir durum var ise yeterli mesafeye gömülmesi gereklidir. p) Dış topraklama ringi yok ise, kule ile konteyner/seperasyon dış topraklama barası 35 mm2 NYAF kablo ile irtibatlandırılacaktır. q) Kulede, Feeder Kablo topraklamalarının kule üzerine yapıldığı kontrol edilecek, gerekiyorsa yenilenecektir. r) Sistem dış alarmlarından biri olan topraklama kablolarının çalınmasını önlemek için çekilen kabloların gerekiyorsa sökülmeyecek biçimde montajlarının tekrar yapılması sağlanacaktır. 13. Yakalama Çubuğu Periyodik Bakımı a) Yakalama Çubuğu topraklaması test klemensi sökülerek ölçülüp değeri kaydedilecektir. (Test Klemensi olmayan ya da elle ulaşım mesafesinde olmayan aşırı yüksek yerlerde, uygun yükseklikte test klemensi konulacaktır). Ölçülen değer 5 ohm altında değil ise gerektiği kadar bakır çubuk, levha veya kimyasal karışım vb. kullanılarak 5 ohm un altına indirilmeye çalışılacak ve yeni değer kaydedilecektir. b) Yakalama Çubuğu iletkeninin girdiği yerde iletkenin geçtiği boru ve duvara bağlantısı kontrol edilecektir. c) Yakalama Çubuğu çıkan iletkenin toprağa girdiği noktaya kadar olan duvara bağlantı aparatları kontrol edilecek, gevşeyen var ise yeniden montajı yapılacaktır. d) Yakalama Çubuğu iletkenine herhangi bir şeyin bağlı olmadığının kontrolü yapılacak, bağlı ise ayrılması sağlanacaktır. e) Konteyner ve antenler su kulesinde, terasta veya çatı üzerinde ise, yakalama çubuğu ve topraklama iletkeni oluşturulan bir eş potansiyel barada birleştirilecektir. 12/ 27

51 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü f) Yakalama çubuğu topraklaması ring topraklaması ile irtibatı sağlanması. Ring topraklama değeri 5 ohm olması gerekmektedir. g) Radyoaktif paratoner sistemi olan yerlerin İşverene iletilmesi gerekmektedir. h) Kulede yakalama çubuklarının iletkeninin çalınması halinde İşverenin belirleyeceği standartlarda belirtilen şekilde yakalama çubuğu montajı yapılarak kule ile irtibatının sağlanması gerekmektedir. 14. Harici Alarmlar Periyodik Bakımı a) Alarm testleri R-SMC ile birlikte yapılacaktır. b) Kule ikaz lambası armatürünün yanıp yanmadığının kontrolü yapılacak, problemli bir durum mevcut ise bozulan malzeme İşverenin onay vereceği muadili malzeme ile değiştirilecektir. c) Kule ikaz lambasının kuleye irtibatının kontrolü yapılacaktır. d) Kule ikaz lambası iniş iletkeninin belirli aralıklarla kuleye (kablo bağları ile) irtibatının kontrolü yapılarak, gerekli olanların yenilenmesi yapılacaktır. e) Fotoselin ve flaşör rölesinin işlev gördüğünün kontrolü yapılarak, arızalı olanlar değiştirilecektir. f) Kule ikaz alarmının sağlıklı çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. Çalışmıyor ise çalışması sağlanacaktır. g) Kapı Alarmı kontrol edilecektir. Çalışmıyor ise gerekirse kapı sensörü değiştirilerek çalışır durumda olması sağlanacaktır. h) Duman detektörünün çalışır durumda olması sağlanacaktır arızalı ise yenisi ile değiştirilecektir. i) Klima external alarmı çalışır durumda olması sağlanacaktır arızalı ise ısı alarmı üretilmeyi engelleyen parçalar (ısı sensörü, röle, klima alarm kartı) yenisi ile değiştirilecektir. j) Yüksek gerilim ve yıldırım koruma (parafodur) alarmı çalışır durumda olması sağlanacaktır. k) Enerji alarmı çalışır durumda olması sağlanacaktır. l) AC gerilim çalışma aralığı V dan farklı olan sistemlerde harici enerji alarmını algılamak için işverenin onayı ile ilave röle konulacaktır. m) Rectifier alarmları kontrol edilerek mevcut alarmlar kaldırılmalıdır. Sabit jeneratör alarmlarının her birinin çalışıp çalışmadığına dair kontrolü yapılarak, problem varsa gerekli ekipman ile değiştirilecektir. n) DC Enerji kesintisi alarmının test edilmesi, Problem varsa alarm sisteminin değiştirilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır. o) Yüksek Sıcaklık Alarmı test edilmeli, çalışır durumda olması sağlanmalıdır. p) Akü Dip Seviye Alarmı test edilmeli, çalışır durumda olması sağlanmalıdır. q) Akü Dolabı alarmları test edilmeli, çalışır durumda olması sağlanmalıdır. r) Konteyner, Bölme, Seperasyon (Sistem Odası) içeresinde bulunan aydınlatma armatür ve lambalarının işlevlerinin kontrolü, tüm priz ve anahtarların kontrolü yapılarak, çalışmayan lamba, priz veya armatür var ise değiştirilecektir. 13/ 27

52 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü s) Sistem odası içeresinde bulunan dağıtım panosunun içinin kontrolü yapılarak; bütün kablo bağlantıları kablo yüzüğü ile yapılacak eksik varsa tamamlanacak, yanmış, bozulmuş kablo sigorta voltmetre var ise değiştirililecek, dağıtım ya da sayaçlı panoda yanma meydana gelmişse tamamen yenisi ile değiştirilmesi gereken durumlar için İşverenin onay verdiği malzemelerle Yüklenici tarafından gerekli değişimler yapılacaktır. t) Panolardaki sigorta değerinin kontrolünün yapılması, uygun değilse değiştirilmesi gerekmektedir. u) Sistem odası içerisinde bulunan Regülatör/UPS lerin sağlam, çalışır halde olması ve gerekliliğinin kontrolü yapılacaktır. v) Mevcut panoların yetersiz olması durumunda revizyon kapsamında değişebilmesi için İşverenin onayına ve kontrolüne sunulması sağlanacaktır. 15. Enerji Nakil Hatları Periyodik Bakımı UYARI: İnsan hayatı açısından ve kazaya neden olmamak için Enerji nakil hatlarındaki her türlü çalışmanın yetki belgeli kişiler tarafından gerekli önlemler ve izinler alınarak yapılması Yüklenici sorumluluğundadır. Her periyodik bakım kontrollerinde İşverene ait sayaç endeks bilgileri, Yüklenici tarafından İşverene bildirilecektir Yüksek Gerilim Enerji Nakil Hattı Periyodik Bakımı: a) Yüklenici, işbu Şartname kapsamında yer alan alçak gerilim ve yüksek gerilim enerji nakil hatlarının yasal bakım ve onarım sorumluluğunu tüm kamu kurum ve kuruluşlara karşı karşı üstleneceğini taahhüt eder. b) Yüklenici iş ve işçi sağlığı-güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve esaslar dahilinde İşveren işçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürlerine tam ve eksiksiz olarak uymakla ve gerekli önlemleri almakla sorumludur. Bu konulardan doğacak sorumluluklar Yükleniciye aittir. c) Yüklenici firma Yetkili Elektrik İdaresinin tüm prosedür ve yönetmeliklerine uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirecektir. d) Değişmesi gereken elektrik sayaçları, İşverenin uzaktan okuduğu sayaç tipinde, bilgilere uzaktan erişim sağlayabilen RS 485 protokolü ile okunan sayaçla değiştirilecektir Ayırıcılar (Seksiyonerler) Periyodik Bakımı: a) Seksiyoner kontakların temiz olup olmadığı kontrol edilecek, temiz olmayanların temizliği yapılacaktır. b) Seksiyonerler açma-kapama yapılarak mekanizmasının çalışırlığı, kontakların yerlerine tam olarak oturduğunun kontrolü yapılacak, aksi durumda mekanizmanın onarımı gerçekleştirilecek, hareketli kısımların yağlanması yapılacaktır. Tamirin gerçekleşemediği durumlar için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu düzenlenerek İşverene iletilecektir. 14/ 27

53 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü c) Seksiyoner sigortaları kontrol edilecek eğer patlamış olan var ise projesinde gösterilen değerde porselen sigorta ile değişimi yapılacaktır. Malzeme olmaması durumunda sigorta yerine tel bağlanarak sisteme enerji kesinlikle verilmeyecektir. d) Seksiyoner izolatörleri kontrol edilerek aşırı kirlenmiş, aşırı gerilime maruz kalarak bozulmuş veya çatlamış olanlar tespit edilerek temizliği uygun kimyasallar ile yapılacak veya değişimi gerekenler için Kapsam Dışı İş Bildirim Formu düzenlenerek İşverene iletilecektir. e) Seksiyoner kolu yüksekliğinin uygunluğu kontrol edilerek, gerekli durumlarda kol yüksekliği ayarlanacaktır. f) Seksiyoner mekanizmasının 3. şahıslar tarafından kullanılamaması için sürekli kilitli kalması sağlanacak, kilitin bozuk olması halinde yenisi ile değiştirilecek veya kilidin tamiri yapılarak çalışır hale getirilecektir. Standart olmayan kilitler standart hale getirilecektir. g) Ayırıcı kolunun üst seviyesi kapalı durumda iken min m yükseklikte olacak şekilde düzeltilecektir Trafolar Periyodik Bakımı: a) Trafo işletme topraklaması değerinin 2 ohm ya da altında olduğunun kontrolü yapılacaktır. Topraklama şeridinin temizliği yapılacak gerekli ise alüminyum boya ile boyanacaktır. Aynı zamanda seksiyonerden trafo yüksek gerilim uçlarına bakır boru ile enerji taşınmış olan sahalarda bu bakır boruların bakır çubuk ile değişimi sağlanacaktır. b) Trafo yüksek gerilim ve alçak gerilim izolatörleri kontrol edilerek kirlenmiş, aşırı gerilime maruz kalarak bozulmuş veya çatlamış olanlar temizlenecek veya yenisi ile değişimi yapılacaktır. c) Bakım esnasında trafo yağ seviyesi kontrol edilecek, her hangi bir sızıntı olması durumunda yağı eksik olan trafoların yağı tamamlanacaktır. Trafo servisinde yapılması gereken yağ ilavesi İşveren onayı ile Yüklenici tarafından yaptırılacak ve trafo söküm, vinç, nakliye, servis maliyetleri Kapsam Dışı İş Bildirim Formu düzenlenerek İşverene iletilecektir. d) Trafo bağlantı uçları kontrol edilerek, uçlar temizlenecek vazelinlenerek sıkılaştırılmaları sağlanacaktır. e) Trafo ark boynuzlarının açıklığı kontrol edilerek, gerilimlere göre uygun mesafelerde olmaları sağlanacaktır. f) Trafoların yağlarından numune alınarak Yüklenici tarafından dielektrik testi yaptırılacaktır. g) Yüklenici, Dielektrik testi raporlarını İşveren tarafından belirlenecek periyodik bakım formları ile İşverene bildirecektir. Test sonucu düşük çıkan trafo/trafoların yağlarının değiştirilmesinin söz konusu olması durumunda, değişimi yüklenici tarafından yapılacaktır. h) Trafo işletme ve parafodur topraklamalarının birbirlerine zıt yönlerde olup olmadığının kontrolü yapılacaktır. Trafo alçak gerilim trafosundan çıkan 4x10 mm2 NYY Kablonun (50 Kva trafoda 4x16 mm2 NYY kablo) kablo başı kontrol edilerek eksik olanlar tamamlanacaktır. i) Trafo kademe komütatörü ayarı kontrol edilecektir. 15/ 27

54 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü j) Trafo direğinde ayırıcı yoksa ve yüksek gerilim buşingi ile mesnet izolatör arasındaki mesafenin tehlike oluşturma olasılığı varsa, araya (6,5 U konsol üzerine) mesnet izolatör montajı yapılacaktır k) Ortak kullanılan trafolar tespit edilecek, İşverene ayrıntılı resimleriyle bildirilecektir. Bu tip yerlerin bakımı diğer operatörlerin bilgisi dahilinde yapılacak, bakım esnasında diğer operatörleri tehlikeye sokacak veya diğer operatörlerin sahalarının susmasına sebebiyet verecek davranışların sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. l) Yüksek gerilim ve yıldırım korumalar (Parafudrlar) kontrol edilecektir. m) Arızalı parafudrlar silikon tip yenileri ile değiştirilecektir. n) Parafudrların temizliğinin kontrolü yapılacak kirli olanlar temizlenecektir. o) Parafudr bağlantı klemenslerinin sıkılığı ve temizliği kontrol edilecektir. p) Parafudr topraklama değeri 2 ohm değerinde olacaktır. Parafudr topraklaması 50 mm2 bakır ile yapılmış olduğu kontrol edilecek, olmayanlar bu şekle getirilecektir. Ayrıca parafodur alt bağlantısı Y biçiminde 50 mm2 bakır kablodan yapılmış olacaktır. Olmayanlar bu şekle çevrilecektir. q) Parafudur toprağı saha tarafından uzak olup olmadığının kontrolü yapılacaktır Hat Direkleri ve İletkenleri Periyodik Bakımı: a) Periyodik bakım zamanlarında veya bakım ekibi kontrolleri sırasında tespiti yapılarak bildirilen hat iletkeni/iletkenlerinden kopan veya zedelenenler onarılacaktır. b) Hat iletkenlerinin direk izolatörlerine olan bağlantıları kontrol edilerek, yerinden çıkmış veya bağlantısı gevşemiş olanlar sağlamlaştırılacaktır. Yenilenmesi gerekenlerin bağ telleri yenilenecektir. c) Bakım sırasında tespit edilen gevşemiş iletkenler gerdirilerek, sehimler yetkili elektrik idaresinin belirlediği standartlara göre İşverenin onayı ile Yüklenici tarafından yeniden ayarlanacaktır. d) Tellerin yere, ağaçlara ve binalara olan mesafeleri kontrol edilerek, gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Bunun için ilgili tüm kamu kurum ve/veya kuruluşlardan vb. gerekli tüm izinler yüklenici tarafından alınacaktır. e) Direklere çıkış mania telleri ve ölüm tehlikesi levhaları kontrol edilerek, işlev görür halde tutulmaları sağlanacaktır. f) Boyalı direklerin durumuna göre İşveren onayı alınarak boyası yapılacaktır. Boya bir kat antipas boya ve en az iki kat yağlı boya yapılması sureti ile olacaktır. Kontroller sırasında tespit edilmiş olan AG panolarında boya işlemi ile kilit mekanizması bozuk olanların gerekli tamiratı yapılacaktır. g) Seksiyoner mekanizmasının üçüncü şahıslar tarafından kullanılamaması için sürekli kilitli tutulması sağlanacaktır. Kilitle ilgili bozukluk, yerinin veya kilidin tamiri yapılarak çalışır hale getirilecektir. Kilitlerden standart halde olmayanlar standart hale getirilecektir. h) Bakım sırasında İşverene ait enerji nakil hattı direklerinden yağmurluk betonu olmayan direkler için, Kapsam Dışı İş Bildirim Formu düzenlenerek İşverene iletilecektir. 16/ 27

55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü i) Direklerdeki gevşek cıvataların sıkılaştırılması, eksik cıvataların tamamlanması sağlanacaktır. j) İşverene ait olan enerji nakil hattı direklerinden yağmurluk betonlarındaki bozulmalar tamir edilecektir. k) Kullanılan yaprak izolatörler, tabancalara çarpmaları durumunda montajın düzeltilmesi sağlanacaktır. l) Direklerin topraklamaları kontrol edilerek 5 ohm değerinin altında olması, değilse tesisinin yapılması sağlanacaktır. m) Havai hatların yeraltına giriş ve çıkışlarında parafodr var ise, bunların sağlamlıklarının kontrolü yapılacak, gerekiyorsa değiştirilecektir. n) Tehlike arz eden ve revizyon gerektiren işler (direk eğilmesi, hasarı, toprak kayması vb.) acil olarak İşverene raporlanacak ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır Hat İzolatörleri Periyodik Bakımı: a) Tüm direklerin izolatörleri kontrol edilerek, kirlenmiş, aşırı gerilime maruz kalarak bozulmuş veya çatlamış olanların temizliği veya yenisi ile değişimi yapılacaktır Topraklamaların Ölçülmesi ve Periyodik Bakımı: a) Trafo işletme topraklaması, seksiyoner direği topraklaması, taşıyıcı ve durdurucu direk topraklama direnç değerleri periyodik bakımlarda ölçülecektir. Bu direnç değerlerinden yüksek olan değerler ilave bakır çubuk, levha, kimyasal karışım vb kullanılarak düşürülecektir. b) Trafo işletme topraklaması ve parafodur topraklama değerlerinin; 2 ohm ve altı, taşıyıcı ve durdurucu direk, seksiyoner direği ile koruma topraklaması (AG pano dahil) topraklama değerlerinin 5 ohm ve altı değerlere sahip olması bu kontrollerde sağlanacaktır. c) Seksiyoner gövdesi, seksiyoner kolu, trafo üst-alt kapağı, pano gövdesi, trafo direğinin koruma topraklaması değerinin 5 ohm ve altında olduğunun kontrolü, uygun değilse tesisinin yapılması sağlanacaktır Alçak Gerilim Enerji Nakil Hattı Periyodik Bakımı: a) Yüklenici, işbu Şartname kapsamında yer alan alçak gerilim ve yüksek gerilim enerji nakil hatlarının yasal bakım ve onarım sorumluluğunu tüm kamu kurum ve kuruluşlara karşı üstleneceğini taahhüt eder. b) Yüklenici iş ve işçi sağlığı-güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve esaslar dahilinde İşveren işçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürlerine tam ve eksiksiz olarak uymakla ve gerekli önlemleri almakla sorumludur. Bu konulardan doğacak sorumluluklar Yükleniciye aittir. c) Yüklenici firma Yetkili Elektrik İdaresinin tüm prosedür ve yönetmeliklerine uygun olarak çalışmalarını gerçekleştirecektir. d) Sayaç değişimi yapılan Sahalarda yeniden mühürlemenin yapılması sağlanacaktır. 17/ 27

56 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü Direklerin Periyodik Bakımı: a) Eğilmiş ya da bağlı bulunduğu toprak arazide eğer demir direk veya beton direk ise betonunda, ağaç direk ise sıkıştırılmasında problem var ise yeniden betonlanması veya sıkıştırılması yapılacaktır. b) Demir, beton ve ağaç direklerde konsolların montajlarının kontrolü, gerekiyorsa yenilenmesi veya yeniden montajı yapılacaktır. c) Ağaç direklerin montajının yapıldığı yerlerde yangın çıkabilecek veya direğe zarar verebilecek otların temizliği yapılacak, her ihtimale karşı problem çıkma durumuna karşı demir çubuklarla güvenliğinin sağlanması yapılacaktır. d) Boyalı direklerin durumuna göre İşverenden onay alınarak boyası yapılacak. Boya bir kat antipas boya ve en az iki kat yağlı boya ile yapılacaktır. Aynı zamanda kontroller sırasında tespit edilmiş olan AG panolarının da boya işlemi yapılacaktır. e) Direklere çıkış mania telleri ve ölüm tehlikesi işaretleri kontrol edilerek olmayanlar takılıp var olanlarının da işlev görür halde tutulmaları sağlanacaktır. f) AG panolarının gerektiği durumlarda kısmi boya işlemi yapılacaktır. Boyama işi sırasıyla temizleme, bir kat antipas, iki kat yağlı boya şeklinde yapılması sağlanmalıdır. (Panonun değişmesi gerektiği durumlarda standart dışı iş formu düzenlenerek İşverene iletilmesi gerekmektedir.) g) Direklerde mevcut yağmurluk betonlarından bozulanları standartlara göre düzeltilecektir Alpek Hatlar Periyodik Bakımı: a) Alpek kablonun gözle kontrolü yapılarak yanma, kopma durumu olan yerler standart klemensle eklenecektir. b) Alpek kabloda mevcut olan eklerin klemensleri mutlaka standart klemensle yenilenip iyice sıkıldıktan sonra eriyen bantla veya ek kutusu ile kapatılacaktır. c) Alpek kablonun TEDAŞ şebeke ile veya enerji alınan nokta ile bağlantı klemensleri mutlaka kontrol edilecek, eğer klemens yoksa (bakır kablo ise Al-Cu klemensle) klemenslenip eriyen bantla bantlanacaktır. d) Alpek kablonun son direkte durdurulmasından sonra konteyner ya da sahanın bulunduğu yere kadar çekilen NYY kablo için montajı yapılmış olan gergi telinde sehim meydana gelmiş ise gerdirilecek veya duvar kroşelerinde gevşeme veya bozulmalar düzeltilecektir. e) Alpek kablonun direklere bağlantısının (demir ya da ağaç) mutlaka makara izolatörle yapılmış olmasının kontrolü yapılıp, zaviye direklerinde özellikle direğe değmeden geçecek şekilde olduğunun ve bu makara izolatöre standart şekilde bağlandığının kontrolü yapılarak aksi durumlar düzeltilecektir. f) Alpek kablonun son direkte, konsola montajı yapılmış olan makara izolatöründe durdurulduğu kontrol edilerek aksi durumlarda belirtildiği şekilde montajı yapılacaktır. g) Çeşitli sebeplerden dolayı sehim vermiş olan yerlerde kablo sehimleri düzeltilecektir. 18/ 27

57 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü Açık Hatlar Periyodik Bakımı: a) Bu hatlarda mevcut olan ekler gözden geçirilecek, durumu iyi olmayan ekler yenilenecektir. b) Bu iletkenler için kullanılmış olan izolatörler gözle kontrol edilecek, zarar görmüş olanlar yenileri ile değiştirilecektir. c) Bu iletkenlerin TEDAŞ şebeke ile bağlantısının klemensle yapıldığı kontrol edilerek, olmayanlara klemens montajı yapılacaktır. d) Her iki tip enerji hatlarında da (açık hat, alpek hat) TEDAŞ şebekesi de dahil olmak üzere toplam 10 adet direk sayısından fazla direk varsa hat sonunda nötr topraklanmış mı kontrol edilecek, aksi durumlarda topraklama yapılacak ve değerin 2 ohm olması sağlanacaktır Yeraltı Hatları Periyodik Bakımı: a) Yeraltı çekilmiş kablonun zamanla üzerindeki toprağın gerekli güvenlik sınırlarında (standardında) olduğu kontrol edilecek, değil ise standart derinliğe alınması sağlanacaktır. b) Yeraltı kablosunun hat başında ve hat sonunda yeryüzüne çıktığı kısımlarının galvaniz boru ile çevre güvenliği de dahil olmak üzere güvenliğinin sağlanmış olduğunun kontrolü yapılacak, güvenli değil ise güvenliği sağlanacaktır. c) Yeraltı kablosunun hat başı ve hat sonunda ek olduğu diğer tipteki kablolarla bağlantısının ilgili klemenslerle olduğunun kontrolü yapılacak, uygunsuzluk halinde bağlantı klemensleri monte edilecektir. d) Sayaç panosu ve içi kontrol edilerek, panonun, sayacın, sigortaların sağlam ve çalışır durumda olmaları sağlanacak, sağlam olmayan malzemelerin değişimi yapılacak. Sayaç değişimi yapılacak ise dijital sayaç (3x 10 A), sigorta kullanılacak ise işverenin onay verdiği marka kullanılacak. Sayaç değişimi yapılması gereken yerlerde mutlaka yeniden mühürletme yaptırılacaktır. e) TEDAŞ şebekesinden konteyner ya da sahanın bulunduğu yere kadar yeraltından çekilen kablonun çelik zırhlı olup olmadığının kontrolü yapılacaktır. Zırhlı kablo mevcut değil ancak kazı yapılmasına müsait bir yer ise, İşverene rapor edilecek uygun görülmesi halinde Yüklenici tarafından değişimi yapılacaktır. f) Yeraltı kablosunun zırhının her iki başına ulaşılabilen yerlerde iki uçtan topraklamasının yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek, olmayan fakat yapılabilecek durumda bulunan kabloların topraklamaları Yüklenici tarafından yapılacaktır Bina İçi Kablolama Periyodik Bakımı: a) TEDAŞ veya bina kofresinden sahanın bulunduğu yere kadar çekilen kabloların, bina içeresinde bulunan kısımlarının koruyucu PVC boru içeresinde olması, kat araları geçişlerinin de izolasyonlarının yapılması sağlanacaktır. PVC boru yerine kablo kanalı kullanılmış ise kanalların düzgün ve eksiksiz olması sağlanacaktır. 19/ 27

58 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü b) Bina kofresinde bağlantının klemens yardımı ile yapıldığının ve işlerliğinin kontrolü yapılacak, değil ise işlerliği sağlanacaktır. c) Bina içi kablolarının asansör boşluğundan veya bina cephesinden gergi teli kullanılarak çekildiği durumlarda gergi telinin gergisi ve güvenli bir yükseklikten başladığının kontrolü yapılacak, değil ise standart hale getirilecektir. d) Özellikle bitişik nizam yerleşimlerde çekilmiş kabloların güvenli yüzeye montajı istenen standartlarda yapılacaktır. e) Dış ortamlardaki kablo kanaletlerinde eksik kanalet veya eksik kanalet kapakları tamamlanacak, metal kablo bağı ile sabitlenecektir. f) Enerji kablosunun teras/balkon/çatı gibi zarar görebileceği güzergâhlarda olması durumunda metal kanaletlerin içine alınması sağlanacaktır Alçak Gerilim Pano Periyodik Bakımı: a) Panonun iç ve dış temizliği yapılarak paslanmış yerleri temizlenerek boyanacaktır. b) Panonun kaide betonu kontrol edilerek çatlama var ise yeniden betonlanacak, eğer pano demir ayaklı ise sağlamlığının kontrolü yapılarak, gerekiyor ise betonlaması yapılacaktır. c) Pano giriş ve çıkış kabloları ile birlikte ampermetre, voltmetre, komütatörler, kondansatörler, sigortalar kontrol edilecek, görülen her türlü yanma, kavrulma neticesinde bozulan malzemelerin değişimleri yapılacaktır. d) Enerji sayaçları (aktif, reaktif) kontrol edilerek arıza durumunda TEDAŞ a müracaatı yapılarak sayacın değiştirilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda reaktif sayaç endeksinin aktif sayaç endeksinin yarısı olduğunun kontrolü yapılarak, aksi durumlar için ilave kondansatör montajı yapılacaktır. e) Periyodik bakım esnasında sayaç değerlerinin okunması, İşverenin belirleyeceği form üzerine belirtilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır. Okunan sayaç değerlerinin İşverenin belirleyeceği şekilde raporlanması aylık olarak yapılacaktır. f) Seksiyoner gövdesi, seksiyoner kolu, trafo üst-alt kapağı, pano gövdesi, trafo direğinin koruma topraklaması oluşturmak üzere birleştirildiğinin ve değerinin 5 ohm ve altında olduğunun kontrolü, uygun değilse tesisinin yapılması sağlanacaktır. g) AGKP varsa içindeki parafudrlar kontrol edilecek, arızalı olanlar değiştirilecektir. 16. İklimlendirme Sistemleri Periyodik Bakımı: a) İklimlendirme sistemleri 7x24 saat çalışır durumda tutulacaktır. b) İklimlendirme sistemlerinin arıza vb. alarmları verip vermediği kontrol edilecektir. c) Hava filtreleri kontrol edilecek ve gerekirse değiştirilecektir. d) İç ünite bataryası kontrol edilecek ve temizlenecektir. e) Kompresörün çektiği akım değeri ölçülecektir. f) Fanlar, Fan motorları ve yatakları kontrol edilecektir. g) Termostat ayarları gerekiyorsa tekrar yapılacaktır. 20/ 27

59 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü h) Dış ünite bataryası kontrol edilecek ve uygun kimyasal ve basınçlı su ile temizlenecek. i) Ünitenin drenaj hattı kontrol edilecek. Uygun şekilde kanalet ile sabitlenecek, tıkalı ise temizlenecektir. j) İklimlendirme sisteminin dış ünitesi montaj bağlantılarının kontrolü yapılacak, gevşemiş bağlantılarda dübeller ve vidalar yenileri ile değiştirilerek sağlamlaştırılacaktır. k) İklimlendirme sisteminin dış ünitelerinin altına titreşimi önleyici lastik takoz monte edilecektir. l) Gerekli izolasyonlar yapılacaktır. m) Gaz basınçları kontrol edilecek, gaz kaçağı var ise giderilerek, ilave gaz şarjı yapılacaktır. n) İklimlendirme sisteminin iç ünitelerinde üfleme merkezi ve flap ayarları yapılacaktır. o) İklimlendirme sistemlerinin iç ve dış ünitelerinin emme ve üfleme sıcaklık değerleri ölçülecektir. p) İklimlendirme sistemlerinin iç ve dış ünitelerinin soket, kablo ve klemens bağlantıları kontrol edilecek, yenilenmesi gerekenler değiştirilecektir. q) İklimlendirme sistemlerinin dış ünitelerinin uygun yerde olup olmadığı kontrol edilecek, işverenin onayı ile gerekirse yeri değiştirilecektir. r) İklimlendirme sistemlerinin iç ünitelerinin uygun yerde olup olmadığı kontrol edilecek, işverenin onayı ile gerekirse yeri değiştirilecektir. s) İklimlendirme sistemlerinin iç ve dış ünitelerinin konsol, kanal ve izolasyonları kontrol edilecektir. t) Yukarıda söz edilen ölçme ve kontroller şu cihazlarla yapılacaktır; u) Elektronik termometre, v) Alçak Yüksek basınç manometresi, w) Elektronik F 22 gaz detektörü, x) Elektronik pens ampermetre, y) Yukarıda sözü edilen ölçme ve kontrollerde yapılan tespitlerin, giderilen arızaların bakım esnasında sarf edilen yedek parçaların da yazıldığı İşverenin belirleyeceği form ile bakım sonunda 3 kopya olarak düzenlenecek, taraflarca imzalandıktan sonra bir kopyası İşveren bölge sorumlusuna verilecektir. z) İklimlendirme sistemlerinin uzaktan kumandası kontrol edilecek gerekirse pilleri değiştirilecektir. aa) Freecooling mevcutsa sistemlerinin çalışırlığı kontrol edilecek ve düzgün çalışması sağlanacaktır. bb) Freecooling filtreleri her bakımda temizlenecek, gerektiği hallerde filtreler İşveren tarafından karşılanacak Yüklenici tarafından değiştirilecektir. cc) Freecooling devre dışı bırakılarak klimanın devreye girip girmediği kontrol edilecektir. dd) İklimlendirme sistemlerinin ve Freecooling fanı aynı anda devrede olamayacak şekilde freecooling ünitesi ve kontaktörün işlevini yerine getirdiği kontrol edilecektir. ee) Freecooling parametre ayarları kontrol edilecektir. 21/ 27

60 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü ff) Pasif soğutmaya veri sağlayan iç ve dış sıcaklık sensörlerinin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir. gg) Freecooling hava filtresinin temiz olup olmadığı kontrol edilecek, hava giriş menfezinin yeterli büyüklükte olup olmadığı tespit edilecektir. hh) Sahada Frecooling mevcut değilse Klima istenen ısı değerlerinde çalıştığı kontrol edilecektir. (Otomatik modda 25 C⁰de set edilmelidir.) Freecooling mevcutsa Klima istenilen set değerinde olduğu kontrol edilecektir. (Freecooling Klima açma 30 C⁰, Klima kapama 25 C⁰ olmalı, Klima otomatik modda 22 C⁰ olmalıdır. ii) Soğutucu akışkan basınç kontrolü, gerekiyorsa soğutucu akışkan şarjının yapılması sağlanacaktır. jj) Şarjlı ve izoleli boru donanımının atmosfere açık olan kısımlarının kontrolü, gerekiyorsa izolasyonları yenilenecektir. kk) İklimlendirme sistemlerinin tüm otomasyonunu sağlayan fonksiyonlarının kontrolü yapılacaktır. ll) İklimlendirme sistemlerinin su tahliye borusunun kontrolü ve gerekirse yenilenmesi sağlanacaktır. (Ortama zarar vermemesi sağlanacak) mm) İklimlendirme sistemlerinin montajı sonrasında, su ve ses izolasyon kontrolü yapılarak sorunlar giderilecektir. nn) İklimlendirme sistemlerinin dış ünitesine giden, akışkan borusu&enerji kablosu vb. kısımların kanalet içinden geçtiğinin kontrolü, gerektiği durumlarda eksik ve uygunsuz kanaletlerin tamamlanması sağlanacaktır. oo) Serpantin yüzeyleri temizlenecektir (süpürme ve su ile temizleme). pp) İklimlendirme sistemlerinin iç-dış ünite bataryaları kontrol edilecek ve basınçlı su ile temizlenecektir. qq) İklimlendirme sistemlerinin dış ünitesinin koruganı kontrol edilecek, olmayan yerler İşverene bildirilecektir. rr) Kapasitesinin yetersiz olduğu tespit edilen klimalar İşverenin onayı doğrultusunda değiştirilecektir. ss) Termostat ayarları ve kontrolü yapılacaktır. 17. Sabit Jeneratör Periyodik Bakımı: a) Jeneratörler 7/24 saat çalışmaya hazır halde tutulacaktır. b) Jeneratörlerle ilgili tüm yakıt ve arıza-işletme giderleri Yüklenici sorumluluğundadır. c) Yağ, hava ve yakıt filtreleri kontrol edilecektir. d) Jeneratör yağı kontrol edilecektir. Jeneratör yağı üretici standartlarına göre değiştirilecek veya ilave edilmesi gereken durumlarda gerekli ilave yapılacaktır. e) Yağ filtresi kontrol edilip gerekiyorsa değiştirilecektir. f) Yağ basıncı kontrol edilecektir. g) Antifriz kontrol edilecektir. Bomometre ile ölçülerek, gerekirse değiştirecektir. 22/ 27

61 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü h) V-kayışının gerginliği kontrol edilecektir saat çalışma ömrünü tamamlayan kayış değiştirilecektir.. i) Radyatör temizliği kontrol edilecektir. j) Jeneratör marş bataryasının bakımı ve kontrolü yapılacaktır. 2 yılda bir değiştirilecektir. k) Hava, yağ ve yakıt borularının kontrolü yapılacak herhangi bir kaçak varsa sorun giderilecektir. l) Motor suyu ısıtıcısı ve hortumları kontrol edilecektir. Herhangi bir arıza varsa değiştirilecektir. m) Topraklama bağlantıları kontrol edilecektir. Sistem toprağı 5 ohmun altında olması sağlanacaktır. n) Elektriksel bağlantıları kontrol edilerek, sorunlar giderilecektir. o) Yakıt seviyesi kontrol edilecek, eksikse tamamlanacaktır. p) Jeneratör alarmları kontrol edilecek sorun varsa giderilecektir. q) Jeneratör üzerinde yer alan harici alarmlar kontrol edilerek çalışması sağlanacaktır. r) Mekanik bağlantıları ve izolasyonu kontrol edilecektir. s) Var ise harici yakıt tankının mekanik kontrolü yapılacaktır. t) Jeneratör odasının ses izolasyonu kontrol edilecektir. u) Jeneratör transfer panosunun kontrolü yapılacak, bozulan komponent varsa muadili ile değiştirilecektir. v) Periyodik bakımları yüklenici yetkili servis sertifikası olan firmalar aracılığı ile yetkili servis üzerinden yaptırılacaktır. w) Jeneratör bakımları takip edilecek, süresi dolmadan yetkili servise refakat edilerek yaptırılacaktır. x) Hava filtresi temizlenecek gerekiyorsa değiştirilecektir. y) Kompresör hava filtresinin temizlenmesi sağlanacaktır. z) Jeneratör blok ısıtıcısı 7/24 saat çalışır durumda olması sağlanacaktır. aa) Yakıt filtresi kontrol edilerek gerekmesi halinde değiştirilmesi sağlanacaktır. bb) Soğutma sistemi kontrol edilecektir. cc) Jeneratör havalandırması kontrol edilecektir. dd) Tüm kablolamaların kontrolü yapılacak sorunlu olanlar değiştirilecektir. ee) Akü kapasitesinin kontrolü yapılacaktır. ff) Jeneratöre ait konteynerin ve harici yedek yakıt deposunun temizliği yapılarak, güvenliği sağlanacaktır. gg) İşverenin bilgisi dışında extra yakıt tankı kullanılmamalıdır. İhtiyaç olması halinde Extra yakıt tankı talepleri projelendirilerek İşveren onayına sunulacaktır. hh) Jeneratöre ait bilgilendirme ve arıza alarmlarının harici alarm sistemine bağlı ve çalışır durumda olduğu kontrol edilecek, olmayan yerlerde bu alarmların tesis edilmesi sağlanacaktır. 23/ 27

62 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü ii) Jeneratör yıllık 1 defa veya 200 saat jeneratör çalışması sonunda mutlaka genel bakımı yapılmalıdır. Bunun yanında aylık olarak aşağıdaki rutin kontrollerin yapılması, herhangi bir eksik halinde gerekli aksiyonların alınması Yüklenici sorumluluğundadır; Yağ filtrelerinin kontrolü Yakıt filtrelerinin kontrolü Hava filtrelerinin kontrolü V-kayışının kontrolü Yağ seviyesi kontrolü Hava filtresi ve indikatör kontrolü ve temizliği. Soğutma suyu seviyesinin ve antifriz oranının kontrolü Manifold kaçak kontrolü Turbo ses ve gezinti kontrolü Uygun çalışma kontrolü Gevşek bağlantı kontrolü Akü bakımlarının yapılması Marş ve şarj sisteminin kontrolü Kontrol kart modülü Programının Kontrol Edilmesi Supap kontrolü Nefeslik Temizliği Fan ve şarj alternatör kayışlarının kontrol edilmesi, Gergi ayarlarının yapılması gereklidir. 18. Yangın Tüpü Periyodik Bakımı: a) Yangın tüplerinin gaz basınçları ve mühürleri kontrol edilecektir. b) Arızalı olanlar veya kullanım süresi tamamlanmış olanlar İşveren tarafından temin edilecek tüplerle Yüklenici tarafından değiştirilecektir. c) Yangın tüplerinin uygun yerde montajının kontrolü, gerekirse düzenlenmesi yapılacaktır. 19. İlk Yardım Seti Periyodik Bakımı: a) İlgili Yönetmelik ve Esaslar çerçevesinde ilk yardım seti eksikleri tamamlanacak. Sahalarda bulunmayan ilk yardım seti İşveren tarafından tedarik edilerek, sahalara yüklenici tarafından konulacaktır. 24/ 27

63 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü 20. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Periyodik Bakımı: Rüzgâr Türbini Periyodik Bakımı: a) Rüzgâr türbinlerinin bakımı sırasında bu konuda eğitim almış sertifikalı personelin bulunması gerekmektedir. Rüzgâr türbinin kullanım ömrünün artması amacıyla bu bakımlar aşağıda listelenen sırayla yıllık periyodik olarak yapılacaktır. b) Rüzgâr türbini vinç ile askıya alınarak güvenli olarak indirilmesi sağlanacaktır. c) Ana jeneratör rotorunun rulmanı ile yatay eksende dönüşü sağlayan kule rulmanı gres (lityum EP2 çok amaçlı gres) yağı ile yağlanacaktır. d) Jeneratörün enerjisini aşağıya taşınmasını sağlayan bileziğin üzerindeki kömür zımpara ile hafifçe temizlenmeli ve gres ile hafifçe yağlaması sağlanacaktır. e) Flanş, ana kule ve kule bağlantı cıvatalarının sıkılığı kontrol edilecektir. f) Tüm güç ve sinyal kabloların bağlantıları kontrol edilecektir. g) Rüzgâr türbini kanatlarını gevşeme ihtimali olan cıvata ya da parçaları tayin edebilmek amacıyla döndürülecek, anormal ses ya da titreşim hissedilirse gerekli sıkma işlemleri yapılacaktır. h) Rüzgâr türbinin fren balataları 2mm den daha kalın olmalıdır. Eğer 2mm den ince ise yenisi ile değiştirilecektir. i) Türbin tekrar dikilmeden fren sistemi test edilecektir. j) Kullanım sırasında aşınma ve yıpranma sonucu zarar gören parçalar yenisi ile değiştirilecektir. k) Türbin kanatları dikkatlice incelenmelidir. Özellikle bağlantı tarafında hasar görmüş kanat varsa hiç zaman kaybetmeden tamir edilecek ya da yenisi ile değiştirilecektir. l) Kontrol sırasında solar regülâtörlerinin üzerinde görülen değerlerin yazılması. Regülâtörlerin üzerinde alarm olup olmadığının kontrol edilmesi sağlanacaktır. m) Panellerin yüzey temizliği, toz ve kalıcı atık olmaması sağlanacaktır. n) Panel bağlantı kutularının kablo ve bağlantılarının kontrolü yapılacaktır. Bağlantı kutularının içindeki diyotlar ölçülecek arızalı olanlar değiştirilecektir. Kablo spiralleri kontrol edilecek bozuk ve aşınmış olanların değiştirilmesi sağlanacaktır. BAKIM KONTROL LİSTESİ X = Kontrol T = Temizle G = Gres Kullan D = İhtiyaç varsa değiştir A = İhtiyaç varsa ayarlama yap 25/ 27

64 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü KULE GOVDESİ/KULE TABANI 1. Genel Durum X 2. Türbin Temeli X 3. Vida/Cıvata Sıkılığı X A 4. Ayar Pulu X A 5. Kaynak Yerleri/Federler X 6. Menteşe Cıvataları X 7. Yardımcı Direk Kurulumu X JENERATÖR KONTAK BİLEZİKLERİ 8. Bilezik Bağlantıları X 9. Bilezik Yüzeyi X T 10. Bilezik Fırçaları X A D 11. Üst Kapak X 12. Vida/Cıvata sıkılıkları X A KANATLAR/ YAYLAR 13. Kanat Durumu X 14. Menteşeler X 15. Kanat Sabitliği X 16. Yayların Sabitliği X 17. Yayların Genel Durumu X 18. Vida/Cıvata Sıkılığı X A 19. Takozlar X 20. Pullar/Kelepçeler X FRENLEME SİSTEMİ 21. Fren Kurulum Parçaları X 22. Fren Çalışma Kontrolü X 23. Fren Diski Balataları X D 24. Halat Bağlantıları/Elastik X 25. Halat Halatı Durumu X D 26. Frenlenme Kolu X ELEKTRİK SİSTEMİ 27. Kontrolör Çalışması X 28. V&A metre Çalışması X 29. Kablo Bağlantıları X A 30. Faz Arası Gerilim Durumu X 31. İnvertör Çalışması X DIŞ YÜZEY KAPLAMASI & DİĞER KONTROLLER 32. Jeneratör Kaplaması X 33. Türbin (YAW-Kuyruk) Kaplaması X 26/ 27

65 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-1 Periodik Bakım Prosedürü 34. Türbin Kaplaması X D 35. Kaplama (Kablo) Tutucuları X Tracker (Güneş İzleyicisi) ve Güneş Paneli Periyodik Bakımı: a) PV modüller, birikmiş kirlere karşı kontrol edilecek, kirlenme var ise temizlenecektir. b) Panel akım gerilim kontrolleri yapılacaktır. c) Kontrol sırasında solar regülâtörlerinin üzerinde görülen değerler yazılacak, Regülâtörlerin üzerinde alarm olup olmadığının kontrol edilecektir. d) Panellerin yüzey temizliği, toz ve kalıcı atık olmaması sağlanacaktır. e) Panel bağlantı kutularının kablo ve bağlantılarının kontrolü yapılacaktır. Bağlantı kutularının içindeki diyotlar ölçülecek arızalı olanlar değiştirilecektir. Kablo spiralleri kontrol edilecek bozuk ve aşınmış olanların değiştirilmesi sağlanacaktır. f) Panel sigorta kutularının kontrolü, Sigortalardan arızalı olanların değişimi, kutuda meydana gelen bozulma var ise kutunun değişimi yapılacaktır. g) Panel bağlantı kabloları ve Güneş panelleri ile kontrol ünitesi arasındaki tüm elektriksel bağlantıların kontrolleri yapılacak, bağlantı kopukluğu durumunda değiştirilmesi sağlanacaktır. h) Güneş panellerinin montajının yapıldığı konstrüksiyonun boya (galvaniz) kontrolü yapılacak, boya ve galvanizlerde meydana gelmiş deformasyonlar ve oksitlenmeler zımparalanarak boyanmak sureti ile giderilecektir. i) Doğu-batı motor dişlisinin her iki yöndeki kule flanş bağlantı cıvatalarının sıkılığı kontrol edilecektir. j) Tüm güç, sinyal ve kontrol kablolarının bağlantıları kontrol edilecektir. k) PV modüllerin alüminyum profil raylara bağlantı cıvata ve somunları kontrol edilecektir. l) Yıldırım yakalama çubuklarının varlığı, çalışırlığı ve pozisyonları kontrol edilecektir. UYARI: Stratejik açıdan İşveren için önemli olan sahalar için İşverenin ihtiyaç duyduğu durumlarda; mevcut saha sayısının %10 unu geçmemek kaydı ile İşveren kendi inisiyatifi ile 2. Periyodik Bakımı isteyebilir. Yüklenici bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 27/ 27

66 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-2 Arıza Giderme Prosedürü EK-2 ARIZA GİDERME PROSEDÜRÜ 1. ARIZA BİLDİRME VE KAPATMA YÖNTEMLERİ 2. ARIZA GİDERME 2.1. Elektronik Ekipman Alarm ve Arızaları 2.2. Transmisyon Arızaları Genel Durumlar İşveren Kaynaklı Arızalar 2.3. Enerji Ve Altyapı Alarmları İle Arızaları 2.4. Jeneratör Hizmeti 2.5. Sabit Jeneratör Arızaları 2.6. İklimlendirme Sistem Alarm Ve Arızaları 2.7. Harici Alarm ve Arızaları 2.8. Saha Problemleri 2.9. Yenilenebilir Enerji Sistem Arızaları Abone Şikayetleri 3. TEKNİK DOKÜMANLAR 4. OPERASYONEL İŞLER 1/8

67 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-2 Arıza Giderme Prosedürü EK-2 ARIZA GİDERME PROSEDÜRÜ Yüklenicinin, sorumluluğunu aldığı Sahalarda bulunan başta Altyapı, İklimlendirme, Elektronik, Transmisyon Sistemleri olmak üzere tüm sistemlerin ve ekipmanların arızalarına, Ek-6 da belirlenmiş süreler içerisinde, 7 gün x 24 saat esasına göre müdahale ederek, gidermesi ve raporlaması hizmetlerini içermektedir. Yüklenici, arıza giderme sürecinde, uçtan uca toplam kalite anlayışını gözeterek, ehil personel çalıştırmakla sorumludur. Arıza prosedürünün verimsiz işlemesi ve İşverenin uyarılarına rağmen Yüklenicinin düzeltici aksiyonlar almaması halinde İşveren Sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. GKTS şebekesinde oluşacak arıza ve alarm durumunda İşveren Yükleniciden Bilgi Yönetim Sisteminde otomatik olarak anında ticket açılmasını sağlayacak Bilgi Yönetim Sistemi ile Elektronik ekipmanlarının yönetim sistemleri arasındaki entegrasyonu sağlamasını isteyebilecek olup, bu durumda gerekli entegrasyon Yüklenici tarafından Ek-15-B de yer alan Bilgi Yönetim Sistemi fiyatına dahil olarak bedelsiz yapılacaktır. İşverenin talep etmesine rağmen bu entegrasyonun sağlanamaması durumunda GKTS ekipmanları yönetim sisteminde arıza ya da alarm oluşması halinde Ek-6 da yer alan Performans hesaplamalarında Bilgi Yönetim Sistemindeki ticketlerin açılma zamanı yerine GKTS ekipmanları yönetim sistemlerindeki arıza ve alarm zamanları dikkate alınacaktır. Yüklenicinin söz konusu entegrasyonları yapmaması halinde İşveren Sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. 1. ARIZA BİLDİRME VE KAPATMA YÖNTEMLERİ İşverenin herhangi bir GKTS sisteminde bir sebepten dolayı arıza ve/veya alarm geldiğinde; a) Arıza/alarm, İşveren Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Yükleniciye İş Emri olarak bildirilecektir. b) Yüklenici arızanın/alarmın türüne göre, Ek-6 da belirtilen performans kriterlerine göre müdahalesini yaparak, arıza/alarmı giderecektir. c) Yüklenici arızayı/alarmı giderdikten sonra Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden açılan işemrini kapatacaktır. d) Kapatılan işemirlerindeki bilgilerin doğru ve anlaşılır olması Yüklenici sorumluluğundadır. Her arıza kaleminin ana sebepleri, İşverenin belirlediği kategorilerden uygun olanı ile doldurulmalı, açıklanamayan ya da other (Diğer) kategorisiyle kapatılan arızaların toplam arıza oranlarındaki payı hem adet hem de süre olarak %5 in üstünde olmamalıdır. İşveren alarm veya arıza olmaksızın servisi etkileyen problemlerde Yükleniciye direkt İş Emri açarak Saha çalışmalarını yönlendirebilecektir. Abone şikâyetleri veya İşverene iletilen Saha problemlerinde Yükleniciye İş Emri açılacaktır. Tüm İş Emirlerinde, dikkate alınacak performans süresi İş Emrinin Yükleniciye açıldığı tarih ve saati ile problemin tamamen giderilme tarih ve saati arasında kalan süre olarak değerlendirilecektir. 2/8

68 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-2 Arıza Giderme Prosedürü 2. ARIZA GİDERME İşveren tarafından, Yükleniciye açılan İş Emirlerine öncelikle; Ek-1 Periyodik Bakım Prosedürü ile Elektronik ve transmisyon sistemlerine ait üretici firmaların belirttiği kullanıcı kitaplarındaki şartlar gözetilerek sistemlerin arızası giderilecektir. Enerji kesintisi meydana geldiğinde, Yükleniciye İş Emri açılacaktır ve Yüklenici tarafından EK-6 da Harici Alarm Performans kriterinde belirtilen Problem Sınıfı 1 olarak değerlendirilerek istenilen sürelerde enerji problemi giderilene kadar jeneratör servisini kesintisiz sağlayacaktır. Enerji kesintisi durumunda bahsi geçen jeneratör servisinin verileceği Sahaları İşveren belirleyecektir. İşveren Bilgi Yönetim Sisteminde belirtilen öncelikli Sahalarda Servis sürekliliği azami önem taşımaktadır. Bu Sahalarda oluşabilecek her türlü alarma veya İşverenin İş Emirlerine Yüklenicinin acil müdahale etmesi gerekmektedir. 2.1 Elektronik Ekipman Alarm ve Arızaları FLM (First Line Maintenance, Birinci Seviye Arıza-Bakım) Sözleşme süresince, Yüklenici; Saha bakım servisleri, rutin bakımları, önleyici bakımları ve arıza düzeltmek amaçlı kart/modül/kabinet değişimleri gibi Sahada yapılması gereken fiziksel çalışmaları ve bunların software konfigürasyonlarını yapacaktır. Bu servis 7/24 saat/gün/yıl olarak Yüklenici tarafından yerine getirilecektir SLM (Second Line Maintenance, İkinci Seviye Arıza-Bakım) İşverenin kendi sorumluluğunda olup, bakım destek ihtiyacı olduğunda Yüklenici İşverene FLM seviyesinde (7/24 saat/gün/yıl) destek vermekle yükümlüdür. Yüklenicinin bu desteği vermekte sorun yaşadığı durumlarda oluşacak arıza ve kesintiler Yüklenicinin performans hesabında dikkate alınacaktır Elektronik ve Transmisyon Sistem Alarm ve Arızaları a) Yüklenici, Ek-18 ve Ek-2 de belirtilen şartlarda, tüm elektronik sistemlerdeki alarm ve arızalarını gidermekle ve Ek-6 ya uygun olarak müdahale etmekle yükümlüdür. b) Düzeltici bakımlar kapsamında, İşverenin sistemlerini etkileyen, Kiralık devre hat arızalarının takibi ve sorumluluğu ve arıza kayıt numaralarının sağlanması sorumluluğu Ek-2 de belirtilen şartlarda Yüklenici üzerinde olacaktır. c) İşveren tarafından Yükleniciye İş Emri açılan tüm transmisyon devreleri ile ilgili kesinti süreleri (İşveren kaynaklı transmisyon ve enerji kesintilerinde arıza kaydı alınmış ise hariç tutulur), Yüklenicinin Ek-6 da yer alan Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Kriterine dahil edilecektir. 3/8

69 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-2 Arıza Giderme Prosedürü 2.2 Transmisyon Arızaları Genel Durumlar a) Yüklenici Ek-7 de verilen Sahalarda ve TT SDH/MPSL merkezine ulaşıncaya kadarki route da bulunan tüm MW transmisyon sistemlerinden kaynaklanan arızaların giderilmesinden sorumlu olacaktır. b) İşveren santrallerini kullanan devrelerin takibi için personelinin giriş izinlerini zamanında temin etmekle yükümlüdür. c) Yüklenici, şebeke işletme sürecinde sorumluluğunda olan transmisyon işleri ile ilgili İşverenin koordinasyon kurabileceği transmisyon konularında tecrübeli en az 1 (bir) yetkin personel tayin etmek ve İşverene bildirmekle yükümlüdür. d) Arızalar, ilgili transmisyon ekipmanlarının üretici firmalarının belirlemiş olduğu bakım ve arıza giderme prosedürlerine uygun olarak giderilecektir. e) Yüklenici transmisyon ekipmanlarının işletmeye yönelik tüm operasyonları gerçekleştirmek için hertürlü donanım (E1,E3, STM-1, Ethernet Tester, Powermetre, Fiber Optik kablo, U-Link, Patch kablo, loop kablo vb.) ihtiyaçlarını tedarik etmekle yükümlüdür. f) Yüklenici transmisyon için kurulmuş/kurulacak OMCR, LCT (Kablo ve SW) ile ilgili Sahalardaki arıza bakım ve operasyonları yapmakla yükümlüdür. g) Arızalar, İşveren tarafından Yüklenici İrtibat Birimine Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden İş emri açılarak bildirilecek ve bildirim anından itibaren arıza giderme süreci başlamış sayılacaktır. Arıza bildirim ve arızaya müdahale, 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat esasına göre yapılacaktır. Yüklenici, İş Emrinin açılmasını müteakip arızaya müdahale edecek ekiplerini yönlendirecek ve arızanın çözülmesiyle açılan İş Emrini Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kapatacaktır. İşveren tarafından Yükleniciye İş Emri açılan tüm transmisyon devreleri ve sistemleriyle ilgili kesinti süreleri; Yüklenicinin Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Kriterine dâhil edilecektir. h) Şebeke servis kalite problemlerinin giderilmesi, Yüklenicinin sorumluluğundadır. Servis kalite problemlerine müdahale ve çözüm süreleri, Performans kriterleri ve Cezalar 7. Maddede (kalite İş Emirlerine müdahale performans kriteri) yer alan esaslar üzerinden hesaplanacaktır. i) Yüklenici, kendi Operasyon Bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve Şartname kapsamında sorumlu olduğu, Ek-7 de verilen Sahalarda ve TT SDH/MPSL merkezine ulaşıncaya kadarki route da bulunan tüm MW transmisyon ekipmanlarının periyodik bakımlarını, İşveren tarafından belirlenecek Saha Bakım Formuna uygun olarak yapmakla yükümlüdür. j) Yüklenici, kendi Operasyon Bölgesi sınırları içerisinde bulunan İşverene ait Transmisyon Sisteminin servis dışı kalması sonucu, kendi Operasyon Bölgesi sınırları dışındaki İşverene ait Sahaların kesintiye maruz kalması durumunda, kendi üzerine İş Emri açılmıyor olmasına rağmen, ilgili Transmisyon Sisteminin düzeltici bakım faaliyetlerine tam destek vermekle yükümlüdür. 4/8

70 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-2 Arıza Giderme Prosedürü k) İşverene SLM desteği kapsamında Yüklenicinin transmisyon sistemlerinde yapacağı işlerin bazıları aşağıda listelenmiştir: I. İşveren uzman personelinin talimatıyla kart reset atılması (kart üzerindeki reset tuşundan ya da kartın sökülüp takılmasıyla) II. İşveren uzman personelinin talimatıyla kart değişikliğinin yapılması (Boştaki kartlar ya da bırakılacaksa yedek kartlar kullanılarak) III. Verilecek eğitimle ve tanımlanacak yetkilerle, İşveren uzman personelinin talimatıyla, Transmisyon ekipmanlarına lokal bağlantı yaparak onların ileteceği komutları koşturmak ve çıktıları uzman arkadaşlara hatasız iletmek İşveren Kaynaklı Arızalar a) Yüklenici İşveren kaynaklı arızaları takip etmek ve giderilmesini sağlamakla yükümlüdür. b) Yüklenici, tüm 2, 34, 155 Mb/s,STM4, ME ve Fiber optik sistemleriyle sağlanan transmisyon devrelerine ilişkin olarak, İş Emrinin kendi üzerine yönlendirilmesinden itibaren, kesintilerin takibi ve düzeltici bakımlarından sorumludur. Bu tip transmisyon kesintileri, Yükleniciye Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden İş Emri açılarak bildirilir. c) Yüklenici problemin İşverenden kaynaklandığını tespit ettikten sonra arızanın çözümü için gerekli resmi başvuruları yapacak ve kayıt altına alacaktır. Bu kayıtlar aylık olarak sonraki ayın ilk 5 (beş) iş günü içerisinde taraflar arasında mutabakat formu ile işleme konur. d) Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden İş Emri açılan tüm transmisyon devreleri ve sistemleriyle ilgili kesinti süreleri (İşveren enerji sistemlerinden kaynaklı kesintiler de dâhil olmak üzere), Yüklenicinin Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Kriterine dâhil edilecektir. e) İşveren devrelerindeki arızalar, İşverenin elinde bulunan kontrol sistemlerinden elde edilecek alarm ve arıza bilgilerine göre Yüklenicinin yönlendirilmesi ile çözülecektir. f) Çalışmalardan sonra değişen durumların etiketlerinin güncellenmesinden de Yüklenici sorumludur. 2.3 Enerji Ve Altyapı Alarmları İle Arızaları a) Yüklenici AC/DC enerji sistemleri, Alarm sistemleri ve altyapı sistemlerinde oluşacak alarm ve arızaları Sözleşme kapsamında ve bu ekte belirtilen şartlarda gidermekle yükümlüdür. Yüklenici alarm ve arızalara Ek-6 ya uygun olarak müdahale edecektir. b) Elektrik altyapısında oluşacak her türlü arızada, yedek ve sarf malzemesi ile hatboyu 50 metreye kadar olan her türlü AG/YG havai, yeraltı, bina için kablolar, topraklama kablosu ve alarm kablosu malzeme temin bedelleri ile işçilik hizmeti, Saha başı verilen birim fiyat içerisinde olup Yüklenici tarafından karşılanacaktır.50 metre üzeri bedeller Ek-15-B kapsamında İşveren tarafından karşılanacaktır. 5/8

71 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-2 Arıza Giderme Prosedürü 2.4 Jeneratör Hizmeti a) Jeneratör Hizmeti verilecek Sahaları İşveren belirleyecektir. İşveren tarafından belirlenen Sahalarda Jeneratör hizmeti Saha başı olarak Ek-15-A da belirtilecek Jeneratör aylık hizmet bedeli (Saha başı) üzerinden fiyatlandırılacaktır. Yüklenici, İşveren tarafından belirlenen Sahaların her türlü enerji arızası ve/veya kesintilerinde jeneratör hizmeti vermekle yükümlüdür. Jeneratör yakıt bedeli ve bakım gibi masrafların tümü Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici, Ek-6 ya uygun olarak müdahale edecektir. Kullanılacak jeneratörün kapasitesi, Saha nın toplam enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacaktır. Toplu enerji kesintilerinde de yeterli jeneratör sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici bölgesel bazda elektrik kesintilerine maruz kaldığında mevcut jeneratör sayısının yetmediği durumlarda ilave jeneratör kiralayarak/satın alarak takviye yapacaktır. Yükleniciden kaynaklanmayan enerji kesintilerinde, Yüklenici Ek-15-A da verilecek Jeneratör aylık hizmet bedeli dahilinde Jeneratör hizmeti vermekle yükümlüdür. b) Yeni Sabit Jeneratör alımlarında ve mevcutlar için; Yükleniciye Saha nın devrinden sonra, ilk depo yakıt giderlerini İşveren karşılayacaktır. Daha sonra Yüklenici periyodik olarak depoya yakıt takviyesi yapacak ve maliyetini Yüklenici karşılayacaktır. Herhangi bir nedenle Yüklenici işi bırakırsa, depoyu tam dolu olarak İşverene teslim etmekle yükümlüdür. Yüklenici her ay depodaki yakıt miktarını ve yaptığı yakıt yükleme belgelerini İşverene ibraz etmekle yükümlüdür. Sabit jeneratör bakımları garanti kapsamında İşverenin sorumluluğundadır. Garanti dışındaki arıza ve bakım bedelleri Yüklenici tarafından sabit jeneratörün Tedarikçisine ödenecektir ve daha sonra İşverene fatura edilecektir. Garanti, arıza ve bakım takibi Yüklenicinin sorumluluğundadır. 2.5 Sabit Jeneratör Arızaları Yüklenici İşverene ait sabit jeneratörleri devamlı işler halde tutmakla sorumludur, Sabit Jeneratör arızaları Yükleniciye arıza İş Emri olarak açılacak ve Harici Alarm tanımlamalarına göre Ek-6 ya göre değerlendirilecektir. 2.6 İklimlendirme Sistem Alarm Ve Arızaları Sahalardaki, İklimlendirme Sistemi arızaları, Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Yükleniciye, İş Emri olarak bildirilecektir. Yüklenici Ek-6 ya uygun olarak arızalara müdahale edecektir. İklimlendirme sistem arızalarında SPM ve R&R hizmeti geçerli değildir. 6/8

72 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-2 Arıza Giderme Prosedürü 2.7 Harici Alarm ve Arızalar Sahalarda oluşan, harici alarmlar Yükleniciye, Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden İş Emri olarak bildirilecektir. Yüklenici Ek-6 ya uygun olarak alarmlara müdahale edecektir. 2.8 Saha Problemleri Sahalardaki problemlere (İnşaat, İzolasyon, Mekanik, Temizlik telçit, kapı, çatı, sistem odası, kule betonu, kule, pole, güvenlik sertifikası, konteyner, seperasyon, oda, duvar, kamuflajlar, kanaletler, kablo yolları vb...) açılan İş Emirleri ne, Yüklenici Ek-6 ya uygun olarak müdahale edecektir. 2.9 Yenilenebilir Enerji Sistem Arızaları Yüklenici, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sorumluluğunda bulunanlar ile yürürlüğe girdiği tarihten sonra İşveren tarafından Sözleşme kapsamına dahil edilecek Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin arızalarına ise yine Ek-2 de belirtilen esaslarda müdahale edecektir. Ek-6 ya göre müdahaleler değerlendirilecektir. Saha problemleri giderilmesinde SPM ve R&R hizmeti geçerli değildir Abone Şikayetleri Abone kaynaklı İşveren tarafından iletilen şikâyetlerde, Yüklenici gerektiği takdirde şikâyetin geldiği yere gidip, abone ile görüşerek gerekli testleri yapacak ve İşverene raporlayacaktır. Abone şikâyetlerinde açılan İş Emirlerine, Ek-6 ya uygun olarak müdahale edilecektir. Tüm arızalar, Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Yükleniciye, İş Emri olarak bildirilecektir. Alarm takip ve izlemesi ile Ek-2 de belirtilen teknik şartlarda müdahale işinin yapılması 7 gün 24 saat seviyesinde olacaktır. Yüklenici Sözleşme kapsamında belirtilen işlere ve arızalara Ek-6 ya uygun olarak müdahale edecektir. Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden her türlü düzeltici bakım sonucu ortaya çıkacak malzeme değişikliğine ilişkin envanter kayıtlarının güncel tutularak İşverene bildirilmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır. 3. TEKNİK DOKÜMANLAR Şartname kapsamındaki tüm elektronik sistemler için Tedarikçi firmaların kullanım talimatnameleri İşveren tarafından Yükleniciye sağlanacaktır. Uygulama sorumluğu tamamen Yükleniciye aittir. 7/8

73 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-2 Arıza Giderme Prosedürü 4. OPERASYONEL İŞLER İşveren sistemlerin arıza yapmaması ve iyileştirilme amacıyla Yükleniciye aşağıdaki belirtilen (bunlarla sınırlı olmamak üzere) operasyonel işlerin yapılmasını talep edecektir. Yüklenici, İşveren tarafından açılan İş Emirlerini yerine getirerek ilgili İş Emrini kapatacaktır. Akü Montaj/Demontaj/Testleri Regülatör montaj/demontaj UPS montaj/demontaj Akü kabineti montaj/demontaj İklimlendirme montaj/demontaj RRU Ekleme Çıkarma Rectifier modül ekleme çıkarma MW donanım güncelleme Transmisyon Geçişleri 8/8

74 Türk Telekomünikasyon A.Ş EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü EK-3 ENVANTER VE MALZEME YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. Envanter Yönetimi 1.1. Saha Envanter Sayımı 1.2. Depo Envanter Sayımı 1.3. Yedek Malzeme Envanter Sayımı 1.4. Malzeme Yönetimi Altyapı Yedek Parça Diğer Malzeme Depo (Şartname Kapsamındaki Tüm İşler İçin) Nakliye Malzeme Ve Yedek Parça Sigortası 1.5. Elektronik Ekipman Yedek Malzeme Yönetimi SPM (Spare Parts Management) R&R (Repair&Return) 1/9

75 Türk Telekomünikasyon A.Ş EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü EK-3 ENVANTER VE MALZEME YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. Envanter Yönetimi Yüklenici işbu Şartname kapsamında yürüteceği tüm işlerden kaynaklanan malzeme ve yedek parça hareketlerini İşverenin Bilgi Yönetim Sistemi envanter veri tabanına kaydedecektir. Yüklenici envanter yönetimi için gerekli el terminali (barkod okuma) cihazını kendisi tedarik edecektir. Barkod okuma cihazının işletim sistemi Windows CE ya da Windows Mobile olmalı, üzerinde GPRS modülü olmalı ve 2 boyutlu okuma yapabilmelidir. GPRS modülünde kullanılacak SIM kartı Yüklenici tedarik edecek ve data hattı kullanım ücreti Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici, tedarik edeceği el terminalini, İşveren el terminalinde kullanılacak yazılımı test edip, cihazı onayladıktan sonra kullanabilecektir. Yüklenici tüm bu süreçte İşveren ile irtibat halinde olacaktır. Yüklenici Sahalarda yer alan tüm ekiplerde ve depolarda söz konusu el terminalini işler ve çalışır vaziyetle tutmakla yükümlüdür. El terminallerindeki yazılımı ise Yüklenici sağlayacaktır. Envanter sayımında ekipmanın orijinal seri numarasını içeren barkod kullanılacaktır. Barkodu olmayan kule, telçit, harici alarmlar, pole, feeder, gibi malzemelerin barkodunu temin edecektir. Sahalardaki barkodlar her bakım döneminde kontrol edilecektir ve gerektiğinde yenilenecektir Saha Envanter Sayımı Yüklenici, sorumluluğunda bulunan sahalardaki malzemelerin tamamını yılda en az bir kez saymak ve İşverene raporlamakla yükümlüdür. Altyapı ve elektronik periyodik bakımlarında Yüklenicinin bakım ekipleri Saha envanterini sayacaktır. Saha envanter doğruluğu Ek-6 ya göre değerlendirilecektir İşveren, sahalarda istediği zaman envanter kontrolü yapmakta/yaptırmakta serbesttir. Şartname kapsamında yapılacak olan operasyonel faaliyetler sırasında Yüklenici envanteri güncellemek ile yükümlüdür Yüklenici, İşverenin elektronik sistemlerin yönetiminde kullandığı ortamdan kontrol edilemeyen ve Bilgi Yönetim Sisteminde kaydı olmayan malzemelerin seri numarasını gösteren resimleri çekmekle yükümlüdür Saha sayımları el terminali ile yapılacak ve veri Bilgi Yönetim Sistemine gönderilecektir Depo Envanter Sayımı Yüklenici, kendisine ait depolardaki envanterin doğruluğunu sağlamak amacıyla aylık olarak depoların sayımını yapmakla ve sayım sonuçlarını her ayın son iş günü İşverene bildirmek ile yükümlüdür. Depo envanter doğruluğu Ek-6 ya göre değerlendirilecektir. Yüklenici Bilgi Yönetim Sisteminde zimmetinde görünen tüm ekipmaların doğruluğunu sağlamak zorundadır Depo Envanter değerlendirmesi 6 ayda bir yapılacaktır Depo sayımları sonucu sayım noksanı çıkan malzemelerden Yüklenici firma sorumludur. İşveren bu ekipmanların bedelini Yükleniciye fatura edecektir Yılda bir defa Yüklenici ile İşveren arasından envanter sayımı yapılacaktır. İşveren ihtiyaç görmesi halinde de 12 ay beklemeden envanter sayımı yapabilecektir. İşverene ait 2/9

76 Türk Telekomünikasyon A.Ş EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü malzemelerin/ekipmanların envanter dökümlerinde Yüklenicinin kusurundan kaynaklı kayıplar olursa değerlendirme döneminde İşverenin uğradığı zarar Yükleniciye ayrıca fatura edilecektir. İşveren, zararlarını Yüklenicinin bir sonraki hakedişinden düşebileceği gibi teminat mektubunu da nakde çevirerek tazmin etme hakkına sahip olacaktır Yedek Malzeme Envanter Sayımı Yüklenici kendisine elektronik ekipman arızalarına müdahale etmek için teslim edilen SPM veya R&R elektronik ekipman yedeklerinin bilgilerini (Ekipman Seri Numaraları) Bilgi Yönetim Sisteminde kendi üzerinde tanımlanmış lokasyonda güncel olarak tutmakla yükümlüdür. İşverenin istediği zaman yapacağı yedek malzeme sayımlarında eksik yedek malzeme çıkması halinde Yüklenici bu yedek malzemenin bedelini İşverene ödemekle yükümlüdür Malzeme Yönetimi Yüklenici, işbu Şartname kapsamındaki işlerin doğru, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesinde ihtiyaç duyacağı yedek parça ve malzemeler için etkin bir depolama ve sevkiyat sistemi kurmakla yükümlüdür. Sahalarda ve depolarda envanter kayıtlarının doğruluğunun değerlendirmesi Ek-6 ya göre yapılacaktır Altyapı Yedek Parça Yüklenici, Kapsam Dışı İşler olarak tanımlı olmayan ve elektronik sistem haricindeki tüm arıza ve periyodik bakım işleri sırasında kullanacağı her türlü yedek parçayı orijinal olarak tedarik etmekle yükümlü olup, söz konusu yedek parçaların maliyeti Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bakım kapsamındaki Yüklenici hatası veya periyodik bakımların yetersiz yapılmasından dolayı oluşacak arızalar hariç, klima kompresörü, serbest soğutma sistemi(freecooling), regülatör, YG trafosu, parafudrlar, kesici, ayırıcı sistemleri, Röle/Kontaktörler, Pano tipi elektrik göstergeleri bedelleri Ek-15-B sabit fiyat listesine göre İşveren tarafından karşılanacaktır. Kapsam içi ve kapsam dışı yedek parçalar malzeme ve işçilik hatalarına karşı kullanıma başlama tarihinden itibaren en az hangisi daha uzun ise 24 (yirmidört) ay ya da üretici firmanın sağladığı süre kapsamında garanti altında olacaktır Yüklenici; Sahalardaki altyapı sistemlerinde, arızalı sistemin önce arızalı ünitesini yedeği ile değiştirecek ve daha sonra arızalı ünitenin tamirini yaparak sahanın kesintisiz çalışmasını sağlayacaktır Yüklenici hatası veya periyodik bakımların yetersiz yapılmasından dolayı oluşacak trafo arızalarının giderilmesi ve masrafları Yükleniciye aittir. Bunun dışındaki arızalar için Yüklenici, İşverenin belirttiği trafo firmalarına arızalı trafoları teslim edecek ve tamir edilen trafoları ilgili firmadan alarak İşverenin gösterdiği sahaya montajını yapacaktır. Bu durumda trafo tamir bedeli Ek-15-B ye göre değerlendirilecektir. Trafonun söküldüğü sahalardan İşverenin belirttiği trafo 3/9

77 Türk Telekomünikasyon A.Ş EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü firmasına kadar olan nakliye ile sonrasında tamir edilmiş olan trafoların, trafo firmasından alınarak sahaya nakliyesi EK-15-B ye göre değerlendirilecektir Altyapı işleri kapsamındaki yedek malzemeler için, aşağıda madde 1.5 de tanımlanan elektronik ekipman yedek parça yönetiminde SPM ya da R&R hizmeti kapsam ve koşulları geçerli değildir Diğer Malzeme Yüklenici, Kapsam Dışı İşler olarak tanımlı olmayan altyapı sistemlerine ait tüm arıza ve periyodik bakım işleri sırasında kullanacağı her türlü malzemeyi (priz, lamba, starter, balast, kondansatör, panolardaki voltmetre, ampermetre, pano lambaları, kontaktör, v-otomat, ray-klemens, klemens, elektrik anahtarı, pako şalter, duman detektör, kapı sensörü, röle, flaşör, elektrik alarm rölesi, klima rölesi, her tür harici alarm sensör ve röleleri vb.) ve sarf malzemeleri (sigorta, tire-up, vida, konnektör, soket, kablo pabucu, kablo vb.) de dâhil olmak üzere tedarik etmekle ve stoğunda bulundurmakla yükümlüdür ve malzeme bedelleri saha başı verilen birim fiyat içerisinde Yüklenici tarafından karşılanacaktır Bu malzemeler, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kullanıma başlama tarihinden itibaren, en az 24(yirmidört) ay garanti altında olacak, eğer üretici firmanın sağladığı süre 24 (yirmidört) ayın üzerinde ise bu süre geçerli olacaktır İşverenden kaynaklanan malzeme teminindeki gecikmeler dışında, Yüklenicinin yukarıda bahsedilen hususların ihlali sebebiyle arıza ve periyodik bakım işlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirememesi, hiç bir şekilde mücbir sebepler kapsamında değerlendirilmeyecektir Yüklenicinin sahalarda yapacağı arıza, bakım, revizyon, kapsam dışındaki her türlü işlerde, Ek-15-B de tip/model/marka/kapasite ve fiyatı belirtilen İşveren onaylı malzemeler kullanacaktır. Daha iyi veya aynı kalitede daha ucuz bir malzeme kullanılacak ise İşveren onayına sunularak, onaylı malzeme listesine girmesi sağlanacaktır İşveren tarafından verilen yedek malzemenin kullanıldığı sahalar haftalık olarak İşverene raporlanmalıdır İşveren tarafından Yükleniciye yedek parça, malzeme teslim edilmesi halinde, teslim edilen yedek parça ve diğer malzeme, münhasıran işbu Şartname kapsamında ve teslim amacına uygun olarak kullanılabilecek olup, İşveren tarafından temin edilen yedek parça ve diğer malzemenin mülkiyeti İşverene ait olmaya devam edecektir. Bu sebeple Yüklenici, söz konusu yedek parça ve malzemeler hiçbir suretle satamaz, kiralayamaz, takas edemez, hurdaya ayıramaz ve İşverenin yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere kullandıramaz veya devredemez Yüklenici ve İşveren her yılın sonunda veya İşveren tarafından belirlenen periyotlarda kayıtlarını esas alarak malzemeleri kontrol edeceklerdir. İşveren tarafından verilen malzeme sayısının, depoda mevcut malzemeler ile sahalarda kullanılan malzeme sayıları toplamının birbirine denk ve eşit olması gerekmektedir. 4/9

78 Türk Telekomünikasyon A.Ş EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü İşveren ile Yüklenici arasında ekipman mutabakatı yapılacaktır. Mutabakat sonrası Yüklenici üzerinde anlaşılan belirli bir süre içerisinde eksik malzemeleri bulmakla yükümlüdür. Belirlenen süre içerisinde eksik ekipmanların bulunamaması durumunda; Eksik malzemelerin bedelleri hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Yüklenicinin hakedişlerinden düşebileceği gibi teminat mektuplarını da gerektiğinde irad olarak kaydedilebilecektir İşveren her ay başında Yüklenici üzerinde bulunan envanter bilgisini Bilgi Yönetim Sistemi veya e-posta/faks ile Yükleniciye bildirir. Yüklenici 7 gün içerisinde bilgilere itiraz etmezse listedeki malzemeler yerinde ve zimmetinde sayılır Madde1.4.2 de tanımlı malzemeler için, aşağıda madde 1.5 de tanımlanan elektronik yedek parça yönetimi SPM ya da R&R hizmeti kapsam ve koşulları geçerli değildir Depo (Şartname Kapsamındaki Tüm İşler İçin) Yüklenici, operasyon bölgesinde bir tane Merkezi Depo oluşturacaktır. Yüklenici, sorumlu olduğu operasyon bölgesinde İşverenin belirleyeceği illerde en az birer adet alt depo bulunduracaktır. Yedek parça ve malzemeleri uygun şartlarda belirtilen depolarda muhafaza edecektir. Yüklenici deposunda Bilgi Yönetim Sistemine erişimi sağlayacak teknik alt yapıyı kuracaktır Yüklenici, depolarında bulunan tüm Malzemelerin barkodlama işlemlerinin ve sayımlarının tam ve bilgilerin güncel olmasından sorumludur. İşverenin envanter veritabanının da güncel olması sağlanacaktır Depolara, malzeme ve yedek parçaların özelliklerine göre uygun raf, taşıma ve iklimlendirme sistemleri Yüklenici tarafından kurulacaktır. Yüklenici, İşveren tarafından kendisine temin edilen malzeme ve yedek parçaların depolarda herhangi bir nedenle uğrayabileceği zarar ve ziyanın tümünden İşverene karşı tam olarak sorumludur ve zararı karşılamakla yükümlüdür. Depo standartları Ek-16 da belirtilmiştir Yüklenici SPM ve R&R kapsamında kendisine gönderilen yedek malzemeleri arıza durumunda müdahale etmek amaçlı kullanacağından mevcut deposu içerisinde diğer malzemelerden ayrı bir şekilde tutmakla yükümlüdür Nakliye İşbu Şartname kapsamında İşveren ve Yüklenici arasındaki olası yedek parça ve malzeme hareketleri, malzemeyi gönderen tarafın sevk irsaliyesi ile yapılacaktır. Yüklenici, söz konusu yedek parça ve malzeme hareketleri sonucu oluşacak envanter kayıtlarını da güncel olarak tutmak ve talep edilmesi halinde İşverene temin etmek zorundadır Yükleniciye ait Merkez depodan nakliyeler: İşveren, ekipmanları sadece Yüklenicinin merkez deposuna gönderecektir. İşverenin Yükleniciye göndereceği ekipmanların nakliyesi İşveren tarafından organize edilecek, nakliye masrafları Yükleniciye ait olacaktır. 5/9

79 Türk Telekomünikasyon A.Ş EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü Yüklenici Merkez depoları hariç, bölge içi nakliyeler için aşağıdaki üç metot uygulanır; a) İşverene ait teslim alınan ekipman/malzeme; minibüs, kamyonet ve binek araçla taşınabilir ebatlarda ise ayrıca nakliye ödenmez (Örnek; RF anten, MW ekipmanı, BTS, DC güç kaynağı, Regülatör, RRU, RF Connector, Combiner gibi). Ekipman/Malzeme ebatları İşveren tarafından belirlenecektir. b) İşverene ait teslim alınan ekipman/malzeme; minibüs, kamyonet ve binek araçla taşınabilir ebatlarda değil ise teslim alındığı noktadan sahaya kadarki mesafesi için EK-15 B ye göre değerlendirilecektir. (Örnek; Konteyner, Kule, Trafo, 100 mt üzeri IF feeder kablo vb.) c) Arıza ve bakım haricinde İşveren tarafından değiştirilmesi uygun görülen regülatör, jeneratör, klima, trafo, sayaç panosu vb. gibi ekipmanlar için nakliye ücreti Ek-15-B ye göre değerlendirilecektir. Bu koşul sahaya arıza, periyodik bakım dışında gidildiğinde geçerlidir. Arıza ve periyodik bakım için gidildiğinde ayrıca nakliye ödenmez Yüklenici her türlü malzeme ve yedek parça hareketinde gerekli ambalajı yapmak ve koruyucu önlemleri almak ile yükümlüdür Yüklenici sahalarda yapacağı iş için gerekli olan ekipmanı ve malzemeyi yanında götürecek. Aksi durumda oluşacak maliyetler Yükleniciye ait olacaktır İşin yapılması sırasında gerekli olan her türlü malzemenin sahaya nakli, indirmebindirme ve nakliye bedelleri işbu Şartname kapsamında saha birim bedeline dahildir. Yüklenici bu işler için ayrıca ödeme talep edemez SPM kapsamında Tedarikçiden gelen sağlam gönderi bedellerini ve Tedarikçiye gönderilen arızalı gönderi bedellerini Tedarikçiler karşılamaktadır. Yüklenici her iki yönde SPM yedekleri gönderimi için bedel ödemeyecektir R&R kapsamındaki tüm gönderileri Yüklenici karşılayacaktır Malzeme Ve Yedek Parça Sigortası Yüklenici, tüm depolarındaki ve araçlarındaki yedek parça ve malzemelerin, her türlü hasara karşı sigortasını yaptırmakla yükümlüdür Ayrıca Yüklenici işbu Şartname kapsamındaki işleri yapmak için, kendi deposundan herhangi bir Sahaya, herhangi bir deposundan bir diğer deposuna, herhangi bir Sahadan herhangi bir deposuna, herhangi bir Sahadan bir diğer Sahaya veya herhangi bir deposundan İşverenin deposuna yapacağı sevkiyatlarda, sevk edilecek yedek parça veya malzemenin nakliye sigortasını yaptırmakla yükümlüdür Yüklenici İşverene ait her türlü malzemenin depolarda ya da nakliye sırasında, araçlarında çalınması, kaybolması, hasara uğraması, durumlarında resmi makamlardan alınacak tutanakları ve kendilerinin hazırlayacakları rapor, malzeme listesi (seri numaraları ile beraber) ve fotoğraflarla 5 iş günü içerisinde İşverene 6/9

80 Türk Telekomünikasyon A.Ş EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü iletmekle yükümlüdür. İşveren bu durumda zayi olan malzeme tutarını Yüklenicinin ilk hakedişinden keser Sigortanın yaptırılmamış olmasından kaynaklanan her türlü hasar Yüklenici tarafından derhal tazmin edilir R&R kapsamında gönderilen yedeklerde yukarıdaki uygulamalar (Madde ) yapılır SPM kapsamında gönderilen yedekler Yüklenici deposunda ve Yükleniciye ait FLM araçlarında bulunacağından Yüklenici tarafından sigortalanacaktır Elektronik Ekipman Yedek Malzeme Yönetimi İşveren, elektronik ekipman ile ilgili yedekleri bu ekipmanların arızalarında kullanmak üzere, SPM ya da R&R kapsamında Yükleniciye sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici, elektronik ekipmanların arızalarına müdahalede kullanacağı yedekleri ve alacağı tamir hizmetini aşağıdaki şekilde alacak ve aşağıdaki yükümlülüklerini yerine getirecektir SPM(Spare Parts Management) İşveren, Yükleniciye ait bölgedeki ekipman adetlerini, arıza adetlerini ve ekipman kritiklik durumunu değerlendirerek arızalarda kulanılmak üzere belirlediği adetlerde yedek malzemeleri temin eder. Yedek malzemeler Yüklenicinin İşverene bildirdiği Yüklenici depo ve Yüklenici alt depolara gönderilir. Yüklenici depo sorumlulularına ıslak imza karşılığı teslim edilir. Bu lokasyonlarda Yüklenici tarafından Bilgi Yönetim Sistemi envanterinde zimmetlenir. Yüklenici SPM kapsamında kendisine teslim edilen yedek elektronik ekipmanları uygun şartlarda depolamak ve bu ekipmanların envanter hareketini yapmakla yükümlüdür. Elektronik ekipmanlarda arıza meydana geldiğinde Yüklenici bu arızayı elektronik ortamda Tedarikçiye Ek-6 ya uygun olarak arıza kaydı açarak bildirmekle yükümlüdür. Tedarikçi, arızalı bildirimi yapıldıktan sonra aşağıdaki SLA şartlarına göre sağlam ekipmanı Yükleniciye gönderecektir, bu işin takibi Yüklenici tarafından yapılacak olup İşveren tarafından kontrol edilecektir. Elektronik Ekipman Yedek Malzeme Tedarik Süreci; ilgili SLA kapsamında Tedarikçi, yeni yedek malzemelerin Yüklenici depo ve alt depolarına transfer süreçlerinden sorumlu olacaktır. Tedarikçi, arızalı modüllerin sağlamları ile değiştirilmesinde aynı versiyonu veya bir üst versiyonu sağlam malzeme olarak verebilir. Tedarikçi yardım masasına; arızalı ekipman karşılığı sağlam ekipman talebi için İş emrinin açılmasına müteakip; Tedarikçi, tanımlanan mücbir sebepler dışında servis sürelerini aşmayacak şekilde talep edilen malzemeyi Yüklenici depo ve alt depo teslimat adresine ulaştıracaktır, bu işin takibi Yüklenici tarafından yapılacak olup İşveren tarafından kontrol edilecektir. Yüklenici aşağıdaki şekillerde sağlam malzeme taleplerini Tedarikçiden isteyebilir: a. Web ara yüzünden Yüklenici talepleri iletilebilecektir (7x24) b. Telefon ile talepler yapılabilecektir (5 iş günü x 8 saat mesai saatleri) 7/9

81 Türk Telekomünikasyon A.Ş EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü c. Acil durumlarda, öngörülen kitlerdeki malzemelerin yetersiz kalması halinde 7x24 telefonla talep yapılabilecektir. Yedek malzeme tedariğindeki servis süresinin başlama ve bitiş süreci aşağıdaki belirtildiği şekilde takip edilecektir; Başlangıç: Yedek malzeme talebinin Yüklenici tarafından Tedarikçi yardım masasına bildirilmesi. Bitiş : Yedek malzemenin belirtilen adrese ulaşması. Bitiş zamanının ölçülmesi şu şekilde olacaktır. 1. Saat dan önce yapılan talepler en geç ertesi gün saat e kadar; 2. Saat dan sonra yapılan talepler en geç iki gün sonra saat kadar ilgili kişiye ya da adrese ulaşması gerekmektedir. Tedarikçi tarafından gönderilen sağlam-yedek malzeme sisteme eklendikten sonra arızalı malzeme beş (5) iş günü içinde Tedarikçiye geri gönderilir. Arızalı malzeme gönderimi zamanında yapılmayan ekipmana ait bir sonraki siparişte gecikme yaşanır ise geciken her gün için Yüklenici 250 (USD)/gün İşverene ödemekle yükümlüdür. Bu ödeme bir sonraki hakedişten düşülme şeklinde yapılacaktır. Yüklenici, merkez deposu ve alt depolarındaki SPM yedek malzemelerin; stoklanması, depolanması, arızalı malzemeler ile değiştirilmesi, sigortalanması ve FLM araç kitleri ile lojistik faaliyetlerinin organizasyonundan ve işletmesinden sorumludur. Yüklenici her ay merkez deposundaki, alt depolarındaki ve FLM saha personellerinde bulunan SPM yedek malzemelerini İşverene raporlamakla yükümlüdür. Yüklenici, her ay Tedarikçiye gönderdiği arızalı ekipmanları seri numarası ile İşverene raporlamakla yükümlüdür. Yüklenici, her ay Tedarikçiden aldığı sağlam ekipmanları seri numarası ile İşverene raporlamakla yükümlüdür. Yüklenici, Tedarikçiye gönderdiği arızalı ekipmanları Bilgi Yönetim Sistemi envanter hareketini el terminali kullanarak ilgili modülden yapmakla yükümlüdür. Yüklenici, Tedarikçiden aldığı sağlam ekipmanları Bilgi Yönetim Sistemi envanter hareketini el terminali kullanarak ilgili modülden yapmakla yükümlüdür. Yüklenici, elektronik ekipman arızalı değişimi için yaptığı tüm fiziksel hareketleri Bilgi Yönetim Sisteminde yapmakla yükümlüdür R&R (Repair & Return) İşveren, Yükleniciye ait bölgedeki ekipman adetlerini, arıza adetlerini ve ekipman kritiklik durumunu değerlendirerek arızalarda kulanılmak üzere belirlediği adetlerde yedek malzemeleri temin eder. Yedek malzemeler Yüklenicinin İşverene bildirdiği depo ve alt depolara gönderilir. Depo sorumlulularına ıslak imza karşılığı teslim edilir. Bu lokasyonlarda Bilgi Yönetim Sistemi envanterinde zimmetlenir. Yüklenici kendisine R&R kapsamında kendisine teslim edilen yedek 8/9

82 Türk Telekomünikasyon A.Ş EK-3 Envanter ve Malzeme Yönetimi Prosedürü elektronik ekipmanları uygun şartlarda depolamak ve bu ekipmanların envanter hareketini yapmakla yükümlüdür. Elektronik ekipmanlarda arıza meydana geldiğinde Yüklenici bu arızayı gidermek için mevcut yedek malzemesini kullanmakla, mevcut yedek malzemesi yok ise İşveren Merkez depodan MR ile sağlam malzeme talep etmekle, sağlam ekipmanı teslim aldıktan sonra arızalı ekipmanı 5 (beş) iş günü içerisinde İşveren Merkez depoya göndermekle yükümlüdür. Yüklenici, merkez deposu, alt depolarındaki ve FLM araç kitlerindeki yedek malzemelerin; stoklanması, depolanması, sigortalanması ve lojistik faaliyetlerinin organizasyonundan ve işletmesinden sorumludur. Yüklenici her ay merkez deposundaki, alt depolarındaki ve FLM saha personellerinde bulunan SPM dışı yedek malzemelerini İşverene raporlamakla yükümlüdür. 9/9

83 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-4 İşveren İrtibat Birimi EK- 4 İŞVEREN İRTİBAT BİRİMİ Adres: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Operasyon Başkanlığı Network Direktörlüğü Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler ANKARA İdari Telefon: Teknik Telefon: İlgili Bölge Müdürlüğü telefonları Fax: İlgili Bölge Müdürlüğü faksı İlgili Bölge Müdürlüğü adresi 1/1

84 Türk Telekomünikasyon A. Ş. EK-5 Yüklenici İrtibat Birimi EK-5 YÜKLENİCİ İRTİBAT BİRİMİ Adres: İdari Telefon: Teknik Telefon: Fax: 1/1

85 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü EK-6 PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ YÜKLENİCİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. HÜCRE BAZLI SERVİS SAĞLAMA (AVAILIBILITY) PERFORMANS KRİTERİ 1.1. Servis Sağlama Hedef Değerleri 1.2. Performans Hesabı İçin Uygulanacak Yöntem Ceza Hesabı İçin Uygulanacak Yöntem 2. PERİYODİK BAKIM PERFORMANS KRİTERİ 3. SAHA ENVANTER DOĞRULUĞU PERFORMANS KRİTERİ 4. YÜKLENİCİ DEPOLARI DEĞERLENDİRME PERFORMANS KRİTERİ 5. İŞ EMİRLERİNE MÜDAHALE PERFORMANS KRİTERİ 6. HARİCİ ALARM İŞ EMİRLERİNE MÜDAHALE PERFORMANS KRİTERİ 7. PAR PERFORMANS KRİTERİ 8. KALİTE İŞ EMİRLERİNE MÜDAHALE PERFORMANS KRİTERİ 9. ELEKTRONİK SİSTEM ALARM İŞ EMİRLERİ PERFORMANS KRİTERİ 10. ELEKTRİK ÖDEME VE TAKİP PERFORMANS KRİTERİ 11. GART İŞLETİMİ PERFORMANS KRİTERİ 1/15

86 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü EK-6 PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ YÜKLENİCİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. HÜCRE BAZLI SERVİS SAĞLAMA (AVAILIBILITY) PERFORMANS KRİTERİ Değerlendirme periyodu her ay sonunda olacak şekilde, Yüklenici, sorumlu olduğu sahalarda toplam kesintisiz servis süresi üzerinden; aşağıda belirtilen availability hedef değerinin üzerinde servis sağlamasını temin etmekle yükümlüdür. Yüklenici belirtilen bölge hedefini yakalasa dahi, il bazlı availabilityde birbirini takip eden 3 ay boyunca hedefinin altına inmeyecektir, aksi taktirde İşveren in sözleşmeyi fesih etme hakkına sahip olacaktır. Mücbir sebep nedeni ile servis dışı kalan Sahalar İşveren tarafından Yüklenicinin Hücre Bazlı Servis Sağlama (availability) hesabından çıkartılacaktır. Mücbir sebebler ana Sözleşmede belirtilmiştir. İşverenin sorumluğunda olan transmisyon ve santral (Core Network) Sistemlerinden kaynaklanan Saha kesintileri ve Bilgi Yönetim Sistemi Planned Activities Reporting (PAR) modülü üzerinden onaylanan planlı kesintiler Availability hesaplaması dışında tutulacaktır. Sahalardaki sistem arızalarına bağlı olarak performansın hesaplanabilmesi ve kayıtların saklanması amacıyla Aylık Kesinti Raporu her ay için, takip eden ayın 7.nci iş gününe kadar İşveren ve Yüklenici tarafından karşılıklı olarak imzalanacaktır. Taraflar arasında aylık toplantılar düzenlenecek ve iki tarafça onaylanan Aylık Kesinti Raporu na bağlı olarak Yüklenici aylık Hücre Bazlı Servis Sağlama performansını ortaya koyan Bölge Yüklenici Availability Raporu her iki tarafça imzalanacaktır. Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Değerlendirmesi kapsamında, transmisyon devreleri ve IP/ATM tabanlı transmisyon geçişlerine ilişkin İşveren tarafından Yükleniciye yönlendirilmiş tüm kesinti ve arızalar göz önünde tutulacaktır. Değerlendirme periyodu içerisinde aylık gerçekleşen Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Değeri, aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: Değerlendirme Periyodu içerisinde aylık Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Değeri = 1 [[(d 1 /(a 1 * c 1 * 24 saat* 60 dakika)) + (d 2 /(a 2 * c 2 * 24 saat* 60 dakika)) + (d 3 /(a 3 * c 3 * 24 saat* 60 dakika))+... +(d n /(a n * c n * 24 saat* 60 dakika))] )] * 100 cn: Değerlendirilen aydaki gün sayısı d: Dakika cinsinden aylık toplam kesinti süresi. a: Aylık hakedişe esas toplam hücre sayısı Yüklenici, değerlendirme periyodu içerisinde gerçekleşen aylık Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Değerine göre, değerlendirme periyodu süresinde aylık hesaplanacak hakediş meblağının (revizyon ve kapsam dışı işler hariç) aşağıdaki yöntem doğrultusunda hesaplanacak oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir. 2/15

87 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü 1.1. Servis Sağlama Hedef Değerleri Tablo 1: Genel servis sağlama Hedef Değerleri aşağıdaki gibidir: Hedef Değer 99,60% Tablo 2: İl bazlı hedef değerler aşağıdaki gibidir: Hedef Değeri 99,30% 1.2. Performans Hesabı İçin Uygulanacak Yöntem; Her ay sonunda, genel servis sağlama Performans Değeri hesaplaması yapılır. Performans hesabının yapılmasında izlenecek yöntem aşağıda detaylandırılmıştır. Genel servis sağlama Performans hedefi aylık bazda düzenli olarak raporlanması gerekmektedir. Genel availability hedefinin altında kalmamış olmasına rağmen, il bazlı hedefin altında kalan İller olması halinde, hedefin altında kalan İl veya İller için ayrı ayrı İl bazlı Availability hesabı yapılarak aylık performans karnesine eklenecektir. İl bazlı Availability hesabında, yalnızca o ildeki saha sayısı dikkate alınır, ancak ceza hesabında yüklenicinin tüm sahalardaki hakedişi kullanılır Ceza Hesabı İçin Uygulanacak Yöntem; Aylık Gerçekleşen Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Değeri < Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Hedef Değeri durumunda Gceza = [ 2 * ( H G)]*Aylık Hakediş İceza = ( H G)*Aylık Hakediş H : Tablo 1 de belirtilen, Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Hedef Değeri. G : Aylık Gerçekleşen Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Değeri Aylık Hakediş: Yüklenicinin sorumluluğunda olan tüm sahalar (tüm iller) için aylık hesaplanan hakediş. Gceza: Yüklenicinin sorumluluğunda olan tüm sahalar için genel Availability değeri ile hesaplanan ceza miktarı. İceza: Her il için ayrı ayrı il bazlı Availability değeri ile hesaplanan ceza miktarı. 3/15

88 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü Örnek Hesaplama: Gerçekleşen Genel Availability: 99,55 Gerçekleşen İl Bazlı Availability (1. İl): 99,29 Gerçekleşen İl Bazlı Availability (2. İl): 99,28 Gceza=[2*(99,60-99,55)]*Aylık Hakediş= 0,10*Aylık Hakediş İceza1= (99,30-99,29)*Aylık Hakediş = 0,01*Aylık Hakediş İceza2= (99,30-99,28)*Aylık Hakediş = 0,02*Aylık Hakediş Genel ve bu örnek 2 il için toplam ceza = 0,13*Aylık Hakediş Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Hedef Değeri İşveren tarafından İşverenin belirleyeceği sürelerde tekrar değerlendirilerek değiştirilebilecektir. Bu konuda karar yetkisi İşverenindir. İşveren tarafından Hedef Değerde değişiklik yapılmaması uygun bulunursa Hedef Değer geçerli olmaya devam edecektir. Elektronik ve/veya altyapı bakımları için gerçekleşen aylık Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Değerinin bir birini takip eden iki ay üst üste Hedef Değerin %0,10 altında sonuç vermesi durumunda İşveren, diğer performans kriteri değerlendirmelerinin sonucu ne olursa olsun Sözleşme yi derhal ve tazminatsız olarak feshetme ve yüklenici teminatını irad olarak kaydetme hakkına sahip olacaktır. İşbu Şartname kapsamında uygulanacak tüm Hücre Bazlı Servis Sağlama Performans Kriterleri Ek-7 de verilen Saha Listesinde yer alan Abonesi Olan Sahalar için uygulanacaktır. Ancak, işin başlangıcında abonesi olmadığı halde uygulama sırasında Abone yapılan Sahalar için bu kriterler aboneliğin yapıldığı ayı müteakip bir sonraki ay uygulanmaya başlanacaktır. 2. PERİYODİK BAKIM PERFORMANS KRİTERİ Periyodik bakımlar, İşveren ve Yüklenici tarafından Saha Periyodik Bakım Planı ile belirlenir ve Yüklenici tarafından aylık olarak uygulanır ve takip edilir. Periyodik Bakım Performans Kriteri çerçevesinde, Yüklenicinin yerine getirilen periyodik bakım sayısı açısından aylık periyodik bakım planına uyumu ve bakımı yapılmış Sahaların, İşveren tarafından yapılan Saha kontrollerinde Ek-1 Periyodik Bakım Prosedürü ve İşveren tarafından belirlenecek Saha Bakım Formu nda yer alan şart ve kriterleri karşılama düzeyi göz önünde tutulacaktır. Periyodik Bakım Performans Kriterinin karşılanabilmiş olması için, söz konusu her iki şartın da sağlanması gerekmektedir. İşverenin yaptığı kontroller sonucu Sahalardan hiç birinde İş, İşçi ve Çevre Sağlığı ve Güvenliği konusunda bir eksik tespit edilmemesi esastır; bu konuda tek bir eksik tespit edilmesi halinde dahi Önleyici Bakım Performans Kriteri nin sağlanmadığı değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirme periyodu içerisinde aylık gerçekleşen Periyodik Bakım Performans Değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 4/15

89 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü Periyodik Bakım Performans Değeri = ( a/b )* (c/d) %90 a: Değerlendirme periyodu içerisinde aylık bakımı yapılmış olan Saha sayısı b: Değerlendirme periyodu içerisinde aylık bakımı planlanmış olan toplam Saha sayısı c: Değerlendirme periyodu içerisinde aylık İşveren tarafından yapılan ilk periyodik bakım kontrollerinde EK-1 Periyodik Bakım Prosedürü ve İşveren tarafından belirlenecek Saha Bakım Formu na göre bakımı uygun olarak kabul edilmiş Saha sayısı d: Değerlendirme periyodu içerisinde aylık İşveren tarafından periyodik bakım kontrolü yapılmış Saha sayısı İşveren tarafından yapılan kontrollerde, Ek-1 Periyodik Bakım Prosedürü ve İşveren tarafından belirlenecek Saha Bakım Formu na göre bakımı uygun görülmeyen kritik hatalarda bu Saha için tüm bakımın geçersiz olduğu kabul edilecektir. Bakım Performans Kriteri doğrultusunda performans hesaplanırken, İşveren tarafından önleyici Bakım kontrolü yapılan Saha sayısının, performans dönem içinde bakımı yapılan Saha sayısının en az % 10 u olması gerekmektedir. Yapılan kontrol oranı %10 un altında kalır ise, kontrolü yapılan Saha sayısı % 10 a tamamlanacak şekilde, kabul ziyareti yapılmamış sahalar onay verilmiş olarak kabul edilecektir. Yüklenici değerlendirme periyodu içerisinde gerçekleşen Periyodik Bakım Performans Değerine göre, aşağıda belirtilen farklı performans değeri aralıkları için hakediş meblağının (revizyon ve kapsam dışı işler hariç) aşağıda belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir. Gerçekleşen Periyodik Bakım Performans Değeri Aralığı: Ceza Yüzdesi: % 89,99 80,00 % 2,00 % 79,99 70,00 % 3,00 % 69,99 60,00 % 4,00 < % 60,00 % 5,00 Periyodik Bakım Performans Değerinin bir birini takip eden iki ay üst üste % 50 ve altında sonuç vermesi durumunda İşveren, diğer performans kriteri değerlendirmelerinin sonucu ne olursa olsun Sözleşmeyi derhal ve tazminatsız olarak feshetme ve yüklenici teminatını irad olarak kaydetme hakkına sahip olacaktır. 3. SAHA ENVANTER DOĞRULUĞU PERFORMANS KRİTERİ Saha Envanter Doğruluğu Performans Kriteri kapsamında, Malzeme numarası verilerek barkod ile takip edilen Sahalarda bulunan GKTS Malzemelerinin, İşveren tarafından yapılacak Saha kontrollerinde, Bilgi Yönetim Sisteminden alınan Saha envanter raporu ile uyumu ve doğruluğu kontrol edilecektir. Saha Envanter Doğruluğu Performans Kriteri çerçevesinde, Saha kontrolleri yapılacak, kontrol sırasında Bilgi Yönetim Sisteminde bulunan ekipmanlar ekipman tipi ve seri numarası bazında sahadaki fiili durumla karşılaştırılacaktır. Ekipman tipi ve seri numarası Bilgi Yönetim Sistemi ile uyumlu olanlar 5/15

90 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü DOĞRU olarak kabul edilir. Sahada tespit edilmesine rağmen Bilgi Yönetim Sisteminde bulunmuyorsa İLAVE ekipman olarak kabul edilir, bu tespit aynı zamanda envanter kontrol hatası olarak değerlendirilir. Bilgi Yönetim Sisteminde bulunmasına rağmen sahada tespit edilememişse KAYIP ekipman olarak kabul edilir, bu tespit aynı zamanda envanter kontrol hatası olarak değerlendirilir. Bilgi Yönetim Sisteminde bulunan bir ekipmanın tipi sahada farklı olarak tespit edilirse HATALI olarak kabul edilir, bu tespit aynı zamanda envanter kontrol hatası olarak değerlendirilir. Sahada tespit edilen DOĞRU ekipman toplamının Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı ekipmana % 95 oranında uyumlu olması şartı aranacaktır. Saha Envanter Doğruluğu Performans kriteri çerçevesinde Saha Periyodik Bakımı ve/veya Saha Revizyon İşleri uygulanan Sahalarda süre sınırı olmaksızın yapılan envanter kontrolleri baz alınacaktır. Yüklenici tarafından yapılmamış Saha Revizyon işleri uygulanan Sahalarda, montajı yapılmış ancak kabulü yapılmamış ekipmanlar ve montajı yapılan bu ekipmanlar sebebiyle sahadan sökülen ekipmanlar, Saha Envanter Kontrolüne dahil edilmez. İşveren yapmış olduğu kontrollerin sonuçlarına göre, Saha Envanter Doğruluğu Performans Kriterini karşılayan ve karşılamayan Sahaları Yükleniciye bildirecektir. Değerlendirme periyodu içersinde ay sonunda, gerçekleşen Saha Envanter Doğruluğu Performans Değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: Saha Envanter Doğruluğu Performans Değeri=1-((B+C+D)/(A+B+C+D)) %95 A (DOGRU) =Sahadaki doğru envanter sayısı B (ILAVE) =Bilgi yönetim sisteminde gözükmeyen sahada fiziksel olarak bulunan ekipman sayısı C (KAYIP) =Bilgi yönetim sisteminde gözüken sahada fiziksel olarak bulunmayan ekipman sayısı D (HATALI) =Bilgi yönetim sisteminde tanımlı ekipman tipi ile sahada farklı tipte tespit edilen ekipman sayısı Yüklenici, değerlendirme periyodu içerisinde aylık gerçekleşen Saha Envanter Doğruluğu Performans Değerine göre, aşağıda belirtilen farklı performans değeri aralıkları için, değerlendirme periyodu süresinde hesaplanacak hakediş meblağının (revizyon ve kapsam dışı işler hariç) aşağıda belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir. Gerçekleşen Saha Envanter Doğruluğu Performans Değeri Aralığı: Ceza Yüzdesi: % 94,99 93,00 % 0,15 % 92,99 90,00 % 0,20 % 89,99 87,00 % 0,25 < % 87,00 % 0,50 Gerçekleşen aylık Saha Envanter Doğruluğu Performans Değerinin, bir birini takip eden iki ay üst üste % 87 ve altında sonuç vermesi durumunda ise İşveren, diğer performans kriteri değerlendirmelerinin sonucu ne olursa olsun Sözleşmeyi derhal ve tazminatsız olarak feshetme ve yüklenici teminatını irad olarak kaydetme hakkına sahip olacaktır. 6/15

91 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü 4. YÜKLENİCİ DEPOLARI DEĞERLENDİRME PERFORMANS KRİTERİ Yüklenici Depoları Denetleme ve Değerlendirmesi 2 kısım olarak gerçekleştirilir. 1. Kısım; Depo Genel Düzeni Çerçevesinde Depo Genel Düzeni Açıklama Ağırlık İşveren Ekipmanları Harici Ekipman Bulunmaması Raf Sistemi Uygulanmış Olması Ekipmanlar Zemine Temas Etmiyor Deponun Temizliği Depoda Etiketleme Sisteminin Olması Yüklenici deposunda sadece İşverene ait ekipmanların bulunması gerekmektedir. Yüklenici deposunda özellikle elektronik kartların tasnif ve tanzimi için raf sisteminin olması ve her ekipman tipinin bir arada tutulması gerekmektedir. Yüklenici deposunda ekipmanların direk zeminle temasının olmaması gerekmektedir. (Jeneratör, Outdoor Kabinetler hariç.) Yüklenici deposunun genel temizliğinin yapılmış olması ve tozlu bir ortamın oluşmamasının sağlanması gerekmektedir. Yüklenici deposundaki tasnif yerlerinin belirleyici şekilde işaretlenmesi ve ekipmanların yer planlarının tutulması gerekmektedir. %5 %5 %5 %5 %5 2. Kısım; Envanter Düzeni Çerçevesinde Depo Genel Düzeni Açıklama Ağırlık Depo Giriş Kayıtlarının Düzeni Depo Çıkış Kayıtlarının Düzeni Depo Kayıtlarının Fiziksel Durumla Uyumlu Olması Saha Ekiplerinin Envanter Takip Düzeni Tüm Zimmet Kayıtlarının Bilgi Yönetim Sistemi ile Uyumu Ekipmanların Ambalajlama Standartlarına Uygunluğu Yüklenici deposuna giren tüm ekipmanların, Yüklenici envanter takip sistemine giriş ve irsaliye kayıtlarının birebir takibi gerekmektedir. Yüklenici deposundan çıkan tüm ekipmanların, Yüklenici envanter takip sisteminden çıkış ve irsaliye kayıtlarının birebir takibi gerekmektedir. Yüklenici envanter takip sistemi ile depodaki fiziksel malzeme durumunun birebir takibi gerekmektedir. Yüklenici envanter takip sistemi ile saha ekiplerindeki malzeme durumunun birebir takibi gerekmektedir. Yüklenici envanter takip sistemi ile Bilgi Yönetim sistemindeki zimmetli malzeme kayıt durumunun birebir takibi gerekmektedir. Ekipmanların nakliye ve depolama sırasında hasar görmesini engelleyecek şekilde ve İşveren tarafından bildirilen standartlarda ambalajlanmış olması gerekmektedir. %10 %10 %10 %10 %20 %15 Değerlendirme periyodu olan 6 (altı) ay sonunda, gerçekleşen Yüklenici Depoları Envanter Doğruluğu Performans Değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 7/15

92 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü Yüklenici Depoları Değerlendirme Performans Değeri %90 İşverenin Yüklenici Depolarına kontrol için yapacağı her ziyaret sonucu için ayrı bir performans değeri hesaplanacaktır. Yapılan her bir ziyaret Yüklenicinin tüm depolarını içerebileceği gibi bir kısmını da içerebilir. Yukarıda belirtilen performans değeri, performans değerlendirme döneminde birden fazla ziyaret yapılması durumunda, ayrı ziyaretler sonucu belirlenen değerlerin aritmetik ortalaması olacaktır. Yüklenici, değerlendirme periyodu içerisinde gerçekleşen Yüklenici Depoları Değerlendirme Performans Değerine göre, aşağıda belirtilen farklı performans değeri aralıkları için, değerlendirme periyodu süresinde hesaplanacak hakediş meblağının (revizyon ve kapsam dışı işler hariç) aşağıda belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir. Gerçekleşen Yüklenici Depoları Değerlendirme Performansı Performans Değeri Aralığı: Ceza Yüzdesi: % 89,99-85,00 % 0,05 % 84,99-80,00 % 0,15 % 79,99-75,00 % 0,25 Gerçekleşen Yüklenici Depoları Envanter Doğruluğu Performans Değerinin, % 74,99 ve altında sonuç vermesi durumunda ise İşveren, diğer performans kriteri değerlendirmelerinin sonucu ne olursa olsun Sözleşmeyi derhal ve tazminatsız olarak feshetme ve yüklenici teminatını irad olarak kaydetme hakkına sahip olacaktır. Depo sayımları sonucu sayım noksanı çıkan malzemelerden Yüklenici firma sorumludur. İşveren bu ekipmanların bedelini Yükleniciye fatura edecektir. 5. İŞ EMİRLERİNE MÜDAHALE PERFORMANS KRİTERİ Sahalarda ortaya çıkan problemlerin ve kapsam dışı/revizyon işlerinin, yüklenici tarafından yapılması gereken işler için açılan iş emirlerinin değerlendirme kriteri olacaktır. İşveren tarafından önem derecelerine göre 2 (iki) farklı seviyede sınıflandırılacaktır. Bilgi Yönetim Sisteminden açılan iş emirlerine bağlı olarak aşağıda belirtilen problem sınıflarına göre ayrı ortalama çözüm süreleri belirlenmiştir. O: Yüklenici tarafından işin tamamlanarak İş emrinin Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden kapatıldığı zaman W: İşveren tarafından İş emrinin açıldığı zaman Toplam Çözüm Süresi = (O W) Problem sınıfları ve her bir sınıf için belirlenmiş ortalama çözüm süreleri : Problem Sınıfı 1 ; Öncelikli sahalarda açılan tüm İş Emirlerinin tamamı Problem Sınıfı 2 ; Diğer tüm sahalarda açılan tüm İş Emirlerinin tamamı 8/15

93 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü Her bir problem sınıfı için ayrı ayrı hesaplanacak ortalama Çözüm Süresi; değerlendirme dönemi içerisinde söz konusu sınıftaki problemlerin toplam çözüm süresinin, yine bu sınıftaki problemler için açılmış ve KAPALI konumuna getirilmiş olan toplam iş emri sayısına oranıdır. Problem Sınıfı Ortalama Çözüm Süresi 1 Hedef süre* 2 Hedef süre* *Hedef Süre(Duration): İşveren, her bir farklı iş tipi için yüklenicinin İşverene belirttiği süreyi, iş durumlarına, iklim ve coğrafi şartlara göre tespit ederek kabul edilebilir değerler içerisinde kalmak kaydı ile Bilgi Yönetim Sisteminde bu değeri belirler. Eğer açılan iş emri için Sözleşmede belirtilmiş bir zaman kriteri var ise bu süre geçerlidir. Değerlendirme dönemi içerisinde her ay sonunda ortalama çözüm süreleri baz alınarak yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre Yüklenici, her bir problem sınıfı için aşağıda belirtilen farklı performans değeri aralıkları için değerlendirme periyodu süresinde hesaplanacak hakediş meblağının aşağıda belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir. Problem Sınıfı Çözüm Süresi (saat) Ceza Yüzdesi 1 Toplam Çözüm Süresi > toplam hedef süresi 0,50% 2 Toplam Çözüm Süresi > toplam hedef süresi 0,40% 6. HARİCİ ALARM İŞ EMİRLERİNE MÜDAHALE PERFORMANS KRİTERİ İşbu Sözleşme kapsamında yer alan Sahalarda ortaya çıkan Harici Alarm İş Emirleri, İşveren tarafından önem derecelerine göre 3 (üç) farklı seviyede sınıflandırılacaktır. Harici Alarm İş Emirleri Müdahale Performans Kriteri kapsamında, değerlendirme dönemi içerisinde İşveren tarafından açılan iş emirleri için Yüklenicinin sağladığı ortalama çözüm süreleri değerlendirilecektir. Bilgi Yönetim Sisteminden açılan iş emirlerine bağlı olarak aşağıda belirtilen problem sınıflarına göre ayrı ortalama çözüm süreleri belirlenmiştir. Çözüm süresi; İşveren tarafından Yükleniciye ulaşan bir iş emrinin Yüklenici üzerinde kaldığı sürenin toplamını ifade etmektedir. İşverenin çözümü kabul etmemesi durumunda iş emri Yükleniciye tekrar geri gönderilecektir. Problem çözülüp iş emri İşveren tarafından kapatılana kadar bu akış tekrarlanabilecektir. Alarm tipleri ve bu alarmların problem sınıflandırılması İşveren tarafından Yükleniciye daha sonra sağlanacaktır. 9/15

94 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü Her bir problem sınıfı için ayrı ayrı hesaplanacak Ortalama Çözüm Süresi; değerlendirme dönemi içerisinde söz konusu sınıftaki problemlerin toplam çözüm süresinin, yine bu sınıftaki problemler için açılmış ve kapatılmış toplam iş emri sayısına oranıdır. Problem Sınıfı Ortalama Çözüm Süresi 1 24 saat 2 48 saat 3 72 saat Değerlendirme dönemi içerisinde her ay sonunda ortalama çözüm süreleri baz alınarak yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre Yüklenici, her bir problem sınıfı için aşağıda belirtilen farklı performans değeri aralıkları için değerlendirme periyodu süresinde hesaplanacak hakediş meblağının (revizyon ve kapsam dışı işler hariç) aşağıda belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir. Problem Sınıfı Ortalama Çözüm Süresi (saat) Ceza Yüzdesi: 1 t > 24 0,50% 2 t > 48 0,30% 3 t > 72 0,20% 7. PAR PERFORMANS KRİTERİ Yüklenici Ek-12 kapsamında yapmakta olduğu işlerin mevcut sahalarda yapılması gereken çalışmaları olması durumunda, 48 saat öncesinden izin isteyecektir. Bu izinli çalışmalar planlı aktivite talebidir (PAR). Yüklenici PAR onayı aldığı sahalarda PAR da belirlenen kesinti sürelerini aşan kesintilere sebep olması durumunda İşverene alttaki şekilde ceza ödeyecektir ve yapılan işe ait servis ücreti ödenmeyecektir; Kesinti süreleri hesaplanırken PAR da belirlenen kesinti süresinin üzerine çıkan ilk 15 dakika hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Hesap dışı kalan ilk 15 dakikayı geçen süreler ise 1 saate yuvarlanacaktır. PAR onayı alınmadan yapılan çalışmalarda olası kesintiler, planlanan kesinti süresi sıfır olarak PAR Performans kriterlerine dahil edilir. PAR ile belirlenen sürenin üzerinde oluşan kesinti süresi = (T) (Saat) Kesintiden etkilenen aktif saha sayısı= (N) Kesinti Cezası Tutarı = (P)(USD) o (P) = (T) x (N) x (% 10) x (Hakediş Saha başı)+ (Yapılan İşe Ait Servis Ücreti) 8. KALİTE İŞ EMİRLERİNE MÜDAHALE PERFORMANS KRİTERİ İşbu Şartname kapsamında yer alan Sahalarda ortaya çıkan servis kalite problemleri İşveren tarafından önem derecelerine göre 5 (beş) farklı seviyede sınıflandırılacaktır. Kalite İş Emirleri Müdahale Performans Kriteri kapsamında, değerlendirme dönemi içerisinde İşveren tarafından açılan iş emirleri için Yüklenicinin sağladığı ortalama çözüm süreleri değerlendirilecektir. Bilgi Yönetim Sisteminden açılan iş 10/15

95 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü emirlerine bağlı olarak aşağıda belirtilen problem sınıflarına göre ayrı ortalama çözüm süreleri belirlenmiştir. Ortalama değerler aylık olarak hesaplanacak ve performans değerlendirmesinde baz alınacaktır. Çözüm süresi; İşveren tarafından Yükleniciye ulaşan bir iş emrinin Yüklenici üzerinde kaldığı sürenin toplamını ifade etmektedir. İşverenin çözümü kabul etmemesi durumunda iş emri Yükleniciye tekrar geri gönderilecektir. Problem çözülüp iş emri İşveren tarafından kapatılana kadar bu akış tekrarlanabilecektir. Toplam çözüm süresi şu şekilde formülize edilmiştir. C: İşveren tarafından çözümün kabul edilerek iş emrinin kapatıldığı zaman W: İş emrinin açıldığı zaman Toplam Çözüm Süresi = (C W) Problem sınıfları ve her bir sınıf için belirlenmiş ortalama çözüm süreleri : Problem Sınıfı 1; Aboneyi doğrudan etkileyen, trafik / servis kalitesinde % 50 ve daha fazla kaybı olan hücreler için açılan Kalite İş Emirleri ve Öncelikli saha hücreleri için açılan iş emirlerinin tamamı Problem Sınıfı 2; Aboneyi doğrudan etkileyen, trafik / servis kalitesinde % 30 (dahil) - %50 arasında kaybı olan hücreler için açılan Kalite İş Emirleri, Problem Sınıfı 3; Aboneyi doğrudan etkileyen, trafik / servis kalitesinde %10 (dahil) - %30 arasında kaybı olan hücreler için açılan Kalite İş Emirleri, Problem Sınıfı 4; Aboneyi doğrudan etkilemeyen ya da trafik /servis kalitesinde %10 dan az kaybı olan hücreler için veya saha tarafında yapılacak kontrol, test ve inceleme istekleri için açılan İş Emirleri Problem Sınıfı 5; Aboneyi etkilemeyen fakat olası trafik kaybı ve/veya servis kalitesinde bozulmalara sebep olabilecek problemleri önleme amacına yönelik hücre ve transmisyon sistemi çalışmaları ve bu transmisyon sistemlerinin verimli kullanılabilmesini sağlayabilmek amacıyla sahada yapılması gereken çalışmalar için açılan İş Emirleri. Her bir problem sınıfı için ayrı ayrı hesaplanacak Ortalama Çözüm Süresi; değerlendirme dönemi içerisinde söz konusu sınıftaki problemlerin toplam çözüm süresinin, yine bu sınıftaki problemler için açılmış ve kapatılmış toplam iş emri sayısına oranıdır. Problem Sınıfı Ortalama Çözüm Süresi 1 36 saat 2 48 saat 3 90 saat saat saat 11/15

96 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü Değerlendirme dönemi içerisinde her ay sonunda ortalama çözüm süreleri baz alınarak yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre Yüklenici, her bir problem sınıfı için aşağıda belirtilen farklı performans değeri aralıkları için değerlendirme periyodu süresinde hesaplanacak hakediş meblağının (revizyon ve kapsam dışı işler hariç) aşağıda belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir. Problem Sınıfı Ortalama Çözüm Süresi (saat) Ceza Yüzdesi 1 36 < t < 48 0,15% 2 48 < t < 90 0,15% 3 90 < t < 120 0,15% < t < 150 0,15% < t < 180 0,15% Değerlendirme dönemi sonunda farklı problem sınıflarındaki performans sonuçlarına göre maruz kalabileceği ceza tutarlarının aritmetik ortalaması Yükleniciye ceza olarak değerlendirme dönemini takip eden bir sonraki hak edişinden mahsup edilecektir. Yüklenicinin maruz kalacağı cezalar formüle negatif değer olarak dahil edilecektir. Kalite İş Emirleri Performansına Göre uygulanacak toplam ceza tutarı= (a+b+c+d+e) a: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı 1 performansı için Yüklenicinin maruz kalabileceği ceza tutarı. b: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı 2 performansı için Yüklenicinin maruz kalabileceği ceza tutarı. c: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı 3 performansı için Yüklenicinin maruz kalabileceği ceza tutarı. d: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı 4 performansı için Yüklenicinin maruz kalabileceği ceza tutarı. e: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı 5 performansı için Yüklenicinin maruz kalabileceği ceza tutarı. 9. ELEKTRONİK SİSTEM ALARM İŞ EMİRLERİ PERFORMANS KRİTERİ İşbu Şartname kapsamında yer alan Sahalarda ortaya çıkan elektronik sistem alarmlarına yüklenicinin müdahalesi için İşveren tarafından önem derecelerine göre 4 (dört) farklı seviyede sınıflandırılacaktır. Elektronik Sistem İş Emirleri Müdahale Performans Kriteri kapsamında, değerlendirme dönemi içerisinde İşveren tarafından açılan iş emirleri için Yüklenicinin sağladığı ortalama çözüm süreleri değerlendirilecektir. Bilgi Yönetim Sisteminden açılan iş emirlerine bağlı olarak aşağıda belirtilen problem sınıflarına göre ayrı ortalama çözüm süreleri belirlenmiştir. Çözüm süresi; İşveren tarafından Yükleniciye ulaşan bir iş emrinin Yüklenici üzerinde kaldığı sürenin toplamını ifade etmektedir. İşverenin çözümü kabul etmemesi durumunda iş emri Yükleniciye tekrar geri gönderilecektir. Problem çözülüp iş emri İşveren tarafından kapatılana kadar bu akış tekrarlanabilecektir. 12/15

97 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü Toplam çözüm süresi şu şekilde formülize edilmiştir. C: İşveren tarafından çözümün kabul edilerek iş emrinin kapatıldığı zaman W: İş emrinin açıldığı zaman Toplam Çözüm Süresi = (C W) Problem sınıfları ve her bir sınıf için belirlenmiş tanımlamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; Problem Sınıfını Seviyesi (Level) Emergency Level 1 Level 2 Level 3 Network e etkisi İşverenin işine negatif kritik etki Servisi etkileyen kritik Servisi etkilemesi muhtemel kritik Servisi etkilemeyen önemli Sistem Alarmları ve Problem Sınıfları: Alarm tipleri ve bu alarmların problem sınıflandırılması İşveren tarafından Yükleniciye daha sonra sağlanacaktır. Hedeflenen Ortalama Çözüm Süreleri: Problem Sınıfı Emergency Level1 Level2 Level3 Ortalama Çözüm Süresi 12 saat 24 saat 36 saat 72 saat Değerlendirme dönemi içerisinde her Ay sonunda Ortalama Çözüm Süreleri baz alınarak yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre Yüklenici, her bir problem sınıfı için aşağıda belirtilen farklı performans değeri aralıkları için değerlendirme periyodu süresinde hesaplanacak toplam hakediş (revizyon ve kapsam dışı işler hariç) meblağının aşağıda belirtilen oranları üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir. Problem Sınıfı Ortalama Çözüm Süresi (saat) Ceza Yüzdesi Emergency 12 t 8,00% 1 24 t 6,00% 2 36 t 4,00% 3 72 t 2,00% 13/15

98 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü Değerlendirme dönemi sonunda farklı problem sınıflarındaki performans sonuçlarına göre maruz kalabileceği ceza tutarlarının aritmetik ortalaması Yükleniciye verilecek ceza olarak değerlendirme dönemine ait hak edişinden mahsup edilecektir. Yüklenicinin maruz kalacağı cezalar formüle negatif değer olarak dahil edilecektir. İş Emirleri Performansına Göre uygulanacak toplam ceza tutarı= (E+L1+L2+L3) /4 E: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı Emergency performansı için Yüklenicinin hak edebileceği ceza tutarı. L1: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı Level 1 performansı için Yüklenicinin hak edebileceği ceza tutarı. L2: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı Level 2 performansı için Yüklenicinin hak edebileceği ceza tutarı. L3: Değerlendirme Periyodu sonunda Problem Sınıfı Level 3 performansı için Yüklenicinin hak edebileceği ceza tutarı. İşbu Şartname kapsamında uygulanacak tüm Elektronik Sistem İş Emirleri Müdahale Performans Kriterleri Ek-7 de verilen Saha Listesinde yer alan Abonesi Olan Sahalar için uygulanacaktır. Abonesi olmayan Sahalardaki tüm problemler bu kriterlerde Level 3 olarak değerlendirilecektir. Ancak, işin başlangıcında abonesi olmadığı halde uygulama sırasında Abone yapılan Sahalar için bu kriterler aboneliğin yapıldığı ayı müteakip bir sonraki ay yukarıda belirtilen sınıflandırmalara göre uygulanmaya başlanacaktır. 10. ELEKTRİK ÖDEME VE TAKİP KRİTERİ 6 aylık değerlendirme sonunda her ay bitimindeki durum esas alınarak toplanamayan her bir fatura için, toplam hakediş tutarından, aylık baz istasyonu hizmet bedelinin %5 i kadar tutar kesintisi yapılacaktır. 11. GART İŞLETİMİ PERFORMANS KRİTERİ Aylık değerlendirme dönemi içerisinde İşveren tarafından açılacak GART montaj/demontaj, arıza islahı, iş emirlerine aşağıda belirtilen süreler içerisinde Yüklenici tarafından müdahale edilecektir. GART Montaj / Demontaj süresi GART Arıza İslahı < 5 takvim günü < 84 saat Değerlendirme dönemi içerisinde her ay sonunda GART İşletimi Performans Kriteri baz alınarak yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre Yüklenici, yukarıda belirtilen değerleri sağlayamaması halinde aşağıda belirtilen hesaplama üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir. Montaj/demontaj için: 14/15

99 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-6 Performans Değerlendirme Prosedürü Ceza = (Gecikilen Gün Sayısı * GART Aylık Hizmet Bedeli (Abone Başı)) *0,25 Arıza İslahı için: Ceza= (Gecikilen Saat Miktarı * GART Aylık Hizmet Bedeli (Abone Başı)) *0,02 Engelli aboneler için maksimum Gart Arıza Islah Süresi 48 saat olup, ceza uygulaması bu süre sonunda başlatılacaktır. 12. BTK İŞLEMLERİ PERFORMANS KRİTERİ Yüklenici, işbu Şartname kapsamındaki sahaların BTK ile ilgili tüm işlemlerinin takibi ile tüm uygulamalarını %100 doğruluk ile yapmakla yükümlüdür. Bu işlemlerdeki hatalardan kaynaklı İşverenin uğrayacağı tüm zararlar Yükleniciden tazmin edilecektir. İşverenin, her hangi bir saha kontrolü sırasında BTK dan izin alınan veya BTK ya bildirilen bilgilerle çelişen bir durum tespit etmesi halinde, Yüklenici aşağıda belirtilen hesaplama üzerinden ceza uygulamasına maruz kalabilecektir. Ceza= 12*Saha başı aylık servis hizmet bedeli Sözleşme süresi 1 (bir) yıl üzerinde olursa İşveren EK-6 da belirtilen değerlendirme kriterlerini değiştirebilecektir ya da ilave değerlendirme kriterleri ekleyebilecektir. 15/15

100 Ek-7 Ek-7.1 Ek-7.2 Ek-7.3 Saha Listesi Hakedişe Esas Sahalar Transmisyon Atlama Noktaları Route Tablosu

101 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı 1 01ADN001 ADANA 37, , ZTE 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok 2 01ADN002 ADANA 37, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok 3 01ADN003 ADANA 37, , ZTE 1 Kule 50 m. Konteyner MW Yok 4 01ADN004 ADANA 37, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok 5 01ADN005 ADANA 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 6 01ADN006 ADANA 37, , ZTE 1 Kule 60 m. Konteyner MW Yok 7 01ADN007 ADANA 37, , ZTE 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok 8 01ADN008 ADANA 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 9 01ADN009 ADANA 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 10 01ADN010 ADANA 37, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok 11 01ADN011 ADANA 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 12 01ADN013 ADANA 37, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok 13 01ADN014 ADANA 36, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 14 02ADY001 ADIYAMAN 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo ADY002 ADIYAMAN 38, , HUAWEI 1 Kule 40 m. Konteyner MW ADY003 ADIYAMAN 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 17 02ADY006 ADIYAMAN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW ADY007 ADIYAMAN 37, , HUAWEI 2 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 19 02ADY009 ADIYAMAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 20 02ADY011 ADIYAMAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 21 02ADY012 ADIYAMAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 22 02ADY013 ADIYAMAN 38, , HUAWEI 1 Kule 70 m. Konteyner MW ADY016 ADIYAMAN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok 24 02ADY017 ADIYAMAN 37, , HUAWEI 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok 25 02ADY018 ADIYAMAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 26 02ADY020 ADIYAMAN 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW ADY021 ADIYAMAN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW ADY022 ADIYAMAN 38, , HUAWEI 2 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 29 02ADY028 ADIYAMAN 38, , HUAWEI 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok 30 02ADY030 ADIYAMAN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Kabinet MW ADY046 ADIYAMAN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 32 02ADY047 ADIYAMAN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 33 02ADY055 ADIYAMAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 34 02ADY056 ADIYAMAN 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok 35 02ADY058 ADIYAMAN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok 36 03AFY001 AFYON 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW AFY002 AFYONKARAHİSAR 38, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW AFY003 AFYONKARAHİSAR 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 39 04AGR001 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW AGR002 AĞRI 39, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW AGR004 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW AGR005 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok 43 04AGR007 AĞRI 39, , ZTE 2 Kule 50 m. Konteyner MW AGR008 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW AGR010 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 46 04AGR012 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW AGR013 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW AGR014 AĞRI 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW 2

102 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı 49 04AGR015 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW AGR016 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 51 04AGR017 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW AGR020 AĞRI 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW AGR021 AĞRI 39, , ZTE 2 Kule 30 m. Konteyner MW AGR022 AĞRI 39, , ZTE 2 Kule 20 m. Konteyner MW AGR023 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 56 04AGR024 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 57 04AGR025 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok 58 04AGR026 AĞRI 39, , ZTE 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok 59 04AGR028 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW AGR029 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW AGR030 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW AGR031 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 40 m. Konteyner MW AGR032 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 64 04AGR033 AĞRI 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 65 04AGR035 AĞRI 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 66 04AGR036 AĞRI 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW AGR037 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 68 04AGR039 AĞRI 39, , ZTE 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok 69 04AGR042 AĞRI 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 70 06ANK002 ANKARA 38, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok 71 06ANK003 ANKARA 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW ANK004 ANKARA 40, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 73 07ANT001 ANTALYA 36, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 74 07ANT002 ANTALYA 37, , ZTE 2 Kule 30 m. Konteyner MW ANT003 ANTALYA 37, , ZTE 1 Kule 45 m. Konteyner MW Yok 76 07ANT005 ANTALYA 36, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 77 09AYD001 AYDIN 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 78 09AYD002 AYDIN 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 79 09AYD003 AYDIN 37, , ZTE 1 Kule 40 m. Konteyner MW AYD006 AYDIN 37, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 81 09AYD007 AYDIN 37, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok 82 09AYD008 AYDIN 38, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 83 09AYD010 AYDIN 37, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok 84 09AYD011 AYDIN 37, , ZTE 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok 85 10BLK001 BALIKESİR 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW BNG001 BINGOL 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 87 12BNG002 BINGOL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 88 12BNG004 BINGOL 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok 89 12BNG006 BINGOL 38, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW Yok 90 12BNG007 BINGOL 38, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok 91 12BNG008 BINGOL 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW BNG009 BINGOL 38, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW BNG014 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 94 12BNG015 BINGOL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok 95 12BNG016 BINGOL 39, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo BNG018 BINGOL 39, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW 9

103 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı 97 12BNG019 BİNGÖL 39, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW Yok 98 12BNG022 BİNGÖL 39, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW BNG050 BINGOL 39, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BNG051 BINGOL 39, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok BNG052 BINGOL 39, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok BNG053 BİNGÖL 39, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BNG054 BİNGÖL 39, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW BNG055 BINGOL 39, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BNG056 BINGOL 38, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok BNG057 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BNG058 BİNGÖL 38, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW Yok BNG059 BINGOL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BNG060 BINGOL 39, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW BNG064 BINGOL 39, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW BNG065 BİNGÖL 39, , HUAWEI 2 Kule 70 m. Konteyner MW BNG066 BINGOL 39, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW BNG068 BINGOL 39, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok BNG069 BINGOL 39, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW BNG073 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW BNG074 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BNG081 BİNGÖL 39, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BNG083 BINGOL 38, , HUAWEI 1 Kule 50 m. Konteyner MW BNG084 BİNGÖL 39, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW BNG085 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok BNG086 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BNG087 BINGOL 38, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW BNG088 BİNGÖL 39, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW BNG089 BINGOL 38, , HUAWEI 3 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok BNG091 BINGOL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BNG095 BİNGÖL 39, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Konteyner Mevcut TT ya da Kablo BNG097 BİNGÖL 39, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW BNG100 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok BNG101 BİNGÖL 38, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW Yok BNG104 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BNG105 BİNGÖL 39, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW BNG108 BINGOL 39, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW Yok BNG111 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BNG112 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BNG115 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BNG117 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BNG118 BİNGÖL 39, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BNG119 BİNGÖL 39, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW BNG120 BİNGÖL 39, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BNG127 BİNGÖL 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTL001 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTL004 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTL005 BİTLİS 38, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW BTL006 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok

104 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı BTL007 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW BTL009 BITLIS 38, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW BTL010 BITLIS 38, , HUAWEI 1 Kule 50 m. Konteyner MW Yok BTL011 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok BTL012 BITLIS 38, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok BTL013 BİTLİS 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW BTL014 BITLIS 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW BTL015 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTL016 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok BTL018 BITLIS 38, , HUAWEI 2 Pole 9 m. Kabinet MW BTL019 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTL020 BİTLİS 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTL022 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTL024 BİTLİS 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTL026 BİTLİS 38, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok BTL027 BİTLİS 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok BTL029 BITLIS 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok BTL031 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTL034 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTL035 BITLIS 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW BTL036 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW BTL037 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTL038 BİTLİS 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW BTL040 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok BTL053 BİTLİS 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok BRS002 BURSA 40, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW CNK001 ÇANAKKALE 40, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet Mevcut TT ya da Kablo CNK003 ÇANAKKALE 40, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DNZ002 DENİZLİ 38, , ZTE 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DNZ003 DENİZLİ 38, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB001 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB003 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW DYB006 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW DYB012 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW Yok DYB014 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB015 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 3 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB016 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW DYB017 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 3 Kule 70 m. Konteyner MW DYB019 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 3 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo DYB022 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB024 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW DYB027 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB032 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok DYB033 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 50 m. Konteyner MW Yok DYB036 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB037 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB038 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB039 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW Yok

105 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı DYB040 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW Yok DYB042 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB044 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB046 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW DYB048 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB051 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB052 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB053 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB056 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB057 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB059 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB061 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB062 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB063 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok DYB065 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB067 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB068 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB073 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB074 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 3 Kule 60 m. Konteyner MW Yok DYB075 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW Yok DYB076 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW DYB077 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB078 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW DYB080 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB081 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB082 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB083 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB084 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB085 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB086 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW DYB089 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB094 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW DYB096 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB097 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW DYB098 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB101 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok DYB111 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB112 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB114 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB119 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB120 BATMAN 38, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW Yok DYB121 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok DYB123 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 3 Kule 70 m. Konteyner MW Yok DYB124 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB127 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 3 Kule 70 m. Konteyner MW DYB129 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB131 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 3 Kule 60 m. Konteyner MW Yok DYB132 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok

106 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı DYB133 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB135 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Pole 9 m. Kabinet MW Yok DYB136 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB141 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB147 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB150 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB152 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok DYB154 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok DYB156 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB157 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB168 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW Yok DYB170 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok DYB174 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB176 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok DYB179 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB180 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB181 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW DYB185 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok DYB186 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW DYB189 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW DYB190 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB191 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB192 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB193 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 3 Kule 50 m. Konteyner MW Yok DYB194 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW DYB196 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB197 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 70 m. Konteyner MW Yok DYB200 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB202 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW DYB203 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW DYB204 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB206 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB213 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB215 DİYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB216 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB218 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB220 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB222 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB223 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 3 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB225 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 3 Kule 50 m. Konteyner MW Yok DYB226 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB232 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW DYB234 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB236 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW DYB237 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok DYB238 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 3 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB239 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 3 Kule 40 m. Konteyner MW Yok DYB242 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok

107 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı DYB246 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Pole 9 m. Kabinet MW Yok DYB247 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 50 m. Konteyner MW Yok DYB249 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok DYB251 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB252 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok DYB256 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW Yok DYB257 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW Yok DYB259 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW DYB261 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok DYB263 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW DYB264 DIYARBAKIR 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok DYB265 DIYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok DYB271 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok DYB294 DİYARBAKIR 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok ELZ001 ELAZIG 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok ERC001 ERZİNCAN 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet Mevcut TT ya da Kablo ERC004 ERZİNCAN 39, , ZTE 1 Kule 50 m. Konteyner MW Yok ERC006 ERZİNCAN 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW ERC007 ERZİNCAN 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW ERC008 ERZİNCAN 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW ERC009 ERZİNCAN 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok ERC010 ERZİNCAN 39, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok ERC016 ERZİNCAN 39, , ZTE 1 Kule 60 m. Konteyner MW Yok ERC017 ERZİNCAN 39, , ZTE 1 Kule 40 m. Konteyner Mevcut TT ya da Kablo Yok ERC018 ERZİNCAN 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok ERZ006 ERZURUM 40, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok ESK001 ESKİŞEHİR 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok GZT001 GAZİANTEP 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW GUM002 GÜMÜŞHANE 40, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW HKR001 HAKKARI 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok HKR003 HAKKARI 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok HKR005 HAKKARI 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo HKR006 HAKKARİ 37, , HUAWEI 1 Kule 50 m. Konteyner MW Yok HKR008 HAKKARI 37, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW HKR012 HAKKARI 37, , HUAWEI 3 Kule 70 m. Konteyner MW HKR017 HAKKARİ 37, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW HKR018 HAKKARI 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok HKR022 HAKKARI 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo HKR032 HAKKARİ 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok HKR033 HAKKARİ 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok ISP007 ISPARTA 37, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok IZM001 İZMİR 38, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW KRS001 KARS 40, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW KST002 KASTAMONU 41, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok KST006 KASTAMONU 41, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW KYS001 KAYSERİ 38, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok KSH001 KIRŞEHİR 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW KNY001 KONYA 37, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok

108 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı KNY002 KONYA 38, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok KNY003 KONYA 37, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok KNY004 KONYA 38, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok KNY005 KONYA 37, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok KTY001 KÜTAHYA 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok KTY002 KÜTAHYA 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok KTY003 KÜTAHYA 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MLT001 MALATYA 38, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW MLT002 MALATYA 38, , ZTE 2 Kule 40 m. Konteyner MW MLT004 MALATYA 38, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW MNS001 MANİSA 38, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok MNS002 MANİSA 38, , ZTE 1 Kule 50 m. Konteyner MW Yok MNS003 MANİSA 38, , ZTE 1 Kule 50 m. Konteyner Mevcut TT ya da Kablo Yok MNS006 MANİSA 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok MNS007 MANİSA 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok KMS001 K.MARAŞ 37, , ZTE 2 Kule 70 m. Konteyner MW KMS004 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW KMS006 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok KMS007 K.MARAŞ 38, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW KMS008 K.MARAŞ 38, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW KMS009 K.MARAŞ 38, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW KMS011 K.MARAŞ 38, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW KMS012 K.MARAŞ 38, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW KMS013 KAHRAMANMARAŞ 38, , ZTE 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok KMS014 KAHRAMANMARAŞ 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok KMS015 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok KMS016 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW KMS020 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok KMS021 K.MARAŞ 37, , ZTE 2 Kule 50 m. Konteyner MW Yok KMS022 K.MARAŞ 38, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok KMS023 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW KMS024 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok KMS025 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo KMS026 K.MARAŞ 37, , ZTE 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok KMS027 K.MARAŞ 37, , ZTE 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok KMS028 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok KMS029 KAHRAMANMARAŞ 37, , ZTE 2 Kule 60 m. Konteyner MW Yok KMS030 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok KMS031 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok KMS032 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok KMS033 KAHRAMANMARAŞ 37, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok KMS035 KAHRAMANMARAŞ 37, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok KMS037 K.MARAŞ 38, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok KMS040 K.MARAŞ 37, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok KMS041 KAHRAMANMARAŞ 38, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD001 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD002 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD003 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok

109 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı MRD004 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok MRD005 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD008 MARDİN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD011 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD012 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok MRD013 MARDİN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD015 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW Yok MRD016 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD019 MARDIN 37, , HUAWEI 3 Kule 70 m. Konteyner MW Yok MRD021 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD023 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD027 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD029 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD033 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD034 MARDİN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD037 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD038 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW Yok MRD039 MARDİN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW MRD040 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD042 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD043 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD044 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD045 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD131 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok MRD132 MARDİN 37, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok MRD135 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD137 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD141 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok MRD142 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok MRD143 MARDİN 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok MRD144 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD145 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD146 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD148 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD152 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD157 MARDİN 37, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW Yok MRD160 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD163 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok MRD164 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD170 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok MRD172 MARDİN 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok MRD174 MARDİN 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD176 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD178 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD179 MARDIN 37, , HUAWEI 3 Kule 50 m. Konteyner MW Yok MRD183 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD187 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok MRD188 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok

110 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı MRD191 MARDİN 37, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW Yok MRD192 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD193 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD194 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD197 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD200 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD201 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD204 MARDİN 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD205 MARDİN 37, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok MRD206 MARDİN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD207 MARDİN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD208 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD212 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD214 MARDIN 36, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD215 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD216 MARDİN 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok MRD218 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD221 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok MRD222 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD223 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW MRD224 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD225 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok MRD226 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD227 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MRD229 MARDIN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD230 MARDİN 37, , HUAWEI 1 Kule 60 m. Konteyner MW Yok MRD231 MARDİN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD232 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD233 MARDİN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MRD234 MARDIN 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MRD240 MARDİN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW MRD241 MARDİN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MGL001 MUĞLA 36, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok MUS001 MUŞ 39, , ZTE 2 Kule 60 m. Konteyner MW MUS003 MUŞ 38, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MUS004 MUŞ 38, , ZTE 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok MUS005 MUŞ 38, , ZTE 2 Pole 9 m. Kabinet MW MUS007 MUŞ 38, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW MUS009 MUŞ 38, , ZTE 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok MUS010 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW MUS011 MUŞ 38, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW MUS012 MUŞ 38, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW MUS013 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MUS014 MUŞ 39, , ZTE 3 Kule 30 m. Konteyner MW MUS015 MUŞ 39, , ZTE 2 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS016 MUŞ 39, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW MUS017 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS018 MUŞ 39, , ZTE 2 Kule 20 m. Konteyner MW 4

111 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı MUS019 MUŞ 39, , ZTE 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok MUS020 MUŞ 39, , ZTE 3 Kule 50 m. Konteyner MW Yok MUS021 MUŞ 39, , ZTE 2 Kule 30 m. Konteyner MW MUS024 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW MUS025 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW MUS026 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MUS027 MUŞ 39, , ZTE 2 Kule 40 m. Konteyner MW MUS029 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS030 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MUS031 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS032 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS033 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW MUS034 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS035 MUŞ 39, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MUS036 MUŞ 38, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS037 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS038 MUŞ 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MUS039 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MUS040 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW MUS041 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MUS042 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS044 MUŞ 39, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW MUS045 MUŞ 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MUS048 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS049 MUŞ 38, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS050 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MUS051 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW MUS053 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW MUS054 MUŞ 38, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MUS055 MUŞ 38, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok MUS056 MUŞ 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MUS058 MUŞ 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok MUS059 MUŞ 38, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MUS060 MUŞ 38, , ZTE 1 Kule 50 m. Konteyner MW MUS061 MUŞ 38, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW MUS062 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW MUS063 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW MUS064 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW MUS066 MUŞ 39, , ZTE 2 Kule 50 m. Konteyner MW MUS067 MUŞ 39, , ZTE 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok MUS068 MUŞ 39, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok MUS069 MUŞ 38, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW MUS070 MUŞ 39, , ZTE 2 Kule 40 m. Konteyner MW MUS071 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS075 MUŞ 38, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW MUS076 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok MUS079 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW MUS082 MUŞ 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok

112 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı ORD001 ORDU 40, , ZTE 1 Kule 60 m. Konteyner MW Yok ORD002 ORDU 40, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok SAM001 SAMSUN 40, , ZTE 1 Kule 40 m. Konteyner MW SAM002 SAMSUN 41, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo SAM003 SAMSUN 41, , ZTE 1 Kule 40 m. Konteyner MW SAM004 SAMSUN 41, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok SAM005 SAMSUN 41, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok SAM006 SAMSUN 41, , ZTE 1 Kule 40 m. Konteyner MW SRT002 SIIRT 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW SRT003 SIIRT 37, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SRT004 SIIRT 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo Yok SRT005 SIIRT 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SRT007 SİİRT 37, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SRT008 SIIRT 37, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SRT009 SIIRT 37, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SRT011 SIIRT 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW SRT012 SIIRT 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW SRT013 SIIRT 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok SRT015 SİİRT 37, , HUAWEI 2 Kule 70 m. Konteyner MW Yok SRT016 SIIRT 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok SRT019 SIIRT 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SRT020 SIIRT 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SRT022 SIIRT 37, , HUAWEI 1 Kule 80 m. Konteyner MW Yok SRT023 SIIRT 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SRT029 SİİRT 38, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW Yok SRT030 SİİRT 38, , HUAWEI 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok SRT032 SİİRT 37, , HUAWEI 3 Kule 40 m. Konteyner MW Yok SRT036 SIIRT 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SRT037 SİİRT 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SRT038 SİİRT 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok SRT039 SİVAS 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Kabinet MW Yok SVS003 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SVS004 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW SVS005 SİVAS 39, , ZTE 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SVS006 SİVAS 38, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SVS008 SİVAS 39, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok SVS009 SİVAS 38, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SVS010 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok SVS011 SİVAS 38, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW SVS013 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 15 m. Konteyner MW Yok SVS014 SİVAS 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW SVS016 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok SVS017 SİVAS 39, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW SVS018 SİVAS 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SVS019 SİVAS 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SVS020 SİVAS 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW SVS021 SİVAS 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SVS022 SİVAS 38, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW 6

113 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı SVS023 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SVS024 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SVS032 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SVS033 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SVS036 SİVAS 39, , ZTE 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SVS038 SİVAS 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SVS040 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SVS041 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SVS044 SİVAS 39, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok SVS045 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SVS046 SİVAS 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SVS050 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SVS051 SİVAS 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SVS052 SİVAS 39, , ZTE 2 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SVS053 SİVAS 39, , ZTE 2 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SVS054 SİVAS 39, , ZTE 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SVS055 SİVAS 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SVS056 SİVAS 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW SVS063 SİVAS 40, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SVS064 SİVAS 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SVS070 SİVAS 40, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok TRB001 TRABZON 40, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok TRB002 TRABZON 40, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok TRB003 TRABZON 40, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW TNC003 TUNCELİ 39, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok TNC007 TUNCELİ 39, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok TNC015 TUNCELİ 39, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok TNC023 TUNCELİ 39, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SRF002 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok SRF003 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok SRF005 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SRF006 SANLIURFA 36, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SRF007 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SRF180 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Kule 60 m. Konteyner MW Yok SRF181 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW SRF183 SANLIURFA 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok SRF185 SANLIURFA 36, , HUAWEI 3 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SRF186 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok SRF187 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SRF188 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SRF190 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SRF191 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SRF192 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok SRF193 SANLIURFA 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SRF194 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW SRF196 SANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok SRF197 SANLIURFA 36, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SRF198 SANLIURFA 36, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok

114 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı SRF199 SANLIURFA 36, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SRF200 ŞANLIURFA 37, , HUAWEI 1 Kule 40 m. Konteyner MW Yok VAN001 VAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW VAN002 VAN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW VAN003 VAN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW VAN005 VAN 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok VAN006 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW VAN007 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW VAN008 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN013 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN014 VAN 37, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok VAN015 VAN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok VAN016 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN017 VAN 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW VAN018 VAN 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW VAN019 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 50 m. Konteyner MW Yok VAN020 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok VAN023 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN025 VAN 39, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN026 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN028 VAN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN029 VAN 39, , HUAWEI 3 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok VAN030 VAN 38, , HUAWEI 3 Kule 40 m. Konteyner MW Yok VAN031 VAN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN032 VAN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok VAN034 VAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok VAN035 VAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok VAN041 VAN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW VAN043 VAN 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok VAN052 VAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW VAN056 VAN 39, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok VAN057 VAN 39, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok VAN059 VAN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN061 VAN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok VAN068 VAN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN070 VAN 39, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW Yok VAN071 VAN 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW VAN073 VAN 39, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW VAN074 VAN 39, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW VAN075 VAN 39, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW VAN077 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW VAN081 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW VAN082 VAN 39, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo VAN085 VAN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN087 VAN 39, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW VAN089 VAN 39, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW VAN090 VAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok VAN092 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok

115 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı VAN093 VAN 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW VAN095 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN096 VAN 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN097 VAN 37, , HUAWEI 3 Mevcut Kule - Kabinet MW VAN103 VAN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok VAN104 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW VAN105 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN107 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW VAN111 VAN 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok VAN119 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok VAN122 VAN 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN123 VAN 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN124 VAN 37, , HUAWEI 3 Kule 30 m. Konteyner MW Yok VAN125 VAN 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok VAN126 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN128 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner Mevcut TT ya da Kablo VAN130 VAN 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN131 VAN 39, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok VAN132 VAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok VAN133 VAN 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW VAN134 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW VAN135 VAN 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW VAN139 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN143 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW VAN146 VAN 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN147 VAN 37, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok VAN149 VAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW VAN150 VAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok VAN151 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW VAN152 VAN 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN155 VAN 39, , HUAWEI 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok VAN157 VAN 39, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok VAN159 VAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok VAN170 VAN 37, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet Mevcut TT ya da Kablo YZG001 YOZGAT 39, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW YZG002 YOZGAT 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok YZG003 YOZGAT 40, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTM001 BATMAN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTM002 BATMAN 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM003 BATMAN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTM005 BATMAN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTM006 BATMAN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTM012 BATMAN 37, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW BTM016 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok BTM017 BATMAN 38, , HUAWEI 2 Kule 60 m. Konteyner MW Yok BTM018 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok BTM019 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM021 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok

116 No GKTS SAHA KODU İL Enlem Boylam GKTS Ekipman Sektör Sayısı Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha tipi Transmisyon tipi Abone Sayısı BTM022 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Kule 60 m. Konteyner MW Yok BTM024 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTM026 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTM027 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM029 BATMAN 38, , HUAWEI 2 Kule 30 m. Konteyner MW Yok BTM031 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTM032 BATMAN 38, , HUAWEI 2 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok BTM033 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM036 BATMAN 38, , HUAWEI 3 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok BTM039 BATMAN 38, , HUAWEI 3 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM041 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM042 BATMAN 38, , HUAWEI 2 Kule 40 m. Konteyner MW Yok BTM043 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok BTM044 BATMAN 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM046 BATMAN 37, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW Yok BTM047 BATMAN 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTM048 BATMAN 37, , HUAWEI 2 Kule 50 m. Konteyner MW Yok BTM049 BATMAN 38, , HUAWEI 2 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTM050 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTM052 BATMAN 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM055 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM056 BATMAN 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM058 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok BTM061 BATMAN 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM062 BATMAN 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM063 BATMAN 38, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok BTM066 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Kule 60 m. Konteyner MW Yok BTM067 BATMAN 38, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SNK005 SIRNAK 37, , HUAWEI 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok SNK006 ŞIRNAK 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SNK021 SIRNAK 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SNK034 SIRNAK 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SNK035 ŞIRNAK 37, , HUAWEI 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok SNK036 ŞIRNAK 37, , HUAWEI 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok IGR001 IĞDIR 40, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok IGR002 IĞDIR 39, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok IGR003 IĞDIR 40, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok IGR004 IĞDIR 39, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW IGR005 IĞDIR 40, , ZTE 1 Pole 9 m. Kabinet MW Yok IGR006 IĞDIR 39, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW IGR007 IĞDIR 39, , ZTE 2 Kule 20 m. Konteyner MW Yok IGR009 IĞDIR 39, , ZTE 1 Kule 30 m. Konteyner MW Yok OSM001 OSMANİYE 37, , ZTE 1 Mevcut Kule - Kabinet MW Yok OSM002 OSMANİYE 37, , ZTE 1 Kule 20 m. Konteyner MW Yok

117 No Saha Numarası İL Tedarikci Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha Tipi 1 02ADYA002 ADIYAMAN HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 2 02ADYA003 ADIYAMAN HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 3 04AGRA001 AĞRI ZTE Pole 9 m. Kabinet 4 04AGRA002 AĞRI ZTE Mevcut Kule - Kabinet 5 04AGRA003 AĞRI ZTE Mevcut Kule - Kabinet 6 04AGRA004 AĞRI ZTE Kule 20 m. Konteyner 7 12BNGA001 BINGOL HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 8 12BNGA002 BINGOL HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 9 12BNGA005 BINGOL HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 10 12BNGS001 BINGOL HUAWEI Kule 30 m. Konteyner 11 13BTLA001 BITLIS HUAWEI Kule 50 m. Konteyner 12 13BTLA002 BITLIS HUAWEI Kule 30 m. Konteyner 13 13BTLA003 BITLIS HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 14 13BTLA004 BITLIS HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 15 13BTLA005 BITLIS HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 16 13BTLA006 BITLIS HUAWEI Mevcut Kule - Kabinet 17 13BTLA007 BITLIS HUAWEI Mevcut Kule - Kabinet 18 13BTLA009 BITLIS HUAWEI Mevcut Kule - Kabinet 19 13BTLA011 BITLIS HUAWEI Mevcut Kule - Kabinet 20 13BTLA012 BITLIS HUAWEI Pole 9 m. Konteyner 21 17CNKA001 ÇANAKKALE ZTE Kule 20 m. Konteyner 22 21DYBA005 DIYARBAKIR HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 23 21DYBA006 DIYARBAKIR HUAWEI Kule 45 m. Konteyner 24 21DYBA007 DIYARBAKIR HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 25 21DYBA008 DIYARBAKIR HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 26 21DYBA009 DIYARBAKIR HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 27 21DYBA012 DIYARBAKIR HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 28 21DYBA013 DIYARBAKIR HUAWEI Mevcut Kule - Konteyner 29 21DYBA014 DIYARBAKIR HUAWEI Mevcut Kule - Kabinet 30 21DYBS001 DIYARBAKIR HUAWEI Kule 30 m. Konteyner 31 23ELZA003 ELAZIG HUAWEI Pole 9 m. Kabinet

118 No Saha Numarası İL Tedarikci Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha Tipi 32 24ERCA001 ERZİNCAN ZTE Kule 20 m. Konteyner 33 24ERCA002 ERZİNCAN ZTE Kule 20 m. Konteyner 34 25ERZA001 ERZURUM ZTE Kule 20 m. Konteyner 35 26ESKS001 ESKİŞEHİR ZTE Kule 20 m. Konteyner 36 29GUMA001 GÜMÜŞHANE ZTE Kule 30 m. Konteyner 37 37KSTS001 KASTAMONU ZTE Kule 20 m. Konteyner 38 38KYSS001 KAYSERİ ZTE Kule 20 m. Konteyner 39 42KNYS001 KONYA ZTE Kule 35 m. Konteyner 40 46KMSA002 K.MARAŞ ZTE Kule 20 m. Konteyner 41 46KMSA003 K.MARAŞ ZTE Kule 20 m. Konteyner 42 46KMSS001 K.MARAŞ ZTE Kule 15 m. Konteyner 43 47MRDA002 MARDIN HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 44 47MRDA003 MARDIN HUAWEI Mevcut Kule - Kabinet 45 47MRDA004 MARDIN HUAWEI Pole 9 m. Konteyner 46 47MRDA007 MARDIN HUAWEI Kule 50 m. Konteyner 47 47MRDA008 MARDIN HUAWEI Mevcut Kule - Konteyner 48 47MRDA009 MARDIN HUAWEI Mevcut Kule - Konteyner 49 49MUSA001 MUŞ ZTE Kule 20 m. Konteyner 50 49MUSA002 MUŞ ZTE Mevcut Kule - Konteyner 51 49MUSA003 MUŞ ZTE Mevcut Kule - Konteyner 52 49MUSA004 MUŞ ZTE Kule 40 m. Konteyner 53 56SRTA001 SIIRT HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 54 58SVSA004 SİVAS ZTE Kule 70 m. Konteyner 55 58SVSA005 SİVAS ZTE Kule 20 m. Konteyner 56 58SVSA006 SİVAS ZTE Kule 20 m. Konteyner 57 58SVSA007 SİVAS ZTE Mevcut Kule - Kabinet 58 58SVSS001 SİVAS ZTE Kule 40 m. Konteyner 59 58SVSS002 SİVAS ZTE Kule 50 m. Konteyner 60 58SVSS003 SİVAS ZTE Kule 60 m. Konteyner 61 61TRBA001 TRABZON ZTE Kule 30 m. Konteyner 62 62TNCA001 TUNCELİ HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 63 62TNCA003 TUNCELİ HUAWEI Mevcut Kule - Kabinet

119 No Saha Numarası İL Tedarikci Kule Durumu Kule Yüksekliği Saha Tipi 64 62TNCA004 TUNCELİ HUAWEI Mevcut Kule - Kabinet 65 62TNCA005 TUNCELİ HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 66 62TNCA006 TUNCELİ HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 67 62TNCA007 TUNCELİ HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 68 65VANA004 VAN HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 69 65VANA005 VAN HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 70 65VANA007 VAN HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 71 65VANA010 VAN HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 72 65VANA011 VAN HUAWEI Mevcut Kule - Kabinet 73 65VANS002 VAN HUAWEI Kule 50 m. Konteyner 74 72BTMA002 BATMAN HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 75 72BTMA003 BATMAN HUAWEI Mevcut Kule - Kabinet 76 72BTMA004 BATMAN HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 77 72BTMA005 BATMAN HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 78 72BTMA006 BATMAN HUAWEI Kule 40 m. Konteyner 79 72BTMA007 BATMAN HUAWEI Pole 9 m. Konteyner 80 73SNKA001 SIRNAK HUAWEI Pole 9 m. Kabinet 81 73SNKA002 SIRNAK HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 82 73SNKA003 SIRNAK HUAWEI Kule 20 m. Konteyner 83 73SNKA004 SIRNAK HUAWEI Kule 30 m. Konteyner 84 73SNKA006 SIRNAK HUAWEI Mevcut Kule - Kabinet 85 76IGRA001 IĞDIR ZTE Kule 20 m. Konteyner 86 76IGRA002 IĞDIR ZTE Mevcut Kule - Kabinet

120 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE 7 1 ADANA 01ADN001 AKDAM BTS 2 ADANA 01ADN002 KIZILLAR BTS BAĞTEPE BTS KOZAN TT 3 ADANA 01ADN003 KIZILLAR BTS BAĞTEPE BTS KOZAN TT 4 ADANA 01ADN004 BAĞTEPE TT 5 ADANA 01ADN005 01ADN001 AKDAM BTS 6 ADANA 01ADN006 KÖKEZ TT 7 ADANA 01ADN007 KÖKEZ TT 8 ADANA 01ADN008 01ADN009 ENERJİSA KAVŞAKBENDİ OUTDOOR 9 ADANA 01ADN009 ENERJİSA KAVŞAKBENDİ OUTDOOR 10 ADANA 01ADN010 KARINCADAG_RL ALPU TT 11 ADANA 01ADN011 01ADN001 AKDAM BTS 12 ADANA 01ADN013 01ADN002 KIZILLAR BTS BAĞTEPE BTS KOZAN TT 13 ADANA 01ADN014 ADANA TT 14 ADIYAMAN 02ADY002 DALLARCA TT 15 ADIYAMAN 02ADY003 GÖLYURT RL 16 ADIYAMAN 02ADY006 ECELER TT 17 ADIYAMAN 02ADY007 ECELER TT 18 ADIYAMAN 02ADY009 02ADYA002 ÇELİKHAN TT 19 ADIYAMAN 02ADY011 02ADY013 02ADYA002 ÇELİKHAN TT 20 ADIYAMAN 02ADY012 02ADY013 02ADYA002 ÇELİKHAN TT 21 ADIYAMAN 02ADY013 02ADYA002 ÇELİKHAN TT 22 ADIYAMAN 02ADY016 HARMANLI TT 23 ADIYAMAN 02ADY017 KAHTA TT 24 ADIYAMAN 02ADY018 02ADYA003 GERGER TT 25 ADIYAMAN 02ADY020 AY0179(AVEA) AY0223 OVER1K 26 ADIYAMAN 02ADY021 AY0179(AVEA) AY0223 OVER1K 27 ADIYAMAN 02ADY022 02ADY002 DALLARCA TT 28 ADIYAMAN 02ADY028 BAŞPINAR TT 29 ADIYAMAN 02ADY030 OYRATLI RL 30 ADIYAMAN 02ADY046 02ADY017 KAHTA TT 31 ADIYAMAN 02ADY047 NARİNCE TT 32 ADIYAMAN 02ADY055 DİKYOL TT 33 ADIYAMAN 02ADY056 02ADY013 02ADYA002 ÇELİKHAN TT 34 ADIYAMAN 02ADY058 NARİNCE TT 35 AFYON 03AFY001 26ESKS001 ÇİFTELER TT 36 AFYON 03AFY002 ULUKÖY TT 37 AFYON 03AFY003 AVEA ES0048 ÇİFTELER TT 38 AĞRI 04AGR001 ELEŞKİRT TT 39 AĞRI 04AGR002 04AGR008 04AGR007 GÜRBULAK TT 40 AĞRI 04AGR004 04AGR002 04AGR008 04AGR007 GÜRBULAK TT 41 AĞRI 04AGR005 04AGR004 04AGR002 04AGR008 04AGR007 GÜRBULAK TT 42 AĞRI 04AGR007 GÜRBULAK TT 43 AĞRI 04AGR008 04AGR007 GÜRBULAK TT 44 AĞRI 04AGR010 04AGR007 GÜRBULAK TT 45 AĞRI 04AGR012 HAYRANGÖLÜ HOPPOİNT AVEA323 ELEŞKİRT TT

121 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE 7 46 AĞRI 04AGR013 KAÇMAZ RL 47 AĞRI 04AGR014 04AGR013 KAÇMAZ RL 48 AĞRI 04AGR015 KAÇMAZ RL 49 AĞRI 04AGR016 AĞRI TT 50 AĞRI 04AGR017 ZOZAN RL ATATÜRKÇEŞMESİ AĞRI TT 51 AĞRI 04AGR020 ZOZAN RL ATATÜRKÇEŞMESİ AĞRI TT 52 AĞRI 04AGR021 ZOZAN RL ATATÜRKÇEŞMESİ AĞRI TT 53 AĞRI 04AGR022 ZOZAN RL ATATÜRKÇEŞMESİ AĞRI TT 54 AĞRI 04AGR023 AG0320_AVEA AĞRI TT 55 AĞRI 04AGR024 04AGR023 AG0320_AVEA AĞRI TT 56 AĞRI 04AGR025 04AGR024 04AGR023 AG0320_AVEA AĞRI TT 57 AĞRI 04AGR026 AĞRI TT 58 AĞRI 04AGR028 AVEA473 AĞRI TT 59 AĞRI 04AGR029 AĞRI TT 60 AĞRI 04AGR030 04AGR029 AĞRI TT 61 AĞRI 04AGR031 04AGR029 AĞRI TT 62 AĞRI 04AGR032 DEĞİRMENDÜZÜ TT 63 AĞRI 04AGR033 04AGR020 ZOZAN RL ATATÜRKÇEŞMESİ AĞRI TT 64 AĞRI 04AGR035 AVEA303 DİYADİN TT 65 AĞRI 04AGR036 AVEA 0319 DİYADİN TT 66 AĞRI 04AGR037 GLOBAL TOWER 04AGR023 AG0320_AVEA AĞRI TT 67 AĞRI 04AGR039 ZOZAN RL ATATÜRKÇEŞMESİ AĞRI TT 68 AĞRI 04AGR042 65VAN089 65VAN087 65VAN067 ÇALDIRAN TT 69 ANKARA 06ANK003 SOFULAR TT 70 ANKARA 06ANK004 ÖMERŞEYHLER TT 71 ANTALYA 07ANT001 AVEA AT0429 KÖRPINAR RL ANTALYA RL 72 ANTALYA 07ANT002 AVEA AT0430 KIZILCADAĞ TT 73 ANTALYA 07ANT003 KARADAĞ RL 74 ANTALYA 07ANT005 AVEA AT0430 KIZILCADAĞ TT 75 AYDIN 09AYD001 KARACASU TT 76 AYDIN 09AYD002 KARACASU TT 77 AYDIN 09AYD003 KARACASU TT 78 AYDIN 09AYD006 ÇİNE RL 79 AYDIN 09AYD008 UMURLU RL 80 AYDIN 09AYD011 KARACASU TT 81 BALIKESİR 10BLK001 EĞMİR RL 82 BİNGÖL 12BNG001 YAMAÇ TT GENÇ TT 83 BİNGÖL 12BNG002 BİNGÖL RL BİNGÖL TT 84 BİNGÖL 12BNG004 12BNG007 AVEA SERVI BN0774 ATLAMA SERVİ TT 85 BİNGÖL 12BNG006 12BNG007 AVEA SERVI BN0774 ATLAMA SERVİ TT 86 BİNGÖL 12BNG007 AVEA SERVI BN0774 ATLAMA SERVİ TT 87 BİNGÖL 12BNG008 21DYB202 TOPÇULAR TT 88 BİNGÖL 12BNG009 YAMAÇ TT GENÇ TT 89 BİNGÖL 12BNG014 YAMAÇ TT 90 BİNGÖL 12BNG015 12BNG112 BİNGÖL TT

122 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE 7 91 BİNGÖL 12BNG018 KIGI AVEA 12BNG108 DALLICA TT 92 BİNGÖL 12BNG019 12BNG018 KIGI AVEA 12BNG108 DALLICA TT 93 BİNGÖL 12BNG022 12BNG018 KIGI AVEA 12BNG108 DALLICA TT 94 BİNGÖL 12BNG050 12BNG051 YEDİSU TT 95 BİNGÖL 12BNG051 YEDİSU TT 96 BİNGÖL 12BNG052 YEDİSU TT 97 BİNGÖL 12BNG053 12BNG051 YEDİSU TT 98 BİNGÖL 12BNG054 12BNG055 BN0762 YAYLADERE AVEA ATLAMA YAYLADERE TT 99 BİNGÖL 12BNG055 BN0762 YAYLADERE AVEA ATLAMA YAYLADERE TT 100 BİNGÖL 12BNG056 12BNG057 BİNGÖL RL BİNGÖL TT 101 BİNGÖL 12BNG057 BİNGÖL RL BİNGÖL TT 102 BİNGÖL 12BNG058 12BNG102 BİNGÖL RL BİNGÖL TT 103 BİNGÖL 12BNG059 12BNG057 BİNGÖL RL BİNGÖL TT 104 BİNGÖL 12BNG060 SUDÜĞÜNÜ TT 105 BİNGÖL 12BNG064 12BNG066 TOKLULAR TT 106 BİNGÖL 12BNG065 12BNG098 TOKLULAR TT 107 BİNGÖL 12BNG066 TOKLULAR TT 108 BİNGÖL 12BNG068 BN0777 AVEA CATAK ÇATAK TT 109 BİNGÖL 12BNG069 BN0789 BAĞILISA OVER1K 110 BİNGÖL 12BNG073 12BNG083 12BNG009 YAMAÇ TT GENÇ TT 111 BİNGÖL 12BNG074 GENÇ TT 112 BİNGÖL 12BNG081 12BNG018 KIGI AVEA 12BNG108 DALLICA TT 113 BİNGÖL 12BNG083 12BNG009 YAMAÇ TT GENÇ TT 114 BİNGÖL 12BNG084 BALIKLIÇAY TT 115 BİNGÖL 12BNG085 YAMAÇ TT GENÇ TT 116 BİNGÖL 12BNG086 12BNG007 AVEA SERVI BN0774 ATLAMA SERVİ TT 117 BİNGÖL 12BNG087 12BNG102 BİNGÖL RL BİNGÖL TT 118 BİNGÖL 12BNG088 12BNG051 YEDİSU TT 119 BİNGÖL 12BNG089 BİNGÖL TT 120 BİNGÖL 12BNG091 12BNG007 AVEA SERVI BN0774 ATLAMA SERVİ TT 121 BİNGÖL 12BNG097 BN0789 BAĞILISA OVER1K 122 BİNGÖL 12BNG100 DOĞANEVLER KTS 12BNG089 BİNGÖL TT 123 BİNGÖL 12BNG101 BİNGÖL RL BİNGÖL TT 124 BİNGÖL 12BNG104 YAMAÇ TT GENÇ TT 125 BİNGÖL 12BNG105 12BNGA002 SABIRTAŞI ATLAMA 12BNG108 DALLICA TT 126 BİNGÖL 12BNG108 DALLICA TT 127 BİNGÖL 12BNG111 YAMAÇ TT GENÇ TT 128 BİNGÖL 12BNG112 BİNGÖL TT 129 BİNGÖL 12BNG115 12BNGA005 YAMAÇ TT 130 BİNGÖL 12BNG117 YAMAÇ TT GENÇ TT 131 BİNGÖL 12BNG118 12BNG052 YEDİSU TT 132 BİNGÖL 12BNG119 12BNGA002 SABIRTAŞI ATLAMA 12BNG108 DALLICA TT 133 BİNGÖL 12BNG120 12BNG105 12BNGA002 SABIRTAŞI ATLAMA 12BNG108 DALLICA TT 134 BİNGÖL 12BNG127 BN0770 BİNGÖL RL 135 BİTLİS 13BTL001 13BTL002 13BTLA011 BİTLİS TT

123 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE BİTLİS 13BTL004 13BTL002 13BTLA011 BİTLİS TT 137 BİTLİS 13BTL005 13BTL003 13BTL002 13BTLA011 BİTLİS TT 138 BİTLİS 13BTL006 13BTL005 13BTL003 13BTL002 13BTLA011 BİTLİS TT 139 BİTLİS 13BTL007 NARLIDERE TT 140 BİTLİS 13BTL009 BS408 AVEA MUTKİ TT 141 BİTLİS 13BTL010 13BTL009 BS408 AVEA MUTKİ TT 142 BİTLİS 13BTL011 13BTL009 BS408 AVEA MUTKİ TT 143 BİTLİS 13BTL012 MS3860 AVEA HASKÖY TT 144 BİTLİS 13BTL013 13BTL011 13BTL009 BS408 AVEA MUTKİ TT 145 BİTLİS 13BTL014 BS0765 OVER1K 146 BİTLİS 13BTL015 GEYİKPINARI BS0760 OVER1K 147 BİTLİS 13BTL016 YAZICIK TT 148 BİTLİS 13BTL018 BS AVEA OVAKIŞLA TT 149 BİTLİS 13BTL019 BS0702 ADİLCEVAZ TT 150 BİTLİS 13BTL020 13BTL019 BS0702 ADİLCEVAZ TT 151 BİTLİS 13BTL022 13BTL021 13BTL019 BS0702 ADİLCEVAZ TT 152 BİTLİS 13BTL024 REPEATER_1 13BTL026 REPEATER_3 HİZAN AVEA HİZAN TT 153 BİTLİS 13BTL026 REPEATER_3 HİZAN AVEA HİZAN TT 154 BİTLİS 13BTL027 REPEATER_2 13BTL026 REPEATER_3 HİZAN AVEA HİZAN TT 155 BİTLİS 13BTL029 KEPİRLİ OVER1K 156 BİTLİS 13BTL031 13BTL029 KEPİRLİ OVER1K 157 BİTLİS 13BTL034 YOLAN TT 158 BİTLİS 13BTL035 13BTL014 BS0765 OVER1K 159 BİTLİS 13BTL036 13BTL013 13BTL011 13BTL009 BS408 AVEA MUTKİ TT 160 BİTLİS 13BTL037 13BTL005 13BTL003 13BTL002 13BTLA011 BİTLİS TT 161 BİTLİS 13BTL038 13BTLA005 KAYNARCA TT 162 BİTLİS 13BTL053 HİZAN AVEA HİZAN TT 163 BURSA 16BRS002 İZNİK 164 ÇANAKKALE 17CNK003 ATLAMA KULE GELİBOLU TT 165 DENİZLİ 20DNZ002 SARAYKÖY TT 166 DENİZLİ 20DNZ003 CİNDERE TT 167 DİYARBAKIR 21DYB001 21DYB077 ÇINAR AVEA ÇINAR TT 168 DİYARBAKIR 21DYB003 ÇINAR TT 169 DİYARBAKIR 21DYB006 HARMANLI TT 170 DİYARBAKIR 21DYB012 YOLBOYU TT 171 DİYARBAKIR 21DYB014 21DYB223 GÜRÜZ TT 172 DİYARBAKIR 21DYB015 21DYB223 GÜRÜZ TT 173 DİYARBAKIR 21DYB016 BAŞARI TT TALATEPE RL 174 DİYARBAKIR 21DYB017 21DYB015 21DYB223 GÜRÜZ TT 175 DİYARBAKIR 21DYB022 BAŞARI TT 176 DİYARBAKIR 21DYB024 BAŞARI TT TALATEPE RL 177 DİYARBAKIR 21DYB027 YOLBOYU TT 178 DİYARBAKIR 21DYB032 BOZER TT 179 DİYARBAKIR 21DYB033 21DYB073 TALATEPE RL 180 DİYARBAKIR 21DYB036 BAĞDERE TT

124 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE DİYARBAKIR 21DYB037 21DYB038 SULUBAĞ TT 182 DİYARBAKIR 21DYB038 SULUBAĞ TT 183 DİYARBAKIR 21DYB039 21DYB131 21DYB084 KAĞITLI TT 184 DİYARBAKIR 21DYB040 SİLVAN TT 185 DİYARBAKIR 21DYB042 DI6351 AVEA KOCAKÖY KOCAKÖY TT 186 DİYARBAKIR 21DYB044 KARAGÖZ TT 187 DİYARBAKIR 21DYB046 KALDIRIMBAŞI TT 188 DİYARBAKIR 21DYB048 GÜRPINAR TT 189 DİYARBAKIR 21DYB051 POLAT TT HAVRİ ELAZIĞ RL 190 DİYARBAKIR 21DYB052 21DYBA012 DOĞANYOL TT 191 DİYARBAKIR 21DYB053 21DYB051 POLAT TT HAVRİ ELAZIĞ RL 192 DİYARBAKIR 21DYB056 ÇUKURDERE TT 193 DİYARBAKIR 21DYB057 21DYB015 21DYB223 GÜRÜZ TT 194 DİYARBAKIR 21DYB059 BAŞARI TT TALATEPE RL 195 DİYARBAKIR 21DYB061 SELMAN TT 196 DİYARBAKIR 21DYB062 ERGANİ TT 197 DİYARBAKIR 21DYB063 21DYB085 EKİNCİLER TT 198 DİYARBAKIR 21DYB065 21DYB013 21DYB220 BAŞARI TT TALATEPE RL 199 DİYARBAKIR 21DYB067 YOLBOYU TT 200 DİYARBAKIR 21DYB068 DİCLE TT 201 DİYARBAKIR 21DYB073 TALATEPE RL 202 DİYARBAKIR 21DYB074 YOKUŞLU TT 203 DİYARBAKIR 21DYB075 MR5656_OVER_1K 204 DİYARBAKIR 21DYB076 21DYB114 DI6454 AVEA KULE OVABAĞ TT 205 DİYARBAKIR 21DYB077 ÇINAR AVEA ÇINAR TT 206 DİYARBAKIR 21DYB078 ÖNCÜLÜ TT 207 DİYARBAKIR 21DYB080 21DYBA007 KOCAKÖY TT 208 DİYARBAKIR 21DYB081 DERE TT 209 DİYARBAKIR 21DYB082 BAHŞILAR ATLAMA DERE TT 210 DİYARBAKIR 21DYB083 BEREKETLİ TT 211 DİYARBAKIR 21DYB084 KAĞITLI TT 212 DİYARBAKIR 21DYB085 EKİNCİLER TT 213 DİYARBAKIR 21DYB086 21DYB131 21DYB084 KAĞITLI TT 214 DİYARBAKIR 21DYB089 DI6453 YAPRAKBAŞI OVER1K 215 DİYARBAKIR 21DYB094 21DYB189 21DYB133 AHMETLİ TT 216 DİYARBAKIR 21DYB096 21DYB185 21DYB133 AHMETLİ TT 217 DİYARBAKIR 21DYB097 KALDIRIMBAŞI TT 218 DİYARBAKIR 21DYB098 21DYB097 KALDIRIMBAŞI TT 219 DİYARBAKIR 21DYB111 21DYB247 GÜLLÜK TT 220 DİYARBAKIR 21DYB112 ALATOSUN TT DİYARBAKIR TT 221 DİYARBAKIR 21DYB114 DI6454 AVEA KULE OVABAĞ TT 222 DİYARBAKIR 21DYB119 LİCE TT 223 DİYARBAKIR 21DYB120 HAMZALI OVER1K 224 DİYARBAKIR 21DYB123 KULP TT 225 DİYARBAKIR 21DYB124 TEPE TT

125 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE DİYARBAKIR 21DYB127 PETEKKAYA OVER1K 227 DİYARBAKIR 21DYB129 21DYB114 DI6454 AVEA KULE OVABAĞ TT 228 DİYARBAKIR 21DYB131 21DYB084 KAĞITLI TT 229 DİYARBAKIR 21DYB132 KOCAKÖY TT 230 DİYARBAKIR 21DYB133 AHMETLİ TT 231 DİYARBAKIR 21DYB135 DI65071 AVEA 232 DİYARBAKIR 21DYB136 ERGANİ TT 233 DİYARBAKIR 21DYB141 BAĞDERE TT 234 DİYARBAKIR 21DYB147 İSLAMKÖY TT GÜLLÜK TT 235 DİYARBAKIR 21DYB150 LİCE TT 236 DİYARBAKIR 21DYB154 21DYB119 LİCE TT 237 DİYARBAKIR 21DYB156 KULP TT 238 DİYARBAKIR 21DYB157 KULP TT 239 DİYARBAKIR 21DYB168 21DYB247 GÜLLÜK TT 240 DİYARBAKIR 21DYB170 YUKARI TURALI TT 241 DİYARBAKIR 21DYB174 KULP TT 242 DİYARBAKIR 21DYB176 21DYB074 YOKUŞLU TT 243 DİYARBAKIR 21DYB179 KARABAHÇE TT 244 DİYARBAKIR 21DYB180 KALAKAN TT 245 DİYARBAKIR 21DYB181 DERE TT 246 DİYARBAKIR 21DYB185 21DYB133 AHMETLİ TT 247 DİYARBAKIR 21DYB186 KAMIŞLI TT 248 DİYARBAKIR 21DYB189 21DYB133 AHMETLİ TT 249 DİYARBAKIR 21DYB190 21DYB006 HARMANLI TT 250 DİYARBAKIR 21DYB191 21DYBA007 KOCAKÖY TT 251 DİYARBAKIR 21DYB192 HAMZALI OVER1K 252 DİYARBAKIR 21DYB193 KALETEPE TT BEŞİRİ RL 253 DİYARBAKIR 21DYB194 BATMAN RL 254 DİYARBAKIR 21DYB196 21DYBA005 21DYB257 21DYB265 21DYB249 KULP TT 255 DİYARBAKIR 21DYB197 21DYB265 21DYB249 KULP TT 256 DİYARBAKIR 21DYB200 21DYBA007 KOCAKÖY TT 257 DİYARBAKIR 21DYB202 TOPÇULAR TT 258 DİYARBAKIR 21DYB203 HANİ TT 259 DİYARBAKIR 21DYB204 KESENTAŞ TT 260 DİYARBAKIR 21DYB206 21DYB059 BAŞARI TT TALATEPE RL 261 DİYARBAKIR 21DYB213 21DYB265 21DYB249 KULP TT 262 DİYARBAKIR 21DYB215 21DYB065 21DYB013 21DYB220 BAŞARI TT TALATEPE RL 263 DİYARBAKIR 21DYB216 21DYB081 DERE TT 264 DİYARBAKIR 21DYB218 21DYB081 DERE TT 265 DİYARBAKIR 21DYB220 BAŞARI TT TALATEPE RL 266 DİYARBAKIR 21DYB222 21DYB014 21DYB223 GÜRÜZ TT 267 DİYARBAKIR 21DYB223 GÜRÜZ TT 268 DİYARBAKIR 21DYB225 21DYB016 BAŞARI TT TALATEPE RL 269 DİYARBAKIR 21DYB226 GÜRÜZ TT 270 DİYARBAKIR 21DYB232 47MRD212 AVEA DI6455 KARASUNGUR KARASUNGUR TT

126 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE DİYARBAKIR 21DYB234 BOZER TT 272 DİYARBAKIR 21DYB236 YOLBOYU TT 273 DİYARBAKIR 21DYB237 DÖKMETAŞ TT 274 DİYARBAKIR 21DYB238 KULP TT 275 DİYARBAKIR 21DYB239 21DYB037 21DYB038 SULUBAĞ TT 276 DİYARBAKIR 21DYB242 BAĞDERE TT 277 DİYARBAKIR 21DYB246 KULP TT 278 DİYARBAKIR 21DYB247 GÜLLÜK TT 279 DİYARBAKIR 21DYB249 KULP TT 280 DİYARBAKIR 21DYB251 72BTM043 YUCEBAĞ OVER1K YÜCEBAĞ TT 281 DİYARBAKIR 21DYB252 21DYB168 21DYB247 GÜLLÜK TT 282 DİYARBAKIR 21DYB256 72BTM043 YUCEBAĞ OVER1K YÜCEBAĞ TT 283 DİYARBAKIR 21DYB257 21DYB265 21DYB249 KULP TT 284 DİYARBAKIR 21DYB259 KOCAKÖY TT 285 DİYARBAKIR 21DYB261 21DYBA014 72BTM031 72BTM043 YUCEBAĞ OVER1K YÜCEBAĞ TT 286 DİYARBAKIR 21DYB263 DI6453 YAPRAKBAŞI OVER1K 287 DİYARBAKIR 21DYB264 21DYB077 ÇINAR AVEA ÇINAR TT 288 DİYARBAKIR 21DYB265 21DYB249 KULP TT 289 DİYARBAKIR 21DYB271 21DYB202 TOPÇULAR TT 290 DİYARBAKIR 21DYB294 KAYACIK RL 291 ELAZIĞ 23ELZ001 PERTEK TT 292 ERZİNCAN 24ERC004 EC1174 AVEA MERCAN TT 293 ERZİNCAN 24ERC006 AVEA EC1239 AVEA EC1169 İLİÇ TT 294 ERZİNCAN 24ERC007 AVEA EC1190 REFAHİYE TT 295 ERZİNCAN 24ERC008 ERZİNCAN TT 296 ERZİNCAN 24ERC009 24ERCA001_SARIKAYA HOP ERZİNCAN TT 297 ERZİNCAN 24ERC010 MERCAN TT 298 ERZİNCAN 24ERC016 KARADAĞ RL 299 ERZİNCAN 24ERC018 KAYMAKLI HOP POİNT BÖRÜLCEK TT 300 ERZURUM 25ERZ006 25ERZA001 GULLUDAG HOP POINT AVEA 1599 NARMAN TT 301 ESKİŞEHİR 26ESK001 BEYLİOVA TT 302 GAZİANTEP 27GZT001 ARAT RL 303 GÜMÜŞHANE 29GUM002 29GUMA001_GULLUCE HOP GÜNBATUR TT 304 HAKKARİ 30HKR003 AKKAYA TT 305 HAKKARİ 30HKR006 GEÇİTLİ TT 306 HAKKARİ 30HKR008 HA1758 AVEA HAKKARİ TT 307 HAKKARİ 30HKR012 30HKR018 BAĞIŞLI RL 308 HAKKARİ 30HKR017 KAMIŞLI RL 309 HAKKARİ 30HKR018 BAĞIŞLI RL 310 HAKKARİ 30HKR032 AVEA 1829 AVEA 1753 ŞEMDİNLİ TT 311 HAKKARİ 30HKR033 HA1789-1K KAYALAR 312 İZMİR 35IZM001 YAMANLAR RL 313 KARS 36KRS001 KAĞIZMAN TT 314 KASTAMONU 37KST002 ÇİFTKIRAN RL TAŞKÖPRÜ RL 315 KASTAMONU 37KST006 BALLIDAĞ RL DADAY TT

127 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE KAYSERİ 38KYS001 ELBAŞI TT 317 KIRŞEHİR 40KSH001 AVEA KH3164 KIRŞEHİR TT 318 KONYA 42KNY001 AKÖREN KIŞLA TT 319 KONYA 42KNY002 42KNY004 KADINHANI TT 320 KONYA 42KNY003 KIZILVİRAN RL 321 KONYA 42KNY004 KADINHANI TT 322 KONYA 42KNY005 DEMİRCİ TT BELKAYA TT 323 KÜTAHYA 43KTY001 KARLIKTEPE RL 324 KÜTAHYA 43KTY002 TAVŞANLI TT 325 KÜTAHYA 43KTY003 KUŞOYNAĞI RL 326 MALATYA 44MLT001 44MLT002 İKİNCİLER RL 327 MALATYA 44MLT002 İKİNCİLER RL 328 MALATYA 44MLT004 MENGİL KTS ÜÇYAKA TT 329 MANİSA 45MNS001 AHMETLİ TT 330 MANİSA 45MNS002 MN0073 (AVEA) ALAŞEHİR TT 331 MANİSA 45MNS006 BERGAMA TT 332 MANİSA 45MNS007 KÜÇÜKYAKA TT 333 KAHRAMANMARAŞ 46KMS001 ERİKLİ RL 334 KAHRAMANMARAŞ 46KMS004 46KMS001 ERİKLİ RL 335 KAHRAMANMARAŞ 46KMS006 BAŞDERVİŞLİ TT 336 KAHRAMANMARAŞ 46KMS007 TÜLLÜCETEPE RL 337 KAHRAMANMARAŞ 46KMS008 46KMS007 TÜLLÜCETEPE RL 338 KAHRAMANMARAŞ 46KMS009 AVEA KM1371 KÖRÜCEK TT 339 KAHRAMANMARAŞ 46KMS011 HASANALİ HOPPOİNT KARAHASANUŞAĞI TT 340 KAHRAMANMARAŞ 46KMS012 HASANALİ HOPPOİNT KARAHASANUŞAĞI TT 341 KAHRAMANMARAŞ 46KMS013 HASANALİ HOPPOİNT KARAHASANUŞAĞI TT 342 KAHRAMANMARAŞ 46KMS014 KALE TT 343 KAHRAMANMARAŞ 46KMS015 AHIRDAĞI RL 344 KAHRAMANMARAŞ 46KMS016 KALE TT 345 KAHRAMANMARAŞ 46KMS020 46KMSA002 GÜNEYOLUK RL GÖKSUN TT 346 KAHRAMANMARAŞ 46KMS021 46KMS020 46KMSA002 GÜNEYOLUK RL GÖKSUN TT 347 KAHRAMANMARAŞ 46KMS022 GÜNEYOLUK RL GÖKSUN TT 348 KAHRAMANMARAŞ 46KMS023 HACILAR RL 349 KAHRAMANMARAŞ 46KMS026 ANDIRIN RL 350 KAHRAMANMARAŞ 46KMS027 KARATEPE RL 351 KAHRAMANMARAŞ 46KMS028 46KMS027 KARATEPE RL 352 KAHRAMANMARAŞ 46KMS029 AVEA OS KAHRAMANMARAŞ 46KMS030 OS5276_AVEA MAKSUTOĞLU TT 354 KAHRAMANMARAŞ 46KMS031 ÇUHADAROĞLU RL 355 KAHRAMANMARAŞ 46KMS032 46KMS023 HACILAR RL 356 KAHRAMANMARAŞ 46KMS033 AKİFİYE TT 357 KAHRAMANMARAŞ 46KMS035 AHIRDAĞI RL 358 KAHRAMANMARAŞ 46KMS037 KÜÇÜKYAPALAK TT 359 KAHRAMANMARAŞ 46KMS040 46KMS021 46KMS020 46KMSA002 GÜNEYOLUK RL GÖKSUN TT 360 KAHRAMANMARAŞ 46KMS041 46KMS007 TÜLLÜCETEPE RL

128 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE MARDİN 47MRD001 MİRAV RL 362 MARDİN 47MRD002 MİRAV RL 363 MARDİN 47MRD003 47MRD002 MİRAV RL 364 MARDİN 47MRD005 KOREÇ RL 365 MARDİN 47MRD008 47MRD204 47MRD241 47MRD233 47MRDA MARDİN 47MRD011 KOREÇ RL 367 MARDİN 47MRD013 İPEKYOLU ÖZAY PETROL MİRAV RL 368 MARDİN 47MRD015 MİRAV RL 369 MARDİN 47MRD016 47MRD131 47MRD021 NUSAYBİN TT 370 MARDİN 47MRD019 NUSAYBİN TT 371 MARDİN 47MRD021 NUSAYBİN TT 372 MARDİN 47MRD023 MR5634 OVER1K 373 MARDİN 47MRD027 MR3834 AVEA 47MRD164 MİDYAT TT 374 MARDİN 47MRD029 MR3815 AVEA ÖMERLİ TT 375 MARDİN 47MRD033 MAZIDAĞ RL 376 MARDİN 47MRD034 47MRD216 47MRD033 MAZIDAĞ RL 377 MARDİN 47MRD037 ÇIPLAK TT 378 MARDİN 47MRD038 KOÇYİĞİT TT DERİK TT 379 MARDİN 47MRD039 47MRD234 DARGEÇİT TT 380 MARDİN 47MRD040 PINARDERE TT 381 MARDİN 47MRD042 47MRD040 PINARDERE TT 382 MARDİN 47MRD043 GİRMELİ TT 383 MARDİN 47MRD044 KOREÇ RL 384 MARDİN 47MRD045 KOÇYİĞİT TT DERİK TT 385 MARDİN 47MRD131 47MRD021 NUSAYBİN TT 386 MARDİN 47MRD132 MRDA004 CUMATEPE RL 387 MARDİN 47MRD135 HAYIRLI TT 388 MARDİN 47MRD137 ŞENYURT TT 389 MARDİN 47MRD141 MAZIDAĞ RL 390 MARDİN 47MRD142 MAZIDAĞ RL 391 MARDİN 47MRD143 47MRD016 47MRD131 47MRD021 NUSAYBİN TT 392 MARDİN 47MRD144 MAZIDAĞ RL 393 MARDİN 47MRD145 SÜREKLİ TT 394 MARDİN 47MRD146 KIZILTEPE TT 395 MARDİN 47MRD148 AKSU TT 396 MARDİN 47MRD152 21DYB189 21DYB133 AHMETLİ TT 397 MARDİN 47MRD157 47MRD029 MR3815 AVEA ÖMERLİ TT 398 MARDİN 47MRD160 MR5634 OVER1K 399 MARDİN 47MRD163 MR3834 AVEA 47MRD164 MİDYAT TT 400 MARDİN 47MRD164 MİDYAT TT 401 MARDİN 47MRD170 47MRD201 MİRAV RL 402 MARDİN 47MRD172 MİRAV RL 403 MARDİN 47MRD174 KOREÇ RL 404 MARDİN 47MRD176 47MRD186 HACIHASAN TT 405 MARDİN 47MRD178 İPEKYOLU ÖZAY PETROL MİRAV RL

129 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE MARDİN 47MRD179 MR5656_OVER_1K 407 MARDİN 47MRD183 47MRD152 21DYB189 21DYB133 AHMETLİ TT 408 MARDİN 47MRD188 47MRD222 AKSU TT 409 MARDİN 47MRD191 47MRD216 47MRD033 MAZIDAĞ RL 410 MARDİN 47MRD192 KAYNARKAYA TT 411 MARDİN 47MRD193 CUMATEPE RL 412 MARDİN 47MRD194 MR3815 AVEA ÖMERLİ TT 413 MARDİN 47MRD197 NUSAYBİN TT 414 MARDİN 47MRD200 TOPTEPE RL 415 MARDİN 47MRD201 MİRAV RL 416 MARDİN 47MRD204 47MRD241 47MRD233 47MRDA MARDİN 47MRD205 KOREÇ RL 418 MARDİN 47MRD206 47MRDA MARDİN 47MRD207 47MRD044 KOREÇ RL 420 MARDİN 47MRD208 DARGEÇİT TT 421 MARDİN 47MRD212 AVEA DI6455 KARASUNGUR KARASUNGUR TT 422 MARDİN 47MRD214 ÇIPLAK TT 423 MARDİN 47MRD215 MR3824 AVEA HACIHASAN TT 424 MARDİN 47MRD216 47MRD033 MAZIDAĞ RL 425 MARDİN 47MRD218 47MRD152 21DYB189 21DYB133 AHMETLİ TT 426 MARDİN 47MRD221 EVCİLER OVER1K (MR5626) 427 MARDİN 47MRD222 AKSU TT 428 MARDİN 47MRD223 MR3844 SULTANKÖY TT 429 MARDİN 47MRD224 47MRD040 PINARDERE TT 430 MARDİN 47MRD226 ŞENOCAK OVER1K 431 MARDİN 47MRD227 ŞENOCAK OVER1K 432 MARDİN 47MRD229 47MRD152 21DYB189 21DYB133 AHMETLİ TT 433 MARDİN 47MRD230 47MRD216 47MRD033 MAZIDAĞ RL 434 MARDİN 47MRD231 47MRD027 MR3834 AVEA 47MRD164 MİDYAT TT 435 MARDİN 47MRD232 DARGEÇİT TT 436 MARDİN 47MRD233 47MRDA MARDİN 47MRD234 DARGEÇİT TT 438 MARDİN 47MRD240 ILISU TT 439 MARDİN 47MRD241 47MRD233 47MRDA MUĞLA 48MGL001 DEMİRLİ RL 441 MUŞ 49MUS001 LEYLEK TT 442 MUŞ 49MUS003 HASKÖY TT 443 MUŞ 49MUS004 MUŞ TT 444 MUŞ 49MUS005 KARAKALE AVEA KARAKALE TT 445 MUŞ 49MUS007 AVEA MUŞSÜNGÜ MUŞ TT 446 MUŞ 49MUS009 MS3865 AVEA AVEA MUŞSÜNGÜ MUŞ TT 447 MUŞ 49MUS010 VARTO RL MUŞ TT 448 MUŞ 49MUS011 KARAKALE AVEA KARAKALE TT 449 MUŞ 49MUS012 49MUS005 KARAKALE AVEA KARAKALE TT 450 MUŞ 49MUS013 BULANIK TT

130 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE MUŞ 49MUS014 49MUS013 BULANIK TT 452 MUŞ 49MUS015 49MUS025 BULANIK TT 453 MUŞ 49MUS016 BULANIK TT 454 MUŞ 49MUS017 BULANIK TT 455 MUŞ 49MUS018 49MUS013 BULANIK TT 456 MUŞ 49MUS019 MALAZGİRT AVEA MALAZGİRT TT 457 MUŞ 49MUS020 MALAZGİRT TT 458 MUŞ 49MUS021 49MUS020 MALAZGİRT TT 459 MUŞ 49MUS024 BULANIK TT 460 MUŞ 49MUS025 BULANIK TT 461 MUŞ 49MUS026 BULANIK TT 462 MUŞ 49MUS027 ESENLER AVEA ALPARSLAN TT 463 MUŞ 49MUS029 MALAZGİRT TT 464 MUŞ 49MUS030 OĞUZHAN TT MALAZGİRT TT 465 MUŞ 49MUS031 MALAZGİRT AVEA MALAZGİRT TT 466 MUŞ 49MUS032 MALAZGİRT AVEA MALAZGİRT TT 467 MUŞ 49MUS033 49MUS042 MALAZGİRT AVEA MALAZGİRT TT 468 MUŞ 49MUS034 OĞUZHAN TT MALAZGİRT TT 469 MUŞ 49MUS035 49MUS013 BULANIK TT 470 MUŞ 49MUS036 MUŞ RL MUŞ TT 471 MUŞ 49MUS037 49MUS035 49MUS013 BULANIK TT 472 MUŞ 49MUS038 49MUS035 49MUS013 BULANIK TT 473 MUŞ 49MUS039 49MUS035 49MUS013 BULANIK TT 474 MUŞ 49MUS040 49MUS020 MALAZGİRT TT 475 MUŞ 49MUS041 KAYADELEN HOPPOINT VARTO RL MUŞ TT 476 MUŞ 49MUS042 MALAZGİRT AVEA MALAZGİRT TT 477 MUŞ 49MUS044 MALAZGİRT TT 478 MUŞ 49MUS045 49MUS020 MALAZGİRT TT 479 MUŞ 49MUS048 49MUS020 MALAZGİRT TT 480 MUŞ 49MUS049 49MUS024 BULANIK TT 481 MUŞ 49MUS050 OĞUZHAN TT MALAZGİRT TT 482 MUŞ 49MUS051 OĞUZHAN TT MALAZGİRT TT 483 MUŞ 49MUS053 49MUS013 BULANIK TT 484 MUŞ 49MUS054 49MUS007 AVEA MUŞSÜNGÜ MUŞ TT 485 MUŞ 49MUS055 49MUS007 AVEA MUŞSÜNGÜ MUŞ TT 486 MUŞ 49MUS056 49MUS040 49MUS020 MALAZGİRT TT 487 MUŞ 49MUS058 49MUS040 49MUS020 MALAZGİRT TT 488 MUŞ 49MUS059 49MUS060 AVEA MUŞSÜNGÜ MUŞ TT 489 MUŞ 49MUS060 AVEA MUŞSÜNGÜ MUŞ TT 490 MUŞ 49MUS061 MS3865 AVEA AVEA MUŞSÜNGÜ MUŞ TT 491 MUŞ 49MUS062 VARTO RL MUŞ TT 492 MUŞ 49MUS063 VARTO RL MUŞ TT 493 MUŞ 49MUS064 49MUS079 VARTO RL MUŞ TT 494 MUŞ 49MUS066 OĞUZHAN TT MALAZGİRT TT 495 MUŞ 49MUS067 49MUS040 49MUS020 MALAZGİRT TT

131 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE MUŞ 49MUS068 MALAZGİRT AVEA MALAZGİRT TT 497 MUŞ 49MUS069 49MUS007 AVEA MUŞSÜNGÜ MUŞ TT 498 MUŞ 49MUS070 49MUS027 ESENLER AVEA ALPARSLAN TT 499 MUŞ 49MUS071 49MUS056 49MUS040 49MUS020 MALAZGİRT TT 500 MUŞ 49MUS075 KORKUT TT 501 MUŞ 49MUS076 49MUS040 49MUS020 MALAZGİRT TT 502 MUŞ 49MUS079 VARTO RL MUŞ TT 503 MUŞ 49MUS082 49MUS035 49MUS013 BULANIK TT 504 ORDU 52ORD AVEA AKKUŞ TT 505 ORDU 52ORD002 52ORD AVEA AKKUŞ TT 506 SAMSUN 55SAM001 YEŞİLTEPE ŞEYHLİ 507 SAMSUN 55SAM003 TAHTAKÖPRÜ BTS 508 SAMSUN 55SAM004 ÖZERTEPE 509 SAMSUN 55SAM006 KOŞUPINAR TT 510 SİİRT 56SRT002 56SRT036 GÖKÇEBAĞ TT SİİRT RL SİİRT TT 511 SİİRT 56SRT003 56SRT013 56SRT011 56SRT036 GÖKÇEBAĞ TT SİİRT RL SİİRT TT 512 SİİRT 56SRT005 56SRT004 OVER1K 513 SİİRT 56SRT007 SI2593_OVER_1K 514 SİİRT 56SRT008 56SRT022 SİİRT RL SİİRT TT 515 SİİRT 56SRT009 56SRT022 SİİRT RL SİİRT TT 516 SİİRT 56SRT011 56SRT036 GÖKÇEBAĞ TT SİİRT RL SİİRT TT 517 SİİRT 56SRT012 56SRT011 56SRT036 GÖKÇEBAĞ TT SİİRT RL SİİRT TT 518 SİİRT 56SRT013 56SRT011 56SRT036 GÖKÇEBAĞ TT SİİRT RL SİİRT TT 519 SİİRT 56SRT015 56SRT022 SİİRT RL SİİRT TT 520 SİİRT 56SRT016 56SRT022 SİİRT RL SİİRT TT 521 SİİRT 56SRT019 SAĞIRSU TT ÇATILI TRT SİİRT RL SİİRT TT 522 SİİRT 56SRT020 56SRT023 56SRT022 SİİRT RL SİİRT TT 523 SİİRT 56SRT022 SİİRT RL SİİRT TT 524 SİİRT 56SRT023 56SRT022 SİİRT RL SİİRT TT 525 SİİRT 56SRT029 YAĞCILAR SI2629 OVER1K 526 SİİRT 56SRT030 YAĞCILAR SI2629 OVER1K 527 SİİRT 56SRT032 SI2563_OVER_1K T-T SİİRT 56SRT036 GÖKÇEBAĞ TT SİİRT RL SİİRT TT 529 SİİRT 56SRT037 SAĞIRSU TT ÇATILI TRT SİİRT RL SİİRT TT 530 SİİRT 56SRT038 PİRİNÇLİK TT 531 SİİRT 56SRT039 SI2591-1K 532 SİVAS 58SVS003 HÖYÜKLÜ RL KANGAL TT 533 SİVAS 58SVS004 HÖYÜKLÜ RL KANGAL TT 534 SİVAS 58SVS005 TURKCELL T TUTMAÇ TT 535 SİVAS 58SVS006 HÖYÜKLÜ RL KANGAL TT 536 SİVAS 58SVS008 ŞARKIŞLA TT 537 SİVAS 58SVS009 AVEA MA2485 AVEA SV SVS011 MA2406 AVEA SUÇATI TT 538 SİVAS 58SVS010 MERAKÜM RL 539 SİVAS 58SVS011 MA2406 AVEA SUÇATI TT 540 SİVAS 58SVS013 58SVS032 HÖBEK RL HÖBEK TT

132 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE SİVAS 58SVS014 HÖYÜKLÜ RL KANGAL TT 542 SİVAS 58SVS016 HÖBEK RL HÖBEK TT 543 SİVAS 58SVS017 DİVRİĞİ TT 544 SİVAS 58SVS018 58SVS032 HÖBEK RL HÖBEK TT 545 SİVAS 58SVS019 58SVS016 HÖBEK RL HÖBEK TT 546 SİVAS 58SVS020 HÖBEK RL HÖBEK TT 547 SİVAS 58SVS021 HÖBEK RL HÖBEK TT 548 SİVAS 58SVS022 MA2406 AVEA SUÇATI TT 549 SİVAS 58SVS023 HÖYÜKLÜ RL KANGAL TT 550 SİVAS 58SVS024 HÖYÜKLÜ RL KANGAL TT 551 SİVAS 58SVS032 HÖBEK RL HÖBEK TT 552 SİVAS 58SVS033 58SVSA005 OSMANKOCA HOP ZARA RL 553 SİVAS 58SVS036 58SVS052 ZARA RL HAFİK TT 554 SİVAS 58SVS038 HÖBEK RL HÖBEK TT 555 SİVAS 58SVS040 ŞAFAKLI HOP-POINT ZARA RL 556 SİVAS 58SVS041 ŞAFAKLI HOP-POINT ZARA RL 557 SİVAS 58SVS044 KAYINBOĞAZI RL İMRANLI TT 558 SİVAS 58SVS045 HÖBEK RL HÖBEK TT 559 SİVAS 58SVS046 58SVS045 HÖBEK RL HÖBEK TT 560 SİVAS 58SVS050 KAYINBOĞAZI RL İMRANLI TT 561 SİVAS 58SVS051 58SVS064 KAYINBOĞAZI RL İMRANLI TT 562 SİVAS 58SVS052 ZARA RL HAFİK TT 563 SİVAS 58SVS053 58SVS052 ZARA RL HAFİK TT 564 SİVAS 58SVS054 58SVS045 HÖBEK RL HÖBEK TT 565 SİVAS 58SVS055 58SVS045 HÖBEK RL HÖBEK TT 566 SİVAS 58SVS056 AVEA EC1239 AVEA EC1169 İLİÇ TT 567 SİVAS 58SVS063 ZARA RL HAFİK TT 568 SİVAS 58SVS064 KAYINBOĞAZI RL İMRANLI TT 569 SİVAS 58SVS070 ÇATPINAR TT 570 TRABZON 61TRB001 61TRBA001 SARMAŞIK HOPPOINT OF RL 571 TRABZON 61TRB002 61TRB001 61TRBA001 SARMAŞIK HOPPOINT OF RL 572 TRABZON 61TRB003 SOĞANLI RL OF RL 573 TUNCELİ 62TNC003 62TNCA TUNCELİ 62TNC007 SİNDAMTEPE RL TUNCELİ TT 575 TUNCELİ 62TNC015 62TNC023 KABADAL Pİ 576 TUNCELİ 62TNC023 KABADAL Pİ 577 ŞANLIURFA 63SRF002 HİLVAN TT 578 ŞANLIURFA 63SRF003 YEŞİLALIÇ VİRANŞEHİR TT 579 ŞANLIURFA 63SRF005 63SRF006 SU6538 AVEA ORGANİZE SANAYİ PTT 580 ŞANLIURFA 63SRF006 SU6538 AVEA ORGANİZE SANAYİ PTT 581 ŞANLIURFA 63SRF007 63SRF006 SU6538 AVEA ORGANİZE SANAYİ PTT 582 ŞANLIURFA 63SRF180 ŞEFTALİ TT SİVEREK TT 583 ŞANLIURFA 63SRF181 63SRF002 HİLVAN TT 584 ŞANLIURFA 63SRF183 63SRF198 YENİCE TT DAMLASU TT 585 ŞANLIURFA 63SRF185 YENİCE TT DAMLASU TT

133 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE ŞANLIURFA 63SRF186 KAPIKAYA TT 587 ŞANLIURFA 63SRF187 ULUYAZI TT KORÇİK RL 588 ŞANLIURFA 63SRF188 KORÇİK RL 589 ŞANLIURFA 63SRF190 YENİŞEHİR TT 590 ŞANLIURFA 63SRF191 AVEA KARAKECI ATLAMA KARAKEÇİ TT TURNA VİRANŞEHİR TT 591 ŞANLIURFA 63SRF192 63SRF193 KIRLIK TT 592 ŞANLIURFA 63SRF193 KIRLIK TT 593 ŞANLIURFA 63SRF194 AVEA SU5690 BÜYÜKBARDAKÇI BÜYÜKBARDAKÇI TT 594 ŞANLIURFA 63SRF196 SİVEREK TT 595 ŞANLIURFA 63SRF197 T71963 BUYUK TURBE TURKCELL ATL DAMLASU TT 596 ŞANLIURFA 63SRF198 YENİCE TT DAMLASU TT 597 ŞANLIURFA 63SRF199 63SRF198 YENİCE TT DAMLASU TT 598 ŞANLIURFA 63SRF200 21DYB223 GÜRÜZ TT 599 VAN 65VAN001 VAN093(OVER1K) 600 VAN 65VAN002 NARLI OVER1K 601 VAN 65VAN003 65VAN014 YALINCA TT 602 VAN 65VAN005 NACAR RL 603 VAN 65VAN006 65VAN005 NACAR RL 604 VAN 65VAN007 GÜZELDERE RL GÜZELSU TT 605 VAN 65VAN008 GÜZELDERE RL GÜZELSU TT 606 VAN 65VAN013 65VAN023 65VAN043 GÜZELDERE RL GÜZELSU TT 607 VAN 65VAN014 YALINCA TT 608 VAN 65VAN015 65VAN014 YALINCA TT 609 VAN 65VAN016 GÜZELDERE RL GÜZELSU TT 610 VAN 65VAN017 KÜRTEPE RL BAŞKALE TT 611 VAN 65VAN018 BAŞKALE TT 612 VAN 65VAN019 65VAN020 KIRGEÇİT TT 613 VAN 65VAN020 KIRGEÇİT TT 614 VAN 65VAN023 65VAN043 GÜZELDERE RL GÜZELSU TT 615 VAN 65VAN025 65VAN056 AVEA_VA4775_OVER1K 616 VAN 65VAN026 65VAN030 GÜZELDERE RL GÜZELSU TT 617 VAN 65VAN028 65VAN031 65VAN014 YALINCA TT 618 VAN 65VAN029 65VAN057 ERCİŞ TT 619 VAN 65VAN030 GÜZELDERE RL GÜZELSU TT 620 VAN 65VAN031 65VAN014 YALINCA TT 621 VAN 65VAN032 65VAN028 65VAN031 65VAN014 YALINCA TT 622 VAN 65VAN034 65VAN014 YALINCA TT 623 VAN 65VAN035 GÜZELDERE RL GÜZELSU TT 624 VAN 65VAN041 BAŞKALE TT 625 VAN 65VAN043 GÜZELDERE RL GÜZELSU TT 626 VAN 65VAN052 GÜZELDERE RL GÜZELSU TT 627 VAN 65VAN056 AVEA_VA4775_OVER1K 628 VAN 65VAN057 ERCİŞ TT 629 VAN 65VAN059 65VAN041 BAŞKALE TT 630 VAN 65VAN061 BAŞKALE TT

134 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE VAN 65VAN068 65VAN002 NARLI OVER1K 632 VAN 65VAN070 65VAN082 OVER1K 633 VAN 65VAN071 YK.GÜLDEREN BTS ÇALDIRAN TT 634 VAN 65VAN073 65VAN067 ÇALDIRAN TT 635 VAN 65VAN074 ÇALDIRAN TT 636 VAN 65VAN075 ÇALDIRAN TT 637 VAN 65VAN077 KÜRTEPE RL BAŞKALE TT 638 VAN 65VAN081 ERCİŞ TT 639 VAN 65VAN085 65VAN077 KÜRTEPE RL BAŞKALE TT 640 VAN 65VAN087 65VAN067 ÇALDIRAN TT 641 VAN 65VAN089 65VAN087 65VAN067 ÇALDIRAN TT 642 VAN 65VAN090 65VAN093 OVER1K GELENLER TT 643 VAN 65VAN092 KÜRTEPE RL BAŞKALE TT 644 VAN 65VAN093 GELENLER TT 645 VAN 65VAN095 65VAN057 ERCİŞ TT 646 VAN 65VAN096 65VAN097 BAŞKALE TT 647 VAN 65VAN097 BAŞKALE TT 648 VAN 65VAN103 BAŞKALE TT 649 VAN 65VAN104 KÜRTEPE RL BAŞKALE TT 650 VAN 65VAN105 VA4883 OVER1K 651 VAN 65VAN107 65VAN075 ÇALDIRAN TT 652 VAN 65VAN111 NACAR RL 653 VAN 65VAN119 CEVİZLİBELEN OVER1K 654 VAN 65VAN122 65VAN124 65VANA007 OVER1K 655 VAN 65VAN123 65VAN122 65VAN124 65VANA007 OVER1K 656 VAN 65VAN124 65VANA007 OVER1K 657 VAN 65VAN125 65VAN018_BİLGEÇ_OVER1K BAŞKALE TT 658 VAN 65VAN126 ERCİŞ TT 659 VAN 65VAN130 65VAN014 YALINCA TT 660 VAN 65VAN131 65VAN089 65VAN087 65VAN067 ÇALDIRAN TT 661 VAN 65VAN132 VA4806 BOZYİĞİT SDH 662 VAN 65VAN133 NACAR RL 663 VAN 65VAN134 KÜRTEPE RL BAŞKALE TT 664 VAN 65VAN135 KÜRTEPE RL BAŞKALE TT 665 VAN 65VAN139 65VAN018_BİLGEÇ_OVER1K BAŞKALE TT 666 VAN 65VAN143 KÜRTEPE RL BAŞKALE TT 667 VAN 65VAN146 65VANA005 KARADANA ATLAMA ÇATAK TT 668 VAN 65VAN147 65VANA010 ÇILGA ATLAMA 65VAN146 65VANA005 KARADANA ATLAMA ÇATAK TT 669 VAN 65VAN149 65VAN150 65VAN151 NACAR RL 670 VAN 65VAN150 65VAN151 NACAR RL 671 VAN 65VAN151 NACAR RL 672 VAN 65VAN152 VA4883 OVER1K 673 VAN 65VAN155 65VAN025 65VAN056 AVEA_VA4775_OVER1K 674 VAN 65VAN157 65VANA011 OVAPINAR TT 675 VAN 65VAN159 DÖNEMEÇ TT

135 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE YOZGAT 66YZG001 AKDAĞMADENİ RL 677 YOZGAT 66YZG002 ALEMDAR TT 678 YOZGAT 66YZG003 AYDINCIK TT 679 BATMAN 72BTM001 21DYB133 AHMETLİ TT 680 BATMAN 72BTM002 BTMA005 GERCÜŞ TT 681 BATMAN 72BTM003 BT0862-1K 682 BATMAN 72BTM005 21DYB133 AHMETLİ TT 683 BATMAN 72BTM006 72BTM048 72BTM012 BEŞPINAR TT BEŞİRİ RL 684 BATMAN 72BTM012 BEŞPINAR TT BEŞİRİ RL 685 BATMAN 72BTM016 SAMANYOLU TT 686 BATMAN 72BTM017 GLOBAL TOWER T87602 T-T (ÜNSALDI OVER1K) 687 BATMAN 72BTM018 YANIKKAYA TT BEŞİRİ RL 688 BATMAN 72BTM019 BT0826 AVEA 72BTM021 BAYKAN RL SİİRT RL SİİRT TT 689 BATMAN 72BTM021 BAYKAN RL SİİRT RL SİİRT TT 690 BATMAN 72BTM022 72BTM067 BT0826 AVEA 72BTM021 BAYKAN RL SİİRT RL SİİRT TT 691 BATMAN 72BTM024 72BTM022 72BTM067 BT0826 AVEA 72BTM021 BAYKAN RL SİİRT RL SİİRT TT 692 BATMAN 72BTM026 72BTM032 SASON TT 693 BATMAN 72BTM027 72BTMA004 KARŞIYAKA TT 694 BATMAN 72BTM029 72BTM018 YANIKKAYA TT BEŞİRİ RL 695 BATMAN 72BTM031 72BTM043 YUCEBAĞ OVER1K YÜCEBAĞ TT 696 BATMAN 72BTM032 SASON TT 697 BATMAN 72BTM033 72BTMA004 KARŞIYAKA TT 698 BATMAN 72BTM036 72BTM055 72BTM041 72BTM066 72BTM033 72BTMA004 KARŞIYAKA TT 699 BATMAN 72BTM039 72BTMA006 BT0868 OVER1K 700 BATMAN 72BTM041 72BTM066 72BTM033 72BTMA004 KARŞIYAKA TT 701 BATMAN 72BTM042 72BTMA006 BT0868 OVER1K 702 BATMAN 72BTM043 YÜCEBAĞ TT 703 BATMAN 72BTM044 72BTM019 BT0826 AVEA 72BTM021 BAYKAN RL SİİRT RL SİİRT TT 704 BATMAN 72BTM046 72BTM048 72BTM012 BEŞPINAR TT BEŞİRİ RL 705 BATMAN 72BTM047 72BTM048 72BTM012 BEŞPINAR TT BEŞİRİ RL 706 BATMAN 72BTM048 72BTM012 BEŞPINAR TT BEŞİRİ RL 707 BATMAN 72BTM049 72BTM022 72BTM067 BT0826 AVEA 72BTM021 BAYKAN RL SİİRT RL SİİRT TT 708 BATMAN 72BTM050 GÜRPINAR TT 709 BATMAN 72BTM052 72BTM032 SASON TT 710 BATMAN 72BTM055 72BTM041 72BTM066 72BTM033 72BTMA004 KARŞIYAKA TT 711 BATMAN 72BTM056 BT0865 OVER1K 712 BATMAN 72BTM058 72BTMA002 SASON TT 713 BATMAN 72BTM061 72BTMA006 BT0868 OVER1K 714 BATMAN 72BTM062 72BTM039 72BTMA006 BT0868 OVER1K 715 BATMAN 72BTM063 72BTM039 72BTMA006 BT0868 OVER1K 716 BATMAN 72BTM066 72BTM033 72BTMA004 KARŞIYAKA TT 717 BATMAN 72BTM067 BT0826 AVEA 72BTM021 BAYKAN RL SİİRT RL SİİRT TT 718 ŞIRNAK 73SNK005 47MRD011 KOREÇ RL 719 ŞIRNAK 73SNK006 ZURAN RL 720 ŞIRNAK 73SNK021 ŞIRNAK TT

136 No İL GKTS SAHA KODU ROUTE 1 ROUTE 2 ROUTE 3 ROUTE 4 ROUTE 5 ROUTE 6 ROUTE ŞIRNAK 73SNK034 UÇARLI RL MİRAV RL 722 ŞIRNAK 73SNK035 73SNK006 ZURAN RL 723 ŞIRNAK 73SNK036 ŞIRNAK TT 724 IĞDIR 76IGR001 GLOBAL TOWER DONANDI TT 725 IĞDIR 76IGR002 GÜLLÜCE RL TUZLUCA 726 IĞDIR 76IGR003 DONANDI TT 727 IĞDIR 76IGR004 76IGR002 GÜLLÜCE RL TUZLUCA 728 IĞDIR 76IGR005 GLOBAL TOWER DONANDI TT 729 IĞDIR 76IGR006 DOĞUBEYAZIT TT 730 IĞDIR 76IGR007 UNBULAK HOPPOINT UĞURÇAY TT 731 IĞDIR 76IGR009 IĞDIR TT 732 OSMANİYE 80OSM001 BUCAK TT 733 OSMANİYE 80OSM002 AVEA_AD OSM001 BUCAK TT

137 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-8 Elektrik Ödemeleri ve Fatura Takibi Prosedürü EK-8 ELEKTRİK ÖDEMELERİ VE FATURA TAKİBİ PROSEDÜRÜ 1. Elektrik Aboneliği Bulunan Sahalara Ait Elektrik Ödemelerinin Otomatik Ödeme Talimatıyla Banka Aracılığı İle Yapılması 2. Elektrik Aboneliği Bulunan, Otomatik Ödemeye Alınamamış Sahalara Ait Elektrik Ödemelerinin Elden Yapılması 3. Elektrik Aboneliği Bulunmayan, İşverene Ait Sayaçlı Sahaların Elektrik Ödemelerinin Yapılması 1

138 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-8 Elektrik Ödemeleri ve Fatura Takibi Prosedürü EK-8 ELEKTRİK ÖDEMELERİ VE FATURA TAKİBİ 1. Elektrik Aboneliği Bulunan Sahalara Ait Elektrik Ödemelerinin Otomatik Ödeme Talimatıyla Banka Aracılığı İle Yapılması: 1.1 Aboneliği bulunan Sahalara ait elektrik ödemelerinin otomatik olarak yapılması, söz konusu Saha ve binaların elektrik fatura bedellerinin, Saha ve binaların bağlı bulundukları ilgili elektrik kuruluşlarına, anlaşmalı bankalar kanalı ile ödenmesidir. Bu ödemelerin yapılması İşverenin yetki ve sorumluluğundadır. 1.2 Yüklenici, otomatik elektrik ödeme talimatı olan bu Sahalara ait faturaların zamanında ödendiğini İşveren Bölge ve İl Müdürlükleri ile birlikte kontrol ve takibini yaparak ödenmeyen, eksik veya fazla ödenen faturaları İşverene bildirecektir. 1.3 Otomatik ödeme talimatı bulunan fakat banka tarafından çeşitli nedenlerle (İşletme kodu değişimi, Abone No değişimi, ilgili elektrik kurumu ile banka anlaşmasının süre bitimi vb.) ödenmeyen faturalar İşverene bildirilecek ve Yüklenici tarafından Elektrik Elden Ödeme Formu ile ödeme yapılacaktır. Yüklenici sorumluluğundaki tüm bu Sahaların abonelik bilgileri Yüklenici tarafından İşverene bildirilecek ve İşveren tarafından otomatik ödeme talimatı kapsamına alınması sağlanacaktır. 1.4 Tüm Sahalara ait elektrik faturalarının toplanması, sayaç okuma bilgilerinin bir önceki fatura ve/veya tüketim ekstrelerdeki bilgilerle karşılaştırarak kontrolü, bu kontrol sonucu tespit edilen uygunsuzlukların yerinde araştırılması amacıyla Saha ve binalardaki sayaçlar üzerindeki bilgilerle karşılaştırılıp doğruluğunun teyit edilmesi, işletme kodu, abone numarası, adres ve diğer abonelik bilgileri ile ilgili gereken düzeltmelerin yapılması (ilgili elektrik kuruluşuna resmi müracaat, takip, sonuç ve Bilgi Yönetim Sistemine girilmesi) Yüklenici sorumluluğundadır. 1.5 Otomatik ödeme talimatı bulunan Sahalara ait faturalar Yüklenici tarafından toplanarak, son ödeme tarihine göre sıralanıp her ay düzenli olarak İşverene gönderilecektir. 1.6 Tüm Sahalara ait elektrik faturalarının toplanması, sayaç okuma bilgilerinin bir önceki fatura ve/veya tüketim ekstrelerdeki bilgilerle karşılaştırarak kontrolü, kontrol sonucu tespit edilen uygunsuzlukların yerinde araştırılması için Saha ve binalardaki sayaçlar üzerindeki bilgilerle karşılaştırılıp doğruluğunun teyit edilmesi, işletme kodu, abone numarası, adres ve diğer abonelik bilgilerinin kontrol edilip gereken düzeltmelerin yapılması Yüklenici sorumluluğunda olacaktır. 1.7 Her bir Sahanın geçmiş dönemlere ait borç sorgulamaları yapılarak, var ise borçların ve tahakkuk ettirilen cezaların ödeme işlemleri sözleşmenin imza tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde Yüklenici tarafından tamamen yapılacaktır. 2 (İki) aydan sonra ortaya çıkan geçmişe yönelik tüm borçlardan Yüklenici sorumludur. Her bir Saha için Sözleşme tarihinden itibaren yapılan ödemeler karşılaştırma amaçlı raporlanacak ve %10 dan fazla oluşan değişimlerin gerekçeleri raporda İşverene sunulacaktır. 2

139 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-8 Elektrik Ödemeleri ve Fatura Takibi Prosedürü 1.8 Sözleşmenin imza tarihinden itibaren onbeş (15) (onbeş) gün içerisinde, elektirik bedellerinin ödenmesi, Sözleşmede belirlenen koşullar altında Yüklenicinin tam sorumluluğuna geçecektir. İlk 15 (onbeş) günlük süreden sonra oluşan her türlü ceza Yüklenici tarafından ödenecektir. 1.9 Yüksek olan fatura tutarları Yüklenici tarafından araştırılarak analizi yapılacak son ödeme gününden önce İşverene elektronik ortamda bilgi verilecektir Yüksek olan elektrik faturasının araştırılması kapsamında Yüklenici, Saha veya binadaki sayacı kontrol edecek, kaçak elektrik kullanımını önleyecek, sayaç bilgileri ile fatura bilgilerini karşılaştıracak ve gerektiği durumlarda İşverenin bilgisi dahilinde kompanzasyon işlerini yapmakla yükümlü olacaktır. Bu işlemlerin ardından Yüklenici ilgili elektrik kuruluşları ile görüşerek, faturaların yeniden düzenlenmesini ve gereken indirimlerin yapılmasını sağlayacak ve yeni faturayı ödeyecektir Yüklenici, geçmiş dönemlerde 9 kva nın üzerinde güç değerinden yapılmış olan abonelik sözleşmelerini, ilgili elektrik kuruluşlarında proje tadilatı yaptırırarak 5 kva olarak yenileyecektir. Yüklenici geçmiş dönemlerde sözleşme gücü 9 kva nın üzerinde güç değerinden yapılmış olan abonelik sözleşmelerinde ilgili elektrik kuruluşları tarafından gönderilen faturalarda belirtilen reaktif ceza bedellerinin ortadan kaldırılması için, İşverenin talebi ile İşverenin bildirdiği Sahalarda ilgili elektrik kuruluşlarında proje tadilatı yaptırılarak 5 kva olarak yenileyecek. İşbu Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde, daha sonrasında İşverenin belirleyeceği sürelerde Yüklenici bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 2 (iki) aydan sonra ortaya çıkan reaktif ceza bedellerine yönelik tüm borçlardan Yüklenici sorumludur Tüm Sahaların sözleşme güç değerleri Yüklenici tarafından tespit edilecek, Elektrik Sözleşme Güç Değeri Formuna işlenerek İşverene teslim edilecektir. İşverenin belirleyeceği zaman içinde, bildirilen Sahalar için güç değişimi yapılmadığı durumlarda ortaya çıkacak her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir İşveren herhangi bir anda, otomatik elektrik ödeme kapsamında bulunan herhangi bir Sahanın bu kapsamdan çıkartılarak, elektrik faturası ödemelerinin Yüklenici tarafından elden yapılmasını talep etme hakkına sahip olacaktır Yapılan tüm ödemelerde İşverenden kaynaklanan gecikme cezaları hariç, yanlış işletme kodu veya abone numarası ile yapılacak tüm yanlış ödemeler, Yüklenicinin kendi hatalarından kaynaklanan tüm gecikme cezaları ve İşverenin bu nedenle uğrayabileceği zararların tazmini Yüklenici sorumluluğunda olacaktır Mevcut Sahalar ve yeni yapılan Sahalarda abonelik işlemlerinden ve aboneliğe ait bilgilerin Bilgi Yönetim Sistemine girilmesinden Yüklenici sorumludur. 2. Elektrik Aboneliği Bulunan, Otomatik Ödemeye Alınamamış Sahalara Ait Elektrik Ödemelerinin Elden Yapılması: 2.1. Sahalara ait elektrik faturaları Yüklenici tarafından vadesi içerisinde ilgili elektrik kuruluşlarına elden ödenecektir. 3

140 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-8 Elektrik Ödemeleri ve Fatura Takibi Prosedürü 2.2. Yüklenici, orjinal ödendi kaşeli elektrik fatura ve ödeme makbuzlarını tarih sırasına göre Elektrik Elden Ödeme Formuna ekleyecek ve her ay eksiksiz olarak İşverene teslim edecektir. Tüm bilgiler Bilgi Yönetim Sistemine Yüklenici tarafından girilecektir Tüm Sahalara ait elektrik faturalarının toplanması, sayaç okuma bilgilerinin bir önceki fatura ve/veya tüketim ekstrelerindeki bilgilerle karşılaştırarak kontrolü, bu kontrol sonucu tespit edilen uygunsuzlukların yerinde araştırılması, Saha ve binalardaki sayaçlar üzerindeki bilgilerle karşılaştırılıp doğruluğunun teyit edilmesi, işletme kodu, abone numarası, adres ve diğer abonelik bilgileri ile ilgili gereken düzeltmelerin yapılması (ilgili elektrik kuruluşuna resmi müracaat, takip, sonuç ve Bilgi Yönetim Sistemine girilmesi) Yüklenici sorumluluğundadır Her bir Sahanın ve santral binasının geçmiş dönemlere ait borç sorgulamaları yapılacak, var ise borçların ve tahakkuk ettirilen cezaların ödeme işlemleri sözleşmenin imza tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde Yüklenici tarafından yapılacaktır. 2 (iki) aydan sonra ortaya çıkan geçmişe yönelik tüm borçlardan ve cezalardan Yüklenici sorumludur Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde elektrik bedellerinin ödenmesi, işbu Şartnamede belirlenen koşullar altında Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. İlk 15 (onbeş) günlük süreden sonra oluşan her türlü ceza Yüklenici tarafından ödenecektir Yüksek olan fatura tutarları Yüklenici tarafından araştırılacak ve analizi yapılarak son ödeme gününden önce İşverene elektronik ortamda bildirilecektir Yüklenici, yüksek olan elektrik faturasının araştırılması kapsamında Saha veya binadaki sayacı kontrol edecek, kaçak elektrik kullanımını önleyecek, sayaç bilgileri ile fatura bilgilerini karşılaştırılacak ve gerekli durumlarda kompanzasyon işlerini yapmakla yükümlü olacaktır. Bu işlemlerin ardından Yüklenici ilgili elektrik kuruluşları ile görüşerek, faturaların yeniden düzenlenmesini ve gereken indirimlerin yapılmasını sağlayacak ve ardından faturayı ödeyecektir Yüklenici geçmiş dönemlerde 9 kva nın üzerinde güç değerinden yapılmış olan abonelik sözleşmelerini, ilgili elektrik kuruluşlarında proje tadilatını yaptırarak 5 kva olarak yenileyecektir Yüklenici, elektrik aboneliği bulunan ve elektrik faturaları elden ödenen Sahaların, otomatik banka ödemesi kapsamına alınabilmesi için abonelik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek Otomatik Ödeme Takip Formu ile birlikte İşverene gönderecektir Bankanın otomatik elektrik ödeme tarihini İşverene bildirmesinin ardından, İşveren otomatik ödemenin başlayacağı tarihi Yükleniciye iletecektir. Bu tarihe kadar tüm elektrik ödemeleri Yüklenici tarafından elden yapılacaktır. Otomatik ödemeler İşverenin sorumuluğundadır. Yüklenici, otomatik elektrik ödeme talimatı olan bu Sahalara ait faturaların zamanında ödendiğini kontrol ve takip edecek, ödenmeyen, eksik veya fazla ödenen faturaları İşverene bildirecektir Yeni açılan Sahaların kabul tarihleri İşveren tarafından Yükleniciye iletilecek, Yüklenici bu tarihlerde Sahanın abone numarasını ve işletme kodlarını alacak ve kontrol edecektir. Abone numarası tespiti yapılamayan Sahaların abone ya da İşverene ait sayaçları Yüklenici 4

141 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-8 Elektrik Ödemeleri ve Fatura Takibi Prosedürü tarafından yerinde kontrol edilerek ve abone sayacı olan Sahanın abone numarasının tespiti ilgili elektrik kuruluşundan yapılacaktır. Tespiti ve temini Yüklenici tarafından yapılan tüm bu bilgiler (abone no, işletme kodu, İşverene ait sayaç, İşverene ait sayaç numarası, ilgili elektrik kuruluşu için karne ve sıra no, İşverenin isteyebileceği benzeri bilgiler,...) aylık düzenli bir rapor hazırlanarak Yüklenici tarafından İşverene gönderilecektir. Sökülen veya başka bir yere taşınan Sahaların abonelikleri İşveren tarafından Bilgi Yönetim Sistemi üzerinde Sahanın statü değişim bildirim yapıldıktan en geç 1 (bir) hafta içerisinde tamamlanacaktır. Bu süre aşımında doğacak ödeme farkları Yükleniciye aittir Yapılan tüm ödemelerde İşverenden kaynaklanan gecikme cezaları hariç, yanlış işletme kodu veya abone numarası ile yapılacak tüm yanlış ödemeler, Yüklenicinin kendi hatalarından kaynaklanan tüm gecikme cezaları Yüklenici sorumluluğunda olacaktır. 3. Elektrik Aboneliği Bulunmayan, İşverene Ait Sayaçlı Sahaların Elektrik Ödemelerinin Yapılması: 3.1. İlgili elektrik kuruluşundan aboneliği olmayan Sahaların elektrik ödemeleri, aboneliği bulunan yer sahibine Yüklenici tarafından yapılacaktır Aboneliği olmayan Sahalarda kullanılan enerji bedeli, Yüklenici tarafından, aboneliği bulunan yer sahibinin elektrik hattına bağlanan İşverene ait sayaçlar okunarak hesaplanacak ve gecikmesiz ödenecektir Yüklenici elektrik aboneliği bulunmayan Saha ekipmanlarını, abonelik işlemi yapılabilmesi için gerekli yasal prosedürleri hazırlayarak İşverene bildirmekle yükümlü olacaktır Sahanın aboneliğe geçişi ve otomatik ödemeye alınması için gerekli evrakların ve dokümantasyonun hazırlanması Yüklenici tarafından yapılacaktır Yüklenici elektrik aboneliği bulunmayan Sahalara ait ödemeleri yaptıktan sonra İşverene ait Sayaç Ödeme Formu hazırlayacaktır İşverene ait Sayaç Tutanağı, yer sahibi veya yer sahibinin yetkilendirdiği (imza sirküleri ve yetki belgesi olmak şartı ile) bir şahıs ve ödemeyi yapan Yüklenici yetkilisi tarafından imzalanıp, sayaç bilgileri, ödeme dönemine ilişkin ilk ve son sayaç endeks ve tarihleri yazılarak, Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Bu bilgilerin Bilgi Yönetim Sistemine girilmesi Yüklenici sorumluluğundadır İşverene ait sayaç birim fiyatları İşverene ait Sayaç Tutanağında açıklandığı şekilde Yüklenici tarafından hesaplanacak ve ödemeler bu tutar üzerinden Yüklenici tarafından mal, yer sahibi veya yetkilendirdiği bir kişiye (yetki belgesi olmak şartıyla) yapılacaktır. Ödemelerin zamanında ve tam olarak yapılmaması ya da mal, yer sahibinin iddiaları nedeni ile doğabilecek her türlü zarar münhasıran Yüklenicinin sorumluluğundadır Mal sahibine gelen elektrik faturası ve faturanın ödendiğini gösterir belge, İşverene hizmet bedeli olarak kesilen faturanın aslı ve İşverene ait Sayaç Tutanağı, Yüklenicinin hazırlayacağı İşverene ait Sayaç Ödeme Formuna eklenecektir Her bir Sahaya ait İşverene ait Sayaç Tutanağı, İşverene ait Sayaç Ödeme Formu ile birlikte Yüklenici tarafından eksiksiz olarak İşverene iletilecektir. 5

142 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Ek-8 Elektrik Ödemeleri ve Fatura Takibi Prosedürü İşverene ait Sayaç Tutanağının bir nüshası Yüklenici tarafından yer sahibine verilecektir Yüksek olan fatura tutarları Yüklenici tarafından araştırılacak ve analizi yapılarak son ödeme gününden önce İşverene elektronik ortamda bilgi verilecektir. İşveren talep ettiği durumlarda Yüklenici Sahalarda bulunan endeks bilgilerini aynı gün içerisinde İşverene bildirecektir. Yüklenici; işbu Şartname kapsamında yapılan elektrik ödeme ve takibini ayrıca İşveren tarafından verilen diğer işlerin ifasında, sorumluluklarını ve taahhütlerini bütünüyle yerine getirmek için her türlü önlemi almak ve aldırtmakla yükümlüdür. Sahaların güçlerinin düşürülmesi, sayaç, kompanzasyon rölelerinin değiştirilmesi vb. tüm ek işlemler Yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır. 6

143 Ek-9 İş bu Şartname kapsamında kullanılacak tüm formlar Sözleşmenin imzalanmasını müteakip Yüklenici tarafından hazırlanarak İşverenin onayına sunulacaktır.

144 Türk Telekomünikasyon A.Ş. EK-10 Operasyon Bölgeleri EK-10 OPERASYON BÖLGELERİ 1/1

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ 28.02.2017 1 ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE SAHA DENETİMLERİ İçerik 1-TS EN 62446 Genel Bakış 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ Yüksek Gerilim Elemanları A. Temel Elemanlar; 1. Generatörler 2. Transformatörler 3. Kesiciler 4. Ayırıcılar 5. İletim Hatları 6. Direkler 7. İzolatörler

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesisat kontrolleri ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesisat kontrolleri 1 Topraklama ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ (R.G. 21.08.2001 24500) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama Topraklama

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PARSELASYON PROJELERİNDE KULLANILACAK AG DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU PRSELSYON PROJELERİNDE KULLNILCK G DĞITIM PNOLRI TEKNİK ŞRTNMESİ Haziran 2007 İÇİNDEKİLER. Panoların Genel Özellikleri 2 B. Panoların İçeriği 3 C. Genel Parselasyon Kuralları 4

Detaylı

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü.

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik alanı Bu montj kılavuzunun geçerli olduğu model: 1001, 1002

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

TESİS UYGULAMA ESASLARI

TESİS UYGULAMA ESASLARI TESİS UYGULAMA ESASLARI BOYALI KAYNAKLI DEMİR DİREKLER Ali TİRYAKİ www.elektrikrehberi.net 1-Boyalı kaynaklı demir direkler imal edildikten sonra imalathanede direklere 1 kat sülyen boya ve en erken bir

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SAHA DENETİM STANDARDLARI

ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SAHA DENETİM STANDARDLARI ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SAHA DENETİM STANDARDLARI CAN CAMCI ZENİT ENERJİ GENEL MÜDÜR 7 NİSAN 2016 İçerik 1-TS EN 62446 Tanımı 2-TS EN 62446 Kapsamı ve Yardımcı Standardları 3-Denetim

Detaylı

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU

GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU 1. Genel GEPA BAR-24X2 24 V AKÜ REDRESÖR GRUBU GEPA BAR-24X2 Akü Redresör Grubu trafo merkezleri, fabrikalar, acil aydınlatma sistemleri ve 24V DC gerilime ihtiyaç duyulabilecek alanlarda kullanılmak üzere

Detaylı

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ

TOPRAKLAMA VE POTANSİYEL SÜRÜKLENMESİ TOPRAKLAMA VE POTASİYEL SÜRÜKLEMESİ Genel bilgi Generatör, transformatör, motor, kesici, ayırıcı aydınlatma artmatürü, çamaşır makinası v.b. elektrikli işletme araçlarının, normal işletme anında gerilim

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ ÖĞRENME FAALİYETİ AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ AALİYETİ-3 ÖĞRENME FAALİYETİ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri ve topraklamalar yönetmeliğine

Detaylı

BÖLÜM -III- TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI

BÖLÜM -III- TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI BÖLÜM -III- TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI 99 100 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜM RAPORU A- GENEL BİLGİLER ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİ ÖLÇÜM YAPILAN

Detaylı

BÖLÜM -II- TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI

BÖLÜM -II- TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI BÖLÜM -II- TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 46 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler TORAKLAMA - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler Genel Bilgi Topraklama Nedir? Elektrik Topraklama Nedir? tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLAMA KILAVUZU Yıl içerisinde yıldırım düşme olasılığı sıklığına, yıldırımın nasıl meydana geldiğine, binanızın bulunduğu yere ve korunmasını istediğiniz teçhizatınızın

Detaylı

IP55 DİKİLİ TİP KABİNET DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER YÜKSEK MUKAVEMET MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK

IP55 DİKİLİ TİP KABİNET DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER YÜKSEK MUKAVEMET MAKSİMUM SIZDIRMAZLIK 55 DİKİLİ TİP KABİNET GENEL ÖZELLİKLER Dikili tip IP55 endüstriyel kabinetleri; içerisinde her tür 19 cihaz ve ekipmanın toz, su ve dış darbelere karşı tam koruma ile çalışmalarını ve muhafazalarını sağlayan

Detaylı

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ GÜVENLİK TALİMATI 1. AMAÇ Bu talimatın amacı Ahi Evran Üniversitesindeki Elektrik işleri ve hatlarıyla ilgili güvenlik önlemlerini tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu talimat Ahi Evran Üniversitesi tüm yerleşkelerini ve elektrik

Detaylı

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4

RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 RES ELEKTRIK PROJELENDIRME SÜREÇLERI O Z A N B A S K A N O Z A N. B A S K A N @ K E S I R. C O M. T R + 9 0 ( 5 3 9 ) 7 8 5 9 7 1 4 ÖZET Önbilgi Projelendirmeye Bakış Elektriksel Tasarım Ön-Hazırlık Enterkonnekte

Detaylı

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU -

GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - GRUP-EX PBB-XX-YY POWER BATTERY BOX - KULLANICI KILAVUZU - Bu kılavuz GRUP ASM tarafından üretilen PBB-XX-YY Akü hakkında güvenliğiniz için gerekli bilgileri ve kullanım talimatlarını içerir. 1. Genel

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

Parselasyon Projelerinde Kullanılacak AG Dağıtım Panoları:

Parselasyon Projelerinde Kullanılacak AG Dağıtım Panoları: EK KURLLR 2012 Parselasyon Projelerinde Kullanılacak G Dağıtım Panoları:. Panoların Genel Özellikleri: 1. Panonun boyası Epoksi Polyester Elektrostatik Toz boya olacak ve 200 cantigrat derecede en az 10

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 Poz 1 03.1.1-008 40x5mm2 Bakır Bara (1.78 kg/m) kg - - - + - - 2 03.1.1-009 40x10mm2 Bakır Bara (3.56 kg/m) kg - - - + - - 3 03.1.1-013 60x10mm2 Bakır

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

BİRİM FİYAT LİSTESİ 2015-02 EMİ ELEKTRİK MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

BİRİM FİYAT LİSTESİ 2015-02 EMİ ELEKTRİK MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ ve TİCARET A.Ş. EMİ ELEKTRİK MALZEMELERİ İMALATI SANAYİ ve TİCARET A.Ş. SAYFA : 1 ORTA GERİLİM DAHİLİ - HARİCİ AYIRICILAR AYIRICI MONTAJ AKSESUARLARI SAYFA : 2 ÖZENGİLİ, ÖZENGİLİ ENVERSÖR ŞALTERLER YÜK KESİCİ, SİGORTALI

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik

Detaylı

TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI. www.neoenerji.com

TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI. www.neoenerji.com TOPRAKLAMA VE KORUMA ESASLARI 10. TOPRAKLAMA ve KORUMA ESASLARI 10.1.Topraklama Tekniği 10.1.1.Topraklama Levhalarının Tesisi 10.1.2.Topraklama Çubuğunun Tesisi 10.1.3.Kullanım Yerlerine Göre Topraklama

Detaylı

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 23 29 slayt Nİ1103266 TEKNİK UYGULAMALARDA ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG AMAÇ: Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 2016 GÜZ

Detaylı

4. Yangın algılama ve alarm algılayıcılarının hatalı yerleştirilmesi.

4. Yangın algılama ve alarm algılayıcılarının hatalı yerleştirilmesi. Yangının Elektriksel Ana Sebepleri: 1. Projelendirme hataları. 2. Elektrik tesisatı montaj hataları. 3. Elektrik tesisatı kullanım hataları. 4. Yangın algılama ve alarm algılayıcılarının hatalı yerleştirilmesi.

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

Ri4Power ISV dağıtım panosu

Ri4Power ISV dağıtım panosu Ri4Power ISV dağıtım panosu Dikili tip dağıtım panosu Modüler pano sistemi TS 8, bkz. sayfa 75 Sistem panosu SE 8, bkz. sayfa 81 Montaj setleri, bkz. sayfa 298 Duvar tipi dağıtım panosu Temel kompakt kumanda

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : antrenman salonu 2012 Sayfa: 1 İş Grubu: Elektrik Tesisat ı 1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi 2 32.16.5-003 1kV, 3x35sc/16 mm2 Alvinal-D Kablo (aynı 3 32.16.5-004 1kV,

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-34 ZEYİLNAME NO: 2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANBUL D STÜDYOSU IŞIK ALT YAPI TEÇHİZATI TEMİNİ ve MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 1.1- Bu şartname, İstanbul D Stüdyosu 56 adet teleskop tip ışık askı montajı, bir adet dimmer kasası montajı, 2 adet

Detaylı

IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME

IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI TK: TKS-DLP-03 1 IP55 FİBER NODE/UPS SAHA DOLABI PERSPEKTİF 2 IP 55 Fiber Node/UPS Saha Dolabı Teknik Özellikleri Ürün Ölçüleri:

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK BÜROLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış

Detaylı

T-75 AKTİF SAHA DOLABI TEKNİK KATALOĞU

T-75 AKTİF SAHA DOLABI TEKNİK KATALOĞU T-75 AKTİF SAHA DOLABI TEKNİK KATALOĞU Görsel ile imal edilen ürün arasında farklılıklar görülebilir. T-75 AKTİF SAHA DOLABI - TKS-DLP-03 1 Görsel ile imal edilen ürün arasında farklılıklar görülebilir.

Detaylı

AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA OKUL YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR

AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA OKUL YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR Eğitimde Fatih Projesi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA OKUL YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR 15.03.2012 Sununun Amacı Bu sunu ; Eğitimde F@TİH Projesi

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı TOPRAKLAMA 2017-2018 Güz Dönemi Topraklama Topraklama işletme akımı devresinin bir noktasının veya bir tesisin akım taşımayan iletken kısımları ile toprak arasında iletken

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ. Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR

MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ. Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR MICROPLUS OTOMATİK ŞARJ REDRESÖRÜ Kullanım Kılavuzu MKP REDRESÖR İÇİNDEKİLER 1. Temel Güvenlik Bilgileri... 2. Redresör Dizaynı ve Özellikleri... 3. Montaj ve Kurulum... 4. Çalıştırma ve İlk Ayarlar...

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

Tts trafo takip SİStemİ

Tts trafo takip SİStemİ TTS GPRS 25 kva lık orta gerilim su; Asgari 700 Türk Lirası değerinde 120 kg yağ, 2.500 Türk Lirası değerinde 225 kg üstünde bakır ihtiva etmektedir. Sulama döneminde çalınan ; Suya ihtiyaç duyan mahsulünün,

Detaylı

HİDROFOR İSG TALİMATI

HİDROFOR İSG TALİMATI HİDROFOR İSG TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, ANFA işletmesinin yürütmekte olduğu Parklarda, işletmelerde bulunan HİDROFOR kullanımı, tamir, bakım ve temizlik işleminde iş sağlığı ve güvenliği açısından

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Özel bakım binasında bulunan 3 adet 18361874/01, 18361874/02, 18361874/03 kimlik

Detaylı

BÖLÜM -III- TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI

BÖLÜM -III- TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI BÖLÜM -III- TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI 103 104 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜM RAPORU A- GENEL BİLGİLER ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİ ÖLÇÜM

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6

İçindekiler. Sayfa. Uyarılar 1. Talimatlar 2. Açıklamalar 3. Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4. Dübel Özellikleri 5. Dübel ve Post Montajı 6 KURULUM KILAVUZU İçindekiler Sayfa Uyarılar 1 Talimatlar 2 Açıklamalar 3 Ürün Bilgileri ve Tanıtımı 4 Dübel Özellikleri 5 Dübel ve Post Montajı 6 Bariyer Montajı 7-8 Montajın Resimli Anlatımı 9-10 Bariyer

Detaylı

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj sistemi, arabalı palanga sistemi ve tahditleri, çelik

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Rüzgar ölçüm direğinde ölçülecek meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir:

EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Rüzgar ölçüm direğinde ölçülecek meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir: EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Rüzgar ölçüm direğinde ölçülecek meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir: Değişken adı Rüzgar Hızı Rüzgar Yönü Hava Sıcaklığı Bağıl

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

Düşük gerilim AER hat aksesuarları Ensto Pro Eğitimi

Düşük gerilim AER hat aksesuarları Ensto Pro Eğitimi Düşük gerilim AER hat aksesuarları Ensto Pro Eğitimi 22.10.2015 ENSTO UTILITY NETWORKS 1 Düşük gerilim AER hatlar için aksesuarlar Klemensler Askı Klempleri Gergi Klempleri Direkler için sigortalı yük

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen :

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen : ... 1/50 PROJE RAPORU Düzenleyen : GENEL İÇİNDEKİLER 1.0 KUVVETLİ AKIM SİSTEMLERİ 1.1. MERKEZİ GÜÇ KAYNAKLARI 1.1.1. O.G. Güç Merkezi Planlaması 1.1.2. O.G. Güç Merkezi Yerleşimi 1.2. A.G. DAĞITIM SİSTEMİ

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 10metre ÇİFTLİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ Direk Ana Gövde : Direk gövdesi kullanılan Ø114*3mm Ø139*4mm, Ø168*4mm çelik (S 235 JR) kalite borulardan imal edilecektir.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ. Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Proje ve Uygulama Denetçisi (Elektrik) Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmaları için alınması gereken önlemler dizisidir. İşyerlerinde

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

KAFES METODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAFES METODU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAFES METODU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bir yapıyı yıldırımın birincil etkilerinden korumak için alınabilecek dış yıldırımlık önlemlerinden birisi de Kafes Metodudur. Kafes metodu ile korunması planlanan yapının

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik* (*26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA n Aşırı akımlar : Kesici n Aşırı gerilimler: 1. Peterson bobini 2. Ark boynuzu ve parafudr 3. Koruma hattı 26.03.2012 Prof.Dr.Mukden UĞUR 1 n 1. Peterson bobini: Kaynak tarafı yıldız bağlı YG sistemlerinde

Detaylı

2016 ELEKTRİK KONTROLÜ BROŞÜRÜ BARUT TEKNİK MUAYENE DENETİM GÖZETİM LABORATUVAR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

2016 ELEKTRİK KONTROLÜ BROŞÜRÜ BARUT TEKNİK MUAYENE DENETİM GÖZETİM LABORATUVAR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 2016 ELEKTRİK KONTROLÜ BROŞÜRÜ BARUT TEKNİK MUAYENE DENETİM GÖZETİM LABORATUVAR HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Kartaltepe Mahallesi. Belediye Caddesi. Limanoğlu İş Merkezi. No: 3/64 Küçükçekmece / İSTANBUL

Detaylı

T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Balıklıdere Bölümü Arasında (Km:4+000-Km:4+350) Nato Boru Hattının Deplase Edilmesi Yapımı İşi TŞ NO SAYFA NO : 1 / 5 ŞARTNAME 1- İşin Adı, Yeri ve Amacı a)- ADI: Nato Boru Hattının Deplase Edilmesi Yapımı

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORAN ANKARA / TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFOLARIN BAKIM ONARIM SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORAN ANKARA / TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFOLARIN BAKIM ONARIM SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ORAN ANKARA / TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFOLARIN BAKIM ONARIM SORUMLULUĞU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu hususlar TRT Genel Müdürlüğü ORAN Tesislerindeki OG-AG sistem Bakım

Detaylı

SAHA DENETİMLERİNDEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ-1.BÖLÜM

SAHA DENETİMLERİNDEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ-1.BÖLÜM SAHA DENETİMLERİNDEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ-1.BÖLÜM 28.02.2017 1 İYİ VE KÖTÜ UYGULAMALAR Genelde Güneş Enerji Santrali kurulumlarında görülen hatalar bu sunumda özetlenmeye çalışılmış olup iyi ve kötü uygulamaları

Detaylı

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Hizmetleri TRANSFORMATÖR Elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-140PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

: Saf kil, Alüminyum Silikat; Al 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O. Feldspat : Potasyum Alüminyum Silikat; K.Al.Si 3 O 8 veya K 2 O.Al 2 O 3.

: Saf kil, Alüminyum Silikat; Al 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O. Feldspat : Potasyum Alüminyum Silikat; K.Al.Si 3 O 8 veya K 2 O.Al 2 O 3. 4. İZOLATÖRLER İzolatörler, hava hattı iletkenlerini direkler üzerinde taşımaya ve/veya faz iletkenlerini topraktan yalıtmaya yararlar. Bir izolatör aşağıdaki temel özellikleri taşımalıdır: Elektriksel

Detaylı

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim:

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim: Tanımlar Küçük gerilim: Anma gerilimi 50 Volt a kadar olan gerilim değeridir. Tehlikeli gerilim: Etkin değeri Alternatif akımda 50 Volt un, doğru akımda 120 Volt un üstünde olan, yüksek gerilimde ise,

Detaylı

HIZLI KULLANIM KILAVUZU

HIZLI KULLANIM KILAVUZU Akıllı Kontrolde Teknoloji Devi HIZLI KULLANIM KILAVUZU Uzak Terminal Ünitesi (RTU) RTU410 RTU460 RTU420 RTU470 RTU430 RTU480 RTU440 RTU450 01/2017 Versiyon 001 İçindekiler İÇİNDEKİLER 1. UYARI 1.1. Uyarı...

Detaylı

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası:

LevelControl Basic 2. Ek doküman. Akü donanım seti BC Tipi için. Materyal numarası: LevelControl Basic 2 Akü donanım seti BC Tipi için Ek doküman Materyal numarası: 19 074 194 Baskı Ek doküman LevelControl Basic 2 Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin

Detaylı

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI

19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI 19. ÜNİTE KUVVET DAĞITIM TABLOLARI KONULAR 1. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ 2. KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ BAĞLANTILAR 19.1 KUVVET DAĞITIM TABLOSUNDAKİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE 1 Takılıp düşme 2 Kesik Malzeme taşınması 3 El,ayak sıkışması 4 Malzeme düşmesi 5 Ağır kaldırma ÇEVRE AYDINLATMASI Anayolda kazı yapılması

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı