GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013"

Transkript

1 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 2. Bu onaylı teknik şartnamenin yürürlükten kaldırılma tarihi : Bu onaylı teknik şartname üzerinde değişiklik yapılamaz. 4. Bu onaylı teknik şartname kapak dahil toplam 7 (yedi) sayfadan ibarettir.

2 1. KONU Bu teknik şartname, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak Güvenlik Kamera Sistemi Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. 2. GENEL HUSUSLAR Tanımlar Arıza: Güvenlik Kamera Sistemi nin çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını kısmen veya tamamen yerine getirmemesi ve bu suretle çalışmasının kesintiye uğraması ve aksamasıdır Muadil Teçhizat: Mevcut teçhizatın yerine kullanılabilen ve fonksiyonlarının tamamını yerine getirebilen, katalog bilgilerine göre performans olarak eşiti yada daha üstün olanıdır Kullanıcı Birlik: Güvenlik Kamera Sistemi nin kurulu olduğu birliktir Müdahale Süresi: Kullanıcı Birlik tarafından yükleniciye arızanın bildirildiği andan itibaren, yüklenicinin arızaya müdahale etmek üzere arızanın bulunduğu yere gidip arıza üzerinde işleme başlamakla yükümlü olduğu süredir Onarım Süresi: Kullanıcı Birlik tarafından yükleniciye arızanın bildirildiği andan itibaren, yüklenicinin arızayı gidererek teçhizatı tüm fonksiyonları ile çalışır şekilde idareye teslim etmekle yükümlü olduğu süredir Periyodik Bakım: Güvenlik Kamera Sistemi nin arızalanmasını önlemek ve verimliliğini artırmak amacıyla fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin kontrol edilmesi, teknik ömrünü tamamlayan bileşenlerinin değiştirilmesi, ayarlarının yapılması, temizlenmesi ve yağlaması hizmetidir Kısaltmalar GKS: Güvenlik Kamera Sistemi 2.3. Kapsam Bu teknik şartname, idari şartnamede belirtilen birlikte/birliklerde kurulu bulunan GKS nin faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla malzeme dahil periyodik bakım ve onarım hizmetlerinin yapılmasını kapsar. 3. İSTEK VE ÖZELLİKLER 3.1. Genel İstekler Periyodik bakım ve onarım hizmeti alınacak GKS ne ait alt maddelerde belirtilen hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır GKS nin kurulu bulunduğu birlik adı ve adresi GKS nin içerdiği ürün listesi Yüklenici, GKS ne ait donanım, yazılım ve altyapının periyodik bakımı ile arıza durumunda onarımını malzeme dahil olarak gerçekleştirecektir Periyodik bakım ve onarım hizmeti GKS nin kurulu bulunduğu birlikte ve Kullanıcı Birlik personelinin nezaretinde gerçekleştirilecek, bulunduğu yerde bakım ve onarım imkanı bulunmayan malzemeler (veri kaydedilmiş hard diskler hariç), EK-A daki form düzenlenerek bakım ve onarımı yapılmak üzere Yüklenici ye teslim edilecektir GKS ne ait donanım, yazılım ve altyapının birlik dışına çıkarılması ile ilgili hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır Periyodik bakım ve onarımda değiştirilen malzemeler üzerinde şekil bozukluğu, kırık, çatlak ve korozyon olmayacaktır

3 Periyodik bakım ve onarım amacıyla kullanılacak cihaz, alet, araç, takım, avadanlık, sarf malzeme ve yazılım Yüklenici tarafından temin edilecektir Yüklenici, her periyodik bakım ve onarım faaliyeti sonrasında EK-A daki Periyodik Bakım-Onarım Servis Formu nu düzenleyecektir. Düzenlenecek formların idareye teslim edilmesi ile ilgili hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır Yüklenici, 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat esasına göre hizmet verecektir Eğitim ile ilgili hususlar, idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükteki TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dâhilinde, idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır Kodlandırma işlemi, yürürlükteki MSB Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır Teknik İstekler Arıza bildirimi ve usullerine yönelik hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır Onarım Süresi ve Müdahale Süresi idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır Arıza giderme işlemi, arızalı ünite/cihazın onarılması veya geçici olarak aynı marka ve model ünite/cihaz ile değiştirilmesi şeklinde olacaktır Yüklenici tarafından, aynı marka ve model ünite/cihaz temininin yapılamadığının üretici veya yetkili satıcısından alınan yazılı belge ile belgelendirilmesi durumunda, idare tarafından onaylanan muadil ünite/cihaz kullanılacaktır Arızalı ünite/cihazın idari şartnamede belirtilen süre içerisinde tamir edilememesi durumunda, arızalı ünite/cihaz idareye iade edilecek ve geçici olarak kullanılan ünite/cihaz idare mülkiyetine geçecektir Yüklenici, idari şartnamede belirtilen aralıklarla periyodik bakım yapacaktır Yüklenici, idari şartnamede belirtilen sürede Periyodik Bakım Planı nı hazırlayarak idarenin onayına sunacaktır Yüklenici periyodik bakım için, idari şartnamede belirtilen süre içerisinde, en az EK- B deki hususları içeren İş Standartları nı hazırlayarak idarenin onayına sunacak ve periyodik bakım, onaylı iş standartlarına göre gerçekleştirilecektir. 4. DENETİM VE MUAYENELER İÇİN NUMUNE ALMA 4.1. Denetim ve muayeneler, yürürlükteki TSK Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır Her bir periyodik bakım ve onarım hizmeti denetim ve muayeneye tabi tutulacaktır. 5. DENETİM VE MUAYENE 5.1. Genel Hususlar Denetim ve muayeneler, yürürlükteki TSK Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme tezgahı/aleti, sarf malzemeleri, doküman ve yardımcı personelin ve muayene masraflarının (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından karşılanması hususu, idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm tezgah ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya - 2 -

4 kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler esnasında Muayene ve Kabul komisyonuna ibraz edilecektir Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firmanın sorumlu olacağı hususu, idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır Yapılacak Muayeneler Göz muayenesi: Teknik şartnamenin 3 ncü maddesinde yer alan gözle kontrol edilmesi gereken hususların muayenesi yapılacaktır Ölçü Muayenesi: Teknik şartnamenin 3 ncü maddesinde yer alan ölçerek kontrol edilmesi gereken hususlar, amaca uygun ve kalibrasyonlu ölçü aleti kullanılarak kontrol edilecektir Fonksiyon Muayenesi: Teknik şartnamenin 3'üncü maddesinde yer alan fonksiyonel özellikler, malzemenin kullanımına yönelik olarak kontrol edilecektir. 6. EKLER 6.1. EK-A: Periyodik Bakım-Onarım Servis Formu 6.2. EK-B: Periyodik Bakım İşlemleri 7. YARARLANILAN KAYNAKLAR 7.1. Teknik şartnamede atıf yapılan doküman TAFICS PRJ.YNT.Ş (A), ve HKTŞ-K-056/5 numaralı teknik şartnameler

5 EK-A GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM-ONARIM SERVİS FORMU Birlik :... Arıza Bildirim Tarihi :.../.../... Saati :... Kullanıcı Personel Müdahale Tarihi :.../.../... Saati :... Arızanın Ayrıntılı Açıklaması : Onarım Tarihi :.../.../... Saati :... Yüklenici Personel Kullanıcı Personel Yüklenici Personel Kullanıcı Personel Arıza Bildiren İdareye ait Cihazın Cinsi/Adı: Marka/Model: Parça No : Muadil Olarak Verilen Cihazın (Verildiyse) Cinsi/Adı: Marka/Model: Parça No : FİRMA TEMSİLCİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR Yapılan İşin Açıklaması : TARİH :.../.../... İMZA : Ünvanı :... Servis Yeri :... TARİH İDARE/BİRLİK KULLANICI/SORUMLU PERSONELİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR Personel Adı Soyadı Yerinde Bakım Yapıldı Cihaz Teslim Alındı Cihaz Teslim Edildi Muadil Cihaz Teslim Edildi / Teslim Alındı.../.../....../.../....../.../....../.../... Açıklama CİHAZIN DURUMU : FAAL ( ) ARIZALI ( ) BİRLİK YETKİLİSİ O N A Y Rütbe : Görev :.../.../

6 PERİYODİK BAKIM İŞLEMLERİ EK-B 1. Kamera ve donanımlarının, gözle kontrolü yapılacak, kırılmış veya çatlamış olan parçalar değiştirilecektir. 2. Bakımı yapılan kameranın görüntüsünde buğulanma var ise fan ve ısıtıcının kontrolleri yapılacak, çalışmayanlar yenisi ile değiştirilecektir. 3. Kameraların cam ve varsa muhafazalarının temizliği yapılacak, yön ayarı bozulan kameraların yön ayarı yapılacaktır. 4. Kameraların netlik ayarları kontrol edilecek, netlik ayarı bozuk olanlar düzeltilecektir. 5. Hareketli kameraların pan ve tilt fonksiyonları kontrol klavyesi üzerinden kontrol edilecek, arızalı olanlar tamir edilecektir. 6. Zoom ve focus özelliği olan kameraların fonksiyonları kontrol klavyesi üzerinden kontrol edilecek, fonksiyonunu yerine getirmeyenler tamir edilecektir. 7. Kamera direklerindeki mevcut kutular temizlenecektir. 8. Kayıt cihazlarının kablo bağlantıları kontrol edilecek sorunlu olanlar düzeltilecektir. 9. Tüm kameraların verdiği görüntü ekranda test edilecek, görüntü vermeyen kameralardaki aksaklıklar giderilecektir. 10. Tüm kameraların kayıt yaptığı, ekran üzerinden kontrol edilecek, kayıt yapmayan kameraların kayıt yapması sağlanacaktır. 11. Cihazların bulunduğu ortamların hava sıcaklıkları kontrol edilecek, cihazların dokümanlarında belirtilen sıcaklık değerleri sağlanacaktır. 12. Kabinetlerin fanlarının çalıştığı kontrol edilecek, bozuk olanlar yenisi ile değiştirilecektir. 13. Sistemdeki cihazların tarih ve saat ayarları kontrol edilecek, farklı olanlar düzeltilecektir

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-12 (B) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK ŞARTNAME HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2003 T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MTKY. : 3958-462

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL YÖNERGESİ ANKARA 2006-1 - MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY.: 202-4 (C) TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ MAL ALIMLARI KALİTE GÜVENCE HİZMETLERİ YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIM EVİ 2008 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) II D A Ğ I

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 2 Ekim 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27717 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TALEP fcliktari BİRİMİ

TALEP fcliktari BİRİMİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TAŞINIR KAYIT KODU* 17 *Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır. TALEP fcliktari BİRİMİ B BLOK HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIMI

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK TAŞINABİLİR HEMOGLOBİN TAYİN SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ....1 2. TAŞINABİLİR

Detaylı

2 Ekim 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27717 YÖNETMELĐK

2 Ekim 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27717 YÖNETMELĐK 2 Ekim 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27717 YÖNETMELĐK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: TAKOGRAF CĐHAZLARI SERVĐS HĐZMETLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28204 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TAKOGRAF CİHAZLARI SERVİS HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

14 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28204 YÖNETMELİK

14 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28204 YÖNETMELİK 14 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28204 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TAKOGRAF CĠHAZLARI SERVĠS HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ 4 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28755 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL

TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL TEKNİK ŞARTNAMELER BÖLÜM 1: GENEL 1. BÖLÜM GENEL Madde Sayfa No 1.1. İŞ KAPSAMI 1 1.2. PROJE YÖNETİMİ 2 1.2.1. Yüklenicinin Örgütlenişi ve İş Programı 2 1.2.2. İlerleme Raporu 3 1.2.3. Emniyet 3 1.2.4.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi.

Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti. - Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/veya ilgili direktif şartname listesi. Teknik Dosya İçeriği, Kullanma Klavuzu, CE İşareti Teknik dosya içeriğinde aşağıda belirtilen hususları içerir; - Ürüne ait genel tanımlama, - Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin

Detaylı

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ARAÇ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitenin Araç İşletme Müdürlüğünün emrinde

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı