Asistanlar/Uzmanlar için Açıklamalar (Kasım 2013) (21. Güncelleme)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asistanlar/Uzmanlar için Açıklamalar (Kasım 2013) (21. Güncelleme)"

Transkript

1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Karaciğer-Safra Yolları-Pankreas Cerrahisi Birimi Asistanlar/Uzmanlar için Açıklamalar (Kasım 2013) (21. Güncelleme) İlgin Özden,Yaman Tekant (Kurucu yazar: Aydın Alper)

2 İçindekiler 1- Giriş Genel yaklaşım ve davranış Hasta vizitleri Servis nöbetleri Ameliyata hazırlık A-Ameliyat öncesinde istenecek tetkikler ı) Her vakada istenecek tetkikler ıı) Büyük ameliyat yapılacak bütün hastalarda istenecek tetkikler ııı) Karaciğer nakli için alıcı ve canlı verici adaylarında istenecek tetkikler ıv) Örnek alımı sırasında hataya sebep olabilecek preanalitik nedenler B-Radyoloji ve endoskopi hazırlığı ı) Bilgisayarlı tomografi ıı) PTK (Perkütan transhepatik kolanjiografi)-drenaj ııı) ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi) ıv) Kemoembolizasyon (KE) v) Portal ven dalı embolizasyonu vı) Karaciğer biyopsisi (normal karaciğerden veya karaciğer kitlesinden) vıı) Parasentez C-Belirli tanılara ve klinik durumlara özgü uygulamalar ı) Tıkanma sarılıklı hastalar ıı) Akut kolanjitli hastalar ııı) Karaciğerin işlevsel kapasitesinin tayin edilmesi gereken hastalar ıv) Sirotik hastalar v) Diabetik hastalar vı) İleuslu ve pilor stenozlu hastalar vıı) Safra yolu tıkanıklığı nedeniyle cerrahi planlanan hastalar vııı) Barsak temizliği gereken hastalar ıx) Stres ülseri profilaksisi uygulanacak hastalar x) Beslenme desteğine ihtiyacı olan hastalar xı) Derin venöz tromboz (DVT) profilaksisi xıı) Solunum fizyoterapisi xıv) Karaciğer-safra yolu ve pankreas kitlelerinde görüntüleme xv) Şişman (obez) hastalar xvı) Canlı karaciğer vericisi hazırlığı xvıı) Karaciğer nakli alıcı hazırlığı güncellemesi D-İlaç tedavisinde dikkat edilecek noktalar ı) İlaç alerjileri ıı) Genel uygulamalar ııı) Tekil ilaçlarla ilgili notlar E-Beyin ölümü gelişen organ vericisi adayının tedavi protokolü

3 6- Ameliyathane uygulamaları A- Hastanın silinmesi ve örtülmesi B- Ameliyat öncesinde bir-dur-düşün aralığı (time out) C- Ameliyatlar sırasında normal vücut sıcaklığının (normotermi) korunması D- Ameliyathanede temizlik E- Profilaksi ve tedavi amaçlarıyla antibiyoterapi F- Analjezi G- Ameliyatların görsel araçlarla kaydedilmesi H- K-ras ve BRAF mutasyonu analizi Ameliyat sonrası bakım A- Nakil dışındaki ameliyatlar sonrası vizit ve uygulamalar B-Karaciğer nakli sonrası vizit ve uygulamalar ı) İlk gece ıı) İlk günler ııı) Karaciğer transplantasyonlu hastaların perioperatif ilaç tedavi protokolü C- Beslenme D- Pansumanlar E- Drenler F- Ameliyat sonrası dönemde kolanjiografi ı) T-tüp kolanjiografi ıı) Kolanjiostomi kateterinden kolanjiografi Haftalık toplantılar Poliklinikler Çoğul dirençli bakterilerilerle kolonize hastaların poliklinik kontrolleri Hasta yatış sırası Bilgi işlem sistemi A- Ameliyat raporlarında belirtilmesi gerekli noktalar B- Epikrizler ve hastanın çıkışı Resmi raporlar

4 1- Giriş Cerrahi uygulamalar çeşitli klinikler arasında farklılıklar gösterir. Bunun nedenleri, her birimin çalışmalarının farklı alanlarda yoğunlaşması ve bazı konularda son sözün söylenmemiş olmasıdır. Elinizdeki notlar, temel cerrahi eğitimi içinde karaciğer-safra yolları-pankreas cerrahisi rotasyonu yapan asistanların ve ileri konularda (karaciğer nakli, büyük hepatobilier rezeksiyonlar v.b.) eğitim almak için birimimize gelmiş olan uzmanların kısa sürede kurallarımızı öğrenmesi ve uygulamada düzenin sağlanması için yazılmıştır. Bazı uygulamalar tartışmalı olabilir, ancak el kitabımız güncel yayın ve bilgiler ışığında düzenlenmiştir. 3

5 2- Genel yaklaşım ve davranış 1-Doktor, her konuşması ve tavrı ile karşısındaki kişide saygı uyandıran bir insan olmalıdır. 2-Hastalara, sizin bir akrabanız hastanede yattığında diğer doktorların akrabanıza nasıl davranmasını istiyorsanız, o şekilde davranınız. 3-Kişisel, kurumsal ve mesleki problemlerinizi hastalara ve yakınlarına yansıtarak çözmenizin olanaksız olduğunu, özellikle kurumdaki diğer sağlık çalışanları ile yaşadığınız çeşitli sorunları, hasta ve yakınları üzerinden çözemeyeceğinizi, bu davranışın bir yandan hasta haklarına aykırı olduğunu, diğer yandan toplumun hekim algısını çok olumsuz etkilediğini unutmayınız. 4-Tıbbi uygulamalarımızın detaylı kayıtları titiz bir şekilde tutulmalıdır. YAZILMAMIŞSA, YAPILMAMIŞ DEMEKTİR. 5-Ön etkin (proaktif) yaklaşım: İş dünyasında geliştirilmiş olan bu yaklaşım Yöneticinin asıl görevi sorunları kahramanca çözmek değil, sorunların ortaya çıkmasını önlemektir. Sorun çıkmışsa yönetici kaybetmiş sayılır, çünkü sorunu önceden kestirip, önleyememiş demektir. şeklinde özetlenebilir. Pratik açıdan bakıldığında, bu yaklaşımın sadece iş dünyasındaki yöneticilerle sınırlı olmasının gerekmediği, tıp alanında her kademedeki insan tarafından uygulanabileceği, daha doğrusu uygulanması gerektiği görülür. Örneğin, gerçek başarı, daha önce böbrek problemi olmayan bir hastada gelişen böbrek yetersizliğini en modern diyaliz yöntemleri ile tedavi etmek değil, böbrek yetersizliğinin ortaya çıkmasını önlemektir. Bir doktor ile bir hemşire arasında çıkan mesleki bir problem için bir çalışma psikoloğundan yardım isteyerek çözüm bulmak değil, işi ve uygulamaları standardize ederek böyle problemleri önlemektir. Bu yönergenin ana temalarından biri ön etkin yaklaşımdır. 6-Çeşitli enfeksiyonlar karaciğer-safra yolları-pankreas cerrahisinin tam olarak çözülememiş sorunlarındandır. Hastadan hastaya sağlık çalışanları aracılığı ile enfeksiyon bulaşmaması için alınan önlemlere titizlikle uyunuz, mevcut uygulamaları geliştirmek için öneriler yapınız. Her hasta muayenesi sonrasında ellerinizi ve stetoskobunuzu, alkol temelli temizleyici ile mutlaka temizleyiniz. Koridorlardaki otomatik püskürteçlerin boşaldığını fark ederseniz, durumu hemşireye hemen iletiniz. 7-Hepatit B aşısı yaptırınız ve kanınızda yeterli düzeyde antikor düzeyi oluştuğundan emin olunuz. Servise yatan bütün hastalarda anti-hcv ve anti-hiv antikoru bakılmaktadır. Sonuçlar ne olursa olsun, kan ve vücut sıvılarının sağlık çalışanlarına, diğer hastalara ve ortama bulaşmaması için her türlü önlem alınmalıdır. HCV taşıyan bir hastanın kanı veya vücut sıvısı ile bulaşma yaşarsanız (örneğin elinize iğne batması, gözünüze sıçrama vb), temel temizliği takiben, anti-hcv, AST, ALT, total ve direkt bilirubin tayini için laboratuara kan örneği gönderiniz. 3. hafta ve 3. ayda HCV-RNA, AST, ALT, total ve direkt bilirubin tayini yaptırınız. Patolojik sonuç çıkarsa, gastroenteroloji uzmanına başvurunuz. HIV virüsü taşıyan bir hastanın kanı veya vücut sıvısı ile bulaşma yaşarsanız (örneğin elinize iğne batması, gözünüze sıçrama vb), temel temizliği takiben, enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurunuz. 4

6 8-Sağlık çalışanları kendi aralarındaki konuşmaların hasta ve yakınları tarafından duyulabileceğini her zaman akılda tutmalıdırlar (özellikle bankoda ve asansörlerde). Hem hasta mahremiyetine saygı göstermek hem de yanlış anlaşılmalarının çeşitli hukuki sorunlara yol açmasını önlemek için, dikkatli davranınız. 9-Hastalardan, yatak numaraları ile değil, adları ile bahsediniz, onlara Sen diye değil Siz diye hitap ediniz. 10-Hasta ve yakınları, günlük uygulamalar dışındaki konularda bilgi istediğinde (tedavinin riskleri, prognoz vb), bu istek, öğretim üyesine/ kadrolu uzmana iletilmelidir. Günlük uygulamalar ile ilgili açıklamalar, konuyu bilen hemşire, asistan veya uzman tarafından yapılabilir. 11-Konsültasyonlar: Konsültasyon için gelen hekim, danışılan konuda, belirli bir kıdemi olan ve gerektiğinde daha kıdemli kişilerle görüşerek hasta hakkında görüş bildiren bir kişidir. Başka bir deyişle, konsültan, bizim çalışmalarımıza büyük destek olan bir meslektaşımızdır. Ancak unutmamak gerekir ki konsültan, ister istemez, hastayı bir film şeridinden ziyade birkaç fotoğraf karesi olarak görür çünkü hasta bizim kliniğimizde yatmaktadır. Konsültasyona gelen kişi konsültasyon sırasında muayenesini yapar, bizi dinler ve görüşünü yazar. Eğer kritik bir durum görmüyorsa, hastanın daha sonraki seyrinden, ancak biz bilgi verirsek haberi olacaktır. Ayrıca muayeneye geldiği kısa süre içinde hastanın bütün detaylarına bir anda bizim kadar hakim olması olanaksızdır. Bu sebeple konsültanla mutlaka kıdemli bir kişinin görüşmesi, kliniğimizin kaygılarını anlatması gereklidir. Öte yandan konsültan, kıdemi ve konumu ne olursa olsun, dedikleri sorgusuz sualsiz kabul edilmesi ve yapılması gereken bir kişi değildir. Her şeyden önce bu kişi yalnızca danışman durumundadır, hastanın birincil sorumluluğu kliniğimizdedir. Bu konsültana saygısızlık anlamına gelmemelidir. Ancak yapılan önerilerin mutlaka bizim de akıl süzgecimizden geçmesi ve gerektiğinde sorularla ve itirazlarla hastanın tedavisinin mümkün olan en iyiye doğru yönlendirilmesi gereklidir. Sık yapılan hatalardan bir tanesi konsültasyon notlarının son cümlesiyle vizit verilmesidir: Göğüs sorun yok dedi., Kardiyo yüksek risk verdi. Yoğun bakımla opere olabilir dendi. tarzında. Halbuki konsültan kişi raporunda aldığı anamnezi, muayene bulgularını ve kaygılarını belirtmektedir ve örneğin enfektif endokardit proflaksisi yapılması, yoğun bakım desteği ile ameliyat edilmesi, hipotansiyondan kaçınılması gibi notlar koyabilmektedir. Bu sebeple konsültasyon raporunun opere olabilir tarzında özetlenmesi zaman zaman tehlikeli hatalara zemin hazırlayabilmektedir. 12-Mesleki ortamda hemşirelere Hemşire hanım veya Gülsenem hanım şeklinde hitap ediniz. Hemşirelerin de size sadece adınızla ve/veya ikinci tekil şahıs kullanarak değil Doktor Bey- Doktor Hanım şeklinde hitap etmesini talep ediniz. 13-Hastalar kişisel hijyen tedbirlerini uygulamaya davet edilmelidir. Hasta yatağı ve çevresiyle düzgün ve çevreyi rahatsız etmeyecek bir şekilde olmalıdır. 14-Sürekli okuyarak tıbbi bilginizi ilerletmek ve etrafınızdaki iyi örnekleri gözleyerek mesleki uygulamalarınızı geliştirmek, meslek yaşamınız boyunca geçerli olacak temel görevlerinizdendir. 15-Aşağıdaki malzemeleri devamlı olarak yanınızda bulundurunuz: a) Not defteri ve tükenmez kalem (günlük işlerin kaydedilip, unutulmaması için) b) Muayene eldiveni (yara, pansuman ve drenlerin kontrolünün gecikmesiz ve mikrop bulaşma riski olmaksızın yapılabilmesi için) 5

7 3- Hasta vizitleri Yatak sorumluluğu, öğretim üyeleri ve servisin kadrolu uzmanı tarafından, temel cerrahi eğitimine dahil olan hastalıklar söz konusu olduğunda asistanlara, karaciğer-safra yolları-pankreas cerrahisinin ileri uygulamaları (örneğin karaciğer nakli, büyük hepatobilier rezeksiyonlar v.b.) söz konusu olduğunda ileri eğitim almaya gelmiş olan uzmanlara verilir. Uzmanlar/asistanlar servisteki her hastanın temel sorunlarını ve son durumlarını bilmelidirler. Ayrıntıları bilmek o hastaya bakan uzmanın/asistanın sorumluluğundadır. Vizit sırasında hastanın ismi kullanılmalı ve aşağıdaki bilgiler yatağın sorumlusu doktor ve servisin sorumlu hemşiresi tarafından verilmelidir. Tanısı Ameliyat olmuşsa yapılan ameliyat ve kaçıncı günde olduğu Ateş, nabız, tansiyon, santral venöz basınç Son 24 saatte verilmiş olan sıvılar ve miktarları Nazogastrik tüpten ve drenlerden gelen miktarlar ve drenajın özellikleri 24 saatlik idrar miktarı (yakın takipte ise saatlik idrar) Ameliyat olmuş/uzamış problemleri olan hastaların vücut ağırlığı İnsizyonun durumu Solunum sesleri Bağırsak sesleri En son laboratuar ve radyolojik tetkik sonuçları Epikriz özeti, tıbbi-cerrahi toplantı sonuçları, radyoloji-cerrahi toplantısı kararları (varsa) Şu anki problemi O gün hangi tetkikler yapılacağı Tedavisinde neler olduğu ve tedavisi konusunda görüşünüz Bu bulgular, epikrizin gözlem bölümüne günü gününe kaydedilecektir. Çok karmaşık problemleri olan hastalarda, o güne kadar yapılan kayıtların bilgisayar çıktısını vizitte yanınızda bulundurmanız, değerlendirmeyi kolaylaştıracaktır. Hastaların tedavi vizitlerinin olduğu dosyanın arkasına hasta ile ilgili olarak tedavi ve/veya ameliyat öncesi süreçte uygulanan, yapılan bütün işlemleri tek bakışta görebileceğiniz Kontrol Listesi nin eklenmiş ve doldurulmuş olduğuna dikkat ediniz. 6

8 KONTROL LİSTESİ Hasta Adı/Soyadı:. Yatış Dosyası Epikriz GÖRÜNTÜLEME Akciğer Grafisi MR / MRCP USG LABORATUAR Tam Kan Sayımı Biyokimya PT,PTT,INR Tm Belirteçleri Kan Kültürü Seroloji Dren Kültürü Dren Bilirubin Seviyesi BT / BT Kolanjiografi PET-CT Karaciğer ICG (İndosiyanin) temizlenme testi SFT KONSÜLTASYONLAR Kardiyoloji Konsültasyonu Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu Anestezi Konsültasyonu Yoğun Bakım (Evet/Hayır) ENDOSKOPİ EKG EKO Gastroskopi Kolonoskopi H.Pylori testi ERCP/ES/Stent MPS Koroner anjiografi anjiografi Kan/TDP/Trombosit Hazırlığı ONAM FORMU 7

9 Sabah servise geldiğinizde hemen kendi sorumlu olduğunuz hastalara odaklanmanız, çok sık yapılan bir tıbbi hatadır. Önce nöbet ekibine, gece serviste acil-olumsuz bir durum gelişip gelişmediğini sormanız, akut problemi olan (örneğin gece kanama geçirmiş) bir hasta varsa, önce onunla ilgilenmeniz gereklidir. Her gün vizite hazırlanırken aşağıdaki noktaları göz önüne alınız ve vizitte bu noktaların ele alınmasını sağlayınız: Damar yolu ile verdiğim ilaçları ağız yoluyla verebilir miyim? Kesebileceğim ilaçlar var mı? Çekebileceğim dren veya sonda var mı? Hasta yeterli düzeyde besleniyor mu? Ağrı kontrolü yeterli düzeyde mi? Yara nasıl? Dikişler alınabilir mi? Hasta solunum egzersizi yapıyor mu? Hasta yeteri kadar hareket ediyor mu? Derin ven trombozu profilaksisi gerekli mi? Hastanede yatmaya devam etmesi için neden var mı? Vizitler sırasında, immünosüprese hastaların odasına yalnızca öğretim üyesi/kadrolu uzman ve yataktan sorumlu uzman/asistan girmeli, hasta ve yakınları ile konuşulduktan sonra, hastanın durumu, ekibin tamamı tarafından odanın dışında ele alınmalıdır. 8

10 4- Servis nöbetleri Hafta içinde kat nöbetçisi başka bir servisten ise, servisin kıdemli asistanlarından biri, nöbetçiye önemli notları da içeren yazılı hasta listesi verir ve bütün hastaları nöbetçi ile kısaca dolaşır. Nöbetçiye, yaptığı tedavi değişikliklerini, mutlaka hastanın vizit kağıdına yazması gerektiğini, sadece sözlü direktifin uygun olmadığını hatırlatınız. Hafta sonlarında, eğitime gelmiş olan uzmanlar ve acil nöbeti olmayan asistanlar, öğretim üyesi/ servisin kadrolu uzmanı ile vizit yapar. Kat nöbetçisi başka bir servisten ise servisin kıdemli asistanlarından biri, nöbetçiye önemli notları da içeren yazılı hasta listesi verir ve bütün hastaları nöbetçi ile kısaca dolaşır. Acil cerrahide nöbetçi olan asistanlar, nöbet şartları olanak verdikçe servisteki önemli işleri takip eder ve kat nöbetçisine yol gösterirler. Devir listesi mutlaka kıdemli bir asistan tarafından hazırlanmalıdır. Listede nöbetçinin aralara notlar alabileceği boşluklar bırakılmalı ve devir teslimi kıdemli bir asistan tarafından yapılmalıdır. Zaman zaman yapılan bir hata, nöbetçiye yakın kıdemde bir kişi tarafından devir yapılmasıdır. Bu tamamen yanlış bir uygulamadır. Devir teslim bir angarya olarak görülmemeli, bizim hastalarımızı üstlenen nöbetçilere hem doğru, hem de tam bilgi verilmesi için bir araç olarak görülmelidir. Terminal durumdaki hastaların yakınlarını aydınlatma sorumluluğu öğretim üyesinde/kadrolu uzmandadır. Devir teslimi sırasında, bu aileler ile yapılan görüşmelerin özeti nöbetçiye iletilmelidir. 9

11 5- Ameliyata hazırlık Hastaları cerrah olarak değil, doktor olarak değerlendiriniz. Ameliyat olamayacak hasta yoktur. Ameliyat olup, normal yaşama dönmesi olasılığı çok düşük, düşük, orta veya yüksek olan hastalar vardır. Doktora düşen, her hasta için bireysel risk-yarar irdelemesi yapmaktır. Kapsamlı anamnez alınız. Önce sistemik muayene sonra cerrahi hastalığa yönelik muayene yapınız. Hastanızın elektrokardiyogramını ve akciğer grafisini mutlaka değerlendiriniz. Yandaş hastalık saptandığında ilgili birimlerle konsültasyon yapılmalı ve konsültanlarla işbirliği içinde olunmalıdır. Hastanın anestezi fişini mutlaka okuyunuz. Bir sorun olsa size mutlaka sözlü olarak bildirileceği varsayımı yanlıştır. Onam formları: Hastayı ve yakınlarını aydınlatma sorumluluğu öğretim üyesinde/kadrolu uzmandadır. Acil durumlar dışında, ameliyatlardan en az 24 saat önce, hastanenin genel onam formu, kan ve kan ürünleri ile ilgili onam formu, servisin ameliyata özgü onam formu ve anestezi onam formu hasta ve yakınlarına, yataktan sorumlu asistan/uzman tarafından imzalatılmalıdır. Hastanemizin arşivinde kalacak olan kopyalar, ameliyattan önce, sekreter Sebahat Gökçen veya sekreter Sevim Tali ye teslim edilmelidir. A-Ameliyat öncesinde istenecek tetkikler ı) Her vakada istenecek tetkikler Kan grubu, tam kan sayımı, üre, kreatinin, Na, K, şeker, protrombin zamanı tayini, akciğer grafisi, elektrokardiyogram. HbsAg, anti-hbsag, anti-hcv, anti-hiv ıı) Büyük ameliyat yapılacak bütün hastalarda istenecek tetkikler Aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkali fosfataz, gammaglutamil transpeptidaz (GGT), total ve direkt bilirubin, total serum proteini ve albümin (siroz olasılığı olan hastalarda protein elektroforezi) sedimentasyon Tümör belirteçleri: Karaciğer tümörleri : Alfa-fetoprotein, CEA, CA 19-9 Periampuller tümörler : CA 19-9, CEA Kolon, rektum ve mide tümörleri : CA 19-9, CEA Nöroendokrin tümör olasılığı varsa : Kromogranin, NSE Hepatit belirteçleri: Akut enfeksiyonda anti-hav IgM HB s Ag anti-hb s Ag anti-hb c Ag IgM anti-hcv 10

12 Taşıyıcılık incelemesi (sirotik hastalar ve hepatoselüler karsinomda) HB s Ag anti-hb s Ag anti-hcv HB s Ag +bulunursa HB e Ag, anti- HB e Ag, HBV DNA Okült HBV enfeksiyonu incelemesi HBV DNA (serolojik olarak HBV enfeksiyonunun gösterilemediği sirozlu ve hepatoselüler karsinomlu hastalarda) Bu belirteçlerin klinik anlamları şunlardır: anti-hav IgM HB s Ag anti- HB s Ag anti-hb c Ag IgM izole anti-hb c Ag IgM pozitifliği HB e Ag HBV DNA anti-hcv HCV RNA akut hepatit A enfeksiyonu akut hepatit B enfeksiyonu kronik hepatit B enfeksiyonu hepatit B ye bağışıklık akut hepatit B enfeksiyonu (HB s Ag nin negatifleştiği dönemde pozitif olması tanıda önemlidir) yalancı pozitiflik Hb s Ag nin çok düşük düzeyde olduğu kronik HBV enf. İmmünosüprese hastalarda anti-hbsag nin oluşamaması akut hepatit B enfeksiyonu, bulaştırıcılık göstergesi devam eden virüs çoğalması, bulaştırıcılık göstergesi akut veya kronik veya iyileşmiş hepatit C enfeksiyonu devam eden virüs çoğalması Nötrofil-lenfosit oranının ve trombosit-lenfosit oranının başta kanser olmak üzere birçok hastalıkta prognostik önemi olduğu yönünde çok sayıda yayın mevcuttur. Bu sebeple tam kan sayımı sonuçları epikrizlere, lökosit alt gruplarının mutlak sayı ve yüzdeleri ile geçirilmelidir. Kist hidatik hastalarında özgül serolojik tetkik yaptırılmayacaktır çünkü bu testler birçok kanıtlanmış kist hidatik vakasında yalancı negatif sonuç vermektedir. Ameliyat olacak her hastada kanama-pıhtılaşma sorunu olup olmadığı anamnez alırken araştırılmalıdır. Geçmişte rutin olarak uygulanan kanama-pıhtılaşma zamanı gibi testlerin tek başlarıına fazla bir yararı yoktur. Özellikle pıhtılaşma zamanı, faktörlerin çok ileri eksiklikleri olmadan patolojik sonuç vermemekte, bu da yalancı bir güvenlik duygusu uyandırmaktadır. Sadece laboratuar yükünü artıran bu testler her hastada istenmemelidir. ııı) Karaciğer nakli için alıcı ve canlı verici adaylarında istenecek tetkikler Alıcı hazırlıkları İç Hastalıkları Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı nda ve Pediatrik Gastroenterohepatoloji Bilim Dalı nda yapılmaktadır. Canlı verici hazırlıkları, birimimizde, koordinatörlerimiz Zülayin Uysal İlik ve Seringül Akçay tarafından, kendilerine verilmiş olan protokol 11

13 çerçevesinde yapılmaktadır. Bilgisayar sisteminden tetkik istemi yapılması konusunda yardımcı olunuz. ıv) Örnek alımı sırasında hataya sebep olabilecek preanalitik nedenler Test sonuçlarını etkileyen analiz öncesi (preanalitik) faktörlerin bilinmesi ve örneklerin laboratuara uygun koşullarda transferinin sağlanması laboratuardan alınacak sonuçların doğruluğu açısından çok önemlidir. Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ndan Prof. Dr. Sema Genç in önerileri aşağıda özetlenmiştir: 1- İsim ve protokol numarası kontrolünün yapılamaması 2- Örnek tüpünün doğru etiketlenmemesi 3- Doğru tüpe kan alınmaması, doğru antikoagülan kullanılmaması (koagülasyon testleri açısından) 4- Yetersiz örnek alımı (özellikle koagülasyon testlerinde antikoagülan: kan (1:9) oranının bozulmaması gereklidir). 5- Örnek alımını takiben tüpün yetersiz karıştırılması (3-4 kez çalkalamadan karıştırılması, pıhtı oluşumunu engeller) 6- Uzun turnike bağlı kalmasına bağlı hemokonsantrasyon (Başta kalsiyum olmak üzere venöz staza bağlı protein ve proteine bağlı bazı parametreler yüksek bulunur. 7- Hemoliz/lipemi Hemoliz, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat amino transferaz (AST), laktat dehidrojenaz (LDH), özellikle potasyum (K),fosfor ve glikoz düzeylerini etkilemektedir. Hemolizden kaçınmak için, mümkünse vakumlu tüp kullanılması, damar yolu açık olan hastalarda ise enjektöre alınan örneğin tüp cidarından yavaş şekilde tüpe aktarılması ile sağlanabilir. Kateterden örnek alınması halinde, kateter hattının hacmi kadar kan çekilip atılmalıdır. Bunu takiben öncelikle kan kültürü tüpüne (istek olması halinde), sonra antikoagülanlı tüpe, en son jelli veya düz tüpe örnek alınmalıdır. Lipemi ışık dağılımını bozarak total protein, hemoglobin gibi sonuçların yüksek bulunmasına sebep olur. 8- Örnek alım zamanı (açlık, tokluk, diürnal ritmi olan kan parametreleri) 9- İkter: Bilirubin düzeyi yüksek olan hastalarda bilirubinin kimyasal olarak etkileşmesiyle bazı analit konsantrasyonları (özellikle kreatinin değerleri) daha düşük okunur. 10- Koagülasyon testleri için Na-Sitratlı tüpler kullanılır. Örnek miktarı kan: antikoagülan (1:9) oranının bozulmaması açısından önemlidir. Yetersiz veya fazla alınan örnekler yanlış (uzun) protrombin zamanı, INR sonuçlarına sebep olabilir. Fotometrik olarak ölçüm yapan sistemlerde aşırı hemoliz sonuçları etkileyebilir. 11- Kan gazlarının ölçülmesinde kan gazı enjektörlerinin kullanılması idealdir. Kan gazı enjektörleri genelde anaeorobik örnek alımı için kullanılır ve enjektör ölü hacmi (iğne dahil) plazmadaki Ca +2 referans aralığının orta noktasında olacak şekilde kalsiyum bağlı heparin bulundurur. Antikoagülan olarak sıvı heparin kullanılması, kan örneğinin sulanmasına bağlı hatalara sebep olur. Ayrıca sıvı heparin, Na+, K+, Ca+2 gibi katyonları bağlayarak sonuçların düşük çıkmasına sebep olur. Kan gazı enjektörleri içerisinde bulunan hava kabarcıkları po 2 basıncını daha yüksek bulmamıza sebep olur. Örnek hacminin %10 u büyüklüğünde bir hava kabarcığı +4ºC ve 20 dek ortalama po 2 basıncını 11 mmhg arttırır. Hava kabarcığı varsa, enjektör dik tutularak 2 dakika içerisinde çıkarılmalı, enjektör başlığı kapatılmalı ve heparinin çözünmesi sağlamak için karıştırılmalıdır. Plastik veya cam enjektör 12

14 kan gazı ölçümünde önerilmemekle birlikte kullanımı halinde, enjektörü ıslatacak kadar sıvı heparin kullanılmalı (0.2 cc heparin çekilir, piston geri çekilir ve sonra ilerletilir) enjektörde örnek bekletilmeden mümkün en kısa süre içerisinde çalışılmalıdır. Plastik enjektörlerin gazlara geçirgen olduğu unutulmamalıdır. Analizin hemen yapılamadığı durumda buz üstünde değil, oda ısısında tutulması ve 30 dakika içerisinde analizin yapılması önerilmektedir Örnek alım zamanı, örnek tipi (arter/ven/kapiller), ventilasyon şekli (spontan veya mekanik, modu, oksijen verilme şekli (nazal kanül, maske, cihaz gibi)), hasta vücut ısısının girilmesi daha doğru değerlendirme sağlar. B-Radyoloji ve endoskopi hazırlığı Belirtilen hazırlıklar, hekim tarafından hasta vizitine yazılacak, hemşire tarafından uygulanacak ve hekim tarafından kontrol edilecektir. Girişimsel işlemler öncesinde INR ve trombosit sayısı kontrolü yapılmalı, öğretim üyesine/kadrolu uzmana danışılarak, gereğinde, TDP ve trombosit süspansiyonu verilmelidir. Genel olarak INR nin 1.5 in altında, trombosit sayısının /mm 3 ün üstünde olması istenir. Özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi öncesi antibiyotik profilaksisi gerekip gerekmediği konusunda (assitli hastalar, enfektif endokardit riski olan hastalar gibi) öğretim üyesine/kadrolu uzmana başvurunuz. ı) Bilgisayarlı tomografi İntravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmeden önce mutlaka üre ve kreatinin tayini yapılacaktır. Kalp yetersizliği olanlar dışında bütün hastalarda aşağıdaki protokol uygulanacaktır (kalp problemi olan hastaları öğretim üyesine/kadrolu uzmana danışınız). Belirtilen hazırlıklar, hekim tarafından hasta vizitine yazılacak, hemşire tarafından yapılacak ve hekim tarafından kontrol edilecektir: 1- İşlemden önce 2 saatte 500 ml %0.9 NaCl infüzyonu uygulanır (ayaktan film çektirecek hastalar, ağızdan kontrast almayacaklarsa, işlemden önce 500 ml su içmelidir). Acil durumlarda infüzyona başlanacak, işlem öncesinde bitmeyen kısmı, işlem sonrasında verilecek miktara eklenecektir. 2- İşlemden sonra 4 saatte 500 ml %0.9 NaCl infüzyonu uygulanır. Hastanın işlem sonrasındaki 12 saatte en az 1000 ml su içmesi istenecek, çeşitli sebeplerle bunun olanaklı olmadığı durumlarda, eksik kalan miktarda %0.9 NaCl infüzyonu uygulanacaktır (ayaktan film çektirecek hastalar, işlemden sonraki 12 saat içinde en az 1500 ml su içmelidir). 3- N-asetil sistein kullanımı için, BT yi isteyen öğretim üyesine/ kadrolu uzmana başvurunuz. ıı) PTK (Perkütan transhepatik kolanjiografi)-drenaj 1- Sol ön kol veya ele No: 20 anjiokat takılır. 2- Ampisilin+sulbaktam 2 g i.v. (hastada başka antibiyotikler kullanılmıyorsa) uygulanmalı, 4x1 g olarak en az 24 saat devam edilmelidir. 3- İşlem öncesi 50 mg petidin i.m., 1 ampul (1000mg) metamizol sodyum i.v., 1 ampul metoklopropramid HCl i.v., 1 ampul famotidin (20 mg) i.v. verilir. 4- İşlemden sonra 8 saatte 1000 ml % 5 dekstroz-%0.45 NaCl infüzyonu uygulanır. 13

15 PTK yapılan her hastadan, kültür için safra örneği gönderilecektir. İşlem sonrasında 8 saat süreyle saatlik, sorun yoksa ertesi sabaha kadar 2 saatlik tansiyon-nabız takibi, işlem bitişinden ertesi sabaha kadar 8 saat aralarla hematokrit takibi, 24 saatlik idrar takibi yapılmalıdır. İlk 8 saatte komplikasyon yoksa, ağızdan gıda başlanır. İşlemin ertesi günü sabahleyin üre, kreatinin, CRP ölçümü ve tam kan sayımı istenmelidir. ııı) ERCP (Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi) 1- Sağ ön kol veya ele No: 20 anjiokat takılır. 2- Ampisilin+sulbaktam 2 gr i.v. (hastada başka antibiyotikler kullanılmıyorsa) başlanır ve ERCP ile kolestazı çözülen hastalarda profilaksi 24 saat süreyle devam ettirilir (ampisilin-sulbaktam 4x1 g). Kolestazın çözülmediği vakalarda yüksek dozda antibiyoterapi uygulanacaktır (ampisilinsulbaktam 4x2 g) ve acilen PTK-drenaj yapılacaktır. 3- İşlemden sonra 8 saatte 1000 ml % 5 dekstroz-%0.45 NaCl infüzyonu uygulanır. İşlem sonrasında 6 saat süreyle saatlik, sorun yoksa ertesi sabaha kadar 4 saatlik tansiyon-nabız takibi yapılır. Sfinkterotomi bölgesinden kanama olması kaygısı varsa, işlem sonrasında 8 saat süreyle saatlik, sorun yoksa ertesi sabaha kadar 2 saatlik tansiyon-nabız takibi, işlem bitişinden ertesi sabaha kadar 8 saat aralarla hematokrit takibi, 24 saatlik idrar takibi yapılmalıdır. İlk 8 saatte komplikasyon yoksa, ağızdan gıda başlanır. Ertesi sabah üre, kreatinin, CRP ölçümü ve tam kan sayımı istenmelidir; işlem sonrası dönemde karın ağrısı olursa, amilaz ölçümü eklenmelidir. ıv) Kemoembolizasyon (KE) Normal karaciğer dokusunun kanlanmasında portal venin payı yaklaşık %70-90, hepatik arterin payı yaklaşık %10-30 dur. Hepatoselüler karsinomda hepatik arterin payı % 90 ın, metastatik tümörlerde %80 in üzerindedir. Bu farklılıktan faydalanılarak, arter yoluyla kemoterapi yapılmakta, kemoterapötik maddenin tümör dokusunda kalmasını sağlamak amacıyla ilaçlar embolizan maddelerle karıştırılarak kullanılmaktadır. 1- Sol ön kol veya ele No: 20 anjiokat takılır. 2- Ampisilin+sulbaktam 2 g i.v. (hastada başka antibiyotikler kullanılmıyorsa) verilir. 3- İşlem öncesi 50 mg petidin i.m., 1 ampul (1000mg) metamizol sodyum i.v., 1 ampul metoklopramid HCl i.v., 1 ampul famotidin (20 mg) i.v. verilir. 4- İşlemden sonra 8 saatte 1000 ml % 5 dekstroz-%0.45 NaCl infüzyonu uygulanır. 5- Hasta ile 1 L parenteral sıvı torbası (kasıkta hemostaz amaçlı kullanılacaktır) ve kemoterapi ilaçları gönderilmelidir. İnguinal bölgelerin kontrolü yapılmalıdır (tüy dökücüler ile kılsız hale getirilmiş olmalı). 6- Kalp yetersizliği olanlar dışında bütün hastalarda aşağıdaki protokol uygulanacaktır (kalp problemi olan hastaları uzmana danışınız): a- İşlemden önce 2 saatte 500 ml %0.9 NaCl infüzyonu uygulanacaktır. Acil durumlarda infüzyona başlanacak, bitmeyen kısmı, işlem sonrasında verilecek miktara eklenecektir. 14

16 b- İşlemden sonra 24 saatte 2000 ml % 5 dekstroz % 0.45 NaCl ve 1000 ml %5 dekstrozlu elektrolit dengesine uygun görülen sıvı uygulanacaktır. Ampisilin-sulbaktam 4x1g, metamizol sodyum ampul 4x1000 mg, metoklopramid 3x1ampul ve famotidin ampul 2x20 mg verilecektir. c- N-asetil sistein kullanımı için, tedaviyi isteyen cerrahi uzmanına danışılacaktır. d- İşlem sonrasında 8 saat süreyle saatlik, daha sonra ertesi sabaha kadar 2 saatlik tansiyon ve nabız takibi, 24 saatlik idrar takibi yapılacaktır. e- Ertesi sabah üre, kreatinin, AST, ALT, total ve direkt bilirubin, tam kan sayımı, INR, CRP tayini yapılacaktır. f- Bu hastaların genel durumu, girişimlerle ilgili genel teknik noktalar (selektif kateterizasyon yapılıp yapılmadığı, komplikasyon gelişip gelişmediği ) epikrize kaydedilmelidir. g- İşlem sonrasında ve ertesi sabah hem femoral bölgede hematom muayenesi hem de alt ekstremitede distal nabazan muayeneleri mutlaka yapılmalıdır. h- Hastalar taburcu edilirken, 5 gün süreyle 2x1 g amoksisilin-klavunat, 4x500 mg tb metamizol ve 40 mg famotidin tablet gece yatmadan önce tedavisi verilmelidir. v) Portal ven dalı embolizasyonu Genellikle karaciğerin sağ lobunda atrofi, sol lobunda hipertrofi oluşturarak, ameliyat sonrası karaciğer yetersizliği riskini azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Portal venin embolize edilen karaciğer kısmının arteryel dolaşımı devam ettiği için nekroz gelişmemektedir. 1- Sol ön kol veya ele No: 20 anjiokat takılır. 2- Ampisilin+sulbaktam 2 gr i.v. (hasta başka antibiyotikler kullanmıyorsa) verilir. 3- İşlem öncesi 50 mg petidin i.m., 1 ampul (1000 mg) metamizol sodyum i.v., 1 ampul metoklopropramid HCl i.v., 1 ampul famotidin (20 mg) i.v. verilir. 4- Hasta ile 1L parenteral sıvı torbası (önce mezenterik anjiografi yapılırsa, kasıkta hemostaz amaçlı kullanılacaktır) gönderilir. 5- Kalp yetersizliği olanlar dışında bütün hastalarda aşağıdaki protokol uygulanacaktır (kalp problemi olan hastaları öğretim üyesine/ kadrolu uzmana danışınız): a- İşlemden önce 2 saatte 500 ml %0.9 NaCl infüzyonu uygulanacaktır. Acil durumlarda infüzyona başlanacak, bitmeyen kısmı, işlem sonrasında verilecek miktara eklenecektir. b- İşlemden sonra 24 saatte 2000 ml %5 dekstroz %0.45 NaCl ve 1000 ml dekstrozlupotasyumlu sıvı uygulanacaktır. İki gün süreyle ampisilin-sulbaktam 4x1g, metamizol sodyum ampul 4x1000 mg, metoklopramid 3x1ampul ve famotidin ampul 2x20 mg verilecektir. c- N-asetil sistein kullanımı için, öğretim üyesine/ kadrolu uzmana danışılacaktır. d- Portal ven dalı embolizasyonu, genellikle embolize edilecek taraftan karaciğer ponksiyonu yapılarak gerçekleştirilmektedir (ipsilateral teknik). Radyolog işlemin sonunda kateteri, traktı embolize ederek çıkarttığı için, batın içine kanama riski aslında düşüktür. Ancak yine de ertesi sabaha kadar saatlik tansiyon, nabız takibi ve 6 saatlik hematokrit takibi yapılmalıdır. İşlem bittikten dk sonra ultrasonografi ile batın içi sıvı olup olmadığının kontrol edilmesi olası bir kanamanın erken tanısını sağlayacaktır. İşlemin hem birinci hem de yedinci günü erken rekanalizasyon olup olmadığını 15

17 anlayabilmek için Doppler ultrasonografi kontrolü yapılmalıdır. Çok daha nadir olarak görülen, ana portal ven trombozu gelişmediğinden de bu sayede emin olunacaktır. e- Transarteryel kemoembolizasyondan farklı olarak, portal ven embolizasyonunun karaciğer testlerinde önemli bir bozulmaya sebep olmaması beklenir. Bu sebeple işlemin ertesi günü karaciğer testlerine bakılması zorunlu değildir. Ancak, çok büyük bir karaciğer hacminin portal veni embolize edildiğinde, embolize edilen parenkimin safra yolları kısmen veya tamamen drene edilmemiş olduğunda, siroz kuşkusu olan ve ağır kemoterapi görmüş kişilerde 1. ve 2. gün karaciğer testlerine bakmak düşünülebilir. Ayrıca intravenöz kontrast madde verilmiş olduğu için 1. ve 2. gün kreatinin düzeyine bakılmalıdır. f- Hastalar taburcu edilirken, 5 gün süreyle 2x1 g amoksisilin-klavunat, 4x500 mg tb metamizol ve 40 mg famotidin tablet gece yatmadan önce tedavisi verilmelidir. vı) Karaciğer biyopsisi (normal karaciğerden veya karaciğer kitlesinden) 1- Sol ön kola veya ele No 20 anjiokat takılır. 2- İşlem öncesi 50 mg petidin i.m. verilir. İşlemden 30 dakika kadar sonra kontrol USG yapılarak, kanama olmadığı doğrulanmalıdır. İşlem sonrasında 8 saat süreyle saatlik, sorun yoksa ertesi sabaha kadar 2 saatlik tansiyon-nabız takibi, işlem bitişinden ertesi sabaha kadar 8 saat aralarla hematokrit takibi, 24 saatlik idrar takibi yapılmalıdır. Assiti bulunan hastalarda biyopsi öncesi nasıl bir yol izleneceği konusunda öğretim üyesine/kadrolu uzmana danışınız. vıı) Parasentez 1- Ultrason rehberliğinde 16 veya 18 numara anjiokat ile ponksiyon yapılmadan önce cilt polivinil pirolidon ile silinmeli ve 3 dakika beklendikten sonra lokal anestezik uygulanmalı ve ponksiyon yapılmalıdır. 2- Endikasyonu koyan öğretim üyesine/kadrolu uzmana sadece örnekleme mi yapılacağı yoksa belli bir miktar assit boşaltılmasının mı istendiği, eğer assit boşaltılacaksa, ne kadar boşaltılacağı ve işlem sırasında hangi kolloidden ne kadar verileceği net bir şekilde sorulmalıdır. Assit boşaltma hipotansiyona ve böbrek yetersizliğine sebep olabilecek bir uygulamadır. Bu nedenle assit boşaltılacak hastanın üre, kreatinin, sodyum, potasyum düzeyleri bilinmeli, tansiyonu mutlaka ölçülmeli ve işlem boyunca yarım saatte bir tansiyon takibi yapılmalıdır. Diüretik kullanan hastalarda boşaltıcı parasentez günü dozajların nasıl düzenleneceği öğretim üyesine/kadrolu uzmana sorulmalıdır. 3- Assit örneği hasta başında hemokültür şişesine ekilmelidir. Ayrıca, sıvıda, otomatik alet ile hücre sayımı, laktat hidrojenaz, glikoz, albumin, total protein, amilaz, total bilirubin ve direk bilirubin tayini yapılmalıdır. 4- Portal hipertansiyonun değerlendirilebilmesi için çok önemli noktalardan bir tanesi assit ve serum protein düzeylerinin albumin gradyanının ortaya konmasıdır. Bu nedenle tanısal amaçla bir assit örneklemesi veya boşaltımı yapılıyorsa bu girişim öncesinde albumin ve total protein düzeylerinin bilinmesinde de fayda vardır. 16

18 C-Belirli tanılara ve klinik durumlara özgü uygulamalar ı) Tıkanma sarılıklı hastalar Uzamış ve ileri derecede sarılığı olan hastalarda ameliyat öncesi dönemde idrar miktarının yeterli olup olmadığı, hipotansiyon gelişip gelişmediği kontrol edilmelidir. Gerektiğinde parenteral sıvı verilmelidir. Ayrıca, yatıştan hemen sonra, K vitamini 10 mg i.m. (birer gün ara ile toplam 3 kere) yapılmalıdır. Bu grup hastalara laktat ve asetat içeren sıvılar verilmez. Dört saatlik ateş takibi koyularak, bir kolanjit atağının dikkatten kaçması önlenmelidir. Ameliyat öncesi hazırlık amacıyla PTK-eksternal drenaj uygulanmış olan ve geniş hepatektomi planlanan hastaların safralarını içmesi gerekmektedir. Bu uygulama, safranın barsağa akmaması sebebiyle, barsağın bariyer işlevinin bozulmasını önlemekte (S Kamiya ve ark. The value of bile replacement during external biliary drainage: an analysis of intestinal permeability, integrity, and microflora. Ann Surg 2004; 239:510.) ve hepatektomi sonrası karaciğer rejenerasyonuna olumlu etkiler yapmaktadır. Hasta safrayı tercihine göre, meyve suyu, reçel, bal vb ile karıştırıp, öğün ortalarında içmelidir. İçemeyen hastalara 8F bir nazogastrik sonda takılmalı ve safra bu yolla verilmelidir. ıı) Akut kolanjitli hastalar Tanı ve değerlendirmede Tokyo kılavuzu (J Hepatobiliary Pancreat Surg 2012;19:548.) kullanılmalıdır. Tanı A. Sistemik enflamasyon A-1. Ateş ve/veya üşüme-titreme A-2. Laboratuar verileri: enflamatuar cevabın kanıtları B. Kolestaz B-1. Sarılık B-2. Laboratuar verileri: karaciğer işlev testlerinde anormallikler C. Görüntüleme C-1. Safra yolu genişlemesi C-2. Görüntülemede etiyolojiye dair kanıtlar (darlık, taş, stent vb) Şüpheli tanı: A dan bir madde + B veya C den bir madde Kesin tanı: A dan bir madde, B den bir madde, C den bir madde Eşik değerler A-1 Ateş Ateş> 38 o C A-2 Enflamatuar cevabın kanıtları Lökosit (x1000/µl) <4 veya >10 CRP (mg/dl) > 10 (İTF laboratuarının normları sebebiyle metindeki 1 değiştirilmiştir.) B-1 Sarılık T. bil.> 2 (mg/dl) 17

19 B-2 Karaciğer işlev testlerinde anormallikler ALP (IU) >Normalin üst sınırı x1.5 GGT (IU) >Normalin üst sınırı x1.5 AST (IU) >Normalin üst sınırı x1.5 ALT (IU) >Normalin üst sınırı x1.5 Şiddet değerlendirmesi Grad III (ağır) akut kolanjit Grad III (Ağır) akut kolanjit, aşağıdaki organların/sistemlerin en az birinin disfonksiyonunun görüldüğü akut kolanjit olarak tanımlanır. 1. Kardiovasküler disfonksiyon >5µ/kg/dk dopamin veya herhangi bir dozda norepinefrin gerektiren hipotansiyon 2. Nörolojik disfonksiyon Şuur bulanıklığı 3. Solunumsal disfonksiyon PaO 2 /FiO 2 oranı < Renal disfonksiyon Oligüri, serum kreatinini >2.0 mg/dl 5. Hepatik disfonksiyon PT-INR > Hematolojik disfonksiyon Trombosit sayısı < / mm 3 Grad II (orta şiddette) akut kolanjit Grad II (orta şiddette) akut kolanjit aşağıdakilerin ikisinin bulunduğu akut kolanjit olarak tanımlanmıştır. 1. Anormal lökosit sayısı (>12,000/mm 3, <4,000/mm 3 ) 2. Yüksek ateş (>39 C) 3. Yaş (>75 yıl) 4. Hiperbilirubinemi (Total bilirubin >5 mg/dl) 5. Hipoalbüminemi (< Normalin alt sınırı x0.7) Grad I (hafif) akut kolanjit Grad I (hafif) akut kolanjit, ilk tanı sırasında Grad III (ağır) veya Grad II (orta ağırlıkta) kolanjit ölçütlerini taşımayan akut kolanjit olarak tanımlanmıştır. Orta şiddette ve ağır vakalarda acil bilier dekompresyon yaşamsal değer taşımaktadır. Başlangıçta uygulanan medikal tedaviye (genel destek tedavisi ve antimikrobiyal tedavi) cevap vermeyen hafif kolanjitli hastalara da erken bilier drenaj veya etiyolojiye yönelik tedavi uygulanmalıdır. ııı) Karaciğerin işlevsel kapasitesinin tayin edilmesi gereken hastalar Büyük karaciğer rezeksiyonu, total vasküler eksklüzyon ile hemanjiom enükleasyonu yapılacak hastalarda ve siroz zemininde hepatoselüler karsinomlu hastaların değerlendirilmesinde indosiyanin yeşili temizlenme testi kullanılacaktır. Bu konuda, Hemş. Duygu Cantemir ve Hemş. Seval 18

20 Çetin (gereğinde M.Sc. Hemş. Gülsenem Aras) ile temas kurulacaktır. İndosiyanin yeşili temizlenme testi yapılabilmesi için, hastanın total bilirubin düzeyi 2 mg/dl nin altında olmalıdır. PTK eksternal drenaj uygulanmış hastalarda, kateterden gelen taze safra, gazlı bezden geçirilerek, bilirubin tayini için laboratuara gönderilecektir. Geniş hepatektomi planlanan hastalarda, safra bilirubin düzeyinin 25 mg/dl nin üstünde olması istenir. Karaciğer rezeksiyonun mertebesi bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme rehberliğinde hacim ölçümü yapılarak, titiz bir şekilde ölçülür. Bu hastalara rutin olarak özofagogastroduodenoskopi yapılır (varis varlığı/yokluğunu değerlendirmek, ameliyat sonrası dönemde ciddi sorunlara yol açabilecek, asemptomatik peptik ülser olasılığını dışlamak için). ıv) Sirotik hastalar Assit ve ödem eğilimi olduğundan sodyum alımı kısıtlanır. Bu grup hastalara laktat ve asetat içeren sıvılar verilmez. Gerektiğinde belirli miktarda protein ve tuz içeren bir diyetin sağlanması için diyet mutfağına yazı yazılmalıdır. Sirotik hastalar Child-Pugh-Turcotte ölçütlerine göre sınıflandırılmalıdır. 1 puan 2 puan 3 puan Ensefalopati derecesi Yok Assit Yok Hafif Orta Albümin (g/dl) > < 2.8 Protrombin zamanı (uzama-sn) <4 4-6 >6 Bilirubin (mg/dl) <2 2-3 >3 Kolestatik hastalıkta < >10 Child-Pugh-Turcotte skoru: sınıf A: 5-6 puan, sınıf B: 7-9 puan, sınıf C: puan. Karaciğer nakli adaylarında, erişkin vakalar için MELD skoru, çocuk vakalar için PELD skoru hesaplanmalıdır: Model for End-Stage Liver Disease (MELD) skoru R= (0.957 x log e (kreatinin-mg/dl) x log e (total bilirubin-mg/dl) x log e (INR) *Negatif değerlerden kaçınmak için, < 1.0 olan laboratuar değerleri 1.0 e ayarlanmıştır. Pediatric End-Stage Liver Disease (PELD) skoru R= (Yaş (<1 yıl)) x log e (albumin g/dl) x log e (total bilirubin mg/dl) x log e (INR) (Büyüme geriliği (<-2 standart sapma varlığı) *Negatif değerlerden kaçınmak için, <1.0 olan laboratuar değerleri 1.0 e ayarlanmıştır. 19

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ

TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1 TIBBİ BECERİ UYGULAMALARI ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ I. MAKET / MODELLERLE TIBBİ BECERİ EĞİTİMİ Profesyonel bir meslek olarak hekimliğin mutlak beceri gerektirdiğini öğrenme Hümanistik anlayışla, tıbbi becerilerin

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ

Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ Diyaliz ve Nakil Hastaları İçin Soru ve Cevaplarla BÖBREK NAKLİ Dr. Murat Tuncer Aileme Yakınlarının organlarını bağışlayanlara BÖBREK NAKLİ Dr. Murat Tuncer BÖBREK NAKLİ GİRİŞ Böbrek yetmezliğinin en

Detaylı

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI)

T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) T.C İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUAR REHBERİ (2. BASKI) Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine Aittir YAYIN TARİHİ 01.11.2008 BÖLÜM

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ADRES ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESENTEPE

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ 2011-Düzce Hazırlayanlar: Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI Dr. M. Engin ÖZCAN ( Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri

Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Programın Amaçları ve Öğrenme Hedefleri Klinik eğitim programının misyonu nöroşirürjikal (Beyin ve Sinir Cerrahisi) eğitimi ve hasta bakımını mükemmelleştirmektir. Asistanlar (Araştırma Görevlileri) öncelikle

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır.

Bu amaçla hazırlamış olduğumuz test kitapçığımızın yeni versiyonu geliştirilmiş bilgilerle ekte yer almaktadır. ÖNSÖZ Güvenilir ve güvenli laboratuvar hizmeti sunumu temel amacımızdır.bu amaçla da kurumumuz "Tanıda Güvence" sloganını kendisine kalite yolculuğunun ilk gününden ilke edinmiştir.1994 yılında başladığımız

Detaylı

KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ

KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ KLİNİĞİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... GLOKOM NEDİR? KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up İçindekiler 2 içindekiler Rumeli

Detaylı

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları

sa lık 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Meme Kanserleri Laparoskopik Kolon Ameliyatları 2015 - Kış Sayısı - Sayı: 8 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Laparoskopik Kolon Ameliyatları İnfertilite (Kısırlık) Meme Kanserleri Bitki Çayları Hepatit Nedir? İdrar Kaçırmaya Son (İnkontinans) İçindekiler

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ BAĞIŞÇI SEÇİMİNDE AMAÇ VE GENEL İLKELER

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ BAĞIŞÇI SEÇİMİNDE AMAÇ VE GENEL İLKELER Sayfa No 1/29 Tanımlar Kan Bağışçısı: Tam kan veya bileşenlerini veren kişidir. Kan Bağışı: Tam kan veya kan bileşenleri verme işlemidir. Ret: Kan veya kan bileşenleri bağışçısının uygunluğunun sürekli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı