SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ"

Transkript

1 Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri bu kitapçıkta bulabilirsiniz. Seyahatiniz sırasında acil durumdan dolayı oluşabilecek rahatsızlıklarınıza karşı güvenli bir sigorta teminatına sahip bulunmaktasınız. Lütfen sigorta teminatlarınızla ilgili Keyif Plus Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartlarında sunulan açıklamaları dikkatle inceleyiniz ve seyahatlerınız sırasında yanınızdan ayırmayınız. Lütfen poliçenizin geçerli olduğu bölgeleri, teminat süresi ve teminat limitinizi kontrol ediniz. Yurtdışındaki tedavileriniz ve asistans hizmetleri için no. lu telefondan SEYAHAT YARDIM HATTI na ulaşabilirsiniz. 1

2 ÖNEREBİLECEĞİMİZ DİĞER ÜRÜNLERİMİZ SAĞLIK SİGORTALARI Acil Vakalar Sigortası Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Dentassist Diş Sigortası 3S Sağlık Sigortası Çözüm Sağlık Sigortası HAYAT SİGORTALARI Yıllık Yaşam Sigortası Uzun Süreli Yaşam Sigortası Azalan Bakiyeli Yaşam Sigortası Katkılı Yatırım Sigortası Cebinize Alternatif Hayat Sigortası(CASH) SEYAHAT SİGORTALARI Vize Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası YESS Yurtdışı Eğitim Seyahat Sağlık Sigortası FERDİ KAZA SİGORTALARI Ferdi Kaza Sigortası FAST Güvence Ferdi Kaza Asistans Sigortası 2

3 MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. KEYİF SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Bu özel şartlar 01/04/2010 tarihi itibariyle tanzim edilmiş Keyif Seyahat Sağlık Sigorta Poliçesi bulunan Sigortalılar için geçerlidir. Mapfre Genel Yaşam Sigorta A.Ş. ( bundan sonra Sigortacı olarak adlandırılacaktır.) ve Sigorta Ettiren/Sigortalı nın üzerinde mutabık kaldığı şartlar doğrultusunda hazırlanan Sigorta Poliçesi, ile poliçenin ayrılmaz parçaları olan Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Özel Şartları, Sigortalı Bilgilendirme Formu,Kullanım Rehberi'nden meydana gelmektedir. Sigorta Poliçesinin geçerli olduğu süre içerisinde yapılacak tüm değişiklik ve ilaveler yazılı olarak talep edilmesi ve karşılıklı olarak üzerinde mutabık kalınması durumunda geçerlidir. Madde 1. SİGORTANIN KONUSU, KAPSAMI VE UYGULANMASI a. Sigortacı, Sigortalı' nın, bu Sigorta Sözleşmesi nin teminatlarının geçerli olduğu süre içerisinde seyahat ederken hastalanması ya da bu süre içinde bir kazaya uğraması sonucunda gereken acil tıbbi yardım masraflarını, bu Sigorta Sözleşmesi nde belirtilen teminatlar, haklar, yükümlülükler, özel ve genel şartlar çerçevesinde teminat kapsamına alır. b. Sigorta teminatı altına alınan masrafların, Sigortalı' nın hastalık ya da kaza sonucunda tıbbi açıdan gerekli olan tedavisiyle ilgili olması ve bu sözleşmede belirtilen teminatların kapsamı içerisinde yer alması gerekir. Sigortalı nın tedavi süreci içerisinde tedavisine konu olan hastalık veya kaza hali ile doğrudan ilgili olmayan başka bir hastalık veya kaza sonucunda oluşan masrafları ayrı bir tazminat konusu olarak değerlendirilir. c. Sigortalı nın seyahat ettiği ülkede kaza veya teminat kapsamındaki bir rahatsızlık nedeniyle vefat veya ecelen vefat etmesi halinde cenazenin daimi ikamet ettiği ülkeye nakli için yapılan masraflar, limit dahilinde ödenir. Bu teminatlar dışındaki diğer hizmetler için değişen limitler ve teminat açıklamaları çerçevesinde hizmet verilecektir d. Sigorta teminatları, sigorta poliçesinde belirtilen bölgelerde geçerlidir. e. Uzun süreli poliçeler her bir seyahatte en fazla birbirini izleyen 90 gün süren seyahatler için geçerlidir. f. Sigortacı'nın üstleneceği azami toplam sorumluluk sigorta poliçesinde belirtilecektir. Madde 2. TEMİNATLARIN GEÇERLİ OLDUĞU BÖLGELER Bu Sigorta Sözleşmesi nin teminatları Türkiye'de ikamet eden Sigortalı ların, aşağıda teminat bölgeleri belirtilen ülkelerdeki yurtdışı seyahatlerinde geçerlidir. Sigorta Ettiren in veya Sigortalı nın seçeceği teminatların geçerli olduğu bölge, poliçede belirtilecektir. Bu Sigorta Sözleşmesi nin geçerlilik süresi içerisinde bölge değişikliği yapılamaz. 3

4 1.Teminat Bölgesi : Avrupa ve Schengen Ülkeleri 2.Teminat Bölgesi : Avrupa ve Schengen dahil Tüm Dünya Ülkeleri Madde 3. TEMİNATLAR Aşağıdaki teminatlar poliçenin satın alınmasına sebep olan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde seçilen teminat bölgesinde geçerlidir. Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi, sigortalının nakli, taburcu oluşu takiben sigortalının daimi ikametgahına nakli ve vefat eden sigortalının nakli teminatları için toplam azami limit Euro ile sınırlıdır. Bu teminatlar dışında sigortalıya verilen diğer hizmetler limitleri ve teminat açıklamaları çerçevesinde teminat kapsamındadır 1. Yurtdışında tıbbi tedavi teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Acil diş tedavi giderleri de 60 ya kadar karşılanacaktır. 2. Sigortalının seyahati veya nakli Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Hava ambulans hizmetine ancak Şirket doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışıdır. 3. Taburcu olduktan sonra Daimi İkametgah a nakli Sigortalı nın bu poliçe kapsamındaki ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve Daimi İkametgah a dönüş için Sigortalı nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına Şirket doktoru tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı yı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla Daimi İkametgah a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. 4. Vefat eden sigortalının nakli 4

5 Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır. 5. Acil mesajların iletilmesi Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıda ki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. 6.Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması Sigortalı'nın Türkiye dışındaki seçtiği teminat bölgesinde poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda, Sigortalı'nın Daimi İkamet Ülkesi dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, Şirket, sigortalının otel veya diğer konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Ödenecek azami tutar 5 gün ile sınırlı olmak üzere günlük azami 200 dur. 7.Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati Şirket, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için teminat bölgesindeki hastanenin bulunduğu yere seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır. 8. Sigortalının aile üyelerinden birinin konaklaması Şirket, sigortalının poliçe kapsamındaki nedenlerden dolayı hastalanması veya yaralanması durumunda 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için teminat bölgesindeki hastanenin bulunduğu yerde en fazla 4 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami 200 ya kadar konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. 9. Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları Sigortalı, Poliçe de belirtilen yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) Daimi İkamet Yeri nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, sigortalının Daimi İkametgah Ülkesi ne dönüşünü organize edecektir. Vefat ile ilgili yetkili mercilerden alınmış evrakların Asistan Şirkete ibraz edilmesi gereklidir. Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür. 10. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması Sigortalı nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, sigortalının Daimi İkametgahı na dönüş masraflarını ödeyecektir. Evde meydana gelen hasarla ilgili yetkili mercilerden alınmış raporların Asistan Şirkete ibraz edilmesi gereklidir. (Sigorta şirketi veya polis raporu gibi). Bu menfaat, sadece, sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür. 5

6 11. Bagajın ve şahsi eşyaların bulunması ve Sigortalı ya ulaştırılması Şirket, raporların hazırlanmasında sigortalıya yardım sağlayacak ve tarifeli uçuşlarda kaybolan bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır. Bagajın bulunması halinde, Şirket söz konusu bagajı Daimi İkametgah a veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir. 12. Tarifeli havayolu uçuşlarında kaybolan, zarar gören, çalınan bagaj Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile Şirket, Sigortalı'ya 350 limit dahilinde ödeme yapacaktır. Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarından ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat tutarından düşülecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür. Para, mücevher, kredi kartı ve herhangi bir doküman bu teminatın kapsamı dışındadır. 13. Gecikmeli Bagaj Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile Şirket, Sigortalı'ya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orjinal faturalarını Şirket'e göndermesi koşuluyla 100 limit dahilinde ödeme yapacaktır. 14. Ceza davalarında kefalet Şirket, teminat bölgesindeki mahkemelerde Sigortalının ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigorta lıdan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır. Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalı'nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Asistan Şirkete ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Bu menfaat kapsamındaki azami tutar Euro dur. (Borç olarak) Sigortalı, 14.madde çerçevesinde yapılan ödemeleri 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. 15.İlaç gönderilmesi organizasyonu Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalı nın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalı ya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır. 16- Terör Teminatı Sigortalının işbu seyahat sigortası özel ve genel şartları çerçevesinde seyahat ettiği ülkede poliçe süresi içerisinde meydana gelebilecek terör olaylarından kaynaklanan her türlü yaralanma ( Terör olayının bizzat sigortalının eyleminden meydana gelmesi durumu hariç ) sonucu oluşacak tedavi giderleri kişi başına poliçede yazılı Euro ile sınırlıdır. İş bu 6

7 poliçe ; terör olayının olduğu yerde, olay başına azami Euro ile sınırlı olup, bu teminat içerisinde değerlendirilecek tazminat talepleri poliçedeki kişi başına limite bakılmaksızın olay başına belirlenen azami limit dahilinde garameten ödenir. Herhangi bir kimyasal biyolojik veya biyokimyasal silahlarla gerçekleştirilen terör olayları bu teminat kapsamı dışındadır. 17- Ferdi Kaza Teminatı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, yurtdışında seyahat eden sigortalının seyahat başlangıç anından bitiş anına kadar oluşabilecek kaza sonucu ölüm ve sürekli sakat kalma hallerini teminat altına alır. Kaza Sonucu Vefat Teminat Sigorta süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucunda, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, poliçede belirtilmiş sigorta bedeli yine poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine Mapfre Genel Sigorta A.Ş. tarafından ödenir. Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı Mapfre Genel Sigorta A.Ş., sigorta süresi içinde meydana gelen bir kaza sonucunda, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette malul olması durumunda tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette tespit edilmesini takiben, poliçede belirtilen Daimi Maluliyet teminat tutarını, Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlarla sigortalıya öder. Gerekli evrakların teslimi halinde poliçede belirtilen Euro tutarındaki tazminat, ölüm durumunda sigortalının kanuni varislerine, sürekli sakatlık durumunda ise Ferdi Kaza Genel Şartları Madde 8 de sakatlık derecesine göre belirtilen oranlarda sigortalının kendisine ödenmektedir. Madde 4. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLDUĞU SÜRE VE TEMİNATLARIN BAŞLAMASI Yıllık Seyahat Sağlık Sigortası poliçesi ; a. Bu Sigorta Sözleşmesi, başlangıç tarihinden itibaren poliçede belirtilen süreyi kapsar ve süre bitiminde kendiliğinden sonlanır. b. Bu Sigorta Sözleşmesi, poliçenin düzenlenmesiyle başlama tarihinden itibaren primin tamamının ödenmesinden sonra geçerlidir c. Bu Sigorta Sözleşmesi nin teminatları, sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki seyahat edilen ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar ve Türkiye gümrüğünden giriş tarihine kadar azami poliçede seçilmiş planın teminat süresi sonuna kadar devam eder. Seyahat süresinin Türkiye gümrüğüne girmeden önce poliçede seçilmiş planın teminat süresini aşması halinde teminatlar, teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır. 7

8 Seyahat başına teminat süresi olan poliçelerde; seyahatin sona erip Türkiye gümrüğünden giriş yapılmasını müteakiben, bu Sigorta Sözleşmesi nin geçerli olduğu süre içerisinde sigorta poliçesinde belirtilen geçerli bölgelerdeki ülkelere yeniden seyahat yapılması halinde teminatlar yeniden başlar ve ilgili teminat süresinin son gününün bitiminden itibaren geçersiz kalır. Uzun süreli poliçeler her bir seyahatte en fazla birbirini izleyen 90 gün süren seyahatler için geçerlidir Madde 5. TEMİNATLARIN SONA ERMESİ Bu Sigorta Sözleşmesi nin teminatları aşağıda sayılan hallerde sona erer. a- Sigorta Sözleşmesi nin Sigortacı tarafından haklı bir yasal nedene bağlı olarak fesih edilmesi durumunda teminatlar fesih tarihinden itibaren sona erer, b- Bu Sigorta Sözleşmesi başlama tarihinden itibaren teminat süreleri ile geçerlidir. Sigorta Sözleşmesi nin bitiş tarihinde, Sigortalı, seyahat anında olsa dahi teminatlar bitiş tarihinden itibaren geçersiz kalır. c- Sigorta Sözleşmesi nin geçerlilik dönemi içerisinde, yurtdışı seyahat süresinin Türkiye gümrüğünden girmeden önce poliçe teminat süresini aşması halinde teminatlar durur. d- Sigorta Sözleşmesi nin geçerli olduğu dönem içerisinde, poliçe teminat süresinin aşılmadığı durumlarda teminatlar Türkiye gümrüğünden giriş yapılması ile sona erer. e- Bu Sigorta Sözleşmesi nin teminatlarının geçerli olduğu süre içerisindeki yurtdışı seyahat sırasında ortaya çıkan bir rahatsızlığın, Sigorta Sözleşmesi nin teminatlarının sona eriş tarihinden sonra da yatarak tedavisi gerekiyorsa, Sigortalı nın ülkesine taşınmasının mümkün olmadığının da belgelenmesi kaydıyla teminatlar sona eriş tarihinden itibaren en fazla 1. haftanın sonuna kadar devam eder. Sigortalı nın poliçesi ve/ veya teminat sürelerinin bitmediği durumda Sigortalı nın yatarak tedavisi gerekiyor veya devam ediyor olsa dahi hiç bir koşula bağlı olmaksızın Türkiye gümrüğünden giriş yaptığı anda teminatı sona erer. Madde 6. PRIM ÖDEMESI Başvurulan süre için sigorta primi, Sigorta Sözleşmesi nin sonuçlandırılmasında, uygulanan prim tarifesi temel alınarak Merkez Bankası Efektif Satış kuru üzerinden USD / EURO karşılığı YTL. olarak hesaplanacaktır. Sigorta primi, başvuruda bulunurken ödenebilir. Sigorta teminatları primin tamamının ödenmesi ile başlar. Sigorta Sözleşmesi nin herhangi bir nedenden dolayı poliçede belirlenen bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde prim iadesi yapılmaz. Madde 7. BAŞVURULAR, SÖZLEŞMEYE YAPILACAK İLAVELER VE SÖZLEŞMEDEN ÇIKARMA Sigorta Sözleşmesi, yolculuk başlamadan önce bu amaçla verilen başvuru formu doldurularak düzenlenmelidir. Yolculuk başladıktan sonra düzenlenen Sigorta Sözleşmesi, prim ödenmiş olsa dahi geçersizdir. Seyahat Poliçesi 0-90 yaş arasında geçerlidir Yaş aralığındaki sigortalılar için %50 ek prim alınarak, yaş aralığındaki sigortalılar için %100 ek prim alınarak poliçe kapsamına dahil edilebilirler. 8

9 Geçerlilik süresi içerisinde Sigorta Sözleşmesi nde yapılacak her türlü değişiklik ve ilavelerin Sigorta Ettiren tarafından teklif edilmesi ve Sigortacı tarafından kabul edilmesi esastır. Sigorta Ettiren aynı poliçede teminat kapsamında olan Sigortalı nın veya kendisinin Sigorta Sözleşmesi nin bitiş tarihinden önce teminat kapsamından çıkartılmasını talep edebilir. Bu talep ancak yazılı olması halinde Sigortacı tarafından kabul edilir. Sigortacı nın çıkış işlemini yapmama hakkı saklıdır. POLİÇENİN İPTALİ Sigortacı, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının iptal talebinde bulunması halinde, ilgili prim iadesini, iptal tarihinden başlayıp bitiş tarihine kadar olan süreyi esas alarak hesaplar. Şayet poliçe başlangıç tarihinden, iptal talep tarihine kadar geçen süre, poliçe toplam süresinin üçte ikisine denk yada bu süreyi aşmış ise prim iadesi yapılamaz. 1-SEYAHATİN İPTALİ: Mücbir neden ile seyahatin iptal edilmesi durumunda, seyahat başlangıç tarihinden önce şirketimize yazılı müracaatınızın yapılmış olması ve poliçe aslının şirketimize teslim edilmesi durumunda. 2-VİZE ALINAMAMASI : İlgili ülke konsolosluğundan vize verilmediğine dair yazılı belge, pasaport fotokopisi ve poliçe aslınız ile dilekçenizin şirketimize ulaştırılması durumunda. 3-TÜZEL KİŞİLER : Sigorta Ettiren in tüzel kişi olması ve sigortalının bu işletmeden ayrılması karşısında, bir dilekçe ekinde işten ayrılış belgesi ile şirketimize müracaatın yapılması durumunda. Yurt dışı çıkışlarında poliçe süresinin istenen vize süresi ile örtüşmediği durumlar için, ikinci bir poliçe düzenlenecek olup, birinci poliçe bitiş tarihinden itibaren ikinci poliçe başlayacaktır. Madde 8. SİGORTA TEMİNATLARININ KAPSAMI Madde 9' daki istisnalarda belirtilen durumların dışında, Sigortacı, teminat kapsamının geçerli olduğu ülkelerdeki süresi belirli seyahat sırasında tıbbi açıdan gerekli olan acil tedavi masraflarını ödeyecektir. Aşağıdaki durumlar Sigortacı tarafından teminat altına alınmıştır. a) Ayakta tedavi kapsamında yapılan acil muayene ve tedavi giderleri, b) Bir doktor tarafından yazılı olarak önerilen ilaç, pansuman malzemeleri, kırıklarda ya da yaralanmalarda tedavinin bir bölümü olarak gereken tıbbi malzeme ve yürümeyi kolaylaştırıcı gereçler, c) Teminat kapsamındaki rahatsızlık ve tedaviyle doğrudan ilgili olan ve hekim tarafından önerilen tanı amaçlı giderler, d) Sigorta teminatlarının geçerli olduğu ülkede bir hastane olarak kabul edilen, yeterli tanı ve tedavi bölümü içeren ve o ülkede bilimsel olarak kabul gören ve klinik açıdan denenmiş tedavi yöntemlerini uygulayan bir kuruluşta olması şartıyla, Sigortalı nın bu Sigorta Sözleşmesi nin geçerli olduğu süre içerisinde oluşan kaza veya ani hastalığı sonucu hastane tedavi masrafları, e) Sigortalı nın poliçe kapsamındaki ciddi hastalık ve/ veya yaralanma sonucu, hastanede yatarak tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, tedavi eden 9

10 doktorun ve Mapfre Genel Sigorta A.Ş. Medikal İşlem Merkezi nin onaylaması şartı ile sigortalı tarifeli hava yolu (hastaneden havaalanına ve havaalanından ikametgahına) ve kara ambulansı ile Türkiye deki ikametgahına nakledilir. f) Sigortalının hamile olması, 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmış olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlere ait masraflar, g) Sigortalı yı teminat kapsamının geçerli olduğu ülkede tıbbi hizmet verebilecek en yakın hastane ya da doktora ulaştırmak amacıyla kabul gören bir ambulans servisi tarafından verilecek ulaşım hizmetlerinin masrafları, h) Yalnızca akut diş ağrısını gidermek amacıyla yapılan diş tedavisi masrafları, i) Sigortalı nın seyahat ettiği ülkede kaza veya teminat kapsamındaki bir rahatsızlık nedeniyle vefat ve ya ecelen vefat etmesi halinde cenazenin daimi ikamet ettiği ülkeye nakli veya vefat ettiği ülkede defnedileceği yere nakli için yapılan masraflar poliçede belirtilen bölgelere göre limitler dahilinde ödenir. Madde 9. İSTISNALAR Sigortacı aşağıdaki durumlar için ödeme yapmaz: a) Teminat kapsamının geçerli olmadığı ülkede yapılan harcamalar, b) Turkally üzerinden provizyon onayı alınmadan yapılan ve Mapfre Genel Sigorta A.Ş. tarafından ödenmeyen sağlık harcamaları. c) Poliçenin geçerlilik tarihleri, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, (tedavi edilmemiş olsa dahi) hastalığın varolduğu, yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbı bir durum, hastalık veya bu durumlara bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz ve / veya tüm tedavi giderleri. d) Sigortalının Seyahati sırasında meydana gelen bir trafik kazası ve/veya adli kaza ya ilişkin resmi belge ve ilgili kurum raporları ve/veya zabıtları ile alkol raporunun Sigortacı ya iletilmediği durumlardaki sağlık harcamaları, e) Sigortalı'nın kendi ülkesinde ve/veya daimi ikamet ettiği yerde herhangi bir yardım hizmeti, ölmesi halinde cenaze nakli ve defin masrafları; f) Savaş ve savaş benzeri hadiseler ile aktif olarak bir ayaklanmaya katılma sonucu ortaya çıkan hastalık ve kazalar; g) Yasalarca suç sayılıp sayılmadığına bakılmaksızın Sigortalı'nın kendine bilerek zarar vermesi, yaralaması, intihar ve intihar girişimi sonucunda ortaya çıkacak sakatlanmalar; h) Sigortalı'nın bilerek, suç işleyerek ya da alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve kötüye kullanımı neticesinde meydana gelen bütün durumlar i) Sigortalı nın profesyonel ya da yarı-profesyonel sporcu olarak karşılaşmalara katılması ya da hazırlanması sırasında ortaya çıkan rahatsızlıkların tedavisi ya da bakımı; j) Fiziksel kusurlar ya da anomalilerin düzeltilmesi (kozmetik tedavi); 10

11 k) Rahatsızlık veya tedavi konusuna bakılmaksızın kaplıca, sanatoryum, huzurevi ve benzeri kuruluşlarda yapılan her türlü masraflar; l) Psikanaliz tedavisi ve psikoterapi; m) Hamilelik sırasında karşılaşılan tipik yakınmalar ve bunların sonuçları, rutin muayene ve incelemeler, hamilelik sonucunda kronik rahatsızlıklarda ortaya çıkan değişiklikler ve hamileliğin sona erdirilmesi ile ilgili masraflar; n) Fizik tedavi ve rehabilitasyon masrafları ile protez, suni uzuv vb. masrafları; o) Tazminat Ödemelerinde gecikmenin sigortalıdan/sigorta ettirenden kaynaklandığı durumlar için söz konusu faiz tutarları p) Sigortalı yine de, Daimi İkamet Ülkesi ndeki Sosyal Sigortalar Sistemine göre, veya eğer söz konusu ise bu organizasyonların veya kurumların yerini alan özel sistemlere göre hak talebinde bulunmak zorundadır, ve bu teminat tahtında hak kazandığı tutarları Şirkete geri ödemekle yükümlüdür. q) Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır. r) Fikren ve elle çalışıp 4. maddede sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. ( Örn. İnşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler ) s) Şirket in bu poliçede özel olarak öngörülen menfaatlerden herhangi birini mücbir sebepler nedeniyle yerine getirememesi durumunda Şirket sorumlu tutulmayacaktır. t) Madde 8 de teminat kapsamında belirtilmeyen diğer masraflar. Madde 9. TAZMİNAT TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seyahatiniz sırasında, hastalanmanız veya kazaya uğramanız durumunda gerekli tüm acil sağlık hizmetleri, tedavi organizasyonu ve yönlendirme işlemleriniz ASISTANS ŞİRKET tarafından yürütülmektedir ve provizyon alınmasi zonluludur. ASISTANS ŞİRKET üzerinden provizyon alınmadığı durumlarda; Sigorta Şirketi nin (Mapfre Genel Sigorta A.Ş) gerçekleşmiş sağlık harcamalarını ödememe hakkı saklıdır. Poliçe süresi ve teminatları içerisinde gerçekleşmiş acil sağlık hizmetleri, tedavi ve müdahaleleriniz ışığında yapmış olduğunuz tedavi harcamalarınızın poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda ödenebilinmesi için; tazminat taleplerinizde bütün harcamalarınızın belgelendirilmesi ve bu belgelerin asıllarının tercümeleri ile birlikte Medikal İşlem Merkezi (MİM) mize gönderilmesi gerekmektedir. Bu Sigorta Sözleşmesi ile verilen teminatlarla ilgili tazminat talebi için, sigorta teminatının belgelenmesi ve aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi gereklidir. a) Seyahatin yapıldığını gösterir isme tahsis seyahat bileti ile birlikte seyahatin gerçekleştiğini gösteren gümrük kayıtları b) Bütün harcama belgelerinin asılları, 11

12 c) Bütün harcama belgelerinde tedavi edilen kişinin adı, hastalığın türü, sağlanan tıbbi hizmetin ayrıntılı dökümü ve tedavi tarihleri bulunmalıdır.reçetelerde doktorun yazdığı ilaçlar, ilaçların fiyatları ve eczanenin kaşe ve/veya mühürü açık olarak görünmelidir. Diş tedavilerinde, harcama belgelerinde tedavi edilen dişle ve yapılan tedaviyle ilgili ayrıntılar belirtilmelidir. d) Sigortalının Seyahati sırasında meydana gelen bir trafik kazası ve/veya adli kaza ya ilişkin sağlık harcamalarının ödenebilmesi için gerekli olan resmi belge ve ilgili kurum raporları ve/veya zabıtları ile alkol raporu, e) Cenazenin yurda nakli ya da yurtdışında cenazenin defnedileceği yere nakli ile ilgili masraflar için yapılacak tazminat talebi, resmi bir ölüm raporu ve ölüm nedenine ilişkin bir doktor raporuyla belgelenmelidir. Sigortalı nın akrabası ya da aile bireylerinden birinin yazacağı doktor raporları kabul edilmez. f) Sigortacı, yabancı bir dildeki harcama belgelerinin tercüme ettirilmesini isteyebilir; bu durumda tercüme için yapılan masraflar ödenecek tazminattan düşülür. g) Sigortacı Sigorta Ettiren den, Sigortalı dan veya vefat halinde kanuni varislerinden gümrük kayıtları, veraset belgeleri gibi tazminatla ilgili olarak gerekli gördüğü belgeleri isteme hakkına sahiptir. h) Tazminat ödemeleri, masrafın faturalandırıldığı tarihte uygulanan T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru baz alınarak, seyahatin yapıldığı ve tazminatın gerçekleştiği ülke parasının Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenir. Madde 10. YÜKÜMLÜLÜKLER a) Sigortacı talep ettiği takdirde, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalı, Sigortacı'ya üçüncü şahıslardan (doktorlar, diş hekimleri, sağlık kuruluşları vb.) gerekli görülen bilgilerin teminine; ve üçüncü şahısların bilgileri saklı tutma zorunluluğunu bu gibi durumlarda kaldırabilmelerine izin vereceklerdir. b) Sigortacı, gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde tazminat ödemesini poliçe teminatları kapsamına ve limitlerine göre Sigortalı ya veya Sigortalı nın yazılı rızasıyla Sigorta Ettiren e vefat halinde ise kanuni varislerine yapar. TANIMLAR Sigortalı Kişi : Bu sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında ekteki seyahat yardım paketini satın alarak adına poliçe kesilen ve seyahate çıkmadan önce Asistan Şirkete bildirilen kişidir. Birinci Derece Aile Üyesi: Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi, çocukları (17 yaşındaki veya daha küçük) veya anne / babası (ebeveyni). Şirket : Mapfre Genel Sigorta A.Ş. Asistan Şirket : SEYAHAT YARDIM Hastalık: Sigortalı nın sağlık durumunda poliçenin geçerlilik süresi içinde meydana gelen yasal yetkiye sahip bir doktor tarafından tanı konmuş ve teyid edilmiş ve aşağıdaki iki gruptan birine girmeyen bir değişiklik. 12

13 - Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. - Önceden Varolan Hastalık: Sigortalının sigorta yaptırmadan önce mevcut olan bir hastalığı. Ciddi Hastalık: Sigortalı nın sağlık durumunda, hastaneye yatırılmasını gerektiren ve Şirket in tıbbi ekibinin görüşüne göre Sigortalı nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir hastalık. Yaralanma: Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında sigortalının isteği dışında ani ve şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen bir sağlık sorunu. Ciddi Yaralanma: Şirket in tıbbi ekibinin görüşüne göre Sigortalı nın seyahatine devam etmesini engelleyen veya ölüm tehlikesinin söz konusu olduğu bir kaza sonucu yaralanma. Daimi İkamet Ülkesi: Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti) Daimi İkametgah: Sigortalı kişinin Daimi İkamet Ülkesi nde bulunan sürekli ikamet adresi anlamındadır. Coğrafi Saha: Sigortalı Kişi nin Türkiye dışında teminatının geçerli olduğu ülkeler Teminat Bölgesi :Sigortalı Kişi nin poliçesinde teminatlarının geçerli olacağı bölge ( Avrupa,Schengen Ülkeleri veya Dünya Ülkeleri ) 13

14 MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. SEYAHAT GÜVENCE SİGORTA POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI SİGORTA ETTİREN: TURİZM ACENTELERİ SİGORTALI: Yukarıda Sigorta Ettiren olarak belirtilen seyahat acentesinin organize ettiği yurtiçi ve yurtdışı turları satın alan ve adına Seyahat Sağlık Sigorta sertifikası düzenlenmiş katılımcılar. COĞRAFİ LİMİT: Tüm turların başlangıçları Türkiye olmak üzere, tüm dünya. SİGORTA SÜRESİ: İşbu Poliçenin konusunu oluşturan yazılı sigorta teminatları, organize edilen tura ait Voucher üzerinde yazılı olan seyahat başlangıç tarihinden itibaren geçerli olup, tur bedelinin kısmen veya tamamen ödenmesi (satışı) ile başlar ve katılımcıların turu tamamlamaları ve başlangıç noktasına dönmeleri ile sona erer. Teminat, seyahatin başlangıç tarihinden itibaren yurtiçinde azami 31, yurtdışında ise azami 92 günlük tur organizasyonları için geçerlidir. TEMİNATIN KAPSAMI: 1) Ferdi Kaza Teminatı: Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında ve yurtiçi ve yurtdışı turlara katılan katılımcıların, turun başlangıç anından bitiş anına kadar kaza sonucu ölüm ve sürekli sakat kalma halleri ilişikte belirtilen teminat limitleri dahilinde, temin edilmiştir. 2) Geri Dönüş Teminatı: Seyahat acentesinin iflası, faaliyet ve/veya operasyonuna Turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB tarafından son verilmesi, seyahatin fiilen yapılamayacağının veya tamamlanamayacağının ortaya çıkması durumunun, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi üzerine, sigortacının, TÜRSAB a yetki vermesini müteakip, satılan turların, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı tarafından, tamamlanması ve katılımcıların başlangıç noktasına dönmelerinin organize edilmesinin bedeli, ilişikte belirtilen sigorta teminat limitleri dahilinde, temin edilmektedir. Geri dönüşten kast edilen ulaşım amaçlı alınmış bilet bedelleridir. 3) Ürün Sorumluluk Teminatı: Satılan turların, gezi sözleşmesinde yer alan unsurları içermemesi veya ürünün özelliği gereği taşıması gereken asgari özelliklere sahip olmaması durumunda, bu eksiklikler nedeniyle, tur bedelinin, TÜRSAB, Turizm Bakanlığı veya yargı kararı ile, katılımcıya, TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi kapsamında ve azami ilişikte belirtilen teminat limitleri dahilinde, iadesini kapsar. Satılan turun, Seyahat acentesinin iflası, faaliyet ve/veya operasyonuna kendisi,turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB tarafından son verilmesi, seyahatin fiilen yapılamayacağının tur başlamadan önce ortaya çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi üzerine, Sigortacı, katılımcılara kısmen veya tamamen ödemiş oldukları tur bedelini, sigorta teminat limitleri dahilinde, rezervasyon formu, makbuz, fatura, ve benzeri, kanunen geçerli sayılan ödeme belgelerinin sigortacıya ibraz edilmesinden sonra sigortacı 30 günlük bekleme süresi sonrasında öder.söz konusu turdaki katılımcı sayısının ve katılımcı başına ödenecek tutarın, toplamda belirtilmiş olan limiti aşma ihtimali olduğundan, toplam maliyetin tespitinden sonra ödeme yapılması durumunda 30 günlük süre aşılabilir. İflas resmi kanallarca onaylanmış ise evrakların tamamlanmasını takiben bekleme süresi olmaksızın ödeme yapılır. 5) Katılımcının Tur İptali: Katılımcının, seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla,seyahat başlangıç tarihinden önceki 7 gün içerisinde,aşağıda yazılı hallere bağlı 14

15 olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalması, ilişikte belirtilen teminat limitleri dahilinde temin edilmiştir. 1. Katılımcının vefatı veya ciddi bir kaza veya önemli bir hastalık (Tam teşekküllü hastanelerden rapor alınması ve alınan raporun bu kurumlardaki en az iki hekim ve sigorta şirketi tarafından onaylanması şartıyla geçerlidir.) 2. Aynı voucher ile tura katılanlardan birinin tur iptali şartlarından herhangi biri nedeniyle seyahate katılamayacak olması durumunda diğer katılımcıların tur iptali (birinci derece akraba olması durumunda gecerlidir) 3. Sigortalının, eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, seyahat süresince daimi ikametgâhında çocuklarına bakan kişinin hastaneye yatırılması gerekirse (doktor tarafından yazılı olarak belgelenmesi ve yatışın 1 tam günü doldurması şartıyla), 4. Sigortalıya mahkemeden tanık olarak son çağrının gelmesi (çağrının kopyasının şirkete gönderilmesi ve çağrı tarihinin seyahat poliçesinin tanzim tarihinden sonra olması kaydıyla) 5. Sigortalının, evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, sigortalının evinde veya işyerinde bulunmasının gerekli olması (bu teminatın geçerli olması için sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış itfaiye raporu, polis raporu gibi, bir belgeyi şirkete ibraz etmesi durumunda geçerlidir), 6. Vize veren kurumun ön gördüğü süre içinde ve eksik evrak olmaksızın vize başvurusunda bulunulmasına rağmen, vizenin ilgili kurum tarafından herhangi bir nedenden dolayı yetiştirilememesi halinde oluşacak tur iptalleri,ilişikte belirtilen limit dahilinde, temin edilmiştir. Sigortalı, seyahatini iptal edeceğini, iptal sebebinin oluşmasından itibaren 24 saat içinde, seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolayı, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan Sigorta Şirketi sorumlu değildir. TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER A. POLİÇE KAPSAMINDAKİ TÜM TEMİNATLAR İLE İLGİLİ OLARAK; Poliçe kapsamındaki tüm teminatlar için geçerli,sigorta teminatı dışındaki haller; 1. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri,çarpışma(savaş ilan edilmiş olsun,olmasın) iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler nedeniyle meydana gelen, her türlü zarar 2. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terörden kaynaklanabilecek direkt veya endirekt her türlü hasar. 3. Herhangi bir nükleer yakıttan, veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artık ve atıklardan, veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların, veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri, inzibati tedbirlerin sebep olduğu tüm zararlar. 4. Ulaşım hizmetlerini veren kişi ve işletmelerin, otel ve konaklama tesislerinin,restaurant,cafe bar,gece kulüpleri gibi her türlü eğlence yerlerinin,lunapark ve disneyland gibi eğlence merkezlerinin her türlü kusur,yetersizlik ve sorumluluklarından kaynaklanacak talepler. 5. Deprem,sel,su basması,volkanik patlamalar,cığ,toprak kayması,tsunami ve benzeri doğal afetler nedeni ile meydana gelen her türlü zarar. 6. Kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflar sebebiyle yapılacak her türlü hasar. 15

16 7. Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan sigortalı veya Birinci Derece Aile Üyesi veya herhangi bir başka kişinin kasıtlı ve hileli hareketleri 8. Her türlü netice zararları. 9. Başka sigortacılar tarafından düzenlenmiş, aynı kapsamda başka sigorta poliçelerinin yürürlükte olması halinde, hasar durumunda, bu poliçeler öncelikli olarak hüküm ifade edeceklerdir. 10. Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve bu maddelerin kullanımı sonrası oluşabilecek her türlü rahatsızlık ve oluşan kazalara ait giderler, 11. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması ve Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri. B. FERDİ KAZA TEMİNATI İLE İLGİLİ OLARAK: A bendindeki istisnalara ilave olarak, ferdi kaza teminatı için geçerli teminat kapsamı dışındaki haller; 1. Motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanılması esnasında olabilecek her türlü zarar 2. Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları gibi her türlü avcılık faaliyetleri ve bunlara iştirak etmekten kaynaklanan her türlü zarar. 1. Her türlü tırmanma ve dağcılık faaliyetleri,kar ve buz üzerinde yapılan tüm sporlar (Kayak,patinaj,hokey ve benzeri her türlü faaliyet),her türlü spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışlarına katılımlar,yapay akciğer kullanarak yapılan su altı dalışları, binicilik, atıcılık,paraşüt,yamaç paraşütü,serbest düşme,balon ile gezi gibi genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor ve/veya eğlence faaliyetleri 2. Havada yolcu sıfatı dışında bir sıfatla uçuş.yolcu taşıma yeterliliğine sahip olmayan bir hava taşıtında herhangi bir nedenle uçuş sonucu oluşacak zararlar. 3. Alkol,uyuşturucu madde,tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi donma,güneş çarpması ile ortaya çıkan hastalık ve patolojik durumlar nedeni ile meydana gelebilecek zararlar. 4. İntihar ve intihara teşebbüs C. ÜRÜN SORUMLULUK TEMİNATI İLE İLGİLİ OLARAK : A bendindeki istisnalara ilave olarak,ürün sorumluluk teminatı için geçerli teminat Kapsamı dışındaki haller; 1. Ürün sorumluluk teminatına yol açan olayın gerçekleşmesinden itibaren, 30 gün içerisinde, Sigortacıya yazılı ihbar edilmeyen tazminat talepleri. 2. Her türlü bedeni zararlar. 3. Sigortalılara ait olup, sigorta ettiren ya da çalışanının kontrolünde, emanetinde bulunan veya bu kimseler tarafından işleme tabi tutulan mallarla, evraklarla ilgili sorumluluk ve bunların kaybından veya eksikliğinden doğabilecek her türlü giderler ile bu durumdan kaynaklanan turla ilgili tüm giderler 4. Sigorta ettirenlerin ve/veya sigortalıların birbirlerine karşı ileri sürebilecekleri tazminat talepleri. 5. Sigorta ettirenlerin, ortağı, danışmanı veya çalışanı, ya da akrabalık sıfatıyla ilişkisinin bulunduğu şahıslar tarafından gelebilecek veya sigortalının bu şahıslara karşı ileri sürebileceği tazminat talepleri. 6. Doğrudan veya dolaylı olarak, hava, su, toprak kirliliğinden kaynaklanan sorumluluklar. 7. Seyahata /tura konu ödemelerin aslı ile belgelenmeyen kısmı ile ilgili giderler 16

17 8. Tam teşekküllü hastane olarak nitelendirilemeyen sağlık kuruluşlarından ( sağlık ocağı, tıp merkezleri v.b.) alınmış ve sigorta şirketince kabul edilmeyen rapora konu tazminatlar. 9. Çevirisi ile birlik de gönderilmemiş tazminata konu raporlar, yabancı faturalar cezai tazminatlar. (Sigorta şirketi tarafından yapılan çevirilerle ilgili giderler,ödenecek tazminata ait faturadan düşülerek işlem yapılacaktır.) 10.Sigortalıdan kaynaklanan gecikmeler sonrası oluşacak faizler ve diğer masraflar. D. KATILIMCININ TUR İPTALİ İLE İLGİLİ OLARAK A bendindeki istisnalara ilave olarak,katılımcının tur iptali teminatı için geçerli teminat Kapsamı dışındaki haller; 1. Estetik tedavileri, aşılanma, istekli olarak doğuma son vermek 2. Psikolojik rahatsızlıklar 3. Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi ve diş tedavileri 4. Salgın hastalıklar 5. Pasaport, nüfus cüzdanı, bilet ve aşı sertifikası eksikliği 6. Doğum veya gebelik, 7. Tanısı konmuş olsun veya olmasın yetkili bir doktor tarafından poliçe alınmadan önce mevcut olan bir tıbbi durum olarak tanımlanan veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz (poliçe alınmadan önce kronik hastalıklar dışında, mevcut olan bir tıbbi duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz olayları, sigortalının özel doktoru ile şirket doktoru tarafından müştereken değerlendirilerek veya Şirketin bağımsız anlaşmalı hastanelerinden birinde çalışan doktorun düzenleyeceği rapor a istinaden katılımcının tur iptali geçerli olabilecektir. Ancak, tarafların anlaşamaması durumunda her halükarda Şirketin bağımsız anlaşmalı hastanelerinden birinde çalışan ilgili branş hekiminin vereceği rapor esas alınacaktır. GENEL KOŞULLAR: Herhangi bir talep halinde, Şirketin sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden sigortalının veya birinci derece aile üyesinin bu poliçenin koşullarına uymakta oldukları şartına bağlıdır. Sigortalanan katılımcının bu poliçe kapsamındaki talebi için katılımcı: A) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır. B) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirkete en kısa zamanda telefon edecektir. Şirkete gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir. Hiçbir ödeme, taahhüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır. Eğer aynı teminatları kapsayan ve bu poliçeden daha evvel tanzim edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka sigorta/asistans poliçesi varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. YURT DIŞI TURLAR İÇİN TEMİNAT LİMİTLERİ: Ferdi Kaza Teminatı: Katılımcı başına: Ölüm halinde : EUR Sürekli sakatlık halinde : EUR Olay başına azami teminat limiti : EUR Yıllık azami toplam teminat limiti : EUR Geri Dönüş Teminatı: Katılımcı başına Seyahat Acentesi/Olay başına : EUR : EUR 17

18 Yıllık azami toplam teminat limiti : EUR Yukarıdaki teminatlar aynı zamanda, katılımcı başına tur bedelinin yarısı ile de sınırlıdır. Ürün Sorumluluk Teminatı: Katılımcı Başına : EUR Seyahat Acentesi/Olay başına : EUR Yıllık azami toplam teminat limiti : EUR Yukarıdaki teminatlar aynı zamanda, katılımcı başına tur bedeli ile de sınırlıdır. Yardım Hizmetleri Teminatı: Katılımcı başına Seyahat Sağlık Sigorta sertifikasında verilmiş olan limitler. Katılımcının Tur İptali Teminatı : Katılımcı Başına azami : EUR. Seyahat Acentesi/0lay başına : EUR. Yıllık toplam teminat limiti : EUR Katılımcının tur iptali isteğinde, aşağıda belirtilmiş belge ve yukarıda belirtilmiş durumların ispatlanması halinde, katılımcıya tur iptalinden doğan zararlar Voucher üzerinde belirlenmiş tur bedeli kadar,tur bedelinin EUR yu aşması halinde ise bu poliçe için belirlenmiş limit olan EUR ödenir. Seyahatin iptali teminatı için istenen belgeler: Olayı gösteren belge (medikal rapor-iş bu raporun tam teşekküllü bir hastaneden ve en az iki doktor onaylı olması şarttır-, ölüm raporu, itfaiye/polis/sigorta şirketi raporu, konsolosluktan vizenin alınamadığını belgeleyen yazı). Belgenin üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (Hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir. Seyahat acentesine ödeme yapıldığına dair orijinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acente tarafından sağlanan seyahat voucher'ının kopyası. Seyahat acentesi tarafından kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası. Katılımcının Tur İptali İçin Rapor Verebilecek Kurumlar: Tam teşekküllü hastaneler *Seyahat Güvence Paketi Mapfre Genel Sigorta tarafından verilmektedir. Sigorta Ettiren Aracı Sigortacı 18

19 MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş. SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatlerı esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, Sigortalı'ya, poliçede belirtilen teminatları sağlar. Sigortanın Süresi Madde 2- Sigortanın süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt içinde yapılan seyahatlerde ise sigortanın süresinin başlangıcı ve bitişi sigorta poliçesinde belirtilir. Asistan Kişi/Şirket Madde 3- Seyahat Sağlık Sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta şirketleri verir. Seyahat sağlık sigortasında yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi sigortacı tarafından gerektiğinde hizmet satın alma sözleşmeleri aracılığı ile asistan kişi/şirketlere devredilebilir. Poliçe İptali Madde 4- Seyahat sağlık sigortası satın alan kişi, seyahate gidemediği durumda poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta şirketine iade etmek kaydıyla poliçesini iptal ettirerek, ödediği sigorta primini geri alır Sunulacak Asgari Teminatlar Madde 5- Sigortalının sigorta şirketinden almış olduğu poliçeler asgari olarak aşağıdaki teminatları içermek zorunda olup, sigorta şirketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler. Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını poliçe limitleri dahilinde öder. 19

20 Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli Sigortalı' nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla, en yakın sağlık kurum ve/veya kuruluşuna ulaşımını sağlar. Bulunulan sağlık kurum ve/veya kuruluşunda hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa Şirket sigortalının tıbbi durumuna uygun başka bir sağlık kurum ve/veya kuruluşuna naklini sağlamakla yükümlüdür. Sigortalının taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli Sigortalı nın bu poliçe kapsamındaki hastalık veya yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda, seyahate devam edemeyeceğine ve ikametgah adresine dönüş için Sigortalı nın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma aracını kullanamayacağına sigortalıyı tedavi eden doktor tarafından karar verilirse, Şirket, Sigortalı yı poliçe koşulları çerçevesinde sigortalıyı tedavi eden doktorun belirlediği ve sigortalının tıbbi durumuna en uygun nakil aracıyla ikametgah adresine nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Vefat eden sigortalının nakli Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde Şirket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve oluşan masrafları öder. Verilecek Ek Teminatlar Madde 6- Sigorta şirketleri özel şartlarında asgari teminatlar dışında ek teminatlar da verebilir. Prim Ödeme Şekli ve Ödenmemesinin Sonuçları Madde 7- Sigorta priminin tamamının akit yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim ödenmediği taktirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. Genel Koşullar Madde 8- Herhangi bir talep halinde sigortacının tazminatı ödeme sorumluluğu ile sigortalının tazminat talep hakkı poliçenin koşullarına uymalarına bağlıdır. Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Sigortalı; a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alır. b) Durumu Şirket ve/veya Asistan Kişi/Şirkete en kısa zamanda bildirir. Şirketin onayını alabilmek amacıyla, Şirkete ulaşılamaması durumunda, sigortalı kendisine en yakın acil sağlık kurum ve/veya kuruluşuna gidebilir. Bu durumda, sigortalı aldığı hizmetler ve durumu ile ilgili bilgileri şirkete iletir. Sigortalı olayı gösteren orjinal belge ve makbuzları Şirkete ibraz etmekle yükümlüdür. c) Şirket e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar v.b.) temin eder. 20

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI

YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI YURTİÇİ SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR Teminat Limiti Tıbbi Tedavi Teminatı + Gıda Zehirlenmesi + Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli + Geri Dönüş Seyahati + Sigortalının Cenazesinin Nakli Limit: Azami 2.000.-TL

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hafif-Ağır Ticari Kasko Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 10 EK - 2 HAFĐF AĞIR ve ÖZEL MAKSATLI TĐCARĐ ARAÇ ASĐSTANS HĐZMETLERĐ TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER Araç Teminatları

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI

ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI ON ROAD GENİŞ ÜRÜN TEMİNATLARI 1/Araç Yardım Aracın çekilmesi veya Yerinde onarım Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Yakıt

Detaylı

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

ON ROAD TEMİNATLARI. Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama ON ROAD TEMİNATLARI Araç Yardım Aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi ikametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate devam etmek için Rent-a-car Oto kapı kilit hizmeti

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları

SüperEko. Sigortası Özel ve Genel Şartları SüperEko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat

Detaylı

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI

CONCİERGE HİZMET DETAYLARI CONCİERGE HİZMET DETAYLARI 1. ARAÇ ASISTANS Araç Bilgi Hattı; 365 gün 24 saat tüm Türkiye kapsamında yerel çekici- vinç firmaları, tamirhaneler ve araç markalarının servis istasyonları hakkında bilgi ve

Detaylı

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar

ARTI YOL YARDIM. (En yakın Yetkili Renault Servisi ne) Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi. En yakın yakıt istasyonuna kadar ARTI YOL YARDIM Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Aracın çekilmesi Oto kapı kilit hizmeti Lastik değiştirilmesi hizmeti Yakıt bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. HSA / EK 5 :OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HUSUSİ / MOTORSİKLET 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından

Detaylı

I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir.

I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir. I. GİRİŞ Bu sözleşme, aşağıdaki Tur Assist Genel İşlem Şartlarına ve taraflar arasında özel olarak kararlaştırılan sair şartlara tabidir. II. TANIMLAR Bu Sözleşmede geçen aşağıdaki terimler, aşağıda verilen

Detaylı

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları

Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Kart Koruma Planı Hüküm Ve Koşulları Aşağıdaki metin Kart Koruma Planının yasal kapsamını açıklamakta olup plan kapsamında sağlanan poliçenizde size sunulan sigorta teminatlarından hangi koşul ve şartlarda

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 250 TL Aracın kurtarılması 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER

GOLD. KIA Family Gold Card BİLDİRİM FORMU SÖZLEŞME NO. 1. KART SATILAN ARAÇLA İLGİLİ BİLGİLER 2. MEKANİK GÜVENCE İLE İLGİLİ BİLGİLER KIA Family Gold Card Kia Family Gold Acil Yardım : 0850 221 24 24 Kia Family Gold Mekanik Arıza : 0850 221 24 00 KIA Family Gold Card ın geçerlilik süresi 1 yıl olup kartın satın alınmasından 7 takvim

Detaylı

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM. Teminatların Özet ve Limitleri. Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Konut Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 13 Teminatların Özet ve Limitleri EK- 4 EGE SĐGORTA KONUT YARDIM Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Doktor veya ambulans

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı