T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2010-2011 ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program)"

Transkript

1 T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ (Türkçe Program) 1. YIL - 1. Yarıyıl MAT 111 Matematik I Gerçel sayılar. Fonksiyonlar, fonksiyonların grafiği. Limit ve süreklilik. Türevleme, zincir kuralı, kapalı türevleme. Türevin uygulamaları, ortalama değer teoremi, interdeterminant formlar, eğri çizimi. G.B. Thomas, M.D. Weir, J. Hass, F.R. Giardona, (2004), Thomas Calculus, 11. Baskı, Addison Wesley. BLG 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarlar ve temel kavramlar, internet ve servis sağlayıcılar, bilgisayar donanımı, sistem birimi, giriş çıkış cihazları, depolama, bilgisayar yazılımı, sistem yazılımı ve uygulama yazılımı, bilgisayar haberleşmesi ve ağlar, veri tabanı sistemleri, bilgi sistemlerinin gelişimi, microsoft word, excel ve power point uygulamaları hakkında bilgi verilecektir. H. Üçüncü, (2005), Windows XP ve Office 2003 Uygulamalı Bilgisayar Eğitim Kitabı, Alfa Yayıncılık. FIZ 111 Fizik I Vektörler, kinematik, Newton ın hareket yasaları, iş ve enerji, Enerjinin korunumu, Doğrusal momentum ve korunumu, Katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, Açısal momentum ve korunumu. J.Walker, (2007), Fundamentals of Physics, 8. Baskı, Wiley. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I Birinci Dünya savaşı sonunda işgale uğrayan Anadolu'nun kurtarılması için kongreleri de içine alan ve çok zor şartlarda başarılan "Ulusal Kurtuluş Mücadelesi", TBMM'nin açılmasıyla yönetimin tek elden yürütülerek "Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın silahlı eylem dönemi olan "İstiklal Savaşı'nın tüm olanaksızlıklara rağmen kazanılması ve Türk Devrimi için gerekli zeminin hazırlanmasıdır. Ders Kitapları: M. Kılıç, (2009), Savaş Çöküş ve Mütareke Yılları, Okan Üniversitesi M. Kılıç, (2008), Cumhuriyet Yolunun Kilometre Taşları, Okan Üniversitesi M. Kılıç (2008), Ulusal Bağımsızlık Savaşı ve Türk Devrimi CD-ROM formatında, Okan Üniversitesi. TRD 101 Türk Dili I Dil nedir? Dilin ulus yaşamındaki yeri ve önemi, dil- kültür ilişkisi. Dilbilgisinin tanımı, işlevi ve bölümleri. Sesbilgisi; Türkçenin sesleri ve ses özellikleri. Biçimbilgisi; Türkçenin biçimsel özellikleri ( kökler- ekler). Sözcükler ve söz öbekleri. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler; konu, bakış açısı, düşünce, ana ve yardımcı düşünceler, paragraf, düşünsel düzen. Yazılı anlatım; paragraf, içeriği ve türleri ( giriş, gelişme ve sonuç paragrafları). Anlatım biçimleri; açıklayıcı, betimleyici, tartışmacı, öyküleyici anlatım. Yazılı anlatım; dilekçe yazma; alıntı yapma, dipnot ve kaynakça yazma. Sözlü anlatım; konuşma ve konuşma türleri (hazırlıklı konuşma, açıkoturum ve tartışma ilkeleri). Edebiyat türleri; sanatsal (şiir, öykü, roman, tiyatro) ve düşünsel ( makale, fıkra, deneme, eleştiri, röportaj...). Edebiyat ve/veya düşünce dünyasıyla ilgili yapıtların okunup incelenmesi. Kurgulayıcı bir metni ( öykü, roman, tiyatro) inceleme Y. ÇOTUKSÖKEN, (2006), Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayınları.

2 END 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş Mühendisliğe genel bir bakış, mühendislik fonksiyonları, temel mühendislik disiplinleri. Endüstri Mühendisliğinin ortaya çıkışı ve gelişimi, tanımı, ilgi alanları, ilişkili olduğu diğer disiplinler. Temel kavramlar: sistem, işletme, işletme fonksiyonları, karar verme süreci, verimlilik, ürün yaşam çevrimleri, ürün tasarımı, süreç tipleri, tesis yer seçimi ve tesis yerleştirmesi, üretim planlama ve kontrol, üretim sistemlerinin otomasyonu, iş etüdü, toplam kalite yönetimi, yöneylem araştırması. Turner, W. C., Mize, J.H., Case, K.E., (1987), Introduction to Industrial and Systems Engineering, 2nd.edition, Prentice-Hall. 1. YIL 2. yarıyıl MAT 112 Matematik II İntegral, integral hesabının temel teoremi. Belirli integral uygulamaları, eğrilerin arasındaki alanların hesaplanması, hacim hesapları, düzlem eğrilerinin uzunlukları, yüzeylerin dönmesi sonucu oluşan alanlar. Transandantal fonksiyonlar; üstel fonksiyonlar, logaritmik, hiperbolik fonksiyonlar. İntegral teknikleri. G.B. Thomas, M.D. Weir, J. Hass, F.R. Giardona, (2004), Thomas Calculus, 11th edition, Addison Wesley. BIL 102 Bilgisayar Programlama C programlama dili: değişkenler, döngüler, karar verme teknikleri, diziler, çok boyutlu diziler, pointerlar (göstergeçler), struct (yapılar), dosyalama işlemleri. C++ programlama diline giriş. C ile C++ arasındaki temel farklar. Dale, N., Headington, M.R., Chip Weems, (1999), Programming and Problem Solving with C++, Jones and Bartlett Publishers. FIZ 112 Fizik II Yük ve madde, elektrik alan, Gauss yasası, elektrostatik potansiyel, kapasite, akım ve direnç electromotor kuvveti ve devreleri, manyetik alan, Amper yasası, Faraday yasası, indüktans, maddenin manyetik özellikleri. J.Walker, (2007), Fundamentals of Physics, 8th edition, Wiley. ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II Lozan Barış Antlaşması ile elde edilen başarının, Cumhuriyetin ilanı ile modern bir devlete dönüştürülmesi, bu devlete Atatürk İlkeleri ile çağdaş ve gelişmeye elverişli bir kimlik kazandırılması, bunu takip eden devrimlerle Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin beleklere tam olarak yerleştirilmesi, böylece gençlerimizin kendilerine ve ülkeye yönelik her türlü tehlikelere karşı bilinçli ve dayanıklı kılınmasıdır. Ders Kitapları: M. Kılıç, (2009), Savaş Çöküş ve Mütareke Yılları, Okan Üniversitesi M. Kılıç, (2008), Cumhuriyet Yolunun Kilometre Taşları, Okan Üniversitesi

3 M. Kılıç (2008), Ulusal Bağımsızlık Savaşı ve Türk Devrimi CD-ROM formatında, Okan Üniversitesi TRD 102 Türk Dili-II Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türklerin kullandığı abeceler. Türk dilinin tarihsel gelişimi, Türk dilinin lehçeleri. Türkçe' nin sözdizimi özellikleri, tümce çözümleme çalışmaları. Kökenbilim, Anlambilim I ( temel anlam, yan anlam) ve Anlam Olayları ( anlam daralması, anlam genişlemesi, anlam kayması), Sözcüklerin anlam ilişkileri. Anlambilim II; benzetmeler, aktarmalar (ad aktarması, deyim aktarması) sözcükler, deyimler, atasözleri, kalıpsözler ve terimler. Anlatım (dil) yanlışları ve uygulamalar. Sözlü anlatım; konuşma ve konuşma türleri (açıkoturum, tartışma ilkeleri). Yazılı anlatım; iş mektubu, tutanak, rapor ve haber yazma teknikleri. Paragrafta düşünceyi geliştirme yolları; tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme... Edebiyat türleri; sanatsal ( şiir, öykü, roman, tiyatro) ve düşünsel ( makale, fıkra, deneme, eleştiri, gezi, yaşamöyküsü, anı, mektup...). Edebiyat ve düşünce dünyasından seçilmiş örnek metinlerin okunup incelenmesi. Bilimsel bir metin inceleme Y. ÇOTUKSÖKEN, (2006), Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayınları. EKO 152 Ekonomi İktisat Biliminin Tanımı/ İktisadın Temel Kavramları/ Fiyat Teorisine Giris/ TalepFonksiyonu/ Arz Fonksiyonu/Piyasa Türleri/İşletme Ekonomisine yönelik kavramsal açıklamalar/ İşletmelerde rasyonellik ilkeleri/ İşletmelerin kurulması ve kurulus yeri secimi/ İşletmelerde kuruluş analizleri ve planlama teknikleri E. Manisalı, (2006), İktisada Giriş, Der Yayınları. 2. YIL 3. yarıyıl END 203 Maliyet Yönetimi Genel muhasebeye giriş, maliyet kavramı ve maliyet türleri, maliyet muhasebesi, maliyet analizinin amaçları, birleşik imalatta maliyet, standart maliyet hesabı, kâr fonksiyonu, kârlılık analizi. Büyükmirza, K., (2000), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, 8. Baskı, Barış yayınevi. END 205 Malzeme Bilimi Malzemenin tanımı, malzemelerin atom yapısı, malzemelerin sınıflandırılması, metaller, plastikler, seramikler, kompozitler. Korozyonun tanımı, korozyon türleri, korozyondan kaçınma yöntemleri, tahribat, malzeme testleri: tahribatlı testler, tahribatsız testler, mühendislikte malzemelerin önemi ve malzeme seçim kriterleri, malzeme taşıma sistemleri, depolama. W. F. Smith, J. Hashemi (2006), Foundations of Material Science and Engineering, Mcgraw-Hill L.H.Van Vlack, (1989). Elements of Materials Science and Engineering, Wesley. END 209 Endüstride Veri Tabanı Yönetimi Temel kavramlar, Ms Access programına giriş, veri tabanı oluşturma, tablo oluşturmak, alan ve kayıt kavramları, tablo ve ilişkilerinin belirlenmesi, ilişkisel tasarım, tabloya kayıt eklemek, değiştirmek ve silmek, kaydedilen kayıtların sıralanması, sihirbaz kullanarak form ve rapor oluşturma, form ve alt

4 form oluşturmak, Access de hesap yapma, Visual Basic ortamında hesap yapma, ilişkisel veritabanı tanımı, SQL e giriş, temel SQL komutları, sorgu tipleri. Giesecke, E. Frederick et. al., (2000), Technical Drawing ( Eleventh Edition) Upper Saddle River, N.J.:Prentice Hall. MAT 211 Lineer Cebir Matrisler ve doğrusal denklem sistemleri. Determinantlar. Vektor uzayları. Doğrusal dönüşümler. Öz değerler (Eigenvalues). I.M. Gelfand, (1989), Lectures on Linear Algebra, Dover Publications. ELK 209 MATLAB/SIMULINK e Giriş MATLAB nedir? Matlab kullanıcı arayüzü. Değişkenler, temel aritmetik operatörler, özel karakterler ve Matlab in kullanışlı fonksiyonları, basit hesaplamalar, verilerin görselleştirilmesi ve grafiklerle gösterim, Matlable vektör ve matris hesapları. M-dosyalarının şarta bağlı yazımı döngüler ve fonksiyonlar. Veri ekleme çıkarma. Simulinkte benzetim ve modelleme. Blok diagramlarının kullanılması. Sönümlendirme blokları, kaynak blokları, lineer bloklar, nonlineer bloklar, kesikli bloklar ve bağlantı blokları. Uygulamalar ve örnekler. U. Arifoğlu, C. Kubat, (2003), Matlab ve Mühendislik Uygulamaları, Alfa Yayıncılık. W.J. Palm, (2005), İntroduction to Matlab 7 for Engineers, McGrawHill Edition. Seçmeli Üniversite Dersi 2. YIL 4. yarıyıl END 202 Mühendislik İstatistiği I Olasılık ve olasılık hesabı, rastgele değişkenler ve olasılık dağılımları, beklenen değer, varyans ve standart sapma, çarpıklık, basıklık, çok boyutlu dağılımlar, kovaryans ve korelasyon katsayısı, momentler-moment üreten fonksiyonlar-karakteristik fonksiyonlar, özel olasılık dağılımları (Düzgün, Normal, Binom, Hipergeometrik, Poisson), stokastik modeller ve stokastik süreçlere giriş. İstatistikte temel kavramlar, istatistik uygulama süreci, veri derleme yöntemleri, veri işleme, grafiksel araçlar, temel istatistiksel ölçütler, endüstriyel uygulamalar. D.C. Montgomery, G.C. Runger, (2006), Engineering Statistics, Wiley. END 204 Mühendislik Ekonomisi Mühendislik ekonomisine giriş, terminoloji ve nakit akış diyagramları. Faiz etmenleri ve kullanılışları. Nominal ve etkin faiz oranları ve sürekli iskontolama. Şimdiki değer ve kapitalize edilmiş maliyet analizi. Verim oranı (artış) analizi. Kazanç/Maliyet oranı analizi. Yenileme analizleri. Enflasyon-faiz ilişkileri. Amortisman. Tükenme. Vergi sonrası ekonomik analiz. Başabaş analizi. Bütçe kısıtları altında sermaye bütçeleme.

5 Fabrycky, W. J., Thuesen, G. J., (1998), Economic Decision Analysis, Prentice Hall. END 206 Üretim Teknolojileri Üretim teknolojisi kavramı, imalat süreçleri, döküm, kaynak, metalleri plastik şekillendirme yöntemleri, talaşlı şekillendirme yöntemleri. Seramiklerin şekillendirilmesi, plastikler ve kompozitler. S. Anık, (1999), İmal Usulleri, Birsen Yayınevi. M. Çiğdem, (1996), İmal Usulleri, Çağlayan Kitabevi. END 210 Bilgisayar Destekli Çizim Bilgisayar destekli tasarım (AutoCAD) kullanarak enstrümantal çizim, çok boyutlu projeksiyon, bölgesel görünüş, yardımcı ve dolaylı görünüş, boyutlama ve toleranslama, üç boyutlu taslaklama. McLeod, R., Schell, G. (2001), Management Information Systems, 8 th.ed., Prentice Hall, New Jersey. MAT 212 Diferansiyel Denklemler Diferansiyel denklemin tanımı, eğri aileleri. Birinci dereceden diferansiyel denklemler. Doğrusal diferansiyel denklemler. Homojen olmayan denklemler, belirlenemeyen katsayılar, parametrelerin değişimleri. Doğrusal denklemler sistemleri. Laplace dönüşümü. W. Ross, (1984) Differantial Equations 3rd edition, Wiley. 3. YIL 5. Yarıyıl END 301 Yöneylem Araştırması I Yöneylem araştırmasının tanımı ve temel kavramlar, adımları, matematiksel model türleri, karar verme süreci, doğrusal programlama ve doğrusal programlama modellerinin geliştirilmesi, grafik yöntem, simpleks yöntem, dual simpleks yöntem, dualite ve duyarlılık analizi. Taha H.A., Introduction to Operations Research. Çeviren ve Uyarlayanlar: Ş. Alp Baray, Şakir Esnaf, Yöneylem Araştırması, 6. Basımdan Çeviri, Literatür Yayınevi. END 303 Mühendislik İstatistiği II İstatistiksel çıkarım (istatistiksel analiz) ve önemi, örnekleme kuramı ve uygulamaları, istatistiksel kestirim yöntemleri, varsayım testleri ve endüstriyel uygulamaları, regresyon-varyans-kovaryans analizleri, çok değişkenli istatistiğe giriş. D.C. Montgomery, G.C. Runger, (2006), Engineering Statistics, Wiley. END 305 Üretim Planlama I Üretim sistemleri kavramları, üretim yönetimi sistemi ve alt sistemleri, üretim planlama faaliyetleri ve dönemsel sınıflandırması, talep tahmini kavramı ve teknikleri, toplu üretim planlama, ana üretim planlama, kapasite planlama, malzeme ihtiyaçları planlaması.

6 J. Heizer, B. Render,( 2000), Principles of Operations Management, Prentice Hall. END 307 İş Etüdü İş ve iş sistemi, işçi-işyeri-işgüvenliği, iş süreçleri ve süreç düzenleme, iş örneklemesi, zaman etüdü, metot etüdü, metot geliştirme, süreç verileri yönetimi, süreç değerlendirmede sayısal göstergeler. Meyers, F.E., Stewart, J.R., (2002), Motion and Time Study for Lean Manufacturing 3rd Edition,Prentice Hall. Seçmeli Bölüm Dersi Bu ders her dönem ilan edilir.. 3. YIL 6. Yarıyıl END 302 Yöneylem Araştırması II Ulaştırma ve atama problemleri, tamsayılı programlamanın tanımı, türleri ve dayandığı varsayımlar, tamsayılı programlamanın uygulandığı alanlar, tamsayılı programlama problemlerinin matematiksel modelinin kurulması, tamsayılı programlamada kullanılan özel kısıtlar, tamsayılı programlamanın çözüm yöntemleri, tamsayılı programlama ile ilgili örnekler. Taha H.A., Introduction to Operations Research. Çeviren ve Uyarlayanlar: Ş. Alp Baray, Şakir Esnaf, Yöneylem Araştırması, 6. Basımdan Çeviri, Literatür Yayınevi. END 304 Kalite Mühendisliği Kalite, kalite mühendisliği ve gelişimi, toplam kalite yönetimi sistemi, ISO9000 kalite yönetim sistemi, istatistiksel süreç kontrolu, kabul örneklemesi, kalite geliştirme süreçleri, kalite ekonomisi, güvenilirlik. V. E. Sower, (1999), Introduction to Quality Management and Engineering, Prentice Hall. END 306 Üretim Planlama II İş sıralama ve çizelgeleme, montaj hattı dengeleme, stok yönetimi, kurumsal kaynak planlama, tedarik zinciri yönetimi. J. Heizer, B. Render,( 2000), Principles of Operations Management, Prentice Hall. END 308 Benzetim Simülasyon kavramı, sistem simülasyonu, simülasyon modelleri, kesikli olay simülasyonu, rastlantısal sayıların üretimi, rastgele değişken ve olasılık dağılımı üretimi, çıktı analizi, simülasyon yazılım destekleri. A.M. Law, W.D. Kelton, (2000), Simulation Modelling and Analysis, McGraw Hill Inc.

7 Seçmeli Bölüm Dersi Bu ders her dönem ilan edilir. 4. YIL 7. Yarıyıl END 401 Bitirme Projesi I Bu derste öğrenciler, teknik bilgilerini ve uzmanlık yeteneklerini geliştirebilmeleri için endüstri mühendisliği alanından seçilen bir proje yapacaklardır. END 403 Üretim ve Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim kavramı ve yönetim faaliyetleri, işletmelerde yönetim düzeyleri, bilginin önemi, özellikleri ve organizasyonu, bilgisayar destekli bilgi sistemleri, bilgi sisteminin özellikleri, veri kaynakları yönetimi, temel bilgi sistemleri, işlevlere göre işletme bilgi sistemleri., sorumluluk düzeylerine göre bilgi sistemleri, bilgi yönetimi, yapay zekâ ve yönetim kararlarının desteklenmesi. K. Laudon, J. Laudon, (2009), Management Information Systems, Prentice Hall. END 405 Tesis Planlama Üretim sistemlerinin yapısı ve sınıflandırılması, üretim tasarımı, kapasite gereksinimlerinin planlanması, kesikli ve sürekli yerleşim modelleri, fabrika planlaması ve iş istasyonları tasarımı, grup teknolojisi ve hücresel tasarım, malzeme taşıma ve depolama sistemleri. Tompkins, White, Bozer, Frazelle, Tanchoco and Trevino. Facility Planning, Second Edition, John Wiley & Sons, END 407 Verimlilik Yönetimi Verimlilik ölçme ve analiz teknikleri, etkinlik, performans ölçümleri ve değerlendirmesi, verimlilik iyileştirme teknikleri. J. Prokopenko, Productivity Management. Çevirenler: O. Baykal, N. Atalay, E. Fidan, Verimlilik Yönetimi, MPM Yayın No: 476. Seçmeli Bölüm Dersi Seçmeli Üniversite Dersi

8 4. YIL 8. Yarıyıl END 402 Bitirme Projesi II Bu ders, END 401 dersinin devamı niteliğindedir. Bu derste öğrenciler, teknik bilgilerini ve uzmanlık yeteneklerini geliştirebilmeleri için endüstri mühendisliği alanından seçilen bir proje yapacaklardır. END 404 Üretim Sistemi Tasarımı Üretim yönetiminde sistem yaklaşımı uygulaması olarak bir üretim sisteminin bütün boyutlarıyla öğrenciler tarafından tasarımlanması hedeflenmektedir. Elsayed, E. A., and Baucher, T.O., (1994), Analysis and Control of Production Systems, Prentice Hall. HUK 482 İş ve İşletme Hukukunun Temelleri İş hukuku temel kavramları, iş hukukunun kaynakları, iş hukukunda işçi, işveren, işyeri ve işletme kavramları, hizmet sözleşmesi, hizmet sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, işin düzenlenmesi, sendika, toplu iş sözleşmesi, iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi, grev ve lokavt. Demircioğlu, M. ve Centel, T. (2007). İş Hukuku, Beta Yayınları. Seçmeli Bölüm Dersi SEÇMELİ BÖLÜM DERSİ İÇERİKLERİ END 353 Ergonomi Ergonomi biliminin ilkeleri ve insan faktörü, ve bu ilkelerin endüstriyel sistemlerin tasarım ve yönetiminde uygulanmaları. İnsan performansı, insan-teknoloji etkileşimi, iş, iş ortamı ve ürün tasarımı, iş güvenliği ve iş sağlığı. B. Niebel, A.Freivalds, (2003), Methods, Standards, and Work Design, McGraw Hill END357 Endüstriyel Sistem Analizi Sistem felsefesinin gelişimi. Sistem yaklaşımı. Sistem analizi, sistem tasarlama, sistem hazırlama, sistem işletimi. Öğrenci projeleri. B.S. Blanchard and W.J. Fabrycky (1998). Systems Engineering and Analysis, Prentice Hall, N.J. Erkut, H. (1995). Analiz Tasarım ve Uygulamalı Sistem Yönetimi, İrfan Yayıncılık, İstanbul. END 361 Mühendislik Yönetimi Mühendislik yönetimine giriş, mühendislik yöneticilerinin zorlukları ve yetenek gereksinimleri, organizasyonel bağımlılık, hibrid yapılar, planlama süreci, planlama sistem çeşitleri, kademeli yaklaşım, entegre proje planlama. WBS görev matrisi, görev listesi, iş tanımı, spesifikasyonlar, mühendislik faaliyetlerinin kontrol ve değerlendirilmesi.

9 F. Mazda, (1997), Engineeering Management, Prentice Hall. END 358 Stokastik Modeller Olasılık kuramı, Markov zincirleri, stokastik süreçler, kuyruk ve envanter modelleri, güvenilirlik kuramı. S. Karlin, H.M. Taylor, (1998), An Introduction to Stochastic Modeling, 3rd edition, Academic Press. END 360 Bakım Planlaması Bakım kavramı, bakım yönetimi, planlı bakım, kestirimci bakım, önleyici bakım, toplam üretken bakım, bakım planlama prensipleri, bakım çizelgeleme prensipleri, bilgisayar destekli bakım yönetimi. T. Wireman, (2007), Preventive Maintenance (Maintenance Strategies Series), Industrial Pres, Inc. END 362 Karar Analizi Bayes karar teorisi, ölçüm teorisi, öznel olasılık. Bağımlılık modelleri, Bayes ağları, kesin ve yaklaşık çıkarsama, çıkarım hesaplama karmaşıklığı, Etki grafikleri, bilginin değeri, karar ağları ve Markov karar süreçleri bağlantıları. Vaka çalışmaları, risk paylaşımı ve kararlar, karar modelleri uygulanması. F.S. Hillier, G.J. Lieberman,(1995), Introduction to Operations Research, McGraw Hill International Edition. END 364 Proje Yönetimi Proje ve proje yönetimi süreci, bütçe ve nakit akışı analizi, proje takımı oluşturma ve kurma, CPM, PERT, GERT gibi çizelgeleme yöntemleri, kısıtlı kaynaklarla proje çizelgeleme algoritmaları, projelerin ilerleme ve maliyet kontrolü, yeni ürün geliştirmeye yönelik projelerin yönetimi. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 3rd edition, 2004, Project Management Institute Albayrak, B., 2005, Proje Yönetimi, Nobel Yayınları, No END 366 Bulanık Mantık Klasik ve bulanık kümeler, bulanık kümelerin deterministik kümelere göre farklılıkları. Bulanık kümelere ait işlemler. Bulanık aritmetik, bulanık bağıntılar, bulanık bağıntı işlemleri, olabilirlik kuramı, kesin olmayan verilere dayalı enformasyon. Bulanık kümelerin bulanık veriler ve enformasyon sistemlerine göre oluşturulması. Bulanık karar verme. Yan, J., Ryan, M., Power, J., (1994), Using Fuzzy Logic, Prentice Hall END 368 Endüstride Maliyet ve Finans Yönetimi Maliyet kavramı. Maliyet analizinin amaçları. Maliyet sistemleri. Ürün karlılık analizi. Finans yönetiminde temel kavramlar. Mali tablolar analizi. Oran analizleri. Başabaş noktası analizleri. Finansal planlama. Yatırım kararları. R. A. Braley, S.C. Mayers, (2002). Principles of Corporate Finance,4th ed., Mc Grow Hill Inc. END 370 İşgücü Planlaması İnsan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, işgücü alma yöntemleri ve koşulları, hizmet içi eğitim yöntemleri, işgücünün değerlendirilmesi, performans yönetimi, ücretlendirme, kariyer planlaması.

10 Dessler, G. (2005) Human Resource Management (10th edition), Pearson Prentice Hall. END 451 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim ve lojistik kavramları ve fonksiyonları, lojistik ve tedarik zinciri kavramları, lojistik yönetimi ve organizasyonu, lojistikte performans yönetimi, talep yönetimi, stok yönetimi, stok maliyetleri, ekonomik sipariş miktarı modeli, dağıtım ihtiyaçlarının belirlenmesi, dağıtım kaynaklarının planlanması, toplu üretim planlama yöntemleri, üretim kaynakları planlanması, kapasite planlama teknikleri, kurumsal kaynakların planlanması, depo tasarımı ve yönetimi, depo yeri seçimi, nakliye yönetimi, filo yönetimi, araç rotaları belirleme, araç yükleme ve çizelgeleme, satınalma yönetimi, üret veya satın al kararları, tedarikçi değerlendirme, tedarik zinciri yönetimi yazılımları. J. Geunes, P.M. Pardalos, H.E. Romeijin, (2002), Supply Chain Management: Models, Applications, and Research Directions, Kluwer. END 453 Toplam Kalite Yönetimi Kalite ve temel kavramları, kaliteyi etkileyen unsurlar, toplam kalite yönetimi ve temel kavramları, toplam kalite yönetiminin uygulama süreci, toplam kalite yönetimi ve süreç ilişkisi, kalite güvence sistemleri, ISO 9001:2000 kalite güvence standartları, hata maliyetleri ve kalite iyileştirme teknikleri. Dale H.Besterfiled, et al., Total Quality Management, Pearson Education, Inc END 455 Yönetim Sistemi Standartları Yönetim kavramı, yönetim sürecinin özellikleri, klasik yapının özellikleri, Taylor ve Hayol un yaptığı çalışmalar, neo-klasik yapının özellikleri, neo-klasik yaklaşımda yapılmış olan çalışmalar, Türkiye deki yönetim yaklaşımları, eksikleri, sorunları ve çözüm önerileri, re-organizasyon kavramı. D. Hoyle, (2009), ISO 9000 Quality Systems Handbook - updated for the ISO 9001:2008 standard, Sixth Edition: Using the standards as a framework for business improvement, Butterworth-Heinemann. END 457 Araştırma Teknikleri Bilimsel yaklaşım, araştırmanın kavramsal temelleri, araştırmanın temel öğeleri, araştırma tasarımları: deneyler, ilişkisel ve yarı deneysel tasarımlar ölçme, örnekleme, örneklem, gözlem yöntemleri, alan araştırması, nitel araştırma, ikinci el verilerin çözümlenmesi. Kazım Özdamar (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kitapevi Yayınevi. END 459 Endüstriyel Çevre Yönetimi Çevre yönetimi ve planlamasının kapsamı ve uygulanması, çevre yönetimi sistemleri/iso 14001, üretimin çevresel boyutları, çevresel etki değerlendirme, ulusal ve uluslararası (AB) çevre mevzuatı ve uygulamaları, endüstride temiz üretim uygulamaları, eko-inovasyon politikaları ve sürdürülebilir tüketim ve üretim ile ilgili konular, çevre yönetiminin ekonomik boyutu. TSE EN ISO 14001, Çevre Yönetim Sistemleri END 463 Kurumsal Kaynak Planlaması Kurumsal kaynak planlamasının temelleri (ERP), bütünleştirilmiş üretim planlama, statik, dinamik, doğrusal olmayan parti büyüklüğü modelleri, operasyon çizelgeleme, malzeme yönetimi ve malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), kapasite ihtiyaç planlaması (CRP).

11 Wagner, B., Monk, E., (2009), Concepts in Enterprise Resource Planning, 3rd Edition, Thomson Course Technology. END 462 Yatırım Planlama Yatırım ve çeşitleri, yapılabilirlik çalışmalarının yararları ve gerekliliği, kuruluş yeri seçimi, talep tahmini, kapasite belirlenmesi, yatırım tutarının belirlenmesi, yatırımın finansmanı, fiyatlandırma, pazarlama teknikleri, gelir-gider etüdü, projenin değerlendirilmesi. İlter, E., Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Değerlendirilmesi ve İzlenmesi, ISBN: , 2001, Bolu. END 464 ERP Yönetimi ve Uygulamaları İşletme sistemleri operasyonlarının planlanması, düzenlenmesi yürütülmesi, kurumsal kaynak planlama sisteminin yaşam döngüsü, ERP sistemleri uygulama bilgisinin geliştirilmesi, ERP sistemlerindeki son eğilimlerin incelenmesi. B., Wagner, E. Monk, (2009), Concepts in Enterprise Resource Planning, 3rd Edition, Thomson Course Technology END 466 Müşteri İlişkileri Yönetimi Müşteri ilişkileri yönetiminin tanımı, kapsamı, pazarlamada müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve müşterilere sunulan hizmetler, e-ticarette müşteri ilişkileri yönetimi, bir müşteri ilişkileri yönetimi programının oluşturulması, müşteri ilişkileri yönetimi araçları ve çağdaş açılımlar. R.J. Baran, R. Gakla, (2007), Principles of Customer Relationship Management, South-Western College Pub Odabaşı, Yavuz (2001), Müşteri İlişkileri Yönetimi, İstanbul, Sistem Yay. END 468 Karar Destek Sistemleri Yönetimde karar verme türleri ve düzeyleri, karar verme teknikleri, karar destek sistemi ve bileşenleri, karar destek sistemi tasarımı, grup karar destek sistemleri, karar destek sistemi uygulamaları, uzman sistemler, uzman sistem bileşenleri ve tasarımı. Turban, E. ve Aranson, J.E., Liang, T.P., (2005), Decision Support Systems and Intelligent Systems, 7th Ed., Prentice-Hall. Laudon, K.C. ve Laudon, J.P., (2005), Management Information Systems, 9th Ed., Prentice-Hall. END 470 Mühendislik Etiği Etik, bilim etiği, mühendislik etiği, mühendisliğe etik açıdan bakış. Holtzapple M.T. and Dan Reece W., (2003), Foundations of Engineering, Second Edition, McGraw Hill. END 472 Teknoloji Yönetimi Teknoloji ile ilgili genel kavramlar. Teknoloji yönetimi ve teknoparklar. Teknoloji yönetiminde bilgi teknolojilerinin rolü. Sanal şirketler ve siber organizasyonlar. Teknoloji aktarımı. Burgelman, Robert A.; Maidigue Modesto A. ve Wheelwright Steven C., (2001), Strategic Management of Technology and Innovation and Analysis, McGraw-Hill/lrwin, Boston

12 END 474 Yöneylem Araştırmasında Özel Konular Dinamik programlama, çok amaçlı optimizasyon, karmaşıklık teorisi, sezgisel yöntemler. W.L. Winston, (2003), Operations Research: Applications and Algorithms, Duxbury Press. SEÇMELİ ÜNİVERSİTE DERSİ İÇERİKLERİ PSI 105 Davranış Bilimleri Psikoloji Nedir? / Temel Kavramlar / Algı / Kişilik / Biliş / İnsan Gelişimi / Davranıssal, toplumsal ve bilişsel öğrenme kavramları. 1) Sosyolojiye Giriş, Prof. Dr. Enver Özkalp. 2007: Ekin Yayınları. 2) Psikolojiyi Anlamak (Psikolojiye Giriş), Charles G. Morris. Çeviri Editörleri: H. Belgin Ayvaşık, Melike Sayıl. 2002: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No: 23. FEL 101 Felsefe Felsefe nedir, felsefedeki temel akımlar, felsefe yapmak ne demektir, metafizik, epistemoloji, etik, estetik. A. Arslan, (2007), Felsefeye Giriş, ISBN: FIN 383 İşletme Finansı Finansman ile ilgili temel kavramlar, finansal yönetim. Finansal planlama, finansal kaynaklar. İşletme sermayesinin finansal yönetimdeki yeri ve önemi. İşletme sermayesinin özellikleri ve çeşitleri. İşletme sermayesinin kaynakları, kaynak seçimini etkileyen faktörler. Sermaye ihtiyacı ve ihtiyacın hesaplanması, işletme sermayesinin analizi. Finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu analizi. Nakit akış tablosu, kar dağıtım tablosu analizi. Mali tabloların uygulamalı analizi. Finansal oranların tanımlaması. Finansal oranların uygulamaları. Özel finansman durumları. Scott B. and Eugene F. B., (2000), Essentials of Managerial Finance, twelfth edition., The Dryden Press, Fort Worth PSİ 356 Endüstri Psikolojisi Çalışanların seçimi, eğitimi ve gelişimi, performans değerlendirmesi, güdülenme ve iş tatminini artıcı teknikler, liderlik, örgütlenme kuramı, takım oluşturulması, iletişim, karar verme, problem çözme ve grup dinamikleri. Telman, N., Ünsal, P., Adanalı, A. (1998). Endüstri Psikolojisi. Çantay Kitabevi, İstanbul.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler İçerik Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler 1 3 0 0 3 8 Ön Koşul Derse Kabul Koşulları Dersin Dili Türü Dersin Düzeyi Dersin Amacı İngilizce Zorunlu Doktora

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203101 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2 4 1203102 Matematik-1

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ZORUNLU DERSLER IE 201 - Operasyon Modelleme Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik IE 220 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2015 Müfredatı 1 2 ENM106 EKONOMİ 1 2 0 3 ENM109 Teknik Resim 2 2 ENM107 Genel Kimya 2 2 ENM105

Detaylı

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tesis Planlama IE 407 Bahar 3 0 0 3 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması I IE 222 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 275 Doğrusal

Detaylı

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve İstatistik II IE 202 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Olasılık

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016/2017 ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL FİNAL SINAVI PROGRAMI 1. SINIF BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF 2 Ocak Pazartesi 3 Ocak Salı 4 Ocak Çarşamba 5 Ocak Perşembe 6 Ocak Cuma Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Fransızca I Sınıf: 118-222 Kimya I Sınıf: 118-231-314 BİLGİSAYAR

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 (2016-17 yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem

Detaylı

Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları

Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları Yönetim için Sayısal Yöntemler (AVM306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Yönetim için Sayısal Yöntemler AVM306 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu ENDÜSTRĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNTĠBAK ÇĠZELGESĠ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ IUE100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon CS 115 Programlamaya Giriş I Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları

Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Üretim Sistemleri (IE 509) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Sistemleri IE 509 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları

Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yöneylem Araştırması II IE 323 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i IE 222

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 3519

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 3519 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Dersin Orjinal Adı: YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

İş Etüdü ve Tasarımı (IE 411) Ders Detayları

İş Etüdü ve Tasarımı (IE 411) Ders Detayları İş Etüdü ve Tasarımı (IE 411) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Etüdü ve Tasarımı IE 411 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office

Alanya Alaaddin Keykubat UniversityInternational Relations Office Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2016 Müfredatı 1 BLG109 Üniversite'de Yaşam Kültürü ve Bilgisayar Mühendisliğine İntibak 1

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 1/19 İçerik Yöneylem Araştırmasının Dalları Kullanım Alanları Yöneylem Araştırmasında Bazı Yöntemler Doğrusal (Lineer) Programlama, Oyun Teorisi, Dinamik Programlama, Tam Sayılı

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Askeri Bilimlere Giriş 3 45 3 Askerî Coğrafya 2 30 2 Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I KARA HARP OKULU AKADEMİK EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI Birinci sınıf- Mühendislik Bilimleri: Askeri Bilimlere Giriş Askerî Coğrafya Türk Dili ve Kompozisyon-I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Türk Dili

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNTİBAK ÇİZELGESİ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMİ Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz dönemine alınmıştır. gerektiği halde alamayan öğrenciler 2010-2011 öğretim yılı

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6

ISLYLU1700 Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu) 4 0 0 6 TEZLİ YÜKSEKLİSANS Birinci Dönem ISLYLU1700 ISLYL 543 Uygulamalı İstatistiğe Giriş I (Zorunlu) 3 0 3 6 Toplam 16 0 12 30 ISLYL 503 Yönetim Düşüncesinin Evrimi 3 0 3 6 ISLYL 505 Örgütsel Davranış 3 0 3

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersin Orjinal Adı: KURUMSAL KAYNAK PLANLANMASI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (COMPE 350) Ders Detayları Ders Adı Sayısal Yöntemler Ders Kodu COMPE 350 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 2 2 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları

Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları Olasılık ve Rastgele Süreçler (EE213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Olasılık ve Rastgele Süreçler EE213 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları

Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Modelleme ve Simülasyon SE 360 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİLERİ PSIR 281 3 3+0 3 4. Donanım, CPU, yazılım, işletim sistemleri, internet, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri

DERS BİLGİLERİ PSIR 281 3 3+0 3 4. Donanım, CPU, yazılım, işletim sistemleri, internet, yönetim bilişim sistemleri, ERP sistemleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Sosyal Bilimler için Bilgisayar Teknikleri PSIR 28 T+U Saat Kredi AKTS 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

Sayısal Yöntemler (ISL505) Ders Detayları

Sayısal Yöntemler (ISL505) Ders Detayları Sayısal Yöntemler (ISL505) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sayısal Yöntemler ISL505 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI Adı Teorik Uyg Lab Ön Şart (ler) ve Notu 1203101 14 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2 4 1203102 Matematik-1 4 2 0 5 8 1203103 Fizik-1 2

Detaylı

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları

Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Genişletilmiş Kalkülüs I (MATH 157) Ders Detayları Ders Adı Genişletilmiş Kalkülüs I Ders Kodu MATH 157 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları

Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Kalkülüs II (MATH 152) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs II MATH 152 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 151 Kalkülüs I Dersin

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalite Kontrol ve Güvencesi IE 326 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Stokastik Süreçler (MATH495) Ders Detayları

Stokastik Süreçler (MATH495) Ders Detayları Stokastik Süreçler (MATH495) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Stokastik Süreçler MATH495 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math392 veya öğretim

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Yöneylem Araştırması WNG301 5 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 6 2 2 0 Ön Koşullar

Detaylı

Sistem Analizi ve Tasarımı (IE 503) Ders Detayları

Sistem Analizi ve Tasarımı (IE 503) Ders Detayları Sistem Analizi ve Tasarımı (IE 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sistem Analizi ve Tasarımı IE 503 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN BİTİRME PROJESİ KONULARI

PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN BİTİRME PROJESİ KONULARI PROF. DR. ŞAKİR ESNAF IN TEORİK ÇALIŞMA BAŞLIKLARI Ø Coğrafi Çoklu Tesis Yeri Seçimi (Weber) Probleminin Çözümü için Sezgisel ve Metasezgisel Algoritmalar Ø Çoklu Tesis Yeri Seçimi (Pmedyan) Probleminin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Matlab Programlama BIL449 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati Kredi AKTS (T+U+L) ŞEBEKE MODELLERİ EN-413 4/I 3+0+0 3 5 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Servis Sistemleri (IE 419) Ders Detayları

Servis Sistemleri (IE 419) Ders Detayları Servis Sistemleri (IE 419) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Servis Sistemleri IE 419 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim Planlama ve Kontrol IE 307 Güz 3 0 0 3 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Fabrika Tasarımı (MFGE 478) Ders Detayları

Fabrika Tasarımı (MFGE 478) Ders Detayları Fabrika Tasarımı (MFGE 478) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fabrika Tasarımı MFGE 478 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

Tahmin (IE 519) Ders Detayları

Tahmin (IE 519) Ders Detayları Tahmin (IE 519) Ders Detayları Ders AdıDers Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tahmin IE 519 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları

Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Matematik II (MATH 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Matematik II MATH 102 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Math 101 Matematiksel Analiz

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması.

Pazarlama hakkında genel bilgiler / Mallar ve Hizmetler / Pazarlama İşlevleri / Pazarlama Yönetimi / Dağıtım Kanalları / Fiyat / Pazar Araştırması. SEÇMELİ DERSLER END 454 MALZEME AKTARMA SİSTEMLERİ Malzeme aktarma sistemlerine giriş, malzeme aktarma sistemi ilkeleri, malzeme aktarma sistemleri sınıflandırılması, konveyörler, otomatik kılavuzlu araçlar,

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 4907

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 4907 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: KESİKLİ OLAY SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ Dersin Orjinal Adı: KESİKLİ OLAY SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ *Ders kitaplarını almadan önce dersi veren öğretim üyesine mutlaka danışın. Birinci Yıl 1.Yarıyıl BLM101 Bilgisayar Yazılımı I Ana Ders Kitabı: C How

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN

ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAV KONULARI (Bu bölümde görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine iliģkin konulardaki sorular yer almakta olup soru sayısı 50 dir) 1- MAKĠNE MÜHENDĠSĠ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS LOJİSTİK SİSTEMLERİ PLANLAMA VE TASARIMI ESYE549 3+0 3 7 Ön Koşul Dersleri ISE veya eşdeğer bir optimizasyona giriş dersi Dili Seviye si Türü İngilizce

Detaylı

Fabrika Tasarımı (MFGE 478) Ders Detayları

Fabrika Tasarımı (MFGE 478) Ders Detayları Fabrika Tasarımı (MFGE 478) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Fabrika Tasarımı MFGE 478 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1009 Dersin Öğretim

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (COMPE 111) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Mühendisliğine Giriş COMPE 111 Güz 2 0 2 3 4 Ön Koşul

Detaylı

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 I-GENEL YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 4 ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ 3 5 İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Detaylı