Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları Dijital İçerik Kindle Store. Dijital İçeriğin Kullanılması. Kısıtlamalar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları Dijital İçerik Kindle Store. Dijital İçeriğin Kullanılması. Kısıtlamalar."

Transkript

1 Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları BU ANLAġMA SĠZĠNLE AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (YAN KURULUġLARI DA DAHĠL OLMAK ÜZERE, "AMAZON" VEYA "BĠZ") ARASINDA DÜZENLENMĠġTĠR. LÜTFEN UYGULAMAYI KULLANMADAN ÖNCE BU LĠSANS ANLAġMASINI VE KULLANIM KOġULLARINI, AYRICA KINDLE FOR IPHONE/IPAD ("UYGULAMA") VE BUNUNLA BAĞLANTILI TÜM HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN KURALLARIN VE POLĠTĠKALARIN (AMAZON.COM WEB SĠTESĠNDE VEYA KINDLE STORE DA VE ALTINDA BULUNAN AMAZON.COM GĠZLĠLĠK BĠLDĠRĠMĠNDE BELĠRTĠLEN TÜM KURALLAR VEYA KULLANIM HÜKÜMLERĠ DE DAHĠL (BĠRLĠKTE "ANLAġMA") ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAYACAK ġekġlde) TAMAMINI OKUYUN. UYGULAMAYI KULLANARAK BU ANLAġMA KOġULLARININ SĠZĠN AÇINIZDAN BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL EDERSĠNĠZ. BU ANLAġMANIN KOġULLARINI KABUL ETMĠYORSANIZ UYGULAMAYI KULLANMAMALISINIZ. Uygulama, kullanıcılara, tümü bu AnlaĢmanın koģullarına ve Ģartlarına tabi olacak Ģekilde kitap ve diğer materyalleri satın alma, indirme, göz atma ve okuma olanağı sağlayan bir elektronik okuma uygulamasıdır. "Hizmet", Amazon un Uygulama kullanıcılarına sunduğu yazılım, destek ve dijital içerik hizmetlerinin sağlanması anlamına gelir. Dijital İçerik Kindle Store. Kindle Store size, zaman zaman Amazon tarafından belirlenen kitapları ve diğer dijital hale getirilmiş elektronik içeriği (ayrı ve birlikte Elektronik İçerik ) indirme, görüntüleme ve kullanma olanağı sağlar. Dijital İçeriğin Kullanılması. Amazon, kendisi tarafından belirlenen ücreti (varsa) ödemenizden sonra size, söz konusu Dijital İçeriğin kalıcı bir kopyasını saklama ve bu Dijital İçeriği Uygulamayı indirdiğiniz iphone, ipad veya ipod touch ta (ayrı ve birlikte "iphone"), diğer Kindle uygulamalarında ve Amazon tarafından izin verilen diğer cihazlarda, ticari olmayan amaçlarla, yalnızca kişisel kullanımınız için sınırsız sayıda görüntüleme ve kullanma hakkını münhasır olmayan şekilde verir. Dijital İçerik, Amazon tarafından açıkça başka bir yol belirtilmediği sürece, bu Anlaşmaya istinaden size lisanslanmış olarak kabul edilecektir. Kısıtlamalar. Başka türlüsü özellikle belirtilmedikçe, Dijital İçerik veya bunun herhangi bir bölümünü hiçbir üçüncü şahsa satamaz, kiralayamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, alt lisansını veremez veya söz konusu içerik ve bölümler üzerindeki haklarınızı üçüncü şahıslara başka bir şekilde devredemezsiniz ve Dijital İçerik üzerindeki herhangi bir mülkiyet bildirimini ya da etiketini çıkaramazsınız. Ayrıca Dijital İçeriği korumak için kullanılan güvenlik özelliklerini atlayamaz, değiştiremez, bozamaz veya engelleyemezsiniz; başkalarını bu eylemlere teşvik edemez, bunlara yardımcı olamaz veya izin veremezsiniz. Kablosuz Erişim Ücretleri. Uygulamanın bazı işlevleri veri erişimi gerektirir ve iphone unuzun veri erişimi sağlayıcısı, Uygulama kullanımınız ile bağlantılı olarak sizden veri erişim ücreti talep edebilir. Kullandığınız veri erişim servislerinin ücretleri yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.

2 Uygulama Tanımlar. Uygulama (a) Amazon a veya üçüncü şahıslara ait ve ilk indirdiğinizde Uygulamanın parçası olan veya güncelleme/yükseltme süreçlerine ilişkin başka koşullar üzerine anlaşılmadığı sürece, Amazon un güncellemeler/yükseltmeler olarak sunduğu tüm yazılımları ve (b) Uygulamanın herhangi bir çevrimiçi veya diğer elektronik dokümantasyonunu kapsar. Uygulamanın Kullanılması. Amazon bu Anlaşmanın şartlarına ve koşullarına istinaden size, Uygulamayı iphone unuza kurmak ve kullanmak için devredilemez ve münhasır olmayan sınırlı kişisel kullanım lisansı vermektedir. Uygulamayı yalnızca iphone unuzda kullanabilirsiniz. Uygulamayı, başka bir cihaz veya bilgisayarda kullanmak üzere bileşenlerine ayıramazsınız, başka bir cihazda kullanmak üzere aktaramazsınız ya da Uygulamayı veya herhangi bir parçasını bir ağ üzerinde kullanamazsınız ve Uygulama üzerindeki herhangi bir hakkınızı tamamen veya kısmen satamaz, kiralayamaz, finansal kiralayamaz, ödünç veremez, dağıtamaz, alt lisansını veremez veya başka türlü devredemezsiniz. Tersine Mühendislik, Kaynak Koda Dönüştürme, Parçalara Ayırma İşlemleri Yapılamaz ve Amacı Dışında Kullanılamaz. Uygulamayı tümüyle veya kısmen değiştiremez, tersine mühendislik uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez veya parçalara ayıramazsınız, başkalarını bu eylemlere teşvik edemez, bunlara yardımcı olamaz veya izin veremezsiniz. Uygulamadan türev çalışmalar oluşturamaz veya Uygulamanın işlevlerinden herhangi birini atlayamaz, değiştiremez, bozamaz veya karıştıramaz ya da Uygulamanın herhangi bir dijital hak yönetimi işlevselliğine ilave yapmak veya başkasının yerine geçmek de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Uygulamanın işlevlerinden veya güvenlik özelliklerinden veya işlevsel olarak Uygulamaya bağlı mekanizmalardan herhangi birini amacı dışında kullanamazsınız. Otomatik Güncellemeler. Amazon, Uygulamanızı güncel tutmak amacıyla size otomatik olarak Uygulama güncellemelerini/yükseltmelerini sağlayabilir. İhracat Düzenlemeleri. Birleşik Devletler Ticaret Bakanlığı nın ve diğer Birleşik Devletler makamlarının ve yabancı mercilerin ihracat ve yeniden ihracata ilişkin tüm kısıtlamalarına ve düzenlemelerine uymayı ve Uygulamayı yasak bir ülkeye aktarmamayı veya başkalarını buna teşvik etmemeyi ya da bu gibi kısıtlamaları veya düzenlemeleri ihlal eden kişilere yardımcı olmamayı veya izin vermemeyi kabul edersiniz. Resmi Son Kullanıcılar. Uygulama, 48 C.F.R veya 48 C.F.R de kullanıldığı anlamıyla Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Dokümantasyonu ndan meydana gelen, 48 C.F.R deki tanımına uygun ir Ticari kalem dir. Bu hükümler uyarınca, Uygulama Birleşik Devletler Resmi son kullanıcılarına yalnızca (a) Ticari kalem olarak ve (b) yalnızca bu Anlaşmanın şartlarına ve koşullarına istinaden diğer tüm son kullanıcılara verilen haklar temelinde lisanslanmaktadır. Genel

3 Yasa Dışı Kullanım ve Daimi Hak İddiası Yasaktır. Uygulamayı, Hizmeti veya Dijital İçeriği yasa dışı amaçlarla kullanamazsınız. Bu Anlaşma ile verilen lisans hakkının, Amazon veya tedarikçilerinin fikri mülkiyet haklarının veya üzerindeki tasarruflarının size devredilmesi anlamına gelmediğini kabul edersiniz. Uygulama size satılmamış, kullanım lisansı verilmiştir ve bu lisans münhasır değildir. Alınan Bilgiler. Uygulama Amazon a kendisi, Hizmet etkileşimi ve Uygulamayı kullanarak eriştiğiniz içerik ve içerik kullanımınız (okunan son sayfanın otomatik olarak işaretlenmesi ve içerik silme işlemleri gibi) ile ilgili bilgi sağlayacaktır. Uygulamayı kullanırken aldığınız notlar, sayfa işaretlemeleri, vurgulamalar veya benzeri işaretlemeler veya sağladığınız diğer bilgiler ABD deki sunucularda saklanabilir. Aldığımız bu bilgiler Amazon.com Gizlilik Bildirimi ne tabidir. Patentler. Uygulama ve/veya Uygulama ile bağlantılı olarak kullanılan yöntemler bir veya daha fazla patente veya patent başvurusuna konu olmuş olabilir. Hizmet Değişiklikleri. Amazon istediği zaman Hizmeti değiştirme, askıya alma ve sürdürmeme hakkını saklı tutar ve Amazon bu hakkını kullanması durumunda size karşı yükümlü olmayacaktır. Fesih. Bu Anlaşma'nın şartlarına uymadığınız takdirde, bu Anlaşmaya istinaden size verilen haklar Amazon tarafından bildirimde bulunulmadan otomatik olarak feshedilecektir. Böyle bir fesih durumunda, her türlü Uygulama kullanımınızı durdurmalısınız. Ayrıca, Amazon bildirimde bulunmadan ve size herhangi bir ücret geri ödemesi yapmadan, Hizmet veya Dijital İçeriğe erişiminizi derhal sonlandırabilir. Amazon'un bu Anlaşma koşullarına kesin olarak uymanız için ısrar etmemesi veya zorlayıcı olmaması haklarından feragat ettiği anlamına gelmez. Sorumluluk Reddi. UYGULAMA, HİZMET VE DİJİTAL İÇERİĞİ RİSKİ KENDİNİZE AİT OLMAK ÜZERE KULLANDIĞINIZI AÇIK OLARAK BEYAN VE KABUL EDERSİNİZ. UYGULAMA, HİZMET VE DİJİTAL İÇERİK, HER TÜRLÜ HATASI İLE "OLDUĞU GİBİ" ESASINDA SAĞLANMAKTADIR; AMAZON, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, HAKKIN KULLANDIRILMASI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARINI İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK ŞEKİLDE ZIMNİ VEYA AÇIK HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. AMAZON VEYA AMAZON UN YETKİLİ BİR TEMSİLCİSİ TARAFINDAN SÖZLÜ VEYA YAZILI OLARAK SAĞLANAN HERHANGİ BİR BİLGİ VEYA ÖNERİ HİÇBİR ŞEKİLDE GARANTİ NİTELİĞİ TAŞIMAZ. BAZI ÜLKELERDE ZIMNİ GARANTİ SORUMLULUĞUNUN REDDİNE İZİN VERİLMEMEKTEDİR. BU YASALAR SİZİN ÜLKENİZDE DE GEÇERLİYSE, YUKARIDAKİ SORUMLULUK RETLERİNDEN, HARİÇ TUTMALARDAN VEYA SINIRLAMALARDAN BAZILARI VEYA TÜMÜ SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR VE EK BAZI HAKLARINIZ OLABİLİR.

4 Yükümlülük Sınırlaması. YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE NE AMAZON NE TEDARİKÇİLERİ NE DE LİSANS VERENLERİ, AMAZON BÖYLE BİR ZARAR OLASILIĞINA KARŞIN UYARILMIŞ OLSA DAHİ, UYGULAMANIN YA DA BAĞLANTILI BİR ÜRÜNÜN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN KÂR, GELİR, VE VERİ KAYBINA BAĞLI ZARARLAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİNİN İHLALİNDEN, SÖZLEŞMENİN İHLALİNDEN, İHMAL, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA UYGULAMA, HİZMET VEYA DİJİTAL İÇERİĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN HERHANGİ BAŞKA BİR YASAL KURAMDAN KAYNAKLANAN ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLAR NEDENİYLE SİZİN NEZDİNİZDE YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAZ. HER DURUMDA AMAZON UN BU ANLAŞMAYA İSTİNADEN TÜM YÜKÜMLÜLÜĞÜ DİJİTAL İÇERİK İÇİN FİİLEN ÖDENEN TUTAR İLE SINIRLIDIR. BAZI ÜLKELERDE ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN YÜKÜMLÜLÜK SINIRLARI DIŞINDA BIRAKILMASINA VEYA SINIRLANMASINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR. BU YASALAR SİZİN ÜLKENİZDE DE GEÇERLİYSE, YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMALARDAN VEYA SINIRLAMALARDAN BAZILARI VEYA TÜMÜ SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR VE EK BAZI HAKLARINIZ OLABİLİR. Washington Yasaları Geçerlidir. Bu Anlaşma, devletler özel hukuku ilkeleri dikkate alınmaksızın Washington Eyaleti yasalarına tabidir ve Amazon ile aranızda çıkabilecek her türlü anlaşmazlık söz konusu yasalar çerçevesinde ele alınacaktır. Anlaşmazlıklar. Herhangi bir şekilde Kindle Store un ziyaret edilmesine veya Amazon tarafından satılan veya dağıtılan ürünler ya da hizmetlerle ilgili olarak bir veya daha fazla üçüncü şahıs adına talep edilecek toplam tazminatın $ ı geçmesi durumunda, buna konu olan anlaşmazlık Washington, King İlçesi ndeki herhangi bir eyalet mahkemesine veya federal mahkemeye intikal ettirilecektir. Söz konusu mahkemelerin münhasır yargılama yetkisini ve mahkemenin burada görülmesini kabul edersiniz. Bölünebilirlik. Taraflar, bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz kılınması veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda Anlaşmanın bölünebilir olduğunu ve bu durumun kalan şartların ve koşulların geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyeceğini kabul eder. Değişiklik. Amazon yalnızca kendi takdirine bağlı olarak bu Anlaşmanın herhangi bir şartını değiştirme hakkını saklı tutar; değiştirilen hükümler Kindle Store da veya Amazon.com web sitesinde yayınlanır. Böyle bir değişikliğin yürürlüğe girmesini izleyen dönemde Uygulamayı kullanmanız, söz konusu değişikliğin kendiniz için bağlayıcılığını kabul etmeniz anlamına gelir. İrtibat Bilgileri. Bu Anlaşma ile ilgili olarak Amazon.com, Attn: Legal Department, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA, adresine yazarak Amazon ile irtibat kurabilirsiniz Amazon.com, Inc. veya yan kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Amazon, Amazon a logosu, Amazon.com logosu, AmazonKindle logosu, Kindle ve Whispersync Amazon Technologies, Inc veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır.

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR.

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. ADOBE Kişisel Bilgisayar Yazılımı Lisans Anlaşması 1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. 1.1 GARANTİ REDDİ: YAZILIM VE DİĞER BİLGİLER SİZE OLDUĞU GİBİ TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE

Detaylı

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI BU YAZILIMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK VEYA BU YAZILIMA ERİŞEREK BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI BAŞKA BİR KİŞİ, ŞİRKET VEYA

Detaylı

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir.

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir. SİZ VE RCI EUROPE ARASINDAKİ ANLAŞMA Bu Web sitesi RCI Europe ("RCI", "biz", "bizim") tarafından size sunulmaktadır. Bu Web sitesini kullanmanız ve bu Web sitesinde yayımlanan hükümleri, koşulları ve bildirimleri

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ

TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ Bu Kullanım Hakları Sözleşmesi; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu na (TÜBİTAK) bağlı bir AR GE Kolaylık

Detaylı

ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi

ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi Bu ActivEngage Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi (bu "Sözleşme"), Müşteri'nin ikamet ettiği Bölge tarafından belirlendiği şekliyle

Detaylı

YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI

YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI YASAL BEYAN & GİZLİLİK POLİTİKASI Bu site, Türkiye yasalarına göre kurulmuş olan, kayıtlı ofisi Bankalar Caddesi Bozkurt Han No:3 D:3 Karaköy Beyoğlu, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan, Boğaziçi Kurumlar

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Koalay.com web sitesi ( Site ), tüm hakları Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. a ( Telesure ) ait olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat ve

Detaylı

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesi ("Sözleşme"), StorageCraft Technology Corporation ("StorageCraft") ile Sizin aranızda yasal ve icra edilebilir bir sözleşmedir

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

ŞARTLAR ve KOŞULLAR CRITEO HİZMETİ

ŞARTLAR ve KOŞULLAR CRITEO HİZMETİ ŞARTLAR ve KOŞULLAR CRITEO HİZMETİ Bu Şartlar ve Koşullar ve Ülke Planı ( Şartlar ) Criteo SA ile Müşteri arasındadır ve Criteo Hizmeti hükümleri için geçerlidir. Criteo SA bu Şartları kendi adına ve diğer

Detaylı

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR 1. Giriş SPOTZER MEDIA GROUP B.V. MERKEZ AMSTERDAM HOLLANDA İSTANBUL MERKEZİ ŞUBESİ ( Spotzer ) küçük ve yerel işletmeler için dijital reklam ürünleri, dijital reklam hizmetleri

Detaylı

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BLACKBERRY ĐNTERNET SERVĐSĐ SON KULLANICI ANLAŞMASI AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR. HERHANGĐ BĐR NEDENLE ANLAŞMANIN TAMAMINI BLACKBERRY HANDHELD ALETĐNĐZDEN OKUYAMAZSANIZ,

Detaylı

için de (bu öğelere baģka koģullar eģlik etmediği sürece) geçerlidir. BaĢka koģulların eģlik etmesi halinde diğer koģullar geçerli olacaktır.

için de (bu öğelere baģka koģullar eģlik etmediği sürece) geçerlidir. BaĢka koģulların eģlik etmesi halinde diğer koģullar geçerli olacaktır. MICROSOFT YAZILIM LĠSANSI KOġULLARI WINDOWS 7 PROFESSIONAL Bu lisans koģulları sizinle; Yazılımı bilgisayarla birlikte dağıtan bilgisayar üreticisi veya Yazılımı bilgisayarla birlikte dağıtan yazılım yükleyicisi

Detaylı

ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI

ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI ibillboard GENEL HÜKÜM VE KOŞULLARI Bu genel hüküm ve koşullar (bundan böyle sözleşme veya hüküm ve koşullar olarak anılacaktır) Gayrettepe Mahallesi, Fahri Gizden Sk. Işık Apt. N:15 D:2 Gayrettepe, Şişli,

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME SİSTEMLERİ A.Ş. GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLARI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURK ELEKTRONİK PARA ve ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SÜREKLİ ÖDEME İLİŞKİLERİ GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR ÇERÇEVE

Detaylı

Parental Controls. Sürüm: 6.0. Kullanıcı Kılavuzu

Parental Controls. Sürüm: 6.0. Kullanıcı Kılavuzu Parental Controls Sürüm: 6.0 Kullanıcı Kılavuzu Yayın: 2012-06-27 SWD-20120627161916757 İçindekiler... 4 Gereksinimler... 4 Hakkında... 4 nin PIN'ini unuttum... 5 Yasal bildirim... 5 Gereksinimler BlackBerry

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ 1. GENEL 1.1 Tedarikçi, bir satın alma siparişini kabul ederek ve/veya bunu gerçekleştirerek bu belgede belirtilen satın alma kayıt ve şartlarına

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı);

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı); TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE AKKUYU SAHASI NDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI GİRİŞ Türkiye

Detaylı

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (b) (c) Projenin Sözleşmenin

Detaylı

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6

İçindekiler: Giriş. Giriş 2. Tanımlar 3. Bir ASG olmak 4. ASG'lerin Genel Sorumlulukları ve Yükümlülükleri 6 Z İ N D E YA Ş A M EV G Ü Z E L L İ K S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K Z İ N D E YA Ş A M S İ Z İ N İ Ş İ N İ Z EV G Ü Z E L L İ K AMWAY İŞ KURALLARI Z İ N D E YA Ş A M İçindekiler:

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 Sayılı Yasa) Madde 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 47 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 33, 34, 36,

Detaylı

2. Kısıtlanan Durumlar:

2. Kısıtlanan Durumlar: GÖKTÜRK-2 VERİLERİ LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesinde, Ek te gönderilen Göktürk-2 verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler için kullanım esaslarını belirleyen sözleşme maddeleri yer

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı