Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik İşlemleri ve SGK Mevzuat Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik İşlemleri ve SGK Mevzuat Uygulamaları"

Transkript

1 19-20 ŞUBAT 2015 MEVZUAT BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik İşlemleri ve SGK Mevzuat Uygulamaları Akın ŞİMŞEK Adana, 20 Şubat 2015

2 BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLENDİRİLME USULÜNE GÖRE SOSYAL GÜVENLİK STATÜLERİ Atama ile belediye başkanı olanlar Seçimler neticesinde belediye başkanı olanlar (Belediye başkanlığının herhangi bir sebeple boşalması nedeniyle seçimle gelen görevlerden belediye başkanı olanlar da bu statüdedir.) 2008 yılından önce belediye başkanı seçilenler 2008 yılından sonra belediye başkanı seçilenler

3 2008 YILINDAN ÖNCE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞ OLANLAR Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunanlar ve Emekli Sandığından emekli olanlar SSK veya Bağ-Kur ile ilgilenenler ve SSK veya Bağ-Kur dan emekli olanlar

4 2008 YILINDAN SONRA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞ OLANLAR 2008 yılı Ekim ayı öncesinde yedek subay, vekil öğretmen, vekil imam gibi geçici görevler dâhil bir gün de olsa 5434 sayılı Kanun uyarınca Emekli Sandığına tabi görev yapmış olanlar 2008 yılı Ekim ayı öncesinde Emekli Sandığına tabi çalışması olmayanlar SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli aylığı almakta olanlar

5 Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenliği 2005 yılına kadar sadece seçilmiş veya atanmış belediye başkanlarından 5434 sayılı Kanuna tabi görev yapmış olanlar isteklerine bakılmaksızın; diğerleri ise istekleri üzerine Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilendiriliyorlardı sayılı Belediye Kanunu ve bu Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yapılan düzenleme ile, Emekli Sandığı veya diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli iken belediye başkanlığına seçilen veya atananların da istekleri üzerine almakta oldukları emekli aylıkları kesilmek suretiyle Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri sağlanmıştır sayılı Kanunla ise belediye başkanlığına seçilenlerin zorunlu olarak 4/1-c sigortalısı olmaları öngörülmüştür. 5

6 5434 SAYILI KANUNA TABİ OLARAK GÖREV YAPAN VE 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce göreve başlayan ve sosyal güvenlik yönünden 5434 sayılı Kanuna tabi olan kamu görevlileri hakkında hangi hükümlerin uygulanacağına genel olarak Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde yer verilmiştir. 6

7 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİ KİMLERİ KAPSIYOR? Ekim 2008 ayı öncesinde yedek subay, vekil öğretmen, vekil imam gibi geçici görevler dâhil bir gün de olsa 5434 sayılı Kanuna tabi görev yapmış ve Ekim 2008 sonrasında 5510 sayılı Kanunun 4/1-c maddesi kapsamında sigortalı sayılan kamu çalışanlarını kapsamaktadır. 7

8 Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan Belediye Başkanları 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından (kamu sektöründe tarihi anlaşılmalıdır) önce Emekli Sandığına tabi görevlerden gelen belediye başkanları hakkında 5434 sayılı Kanun uygulanacaktır yılı Ekim ayı başından önce Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunup da 2829 sayılı Kanun gereğince birleştirilen hizmet süreleri üzerinden SSK veya Bağ-Kur dan emeklilik aylığı bağlanmış olanlardan emekli aylıklarını kestirmek suretiyle 4/1-c sigortalısı olmak isteyenler 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında 4/1-c sigortalısı olacaklar ve 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emeklilik aylığı bağlanacaktır. 8

9 Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunmayan Belediye Başkanları 2008 yılı Ekim ayı başından önce SSK veya Bağ-Kur sigortalılığı bulunanlardan bu tarihten sonra belediye başkanlığına seçilenler 5510 sayılı Kanuna göre ilk defa 4/1-c sigortalısı olacaklar ve 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre emeklilik aylığı bağlanacaktır yılı Ekim ayı başından önce SSK veya Bağ-Kur dan emekli olanlardan emeklilik aylıklarını kestirmek suretiyle 4/1-c sigortalısı olmak isteyenlerden belediye başkanlığına seçilenler ilk defa 4/1-c sigortalısı olacaklar ve 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre emeklilik aylığı bağlanacaktır yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa sigortalı olanlardan belediye başkanlığına seçilenler 5510 sayılı Kanuna göre ilk defa 4/1-c sigortalısı olacaklar ve 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre emeklilik aylığı bağlanacaktır. 9

10 Belediye Başkanlarının Sigortalılığının Başlaması ve Sona Ermesi 4/1-c kapsamındaki sigortalıların sigortalılıkları göreve başladıkları tarihten itibaren başlar ve bu tarihten itibaren 15 gün içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile SGK na e-sigorta yoluyla bildirimleri yapılır. 4/1-c kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılıkları; Ölüm halinde veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde, görev aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşından, 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından, Diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten, itibaren sona erer. 10

11 Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan Belediye Başkanlarına Emekli Aylığı Bağlanması ve Yapılan Ödemeler 5434 sayılı Kanunun Ek 48 nci maddesinde, belediye başkanı olarak iştirakçilikleri devam edenlere, GİH sınıfında bulunan genel müdürler için belirlenen ek gösterge rakamını ve öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere emekli keseneklerine esas aylık dereceleri itibariyle mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı için tespit edilen ek gösterge rakamlarının uygulanacağı, bu kapsamda daha önce personel kanunlarına göre aylık almış iştirakçilere uygulanacak ek göstergelerin, önceki görevleri için tespit edilmiş ek göstergelerinden aşağı olamayacağı hükme bağlanmıştır. Belediye başkanları ek göstergeye hak kazanmak açısından diğer memurlar gibi 6 ay şartına tabi olmayıp bir ay kesenek ödemeleri yeterlidir(5434 SK. Ek md. 67). 11

12 Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan Belediye Başkanlarının Prime Esas Kazançları 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan Belediye Başkanlarının prime esas kazançları emekli keseneklerine esas aylıklarının bulunduğu derece/kademe aylığı varsa Mülki İdare Amirleri Sınıfındaki ek göstergesi, taban ve kıdem aylığı ile 5434 sayılı Kanunun ek 70. maddesine göre ek göstergesi esas alınarak tespit edilen emeklilik tazminatının toplamıdır sayılı Kanunun ek 68. maddesinde belirtilen durumlarına göre makam tazminatları ve bu tazminata bağlı olarak ödenen görev tazminatları emekliliklerinde ayrıca ödenmektedir. 12

13 Belediye Başkanlarının Emekli Aylığının Hesabı İlk defa 5510 sayılı Kanunun 4/1-c maddesine tabi olarak göreve başlayan kamu görevlileri açısından emekli aylığının hesabında önemli değişiklikler yapılmıştır. Emekli Sandığı iştirakçilerinin emeklilik kesenekleri yani primleri 657 sayılı Kanuna göre derece kademe göstergeleri, ek göstergeleri, ek göstergelerine göre belirlenen emeklilik tazminatı, kıdem aylıklarından kesilmekte iken artık emeklilik primleri maaş ödemelerine tekabül eden brüt ücretleri üzerinden kesilmektedir sayılı Kanun hükümlerine göre emekli aylığına esas tutulan ve prime esas kazanç tutarını oluşturan unsurlardaki farklılıklar 5510 ve 5434 sayılı kanunlara göre hesaplanan aylıklar arasında bir farklılığın oluşmasına neden olacaktır. 13

14 Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan Belediye Başkanlarına Bağlanacak Emekli Aylığının Hesabı Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının hizmet toplamı 20 yıl olanlara % 70 i, fazla her tam yıl için % 1 fazlası üzerinden emekli aylığı bağlanmaktadır. Makam tazminatı ve bu tazminata bağlı olarak ödenen temsil veya görev tazminatının ödenmesinde ise emekli aylığı almakta iken de olsa en az 2 yıl süreyle belediye başkanlığı görevinde bulunulması yeterlidir. Ancak Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunan ve emekli iken belediye başkanlığına seçilenlerin makam tazminatından ve ek göstergeden yararlanmaları için emekli aylıklarını kestirerek en az bir ay iştirakçi olarak kesenek ödemeleri gerekmektedir. Makam tazminatı için kalan 1 yıl 11 ayın emekli iken de olsa geçmesi yeterlidir. 14

15 İlk Defa 5510 Sayılı Kanuna Göre 4/1-c Sigortalısı Olan Belediye Başkanlarının Prime Esas Kazançları Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları esas alınmaktadır. Bu kapsamda sadece büyükşehir belediye başkalarının makam ve bu tazminata bağlı olarak ödenen temsil tazminatları prime esas kazanca dahil edilmekte diğer belediye başkalarının prime esas kazançlarında makam tazminatı bulunmamaktadır. 15

16 İlk Defa 5510 sayılı Kanuna Göre 4/1-c Sigortalısı Olan Belediye Başkanlarının Yaşlılık Aylığının Hesabı İlk defa 4/1-c sigortalısı olan belediye başkanlarının yaşlılık aylıkları aylık bağlanacağı tarihte güncelleme katsayısı ile belirlenen prime esas kazanç tutarının her hizmet yılı için yüzde 2 aylık bağlama oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutar olacaktır. Yaşlılık aylığının hesabında her yıl karşılığında aylık bağlama oranının %2 olarak uygulanması belediye başkanları arasındaki emekli aylığı farkı açısından olumsuz bir duruma yol açacaktır. Yine mevcut uygulamada emekli aylığı bağlama oranı devlet memurları için en fazla % 100 iken bu oran da yeni düzenleme ile düşürülerek % 90 olarak belirlenmiştir. 16

17 Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan Belediye Başkanlarının Ek Göstergesi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı d) Kadroları bu sınıfa dahil olup da; yukarıda sayılanlar dışında kalanlar (1 inci derecenin kademelerinden aylık alanlar için Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aynı görev unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarından düşük olmamak üzere) Derece Ek Gösterge 1/

18 İlk Defa 4/1-c Sigortalısı Olan Belediye Başkanlarının Ek Göstergeleri Derece Ek Gösterge Büyükşehir Belediye Başkanları ¼ Diğer Belediye Başkanları

19 Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan Belediye Başkanlarına Ödenen Makam, Temsil ve Görev Tazminatları Seçimle Gelen Başkanlar Makam Tazminatı Göstergesi Temsil Tazminatı Göstergesi Görev Tazminatı Göstergesi Büyükşehir Belediye Başkanları İl Belediye Başkanları İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanları Diğerleri (Belde Başkanları)

20 Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan Belediye Başkanlarına Ödenen Tazminat Tutarları (TL) ( ) Belediye Başkanlığı Makam Tazminatı Temsil/Görev Tazminatı Büyükşehir Belediye Başkanları 555, ,24 İl Belediye Başkanları 475, ,62 İlçe Belediye Başkanları 237,92 713,77 İlk Kademe Belediye Başkanları* 237,92 713,77 Diğer Belediye Başkanları 118,96 594,81 (*) İlk kademe belediye başkanları, 5434 sayılı Kanunun Ek 68 inci maddesine, 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle eklenen fıkra hükmü gereğince, tarihinden itibaren ilçe belediye başkanları ile aynı düzeyde makam tazminatından yararlandırılmaktadırlar. 20

21 Belediye Başkanları İçin Makam Tazminatında Özel Durum Makam ve temsil veya görev tazminatlarının tamamı 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli olanlara bu tazminatlardan aylık bağlama oranı da dahil olmak üzere hiçbir kesinti yapılmaksızın emekli aylığı ile birlikte ödenmektedir. İlk defa 4/1-c sigortalısı olan belediye başkanlarından sadece büyükşehir belediye başkanlarının makam ve bu tazminata bağlı ödenen temsil tazminatı bulunmakta ve bu tazminatları prime esas kazançlarına dahil edildikten sonra aylık bağlama oranları da dikkate alınarak yaşlılık aylıkları hesaplanacağından aylık bağlama oranlarının yüz rakamına tamamlanmasında kalan kısmı kadar kayıpları olacaktır. İlk defa 4/1-c sigortalısı olan diğer belediye başkanlarının prime esas kazançları 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine göre belirlenmekte ve bu kapsamda emsal gösterilen unvanın makam tazminatı olmadığından emekli aylıklarında çok büyük bir düşüş olacaktır. 21

22 Görevde İken Emekli Olan Belediye Başkanlarına Yapılan Sosyal Güvenlik Ödemeleri Tazminat ödenmesi öngörülenlerden emekli iken belediye başkanlığı görevine devam edenlere temsil ve görev tazminatları ödenmemekte, emekli aylıkları ile birlikte sadece makam tazminatları ödenmektedir(5335 sk. md.30) sayılı Kanunun Ek 68 nci maddesi uyarınca temsil ve görev tazminatları yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev alanlara bu sürede ödenmemekte ve belediye başkanlığı görevi sona erince kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışmamak şartıyla ödenmeye başlamaktadır. 22

23 Belediye Başkanlığı Görevi Sona Erenlerin Emekli Sandığı İle Olan İlgi Devamı Belediye başkanlarından, bu görevleri sırasında emekliliğe hak kazanamayanlar görevleri sona erenlerin Emekli Sandığı ile ilgilenebilmeleri için yeniden bu Kanun hükümlerine göre iştirakçi olacak şekilde görev almaları şartı ile mümkün olmakta iken; 4505 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 5434 sayılı Kanuna eklenen iki madde ile (Ek 76. Madde ve Geçici 209. Madde) ile gerek 4505 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan tarihinden önce belediye başkanlığı görevi sona ermiş olanlara (başvuru tarihi ile sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgilerinin kesildiği tarih arasında geçen dönem için), gerekse tarihinden sonra görevleri sona ereceklere (SGK na yapacakları başvuru tarihini izleyen aybaşından itibaren) sosyal güvenlik bakımında 5434 sayılı Kanun hükümleriyle ilgi devamı sağlama hakkı tanınmıştır. 23

24 Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan ve Emekli Olmadan Görev Süresi Dolan Belediye Başkanlarının Emekli Sandığı İle İlgi Devamı Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunanlardan belediye başkanlığına seçilenler hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edileceğinden 5434 sayılı Kanunun Ek 76 ncı maddesi ile Emekli Sandığı ile ilgilendirilen belediye başkanlarına bu görevlerinin normal süresinde sona ermesinden sonra da istekleri halinde herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirmelerine imkân sağlanmıştır. 24

25 Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan ve Emekli Olmadan Görev Süresi Dolan Belediye Başkanlarının Emekli Sandığı İle İlgi Devamı Bu şekilde belediye başkanları yeniden Emekli Sandığına tabi kurumlarda görev alıp almadıklarına bakılmaksızın, SSK ya, Bağ- Kur a (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigorta sayılmayı gerektiren) veya 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesinde sayılan sandıklara tabi olarak çalışmaları veya herhangi bir kuruma tabi olmaksızın açıkta bulunmaları hallerinde de şartlar dahilinde Emekli Sandığıyla ilgilerinin devam ettirilmesi söz konusu olmuştur. En fazla bir defa vazgeçme hakları bulunmaktadır. Bu süreye emekli ikramiyesi ödenmemektedir. 25

26 Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan ve Emekli Olmadan Görev Süresi Dolan Belediye Başkanlarının Emekli Sandığı İle İlgi Devamı 4505 sayılı Kanun ile yapılan ilgi devamı düzenlemesi özellikle Emekli Sandığına tabi hizmeti bulunan belediye başkanlarına emeklilik için öngörülen hizmet ve yaşın Emekli Sandığına tabi olarak tamamlanması suretiyle Emekli Sandığınca aylık bağlanmasına imkan vermiştir. İlk defa 4/1-c sigortalısı olan belediye başkanlarının ilgi devamı hakkı bulunmamaktadır. 26

27 SSK veya Bağ-Kur Kapsamında İken Belediye Başkanlığına Seçilenlerin Sigortalılığı 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmakla birlikte son defa SSK veya Bağ-Kur a tabi çalışmakta iken belediye başkanlığına seçilenlerden sigortalılıklarını 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında devam ettirenlerden 2008 yılı Ekim ayı başında da görevde bulunanlar durumlarına göre 4/1-a veya 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmışlardır. Bunlardan 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 4/1-a veya 4/1-b kapsamındaki sigortalılıklarını sona erdirenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren, sigortalılıklarını sona erdirmeyenlerin ise taleplerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihten itibaren ilk defa 4/1-c sigortalısı sayılmışlardır. Bunlardan, 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar hakkında, 5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmıştır. 27

28 Belediye Başkanlarının Emekliye Sevk Onayları 5510 sayılı Kanunun 48 nci maddesi gereğince belediye başkanlarının emekliliği belediye encümeninin onayı ile tekemmül etmektedir. Bu hüküm gereğince Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunan veya ilk defa 4/1-c sigortalısı olan belediye başkanları için aynı işlem yapılmaktadır. Bu düzenleme özellikle belediye başkanı iken emekli olanlara emeklilik ikramiyesinin ödenmesi açısından belediyelere mali bir yük getirmektedir. 28

29 Emeklilikte belgeler (SGK Başkanlığının 24 Mart 2011 tarihli 2011/32 sayılı Genelgesi) 1. Emeklilik talep dilekçesi 2. Emekliye sevk encümen kararı (Fotoğraflı) 3. Emekliye sevk onay formu (Hizmet belgesi-fotoğraflı) 4. Vesikalık fotoğraf 5. Öğrenim diploması fotokopisi (sigortalı olduktan sonra öğrenim değişikliği varsa o eklenecek) 6. Maaş ve adres bildirimi 7. Askerlik belgeleri 8. SGK kayıtları 9. İcmal bordroları -keseneklerin ödenmiş olması- 29

30 Emeklilik İkramiyesi Hesabı ve Ödenmesi Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunan belediye başkanlarına emeklilik ikramiyeleri 5434 sayılı Kanunun 89. maddesine, ilk defa 4/1-c sigortalısı olanların ise aynı kanunun Ek 82 nci maddesine göre ödenmektedir. Bütün belediye başkalarına ödenecek ikramiyenin hesabı 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre yapılmaktadır. Anılan düzenleme ile genel olarak, emekli olanlara her tam hizmet yılı için emeklilik keseneğine esas aylıklarının bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmektedir. Ödenen ikramiye onayı veren kurum tarafından en çok iki ay içinde faturası karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmektedir. (30 yılı geçmemek üzere şartı Anayasa mahkemesince iptal edilmiştir.) 30

31 2008 Yılı Ekim Ayı Başından Önce Sigortalılığı/İştirakçiliği Bulunanlardan Emekli İken Belediye Başkanı Olanların Sigortalılığı Ayrıca, gerek 5272 sayılı Kanun gerekse 5393 sayılı kanunda tarihinden önceki dönemlerde ve dolayısıyla tarihinden önce emekli aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilenlerin ilgi devamı kurmalarına imkan tanıyan bir geçici madde bulunmaması nedeniyle yalnızca tarihinde ve sonrasında emekli aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilen veya atananların Emekli Sandığı ile ilgi devamı kurma hakları bulunmaktadır sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile de emekli iken belediye başkanlığına seçilenlere istekleri halinde aylıklarını kestirerek 4/1-c sigortalısı olarak ilgilendirilme hakkı verilmiştir. Ancak bu hakkın kullanılmasında yeni emeklilik şartlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 31

32 2008 Yılı Ekim Ayı Başından Önce Sigortalılığı/İştirakçiliği Bulunanlardan Emekli İken Belediye Başkanı Olanların Sigortalılığı 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlar ile 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak olanlardan belediye başkanlığına seçilenlerin, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4/1- c sigortalısı olmak istemeleri halinde, emekli aylıkları kesilmek suretiyle dilekçelerinin SGK kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aybaşından itibaren sigortalı olmaktadırlar. Bunlardan da daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır. 32

33 SSK veya Bağ-Kur Emeklisi Olan ve 2008 Yılı Ekim Ayından Önce Belediye Başkanlığı Yapmış Olanlara Yapılan Ödemeler 2008 yılı Ekim ayından önce seçimler neticesinde belediye başkanlığı yapanlardan SSK ve Bağ-Kur dan emekli olanlara Emekli Sandığında aranan emeklilik şartlarını taşıyanlara (genel olarak 25 fiili hizmet yılı ve yaş veya 15 yıl, 61 yaş) Emekli Sandığından emekli emsali belediye başkanının almakta olduğu makam tazminatı ve buna bağlı olarak ödenen temsil veya görev tazminatı tutarı, almakta oldukları emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilâve edilmek suretiyle ödenmektedir. Belediye başkanlarından vefat edenlerin hak sahiplerine de aynı şartlarla sözü edilen ödemeler hisseleri oranında ölüm aylıklarına eklenmek suretiyle ödenmektedir. Emekli Sandığında aranan emeklilik şartlarını taşımadan emekli olan belediye başkanlarına ise bu şartları tamamlamaları halinde tazminatlar ödenmektedir. 33

34 5393 sayılı Belediye Kanununun 44 ve 45 inci maddeleri uyarınca, Belediye Başkanlarının ölüm, hastalık, istifa ve benzeri sebeplerle görevden ayrılmaları halinde, yerine seçilecek Belediye Başkanı Belediye Meclisi Üyeleri arasından ve gizli oyla seçileceği ve görev süresinin yerine seçildiği Belediye Başkanının görev süresi ile sınırlı olduğuna yönelik düzenleme dikkate alındığında, bu usulle seçilen Belediye Başkanları seçimle göreve gelmiş Belediye Başkanı olarak değerlendirilmekte bunlarda belediye başkanlarının tabi olduğu haklardan yararlanmaktadırlar. 34

35 SSK veya Bağ-Kur Emeklisi Olan ve 2008 Yılı Ekim Ayından Önce Belediye Başkanlığı Yapmış Olanların Tazminatlara Hak Kazanma Koşulları Ortak Şartlar; Seçimle göreve gelmiş ve görevlerini en az iki yıl sürdürmüş olmak. Yaşlılık Aylığı Bağlanan veya Bağlanacak Olanlar İçin: Kadın 58, erkek 60 yaş ve 9000 gün veya kadın/erkek 61 yaş ve 5400 gün şartlarını yerine getirmek. Malul Aylığı Bağlanan veya Bağlanacak Olanlar İçin: Ortak şartlar ve SSK veya Bağ-Kur dan emekli olmak yeterlidir. Yaş/hizmet şartları aranmamaktadır. Ölüm Aylığı Bağlanan veya Bağlanacak Olan Hak Sahipleri İçin: Belediye başkanlığı görevi sona erdikten sonra vefat edenler için ortak şartlar ile Bağ-Kur lular için 5 yıl hizmet SSK lılar için 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim gereklidir. Belediye başkanı iken vefat edenlerde iki yıl şartı aranmamakta dul ve 35 yetimlerine aylık bağlanmış olması yeterli olmaktadır.

36 2008 Yılı Ekim Ayından Önce Seçimler Neticesinde Belediye Başkanlığı Yapmış SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ödenen Tazminatlar Belediye Başkanlığı Makam Tazminatı Temsil/Görev Tazminatı Büyükşehir Belediye Başkanları 555, ,24 İl Belediye Başkanları 475, ,62 İlçe Belediye Başkanları 237,92 713,77 İlk Kademe Belediye Başkanları* 237,92 713,77 Diğer Belediye Başkanları 118,96 594,81 (*) İlk kademe belediye başkanları, 5434 sayılı Kanunun Ek 68 inci maddesine, 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle eklenen fıkra hükmü gereğince, tarihinden itibaren ilçe belediye başkanları ile aynı düzeyde makam tazminatından yararlandırılmaktadırlar. 36

37 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Sayılan Sandıklarından Aylık Alanlara Tazminat Ödenmesi 5510 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında düzenlenen hakların (makam tazminatı ve buna bağlı olarak ödenen görev veya temsil tazminatı) sadece sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile sınırlı olduğu, sosyal güvenlik açısından sandıklara tabi olanların sigorta primlerine ve emekli aylıklarına ilişkin işlemlerin sosyal güvenlik kanunundan ziyade sandık tüzüğü (vakıf senedi) hükümlerine göre yürütüldüğü dikkate alındığında, 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş olan sandıklardan emekli aylığı almakta olanlar söz konusu fıkra kapsamında değerlendirilmemektedirler. 37

38 Belediyenin Son Durumuna Göre Tazminat Ödemesi Belediye başkanlarına ödenecek tazminat tutarlarının belirlenmesinde, belediye başkanlığı yaptıkları dönemdeki belediyenin son durumu esas alınmaktadır. Örneğin, sigortalı belde belediye başkanlığı yapmakta iken belde ilçe olmuşsa, kişiye ilçe belediye başkanlarına ödenmesi gereken tazminat tutarı ödenmektedir. Ancak, belediye başkanlığı yapılan dönemde belediye iken daha sonra bu kapsamdan çıkan yerler için belediye başkanlığı yapılan dönemdeki durum esas alınacaktır. 38

39 2008 Yılı Ekim Ayı Başından Önce İştirakçiliği/Sigortalılığı Bulunan Belediye Başkanlarına Birleştirilen Çalışma Süreleriyle Aylık Bağlanması 2829 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirmesi yapılanlara son yedi yıllık çalışma günü süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinin geçtiği son kurumca kendi mevzuatına göre emekli aylığı bağlanmaktadır. Maluliyet, ölüm, 5434 sayılı Kanuna göre yaş haddinden resen emekliye ayrılma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumunun kanunla değiştirilmesi hallerinde son yedi yıl fiili hizmet sürelerine bakılmaksızın hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca kendi mevzuatına göre aylık bağlanmaktadır. Bu kapsamda belediye başkanı iken vefat edenlerde de son 7 yıla bakılmamaktadır. 39

40 İlk Defa 5510 sayılı Kanuna Göre Sigortalı Olan Belediye Başkanlarına Birleştirilen Çalışma Süreleriyle Aylık Bağlanması İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olanlardan birden fazla sigortalılık haline tabi olarak çalışması olanlara yaşlılık aylığı bağlanmasında en fazla çalışmanın geçtiği sigortalılık hali esas alınmaktadır. Toplam hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınmaktadır. Ayrıca malûllük veya ölüm halleri ile yaş haddinden resen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiştirilmesi durumunda da yine son sigortalılık hali esas alınarak aylık bağlanmaktadır. Bu kapsamda ilk defa 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı olan farklı statülerde çalışması olan belediye başkanları görevde iken emekliye ayrılmaları halinde toplam çalışma sürelerine bakılmaksızın son defa tabi oldukları 4/1-c sigortalılık statüsünden emekliye ayrılmaktadır. 40

41 Belediye Başkanlarının Adaylık İçin Açıkta Geçen Sürelerinin Borçlanması Belediye seçimleri için görevlerinden ayrılanların seçilmeleri veya seçilememeleri veya listelerde yer almamaları nedeniyle açıkta geçen sürelerinin borçlandırılmasına 5510 sayılı Kanunun 41 nci maddesinde yer verilmiştir. Ancak 2008 yılı Ekim ayından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetleri olanlar ve bunların hak sahiplerince yapılacak borçlanma taleplerinde 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacağından, bu dönemde belediye seçimleri için görevlerinden ayrılanlar hakkında eskiden olduğu gibi 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaktadır. İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre 4/1-c sigortalısı olanların ise borçlanma işlemleri 5510 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre yapılmaktadır. 41

42 BORÇ MİKTARI ÖRNEĞİ Kamu görevlisi olarak çalışan 4 yıllık üniversite mezunu Emekli Sandığı iştirakçiliği olan bir belediye başkanı kayıtlara tarihinde geçen dilekçesi ile seçimler için istifa etmesi nedeniyle açıkta geçen süresini borçlanmak isterse bir aylık borç miktarı 573,11 TL olacaktır. Aynı kişinin yeni sistemde borçlanmasında ise; borçlanma miktarını prime esas günlük kazanç alt sınırından yapmak istediği düşünülerek, borç miktarı şöyle olacaktır tarihinde geçerli brüt asgari ücret 1.201,50 TL dir. Bir aylık borçlanma Miktarı 1.201,50 TL X %32 = 384,48 TL olacaktır. Bu hesap asgari ücret üzerinden en az tutar olarak hesaplanmış olup, kişiler talep tarihinde belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları(alt sınırın 6,5 katı) arasında olmak üzere günlük kazancı kendileri belirleyebileceklerdir. Aylık 384,48 TL ile 2.499,12 TL arasında borçlanma yatırılabilir. Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunanlardan borçlanma yapanlar talep tarihinden itibaren altı ay istekle emekliye ayrılamamaktadırlar. İlk defa 4/1-c sigortalısı olanlar ise borç tutarını ödedikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli olabilirler.

43 Belediye Başkanlarının Emekli Aylıklarının Kesilmesini Gerektiren Haller 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanan emekli aylığının kesilmesini gerektiren haller bu Kanunun 99 ve ek 11 inci maddeleri ile belirlenmiştir. 99 uncu maddeye göre; emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilmek, Ek 11 inci maddeye göre; T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile bunların Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işyerlerinde emekliliğe tabi olmayan ücretli, geçici kadrolu veya yevmiyeli hizmetlere tayin edilmek, emekli aylıklarının kesilmesinin gerektiren haller olarak belirlenmiştir. 43

44 Ayrıca, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca; Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılan veya görev yapanların emeklilik veya yaşlılık aylıklarının kesilmesi gerekmektedir. 44

45 EMEKLİ İKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SEÇİLENLER 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan; Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, hükmü uyarınca emekli aylığı almakta iken belediye başkanlığına seçilenlerin söz konusu aylıkları, ilgililerin ilgi devamı sağlama yönünde talepleri olmaması halinde kesilmeksizin ödenmeye devam edilmektedir. 45

46 Vazife Malullüğü Vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malûl sayılır. Malullük, vazife malullüğü sayılan hallerden herhangi birinde doğmuş olursa, buna vazife malûllüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malûlü denir. 46

47 Vazife Malullüğü Sayılan Haller Maluliyet Sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada Sigortalıların vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken İdarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında İşyerinde meydana gelen kazada Olursa vazife malulü sayılır. 47

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz

Detaylı

Kamu Görevlilerin Emekliliği

Kamu Görevlilerin Emekliliği Kamu Görevlilerin Emekliliği 02 GİRİŞ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu, aylık ücretlerini ayın 1 inde ödeyen kurumlarda göreve başlayanlar hakkında 01 Ekim 2008, aylık ücretlerini

Detaylı

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,

d) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına, 5815 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA TABĐ OLARAK GEÇEN HĐZMETLERĐN BĐRLEŞTĐRĐLMESĐ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 5815 SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/5/1983 Sayı : 18059 Yayımlandığı

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/67 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.00.00/338 25/05/2010 Konu : Malullük Aylığı Bağlanması ve Kesilmesi İşlemleri. G E N E L G E 2010/67 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin

Detaylı

SÜREKLİ İŞ ÖREMEZLİK GELİRİ İLE MALULİYET AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA BAĞLANIR?

SÜREKLİ İŞ ÖREMEZLİK GELİRİ İLE MALULİYET AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA BAĞLANIR? SÜREKLİ İŞ ÖREMEZLİK GELİRİ İLE MALULİYET AYLIĞI HANGİ DURUMLARDA BAĞLANIR? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Maluliyet aylığı ve iş göremezlik geliri için hangi koşulları sağlamam gerekli, belli bir oranda raporum

Detaylı

Sigortalılık süresinin baģlangıcı:

Sigortalılık süresinin baģlangıcı: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA TABĠ OLARAK GEÇEN HĠZMETLERĠN BĠRLEġTĠRĠLMES HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2829 Kabul Tarihi : 24/5/1983 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 27/5/1983 Sayı: 18059 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

684 sayılı KHK uygulamaları hk.

684 sayılı KHK uygulamaları hk. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 2017/4 Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 684 sayılı KHK uygulamaları hk. 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAKAM VE GÖREV TAZMİNATLARI

BELEDİYE BAŞKANLARININ MAKAM VE GÖREV TAZMİNATLARI BELEDİYE BAŞKANLARININ MAKAM VE GÖREV TAZMİNATLARI Mehmet DÖNMEZ Mihder Genel Başkanı İnş. Müh. Emekli Belediye Başkanı mehmet@mehmetdonmez.com Sayın Okuyucular 3 dönem belediye başkanlığı yapmış ve belediye

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENEL YAZI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999-010-E.3950253 19/07/2016 Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2016/Temmuz Artışları GENEL

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/891 28/10/2014 Konu: 6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2014/29 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır.

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır. Giriş Öteden beri var olan Askerlik Borçlanması, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Sigortalının borçlanabileceği süreler başlıklı 41.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Güvenlik Destek Primi Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında hiç şüphesiz Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi gelmekte. Peki Sosyal Güvenlik Destek Primini kimler öder? İşte 14 soru

Detaylı

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları

Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Esnaflarda Mamülen Emeklilik Şartları Perşembe, 26 Eylül 2013 13:01 Esnaf ve Sanatkarın talebi üzerine SGK ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek

Detaylı

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR.

5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR. 5510 SAYILI KANUNA GÖRE 4 (a) 4 (b) ve 4 (c) SİGORTALILARININ MALULLÜK HALİ İLE MALULLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR Yunus YELMEN * I-Giriş: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre malullük sigortası,

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2013/03 KAYSERİ Konu : 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 11/01/2013 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari

Detaylı

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Ramazan YILDIZ İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜ 6385 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GSS KANUNU İLE

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

MEMURİYETTE GEÇEN SÜRELERE İKRAMİYE ÖDENMESİNDE SON NOKTA

MEMURİYETTE GEÇEN SÜRELERE İKRAMİYE ÖDENMESİNDE SON NOKTA MEMURİYETTE GEÇEN SÜRELERE İKRAMİYE ÖDENMESİNDE SON NOKTA Cevdet CEYLAN * I- GİRİŞ Bir süre memuriyet hizmetinde bulunduktan sonra bu görevinden ayrılan ve farklı sigortalılık statülerine (SSK/Bağ-Kur)

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 09.11.2015/19-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile İşveren Uygulama Tebliği nde yer alan e-sigorta uygulamasına başvuru, aylıksız izinli sayılan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM T.C. EMEKLİ SANDIĞI MEVZUATI AÇIKLAMAYA TABİ TUTULAN HÜKÜMLER Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ 9-10 EMEKLİLİK

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

Memur Emeklilerine Gelen Seyyanen Zamdan Sonra Emekli Memurlar ile Dul ve Yetimlerinin Yeni Taban

Memur Emeklilerine Gelen Seyyanen Zamdan Sonra Emekli Memurlar ile Dul ve Yetimlerinin Yeni Taban Ekim 2008 ayından önce bir şekilde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olmuş memurlara eski memur, ilk defa Ekim 2008 ayından sonra memuriyete atanmış memurlara ise yeni memur diyoruz. Eski memur

Detaylı

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk.

Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. Sirküler No : 2015/66 Sirküler Tarihi : 09.11.2015 Konu : İşveren Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Hk. 1 Eylül 2012 tarih ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği'nde 8 Kasım

Detaylı

İÇİNDEKİLER BELEDİYECİNİN EL KİTABI

İÇİNDEKİLER BELEDİYECİNİN EL KİTABI 4 İÇİNDEKİLER BELEDİYECİNİN EL KİTABI ÖNSÖZ....24 1- MEMUR VE İŞÇİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN VERİLMESİ... 27 1-1- İşçilerin İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi... 27 1-2- MEMURLARIN

Detaylı

Belediyesi Başkan Danışmanlarının Sosyal Güvenliği

Belediyesi Başkan Danışmanlarının Sosyal Güvenliği Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB, Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com 1. GİRİŞ Belediyelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memurlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında

Detaylı

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

I-İLGİLİ MEVZUAT 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi; 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesi;

I-İLGİLİ MEVZUAT 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi; 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesi; ANAYASA MAHKEMESİ MEMURİYET HİZMETİ OLAN ANCAK MEMURLUKTAN EMEKLİ OLMAYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİNE ENGEL KANUN HÜKMÜNÜ YİNE İPTAL ETTİ BUNDAN SONRA KİMLERE İKRAMİYE ÖDENECEK Mehmet UZUN GİRİŞ Sosyal Güvenlik

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 98547999/741 22/06/2013 Konu : 4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları. GENELGE 2013/26 Bilindiği üzere, 8/3/2012 tarihli 28227 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1/3/2012

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 65003657/909 14/12/2016 Konu : 6745 Sayılı Kanun gereğince 2012/2 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2016/29 7/9/2016 tarihli

Detaylı

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK Tüm Yönleriyle Belediye Başkanlarının Özlük Hakları (Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com Emeklilik ve Diğer Hakları) Bilindiği

Detaylı

Sigortalı Tescil İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular

Sigortalı Tescil İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular Sigortalı Tescil İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular 1. Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan sigortalıların, aynı Kanunun 9 uncu

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI

/ ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN SİGORTALIYA İLİŞKİN KANUNDA ÖNGÖRÜLEN KOŞULLARIN ARANMAMASI 05.11.2014/5-1 SOMA DA MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLERİN HAK SAHİPLERİNE AYLIK/GELİR BAĞLANMA USULÜNE YÖNELİK 2014/29 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 10/9/2014 tarihli ve 6552

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi :

Kanun No Kabul Tarihi : SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU, ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU İLE TARIMDA

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir.

Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak. arasında geçen süredir. SİGORTALILIK SÜRESİ Ölüm sigortasında sigortalılık süresi sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile ölüm tarihi arasında geçen süredir.(5510

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama

Temsil Tazminatı. I-Genel Açıklama Temsil Tazminatı I-Genel Açıklama Temsil tazminatı, 12 Şubat 2000 tarih ve 23962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 3959 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-13628405/559 Konu : Hizmet Borçlanma İşlemleri. 16/9/2010 G E N E L G E 2010/106 1- GENEL AÇIKLAMA 5510 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik olarak Sosyal Sigorta İşlemleri

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI

ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ASTSUBAY KADROSUNA ATANAN VEYA FİİLEN BÖYLE BİR KADRODA GÖREV YAPAN PERSONELİN MALİ HAKLARI ÖZET : Gerek 657 sayılı kanun ve gerek 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddeleri ve Anayasamızda

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 22.2.2005 Tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair (İl Genel Meclisi Üyelerinin Huzur Haklarının Artırılması ve İl Genel Meclisi

Detaylı

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa

5073 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu İle Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal

Detaylı

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31

SSK TABAN VE TAVAN TUTARLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/31 1 İstanbul, 28.01.2004 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR KANUNU SOSYAL SİGORTALAR KANUNU Kanun Numarası : 506 Kabul Tarihi : 17/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29, 30, 31/7/1964-1/8/1964 Sayı : 11766-11779 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2827

Detaylı