ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK. Sorularınıza Cevaplar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK. Sorularınıza Cevaplar"

Transkript

1 ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK Sorularınıza Cevaplar

2 2 Türk Kızılayı Ataç-1 Sokak No:32 Yenişehir, Ankara T (0) F (0) Uluslararası Kızılhaç Komitesi International Committee of the Red Cross (ICRC) 19 Avenue de la Paix 1202 Cenevre, İsviçre T F E-posta: ICRC, İngilizce orjinal baskı Ekim 2002, ikinci baskı Aralık 2004 ten Türkçe ye çevrilmiştir.

3 TÜRK KIZILAYI Tarihçesi Hasta ve yaralı askerlere yardım amacıyla Başkomutan Ömer Paşa, kendi başkanlığında bir kurul kurarak çalışmalara başlamış ve 11 Haziran 1868 tarihinde bir taahhütname hazırlayarak, Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti (Hasta ve Yaralı Askerlere Yardım Derneği) adıyla bugünkü Kızılayımız kurulmuştur da hilali amblem alıp, adını da Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti olarak değiştirmiş ve aynı yıl başlayan Osmanlı Rus Savaşı nda büyük hizmetler vermiştir. 29 Ekim 1923 te Cumhuriyet in ilanından sonraki ilk genel kurulda adı Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti olarak değiştirilmiştir. Cemiyetin 28 Nisan 1935 te toplanan genel kongresinde, yüksek koruyucusu Atatürk tarafından verilen Kızılay adı oy birliğiyle kabul edilmiş ve adı Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak değişmiştir. Dernek, Ulu Önder Atatürk ün himayesinde sağlık ve sosyal yardım alanlarındaki hizmetlerini daha da geliştirmiştir. 22 Eylül 1947 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanan tüzük ile kuruluşun adı Türkiye Kızılay Derneği olarak onaylanmıştır. Türk Kızılayının tarihi, kuruluşundan bugüne birçok savaş ve afetlerde yürüttüğü üstün hizmetlerle doludur. Bu konuda birçok yayını bulunan Türk Kızılayı, ilgi duyan herkesle bu yayınları paylaşmaktadır. Osmanlı Rus Savaşı ndan, Çanakkale Savaşı na, Trablusgarp Savaşı ndan Balkan Savaşları na ve Türkiye Cumhuriyeti nin doğuşu olan Kurtuluş Savaşı na kadar. Teşkilat Yapısı ve Organları Kızılayın teşkilatı, Genel Merkez ve Şubeler olmak üzere iki kısımdır. Kızılayın Genel Merkez ve Şube Kurullarına seçilenler görevlerini fahri olarak (hiçbir ücret almadan) yürütürler. Genel Müdürlük organı ise atanmış profesyonel kadrolardan oluşmaktadır. Hizmetleri Afet Yönetimi ve bağlıları, dünyada meydana gelen ve dünya var oldukça da devam edecek insanlık acılarına karşı 7/24 saat esasıyla çalışmalarını yürütmektedir. Hizmet anlayışı ise değişim ve gelişimdir. Afet yönetimi döngüsü içinde tüm süreçleri yürütürken Kızılay, psikososyal destek ve eğitim faaliyetlerini de öncelikleri arasına alarak kaliteli hizmet anlayışını tüm toplumu kucaklayarak sürdürmektedir. Sosyal Hizmetlerini; sosyal yardımlar, yaşlı ve yaşlı bağışçılara verilen sağlık ve sosyal hizmetler, sosyal hizmet kuruluşları (huzurevleri, aşevleri, öğrenci yurtları, giysi yardım merkezleri, aile danışma merkezi) tarafından verilen hizmetler ile sosyal refaha yönelik geliştirilen ulusal programlar (vekâletle kurban, zekat modelleri) ve sosyal projeler çerçevesinde yürütmektedir. 32 İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEM) ile İlk Yardım Bilgilendirme Seminerleri ve İlk Yardım Eğitimleri (temel ilk yardım, standart ilk yardım, temel ilk yardım güncelleme, standart ilk yardım güncelleme ve ilk yardım eğitimci eğitimi) verilmektedir. Türk Kızılayı İlk Yardım Eğitimi uluslararası akreditasyonu olan bir programdır. Gençlik Hizmetlerini; gençlerimizin dayanışma, yardımlaşma ve şefkat duygularını kuvvetlendirmek; ayrım gözetmeksizin kardeşlik ve arkadaşlık bağlarını güçlendirmek; ilke ve değerlerine bağlı sağlıklı nesiller yetiştirilmesine aracı olmak; gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanmasına yönelik etkinlikler düzenlemek amacıyla yürütmektedir. Kan Hizmetlerini ise gönüllü ve sürekli kan bağışı anlayışını toplumun her kesimine yayıcı, eğitsel ve uygulamaya dönük faaliyetlerde bulunarak, toplumun ihtiyacı olan kanı; çağın gerektirdiği teknolojik olanakları kullanarak nitelikli, güvenli ve uluslararası standartlarda toplamak, toplum sağlığı açısından test etmek, bileşenlerine ayırarak saklamak, gerektiğinde en güvenli koşullarda dağıtımını sağlamak amacıyla yürütmektedir. Eğitim Hizmetlerini Gerek personel, üye ve gönüllülerine yönelik kurumsal eğitimleri ile gerekse toplumun zarar görebilirliğini en aza indirgemek amacıyla toplum tabanlı eğitim programlarıyla ulusal ve uluslar arası çapta yaygınlaştırmaktadır. Ayrıca; Teşhis ve Tedavi Hizmetleri, Kızılay Mineralli Su İşletmesi, Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesi, Gayrimenkul İşletme ve Değerlendirme Yönetimi ile de hizmetlerini sunmaktadır.

4 ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ (THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS-ICRC) 1863 yılında beş İsviçre vatandaşı (Henry Dunant, Guillaume- Henry Dufour, Gustave Moynier, Louis Appia ve Thodore Maunoir) tarafından kurulan ICRC, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin kurucu üyesidir. ICRC yansız, tarafsız ve bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. 150 yıl önceki bir savaş sonrası doğmuştur. Benzeri olmayan bir kuruluştur. Görevi kendisine uluslararası topluluk tarafından verilmiştir. Çatışan taraflar arasında tarafsız bir aracı olarak görev alır. İnsancıl hukukun geliştiricisi ve koruyucusu olarak silahlı çatışmaların, iç karışıklıkların ve diğer iç şiddet durumlarının mağdurlarını korumak, onlara yardımcı olmak için çalışmalarda bulunur. ICRC, yaklaşık 80 ülkede faaliyette bulunmakta olup kadar personele sahiptir (2010). ICRC ve Kızılhaç-Kızılay Hareketi Uluslararası Kızılhaç Komitesi (The International Committee of the Red Cross ICRC) ve her ülkede bulunan Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (Federasyon) ile birlikte Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketini oluşturur. Kural olarak bu kuruluşların temsilcileri Cenevre Sözleşmelerine taraf devletlerin temsilcileri ile birlikte dört yılda bir Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansında bir araya gelir. ICRC çalışmalarının temeli Uluslararası silahlı çatışmalar sırasında ICRC, 1949 tarihli dört Cenevre Sözleşmesini ve 1977 tarihli I. Ek Protokolünü çalışmalarına temel alır (bkz. Soru 4). Bu antlaşmalar yaralı, hasta ve deniz kazası geçiren askeri personele yardım sağlama, savaş esirlerini ziyaret etme, sivillere yardım etme ve genel bir ifadeyle Uluslararası İnsancıl Hukukun koruma altına aldığı kişilerin Uluslararası İnsancıl Hukuka uygun muamele görmelerini sağlama gibi belirli faaliyetleri yürütme yetkisini ICRC ye verir. Uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalar sırasında ICRC dört Cenevre Sözleşmesinin ortak 3. Maddesini ve II. Ek Protokolünü çalışmalarına temel alır (bkz. Dizin). Ortak üçüncü madde ICRC ye, yardım faaliyetlerinde görev alma ve çatışmayla bağlantılı olarak tutuklanan kişileri ziyaret etme amacıyla çatışma halindeki taraflara hizmet sunma hakkını da tanır. ICRC, silahlı çatışma düzeyinde olmayan şiddet durumlarında (iç karışıklıklar ve diğer iç şiddet durumları), Kızılhaç-Kızılay Hareketi Ana Tüzüğünün diğer konularının yanı sıra ICRC ye insani girişim hakkını veren 5. Maddesini temel alır. Bu hak aynı zamanda uluslararası veya uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda da devreye girebilir. Bu maddelerin ve hukuk kurallarının tümü uluslararası topluluk tarafından (devletler gibi) ICRC ye verilen görevi oluşturur.

5 SORULARIN ÖZETİ 1. Uluslararası İnsancıl Hukuk nedir? 8 2. Uluslararası İnsancıl Hukukun temel kuralları nelerdir? Uluslararası İnsancıl Hukukun kökeni nedir? Hangi antlaşmalar Uluslararası İnsancıl Hukuku oluşturur? Kimler Cenevre Sözleşmeleri ile bağlıdır? Savaş açma hakkı (Jus ad bellum) ve savaş sırasındaki hukuk (Jus in belo) nedir? Uluslararası İnsancıl Hukuk hangi durumlarda uygulanabilir? Kimler içindir ve kimleri korur? Uluslararası İnsancıl Hukuk yeni çatışmalara uygulanabilir mi? Uluslararası İnsancıl Hukuk yeni gelişmelere nasıl ayak uydurur ve bu süreçte ICRC nin rolü nedir? Uluslararası İnsancıl Hukuk silahlı çatışma mağdurlarına malzeme yardımı bağlamında neler sağlar? Uluslararası İnsancıl Hukuk aile bağlarının yeniden kurulması konusunda ne der? Uluslararası İnsancıl Hukukun amblemin kullanımını düzenleyen hükümleri nelerdir? Uluslararası İnsancıl Hukuk mültecileri ve yerlerinden edilmiş insanları nasıl korur? Uluslararası İnsancıl Hukukun uygulanması için mevcut önlemler nelerdir? Uluslararası İnsancıl Hukuka saygıyı sağlamada ICRC'nin rolü nedir? Uluslararası İnsancıl Hukuk kapsamında savaş suçlularının kovuşturması nasıl yapılır? Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku arasındaki fark nedir? Uluslararası İnsancıl Hukuk Birleşmiş Milletler tarafından veya onun desteğiyle yürütülen barışı koruma ve barışı sağlama operasyonlarında uygulanır mı? Uluslararası İnsancıl Hukuk terörizm konusunda ne der? 43 Dizin 44 Kaynakça 45 7

6 8 ICRC Savaş alanındaki tüm yaralılara yardım 1 ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK NEDİR? Uluslararası İnsancıl Hukuk, Uluslararası Kamu Hukukunun (bkz. yan sayfa) büyük bir bölümünü oluşturur. Silahlı çatışma dönemlerinde muhasamata (savaşa) taraf veya artık taraf olmayanları korumaya, kullanılan savaş yöntem ve araçlarını sınırlandırmaya çalışan kurallardan oluşur. Daha net şekliyle, ICRC'nin silahlı çatışmalarda uygulanan Uluslararası İnsancıl Hukukla anlatılmak istenen uluslararası ya da uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalardan ortaya çıkan insani endişeleri çözüme ulaştırmayı hedefleyen uluslararası antlaşma veya örf-adet kurallardır. İnsani nedenlerle bu kurallar bir çatışmadaki tarafların kendi seçtikleri savaş yöntem ve araçlarını kullanma hakkını sınırlandırır, çatışmanın etkilediği ya da etkileyebileceği kişileri ve varlıkları korur (bkz. konuyla ilgili yararlı ek bilgiler içeren 3, 6 ve 17 nolu sorular). Cenevre ve Lahey Silahlı çatışma hukuku veya savaş hukuku olarak da bilinen Uluslararası İnsancıl Hukukun (bkz. yan sayfadaki Terminoloji ) iki ayrı dalı vardır. Bunlar: "Cenevre Hukuku" savaşa katılmayan veya savaş dışı kalmış askeri personeli ve siviller gibi muhasamata (savaşa) aktif olarak dahil olmayan kişileri korumak için oluşturulmuştur. "Lahey Hukuku" askeri operasyonların yönetiminde muhariplerin (savaşanların) hak ve yükümlülüklerini belirlemesinin yanında düşmana zarar verme yöntemlerini sınırlandırır. Uluslararası İnsancıl Hukukun iki dalı isimlerini düzenlendikleri şehirlerden alır. Uluslararası İnsancıl Hukukun her iki dalını birleştiren 1977 tarihli Ek Protokollerin kabulü ile bu ayrım günümüzde sadece tarihsel olup öğretici bir değere sahiptir. Kim kiminle savaşır? Uluslararası bir silahlı çatışma en az iki devletin silahlı kuvvetleri arasındaki savaşı ifade eder (Ulusal bağımsızlık mücadelelerinin uluslararası silahlı çatışma olarak sınıflandırıldığını belirtmek gerekir). Uluslararası nitelikte olmayan bir silahlı çatışma, bir devletin topraklarında düzenli silahlı kuvvetler ile teşhis edilebilir silahlı gruplar arasındaki ya da birbiriyle çatışan silahlı gruplar arasındaki muharebeyi ifade eder. Bir çatışmanın uluslararası olmayan bir silahlı çatışma olarak nitelendirilebilmesi için belli bir şiddete ulaşmış olması ve belli bir süredir sürmekte olması gerekir. İç karışıklıklar şiddet eylemlerinden kaynaklanan, yine de silahlı bir çatışmayı temsil etmeyen iç düzenin ciddi şekilde bozulması olarak tanımlanır (örneğin; isyanlar, karşıt gruplar arasında veya yetkililere karşı yapılan mücadeleler). U L U S L A R A R A Sı I N S A N CıL H U K U K

7 Grotius ve Devletler Hukuku Bugünkü deyişiyle Devletler Hukuku, "Uluslararası Kamu Hukuku" veya "Uluslararası Hukuk" terimleriyle aynı anlama gelir. Devletler arasındaki ve devletlerle uluslararası topluluğun diğer üyeleri arasındaki ilişkileri idare eden kurallar bütünüdür. Bir hukukçu ve diplomat olan Grotius (bkz. Dizin) Devletler Hukukunun kurucusudur. Avrupa da Hıristiyan kilisesini bölen reformlardan sonra Grotius hukukun artık ilahi adaletin bir ifadesi olmadığı ancak insan mantığının bir ürünü olduğu ve artık eylemden önce gelmediği fakat eylemden doğduğu görüşünü ortaya koymuştur. Buradan da uluslararası ilişkiler için birleştirici bir ilke bulma gereği ortaya çıkmıştır ki Devletler Hukuku bu ilkeyi sağlamıştır. De jure belli ac pacis adlı kitabında Grotius savaş hukukunun en sağlam temelleri arasında yer alan kuralları sıralamıştır. Terminoloji Uluslararası İnsancıl Hukuk, Silahlı Çatışma Hukuku ve Savaş Hukuku terimleri eşdeğer görülür. Uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve hatta devletler Uluslararası İnsancıl Hukuk (veya İnsancıl Hukuk) terimini kullanmayı tercih ederken diğer iki terim daha yaygın olarak silahlı kuvvetler tarafından kullanılır. Mülteciler Hukuku İnsan Hakları Hukuku Çatışmaların Barışçıl Çözümü ile İlgili Hukuk Kuralları Uluslararası İnsancıl Hukuk Deniz Hukuku Diplomatik İlişkiler ile İlgili Hukuk Kuralları Çevre Hukuku Hava Sahası ile İlgili Hukuk Kuralları Devletlerin Sorumlulukları ile İlgili Hukuk Kuralları Uluslararası Kuruluşlar ile İlgili Hukuk Kuralları Ekonomik İlişkiler ile İlgili Hukuk Kuralları Not: Yukarıdaki şekil, Uluslararası Kamu Hukukunun çeşitli dallarının sınıflandırılması veya derecelendirilmesi olarak yorumlanmamalıdır. Burada sadece en yaygın bilinen dallardan bazıları gösterilmiştir. 9

8 10 Thomas Pizer/ICRC "...silahlarını bıraktıkları ve teslim oldukları zaman düşman veya düşman tarafın mensubu olmaları bitmiştir ve artık yaşamlarını almak meşru değildir." 2 ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN TEMEL KURALLARI NELERDİR? Bir çatışmanın tarafları sivil halk ve varlıklara zarar vermemek için her zaman sivilleri ve muharipleri doğru biçimde ayırt etmelidir. Sivil halka ne bir bütün olarak ne de bireysel olarak saldırılır. Saldırılar sadece askeri nesnelere karşı yapılabilir. Muhasamata (savaşa) katılmayan veya muhasamat (savaş) dışı kalan kişilerin yaşamlarına, fiziksel ve manevi bütünlüklerine saygı gösterilmesi gerekir. Bu tür kişiler, hiçbir ayrım gözetilmeden her tür koşulda korunmalı ve insanca muamele görmelidir. Teslim olan veya savaş dışı kalan bir karşı taraf mensubunu öldürmek ya da yaralamak yasaktır. Ne çatışma tarafları ne de onların silahlı kuvvetlerinin mensupları savaş yöntem ve araçlarını sınırsızca seçme hakkına sahiptir. Gereksiz kayıp veya ölçüsüz acıya sebep olabilecek savaş araçlarının ve savaş yöntemlerinin kullanılması yasaktır. Yaralıların ve hastaların, onları kendi kuvvetlerinde bulunduran çatışma tarafınca toplanmaları, bakımlarının yapılması gerekir. Sağlık personeli ve sağlık tesisleri, vasıtaları ve donanımları ayrı tutulmalıdır. Beyaz bir fon üzerindeki Kızılhaç veya Kızılay amblemi bu tür kişileri ve nesneleri koruyan işaretlerdir ve bu işaretlere saygı gösterilmesi gerekir. Yaşamlarına, onurlarına, kişisel haklarına, siyasal, dinsel ve diğer inançlarına saygı gösterilmesi kendilerini karşı tarafın otoritesi altında bulan tutsak askerlerin ve sivillerin hakkıdır. Bu kişilerin her tür şiddet eylemine veya misillemeye karşı korunmaları gerekir. Bu kişiler aileleriyle haberleşme ve yardım alma hakkına sahiptir. Bu kişiler temel yasal güvencelerden yararlanmalıdır. ICRC tarafından düzenlenen bu kurallar Uluslararası İnsancıl Hukukun temelini özetlemektedir. Bu kurallar yasal bir belge gücüne sahip değildir ve hiç bir şekilde yürürlükteki antlaşmaların yerini almaları düşünülemez. Uluslararası İnsancıl Hukukun yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır (bkz. Dizin). U L U S L A R A R A Sı I N S A N CıL H U K U K

9 Uluslararası İnsancıl Hukukun temel ilkeleri 1864 tarihli ilk Cenevre Sözleşmesi kabul edilip geliştirilmeden önce Grotius (bkz. 5. sayfa ve Dizin) gibi hukukçular ve filozoflar çatışmaların düzenlenmesi ile ilgilenmişlerdir. 18. yüzyılda Jean-Jacques Rousseau devletler arasında savaşın gelişimi konusunda aşağıdaki ilkeyi formüle etmekle büyük bir katkıda bulunmuştur: Savaş hiçbir şekilde insanın insanla ilişkisi değil devletler arasındaki bir ilişkidir. Burada kişiler insan olarak ya da yurttaş olarak değil asker olarak sadece tesadüf sonucu düşmandır ( ). Savaşın amacı, düşman devleti yıkmak olduğu için karşı tarafı savunanları silah taşıdıkları sürece öldürmek meşrudur, fakat silahlarını bırakıp teslim olur olmaz düşman olma veya düşmanın temsilcileri olma durumları sona erer ve tekrar yalnızca insan olurlar; onların canını almak artık meşru değildir yılında Fyodor Martens Uluslararası İnsancıl Hukukun kapsamadığı durumlar için şu ilkeyi ortaya koymuştur: ( ) siviller ve askerler, kurulu örf ve adetlerden, insanlık ilkelerinden ve halkın vicdanının emrettiklerinden kaynaklanan uluslararası hukuk ilkelerinin koruması ve yetkisi altındadırlar. Martens maddesi olarak bilinen yukarıdaki ilke 1977 tarihli I. Ek Protokolün 1. maddesinin 2. bendine dâhil edildiğinde, daha önceden yerleşmiş örf-adet hukukunun standart bir bölümü olarak dikkate alınmaktaydı (bkz. Dizin). Rousseau ve Martens insanlık ilkesini ortaya koyarken St. Petersburg Bildirgesinin yazarları (bkz. 10. sayfa ) ayırt etme, askeri gereklilik ve gereksiz acıların önlenmesi ilkelerini hem açıklıkla hem de dolaylı yoldan aşağıdaki gibi formüle etmişlerdi: Şu noktaların göz önüne alınması gerekir: ( ) Savaş sırasında devletlerin ulaşmaya çalışmaları gereken tek meşru hedef düşmanın askeri kuvvetlerini zayıflatmaktır. Bu amaçla mümkün olan en çok sayıda erkeği yaralamak yeterlidir. Yaralanan erkeklerin acılarını artırmak veya onların ölümünü kaçınılmaz kılmak için silahların gereksizce kullanımıyla bu hedefin dışına çıkılacaktır tarihli Ek Protokoller, bu ilkeleri özellikle ayırt etme ilkesini pekiştirmiş ve daha ayrıntılı hale getirmiştir: ( ) Çatışmada taraf olanlar her zaman sivil halk ile askerleri ve sivil nesneler ile askeri nesneleri birbirinden ayrı tutacaklar, operasyonlarını doğrudan askeri hedeflere yönelteceklerdir. (I. Protokolün 48. maddesi; ayrıca bkz. II. Protokolün 13. maddesi). Son olarak önem taşıyan orantılılık ilkesi birbirine uzak iki ilgi alanı arasında denge kurmaya çalışır, hakların veya yasaklamaların mutlak olmadığı bir zamanda bunlardan birisi askeri gereksinimin diğeri de insanlık gereksinimlerinin dikkate alındığı durumlarda ortaya çıkar (Ayrıca bkz. 9. sayfa). 11

10 12 Elchin Mamedov/ICRC "...güçlünün zayıfı ezmesini önlemek" 3 ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN KÖKENİ NEDİR? Bu soruyu yanıtlamak için başka sorular sormamız gerekir. Çağdaş Uluslararası İnsancıl Hukukun gelişinden önce silahlı çatışmaları hangi hukuk yönlendiriyordu? İlk önceleri silahlı çatışmaları düzenleyen örf-adete dayalı yazılı olmayan kurallar vardı. Daha sonraları çeşitli derecelerde ayrıntıyla hazırlanan iki taraflı antlaşmalar (karteller) yavaş yavaş yürürlüğe girdi. Savaşan devletler bazen çarpışmalar bittikten sonra bu antlaşmaları onayladılar. Ayrıca devletlerin kendi askerleri için çıkardıkları yönetmelikler de mevcuttu (bkz. yan sayfadaki Lieber Kanunu ). Bu nedenle, silahlı çatışmalarda uygulanabilen hukuk hem zaman hem de yer açısından sınırlıydı, sadece bir muharebe veya belirli bir çatışma için geçerliydi. Aynı zamanda kurallar da döneme, yere, ahlaka ve uygarlığa bağlı olarak çeşitlilik gösteriyordu. Çağdaş Uluslararsı İnsancıl Hukukun öncüleri kimlerdi? Çağdaş Uluslararası İnsancıl Hukukun doğuşunda önemli bir rol oynayan iki kişi; Henry Dunant ve Guillaume-Henry Dufour dur (bkz. 2. sayfa). Dunant, 1862 de yayımlanan Solferino Hatırası nda bu düşünceyi net olarak belirtmiştir. Kendi savaş deneyiminden güç alan General Dufour zaman kaybetmeden aktif manevi destek vermiş ve özellikle 1864 yılındaki Diplomatik Konferans a başkanlık etmiştir. Dunant: Belirli özel durumlarda, örneğin farklı milliyetlerden askerlik sanatının prensleri biraya geldiği zamanlarda ( ) bu kişilerin, fikir birliği sağlandıktan ve onaylandıktan sonra çeşitli Avrupa ülkelerinde yaralılara yardım için kurulan derneklere temel oluşturabilecek ihlal edilemez nitelikte bir sözleşmeyle kabul edilen bir uluslararası ilke belirlemek için bu tür kongrelerden yararlanmaları mümkün olabilir mi? Dufour (Dunant a hitaben): Sizin anlattığınız kadar canlı örnekler sayesinde savaş alanının görkeminin işkence ve gözyaşı bağlamında neler yarattığını görmemiz gerekir. Bu düşünce nasıl gerçeğe dönüştü? İsviçre Hükümeti, ICRC nin beş kurucu üyesinin teşvikiyle (bkz. 2. sayfa) 1864 Diplomatik Konferansını topladı. Bu konferansa savaş alanındaki silahlı kuvvetlere mensup yaralıların durumlarının iyileştirilmesi için Cenevre Sözleşmelerini kabul eden 16 devlet katıldı. Bu Sözleşme hangi yenilikleri getirdi? 1864 tarihli Cenevre Sözleşmesi çağdaş Uluslararası İnsancıl Hukukun temellerini oluşturdu. Bu Sözleşme nin başlıca nitelikleri şunlardır: Çatışmaların mağdurlarını korumak için geçerli yazılı evrensel kurallardır. U L U S L A R A R A Sı I N S A N CıL H U K U K

11 Çok taraflı yapısıyla bütün devletlere açıktır. Yaralı ve hasta askeri personele ayrım gözetmeden bakım sağlanması yükümlülüğünü getirir. Bir amblem kullanılarak (beyaz bir fon üzerinde bir Kızılhaç) sağlık personelinin, vasıtalarının ve donanımının işaretlenmesini ve bunlara saygı gösterilmesini sağlar. Düzenlenmeden önceki haliyle İnsancıl Hukuk 1863 yılında Kızılhaç ın kuruluşunun veya 1864 yılında ilk Cenevre Sözleşmesinin kabulünün bugün bildiğimiz haliyle Uluslararası İnsancıl Hukukun başlangıcı olduğunu iddia etmek yanlış olur. Tıpkı kendi kurallar dizisine sahip olmayan hiçbir toplum olmadığı gibi savaşın çıkışını ve sona erdirilmesini olduğu kadar savaşın nasıl yapıldığını da kapsayan bazı belirsiz veya belirli kuralları içermeyen hiçbir savaş olmamıştır. Bir bütün olarak ele alındığında ilkel halkların savaş uygulamaları günümüzde bilinen çeşitli türdeki uluslararası savaş kurallarını sergiler: düşman türlerini ayırt eden kurallar, koşulları belirleyen kurallar, savaşı başlatma ve bitirme formaliteleri ve yetkileri, savaşın yapılışında kişiler, zaman, yer ve yöntemlerdeki sınırlandırmaları belirten kurallar ve hatta savaşı bir bütün olarak yasadışı ilan eden kurallar. (Quincy Wright) İlk savaş kanunları çağımızdan yüzyıllarca önce büyük uygarlıklar tarafından bildirilmişti: Ben bu kanunları güçlünün zayıfı ezmesini önlemek için koyuyorum. (Babil Kralı Hammurabi) Mahabharata, İncil ve Kuran gibi pek çok eski metin karşı tarafa saygı gösterilmesi gerektiğini savunan kurallar içerir. Örneğin, Viqayet (Arapların İspanya da hüküm sürdüğü dönemin doruk noktası olan 13. yüzyılın sonlarına doğru yazılan bir metin) savaş için tam bir kanun içerir. Çok taraflı bir antlaşma biçimindeki 1864 tarihli sözleşme bu nedenle yaralıları, onlara bakım sağlayanları koruyan eski, parçalar halinde ve dağınık savaş kanunlarını ve yerleşmiş örf-adet kurallarını düzenli hale getirmiş ve güçlendirmiştir (bkz. yan sayfa). Lieber Kanunu Savaşın başlangıcından çağdaş Uluslararası İnsancıl Hukukun gelişine kadar savaşları düzenlemek için hazırlanan 500 den fazla kartel, davranış kuralları, sözleşme ve benzer metinler kaydedilmiştir. Nisan 1863 te yürürlüğe giren Lieber Kanunu (bkz. Dizin) da bunlar arasında yer alır. Bu Kanun mevcut savaş kanunları ve yerleşmiş uygulama kurallarını düzenli hale getirmeye yönelik ilk girişim olarak önem taşır. Bununla beraber (bir yıl sonra kabul edilen) ilk Cenevre Sözleşmesinden farklı olarak bu kanun yalnızca Amerikan İç Savaşı nda çarpışan Birlik Askerleri için hedeflendiğinden dolayı bir antlaşma statüsüne sahip değildir. 13

12 14 ICRC İkinci Dünya Savaşı sırasında, Varşova'daki Yahudi gettolarından aileler sürüldü. 4 HANGİ ANTLAŞMALAR ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKU OLUŞTURUR? 1864 tarihli ilk Cenevre Sözleşmesi ile başlayan çağdaş Uluslararası İnsancıl Hukuk aşamalı olarak gelişmiştir. Bu aşamaların tümü büyük çoğunlukla kendilerine şiddetle gereksinim duyulan zamanlarda belirli olaylardan sonra, silahlardaki gelişmelerden ve yeni çatışma tiplerinden kaynaklanan devamlı artan insani yardım gereksinimini karşılamak için ortaya çıkmıştır: 1864 Karadaki silahlı kuvvetlere mensup yaralıların durumlarının iyileştirilmesine dair Cenevre Sözleşmesi 1868 St. Petersburg Bildirgesi (savaş döneminde belirli mermilerin kullanımını yasaklar) 1899 Lahey Sözleşmeleri, kara savaşlarının kanun ve örf-adet kurallarına uyulması ve 1864 Cenevre Sözleşmesi ilkelerinin deniz savaşlarına uyarlanması tarihli Cenevre Sözleşmesinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi tarihli Lahey Sözleşmelerinin düzenlenmesi ve yeni Sözleşmelerin kabulü 1925 Cenevre Protokolü; asfeksi, zehirli ve diğer gazların ve bakteriyel savaş yöntemlerinin kullanımının yasaklanması 1929 İki Cenevre Sözleşmesi: 1906 tarihli Cenevre Sözleşmesinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi Savaş esirlerine yönelik muamele ile ilgili Cenevre Sözleşmesi (yeni) 1949 Dört Cenevre Sözleşmesi: I- Karadaki silahlı kuvvetlere mensup yaralıların durumlarının iyileştirilmesi II- Denizdeki silahlı kuvvetlerin yaralı, hasta ve deniz kazazedelerinin durumlarının iyileştirilmesi III- Savaş esirlerine yönelik muamele IV- Savaş döneminde sivil kişilerin korunması (yeni) 1954 Lahey Sözleşmesi, silahlı çatışma durumunda kültürel varlıkların korunması 1972 Bakteriyel (biyolojik) ve zehirleyici silahların geliştirilmesi, üretimi ve stoklanmasının yasaklanması ve tahribatı ile ilgili Sözleşme 1977 Dört Cenevre Sözleşmesine ek iki Protokol: uluslararası silahlı çatışmaların (I. Protokol) ve uluslararası olmayan silahlı çatışmaların (II. Protokol) mağdurlarının korunmasının güçlendirilmesi 1980 Ağır yaralanmaya neden olan ve ayrım yapmayan etkilere sahip olan belirli konvansiyonel silahların kullanımının yasaklanması veya sınırlandırılması ile ilgili Sözleşme ( CCW ). Şunları içerir: Belirlenemeyen parçalarla ilgili Protokol (I) Mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer araçların kullanımına yönelik yasaklama ve sınırlandırmalarla ilgili Protokol (II) Yangına neden olan silahların kullanımına yönelik yasaklama ve sınırlandırmalarla ilgili Protokol (III) U L U S L A R A R A Sı I N S A N CıL H U K U K

13 1993 Kimyasal silahların geliştirilmesi, üretilmesi, stoklanması ve kullanımının yasaklanması ve tahribatı ile ilgili Sözleşme 1995 Kör edici lazer silahları ile ilgili Protokol [1980 Sözleşmesinin IV. Protokolü (yeni)] 1996 Mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer araçların kullanımının yasaklanması veya sınırlandırılması ile ilgili yeniden düzenlenen Protokol [1980 Sözleşmesinin II. Protokolü (yeniden düzenlenmiş)] 1997 Antipersonel mayınların kullanımı, stoklanması, üretimi ve naklinin yasaklanması ve tahribatı ile ilgili Sözleşme 1998 Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü tarihli Konvansiyona ek Kültürel varlıklarla ilgili Protokol 2000 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki Ek Protokol 2001 CCW 1. maddesinde yapılan değişiklik Olayların Gerektirdiği Bu liste bazı silahlı çatışmaların Uluslararası İnsancıl Hukukun gelişiminde az veya çok etkisi olduğunu açıkça göstermektedir. Örneğin: Birinci Dünya Savaşı ( ) savaş yöntemlerinin kullanımının tamamen yeni olmasa da en azından o güne kadar görülmemiş derecede olduğunu göstermiştir. Bu yöntemler arasında zehirli gazlar, ilk hava bombardımanları ve yüz binlerce kişinin savaş esiri olarak tutulması yer alır ve 1929 antlaşmaları bu gelişmelere verilmiş bir karşılıktır. İkinci Dünya Savaşı nda ( ) eşit sayıda sivilin ve askerin öldürüldüğü görülmüştür. Birinci Dünya Savaşı nda bu oran 1/10 du da uluslararası topluluk bu trajik rakamlara özellikle de savaşın siviller üzerindeki korkunç etkilerine o zaman yürürlükte olan sözleşmeleri yeniden düzenleyerek ve yeni bir belgeyi kabul ederek karşılık vermiştir: Sivillerin korunması hakkında Dördüncü Cenevre Konferansı. Daha sonra 1977 de, Ek Protokoller 1949 Cenevre Sözleşmelerinin kısmen kapsadığı ulusal özgürlük savaşlarının insanlar üzerindeki etkilerine bir karşılıktı Sözleşmelerinin Kökeni 1874 yılında Rus Çarı II. Aleksander ın girişimiyle Brüksel de toplanan bir diplomatik konferans ta savaş kanunları ve uygulama kuralları ile ilgili uluslararası bir bildiri kabul edildi. Ancak orada bulunan hükümetlerden bazıları bir antlaşmaya bağlı olmayı istemedikleri için metin onaylanmadı. Böyle olsa da Brüksel Taslağı savaş kanunlarının yazılı hale getirilmesinde önemli bir aşama oluşturdu yılında 15. Uluslararası Kızılhaç Konferansı Tokyo da toplandı ve ICRC nin taslağını hazırladığı karşı tarafın topraklarında veya onun işgal ettiği topraklarda bulunan düşman uyruğundaki sivillerin durumu ve korunması ile ilgili bir uluslararası sözleşme onaylandı. Hükümetler bu sözleşmenin kabulüne karar verilmesi için bir diplomatik konferans toplanmasını reddettiğinden bu metinle ilgili olarak hiçbir uygulamada bulunulmadı. Sonuç olarak hepimizin sonuçlarını bildiği İkinci Dünya Savaşı sırasında Tokyo Taslağı uygulanmadı Protokollerinin Kökeni 1949 Cenevre Sözleşmeleri Uluslararası İnsancıl Hukukun gelişiminde önemli bir ilerlemeye neden oldu. Bununla birlikte sömürgeleşmenin sona ermesinden sonra yeni devletler hazırlanış aşamasında katkıda bulunmadıkları bir kurallar dizisine bağlı olmayı uygun görmediler. Dahası, savaşların yapılışıyla ilgili antlaşma kuralları 1907 tarihli Lahey Antlaşmalarından beri gelişme göstermemişti. Bununla beraber Cenevre Sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesi 1949 da kaydedilen bazı ilerlemeleri tehlikeye sokabileceğinden yeni metinlerin Cenevre Sözleşmelerine ek Protokoller şeklinde kabul edilmesi suretiyle silahlı çatışmaların mağdurlarına sağlanan korumanın güçlendirilmesine karar verildi (bkz. 20. sayfa) Cenevre Sözleşmeleri ve 1977 tarihli Ek Protokolleri yaklaşık 600 maddeyi içermekte olup Uluslararası İnsancıl Hukukun ana belgeleridir. 15

14 16 Luc Chessex/ICRC...Uluslararası İnsancıl Hukukun anlaşılması ve yaygınlaşması için çalışmak... 5 KİMLER CENEVRE SÖZLEŞMELERİ İLE BAĞLIDIR? Yalnızca devletler uluslararası antlaşmalara ve bu suretle Cenevre Sözleşmelerine ve Ek Protokollerine taraf olabilirler. Ancak bir silahlı çatışmanın tarafları, devlet olsun olmasın Uluslararası İnsancıl Hukuk kuralları ile bağlıdır sonu itibariyle dünya devletlerinin hemen hemen hepsi (194 devlet) Cenevre Sözleşmelerine taraftır. Bu antlaşmaların çok sayıda devlet tarafından kabul edilmiş olması onların evrenselliğini kanıtlar. Ek Protokollere gelince, 170 devlet I. Protokole, 165 devlet de II. Protokole taraftır. İmzalama, Onaylama, Katılma, Çekinceler, Ardıllık Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri gibi devletler arasındaki çok taraflı antlaşmalar iki ayrı prosedür gerektirir: a) İmzalamayı takiben onaylama İmzalama bir devleti bağlamaz, fakat devlet sonradan antlaşmayı onaylayarak ona uymayı resmi olarak garanti ettiğinde imzalama devleti antlaşmanın asıl anlamını yitirmesine yol açmayacak bir şekilde hareket etmeye zorlar. b) Katılma Bir antlaşma kabul edildiğinde o antlaşmanın metnini imzalamamış olan bir devletin onunla bağlı olmayı kabul etmesidir. Katılma onaylama ile aynı sonuçlara sahiptir. Bağımsızlığını yeni kazanmış bir devlet ardıllık bildirimi yoluyla bağımsızlıktan önce kendi topraklarında uygulanan bir antlaşmaya bağlı kalmak istediğini belirtir. Bu devlet aynı zamanda katılma veya ardıllıktan önce antlaşmaları inceleme sürecinde onların o dönem içinde geçici olarak uygulanması konusunda bir bildirimde bulunabilir. Bu prosedürler bağlamında ve belirli koşullar altında bir Devlet antlaşmanın belirli hükümlerini yasal uygulama alanı dışında bırakmak veya değiştirmek için antlaşmaya çekince koyabilir. Asıl şart, bu çekincenin antlaşmanın özünü teşkil eden temel öğelere aykırı düşmemesidir. Son olarak I. Protokolün 1. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki ulusal bağımsızlık hareketleri, I. Protokolün 96. maddesinin 3. fıkrasında belirlenen özel prosedürün takip edilmesi suretiyle sözleşmeleri ve protokolleri uygulamayı taahhüt edebilir. U L U S L A R A R A Sı I N S A N CıL H U K U K

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kälin BROOKINGS ENSTİTÜSÜ Yerinden Olma Projesi : İmaj Yayınevi Ankara, Temmuz 2005 ISBN İMAJ KİTABEVİ

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilerek 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe konulmuştur. (1) Kongre hem

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı

Gazi Üniversitesi ĐĐBF Uluslar arası Đlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi.

Gazi Üniversitesi ĐĐBF Uluslar arası Đlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi. 12 AĞUSTOS 1949 TARĐHLĐ CENEVRE SÖZLEŞMELERĐNE EK ULUSLARARASI SĐLAHLI ÇATIŞMALARIN KURBANLARININ KORUNMASINA ĐLĐŞKĐN 1 NO'LU PROTOKOL (I. EK PROTOKOL) Giriş: Đnsancıl Hukuk ve 1977 Tarihli I. Ek Protokol

Detaylı

Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Suhad Othman Qasim Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Hukuk dalında Yüksek Lisans Tezi olarak Sunulmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Şubat 2014

Detaylı

ENGELLİNİN EL KİTABI

ENGELLİNİN EL KİTABI ENGELLİNİN EL KİTABI BASKI RENKFORM MATBAA Kağıt İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Turgut Özal Bulvarı No: 53/Z İskitler / ANKARA Tel: +90 312 384 30 36 Faks: +90 312 384 30 37 E-mail:info@renkform.com Web: www.renkform.com

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ *

SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ * makaleler M. Yasin ASLAN SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ * M. Yasin ASLAN * GİRİŞ İnsanlık tarihinin belki de en karmaşık ve değişken olgusu olan savaş ın sebepleri, niteliği ve kapsamı hususunda tam

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

REFAKATSİZ. DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler

REFAKATSİZ. DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler REFAKATSİZ ve AİLESİNDEN AYRI DÜŞMÜŞ ÇOCUKLAR'a İlişkin Kurumlararası Rehber İlkeler Uluslararası Kızılhaç Komitesi Merkezi Takip Kurumu ve Koruma Birimi 19 Avenue de la Paix 1202 Cenevre, İsviçre T +41

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ Raporun hazırlanmasında, KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı, sonuç raportörü Av. Betül A. Yanılmaz, KADEM Hukuk Komisyonu Üyeleri Av. Esra Hatipoğlu, Av. Helin Görgül, Av. Işıl İlgin

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı

İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI. El Kitabı İŞÇİ HAKLARI ve ULUSLARARASI DAYANAKLARI El Kitabı Nisan, 2015 I DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI Çankırı Cad. No: 28 Kat: 5-9 06030 Ulus/Ankara E-posta: bilgi@genel-is.org.tr www.genel-is.org.tr Tel: 0.312 309

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Madde 1 -Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler;

Önsöz. Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Sosyal Şartı (değiştirilmiş şekli) Strasbourg, 3.V.1996 Gayri resmi tercümedir Önsöz Bu Şartı imzalayan Avrupa Konseyine üye Hükümetler; Avrupa Konseyi nin hedefinin kendilerinin ortak mirası olan

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

r lle e g n e PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i

r lle e g n e PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i engeller PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i Dışlanmadan Eşitliğe Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme ve Seçmeli Protokol üne

Detaylı

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ. Arda Özkan

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ. Arda Özkan SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ Arda Özkan Özet İnsanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım ve savaş suçları işleyen bireyleri cezalandırmak amacıyla İkinci Dünya Savaşı

Detaylı