36 kv Vakumlu Kesicilerdeki İzolasyon Testleri ve Testler Sonucunda Karşılaşılan Dizayn Hataları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "36 kv Vakumlu Kesicilerdeki İzolasyon Testleri ve Testler Sonucunda Karşılaşılan Dizayn Hataları"

Transkript

1 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazığ, Turkey 36 kv Vakumlu Kesicilerdeki İzolasyon Testleri ve Testler Sonucunda Karşılaşılan Dizayn Hataları N. Pamuk 1 ve Y. Uyaroğlu 2 1 Teiaş 5. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya/Türkiye, 2 Sakarya Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sakarya/Türkiye, 36 kv Vacuum Breakers Insulation Tests and As a Result of Design Errors Encountered in Testing Abstract The vacuum breaker is one of the most important units in the modern power transmission system, as the protection, stability and continuity of service of the entire system depend largely on the efficiency of its operation. Each vacuum breaker consists of three individual pole units mounted on a supporting framework and connected mechanically to each other and to a common operating mechanism to provide simultaneous operation as a three-phase breaker. In this study, 36 kv vacuum breakers design problem was investigated. Different insulation barriers are used in these vacuum breakers. The insulation barriers made of pure cellulose fibers provided a higher safety margin. While designing insulation barriers the important point is to obtain the 'field conform' structure, i.e. electrical field patterns are perpendicular to barriers and equal potential field patterns are parallel with barriers. The field stress distribution of insulation barriers are highly non-uniform. The geometries of the structures arranged to optimize the field stress distribution. Keywords Vacuum breakers, Insulation barriers, Electrical field, Optimum design. E I. GİRİŞ LEKTRİK enerjisinin tüketiciye daha güvenilir şekilde ulaştırılması konusunda yapılan çalışmalar, orta gerilim dağıtım şebekelerinde kullanılan kesicilerin güvenilirliklerinin arttırılmasını gerektirmiştir. Gelişmekte olan her ülkede olduğu gibi, ülkemizdede enerji nakil hatları normalin üzerinde büyümekte, aynı hat üzerindeki branşmanlar çoğalmakta ve hatların kapasiteleri hızla artmaktadır. Bu durum kısa devre arıza sayısını artırdığından, üreticilerin kısa devre arızasını hızla temizleyebilecek kesici tipi oluşturmalarını sağlamıştır. Bu türdeki kesiciler, endüstri ve enerji dağıtım sistemlerinde meydana gelebilecek her türlü açma-kapama olaylarında görevlerini yerine getirebilecek kapasitede dizayn ve imal edilmesi ile sağlanacaktır. Vakum teknolojisinin kesicilerde kullanılmasıyla güvenilirliğin yanısıra bakımada ihtiyaç göstermeyen ve şebekelerde ortaya çıkabilecek bütün açmakapama olaylarının üstesinden gelebilecek bir kesici tipi oluşturulmuştur [1]. Bu kesiciler orta gerilimde en fazla kullanılan kesici türüdür [2]. Enterkonnekte sistemde kullanılan teçhizatların üstlendikleri görevleri, istenilen biçimde yerine getirebilmesi için işletme şartlarında maruz kalabileceği anormal durumlara uluslararası standartların öngördüğü limitler içinde dayanması gerekmektedir. Bu ise ancak teçhizatların standartlarda öngörülen deneylerden geçirilmesi ile mümkün olmaktadır. II. 36 KV VAKUMLU KESİCİLERİN ÖZELLİKLERİ A. Kesme ve Kapama Kapasiteleri Kısa devre anında açılan bir kesici, gittikçe sönümlenen bir doğru akım komponentine sahip kısa devre akımı ile karşı karşıya kalmaktadır. Başlangıçta çok yüksek bir tepe değerine sahip olan bu kısa devre akımı, doğru akım komponentinin zamanla sönümlenmesiyle daha küçük tepe değerlerine düşmektedir. Doğru akım bileşkenli kısa devre akımları ark söndürme hücrelerini çok fazla zorlamaktadır. Kısa devre darbe akımındaki doğru akım bileşeni % olarak; (I DC *100)/I AC dir [3]. Asimetrik kesme akımının değişimi şekil 1 de Şekil 1: Asimetrik kesme akımının değişimi Şebeke arızalarının büyük bir bölümünü, enerji nakil hatlarında kötü hava koşullarının, ormanların veya büyük kuşların neden olduğu arklı kısa devreler oluşturur. Bu arızalar genellikle geçici olup, kesici açıldıktan 0,2-0,3 saniye sonra, hatta tekrar enerji verilebilecek şekilde kendiliğinden 401

2 N. Pamuk, Y. Uyaroğlu düzelirler. Vakumlu kesicilerdeki kesme kapasite testi prensip şeması şekil 2 de gösterilmektedir [4]. Şekil 2: Kesme kapasite testi prensip şeması Vakumlu kesiciler anma kısa devre akımında açıp, bu kadar kısa bir zaman içerisinde tekrar kapatabilecek kapasitede üretilirler. Vakumlu kesiciler, vakumun dielektrik dayanımın dan dolayı, diğer ark söndürme prensiplerine oranla daha çok sayıda kısa devreyi kesip kapayabilmektedir [5]. Tüm bu olayları oldukça kısa aralıklarla arka arkaya yapabilmektedir. Böylece vakumlu kesiciler, gelişmekte olan şebeke koşullarında istenen saniye arasındaki (Reclosing) tekrar kapama işlemlerini büyük kısa devre akımlarında, hiçbir zorlukla karşılaşmadan gerçekleştirirler. Kapasitif akımların kesilmesinde vakumlu kesiciler özellikle tercih edilir. Kapasitif akımların kesilmesinde oluşan yüksek tekrar toparlanma gerilimleri büyük problemler yaratmaktadır. Vakumlu kesiciler, en yüksek kondansatör güçlerinde bile ark ile tekrar tutuşmadan ve devrede istenmeyen aşırı gerilimler oluşmadan açma işlemini gerçekleştirirler [1,2]. Yıldız noktaları topraklanmamış şebekelerde, faz-toprak arızası kısa devre arızalarında arkın ilk söndüğü fazda 1.4 kat daha fazla toparlanma kutup gerilimini oluşturur. Tek fazlı devredeki toparlanma gerilimi 2 2 U dur [6]. Vakumlu kesicilerde uygun kontak malzemesi seçimi ile kopma akımı (Chopping) en az düzeye indirilmektedir. B. Vakumda Ark Söndürme Prensibi Vakum hücresi, içinde biri sabit diğeri dışarıdan tahrik mekanizması ile tahrik edilen karşı karşıya iki elektrodun bulunduğu, havası tamamen boşaltılmış silindir şeklindeki bir yapıdan oluşur [5]. Vakum hücresinin görüntüsü şekil 3 de Bir ucu hareketli kontağın şaftına, diğer ucu havası boşaltılmış kaba bağlanmış olan metal körük, havası boşaltılmış bölüm ile çevredeki hava arasındaki sızdırmazlığı sağlar. Kontaklardan yalıtılmış olarak yerleştirilmiş metal silindir, kondense ekranını oluşturur. Akım geçen kontakların ayrılmasıyla, elektrotlar arasında akımın sıfır değerine ulaşıncaya kadar üzerinden akacağı bir ark deşarjı oluşur. Akım sıfır değerine ulaşınca, hücredeki koşulların sonucu ark deşarjıda söner. Ayırma aralığının delinme dayanımı arkın Şekil 3: Vakum hücresi sönmesinden hemen sonra oluşur. Metal buharı artıkları kontaklara dönerek veya metal silindir üzerinde kondense olur [7]. Ark deşarjı, sayıları toplam akıma bağlı olan birçok paralel ark üzerinden oluşur. Elektriki yük taşıyıcılarını kontaklardan ayrılan metal buharı oluşturur. Ayırma aralığındaki arkın çerçevesinde vakum bulunduğundan, bu metal parçacıklarının yayılma hızlarıda çok yüksektir. Böylece ayırma aralığının delinme dayanımıda çok çabuk oluşur. Vakum hücresinin statik basınca bağlı olarak değişen dielektrik dayanımı şekil 4 de Şekil 4: Vakum hücresinin dielektrik dayanımı Vakum hücresinin fonksiyonu için bu metallerin saflığıda hücre içinde bulunan gaz ve gaz bileşimleri açısından çok önemlidir. Ark süresince kontaktan ayrılan metallerin buharlaşması sırasında, bu gazlar serbest olarak açığa çıkar ve hücrede bulunan ark, gaz basıncını arttırır. Ark söndürme hücresinin fonksiyonu için 10-4 mbar dan daha küçük bir basınç gereklidir [8]. Vakum hücresi imal edilirken 10-9 mbar lık bir başlangıç basıncı elde edilir. Kesme-kapama sırasında kontak malzemesinin gaz giderici özelliği ark söndürme hücresindeki basıncın azalmasına neden olur. C. Vakum Hücrelerinin Özelliği Vakumda ark, kontaklardan ayrılan kontak malzemesinin buharlaşması ile oluşur [7]. Vakumun yüksek dielektrik dayanımı kontaklar arası mesafenin çok az, yaklaşık mm olmasına izin verir. Metal buharı arkının, çok az olan boyu ve düşük direncinden dolayı enerji dönüşümüde çok 402

3 36 kv Vakumlu Kesicilerdeki İzolasyon Testleri ve Testler Sonucunda küçüktür. Arkın akım sıfır dolaylarındayken sönmesi sırasında, metal buharın büyük bir kısmı kendisini oluşturan kontaklar üzerinde kondense olur. Böylece vakumda buharlaşan kontak malzemeleri çok saf ve değerli kontak yüzeyleri biçiminde tekrar kazanılarak, kontakların yanarak aşınması kesinlikle önlenmiş olur [9]. Ayırma aralığının tüm akım sahasında, ark söndükten hemen sonra dielektrik dayanımının oluşması, vakumlu kesicilerin çok yüksek kapasitif akımların kesilmesinde kullanılmasını mümkün kılar. Üzerinden akım geçen kontaklar birbirinden ayrılınca bir ark deşarjı oluşur. 10 ka e kadar olan akımlarda, ark kontak yüzeyinde dağınık olarak akım sıfıra ulaşıncaya kadar, kontaklar arasında devam eder. Isı yoğunluğu ve dolayısıyla kontak yanması oldukça azdır. 10 ka in üzerindeki akımlarda, ark, kendi oluşturduğu manyetik alan basıncı ile sıkışarak ince bir demet oluşturur. Sıkışık olarak devam eden ark, yüksek akım yoğunluğundan dolayı, arkın tutuştuğu yerde daha fazla kontak malzemesinin kısa zamanda buharlaşmasına neden olur. Böylece, akım sıfıra ulaştığında, arkın sönmesi zorlaşır. Bu nedenle, kontakların arkı taşıyan bölümlerinin aşırı derecede ısınmaması için, ark rotasyonunu sağlayan manyetik alanları oluşturan kontak biçimleri seçilir [10]. Akımın sıfıra ulaşmasıyla azalan sıkışık durumda ve dönmekte olan ark, dağınık deşarja geçer. Böylece, kontak yanması azaltılarak ve ark söndükten sonra ayırma aralığının dielektrik dayanımı arttırılarak, ark söndürme hücrelerinin kesme kapasiteleri, kesicilerin sahip olması gereken düzeye ulaştırılmış olur. Şekil 5 de vakum hücresindeki arkın sönmesi ve metal buharının kondense olarak elektrotlara dönüşü ikişer mesnet izolatörü ile ortak bir şaseye monte edilmiştir. VA tipi vakumlu kesiciler 24 kv a kadar anma gerilimlerinde, A anma ve ka anma kısa devre açma akımlarında, 36 kv da ise anma ve ka e kadar kısa devre anma akımlarında üretilirler [2]. Şekil 6 da VA tipi vakumlu kesici Şekil 6: VA tipi vakumlu kesici Kesicilerin yay kurmalı tahrik mekanizmaları elle veya motorla tahrik edilirler ve uygun donanım kullanıldığında tekrar kapama yapabilirler. Tahrik mekanizması ile kesici kutupları arasında açma ve kapama için gerekli kuvvet iletimi yalıtkan hareket çubukları ile olur. Kesici kapalı iken, alt kontak taşıyıcısı kinematik olarak ölü noktada olduğundan yalıtkan hareket çubukları yük altında bulunmaz. Tahrik mekanizması, kurulabilen kapama ve açma yayları ile donatılmıştır. Kapama yayı, şaseye monte edilmiş elektrik motoru ile veya bir kurma kolu ile elle kurulur. Kumanda geriliminin herhangi bir nedenle kesilmesi halinde, kapama yayı elle kurulabilir. Tahrik mekanizmasındaki kapama ve açma durumları şekil 7 de Şekil 7: Tahrik mekanizmasındaki kapama ve açma durumları Şekil 5: Vakum hücresindeki arkın söndürülme şekli D. Vakumlu Kesicilerin Yapısı ve Tahrik Mekanizmaları Vakumlu kesiciler kesme ve kapama işlemleri ön yüzünden yapılabilecek biçimde monte edilirler [11]. Tesislere sabit olarak monte edilebildiği gibi araba üzerinede monte edilebilirler. Kesici kutupları, dökme reçineden yapılmış Açma yayı, kapama işlemi yapılırken kendiliğinden kurulur. Kapama işlemi tamamlanınca, boşalan kapama yayı motor tarafından kendiliğinden yeniden kurulur. Kapama, kapama butonu ile mekanik olarak elle veya şaseye monte edilmiş kapama bobini ile elektriki olarak, kapama yayının boşaltılmasıyla yapılır. Açma ise, açma butonu ile mekanik olarak elle yapılabildiği gibi, açma bobini, sekonder açma bobini veya kesici kutuplarının üst bağlantı terminallerine monte edilebilen primer röleler ile yapılmaktadır [12]. 403

4 N. Pamuk, Y. Uyaroğlu E. Vakumlu Kesicilerde Kutup Bakımı Kesici kutbu oldukça dayanıklı yapıya sahip olacak biçimde dizayn edilir. Kuvvetli destekleme ile şalterleme hücresi dış etkenlerin etkisinde kalmayacak biçimde yataklanmıştır. Statik olarak dizayn edilmiş bu taşıyıcı düzen ile, kapama ve açma sırasında oluşan aksiyal kuvvetler yalnız kontaklar üzerinde etkisini gösterir ve hücre muhafazası bu kuvvetlerin etki alanı dışında kalır. Açma ve kapama kuvvetleri, tam olarak aksiyal doğrultuda etkili olduğundan, kontak yayı kuvvetinin iletimi bir manivela düzeni üzerinden hareketli kontağa ulaşır. Akım, hareketli kontağa bir halka kontak üzerinden ulaşır. Bu halka kontak, akımın eşit olarak dağılmış bir biçimde hareketli kontağa geçmesini sağlar [13]. Çok yüksek kısa devre akımlarında oluşan dönme momentleri ve metal körüğün torsiyonla zorlanması önlenir. Kısa mesafe ve halka kontak parçalarının oluşturduğu çok sayıdaki değme noktası, vakum hücresinden dışarıya ısı iletimini kolaylaştırır [9]. Şekil 8 de kesici kutbunun yapısı B. Kesicinin Kontak Geçiş Dirençlerinin Ölçülmesi Bu test, kesici kapalı konumda iken Ducter (Düşük direnç Ohm metresi) denilen bir ölçü aleti vasıtasıyla yapılmaktadır [15]. Bu ölçü aletinin test kabloları her kutupdaki iki bushing in terminallerine uygun bir şekilde irtibatlanarak testin yapılması gerçekleştirilir. Şekil 9 da Ducter cihazının bağlantı şekli Şekil 9: Ducter cihazının bağlantı şekli Ducter denilen bu ölçü aleti, kesici ve ayırıcı kontak geçiş dirençleri ile mikro ohm mertebesindeki diğer iletkenlerin dirençlerini ölçmek için dizayn edilmiş özel bir cihazdır. Bu cihaz 1.5 V dc bir kaynakla beslenir ve özel kabloların uçlarındaki bağlantı terminallerinin uçları sivri olduğu için çok iyi bir temas sağlamaktadır. Kablolarının dirençleri ölçülen direnç değerlerini etkilememesi için 4 kablo ve 4 terminal kullanılmaktadır [15]. Testler esnasında gerilim uçları (P) içeride, akım uçları (C) dışarıda olacak şekilde irtibatlandırılır. Kontak geçiş direnci R = (V/I) formülü ile bulunur. Bu formüldeki V; P 1 ile P 2 arasındaki gerilimi, I ise C 1 ile C 2 arasından akacak olan akım değerini ifade eder. Şekil 8: Kesici kutbunun yapısı III. VAKUMLU KESİCİLERDE UYGULANAN TESTLER A. Kesici Kutuplarının % PF ve Güç Kaybı Testleri Kesici açık pozisyonda iken, iki bushing ten biri enerjilenir ve bu bushing ile tank arasındaki izolasyonun akım ve güç değerleri ölçülür, sonra diğeri enerjilenir ve tekrar akım ve güç değerleri ölçülür. Bu testler her kutup için ayrı ayrı tekrarlanır. Daha sonra kesici kapatılır, her kutbun tanka göre akım ve güç kayıpları ölçülür. Bu ölçülen değerlerden % PF değerleri test sıcaklığıda dikkate alınarak hesaplanır. Her kutupta, kesici kapalı iken yapılan ölçmelerde elde edilen kayıplardan, kesici açıkken yapılan iki ölçmede bulunan kayıpların toplamı çıkarılırsa elde edilen kayıp farkı kesicinin izolasyon durumunu göstermektedir [14]. C. Kesici Vakum Testi Vakum test cihazı VT60, vakumlu kesicilerdeki ayırma aralıklarının dielektrik dayanımının test edilmesinde kullanılır [16]. Böylece dolaylı olarak vakum hücre iç basıncının 10-4 mbar dan daha küçük olduğuda kontrol edilmiş olur. VT60 cihazı ile kesicinin sökülmesine gerek kalmadan basit ve hızlı olarak kesici vakum testi gerçekleştirilir. Vakum hücresinin basınca bağlı olarak dayanma gerilim grafiği şekil 10 da Şekil 10: Vakum hücresinin basınca bağlı dayanma gerilim grafiği 404

5 36 kv Vakumlu Kesicilerdeki İzolasyon Testleri ve Testler Sonucunda Vakum aralığının dielektrik dayanımı P basıncına bağlıdır. Bundan dolayı vakumun endirekt olarak gerilim ile testi mümkündür [16]. A noktası, hem B noktasına yeteri kadar uzaklıkta olabilmesi ve hemde vakum hücresinin gereksiz yere zorlanmaması için özellikle seçilmiştir. B noktası hava ile doldurulmuş hücrenin durumunu göstermektedir. Bu test yönteminin en olumlu yanı, test sırasında kesicinin sökülmesine gerek kalmamasıdır [14]. Bütün testlerdeki yüksek kayıplar arızalı bushing leri veya yardımcı izolasyon elemanlarındaki arızaların bulunmasını sağlar. Eğer testler kesicinin herhangi bir kısmının arızalı olduğunu gösteriyor ise şüphe edilen kısım izole edilmek suretiyle test tekrar edilmeli şüphelenilen kısmın doğrulanması sağlanmalıdır. Vakumlu kesicilerde C ortam sıcaklığında yapılan % PF değerleri normal olarak % 0.3 ün altında kalmalıdır [14,15]. Kontak geçiş dirençlerinin değerlendirilmesinde ise, her kutbun kontak geçiş dirençleri normal durumlarda yaklaşık olarak birbiri ile eşit olmalı, benzer kesicilerin kontak geçiş dirençleri ile ölçülen direnç değerleri karşılaştırılmalı, bir önceki test sonuçları ile yeni ölçüm değerleri mukayese edilmelidir. Kontak geçiş dirençleri arasındaki büyük farkların oluşma sebepleri, kontak yüzeylerinde kesme sırasında meydana gelen bozulma, kötü kontak teması veya kontak ayarsızlığıdır [14]. IV. 36 KV VAKUMLU KESİCİLERDE YAŞANAN ÖRNEK BİR DİZAYN HATASININ İNCELENMESİ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü bünyesinde yeni yapılan Erzurum 1 trafo merkezinin sekonder 36 kv vakumlu kesicilerinin kabul testi esnasında, kesicilerin % PF lerinin yeni teçhizat için çok fazla yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu olumsuzluğun sebebini bulmak için aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmıştır. A. % PF Ölçümleri İlk olarak kesicinin kutupları arasındaki izolasyon değerleri ölçülmüş, daha sonrada kesici ile mesnet arasındaki izolasyon değerleri ölçülerek kesicinin akım ve güç kayıplarına göre değerlendirilmesi yapılmıştır. İlk test üretici firmasının tamamladığı montaj üzerinden yapılmıştır. Şekil 12 de montaj sonrasında destek fiberi kesici üzerinde iken Şekil 12: Destek fiberinin kesici üzerindeki hali Yüzde güç faktörünün yeni bir teçhizat için çok yüksek çıktığını gösteren ölçüm değerleri tablo 1 de Tablo 1: İlk ölçüm değerleri Pozisyon ma ma Çarpan Watt Watt ma Watt % PF Kesme Ground Mesnet Ground Daha sonra fiber desteklerin metal cıvatalarının manyetik alana engel teşkil ettiği düşüncesi ile metal cıvatalar sökülüp test yeniden yapılmıştır. Şekil 13 de destek fiberinden cıvataların sökülmüş hali, tablo 2 de ise ikinci ölçüm değerleri tarihinde, 12 0 C sıcaklıkda, % 44 bağıl nemde 36 kv vakumlu kesici üzerinde kesme ve mesnet olarak iki adet izolasyon testi yapılmıştır. Şekil 11 de söz konusu testlerin dielektrik şeması Şekil 13: Destek fiberinin cıvatalarının sökülmüş hali Şekil 11: 36 kv vakumlu kesicinin dielektrik şeması 405

6 N. Pamuk, Y. Uyaroğlu Tablo 2: İkinci ölçüm değerleri Pozisyon ma ma Çarpan Watt Watt ma Watt % PF Kesme Ground Mesnet Ground Son ölçümde ise, destek fiberi çıkartılmıştır. Destek fiberinin çıkartılmasıyla kayıp gücün dolayısıylada yüzdelik güç faktörünün düştüğü görülmüştür. Şekil 14 de destek fiberinin sökülmüş hali, tablo 3 de ise üçüncü ölçüm değerleri Şekil 15 de görüldüğü gibi kayıp akımın bir kısmı fiberin üzerinden akmaktadır. Fiberin sahip olduğu kapasitif dirençle de istenmeyen güç oluşmaktadır. Dolayısıyla kapasitif direncin düşmesi kaçak gücüde azaltacak ve % PF azalacaktır. Kullanılması gereken fiber malzemesinin kesitinin ve dielektrik sabitinin küçük olması gerekmektedir. Şekil 16 da eski ve yeni takılan fiber desteklerin kesitleri Şekil 16: Eski ve yeni fiber desteklerinin kesitleri Şekil 14: Destek fiberinin sökülmüş hali Tablo 3: Üçüncü ölçüm değerleri Pozisyon ma ma Çarpan Watt Watt ma Watt % PF Kesme Ground Mesnet Ground B. Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi Yapılan ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde destek fiberinin kullanıldığı malzemeden ve kesitinden dolayı kesicinin yalıtkanlığını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bunun nedeni ise destek fiberinin yalıtkanlığının düşük olması ve kaçak akımlardan dolayı kapasitif direnç etkisi gösterip kayıp gücü arttırması aynı zamanda da kayıp akımın sabit kalması ile de yüzde güç faktörünün artmasıdır [15]. Ölçüm sonuçları incelendiğinde en çok artış mesnet ölçümünde görülmüştür. Test ölçümlerinin dielektrik şeması şekil 15 de 36 kv vakumlu kesicilerdeki söz konusu dizayn hatasından dolayı üretici firma ile görüşülmüş ve fiberlerin ( ) dielektrik sabiti daha iyi ve (S) kesiti daha küçük fiberlerle değiştirilmesi sağlanmıştır. Şekil 17 de fiberler değiştirildikten sonraki yeni hali, tablo 4 de ise son ölçüm değerleri Tablo 4: Son ölçüm değerleri Pozisyon Mik.A Mik.A Çarpan Watt Watt ma Watt % PF Kesme Ground Mesnet Ground Şekil 17: Yeni fiber destekli hali Şekil 15: Test ölçümlerinin dielektrik şeması V. SONUÇ VE ÖNERİLER 36 kv vakumlu kesicilerin özel yapısı nedeniyle % PF değerlerinin bazen yüksek çıktığı görülmektedir. Üreticiler kesici boyutlarını küçük tutabilmek için kutuplar arasındaki atlama mesafesini küçük tutmakta ve araya fiber plakalar koymaktadırlar. Bu plakalar kaçak kapasite yolları oluşturarak, % PF değerlerinin büyük çıkmasına sebep 406

7 36 kv Vakumlu Kesicilerdeki İzolasyon Testleri ve Testler Sonucunda olmaktadır. Zamanla kirlenme ve rutubet etkisi ile kesicilerin yüzeylerinden kaçak kapasitif akımları akmakta ve büyük sorunlara neden olmaktadırlar. 36 kv vakumlu kesicilerdeki test sonuçlarını değerlendirirken iki önemli hususu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bunlardan ilki testin yapıldığı güne ait hava şartlarının iyi olduğunun bilinmesi, ikincisi ise aynı yapı ve özellikte olan teçhizatların üzerinde yapılan test sonuçlarının birbiri ile mukayese edilmesi gerektiğidir. Bu iki kriter bir kesicinin elemanlarının izolasyon seviyesini değerlendirmek için yeterli olmaktadır. 36 kv vakumlu kesicilerdeki izolasyon testleri sonucunda kesiciden akacak olan akımın, geçici (transient) toparlanma geriliminin, ark gücünün, ark geriliminin, ayırma aralığının, ark söndükten hemen sonraki delinme geriliminin, ark rotasyonunun ve zaman-yol diyagramının fiziki değerleri kaydedilecektir. Bu değerler devam eden araştırma ve geliştirme çalışmalarına ışık tutarak, kesicilerin daha optimum ölçülendirilmesine ve dahada geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. TEŞEKKÜRLER Erzurum 1 trafo merkezindeki 36 kv vakumlu kesicilerde yaşanan dizayn hataları hakkında vermiş oldukları desteklerden dolayı, TEİAŞ 15. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü çalışanlarına çok teşekkür ederiz. KAYNAKLAR [1] James Martin Lafferty, Foundations of Vacuum Science and Technology, Wiley, [2] Allan Greenwood, Vacuum Switchgear, The Institution of Electrical Engineers IET, [3] Tsai Hsiang Chen, Yen Feng Hsu, Systematized short circuit analysis of a 2x25 kv electric traction network, Electric Power Systems Research, vol. 47 no.2, pp , 18 October [4] Paul G. Slade, The Vacuum Interrupter : Theory, Design, and Application, CRC Press, [5] J. M. Lafferty, J. D. Cobine, Vacuum Arcs : Theory and Application, Wiley, [6] C. L. Wadhwa, Electrical Power Systems, New Age International, Fourth Edition, [7] R. Holm, Electric Contacts : Theory and Applications, Springer, [8] R. L. Boxman, Philip J. Martin, Handbook of Vacuum Arc Science and Technology : Fundamentals and Applications, William Andrew, [9] Paul G. Slade, Electrical Contacts : Principles and Applications, Marcel Dekker, [10] C. G. Karagiannopoulos, D. P. Agoris, C. S. Psomopoulos, P. D. Bourkas, Potential measurements on electric contacts: An experimental investigation, Measurement, vol. 27 no.1, pp , January [11] Dave Grattan, Sam Nicholson, Integrating switchgear breakers and contactors into a safety instrumented function, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, vol. 23 no.6, pp , November [12] U. A. Bakshi, M. V. Bakshi, Switchgear and Protection, Technical Publications Pune, [13] Xu Shiru, Zhang Ying, Zheng Tianpi, Improving electric contacts by ion implantation, Vacuum, vol. 39 no.2-4, pp , [14] Hugh M. Ryan, High Voltage Engineering and Testing, The Institution of Electrical Engineers IET, Second Edition, [15] Dieter Kind, Kurt Feser, High - Voltage Test Techniques, Newnes, Second Edition, [16] Rod V. Latham, High Voltage Vacuum Insulation : Basic Concepts and Technological Practise, Academic Press Inc,

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım

Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Transformatör İmalatı, Bakımı, Onarımı Servis Hizmetleri Mühendislik Hizmetleri Primer, Sekonder Saha Testleri YG, OG Şalt Sahası Bakım Onarım Hizmetleri TRANSFORMATÖR Elektrik enerjisinin gerilim ve akım

Detaylı

Yüksek Gerilim Güç Kesicileri

Yüksek Gerilim Güç Kesicileri Yüksek Gerilim Güç Kesicileri Ödev-1 Teslim Tarihi: 23.12.2016 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ Konu: Yüksek Gerilim Güç Kesicileri Deneyleri Grup No:4 Efecan TURGUT - 040090072 Halil İbrahim

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Büyük Akım ve Gerilimlerin Ölçümü Ölçü Transformatörleri Ölçü Transformatörleri Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde;

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ 1 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ Normalde voltmetrelerle en fazla 1000V a kadar gerilimler ölçülebilir. Daha yüksek gerilimlerde; Voltmetrenin çekeceği güç artar. Yüksek gerilimden kaynaklanan kaçak akımların

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI

100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI 465 100 kv AC YÜKSEK GERİLİM BÖLÜCÜSÜ YAPIMI Ahmet MEREV Serkan DEDEOĞLU Kaan GÜLNİHAR ÖZET Yüksek gerilim, ölçülen işaretin genliğinin yüksek olması nedeniyle bilinen ölçme sistemleri ile doğrudan ölçülemez.

Detaylı

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA

AŞIRI GERİLİMLERE KARŞI KORUMA n Aşırı akımlar : Kesici n Aşırı gerilimler: 1. Peterson bobini 2. Ark boynuzu ve parafudr 3. Koruma hattı 26.03.2012 Prof.Dr.Mukden UĞUR 1 n 1. Peterson bobini: Kaynak tarafı yıldız bağlı YG sistemlerinde

Detaylı

40 yıllık KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER. deneyim. Transforming Supporting

40 yıllık KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER. deneyim. Transforming Supporting 40 yıllık deneyim KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Transforming Supporting KABLO T P AKIM TRANSFORMATÖRLER Uygulama KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri; Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.

Detaylı

9. Ölçme (Ölçü) Transformatörleri. Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir.

9. Ölçme (Ölçü) Transformatörleri. Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir. 9. Ölçme (Ölçü) Transformatörleri Bir magnetik devre üzerinde sarılı 2 sargıdan oluşan düzene transformatör denir. Transformatörler, akım ve gerilim değerlerini frekansta değişiklik yapmadan ihtiyaca göre

Detaylı

KORONA KAYIPLARI Korona Nedir?

KORONA KAYIPLARI Korona Nedir? KORONA KAYIPLARI Korona Nedir? Korona olayı bir elektriksel boşalma türüdür. Genelde iletkenler, elektrotlar yüzeyinde görüldüğünden dış kısmı boşalma olarak tanımlanır. İç ve dış kısmı boşalmalar, yerel

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ BÖLÜM 7 DİELEKTRİK KAYIPLARI VE

YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ BÖLÜM 7 DİELEKTRİK KAYIPLARI VE EM 420 Yüksek Gerilim Tekniği YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ BÖLÜM 7 DİELEKTRİK KAYIPLARI VE KAPASİTE ÖLÇME YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRO NIK Y Ü K. M Ü H. Not: Tüm slaytlar, listelenen

Detaylı

5. AYIRICILAR VE KESİCİLER

5. AYIRICILAR VE KESİCİLER 5. AYIRICILAR VE KESİCİLER Yüksek gerilimli sistemlerde devreyi açıp kapatmaya ihtiyaç duyulan temel 3 durum vardır: 1. Yüklü durum, 2. Açık devre (boşta çalışma ) durumu, 3. Kısa devre (arıza) durumu.

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

ETK,EVK. b SF6. Gos Insuloted Switchgeor. ond Controlgeor. Alternatif Akım Kesicileri. ffiel. www.elkoelektrik.com.tr

ETK,EVK. b SF6. Gos Insuloted Switchgeor. ond Controlgeor. Alternatif Akım Kesicileri. ffiel. www.elkoelektrik.com.tr F] 7 ETK,EVK b SF6 Gos Insuloted Switchgeor Orta Gerilim (RMU) ond Controlgeor Alternatif Akım Kesicileri ffiel İÇİNDEKİLER SF6 GAZLI KESİCİ Genel Kutup Yapısı ve Kesme Çalıştırma Mekanizması Boyutlar

Detaylı

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksandokuz terdir. Thomas Alva Edison İçerik TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI Transdüser ve Sensör

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER ULUSOY ELEKTRİK HAKKINDA...1 1.LBS SERİSİ YÜK AYIRICI...2 1.1 TEKNİK BİLGİLER...3 1.2 TEKNİK ÇİZİMLER...4 2.USFB SERİSİ

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

KISA DEVRE HESAPLAMALARI

KISA DEVRE HESAPLAMALARI KISA DEVRE HESAPLAMALARI Güç Santrali Transformatör İletim Hattı Transformatör Yük 6-20kV 154kV 380kV 36 kv 15 kv 11 kv 6.3 kv 3.3 kv 0.4 kv Kısa Devre (IEC) / (IEEE Std.100-1992): Bir devrede, genellikle

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNDE SON GELİŞMELER

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNDE SON GELİŞMELER Yüksek Gerilim Güç Kesicileri - Doç. Dr. Özcan Kalenderli YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNDE SON GELİŞMELER Hazõrlayanlar: 040000304 Avşar Gürpõnar 040000325 Duygu Kaya 040000349 Lale Erdem 040000341 Ali

Detaylı

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ

14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ 14. ÜNİTE GERİLİM DÜŞÜMÜ KONULAR 1. GERİLİM DÜŞÜMÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMİ 2. ÇEŞİTLİ TESİSLERDE KABUL EDİLEBİLEN GERİLİM DÜŞÜMÜ SINIRLARI 3. TEK FAZLI ALTERNATİF AKIM (OMİK) DEVRELERİNDE YÜZDE (%) GERİLİM

Detaylı

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri

MOTOR KORUMA RÖLELERİ. Motorların şebekeden aşırı akım çekme nedenleri MOTOR KORUMA RÖLELERİ Motorlar herhangi bir nedenle normal değerlerinin üzerinde akım çektiğinde sargılarının ve devre elemanlarının zarar görmemesi için en kısa sürede enerjilerinin kesilmesi gerekir.

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel Genel ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir. Genellikle sanayide kullanılan

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI MEKATRONİĞİN TEMELLERİ TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI KONDANSATÖR Kondansatör iki iletken plaka arasına bir yalıtkan malzeme konarak elde edilen ve elektrik enerjisini elektrostatik enerji olarak depolamaya

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ 10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ KONULAR 1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri 2. Şebeke Çeşitleri 10.1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri Elektrik enerjisini üretmeye,

Detaylı

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören 04.12.2011 AA Motorlarında Yol Verme, Motor Seçimi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören İçerik AA Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları na Yol Verme Uygulama Soruları 25.11.2011 2 http://people.deu.edu.tr/aytac.goren

Detaylı

KCT Serisi. Akım Trafoları

KCT Serisi. Akım Trafoları KCT Serisi Akım Trafoları KLEMSAN alçak gerilim akım transformatörleri istenilen güç ve doğruluk değerlerinde 20 A den 5000 A e kadar olan primer akımlarını 1 A veya 5 A değerinde sekonder akıma dönüştürürler.

Detaylı

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM KONDANSATÖRLER

İklimlendirme Soğutma Elektriği ve Kumanda Devreleri BÖLÜM KONDANSATÖRLER BÖLÜM KONDANSATÖRLER AMAÇ: İklimlendirme ve soğutma kompresörlerinde kullanılan kalkış (ilk hareket) ve daimi kondansatörleri seçebilme ve bağlantılarını yapabilme. Kondansatörler 91 BÖLÜM-7 KONDANSATÖRLER

Detaylı

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond

güç Atörleri Ans çak gerilim Al kond Alçak gerilim Güç Kondansatörleri Alçak gerilim Güç Kondansatörleri İçindekiler Teknik Özellikler...241 Genel Bilgiler...241 Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Karakteristikleri...242 Kurulum ve Kullanım...242

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. M.

Detaylı

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011)

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011) ELEKTRİK 1. Bir orta gerilim (OG) dağıtım sisteminin trafodan itibaren yüke doğru olan kısmının (sekonder tarafının) yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( A Sınıfı 02.07.2011) A)

Detaylı

İzolatör başlıca beş kısımdan oluşur: Gövde: İletkenin ve mesnet demirinin tutturulduğu kısımdır. Tutturma yuvası: İzolatör demirinin izolatöre

İzolatör başlıca beş kısımdan oluşur: Gövde: İletkenin ve mesnet demirinin tutturulduğu kısımdır. Tutturma yuvası: İzolatör demirinin izolatöre 6. İZOLATÖRLER İzolatörler, hava hattı iletkenlerini direkler üzerinde taşımaya ve/veya faz iletkenlerini topraktan yalıtmaya yararlar. Bir izolatör aşağıdaki temel özellikleri taşımalıdır: Elektriksel

Detaylı

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler

TORAKLAMA. - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler TORAKLAMA - Genel Bilgi - Kontrol Yöntemi - Örnekler Genel Bilgi Topraklama Nedir? Elektrik Topraklama Nedir? tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör. ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör

ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör. ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör ÖZGÜR BOBİNAJ Motor & Generatör Megger cihazıyla iletkenlerin yalıtım seviyeleri ölçülmektedir. Bu cihazlar çeşitli markalarda imal edilmekte olup, elle veya motorla çevrilen manyetolu (bir kol ile çevirmek

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ Üretim merkezlerinde üretilen elektrik enerjisini dağıtım merkezlerine oradan da kullanıcılara güvenli bir şekilde ulaştırmak için EİH (Enerji İletim Hattı) ve

Detaylı

Doğru Akım (DC) Makinaları

Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru Akım (DC) Makinaları Doğru akım makinaları motor veya jeneratör olarak kullanılabilir. Genellikle DC makinalar motor olarak kullanılır. En büyük avantajları hız ve tork ayarının kolay yapılabilmesidir.

Detaylı

MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI

MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI MEGGER SWEDEN AB / PROGRAMMA ÜRÜNLERİ SEKONDER KORUMA RÖLE TEST CİHAZLARI SVERKER 750 /760 /780 TEK FAZLI RÖLE TEST CİHAZI Sekonder koruma rölelerinin test edilmesi için tasarlanmıştır. Genelde bütün tek

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler Kondansatörler Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, kullanılmak

Detaylı

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011

Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 Samet Biricik Elk. Y. Müh. Elektrik Mühendisleri Odası 28 Ocak2011 1 KompanzasyonSistemlerinde Kullanılan Elemanlar Güç Kondansatörleri ve deşarj dirençleri Kondansatör Kontaktörleri Pano Reaktif Güç Kontrol

Detaylı

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir.

2- Tristör ile yük akımı değiştirilerek ayarlı yükkontrolü yapılabilir. Tristörlü Redresörler ( Doğrultmaçlar ) : Alternatif akımı doğru akıma çeviren sistemlere redresör denir. Redresörler sanayi için gerekli olan DC gerilimin elde edilmesini sağlar. Büyük akım ve gerilimlerin

Detaylı

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Doğru Akım Devreleri Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Yasası Elektromotor Kuvvet (EMK) Kirchoff un Akım Kuralı Kirchoff un İlmek Kuralı Seri ve Paralel

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Genel: Ölçü cihazları tesislerin ne kadar enerji tükettiğinin belirlenmesinde veya arıza durumlarının oluştuğunun belirlenmesinde kullanılan cihazlardır. A kwh

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. El Yapımı Basit Elektrik Motoru 3

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ. El Yapımı Basit Elektrik Motoru 3 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ El Yapımı Basit Elektrik Motoru 3 Proje Raporu Ozan GÜNGÖR 12068010 16.01.2013 İstanbul

Detaylı

2017 Hizmet Fiyat Listesi

2017 Hizmet Fiyat Listesi Periyodik Bakım Hizmetleri 0-630 kva Yağlı Tip Trafo Ölçüm, Raporlama ve Bakım Bedeli 1.650,00 TL 800-1.600 kva Yağlı Tip Trafo Ölçüm, Raporlama ve Bakım Bedeli 1.900,00 TL 2.000-4.000 kva Yağlı Tip Trafo

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

: Saf kil, Alüminyum Silikat; Al 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O. Feldspat : Potasyum Alüminyum Silikat; K.Al.Si 3 O 8 veya K 2 O.Al 2 O 3.

: Saf kil, Alüminyum Silikat; Al 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O. Feldspat : Potasyum Alüminyum Silikat; K.Al.Si 3 O 8 veya K 2 O.Al 2 O 3. 4. İZOLATÖRLER İzolatörler, hava hattı iletkenlerini direkler üzerinde taşımaya ve/veya faz iletkenlerini topraktan yalıtmaya yararlar. Bir izolatör aşağıdaki temel özellikleri taşımalıdır: Elektriksel

Detaylı

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU)

LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) LBSG 36 KOMPLE SF6 GAZ YALITIMLI METAL MAHVAZALI MODÜLER HÜCRELER (RMU) DİNAMİZM / SÜREKLİLİK / PERFORMANS / TECRÜBE ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. 1985 yılında bir mühendislik şirketi olarak kurulmuştur. Ulusoy

Detaylı

VAKUMLU KESİCİLER. Elektrik enerjisi, enerji santralinden kullanõcõlara bir elektrik şebekesi aracõlõğõ ile iletilir. Transformatör istasyonu

VAKUMLU KESİCİLER. Elektrik enerjisi, enerji santralinden kullanõcõlara bir elektrik şebekesi aracõlõğõ ile iletilir. Transformatör istasyonu 1.GİRİŞ VAKUMLU KESİCİLER Elektrik Enerjisi İletimi Elektrik enerjisi, enerji santralinden kullanõcõlara bir elektrik şebekesi aracõlõğõ ile iletilir. Enerji Santrali Transformatör istasyonu Transformatör

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım

OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım OG Anahtarlama Sistemi Primer Dağıtım CPG.1 Tek ve Çift Baralı, Gaz Yalıtımlı Hücre Dizisi 36 kv kadar CPG Sistemi AÇIKLAMA Ormazabal CPG sistemi, CPG.1 tek ve çift baralı SF 6 gazı yalıtımlı GIS tipi

Detaylı

KESİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

KESİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI KESİCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayanlar Onur TEKİNALP 040020132 Ayhan POLAT 040020112 Anıl ÇAMCI 040020148 Mehmet Fatih ERBAŞ 040020122 Muzaffer Can SÜRÜCÜ 040020179 İsmail DİZ 040020163 Yüksek Gerilim

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı TOPRAKLAMA 2017-2018 Güz Dönemi Topraklama Topraklama işletme akımı devresinin bir noktasının veya bir tesisin akım taşımayan iletken kısımları ile toprak arasında iletken

Detaylı

Elektrik. Alternatif Akım Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları

Elektrik. Alternatif Akım Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları Elektrik Alternatif Akım Motorlarının Kumanda Teknikleri Kumanda Elemanları 24.12.2013 Dr. Levent Çetin 2 24.12.2013 Dr. Levent Çetin 3 Buton/Anahtar / Limit Anahtarı Kalıcı butona basıldığında, buton

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ Yüksek Gerilim Elemanları A. Temel Elemanlar; 1. Generatörler 2. Transformatörler 3. Kesiciler 4. Ayırıcılar 5. İletim Hatları 6. Direkler 7. İzolatörler

Detaylı

O.G ve A.G ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

O.G ve A.G ÇÖZÜM ORTAĞINIZ O.G ve A.G ÇÖZÜM ORTAĞINIZ HAKKIMIZDA 35 yıl Hüner Teknik Elk. Tahh. San ve Tic. Ltd. Şti olarak 1978 yılından bu yana uzman teknik kadrosu ile teknolojiyi birleştirerek OG Kesici (Disjonktör) ve AG Şalterlerin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SEVİYENİN ÖLÇÜLMESİ Seviye Algılayıcılar Şamandıra Seviye Anahtarları Şamandıralar sıvı seviyesi ile yukarı ve aşağı doğru hareket

Detaylı

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR.

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. KSB DÜNYASINA D HOŞGELD GELDİNİZ SANTRİFÜJ J POMPALAR Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. POMPA KESİT T RESMİ POMPA ANA PARÇALARI

Detaylı

22. ÜNİTE ARIZA YERLERİNİN TAYİNİ

22. ÜNİTE ARIZA YERLERİNİN TAYİNİ 22. ÜNİTE ARIZA YERLERİNİN TAYİNİ 1. Toprak Kaçak Arızası KONULAR 2. İletkenler Arasındaki Kaçak Tayini 3. Kablo İletkenlerinde Kopukluğun Tayini 4. Kablo ve Havai Hatlarda Elektro Manyetik Dalgaların

Detaylı

Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer. Kablo Tipi Akım Transformatörü Cable Type Current Transformer

Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer. Kablo Tipi Akım Transformatörü Cable Type Current Transformer Bara Tipi Akım Transformatörü Bus Type Current Transformer Primer iletkeni (sargısı) bulunmayan, ancak primer yalıtımı olan, doğrudan doğruya bir iletken ya da bara üzerinden bağlanabilen akım transformatörüdür.

Detaylı

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI DA DEVRE Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI BÖLÜM 1 Temel Kavramlar Temel Konular Akım, Gerilim ve Yük Direnç Ohm Yasası, Güç ve Enerji Dirençsel Devreler Devre Çözümleme ve Kuramlar

Detaylı

Isc, transient şartlarında, Zsc yi oluşturan X reaktansı ve R direncine bağlı olarak gelişir.

Isc, transient şartlarında, Zsc yi oluşturan X reaktansı ve R direncine bağlı olarak gelişir. Sadeleştirilmiş bir şebeke şeması ; bir sabit AC güç kaynağını, bir anahtarı, anahtarın üstündeki empedansı temsil eden Zsc yi ve bir yük empedansı Zs i kapsar. (Şekil 10.1) Gerçek bir sistemde, kaynak

Detaylı

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir. DC AKIM ÖLÇMELERİ Doğru Akım Doğru akım, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir. Kısa gösterimi DA (Doğru Akım) ya da İngilizce haliyle DC (Direct Current) şeklindedir. Doğru akımın yönü değişmese

Detaylı

Bu aşırı gerilimlerin, işletmede izin verilen yalıtım gerilimi seviyesini aşmaması gerekir.

Bu aşırı gerilimlerin, işletmede izin verilen yalıtım gerilimi seviyesini aşmaması gerekir. GENEL TANIM Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisi ile eriyerek devreden akabilecek büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi yaparak

Detaylı

CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik

CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik CLMD Alçak gerilim güç kondansatörleri Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik Güç faktörü düzeltmede güvenilirlik CLMD yapısı CLMD kondansatör belirli sayıdaki dielektrik metalize polipropilen film bobinlerinden

Detaylı

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ KONULAR 1. Ani Güç, Ortalama Güç 2. Dirençli Devrelerde Güç 3. Bobinli Devrelerde Güç 4. Kondansatörlü Devrelerde Güç 5. Güç Üçgeni 6. Güç Ölçme GİRİŞ Bir doğru akım devresinde

Detaylı

GEPA. RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği. Kullanma Kılavuzu. Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği.

GEPA. RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği. Kullanma Kılavuzu. Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği. GEPA RFD-121 Arıza Gösterge Düzeneği Orta Gerilim Yer Altı Şebekeleri İçin Arıza Akımı Gösterge Düzeneği Kullanma Kılavuzu www.gepaelk.com İçindekiler 1. Genel... 1 2. Özellikler... 1 3. Bağlantı ve Montaj...

Detaylı

MEHMET ALBAYRAK 13. BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI

MEHMET ALBAYRAK 13. BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) MEHMET ALBAYRAK 13. BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI TEİAŞ Elektriğin Üretimi ile Dağıtımı arasındaki kısımda İletim görevini yerine getiren Türkiye'nin tek Kamu İktisadi Kuruluşudur.

Detaylı

Güç Trafolarındaki Yalıtım Sorunları ve Dinamik Kuvvet Kaynaklı 380/154 kv 250 MVA Örnek Bir Bushing Tipi Akım Trafosu Arızasının İncelenmesi

Güç Trafolarındaki Yalıtım Sorunları ve Dinamik Kuvvet Kaynaklı 380/154 kv 250 MVA Örnek Bir Bushing Tipi Akım Trafosu Arızasının İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Güç Trafolarındaki Yalıtım Sorunları ve Dinamik Kuvvet Kaynaklı 380/154 kv 250 MVA Örnek Bir Bushing Tipi Akım

Detaylı

Yap s ve Özellikleri

Yap s ve Özellikleri Genel Tan t m Akım sınırlayıcı sigortalar, arıza akımının ortaya çıkardığı ısı enerjisiyle eriyerek arızalı devreden akan büyük kısa devre akımlarının kesilmesini sağlayan ve aynı zamanda ayırma işlemi

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Dirençler ve Kondansatörler

Mekatronik Mühendisliği Lab1 (Elektrik-Elektronik) Dirençler ve Kondansatörler YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK LABORATUARI (LAB I) DENEY 1 Deney Adı: Dirençler ve Kondansatörler Öğretim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Erhan AKDOĞAN

Detaylı

TURKÇE KULLANIM KİTABI

TURKÇE KULLANIM KİTABI TURKÇE KULLANIM KİTABI İlk Kullanım; 1.1 PAKET İÇERİĞİ 1- Taşıma Çantası 2-2 adet 2mt yüksek-gerilim dayanıklı uçlu bağlantı kablosu ( bir kırmızı ve bir mavi) 3-1 adet yüksek-gerilim dayanıklı uçlu 2mt

Detaylı

ENERJİ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJİ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJİ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Panolar: OG AG Panolar: 1 Devre kesici kompartmanı 2 Ana bara kompartmanı 3 Kablo kompartmanı 4 Alçak gerilim kompartman1 5 Ark gaz tahliye kanalı 6 Akım trafoları

Detaylı

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı AC makinelerde üretilen üç fazlı gerilim, endüstride R-S-T (L1-L2- L3) olarak bilinir. R-S-T gerilimleri, aralarında 120 şer derece faz farkı

Detaylı

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ

AC YÜKSEK GERİLİMLERİN ÜRETİLMESİ AC İN Genel olarak yüksek alternatif gerilimler,yüksek gerilim generatörleri ve yüksek gerilim transformatörleri yardımıyla üretilir. Genellikle büyük güçlü yüksek gerilim generatörleri en çok 10 ile 20

Detaylı

KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ

KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ 1. AMAÇ: Endüstride kullanılan direnç, kapasite ve indüktans tipi konum (yerdeğiştirme) algılama transdüserlerinin temel ilkelerini açıklayıp kapalı döngü denetim

Detaylı

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4 2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4 (SIĞA ve DİELEKTRİK/AKIM&DİRENÇ ve DOĞRU AKIM DEVRELERİ) 1. Yüzölçümleri 200 cm 2, aralarındaki mesafe 0.4 cm olan ve birbirlerinden hava boşluğu ile ayrılan

Detaylı

Isı ile emk elde etmek

Isı ile emk elde etmek ELEKTRİK ÜRETİMİ Isı ile emk elde etmek İki farklı iletkenin birer uçları birbirine kaynak edilir ya da sıkıca birbirine bağlanır. boşta kalan uçlarına hassas bir voltmetre bağlanır ve birleştirdiğimiz

Detaylı

24.10.2012. Öğr.Gör.Alkan AKSOY. Hazırlayan: Öğr.Gör. Alkan AKSOY -Sürmene

24.10.2012. Öğr.Gör.Alkan AKSOY. Hazırlayan: Öğr.Gör. Alkan AKSOY -Sürmene Öğr.Gör.Alkan AKSOY Elektrik enerjisini ileten bir veya birden fazla telden oluşan yalıtılmamış tel veya tel demetlerine iletken eğer yalıtılmış ise kablo denir. Ülkemizde 1kV altında genellikle kablolar

Detaylı

Kataloðumuzda olan ürün tasarýmlarý ve özellikleri zaman içerisinde geliþtirilebilir. Lütfen güncel katalog bilgileri için destek hattýmýzý arayýnýz. (Destek Hattý: 444 8456) ALÇAK GERÝLÝM ÞALT ÜRÜNLERÝ

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesislerinde güvenlik - 1

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Elektrik tesislerinde güvenlik - 1 ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Elektrik tesislerinde güvenlik - 1 1 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 2.3. Tesisatlar 2.3.1. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 05 EELP212 DERS 05 Özer ŞENYURT Mayıs 10 1 BĐR FAZLI MOTORLAR Bir fazlı motorların çeşitleri Yardımcı sargılı motorlar Ek kutuplu motorlar Relüktans motorlar Repülsiyon motorlar Üniversal motorlar Özer ŞENYURT

Detaylı

Havalı Güç Kesicileri

Havalı Güç Kesicileri Havalı Güç Kesicileri 040990346 Atalay TAN Kesiciler hakkında genel bilgi, kesici karakteristikleri 040990390 Cem AKKAŞLI Havalı kesicilerin genel yapısı ve özellikleri 040990305 Fehmi Emre KIRAÇ Havalı

Detaylı

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm

Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 23 29 slayt Nİ1103266 TEKNİK UYGULAMALARDA ELEKTRİK TEHLİKELERİ ve İSG AMAÇ: Elektriği tanıtmak, tehlikelerini belirlemek ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgilendirmek II. Bölüm 2016 GÜZ

Detaylı