INTERNET GUVENLIK CJHAZI (FIREWALL) VE HOT SPOT YAZILIMI TEKNJK ARTNAMESI (10 ADET)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "INTERNET GUVENLIK CJHAZI (FIREWALL) VE HOT SPOT YAZILIMI TEKNJK ARTNAMESI (10 ADET)"

Transkript

1 INTERNET GUVENLIK CJHAZI (FIREWALL) VE HOT SPOT YAZILIMI TEKNJK ARTNAMESI (10 ADET) 1. GENELOZELLJKLER adet arasmda istege gore Yerel Alan $ebeke (YA$: LAN) ve Geni Alan ebeke (GA$: WAN) internet arabinmi tanimlama yapiiabilmelidir Mevcut Ogrenci i^leri Otomasyonu ile entegre ediimelidir. Kullanici listesinde aktif olan ki$iler baglanabilmeli, kullanici adi ve $ifresi ile baglanti saglanabilmelidir Sistem ayni anda en az 100 (yuz) oturumu destekleyecektir. Bu degerler teklif edilen urun dokumanlannda belirtilmi? olacaktir Geni Sanal Ag destegi ve ayarlanmasi yapiiabilmelidir 1.5. Kural, kaynak. hedef. bolge ve ozellik tanimli ybnlendirme (NAT) destegini saglamalidir Eire bir NAT (1:1 NAT) yapabilmelidir 1.7. Yerel Alan ebekesinden Geni Alan ebekesine yonlendirme yapiiabilmelidir, (LAN to WAN) 1.8. Genii? Alan ebekesinden Yerel Alan ebekesine yonlendirme yapilabilmelidir. (WAN to LAN) 1.9. Default ayarlarda Geni Alan ebekesinden Yerel Alan ebekesine yonlendirme olmamalidir Dinamik yonlendirme. detayli yonlendirme tanimlama ve saglanmalidir Transparan ve kopru ile diger baglanti destekleri saglanmaltdir. 2. GUVENLJK DUVARI, HAT SIGA VE YEDEKLJK YONETIMi OZELLJKLERi 2.1 Qok basit ve hizli bir bigirnde guvenlik duvan kurallan olu^turulabilmelidir 2.2 Durum bilgisi tutarak paket inceleme ozelligi olmalidir. 2.3 Kuraf tabanli eri?im denetimi yapilabilecektir. Her bir kural ipin kullanici internet trafik bilgisi (log) kayitlan tutulabilmelidir 2.4 Olu^turulan kural ba^tna e? zamanli baglantilar smirlandinlabilmelidir.

2 2.5 Kaynak ve hedef IP adresine gore. IP protokolune gore, TCP ve UDP trafiginin kaynak ve hedef portlanna go're filtreleme yapilabilmelidir. 2.6 IP, kullanici. makine, ag ve gruplar bazinda filtreleme yapilabilmelidir. 2.7 Alias'lar kullanilarak guvenlik duvan kural listesi daha esnek ve daha detayh kullamlabilmelidir, 2.8 Ofusturdugumuz kurallara sadece IP adresi, port numarasi veya ag degisiyorsa gruplandtnlarak alias verilebilir olmahdir 2.9 Zamana bagh olarak otomatik olarak degisebilen dinamik kurallar olusturulabilmelidir Kural tabanli hat sigasi (bandwidth) ve trafik duzenlemesi yapilabilmelidir Uygulama katmani seviyesinde filtreleme yaptlabilmelidir 2.12 Kisitlanmi? kural, profil ve oturum sayisi yapilabilmelidir 2.13 Durum korumali islem yetenegi ile minimum kural tie guvenli isletim saglanabilmelidir Trafik sayimi yapilabilmelidir Kotu paket destegi olmahdir TCP/IP seviyesinde paket yonlendirme yapilabilmelidir 2.17 Paket normalizasyonu yapabilir olmahdir Birden gok protokol kullanan uyguiamalar ile galisabilir olmahdir 2.19 One-to-many (adres arahgi. alt ag adresi). one-to-one adres donusumu (NAT, PAT) ozellikleri olmahdir 2.20 Birden fazla IP'ye Round-robin yonlendirme ile yuk dengeleme yapilabilmelidir Gorunmez mod destegi (stealth bridge) olmalidir Bulundugu donanim uzerine veya uzak sunucuya kayit tutabilmelidir SNMP destegi olmahdir Iki veya daha fazla guvenlik duvan grubu olusturacak sekilde konfigure edilebilir olmahdir. Birmci guvenlik duvan komple devre disi kahrsa ikinci guvenlik duvan aktif olabilmelidir.

3 2.25 istenildiginde guvenlik duvari devre disi birakilabilmelidir Saniyede acilabilecek istemci baglanti sayisi kisltlanabilmelidir Durum zaman asimi degerleri ayarlanabilir olmahdir isletim sistemine gore, trafige (paket gecisine) engeileme yapllabilmelidir Multiple-WAN destegi olmahdir. birden ok wan'i yonetebilmelidir Policy bazh multi-wan destegi olmahdir 2.31 Multi-wanlar arasinda failover yapabilmelidir, bir hat gittiginde digerinin devreye girmesini otomotik yapmali ve raporlamalidir. 3. SANAL OZEL GUVENLI AG (VPN) OZELUKLERJ 5.1 IPSec, OPENVPN, PPTP, VPN ve L2TP protokolleri destegi olmahdir. 5.2 Acik anahtar (Public Key. X509) sertifika destegi olmahdir 5.3 Gizli anahtar (Shared Key) destegi olmahdir. 5.4 AH ve ESP alt guvenlik protokolleri olmahdir DES, AES sifreleme algoritmalan olmahdir. 5.6 SHA1. SHA2, MD5 paket butunlugu kontrol algoritmalan olmahdir. 5.7 IKE anahtar degisim protokolu olmahdir 5.8 IPCOMP ile veri sikistirma yapllabilmelidir. 5.9 Otomatik ve el ile yeniden anahtarlama yapllabilmelidir Perfect Forward Secrecy (PFS) destegi olmahdir NAT gecisi destegi ile NATarkasi cihaz ve aglara destek olabilmelidir. 4. URL FlLTRELEME OZELUKLERi 4.1 Web icerigi i9in, URL adreslerinde akilli filtreleme olmahdir. 4.2 Anlamli ifadeler ve kelime bazh girdi destegi olmahdir. 4.3 En az 30 tane yurtdisi siteler, en az 8 tane Turk9e siteler kategorisi altmda devamli guncellenen kara listeler olmahdir.

4 4.4 Istisna liste arabiriminden kara listelere istisnalar eklenebilmelidir. (IP, domain. domain grubu) 4.5 Kara listelere ek icerik eklenebilmelidir. 4.6 Erisim kontrol listeleri (ACL) bazli denetim yapilabilmelidir 4.7 IP adresleri, IP adres gruplan, Alias ile tanimlanmis belirli birim, alan adlan ve kullamcifara gore grup olusturma ve bunlara ozel filtreleme profilleri olusturulabilmelidir. 4.8 Active Directory destegi ile aga tarn entegre calisabilmelidir. 4.9 Yeniden URL yazma ve yonlendirme destegi olmalidir. 5. DHCP/DNS SUNUCU OZELUKLERJ 5.1 DHCP Server olmalidir. 5.2 DHCP Relay olmalidir. 5.3 Tanimli ve tanimsiz IP'lere gore ulasim imkani olmalidir. 5.4 Yuksek sayida alan adi icin hizlandinlmis arka veritabanina sahip olmalidir. 5.5 "Gdrunum" destegi ile hem ic hem de dis dns sorgulanni tek sunucu ile halledebilme yetenegi olmalidir. 6. RAPORLAMA VE IZLEME 6ZELUKLERi 6.1 RRD Grafik Ozelligi olmalidir. 6.2 Islemci kullanimi gorulebilmelidir 6.3 Topfam grafik gorulebilmelidir. 6.4 Guvenlik Duvan durumu gorulebilmelidir. 6.5 Turn kullanici ara yuzleri igin ozel trafik kullanimi olmalidir 6.6 Turn kullanici ara yuzleri i?in saniyedeki paket orani sefenegi olmalidir. 6.7 Gems Alan Aglari kullanici gegis yolunun (gateway) ve gecis yollannm ping cevap sureleri ozelligi olmalidir 6.8 Trafik shaper aktif edilmis sistemlerde trafik shaper kuyruklan ozelligi olmalidir. 6.9 Yerel Alan ebekesi anhk bant genisligi ozelligi olmalidir.

5 6.10 Sistem. RAM, CPU, disk, baglanti noktalan ve sicaklik bilgisi ozelligi olmalidir Ozeliestirilebilir izleme ekrani (gadgad ile) ozelligi olmalidir 6.12 Anlik olarak engellenen paket. IP ve baglantilar gorulebilmelidir Baglantiyi zaman, istek sayisi, boyut, grup ve IP olarak gostermelidir Web arayuzunden kullanicilann ziyaret ettigi siteleri tarih bazli listeleyebilmelidir uyumlu log tutabilmelidir Sistem loglarini raporlayacak Windows platformlannda cahsabilecek raporlama araci ofmahdir. 7. HOT SPOT OZELLIKLERi 7.1 Kullanicilann interneti kullanabilmesi veya aga baglanabilmesi icin yetkilendirilmesi yapilabilmelidir. 7.2 Kullanicilara verilecek kullanici adi ve sifre ile belirlenen ay/yil/gun/saat/dakika cinsinden sure zarfmda interneti kullanabilmeli veya kablosuz aga dahil olabilmeleri saglanmalidir. 7.3 Kullanici veya baglanti sayisi smirlamasi yapilabilmelidir. 7.4 Zaman arahginda smirlama yapilabilmelidir. 7.5 MAC veya IP tanimla ile Ozel kullanici tanimlayabilme ve tammlamadan cikarabilme olmalidir 7.6 Kablosuz Ag - Yerel Ag izolasyonu saglanabilmelidir. 7.7 Misafir olarak baglanacaklar igin misafir mod tanimlama olmalidir. 7.8 Karsilama ekrani ozellestinlebilir olmalidir 7.9 Oturum acma karsilama ekraninda bilgilendirilme amagli resim yuklenebifmelidir Active Directory ile tam entegrasyon saglanabilmelidir TC kimlik numarasi ile kimlik dogrulama yapilabilmelidir Sms ile kimlik dogrulama yapabilmelidir Kullanicilann sifre unutmalanna karsi ifre resetleme ozelligi olmalidir Toplu kullanici acilabilmelidir.

6 7.15 Otomatik kayit olma seceneklerinde hesap suresi tanimlayabilmelidir Genei bant genisligi tanimlayabilmelidir, 7.17 Bilet tammlamasi ile sureli hesaplar agabilmelidir Tek bir ag ile degil farkli aglar ile de galisabilmelidir Oracle. Mysql. Mssqi ve Access veri tabanlan ile entegrasyon saglayabilmelidir Kota limitleri ile gunluk, ayhk ve yilhk kullanici basma limit belirleyebilmelidir Kullanici kayit isleminde yoneticiye bilgilendirme ya da onay maili gonderebilmelidir Kullanici kayit isleminde Active Directory ile entegre olarak sponsor onayi ile kayit islemi icin sponsora mail gonderebilmelidir Yonetici ya da sponsor onayinda mail ile onaylama linki gonderebilmeli ve onaylama isleminden sonra kullaniciya sms ile bilgilendirme yapabilmelidir Yonetici ya da sponsor onayinda onay verilmedigi durumda kullanici internete girememelidir Kendi kayit olan kullanicilarm bilgilerini yoneticiye mail atabilmelidir Guvenli kod uygulamasi ile kendi kayit olan kullanicilar igin guvenlik kodu istenebilmesi, kullanici hesaplarmda suresi dolan kullanicilarm hesaplartnin otomatik silinmesinin yaninda istege bagh silinmeden devre disi birakilabilmelidir. 8. PROXY OZELLJKLERJ 8.1 Yuksek performansli PROXY ile ideal bant genisli^i ve ag trafigi kullanma imkani sunmalidir. 8.2 Network/Subnet/IP'ye gore kural olusturulabilmelidir. 8.3 Yasakii/izinli/By-pass gruplar tanimlama yapilabilmelidir. 8.4 Port, dosya uzantisi, mime-type ve boyut belirleme olmalidir 8.5 Erisim zamani tanimlanabilmelidir. 8.6 istenen boyutta ayarlanan Cache bzelligi ile optimum bant genisligi kullanilabilmelidir. 8.7 Kullanici entegrasyonu ve kullaniciya gore Proxy kurali olusturulabilmelidir. 8.8 Destekleyen uygulamalara Update-Server ozelligini yerel ag tanimlama yapilabilmelidir.

7 9. GENEL SARTLAR 9.1.Tekhf ediien urunler anzaiara karsi en az 2 yi! garantiye sahip olmahdir Urtin garanti suresi boyunca butun ozellikleri igm guncellerne lisansi ile birlikte teklif edilmelidir Satici ftrma, urunleri ucretsiz olarak monte edecek ve turn malzeme ve aksesuarlan ile galisir durumda teslim ececektir. Montaj icin gerekli turn malzeme ve masraflar firma tarafindan kar ilanacaktir Sistemin kurulum ve konfigurasyonu antlan turn fonksiyonian aktif olarak kuilanilacak sekilde yapilacaktir 9.4. Kabui ;e muayene sirasmaa firmalardan urunienn tekmk ozellikleri ve performansma ili?kin 'estlenn yapilmasi laienildiginde gerekli personel ve duzenegi firmalar ucretsiz olarak saglayacaktir. 9.5 Kabul ve muayenede olu^abilecek kaza hasar ve anzalardan satici firma sorumludur. 9.6 ihalevi aian firma, urunienn kullammi. bakimi ve olasi anzalann giderilmesi ile kafibrasyonuna iliskin kenc. egitilmi? personeii tarafindan idarenin belirleyecegi en az 2 elemana en az 3 gun ucietsiz egitim verecektir. Bu sart reklif dosyasinda firma tarafindan taahhut edilerek belgelendinlecektir.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. YENİ NESİL GÜVENLİK DUVARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU : Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Uydu Kampus de kurulması planlanan Yeni Nesil Güvenlik Duvarı Sistemi

Detaylı

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname

Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1. Güvenlik Duvarı Teknik Özellikleri Güvenlik Duvarı Teknik Şartname 1.1. Güvenlik duvarı cihazları donanım ve yazılım bütünü (appliance) olarak teklif edilecektir 1.2. Güvenlik duvarı cihazları üretici

Detaylı

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YÖNETİMLİ WIRELESS CONTROLLER ve ACCESS POINT SİSTEMİ LOGLAMA YAZILIMI MİSAFİR HOTSPOT UYGULAMASI İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ OCAK 2014 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı A.

Detaylı

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir.

ahmeteksi@tff.org mail adresinden veya 0 212 362 22 98 no lu telefondan detaylı bilgi alınabilir. ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/1164 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU AĞ GÜVENLİK DUVARI SİSTEMİ VE LOGLAMA İŞİ 15.01.2014 SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Ocak 2014 Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu!

Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu! Misafirlerinize internet hizmeti sunmanın en güvenli yolu! Firmanıza özel karşılama ekranı oluşturabilir, farklı kimlik doğrulama yöntemlerini kolaylıkla belirleyebilirsiniz. İnternet erişimlerini kayıt

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİL Gİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÜVENLİK D UVARI ALIMI TEKNİK ŞAR TNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Kapsam 2. Tanımlar 3. Genel Hükümler 4. Teknik Koşullar 5. Ödemeler 6. İşin Süresi 7. Diğer

Detaylı

için, istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir.

için, istenen şartların firma tarafından yerine getirilemediği kabul edilecektir. TEKNİK ŞARTNAME A. KAPSAM Bu Teknik Şartname, TRT-Net İletişim Ağı nda ihtiyaç duyulan kablosuz erişim özelliğini sağlamak üzere 1 adet merkezi kablosuz ağ kontrol modülü, 208 adet kablosuz erişim noktası

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik Duvarı Sistemi Alımı İşi Teknik

Detaylı

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ IP TELEFON ve AĞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A B S.NO ÜRÜN ADI MİKTARI IP TELEFON SİSTEMİ 1 Çağrı Sunucusu 2 2 PRI Modem 1 3 Telekom Ses Geçidi (Voice Gateway) 1 4 IP Telefon TİP1 100 5 IP Telefon TİP2 300 6 IP

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK BİLGİSAYAR VE DONANIM MAL ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1/17 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI İLE KAYIT VE RAPORLAMA SİSTEMİ ALIM İHALESİ -TEKNİK ŞARTNAME- Madde 1. Genel Maddeler 1.1.Teknik Şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte Kurumsal Güvenlik

Detaylı

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI E-SINAV SİSTEM ALTYAPISINA YÖNELİK DONANIM VE HİZMET ALIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR... 3

Detaylı

Ağ Cihazları ve Kesintisiz Güç Kaynaliları Temini İşi Teknik Şartnamesi

Ağ Cihazları ve Kesintisiz Güç Kaynaliları Temini İşi Teknik Şartnamesi KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Ağ Cihazları ve Kesintisiz Güç Kaynaliları Temini İşi Teknik Şartnamesi Bu şartname Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri Yerleşkeleri

Detaylı

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır.

-Floating, Wan ve Lan arayüzleri için ayrı kural yazma alanı vardır. PfSense, FreeBSD tabanlı bir dağıtım olarak, BSD sağlamlığını taşıyan, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren oldukça gelişmiş ve yetenekli bir güvenlik duvarı dağıtımıdır. Psense kullanılmaya başlandığı

Detaylı

r.c İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜK DENGELEME CİHAZLARI TEKNİK ŞAR TNAMESİ

r.c İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜK DENGELEME CİHAZLARI TEKNİK ŞAR TNAMESİ r.c İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÜK DENGELEME CİHAZLARI TEKNİK ŞAR TNAMESİ Uzman İçindeidler Tablosu 1. KAPSAM:? 2. TANIMLAR: 3 3. GENEL HÜKÜMLER 3 4. TEKNIK KOŞULLAR 3 4.1. Genel

Detaylı

antikor Yönetim Panelleri

antikor Yönetim Panelleri 1 antikor Yönetim Panelleri AntiKor G100, S100, S200, P100, P200, E100, E200 ve E300 sürümünde de 15 ana kategori bulunmaktadır. Modeline göre bazı kategoriler ve menüler lisans kapsamı dışında olabilir.

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı

antikor GÜVENLİK ve WEB FİLTRELEME

antikor GÜVENLİK ve WEB FİLTRELEME ÜRÜN KATALOĞU antikor GÜVENLİK ve WEB FİLTRELEME KURUMSAL DHCP KİŞİSEL PAYLAŞIM / MEDYA 5651 DUYURU SİSTEMİ PROXY DMZ KAYIT MERKEZİ HOT SPOT SALDIRI TESBİTİ VPN BANT GENİŞLİĞİ WEB FİLTRELEME GÜVENLİK DUVARI

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa. Malzeme Kodu : JEND001956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (*

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Sayfa. Malzeme Kodu : JEND001956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* 1 / 5 Malzeme Kodu : JEND1956 SUNUCU SATINALMA BÝLGÝSÝ (ÞARTNAME) (* Þartname Kodu : 43257 BİLGİ İŞLEM MERKEZİ Düzenleme Tarihi : 03/04/2015 Þartname Metni : U.Ü. SUAM BİLGİ İŞLEM MERKEZİ SUNUCU ALIMI

Detaylı

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır.

1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. Network Trafik Yük Dengeleme Cihazı Teknik Şartname 1. Teklif edilecek cihazlar, donanım ve yazılım olarak tek parça olacaktır. 2. Butun moduller cihaz üzerinde eş zamanlı çalışacaktır. 3. Cihazın throughput

Detaylı

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir.

Detaylı bilgi ozcangokburun@tff.org mail adresinden veya 0212 362 22 48 no lu telefondan alınabilir. 20.11.2014 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2014/26751 KONU : Exchange Server ve Server 2012 Alım İşi SON BAŞVURU TARİHİ : 27 Kasım 2014 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu nda kullanılmak

Detaylı

Linux Yaz Kampı 2012 pfsense 2.0 Eğitimi. Çağrı Ersen cagri.ersen@gmail.com http://www.syslogs.org

Linux Yaz Kampı 2012 pfsense 2.0 Eğitimi. Çağrı Ersen cagri.ersen@gmail.com http://www.syslogs.org Linux Yaz Kampı 2012 pfsense 2.0 Eğitimi Çağrı Ersen cagri.ersen@gmail.com http://www.syslogs.org Eğitim Hakkında Bu eğitim pfsense 2.0 kurulumu/yapılandırması, network trafiğinin yönlendirilmesi ve filtrelenmesi,

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q510312013... MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan

Detaylı

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ TÜRKİYEDE BULUNAN ÇİMENTO FABRİKALARI EMİSYONLARININ ÇEVRİMİÇİ İZLENMESİ PROJESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1. KONU KAPSAM 1.1. Bu projenin konusu ve kapsamı; Türkiye de faaliyet gösteren Çimento Fabrikalarının

Detaylı

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI T.C ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI KAMERA, PARMAK İZİ VE YÜZ TANIMA SİSTEMLERİNİN BİLİŞİM ALTYAPISINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HUSUSLAR...

Detaylı

FreeBSD tabanlı ücretsiz Firewall Çözümü

FreeBSD tabanlı ücretsiz Firewall Çözümü - FreeBSD tabanlı ücretsiz Firewall Çözümü Hazırlayan: Kamil KATILMIŞ Bilgisayar Öğretmeni İçindekiler FreeBSD Nedir?...4 Neler Yapabilir?...4 Güçlü İnternet Çözümleri...5 Nerelerde Kullanılır?...5 Eğitim:...5

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YEDEKLEME YAZILIMI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YEDEKLEME YAZILIMI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YEDEKLEME YAZILIMI ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL İFADELER 1.1 Bu şartnamede bahsi geçen; İdare: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu,

Detaylı

pfsense Firewall ve Router Eğitimi Ozan UÇAR ozan.ucar@bga.com.tr

pfsense Firewall ve Router Eğitimi Ozan UÇAR ozan.ucar@bga.com.tr pfsense Firewall ve Router Eğitimi Ozan UÇAR ozan.ucar@bga.com.tr Bilgi Güvenliği Akademisi İstanbul 2012 Eğitim Hakkında pfsense Firewall ve Router eğitimi; paket filtreleme sistemlerinin çalışma yapısı,

Detaylı