T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program)"

Transkript

1 T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) 1. YIL - 1. Yarıyıl MAT 111 Matematik I Gerçel sayılar. Fonksiyonlar, fonksiyonların grafiği. Limit ve süreklilik. Türevleme, zincir kuralı, kapalı türevleme. Türevin uygulamaları, ortalama değer teoremi, interdeterminant formlar, eğri çizimi. G.B. Thomas, M.D. Weir, J. Hass, F.R. Giardona, (2004), Thomas Calculus, 11. Baskı, Addison Wesley. BLG 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarlar ve temel kavramlar, internet ve servis sağlayıcılar, bilgisayar donanımı, sistem birimi, giriş çıkış cihazları, depolama, bilgisayar yazılımı, sistem yazılımı ve uygulama yazılımı, bilgisayar haberleşmesi ve ağlar, veri tabanı sistemleri, bilgi sistemlerinin gelişimi, microsoft word, excel ve power point uygulamaları hakkında bilgi verilecektir. H. Üçüncü, (2005), Windows XP ve Office 2003 Uygulamalı Bilgisayar Eğitim Kitabı, Alfa Yayıncılık. FIZ 111 Fizik I Vektörler, kinematik, Newton ın hareket yasaları, iş ve enerji, Enerjinin korunumu, Doğrusal momentum ve korunumu, Katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, Açısal momentum ve korunumu. J.Walker, (2007), Fundamentals of Physics, 8. Baskı, Wiley. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I Birinci Dünya savaşı sonunda işgale uğrayan Anadolu'nun kurtarılması için kongreleri de içine alan ve çok zor şartlarda başarılan "Ulusal Kurtuluş Mücadelesi", TBMM'nin açılmasıyla yönetimin tek elden yürütülerek "Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın silahlı eylem dönemi olan "İstiklal Savaşı'nın tüm olanaksızlıklara rağmen kazanılması ve Türk Devrimi için gerekli zeminin hazırlanmasıdır. Ders Kitapları: M. Kılıç, (2009), Savaş Çöküş ve Mütareke Yılları, Okan Üniversitesi M. Kılıç, (2008), Cumhuriyet Yolunun Kilometre Taşları, Okan Üniversitesi M. Kılıç (2008), Ulusal Bağımsızlık Savaşı ve Türk Devrimi CD-ROM formatında, Okan Üniversitesi. TRD 101 Türk Dili I Dil nedir? Dilin ulus yaşamındaki yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi. Dilbilgisinin tanımı, işlevi ve bölümleri. Sesbilgisi; Türkçenin sesleri ve ses özellikleri. Biçimbilgisi; Türkçenin biçimsel özellikleri ( kökler- ekler). Sözcükler ve söz öbekleri. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler; konu, bakış açısı, düşünce, ana ve yardımcı düşünceler, paragraf, düşünsel düzen. Yazılı anlatım; paragraf, içeriği ve türleri ( giriş, gelişme ve sonuç paragrafları). Anlatım biçimleri; açıklayıcı, betimleyici, tartışmacı, öyküleyici anlatım. Yazılı anlatım; dilekçe yazma; alıntı yapma, dipnot ve kaynakça yazma. Sözlü anlatım; konuşma ve konuşma türleri (hazırlıklı konuşma, açıkoturum ve tartışma ilkeleri). Edebiyat türleri; sanatsal (şiir, öykü, roman, tiyatro) ve düşünsel ( makale, fıkra, deneme, eleştiri, röportaj...). Edebiyat ve/veya düşünce dünyasıyla ilgili yapıtların okunup incelenmesi. Kurgulayıcı bir metni ( öykü, roman, tiyatro) inceleme Y. ÇOTUKSÖKEN, (2006), Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayınları.

2 END 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş Mühendisliğe genel bir bakış, mühendislik fonksiyonları, temel mühendislik disiplinleri. Endüstri Mühendisliğinin ortaya çıkışı ve gelişimi, tanımı, ilgi alanları, ilişkili olduğu diğer disiplinler. Temel kavramlar: sistem, işletme, işletme fonksiyonları, karar verme süreci, verimlilik, ürün yaşam çevrimleri, ürün tasarımı, süreç tipleri, tesis yer seçimi ve tesis yerleştirmesi, üretim planlama ve kontrol, üretim sistemlerinin otomasyonu, iş etüdü, toplam kalite yönetimi, yöneylem araştırması. Turner, W. C., Mize, J.H., Case, K.E., (1987), Introduction to Industrial and Systems Engineering, 2nd.edition, Prentice-Hall. 1. YIL 2. yarıyıl MAT 112 Matematik II İntegral, integral hesabının temel teoremi. Belirli integral uygulamaları, eğrilerin arasındaki alanların hesaplanması, hacim hesapları, düzlem eğrilerinin uzunlukları, yüzeylerin dönmesi sonucu oluşan alanlar. Transandantal fonksiyonlar; üstel fonksiyonlar, logaritmik, hiperbolik fonksiyonlar. İntegral teknikleri. G.B. Thomas, M.D. Weir, J. Hass, F.R. Giardona, (2004), Thomas Calculus, 11th edition, Addison Wesley. BIL 102 Bilgisayar Programlama C programlama dili: değişkenler, döngüler, karar verme teknikleri, diziler, çok boyutlu diziler, pointerlar (göstergeçler), struct (yapılar), dosyalama işlemleri. C++ programlama diline giriş. C ile C++ arasındaki temel farklar. Dale, N., Headington, M.R., Chip Weems, (1999), Programming and Problem Solving with C++, Jones and Bartlett Publishers. FIZ 112 Fizik II Yük ve madde, elektrik alan, Gauss yasası, elektrostatik potansiyel, kapasite, akım ve direnç electromotor kuvveti ve devreleri, manyetik alan, Amper yasası, Faraday yasası, indüktans, maddenin manyetik özellikleri. J.Walker, (2007), Fundamentals of Physics, 8th edition, Wiley. ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II Lozan Barış Antlaşması ile elde edilen başarının, Cumhuriyetin ilanı ile modern bir devlete dönüştürülmesi, bu devlete Atatürk İlkeleri ile çağdaş ve gelişmeye elverişli bir kimlik kazandırılması, bunu takip eden devrimlerle Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin beleklere tam olarak yerleştirilmesi, böylece gençlerimizin kendilerine ve ülkeye yönelik her türlü tehlikelere karşı bilinçli ve dayanıklı kılınmasıdır. Ders Kitapları: M. Kılıç, (2009), Savaş Çöküş ve Mütareke Yılları, Okan Üniversitesi M. Kılıç, (2008), Cumhuriyet Yolunun Kilometre Taşları, Okan Üniversitesi

3 M. Kılıç (2008), Ulusal Bağımsızlık Savaşı ve Türk Devrimi CD-ROM formatında, Okan Üniversitesi TRD 102 Türk Dili-II Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türklerin kullandığı abeceler. Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türk dilinin lehçeleri. Türkçe' nin sözdizimi özellikleri, tümce çözümleme çalışmaları. Kökenbilim, Anlambilim I ( temel anlam, yan anlam) ve Anlam Olayları ( anlam daralması, anlam genişlemesi, anlam kayması), Sözcüklerin anlam ilişkileri. Anlambilim II; benzetmeler, aktarmalar (ad aktarması, deyim aktarması) sözcükler, deyimler, atasözleri, kalıpsözler ve terimler. Anlatım (dil) yanlışları ve uygulamalar. Sözlü anlatım; konuşma ve konuşma türleri (açıkoturum, tartışma ilkeleri). Yazılı anlatım; iş mektubu, tutanak, rapor ve haber yazma teknikleri. Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları; tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme... Edebiyat türleri; sanatsal ( şiir, öykü, roman, tiyatro) ve düşünsel ( makale, fıkra, deneme, eleştiri, gezi, yaşamöyküsü, anı, mektup...). Edebiyat ve düşünce dünyasından seçilmiş örnek metinlerin okunup incelenmesi. Bilimsel bir metin inceleme Y. ÇOTUKSÖKEN, (2006), Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayınları. EKO 152 Ekonomi İktisat Biliminin Tanımı/ İktisadın Temel Kavramları/ Fiyat Teorisine Giris/ TalepFonksiyonu/ Arz Fonksiyonu/Piyasa Türleri/İşletme Ekonomisine yönelik kavramsal açıklamalar/ İşletmelerde rasyonellik ilkeleri/ İşletmelerin kurulması ve kurulus yeri secimi/ İşletmelerde kuruluş analizleri ve planlama teknikleri E. Manisalı, (2006), İktisada Giriş, Der Yayınları. 2. YIL 3. yarıyıl END 203 Maliyet Yönetimi Genel muhasebeye giriş, maliyet kavramı ve maliyet türleri, maliyet muhasebesi, maliyet analizinin amaçları, birleşik imalatta maliyet, standart maliyet hesabı, kâr fonksiyonu, kârlılık analizi. Büyükmirza, K., (2000), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, 8. Baskı, Barış yayınevi. END 205 Malzeme Bilimi Malzemenin tanımı, malzemelerin atom yapısı, malzemelerin sınıflandırılması, metaller, plastikler, seramikler, kompozitler. Korozyonun tanımı, korozyon türleri, korozyondan kaçınma yöntemleri, tahribat, malzeme testleri: tahribatlı testler, tahribatsız testler, mühendislikte malzemelerin önemi ve malzeme seçim kriterleri, malzeme taşıma sistemleri, depolama. W. F. Smith, J. Hashemi (2006), Foundations of Material Science and Engineering, Mcgraw-Hill L.H.Van Vlack, (1989). Elements of Materials Science and Engineering, Wesley. END 209 Endüstride Veri Tabanı Yönetimi Temel kavramlar, Ms Access programına giriş, veri tabanı oluşturma, tablo oluşturmak, alan ve kayıt kavramları, tablo ve ilişkilerinin belirlenmesi, ilişkisel tasarım, tabloya kayıt eklemek, değiştirmek ve silmek, kaydedilen kayıtların sıralanması, sihirbaz kullanarak form ve rapor oluşturma, form ve alt

4 form oluşturmak, Access de hesap yapma, Visual Basic ortamında hesap yapma, ilişkisel veritabanı tanımı, SQL e giriş, temel SQL komutları, sorgu tipleri. Giesecke, E. Frederick et. al., (2000), Technical Drawing ( Eleventh Edition) Upper Saddle River, N.J.:Prentice Hall. MAT 211 Lineer Cebir Matrisler ve doğrusal denklem sistemleri. Determinantlar. Vektor uzayları. Doğrusal dönüşümler. Öz değerler (Eigenvalues). I.M. Gelfand, (1989), Lectures on Linear Algebra, Dover Publications. ELK 209 MATLAB/SIMULINK e Giriş MATLAB nedir? Matlab kullanıcı arayüzü. Değişkenler, temel aritmetik operatörler, özel karakterler ve Matlab in kullanışlı fonksiyonları, basit hesaplamalar, verilerin görselleştirilmesi ve grafiklerle gösterim, Matlable vektör ve matris hesapları. M-dosyalarının şarta bağlı yazımı döngüler ve fonksiyonlar. Veri ekleme çıkarma. Simulinkte benzetim ve modelleme. Blok diagramlarının kullanılması. Sönümlendirme blokları, kaynak blokları, lineer bloklar, nonlineer bloklar, kesikli bloklar ve bağlantı blokları. Uygulamalar ve örnekler. U. Arifoğlu, C. Kubat, (2003), Matlab ve Mühendislik Uygulamaları, Alfa Yayıncılık. W.J. Palm, (2005), İntroduction to Matlab 7 for Engineers, McGrawHill Edition. Seçmeli Üniversite Dersi 2. YIL 4. yarıyıl END 202 Mühendislik İstatistiği I Olasılık ve olasılık hesabı, rastgele değişkenler ve olasılık dağılımları, beklenen değer, varyans ve standart sapma, çarpıklık, basıklık, çok boyutlu dağılımlar, kovaryans ve korelasyon katsayısı, momentler-moment üreten fonksiyonlar-karakteristik fonksiyonlar, özel olasılık dağılımları (Düzgün, Normal, Binom, Hipergeometrik, Poisson), stokastik modeller ve stokastik süreçlere giriş. İstatistikte temel kavramlar, istatistik uygulama süreci, veri derleme yöntemleri, veri işleme, grafiksel araçlar, temel istatistiksel ölçütler, endüstriyel uygulamalar. D.C. Montgomery, G.C. Runger, (2006), Engineering Statistics, Wiley. END 204 Mühendislik Ekonomisi Mühendislik ekonomisine giriş, terminoloji ve nakit akış diyagramları. Faiz etmenleri ve kullanılışları. Nominal ve etkin faiz oranları ve sürekli iskontolama. Şimdiki değer ve kapitalize edilmiş maliyet analizi. Verim oranı (artış) analizi. Kazanç/Maliyet oranı analizi. Yenileme analizleri. Enflasyon-faiz ilişkileri. Amortisman. Tükenme. Vergi sonrası ekonomik analiz. Başabaş analizi. Bütçe kısıtları altında sermaye bütçeleme.

5 Fabrycky, W. J., Thuesen, G. J., (1998), Economic Decision Analysis, Prentice Hall. END 206 Üretim Teknolojileri Üretim teknolojisi kavramı, imalat süreçleri, döküm, kaynak, metalleri plastik şekillendirme yöntemleri, talaşlı şekillendirme yöntemleri. Seramiklerin şekillendirilmesi, plastikler ve kompozitler. S. Anık, (1999), İmal Usulleri, Birsen Yayınevi. M. Çiğdem, (1996), İmal Usulleri, Çağlayan Kitabevi. END 210 Bilgisayar Destekli Çizim Bilgisayar destekli tasarım (AutoCAD) kullanarak enstrümantal çizim, çok boyutlu projeksiyon, bölgesel görünüş, yardımcı ve dolaylı görünüş, boyutlama ve toleranslama, üç boyutlu taslaklama. McLeod, R., Schell, G. (2001), Management Information Systems, 8 th.ed., Prentice Hall, New Jersey. MAT 212 Diferansiyel Denklemler Diferansiyel denklemin tanımı, eğri aileleri. Birinci dereceden diferansiyel denklemler. Doğrusal diferansiyel denklemler. Homojen olmayan denklemler, belirlenemeyen katsayılar, parametrelerin değişimleri. Doğrusal denklemler sistemleri. Laplace dönüşümü. W. Ross, (1984) Differantial Equations 3rd edition, Wiley. 3. YIL 5. Yarıyıl END 301 Yöneylem Araştırması I Yöneylem araştırmasının tanımı ve temel kavramlar, adımları, matematiksel model türleri, karar verme süreci, doğrusal programlama ve doğrusal programlama modellerinin geliştirilmesi, grafik yöntem, simpleks yöntem, dual simpleks yöntem, dualite ve duyarlılık analizi. Taha H.A., Introduction to Operations Research. Çeviren ve Uyarlayanlar: Ş. Alp Baray, Şakir Esnaf, Yöneylem Araştırması, 6. Basımdan Çeviri, Literatür Yayınevi. END 303 Mühendislik İstatistiği II İstatistiksel çıkarım (istatistiksel analiz) ve önemi, örnekleme kuramı ve uygulamaları, istatistiksel kestirim yöntemleri, varsayım testleri ve endüstriyel uygulamaları, regresyon-varyans-kovaryans analizleri, çok değişkenli istatistiğe giriş. D.C. Montgomery, G.C. Runger, (2006), Engineering Statistics, Wiley. END 305 Üretim Planlama I Üretim sistemleri kavramları, üretim yönetimi sistemi ve alt sistemleri, üretim planlama faaliyetleri ve dönemsel sınıflandırması, talep tahmini kavramı ve teknikleri, toplu üretim planlama, ana üretim planlama, kapasite planlama, malzeme ihtiyaçları planlaması.

6 J. Heizer, B. Render,( 2000), Principles of Operations Management, Prentice Hall. END 307 İş Etüdü İş ve iş sistemi, işçi-işyeri-işgüvenliği, iş süreçleri ve süreç düzenleme, iş örneklemesi, zaman etüdü, metot etüdü, metot geliştirme, süreç verileri yönetimi, süreç değerlendirmede sayısal göstergeler. Meyers, F.E., Stewart, J.R., (2002), Motion and Time Study for Lean Manufacturing 3rd Edition,Prentice Hall. Seçmeli Bölüm Dersi Bu ders her dönem ilan edilir.. 3. YIL 6. Yarıyıl END 302 Yöneylem Araştırması II Ulaştırma ve atama problemleri, tamsayılı programlamanın tanımı, türleri ve dayandığı varsayımlar, tamsayılı programlamanın uygulandığı alanlar, tamsayılı programlama problemlerinin matematiksel modelinin kurulması, tamsayılı programlamada kullanılan özel kısıtlar, tamsayılı programlamanın çözüm yöntemleri, tamsayılı programlama ile ilgili örnekler. Taha H.A., Introduction to Operations Research. Çeviren ve Uyarlayanlar: Ş. Alp Baray, Şakir Esnaf, Yöneylem Araştırması, 6. Basımdan Çeviri, Literatür Yayınevi. END 304 Kalite Mühendisliği Kalite, kalite mühendisliği ve gelişimi, toplam kalite yönetimi sistemi, ISO9000 kalite yönetim sistemi, istatistiksel süreç kontrolu, kabul örneklemesi, kalite geliştirme süreçleri, kalite ekonomisi, güvenilirlik. V. E. Sower, (1999), Introduction to Quality Management and Engineering, Prentice Hall. END 306 Üretim Planlama II İş sıralama ve çizelgeleme, montaj hattı dengeleme, stok yönetimi, kurumsal kaynak planlama, tedarik zinciri yönetimi. J. Heizer, B. Render,( 2000), Principles of Operations Management, Prentice Hall. END 308 Benzetim Simülasyon kavramı, sistem simülasyonu, simülasyon modelleri, kesikli olay simülasyonu, rastlantısal sayıların üretimi, rastgele değişken ve olasılık dağılımı üretimi, çıktı analizi, simülasyon yazılım destekleri. A.M. Law, W.D. Kelton, (2000), Simulation Modelling and Analysis, McGraw Hill Inc.

7 Seçmeli Bölüm Dersi Bu ders her dönem ilan edilir. 4. YIL 7. Yarıyıl END 401 Bitirme Projesi I Bu derste öğrenciler, teknik bilgilerini ve uzmanlık yeteneklerini geliştirebilmeleri için endüstri mühendisliği alanından seçilen bir proje yapacaklardır. END 403 Üretim ve Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim kavramı ve yönetim faaliyetleri, işletmelerde yönetim düzeyleri, bilginin önemi, özellikleri ve organizasyonu, bilgisayar destekli bilgi sistemleri, bilgi sisteminin özellikleri, veri kaynakları yönetimi, temel bilgi sistemleri, işlevlere göre işletme bilgi sistemleri., sorumluluk düzeylerine göre bilgi sistemleri, bilgi yönetimi, yapay zekâ ve yönetim kararlarının desteklenmesi. K. Laudon, J. Laudon, (2009), Management Information Systems, Prentice Hall. END 405 Tesis Planlama Üretim sistemlerinin yapısı ve sınıflandırılması, üretim tasarımı, kapasite gereksinimlerinin planlanması, kesikli ve sürekli yerleşim modelleri, fabrika planlaması ve iş istasyonları tasarımı, grup teknolojisi ve hücresel tasarım, malzeme taşıma ve depolama sistemleri. Tompkins, White, Bozer, Frazelle, Tanchoco and Trevino. Facility Planning, Second Edition, John Wiley & Sons, END 407 Verimlilik Yönetimi Verimlilik ölçme ve analiz teknikleri, etkinlik, performans ölçümleri ve değerlendirmesi, verimlilik iyileştirme teknikleri. J. Prokopenko, Productivity Management. Çevirenler: O. Baykal, N. Atalay, E. Fidan, Verimlilik Yönetimi, MPM Yayın No: 476. Seçmeli Bölüm Dersi Seçmeli Üniversite Dersi

8 4. YIL 8. Yarıyıl END 402 Bitirme Projesi II Bu ders, END 401 dersinin devamı niteliğindedir. Bu derste öğrenciler, teknik bilgilerini ve uzmanlık yeteneklerini geliştirebilmeleri için endüstri mühendisliği alanından seçilen bir proje yapacaklardır. END 404 Üretim Sistemi Tasarımı Üretim yönetiminde sistem yaklaşımı uygulaması olarak bir üretim sisteminin bütün boyutlarıyla öğrenciler tarafından tasarımlanması hedeflenmektedir. Elsayed, E. A., and Baucher, T.O., (1994), Analysis and Control of Production Systems, Prentice Hall. HUK 482 İş ve İşletme Hukukunun Temelleri İş hukuku temel kavramları, iş hukukunun kaynakları, iş hukukunda işçi, işveren, işyeri ve işletme kavramları, hizmet sözleşmesi, hizmet sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, işin düzenlenmesi, sendika, toplu iş sözleşmesi, iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, grev ve lokavt. Demircioğlu, M. ve Centel, T. (2007). İş Hukuku, Beta Yayınları. Seçmeli Bölüm Dersi SEÇMELİ BÖLÜM DERSİ İÇERİKLERİ END 353 Ergonomi Ergonomi biliminin ilkeleri ve insan faktörü, ve bu ilkelerin endüstriyel sistemlerin tasarım ve yönetiminde uygulanmaları. İnsan performansı, insan-teknoloji etkileşimi, iş, iş ortamı ve ürün tasarımı, iş güvenliği ve iş sağlığı. B. Niebel, A.Freivalds, (2003), Methods, Standards, and Work Design, McGraw Hill END357 Endüstriyel Sistem Analizi Sistem felsefesinin gelişimi. Sistem yaklaşımı. Sistem analizi, sistem tasarlama, sistem hazırlama, sistem işletimi. Öğrenci projeleri. B.S. Blanchard and W.J. Fabrycky (1998). Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, N.J. Erkut, H. (1995). Analiz Tasarım ve Uygulamalı Sistem Yönetimi, İrfan Yayıncılık, İstanbul. END 361 Mühendislik Yönetimi Mühendislik yönetimine giriş, mühendislik yöneticilerinin zorlukları ve yetenek gereksinimleri, organizasyonel bağımlılık, hibrid yapılar, planlama süreci, planlama sistem çeşitleri, kademeli yaklaşım, entegre proje planlama. WBS görev matrisi, görev listesi, iş tanımı, spesifikasyonlar, mühendislik faaliyetlerinin kontrol ve değerlendirilmesi.

9 F. Mazda, (1997), Engineeering Management, Prentice Hall. END 358 Stokastik Modeller Olasılık kuramı, Markov zincirleri, stokastik süreçler, kuyruk ve envanter modelleri, güvenilirlik kuramı. S. Karlin, H.M. Taylor, (1998), An Introduction to Stochastic Modeling, 3rd edition, Academic Press. END 360 Bakım Planlaması Bakım kavramı, bakım yönetimi, planlı bakım, kestirimci bakım, önleyici bakım, toplam üretken bakım, bakım planlama prensipleri, bakım çizelgeleme prensipleri, bilgisayar destekli bakım yönetimi. T. Wireman, (2007), Preventive Maintenance (Maintenance Strategies Series), Industrial Pres, Inc. END 362 Karar Analizi Bayes karar teorisi, ölçüm teorisi, öznel olasılık. Bağımlılık modelleri, Bayes ağları, kesin ve yaklaşık çıkarsama, çıkarım hesaplama karmaşıklığı, Etki grafikleri, bilginin değeri, karar ağları ve Markov karar süreçleri bağlantıları. Vaka çalışmaları, risk paylaşımı ve kararlar, karar modelleri uygulanması. F.S. Hillier, G.J. Lieberman,(1995), Introduction to Operations Research, McGraw Hill International Edition. END 364 Proje Yönetimi Proje ve proje yönetimi süreci, bütçe ve nakit akışı analizi, proje takımı oluşturma ve kurma, CPM, PERT, GERT gibi çizelgeleme yöntemleri, kısıtlı kaynaklarla proje çizelgeleme algoritmaları, projelerin ilerleme ve maliyet kontrolü, yeni ürün geliştirmeye yönelik projelerin yönetimi. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 3rd edition, 2004, Project Management Institute Albayrak, B., 2005, Proje Yönetimi, Nobel Yayınları, No END 366 Bulanık Mantık Klasik ve bulanık kümeler, bulanık kümelerin deterministik kümelere göre farklılıkları. Bulanık kümelere ait işlemler. Bulanık aritmetik, bulanık bağıntılar, bulanık bağıntı işlemleri, olabilirlik kuramı, kesin olmayan verilere dayalı enformasyon. Bulanık kümelerin bulanık veriler ve enformasyon sistemlerine göre oluşturulması. Bulanık karar verme. Yan, J., Ryan, M., Power, J., (1994), Using Fuzzy Logic, Prentice Hall END 368 Endüstride Maliyet ve Finans Yönetimi Maliyet kavramı. Maliyet analizinin amaçları. Maliyet sistemleri. Ürün karlılık analizi. Finans yönetiminde temel kavramlar. Mali tablolar analizi. Oran analizleri. Başabaş noktası analizleri. Finansal planlama. Yatırım kararları. R. A. Braley, S.C. Mayers, (2002). Principles of Corporate Finance,4th ed., Mc Grow Hill Inc. END 370 İşgücü Planlaması İnsan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, işgücü alma yöntemleri ve koşulları, hizmet içi eğitim yöntemleri, işgücünün değerlendirilmesi, performans yönetimi, ücretlendirme, kariyer planlaması.

10 Dessler, G. (2005) Human Resource Management (10th edition), Pearson Prentice Hall. END 451 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim ve lojistik kavramları ve fonksiyonları, lojistik ve tedarik zinciri kavramları, lojistik yönetimi ve organizasyonu, lojistikte performans yönetimi, talep yönetimi, stok yönetimi, stok maliyetleri, ekonomik sipariş miktarı modeli, dağıtım ihtiyaçlarının belirlenmesi, dağıtım kaynaklarının planlanması, toplu üretim planlama yöntemleri, üretim kaynakları planlanması, kapasite planlama teknikleri, kurumsal kaynakların planlanması, depo tasarımı ve yönetimi, depo yeri seçimi, nakliye yönetimi, filo yönetimi, araç rotaları belirleme, araç yükleme ve çizelgeleme, satınalma yönetimi, üret veya satın al kararları, tedarikçi değerlendirme, tedarik zinciri yönetimi yazılımları. J. Geunes, P.M. Pardalos, H.E. Romeijin, (2002), Supply Chain Management: Models, Applications, and Research Directions, Kluwer. END 453 Toplam Kalite Yönetimi Kalite ve temel kavramları, kaliteyi etkileyen unsurlar, toplam kalite yönetimi ve temel kavramları, toplam kalite yönetiminin uygulama süreci, toplam kalite yönetimi ve süreç ilişkisi, kalite güvence sistemleri, ISO 9001:2000 kalite güvence standartları, hata maliyetleri ve kalite iyileştirme teknikleri. Dale H.Besterfiled, et al., Total Quality Management, Pearson Education, Inc END 455 Yönetim Sistemi Standartları Yönetim kavramı, yönetim sürecinin özellikleri, klasik yapının özellikleri, Taylor ve Hayol un yaptığı çalışmalar, neo-klasik yapının özellikleri, neo-klasik yaklaşımda yapılmış olan çalışmalar, Türkiye deki yönetim yaklaşımları, eksikleri, sorunları ve çözüm önerileri, re-organizasyon kavramı. D. Hoyle, (2009), ISO 9000 Quality Systems Handbook - updated for the ISO 9001:2008 standard, Sixth Edition: Using the standards as a framework for business improvement, Butterworth-Heinemann. END 457 Araştırma Teknikleri Bilimsel yaklaşım, araştırmanın kavramsal temelleri, araştırmanın temel öğeleri, araştırma tasarımları: deneyler, ilişkisel ve yarı deneysel tasarımlar ölçme, örnekleme, örneklem, gözlem yöntemleri, alan araştırması, nitel araştırma, ikinci el verilerin çözümlenmesi. Kazım Özdamar (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kitapevi Yayınevi. END 459 Endüstriyel Çevre Yönetimi Çevre yönetimi ve planlamasının kapsamı ve uygulanması, çevre yönetimi sistemleri/iso 14001, üretimin çevresel boyutları, çevresel etki değerlendirme, ulusal ve uluslararası (AB) çevre mevzuatı ve uygulamaları, endüstride temiz üretim uygulamaları, eko-inovasyon politikaları ve sürdürülebilir tüketim ve üretim ile ilgili konular, çevre yönetiminin ekonomik boyutu. TSE EN ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemleri END 463 Kurumsal Kaynak Planlaması Kurumsal kaynak planlamasının temelleri (ERP), bütünleştirilmiş üretim planlama, statik, dinamik, doğrusal olmayan parti büyüklüğü modelleri, operasyon çizelgeleme, malzeme yönetimi ve malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), kapasite ihtiyaç planlaması (CRP).

11 Wagner, B., Monk, E., (2009), Concepts in Enterprise Resource Planning, 3rd Edition, Thomson Course Technology. END 462 Yatırım Planlama Yatırım ve çeşitleri, yapılabilirlik çalışmalarının yararları ve gerekliliği, kuruluş yeri seçimi, talep tahmini, kapasite belirlenmesi, yatırım tutarının belirlenmesi, yatırımın finansmanı, fiyatlandırma, pazarlama teknikleri, gelir-gider etüdü, projenin değerlendirilmesi. İlter, E., Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, ISBN: , 2001, Bolu. END 464 ERP Yönetimi ve Uygulamaları İşletme sistemleri operasyonlarının planlanması, düzenlenmesi yürütülmesi, kurumsal kaynak planlama sisteminin yaşam döngüsü, ERP sistemleri uygulama bilgisinin geliştirilmesi, ERP sistemlerindeki son eğilimlerin incelenmesi. B., Wagner, E. Monk, (2009), Concepts in Enterprise Resource Planning, 3rd Edition, Thomson Course Technology END 466 Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri ilişkileri yönetiminin tanımı, kapsamı, pazarlamada müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve müşterilere sunulan hizmetler, e-ticarette müşteri ilişkileri yönetimi, bir müşteri ilişkileri yönetimi programının oluşturulması, müşteri ilişkileri yönetimi araçları ve çağdaş açılımlar. R.J. Baran, R. Gakla, (2007), Principles of Customer Relationship Management, South-Western College Pub Odabaşı, Yavuz (2001), Müşteri İlişkileri Yönetimi, İstanbul, Sistem Yay. END 468 Karar Destek Sistemleri Yönetimde karar verme türleri ve düzeyleri, karar verme teknikleri, karar destek sistemi ve bileşenleri, karar destek sistemi tasarımı, grup karar destek sistemleri, karar destek sistemi uygulamaları, uzman sistemler, uzman sistem bileşenleri ve tasarımı. Turban, E. ve Aranson, J.E., Liang, T.P., (2005), Decision Support Systems and Intelligent Systems, 7th Ed., Prentice-Hall. Laudon, K.C. ve Laudon, J.P., (2005), Management Information Systems, 9th Ed., Prentice-Hall. END 470 Mühendislik Etiği Etik, bilim etiği, mühendislik etiği, mühendisliğe etik açıdan bakış. Holtzapple M.T. and Dan Reece W., (2003), Foundations of Engineering, Second Edition, McGraw Hill. END 472 Teknoloji Yönetimi Teknoloji ile ilgili genel kavramlar. Teknoloji yönetimi ve teknoparklar. Teknoloji yönetiminde bilgi teknolojilerinin rolü. Sanal şirketler ve siber organizasyonlar. Teknoloji aktarımı. Burgelman, Robert A.; Maidigue Modesto A. ve Wheelwright Steven C., (2001), Strategic Management of Technology and Innovation and Analysis, McGraw-Hill/lrwin, Boston

12 END 474 Yöneylem Araştırmasında Özel Konular Dinamik programlama, çok amaçlı optimizasyon, karmaşıklık teorisi, sezgisel yöntemler. W.L. Winston, (2003), Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press. SEÇMELİ ÜNİVERSİTE DERSİ İÇERİKLERİ PSI 105 Davranış Bilimleri Psikoloji Nedir? / Temel Kavramlar / Algı / Kişilik / Biliş / İnsan Gelişimi / Davranıssal, toplumsal ve bilişsel öğrenme kavramları. 1) Sosyolojiye Giriş, Prof. Dr. Enver Özkalp. 2007: Ekin Yayınları. 2) Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giriş), Charles G. Morris. Çeviri Editörleri: H. Belgin Ayvaşık, Melike Sayıl. 2002: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No: 23. FEL 101 Felsefe Felsefe nedir, felsefedeki temel akımlar, felsefe yapmak ne demektir, metafizik, epistemoloji, etik, estetik. A. Arslan, (2007), Felsefeye Giriş, ISBN: FIN 383 İşletme Finansı Finansman ile ilgili temel kavramlar, finansal yönetim. Finansal planlama, finansal kaynaklar. İşletme sermayesinin finansal yönetimdeki yeri ve önemi. İşletme sermayesinin özellikleri ve çeşitleri. İşletme sermayesinin kaynakları, kaynak seçimini etkileyen faktörler. Sermaye ihtiyacı ve ihtiyacın hesaplanması, işletme sermayesinin analizi. Finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu analizi. Nakit akış tablosu, kar dağıtım tablosu analizi. Mali tabloların uygulamalı analizi. Finansal oranların tanımlaması. Finansal oranların uygulamaları. Özel finansman durumları. Scott B. and Eugene F. B., (2000), Essentials of Managerial Finance, twelfth edition., The Dryden Press, Fort Worth PSİ 356 Endüstri Psikolojisi Çalışanların seçimi, eğitimi ve gelişimi, performans değerlendirmesi, güdülenme ve iş tatminini artıcı teknikler, liderlik, örgütlenme kuramı, takım oluşturulması, iletişim, karar verme, problem çözme ve grup dinamikleri. Telman, N., Ünsal, P., Adanalı, A. (1998). Endüstri Psikolojisi. Çantay Kitabevi, İstanbul.

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T P K Ders Kodu Ders Adı T P K ENM 101 Matematik I

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı:

Detaylı

1. YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

1. YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri,

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 0 0 1 AKTS:2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve diğer mühendislik alanları. Mühendislik mesleği ve etik kuralları. Elektrik-Elektronik

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL/ GÜZ DÖNEMİ IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ İktisat biliminin tanımı, iktisat biliminin yöntemi ve iktisadi kanunlar, iktisadın diğer bilim dallarıyla ilişkisi, İhtiyaç,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C Cumhuriyet Üniversitesi İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl EKN1003 Matematik I (3-0-3) Fonksiyonlar, Limitler ve Süreklilik, Türevler, Türev Uygulamaları,

Detaylı

AKTÜERYA BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL. 1. Yarıyıl

AKTÜERYA BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL. 1. Yarıyıl AKTÜERYA BİLİMLERİ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl STAT 101 Genel İstatistik I (3 2 4) İstatistik bilimi. Verilerin görsel sunumu. Frekans tablosu oluşturma. Gövde yaprak grafiği. Merkezi eğilim

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.YARIYIL UNV14101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulamaya Konulan Bölümümüz Yeni Lisans Programına Ait Dersleri İçerikleri

Detaylı

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1.Yarıyıl Dersleri Matematik I (3-1) 3,5 Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda

Detaylı