Seyahat Acil Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seyahat Acil Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları"

Transkript

1 Seyahat Acil Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

2 Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası konusunda öncü olan Şirketimiz, seyahatlerinizdeki önemli sağlık sorunlarınızı karşılama olanağını sağlayan Seyahat Acil Sağlık Sigortasını sizlere sunuyor. Siz de Yapı Kredi Sigorta A.Ş. güvencesini yaşayın. Saygılarımızla, Yapı Kredi Sigorta A.Ş. TOPLAM MAXIMUM LİMİT / Maximum Overall Limit PLAN 1 PLAN 2 (Avrupa/Europe) (Dünya/Worldwide) Hastalık / Illness Euro Euro Kaza / Accident Euro Euro Cenazenin Yurda Nakli / Repatriation In Case of Death Euro Euro Acil Tıbbi Nakil / Emergency Medical Transportation Euro Euro Muafiyet / Deductible* 75 Euro 75 Euro * Hastalık durumunda, beher olay için 75 Euro. Kaza durumunda muafiyet bulunmamaktadır. (In case of illness 75 Euro deductible will be applied for each event. In case of accident no deduction will be applied.) ACİL YARDIM MERKEZLERİ / Emergency Centers ASİSTANS FİRMA Assistance Company Tel ( ) YAPI KREDİ SİGORTA ALARM MERKEZİ Emergency Call Center Tel ( ) Acil bir durumda - Lütfen öncelikle ASİSTANS FİRMA nın telefon numaralarını arayınız. - ASİSTANS FİRMA ile irtibat kurulamaması halinde Yapı Kredi Sigorta nın Alarm Merkezini arayınız. - ASİSTANS FİRMA ve Yapı Kredi Sigorta Alarm Merkezi Türkçe konuşulan merkezlerdir. - Acil Yardım Merkezleri 24 saat hizmet vermekte olup, bu merkezlerin telefon numaraları yukarıda verilmiştir. Acil Yardım Merkezi nin size en kısa sürede yardım edebilmesi için: - Adınızı, soyadınızı, bulunduğunuz yeri ve telefon numaranızı, - Sigortalının poliçe numarasını ve mümkünse doktorunun adını, soyadını, bulunduğu yerin (hastane, otel) adresini ve telefon numarasını (varsa faks, teleks), - Sağlık sorununun kısa bir açıklamasını ve beklediğiniz yardımı bildiriniz. In case of emergency - Please call ASSISTANCE COMPANY first. - If you cannot contact ASSISTANCE COMPANY, please call the Emergency Call Center of Yapı Kredi Sigorta. - Services are given in Turkish in ASSISTANCE COMPANY and Emergency Call Center of Yapı Kredi Sigorta. - Emergency Centers provide 24-hour service and their phone numbers are listed above. To speed up the handling of your call, following information is needed : - Your name, surname, location and phone number. - The policy number of the insured and if possible the name, surname, address of the location (hospital, hotel) and telephone number (fax, telex if any) of the attending physician. - A brief description of the health problem and the nature of the required assistance Bu poliçe Avrupa ya da Dünya seçeneğinin tercih edilmesi durumunda Schengen Ülkelerinde de geçerlidir. In case that the policy region option is chosen as Europe or Worldwide, Schengen countries will be included. Bu kitapçık Seyahat Acil Sağlık Sigorta Poliçesinin ayrılmaz bir parçasıdır. This booklet is an inseparable part of the Emergency Travel Health Insurance Policy. Yayın tarihi :

3 İÇİNDEKİLER SEYAHAT ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1- Sigorta Konusu... 1 Madde 2- Sigorta Tanımları... 1 Madde 3- Sigorta Teminatları... 1 Madde 4- Toplam Maksimum Limit... 1 Madde 5- Sigorta Primi... 1 Madde 6- Sağlık Giderlerinin Karşılanması... 2 Madde 7- Sigorta Süresi... 2 Madde 8- Yaş Sınırı... 2 Madde 9- İptal ve Poliçenin Devri... 2 Madde 10- Coğrafi Sınırlar... 2 Madde 11- Acil Yardım Merkezi nin Sorumluluğu... 2 Madde 12- Rücu Hakkı... 2 Madde 13- Halefiyet Hakkı... 2 Madde 14- Sigortalının Vefatı... 2 Madde 15- Sigorta Süresinin Bitiminden Sonraki Tedaviler... 2 Madde 16- İstisnalar... 2 Madde 17- Genel Uygulama... 2 Madde 18- Tıbbi Nakle İlişkin Uygulama... 2 SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Madde 1- Sigortanın Kapsamı... 7 Madde 2- Sigortanın Süresi... 7 Madde 3- Asistan Kişi / Şirket... 7 Madde 4- Poliçe İptali... 7 Madde 5- Sunulacak Asgari Teminatlar... 7 Madde 6- Verilecek Ek Teminatlar... 7 Madde 7- Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin Sonuçları... 7 Madde 8- Genel Koşullar... 7 Madde 9- Genel İstisnalar... 8 Madde 10- Birden Çok Sigorta... 8 Madde 11- Tebliğ ve İhbarlar... 8 Madde 12- Sırların Saklı Tutulması... 8 Madde 13- Yetkili Mahkeme... 8 Madde 14- Zaman Aşımı... 8 Madde 15- Özel Şartlar... 8 Madde 16- Yürürlük... 8

4 CONTENTS EMERGENCY TRAVEL HEALTH INSURANCE SPECIAL CONDITIONS Article 1- Subject of Insurance... 4 Article 2- Definitions... 4 Article 3- Insurance Benefits... 4 Article 4- Maximum Overall Limit... 4 Article 5- Insurance Premiums... 5 Article 6- Settlement of The Claims... 5 Article 7- Insurance Period... 5 Article 8- Age Limit... 5 Article 9- Cancellation and Transfer of The Policy... 5 Article 10- Geographical Scope... 5 Article 11- Liability of Emergency Center... 5 Article 12- Retractment... 5 Article 13- Subrogation... 5 Article 14- Death of The Insured Person... 5 Article 15- Treatments After Expiration Date... 5 Article 16- Exceptions... 5 Article 17- General Procedure... 5 Article 18- Medical Transfers... 6 TRAVEL HEALTH INSURANCE GENERAL TERMS AND CONDITIONS Article 1- Scope of Coverage... 9 Article 2- Duration of the Insurance... 9 Article 3- Assistant Person / Company... 9 Article 4- Cancellation of Policy... 9 Article 5- Minimum Benefits Covered... 9 Article 6- Additional Benefits Provided... 9 Article 7- Method of Premium Payment and Consequences of Failure to Pay... 9 Article 8- General Condition Article 9- General Exceptions Article 10- Multiple Insurance Article 11- Notifications and Notices Article 12- Confidentiality Article 13- Competent Court Article 14- Lapse of Time Article 15- Special Terms and Conditions Article 16- Effectiveness... 11

5 SEYAHAT ACİL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Bu özel şartlar tarihinden itibaren düzenlenen Seyahat Acil Sağlık Sigortası poliçeleri için geçerlidir. MADDE 1 SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi Yapı Kredi Sigorta A.Ş. (Bundan sonra Sigortacı olarak anılacaktır.) ve sigortalı arasında akdedilmiştir. İşbu sigorta seyahat esnasında oluşabilecek kaza ve ani rahatsızlıklara ilişkin harcamaları Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Seyahat Acil Sağlık Sigortası Özel Şartları doğrultusunda ve poliçede belirlenen limit dahilinde temin eder. Bu sigorta, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet eden kişilerin poliçede belirlendiği üzere Avrupa veya Dünya seyahatlerini kapsar. Sigorta teminat kapsamı poliçe üzerindeki bilgiler çerçevesinde belirlenir. Teminatlar poliçede belirtilen kişi için geçerli olup, bunun dışındaki kişiler teminatlardan yararlanamazlar. Sigortadan yararlanacak kişinin başvuru düzenlendiği sırada Türkiye de bulunması gerekmektedir, aksi taktirde poliçe geçersiz olacaktır. MADDE 2 SİGORTA TANIMLARI SİGORTALI : Sigortacı tarafından tanzim edilen yürürlükteki sigorta poliçesinde adı belirtilmiş ve sigorta kapsamına dahil kişidir. SİGORTA ETTİREN : Sigortacı ile sigorta sözleşmesine taraf olan ve sigorta primlerinin ödenmesi gibi sigortadan doğan yükümlülüklerinin sahibi gerçek veya tüzel kişidir. KAZA : Sigorta kapsamında olması şartı ile sigorta süresi içinde oluşan, sigortalının kontrolü dışında ortaya çıkan açık ve belirgin olaydır. HASTALIK : Sigorta kapsamında olması şartı ile sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan ani ve beklenmedik rahatsızlıklardır. ÖNCEDEN VAROLAN HASTALIKLAR : Sigorta başlangıç tarihinden önce tedavi, ameliyat ya da tıbbi danışmanlık gerektiren ve/veya devamlılık gösteren tüm sağlık konularıdır. CİDDİ SAĞLIK DURUMLARI : Acil Yardım Merkezi yetkili temsilcileri tarafından acil tıbbi nakil kararının alınmasını gerektirecek, insan yaşamını tehlikeye sokan ve sigorta süresi içinde gerçekleşen ani rahatsızlıklar ve kaza sonucu yaralanmalardır. ACİL YARDIM MERKEZİ : Sigortalının poliçede belirlendiği üzere Avrupa veya Dünyanın herhangi bir yerinde hastalanması veya kaza sonucu yaralanması durumunda, sigortalının tedavisi ile ilgili 24 saat hizmet veren ve telefon numaraları bu Özel Şartlar kitapçığında belirtilmiş olan Asistans Firma dır. POLİÇE : Sigortacı tarafından bireyler ve gruplar için tanzim edilen ve Acil Yardım Merkezi nin gerekli hizmeti sağladığı Seyahat Acil Sağlık Sigortası poliçesidir. MUAFİYET : Hastalık durumunda sigortalının beher olay veya hastalık için katılması gereken poliçede yazılı harcama tutarıdır. MADDE 3 SİGORTA TEMİNATLARI TIBBİ DANIŞMANLIK : Acil bir durumda en yakın doktor, hastane ve sağlık kurumlarının isimlerinin ve adreslerinin sigortalıya iletilmesi. ACİL TIBBİ NAKİL : Sigortalının tıbbi bakımının sağlanabileceği en yakın hastaneye hava ve/veya karayoluyla naklidir. Nakil sırasındaki ilk yardım sigorta kapsamındadır. Sigortalının tedavi gördüğü hastanenin sigortalının tedavisi için yeterince donanımlı olmaması durumunda sigortalı en yakın donanımlı hastaneye nakledilir. Gerekli ilk müdahaleden sonra, tedavi eden doktorun ve Acil Yardım Merkezi tıbbi yetkilisinin görüşleri doğrultusunda sigortalının tarifeli hava yoluyla yurda dönüşünü engelleyen bir durum söz konusu değil ise sigortalı yurduna nakledilir. Yurda nakli sonrası, eğer sigortalının tedavisinin devamı gerekiyor ise sigortalı evine yakın bir sağlık kurumuna yerleştirilir. Acil Yardım Merkezi yetkilileri sigortalının acil tıbbi naklinin gerekliliğine, nereye ve hangi yolla nakledileceğine karar verme hakkına sahiptir. TEDAVİ VE HASTANE HİZMETLERİ : Sigortalının doktor muayene, ilaç, tahlil-röntgen, hastane-yatak, yemek, hemşire, operatör, anestezist, uzman konsültasyon, yoğun bakım, ameliyathane ve sarf edilen malzeme giderlerini kapsamına alır. CENAZENİN YURDA GETİRİLMESİ : Yurt dışında vefat etmiş sigortalının Yapı Kredi Sigorta ve Acil Yardım Merkezi yetkililerinin koordinasyonuyla cenazesinin hazırlanması ve defin yerine hava veya karayoluyla naklini veya bulunduğu yerde defnini güvence altına alır. Cenaze töreni ve Türkiye deki defin masrafları kapsam dışıdır. MADDE 4 TOPLAM MAKSİMUM LİMİT Sigorta süresi içinde sigortalıların sağlık harcamaları ile ilgili olarak talep edebilecekleri maksimum tutardır. Hastalık veya kaza durumunda, ödenecek giderler toplamı poliçede her bir teminat için tanımlanan toplam maksimum limiti geçemez. Poliçede belirlenen bu limit poliçede adı geçen her bir sigortalı için geçerlidir. Sigorta süresi içinde meydana gelen masraf tutarları için fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınarak ve poliçe üzerinde yazılı maksimum limitten düşülerek işlem yapılacaktır. MADDE 5 SİGORTA PRİMİ Primlerin hesaplanmasında, poliçenin düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacaktır. Ancak bu sigorta kapsamındaki teminatlar karşılığı alınan primler üçer aylık Euro kuru artış oranının en fazla %20 olacağı varsayımı baz alınarak hesaplanmış olup, döviz kuru artışlarının bu oranın üzerinde gerçekleşmesi halinde, sağlık sektöründeki fiyat artışını -1-

6 ve portföyün yapısını değerlendirerek Sigortacı, primlerde, sağlık gideri ödemelerinde, teminatların kullanımında dikkate alınan kuru değiştirme hakkına sahiptir. MADDE 6 SAĞLIK GİDERLERİNİN KARŞILANMASI Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, ani bir hastalık veya kaza karşısında bu Özel Şartlarda belirtilen Acil Yardım Merkezi ile telefonla irtibata geçecektir. Acil Yardım Merkezi, sigortalının sağlık konusuna göre gerekli tedaviyle ilgili her türlü hizmeti sağlayacaktır. Sigortalının tedavisinin bitiminde sağlık masrafları Acil Yardım Merkezi tarafından tedaviyi veren sağlık kurumuna veya doktora ödenecektir. Acil Yardım Merkezine ulaşılamadığı durumlarda, sigortalı tedavisi için en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, tedaviye başlanmasını sağlayacaktır. Tedavi süresince de Acil Yardım Merkezi ile irtibat kurulamadığı takdirde, sigortalı oluşan sağlık harcamalarını ödeyerek, tedaviyi açıklayan belgeler ve fatura asıllarını, Türkçe veya İngilizce tercümesi ile beraber yurda döndüğünde sigortacıya iletecektir. Sigortacı, harcamaları ve belgeleri özel ve genel şartlar dahilinde inceleyerek, teminat kapsamında olan tedavi giderlerini sigortalıya ödeyecektir. MADDE 7 SİGORTA SÜRESİ Sigorta, poliçede belirtilen tarihler arasında yürürlükte kalır. Sigortalıya sunulan hizmetler ancak sigorta priminin tamamının ödenmesi ile başlar. Poliçe süresinin 90 günden uzun olarak seçilmesi durumunda her bir seyahat için maksimum 90 güne kadar teminat verilmektedir. Ayrıca poliçe süresi 90 günden uzun olmakla birlikte, poliçede belirtilen teminatlar sigortalının yurt dışına çıktığı tarihten itibaren 90 gün sonra, Madde 15 de düzenlenen istisna hariç, o seyahate ilişkin olmak üzere sona erer. Sigortalının yurda döndükten sonra yeniden yurt dışına çıkması halinde 90 günlük süre yeniden işlemeye başlar. Ancak bu süreler hiçbir şekilde poliçe bitiş tarihini geçemez. MADDE 8 YAŞ SINIRI Bu sigorta yaş sınırları arasındaki kişileri teminat altına alır yaş arasındaki çocuklar ise anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilirler. MADDE 9 İPTAL VE POLİÇENİN DEVRİ Sigortalı seyahatinin gerçekleşmemesi nedeniyle poliçe başlangıç tarihinden önce iptal talebinde bulunursa, primin tamamı iade edilir. Poliçe başlangıç tarihinden sonra iptal talebinde bulunması durumunda ise sigortacı sigorta priminin tamamına hak kazandığından prim iadesi söz konusu değildir. Poliçe başka bir kişiye devredilemez. MADDE 10 COĞRAFİ SINIRLAR Sigorta teminatları Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ikamet eden kişiler için poliçede belirlendiği üzere Avrupa veya Dünya nın her yerinde geçerlidir. (Türkiye hariç) MADDE 11 ACİL YARDIM MERKEZİ NİN TEMİNAT İSTİSNASI Acil Yardım Merkezi grev, harp, işgal, harp mahiyetindeki harekat, isyan, ayaklanma, terör hareketleri, nükleer rizikolar ve bunlar gibi zorlayıcı sebepler nedeniyle asistanlık hizmeti veremeyebilir ve bu zorlayıcı sebeplerden doğabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. MADDE 12 RÜCU HAKKI Sigortacı, sigorta Özel ve Genel şartlarına aykırı düşen, teminat kapsamı dışında yapılan ödemeleri sigortalıya rücu ederek fer ileri ile birlikte tahsil eder. MADDE 13 HALEFİYET HAKKI Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla sorumlu üçüncü kişilere karşı ödediği tutar kadar sigortalının yerine geçer. MADDE 14 SİGORTALININ VEFATI Sigortalının vefatı halinde sigorta hükümsüz kalır. MADDE 15 SİGORTA SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRAKİ TEDAVİLER Poliçede belirtilen sigorta bitiş tarihinden veya Madde 7 de düzenlenen 90 günlük sürenin bitiminden sonra tedavisi devam eden olaylarda, teminat tedavi sonuna kadar devam eder. Ancak bu süre hiçbir şekilde sigorta bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez. MADDE 16 İSTİSNALAR Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları Madde 9 Genel İstisnalar da belirtilen durumlar bu poliçede sigorta teminatı dışında tutulmuştur ve Sigortacı bunlardan dolayı yükümlülük altına girmez. MADDE 17 GENEL UYGULAMA Acil bir durumda, sigortalı herhangi bir yere başvurmadan önce Acil Yardım Merkezi ni arayarak, - Adını, soyadını, poliçe numarasını, - Bulunacağı yerin adresini ve telefon numarasını, - Kısa bir şekilde sağlık sorununu ve nasıl bir yardım istediğini, bildirir. MADDE 18 TIBBİ NAKLE İLİŞKİN UYGULAMA Sigortalının tıbbi naklini veya yurda dönüşünü talep etmesi aşağıdaki koşullarda geçerlidir; 1. Acil Yardım Merkezi nin en kısa sürede konuyla ilgilenebilmesi için, sigortalının veya sigortalı yerine Acil Yardım Merkezi ni arayan kişinin; - sigortalının bulunduğu sağlık kurumunun ve tedavi eden doktorun ve varsa aile hekiminin adını, adresini ve telefon numarasını bildirmesi gerekir. -2-

7 2. Acil Yardım Merkezi nin tıbbi yetkilisi veya temsilcileri sigortalının durumunu tetkik etmek hakkına sahiptir. Aksi taktirde sigortalı tıbbi yardım talebinde bulunamaz. 3. Tedavi eden doktorla görüş birliğine varan Acil Yardım Merkezi naklin ne zaman ve nasıl olacağını belirler. 4. Hastaneye yatış gerektiren ani hastalık veya kaza durumunda sigortalı veya sigortalı adına hareket eden kişinin olay tarihini takip eden üç gün içinde Acil Yardım Merkezi ne haber vermesi gerekir. Bu şartın yerine getirilmemesi ve bu nedenle kaza ve hastalık sonuçlarının ağırlaşması durumunda oluşacak ilave masraflardan Acil Yardım Merkezi sorumlu olmaz. -3-

8 EMERGENCY TRAVEL HEALTH INSURANCE SPECIAL CONDITIONS These special conditions are valid for the Emergency Travel Health Insurance Policies which are issued beginning from ARTICLE 1 SUBJECT OF THE INSURANCE This policy is an insurance contract between Yapı Kredi Sigorta A.Ş. (hereinafter called the Insurer) and the insured person. This insurance covers the expenses in case of an accident or sudden and unforeseen sickness, occurred while traveling according to the Travel Health Insurance General Terms and Conditions and Emergency Travel Health Insurance special conditions up to the coverage limits stated in the Policy. This insurance is in force for Europe (including Schengen Countries) or worldwide travels of the residents of Turkey as stated in policy. The extent of the coverage is determined within the framework of the information stated in the policy. Benefits are exclusively provided for the insured persons whose names appear in the policy and no other person can benefit from the coverage. The person who benefits from the insurance has to be in Turkey when the application form is completed, otherwise policy will be invalid. ARTICLE 2 DEFINITIONS INSURED : A person whose name is stated in the policy and covered under this insurance contract. POLICYHOLDER : A real or legal person, who became a party to a policy with the insurer and owns the resulting obligations of the policy premium. ACCIDENT : Within the special and general provisions of the policy an event caused by (violent/accidental) external and visible means occurring while the contract is in force. ILLNESS : Sudden and unforeseen sickness or disease occurring following the effective date of the insurance contract within special and general conditions of the policy. PRE-EXISTING CONDITIONS : All costs relating to the pre-existing conditions requiring medical treatment, surgery or advice before the commencement of the insurance and/or all chronic type of health conditions. SERIOUS MEDICAL CONDITIONS : Sudden illness and accidental injuries endangering the life of the insured occurred within the insurance period and which requires the authorized representatives of the Emergency Center to decide on emergency medical transportation. EMERGENCY CENTER : In case of the insured's illness or accidental injuries in Europe or Worldwide as stated in the policy, Assistance Company provides 24 hour service and telephone numbers are mentioned in special conditions booklet. POLICY : An Emergency Travel Health Insurance Policy issued by the Insurer either to individuals or groups and incorporating medical assistance provided by Emergency Center. DEDUCTIBLE : For Out-Patient Treatment and Hospital Services, it is the amount that the insured person must contribute as stated in the policy for each claim or course of treatment, in case of any illness. ARTICLE 3 INSURANCE BENEFITS MEDICAL CONSULTATION : In an emergency situation, providing insured with names and addresses of the nearest physicians, hospitals and medical institutions. EMERGENCY MEDICAL TRANSPORTATION : The admission of the insured to the nearest hospital via ground or air transportation where appropriate treatment is available. First aid during the transportation is also covered. If the hospital is not properly equipped for the treatment, the insured will be transferred to the nearest appropriate hospital. After local treatment, repatriation to the country of origin as a regular passenger is carried out in view of the medical assessment made by the attending physician and the Emergency Center. If the treatment must continue, the insured will be placed in a medical facility near his home. Emergency Center representatives reserve the right to decide on the necessity, destination and the means of the transportation. TREATMENT AND HOSPITAL SERVICES BENEFIT: This coverage includes medically necessary physician s fees, drugs and medications, diagnostic, laboratory, X-ray, hospital accommodations, meal charges, nursing care, surgeon s/ anesthetists fees, specialist consultations or visits, intensive care unit charges, operating, recovery room charges and medical consumables. REPATRIATION IN CASE OF DEATH : In case of death of the insured abroad, funeral preparation, transportation via air - ground and burial expenses in the same country is covered by coordinating with Yapı Kredi Sigorta and the authorized emergency center. This benefit does not cover the funeral or burial expenses in Turkey. ARTICLE 4 MAXIMUM OVERALL LIMIT Maximum amount that can be claimed by the insured for health expenses during the period of insurance. In case of an illness or accidental injury, the total claim payment cannot exceed the total maximum limit which is defined each benefit. This limit is stated in the policy and is valid for each insured mentioned in the policy. All expenses incurred during the insurance period will be converted to New Turkish Lira using the effective rates of exchange of the Central Bank of Turkey on the date of bill. The amount paid is deducted from the maximum limit in order to determine the remaining coverage. -4-

9 ARTICLE 5 INSURANCE PREMIUMS The premium of this policy is calculated according to the effective selling exchange rate of the Central Bank of Turkey at the date when the policy is issued. However, premiums charged for the benefit coverage within the policy are calculated in Euro currency assuming that the increase at the exchange rate of Euro in 3 months would be maximum 20%. In case the increase occurs over 20%, the Insurer has the right to change the rate of exchange used in conversion of premium collection, reimbursement of medical expenses and use of benefits, according to the inflation in health sector and the changes in the behavior of its own portfolio. ARTICLE 6 SETTLEMENTS OF THE CLAIMS After the commencement of the insurance coverage, in case of a sudden illness or accident, the insured will call the Emergency Center mentioned in this special provisions and definitions. Emergency Center will provide all services and the required treatment. Following the completion of treatment, all medical expenses will be paid by Emergency Center to treating medical facility or to physician. In case of Emergency Center couldn t be reached, Insured shall get her/his medical treatment at the nearest health institution. If Emergency Center also couldn t be reached during the treatment period, Insured shall pay medical expenses and submit all kind of medical reports and original bills, invoices to Insurer. Documents in foreign language other than English, shall be translated and approved by a notary public. Insurer shall control medical expenses due to General and Special Conditions and coverages of Travel Insurance. All kind of reimbursements due to medical expenses which are under coverage, shall be wired directly to the bank account of insured. ARTICLE 7 INSURANCE PERIOD The insurance will remain in force between the dates stated on the polıcy. The insurance cover will begin when the total premium is paid in full. If the policy period selected more than 90 days, the maximum assurance period will be 90 days for each travel. Although the policy period is more than 90 days, the stated word of assurance will end after 90 days of the policy owner s foreign travel for that travel;except for the Article-15 exclusion. The 90 day insurance period will recommence when policy owner returns to home country and begins a new travel abroad. However these travel periods will not pass over the policy expiry date. ARTICLE 8 AGE LIMIT Any person over 18 and under 75 years of age residing in Turkey may apply for enrollment. Children who are 0-17 years old are covered under as family members.(in case if their parents are their policy holders). ARTICLE 9 CANCELLATION AND TRANSFER OF THE POLICY In case of a request for cancellation by the insured, the premium is 100% refunded if the travel does not occur. In case of a request for cancellation by the insured or the policyholder, the insurer retains 100% of the premium after the travel occurs. The policy cannot be transferred to another person. ARTICLE 10 GEOGRAPHICAL SCOPE This insurance covers the European or Worldwide travels (excludes Turkey) of the residents of Turkey as stated in the policy. ARTICLE 11 LIABILITY OF EMERGENCY CENTER Emergency Center may not give assistance and shall not be responsible from any breakdown arousing from such events as strike, war, warlike operation, invasion, act of foreign enemies, hostilities, civil war, rebellion, insurrection, terrorism or military or usurped power, riot and civil commotion, nuclear events or any other event of force majeure. ARTICLE 12 RETRACTMENT In the event of any payment done or covered by the policy, contrary to the general and special provisions, the insurer retracts such payments from the insured and collects back with the secondary and accessories. ARTICLE 13 SUBROGATION Insurer shall take the place of the insured, to the extent of the cost incurred or indemnity paid to the third party. ARTICLE 14 DEATH OF THE INSURED PERSON In case of a death of the insured, the insurance coverage is automatically terminated. ARTICLE 15 TREATMENTS AFTER EXPIRATION DATE In the event of continuation of the treatment after the expiration date or at the end of the 90 day period explained in Article 7, the coverage will continue until the end of the treatment. However, this period cannot exceed 7 days following the expiration date. ARTICLE 16 EXCEPTIONS All the situations that are stated in the Travel Health Insurance General Terms and Conditions Article 9 Exceptions are kept out of the insurance cover in this policy and Insurer does not assume any obligations on account of these. ARTICLE 17 GENERAL PROCEDURES In case of an emergency before any application to an institution, the insured should call the Emergency Center and provide - Name and policy number - The address and phone number where he/she can be reached -5-

10 - A brief explanation of the medical condition and the type of the required medical assistance. ARTICLE 18 MEDICAL TRANSFERS If the insured claims for a medical transfer or repatriation, the following conditions have to be observed. 1. In order for the Emergency Center to take prompt action, the insured or any person acting on his/her behalf must give the name, address and phone number of the hospital where the insured admitted. The name, address and phone number of the attending physician and if available, the family doctor. 2. The Emergency Center medical authority or representatives has the right to assess the medical condition of the insured in order to evaluate his medical status. Otherwise the insured cannot make a medical assistance request. 3. The Emergency Center determines time and destination of the transportation upon agreement with the attending physician. 4. In case of any illness or bodily injury requiring hospitalization, the insured or any person acting on his /her behalf must inform the Emergency Center within three days from the date of occurrence. Failure to do so may result in the Emergency Center not being responsible from the additional costs that would incur as a consequence of the worsening of the medical condition of the insured. -6-

11 SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MADDE 1 SİGORTANIN KAPSAMI Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı'ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. MADDE 2 SİGORTANIN SÜRESİ Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir. MADDE 3 ASİSTAN KİŞİ/ŞİRKET Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir. MADDE 4 POLİÇE İPTALİ Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır. MADDE 5 SUNULACAK ASGARİ TEMİNATLAR Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler. A. ANİ RAHATSIZLIK VE HASTALIKLARA İLİŞKİN TIBBİ TEDAVİ TEMİNATI Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder. B. SİGORTALININ TEDAVİNİN VERİLEBİLECEĞİ EN YAKIN SAĞLIK KURULUŞUNA SEYAHATİ VEYA NAKLİ Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımını sağlar. Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa Şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür. C. SİGORTALININ TABURCU OLDUKTAN SONRA İKAMETGAH ADRESİNE NAKLİ Sigortalı nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için Sigortalı nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. D. VEFAT EDEN SİGORTALININ NAKLİ Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder. MADDE 6 VERİLECEK EK TEMİNATLAR Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir. MADDE 7 PRİM ÖDEME ŞEKLİ VE ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği taktirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. MADDE 8 GENEL KOŞULLAR Herhangi bir talep halinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır. Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı; a. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır. b. Durumu Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını alabilmek amacıyla, Şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirkete ibraz etmekle yükümlüdür. c. Şirket e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm -7-

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI MADDE 1 - SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi Demir Sigorta A.Ş (Bundan sonra Sigortacı olarak anılacaktır.) ve sigortalı arasında akdedilmiştir.

Detaylı

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI NAKLİYAT ŞOFÖRÜ SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan kara taşımacılığı amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde Türkiye

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTİÇİ SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde, T.C hudutları dahilinde, katıldığı turda aniden hastalanmaları ve/veya herhangi

Detaylı

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI ELİT SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Bu poliçe ile poliçe üzerinde adı bulunan sigortalının sigorta süresi içinde aniden hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri

Detaylı

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz.

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum

ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ. Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum ÖZEL SEYAHAT GÜVENCE PAKETİ AB ÜLKELERİ AB DIŞI TÜMDÜNYA ÜLKELERİ Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Maximum Maximum Taburcu olduktan sonra

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt

Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt YURTDIfiI E T M S GORTASI /EDUCATION ABROAD INSURANCE 0850 7 24 0850 Anadolu Hizmet ve Hasar fllemleri Hatt (Yurtd fl ndan aramalarda (00 90) 850 7 24 0850 çeviriniz.) Poliçeniz ile teminat alt na al nan

Detaylı

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz.

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

WIP Sağlık. (Worldcare Insurance Plan) Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. (Worldcare Insurance Plan) Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık (Worldcare Insurance Plan) Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında,

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR SEYAHAT SAĞLIK SĐGORTASI ÖZEL ŞARTLAR TEMĐNATLAR Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil Vefat

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar SATIŞ SÖZLEŞMESİ VULKAN Kupplungs- und Getriebebau B. Hackforth GmbH & Co. KG ve SeaCom Digitale Mess- und Übertragungssysteme GmbH (Bundan böyle kısaca VULKAN olarak anılacaktır) 1 Tedarik ve Edim Şartlarının

Detaylı

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), DenizBank A.Ş. nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement

Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi. Consumer Banking Services Agreement Bireysel Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Consumer Banking Services Agreement Müşteri Adı Soyadı: Client s First & Last Name: Müşteri No: Client s Number: Müşterek Hesap mı? Is it joint account? Evet /

Detaylı

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri

Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri GENEL SART, VE KOSULLAR, (TR) Bölüm II: Servis Merkezi İletişim Bilgileri Yerel Hizmet Masanızın telefon numarası ve e-posta adresi için aşağıdaki çizelgede belirtilen web sitesine gidin. Easy Service

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ

SERİ : M SIRA :13 TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ TÜRSAB SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ SERİ : M SIRA :13 SİGORTA ETTİRENLER: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi

Detaylı

Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi. Main Banking Services Agreement

Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi. Main Banking Services Agreement Temel Bankacılık Hizmetleri SözleĢmesi Denizbank A.ġ. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) Bahreyn ġubesi ile yurt içi ve dıģı Ģubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde Ģube sayılan birimlerinde,

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz.

Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı