DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ."

Transkript

1 DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Matematiğin temel kavramlarını öğrenerek karşılaşılan problemlerle ilgili çözümler üretebilmek. ) 1 Sayılar 2 Sayılar 3 Bölünebilme ve OBEB-OKEK 4 Bölünebilme ve OBEB-OKEK 5 Mutlak Değer 6 Üslü ve Köklü İfadeler 7 Üslü ve Köklü İfadeler 8 Üslü ve Köklü İfadeler 9 Çarpanlara Ayırma 10 Çarpanlara Ayırma 11 Oran ve Orantı 12 Denklem Çözme 13 Kümeler 14 Problemler

2 DERS ADI: Türk Dili I Türk Dili I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir. Yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak yi doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini kazanır. 1 Dil nedir? Dilin temel özellikleri. 2 Dilin kökeni, dilin türleri. 3 4 Kültür nedir? Kültürün özellikleri. Dil ile kültür münasebeti. Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi. Dünya dilleri ve sınıflandırılması. Türk dilinin dünya dilleri içindeki yeri. 5 Türk dilinin tarihi gelişmesi ve tarihi dönemleri. 6 Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma sahaları. 7 Dünya Türklüğü ve bugünkü durumu. 8 Yazım kuralları ve uygulamaları. 9 Yazım kuralları ve uygulamaları. 10 Noktalama işaretleri ve uygulamaları. 11 Noktalama işaretleri ve uygulamaları. 12 de sesler ve sınıflandırılması. 13 nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kuralları. 14 de ses olayları. nin hece yapısı. de vurgu (kısaca)

3 DERS ADI: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE ) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I lık İstiklal Savaşını ve bu savaşın ulusumuzun tarihindeki yeri ve önemini öğrenmek. Osmanlı Devletinin gerileme dönemi hakkında bilgi sahibi olabilecek, I. Dünya Savaşını ve bu savaşın önemini kavrayabilecek, Milli Mücadele Dönemi konusunda bilgi sahibi olabilecek ve bu dönemin Türk tarihindeki önemini değerlendirebilecek İnkılâp ve inkılâplarla ilgili kavramalar: Devlet ve unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp İnkılâp ve İnkılâpla ilgili Kavramlar: Devlet ve Unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketleri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet Osmanlı Devleti'nde Fikir Akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük.) İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidara gelmesi. 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları Birinci Dünya Savaşı'nın Nedenleri ve Savaşın başlaması, Osmanlı Devleti'nin Savaşa katılması, Cepheler ve Sonuçları Osmanlı Devleti'ni Paylaşım antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi, Ermeni olayları, Mondros Ateşkes Antlaşması Milli Mücadele dönemi, İşgaller karşısında Ulusun ve Ülkenin durumu Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a gelişi ve duruma bakışı Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı. Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'daki Faaliyetleri, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve önemi Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri. Sivas Kongresi ve önemi, Millî Mücadele döneminde diğer kongreler Amasya Görüşmeleri, Sivas'ta komutanlarla yapılan toplantı. Temsil Heyeti'nin Ankara'ya gelişi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin toplanması, Misak-ı Milli T.B.M.M.'nin açılması, Nitelikleri. Millî Mücadele de Basın, T.B.M.M'ye karşı ayaklanmalar. Türkiye'yi paylaşma tasarıları Düzenli Ordunun Kurulması (Kuva-yı Milliye, Düzenli Ordu), Güney ve Güney Doğu Cephesi, Doğu Cephesi (TBMM Hükümeti ve Sovyet Rusya İlişkileri) Ermeni Sorunu, Ermenilerle yapılan Savaşlar, TBMM Hükümeti Gürcistan ilişkileri, Batı Cephesi (I. ve II. İnönü Savaşları, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri) Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması

4 DERS ADI: YABANCI DİL I DERS BİLGİ FORMU YABANCI DİL I Ü DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek Dersi Ders ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Seçmeli Ders 2 (12+16)= Bu derste öğrenciye; temel İngilizce kavramları ve kullanılışları ile temel dil bilgisi yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Temel yabancı dil bilgisini kullanmak İngilizce ile ilgili kavram ve tanımları kullanmak Modüller/ The simple present tense (Geniş Zaman) 1 konusuna temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı 2 Soru-cevap ilişkileri ve emir cümleleri hakkında bilgi verilmesi A, an, the, one kavramları ile beraber The present Continuous 3 Tense (Şimdiki Sürekli Zaman) The Past Continuous Tense (Geçmiş Sürekli Zaman) 4 5 konularında detaylı bilgi verilmesi Cümle biçimleri ve cümle kullanma konusunda detaylı açıklamalarla beraber have got / has got ve would like konularında açıklamalar 6 Genel okuma çalışmaları, 7 Prepositions (edatlar) ve Tag Questions 8 Prepositions (edatlar) ve Tag Questions 9 The Present Perfect Tense 10 İngiliz Alfabesi 11 Rakamlar 12 Kişilerin tanıtılması Cardinal and Ordinal Numbers 13 Subject Pronouns 14 Genel değerlendirmeler

5 DERS ADI: YAPI TEKNOLOJİSİ I YAPI TEKNOLOJİSİ I DÖNEMİ 1 ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Bu ders ile öğrencinin, mesleğinde karşılaşacağı yapı ve yapı elemanlarının genel özelliklerini kavraması amaçlanmaktadır. Yapıları sınıflandırabilmek Şantiye ortamında binalarda yapılan işleri tanıyabilme 1 Yapıların tanımı ve sınıflandırılması 2 Aplikasyon 3 Kazı ve Tahkim İşleri 4 Temel zemini ve zemin çeşitleri 5 Temeller 6 Temel çeşitleri ve çizimleri 7 Kalıpların sınıflandırılması 8 Kalıpların yapılış esasları 9 Betonarme Temel Kalıbı Yapma 10 Betonarme Kolon ve Perde Kalıbı Yapma 11 Betonarme Kiriş Kalıbı Yapma 12 Betonarme Döşeme çeşitleri 13 Betonarme Döşeme Kalıbı Yapma 14 Kalıp sökme

6 DERS ADI: MESLEKİ UYGULAMALAR I MESLEKİ UYGULAMALAR I DÖNEMİ 1 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Bu ders ile öğrencinin, mesleği ile ilgili kargir, betonarme malzemeleri kullanarak atölye uygulamaları yapabilecektir Taş, tuğla briket gibi malzemeleri kullanarak duvar örme kurallarının uygulamalarını yapabilme. 1 Yapılacak işlerin planlanması, grupların oluşturulması. 2 Farklı ölçeklerde tuğla üretimi Betonarme yapılarda kullanılan tuğla duvar örme kurallarının öğretilmesi Kagir yapılarda kullanılan tuğla duvar örme kurallarının öğretilmesi Betonarme çerçevelerde tuğla duvar örme uygulamasının yapılması Betonarme çerçevelerde tuğla duvar örme uygulamasının yapılması Betonarme çerçevelerde tuğla duvar örme uygulamasının yapılması 8 Tuğla üretimi 9 Kagir yapılarda tuğla duvar örme uygulamasının yapılması 10 Kagir yapılarda tuğla duvar örme uygulamasının yapılması 11 Kagir yapılarda tuğla duvar örme uygulamasının yapılması 12 Sıva malzemelerinin tanıtımı 13 Yapılan uygulamalarda sıva uygulamasının yapılması 14 Sıva uygulamasının yapılması

7 DERS ADI: BİLİMİNE GİRİŞ BİLİMİNE GİRİŞ DÖNEMİ 1 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Mesleğinin tanıtılması, inşaat mühendisliği eğitim süreçleri hakkında bilgi verilmesi, mühendislik etiği bilincinin oluşturulması. Mesleğin tanımı ve kısa tarihçesini bilir. İnşaat mühendisliğinin uygulama alanlarını bilir. Deney, ölçme teknikleri ve hataları, veri takdimi ve verilerin analizi, teknik yazılı ve sözlü rapor hazırlamayı bilir. Uluslararası birim sistemi (SI) ni bilir. 1 Mesleğin tanımı ve kısa tarihçesi 2 Bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimi, 3 İnşaat mühendisliğinin uygulama alanları, 4 Mühendislik ahlakı, deney, ölçme teknikleri ve hataları, 5 Veri takdimi ve verilerin analizi 6 Teknik yazılı ve sözlü rapor hazırlama 7 İnşaat eğitiminin tarihi ve temelleri 8 İnşaat uygulamaları ile ilgili video 9 İnşaat eğitiminin tarihi ve temelleri 10 İnşaat mühendisliğinin uygulama ve araştırma alanları 11 İnşaat anabilim dalları ve uygulamaları 12 Mesleki sorumluluklar, 13 Mühendislikte etik ilkeler 14 Uluslararası birim sistemi (SI).

8 DERS ADI: GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ DÖNEMİ 1 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Giydirme cephe sistemlerinin çeşitlerini ve yapım kurallarını anlatılarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Yapılarda uygulanmış giydirme cephe sistemlerini tanımlayabilme, giydirme projelerini okuyabilme ve uygulayabilme. 1 Giydirme Cephe İskeleti 2 Giydirme Cephe Tercih Etme Nedenleri 3 Giydirme Cephe Avantajları 4 Giydirme Cephe Çeşitleri 5 İskele Kurma 6 Bağlantı aparatları 7 Ankrajların Montajı 8 Ankraj çeşitleri 9 Cephe profilleri 10 Sızdırma önleyici aparatları 11 Giydirme Cephe Kaplamaları 12 Kaplama bağlantı kontrol 13 Giydirme Cephe uygunluk testleri 14 Giydirme Cephe uygulaması yapılan binalardan örnekler

9 DERS ADI: ENGELLİLER İÇİN BİNA VE ÇEVRE TASARIMI ENGELLİLER İÇİN BİNA VE ÇEVRE TASARIMI DÖNEMİ 1 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Engelliler için fonksiyonel mekanlar tasarlamak, çevre ve yapı arasında oluşturulan geçiş mekanlarında engellilerin güçlükler ile karşılaşmaması için maksimum derecede çözüm önerileri üretmek ders kapsamında verilecek eğitimin temel amacıdır. Konu anlatımı, görsel sunumlar ile konunun pekiştirilmesi, konunun tartışmaya açılması projeler hazırlayarak konuya getirilen çözümler ile konunun anlaşılmasının sağlanması, örnek uygulamalar ile konunun pekiştirilmesi. 1 Dersin tanımı 2 Engelliler ve mekân ilişkisi 3 Engelliler ve çevre arasındaki ilişki 4 Engelliler için tasarımda oran orantının önemi 5 Görme engelliler için tasarım 6 İşitme engelliler için tasarım 7 Fiziksel engelliler için tasarım 8 Binalarda Engelli uygulamaları 9 Engellilerin karşılaştığı sorunlar 10 Geçmişte ve günümüzde çözüm amaçlı yapılan uygulamalar Deprem sırasında yapılması gereken bedensel engelli kişiler için verilecek eğitim Deprem sırasında yapılması gereken zihinsel engelli kişilerin korunması için verilecek eğitim Deprem sırasında yapılması gereken görme engelli kişiler için verilecek eğitim Deprem sırasında yapılması gereken işitme engelli kişiler için verilecek eğitim

10 DERS ADI: TEKNİK RESİM TEKNİK RESİM DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2,5 3 Teknik Resmin kurallarıyla, mimari ve statik proje öncesinde gerekli çizim yeteneği kazandırma. Çizim kurallarını bilir, gerekli araç-gereci kullanır, Cisimlerin görünüşlerini çıkarabilir, Ölçülendirme kurallarını, perspektif çizilmesini, taramaları, kesit ve görünüş alma becerisi edinir. 1 Çizim araç-gereçlerinin tanımı ve kullanılması. 2 Çizimlerde kullanılan yazı ve rakamlar, uygulamaları. 3 Çizgi çeşitleri, geometrik çizimler ve uygulamaları. 4 Geometrik çizimler ve uygulamaları. 5 Noktanın, doğruların ve düzlemlerin izdüşümü. 6 Noktanın, doğruların ve düzlemlerin izdüşümü. 7 Cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması 8 Cisimlerin görünüşlerinin çıkarılması 9 Perspektif 10 ölçek ve ölçülendirme, Taramalar, mimari proje çizimleri Mimari projelerde kesit ve görünüş çıkarma ve uygulamaları. Mimari projelerde kesit ve görünüş çıkarma ve uygulamaları. Mimari projelerde kesit ve görünüş çıkarma ve uygulamaları. Mimari projelerde kesit ve görünüş çıkarma ve uygulamaları.

11 DERS ADI: YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİ DÖNEMİ 1 lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2,5 3 Yapı malzemeleri konusunda gerekli olan bilgi seviyesine ulaşma ve bu bilgilerden yararlanma, ilgili konuları araştırarak öğrenebilme becerisi kazanma. ÇIKTILARI VE ) Uygun ve ekonomik malzeme seçimi için malzemelerin genel özelliklerini kavrayabilir, malzeme özelliklerinin belirlenmesinde kullanılacak test yöntemlerinin temel ilkelerini uygulayabilir, yapıda kullanılan malzeme çeşitleri hakkında temel bilgileri kavrayabilir. 1 Yapı malzemesi tanımı, maddenin iç yapısı. 2 Malzeme sınıfları, yapı malzemelerinin gruplandırılması. 3 Beton ve beton bileşenleri, 4 Yapılarda kullanılan çelik türleri, 5 Betonarme tanımı ve tarihçesi, Yapı malzemelerinin fiziksel, akustik, termik, kimyasal özellikleri. Yapı malzemelerinin fiziksel, akustik, termik, kimyasal özellikleri. Yapı malzemelerinin teknolojik ve mekanik özellikleri, mühendislik problemleri. Yapı malzemelerinin teknolojik ve mekanik özellikleri, mühendislik problemleri. 10 Metaller, çeşitleri, teknik özellikleri, kullanım yerleri 11 Yapı taşları, çeşitleri, teknik özellikleri ve kullanım yerleri 12 Ahşaplar, plastikler ve kilden yapılan yapı malzemeleri. 13 Ahşaplar, plastikler ve kilden yapılan yapı malzemeleri. 14 Ahşaplar, plastikler ve kilden yapılan yapı malzemeleri.

12 DERS ADI: MEKANİK STATİK MEKANİK STATİK DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2,5 3 Bu ders ile öğrencinin, statik konusunda gerekli temel hesaplamaları yapabilmesi amaçlanmıştır. Yapı elemanlarının tasarımı için gerekli temel hesaplamaları yapabilir. 1 Fiziksel Büyüklükler ve Ölçü Birimleri. 2 Fiziksel Büyüklükler ve Ölçü Birimleri. 3 Mekanik Tanımı, Statiğin Temel İlkeleri. 4 Mekanik Tanımı, Statiğin Temel İlkeleri. ) 5 Skaler ve Vektörel Büyüklükler. 6 Skaler ve Vektörel Büyüklükler. 7 Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri. 8 Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri. 9 Bir noktada Moment. 10 Bir noktada Moment. 11 Cisimlerin Ağırlık Merkezleri, 12 Taşıyıcı Sistemler ve Mesnet Tepkileri. 13 Taşıyıcı Sistemler ve Mesnet Tepkileri. 14 Taşıyıcı Sistemler ve Mesnet Tepkileri.

13 DERS ADI: MATEMATİK II MATEMATİK II DÖNEMİ 2 ÇIKTILARI VE ) lık (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 1. Mesleğinde Fonksiyonlar, Karmaşık Sayılar, Trigonometri, Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili uygulamalar yapmak 2-Mesleğinde Matrisler ve Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri, Limit ve Süreklilik, Türev ve İntegral ile ilgili uygulamalar yapmak 1 Fonksiyonlar 2 Fonksiyonlar 3 Karmaşık Sayılar 4 Karmaşık Sayılar 5 Trigonometri 6 Trigonometri 7 Denklemler ve Eşitsizlikler 8 Matrisler ve Determinantlar 9 Matrisler ve Determinantlar 10 Lineer Denklem Sistemleri 11 Lineer Denklem Sistemleri 12 Limit ve Süreklilik 13 Türev 14 İntegral

14 DERS ADI: TÜRK DİLİ II TÜRK DİLİ II DÖNEMİ 2 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, gramer, anlam ve yazma becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavrar. Öğrenciler duyduklarını, gördüklerini, düşündüklerini ve anladıklarını söz ve yazı ile planlı, etkili ve akıcı bir biçimde anlatabilir. nin şekil yapısı. 1 Kök, ek, gövde ve kelime kavramları. de yapım ekleri ve uygulamaları. 2 de yapım ekleri ve uygulamaları. 3 nin çekim ekleri ve uygulamaları. İsim ve fiil çekimleri. 4 Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. 5 Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. 6 Zarflar ve de kullanılış şekilleri. 7 Edatlar, çeşitleri ve de kullanımı ve uygulamaları. 8 Cümle bilgisi. Kelime gruplarının yapısı ve çeşitleri. 9 Cümlenin unsurları, tahlili. 10 Cümle çeşitleri, tahlili ve uygulamaları. 11 Sözlü kompozisyon türleri ve uygulamaları. Konuşma planı, hazırlıklı konuşmalar, hazırlıksız konuşmalar. 12 Yazılı kompozisyon türleri ve uygulamaları. 13 Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları. 14 Anlatım bozuklukları.

15 DERS ADI: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DÖNEMİ 2 lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 ÇIKTILARI VE ) Türk İnkılâbı'nın ruhunu ve hedeflerini kavramak. Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri konusunu kavrayabilecek ve günümüz koşullarında değerlendirebilecek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dış Politika konusunu kavrayabilecek. 1 Saltanatın Kaldırılması, Lozan Konferansı 2 Lozan Barışı, II.TBMM'nin Açılması 3 Türk İnkılap Hareketleri(Siyasal İnkılaplar) 4 Cumhuriyet Döneminin İlk Siyasal Partileri, İzmir Suikastı, Menemen Olayı 5 Hukuk İnkılâbı 6 7 Eğitim Alanında Yapılan İnkılâplar(Tevhid-i Tedrisat, Harf İnkılâbı) Kültür İnkılâbı(Tarih, Dil ve Güzel Sanat Alanında Yapılan Çalışmalar) 8 Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar Ekonomik Alandaki İnkılâplar, Milli Ekonomi Oluşturma Çalışmaları Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası Dönemi Dış Politikası Olayları Dönemi Dış Politika Olayları, Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri II. Dünya Savaşı ve Türkiye, II. Dünya Savaşının Türkiye 12 Acısından Sonuçları 13 Atatürk İlkeleri(Cumhuriyetcilik,Milliyetcilik,Halkcılık,Laiklik) 14 Atatürk İlkeleri(Devletcilik,İnkılâpcılık) Atatürk ün Bütünleyici İlkeleri

16 DERS ADI: YABANCI DİL II DERS BİLGİ FORMU YABANCI DİL II Ü DÖNEMİ 2 TÜRKÇE Zorunlu Meslek Dersi Ders lık Ders Saati ) Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Seçmeli Ders 2 (12+16)= Bu derste öğrenciye; temel İngilizce kavramları ve kullanılışları ile temel dil bilgisi yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Temel yabancı dil bilgisini kullanmak İngilizce ile ilgili kavram ve tanımları kullanmak Modüller/ 1 To be fiili ve Possessive Adjectives 2 Articles, Making Plurals/Demonstrative Pronouns/Adjectives 3 Asking Personal or General Questions, Asking and Telling names 4 Asking Age, Professions, Telephone Numbers and Address, Time 5 Asking Days and Months, Price, Color 6 There is / There are, Quantifiers, Indefinite Prononus 7 Frequency Adverbs, 8 Frequency Adverbs, 9 Emir ve İstek Cümleleri, The Simple Past Tense 10 Can, May, Must, Will 11 Need, Should, Have to / Has to 12 Conjunctions, Simple Past Tense 13 There was / There were 14 Genel değerlendirmeler

17 DERS ADI: BETON TEKNOLOJİSİ BETON TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 2 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2,5 2 İnşaat sektöründe en yaygın olarak kullanılan betonun ve bileşenlerinin öğretilmesi. Çimentonun hammaddesi, çeşitleri ve depolanma şekillerini kavrayabilme, beton üretiminde kullanılacak agregalardan istenen özellikleri kavrayabilme, beton üretiminde ve bakımında kullanılacak suların sahip olması gereken temel özellikleri kavrayabilme, beton üretimi, taşınma, yerleştirilme ve bakımı için gerekli olan temel ilkeleri uygulayabilme. 1 Beton teknolojisi kavramı, betonun tarihçesi, betonun bileşenleri. 2 Beton üretiminde kullanılan agregalar ve özellikleri. 3 Agrega Granülometri Hesapları. 4 Beton üretiminde kullanılan çimento türleri ve özellikleri. 5 Beton karma suyu, beton katkı maddeleri ve özellikleri. 6 Beton sınıfları, betonun mekanik özellikleri, durabilite kavramı. 7 Beton karışım hesapları. 8 Hazır beton endüstrisi. 9 Hazır beton üretiminde kullanılan makineler, Hazır betonda Kalite Güvence Sistemi. 10 Agrega deneyleri. 11 Beton deneyleri. 12 Beton deneyleri. 13 Beton deneyleri. 14 Beton deneyleri.

18 DERS ADI: BİLGİSAYARLA DESTEKLİ ÇİZİM BİLGİSAYARLA DESTEKLİ ÇİZİM DÖNEMİ 2 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2,5 2 Autocad çizim programının komut, işlev özelliklerini tanıma, çizim programını kullanabilme. AutoCAD sisteminin kullanımına ilişkin genel çalışmaları öğrenir ve uygular. 1 CAD sisteminin kullanımına yönelik temel bilgilerin verilmesi. 2 LIMIT, SNAP, GRIG vb. komutlarının kullanılışı. 3 CAD de veri giriş ve koordinat sistemleri. 4 Temel çizim komutları. 5 Temel çizim komutları. 6 LAYER komutunun kullanılışı ve önemi. 7 Düzenleme ve düzeltme komutları. 8 Düzenleme ve düzeltme komutları. 9 Ölçülendirme komutları ve ayarları, çıktı alma işlemleri. 10 CAD de örnek proje çizimi. 11 CAD de örnek proje çizimi. 12 CAD de örnek proje çizimi. 13 CAD de örnek proje çizimi. 14 CAD de örnek proje çizimi.

19 DERS ADI: MESLEKİ UYGULAMALAR II MESLEKİ UYGULAMALAR II DÖNEMİ 2 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Bu ders ile öğrencinin, mesleği ile ilgili kargir, betonarme malzemeleri kullanarak atölye uygulamaları yapabilecektir Duvarcılıkta araç gereç hazırlanması, mimarî projeden duvar detaylarının okunması, duvar aplikasyonunun yapılması, sıva uygulaması, söve uygulaması, demir donatının hazırlanması ve beton dökümü 1 Yapılacak işlerin planlanması, grupların oluşturulması. 2 Uygulamalarda kullanılan gereçlerin tanınması, Tuğla duvar dizileri ve örgüleri 3 Tuğla duvarlar, yalıtımlı duvar uygulamaları 4 Duvarlarda yalıtım uygulamaları 5 Tuğla sütun, kemer, baca uygulamaları 6 Taş duvar 7 Kalıp yapımı 8 Demir donatının hazırlanması 9 Blokaj yapımı 10 Grobeton dökümü 11 Betonarme harcının hazırlanması ve dökülmesi 12 Hatıl, lento, harpuşta, denizlik yapımı 13 Sıva harcı malzemeleri, hazırlanması ve sıva yapımı 14 Çeşitli sıva örnekleri uygulaması

20 DERS ADI: MAKET YAPIMI MAKET YAPIMI DÖNEMİ 2 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Maket yapımının proje yapım aşamasındaki yararları ve gerekliliğinin anlatılması. Öğrenciler yapılara ait projelerden maket yapımı konusunda ki detayları kavrayabilir ve uygulayabilir. Özgün maketler oluşturabilir Maket yapımının proje yapım aşamasındaki yararları ve gerekliliğinin anlatılması, maket yapımı için gerekli malzemelerin tanıtılması Çeşitli ölçeklerde yapılan maketlerde uygulanan malzeme türleri Maket yapımında kesme, birleştirme yöntemlerinin anlatılması ve uygulanması Maket yapımında kesme, birleştirme yöntemlerinin anlatılması ve uygulanması Öğrencilerin Hacim, üç boyut, oran, orantı ve ölçek algılarını geliştirerek, el becerilerini arttıracak uygulamalar Öğrencilerin Hacim, üç boyut, oran, orantı ve ölçek algılarını geliştirerek, el becerilerini arttıracak uygulamalar Devam eden ve bitmiş maket üzerinde uygulanabilecek boyama ve kaplama tekniklerinin anlatılması ve uygulanması 8 1/100 ölçekte proje maketi uygulaması 9 Çeşitli ölçekte proje maketi uygulaması 10 Özgün maket oluşturma çalışmaları. 11 Özgün maket oluşturma çalışmaları. 12 Özgün maket oluşturma çalışmaları. 13 Özgün maket oluşturma çalışmaları. 14 Özgün maket oluşturma çalışmaları.

21 DERS ADI: MESLEK RESMİ MESLEK RESMİ DÖNEMİ 2 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Proje öncesi tasarım, Mimari proje hazırlama ilkelerini kavrama, Mimari proje çizimine yönelik esas ve teknikleri uygulayabilme, Yapı sistem ve elemanlarına ilişkin detay çizimlerini yapabilme. Bir mimari projeyi tasarlayabilir, çizim tekniklerini kullanabilir, Proje çizebilir ve okuyabilir. 1 Mimari proje hazırlanmasında ön hazırlık çalışmaları. 2 İmar Kanununa göre yapının arsaya konumlandırılması, mekânların ve yapı elemanlarının boyutlandırılma ilkeleri. 3 Konutları oluşturan mahaller ve bunların özellikleri. 4 Konutları oluşturan mahaller ve bunların özellikleri. 5 Vaziyet planı çizim uygulaması. 6 Kat planı çizim uygulaması. 7 Kesit çizimi, Görünüş çizimi. 8 Detay çizimleri, Kalıp planı, Kolon aplikasyon planı, Temel planı. 9 B/A Elemanların plan ve detay çizimini yapmak. 10 Örnek projeler üzerinde çizim çalışmaları. 11 Örnek projeler üzerinde çizim çalışmaları. 12 Örnek projeler üzerinde çizim çalışmaları. 13 Örnek projeler üzerinde çizim çalışmaları. 14 Örnek projeler üzerinde çizim çalışmaları.

22 DERS ADI: MUKAVEMET MUKAVEMET DÖNEMİ 2 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) lık (Proje, Ödev, 42/14= ,5 2 Yapı malzemelerinin mekanik davranışlarının temel kavramlar ve sayısal örneklerle öğretilmesi Basit yapı taşıyıcı elemanlarının dış yükler etkisiyle boyutlandırma ve gerilme kontrollerini yapabilme 1 Mukavemette temel kavramlar, 2 Kesit tesirlerinin tanımlanması 3 Mukavemet halleri hakkında genel bilgi, 4 Eksenel normal kuvvet hali, boyutlandırma Gerilme-şekil değiştirme diyagramları, boy değişimi, kesit ve 5 hacim değişimleri 6 Yük hesabı, kesit hesabı ve kesit kontrolü problemleri 7 Çeşitli kesitlere ait atalet momentleri, mukavemet momentleri ve atalet yarıçapları 8 Problem çözümleri 9 Eğilme moment hali, boyutlandırma 10 Kesme kuvveti hali, boyutlandırma Normal kuvvet ve eğilme momentinin bir arada etki etmesi, sayısal örnekler Eğilme momenti ve kesme kuvvetinin bir arada etki etmesi, sayısal örnekler 13 Burkulma hesabı 14 Burulma hesabı

23 DERS ADI: YAPI TEKNOLOJİSİ II YAPI TEKNOLOJİSİ II DÖNEMİ 2 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Bu ders ile öğrencinin, mesleğinde karşılaşacağı yapı ve yapı elemanlarının genel özelliklerini kavraması amaçlanmaktadır. Duvarcılıkta araç gereç hazırlanması, mimarî projeden duvar detaylarının okunması, duvar aplikasyonunun yapılması, sıva uygulaması, söve uygulaması ve rögar ilgili konulardan oluşan öğrenme materyalidir. 1 Duvar çeşitleri 2 Duvarda kullanılan malzemelerin tanımları 3 Tuğla çeşitleri 4 Duvar örgü kuralları 5 Düz duvar ve lento 6 Briket 7 Cam tuğla ve örgü kuralları 8 Sıva çeşitleri 9 Kaba sıva 10 İnce sıva 11 Denizlik, harpuşta ve parapet 12 Baca 13 Söve 14 Rögar, büz

24 DERS ADI: BİLGİSAYARLA DESTEKLİ TASARIM BİLGİSAYARLA DESTEKLİ TASARIM DÖNEMİ 3 ÇIKTILARI VE ) lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2,5 3 İdeCAD çizim programının komut, işlev özelliklerini tanıma, çizim programını kullanabilme. İdeCAD sisteminin kullanımına ilişkin genel çalışmaları öğrenir ve uygular. 1 İdeCAD sisteminin kullanımına yönelik temel bilgilerin verilmesi. 2 İdeCAD menü araç çubuğu ve işlevi. 3 İdeCAD değiştir (düzenleme) araç çubuğu ve işlevi. 4 İdeCAD değiştir (düzenleme) araç çubuğu ve işlevi. 5 İdeCAD yakalama araç çubuğu ve işlevi. 6 İdeCAD temel çizim araç çubuğu ve işlevi. 7 İdeCAD temel çizim araç çubuğu ve işlevi. 8 İdeCAD temel çizim araç çubuğu ve işlevi. 9 Örnek proje tasarımı ve İdeCAD de çizilmesi. 10 Örnek proje tasarımı ve İdeCAD de çizilmesi. 11 Örnek proje tasarımı ve İdeCAD de çizilmesi. 12 Örnek proje tasarımı ve İdeCAD de çizilmesi. 13 Örnek proje tasarımı ve İdeCAD de çizilmesi. 14 Örnek proje tasarımı ve İdeCAD de çizilmesi.

25 DERS ADI: YAPI STATİĞİ DÖNEMİ 3 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) YAPI STATİĞİ lık (Proje, Ödev, Taşıyıcı sistem hesabında kullanılan kavramlar ve yöntemlerin anlatılması İzostatik basit sistemleri ve bu sistemleri etkileyen yükleri kavrayabilme, bu yükler altındaki izostatik basit sistemlerin statik hesap ilkelerini kavrayabilme Yapı statiği kavramı, yapı mühendisliği, yapı 1 statiğinde kabuller Yapı sistemlerinin sınıflandırılması, bir boyutlu, iki 2 boyutlu ve üç boyutlu sistemler 3 Mesnet çeşitleri ve özellikleri 4 5 Yapıların hesabında esas alınan yükler, yüklerin sınıflandırılması İzdüşüm denge denklemleri, izostatik, hiperstatik ve labil sistem kavramı Kiriş tanımı ve çeşitleri, basit kirişlerde mesnet 6 tepkisi hesabı 7 Sürekli kirişlerde mesnet tepkisi 8 Konsol kirişler, gerber kirişler Kesit tesirleri kavramı, M, N, T değerlerinin 9 hesaplanması İzostatik sistemlerde iç kuvvetlerin hesabı ve 10 diyagramların çizilmesi Düzlem çerçevelerde iç kuvvetlerin hesabı ve 11 diyagramların çizilmesi 12 Genel Sayısal Örnekler 13 Düzlem kafes sistemlerin çözülmesi 14 Genel Sayısal Örnekler

26 DERS ADI: KARAYOL I I KARAYOL I I DÖNEMİ 3 ÇIKTILARI VE lık Ders Saati (Proje, Ödev, (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 2 2 Bu ders ile öğrencinin, karayolu inşaatının yapım aşamalarını öğrenip, temel hesaplarını yapabilmesi amaçlanmıştır. Karayolu konusunda genel kavramları, hesaplamaları bilir ve proje okuyabilir. 1 Ulaştırma Sistemleri. 2 Ulaştırma Sistemleri. 3 Karayolu standartları. 4 Karayolu Güzergahı. ) 5 Yatay Kurplar, Düşey Kurplar ve Dever. 6 Yol Üst yapı Malzemeleri. 7 Asfalt Kaplamalar, Beton Kaplamalar. 8 Boy kesit ve en kesit uygulamaları 9 Güzergâh toprak işleri, Dolgu ve Yarma işleri, Sanat Yapıları. 10 Örnek proje okuma ve proje çizimi. 11 Örnek proje okuma ve proje çizimi. 12 Örnek proje okuma ve proje çizimi. 13 Örnek proje okuma ve proje çizimi. 14 Örnek proje okuma ve proje çizimi.

27 DERS ADI: ZEMİN MEKANİĞİ I DÖNEMİ 3 ZEMİN MEKANİĞİ I lık (Proje, Ödev, ,5 2 Zemin türlerinin ve fiziksel özelliklerinin anlatılması, bir yapının yükünü taşıyan zeminin teknik ve mekanik özelliklerin belirlendiği etüd çalışmalarının anlatılması DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) Dünyanın jeolojik yapısını ve yer kabuğunu oluşturan kayaçları kavrayabilme, araziden numune alma yöntemlerini kavrayabilme, zeminlerin fiziksel özelliklerini tanıyabilme ve zeminlerin değişik yöntemlerle sınıflandırılmasını yapabilme, zemin etüdü için yapılan çalışmaları kavrayabilme 1 Zemin mekaniği kavramı 2 Zeminlerin oluşumu 3 İnşaat mühendisliğinde zemin çalışmaları Zemin araştırmalarında yapılan işlemler, endeks 4 özellikleri, elek analizi 5 Zeminlerin kütle özellikleri 6 Zeminlerin kütle özelliklerine ait sayısal örnekler 7 Zeminler için laboratuarda yapılan deneyler 8 Zeminlerin sınıflandırılması, 9 Kıvam limitleri, 10 Sayısal örnekler 11 Zeminler için arazide yapılan deneyler 12 Zemin özelliklerinin belirlenmesi yapılan etüd çalışmaları 13 Genel sayısal örnekler 14 Kompaksiyon nedir, uygulamaları

28 DERS ADI: İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ I DÖNEMİ 3 DERSİN İÇERİĞİ VE HAFTALARA GÖRE ) İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ I lık (Proje, Ödev, 28/14=2 (16+12)= Bu derste işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasının öneminin anlaşılması amaçlanmaktadır. Öğrenci işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini alabilecek, ilk yardım yapabilecek ve geri dönüşümlü atıkları uygun şekilde depolayabilecektir. İş güvenliği tanımı ve mevzuatı Meslek hastalıkları Koruyucu ve önleyici tedbirler Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili mevzuat İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları Koruyucu ve önleyici tedbirler İç ortam hava kalitesi İlkyardım bilgisine sahip olur. 1 İş güvenliği tanımı ve mevzuatı 2 Koruyucu ve önleyici tedbirler 3 İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları 4 Koruyucu ve önleyici tedbirler 5 İç ortam hava kalitesi, İlk yardım 6 İlkyardım malzemeler 7 Koruyucu ilk yardım ve acil arama 8 Atıklar ve atıkları sınıflandırma 9 Atıkları depolama 10 Geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri Emisyonlar, çevre kirliliği ve zararlı gazlarla ilgili 11 mevzuat 12 Meslek hastalıkları 13 Meslek hastalıkları 14 Tehlikeli atık yönetmelikleri

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MESLEKİ MATEMATİK (0860260102) Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, 4 28 22 50 Kredisi 3+1 4 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Matematiğin

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME PROĞRAMI (NÖ-İÖ)

ELEKTRONİK HABERLEŞME PROĞRAMI (NÖ-İÖ) PROĞRAMI (NÖ-İÖ) DERS BİLGİ FORMU HAFTALARA GÖRE ) MATEMATİK 1 (0860210069-0860300052) lık Bireysel Öğrenme (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 4 56 44 100 3+1 4 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle

Detaylı

ELETRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROĞRAMI DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

ELETRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROĞRAMI DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi ELETRONİK VE OTOMASYON Ü PROĞRAMI DERS BİLGİ FORMU ) MATEMATİK (0860260093) lık (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri 4 56 44 100 3+1 4 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0) AKTS- 2

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ) MATEMATİK 2 (0860210080-0860300063) Zorunlu Meslek i Seçmeli lık (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık Ders Saati (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ

KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ 1 Konut Değerleme Ve Yapım Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri

Sayılar, Denklemler ve eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Geometri, Trigonometri H.Ü. 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 615 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (Türkçe) 1. YIL GÜZ DÖNEMİ 1. YARIYIL TKD 103 Türk Dili I (2.0.2) AKTS 2 Dil nedir?, Dil ve kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Ulusal

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Ulusal SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Ulusal Ders Ulusal Ders Adı AKTS Ders Adı Ders Kodu Kredi Kodu Kredi BİN0 MATEMATİK I BİN 0 MATEMATİK II

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ YAPI DENETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Teknik Resim Z 3 0 3 4 Araç ve gereçlerin tanıtılması, yazı ölçekler, çizgiler- çizme teknikleri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ INT1001 MATEMATİK I (2 2) KÜME, SAYILAR, MODÜLER ARİTMETİK CEBİR KAVRAMI, POLİNOM KAVRAMI VE POLİNOMLARLA İŞLEMLER, ORAN VE ORANTI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI, DENKLEMLER,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Teknik Resim EEE114 2 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Kredisi Ders Kredisi Ders Adı T

Detaylı

1.inkılâp ve benzeri kavramların temel özelliklerini, amaçlarını ve birbirleriyle ilişkilerini anlayabilirler

1.inkılâp ve benzeri kavramların temel özelliklerini, amaçlarını ve birbirleriyle ilişkilerini anlayabilirler BÖLÜM EKONOMETRİ Amaç: İnkılâp ve benzeri kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını hazırlayan sebepler, I. Dünya Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını hazırlayan sebepler, Mondros Mütarekesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

İNŞAAT BÖLÜMÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

İNŞAAT BÖLÜMÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İNŞAAT BÖLÜMÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İNA101 Teknik Resim Teknik resmin önemi. Teknik resim takımları ve gereçleri. Teknik resimde kullanılan yazılar ve çizgiler. Teknik çizimin

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI I.YARIYIL II.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Kredisi Ders Kredisi

Detaylı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı

YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ Anabilim Dalı Dr. Türkay KOTAN ERZURUM 2016 İÇERİK 1. Malzemenin Önemi 2. Malzeme Özelliklerinin

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Restorasyon Programında Okutulmakta Olan Derslerin İçeriklerini Gösteren

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ RİZE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN MESLEK YÜKSEKOKULU RESTORASYON PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Restorasyon Programında Okutulmakta Olan Derslerin İçeriklerini Gösteren

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Mühendislik Mekaniği CE Yrd. Doç. Dr. Özden Saygılı

Mühendislik Mekaniği CE Yrd. Doç. Dr. Özden Saygılı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Mühendislik Mekaniği CE 233 3 3+2+0 4 6 Ön KoĢul Dersleri PHYS101 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Maket Yapımı ICM 494 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK I 2017 0 Z İNŞ 101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Teknik Resim I Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR103 I-II

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Cisimlerin Mukavemeti MK-311 3/Güz (4+0+0) 4 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Cisimlerin Mukavemeti MK-311 3/Güz (4+0+0) 4 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Cisimlerin Mukavemeti MK-311 3/Güz (4+0+0) 4 7 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU İÇ MEKÂN TASARIMI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

MYYD101 Matematik I (2-0)2 Sayılar, Cebir, Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Geometri

MYYD101 Matematik I (2-0)2 Sayılar, Cebir, Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Trigonometri, Geometri İNŞAAT BÖLÜMÜ YAPI DENETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK101 Türk Dili I (2-0)2 Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri;

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STAJ FAALĠYET RAPORU STAJ YAPANIN Adı ve Soyadı Programı Okul Numarası :. : : Müessesenin Adı Kısım inden Çalışma Süresi ine İş Günü

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı İnce Yapı I Kodu Dönemi Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR107 I Zorunlu

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ YAPI DENETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ RİZE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT BÖLÜMÜ YAPI DENETİMİ PROGRAMI

Detaylı

İleri Çelik Tasarımı (CE 510) Ders Detayları

İleri Çelik Tasarımı (CE 510) Ders Detayları İleri Çelik Tasarımı (CE 510) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Çelik Tasarımı CE 510 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i CE 435 Çelik

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2006 ANKARA İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI İnşaat alanındaki

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri,

Detaylı

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri

Öğretim Üyeleri-Öğretim Görevlileri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I HTR 301 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Matematik 1 TEM DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Matematik 1 TEM425 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Mekaniği I ENE 207 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 101,

Detaylı

İleri Çelik Tasarımı (CE 510) Ders Detayları

İleri Çelik Tasarımı (CE 510) Ders Detayları İleri Çelik Tasarımı (CE 510) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Çelik Tasarımı CE 510 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Bulunmuyor Dersin

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders saati (T+U+L) Kredi AKTS Teknik Resim MK-121 1/Bahar (1+1+0) 1,5 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI ÖN LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı Matematik Kodu Dönem Zorunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS MYR144 II-III Seçmeli

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

.: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Yapıların Güçlendirme Prensipleri

.: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Yapıların Güçlendirme Prensipleri .: ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ :. Prof. Dr. Tuncer ÇELİK, Doç. Dr. Namık Kemal ÖZTORUN, Araş. Gör. Barış YILDIZLAR danışmanlığında Yapıların Güçlendirme Prensipleri Gebrail BEKDAŞ, Elif ŞENER, Haldun ÖZCAN,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Ulaştırma Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BETONARME BİR YAPININ MALZEME KALİTESİNİN TAHRİBATSIZ VE TAHRİBATLI YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Can Arda KİREMİTÇİ YAPI MALZEMELERİ Anabilim

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AIT101 Atatürk İlkeleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI HARİTA VE KADASTRO EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 2 DERSİN

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2013-2014 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AIT181 Atatürk İlkeleri ve 2-2 2 İnkilap Tarihi I

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2013-2014 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AIT181 Atatürk İlkeleri ve 2-2 2 İnkilap Tarihi I ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2013-2014 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve 2-2 2 İnkilap Tarihi I Bu derste temel kavramlar, Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk İnkılâplarının

Detaylı