ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK. Sorularınıza Cevaplar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK. Sorularınıza Cevaplar"

Transkript

1 ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK Sorularınıza Cevaplar

2 2 Türk Kızılayı Ataç-1 Sokak No:32 Yenişehir, Ankara T (0) F (0) Uluslararası Kızılhaç Komitesi International Committee of the Red Cross (ICRC) 19 Avenue de la Paix 1202 Cenevre, İsviçre T F E-posta: ICRC, İngilizce orjinal baskı Ekim 2002, ikinci baskı Aralık 2004 ten Türkçe ye çevrilmiştir.

3 TÜRK KIZILAYI Tarihçesi Hasta ve yaralı askerlere yardım amacıyla Başkomutan Ömer Paşa, kendi başkanlığında bir kurul kurarak çalışmalara başlamış ve 11 Haziran 1868 tarihinde bir taahhütname hazırlayarak, Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti (Hasta ve Yaralı Askerlere Yardım Derneği) adıyla bugünkü Kızılayımız kurulmuştur da hilali amblem alıp, adını da Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti olarak değiştirmiş ve aynı yıl başlayan Osmanlı Rus Savaşı nda büyük hizmetler vermiştir. 29 Ekim 1923 te Cumhuriyet in ilanından sonraki ilk genel kurulda adı Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti olarak değiştirilmiştir. Cemiyetin 28 Nisan 1935 te toplanan genel kongresinde, yüksek koruyucusu Atatürk tarafından verilen Kızılay adı oy birliğiyle kabul edilmiş ve adı Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak değişmiştir. Dernek, Ulu Önder Atatürk ün himayesinde sağlık ve sosyal yardım alanlarındaki hizmetlerini daha da geliştirmiştir. 22 Eylül 1947 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanan tüzük ile kuruluşun adı Türkiye Kızılay Derneği olarak onaylanmıştır. Türk Kızılayının tarihi, kuruluşundan bugüne birçok savaş ve afetlerde yürüttüğü üstün hizmetlerle doludur. Bu konuda birçok yayını bulunan Türk Kızılayı, ilgi duyan herkesle bu yayınları paylaşmaktadır. Osmanlı Rus Savaşı ndan, Çanakkale Savaşı na, Trablusgarp Savaşı ndan Balkan Savaşları na ve Türkiye Cumhuriyeti nin doğuşu olan Kurtuluş Savaşı na kadar. Teşkilat Yapısı ve Organları Kızılayın teşkilatı, Genel Merkez ve Şubeler olmak üzere iki kısımdır. Kızılayın Genel Merkez ve Şube Kurullarına seçilenler görevlerini fahri olarak (hiçbir ücret almadan) yürütürler. Genel Müdürlük organı ise atanmış profesyonel kadrolardan oluşmaktadır. Hizmetleri Afet Yönetimi ve bağlıları, dünyada meydana gelen ve dünya var oldukça da devam edecek insanlık acılarına karşı 7/24 saat esasıyla çalışmalarını yürütmektedir. Hizmet anlayışı ise değişim ve gelişimdir. Afet yönetimi döngüsü içinde tüm süreçleri yürütürken Kızılay, psikososyal destek ve eğitim faaliyetlerini de öncelikleri arasına alarak kaliteli hizmet anlayışını tüm toplumu kucaklayarak sürdürmektedir. Sosyal Hizmetlerini; sosyal yardımlar, yaşlı ve yaşlı bağışçılara verilen sağlık ve sosyal hizmetler, sosyal hizmet kuruluşları (huzurevleri, aşevleri, öğrenci yurtları, giysi yardım merkezleri, aile danışma merkezi) tarafından verilen hizmetler ile sosyal refaha yönelik geliştirilen ulusal programlar (vekâletle kurban, zekat modelleri) ve sosyal projeler çerçevesinde yürütmektedir. 32 İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEM) ile İlk Yardım Bilgilendirme Seminerleri ve İlk Yardım Eğitimleri (temel ilk yardım, standart ilk yardım, temel ilk yardım güncelleme, standart ilk yardım güncelleme ve ilk yardım eğitimci eğitimi) verilmektedir. Türk Kızılayı İlk Yardım Eğitimi uluslararası akreditasyonu olan bir programdır. Gençlik Hizmetlerini; gençlerimizin dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını kuvvetlendirmek; ayrım gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek; ilke ve değerlerine bağlı sağlıklı nesiller yetiştirilmesine aracı olmak; gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanmasına yönelik etkinlikler düzenlemek amacıyla yürütmektedir. Kan Hizmetlerini ise gönüllü ve sürekli kan bağışı anlayışını toplumun her kesimine yayıcı, eğitsel ve uygulamaya dönük faaliyetlerde bulunarak, toplumun ihtiyacı olan kanı; çağın gerektirdiği teknolojik olanakları kullanarak nitelikli, güvenli ve uluslararası standartlarda toplamak, toplum sağlığı açısından test etmek, bileşenlerine ayırarak saklamak, gerektiğinde en güvenli koşullarda dağıtımını sağlamak amacıyla yürütmektedir. Eğitim Hizmetlerini Gerek personel, üye ve gönüllülerine yönelik kurumsal eğitimleri ile gerekse toplumun zarar görebilirliğini en aza indirgemek amacıyla toplum tabanlı eğitim programlarıyla ulusal ve uluslar arası çapta yaygınlaştırmaktadır. Ayrıca; Teşhis ve Tedavi Hizmetleri, Kızılay Mineralli Su İşletmesi, Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi, Gayrimenkul İşletme ve Değerlendirme Yönetimi ile de hizmetlerini sunmaktadır.

4 ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ (THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS-ICRC) 1863 yılında beş İsviçre vatandaşı (Henry Dunant, Guillaume- Henry Dufour, Gustave Moynier, Louis Appia ve Thodore Maunoir) tarafından kurulan ICRC, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin kurucu üyesidir. ICRC yansız, tarafsız ve bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. 150 yıl önceki bir savaş sonrası doğmuştur. Benzeri olmayan bir kuruluştur. Görevi kendisine uluslararası topluluk tarafından verilmiştir. Çatışan taraflar arasında tarafsız bir aracı olarak görev alır. İnsancıl hukukun geliştiricisi ve koruyucusu olarak silahlı çatışmaların, iç karışıklıkların ve diğer iç şiddet durumlarının mağdurlarını korumak, onlara yardımcı olmak için çalışmalarda bulunur. ICRC, yaklaşık 80 ülkede faaliyette bulunmakta olup kadar personele sahiptir (2010). ICRC ve Kızılhaç-Kızılay Hareketi Uluslararası Kızılhaç Komitesi (The International Committee of the Red Cross ICRC) ve her ülkede bulunan Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (Federasyon) ile birlikte Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketini oluşturur. Kural olarak bu kuruluşların temsilcileri Cenevre Sözleşmelerine taraf devletlerin temsilcileri ile birlikte dört yılda bir Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansında bir araya gelir. ICRC çalışmalarının temeli Uluslararası silahlı çatışmalar sırasında ICRC, 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmesini ve 1977 tarihli I. Ek Protokolünü çalışmalarına temel alır (bkz. Soru 4). Bu antlaşmalar yaralı, hasta ve deniz kazası geçiren askeri personele yardım sağlama, savaş esirlerini ziyaret etme, sivillere yardım etme ve genel bir ifadeyle Uluslararası İnsancıl Hukukun koruma altına aldığı kişilerin Uluslararası İnsancıl Hukuka uygun muamele görmelerini sağlama gibi belirli faaliyetleri yürütme yetkisini ICRC ye verir. Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar sırasında ICRC dört Cenevre Sözleşmesinin ortak 3. Maddesini ve II. Ek Protokolünü çalışmalarına temel alır (bkz. Dizin). Ortak üçüncü madde ICRC ye, yardım faaliyetlerinde görev alma ve çatışmayla bağlantılı olarak tutuklanan kişileri ziyaret etme amacıyla çatışma halindeki taraflara hizmet sunma hakkını da tanır. ICRC, silahlı çatışma düzeyinde olmayan şiddet durumlarında (iç karışıklıklar ve diğer iç şiddet durumları), Kızılhaç-Kızılay Hareketi Ana Tüzüğünün diğer konularının yanı sıra ICRC ye insani girişim hakkını veren 5. Maddesini temel alır. Bu hak aynı zamanda uluslararası veya uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda da devreye girebilir. Bu maddelerin ve hukuk kurallarının tümü uluslararası topluluk tarafından (devletler gibi) ICRC ye verilen görevi oluşturur.

5 SORULARIN ÖZETİ 1. Uluslararası İnsancıl Hukuk nedir? 8 2. Uluslararası İnsancıl Hukukun temel kuralları nelerdir? Uluslararası İnsancıl Hukukun kökeni nedir? Hangi antlaşmalar Uluslararası İnsancıl Hukuku oluşturur? Kimler Cenevre Sözleşmeleri ile bağlıdır? Savaş açma hakkı (Jus ad bellum) ve savaş sırasındaki hukuk (Jus in belo) nedir? Uluslararası İnsancıl Hukuk hangi durumlarda uygulanabilir? Kimler içindir ve kimleri korur? Uluslararası İnsancıl Hukuk yeni çatışmalara uygulanabilir mi? Uluslararası İnsancıl Hukuk yeni gelişmelere nasıl ayak uydurur ve bu süreçte ICRC nin rolü nedir? Uluslararası İnsancıl Hukuk silahlı çatışma mağdurlarına malzeme yardımı bağlamında neler sağlar? Uluslararası İnsancıl Hukuk aile bağlarının yeniden kurulması konusunda ne der? Uluslararası İnsancıl Hukukun amblemin kullanımını düzenleyen hükümleri nelerdir? Uluslararası İnsancıl Hukuk mültecileri ve yerlerinden edilmiş insanları nasıl korur? Uluslararası İnsancıl Hukukun uygulanması için mevcut önlemler nelerdir? Uluslararası İnsancıl Hukuka saygıyı sağlamada ICRC'nin rolü nedir? Uluslararası İnsancıl Hukuk kapsamında savaş suçlularının kovuşturması nasıl yapılır? Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku arasındaki fark nedir? Uluslararası İnsancıl Hukuk Birleşmiş Milletler tarafından veya onun desteğiyle yürütülen barışı koruma ve barışı sağlama operasyonlarında uygulanır mı? Uluslararası İnsancıl Hukuk terörizm konusunda ne der? 43 Dizin 44 Kaynakça 45 7

6 8 ICRC Savaş alanındaki tüm yaralılara yardım 1 ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK NEDİR? Uluslararası İnsancıl Hukuk, Uluslararası Kamu Hukukunun (bkz. yan sayfa) büyük bir bölümünü oluşturur. Silahlı çatışma dönemlerinde muhasamata (savaşa) taraf veya artık taraf olmayanları korumaya, kullanılan savaş yöntem ve araçlarını sınırlandırmaya çalışan kurallardan oluşur. Daha net şekliyle, ICRC'nin silahlı çatışmalarda uygulanan Uluslararası İnsancıl Hukukla anlatılmak istenen uluslararası ya da uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalardan ortaya çıkan insani endişeleri çözüme ulaştırmayı hedefleyen uluslararası antlaşma veya örf-adet kurallardır. İnsani nedenlerle bu kurallar bir çatışmadaki tarafların kendi seçtikleri savaş yöntem ve araçlarını kullanma hakkını sınırlandırır, çatışmanın etkilediği ya da etkileyebileceği kişileri ve varlıkları korur (bkz. konuyla ilgili yararlı ek bilgiler içeren 3, 6 ve 17 nolu sorular). Cenevre ve Lahey Silahlı çatışma hukuku veya savaş hukuku olarak da bilinen Uluslararası İnsancıl Hukukun (bkz. yan sayfadaki Terminoloji ) iki ayrı dalı vardır. Bunlar: "Cenevre Hukuku" savaşa katılmayan veya savaş dışı kalmış askeri personeli ve siviller gibi muhasamata (savaşa) aktif olarak dahil olmayan kişileri korumak için oluşturulmuştur. "Lahey Hukuku" askeri operasyonların yönetiminde muhariplerin (savaşanların) hak ve yükümlülüklerini belirlemesinin yanında düşmana zarar verme yöntemlerini sınırlandırır. Uluslararası İnsancıl Hukukun iki dalı isimlerini düzenlendikleri şehirlerden alır. Uluslararası İnsancıl Hukukun her iki dalını birleştiren 1977 tarihli Ek Protokollerin kabulü ile bu ayrım günümüzde sadece tarihsel olup öğretici bir değere sahiptir. Kim kiminle savaşır? Uluslararası bir silahlı çatışma en az iki devletin silahlı kuvvetleri arasındaki savaşı ifade eder (Ulusal bağımsızlık mücadelelerinin uluslararası silahlı çatışma olarak sınıflandırıldığını belirtmek gerekir). Uluslararası nitelikte olmayan bir silahlı çatışma, bir devletin topraklarında düzenli silahlı kuvvetler ile teşhis edilebilir silahlı gruplar arasındaki ya da birbiriyle çatışan silahlı gruplar arasındaki muharebeyi ifade eder. Bir çatışmanın uluslararası olmayan bir silahlı çatışma olarak nitelendirilebilmesi için belli bir şiddete ulaşmış olması ve belli bir süredir sürmekte olması gerekir. İç karışıklıklar şiddet eylemlerinden kaynaklanan, yine de silahlı bir çatışmayı temsil etmeyen iç düzenin ciddi şekilde bozulması olarak tanımlanır (örneğin; isyanlar, karşıt gruplar arasında veya yetkililere karşı yapılan mücadeleler). U L U S L A R A R A Sı I N S A N CıL H U K U K

7 Grotius ve Devletler Hukuku Bugünkü deyişiyle Devletler Hukuku, "Uluslararası Kamu Hukuku" veya "Uluslararası Hukuk" terimleriyle aynı anlama gelir. Devletler arasındaki ve devletlerle uluslararası topluluğun diğer üyeleri arasındaki ilişkileri idare eden kurallar bütünüdür. Bir hukukçu ve diplomat olan Grotius (bkz. Dizin) Devletler Hukukunun kurucusudur. Avrupa da Hıristiyan kilisesini bölen reformlardan sonra Grotius hukukun artık ilahi adaletin bir ifadesi olmadığı ancak insan mantığının bir ürünü olduğu ve artık eylemden önce gelmediği fakat eylemden doğduğu görüşünü ortaya koymuştur. Buradan da uluslararası ilişkiler için birleştirici bir ilke bulma gereği ortaya çıkmıştır ki Devletler Hukuku bu ilkeyi sağlamıştır. De jure belli ac pacis adlı kitabında Grotius savaş hukukunun en sağlam temelleri arasında yer alan kuralları sıralamıştır. Terminoloji Uluslararası İnsancıl Hukuk, Silahlı Çatışma Hukuku ve Savaş Hukuku terimleri eşdeğer görülür. Uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve hatta devletler Uluslararası İnsancıl Hukuk (veya İnsancıl Hukuk) terimini kullanmayı tercih ederken diğer iki terim daha yaygın olarak silahlı kuvvetler tarafından kullanılır. Mülteciler Hukuku İnsan Hakları Hukuku Çatışmaların Barışçıl Çözümü ile İlgili Hukuk Kuralları Uluslararası İnsancıl Hukuk Deniz Hukuku Diplomatik İlişkiler ile İlgili Hukuk Kuralları Çevre Hukuku Hava Sahası ile İlgili Hukuk Kuralları Devletlerin Sorumlulukları ile İlgili Hukuk Kuralları Uluslararası Kuruluşlar ile İlgili Hukuk Kuralları Ekonomik İlişkiler ile İlgili Hukuk Kuralları Not: Yukarıdaki şekil, Uluslararası Kamu Hukukunun çeşitli dallarının sınıflandırılması veya derecelendirilmesi olarak yorumlanmamalıdır. Burada sadece en yaygın bilinen dallardan bazıları gösterilmiştir. 9

8 10 Thomas Pizer/ICRC "...silahlarını bıraktıkları ve teslim oldukları zaman düşman veya düşman tarafın mensubu olmaları bitmiştir ve artık yaşamlarını almak meşru değildir." 2 ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN TEMEL KURALLARI NELERDİR? Bir çatışmanın tarafları sivil halk ve varlıklara zarar vermemek için her zaman sivilleri ve muharipleri doğru biçimde ayırt etmelidir. Sivil halka ne bir bütün olarak ne de bireysel olarak saldırılır. Saldırılar sadece askeri nesnelere karşı yapılabilir. Muhasamata (savaşa) katılmayan veya muhasamat (savaş) dışı kalan kişilerin yaşamlarına, fiziksel ve manevi bütünlüklerine saygı gösterilmesi gerekir. Bu tür kişiler, hiçbir ayrım gözetilmeden her tür koşulda korunmalı ve insanca muamele görmelidir. Teslim olan veya savaş dışı kalan bir karşı taraf mensubunu öldürmek ya da yaralamak yasaktır. Ne çatışma tarafları ne de onların silahlı kuvvetlerinin mensupları savaş yöntem ve araçlarını sınırsızca seçme hakkına sahiptir. Gereksiz kayıp veya ölçüsüz acıya sebep olabilecek savaş araçlarının ve savaş yöntemlerinin kullanılması yasaktır. Yaralıların ve hastaların, onları kendi kuvvetlerinde bulunduran çatışma tarafınca toplanmaları, bakımlarının yapılması gerekir. Sağlık personeli ve sağlık tesisleri, vasıtaları ve donanımları ayrı tutulmalıdır. Beyaz bir fon üzerindeki Kızılhaç veya Kızılay amblemi bu tür kişileri ve nesneleri koruyan işaretlerdir ve bu işaretlere saygı gösterilmesi gerekir. Yaşamlarına, onurlarına, kişisel haklarına, siyasal, dinsel ve diğer inançlarına saygı gösterilmesi kendilerini karşı tarafın otoritesi altında bulan tutsak askerlerin ve sivillerin hakkıdır. Bu kişilerin her tür şiddet eylemine veya misillemeye karşı korunmaları gerekir. Bu kişiler aileleriyle haberleşme ve yardım alma hakkına sahiptir. Bu kişiler temel yasal güvencelerden yararlanmalıdır. ICRC tarafından düzenlenen bu kurallar Uluslararası İnsancıl Hukukun temelini özetlemektedir. Bu kurallar yasal bir belge gücüne sahip değildir ve hiç bir şekilde yürürlükteki antlaşmaların yerini almaları düşünülemez. Uluslararası İnsancıl Hukukun yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır (bkz. Dizin). U L U S L A R A R A Sı I N S A N CıL H U K U K

9 Uluslararası İnsancıl Hukukun temel ilkeleri 1864 tarihli ilk Cenevre Sözleşmesi kabul edilip geliştirilmeden önce Grotius (bkz. 5. sayfa ve Dizin) gibi hukukçular ve filozoflar çatışmaların düzenlenmesi ile ilgilenmişlerdir. 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau devletler arasında savaşın gelişimi konusunda aşağıdaki ilkeyi formüle etmekle büyük bir katkıda bulunmuştur: Savaş hiçbir şekilde insanın insanla ilişkisi değil devletler arasındaki bir ilişkidir. Burada kişiler insan olarak ya da yurttaş olarak değil asker olarak sadece tesadüf sonucu düşmandır ( ). Savaşın amacı, düşman devleti yıkmak olduğu için karşı tarafı savunanları silah taşıdıkları sürece öldürmek meşrudur, fakat silahlarını bırakıp teslim olur olmaz düşman olma veya düşmanın temsilcileri olma durumları sona erer ve tekrar yalnızca insan olurlar; onların canını almak artık meşru değildir yılında Fyodor Martens Uluslararası İnsancıl Hukukun kapsamadığı durumlar için şu ilkeyi ortaya koymuştur: ( ) siviller ve askerler, kurulu örf ve adetlerden, insanlık ilkelerinden ve halkın vicdanının emrettiklerinden kaynaklanan uluslararası hukuk ilkelerinin koruması ve yetkisi altındadırlar. Martens maddesi olarak bilinen yukarıdaki ilke 1977 tarihli I. Ek Protokolün 1. maddesinin 2. bendine dâhil edildiğinde, daha önceden yerleşmiş örf-adet hukukunun standart bir bölümü olarak dikkate alınmaktaydı (bkz. Dizin). Rousseau ve Martens insanlık ilkesini ortaya koyarken St. Petersburg Bildirgesinin yazarları (bkz. 10. sayfa ) ayırt etme, askeri gereklilik ve gereksiz acıların önlenmesi ilkelerini hem açıklıkla hem de dolaylı yoldan aşağıdaki gibi formüle etmişlerdi: Şu noktaların göz önüne alınması gerekir: ( ) Savaş sırasında devletlerin ulaşmaya çalışmaları gereken tek meşru hedef düşmanın askeri kuvvetlerini zayıflatmaktır. Bu amaçla mümkün olan en çok sayıda erkeği yaralamak yeterlidir. Yaralanan erkeklerin acılarını artırmak veya onların ölümünü kaçınılmaz kılmak için silahların gereksizce kullanımıyla bu hedefin dışına çıkılacaktır tarihli Ek Protokoller, bu ilkeleri özellikle ayırt etme ilkesini pekiştirmiş ve daha ayrıntılı hale getirmiştir: ( ) Çatışmada taraf olanlar her zaman sivil halk ile askerleri ve sivil nesneler ile askeri nesneleri birbirinden ayrı tutacaklar, operasyonlarını doğrudan askeri hedeflere yönelteceklerdir. (I. Protokolün 48. maddesi; ayrıca bkz. II. Protokolün 13. maddesi). Son olarak önem taşıyan orantılılık ilkesi birbirine uzak iki ilgi alanı arasında denge kurmaya çalışır, hakların veya yasaklamaların mutlak olmadığı bir zamanda bunlardan birisi askeri gereksinimin diğeri de insanlık gereksinimlerinin dikkate alındığı durumlarda ortaya çıkar (Ayrıca bkz. 9. sayfa). 11

10 12 Elchin Mamedov/ICRC "...güçlünün zayıfı ezmesini önlemek" 3 ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN KÖKENİ NEDİR? Bu soruyu yanıtlamak için başka sorular sormamız gerekir. Çağdaş Uluslararası İnsancıl Hukukun gelişinden önce silahlı çatışmaları hangi hukuk yönlendiriyordu? İlk önceleri silahlı çatışmaları düzenleyen örf-adete dayalı yazılı olmayan kurallar vardı. Daha sonraları çeşitli derecelerde ayrıntıyla hazırlanan iki taraflı antlaşmalar (karteller) yavaş yavaş yürürlüğe girdi. Savaşan devletler bazen çarpışmalar bittikten sonra bu antlaşmaları onayladılar. Ayrıca devletlerin kendi askerleri için çıkardıkları yönetmelikler de mevcuttu (bkz. yan sayfadaki Lieber Kanunu ). Bu nedenle, silahlı çatışmalarda uygulanabilen hukuk hem zaman hem de yer açısından sınırlıydı, sadece bir muharebe veya belirli bir çatışma için geçerliydi. Aynı zamanda kurallar da döneme, yere, ahlaka ve uygarlığa bağlı olarak çeşitlilik gösteriyordu. Çağdaş Uluslararsı İnsancıl Hukukun öncüleri kimlerdi? Çağdaş Uluslararası İnsancıl Hukukun doğuşunda önemli bir rol oynayan iki kişi; Henry Dunant ve Guillaume-Henry Dufour dur (bkz. 2. sayfa). Dunant, 1862 de yayımlanan Solferino Hatırası nda bu düşünceyi net olarak belirtmiştir. Kendi savaş deneyiminden güç alan General Dufour zaman kaybetmeden aktif manevi destek vermiş ve özellikle 1864 yılındaki Diplomatik Konferans a başkanlık etmiştir. Dunant: Belirli özel durumlarda, örneğin farklı milliyetlerden askerlik sanatının prensleri biraya geldiği zamanlarda ( ) bu kişilerin, fikir birliği sağlandıktan ve onaylandıktan sonra çeşitli Avrupa ülkelerinde yaralılara yardım için kurulan derneklere temel oluşturabilecek ihlal edilemez nitelikte bir sözleşmeyle kabul edilen bir uluslararası ilke belirlemek için bu tür kongrelerden yararlanmaları mümkün olabilir mi? Dufour (Dunant a hitaben): Sizin anlattığınız kadar canlı örnekler sayesinde savaş alanının görkeminin işkence ve gözyaşı bağlamında neler yarattığını görmemiz gerekir. Bu düşünce nasıl gerçeğe dönüştü? İsviçre Hükümeti, ICRC nin beş kurucu üyesinin teşvikiyle (bkz. 2. sayfa) 1864 Diplomatik Konferansını topladı. Bu konferansa savaş alanındaki silahlı kuvvetlere mensup yaralıların durumlarının iyileştirilmesi için Cenevre Sözleşmelerini kabul eden 16 devlet katıldı. Bu Sözleşme hangi yenilikleri getirdi? 1864 tarihli Cenevre Sözleşmesi çağdaş Uluslararası İnsancıl Hukukun temellerini oluşturdu. Bu Sözleşme nin başlıca nitelikleri şunlardır: Çatışmaların mağdurlarını korumak için geçerli yazılı evrensel kurallardır. U L U S L A R A R A Sı I N S A N CıL H U K U K

11 Çok taraflı yapısıyla bütün devletlere açıktır. Yaralı ve hasta askeri personele ayrım gözetmeden bakım sağlanması yükümlülüğünü getirir. Bir amblem kullanılarak (beyaz bir fon üzerinde bir Kızılhaç) sağlık personelinin, vasıtalarının ve donanımının işaretlenmesini ve bunlara saygı gösterilmesini sağlar. Düzenlenmeden önceki haliyle İnsancıl Hukuk 1863 yılında Kızılhaç ın kuruluşunun veya 1864 yılında ilk Cenevre Sözleşmesinin kabulünün bugün bildiğimiz haliyle Uluslararası İnsancıl Hukukun başlangıcı olduğunu iddia etmek yanlış olur. Tıpkı kendi kurallar dizisine sahip olmayan hiçbir toplum olmadığı gibi savaşın çıkışını ve sona erdirilmesini olduğu kadar savaşın nasıl yapıldığını da kapsayan bazı belirsiz veya belirli kuralları içermeyen hiçbir savaş olmamıştır. Bir bütün olarak ele alındığında ilkel halkların savaş uygulamaları günümüzde bilinen çeşitli türdeki uluslararası savaş kurallarını sergiler: düşman türlerini ayırt eden kurallar, koşulları belirleyen kurallar, savaşı başlatma ve bitirme formaliteleri ve yetkileri, savaşın yapılışında kişiler, zaman, yer ve yöntemlerdeki sınırlandırmaları belirten kurallar ve hatta savaşı bir bütün olarak yasadışı ilan eden kurallar. (Quincy Wright) İlk savaş kanunları çağımızdan yüzyıllarca önce büyük uygarlıklar tarafından bildirilmişti: Ben bu kanunları güçlünün zayıfı ezmesini önlemek için koyuyorum. (Babil Kralı Hammurabi) Mahabharata, İncil ve Kuran gibi pek çok eski metin karşı tarafa saygı gösterilmesi gerektiğini savunan kurallar içerir. Örneğin, Viqayet (Arapların İspanya da hüküm sürdüğü dönemin doruk noktası olan 13. yüzyılın sonlarına doğru yazılan bir metin) savaş için tam bir kanun içerir. Çok taraflı bir antlaşma biçimindeki 1864 tarihli sözleşme bu nedenle yaralıları, onlara bakım sağlayanları koruyan eski, parçalar halinde ve dağınık savaş kanunlarını ve yerleşmiş örf-adet kurallarını düzenli hale getirmiş ve güçlendirmiştir (bkz. yan sayfa). Lieber Kanunu Savaşın başlangıcından çağdaş Uluslararası İnsancıl Hukukun gelişine kadar savaşları düzenlemek için hazırlanan 500 den fazla kartel, davranış kuralları, sözleşme ve benzer metinler kaydedilmiştir. Nisan 1863 te yürürlüğe giren Lieber Kanunu (bkz. Dizin) da bunlar arasında yer alır. Bu Kanun mevcut savaş kanunları ve yerleşmiş uygulama kurallarını düzenli hale getirmeye yönelik ilk girişim olarak önem taşır. Bununla beraber (bir yıl sonra kabul edilen) ilk Cenevre Sözleşmesinden farklı olarak bu kanun yalnızca Amerikan İç Savaşı nda çarpışan Birlik Askerleri için hedeflendiğinden dolayı bir antlaşma statüsüne sahip değildir. 13

12 14 ICRC İkinci Dünya Savaşı sırasında, Varşova'daki Yahudi gettolarından aileler sürüldü. 4 HANGİ ANTLAŞMALAR ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKU OLUŞTURUR? 1864 tarihli ilk Cenevre Sözleşmesi ile başlayan çağdaş Uluslararası İnsancıl Hukuk aşamalı olarak gelişmiştir. Bu aşamaların tümü büyük çoğunlukla kendilerine şiddetle gereksinim duyulan zamanlarda belirli olaylardan sonra, silahlardaki gelişmelerden ve yeni çatışma tiplerinden kaynaklanan devamlı artan insani yardım gereksinimini karşılamak için ortaya çıkmıştır: 1864 Karadaki silahlı kuvvetlere mensup yaralıların durumlarının iyileştirilmesine dair Cenevre Sözleşmesi 1868 St. Petersburg Bildirgesi (savaş döneminde belirli mermilerin kullanımını yasaklar) 1899 Lahey Sözleşmeleri, kara savaşlarının kanun ve örf-adet kurallarına uyulması ve 1864 Cenevre Sözleşmesi ilkelerinin deniz savaşlarına uyarlanması tarihli Cenevre Sözleşmesinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi tarihli Lahey Sözleşmelerinin düzenlenmesi ve yeni Sözleşmelerin kabulü 1925 Cenevre Protokolü; asfeksi, zehirli ve diğer gazların ve bakteriyel savaş yöntemlerinin kullanımının yasaklanması 1929 İki Cenevre Sözleşmesi: 1906 tarihli Cenevre Sözleşmesinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi Savaş esirlerine yönelik muamele ile ilgili Cenevre Sözleşmesi (yeni) 1949 Dört Cenevre Sözleşmesi: I- Karadaki silahlı kuvvetlere mensup yaralıların durumlarının iyileştirilmesi II- Denizdeki silahlı kuvvetlerin yaralı, hasta ve deniz kazazedelerinin durumlarının iyileştirilmesi III- Savaş esirlerine yönelik muamele IV- Savaş döneminde sivil kişilerin korunması (yeni) 1954 Lahey Sözleşmesi, silahlı çatışma durumunda kültürel varlıkların korunması 1972 Bakteriyel (biyolojik) ve zehirleyici silahların geliştirilmesi, üretimi ve stoklanmasının yasaklanması ve tahribatı ile ilgili Sözleşme 1977 Dört Cenevre Sözleşmesine ek iki Protokol: uluslararası silahlı çatışmaların (I. Protokol) ve uluslararası olmayan silahlı çatışmaların (II. Protokol) mağdurlarının korunmasının güçlendirilmesi 1980 Ağır yaralanmaya neden olan ve ayrım yapmayan etkilere sahip olan belirli konvansiyonel silahların kullanımının yasaklanması veya sınırlandırılması ile ilgili Sözleşme ( CCW ). Şunları içerir: Belirlenemeyen parçalarla ilgili Protokol (I) Mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer araçların kullanımına yönelik yasaklama ve sınırlandırmalarla ilgili Protokol (II) Yangına neden olan silahların kullanımına yönelik yasaklama ve sınırlandırmalarla ilgili Protokol (III) U L U S L A R A R A Sı I N S A N CıL H U K U K

13 1993 Kimyasal silahların geliştirilmesi, üretilmesi, stoklanması ve kullanımının yasaklanması ve tahribatı ile ilgili Sözleşme 1995 Kör edici lazer silahları ile ilgili Protokol [1980 Sözleşmesinin IV. Protokolü (yeni)] 1996 Mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer araçların kullanımının yasaklanması veya sınırlandırılması ile ilgili yeniden düzenlenen Protokol [1980 Sözleşmesinin II. Protokolü (yeniden düzenlenmiş)] 1997 Antipersonel mayınların kullanımı, stoklanması, üretimi ve naklinin yasaklanması ve tahribatı ile ilgili Sözleşme 1998 Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü tarihli Konvansiyona ek Kültürel varlıklarla ilgili Protokol 2000 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki Ek Protokol 2001 CCW 1. maddesinde yapılan değişiklik Olayların Gerektirdiği Bu liste bazı silahlı çatışmaların Uluslararası İnsancıl Hukukun gelişiminde az veya çok etkisi olduğunu açıkça göstermektedir. Örneğin: Birinci Dünya Savaşı ( ) savaş yöntemlerinin kullanımının tamamen yeni olmasa da en azından o güne kadar görülmemiş derecede olduğunu göstermiştir. Bu yöntemler arasında zehirli gazlar, ilk hava bombardımanları ve yüz binlerce kişinin savaş esiri olarak tutulması yer alır ve 1929 antlaşmaları bu gelişmelere verilmiş bir karşılıktır. İkinci Dünya Savaşı nda ( ) eşit sayıda sivilin ve askerin öldürüldüğü görülmüştür. Birinci Dünya Savaşı nda bu oran 1/10 du da uluslararası topluluk bu trajik rakamlara özellikle de savaşın siviller üzerindeki korkunç etkilerine o zaman yürürlükte olan sözleşmeleri yeniden düzenleyerek ve yeni bir belgeyi kabul ederek karşılık vermiştir: Sivillerin korunması hakkında Dördüncü Cenevre Konferansı. Daha sonra 1977 de, Ek Protokoller 1949 Cenevre Sözleşmelerinin kısmen kapsadığı ulusal özgürlük savaşlarının insanlar üzerindeki etkilerine bir karşılıktı Sözleşmelerinin Kökeni 1874 yılında Rus Çarı II. Aleksander ın girişimiyle Brüksel de toplanan bir diplomatik konferans ta savaş kanunları ve uygulama kuralları ile ilgili uluslararası bir bildiri kabul edildi. Ancak orada bulunan hükümetlerden bazıları bir antlaşmaya bağlı olmayı istemedikleri için metin onaylanmadı. Böyle olsa da Brüksel Taslağı savaş kanunlarının yazılı hale getirilmesinde önemli bir aşama oluşturdu yılında 15. Uluslararası Kızılhaç Konferansı Tokyo da toplandı ve ICRC nin taslağını hazırladığı karşı tarafın topraklarında veya onun işgal ettiği topraklarda bulunan düşman uyruğundaki sivillerin durumu ve korunması ile ilgili bir uluslararası sözleşme onaylandı. Hükümetler bu sözleşmenin kabulüne karar verilmesi için bir diplomatik konferans toplanmasını reddettiğinden bu metinle ilgili olarak hiçbir uygulamada bulunulmadı. Sonuç olarak hepimizin sonuçlarını bildiği İkinci Dünya Savaşı sırasında Tokyo Taslağı uygulanmadı Protokollerinin Kökeni 1949 Cenevre Sözleşmeleri Uluslararası İnsancıl Hukukun gelişiminde önemli bir ilerlemeye neden oldu. Bununla birlikte sömürgeleşmenin sona ermesinden sonra yeni devletler hazırlanış aşamasında katkıda bulunmadıkları bir kurallar dizisine bağlı olmayı uygun görmediler. Dahası, savaşların yapılışıyla ilgili antlaşma kuralları 1907 tarihli Lahey Antlaşmalarından beri gelişme göstermemişti. Bununla beraber Cenevre Sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesi 1949 da kaydedilen bazı ilerlemeleri tehlikeye sokabileceğinden yeni metinlerin Cenevre Sözleşmelerine ek Protokoller şeklinde kabul edilmesi suretiyle silahlı çatışmaların mağdurlarına sağlanan korumanın güçlendirilmesine karar verildi (bkz. 20. sayfa) Cenevre Sözleşmeleri ve 1977 tarihli Ek Protokolleri yaklaşık 600 maddeyi içermekte olup Uluslararası İnsancıl Hukukun ana belgeleridir. 15

14 16 Luc Chessex/ICRC...Uluslararası İnsancıl Hukukun anlaşılması ve yaygınlaşması için çalışmak... 5 KİMLER CENEVRE SÖZLEŞMELERİ İLE BAĞLIDIR? Yalnızca devletler uluslararası antlaşmalara ve bu suretle Cenevre Sözleşmelerine ve Ek Protokollerine taraf olabilirler. Ancak bir silahlı çatışmanın tarafları, devlet olsun olmasın Uluslararası İnsancıl Hukuk kuralları ile bağlıdır sonu itibariyle dünya devletlerinin hemen hemen hepsi (194 devlet) Cenevre Sözleşmelerine taraftır. Bu antlaşmaların çok sayıda devlet tarafından kabul edilmiş olması onların evrenselliğini kanıtlar. Ek Protokollere gelince, 170 devlet I. Protokole, 165 devlet de II. Protokole taraftır. İmzalama, Onaylama, Katılma, Çekinceler, Ardıllık Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri gibi devletler arasındaki çok taraflı antlaşmalar iki ayrı prosedür gerektirir: a) İmzalamayı takiben onaylama İmzalama bir devleti bağlamaz, fakat devlet sonradan antlaşmayı onaylayarak ona uymayı resmi olarak garanti ettiğinde imzalama devleti antlaşmanın asıl anlamını yitirmesine yol açmayacak bir şekilde hareket etmeye zorlar. b) Katılma Bir antlaşma kabul edildiğinde o antlaşmanın metnini imzalamamış olan bir devletin onunla bağlı olmayı kabul etmesidir. Katılma onaylama ile aynı sonuçlara sahiptir. Bağımsızlığını yeni kazanmış bir devlet ardıllık bildirimi yoluyla bağımsızlıktan önce kendi topraklarında uygulanan bir antlaşmaya bağlı kalmak istediğini belirtir. Bu devlet aynı zamanda katılma veya ardıllıktan önce antlaşmaları inceleme sürecinde onların o dönem içinde geçici olarak uygulanması konusunda bir bildirimde bulunabilir. Bu prosedürler bağlamında ve belirli koşullar altında bir Devlet antlaşmanın belirli hükümlerini yasal uygulama alanı dışında bırakmak veya değiştirmek için antlaşmaya çekince koyabilir. Asıl şart, bu çekincenin antlaşmanın özünü teşkil eden temel öğelere aykırı düşmemesidir. Son olarak I. Protokolün 1. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki ulusal bağımsızlık hareketleri, I. Protokolün 96. maddesinin 3. fıkrasında belirlenen özel prosedürün takip edilmesi suretiyle sözleşmeleri ve protokolleri uygulamayı taahhüt edebilir. U L U S L A R A R A Sı I N S A N CıL H U K U K

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Lale Büyükgönenç Nasıl Bir Süreç İzledik? 2003: HEMAR-G Etik Komisyonu 2004-Ocak: Hemşirelik Deontoloji Tüzüğü Yazılmasına Karar Verilmesi 4-5 Haziran

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL İşbu Protokol'e Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı Andlaşması'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insan

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSLARARASI CEZA YARGILAMALARINDA CİNSEL SUÇLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985 Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345 Uluslararası

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

Optik ve Optometri ve Diğer İlgili Alanların Eğitiminde AEUSCO nun Rolü. Hilmar Bussacker Eski Başkan Yardımcısı İstanbul Haziran 2006

Optik ve Optometri ve Diğer İlgili Alanların Eğitiminde AEUSCO nun Rolü. Hilmar Bussacker Eski Başkan Yardımcısı İstanbul Haziran 2006 Optik ve Optometri ve Diğer İlgili Alanların Eğitiminde AEUSCO nun Rolü Hilmar Bussacker Eski Başkan Yardımcısı İstanbul Haziran 2006 Optik ve Optometri Eğitiminin Geleceği Konusunda AEUSCO nun Görüşü

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 34. Dünya Hekimler Toplantısı nda kabul edilmiş (Lizbon, Portekiz, Eylül/Ekim 1981), 47. Dünya Hekimler Birliği Kurultayı nda değişikliğe uğramış (Bali,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın

Detaylı

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarının

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN 1967 PROTOKOLÜ

MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN 1967 PROTOKOLÜ MÜLTECILERIN HUKUKI STATÜSÜNE ILIŞKIN 1967 PROTOKOLÜ IŞBU PROTOKOLE TARAF DEVLETLER, Cenevre'de 28 Temmuz 1951 tarihinde imzalanan Mültecilerin Hukuki Durumuna ilişkin Sözleşme'nin (bundan böyle Sözleşme

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 1.3.9. KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. BAŞLANGIÇ Genel Kurul, Eşitlik, güvenlik, özgürlük, bütün

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN

1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 1. BÖLÜM KAVRAM, TARİHÇE VE KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA KENDİ KADERİNİ TAYİN I. KENDİ KADERİNİ TAYİNİN ANLAMI...5 A. Terim Sorunu...8

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71 ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Prof. Dr. A. Gürhan Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı http://www.fisek.org Faks. 0312.395 22 71 İnsana verilen değerin bileşik göstergesi Güvence Sağlık Hak arama

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

2011 OCAK. 2010 Cu Fri. 2011 Cu Fri JANUARY. ARALIK DECEMBER Sa Tue. ŞUBAT FEBRUARY Sa Tue. Perşembe Thursday. Pazartesi Monday.

2011 OCAK. 2010 Cu Fri. 2011 Cu Fri JANUARY. ARALIK DECEMBER Sa Tue. ŞUBAT FEBRUARY Sa Tue. Perşembe Thursday. Pazartesi Monday. OCAK JANUARY Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

Siber Savaşın Hukuki Boyutu. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Siber Savaşın Hukuki Boyutu. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Siber Savaşın Hukuki Boyutu SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş hukuk kurallarını oluşturmadaki zorluklar Fiziksel güç ile birlikte, resmi veya kritik sivil web sitelerine veya ağlara yapılan saldırılar

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni

ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni ULUSLARÖTESİ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE ŞİRKET SOSYAL SORUMLULUĞU ÜZERİNE SÖZLEŞME 29 Kasım 2002 günü Roma da Eni SpA ile FILCEA-Cgil, FEMCA-Cisl, UILCEM-Uil

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER A Genel Kurul Dağıtım GENEL A/RES/53/144 8 Mart 1999 Elli üçüncü oturum Gündem maddesi 110 (b) GENEL KURUL KARARI [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] 53/144. Evrensel Olarak

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28172 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Amaç (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR IRYNA BONDARCHUK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/615) Karar Tarihi: 28/1/2015 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Alparslan

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 330/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 84/12 Başvurucular Kosova Emekliler ve İş Malulleri Bağımsız Sendikası adına Vıçıtırın Şube Başkanı Rifat Halili Emeklilerin

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Kapsam - Terimler

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Kapsam - Terimler Kapsam - Terimler K A P A M Kapsam u standard kuruluşun bağlamı dâhilinde bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması,sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için şartları kapsar. u standard

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAĐR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUKLARIN SĐLAHLI ÇATIŞMALARA DAHĐL OLMALARI KONUSUNDAKĐ ĐHTĐYARĐ PROTOKOL

ÇOCUK HAKLARINA DAĐR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUKLARIN SĐLAHLI ÇATIŞMALARA DAHĐL OLMALARI KONUSUNDAKĐ ĐHTĐYARĐ PROTOKOL ÇOCUK HAKLARINA DAĐR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUKLARIN SĐLAHLI ÇATIŞMALARA DAHĐL OLMALARI KONUSUNDAKĐ ĐHTĐYARĐ PROTOKOL Đşbu Protokol'e taraf Devletler, Çocuk haklarının geliştirilmesi ve korunması için çaba gösterilmesi

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı