Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Ayhan AKBULUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Ayhan AKBULUT aakbulut@firat.edu.tr"

Transkript

1 Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı Prof. Dr. Ayhan AKBULUT

2 Kronik Viral Hepatit Karaciğerin bir patojenle (Viral Hepatit B,C,D virusları) sürekli enfekte edilmesi ve immün yanıtın da katkısı ile sürekli inflamasyonu. Süre genel olarak oluşmuş bir konsensus olmasa da 6 ayda daha fazla sürmesi Kronik hepatitli hastanın ilk başvuru sırasında bazal klinik ve laboratuar değerleri kontrol edilmeli. Klinik değerlendirmede hastanın öyküsü sistemik fizik muayene ile yapılır.

3 Öyküde; Kronik Viral Hepatit Virusun ihtimali kazanma yolları Hastalığın semptomları Başka eşlik eden hastalığı Devamlı kullandığı ilaç ya da madde araştırılır. Fizik muayene: Tüm sistemler kontrol edilerek Primer hastalığa yönelik Eşlik eden hastalık bulguları aranır

4 Kronik Viral Hepatit Laboratuar bulguları olarak ise: Tüm fizyolojik kan değerleri Karaciğer Böbrek Troid Pankreas fonksiyon testleri Batın ultrasonografisi EKG Akciğer grafisi Varsa hastaya özel tetkikler araştırılır

5 Kronik Viral Hepatit Karaciğere yönelik olarak yapılacak tetkikler: ALT, AST, GGT, Alkalen fosfataz, PTZ, INR Serolojik testler: Viral hepatit viruslarına ve yönelik HIV serolojisi Otoimmün hastalıklara yönelik serolojik testler araştırılır Moleküler yöntemler: HBV DNA (Real-time kantitatif PCR tekniği, kuvvetle önerilmektedir )(EASL 2012) HCV RNA HDV RNA aranır

6 Kronik Viral Hepatit Sirozun klinik bulguları olan ya da nekroinflamasyon veya fibrozisin derecesi ne olursa olsun tedavi olması gereken hastalarda genellikle karaciğer biyopsisi gerekli değildir (EASL 2012)(A1) Transient elastografi, sirozun tespit edilmesinde yüksek tanısal doğruluğa sahip Ancak yüksek ALT düzeyi ile birlikte olan şiddetli inflamasyon durumunda sonuçlar kafa karıştırıcı olabilir Optimal cut-off karaciğer sertlik ölçümleri, çalışmalar arasında farklılık göstermektedir

7 HBV

8 Zarflı virüslerin çoğu hücre içerisine füzyon yolu ile girerler. Bu mekanizmada viral zarf ile hücre membranı arasında bir kaynaşma olur ve nükleokapsid direkt olarak sitoplazmaya bırakılır.

9

10

11 Hepatic Stellate Cell Activation Expression of Receptors Fibrogenic Stimulus TGF- PDGF Cellular Proliferation Synthesis of ECM proteins Collagen Quiescent Loss of Retinoid Stores Expression of - smooth muscle actin Activated Fibronectin

12

13 Kronik HBV Enfeksiyonunun Risk Skorlaması Risk grupları Kadın Erkek Yaş Fibrosiz için risk skoru HCC için risk skoru HCC aile öyküsü Alkol alışkanlığı

14 Kronik Viral Hepatit B Kronik HBV serolojisi: HBsAg(+) (6 aydan daha fazla pozitif ) Anti-HBc IgG (+) Anti-HBcIgM (-) HBeAg(+), (-) Anti-HBe (+), (-)

15 HBV DNA (-), (+) Kronik Viral Hepatit B Kantitatif bir değer HBeAg(+)lerde 10 5 kopya HBeAg(-) lerde 10 4 kopya ALT (N: 5-40 IU/mL) (NUS ı bayanlarda 19, erkeklerde 30) Karaciğerin nekroinflamatuar aktivitesi: Uluslar arası standartlar (HAI: 4 ve üstü, Fibrosiz: 2 ve üstü) Ülkemizde (HAI: 7/18 ve üstü, Fibrosiz: 2 ve üstü) Management of chronic hepatitis B. EASL Clinical Practice Guidelines.: Journal of Hepatology 50 (2009)

16

17 HBeAg Anti-HBe HBV DNA PCR HBV DNA hibridizasyon ALT (NÜS) İmmünTolerans İmmün temizlenme İnaktif enfeksiyon Re aktivasyon (anti-hbe+ KBH)

18 Kronik Viral Hepatit B Seyri 1-) İmmüntoleran dönemi: Sıklıkla perinatal ve erken çocukluk döneminde kazanılan enfeksiyonlarda gözlenir. Erişkinlerde %5 gibi az bir kısımda görülür ve direkt immün temizlenme dönemine geçer. Bu dönemdeki bireylerde herhangi bir karaciğer hasarı olmadığı kabul edilerek tedavi önerilmemektedir. Çin de yapılan bir çalışmada; 24 yaşındaki 183 bireyde Serum ALT seviyesi ortalama 22 IU/L Karaciğer biyosilerinde Nekroinflamasyon belirtisi bulunmazken %60 ın üstünde fibrosiz işaretleri gözlenmiştir. Yang LM et all. Clinical Significance of liver biyopsy in choric hepatitis B patients with persistently normal transaminase. Chi. J. Dig. Dis. 2002

19 Kronik Viral Hepatit B Seyri 2-) İmmün temizlenme dönemi: İmmünsistemin enfekte hepatositleri yok etmeye çalıştığı dönemdir. Dolayısıyla karaciğerde inflamasyon artar ve ALT artışı gözlenir. Bu dönemde HBeAg(+) veya HBeAg(-) olabilir. Tekrarlayan karaciğer inflamasyon atakları Dejenerasyon, rejenerasyon, fibrosiz, siroz ve HCC ortaya çıkar.

20 Kronik Viral Hepatit B Seyri 3-) İnaktif HBV Enfeksiyonu Dönemi: Reziduel miktarda HBV replikasyonu İnaktif taşıyıcıların serum HBsAg düzeyleri <1000 IU/ml olarak saptanabilmektedir (EASL 2012). Bir yıl boyunca 3-4 ayda bir normal ALT seviyesi İnaktif HBV taşıyıcıları çok düşük bir komplikasyon riski ile iyi bir prognoza sahiptir. Chen CJ et all. Natural History of Chronic hepatitis B REVEALED. Journal of Gastro and Hepatology. 2011:

21 4-) Reaktivasyon dönemi: Tekrarlayan immun temizlenme dönemleri ve HBsAg kaybı veya serokonversiyonu olabilir. HBsAg kaybı olan bireylerde siroz ve HCC çok düşükken, HBsAg(+) kalan bireylerde siroz, HCC ve son dönem karaciğer yetmezliği gözlenebilir. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

22 Kronik Viral Hepatit B Senaryolar 1-) HBsAg(+) ALT > 2 x NUS HBV DNA: yüksek değerler Karaciğer biyopsisi: (+) Antiviral tedavi 2-) HBsAg (+) HBeAg (+) ALT = 1-2 x NUS ise HBV DNA tedavi edilebilir değerin altında ise Diğer nedenleri araştır Sık ALT konrolü

23 Kronik Viral Hepatit B Senaryolar 3-) HBsAg (+) HBeAg (-) Anti-HBe (+) ALT = 1-2 x NUS HBV DNA(10 4 kopya)ve 30 yaş üstü Ailede HCC veya siroz öyküsü bulunanlarda Karaciğer biyopsisi yapılıp uygunsa antiviral tedavi EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

24 Kronik Viral Hepatit B Senaryolar 4-) HBsAg (+) HBeAg (-) Anti-HBe (+) ALT = Normal ya da 0.5 x NUS ise Sık ALT konrolü 2 ve 4 de ALT kontrolü; ilk 3 ay ayda bir, sonra 6 ay 3 ayda bir, sonra 6 ayda bir En az 3 yıl takip edilmeli. Eğer ALT > 2 x NUS, HBV DNA: yüksek değerler ise, Karaciğer biyopsisi ve uygunsa antiviral tedavi.

25 Kronik Viral Hepatit B 4376 HBeAg(-) yıl takip ediliyor ü normal ALT, 703 ü 1-2 kat NUS ALT, İzlemin sonucunda; 19 (%0.4) hastada ALT 2 kat yükseldiğinden antiviral tedavi veriliyor de NUS dan 0.5 kat artmış 1926 da NUS dan kat artmış 703 de NUS dan 1-2 kat artmış Enzim yükselmeler sırasında Anti-HDV ve gerekirse HCV RNA bakılması Ultrasound ile karaciğer yağlanma kontrolü Toksik madde kontrolü Kalp yetmezliği hatırlanmalıdır. Tai D I.et all. Long term Outcome of HBeAg (-) HBsAg carriers in Relation to Changes of ALT levels over time. Hepatology 2009:

26 Kronik Viral Hepatit B HBV DNA düzeyi ve karaciğer hastalığının histolojik şiddeti kriterlerini karşılayan hastalarda, ALT düzeyi normal olsa dahi tedavi başlanabilir (A1). Otuz yaşın altında HBeAg pozitif olup sürekli normal ALT ve yüksek HBV DNA düzeyine sahip hastalar 3-6 ay aralıkla takip edilmeli (B1). HCC açısından karaciğer ultrasound ve AFP bakılması önerilir. Otuz yaşın üzerinde ve/veya HCC ya da siroz açısından aile öyküsü olan bu tür hastalarda ise karaciğer biyopsisi hatta tedavi düşünülmelidir. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

27 Kronik Viral Hepatit B ALT düzeyi sürekli olarak normal olan (en az 1 yıl boyunca 3 ayda bir ALT saptanarak), HBV DNA düzeyleri 2000 üzerinde ancak IU/mL nin altında olan ve karaciğer hastalığına dair kanıtı olmayan HBeAg negatif hastalarda acil karaciğer biyopsisi ya da tedavi gerekli değildir (B1). En az 3 yıl boyunca her 3 ayda bir ALT ve 6-12 ayda bir HBV DNA tespiti ile yakın takip edilmeleri şarttır (C1). Üç yıldan sonra, hayatları boyunca inaktif kronik HBV taşıyıcısı gibi takip edilmelidirler. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

28 Kronik Viral Hepatit B Kesin aktif KHB li hastalar: ALT düzeyi NÜS in 2 katından yüksek olan ve serum HBV DNA sı IU/mL üzerinde olan HBeAg pozitif ve HBeAg negatif hastalarda, karaciğer biyopsisi olmadan dahi tedaviye başlanabilir (B1). Bu hastalarda karaciğer biyopsisi ek faydalı bilgi sağlayabilir, ancak genellikle tedavi kararını değiştirmez. Karaciğer biyopsisi yapılmaksızın tedavi başlanan hastalarda fibrozisin derecesini tahmin etmek için ve en önemlisi siroz varlığını doğrulamak ya da ekarte etmek için invazif olmayan bir yöntemin kullanılması çok faydalı olacaktır (B1). EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

29 Kronik Viral Hepatit B Kompanse sirozlu ve saptanabilir HBV DNA sı olan hastalar, ALT düzeyleri normal olsa dahi tedavi edilmelidir (B1). Dekompanse sirozlu ve saptanabilir HBV DNA sı olan hastalar acil olarak NA ile tedavi edilmelidir. Viral replikasyonun kontrol altına alınmasıyla klinikte belirgin iyileşme sağlanabilir. Ancak, karaciğer hastalığı çok ileri düzeyde olan bazı hastalarda antiviral tedavi hayat kurtarmada yeterli olmayabilir, böyle hastalarda aynı zamanda karaciğer transplantasyonu düşünülmelidir (A1). EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

30 Kronik Viral Hepatit B-C HBV ile enfekte hastalarda, HCV koenfeksiyonu ilerlemeyi hızlandırır ve HCC gelişme riskini arttırır. HBV ve HCV aynı hepatosit içinde birbirine müdahale etmeksizin replike olur. Bu hastaların bir kısmında dalgalanan serum HBV DNA düzeyleri mevcut olup, her bir virüsün ayrı ayrı patojenik rolünü açıklığa kavuşturmak için, herhangi bir antiviral tedavi başlanmadan önce viral yüklerin uzun süreli değerlendirilmesi gerekir

31 Kronik Viral Hepatit B-C Genellikle HCV tedavisi almaları gereklidir(b1). HCV için kalıcı virolojik yanıt oranları tek başına HCV ile enfekte hastalardakine büyük oranda benzerdir. HCV nin tedavisi sırasında veya temizlenmeden sonra HBV reaktivasyon riski mevcuttur. Herhangi bir HBV reaktivasyonu var ise NA(lar) ile tedavi edilmelidir (B1). Telbivudin in IFN ile birlikte kullanımında nöropati ile ilişkili toksik etki bildirilmiştir. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 : EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis Cvirus infection Journal of Hepatology :

32 Kronik Viral Hepatit B-D HDV enfeksiyonu HDV RNA, HDV antijeni için immüno-histokimyasal boyama, ya da anti-hdv IgM pozitifliği ile saptanır. HDV RNA analizleri standart olmadığı ve HDV antijen ve anti-hdv IgM tetkikleri yaygın olarak bulunmadığı için, aktif HDV enfeksiyonu tanısı zor olabilir. Persistan HDV replikasyonu antiviral tedavi gerektiğini gösterir. Persistan HDV replikasyonu yılda %4 oranında siroz ve %2.8 oranında HCC ye yol açar EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

33 Kronik Viral Hepatit B-D Ancak, kalıcı virolojik yanıt elde edilmeden önce, tedavi sonlandırıldıktan sonra hastaların ne kadar süre HDV RNA negatif olarak kalması gerektiği belirlenmemiştir. NA lar HDV replikasyonu ve bununla ilişkili hastalığı etkilemez. Ancak, 2000 IU/mL üzerinde sürekli ya da dalgalanan serum HBV DNA düzeyine sahip aktif HBV replikasyonlu bazı hastalarda NA tedavisi verilmesi düşünülebilir. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

34 Sağlık Çalışanı Kronik Viral Hepatit B Hastalara bulaşı azaltmak için, tedavi açısından tipik endikasyonları karşılamasalar bile antiviral tedavi gerekli olabilir. HBV temas sonrası profilaksi: Özellikle cerrahi işlemlerde bulunan sağlık çalışanı HBV DNA> 2000 IU/mL ise potent bir antiviral ile tedavi edilmeli. HBV DNA kaybolana ya da HBV DNA<2000 IU/mL olana kadar işe başlatılmamalı EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

35 Hamilelik ve Kronik Viral Hepatit B İlerlemiş fibrozisi olmayan ve yakın gelecekte gebelik planlayan doğurganlık çağındaki bir kadında tedaviyi çocuk doğuncaya kadar ertelemek akıllıca olabilir (C1). İlerlemiş fibrozisi ya da sirozu (kompanse) olup gelecekte planlı olarak gebe kalma var ise (PEG-) IFN tedavisi denenebilir (C1). Önceki çocuk HBV pozitifse, doğurulacak çocuğa HBV bulaş ihtimali daha yüksek olup, gebenin viral yükü ne olursa olsun 3. trimestırda tedavi edilmeli. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 : Bzowej NH. Optimal Management of the Hepatitis B Patient Who Desires Pregnancy or Is Pr gnant.curr Hepatitis Rep :82 9

36 Hamile Bayan ve Kronik Viral Hepatit B Eğer hastalar anti-hbv tedavisi sırasında beklenmedik şekilde gebe kalırsa, tedavi endikasyonları yeniden değerlendirilmelidir (C1). Aynı tedavi endikasyonları gebelik sırasında ilk kez KHB tanısı konulanlara da uygulanır (C1). İleri düzeyde fibrozis ya da sirozu olan hastalar mutlaka tedavi almaya devam etmelidir, ancak tedavi edecek ajan tekrar gözden geçirilmelidir (C1). EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

37 Hamile Bayan ve Kronik Viral Hepatit B Yüksek viremik (serum HBV DNA > IU /ml), çoğunlukla HBeAg-pozitif olup, HBIg ve aşılamaya rağmen >%10 oranında bulaşabilir. Lamivudin, telbivudin ve tenofovir tedavisi güvenli olup bulaşı azaltmakta (B1) Eğer NA tedavisi sadece perinatal bulaşın önlenmesi için veriliyorsa, doğumdan sonra ilk üç ay içinde kesilebilir (C1). EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

38 Hamile Bayan ve Kronik Viral Hepatit B Eğer gebe bir kadın tedavisiz kalır, ya da gebelik sırasında veya doğumdan sonra erken dönemde herhangi bir nedenle anti-hbv tedavi kesilirse, özellikle doğumdan sonra alevlenme riski olması nedeniyle hastanın 6 ay yakın takibi gereklidir(b1). EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

39 Anne sütü ve Kronik Viral Hepatit B Laktasyon sırasında NA tedavisinin güvenilirliği kesin değildir. HBsAg anne sütünde tespit edilebilir, ancak HBsAg-pozitif annelerde anne sütü ile besleme bir kontrendikasyon olarak düşünülmeyebilir. Anne sütünde tenofovir varlığı bildirilmiştir, ancak oral biyoyararlanımı sınırlıdır ve bu nedenle bebek sadece küçük konsantrasyonlara maruz kalmaktadır. Anne emzirirken tedavi??? EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

40 Kronik Viral Hepatit B ve İmmünsupressif HBV nin endemik olduğu ülkelerde Kanser kemoterapisi Kök hücre nakli yapılan Solid organ transplantasyonu yapılan infliximab (inflamatuar bağırsak hastalığı ya da romatolojik hastalığı bulunan hastalar için) Uzun süre ya da yüksek doz kortikosteroid Methotrexat Azotyopurin alan hastalar HBsAg ve anti-hbc yönünden taranmalıdır(a1) Chen CJ et all. Natural History of Chronic hepatitis B REVEALED. Journal of Gastro and Hepatology 2010: EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

41 Kronik Viral Hepatit B ve İmmünsupressif Konvansiyonel taramada %24, yakın takipte %41 reaktivasyon gözlenmiştir. Lenfoma+HBsAg(+) ise reaktivasyon oranı %48 olarak belirtilmektedir. Kortikosteroidler; hem immünospressif etki, hem de viral genom üzerine uyarıcı etki ile viral reaktivasyonu artırıyor. AntiCD20 monoklonal antikor olan (rituximab ) ile HBV birlikteliğinde HBV reaktivasyonu fazla. Management of chronic hepatitis B. EASL Clinical Practice Guidelines.: Journal of Hepatology 50 (2009)

42 Kronik Viral Hepatit B ve İmmünsupressif Kemoterapi ve immünsüpresif tedavi adayı olan HBsAg pozitif hastalara HBV DNA düzeyi açısından test yapılmalı ve tedavi başlamadan 1 hafta önce, tedavi sırasında (HBV DNA düzeyine bakmaksızın) ve tedavi kesilmesinden sonra 12 ay daha pre-emptif olarak NA tedavisi uygulanmalıdır (A1). Hangi NA nın en uygun olduğuna verisi sınırlıdır Pre-emptif tedaviyle ilgili en fazla deneyim lamivudin ile elde edilmiştir. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

43 Kronik Viral Hepatit B ve İmmünsupressif Bu durumda, profilaktik lamivudin verilmesi HBV reaktivasyonu riskini ve ilgili morbidite ve mortaliteyi azaltır (B1). Ancak, yüksek HBV DNA düzeyi olan ve/veya çok uzun ve tekrarlayan periyodlarla immünsüpresif tedavi alma ihtimali olan hastalar, entekavir ya da tenofovir gibi yüksek antiviral gücü olan ve dirence karşı yüksek bariyerli bir NA ile koruma altına alınmalıdır(c1) EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

44 Kronik Viral Hepatit B ve İmmünsupressif HBsAg-negatif olup anti-hbc antikoru pozitif saptanabilir serum HBV DNA sı olan hastalar, HBsAg pozitif hastalarla aynı şekilde tedavi edilmelidir (C1). HBV DNA sı saptanamaz düzeyde olan hastalar, ALT ve HBV DNA testleri aracılığıyla dikkatlice takip edilmeli ve ALT yükselmeden HBV reaktivasyonu saptanması halinde NA ile tedavi edilmelidir (C1). Takip sıklığı, immünsüpresif tedavinin tipi ve komorbiditelere bağlı olarak 1-3 ay arasında EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

45 Kronik Viral Hepatit B ve İmmünsupressif PROFİLAKSİ Hematolojik malignensi açısından rituximab ve/veya kombine tedavi alan tüm HBsAgnegatif, anti-hbc pozitif hastalarda, eğer anti- HBs negatif ise ve/veya HBV DNA nın yakın takibinin yapılması güç ise lamivudin ile profilaksi önerilmektedir (C2). Bağışık olmayan donörden kemik iliği ya da kök hücre transplantasyonu yapılan anti-hbc pozitif hastalar için de önerilmektedir (C2). EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

46 Kronik Viral Hepatit B ve İmmünsupressif HBV reaktivasyonu olarak tanımlanma ALT NUS x 3 ya da 100 IU/L üstünde artış HBV DNA da 1 log(10 kat) artış ya da yeni 10 8 IU/mL artışı Klinik asemptomatikten fulminan hepatite kadar farklı seyredebilir. ALT deki artış 3 hafta, HBV DNA daki artış kemoterapi süresince artabilir. Ayrıca tümör metastazı dahil diğer hepatit yapan nedenler aranmalıdır. Management of chronic hepatitis B. EASL Clinical Practice Guidelines.: Journal of Hepatology 50 (2009)

47 Kronik Viral Hepatit B ve Dializ ve Renal Transplant Hastaları Daha çok veriler LAM ile LAM dozu böbrek yetmezliğine göre ayarlanır. Adefovir ile transplant hastalarının kötüleştiği yönünde bildiriler mevcut Entekavir en iyi seçenek olabilir. Tenefovir yakın takip ile kullanılabilir. Management of chronic hepatitis B. EASL Clinical Practice Guidelines.: Journal of Hepatology 50 (2009)

48 Kronik Viral Hepatit B ve Dializ ve Renal Transplant Hastaları Rejeksiyon riski nedeniyle böbrek transplantasyonlu hastalarda (PEG-)IFN dan kaçınılmalıdır. Böbrek transplantasyonuna giden ve immünsupresif ajanlar alan her HBsAg pozitif hasta bir NA ile anti-hbv profilaksisi almalıdır. Tüm HBV pozitif olan böbrek transplantlı hastalar antiviral profilaksi ya da tedavi açısından sürekli ve sık aralıklarla değerlendirilmelidir. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection Journal of Hepatology 2012 vol. 57 :

49 HCV

50

51 Titre Kronik infeksiyona ilerleyen Akut HCV infeksiyonunda serolojik profil Semptomlar +/- Anti-HCV HCV RNA ALT Normal Yıllar Aylar Temastan sonra geçen süre

52 Kronik Viral Hepatit C HCV RNA, HCV replikasyonunun direkt markeri Karaciğerdeki viral replikasyonunun seviyesinin tahmini ve antiviral tedavinin etkinliğini izlenmesi açısından kullanılabilir. Anti-HCV pozitifliği ile birlikte HCV RNA pozitifliği bulunması ile tanımlanabilir. Bu iki markerin pozitifliği akut HCV yi kronik HCV atağından ayırt ettirmez. İmmün supressif hastalarda anti-hcv negatif olabilir. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis Cvirus infection Journal of Hepatology :

53 Kronik Viral Hepatit C Anti-HCV pozitif, HCV RNA negatif hastalar bir kaç hafta sonra HCV RNA tekrar edilmelidir. HCV ile enfekte hamile kadınlarda vertikal geçişi önlemek için sezeryan tavsiye edilmez. Doğumdan sonra bir kaç ay kanda kalabilen Anti-HCV antikorlarının pasif geçişini değerlendirmek için doğumdan bir ay sonra HCV RNA aranır. Kronik HCV enfeksiyonlu annelerin HIV (+) ve intravenöz madde bağımlılığı olmadığı sürece emzirmelerine izin verilir.

54 Kronik Viral Hepatit C Hastalığın şiddetinin değerlendirilmesinde hala altın standart karaciğer biyopsisidir. Karaciğer biyosisinin şiddetli komplikasyonu çok düşüktür (1/ ). Transient elastography (TE) : Hafif derece fibrosiz ve sirozda daha doğru sonuçlar Orta derece ve şiddetli fibrosiz de daha az uyumlu sonuçlar bildirilmiştir. Obesite, yaş ve biyokimyasal nekroinflamatuar aktivite olumsuz yönde etkileyebilir. alfa-2 mikroglobulin karaciğer fibrosizin indirekt markeri

55 Kronik Viral Hepatit C ve Tedavi Ekibi Tedavi Ekibi: Enfeksiyon Hekimi ya da Gastroenterolog Deneyimli hemşire Psikolojik destek elemanı (psikiyatr veya psikolog) Endokrinolog Hematolog Dermatolog Bireysel tedavi programı oluşturulmalı Hasta ve yakınları hastalık, tedavi devamının önemi ve yan etkiler konusunda bilgilendirilmeli Individualisation of antiviral therapy for hepatitis C JournalGastroenterology and Hepatology 2010:

56 Kronik Viral Hepatit C ve İnsülin Direnci Bozulmuş glukoz intoleransı, insülin direnci ve DM, nekroinflamatuar aktiviteyi artırır. Direkt mekanizma ile hepatik fibrozisi artırır. HCV enfeksiyonunun kendisi de hem insulin direncine ve yağlanmaya katkı sağlar. Bu nedenle tedavi öncesi insülin direnci araştırılarak tedavi ve takibi gerekir. Kronik HCV ve nonalkolik yağlı karaciğeri bulunan hastaların büyük bir kısmında yaşam biçimi değişikliği ile olumlu sonuçlar alınmıştır. Individualisation of antiviral therapy for hepatitis C JournalGastroenterology and Hepatology 2010:

57 Kronik Viral Hepatit C ve İnsülin Direnci Morbid obez hastalarda cerrahi tedavinin kronik HCV enfeksiyonlu açısından yeri bilinmemekte İnsüline duyarlılığı artıran Metformin Peroxisome proliferation-acting receptor (PPAR)- gamma agonisti, Rosiglitazon ya da piaglitazon kullanılabilir. Metformin ile olumlu sonuçlar alındığı gözlenmiştir. Individualisation of antiviral therapy for hepatitis C JournalGastroenterology and Hepatology 2010:

58 Kronik Viral Hepatit C ve Depresyon PEG-IFN/ribavirin tedavisi altında iken %20-40 depresyon gelişme ihtimali vardır. Depresyon hikayesi olanlar psikiyatriste gönderilmeli. Eşi ya da ailesine aydınlatıcı bilgi verilmeli. Antidepresan tedavi tartışmalı olarak kalmaktadır. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri antiviral tedavi öncesi antidepresan tedavi başlanılmasını önerirken, pek çok ülke yakın takibi tercih etmektedir.

59 Kronik Viral Hepatit C ve Depresyon Antidepresanların dozları mümkün oldukça düşük dozda kullanılmalı ve yan etkileri konusunda bilgilendirilmeli. Hastalar suicid girişimleri ve ilaç bırakmanın önlenmesi amacıyla her vizitte erken ya da küçük semptomlar açısından sorgulanmalı. İyi bir uyum sağlanabilirse şizofrenili hastalar HCV açısından başarı ile tedavi edilebilir. IFN nin yaptığı irritabilite ve anksiyete depresyonla karıştırılmamalı. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis Cvirus infection Journal of Hepatology :

60 Kronik Viral Hepatit C ve Alkol, Madde Bağımlılığı PEG-IFN/ribavirin tedavisi başlamadan önce alkol bağımlılığı tedavisi yapılmalı ya da alkolün toksik seviyelerinin azaltılması sağlanmalı. Ara sıra az miktarlarda alkol kullanımı şeklinde olabilir. Devam eden alkol bağımlılığı uyumu etkileyebilir ve böylece SVR şansını azaltır. Benzer durum kontrolsuz opiat bağımlılığı için de geçerlidir. Metadon ya da diğer diğer rejimlerde sosyal ve pisikososyal stabilite kronik HCV antiviral tedavisi altında sağlanabilir. Toplum içinde eğitim programları Individualisation of antiviral therapy for hepatitis C JournalGastroenterology and Hepatology 2010:

61 Kronik Viral Hepatit C ve Kardiyak Hastalıklar 50 yaş üstünde koroner arter hastalığı bulunan hastalarda kardiyak bozukluklar ortaya çıkabilir. PEG-IFN/ribavirin tedavisi başlamadan önce stres testi dahil tüm kardiyak testleri yapılmalı. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis Cvirus infection Journal of Hepatology :

62 Kronik Viral Hepatit C ve Son Dönem Böbrek Hastalıkları PEG-IFN 2a karaciğerden, PEG-IFN 2b böbrekten atılır. Eğer 2b kullanılırsa birikir ve toksik etkiler artabilir. Kronik böbrek hastasında PEG-IFN/ribavirin tedavisini sadece deneyimi olan hekimler yapmalı. Ribavirin 200mg/gün şeklinde kullanılır. Liu CH et all Treatment of hepatitis C virus infection in patients with end-stage renal diseasej. Gastroenterol. Hepatol. 2011:

63 Kronik Viral Hepatit C ve Korunma HCV pozitif kanlı iğne batan hastanın 4 hafta içinde HCV RNA bakılmalı ve bu 12 ve 24. haftalarda tekrarlanmalı. Kronik HCV enfeksiyonlu Hastanın Aile Bireyleri en az bir kere kontrol edilmeli Seksüel ilişkilerde kondom homoseksüellerde ve fark gözetmeden ilişkide bulunan kişilerde önerilir. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis Cvirus infection Journal of Hepatology :

64 Kronik Viral Hepatit C ve İzlem Tedavi edilmeyen hastalar ve daha önce tedaviye yanıt vermeyen hastalar düzenli olarak takip edilmeli. Daha önceki klavuzlar 3-5 yılda bir biyopsi yapılmasını öneriyor. Non invazif yöntemlerle daha sık (1-2 yıl) takip edilebilir. Sirozlu hastalar HCC açısından mutlaka 6 ay ara ile taranmalı.

65

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Mustafa Sünbül OMU Tıp Fakültesi Samsun

Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı. Prof. Dr. Mustafa Sünbül OMU Tıp Fakültesi Samsun Kronik Hepatitli Hastanın İzlemi ve Tedavi Kararı Prof. Dr. Mustafa Sünbül OMU Tıp Fakültesi Samsun Sorular Kchastalığı tedaviden önce nasıl değerlendirilmelidir? Tedavide son hedef nedir? Yanıt nasıl

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi

Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Kronik Hepatit B li Hastalarda Oral Antiviral Tedavilerin Değerlendirilmesi Özer Yıldırım D¹, Mıstık R², Kazak E², Ağca H³, Heper Y², Yılmaz E², Akalın H² 1 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Tanım Sadece anti-hbc IgG nin saptanması Virusla karşılaşmayı gösteren en duyarlı gösterge En çok görülen olağan dışı

Detaylı

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD

GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ. Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD GEBELERDE KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Doç. Dr. Sabahattin Ocak Mustafa Kemal Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AD Dünyada 350-400 milyon insan hepatit B virüsü ile enfektedir Dünyadaki kadınların yaklaşık

Detaylı

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği DOÇ. DR. GÜNAY ERTEM S. B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği *FG, *38 yaşında, bayan *İlk başvuru tarihi: Kasım 2010 *7 ay önce saptanan HBsAg pozitifliği

Detaylı

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ Hematolojik malignitesi olan hastalarda KC disfonksiyonu kemoterapinin sık görülen ve önemli bir komplikasyonu! Major

Detaylı

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Uz.Dr. Servet ÖZTÜRK Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalaıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi

Olgularla Hepatit B tedavisi. Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Olgularla Hepatit B tedavisi Uz.Dr. Alpay Arı İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi Sunum içeriği Hepatit B tedavisi Ulusal ve uluslar arası kılavuzlar S.U.T sorunları Olgular Sorunlu olgu gurubu

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum

Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Kronik Hepatit B Tedavisinde Güncel Durum Dr.Tansu Yamazhan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İZMİR İçerik Neden başaramıyoruz? Yeni etkili ilaç? Yeni tedavi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ

HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ HEPATİT B İNFEKSİYONUNDA TANI VE TEDAVİ Kimler olası hepatit B enfeksiyonu yönünden incelenmelidir? Yüksek ve orta endemisiteye sahip bölgelerde doğan ve bu bölgelerden evlat edinilen kişiler, HBsAg pozitif

Detaylı

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta

Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller. Dr. Dilara İnan Isparta Prediktör Testler ve Sıradışı Serolojik Profiller Dr. Dilara İnan 04.06.2016 Isparta Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; RIA veya EIA ile saptanır Akut ve kronik HBV

Detaylı

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu

Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Kronik Hepatit B ve C takibinde öze hasta grupları İnteraktif Vaka Sunumu Dr.Çiğdem Kader Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,Yozgat EKMUD Konya Enfeksiyon

Detaylı

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV-HCV TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV infeksiyonu ve HD HBV infeksiyonu insidansı agresif aşılama politikaları ile azalmıştır A.B.D: %1 seropozitif HBV TÜRKİYE: %3.9-4.8

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ. Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE GÜNCEL TEDAVİ Doç.Dr.Beytullah YILDIRIM Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı SUNUM PLANI: Genel Bilgiler Tedavide 2012 EASL Önerileri Tedavide kullanılan

Detaylı

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı. Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut ve Kronik Hepatit B Aktivasyonunun Ayrımı Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Hepatit B ve Kronik Hepatit Aktivasyonunun Ayrımı Neden AHB ve KHB-A karışır? Neden AHB ve KHB-A

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR?

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Dr. Bahar ÖRMEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Kronik Hepatitlerde Tedavinin

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı KRONİK HEPATİT B DE KİME TEDAVİ? Dr. Fatih ALBAYRAK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV Epidemiyolojisi Dünya nüfusunun üçte biri (>2 milyar) seropozitif (geçirilmiş/kronik

Detaylı

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ

KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ KRONİK HEPATİT B TEDAVİSİ Prof. Hakan Bozkaya II. Hepatoloji Okulu, Antalya 2008 HBV DNA Düzeyi ve Prognoz Survival distribution function 1.00 0.96 0.92 0.88 0.84 0.80 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sağkalım

Detaylı

GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA

GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA GEBELERDE HEPATİT B YÖNETİMİ PROF. DR. MUSTAFA KEMAL ÇELEN 2015 KLİMİK/ANTALYA Doğurganlık çağında HBV infeksiyonu Gebe kalmayı düşünen KHB li kadınlar OAV tedavi altında gebe kalan kadınlar Yüksek HBV-DNA

Detaylı

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım

Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Gebelikte Tespit Edilen HBV İnfeksiyonunda Yaklaşım Dr. Celal AYAZ Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı /DİYARBAKIR Annede kronik hepatit B mevcut

Detaylı

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Epidemiyoloji Kronik Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonları dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Detaylı

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli?

Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Persistan ALT Yüksekliği ile Seyreden Kronik Hepatit B (KHB) Hastalarında Karaciğer Hasarının Öngörülmesinde HBV DNA Seviyesi Ne Kadar Önemli? Dr.Ercan YENİLMEZ GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Dr. Mustafa ERTEK VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ PROFLAKSİ VE TEDAVİ HCV enfeksiyonu

Detaylı

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

HCV/HBV Koinfeksiyonu. Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HCV/HBV Koinfeksiyonu 1 Uz. Dr. Ali ASAN Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2 OLGU E.T. 40 yaş Erkek İşe giriş muayenesinde HBsAg

Detaylı

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi SUT HEPATİTLERİ NASIL TEDAVİ EDİYOR? Doç. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1990 yılı 1 Şubat 2003 Sayı : 25011 11 Şubat 2004, Sayı: 25370 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (

Detaylı

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar

GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif. 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar GEBELİK ve HBV Enfeksiyonu Sanal Vakalarla İnteraktif 6 Eylül 2014 - Prof. Dr. Erol Avşar HBV nin GEBELİĞE ETKİLERİ HBV, fertiliteyi etkilemez Proinflamatuar sitokin salınımını arttırsa da Maternal ve

Detaylı

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194.

HBV ve Gebelik. Piratvisuth T. Optimal management of HBV during pregnancy. Liver International 2013; 188-194. Uz. Dr. Ali ASAN HBV ve Gebelik Dünyada 350-400 milyon kişi hepatit B ile kronik olarak infekte Bunların yaklaşık %50 si infeksiyonu perinatal yolla alıyor Doğurganlık yaşındaki kadınlar HBV bulaşı açısından

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Hüseyin Tarakçı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Hüseyin Tarakçı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 18.04.2013 OLGU Y.A. 35 yaş Erkek Tekstil sektöründe işçi Nikah işlemleri sırasında HBsAg (+) (Kasım 2008) İlk başvuru: 16.01.2009 Özgeçmiş:

Detaylı

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D.

İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu. Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. İmmünosüpresyon ve HBV Reaktivasyonu Prof.Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Gastroenteroloji B.D. Kronik HBV Enfeksiyonunun Doğal Seyri İmmuntolerans HBV DNA İmmun Klirens İmmun Kontrol (Nonreplikatif)

Detaylı

* HBV tedavisi alan gebe nasıl izlenmeli?

* HBV tedavisi alan gebe nasıl izlenmeli? * HBV tedavisi alan gebe nasıl izlenmeli? Hastaların tedavi başlangıcından 4-6 hafta sonra Ve her 12 haftada bir HBV DNA, ALT Kreatinin düzeyleri ölçülmeli * Antiviral tedavi alan annenin bebeğini emzirmesi

Detaylı

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ

HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ HEPATİT DELTA VİRÜS İNFEKSIYONUNUN KLİNİK, TANI VE TEDAVİSİ Prof.Dr. Celal Ayaz Dicle Üniversitesi Tıp fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim dalı DİYARBAKIR KLİNİK HDV'NİN

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği

GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER. Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz. Dr. Funda Şimşek Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hast. ve Kli. Mikr.Kliniği GEBELİK VE VİRAL HEPATİTLER Uz.Dr.Funda Şimşek SSK Okmeydanı Eğitim Hastanesi İnfeksiyon

Detaylı

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Giriş Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon önemli mortalite nedenleri arasındadır Hepatit C

Detaylı

KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen

KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen KRONİK HEPATİT B ve LAMİVUDİNE PRİMER DİRENÇ Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri KHB infeksiyonu Değerlendirme Kür

Detaylı

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008

OLGU. 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 8.FEN SİMPOZYUMU Ankara 22 Şubat 2008 OLGU 35 yaşında erkek hasta 2002 yılında Non-Hodgkin Lenfoma ( Diffüz büyük B hücreli ) CHOP verilmiş ( Adana dışında) 2006 tekrar KT için Ç.Ü.T.F. Onkoloji geliyor.

Detaylı

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015

Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Olgu sunumları ile KRONİK HEPATİT B 14. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, VHÇG, Mersin, 2015 Doç.Dr. Elif Şahin Horasan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik hepatit B Tüm

Detaylı

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa

Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şanlıurfa Olgunun asıl sahibi olan kişi Dr. Derya KETEN Necip Fazıl Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi?

Hepatit Hastalığı Gebelikten Etkilenir mi? GEBELİKTE HEPATİT Gebelik ve hepatit Gebelik ve hepatit iki ayrı durumu anlatır. Birincisi gebelik sırasında ortaya çıkan akut hepatit tablosu, ikincisi ise kronik hepatit hastasının gebe kalmasıdır. Her

Detaylı

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KRONİK HBV ENFEKSİYONLU HASTA TAKİBİNDE KANTİTATİF HBSAG TİTRESİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ergenekon KARAGÖZ, Vedat TURHAN, Alpaslan TANOĞLU, M.Burak SELEK, Asım ÜLÇAY, Hakan ERDEM, Ayşe BATIREL

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya

Akut Hepatit C Tedavisi. Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya Akut Hepatit C Tedavisi Dr. Dilara İnan Akdeniz ÜTF, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikr AD, Antalya HCV DSÖ verilerine göre tüm dünya nüfusunun %3 ü (yaklaşık 170 milyon kişi) HCV ile infekte. İnsidans;

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Akut ve kronik HBV enf da seroloji Akut Hep B de HBe Ag,

Detaylı

HEPATİT B DE GÜNCEL LİTERATÜR

HEPATİT B DE GÜNCEL LİTERATÜR HEPATİT B DE GÜNCEL LİTERATÜR Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Afyonkarahisar. Çok merkezli; EUROSTAT bölgelerinden çift tabakalı

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ *

HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * HBsAg KANTİTATİF DÜZEYİ İLE HEPATİT B nin KLİNİK- VİROLOJİK-SEROLOJİK DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ * Emel Aslan, Reşit Mıstık, Esra Kazak, Selim Giray Nak, Güher Göral Uludağ Ü Tıp Fakültesi *Uludağ Ü Bilimsel

Detaylı

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale

Tedavi Uyum. Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale Tedavi Uyum Alper Şener Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Çanakkale SGK SUT Güncellemeler ECZANE İlaç temini Sisteme kayıt Reçetenin muadille değişimi HASTA UYUM HEKİM Tedavi kararı Günlük aktivite

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

İmmünosüpresyon ve Hepatit B: Olgu sunusu

İmmünosüpresyon ve Hepatit B: Olgu sunusu İmmünosüpresyon ve Hepatit B: Olgu sunusu Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıklar ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU-1 54 yaşında, evli, 2 çocuklu, kadın hasta 20 gün önce

Detaylı

Olgular ile Kronik Hepatit B Tedavisi

Olgular ile Kronik Hepatit B Tedavisi Olgular ile Kronik Hepatit B Tedavisi Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 23.02.2017 KLİMİK İzmir toplantısı, Hilton Oteli Olgu - 1 YT, 1960, erkek, elektrikçi İki

Detaylı

Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar. Dr.Fehmi Tabak

Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar. Dr.Fehmi Tabak Hepatit B Enfeksiyonunun Önemi Sosyal ve Ekonomik Sorunlar Dr.Fehmi Tabak 7 Kasım 2012 Hasta açısından Hasta açısından Her şeyin değiştiği an Sayın Ayla Hanım, Kan kontrolünde taşıyıcı olduğunuz görülmüştür.

Detaylı

Transplantasyon ve Hepatit E. Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon ve Hepatit E. Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon ve Hepatit E Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Sunum planı Karaciğer transplantasyonlu hastada gelişen kronik hepatit E (HEV)

Detaylı

HEPATİT (SARILIK) Dr. Sabiye AKBULUT Gastroenteroloji Uzmanı 28.Temmuz.2015

HEPATİT (SARILIK) Dr. Sabiye AKBULUT Gastroenteroloji Uzmanı 28.Temmuz.2015 HEPATİT (SARILIK) Dr. Sabiye AKBULUT Gastroenteroloji Uzmanı 28.Temmuz.2015 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü 1960 lı yıllarda hepatit B virüsünün (HBV) keşfi HBV aşısının geliştirilmesi çalışmaları ile 1976

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

İnaktif HBsAg taşıyıcılığı. Ali MERT İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (12-2005)

İnaktif HBsAg taşıyıcılığı. Ali MERT İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (12-2005) İnaktif HBsAg taşıyıcılığı Ali MERT İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD (12-2005) Ah Toroslar!!! Toros yaylalarını özledim Çok Oluğu, Ters Yakanı Bir oturuşta

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Dört ay önce eşinden böbrek nakli yapılan 62 yaşındaki

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

HEPATİT TARAMA TESTLERİ

HEPATİT TARAMA TESTLERİ HEPATİT TARAMA TESTLERİ Hepatit Tarama Testleri (Hepatit Check Up) Hepatit taraması yaptırın, aşı olun, tedavi olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Hepatitler toplumda hızla yayılan ve kronikleşerek

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

KRONİK HEPATİT B. Tedavide Güncel Durum

KRONİK HEPATİT B. Tedavide Güncel Durum KRONİK HEPATİT B Tedavide Güncel Durum Dr. Süda TEKİN Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü 2 Neler konuşulacak? Tedavinin amacı Rehberler Tedavi seçenekleri

Detaylı

Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Uz. Dr. Ali ASAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği HBV Tedavisinin Gelişimi LVD ADV ETV TDF 1992 2002 2007 1999 2003 2005 2008 IFN PegIFN

Detaylı

HCC de Profilaksi, Erken Tanı, Tarama ve Tedavi Yaklaşımı

HCC de Profilaksi, Erken Tanı, Tarama ve Tedavi Yaklaşımı HCC de Profilaksi, Erken Tanı, Tarama ve Tedavi Yaklaşımı Dr. Bülent Değertekin Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji BD Konuşmamda Erken Tanı Tarama Kimi?

Detaylı

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi

Delta Hepatit Olgu Sunumu. Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Delta Hepatit Olgu Sunumu Uzm. Dr. Sengül ÜÇER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ünye Devlet Hastanesi Olgu-H.Y. Başvuru Tarihi :14 mayıs 2014 45 yaşında B Özgeçmiş: Özellik yok Soygeçmiş:

Detaylı

HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi

HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi HCC de Tarama, Tanı ve Profilaksi Dr. Bülent B Değertekin ertekin Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji BD Konuşmamda Tarama Kimi? Ne zaman? Ne sıklıkla? Hangi yöntemle? Tanı

Detaylı

HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları)

HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları) HBV/HCV KOENFEKSİYONU (Kronik Hepatit B ve C Takibinde Özel Hasta Grupları) Dr.Bircan Kayaaslan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konya, 17.10.2015

Detaylı

GEBELİK ve HEPATİT B. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

GEBELİK ve HEPATİT B. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR GEBELİK ve HEPATİT B Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Dünyada 350-400 milyon insan hepatit B virüsü ile enfektedir. Dünyadaki kadınların yaklaşık %5 i HBsAg pozitiftir, bu düşük endemik bölgelerde% 0.6 iken, yüksek

Detaylı

Dr.Funda Şimşek Çanakkale, Ocak 2015

Dr.Funda Şimşek Çanakkale, Ocak 2015 Dr.Funda Şimşek Çanakkale, Ocak 2015 Sunum Planı Delta virus özellikleri Replikasyon Patoloji- Patogenez Epidemiyoloji Bulaş yolları Risk faktörleri Tarihçe İlk defa 1977 yılında Rizetto tarafından tanımlanmış

Detaylı

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse

Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin. Dr. Şükran Köse Kronik Hepatit B de Lamivudin ve Telbivudin Dr. Şükran Köse Mart 2013 Kronik Hepatit B Kronik hepatit B (KHB) karaciğer ilişkili morbidite ve mortaliteye yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu Dünyada

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu. Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi- İZMİR KLİMİK-2015

Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu. Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi- İZMİR KLİMİK-2015 Farklı Tedavilerle Başarısızlık Yaşanmış Kronik Hepatit B Olgusu Dr. Deniz Özkaya Karşıyaka Devlet Hastanesi- İZMİR KLİMİK-2015 Kronik Hepatit B Tedavisinde Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörler Hasta

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ

DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ %20 semptomatik %1 akut karaciğer yetmezliği İstirahat Alkol kısıtlaması Dengeli beslenme Narkotik, hipnotik ajanlardan kaçınma Antiviral kullanımı,

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi. Dr. H. Şener Barut

Kronik Hepatit B Tedavisi. Dr. H. Şener Barut Kronik Hepatit B Tedavisi Dr. H. Şener Barut AASLD 2016 İmmünaktif Kronik hepatit B nin tedavisi İmmün toleran kronik hepatit B nin tedavisi Nükeloz(t)id Analoğu (NA) tedavisi altında anti-hbe serokonversiyonu

Detaylı

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi

Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg klirensinin önemi Prof. Dr. Hasan ÖZKAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı HBV İmmun Cevabı Çift Tarafı Keskin Kılıç 2 1. Efektif immun cevap

Detaylı

Nosokomiyal HCV Olgu. Dr. Süda TEKİN. KUH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nosokomiyal HCV Olgu. Dr. Süda TEKİN. KUH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nosokomiyal HCV Olgu Dr. Süda TEKİN KUH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu HÖ, 51 yaşında erkek İzmit KBY hastası, 26 yıldır diyaliz 2009 => Anti HCV (-) negatif 2011 => HCV+ HCV RNA:

Detaylı

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ

Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ Tenofovir Kullanan Kronik Hepatit B Hastalarında Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi Uzm. Dr Fatma Yılmaz Karadağ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tenofovir Kullanan

Detaylı