KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI"

Transkript

1 KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

2 Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en sık ölüm nedenidir. Tüm travmaya bağlı ölümlerin % 10 u karın travmalarına bağlıdır. Karın travmalarının önemi kendisine bağlı ölümlerin erken tanı ve tedavi ile yüksek oranda önlenebilir olmasıdır.

3 Karın travmaları Künt Travmalar Penetran Travmalar Kesici-Delici alet yaralanmaları Ateşli Silah Yaralanmaları

4 Karın travmalarının değerlendirilmesi 1-Anamnez 2-Fizik muayene İnspeksiyon -palpasyon Oskültasyon -rektal muayene Perküsyon

5 3-Kateterizasyon İntravenöz kateter Nazogastrik tüp Mesane kateteri Santral venöz basınç kateteri

6 4- Laboratuvar tetkikleri Kan tetkikleri İdrar tetkikleri Radyoloji Direkt radyolojik incelemeler Akciğer grafisi Pelvis grafisi Direkt karın grafisi Kontrastlı radyolojik incelemeler Üretrografi Sistografi İntravenöz piyelografi Kontrastlı gastrointestinal sistem grafileri

7 5-Özel teşhis yöntemleri Noninvaziv Ultrasonografi (USG) Bilgisayarlı tomografi (BT) İnvaziv Tanısal peritoneal lavaj (TPL) Tanısal laparoskopi (TL) Endoskopi

8 Künt karın travmaları Künt karın yaralanması denildiğinde ne tür nesne ile oluşursa oluşsun karın duvarı bütünlüğü bozulmaksızın karın içi organlarda yaralanma oluşturan travma anlaşılır. Künt karın travması nedenleri sırası ile trafik kazaları, yüksekten düşmeler ve darptır. En sık yaralanan organlar karaciğer, dalak ve böbreklerdir. Diyafragma, duodenum, pankreas ve içi boş organ yaralanmaları daha az sıklıkta görülürler. Künt karın travmalarına % 90 oranında diğer sistem yaralanmaları eşlik eder. Yani çoğunlukla multitravmalı hastalardır.

9

10 HEMODİNAMİ Şuur Açık Stabil Şuur kapalı Stabil değil ya da kesin laparatomi endikasyonu mevcut Resüsitasyon + LAPAROTOMİ Karın ağrı ve fizik bulguları Yok Takip Var US + Pozitif bulgu Yok Var Karın içi serbest sıvı + Solid organ yaralanması ve/veya retroperitoneal organ yaralanması şüphesi BT Takip Var KONSERVATİF YAKLAŞIM Aspirasyonda idrar, safra, barsak mayii Solid organ yaralanması Yok TPL Aspirasyonda kan var TL LAPAROTOMİ Var Mezo yırtığına bağlı barsak iskemisi Künt karın travmalarında algoritma Yok Takip

11 Penetran karın travmaları Penetran travmada karın duvar bütünlüğü bozulmuş ve dış dünya ile bir ilişki ortaya çıkmıştır. Karına penetre ateşli silah yaralanmalarında karın içi organ yaralanma ihtimali % gibi yüksek orandadır. Karına penetre kesici-delici alet yaralanmalarında organ yaralanma ihtimali % dır. Alt torakal bölge yaralanmalarında karın içi organların yaralanması oranı % dur.

12

13

14 PERİTON LAVAJ ENDİKASYONLARI Hemodinamik instabilite Periton irritasyon bulguları Mental durum bozukluğu Omurilik yaralanması olması Karın muayenesinin güvenilir olmadığı durumlar Eşlik eden başka bir yaralanma nedeniyle anestezi gereksinimi

15 TANISAL PERİTONEAL LAVAJ cc serbest kan aspirasyonu eritrosit/ml 500 lökosit/ml 20 u/l amilaz 3 u/l alkalen fosfataz safra, gıda artıkları, ince barsak içeriği olması

16 Karın Yaralanmasında Tanısal Periton Lavajı Hızlı Ucuz? İnvazif Duyarlı Hastanın başka bir yere gitmesi gerekmez Hemodinamik stabilite gerekmez Karın içi sıvının karakterini gösterir Aktif kanama var mı? İçi boş organ yaralanmalarında erken dönemde yetersiz Solid organ yaralanmalarının yerini belirleyemez Diyafragma ve retroperitoneal organlarda başarısız

17 Travma - Bilgisayarlı Tomografi Ek yaralanmalar hakkında da bilgi verir Yaralanmanın boyutu Konservatif izlem şansı Her yerde bulunmayabilir

18 Karın Yaralanmasında Bilgisayarlı Tomografi Uzun sürer Pahalı İnvazif değil Çok duyarlı Hastanın Radyoloji departmanına gitmesi gerekir Hemodinamik stabilite şart Karın içi sıvının karakterini göstermez Aktif kanama var mı? İçi boş organ yaralanmalarında çok güvenilmez Solid organ yaralanmalarında çok güvenilir Diyafragma ve retroperitoneal organlarda başarısız Yapan kişinin yorumu önemli

19 TANIDA DİĞER YÖNTEMLER Ultrasonografi MRI Tanısal Laparoskopi Laparoskopik USG Anjiografi Endoskopi

20 Karın Yaralanmasında Ultrasonografi Pahalı değil İnvazif değil Oldukça duyarlı Hastanın Radyoloji departmanına gitmesi gerekir Hemodinamik stabilite şart Karın içi sıvının karakterini göstermez Aktif kanama var mı? İçi boş organ yaralanmalarında başarısız Solid organ yaralanmalarında güvenilebilir Diyafragma ve retroperitoneal organlarda başarısız Yapan kişinin deneyimi ve yorumu çok önemli

21 Karın Yaralanmasında Tanısal Laparoskopi Anestezi gerekir Pahalı İnvazif Çok duyarlı Hastanın ameliyathaneye alınması gerekir Hemodinamik stabilite şart Karın içi sıvının karakterini gösterebilir Aktif kanama var mı ve yerini gösterebilir İçi boş organ yaralanmalarında güvenilirliği az Solid organ yaralanmalarında güvenilir Diyafragma yaralanmalarında en güvenilir tanı aracı Retroperitoneal organlarda başarısız Solid organ yaralanmalarında hemostaz amaçlı kullanılabilir

22 Karın Yaralanmasında Laparoskopik Ultrasonografi Anestezi gerekir Pahalı İnvazif Hastanın ameliyathaneye alınması gerekir Laparoskopi şart Solid organ yaralanmalarında derecelendirme Solid organ yaralanmalarında hemostaz amaçlı kullanılabilir

23 Karın Yaralanmasında Anjiografi Uzun sürer Pahalı İnvazif Her yerde yapılamaz Çok duyarlı Hastanın radyoloji departmanına alınması gerekir Hemodinamik stabilite şart Aktif kanama var mı ve yerini gösterebilir Solid organ yaralanmalarında ameliyatsız tedavi yapılıp yapılamayacağı hakkında fikir verir Kanama bölgesine coil uygulaması ile tedavide kullanılabilir

24 KARACİĞER YARALANMASI

25 KARACİĞER YARALANMALARINDA AMELİYATSIZ TAKİP Hemodinamik stabilite Periton irritasyon bulgularının olmaması Bilincin açık olması BT de grade I-III arası yaralanma Ek karın içi yaralanma olmaması 2 ünite veya daha az sayıda kan tranfüzyonu gereksinimi

26 KOMPLİKE KARACİĞER YARALANMALARINDA YAKLAŞIM

27

28

29

30

31

32

33

34 DALAK YARALANMASI Sol üst kadranda ekimoz, sıyrık, lokalize ağrı, hassasiyet Sol alt kosta kırıkları Tüm dalak yaralanmaları sonrası toplam mortalite %10

35 Dalak Yaralanması Ön Tanısı Alanlarda Laparotomi Kriterleri Resüsitasyon sonrası hemodinamik durumun düzelmemesi ya da tekrar bozulması Peritonit bulgularının olması Laparotomi gerektiren ek yaralanma varlığı Siroz hikayesi olanlar Antikoagülan alanlar

36

37

38 Dalak Yaralanmasında Konservatif Tedavi Kriterleri Resüsitasyon ile hemodinamik stabilitenin sağlanması Laparotomi gerektiren eşlik eden yaralanmanın olmaması Sirotik olmaması Antikoagülan tedavi almaması

39 Dalak Yaralanması Şüphesi Olan Hastaya Yaklaşım

40 Duodenum ve Pankreas Yaralanmaları Künt travmaya uğramış hastaların %5, penetran travmaların ise %7 sinde görülür. Mortalite %18-20, çoğunlukla ek organ yaralanması da vardır.

41 Duodenum ve Pankreas Yaralanmaları Tanı konulması zordur. Amilaz yüksekliği Direkt karın grafilerinde sağ psoas kası gölgesinin silinmesi, retroperitonda hava Oral kontrastlı BT TPL

42 Duodenum Yaralanmaları Duodenum yaralanmalarının yaklaşık %80 i primer olarak tamir edilebilir. Beraberinde pankreas yaralanması da varsa daha komplike cerrahi işlemler gerekir.

43 Rezeksiyon + uç uca anastomoz Whipple Ameliyatı

44 Pankreas Yaralanması Hafif pankreas kontüzyonu ve kapsül yırtıkları yaralanmaların %60 ını oluşturur. %20 side ana kanal yaralanması olmaksızın oluşan parankim laserasyonlarıdır. Bu yaralanmalar sadece hemostaz ve dışa drenaj ile tedavi edilirler.

45 Kolon Yaralanmaları %90 penetran, %10 künt yaralanmalar görülür. Penetran yaralanmalar sıklıkla sol, transvers ve sağ kolonda olurken, künt yaralanmalar daha çok sigmoid kolonda görülür. %55-75 ateşli silah %20-35 kesici-delici alet ile

46 Kolon Yaralanmaları Primer Onarım Primer kapama Rezeksiyon + anastomoz Rezeksiyon + anastomoz + çekostomi Diversiyon Kolostomi veya ileostomi Proksimal koruyucu kolostomi veya ileostomi

47

48

49

50 Özet Temel yaşam desteğini sağlamak, Yaralanma mekanizmasını saptamak, Retroperitoneal yaralanmalarda ve aşikar olmayan vasküler yaralanmalarda şüpheci ve ihtiyatlı davranmak Detaylı bir şekilde sık aralıklarla fizik muayeneyi tekrarlamak ve değişiklikleri kaydetmek, Yaralanma mekanizması ve hastanın hemodinamik durumuna göre özel tanı yöntemini seçmek, Cerrahi müdahale ve acil laparotomi için erken tanı koymak gereklidir.

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ CERRAHİ GEREKTİREN HASTALIKLAR HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2013 Derleyenler Dr. Ömer ENGİN Hem. Fadime KAÇAR Hem. Gülçiçek METE Hem. Zozan DOĞAN

Detaylı

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. BİLDİRİ ÖZET KİTABI Bu kongre TTB-STE kredilendirme kurulu tarafından 38 TTB-STE kredi puanı ile kredilendirilmiştir. İçindekiler Önsöz... v Kongre düzenleme kurulu... v Kongre programı... vii Sözel bildiriler...

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Yaşamın ilk dört dekatında birinci ölüm nedeni travmadır. Toraks travması ölümlerin %25 inde ana nedendir. Toraks travmalarının

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 1995-2004 YILLARI ARASINDA KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ EDİLEN SAFRA YOLU YARALANMALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ Dr. Atılgan Tolga AKÇAM UZMANLIK

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları

Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları Değişen CDC Tanımları/ Cerrahi Alan İnfeksiyonları Dr. Serap Şimşek Yavuz İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Değişen CDC Tanımları/

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

1. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com BİLİMSEL SEKRETERYA 0. ULUSAL HEPATOPANKREATOB L ER CERRAH KONGRES lgin Özden E-mail: iozden@hotmail.com. HPB CERRAH HEM REL KONGRES Deniz elimen - Nevin Kanan E-mail: den_izin@yahoo.com.tr - nevkanan@yahoo.com

Detaylı

03125656021-50554144745055414474

03125656021-50554144745055414474 TARAMA SONRASI SÜREÇ Dr.A.Serdar KARACA T.H.S.K Kanser Daire Başkanlığı 03125656021-50554144745055414474 karacaahmetserdar@gmail.com 1 Balık tutuyoruz ama kanser olacak mıyım acaba? 2 3 Cancer Death Rate

Detaylı

Sebebi belli olmayan gastrointestinal kanamalı hastaya yaklaşım

Sebebi belli olmayan gastrointestinal kanamalı hastaya yaklaşım 1 SEBEBĐ BELLĐ OLMAYAN GASTROĐNTESTĐNAL KANAMA Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Klinik olarak gözlemlenen bir gastrointestinal sistem (GĐS) kanamasında özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi gibi bilinen klasik

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

Omurga enfeksiyonları

Omurga enfeksiyonları TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(3):245-257 Omurga enfeksiyonları Infections of the spinal column Meriç Enercan, Çağatay Öztürk, Sinan Karaca, Azmi Hamzaoğlu

Detaylı

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR

KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR 18 KOLON KANSERİNDE ÖZEL DURUMLAR Dr. Necmettin SÖKÜCÜ Dr. Emre BALIK Kolorektal ameliyatların morbidite ve mortalitesinde son birkaç dekad içerisinde anlamlı düşüşler sağlanmıştır. Bilinçli antibiyotik

Detaylı

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD

ULUSAL B L MSEL KURUL / NATIONAL SCIENTIFIC BOARD -1- Turkish Journal of Endoscopic-Laparoscopic & Minimally Invasive Surgery SAH B ve ED TÖR / OWNER and EDITOR-in-CHIEF ELCD ad na / On behalf of ELCD Cavit AVCI YARDIMCI ED TÖRLER / CO-EDITORS Metin

Detaylı

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI

AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI AKUT VE KRONİK KARIN AĞRISI İLE BİRLİKTE OLAN HASTALIKLARDA LABORATUVAR BULGULARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Tanımlama Akut karın, saatler içinde hızla ilerleme gösteren, her zaman olmamakla birlikte genellikle

Detaylı

Akut Batın Sağ Üst Kadran Ağrısında Radyolojik Yaklaşım. Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Akut Batın Sağ Üst Kadran Ağrısında Radyolojik Yaklaşım. Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Batın Sağ Üst Kadran Ağrısında Radyolojik Yaklaşım Dr.S.Süreyya Özbek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Sağ Üst Kadran Ağrısı Safra sistemi: Akut Kolesistit (AK) ve komplikasyonları SK torsiyonu

Detaylı