ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlayıp yapmak veya acil durumda yönetimin hızlı ve doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını sağlamaktır. İş kazası, yangın, su baskını, deprem, şüpheli paket, şüpheli şahıs, yağmalama, hırsızlık, toplumsal olaylar, çevresel kazalar, nükleer saldırı ve terörist saldırı gibi Acil Durumlarda hastane yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesidir. KISIM II KAPSAM Bu plan TOTM hastanesinde uygulanır. KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ TOTM hastanesinde yangın ve acil durumlardan korunma hizmetlerinin aksaksız yürütülmesinden Başhekim sorumludur. - Acil Durum Planını aktive etme ve sonlandırma yetkisine sahiptir. - Acil Durum Yönetim Merkezini organize eder ve yönetir. - Acil Durumda, TOTM güvenlik politikasını değiştirebilir. - Acil Durum Planında değişiklik yapabilir. - Bir tehdit veya hasar söz konusu olduğunda TOTM nin boşaltılmasına karar verebilir. - Tehlike anında kurumsal faaliyetleri durdurabilir. - Afet bölgesindeki görevlileri belirler.

2 SAYFA NO 2/28 Acil durumlar iki kategoriye ayrılır; A-TİPİ ACİL DURUMLAR : Savaş hali, bir veya birden çok ölümle ya da ağır yaralanmayla sonuçlanan iş kazası, deprem, sel, yıldırım düşmesi, büyük çaplı yangınlar, patlama ve parlamalar, terör/sabotaj, uçak/helikopter kazaları, bulaşıcı hastalık, gıda zehirlenmesi, nükleer saldırı vb. nedenlerle sonucunda ortaya çıkan durumlardır. B-TİPİ ACİL DURUMLAR : Küçük çaplı yangınlar, muhtelif kimyasal, yanıcı ve parlayıcı maddelerin sızıntılarını içeren çevresel kazalar ile benzer öneme sahip durumlardır. Acil durumlara; a. Normal mesai saatlerinde b. Normal mesai saatleri dışında müdahale şeklinin hangi birimlerin sorumluluğunda ve nasıl yapılacağı aşağıda tanımlanmıştır. İş saatleri içinde A-tipi acil durum oluştuğunda; 1) Tüm çalışanlar en güvenli ve yakın yerden çıkarak (acil durum sırasında veya sonrasında) Acil Durum Toplanma Alanlarında toplanır. Toplanma alanı, hastanenin açık otopark alanıdır. Tüm binayı terk edenler bu bölgede toplanacaklardır. 2) Hastane Yöneticileri kendilerine bağlı çalışanların yoklamasını yapar. 3) Hastane üst yönetimi bir araya gelerek, Acil Durum Yönetim Kadrosunu oluşturur. Başhekim, Kriz Merkezi Başkanıdır ve ilgili koordinasyonun kurulması için buraya katılır. 4) Hasar Tespit Ekipleri; - Yöneticiler tarafından oluşturulur. - Kriz Merkezi'nden gelen komutla çalışmaya başlar. - Çalışmalarını ve gözlemlerini Kontrol Formları ile Kriz Merkezi'ne raporlar. 5) Kurtarma Ekipleri, İlk Yardım Ekipleri, Sosyal Yardım Ekipleri, Lojistik Destek Ekipleri ve Kriz Merkezindeki diğer temsilciler;

3 SAYFA NO 3/28 - Derhal, Kriz Merkezi'ne giderler kendi gruplarına katılırlar. - Yoklamalarını buradan bildirirler. - Kriz Merkezi'nin sevk ve idaresi ile çalışırlar. İş saatleri dışında A-tipi acil durum oluştuğunda; 1- Acil Durum Yönetim Kadrosu, Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler. 2- Kriz Masası temsilcileri, Kurtarma, İlkyardım, Sosyal Yardım ve Lojistik Destek Ekipleri Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler. 3- Toplanan bu kişiler, kendi ekiplerine katılırlar ve Kriz Merkezi tarafından gelen direktiflerle çalışırlar. KISIM IV ACİL DURUM EKİPLERİ VE GÖREVLERİ a- Kriz Masası b- Acil durum Yönetim Kadrosu c- Kurtarma ekipleri d- Yangın ve tahliye ekipleri (Söndürme, kurtarma, koruma) e- İlk yardım ekibi f- Güvenlik ekibi g- Ulaştırma ekibi h- Hasar tespit ekipleri i- Sosyal yardım ekibi j- Lojistik destek ekibi ACİL DURUM YÖNETİM KADROSUNUN GÖREVLERİ: 1- Panik ortamı oluşmamasını sağlamak. Ortamı sakinleştirmek ve çok hızlı değerlendirmelerle, acil durumu yönetmek, acil durum planını devreye sokmak.

4 SAYFA NO 4/28 2- Yönetim takımından bir kişiyi başkan seçmek.(kriz Masası Başkanı) 3- Yoklamanın alınmasından sonra, eksiklerin ve bilinen diğer sorunların Kriz Merkezi'ne bildirilmesini sağlamak. 4- Hasar Tespit Ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak. 5- Kriz masasından gelecek bilgilere göre personelin sevk ve idaresini yapmak. Afet sonrası 0-2 saat - Acil Durum Planı aktivasyonu - Görevlendirme-bilgilendirme - Afet özelliklerini saptama - Kayıt görevlisi belirleme Durum bildirimi, raporlar ve kayıtlar, - Bina hasar-risk raporu - Lojistik şef raporuna göre bina tahliyesi - Planlama şefinden hasta sayısı ve durum bilgileri - Operasyon süresinin ve Afet Yönetim Merkezinin değişiminin belirlenmesi - Erken taburcu için hasta değerlendirmesi ve kararı - Kurumlarla gerekli bağlantı - Destek hizmetler, ekipman, malzeme, ilaç, su, gıda bilgileri Afet Sonrası 2-12 saat - Güvenlik ve tesisin kapasite ve yetenek artış planlarının gözden geçirilmesi, - Diğer hastane ve diğer afet yanıt birimlerinin durumu - Kritik tesis ve bakım sorumluları - TOTM operasyon destek konuları - Görevlilere durum güncellemesi - Yaralı yakını destek merkezi faaliyetleri

5 SAYFA NO 5/28 - Halkın bilgilendirilmesi - Emniyet ve güvenlik konuları - TOTM personeli koruyucu önlemleri - Medya bilgilendirmeleri - Yaralı ve ailelerine destek hizmet - TOTM Acil Durum Planının revize edilmesi Afet sonrası 12 saat sonrası - Emniyet ve güvenlik analizine devam - Raporlama - Operasyon durumunun değerlendirilmesi ve kritik sorunlar - TOTM Acil Durum Planı revizyonu - Diğer kurumlarla iletişim - Ekibin stres belirtilerinin takibi - Görev devri durumunda sonraki operasyon dönemi için yeni yetkiliye bilgi Aktivasyonu sonlandırma - Normal işleyişe dönüş - Ekipman ve malzemelerin kontrolü ve temini - Müdahale sonrası faaliyetler - Dokümanlarının sağlanması (Finansal ve diğer) - Değerlendirme toplantıları - Gerekli revizyonların belirlenmesi - Faaliyet Raporu ve Gelişim Planı yazılması - Müdahale sonrası toplantı ve faaliyetlere katılım - Bilgilendirme; medya, halk - Stres yönetimi ACİL DURUM KRİZ MASASI BAŞKANININ GÖREVLERİ:

6 SAYFA NO 6/28 1- Teknik Grup ile İdari Grup Sorumlularının görev ve sorumluluklarını belirlemek ve denetlemek, 2- Olağanüstü durumlardan Tesis Yöneticilerini haberdar etmek, 3- Ekiplerde görev alacak personeli belirlemek, personel bilgilerinin güncel tutulmasını sağlamak ve kayıt altında bulundurmak, 4- İhtiyaç duyulan araç-gereç ve malzemelerin cins ve miktarını belirlemek, eksik olanların tamamlanmasını sağlamak, 5- Can ve mal kurtarma ile ilk yardım konularında eğitim planlaması ve tatbikat provalarının yapılmasını sağlamak, 6- Acil toplanma noktalarını ve malzeme dağıtım noktalarını belirleyerek görevli personele duyurmak, 7- Olağanüstü durumlarda arama ve kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma ekipleri ile işbirliği yapmak, 8- Müdahale edilen olayların ve yapılan tatbikatların sonuç raporunu Tesis Yöneticilerine sunmak, 9- Yerleşke ve bağlı merkez birimlerinde yangın çıkması durumunda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 126 ncı maddesi gereğince o birimde oluşturulan ekipler ile koordineli olarak çalışmak. ACİL DURUM TEKNİK GRUP VE İDARİ GRUP SORUMLULARININ GÖREVLERİ: Teknik Grup Sorumlusunun görevleri şunlardır: 1- İlk Müdahale ve Arama Kurtarma, Teknik Koruma ile Söndürme Ekiplerinin çalışmalarını koordine etmek, 2- Acil durumlarda kurtarılan hasta ve yaralıların tahliye edilerek İlk Yardım Ekiplerine teslim edilmesini sağlamak, 3- Acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma ekipleri ile koordineli çalışılmasını sağlamak, 4- Acil durum acil müdahale ekiplerinin can ve mal kurtarma ile ilk yardım uygulamaları konularında eğitim ve tatbikat yapmalarını planlamak ve uygulamak. İdari Grup Sorumlusunun görevleri şunlardır: 1- İlk Yardım, Güvenlik ve Ulaştırma Ekiplerinin çalışmalarını koordine etmek,

7 SAYFA NO 7/28 2- Acil durum acil müdahale ekibinde görevli personelin bilgi kayıtlarını tutmak ve güncelliğini sağlamak, 3- İhtiyaç duyulan araç-gereç ve malzemelerin temini ile ilgili Kriz Masası Başkanına rapor sunmak, 4- Araç-gereç ve malzemelerin zamanında bakım ve onarımını yaptırarak faal ve kullanılır durumda bulunmasını sağlamak, 5- İlk yardım ve sağlık kuruluşlarına sevk edilen hasta ve yaralılara ait kayıtları tutmak, 6- İlk yardım konusunda eğitim planlaması yaparak ekibinin bu eğitime ve provalara katılımını sağlamak. ACİL DURUM EKİPLERİNİN GENEL ÇALIŞMA ESASLARI: 1- Acil durum acil müdahale ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmaları Esastır. 2- Acil durum acil müdahale ekipleri, olağanüstü durumun meydana geldiği birimin "Olağan ve Olağanüstü Durum Uygulama Planı" çerçevesinde belirlenen ekipleriyle koordineli olarak çalışır. 3- Ekipler, kriz masası başkanının talimatları doğrultusunda görev yaparlar. Ancak sivil savunma, itfaiye ve sağlık kuruluşlarından olay mahallinde görev yapmak üzere resmi ekiplerin gelmesiyle birlikte ilgili ekipler bu ekiplerin emrine girer ve bu doğrultuda görev yapmaya devam ederler. SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Acil durumun yaşandığı yerde meydana gelebilecek muhtemel yangınlara karşı gerekli müdahaleyi yapmak üzere teçhizatını kuşanarak süratle olay yerine intikal etmek, 2- Yangının yayılmaması için önlemler almak, 3- Müdahale ettiği acil durum kaçış yollarını açık tutmaya çalışmak, 4- Yangın söndürme çalışmasına katılmak üzere gelen diğer itfaiye teşkilatı çalışanları ile koordineli olarak çalışmak, 5- İhtiyaç olması durumunda, itfaiye aracıyla ulaşılabilecek yüksek yerlerden kurtarılması gereken can ve mal kurtarma çalışmalarında Arama Kurtarma Ekibiyle işbirliği yapmak. İLK MÜDAHALE VE ARAMA KURTARMA EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Malzeme dağıtım noktasından ihtiyaç duyulan malzemeleri almak, gerekli donanımla birlikte süratle olay yerine intikal etmek,

8 SAYFA NO 8/28 2- Olay yerinde arama kurtarma yapılacak bölgeyi tespit ederek çalışmalara başlamak, 3- İki-üç kişilik gruplar oluşturarak kurtarılan hasta ve yaralıları ilk yardım ekiplerine teslim etmek, 4- Diğer ekiplerin çalışmasını güçleştirecek engel ve enkazları kaldırmak, tehlikeli yıkıntı ve duvarların yıkılmasını sağlamak, gerekirse desteklemek, 5- Gerektiğinde Teknik Koruma Ekibinden destek istemek, 6- Arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma ekipleri ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürmek, 7- Görev bittikten sonra yapılan işler ve kurtarılanlar hakkında Kriz Masasına bilgi vermek 8- İlk yardım, can ve mal kurtarma konularında düzenlenecek olan eğitim ve tatbikatlara katılarak bilgi ve becerilerini artırmak. TEKNİK KORUMA EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Acil durumun yaşandığı yerdeki gaz ve enerji kaynaklarını keserek, tehlike yaratmasını engellemek, 2- Olay yerinde bulunan ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak üzere gerekli aydınlatma çalışmasını yapmak, 3- Telefon ve internet bağlantılarının hasar görmesi durumunda haberleşmeyi sağlamak üzere iletişim sistemini işler halde tutmak, 4- Kurtarılan eşya ve değerli evrakları kontrol ve koruma altına almak, 5- Görev bittikten sonra yapılan işler, koruma altına alınan malzeme hakkında Kriz Masasına bilgi vermek, 6- Meydana gelebilecek moral bozucu hareketleri, panik ve kargaşayı önlemeye çalışmak. İLK YARDIM EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Malzeme dağıtım noktasından ihtiyaç duyulan malzemeleri alarak, gerekli donanımla birlikte güvenli bölgede oluşturulacak ilk yardım noktasına intikal etmek, 2- Kendilerine ulaşan hasta ve yaralılara ilk müdahaleyi yapmak ve gerektiğinde sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağlamak, 3- Hasta, yaralı ve ölenlerin kimlik tespitini yapmak, eşyalarının sahiplerine teslim etmek, 4- Çalışmalarını İlk Müdahale ve Kurtarma Ekibi ile birlikte koordineli olarak yürütmek, 5- Sağlık kuruluşlarına sevk edilen hasta ve yaralıların kaydını tutmak.

9 SAYFA NO 9/28 GÜVENLİK EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Acil durumlarda olay yerinde güvenlik hizmetini sağlamak, 2- Acil Müdahale Ekibinin görevini yapmasını kolaylaştıracak güvenlik tedbirlerini almak, 3- Olağanüstü durumla ilgili İtfaiye, İlk Yardım ve Sivil Savunma ile ilgili birimleri haberdar ederek olay yerine gelmelerini sağlamak, 4- Araç trafik akışını yönlendirerek yolların açık tutulmasını sağlamak, 5- Hasta ve yaralıların sevk ve tahliyeleri, kargaşanın önlenmesi, ihtiyaç duyulan araç, malzeme ve cihazların temini v.b. hususlarda, sağlık birimlerinin görevlerini kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasını sağlamak, 6- Hasarlı binalara görevlilerden başkasının yaklaşmasını önleyecek gerekli güvenlik tedbirlerini almak, 7- Gaz ve elektrik kaçakları ile yıkıntı alanlarının çevresinde güvenlik tedbiri alarak muhtemel kazaların önlenmesini sağlamak. ULAŞTIRMA EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Kullanılmakta olan tesis araçlarını her an göreve hazır bulundurmak, 2- Acil durumun meydana gelmesiyle birlikte süratle bu bölgeye ulaşmak, 3- Acil Durum Müdahale Kriz Masası Başkanının talimatına göre ekiplerin olay yerine ulaşmasını sağlamak, 4- Ekiplerin ihtiyaç duyacağı malzemelerin araçla taşınmasını sağlamak. HASAR TESBİT EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Belirli sayıda ekip oluşturulur. 2- Ekip liderleri ve yardımcıları tanımlanır. 3- Bakımcılardan ve kritik tesisleri bilen imalatçı, kaliteci vb. kişilerden oluşan takımlardır. 4- Yoklamanın alınmasından hemen sonrasında bu yöneticiler tarafından oluşturulur. 5- İlgili kontrol formları üzerinden, çalışmalar sırasında dikkat edilecek noktalar konusunda bilgi aktarımı ekip liderleri tarafından yapılır. 6- Kriz Merkezi'nden gelecek komutla çalışmalarına başlar. 7- Çalışmalar bittiğinde, gözlemlerini ilgili formlarla Kriz Merkezi'ne bildirir.

10 SAYFA NO 10/28 SOSYAL YARDIM EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- İnsan Kaynaklarından sorumlu kişilerden oluşur ve ihtiyaç halinde başka kişilerinde alınabileceği bir ekiptir. Bu ekip Acil Durum Planında belirtilen ekipte yer alır. 2- Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar, tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar, 3- Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik birimleri ile koordinasyonu sağlarlar, 4- Yaralılara kan tedariki, tıbbi operasyon malzemelerinin vb. temininin sağlanması için gerekli koordinasyonu sağlarlar, 5- Yaralı, hasta ya da ölen personelin yakınlarıyla irtibata geçerek olay yerine ya da hastaneye ulaşmalarını sağlarlar, 6- Büyük kaza ya da acil durumlarda yakındaki çevre il ve ilçelerdeki acil durum yönetim merkezleriyle irtibata geçerek destek sağlarlar. LOJİSTİK DESTEK EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur. 2- Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış tesislerden alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve teminini gerçekleştirir. 3- Bu birim sistemin her bileşeninin gereksinimlerinin sağlanmasından, yedeklenmesinden ve değişen koşullara uyarlanabilmesinden sorumludur.

11 SAYFA NO 11/28 EKİPLER VE EKİPLERDE GÖREVLİ PERSONEL: A. KRİZ MASASI EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi 1. Başkan 2. Teknik Grup Sorumlusu 3. İdari Grup Sorumlusu B. YANGIN MÜDAHALE EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan

12 SAYFA NO 12/ C. KURTARMA EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan

13 SAYFA NO 13/ D. KORUMA EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan

14 SAYFA NO 14/ E. İLKYARDIM EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan

15 SAYFA NO 15/ F. SOSYAL YARDIM EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan G. LOJİSTİK DESTEK EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan

16 SAYFA NO 16/ H. GÜVENLİK EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan İ. ULAŞTIRMA EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan

17 SAYFA NO 17/28 KISIM V ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE ALINACAK ÖNLEMLER 1.ACİL DURUM PLANININ DEVREYE SOKULMASI: A) Meydana gelen bir acil durumda, müdahale planı ayrıca talimat beklenmeksizin devreye sokulur. B) Emniyet maksadıyla elektrik enerjisinin ve doğalgazın kesilmesi gerekiyorsa durumu kriz masasına bildirilir, kriz masasından gelecek cevaba göre gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla elektrik ve doğalgaz kesilir. 2.ACİL DURUM UYARISININ (ALARMININ) VERİLMESİ: Herhangi bir acil duruma maruz kalan (zarar görmediği durumlarda) veya gören herhangi biri; ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefon veya telsizle santral Görevlisine bilgi verecektir. Haberi alan santral Görevlisi Kriz Masası üyelerinden herhangi birisine durumu bildirecektir. Hastane genelini ilgilendiren acil hallerde ise (Yangın, Deprem, Sel felaketi gibi); acil durumu fark eden her çalışan talimat beklenmeksizin o bölgedeki hastane çalışanlarına koşarak ve bağırarak haber verecektir. 3.TOPLANMA YERİ: İşyeri boşaltılmaya başlandığında açık otopark alanı toplanma yeri olacak, bu alanın güvenliği ve çalışanların sakinleştirilmesi bu alanda sağlanacaktır. 4.KURTARMA ARAÇ VE GEREÇLERİ ve YERLERİ: Aşağıda listelenen araç ve gereçler ambarda hazır olarak bulundurulmaktadır. SIRA NO ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 1 Seyyar aydınlatma takımı 40 2 Balyoz 20 3 Çekiç 35 4 Kürek 20

18 SAYFA NO 18/28 5 Kazma 20 6 Enkaz eldiveni Toz maskesi Sedye 25 9 El feneri Emniyet şeridi Demir el testeresi İlk yardım çantası İLK YARDIM ARAÇ VE GEREÇLERİ ve YERLERİ: Aşağıda listelenen ilk yardım araç ve gereçleri Acil Durum Acil Müdahale Malzeme Deposunda hazırda bulundurulacaktır. 1 Sedye 25 2 Suni Solunum Cihazı 10 3 Tansiyon ölçme cihazı 12 4 Steteskop 20 5 Boyunluk El ve ayak kırıkları için atel Genel Pansuman malzemeleri (Steril gazlı 35 bez, Oksijenli su, Tentürdiyot vs)

19 SAYFA NO 19/28 6) 6. ACİL DURUM OLDUĞUNDA KURTARMA OPERASYONU: 1-Acil durum ihbarını alan kriz masası üyelerinden herhangi bir üye kriz masası üyelerinin ve kurtarma ekibinin toplanma bölgesinde toplanmasını sağlar, 2-Kurtarma ekip liderine ve ekibe acil durumun türü, büyüklüğü ve yeri hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra; ekip lideri ekibin kurtarma operasyonu için gerekli ekipmanları, iş aletleri ve iş makineleri ile kişisel koruyucu malzemelerini ambardan almalarını sağlar, 3-Operasyon bölgesine hareket edilir. Kriz masası öncelikle, toplanma bölgesinden gelecek olan personel mevcudu bilgisine bağlı olarak enkaz altında bulunabilecek insanların kurtarma çalışmalarını başlatır. 7. MUHTEMEL ACİL DURUMLARDAKİ OPERASYON: 7.1-YANGIN: Telaşlanmadan Yangın Çevredekilere ve Sorumlu Kişilere Duyurulur, İtfaiye Teşkilatı Aranır(110), Yangın Yerinin Adresi Doğru Bir Şekilde Bildirilir, Yangın, Tüm İşyeri Çalışanlarına Duyurulur, Doğalgaz Ve Elektrik Kapatılır, İtfaiye Gelinceye Kadar Yangını Söndürmek İçin İşyerinde Bulunan Malzemelerden Faydalanılır, Yaralılara İlkyardım Müdahalesi Yapılır, Yangının Yayılmasını Önlemek İçin Kapı ve Pencereler Kapatılır, Bina Sakince Boşaltılarak Toplanma Bölgelerine Gidilir, Görevlilerden Başka Kişilerin Yangın Sahasına Girmesine Engel Olunur, Olay İle İlgili Rapor Verilir. 7.2-DEPREM: Panik Yapılmaz,

20 SAYFA NO 20/28 Doğalgaz ve Elektrik Kapatılır, Tüm Bölümler Gözlemlenerek, Oluşan Veya Oluşabilecek Patlama, Parlama Veya Alevlenme Gibi Durumlar İçin Önlem Alınır, Bulunulan Yer En Kısa Zamanda Terkedilir, Binayı Terk Etmek Mümkün Değilse Cenin Pozisyonu Alınır, Önce Canlılar ve Daha Sonra Kıymetli Eşya ve Dokümanları Kurtarılır, Acil Durum Toplanma Bölgelerine Gidilir, Olay Anında Toplanma Bölgesinde Oluşabilecek Dış Tehlikelere Karşı (Hırsızlık, Yağma Vb.) Önlem Alınır, Yaralılara İlk Yardım Yapılır, Olay İle İlgili Rapor Verilir. 7.3-SEL: Eğer Sel Veya Su Baskını Çok Şiddetli ve Büyük İse Telaşlanmadan Durum Çevre ve Sorumlu Kişilere Duyurulur, Panik Yapılmaz, Açık Vana Var İse Derhal Kapatılır, Borularda Kaçak Olup Olmadığı Kontrol Edilir, İtfaiye Teşkilatına Haber Verilir(110), Açık Pencere ve Kapılar Kapatılır, Ekipman ve Sarf Malzemeleri Sele Karşı Korunmaya Çalışılır, Doğalgaz ve Elektrik Tesisatı Kapatılır, İşyeri Binasının Su Girebilecek Yerlerine Bariyerler Kurulur, Suyun Kanalizasyona Akışı Sağlanır, Önce Canlılar ve Daha Sonra Kıymetli Eşya Ve Dokümanlar Kurtarılır,

21 SAYFA NO 21/28 Acil Durum Toplanma Bölgelerine Gidilir, Yaralılara İlk Yardım Yapılır, Su Baskını Sonrası Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon Yapılır, Olay İle İlgili Rapor Verilir. 7.4-PATLAMA VE PARLAMA: Patlama Sesi Duyulur Duyulmaz Pencerelerden Uzakta Korunaklı Bir Yerde Saklanılır, Eğer Binada Hasar Olmuş ve Enkaz Altında Kalınmış İse Ayağa Kalkılmaz, Bağırmaya Çalışılmaz, Yangın Oluşur İse Mümkün Olduğu Kadar Çabuk Hareket Edilerek Tahliye Çıkışlarından Bina Sakince Terk Edilir, İtfaiye Teşkilatına Haber Verilir(110), Önce Canlılar ve Daha Sonra Kıymetli Eşya ve Dokümanlar Kurtarılır, Yaralılara İlkyardım Müdahalesi Yapılır, Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler Etkilenmiş Alandan Uzaklaştırılır, Bunları Yapılırken Hiçbir Çalışan Tehlikeye Atılmaz, Olayın Olduğu Bölgeye Koruma Bandı Çekilerek Personelin Etkilenmiş Alana Girişi Engellenir, Olay İle İlgili Rapor Verilir. A-BİNA İÇİNDE PATLAMA; Patlamanın Duyulmasıyla, Güvenlik Görevlileri İkinci Bir Patlama Ve Yangın İhtimaline Karşı Binayı Tahliye Ettirmezler, Patlama Bölgesine Portatif Yangın Söndürme Cihazları Aktarılır Ve Gerekiyorsa Kullanılarak Yangın Söndürülür,

22 SAYFA NO 22/28 Patlama Bölgesine (Sonraki Araştırmalar Ve Olası Yeni Tehditler Göz Önünde Bulundurularak) Kimse Sokulmaz, Eğer Yaralananlar Var İse, İlk Müdahale Yapılır, Doktor Ve Ambulans Çağrılır. (Adres Ve Yaralıların Durumu Net Olarak Bildirilmelidir). Polis Çağrılır, Adres Ve Olayın Ayrıntıları Net Olarak Bildirilir, Güvenlik Güçleri Olaya Müdahale Edip, Bina Tamamen Arandıktan Ve Tehlikenin Kalmadığı Bildirildikten Sonra Personel Binanın Diğer Emniyetli Bölümlerine Dönebilir. B-SOKAKTA PATLAMA / BİNAYA DIŞARIDAN ATEŞ EDİLMESİ; Sokakta Patlama Veya Ateş Sesi Duyulduğunda Güvenlik Görevlileri Olayı Teşhis Edinceye Kadar Binadan Dışarı Kimse Çıkartılmaz, Tüm Dış Kapılar Kilitlenir, Emniyet Güçleri Aranarak, Olay Haber Verilir, Olayın Türü Ve Hedefi Belli Olmadan Güvenlik Görevlileri Ve Personel Binayı Terk Etmezler, Dış Güvenlik Görevlileri Olayı Teşhis Edip Güvenlik Müdürüne Bildirir. 7.5-GIDA ZEHİRLENMESİ: Zehirlenen Kişi Bulunduğu Kapalı Ortamdan Uzaklaştırılarak Açık Havaya Çıkarılır, Hasta Kusturulmaya Çalışılır, Bulantı ve Kusma Duruncaya Kadar Ağızdan Beslenme Kesilir, Hiç Vakit Geçirmeden Acil Servise ( 112) Haber Verilir, Zehir Danışma Merkezi Aranarak Zehirlenmenin Türü Hakkında Bilgi Edinilir, Acil Servise Ulaşılması Uzun Sürecek Vakalarda, Hastanın Aşırı Su Kaybının Önlenmesi İçin Bol Miktarda Taze Ayran (Yağı İyice Alınmış ve Tuzlu) İçirilir. (Eğer Bulantı-Kusma Tamamen Durmuş İse)

23 SAYFA NO 23/ BOMBA İHBARI: Kişi İle Konuşma Anında Yakınınızda Personel Varsa, Bomba İhbarı Almakta Olduğunuzu İşaretle Belirterek Zaman Geçirmeden Güvenlik Birimlerine Haber Verilmesi Ve Mümkünse Sesin Kaydedilmesi Sağlanır, Sakin Olunur ve Kibar Davranılır. Öncelikle Dinlenir. İhbarcının Sözü Kesilmez, Arayan Tam Duyulamıyormuş Veya Söyledikleri Anlaşılamıyormuş Gibi Yapılarak Konuşma Uzatılır, Şayet Arayan Konuşmaya Meyilli İse Aşağıdakiler Gibi Soruları Sorarak Cevaplarını Yazınız; Bomba Tam Olarak Nerede? Bombanın Türü Nedir? Bu Türde Kaç Tane Bomba Koydunuz? Ne Zaman Patlayacak? Belli Bir Zamanı Var Mı? Patlamaya Ne Kadar Var? Neye Benziyor? Nasıl Çalışıyor? Nasıl Aktif Oluyor? Kim, Ne Zaman Ve Neden Koydu? Neden İhbar Ediyorsunuz? Yetkili Biri İle Görüşmek İster Misiniz? Haber Kaynağınız Nereden? Tam Yeri Neresi? Bilinen Bir Bina İçinde Mi Yoksa Bir Bölgede Mi? ÖNEMLİ!! İhbarda Bulunan Kişiye Daha Başlangıçta Kimliği İle İlgili Sorular Sormayınız. Böyle Bir Davranış Görüşmeyi Gereksiz Yere Erken Kesebilir. Telaş Ve Paniğe Kapılmadan Derhal;

24 SAYFA NO 24/28 Sabotaj Yapılacağını Haber Alan Veya Aniden Meydana Gelen Sabotaja Tanık Olan Her Çalışan Öncelikle Yapılacağı İhbar Aldığı Yada Tanık Olduğu Sabotajın Niteliği İle İlgili Bilgiyi Derhal Santrale Dahili:9 Ya da (Pbx) Nolu Telefondan, Telsizli İse Direk Anonsla Bildirir, Santral Görevlileri Tarafından Olay Güvenlik Müdürüne, Hastane Yöneticilerine En Hızlı Yöntemle İletir, Güvenlik Müdürü Veya Yetkilendireceği Kişiler Vasıtası İle Durum Emniyet Birimleri ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne Bildirilir. 7.8-ŞÜPHELİ CİSİM BİNA İÇİNDE; Tüm Kapı Ve Pencereler Açılır, Cisme Dokunulmaz, Sallanmaz, Üzerine Herhangi Bir Şey Konmaz, Su Ve Ateşten Uzak Tutulur, Çevresinde Telsiz Ve Telefon Kullanılmaz, Radyo Çalınmaz, Derhal Polise Haber Verilir, Polise Cismin Yeri, Şekli Gibi Detaylar, Ulaşılabileceği Bilgileri Verilir, Tam Adres Ve Nasıl Her Şüpheli Cisim Tespitinde Bina Derhal Tahliye Edilir. Tehlike Geçinceye Kadar Kimsenin Geri Dönüşüne Müsaade Edilmez, Bütün İnsanların Binayı Terk Ettiklerinden Emin Olunur, Bomba Uzmanları Geldiğinde Koordineli Çalışılır, BİNA DIŞINDA; Bina Dışında Şüpheli Bir Cisim Tespit Edildiğinde Bölgenin Emniyeti Alınacak Ve Hiç Kimse Cisme Yaklaştırılmayacaktır. Etrafında 75 Mt lik Bir Emniyet Alanı Oluşturulur, Cisme Dokunulmaz, Sallanmaz, Üzerine Herhangi Bir Şey Konmaz, Su Ve Ateşten Uzak Tutulur, Çevresinde Telsiz Ve Telefon Kullanılmaz, Radyo Çalınmaz,

25 SAYFA NO 25/28 Derhal Polise Haber Verilir. Polise Cismin Yeri, Şekli Vb. Gibi Detaylar, Hastanenin Tam Adresi Ve Nasıl Ulaşılabileceği Bilgileri Verilir, Şüpheli Cisim 20x20 Cm nin Üzerinde Bir Büyüklüğe Sahipse, Bina Aksi İstikamette Terk Edilir. Tehlike Geçinceye Kadar Kimsenin Geri Dönüşüne Müsaade Edilmez, Bomba Uzmanları Geldiğinde Koordineli Çalışılır. 7.9-İŞ KAZASI: Hiç Vakit Geçirilmeden Acil Servise(112) Haber Verilir, Yaralılara İlk Yardım Yapılır, Tehlike Devam Etmiyorsa Yaralı Yerinden Oynatılmadan Acil Servis Beklenir, Hastane Müdürü ve İlgili Amire Derhal Haber Verilir, Mümkünse Tehlikenin Kaynağı Ortadan Kaldırılır, Gerekli Güvenlik Tedbirleri Alınır, Olayın Meydana Geldiği Bölgenin Trafiğe Ya da Kullanıma Kapatılması Sağlanır, Sızıntı Ve Kaçak Durumlarında Kaçaklar Tıkanır ve Sızan Sıvı İçin Set Oluşturulur, Gerekli Havalandırma Şartları Sağlanır, Gerekli İse Doğalgaz ve Elektrik Kapatılır, Olay İle İlgili Rapor Verilir KİMYASAL VEYA ZARARLI MADDE SIZINTISI Sızıntının başladığı bölge süratle en hızlı haberleşme vasıtasıyla güvenlik veya santrale sakin, dikkatli ve panik yapmadan bildirilir, Sızıntının kaynağı biliniyor ise süratle bölge kapatılır,

26 SAYFA NO 26/28 Sızıntı olduğu an çıkış yapılamayacak durumda ise odadan dışarı çıkılmaz ve kapı altı battaniye, bez benzeri malzemeyle kapatılır, Nükleer Biyolojik ve Zararlı Madde sızıntısı hissedildiğinde Havalandırma sisteminden dışarıdan hava alınması engellenir, Malatya İl Sivil Savunma Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan NBC Timine haber verilir NÜKLEER SAVAŞ OLDUĞUNDA Böyle bir durumda toplanma alanı bodrum kat olup burası aynı zamanda Sığınak olarak kullanılacaktır. Bombanın patladığı kuvvetli ışıktan hemen anlaşılır. Bu ışığı görür görmez, hemen (varsa) çukur bir yere veya duvar dibine veya kuytu bir yere YATILIR! Kollar baş üstünde kavuşturulur! (Gözler kapalı olacak veya ışığı görmeyecek) Dizler karına doğru çekip KAPANIR! Çıplak yerler (giysilerinizle) ÖRTÜLÜR ÇEVRESEL KAZALARDAKİ OPERASYON: Kimyasal malzeme veya akaryakıt sızıntısı olduğunda, acil durum bildirimi yapıldıktan sonra sızan kimyasal taşma kaplarının içinde ise; önce yangın veya parlama tehlikesine karşı önlem alınır, Bir pompa yardımıyla kimyasal malzemeler, boş varillere alınır. Boş varillere çekilen kimyasallar atık olarak işaretlenir ve bertaraf edilir, Taşma kabının içi üstübü ile temizlenir, üstübüler tehlikeli atık konteynerlerine atılarak bertaraf edilir, Dökülen kimyasal veya akaryakıt sızıntısı taşma kabını taşıp çevreye yayılmış ise; odun talaşı veya dolgu kumu ile çevrilir ve emdirilir. Daha sonra absorban malzeme toplanarak atık konteynerlerine atılarak bertaraf edilir. Yerde kalan kısmı yer beton ise üstübü ile temizlenerek aynı yöntem ile bertaraf edilir.

27 SAYFA NO 27/ DOĞALGAZ KAÇAĞI: Bütün Alevler Hemen Söndürülür, Bütün Kapı Ve Pencereler Açılır, Ortam Havalandırılır, Gaz Sayacından Önceki Küresel Vana Veya Girişteki Ana Kapatma Vanası Hemen Kapatılır, Gaz Kokusu Olan Odalara, Ortamlara Açık Alevle Girilmez, Kibrit Veya Çakmak Kullanılmaz, Elektrik Düğmesi, Şalteri Açıksa Kapatılmaz, Kapalıysa Açılmaz, Hiçbir Elektrik Fişi Prizden Çekilmez, Bütün Gaz Armatürleri Kapatılır, Sigara İçilmez, İçiliyorsa Hemen Söndürülür, İlgili Gaz Dağıtım Şirketi Gaz Kaçağı Olmayan Bir Mahalden 187 No'lu Telefon Aranarak Bildirilir ATIK SU KANALLARINDA SU KAÇAĞI: Derhal Hastane Teknik Müdürü İle Arıtma Tesisi Yöneticilerine Haber Verilir, Sızıntı Ve Kaçaklar Tıkanır ve Sızan Sıvı İçin Set Oluşturulur, Gerekli Güvenlik Tedbirleri Alınır, Olayın Meydana Geldiği Bölgenin Trafiğe Ya da Kullanıma Kapatılması Sağlanır, Kaçak Sonrası Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon Yapılır, Olay İle İlgili Rapor Verilir. 9. ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME: 1-Acil durumu gören herhangi bir kişi telefonla santral birimine bilgi verir. Santral görevlisi tarafından itfaiyeye(110) telefon edilerek haber verilir. Hastane müdürü ve diğer Hastane Yöneticilerine bilgi verir. Haberi alan Hastane Müdürü derhal kriz masası üyelerini bilgilendirir. Acil durumun yürütülmesi anında TOTM deki haberleşmeler telsiz telefonlar ve cep telefonları vasıtasıyla sağlanır. 2-Olayın büyüklüğüne bağlı olarak 112 No'lu telefondan ambulans istenir ve hastaneye gidebilecek muhtemel personele, hazırlık yapılabilmesi için bilgi verilir, 3-Acil durumun yangın olması veya dönüşmesi ihtimalinde ise 110 dan İtfaiye ye haber verilir, 4-Şüpheli paket, şüpheli araç, şüpheli şahıs/şahıslar ve toplumsal olaylarda derhal 155 no lu telefondan polis merkezine haber verilir.

28 SAYFA NO 28/ ALARM UYGULAMALARI ve TATBİKATLAR: Alarm uygulamaları ve tatbikatları; 1) HAZİRAN ayında 2) KASIM ayında Olmak üzere yılda 2 kez olarak programlanmıştır. 11.EĞİTİM VE DENETİM: Eğitim: Acil durum acil müdahale ekipleri personelinin, Kriz Masası Başkanının sorumluluğunda; yangından korunma, yangının söndürülebilmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım uygulamaları, sivil savunma ve itfaiye ile işbirliği sağlanması ve olağanüstü durumlara ilişkin olarak alınması gereken diğer tedbirler konularında eğitim ve tatbikatlara katılması sağlanarak bilgi ve becerileri artırılacaktır. Eğitim ve tatbikatlar, yılda en az iki kez gerçekleştirilecektir. Denetim: Acil durum acil müdahale ekipleri, Hastane Yöneticileri tarafından denetlenecektir. Denetim sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda tespit edilen eksik ve aksaklıklar Kriz masası Başkanının sorumluluğunda en kısa zamanda giderilecektir.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU

DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Sivil Savunma Gênel Müdürlüğü DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU Sivil Savunma Koleji 2003-ANKARA 0 DAİRE VE MÜESSESELER İÇİN SİVİL SAVUNMA İŞLERİ KILAVUZU I. BÖLÜM

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ 1 Bu iç yönetmelik el kitapçığı Marmara Üniversitesi nin uygulama faaliyetlerinde kullanılan büro malzemeleri, makine, ekipman ve diğer çalışma

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN İÇ DÜZENLEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Sorumluluk ve İş Bölümü Amaç MADDE 1-

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014-

AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- AFYONKARAHİSAR İLİ KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLER VE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ÇALIŞMA REHBERİ -2014- İçindekiler AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 SORUMLULUK... 2 YASAL DAYANAK... 2 GENEL... 3 HAZIRLIK...

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumunun bütün

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI

T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL AFET MÜDAHALE PLAN TASLAĞI OCAK- 2014 T.C. ISPARTA VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AFET ACİL MÜDAHALE PLANI ONAY SAYFASI HAZIRLAYANLAR

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

Deprem Eğitimi El Kitabı

Deprem Eğitimi El Kitabı Deprem Eğitimi El Kitabı İletİşİm Hayattır, Geleceğİmİzİ Bİrlİkte Kurtaralım Projesine Katkılarından Dolayı Türkiye Vodafone Vakfı na Teşekkür Ederiz. AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ AKUT KİTAPLIĞI YAYIN NO:4

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı