ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Görev Yeri. Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu 1986-1988"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülten Kaptan 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs Ünvanı: Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi 1983 Hemşirelik Yüksekokulu Y. Lisans Hemşirelik Esasları Cumhuriyet Üniversitesi 1989 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora İç Hastalıkları Hemşireliği Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Akademik Unvanlar: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğr.Gör. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğr.Gör. Yüzüncü Yıl Üniversitesi S.H.M.Y.O Öğr.Gör. Celal Bayar Üniversitesi S.H.M.Y.O Yar.Doç. Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksek Okulu Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksek Okulu Doç Dr. T.C. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2011

2 Yüksek Lisans Tez Başlığı: Hemşirelerin Ağrıya Ve Ağrısı Olan Hastalara Yaklaşımları Konusunda Bilgilerinin Saptanması. Tez Danışman(lar)ı : Doç. Dr. Meliha ATALAY Doktora Tezi Başlığı : Masajın Ağrıyı Giderme Ve Endorfin Salınımı Üzerine Etkisi. Tez Danışman(lar)ı : Prof. Dr. Nuran AKDEMİR Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Onkoloji Hemşireliği Derneği Türk Hemşireler Derneği Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği Manisa Temsilcisi Türk Böbrek Hastalıkları, Diyaliz, Transplantasyon Hemşireliği Derneği 6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri: 6.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Eşit, M., Hemodiyalize Giren Hastaların Yaşam Kalitesinin Saptanması ve Bilgilendirici Hemşirelik Yaklaşımının Önemi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana bilim dalı, Güngör,N., Hemşirelerin yaşam bulguları ölçüm standartlarına uyma durumları:bir Sistematik İnceleme, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana bilim dalı, Olgun S. Myokard İnfaktüsü geçirmiş hastaların yaşam kalitesi ve hemşirelik bakımının değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana bilim dalı, 2006

3 4. Betül T. Ankara İli Türk Silahlı Kuvvetlerinde Vatani Görevini Yapmakta Olan Erlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana bilim dalı, Toklu Ayaz A. Kan Bağışçılarının Reddinde Kontrendikasyon Sayılacak Risk Durumları. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana bilim dalı, Talaz D. "Sağlık davranışlarının transkültürel yönden incelenmesi" Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana bilim dalı, Çalkan S. "Hemşirelerin ağrıya ilişkin tutumları" Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana bilim dalı, Olgun S. Myokard İnfaktüsü geçirmiş hastaların yaşam kalitesi ve hemşirelik bakımının değerlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana bilim dalı, Tosun B, Ankara İli Türk Silahlı Kuvvetlerinde Vatani Görevini Yapmakta Olan Erlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları,, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana bilim dalı, Toklu Ayaz A. Kan Bağışçılarında Kontraendikasyon Sayılacak Risk Durumları, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana bilim dalı, 2009.

4 JÜRİ ÜYELİĞİ DOKTORA TEZLERİ JÜRİ ÜYELİĞİ 1.Ayişe Karadağ. Damar içi kateter uygulamalarında kullanılan pansuman materyalleri, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara, Emre Yanıkkerem Uçum, Gastroözefagial Reflüsü Olan Gebelerde Hemşirelik Yönetiminin Yaşam ve Uyku Kalitesi İle İlaç Kullanımına Etkisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009 Hemşirelik Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir, Emre Yanıkkerem Uçum, Gastroözefagial Reflüsü Olan Gebelerde Hemşirelik Yönetiminin Yaşam ve Uyku Kalitesi İle İlaç Kullanımına Etkisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009, İzmir, tez yürütme komitesi jüri üyeliği 4.Ülkü Yapıcı, Bası Ülserlerinin Tedavisinden Bal Pansumanın Etkisinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Doktora Tezi Yedek Jüri Üyeliği, İzmir, 01/10/ Dedeli Ö. Obez bireylerin kilo vermeye yönelik tutum ve inançlarının incelenmesi:sağlık inanç modeli Doktora Tezi (Danışman:Fadıloğlu Ç) Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Ana bilim dalı, DOKTORA BİLİM SINAVI JÜRİ ÜYELİKLERİ 1.Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, ÖYP Programı Doktora Giriş Sınavı, İzmir, 2007 Nehir S. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, ÖYP Doktora Programı İkinci Danışmanı

5 2.Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları Yabancı Dil(İngilizce) Yedek Jüri Üyesi, 2009 YÜKSEK LİSANS TEZLERİ JÜRİ ÜYELİĞİ 1.Erem Ö. Diyabet Eğitim Yaklaşımlarının Hasta Bilgi Düzeyine Etkisi ve Psikososyal Sorunlarla Etkileşimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Toksal M. Preoperatif Dönemde Hastaların Hemşirelerden Beklentilerinin Araştırılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyon, Tok N. İnfertil Çiftlerde, İnfertilite Tedavisi Esnasında Erkeklerdeki Psikososyal Durumun İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyon, Yurteri H. Preterm Doğum Yapan Loğusalarda Retrospektif Risk Faktörlerinin İncelenmesi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi, Manisa, Alpteker H. 65 Yaş ve Üstü Bireylerde Evde Bakım Verenlerin Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi, Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Bolu, Çeçen D. Tekstil Sektöründe Çalışan yaş arası kadın işçilerin perimenstruel şikayetlerinin ve bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi,

6 Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi, Manisa, Aksoy N.M. Antalya İlinde Üç Farklı Hastanenin Cerrahi Birimlerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyon, Gündoğan F. Sirozlu Hastaların Beden İmajı ve Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Bolu, Çakmakçı Ç.A, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi, Manisa, Aydoğan N. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Annelere Uygulanan Hemşirelik Bakımının Annelerin Anksiyete Düzeylerine Etkisi, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi, Manisa, İnce H. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyon, Bayraktar Dudu D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Afyon, Odabaşı J. Perkütan Translüminal Koroner Anjioplasti Sonrası Yaşam Biçimi Değişiklerinin Belirlenmesi ve Hemşirelik Yaklaşımı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Bolu, 2006

7 YÜKSEK LİSANS BİLİM SINAVI JÜRİ ÜYELİKLERİ 1.Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Hemşirelik Yüksek Lisans Programı, Bilim Sınavı, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Programları, İngilizce Sınavı, jüri Üyesi, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Hemşirelik Yüksek Lisans Programı, Mülakat Sınavı, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Hemşirelik Yüksek Lisans Programı, Bilim Sınavı, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Hemşirelik Yüksek Lisans Programı, Mülakat Sınavı, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları Yabancı Dil(İngilizce) Yedek Jüri Üyesi, 2009 Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuran adayın Bilim sınavında Jüri üyeliği, Özden Dedeli, Yayınlar: 7.1. Uluslar arası hekemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Karadeniz, G. ve Çakmakçı,A., Nurses perceptions about medication errors,, Int.Journal of Clinical Pharmacology Research,XXIII (3) 2002, ISSN

8 2. Karadeniz, G., Gündüz T., Altıparmak S., ve Yanıkkerem E. An Analysis of the Job-Related Risks Nurses Face At The Hospitals Int.Journal of Clinical Pharmacology Research, Karadeniz G.,Yanıkkerem E.,Altıparmak S.,Ümran S.,Ertem G.,Esen A. An Evaluation of Nursing Care in Cancer Patients Int.Journal of Clinical Pharmacology Research, Karadeniz, G., Büyükyazı, G., Gündüz,T., Kutlu, N., Özbakkaloğlu,B., Does Chronic Exercise Alter Immune Parameters In Postmenopausal Women, International Journal of Immunotherapy, 2003, ISSN Büyükyazı G.,Kutlu N.,Genel F., Karadeniz G., Özkütük N., Kütükçüler N. Effects of Chronic Aerobic Exercise Training With Different Intensity and Volume on Cellular and Humoral Immune System in the Middle-Aged Men,The Journal Of Sports Medicine and Physical Fitness, Karadeniz G, Yanıkkerem E, Pirinçci E, Erdem R, Esen A, Kitapçıoğlu G. Turkish health professional s attitude toward euthanasia. Omega: Journal of Death and Dying. 2008, 57:1: Yanıkkerem E, Özdemir M, Bingöl H, Tatar A, Karadeniz G. Women's attitudes and expectations regarding gynaecological examination. Midwifery. 8.Yanıkkerem E, Tuncer R, Yılmaz K, Aslan M, Karadeniz G. Breast-feeding knowledge and practices among mothers in Manisa, Turkey. Midwifery. 9.Altıparmak S, Karadeniz G, Altıparmak O et al Yaşlılarda hipertansiyon prevalansı Manisa örneği Türk Geriatri Dergisi 2006; 9(4):

9 10.Karadeniz, G.,Kutlu, N., Tatlısumak, E, Özbakkaloğlu,B., Nurses Knowledge Regarding Patients With Intravenous Catheters And Phlebitis Interventions, Journal of Vascular Nursing, June, 2003, ISSN : Yanikkerem Emre; Piyan Gizem; Kavlak Tolga; Karadeniz Gülten Assessing the Role of Education on Turkish University Students' Knowledge about HPV and Related Diseases. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCaP 2010;11(6): Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler: 1. Büyükyazı,G.,Karadeniz, G., Kutlu,N., Çabuk,M.,ve ark. Kronik Antrenmanların Yaşlılarda Hematolojik ve Demir Parametreleri, Magnezyum ve Lipid Profili Üzerine Etkisi, 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özet Kitabı, ,Antalya, Büyükyazı,G.,Kutlu,N., Karadeniz, G., Çabuk,M., Kronik Aerobik Egzersizin Orta Yaşlılarda Hematolojik Parametreler ve Lipid Profili Üzerine Etkisi,7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 36,Antalya, Büyükyazı,Kutlu, N.,Genel,F.,Karadeniz, G., ve ark., Farklı Şiddet ve Volümdeki Kronik Aerobik Egzersizlerin Orta Yaşlı Erkeklerde Hücresel ve Humoral İmmun Sisteme Etkileri, 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 15, Antalya, 2002

10 4.Yanıkkerem E., Altıparmak S., Karadeniz G., Gebelikte yaşanan fiziksel sorunların incelenmesi. 4. Uluslararası Üreme sağlığı aile planlaması kongresi, Nisan 2005, Ankara 5.Yanıkkerem, E., Altıparmak S, Karadeniz G, Sevil Ü, Investigation Knowledge about postpartum care and examination symptoms women who were in early puerperium period. 4. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Nisan 2005, Bilkent otel, Ankara, Kongre kitabı (Poster Bildirisi, Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı). 6. Yanikkerem E, Kitapçıoğlu G, Karadeniz G. The attitudes, experience and satisfactıon toward mode of delivery among women in Manisa, Turkey 4. Uluslar Arası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 5-8 Eylül Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu. Ankara. sözel bildiri 7. Karadeniz G, Yanikkerem E, Karaağaç Ö, Health behaviors life-styles in university student. 4. Uluslar Arası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 5-8 Eylül Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu. Ankara. Poster bildirisi 8.Karadeniz G, Pirinçci E, Kitapcioglu G, Erdemgül R, Yanikkerem E. The attitudes of the health professionals towards euthanasia, 4. Uluslar Arası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi. 5-8 Eylül Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu. Ankara. sözel bildiri 9. Yanıkkerem E., Altıparmak S., Karadeniz G., Sevil Ü. Erken lohusalık döneminde olan kadınların doğum sonrası muayene bulgularının ve doğum sonu bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi, 4. Uluslararası Üreme sağlığı aile planlaması kongresi, Nisan 2005, Ankara 10. Dedeli Ö, Yanıkkerem E, Karadeniz G, Sarıcan ES, Kahraman E. Ebe hemşirelerde rol belirsizliği ve etki eden faktörlerin incelenmesi. 6. Ulusal

11 Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslar arası katılımlı Bildiri Özet kitabı, Haziran 2007, İstanbul, Türkiye. Poster bildirisi. 11. Yanıkkerem E, Dedeli Ö, Karadeniz G, Oran S, Sürüm S, Talaz D. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık yüksekokulu ve Tıp fakültesi öğrencilerinde kendi kendine meme muayenesi yapmaya yönelik sağlık davranışları. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslar arası katılımlı Bildiri Özet kitabı, Haziran 2007, İstanbul, Türkiye. Poster bildirisi. 12. Karadeniz G, Yanıkkerem E, Dedeli Ö, Oran S, Talaz D, Sürüm S. Üniversite öğrencilerinin yaşlı istismarına yönelik düşünceleri. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslar arası katılımlı Bildiri Özet kitabı, Haziran 2007, İstanbul, Türkiye. Poster bildirisi. 13. Kocatepe Ispir B, Karadeniz G, Özden M Evaulation of applications to the patient rights unit within the framework of patient 1 st Intenational Patient Rights Congress, 13 November 2009 Antalya 7.3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Karadeniz, G., Akdemir, N. ve Özmen, D. Masajın Ağrı Giderme ve Endorfin Salınımı Üzerine Etkisi, Spor ve Tıp, 5, 3-15, (1997) (Tez Yayını). 2. Karadeniz, G., ve Dinç, G. Hemşirelerin Hizmet içi Eğitim Konusundaki Görüşleri, Sendrom, 11, , (1999). 3. Karadeniz, G. Bilinçsiz Hasta Standart Bakım Planı Örneği, Sendrom, 11, , (1999). 4. Karadeniz, G., ve Çakmakçı, A. Organizma Zedelenmeye Nasıl Yanıt Verir? İmmun Yanıt ve İnflamasyon Süreci, Spor ve Tıp, 5-6,18-21, (2001).

12 5. Karadeniz, G., Çamlıyer, H.Çamlıyer H, Cindaş A, Tüzün Ç. Sırt-Bel Ağrısı Yakınması Olan Hastaların Spor Yapma Durumları İle Ağrı İlişkisi, Spor ve Tıp, 9, (2001). 6. Karadeniz, G., Çakmakçı, A. Bir Yüksekokul Hemşirelik Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeyleri, İbni Sina Tıp Dergisi, 6, , (2001). 7. Karadeniz, G., Selçuki M. Hastanede Yatmakta Olan Hastaların Sunulan Hizmete İlişkin Görüş ve Düşünceleri, İ.Ü. F.N.H.Y.O.Hemşirelik Dergisi, 47, (2001). 8. Karadeniz, G. Hemşirelikte Değişim, Dirim (Aylık Tıp Gazetesi), Temmuz-Ağustos, 43-47,(2003). 9. Büyükyazı,G., Kutlu, N. Karadeniz, G., Çabuk, M., Ceylan C, Uyanık BS, Seven S, Özdemir E. Kronik Aerobik Egzersizin Orta Yaşlı Erkeklerde Hematolojik Parametreler ve Lipid Profili Üzerine Etkisi, Spor Hekimliği, 37, (2002). 10.Büyükyazı,G., Karadeniz, G., Kutlu, N., Çabuk, M., Ceylan C, Özdemir E.,Seven S. Kronik Antrenmanın Yaşlılarda Serum Demir, Magnezyum, Hematolojik ve Lipid Parametreleri Üzerine Etkileri, Spor Hekimliği, 37, (2002). 11.Altıparmak, S., Karadeniz G., Sağlık Ocağında Çalışan Ebelerin Görev Kapsamına İlişkin Bilgi-Tutum ve Davranışları, Dirim,(2003).

13 12.Karadeniz, G.,(Çakmakçı) Çetinkaya A. ve Şengül İ. Tedavisi Pahalı, Zor ve Başarı Oranı Düşük Bir Hastalık: Madde Bağımlılığı ve Gebeye/Fetüse Etkileri, Kadın Doğum Dergisi, 2(1), (2003). 13.Mumcuoğlu İ., Gündüz T., Gürses Z. ve Karadeniz G. Bir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyonlar İbni Sina Tıp Dergisi,(2003). 14.Büyükyazı G, Saracaloğlu A, Karadeniz G, Çamlıyer H, Çamlıyer H. Sedanterler ile veteran atletlerin çeşitli değişkenlere göre atılganlık düzeylerinin karşılaştırılması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VIII, 4:13-24, Yanıkkerem E., Karadeniz G., Altıparmak S. Yüksekokul Öğrencilerinde Sigara Kullanım Sıklığı, Dirim, 78(6)9-16(2003). 16.Karadeniz G., Yanıkkerem E., Altıparmak S. Gençlerde Alkol Kullanımı:Bir Yüksekokul Öğrencilerinin Alkol Kullanma Durumları, Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni,3(1),2-6(2004). 17.Karadeniz G., Eşit M., Altıparmak S. Hemodiyalize Giren Hastalarda Planlı Eğitimin Etkisi, Çınar, (2004). 18.Gündüz T.,Altıparmak S., Karadeniz G. İki Yüksekokul Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkında Bilgi Düzeyleri, Viral Hepatit Dergisi, 2. (2004) 19.Altıparmak S., Karadeniz G., Altıparmak O., Yanıkkerem E. Manisa İli 3 nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 65 Yaş ve Üzeri Grupta Kronik

14 Hastalık ve Etkinlik Kısıtlılığının Değerlendirilmesi, Klinik Bilimler&Doktor,10:3(2004). 20.Yanıkkerem E., Altıparmak S., Karadeniz G. Gençlerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler ve Benlik Saygıları: Manisa Sağlık Yüksekokulu Örneği, Hemşirelik Forumu, 7:2 (2004) 21.Karadeniz G.,Altıparmak S.,Yanıkkerem E. Genç Erişkinlerin HIV/AIDS li Kişilere Karşı Tutumları Türk Silahlı Kuvvetleri Koruyucu Hekimlik Bülteni,3:5(2004). 22. Karadeniz G., Altıparmak S., Aydemir Ö., Karadağ F., Koroner anjiografi öncesi anksiyete ve depresyon, 3 P Dergisi, Mart, 13(1), (2005). 23. Altıparmak S., Yanıkkerem E., Karadeniz G., Gebelerde sosyodemografik özellikler, gebelik sorunları ile yaşam kalitesi ilişkisi, Klinik Bilimler&Doktor, 11(5), (2005). 24. Altıparmak S., Yanıkkerem E., Karadeniz G., Risk faktörleri ile gebelik sorunları arasındaki ilişki: bir kırsal alan örneği, Jinekoloji ve Obstetri Dergisi, 19: , (2005). 25. Yanıkkerem E., Altıparmak S., Karadeniz G., Sevil Ü. Erken lohusalık döneminde olan kadınların doğum sonrası muayene bulgularının ve doğum sonu bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi Kadın Doğum dergisi, 4(1): , (2005). 26. Karadeniz G., Nehir S, Çetinkaya AÇ., Multipli Skleroz(MS) ve Hemşirelik. Dirim, Ocak-Şubat-Mart (2005).

15 27. Karadeniz G., Altıparmak S., Marul G, Muslu H., Hemodiyaliz tedavisi alan hastaların cinsel yaşama ilişkin yaşadıkları sorunlar ve danışmanlık gereksinimleri Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 21(2): 29-36, (2005). 28. Soydan M., Altıparmak S.,Karadeniz G. Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Anksiyete Durumu Ve İlişkili Risk Faktörleri, Aile Ve Toplum, yıl:7, Cilt:2, Sayı:8, Mart Altıparmak S., Karadeniz G., Teksar T, Marangoz N, Altan E., Genç ergenlerin Ergenliğe bakışı Sağlık ve Toplum, 15(3), Temmuz-Eylül (2005) Kurtulmuş N, Yanıkkerem E., Karadeniz G., Ergenlerin aile içi ilişkileri, sorunları ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri, Çocuk Dergisi, 6(1):44-52, (2006). 31. Altıparmak S., Karadeniz G., Adıgüzel B, Özateş G, Gök E., Kız ergenlerin ergenlik Fizyolojisine ilişkin Bilgi Düzeyleri(Manisa örneği). Aile ve Toplum, Ocak-Şubat-Mart (2006) 32. Üstün ME, Karadeniz G., Hemodiyaliz tedavisi gören hastaların yaşam kalitesi ve bilgilendirici hemşirelik yaklaşımının önemi, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1) Nisan (2006) 33. Nehir S, Karadeniz G., Altıparmak S, Tok N. Üniversite öğrencilerinin ötanaziye ilişkin düşünceleri: bir yüksekokul örneği, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(2) (2006) 34. Yanıkkerem E., Altıparmak S, Karadeniz G, Gebelikte Yaşanan Fiziksel Sağlık Sorunlarının İncelenmesi, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2006, Yıl:8, Cilt:3, Sayı:10, ss.35-42

16 35. Karadeniz G, Yanıkkerem E., Sarıcan Es, Bülez A, Arıkan Ç, Esen A. Manisa ili sağlık çalışanlarında metabolik sendrom riski. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007, 2(6): Karadeniz G, Altıparmak S, Yanıkkerem E.,Demircan F. Gençlerin yaşlılığa bakışı. Dirim Tıp Gazetesi, Ekim-Kasım-Aralık (4): Karadeniz G, Tarhan S, Yanıkkerem E, Dedeli Ö, Kahraman E. Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlı Tomografi öncesi hastalarda anksiyete ve depresyon. Klnik Psikiyatri 2008;11: Dedeli Ö., Karadeniz G., Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyalspiritüel modelin birleştirilmesi, Ağrı. Yıl: 2009 Cilt: 21 Sayı: Karadeniz G, Uçum Yanıkkerem E, Dedeli Ö, Karaağaç Ö. Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. TAF Prev Med Bull. 2008; 7(6): Gündüz T, Akgül S, Demirel MM, Karadeniz G. Hastanede musluk başlarının bakteriyolojik yöden incelenmesi. İnfeks Derg 2005;19(2): Karadeniz G, Yanıkkerem E, Dedeli Ö, Oran S, Talaz D, Sürüm S. Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı İstismarına İlişkin Düşünceleri, Aile ve Toplum, Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2009, Yıl:11, Cilt:5, Sayı:17, ss Karadeniz G., Akut Tübüler Nekrozu Anlama, (çeviri), Çınar, 3,1996

17 43. Karadeniz G., Gençlık Sorunları, Çınar,3, Karadeniz G., Hepatit B, Jest,1, Manisa, Karadeniz G., Yaşlıların Sağlık Bakımı Alma Durumları, Dirim-Aylık Tıp Gazetesi, 74, Karadeniz, G., Diabetes Mellitus Tanısı ile hastanede Yatmakta Olan Hastaların Hastalıkları ve Evde Kendi Bakımlarını Sağlayabilmelerine İlişkin Bilgi Gereksinimleri, Dirim-Aylık Tıp Gazetesi, 3-4, Akdemir N.,Gökdoğan F.,Nural N.,Karadeniz G. Hemşirelik Bakımında Standardizasyon, Standard,31,368(1992) Karadeniz G, Dedeli Ö. Yaşlı hastalarda son dönem böbrek yetmezliği ve diyaliz Nefroloji Hemşireliği Dergisi 6(1-2),2009: Dedeli Ö., Karadeniz G. Yaşlılıkta obezite Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Formu 1:2, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Karadeniz, G., Atalay, M., Hemşirelerin Ağrıya ve Ağrısı Olan Hastalara Yaklaşımları Konusunda Bilgilerinin Saptanması, 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, ,İzmir,1990

18 2. Karadeniz, G., Myokard Enfarktüsü Geçirmiş Hastalarda Standart Bakım Planı Örneği, 3. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 43-51,Sivas, Bilgin, İ., Karadeniz, G., Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Myokard Enfarktüsü Geçirmiş Olan Hastalarda Stres İle Hastalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 3. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, , Sivas, Karadeniz, G., Diabetes Mellitus Tanısı ile hastanede Yatmakta Olan Hastaların Hastalıkları ve Evde Kendi Bakımlarını Sağlayabilmelerine İlişkin Bilgi Gereksinimleri, 1. Ulusal Evde Bakım Kongresi, İstanbul, Kutlu,N., Büyükyazı, G., Selçuki, D., Karadeniz, G., Artuğ,R., The Effect of Long Term Physical Exercise On The Physiology And Cognitive Systems, 2nd.National Congress of Neuroscience, 44, Bursa, Turkey, April 16-20, Karadeniz G., Altıparmak S., Yanıkkerem E. Sağlık ve Sosyal Bilimler Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin HIV/ AIDS LİLERE Karşı Tutumları(Sözel Bildiri), 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,26-30 Eylül 2003, Belek-ANTALYA 7. Karadeniz G.,Yanıkkerem E.ve Altıparmak S. Bir Yüksekokul Öğrencilerinin Alkol Kullanma Durumları(Poster Bildiri), 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,26-30 Eylül 2003, Belek-ANTALYA 8. Karadeniz G.,Eşit M. Ve Altıparmak S. Hemodiyalize Giren Hastalarda Planlı Eğitimin Etkisi (Poster Bildiri), 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,26-30 Eylül 2003, Belek-ANTALYA

19 9. Altıparmak S.,Karadeniz G.,Altıparmak O. Ve Yanıkkerem E. Manisa İli 3 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesi Yaşlılarda Kronik Hastalık Prevelansı (Poster Bildiri), 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Eylül 2003, Belek-ANTALYA 10. Yanıkkerem E., Karadeniz G.ve Altıparmak S. Bir Yüksekokul Öğrencilerinde Sigara Kullanım Sıklığı (Poster Bildiri), 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,26-30 Eylül 2003, Belek-ANTALYA 11. Gündüz T.,Altıparmak S. Ve Karadeniz G. İki Yüksekokul Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkında Bilgi Düzeyleri (Poster Bildiri)I. Ulusal Viroloji Kongresi,21-25 Eylül 2003, Kuşadası, AYDIN 12. Marul G.,Muslu H.,Karadeniz G.,Altıparmak S. Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Cinsel Yaşama İlişkin Yaşadıkları Sorunlar ve Danışmanlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,29-30 Nisan 2004,Edirne(Poster Bildiri). 13.Kurtulmuş N.,Yanıkkerem E.,Karadeniz G., Ergenlerin Aile İçi İlişkileri,Sorunları ve Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri ııı. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,29-30 Nisan 2004,Edirne(Sözel Bildiri). 14. Solar M, Kulbakan S, Karadeniz G, Altıparmak S. Öğrenci gözüyle Koah ve Koah ı yaşayan bir hasta. IV Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi Ordu, 2005(poster bildirisi) 15. Altıparmak S., Karadeniz G., Demircan F, Kaya C, Köksal H. Yaşlıların evde bakım gereksinimleri, IV Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi Ordu, 2005(poster bildirisi) 16.Altıparmak S., Karadeniz G., Esen T, Göçmen M. 0-1 yaş çocuklarda morbidite durumu(bir sağlık ocağı örneği), IV Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi Ordu, 2005(poster bildirisi)

20 17.Tok N, Karadeniz G., Nehir S., Altıparmak S., Üniversite öğrencilerinin ötanaziye bakış açısı, Manisa CBÜ sağlık yüksekokul örneği. IV Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi Ordu, 2005(poster bildirisi) 18.Yanıkkerem E., Altıparmak S, Karadeniz G, Gebelikte Yaşanan Fiziksel Sağlık Sorunlarının İncelenmesi, Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2006, Yıl:8, Cilt:3, Sayı:10, ss Yanıkkerem E, Kitapçıoğlu G, Karadeniz G. The attitudes, experience and satisfactıon toward mode of delivery among women in Manisa, Turkey 4. Uluslararası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent üniversitesi Bağlıca Kampusü, Ankara, sözel bildiri 20.Karadeniz G, Yanıkkerem E, Karaağaç Ö, Health behaviors life-styles in university student. 4. Uluslararası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusü, Ankara, Poster bildirisi 21.Karadeniz G, Pirinçci E, Kitapçıoğlu G, Erdemgül R, Yanıkkerem E. The attitudes of the health professionals towards euthanasia, 4. Uluslararası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Başkent üniversitesi Bağlıca Kampusü, Ankara, sözel bildiri 22.Yanıkkerem E, Karadeniz G, Lohusalık Döneminde Görülen Ruhsal Bozukluklar, II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, 8-11 Mart 2006, Cevahir otel, İstanbul (poster bildirisi, Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı) 23.Karadeniz G, Yanıkkerem E, Beden İmajı ve Obezite, II. Ulusal Kadın Ruh Sağlığı Kongresi, 8-11 Mart 2006, Cevahir otel, İstanbul(poster bildirisi, Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı)

21 24.Karadeniz G, Olgun N, Yanıkkerem E, Çelik S, Çoşansu G, Işık Ş, Geboğlu N, Kılıççıoğlu B. Diyabetli hastaların erektil disfonksiyon ve cinsel yaşamları ile ilgili görüş ve davranışları, 42. Ulusal Diyabet Kongresi, Mayıs 2006, Sungate Port Royal Hotel, Beldibi/Antalya(poster bildirisi, Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı) 25.Ispir B, Gündüz T, Karadeniz G, Yanıkkerem E, Ötnü A. Sağlık personelinin enfeksiyonla ilgili tutum ve davranışları, Hastane İnfeksiyonları Kongresi 6-9 Nisan 2006, Shareton Otel& Convention Center, Ankara, Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2006; Ek: 1, 10(1):7 (poster bildirisi, Bilimsel toplantı kitabında özet metin yayınlandı) 26.Dedeli Ö, Yanıkkerem E, Karadeniz G, Sarıcan ES, Kahraman E. Ebe hemşirelerde rol belirsizliği ve etki eden faktörlerin incelenmesi. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslar arası katılımlı Bildiri Özet kitabı, Haziran 2007, İstanbul, Türkiye. Poster bildirisi. 27.Karadeniz G, Yanıkkerem E, Dedeli Ö, Oran S, Talaz D, Sürüm S. Üniversite öğrencilerinin yaşlı istismarına yönelik düşünceleri. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslar arası katılımlı Bildiri Özet kitabı, Haziran 2007, İstanbul, Türkiye. Poster bildirisi. 28.Yanıkkerem E, Dedeli Ö, Karadeniz G, Oran S, Sürüm S, Talaz D. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ve Tıp Fakültesi öğrencilerinde kendi kendine meme muayenesi yapmaya yönelik sağlık davranışları. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Uluslar arası katılımlı Bildiri Özet kitabı, Haziran 2007, İstanbul, Türkiye. Poster bildirisi. 29.Kaptan G.,Dedeli Ö,Yanıkkerem Uçum E., Gökdere Çınar H., Ay S The impact of urinary incontinence on quality of life and psychosocial health in the elderly (e-poster) Mayıs 2010 MANİSA, I. Ulusal Katılımlı Pediatri ve Geriatri El Ele Sempozyumu

22 8. İdari görevler 1. Anabilim Dalı Başkanlığı,Celal Bayar Üniversitesi Manisa S.Y.O., Müdür Yardımcılığı, Celal Bayar Üniversitesi Manisa, H.M.Y.O., Müdür Yardımcılığı,Celal Bayar Üniversitesi Manisa S.Y.O., Müdür Yardımcılığı, Celal Bayar Üniversitesi Manisa S.Y.O Bölüm Başkanlığı(Sağlık memurluğu-ebelik), Celal Bayar Üniversitesi Manisa S.Y.O, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Celal Bayar Üniversitesi Manisa S.H.M.Y.O Yönetim Kurulu Üyeliği,Celal Bayar Üniversitesi Manisa S.Y.O Celal Bayar Üniversitesi Manisa S.Y.O Müdürü, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi,Hemşirelik Müdürlüğü, Bilimsel kuruluşlara üyelikleri Onkoloji Hemşireliği Derneği Türk Hemşireler Derneği Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği Manisa Temsilcisi Türk Böbrek Hastalıkları, Diyaliz, Transplantasyon Hemşireliği Derneği 10.Ödüller 1. Karadeniz G, Altıparmak S, Yanıkkerem E. Sağlık ve Sosyal Bilimler Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin HIV/AIDS li Kişilere Karşı Tutumları, 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Eylül 2003 Belek- Antalya Hemşirelik Oturumları İkincilik Ödülü 2.Kaptan G, Yanıkkerem U ve ark 9. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Onkoloji Hemşireler Derneği nin Araştırma Teşvik Birincilik Ödülü, Fethiye, 1-3 nisan 2010.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

MESLEKİ DENEYİM VE ÇALIŞTIĞI KURUMLAR Adı ve Soyadı : Nejla Canbulat Doğum Yeri/Tarihi : Karaman / 25.11.1979 Medeni Durum İş Adresi : Bekâr E-mail: ncanbulat@kmu.edu.tr Yabancı Dil: İngilizce : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997

: Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Kasım 1997 Prof.Dr.Z.Bahar: 1 / 29 Adı Soyadı Doğum Yeri/Tarihi Kadro Ünvanı ve Aldığı Tarih Kadrosunun Bulunduğu Birim Görev Yaptığı Birim : Prof.Dr. Zühal BAHAR : İstanbul 01/01/1954 : Profesör 17/11/1997 : Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus Asst. Prof. Dr. Gönül SUNGUR 1. Education: Degree Department University Year B. Sc. Nursing Istanbul University 1993 M.Sc. Medical Nursing Erciyes University 2003 Ph.D. Medical Nursing Erciyes University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Doçent Halk Sağlığı Üniversitelerarası Kurul 1994 Profesör Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Doçent Halk Sağlığı Üniversitelerarası Kurul 1994 Profesör Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mithat KIYAK 2. Doğum Tarihi : 1956. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. 198 Y. Lisans Tıp İstanbul Üni.

Detaylı

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK

Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Kişisel Bilgiler... 3 Öğrenim Durumu... 3 Görevler... 3 Görev Yeri... 3 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:... 4 Projelerde Yaptığı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 28 Sayı/Number: 1 Yıl/Year: 2012 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE

GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE GÜLFER BEKTAS CURRICULUM VITAE Date of Birth : Oct. 15, 1965 Nationality Title Address E-mail : Turkish : Assistant Professor : Acıbadem University School of Medicine Department of Health Management Kerem

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi. Tel 4400000-40144. Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu Kurumun Adı. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Florence ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Hüsniye Soyadı Dinç Doğum Yeri Email İstanbul/Fatih husniyedinc82@yahoo.com.tr husniyedinc@hotmail.com Doğum Tarihi 06.05.1982 Tel 4400000-40144 Eğitim Düzeyi Mezun Olduğu

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY NURSING FACULTY Cilt/Volume: 29 Sayı/Number: 1 Yıl/Year: 2013 AÇIKLAMALAR Bu dergi 22 Ekim 1984 gün ve 18553 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ JEL KODU: I0 ID:139 K:3175 ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ ISSN PRINT : 2146-8508 / ONLINE: 2147-1711 I İÇİNDEKİLER BİREYSEL TEMAS GEREKTİREN MÜCADELE SPORLARINDAN MUAY-THAİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ÖZGEÇMİŞ 1.1. Adı Soyadı: Meltem KÜRTÜNCÜ TANIR 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi: Karabük 16.10.1973 1.3. Öğrenimi: 1.3.1. Lisans : 1995- Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ Cilt: 21 Sayı: 1 2005 V ISSN 1300 3046 Cilt 21, Sayı 1 2005 Yayın Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemşirelik Yüksek Okulu Adına Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Son güncelleme: 20.06.2014 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Memet IŞIK Doğum Tarihi: 07 Ekim 1966 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Okul Yıl İlkokul Palandöken İlkokulu/Erzurum

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ Cilt: 22 Sayı: 1 2006 V ISSN 1300 3046 Cilt 22, Sayı 1 2006 Yayın Sahibi Prof. Dr. Zeynep CONK Hemşirelik Yüksek Okulu Adına Sorumlu Müdür Prof. Dr. Ahsen

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı:

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı: Prof. Dr. Gonca Yılmaz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Özgeçmiş Adı Soyadı: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD Doğum Tarihi: 27 Kasım 1967 Doğum Yeri: Ankara Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu E-posta: goncay31@gmail.com

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU DERGİSİ JOURNAL OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING Cilt/Volume: 26 Sayı/Number: Ek Yıl/Year: 2010 DİKKAT! Dergi yazım kurallarındaki değişikliklere özen gösteriniz.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976-1982

Detaylı