DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ."

Transkript

1 DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Matematiğin temel kavramlarını öğrenerek karşılaşılan problemlerle ilgili çözümler üretebilmek. ) 1 Sayılar 2 Sayılar 3 Bölünebilme ve OBEB-OKEK 4 Bölünebilme ve OBEB-OKEK 5 Mutlak Değer 6 Üslü ve Köklü İfadeler 7 Üslü ve Köklü İfadeler 8 Üslü ve Köklü İfadeler 9 Çarpanlara Ayırma 10 Çarpanlara Ayırma 11 Oran ve Orantı 12 Denklem Çözme 13 Kümeler 14 Problemler

2 DERS ADI: Türk Dili I Türk Dili I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir. Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazanır. 1 Dil nedir? Dilin temel özellikleri. 2 Dilin kökeni, dilin türleri. 3 4 Kültür nedir? Kültürün özellikleri. Dil ile kültür münasebeti. Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi. Dünya dilleri ve sınıflandırılması. Türk dilinin dünya dilleri içindeki yeri. 5 Türk dilinin tarihi gelişmesi ve tarihi dönemleri. 6 Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma sahaları. 7 Dünya Türklüğü ve bugünkü durumu. 8 Yazım kuralları ve uygulamaları. 9 Yazım kuralları ve uygulamaları. 10 Noktalama işaretleri ve uygulamaları. 11 Noktalama işaretleri ve uygulamaları. 12 de sesler ve sınıflandırılması. 13 nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kuralları. 14 de ses olayları. nin hece yapısı. de vurgu (kısaca)

3 DERS ADI: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE ) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I lık İstiklal Savaşını ve bu savaşın ulusumuzun tarihindeki yeri ve önemini öğrenmek. Osmanlı Devletinin gerileme dönemi hakkında bilgi sahibi olabilecek, I. Dünya Savaşını ve bu savaşın önemini kavrayabilecek, Milli Mücadele Dönemi konusunda bilgi sahibi olabilecek ve bu dönemin Türk tarihindeki önemini değerlendirebilecek İnkılâp ve inkılâplarla ilgili kavramalar: Devlet ve unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp İnkılâp ve İnkılâpla ilgili Kavramlar: Devlet ve Unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketleri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet Osmanlı Devleti'nde Fikir Akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük.) İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidara gelmesi. 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları Birinci Dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Savaşın başlaması, Osmanlı Devleti'nin Savaşa katılması, Cepheler ve Sonuçları Osmanlı Devleti'ni Paylaşım antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi, Ermeni olayları, Mondros Ateşkes Antlaşması Milli Mücadele dönemi, İşgaller karşısında Ulusun ve Ülkenin durumu Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gelişi ve duruma bakışı Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'daki Faaliyetleri, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve önemi Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri. Sivas Kongresi ve önemi, Millî Mücadele döneminde diğer kongreler Amasya Görüşmeleri, Sivas'ta komutanlarla yapılan toplantı. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanması, Misak-ı Milli T.B.M.M.'nin açılması, Nitelikleri. Millî Mücadele de Basın, T.B.M.M'ye karşı ayaklanmalar. Türkiye'yi paylaşma tasarıları Düzenli Ordunun Kurulması (Kuva-yı Milliye, Düzenli Ordu), Güney ve Güney Doğu Cephesi, Doğu Cephesi (TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya İlişkileri) Ermeni Sorunu, Ermenilerle yapılan Savaşlar, TBMM Hükümeti Gürcistan ilişkileri, Batı Cephesi (I. ve II. İnönü Savaşları, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri) Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması

4 DERS ADI: YABANCI DİL I DERS BİLGİ FORMU YABANCI DİL I Ü DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek Dersi Ders ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Seçmeli Ders 2 (12+16)= Bu derste öğrenciye; temel İngilizce kavramları ve kullanılışları ile temel dil bilgisi yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Temel yabancı dil bilgisini kullanmak İngilizce ile ilgili kavram ve tanımları kullanmak Modüller/ The simple present tense (Geniş Zaman) 1 konusuna temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı 2 Soru-cevap ilişkileri ve emir cümleleri hakkında bilgi verilmesi A, an, the, one kavramları ile beraber The present Continuous 3 Tense (Şimdiki Sürekli Zaman) The Past Continuous Tense (Geçmiş Sürekli Zaman) 4 5 konularında detaylı bilgi verilmesi Cümle biçimleri ve cümle kullanma konusunda detaylı açıklamalarla beraber have got / has got ve would like konularında açıklamalar 6 Genel okuma çalışmaları, 7 Prepositions (edatlar) ve Tag Questions 8 Prepositions (edatlar) ve Tag Questions 9 The Present Perfect Tense 10 İngiliz Alfabesi 11 Rakamlar 12 Kişilerin tanıtılması Cardinal and Ordinal Numbers 13 Subject Pronouns 14 Genel değerlendirmeler

5 DERS ADI: YAPI TEKNOLOJİSİ I YAPI TEKNOLOJİSİ I DÖNEMİ 1 ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Bu ders ile öğrencinin, mesleğinde karşılaşacağı yapı ve yapı elemanlarının genel özelliklerini kavraması amaçlanmaktadır. Yapıları sınıflandırabilmek Şantiye ortamında binalarda yapılan işleri tanıyabilme 1 Yapıların tanımı ve sınıflandırılması 2 Aplikasyon 3 Kazı ve Tahkim İşleri 4 Temel zemini ve zemin çeşitleri 5 Temeller 6 Temel çeşitleri ve çizimleri 7 Kalıpların sınıflandırılması 8 Kalıpların yapılış esasları 9 Betonarme Temel Kalıbı Yapma 10 Betonarme Kolon ve Perde Kalıbı Yapma 11 Betonarme Kiriş Kalıbı Yapma 12 Betonarme Döşeme çeşitleri 13 Betonarme Döşeme Kalıbı Yapma 14 Kalıp sökme

6 DERS ADI: MESLEKİ UYGULAMALAR I MESLEKİ UYGULAMALAR I DÖNEMİ 1 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Bu ders ile öğrencinin, mesleği ile ilgili kargir, betonarme malzemeleri kullanarak atölye uygulamaları yapabilecektir Taş, tuğla briket gibi malzemeleri kullanarak duvar örme kurallarının uygulamalarını yapabilme. 1 Yapılacak işlerin planlanması, grupların oluşturulması. 2 Farklı ölçeklerde tuğla üretimi Betonarme yapılarda kullanılan tuğla duvar örme kurallarının öğretilmesi Kagir yapılarda kullanılan tuğla duvar örme kurallarının öğretilmesi Betonarme çerçevelerde tuğla duvar örme uygulamasının yapılması Betonarme çerçevelerde tuğla duvar örme uygulamasının yapılması Betonarme çerçevelerde tuğla duvar örme uygulamasının yapılması 8 Tuğla üretimi 9 Kagir yapılarda tuğla duvar örme uygulamasının yapılması 10 Kagir yapılarda tuğla duvar örme uygulamasının yapılması 11 Kagir yapılarda tuğla duvar örme uygulamasının yapılması 12 Sıva malzemelerinin tanıtımı 13 Yapılan uygulamalarda sıva uygulamasının yapılması 14 Sıva uygulamasının yapılması

7 DERS ADI: BİLİMİNE GİRİŞ BİLİMİNE GİRİŞ DÖNEMİ 1 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Mesleğinin tanıtılması, inşaat mühendisliği eğitim süreçleri hakkında bilgi verilmesi, mühendislik etiği bilincinin oluşturulması. Mesleğin tanımı ve kısa tarihçesini bilir. İnşaat mühendisliğinin uygulama alanlarını bilir. Deney, ölçme teknikleri ve hataları, veri takdimi ve verilerin analizi, teknik yazılı ve sözlü rapor hazırlamayı bilir. Uluslararası birim sistemi (SI) ni bilir. 1 Mesleğin tanımı ve kısa tarihçesi 2 Bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimi, 3 İnşaat mühendisliğinin uygulama alanları, 4 Mühendislik ahlakı, deney, ölçme teknikleri ve hataları, 5 Veri takdimi ve verilerin analizi 6 Teknik yazılı ve sözlü rapor hazırlama 7 İnşaat eğitiminin tarihi ve temelleri 8 İnşaat uygulamaları ile ilgili video 9 İnşaat eğitiminin tarihi ve temelleri 10 İnşaat mühendisliğinin uygulama ve araştırma alanları 11 İnşaat anabilim dalları ve uygulamaları 12 Mesleki sorumluluklar, 13 Mühendislikte etik ilkeler 14 Uluslararası birim sistemi (SI).

8 DERS ADI: GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ DÖNEMİ 1 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Giydirme cephe sistemlerinin çeşitlerini ve yapım kurallarını anlatılarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Yapılarda uygulanmış giydirme cephe sistemlerini tanımlayabilme, giydirme projelerini okuyabilme ve uygulayabilme. 1 Giydirme Cephe İskeleti 2 Giydirme Cephe Tercih Etme Nedenleri 3 Giydirme Cephe Avantajları 4 Giydirme Cephe Çeşitleri 5 İskele Kurma 6 Bağlantı aparatları 7 Ankrajların Montajı 8 Ankraj çeşitleri 9 Cephe profilleri 10 Sızdırma önleyici aparatları 11 Giydirme Cephe Kaplamaları 12 Kaplama bağlantı kontrol 13 Giydirme Cephe uygunluk testleri 14 Giydirme Cephe uygulaması yapılan binalardan örnekler

9 DERS ADI: ENGELLİLER İÇİN BİNA VE ÇEVRE TASARIMI ENGELLİLER İÇİN BİNA VE ÇEVRE TASARIMI DÖNEMİ 1 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Engelliler için fonksiyonel mekanlar tasarlamak, çevre ve yapı arasında oluşturulan geçiş mekanlarında engellilerin güçlükler ile karşılaşmaması için maksimum derecede çözüm önerileri üretmek ders kapsamında verilecek eğitimin temel amacıdır. Konu anlatımı, görsel sunumlar ile konunun pekiştirilmesi, konunun tartışmaya açılması projeler hazırlayarak konuya getirilen çözümler ile konunun anlaşılmasının sağlanması, örnek uygulamalar ile konunun pekiştirilmesi. 1 Dersin tanımı 2 Engelliler ve mekân ilişkisi 3 Engelliler ve çevre arasındaki ilişki 4 Engelliler için tasarımda oran orantının önemi 5 Görme engelliler için tasarım 6 İşitme engelliler için tasarım 7 Fiziksel engelliler için tasarım 8 Binalarda Engelli uygulamaları 9 Engellilerin karşılaştığı sorunlar 10 Geçmişte ve günümüzde çözüm amaçlı yapılan uygulamalar Deprem sırasında yapılması gereken bedensel engelli kişiler için verilecek eğitim Deprem sırasında yapılması gereken zihinsel engelli kişilerin korunması için verilecek eğitim Deprem sırasında yapılması gereken görme engelli kişiler için verilecek eğitim Deprem sırasında yapılması gereken işitme engelli kişiler için verilecek eğitim

10 DERS ADI: TEKNİK RESİM TEKNİK RESİM DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2,5 3 Teknik Resmin kurallarıyla, mimari ve statik proje öncesinde gerekli çizim yeteneği kazandırma. Çizim kurallarını bilir, gerekli araç-gereci kullanır, Cisimlerin görünüşlerini çıkarabilir, Ölçülendirme kurallarını, perspektif çizilmesini, taramaları, kesit ve görünüş alma becerisi edinir. 1 Çizim araç-gereçlerinin tanımı ve kullanılması. 2 Çizimlerde kullanılan yazı ve rakamlar, uygulamaları. 3 Çizgi çeşitleri, geometrik çizimler ve uygulamaları. 4 Geometrik çizimler ve uygulamaları. 5 Noktanın, doğruların ve düzlemlerin izdüşümü. 6 Noktanın, doğruların ve düzlemlerin izdüşümü. 7 Cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması 8 Cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması 9 Perspektif 10 ölçek ve ölçülendirme, Taramalar, mimari proje çizimleri Mimari projelerde kesit ve görünüş çıkarma ve uygulamaları. Mimari projelerde kesit ve görünüş çıkarma ve uygulamaları. Mimari projelerde kesit ve görünüş çıkarma ve uygulamaları. Mimari projelerde kesit ve görünüş çıkarma ve uygulamaları.

11 DERS ADI: YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİ DÖNEMİ 1 lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2,5 3 Yapı malzemeleri konusunda gerekli olan bilgi seviyesine ulaşma ve bu bilgilerden yararlanma, ilgili konuları araştırarak öğrenebilme becerisi kazanma. ÇIKTILARI VE ) Uygun ve ekonomik malzeme seçimi için malzemelerin genel özelliklerini kavrayabilir, malzeme özelliklerinin belirlenmesinde kullanılacak test yöntemlerinin temel ilkelerini uygulayabilir, yapıda kullanılan malzeme çeşitleri hakkında temel bilgileri kavrayabilir. 1 Yapı malzemesi tanımı, maddenin iç yapısı. 2 Malzeme sınıfları, yapı malzemelerinin gruplandırılması. 3 Beton ve beton bileşenleri, 4 Yapılarda kullanılan çelik türleri, 5 Betonarme tanımı ve tarihçesi, Yapı malzemelerinin fiziksel, akustik, termik, kimyasal özellikleri. Yapı malzemelerinin fiziksel, akustik, termik, kimyasal özellikleri. Yapı malzemelerinin teknolojik ve mekanik özellikleri, mühendislik problemleri. Yapı malzemelerinin teknolojik ve mekanik özellikleri, mühendislik problemleri. 10 Metaller, çeşitleri, teknik özellikleri, kullanım yerleri 11 Yapı taşları, çeşitleri, teknik özellikleri ve kullanım yerleri 12 Ahşaplar, plastikler ve kilden yapılan yapı malzemeleri. 13 Ahşaplar, plastikler ve kilden yapılan yapı malzemeleri. 14 Ahşaplar, plastikler ve kilden yapılan yapı malzemeleri.

12 DERS ADI: MEKANİK STATİK MEKANİK STATİK DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2,5 3 Bu ders ile öğrencinin, statik konusunda gerekli temel hesaplamaları yapabilmesi amaçlanmıştır. Yapı elemanlarının tasarımı için gerekli temel hesaplamaları yapabilir. 1 Fiziksel Büyüklükler ve Ölçü Birimleri. 2 Fiziksel Büyüklükler ve Ölçü Birimleri. 3 Mekanik Tanımı, Statiğin Temel İlkeleri. 4 Mekanik Tanımı, Statiğin Temel İlkeleri. ) 5 Skaler ve Vektörel Büyüklükler. 6 Skaler ve Vektörel Büyüklükler. 7 Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri. 8 Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri. 9 Bir noktada Moment. 10 Bir noktada Moment. 11 Cisimlerin Ağırlık Merkezleri, 12 Taşıyıcı Sistemler ve Mesnet Tepkileri. 13 Taşıyıcı Sistemler ve Mesnet Tepkileri. 14 Taşıyıcı Sistemler ve Mesnet Tepkileri.

13 DERS ADI: MATEMATİK II MATEMATİK II DÖNEMİ 2 ÇIKTILARI VE ) lık (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Mesleğinde Fonksiyonlar, Karmaşık Sayılar, Trigonometri, Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili uygulamalar yapmak 2-Mesleğinde Matrisler ve Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri, Limit ve Süreklilik, Türev ve İntegral ile ilgili uygulamalar yapmak 1 Fonksiyonlar 2 Fonksiyonlar 3 Karmaşık Sayılar 4 Karmaşık Sayılar 5 Trigonometri 6 Trigonometri 7 Denklemler ve Eşitsizlikler 8 Matrisler ve Determinantlar 9 Matrisler ve Determinantlar 10 Lineer Denklem Sistemleri 11 Lineer Denklem Sistemleri 12 Limit ve Süreklilik 13 Türev 14 İntegral

14 DERS ADI: TÜRK DİLİ II TÜRK DİLİ II DÖNEMİ 2 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavrar. Öğrenciler duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını söz ve yazı ile planlı, etkili ve akıcı bir biçimde anlatabilir. nin şekil yapısı. 1 Kök, ek, gövde ve kelime kavramları. de yapım ekleri ve uygulamaları. 2 de yapım ekleri ve uygulamaları. 3 nin çekim ekleri ve uygulamaları. İsim ve fiil çekimleri. 4 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. 5 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. 6 Zarflar ve de kullanılış şekilleri. 7 Edatlar, çeşitleri ve de kullanımı ve uygulamaları. 8 Cümle bilgisi. Kelime gruplarının yapısı ve çeşitleri. 9 Cümlenin unsurları, tahlili. 10 Cümle çeşitleri, tahlili ve uygulamaları. 11 Sözlü kompozisyon türleri ve uygulamaları. Konuşma planı, hazırlıklı konuşmalar, hazırlıksız konuşmalar. 12 Yazılı kompozisyon türleri ve uygulamaları. 13 Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları. 14 Anlatım bozuklukları.

15 DERS ADI: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DÖNEMİ 2 lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 ÇIKTILARI VE ) Türk İnkılâbı'nın ruhunu ve hedeflerini kavramak. Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri konusunu kavrayabilecek ve günümüz koşullarında değerlendirebilecek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dış Politika konusunu kavrayabilecek. 1 Saltanatın Kaldırılması, Lozan Konferansı 2 Lozan Barışı, II.TBMM'nin Açılması 3 Türk İnkılap Hareketleri(Siyasal İnkılaplar) 4 Cumhuriyet Döneminin İlk Siyasal Partileri, İzmir Suikastı, Menemen Olayı 5 Hukuk İnkılâbı 6 7 Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar(Tevhid-i Tedrisat, Harf İnkılâbı) Kültür İnkılâbı(Tarih, Dil ve Güzel Sanat Alanında Yapılan Çalışmalar) 8 Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar Ekonomik Alandaki İnkılâplar, Milli Ekonomi Oluşturma Çalışmaları Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası Dönemi Dış Politikası Olayları Dönemi Dış Politika Olayları, Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri II. Dünya Savaşı ve Türkiye, II. Dünya Savaşının Türkiye 12 Acısından Sonuçları 13 Atatürk İlkeleri(Cumhuriyetcilik,Milliyetcilik,Halkcılık,Laiklik) 14 Atatürk İlkeleri(Devletcilik,İnkılâpcılık) Atatürk ün Bütünleyici İlkeleri

16 DERS ADI: YABANCI DİL II DERS BİLGİ FORMU YABANCI DİL II Ü DÖNEMİ 2 TÜRKÇE Zorunlu Meslek Dersi Ders lık Ders Saati ) Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Seçmeli Ders 2 (12+16)= Bu derste öğrenciye; temel İngilizce kavramları ve kullanılışları ile temel dil bilgisi yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Temel yabancı dil bilgisini kullanmak İngilizce ile ilgili kavram ve tanımları kullanmak Modüller/ 1 To be fiili ve Possessive Adjectives 2 Articles, Making Plurals/Demonstrative Pronouns/Adjectives 3 Asking Personal or General Questions, Asking and Telling names 4 Asking Age, Professions, Telephone Numbers and Address, Time 5 Asking Days and Months, Price, Color 6 There is / There are, Quantifiers, Indefinite Prononus 7 Frequency Adverbs, 8 Frequency Adverbs, 9 Emir ve İstek Cümleleri, The Simple Past Tense 10 Can, May, Must, Will 11 Need, Should, Have to / Has to 12 Conjunctions, Simple Past Tense 13 There was / There were 14 Genel değerlendirmeler

17 DERS ADI: BETON TEKNOLOJİSİ BETON TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2,5 2 İnşaat sektöründe en yaygın olarak kullanılan betonun ve bileşenlerinin öğretilmesi. Çimentonun hammaddesi, çeşitleri ve depolanma şekillerini kavrayabilme, beton üretiminde kullanılacak agregalardan istenen özellikleri kavrayabilme, beton üretiminde ve bakımında kullanılacak suların sahip olması gereken temel özellikleri kavrayabilme, beton üretimi, taşınma, yerleştirilme ve bakımı için gerekli olan temel ilkeleri uygulayabilme. 1 Beton teknolojisi kavramı, betonun tarihçesi, betonun bileşenleri. 2 Beton üretiminde kullanılan agregalar ve özellikleri. 3 Agrega Granülometri Hesapları. 4 Beton üretiminde kullanılan çimento türleri ve özellikleri. 5 Beton karma suyu, beton katkı maddeleri ve özellikleri. 6 Beton sınıfları, betonun mekanik özellikleri, durabilite kavramı. 7 Beton karışım hesapları. 8 Hazır beton endüstrisi. 9 Hazır beton üretiminde kullanılan makineler, Hazır betonda Kalite Güvence Sistemi. 10 Agrega deneyleri. 11 Beton deneyleri. 12 Beton deneyleri. 13 Beton deneyleri. 14 Beton deneyleri.

18 DERS ADI: BİLGİSAYARLA DESTEKLİ ÇİZİM BİLGİSAYARLA DESTEKLİ ÇİZİM DÖNEMİ 2 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2,5 2 Autocad çizim programının komut, işlev özelliklerini tanıma, çizim programını kullanabilme. AutoCAD sisteminin kullanımına ilişkin genel çalışmaları öğrenir ve uygular. 1 CAD sisteminin kullanımına yönelik temel bilgilerin verilmesi. 2 LIMIT, SNAP, GRIG vb. komutlarının kullanılışı. 3 CAD de veri giriş ve koordinat sistemleri. 4 Temel çizim komutları. 5 Temel çizim komutları. 6 LAYER komutunun kullanılışı ve önemi. 7 Düzenleme ve düzeltme komutları. 8 Düzenleme ve düzeltme komutları. 9 Ölçülendirme komutları ve ayarları, çıktı alma işlemleri. 10 CAD de örnek proje çizimi. 11 CAD de örnek proje çizimi. 12 CAD de örnek proje çizimi. 13 CAD de örnek proje çizimi. 14 CAD de örnek proje çizimi.

19 DERS ADI: MESLEKİ UYGULAMALAR II MESLEKİ UYGULAMALAR II DÖNEMİ 2 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Bu ders ile öğrencinin, mesleği ile ilgili kargir, betonarme malzemeleri kullanarak atölye uygulamaları yapabilecektir Duvarcılıkta araç gereç hazırlanması, mimarî projeden duvar detaylarının okunması, duvar aplikasyonunun yapılması, sıva uygulaması, söve uygulaması, demir donatının hazırlanması ve beton dökümü 1 Yapılacak işlerin planlanması, grupların oluşturulması. 2 Uygulamalarda kullanılan gereçlerin tanınması, Tuğla duvar dizileri ve örgüleri 3 Tuğla duvarlar, yalıtımlı duvar uygulamaları 4 Duvarlarda yalıtım uygulamaları 5 Tuğla sütun, kemer, baca uygulamaları 6 Taş duvar 7 Kalıp yapımı 8 Demir donatının hazırlanması 9 Blokaj yapımı 10 Grobeton dökümü 11 Betonarme harcının hazırlanması ve dökülmesi 12 Hatıl, lento, harpuşta, denizlik yapımı 13 Sıva harcı malzemeleri, hazırlanması ve sıva yapımı 14 Çeşitli sıva örnekleri uygulaması

20 DERS ADI: MAKET YAPIMI MAKET YAPIMI DÖNEMİ 2 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Maket yapımının proje yapım aşamasındaki yararları ve gerekliliğinin anlatılması. Öğrenciler yapılara ait projelerden maket yapımı konusunda ki detayları kavrayabilir ve uygulayabilir. Özgün maketler oluşturabilir Maket yapımının proje yapım aşamasındaki yararları ve gerekliliğinin anlatılması, maket yapımı için gerekli malzemelerin tanıtılması Çeşitli ölçeklerde yapılan maketlerde uygulanan malzeme türleri Maket yapımında kesme, birleştirme yöntemlerinin anlatılması ve uygulanması Maket yapımında kesme, birleştirme yöntemlerinin anlatılması ve uygulanması Öğrencilerin Hacim, üç boyut, oran, orantı ve ölçek algılarını geliştirerek, el becerilerini arttıracak uygulamalar Öğrencilerin Hacim, üç boyut, oran, orantı ve ölçek algılarını geliştirerek, el becerilerini arttıracak uygulamalar Devam eden ve bitmiş maket üzerinde uygulanabilecek boyama ve kaplama tekniklerinin anlatılması ve uygulanması 8 1/100 ölçekte proje maketi uygulaması 9 Çeşitli ölçekte proje maketi uygulaması 10 Özgün maket oluşturma çalışmaları. 11 Özgün maket oluşturma çalışmaları. 12 Özgün maket oluşturma çalışmaları. 13 Özgün maket oluşturma çalışmaları. 14 Özgün maket oluşturma çalışmaları.

21 DERS ADI: MESLEK RESMİ MESLEK RESMİ DÖNEMİ 2 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Proje öncesi tasarım, Mimari proje hazırlama ilkelerini kavrama, Mimari proje çizimine yönelik esas ve teknikleri uygulayabilme, Yapı sistem ve elemanlarına ilişkin detay çizimlerini yapabilme. Bir mimari projeyi tasarlayabilir, çizim tekniklerini kullanabilir, Proje çizebilir ve okuyabilir. 1 Mimari proje hazırlanmasında ön hazırlık çalışmaları. 2 İmar Kanununa göre yapının arsaya konumlandırılması, mekânların ve yapı elemanlarının boyutlandırılma ilkeleri. 3 Konutları oluşturan mahaller ve bunların özellikleri. 4 Konutları oluşturan mahaller ve bunların özellikleri. 5 Vaziyet planı çizim uygulaması. 6 Kat planı çizim uygulaması. 7 Kesit çizimi, Görünüş çizimi. 8 Detay çizimleri, Kalıp planı, Kolon aplikasyon planı, Temel planı. 9 B/A Elemanların plan ve detay çizimini yapmak. 10 Örnek projeler üzerinde çizim çalışmaları. 11 Örnek projeler üzerinde çizim çalışmaları. 12 Örnek projeler üzerinde çizim çalışmaları. 13 Örnek projeler üzerinde çizim çalışmaları. 14 Örnek projeler üzerinde çizim çalışmaları.

22 DERS ADI: MUKAVEMET MUKAVEMET DÖNEMİ 2 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) lık (Proje, Ödev, 42/14= ,5 2 Yapı malzemelerinin mekanik davranışlarının temel kavramlar ve sayısal örneklerle öğretilmesi Basit yapı taşıyıcı elemanlarının dış yükler etkisiyle boyutlandırma ve gerilme kontrollerini yapabilme 1 Mukavemette temel kavramlar, 2 Kesit tesirlerinin tanımlanması 3 Mukavemet halleri hakkında genel bilgi, 4 Eksenel normal kuvvet hali, boyutlandırma Gerilme-şekil değiştirme diyagramları, boy değişimi, kesit ve 5 hacim değişimleri 6 Yük hesabı, kesit hesabı ve kesit kontrolü problemleri 7 Çeşitli kesitlere ait atalet momentleri, mukavemet momentleri ve atalet yarıçapları 8 Problem çözümleri 9 Eğilme moment hali, boyutlandırma 10 Kesme kuvveti hali, boyutlandırma Normal kuvvet ve eğilme momentinin bir arada etki etmesi, sayısal örnekler Eğilme momenti ve kesme kuvvetinin bir arada etki etmesi, sayısal örnekler 13 Burkulma hesabı 14 Burulma hesabı

23 DERS ADI: YAPI TEKNOLOJİSİ II YAPI TEKNOLOJİSİ II DÖNEMİ 2 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Bu ders ile öğrencinin, mesleğinde karşılaşacağı yapı ve yapı elemanlarının genel özelliklerini kavraması amaçlanmaktadır. Duvarcılıkta araç gereç hazırlanması, mimarî projeden duvar detaylarının okunması, duvar aplikasyonunun yapılması, sıva uygulaması, söve uygulaması ve rögar ilgili konulardan oluşan öğrenme materyalidir. 1 Duvar çeşitleri 2 Duvarda kullanılan malzemelerin tanımları 3 Tuğla çeşitleri 4 Duvar örgü kuralları 5 Düz duvar ve lento 6 Briket 7 Cam tuğla ve örgü kuralları 8 Sıva çeşitleri 9 Kaba sıva 10 İnce sıva 11 Denizlik, harpuşta ve parapet 12 Baca 13 Söve 14 Rögar, büz

24 DERS ADI: BİLGİSAYARLA DESTEKLİ TASARIM BİLGİSAYARLA DESTEKLİ TASARIM DÖNEMİ 3 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2,5 3 İdeCAD çizim programının komut, işlev özelliklerini tanıma, çizim programını kullanabilme. İdeCAD sisteminin kullanımına ilişkin genel çalışmaları öğrenir ve uygular. 1 İdeCAD sisteminin kullanımına yönelik temel bilgilerin verilmesi. 2 İdeCAD menü araç çubuğu ve işlevi. 3 İdeCAD değiştir (düzenleme) araç çubuğu ve işlevi. 4 İdeCAD değiştir (düzenleme) araç çubuğu ve işlevi. 5 İdeCAD yakalama araç çubuğu ve işlevi. 6 İdeCAD temel çizim araç çubuğu ve işlevi. 7 İdeCAD temel çizim araç çubuğu ve işlevi. 8 İdeCAD temel çizim araç çubuğu ve işlevi. 9 Örnek proje tasarımı ve İdeCAD de çizilmesi. 10 Örnek proje tasarımı ve İdeCAD de çizilmesi. 11 Örnek proje tasarımı ve İdeCAD de çizilmesi. 12 Örnek proje tasarımı ve İdeCAD de çizilmesi. 13 Örnek proje tasarımı ve İdeCAD de çizilmesi. 14 Örnek proje tasarımı ve İdeCAD de çizilmesi.

25 DERS ADI: YAPI STATİĞİ DÖNEMİ 3 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) YAPI STATİĞİ lık (Proje, Ödev, Taşıyıcı sistem hesabında kullanılan kavramlar ve yöntemlerin anlatılması İzostatik basit sistemleri ve bu sistemleri etkileyen yükleri kavrayabilme, bu yükler altındaki izostatik basit sistemlerin statik hesap ilkelerini kavrayabilme Yapı statiği kavramı, yapı mühendisliği, yapı 1 statiğinde kabuller Yapı sistemlerinin sınıflandırılması, bir boyutlu, iki 2 boyutlu ve üç boyutlu sistemler 3 Mesnet çeşitleri ve özellikleri 4 5 Yapıların hesabında esas alınan yükler, yüklerin sınıflandırılması İzdüşüm denge denklemleri, izostatik, hiperstatik ve labil sistem kavramı Kiriş tanımı ve çeşitleri, basit kirişlerde mesnet 6 tepkisi hesabı 7 Sürekli kirişlerde mesnet tepkisi 8 Konsol kirişler, gerber kirişler Kesit tesirleri kavramı, M, N, T değerlerinin 9 hesaplanması İzostatik sistemlerde iç kuvvetlerin hesabı ve 10 diyagramların çizilmesi Düzlem çerçevelerde iç kuvvetlerin hesabı ve 11 diyagramların çizilmesi 12 Genel Sayısal Örnekler 13 Düzlem kafes sistemlerin çözülmesi 14 Genel Sayısal Örnekler

26 DERS ADI: KARAYOL I I KARAYOL I I DÖNEMİ 3 ÇIKTILARI VE lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu ders ile öğrencinin, karayolu inşaatının yapım aşamalarını öğrenip, temel hesaplarını yapabilmesi amaçlanmıştır. Karayolu konusunda genel kavramları, hesaplamaları bilir ve proje okuyabilir. 1 Ulaştırma Sistemleri. 2 Ulaştırma Sistemleri. 3 Karayolu standartları. 4 Karayolu Güzergahı. ) 5 Yatay Kurplar, Düşey Kurplar ve Dever. 6 Yol Üst yapı Malzemeleri. 7 Asfalt Kaplamalar, Beton Kaplamalar. 8 Boy kesit ve en kesit uygulamaları 9 Güzergâh toprak işleri, Dolgu ve Yarma işleri, Sanat Yapıları. 10 Örnek proje okuma ve proje çizimi. 11 Örnek proje okuma ve proje çizimi. 12 Örnek proje okuma ve proje çizimi. 13 Örnek proje okuma ve proje çizimi. 14 Örnek proje okuma ve proje çizimi.

27 DERS ADI: ZEMİN MEKANİĞİ I DÖNEMİ 3 ZEMİN MEKANİĞİ I lık (Proje, Ödev, ,5 2 Zemin türlerinin ve fiziksel özelliklerinin anlatılması, bir yapının yükünü taşıyan zeminin teknik ve mekanik özelliklerin belirlendiği etüd çalışmalarının anlatılması DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) Dünyanın jeolojik yapısını ve yer kabuğunu oluşturan kayaçları kavrayabilme, araziden numune alma yöntemlerini kavrayabilme, zeminlerin fiziksel özelliklerini tanıyabilme ve zeminlerin değişik yöntemlerle sınıflandırılmasını yapabilme, zemin etüdü için yapılan çalışmaları kavrayabilme 1 Zemin mekaniği kavramı 2 Zeminlerin oluşumu 3 İnşaat mühendisliğinde zemin çalışmaları Zemin araştırmalarında yapılan işlemler, endeks 4 özellikleri, elek analizi 5 Zeminlerin kütle özellikleri 6 Zeminlerin kütle özelliklerine ait sayısal örnekler 7 Zeminler için laboratuarda yapılan deneyler 8 Zeminlerin sınıflandırılması, 9 Kıvam limitleri, 10 Sayısal örnekler 11 Zeminler için arazide yapılan deneyler 12 Zemin özelliklerinin belirlenmesi yapılan etüd çalışmaları 13 Genel sayısal örnekler 14 Kompaksiyon nedir, uygulamaları

28 DERS ADI: İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ I DÖNEMİ 3 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ I lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Bu derste işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasının öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır. Öğrenci işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini alabilecek, ilk yardım yapabilecek ve geri dönüşümlü atıkları uygun şekilde depolayabilecektir. İş güvenliği tanımı ve mevzuatı Meslek hastalıkları Koruyucu ve önleyici tedbirler Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları Koruyucu ve önleyici tedbirler İç ortam hava kalitesi İlkyardım bilgisine sahip olur. 1 İş güvenliği tanımı ve mevzuatı 2 Koruyucu ve önleyici tedbirler 3 İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları 4 Koruyucu ve önleyici tedbirler 5 İç ortam hava kalitesi, İlk yardım 6 İlkyardım malzemeler 7 Koruyucu ilk yardım ve acil arama 8 Atıklar ve atıkları sınıflandırma 9 Atıkları depolama 10 Geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili 11 mevzuat 12 Meslek hastalıkları 13 Meslek hastalıkları 14 Tehlikeli atık yönetmelikleri

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ

SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 1.YARIYIL 1. Stüdyo I Kodu :3501151 Yükü :4+4+0 Kredisi :6 Mimarlık disiplininin tanımlanması, serbest çizimi geliştirici çalışmalar,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ YAPI DENETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Teknik Resim Z 3 0 3 4 Araç ve gereçlerin tanıtılması, yazı ölçekler, çizgiler- çizme teknikleri,

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö.

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL N.Ö. N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROGRAMI 2014-2015 DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 0690230011 0690150018 Bilgisayar Destekli Çizim I 1 3 0 0 3 3 690230012 0690150011 Fizik

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü

Detaylı

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ N.E.Ü.SEYDİŞEHİR MYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ I.YARIYIL 690260001 Malzeme Teknolojisi 2 0 0 2 2 690260002 DC Devre Analizi 3 0 0 3 3 690260003

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER BYT109 Temel Sanat Eğitimi I 3+2 7,0 Sanatın temel öğelerini ve ilkelerini bir sistem içinde inceleyerek uygulamak. Grafik

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer

TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kul. ( 1-2) 2 Windows İşletim Sistemi Microsoft Ofis (Word Excel PowerPoint Outlook) İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (NORMAL ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM) 1 I. Yarıyıl TUR181 Türk Dili I ( 2-0 ) 2 Dil, Diller ve Türk Dili Dil Bilgisi,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 BLP13101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ 4+0 4 6 Programlamaya Giriş, algoritmalar, algoritma türleri, kullanılan semboller ve akış diyagramları, C Programlama

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ Dicle Üniversitesi ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ İSB105 ARKEOLOJİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 İSB105 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Fakülte Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı Dersin Türü

Detaylı

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG )

I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü HARĠTA ve KADASTRO PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. GÜZYARILYILI (Teori+UYG ) AIT 101 Atatürk Ġlkeleri

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı