ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ"

Transkript

1 SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenleri önceden planlayıp yapmak veya acil durumda yönetimin hızlı ve doğru karar alması için çalışma planının oluşturulmasını sağlamaktır. İş kazası, yangın, su baskını, deprem, şüpheli paket, şüpheli şahıs, yağmalama, hırsızlık, toplumsal olaylar, çevresel kazalar, nükleer saldırı ve terörist saldırı gibi Acil Durumlarda hastane yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesidir. KISIM II KAPSAM Bu plan TOTM hastanesinde uygulanır. KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ TOTM hastanesinde yangın ve acil durumlardan korunma hizmetlerinin aksaksız yürütülmesinden Başhekim sorumludur. - Acil Durum Planını aktive etme ve sonlandırma yetkisine sahiptir. - Acil Durum Yönetim Merkezini organize eder ve yönetir. - Acil Durumda, TOTM güvenlik politikasını değiştirebilir. - Acil Durum Planında değişiklik yapabilir. - Bir tehdit veya hasar söz konusu olduğunda TOTM nin boşaltılmasına karar verebilir. - Tehlike anında kurumsal faaliyetleri durdurabilir. - Afet bölgesindeki görevlileri belirler.

2 SAYFA NO 2/28 Acil durumlar iki kategoriye ayrılır; A-TİPİ ACİL DURUMLAR : Savaş hali, bir veya birden çok ölümle ya da ağır yaralanmayla sonuçlanan iş kazası, deprem, sel, yıldırım düşmesi, büyük çaplı yangınlar, patlama ve parlamalar, terör/sabotaj, uçak/helikopter kazaları, bulaşıcı hastalık, gıda zehirlenmesi, nükleer saldırı vb. nedenlerle sonucunda ortaya çıkan durumlardır. B-TİPİ ACİL DURUMLAR : Küçük çaplı yangınlar, muhtelif kimyasal, yanıcı ve parlayıcı maddelerin sızıntılarını içeren çevresel kazalar ile benzer öneme sahip durumlardır. Acil durumlara; a. Normal mesai saatlerinde b. Normal mesai saatleri dışında müdahale şeklinin hangi birimlerin sorumluluğunda ve nasıl yapılacağı aşağıda tanımlanmıştır. İş saatleri içinde A-tipi acil durum oluştuğunda; 1) Tüm çalışanlar en güvenli ve yakın yerden çıkarak (acil durum sırasında veya sonrasında) Acil Durum Toplanma Alanlarında toplanır. Toplanma alanı, hastanenin açık otopark alanıdır. Tüm binayı terk edenler bu bölgede toplanacaklardır. 2) Hastane Yöneticileri kendilerine bağlı çalışanların yoklamasını yapar. 3) Hastane üst yönetimi bir araya gelerek, Acil Durum Yönetim Kadrosunu oluşturur. Başhekim, Kriz Merkezi Başkanıdır ve ilgili koordinasyonun kurulması için buraya katılır. 4) Hasar Tespit Ekipleri; - Yöneticiler tarafından oluşturulur. - Kriz Merkezi'nden gelen komutla çalışmaya başlar. - Çalışmalarını ve gözlemlerini Kontrol Formları ile Kriz Merkezi'ne raporlar. 5) Kurtarma Ekipleri, İlk Yardım Ekipleri, Sosyal Yardım Ekipleri, Lojistik Destek Ekipleri ve Kriz Merkezindeki diğer temsilciler;

3 SAYFA NO 3/28 - Derhal, Kriz Merkezi'ne giderler kendi gruplarına katılırlar. - Yoklamalarını buradan bildirirler. - Kriz Merkezi'nin sevk ve idaresi ile çalışırlar. İş saatleri dışında A-tipi acil durum oluştuğunda; 1- Acil Durum Yönetim Kadrosu, Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler. 2- Kriz Masası temsilcileri, Kurtarma, İlkyardım, Sosyal Yardım ve Lojistik Destek Ekipleri Kriz Masası ile temasa geçerek, en hızlı şekilde, kendi güvenliklerini sağlayarak gelirler. 3- Toplanan bu kişiler, kendi ekiplerine katılırlar ve Kriz Merkezi tarafından gelen direktiflerle çalışırlar. KISIM IV ACİL DURUM EKİPLERİ VE GÖREVLERİ a- Kriz Masası b- Acil durum Yönetim Kadrosu c- Kurtarma ekipleri d- Yangın ve tahliye ekipleri (Söndürme, kurtarma, koruma) e- İlk yardım ekibi f- Güvenlik ekibi g- Ulaştırma ekibi h- Hasar tespit ekipleri i- Sosyal yardım ekibi j- Lojistik destek ekibi ACİL DURUM YÖNETİM KADROSUNUN GÖREVLERİ: 1- Panik ortamı oluşmamasını sağlamak. Ortamı sakinleştirmek ve çok hızlı değerlendirmelerle, acil durumu yönetmek, acil durum planını devreye sokmak.

4 SAYFA NO 4/28 2- Yönetim takımından bir kişiyi başkan seçmek.(kriz Masası Başkanı) 3- Yoklamanın alınmasından sonra, eksiklerin ve bilinen diğer sorunların Kriz Merkezi'ne bildirilmesini sağlamak. 4- Hasar Tespit Ekiplerinin oluşturulmasını sağlamak. 5- Kriz masasından gelecek bilgilere göre personelin sevk ve idaresini yapmak. Afet sonrası 0-2 saat - Acil Durum Planı aktivasyonu - Görevlendirme-bilgilendirme - Afet özelliklerini saptama - Kayıt görevlisi belirleme Durum bildirimi, raporlar ve kayıtlar, - Bina hasar-risk raporu - Lojistik şef raporuna göre bina tahliyesi - Planlama şefinden hasta sayısı ve durum bilgileri - Operasyon süresinin ve Afet Yönetim Merkezinin değişiminin belirlenmesi - Erken taburcu için hasta değerlendirmesi ve kararı - Kurumlarla gerekli bağlantı - Destek hizmetler, ekipman, malzeme, ilaç, su, gıda bilgileri Afet Sonrası 2-12 saat - Güvenlik ve tesisin kapasite ve yetenek artış planlarının gözden geçirilmesi, - Diğer hastane ve diğer afet yanıt birimlerinin durumu - Kritik tesis ve bakım sorumluları - TOTM operasyon destek konuları - Görevlilere durum güncellemesi - Yaralı yakını destek merkezi faaliyetleri

5 SAYFA NO 5/28 - Halkın bilgilendirilmesi - Emniyet ve güvenlik konuları - TOTM personeli koruyucu önlemleri - Medya bilgilendirmeleri - Yaralı ve ailelerine destek hizmet - TOTM Acil Durum Planının revize edilmesi Afet sonrası 12 saat sonrası - Emniyet ve güvenlik analizine devam - Raporlama - Operasyon durumunun değerlendirilmesi ve kritik sorunlar - TOTM Acil Durum Planı revizyonu - Diğer kurumlarla iletişim - Ekibin stres belirtilerinin takibi - Görev devri durumunda sonraki operasyon dönemi için yeni yetkiliye bilgi Aktivasyonu sonlandırma - Normal işleyişe dönüş - Ekipman ve malzemelerin kontrolü ve temini - Müdahale sonrası faaliyetler - Dokümanlarının sağlanması (Finansal ve diğer) - Değerlendirme toplantıları - Gerekli revizyonların belirlenmesi - Faaliyet Raporu ve Gelişim Planı yazılması - Müdahale sonrası toplantı ve faaliyetlere katılım - Bilgilendirme; medya, halk - Stres yönetimi ACİL DURUM KRİZ MASASI BAŞKANININ GÖREVLERİ:

6 SAYFA NO 6/28 1- Teknik Grup ile İdari Grup Sorumlularının görev ve sorumluluklarını belirlemek ve denetlemek, 2- Olağanüstü durumlardan Tesis Yöneticilerini haberdar etmek, 3- Ekiplerde görev alacak personeli belirlemek, personel bilgilerinin güncel tutulmasını sağlamak ve kayıt altında bulundurmak, 4- İhtiyaç duyulan araç-gereç ve malzemelerin cins ve miktarını belirlemek, eksik olanların tamamlanmasını sağlamak, 5- Can ve mal kurtarma ile ilk yardım konularında eğitim planlaması ve tatbikat provalarının yapılmasını sağlamak, 6- Acil toplanma noktalarını ve malzeme dağıtım noktalarını belirleyerek görevli personele duyurmak, 7- Olağanüstü durumlarda arama ve kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma ekipleri ile işbirliği yapmak, 8- Müdahale edilen olayların ve yapılan tatbikatların sonuç raporunu Tesis Yöneticilerine sunmak, 9- Yerleşke ve bağlı merkez birimlerinde yangın çıkması durumunda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in 126 ncı maddesi gereğince o birimde oluşturulan ekipler ile koordineli olarak çalışmak. ACİL DURUM TEKNİK GRUP VE İDARİ GRUP SORUMLULARININ GÖREVLERİ: Teknik Grup Sorumlusunun görevleri şunlardır: 1- İlk Müdahale ve Arama Kurtarma, Teknik Koruma ile Söndürme Ekiplerinin çalışmalarını koordine etmek, 2- Acil durumlarda kurtarılan hasta ve yaralıların tahliye edilerek İlk Yardım Ekiplerine teslim edilmesini sağlamak, 3- Acil durumlarda arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma ekipleri ile koordineli çalışılmasını sağlamak, 4- Acil durum acil müdahale ekiplerinin can ve mal kurtarma ile ilk yardım uygulamaları konularında eğitim ve tatbikat yapmalarını planlamak ve uygulamak. İdari Grup Sorumlusunun görevleri şunlardır: 1- İlk Yardım, Güvenlik ve Ulaştırma Ekiplerinin çalışmalarını koordine etmek,

7 SAYFA NO 7/28 2- Acil durum acil müdahale ekibinde görevli personelin bilgi kayıtlarını tutmak ve güncelliğini sağlamak, 3- İhtiyaç duyulan araç-gereç ve malzemelerin temini ile ilgili Kriz Masası Başkanına rapor sunmak, 4- Araç-gereç ve malzemelerin zamanında bakım ve onarımını yaptırarak faal ve kullanılır durumda bulunmasını sağlamak, 5- İlk yardım ve sağlık kuruluşlarına sevk edilen hasta ve yaralılara ait kayıtları tutmak, 6- İlk yardım konusunda eğitim planlaması yaparak ekibinin bu eğitime ve provalara katılımını sağlamak. ACİL DURUM EKİPLERİNİN GENEL ÇALIŞMA ESASLARI: 1- Acil durum acil müdahale ekiplerinin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmaları Esastır. 2- Acil durum acil müdahale ekipleri, olağanüstü durumun meydana geldiği birimin "Olağan ve Olağanüstü Durum Uygulama Planı" çerçevesinde belirlenen ekipleriyle koordineli olarak çalışır. 3- Ekipler, kriz masası başkanının talimatları doğrultusunda görev yaparlar. Ancak sivil savunma, itfaiye ve sağlık kuruluşlarından olay mahallinde görev yapmak üzere resmi ekiplerin gelmesiyle birlikte ilgili ekipler bu ekiplerin emrine girer ve bu doğrultuda görev yapmaya devam ederler. SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Acil durumun yaşandığı yerde meydana gelebilecek muhtemel yangınlara karşı gerekli müdahaleyi yapmak üzere teçhizatını kuşanarak süratle olay yerine intikal etmek, 2- Yangının yayılmaması için önlemler almak, 3- Müdahale ettiği acil durum kaçış yollarını açık tutmaya çalışmak, 4- Yangın söndürme çalışmasına katılmak üzere gelen diğer itfaiye teşkilatı çalışanları ile koordineli olarak çalışmak, 5- İhtiyaç olması durumunda, itfaiye aracıyla ulaşılabilecek yüksek yerlerden kurtarılması gereken can ve mal kurtarma çalışmalarında Arama Kurtarma Ekibiyle işbirliği yapmak. İLK MÜDAHALE VE ARAMA KURTARMA EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Malzeme dağıtım noktasından ihtiyaç duyulan malzemeleri almak, gerekli donanımla birlikte süratle olay yerine intikal etmek,

8 SAYFA NO 8/28 2- Olay yerinde arama kurtarma yapılacak bölgeyi tespit ederek çalışmalara başlamak, 3- İki-üç kişilik gruplar oluşturarak kurtarılan hasta ve yaralıları ilk yardım ekiplerine teslim etmek, 4- Diğer ekiplerin çalışmasını güçleştirecek engel ve enkazları kaldırmak, tehlikeli yıkıntı ve duvarların yıkılmasını sağlamak, gerekirse desteklemek, 5- Gerektiğinde Teknik Koruma Ekibinden destek istemek, 6- Arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma ekipleri ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürmek, 7- Görev bittikten sonra yapılan işler ve kurtarılanlar hakkında Kriz Masasına bilgi vermek 8- İlk yardım, can ve mal kurtarma konularında düzenlenecek olan eğitim ve tatbikatlara katılarak bilgi ve becerilerini artırmak. TEKNİK KORUMA EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Acil durumun yaşandığı yerdeki gaz ve enerji kaynaklarını keserek, tehlike yaratmasını engellemek, 2- Olay yerinde bulunan ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırmak üzere gerekli aydınlatma çalışmasını yapmak, 3- Telefon ve internet bağlantılarının hasar görmesi durumunda haberleşmeyi sağlamak üzere iletişim sistemini işler halde tutmak, 4- Kurtarılan eşya ve değerli evrakları kontrol ve koruma altına almak, 5- Görev bittikten sonra yapılan işler, koruma altına alınan malzeme hakkında Kriz Masasına bilgi vermek, 6- Meydana gelebilecek moral bozucu hareketleri, panik ve kargaşayı önlemeye çalışmak. İLK YARDIM EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Malzeme dağıtım noktasından ihtiyaç duyulan malzemeleri alarak, gerekli donanımla birlikte güvenli bölgede oluşturulacak ilk yardım noktasına intikal etmek, 2- Kendilerine ulaşan hasta ve yaralılara ilk müdahaleyi yapmak ve gerektiğinde sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağlamak, 3- Hasta, yaralı ve ölenlerin kimlik tespitini yapmak, eşyalarının sahiplerine teslim etmek, 4- Çalışmalarını İlk Müdahale ve Kurtarma Ekibi ile birlikte koordineli olarak yürütmek, 5- Sağlık kuruluşlarına sevk edilen hasta ve yaralıların kaydını tutmak.

9 SAYFA NO 9/28 GÜVENLİK EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Acil durumlarda olay yerinde güvenlik hizmetini sağlamak, 2- Acil Müdahale Ekibinin görevini yapmasını kolaylaştıracak güvenlik tedbirlerini almak, 3- Olağanüstü durumla ilgili İtfaiye, İlk Yardım ve Sivil Savunma ile ilgili birimleri haberdar ederek olay yerine gelmelerini sağlamak, 4- Araç trafik akışını yönlendirerek yolların açık tutulmasını sağlamak, 5- Hasta ve yaralıların sevk ve tahliyeleri, kargaşanın önlenmesi, ihtiyaç duyulan araç, malzeme ve cihazların temini v.b. hususlarda, sağlık birimlerinin görevlerini kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasını sağlamak, 6- Hasarlı binalara görevlilerden başkasının yaklaşmasını önleyecek gerekli güvenlik tedbirlerini almak, 7- Gaz ve elektrik kaçakları ile yıkıntı alanlarının çevresinde güvenlik tedbiri alarak muhtemel kazaların önlenmesini sağlamak. ULAŞTIRMA EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Kullanılmakta olan tesis araçlarını her an göreve hazır bulundurmak, 2- Acil durumun meydana gelmesiyle birlikte süratle bu bölgeye ulaşmak, 3- Acil Durum Müdahale Kriz Masası Başkanının talimatına göre ekiplerin olay yerine ulaşmasını sağlamak, 4- Ekiplerin ihtiyaç duyacağı malzemelerin araçla taşınmasını sağlamak. HASAR TESBİT EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Belirli sayıda ekip oluşturulur. 2- Ekip liderleri ve yardımcıları tanımlanır. 3- Bakımcılardan ve kritik tesisleri bilen imalatçı, kaliteci vb. kişilerden oluşan takımlardır. 4- Yoklamanın alınmasından hemen sonrasında bu yöneticiler tarafından oluşturulur. 5- İlgili kontrol formları üzerinden, çalışmalar sırasında dikkat edilecek noktalar konusunda bilgi aktarımı ekip liderleri tarafından yapılır. 6- Kriz Merkezi'nden gelecek komutla çalışmalarına başlar. 7- Çalışmalar bittiğinde, gözlemlerini ilgili formlarla Kriz Merkezi'ne bildirir.

10 SAYFA NO 10/28 SOSYAL YARDIM EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- İnsan Kaynaklarından sorumlu kişilerden oluşur ve ihtiyaç halinde başka kişilerinde alınabileceği bir ekiptir. Bu ekip Acil Durum Planında belirtilen ekipte yer alır. 2- Tüm personelin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar, tüm personelin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar, 3- Yerel yönetimler, sosyal güvenlik kurumları, hastaneler ve güvenlik birimleri ile koordinasyonu sağlarlar, 4- Yaralılara kan tedariki, tıbbi operasyon malzemelerinin vb. temininin sağlanması için gerekli koordinasyonu sağlarlar, 5- Yaralı, hasta ya da ölen personelin yakınlarıyla irtibata geçerek olay yerine ya da hastaneye ulaşmalarını sağlarlar, 6- Büyük kaza ya da acil durumlarda yakındaki çevre il ve ilçelerdeki acil durum yönetim merkezleriyle irtibata geçerek destek sağlarlar. LOJİSTİK DESTEK EKİBİNİN GÖREVLERİ: 1- Yardımcı malzeme ve satın almacılardan oluşur. 2- Arama, kurtarma ve ilk yardım gibi konularda, dış tesislerden alınacak malzeme ve hizmetlerin bulunması, satın alınması ve teminini gerçekleştirir. 3- Bu birim sistemin her bileşeninin gereksinimlerinin sağlanmasından, yedeklenmesinden ve değişen koşullara uyarlanabilmesinden sorumludur.

11 SAYFA NO 11/28 EKİPLER VE EKİPLERDE GÖREVLİ PERSONEL: A. KRİZ MASASI EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi 1. Başkan 2. Teknik Grup Sorumlusu 3. İdari Grup Sorumlusu B. YANGIN MÜDAHALE EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan

12 SAYFA NO 12/ C. KURTARMA EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan

13 SAYFA NO 13/ D. KORUMA EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan

14 SAYFA NO 14/ E. İLKYARDIM EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan

15 SAYFA NO 15/ F. SOSYAL YARDIM EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan G. LOJİSTİK DESTEK EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan

16 SAYFA NO 16/ H. GÜVENLİK EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan İ. ULAŞTIRMA EKİBİ: Adı ve Soyadı Ekipteki Görevi Başkan

17 SAYFA NO 17/28 KISIM V ACİL DURUMLARA MÜDAHALE VE ALINACAK ÖNLEMLER 1.ACİL DURUM PLANININ DEVREYE SOKULMASI: A) Meydana gelen bir acil durumda, müdahale planı ayrıca talimat beklenmeksizin devreye sokulur. B) Emniyet maksadıyla elektrik enerjisinin ve doğalgazın kesilmesi gerekiyorsa durumu kriz masasına bildirilir, kriz masasından gelecek cevaba göre gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla elektrik ve doğalgaz kesilir. 2.ACİL DURUM UYARISININ (ALARMININ) VERİLMESİ: Herhangi bir acil duruma maruz kalan (zarar görmediği durumlarda) veya gören herhangi biri; ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefon veya telsizle santral Görevlisine bilgi verecektir. Haberi alan santral Görevlisi Kriz Masası üyelerinden herhangi birisine durumu bildirecektir. Hastane genelini ilgilendiren acil hallerde ise (Yangın, Deprem, Sel felaketi gibi); acil durumu fark eden her çalışan talimat beklenmeksizin o bölgedeki hastane çalışanlarına koşarak ve bağırarak haber verecektir. 3.TOPLANMA YERİ: İşyeri boşaltılmaya başlandığında açık otopark alanı toplanma yeri olacak, bu alanın güvenliği ve çalışanların sakinleştirilmesi bu alanda sağlanacaktır. 4.KURTARMA ARAÇ VE GEREÇLERİ ve YERLERİ: Aşağıda listelenen araç ve gereçler ambarda hazır olarak bulundurulmaktadır. SIRA NO ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMENİN CİNSİ MİKTARI 1 Seyyar aydınlatma takımı 40 2 Balyoz 20 3 Çekiç 35 4 Kürek 20

18 SAYFA NO 18/28 5 Kazma 20 6 Enkaz eldiveni Toz maskesi Sedye 25 9 El feneri Emniyet şeridi Demir el testeresi İlk yardım çantası İLK YARDIM ARAÇ VE GEREÇLERİ ve YERLERİ: Aşağıda listelenen ilk yardım araç ve gereçleri Acil Durum Acil Müdahale Malzeme Deposunda hazırda bulundurulacaktır. 1 Sedye 25 2 Suni Solunum Cihazı 10 3 Tansiyon ölçme cihazı 12 4 Steteskop 20 5 Boyunluk El ve ayak kırıkları için atel Genel Pansuman malzemeleri (Steril gazlı 35 bez, Oksijenli su, Tentürdiyot vs)

19 SAYFA NO 19/28 6) 6. ACİL DURUM OLDUĞUNDA KURTARMA OPERASYONU: 1-Acil durum ihbarını alan kriz masası üyelerinden herhangi bir üye kriz masası üyelerinin ve kurtarma ekibinin toplanma bölgesinde toplanmasını sağlar, 2-Kurtarma ekip liderine ve ekibe acil durumun türü, büyüklüğü ve yeri hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra; ekip lideri ekibin kurtarma operasyonu için gerekli ekipmanları, iş aletleri ve iş makineleri ile kişisel koruyucu malzemelerini ambardan almalarını sağlar, 3-Operasyon bölgesine hareket edilir. Kriz masası öncelikle, toplanma bölgesinden gelecek olan personel mevcudu bilgisine bağlı olarak enkaz altında bulunabilecek insanların kurtarma çalışmalarını başlatır. 7. MUHTEMEL ACİL DURUMLARDAKİ OPERASYON: 7.1-YANGIN: Telaşlanmadan Yangın Çevredekilere ve Sorumlu Kişilere Duyurulur, İtfaiye Teşkilatı Aranır(110), Yangın Yerinin Adresi Doğru Bir Şekilde Bildirilir, Yangın, Tüm İşyeri Çalışanlarına Duyurulur, Doğalgaz Ve Elektrik Kapatılır, İtfaiye Gelinceye Kadar Yangını Söndürmek İçin İşyerinde Bulunan Malzemelerden Faydalanılır, Yaralılara İlkyardım Müdahalesi Yapılır, Yangının Yayılmasını Önlemek İçin Kapı ve Pencereler Kapatılır, Bina Sakince Boşaltılarak Toplanma Bölgelerine Gidilir, Görevlilerden Başka Kişilerin Yangın Sahasına Girmesine Engel Olunur, Olay İle İlgili Rapor Verilir. 7.2-DEPREM: Panik Yapılmaz,

20 SAYFA NO 20/28 Doğalgaz ve Elektrik Kapatılır, Tüm Bölümler Gözlemlenerek, Oluşan Veya Oluşabilecek Patlama, Parlama Veya Alevlenme Gibi Durumlar İçin Önlem Alınır, Bulunulan Yer En Kısa Zamanda Terkedilir, Binayı Terk Etmek Mümkün Değilse Cenin Pozisyonu Alınır, Önce Canlılar ve Daha Sonra Kıymetli Eşya ve Dokümanları Kurtarılır, Acil Durum Toplanma Bölgelerine Gidilir, Olay Anında Toplanma Bölgesinde Oluşabilecek Dış Tehlikelere Karşı (Hırsızlık, Yağma Vb.) Önlem Alınır, Yaralılara İlk Yardım Yapılır, Olay İle İlgili Rapor Verilir. 7.3-SEL: Eğer Sel Veya Su Baskını Çok Şiddetli ve Büyük İse Telaşlanmadan Durum Çevre ve Sorumlu Kişilere Duyurulur, Panik Yapılmaz, Açık Vana Var İse Derhal Kapatılır, Borularda Kaçak Olup Olmadığı Kontrol Edilir, İtfaiye Teşkilatına Haber Verilir(110), Açık Pencere ve Kapılar Kapatılır, Ekipman ve Sarf Malzemeleri Sele Karşı Korunmaya Çalışılır, Doğalgaz ve Elektrik Tesisatı Kapatılır, İşyeri Binasının Su Girebilecek Yerlerine Bariyerler Kurulur, Suyun Kanalizasyona Akışı Sağlanır, Önce Canlılar ve Daha Sonra Kıymetli Eşya Ve Dokümanlar Kurtarılır,

21 SAYFA NO 21/28 Acil Durum Toplanma Bölgelerine Gidilir, Yaralılara İlk Yardım Yapılır, Su Baskını Sonrası Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon Yapılır, Olay İle İlgili Rapor Verilir. 7.4-PATLAMA VE PARLAMA: Patlama Sesi Duyulur Duyulmaz Pencerelerden Uzakta Korunaklı Bir Yerde Saklanılır, Eğer Binada Hasar Olmuş ve Enkaz Altında Kalınmış İse Ayağa Kalkılmaz, Bağırmaya Çalışılmaz, Yangın Oluşur İse Mümkün Olduğu Kadar Çabuk Hareket Edilerek Tahliye Çıkışlarından Bina Sakince Terk Edilir, İtfaiye Teşkilatına Haber Verilir(110), Önce Canlılar ve Daha Sonra Kıymetli Eşya ve Dokümanlar Kurtarılır, Yaralılara İlkyardım Müdahalesi Yapılır, Yanıcı ve Patlayıcı Maddeler Etkilenmiş Alandan Uzaklaştırılır, Bunları Yapılırken Hiçbir Çalışan Tehlikeye Atılmaz, Olayın Olduğu Bölgeye Koruma Bandı Çekilerek Personelin Etkilenmiş Alana Girişi Engellenir, Olay İle İlgili Rapor Verilir. A-BİNA İÇİNDE PATLAMA; Patlamanın Duyulmasıyla, Güvenlik Görevlileri İkinci Bir Patlama Ve Yangın İhtimaline Karşı Binayı Tahliye Ettirmezler, Patlama Bölgesine Portatif Yangın Söndürme Cihazları Aktarılır Ve Gerekiyorsa Kullanılarak Yangın Söndürülür,

22 SAYFA NO 22/28 Patlama Bölgesine (Sonraki Araştırmalar Ve Olası Yeni Tehditler Göz Önünde Bulundurularak) Kimse Sokulmaz, Eğer Yaralananlar Var İse, İlk Müdahale Yapılır, Doktor Ve Ambulans Çağrılır. (Adres Ve Yaralıların Durumu Net Olarak Bildirilmelidir). Polis Çağrılır, Adres Ve Olayın Ayrıntıları Net Olarak Bildirilir, Güvenlik Güçleri Olaya Müdahale Edip, Bina Tamamen Arandıktan Ve Tehlikenin Kalmadığı Bildirildikten Sonra Personel Binanın Diğer Emniyetli Bölümlerine Dönebilir. B-SOKAKTA PATLAMA / BİNAYA DIŞARIDAN ATEŞ EDİLMESİ; Sokakta Patlama Veya Ateş Sesi Duyulduğunda Güvenlik Görevlileri Olayı Teşhis Edinceye Kadar Binadan Dışarı Kimse Çıkartılmaz, Tüm Dış Kapılar Kilitlenir, Emniyet Güçleri Aranarak, Olay Haber Verilir, Olayın Türü Ve Hedefi Belli Olmadan Güvenlik Görevlileri Ve Personel Binayı Terk Etmezler, Dış Güvenlik Görevlileri Olayı Teşhis Edip Güvenlik Müdürüne Bildirir. 7.5-GIDA ZEHİRLENMESİ: Zehirlenen Kişi Bulunduğu Kapalı Ortamdan Uzaklaştırılarak Açık Havaya Çıkarılır, Hasta Kusturulmaya Çalışılır, Bulantı ve Kusma Duruncaya Kadar Ağızdan Beslenme Kesilir, Hiç Vakit Geçirmeden Acil Servise ( 112) Haber Verilir, Zehir Danışma Merkezi Aranarak Zehirlenmenin Türü Hakkında Bilgi Edinilir, Acil Servise Ulaşılması Uzun Sürecek Vakalarda, Hastanın Aşırı Su Kaybının Önlenmesi İçin Bol Miktarda Taze Ayran (Yağı İyice Alınmış ve Tuzlu) İçirilir. (Eğer Bulantı-Kusma Tamamen Durmuş İse)

23 SAYFA NO 23/ BOMBA İHBARI: Kişi İle Konuşma Anında Yakınınızda Personel Varsa, Bomba İhbarı Almakta Olduğunuzu İşaretle Belirterek Zaman Geçirmeden Güvenlik Birimlerine Haber Verilmesi Ve Mümkünse Sesin Kaydedilmesi Sağlanır, Sakin Olunur ve Kibar Davranılır. Öncelikle Dinlenir. İhbarcının Sözü Kesilmez, Arayan Tam Duyulamıyormuş Veya Söyledikleri Anlaşılamıyormuş Gibi Yapılarak Konuşma Uzatılır, Şayet Arayan Konuşmaya Meyilli İse Aşağıdakiler Gibi Soruları Sorarak Cevaplarını Yazınız; Bomba Tam Olarak Nerede? Bombanın Türü Nedir? Bu Türde Kaç Tane Bomba Koydunuz? Ne Zaman Patlayacak? Belli Bir Zamanı Var Mı? Patlamaya Ne Kadar Var? Neye Benziyor? Nasıl Çalışıyor? Nasıl Aktif Oluyor? Kim, Ne Zaman Ve Neden Koydu? Neden İhbar Ediyorsunuz? Yetkili Biri İle Görüşmek İster Misiniz? Haber Kaynağınız Nereden? Tam Yeri Neresi? Bilinen Bir Bina İçinde Mi Yoksa Bir Bölgede Mi? ÖNEMLİ!! İhbarda Bulunan Kişiye Daha Başlangıçta Kimliği İle İlgili Sorular Sormayınız. Böyle Bir Davranış Görüşmeyi Gereksiz Yere Erken Kesebilir. Telaş Ve Paniğe Kapılmadan Derhal;

24 SAYFA NO 24/28 Sabotaj Yapılacağını Haber Alan Veya Aniden Meydana Gelen Sabotaja Tanık Olan Her Çalışan Öncelikle Yapılacağı İhbar Aldığı Yada Tanık Olduğu Sabotajın Niteliği İle İlgili Bilgiyi Derhal Santrale Dahili:9 Ya da (Pbx) Nolu Telefondan, Telsizli İse Direk Anonsla Bildirir, Santral Görevlileri Tarafından Olay Güvenlik Müdürüne, Hastane Yöneticilerine En Hızlı Yöntemle İletir, Güvenlik Müdürü Veya Yetkilendireceği Kişiler Vasıtası İle Durum Emniyet Birimleri ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne Bildirilir. 7.8-ŞÜPHELİ CİSİM BİNA İÇİNDE; Tüm Kapı Ve Pencereler Açılır, Cisme Dokunulmaz, Sallanmaz, Üzerine Herhangi Bir Şey Konmaz, Su Ve Ateşten Uzak Tutulur, Çevresinde Telsiz Ve Telefon Kullanılmaz, Radyo Çalınmaz, Derhal Polise Haber Verilir, Polise Cismin Yeri, Şekli Gibi Detaylar, Ulaşılabileceği Bilgileri Verilir, Tam Adres Ve Nasıl Her Şüpheli Cisim Tespitinde Bina Derhal Tahliye Edilir. Tehlike Geçinceye Kadar Kimsenin Geri Dönüşüne Müsaade Edilmez, Bütün İnsanların Binayı Terk Ettiklerinden Emin Olunur, Bomba Uzmanları Geldiğinde Koordineli Çalışılır, BİNA DIŞINDA; Bina Dışında Şüpheli Bir Cisim Tespit Edildiğinde Bölgenin Emniyeti Alınacak Ve Hiç Kimse Cisme Yaklaştırılmayacaktır. Etrafında 75 Mt lik Bir Emniyet Alanı Oluşturulur, Cisme Dokunulmaz, Sallanmaz, Üzerine Herhangi Bir Şey Konmaz, Su Ve Ateşten Uzak Tutulur, Çevresinde Telsiz Ve Telefon Kullanılmaz, Radyo Çalınmaz,

25 SAYFA NO 25/28 Derhal Polise Haber Verilir. Polise Cismin Yeri, Şekli Vb. Gibi Detaylar, Hastanenin Tam Adresi Ve Nasıl Ulaşılabileceği Bilgileri Verilir, Şüpheli Cisim 20x20 Cm nin Üzerinde Bir Büyüklüğe Sahipse, Bina Aksi İstikamette Terk Edilir. Tehlike Geçinceye Kadar Kimsenin Geri Dönüşüne Müsaade Edilmez, Bomba Uzmanları Geldiğinde Koordineli Çalışılır. 7.9-İŞ KAZASI: Hiç Vakit Geçirilmeden Acil Servise(112) Haber Verilir, Yaralılara İlk Yardım Yapılır, Tehlike Devam Etmiyorsa Yaralı Yerinden Oynatılmadan Acil Servis Beklenir, Hastane Müdürü ve İlgili Amire Derhal Haber Verilir, Mümkünse Tehlikenin Kaynağı Ortadan Kaldırılır, Gerekli Güvenlik Tedbirleri Alınır, Olayın Meydana Geldiği Bölgenin Trafiğe Ya da Kullanıma Kapatılması Sağlanır, Sızıntı Ve Kaçak Durumlarında Kaçaklar Tıkanır ve Sızan Sıvı İçin Set Oluşturulur, Gerekli Havalandırma Şartları Sağlanır, Gerekli İse Doğalgaz ve Elektrik Kapatılır, Olay İle İlgili Rapor Verilir KİMYASAL VEYA ZARARLI MADDE SIZINTISI Sızıntının başladığı bölge süratle en hızlı haberleşme vasıtasıyla güvenlik veya santrale sakin, dikkatli ve panik yapmadan bildirilir, Sızıntının kaynağı biliniyor ise süratle bölge kapatılır,

26 SAYFA NO 26/28 Sızıntı olduğu an çıkış yapılamayacak durumda ise odadan dışarı çıkılmaz ve kapı altı battaniye, bez benzeri malzemeyle kapatılır, Nükleer Biyolojik ve Zararlı Madde sızıntısı hissedildiğinde Havalandırma sisteminden dışarıdan hava alınması engellenir, Malatya İl Sivil Savunma Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan NBC Timine haber verilir NÜKLEER SAVAŞ OLDUĞUNDA Böyle bir durumda toplanma alanı bodrum kat olup burası aynı zamanda Sığınak olarak kullanılacaktır. Bombanın patladığı kuvvetli ışıktan hemen anlaşılır. Bu ışığı görür görmez, hemen (varsa) çukur bir yere veya duvar dibine veya kuytu bir yere YATILIR! Kollar baş üstünde kavuşturulur! (Gözler kapalı olacak veya ışığı görmeyecek) Dizler karına doğru çekip KAPANIR! Çıplak yerler (giysilerinizle) ÖRTÜLÜR ÇEVRESEL KAZALARDAKİ OPERASYON: Kimyasal malzeme veya akaryakıt sızıntısı olduğunda, acil durum bildirimi yapıldıktan sonra sızan kimyasal taşma kaplarının içinde ise; önce yangın veya parlama tehlikesine karşı önlem alınır, Bir pompa yardımıyla kimyasal malzemeler, boş varillere alınır. Boş varillere çekilen kimyasallar atık olarak işaretlenir ve bertaraf edilir, Taşma kabının içi üstübü ile temizlenir, üstübüler tehlikeli atık konteynerlerine atılarak bertaraf edilir, Dökülen kimyasal veya akaryakıt sızıntısı taşma kabını taşıp çevreye yayılmış ise; odun talaşı veya dolgu kumu ile çevrilir ve emdirilir. Daha sonra absorban malzeme toplanarak atık konteynerlerine atılarak bertaraf edilir. Yerde kalan kısmı yer beton ise üstübü ile temizlenerek aynı yöntem ile bertaraf edilir.

27 SAYFA NO 27/ DOĞALGAZ KAÇAĞI: Bütün Alevler Hemen Söndürülür, Bütün Kapı Ve Pencereler Açılır, Ortam Havalandırılır, Gaz Sayacından Önceki Küresel Vana Veya Girişteki Ana Kapatma Vanası Hemen Kapatılır, Gaz Kokusu Olan Odalara, Ortamlara Açık Alevle Girilmez, Kibrit Veya Çakmak Kullanılmaz, Elektrik Düğmesi, Şalteri Açıksa Kapatılmaz, Kapalıysa Açılmaz, Hiçbir Elektrik Fişi Prizden Çekilmez, Bütün Gaz Armatürleri Kapatılır, Sigara İçilmez, İçiliyorsa Hemen Söndürülür, İlgili Gaz Dağıtım Şirketi Gaz Kaçağı Olmayan Bir Mahalden 187 No'lu Telefon Aranarak Bildirilir ATIK SU KANALLARINDA SU KAÇAĞI: Derhal Hastane Teknik Müdürü İle Arıtma Tesisi Yöneticilerine Haber Verilir, Sızıntı Ve Kaçaklar Tıkanır ve Sızan Sıvı İçin Set Oluşturulur, Gerekli Güvenlik Tedbirleri Alınır, Olayın Meydana Geldiği Bölgenin Trafiğe Ya da Kullanıma Kapatılması Sağlanır, Kaçak Sonrası Genel Temizlik ve Dezenfeksiyon Yapılır, Olay İle İlgili Rapor Verilir. 9. ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME: 1-Acil durumu gören herhangi bir kişi telefonla santral birimine bilgi verir. Santral görevlisi tarafından itfaiyeye(110) telefon edilerek haber verilir. Hastane müdürü ve diğer Hastane Yöneticilerine bilgi verir. Haberi alan Hastane Müdürü derhal kriz masası üyelerini bilgilendirir. Acil durumun yürütülmesi anında TOTM deki haberleşmeler telsiz telefonlar ve cep telefonları vasıtasıyla sağlanır. 2-Olayın büyüklüğüne bağlı olarak 112 No'lu telefondan ambulans istenir ve hastaneye gidebilecek muhtemel personele, hazırlık yapılabilmesi için bilgi verilir, 3-Acil durumun yangın olması veya dönüşmesi ihtimalinde ise 110 dan İtfaiye ye haber verilir, 4-Şüpheli paket, şüpheli araç, şüpheli şahıs/şahıslar ve toplumsal olaylarda derhal 155 no lu telefondan polis merkezine haber verilir.

28 SAYFA NO 28/ ALARM UYGULAMALARI ve TATBİKATLAR: Alarm uygulamaları ve tatbikatları; 1) HAZİRAN ayında 2) KASIM ayında Olmak üzere yılda 2 kez olarak programlanmıştır. 11.EĞİTİM VE DENETİM: Eğitim: Acil durum acil müdahale ekipleri personelinin, Kriz Masası Başkanının sorumluluğunda; yangından korunma, yangının söndürülebilmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım uygulamaları, sivil savunma ve itfaiye ile işbirliği sağlanması ve olağanüstü durumlara ilişkin olarak alınması gereken diğer tedbirler konularında eğitim ve tatbikatlara katılması sağlanarak bilgi ve becerileri artırılacaktır. Eğitim ve tatbikatlar, yılda en az iki kez gerçekleştirilecektir. Denetim: Acil durum acil müdahale ekipleri, Hastane Yöneticileri tarafından denetlenecektir. Denetim sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda tespit edilen eksik ve aksaklıklar Kriz masası Başkanının sorumluluğunda en kısa zamanda giderilecektir.

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi. Acil Durum Planları

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi. Acil Durum Planları İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Acil Durum Planları Konu No: 29 İsmail SARIKAYA Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitmenimizin Ricası Cep telefonlarının kapalı tutulması Aklınıza takılan konuların

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR

REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR REVİZYON DURUMU REVİZYON NO REVİZYON TARİHİ AÇIKLAMALAR 0 - Yeni Yayınlandı 1. AMAÇ: Fakülte kompleksi için tehlikeli olabilecek komşu binalarıdaki acil durumları da içerecek şekilde tüm Fakülte personelinin

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112 YANGIN İLK YARDIM-ACİL TIBBİ YARDIM ACİL DURUM PLANI İlkyardım/Acil tıbbi yardım ihtiyacı olanı / gören kişi vekili Paniğe kapılmaz,durumu işverene/çalışanlara haber verir. İşyeri dışındaki ilk yardım

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

MUTFAK ACİL DURUM PLANI

MUTFAK ACİL DURUM PLANI MUTFAK PI NO KULI TOP 1 KRİTİK KONTROL NOKTALARINDAKİ (KKN) VE ÜRETİMDEKİ CİHAZLARIN BOZULMASI Üretilen gıdaların istenilen gıda güvenliği şartlarını sağlayamaması Problem tespit edildiği anda üretim durdurulur.

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nin Görev, Yetki ve Sorumluluğu AFAD Başkanlığı SUNU AKIŞI Konu Başlıkları Kurumlarda hizmetlerin ilk sorumlusu nin seçilme

Detaylı

FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI

FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI OCAK / 2016 İşyerinin Ünvanı İşyerinin Adresi İşverenin Adı- Soyadı Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi Yangın Sel Belirlenen

Detaylı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı

AFAD Başkanlığı. A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı A. Kerim GÜNEŞ Sivil Savunma İşleri Grup Başkanı AFAD Başkanlığı nın Görev, Yetki ve Sorumluluğu ÜST YÖNETİCİ Üst Yöneticinin Sorumluluğu Sivil savunma Afet Acil durum Seferberlik ve Savaş

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Çalışma Yönetmeliği Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ TYG_P02 28.10.2011 13.08.2014 2 10 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 05.09.2012 Hastane Hizmetleri Başkanı ifadesi yerine 01 İdari ve Mali İşler Direktörü ifadesi yazıldı. Yangın Tüpü

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ İl Acil Yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. Planda öngörülen teşkilatı kurar ve burada görev yapacakları tespit ederek kendilerine duyurur.

Detaylı

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:08.05.1988 R.G. Sayısı:19808 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, devletin tüm güç

Detaylı

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 1 Alarm verilir. 2 Deprem sırasında tüm öğrenciler ve öğretmen sıra ve masaların yanında ÇÖK,KAPAN,TUTUN pozisyonu

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) OPERASYON Olay Komuta Sistemi HAP Başkanı Operasyon Şefi Alan Yönetimi Tıbbı Bakım Sorumlusu Tehlikeli Madde Direktörü Hastane Ünitesi Acil

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI 1) AMAÇ : İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren deprem

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

Kitlesel Olaylarda Ne Durumdayız z?

Kitlesel Olaylarda Ne Durumdayız z? Kitlesel Olaylarda Ne Durumdayız z? Dr. Turhan SOFUOĞLU İzmir Sağlık Müdür Yardımcısı Acil Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı 112 ve UMKE Ege Bölge Koordinatörü turhans112@yahoo.com Kitlesel Olayların

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu planın amacı, Batman Üniversitesi nde olası bir

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Afyon Kocatepe

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASI GEREKEN HALLER

ACİL DURUM PLANLARININ HAZIRLANMASI GEREKEN HALLER ACİL DURUM PLANLARI ACİL DURUM PLANI Bir kuruluştaki olası kazaları sonuçları ile birlikte belirleyen, kaza oluşumunda işyerinde ve civarında yapılacak işlemleri ayrıntılı olarak tespit eden resmi nitelikteki

Detaylı

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI

PEMBE KOD UYGULAMA TALİMATI YÖN.TL.03 05.08.2009 05.11.2013 04 1/4 1.0 AMAÇ: Bursa, Orhaneli İlçe Devlet Hastanesi nde yenidoğan ve yatan bebek/çocuk hastalarının kaçırılması veya kaybolması olasılığına karşı güvenlik önlemleri almak

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM EYLEM PLANI PROSEDÜRÜ DOK NO. P.1.6.2 SAYFA 1/5 GENEL ESASLAR 1. AMAÇ Bilgi Teknolojileri Acil Durum Eylem Planı nın amacı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) nda meydana gelebilecek herhangi bir olağanüstü durum sonrasında,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ BİNA TAHLİYE TALİMATI 1.AMAÇ Meydana gelebilecek acil veya olağanüstü durumlarda bina içinde bulunan hasta, personel ve eşyaların dışarıya çıkartılarak emniyet altına alınması için bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Tüm çalışanları

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ ADANA Ç. Ü. İ d a r i v e M a l i İ ş

Detaylı

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Bölümler Süreç Yönetimi Acil Durum Planının Hazırlanması Müdahale Süreci Kişisel Korunma Ekipmanları

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda (ODTÜ KKK) İSG uygulamaları yürütülmektedir. Yasa kapsamında,

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI AHMET GÖKTAŞ

ACİL DURUM PLANLARI AHMET GÖKTAŞ ACİL DURUM PLANLARI AHMET GÖKTAŞ -Uzman Büyük Endüstriyel Kazalar Şubesi Müdürlüğü Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM 30 KASIM 2012 ANTALYA İÇERİK ACİL

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI

UÜ-SUAM PEMBE KOD TALİMATI 1 / 5 1. Amaç: Bu talimatın amacı UÜ-SK da yatan bebek / çocuk hastaların güvenliği, kaçırılmalarının önlenmesi ve kaçırılmaları durumunda yapılacak faaliyetler için standart bir yöntem belirlemektir.

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Onay. Belediye Başkanı

Onay. Belediye Başkanı Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 21.06.2006 Sivil Savunma Md. Başkan Yardımcısı Belediye Başkanı Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı Kartal Belediyesi binası ve çalışma alanlarında İSG-Ç kapsamında

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

AFETLERDE HASTANE EKİPMANLARIN PLANLANMASI. PRM. SELİN ÇAĞLAR Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi

AFETLERDE HASTANE EKİPMANLARIN PLANLANMASI. PRM. SELİN ÇAĞLAR Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi AFETLERDE HASTANE EKİPMANLARIN PLANLANMASI PRM. SELİN ÇAĞLAR Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Ülkemiz bulunduğu coğrafik konum itibari ile gerek doğa kaynaklı gerek insan kaynaklı her türlü afet ve acil durumun

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK TEKNİKERİ/ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK TEKNİKERİ/ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ TEKNİKERİ TANIM Bir itfaiye teşkilatının üyesi olarak, yangınlara karşı önlem alınmasını sağlayan, yangın söndürme ve yangından can ve mal kurtarma çalışmalarında bulunan, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana

Detaylı

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ANASINIFI KATI 1. KAT TAHLİYE PLANI ANASINIFI Lavabo+WC Anasınıfı Derslik Anasınıfı Oyun Odası Üst Kata Çıkış İlkokul Öğretmenler Odası Lavabo -WC Alt Kata İniş

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla www.afad.gov.tr www.afad.gov.tr Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ikaz ve alarm işaretlerini

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) EĞİTİM-TATBİKAT-KODLAR-FORMLAR EĞİTİM Hastanelerden gelen personele HAP Eğitici Eğitiminin verilmesi HAP Eğitici Eğitimi alan personelin kendi

Detaylı

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ACİL DURUM PLANLARI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİMYASALLAR YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ACİL DURUM PLANLARI Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şubesi Müdürlüğü Ankara, 2010 Giriş Yönetmelik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

A C İ L E Y L E M P L A N I

A C İ L E Y L E M P L A N I AMAÇ: Yapılan tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek, acil durum yönetiminin hızlı ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı