Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme halinde tahsil ve takip işleri-1 (Madde 36)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme halinde tahsil ve takip işleri-1 (Madde 36)"

Transkript

1 Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme halinde tahsil ve takip işleri-1 (Madde 36) Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme halinde tahsil ve takip işleri aşağıdakiler hakkında devam eder. İki veya daha fazla tüzel kişiliğin birleşmesi halinde yeni kurulan tüzel kişi Devir halinde devir alan tüzel kişi Bölünme halinde bölünen tüzel kişinin varlıklarını devralan tüzel kişiler Şekil değiştirme halinde yeni tüzel kişi

2 Amme Alacaklarının Ödenme Zamanları-1 (Madde 37) Genel ilke, amme alacağının özel kanunda belli edilmiş olan sürede ödenmesidir. Özel kanununda hüküm bulunmayan hallerde ödeme vadesi Maliye Bakanlığınca belli edilecek esasta yapılacak tebliğden itibaren 1 ay dır

3 Amme Alacaklarının Ödenme Zamanları-2 (Madde 37) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek amme alacaklarını şu üç ana gruba ayırabiliriz. VUK kapsamına giren vergi, resim ve harç şeklindeki amme alacakları İthalde alınan vergi ve resimler Muhtelif Fonlar ve Para Cezaları Ödeme süresi esas Ödeme süresi Gümrük itibariyle hususi Hususi kanunları ile tespit Kanununda ve Gümrük kanunlarında edilmiş ödeme süresi düzenlenmiştir Yönetmeliğinde Olmayan yoktur. 3 düzenlenmiştir. hallerde VUK bakıyoruz.

4 Sürelerin Uzamasının Vadeye Etkisi (Madde 37) Mücbir Sebep Zor Durum Ölüm Vergi Kanunlarında Belirtilen Diğer Bazı Nedenler Vergiler Tahakkuk Etmişse Vergi Tahakkuk Etmemişse Vergi zamanında tahakkuk etmişse ödeme vadesi uzamaz. Verginin ödenecek safhaya gelmesi için tahakkuk etmesi gerekir. Tahakkuk süresinin uzaması halinde ödeme vadesi de buna bağlı olarak uzar. Ölüm halinde ölen kimseye beyanname verme süresi 3 ay uzar. Dolayısıyla tahakkuka bağlı olan ödeme süresi de 3 ay uzamış olur

5 İkmalen ve Re sen Salınan Vergilerde Ödeme Süresi (VUK 112 ve 368) (Madde 37) İkmalen ve re sen tarh edilen vergiler, vadelerinden önce tahakkuk etmişse vadelerinde, taksit süresi kısmen veya tamamen geçmişse tahakkuk tarihinden başlayarak 1 ay içinde ödenir. İkmalen ve re sen tarh edilen vergilere uygulanan ceza kesinleşmesini izleyen 1 ay içinde ödenir. Vergi aslının henüz vadesinin gelmemiş olması ceza ödeme süresini etkilemez

6 Amme Alacaklarının Ödenme Zamanları-14 (Madde 37) Para Cezaları Belediye Cezaları İnzibati Cezalar Adli Mahkemelerce Hükmolunan Cezalar Kanunlarında ödeme vadesi belirtilmiş değildir. Öncelikle borçlusuna 1 aylık ödeme süresi verilmesi daha sonra cebri takibata başvurulması gerekir

7 Özel Ödeme Şekilleri-2 (Madde 41) Mükelleflerin kolayca ödemede bulunması açısından Vergi daireleri dışında postane ve bankalar vasıtasıyla ödeme imkanları getirilmiştir. Özel ödeme şekillerinin uygulamaya konulması Maliye Bakanlığının yetkisine bırakılmıştır

8 Çizgili Çek Kullanmak Suretiyle Ödeme (Madde 41) Çizgili çek, iç yüzüne birbirine paralel iki çizgi geçilmiş olan bir çektir. (TTK 626) 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan 2 No'lu Tebliğe uygun olarak bastırılmış ve kodlaması yapılmış çeklerin kabul edilmesi uygun görülmüştür. (380 S.N. TGT)

9 Bankalar Aracılığıyla Ödeme (Madde 41) Mükellef banka hesabından aynı bankadaki vergi dairesi veya Merkez Bankası hesabına havale yapmak suretiyle ödeme yapabilir(41/2) Mükellef vergi borcunu bankalardaki vergi dairesi hesaplarına yatırmak suretiyle ödeyebilmektedir. (41/3)

10 Banka Kartı, Kredi kartı ve Benzeri kartlarla Ödeme (Madde 41) Amme alacağı banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılmak suretiyle ödenebilmektedir. (41/5) Maliye Bakanlığı bugüne kadar bu konuda herhangi bir düzenleme yapmamıştır

11 Özel Ödeme Şekilleri-2 (Madde 41) Bankalarca tahsil edilen veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımı karşılığı olarak ödenmesi gereken paraların tahsil edildikleri tarihten itibaren en geç 7 gün içinde T.C. Merkez Bankasına aktarılması gerekir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, işlem tarihini takip eden günden itibaren en geç 20 gün içinde ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme gerekir. Postaneler aracılığıyla yapılan ödemelerin en geç 10 gün içinde ilgili vergi dairelerine intikal ettirilme gerekir

12 Özel Ödeme Şekilleri-3 (Madde 41) Süresi içinde vergi dairelerine intikal ettirilmeyen amme alacağı, tahsilatı yapan bu kuruluşlardan gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edilir. Gecikme zammı hangi tarihten itibaren başlayacak? Tahsilatı yapan veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanımından dolayı ödeme yapması gereken banka şube müdürleri, tahsil edilen paraların belirlenen sürelerde T.C. Merkez Bankasına aktarılmasından, postane veya posta çek merkezi müdürleri ise postane aracılığıyla yapılan ödemelerin belirlenen sürelerde ilgili vergi dairelerine intikal ettirilmesinden sorumludurlar

13 Çeklerin Düzenlenme Tarihi (Madde 43) Çekler tahsil dairesine, postaya veya bankaya verildiği tarihle veya en çok bir gün önceki tarihle düzenlenmelidir. Daha eski tarihli çekler kabul edilmeyecektir

14 Ödemenin Yapılmış Sayılacağı Tarih (Madde 44) Ödeme Tarihi Havale suretiyle yapılan ödemelerde paranın tahsil dairesi hesabına geçtiği tarihte ödeme yapılmış Çekler Tahsil Dairesine ve Bankaya verildiği Banka kartı, kredi tarihte ödeme yapılmış sayılır. kartı ve benzeri Paranın bankaya Çeklerin posta yoluyla kartlar ile yapılan veya Postaneye tahsil dairesine ödemelerde gönderilmesi yatırıldığı tarihte işlemin kartla durumunda, tahsil ödeme yapılmış yapıldığı tarihte dairesi kayıtlarına sayılır. intikal ettiği tarihte ödeme yapılmış ödeme yapılmış sayılır. sayılır ( S N TGT) 14 sayılır

15 Ödemenin Yapılmış Sayılacağı Tarih (Madde 44) Bankaya veya tahsil dairesine verilen çek muhteviyatı herhangi bir nedenle ödenmediğinde, tahsil dairesi takibata geçecek, alacağa gecikme zammı uygulanacaktır sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanununda yer alan özel müeyyideler devreye girecektir.

16 Vergi Cüzdanları (Madde 45) Vergi Nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş olan borçlarını ve bu borçlara karşı yapılacak ödemelerin miktarını hesaplamak ve takip etmek için getirilmiştir. Mükellefler cüzdandaki kayıtları ve yapılan ödemeleri ispat vasıtası olarak kullanabilecektir. Vergi Cüzdanlarındaki her türlü bilgiler (tahakkuk kayıtları dahil) alacaklı tahsil daireleri (vergi daireleri) tarafından tahsile dair kayıtlar ise tahsil daireleri, postaneler ve bankalar tarafından yazılır, imzalanır ve mühürlenir. 369 S.N. TGT ile vergi cüzdanlarına ilişkin açıklama yapılmıştır. Vergi cüzdanlarının günümüzde güncelliği kalmamıştır

17 Ödemenin İspatı (Madde 46) Amme borcunun yetkili ve sorumlu memurlara (veznedar, icra memuru, tahsildar) makbuz karşılığı yapılması esastır. Amme borçlusunun bizzat başvurması şart değildir. Tahsil daireleri, bankalar veya postaneler tarafından vergi cüzdanlarına yazılarak, imzalanıp mühürlenen tahsile ait kayıtları delile olarak kullanılabilir. Ancak güncelliği kalmamıştır. Çek veya havale talimatının herhangi bir sebeple ödenmemesi halinde amme alacaklısı borçluya yönelebilir

18 Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar Rızaen Yapılan Ödeme-1 (Madde 47) Rızaen Yapılan Ödeme-1 (405 S.N.TGT) ( tarih B / sayılı yazı) 1-Ödeme süresi başlamış, henüz vadesi geçmemiş alacaklara; 1.1- Vadesi gelmemiş birden fazla aynı vadeli alacak varsa, amme borçlusunun yaptığı ödemenin talep edeceği borcuna mahsup edilir Amme borçlusunun hangi borcuna ödeneceğine dair bir talebi yoksa yapılan ödeme öncelikle hangi amme alacağının tamamını karşılıyorsa ona kabul edilir Amme borçlusunun yapmış olduğu ödeme hiçbir amme alacağını tamamen karşılanmıyorsa, tüm borçlarına orantılı olarak dağıtılır. 2-İçinde bulunulan takvim yılı sonunda zamanaşımına uğrayacak olan alacaklara 3-İçinde bulunan yıl içinde aynı tarihte zamanaşımına uğrayacak olan alacaklarda her birine orantılı olarak 4-Vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı olan alacaklara mahsup edilir

19 Case-1 (Madde 47) Örnek: (Y) Vergi dairesi mükellefi, (B) A.Ş vadeli YTL kurumlar vergisi borcu için tarihinde YTL ödemede bulunmuştur. Şirketin bunun dışında herhangi bir borcu bulunmamakta olup, bu borç teminatsızdır. Gecikme zammı oranı tarihinden itibaren %2,5 tur. Şirket tarafından yapılan bu ödemeye ilişkin mahsup ne şekilde yapılacaktır? Çözüm: Önce toplam kurumlar vergisi borcunu ve buna ilişkin gecikme zammını hesaplayalım Vade tarihi: Ödeme tarihi: tarihleri arasında gecikme zammı hesaplanması gerekir ay ay ay ay

20 Case-1 (Madde 47) ay ay ay gün Aylık Esasa Göre: Borcun 6 tam aylık süre için gecikme zammı tutarı Gecikme zammı = * (2,5/100) * 7 = YTL Günlük Esasa Göre: Borcun 18 günlük süre için gecikme zammı tutarı Gecikme zammı = * (2,5/100)/30 * 18 = YTL Toplam Gecikme Zammı ( =) YTL Vergi Alacağı = YTL Gecikme zammı = YTL Toplam Alacak = YTL Her bir Alacak İçin Yapılacak Mahsup Miktarı = Yapılan Ödeme * (Her bir Alacak Miktarı / Toplam Alacak Miktarı) Vergi Alacağı İçin Yapılacak Mahsup Tutarı = * ( / ) = ,84.-YTL Gecikme Zammı İçin Yapılacak Mahsup Tutarı= * (76.000/ ) = ,16.-YTL

21 Cebren Tahsil Olunan Paralar-1 (Madde 47) Amme alacağına karşılık cebren tahsil edilen paralarda mahsup sırası; (405 SN TGT) 1- Öncelikle parayı tahsil eden dairenin, 1.1-Haczedilen mal dolayısıyla yaptığı ilan, nakil, zor kullanma, muhafaza gibi takip masraflarının düşülmesi gerekmektedir. (6183 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi) 1.2-Daha sonra geriye kalan kısım takip konusu alacak aslı ve fer'ilerine orantılı olarak mahsup edilecektir. 2- Artan tutar hacze iştirak etmiş olan diğer alacaklı tahsil dairelerinin (hacze iştirak tarihlerine göre) takip konusu alacak aslı ve fer'ilerine orantılı olarak mahsup edilecektir. (6183 sayılı Kanunun 69 üncü maddesi) 3- Mahsuptan arta kalan tutar, hacze iştirak etmiş başka amme idaresi yoksa, borçluya verilir. 21

22 Cebren Tahsil Olunan Paralar-2 (Madde 47) Ödeme süresi geçmiş alacaklar için cebren tahsil işlemleri ÖDEME EMRİ Tebliği Teminatlı alacaklarda ise BORCUN ÖDENMESİ İÇİN BİLDİRİMDE BULUNMA ile başlar Borçlu 7 gün içinde ödemede bulunur Borca Karşılık Mal Bildiriminde bulunur. Dava Konusu Yapar Teminat Gösterirse tahsilat durur Teminat Göstermezse tahsilat devam eder

23 Tecil(Erteleme) ve Taksitlendirme-1 (Madde 48) Tecil; tahsil edilecek duruma gelmiş amme alacaklarının ödenmesinin veya cebri icra yoluyla takip ve tahsilinin, yetkili makamın kararına ve yargı mercilerinin yürütmenin durdurulması kararına veya vergi kanunlarının ve diğer kanunların buna ilişkin hükümlerine dayanılarak belli bir süre için geri bırakılmasıdır. (İ.Y. Md.65) Tecil kapsama giren asli ve fer i amme alacaklarının tümü için istenebilir. (Gecikme zammına da tecil faizi uygulanır) Tahakkuku itibariyle kesinleşip, ödenecek safhaya gelen borç tecile tabi tutulabilir. Tecil ve taksitlendirme vergi bazında yapılmaktadır

24 Tecil(Erteleme) ve Taksitlendirme-2 (Madde 48) 1-Vergi Kanunlarında Yer Alan Tecil Hükümleri a) 6183 sayılı A.A.T.U.H.K Md. 48 b) KDV Kanunun Md. 11/C c) KDV Kanununun Geçici 17. Md.(DİGK Rejimi) d) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Md.13 2-Yargı Organları Kararına Göre Tecil 3-İdari Nedenlerle Yapılan Tecil İşlemi (Terkin için önceden tecil işlemleri yapılır)

25 Tecil Edilemeyecek Amme Alacakları (Madde 48) Tecil Edilemeyecek Amme Alacakları (2003/1 Tahsilat İç Genelgesi) ( tarih sayılı Maliye Bakanlığı yazısı ) 1-Katma Değer Vergisi (2001/1 SN TGT de tecil ediliyor) 2-Motorlu Taşıtlar Vergisi (2001/1 SN TGT de tecil ediliyor) 3-Geçici Vergi (2001/1 SN TGT de tecil ediliyor) 4-Sürekli Damga Vergisi 5-Özel Tüketim Vergisi, 6-Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 7- Harçlar 8-Fonlar 9- Ecrimisil (Kamu malından haksız olarak yaralanmanın karşılığı) 10-Eğitime Katkı Payı 11-Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammından olan alacaklar 12- Ek Emlak ve Ek Motorlu Taşıtlar Vergileri (2003/3 Tahsilat İç Genelgesi) 13-Pişmanlık Üzerine Verilen Beyannamelerde yer alan Amme Alacakları (VUK 371) 14-Ceza İndirimine Bağlı (Vergi Usul Kanununun ( VUK 376) amme alacaklarında 15-Kaynak Kullanımı Destekleme Primi 16-Trafik Cezaları 17-Nüfus, seçim, mahkeme para cezaları 18-İhracatta Vergi İadesi 25

26 Tecilin Şartları (Madde 48) Tecilin Şartları: 1-Mükellefin yazılı bir dilekçe vermesi 2-Çok zor duruma düşecek olması 3-Talebin kabul edilmesi halinde teminat göstermesi 4-Erteleme süresince tecil faizi ödemesi 5-Taksitleri aylık olarak ödeme zorunluluğu 6-Borç ödemede iyi niyetli mükellef olması Çok zor durum: Amme alacağının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi takdirinde borçlunun vergiyi doğuran ticari, sınai veya zirai faaliyetinin devamına imkan kalmaması veya bu faaliyetlerinin ağır şekilde sekteye uğramasıdır. Mükellefin Dilekçesini Verebileceği Yerler: Tecil ve taksitlendirme vergi bazında yapılmaktadır. Bu nedenle birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmak zorundalar 1-Borcu Bulunan Vergi Dairesi Müdürlüğüne 2-Vergi Dairesi Başkanlıklarına/Defterdarlık Makamına Gelir İdaresi Başkanlığına verebilir.

27 Tecil Talebinde Bulunma Zamanı Tecil Talebinde Bulunma Zamanı: (Madde 48) Tahakkuku itibariyle kesinleşmiş borcun ödenmesinden önceki her aşamada tecil istenebilir. 1-Vadesinden önce 2-Vadesinde 3-Vadesinden sonra tecil talebinde bulunabilir Haczedilen malların satışından öncesine kadar talep edebilir

28 Tecil Edilebilecek Amme Alacakları (Madde 48) Tecil Edilebilir Amme Alacakları 1-Vergi (Gelir, Kurumlar) 2-Resim 3-Harç 4-Ceza Tahkik ve Takiplerine ait Muhakeme Masrafı 5-Vergi Cezası 6-Para Cezası 7-Gecikme Zammı NOT: Tecil edilmesi uygun görülmeyen türlerden oluşan borçların asılları tecil edilmemekle birlikte ferilerinin tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır.(maliye Bakanlığının tarih 6358 sayılı Yazısı) Örnek: KDV tecil kapsamına girmez ancak buna ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi tecil kapsamına girer. 28

29 Tecile Yetkili Makamlar (Madde 48) Tecile Yetkili Makamlar Devlete ait amme alacaklarında ilgili Bakanda, İl Özel İdarelerinde ait amme alacaklarında valiler, Belediyelere ait amme alacaklarında belediye başkanlarına aittir. Tecil yetkisi Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığına) aittir. Ancak Başkanlık bu yetkisini kısmen taşra teşkilatına (Vergi Dairesi Başkanlığı, Defterdarlık, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Malmüdürüne) devretmiştir. Bu yetkinin tutar itibariyle kullanımı en son 2003/3 sayılı Tahsilat İç Genelgesi ile düzenlenmiştir. 1-Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Mal Müdürlükleri 2-Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlık 3-Gelir İdaresi Başkanlığı Alacaklı amme idareleri çok zor duruma düşecek borçlunun borçlarını mutlaka tecil etmek zorunda değildir. Bu durum alacaklı amme idaresinin veya yetkili 29 kılacağı makamların takdir yetkisindedir. Takdir hakları dava konusu edilemez.

30 Tecilde Süre (Madde 48) Tecilde Süre: Vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları en fazla 2 yıl, bu alacaklar dışında kalan amme alacakları ise en fazla 5 yıl tecil olunabilir. Bu süreler normal vade tarihinden itibaren başlar. Vadenin dolmasından sonra yapılacak tecil taleplerinde kalan süre kadar tecil yapılması gerekmektedir. Ancak uygulamada gelir idaresi başvuru tarihinden itibaren 2 yıllık tecil süresi vermektedir

31 Tecil Faizi-1 (Madde 48) Tecil uygulanabilmesi için gerekli şartlardan birisi borçlunun faiz ödeme mecburiyetinde olmasıdır. Ancak aciz halindeki borçlu hakkında teminat ve faiz aranmadan 48 inci madde hükmü uygulanabilir. (AATUHK Md. 76) Kanunda tecil faiz oranı belirlenmemiştir. Oranı tecile yetkili makam belirlemektedir. Maliye Bakanlığı en son tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 438 S.N. TGT ile tecil faiz oranını yıllık %24 olarak belirlemiştir. Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına; bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır Tecil faiz oranı gecikme zammından daha düşüktür.

32 Tecil Faizi-2 (Madde 48) Tecil Faizi Tutarı= [Ödenecek Taksit Tutarı * Tecil Faiz Oranı * Borcun tecilli sayıldığı tarihten taksit ödeme süresine kadar geçen gün sayısı]/36000 Tecil faizi amme alacağının tecilli sayıldığı tarihten itibaren ödenecek taksit tutarına günlük olarak uygulanmaktadır. (372 S.N.TGT) Bu nedenle tecil başvuru tarihinden itibaren yapıır. Her ayın 30 gün çektiği varsayımıyla faiz formülündeki payda olarak uygulanmaktadır. Borçlu vade tarihi gelmeden önce tecil talebinde bulunmuşsa, tecil faizi vade tarihinden itibaren hesaplanır

33 Tecil Şartlarına Uyulmaması-1 (Madde 48) Tecil şartlarına uyulmamasın halinde tecil geçerli olmaktan çıkar. Normal vade tarihinden itibaren gecikme zammı alınır. Varsa tahsil edilmiş olan tecil faizleri bu gecikme zammından mahsup edilir. Tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilmeyen alacaklardan olması halinde, ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez Taksitlerin vadesinde ödenmemesi mücbir sebepten ileri geliyorsa şart ihlal edilmiş sayılmaz (12 Seri No.lu özel Uzlaşma Genel Tebliği) Teminatın değer kaybetmesinden dolayı şart ihlali oluşursa, borçluya en az 15 gün süre verilerek teminatın tamamlanması istenir. Bu sürede teminat göstermezse şart ihlal edilmiş sayılır

34 Tecil Şartlarına Uyulmaması-2 (Madde 48) Tecil Şartlarının ihlali Taksit Ödenmemişse Teminatın Değer Kaybetmesi veya Tamamlanmamış olması 56 ncı madde uyarınca borcunu 7 gün içinde ödemesi bildirilir Teminatla karşılanan kısım Teminatla karşılanmayan kısım Ödeme Yapılmadığında teminat paraya çevrilerek alacak tahsil edilir. 56 ncı madde uyarınca borcunu 7 gün içinde ödemesi bildirilir Daha önce ödeme emri çıkarılmış borç ise doğrudan hacze gidilir. Daha önce ödeme emri çıkarılmamış borç ise ödeme emri çıkarılır Cebri takibat yapılır. Ödeme Yapılmadığında teminat paraya çevrilerek alacak tahsil edilir

35 Süreli Red (Madde 48) Tecil talepleri reddedilenler, borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde öderlerse bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur. Süreli red uygulaması sadece ödeme vadesi dolmadan önce yapılan tecil talepleri için geçerlidir. Süreli redde bağlı tecil, verilen sürede ödemenin yapılması şartına bağlıdır. Ödeme bu sürede yapılmadığında, tecil faizi değil başlangıçtan itibaren gecikme zammının uygulanması gerekmektedir

36 Ölüm Halinde Kovuşturmanın Geriye Bırakılması-1 (Madde 50) Eşi, kan veya sıhriyet itibariyle usul veya füruundan birisi ölen borçlu hakkındaki kovuşturma ölüm günü ile beraber 3 gün geri bırakılır. Borçlunun ölümü halinde terekenin borçlarından dolayı ölüm günü hariç üç gün için takip geri bırakılır. Üç günün bitiminde tahsil dairesi terekeyi takip etme hak ve yetkisine sahiptir.

37 Ölüm Halinde Kovuşturmanın Geriye Bırakılması-2 (Madde 50) Mirasın red veya kabulünde murisin ölüm tarihinden itibaren 3 ay beklenir.(türk Medeni Kanunu Md. 546) Ancak bu 3 aylık süre içinde mirasın red veya kabulünü öğrenilmiş ise takip için 3 ay beklemeye gerek yoktur. İhtiyati haciz sebepleri varsa 3 günlük süreyle bağlı olmaksızın ihtiyati haciz uygulanır.

38 Gecikme Zammı Oranı Gecikme zamanı amme alacağının vadesinde ödenmeyen kısmına uygulanır. (Madde 51) Ödeme süresine ilişkin açıklamalara 37 nci maddeyle ilgili açıklamalarda bahsedilmişti. 51. madde Bakanlar Kuruluna belli sınırlar içinde oran artırımı ve indirilmesi konusunda yetki vermiştir. 2006/10302 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gecikme zammı oranı aylık %2,5 olarak tespit edilmiştir.

39 Gecikme Zammının Hesaplanması-2 Ödeme Süresinin Son Gününün Ayın Son Gününe Rastlaması: (Madde 51) Vade tarihlerinin ayın son gününe rastlaması halinde, izleyen ayın 30 veya 31 gün sürmesi gecikme zammını etkilememekte, ayın son gününe kadar ödeme yapıldığı takdirde bir aylık gecikme zammı alınması gerekmektedir. (378 S.N. TGT) Vadenin bitim tarihini izleyen her ayın son günleri esas alınarak aylık devreler halinde gecikme zammı hesaplanması gerekmektedir. Örnek: 31 Ocak 2007 vadeli bir amme alacağı 30 Mayıs 2007 tarihinde ödendiği takdirde; tarihleri arası 1. ay için %2, tarihleri arası 2. ay için %2, tarihleri arası 3. ay için %2, tarihleri arası 4. ay için %2,5 Olmak üzere (4 * 2,5 =) %10 oranında gecikme zammı alınması gerekmektedir.

40 Gecikme Zammının Hesaplanması-3 Ödeme Süresinin Son Gününün Tatile Rastlaması: (Madde 51) Sürenin son gününün resmi tatile rastladığından bahsedilebilmesi için o sürenin vergi kanunlarında ya da amme alacağının doğmasına neden olan özel kanunlarda yer alması gerekmektedir. Ödeme süresinin son günü olan vade tarihinin resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili takip eden ilk iş gününün tatil saati sonuna kadar uzamaktadır. Gecikme zammı hesaplaması sırasında vade tarihini izleyen aylardan herhangi birinde vade tarihine tekabül eden günün tatile rastlaması gecikme zammı hesabını etkilememektedir. Örnek: Gelir vergisi ikinci taksidinin 31 Temmuz tarihini izleyen aylardan olan Ekim ayının 31 inci gününün resmi tatil olması nedeniyle 1 Kasım tarihinde ödenmesi halinde, 31 Ekim tarihinin vergi kanunlarında yazılı ödeme süresi ile bir ilgisi olmadığından, bu şekildeki ödemelerde 2 aylık, 1 günlük gecikme zammı alınacaktır.

41 Gecikme Zammının Hesaplanması-5 Aylık ve Günlük Esasa Göre Gecikme Zammının Hesaplanması (430 S.N. TGT) (Madde 51) Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına vade tarihinden ödendiği/tahsil edildiği tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zammı tam aylar için aylık esasa; ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanacaktır. Bu hesaplamalarda ödeme tarihinin süreye dahil edilmesi, vade tarihinin ise süreye dahil edilmemesi gerekmektedir. a- Aylık Esasa Göre Gecikme Zammının Hesaplanması: Kanuni süresinde ödenmeyen amme alacaklarına ilişkin gecikme zammının hesaplanmasında tam aylar için, eskiden olduğu gibi [(aylık gecikme zammı oranı) x (ay sayısı) x (gecikme zammı uygulanacak tutar)= aylık gecikme zammı tutarı] formülü kullanılacaktır. b- Günlük Esasa göre Gecikme Zammının Hesaplanması: Ay kesirleri için gecikme zammı, 5035 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren günlük esasa göre hesaplanacaktır.

42 Gecikme Zammında Asgari Tutar Gecikme Zammının belli bir tutardan aşağı olmaması gerekir tarihi itibariyle ödenmemiş olan amme alacaklarına tahsil edildikleri tarih itibarıyla uygulanacak gecikme zammının 1 YTL dan az olması halinde, bu alacaklar için asgari 1 YTL gecikme zammı uygulanacaktır Gecikme Zammında üst sınır yoktur.

43 Ceza Mahiyetindeki Amme Alacaklarında Gecikme Zammı-1 (Madde 51) Bir kısım Cezalar için gecikme zammı uygulanmaktadır. VUK göre kesilen vergi ziyaı cezası amme alacağına uygulanan oranda gecikme zammına tabidir. Kesilen cezaya karşı dava açılmaması durumunda dava açma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmeyen vergi ziyaı cezasına gecikme zammı uygulanır. Usulsüzlük cezaları, gecikme faizi, haksız çıkma zammı, gecikme zammının kendisi üzerinden gecikme zammı alınmaz. Mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında normal oranın yarısı oranında gecikme zammı uygulanır. (51Md. ve 428 SN TGT)

44 Gecikme Zammı Uygulama Süresinin Sonu (Madde 52) 1. Amme alacağının ödenmiş veya tahsil edilmiş olması: Hacizli malın paraya çevrildiği tarihte yani satış akdinin yapıldığı tarihte sona erer. 2. Amme alacağının tecil edildiği tarihte: Tecil dilekçesinin kayıtlara geçtiği tarihtir. 3. Borçlunun iflasına karar verilmesi: Mahkemenin karar tarihidir. (İc. İf. K. Md. 165) 4. Aciz hali: Md 75 e göre yapılan tespit tarihidir

45 Köylerde Gecikme Zammı-1 (Madde 53) Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek vergiler hariç olmak üzere(441 SN TGT) belediye sınırları dışındaki köylerde tahsildarlar tarafından tahsil olunan amme alacakları ödeme süresi içinde ödenmediği takdirde bunlar için yalnız %10 gecikme zammı uygulanır. 441 SN TGT göre ikametgahı veya kanuni ya da iş merkezi köylerde olan amme borçlularının; -Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Şans Oyunları Vergisi ve Damga Vergisi borçlarının ödeme müddeti içinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre, -Diğer amme alacaklarına ise 53 üncü maddesine göre, gecikme zammı tatbik edilmesi uygun görülmüştür.

46 Köylerde Gecikme Zammı-2 (Madde 53) Köylerde ikamet eden borçlular için 53 üncü maddeye göre tahsilat yapılmakta ve bu borçlulara kolaylık sağlamak üzere tahsildarlar gönderilmektedir. Ödeme süresi geçmiş olmasına rağmen tahsildarların gidemediği köylerdeki borçlulara bu zam, tahsildarın ilk uğradığı zaman içinde borçlarını ödemedikleri takdirde uygulanır. Tahsildarların Köylere gidiş ve dönüş tarihlerinin tespiti gerekir. (237 SN TGT) Köylerde ikamet eden borçlular, borçlarını belediye sınırları içindeki tahsil dairesine ödeyebilirler. Bu durumda dahi 53 üncü maddeye göre gecikme zammı alınır. Belediye sınırları içinde ikamet eden borçlular vergilerini köyde bulundukları sırada ödeseler dahi 51 inci maddeye göre gecikme zammı alınır. Gecikme zammının uygulanabilmesi için ödeme zamanı gelmiş bir amme alacağının tahsildar köye uğradığı zaman vadesinde ödenmemesi lazımdır. Vade tarihi dolmadan tahsildar köyden ayrılırsa gecikme zammı uygulanmaz. Borçlunun bu süre zarfında köyde bulunmamış olması gecikme zammının uygulanmasında engel teşkil etmez.

47 Cebren Tahsil Esası-1 (Madde 54) Amme alacağında cebren tahsilat safhasının başlaması için: ilk koşul alacağın vadesinde ödenmemesidir. İkinci koşul borçluya ödeme emrinin çıkarılmış olması lazımdır. Amme alacağının, banka ve saymanlıklar aracılığı ile ödenmiş olabileceği de dikkate alınarak, vade tarihinin rastladığı ayı takip eden ayın 15 inci gününe kadar borcunu ödemeyen mükellefler listesi hazırlanır. (İ.Y. Md. 106) Borcunu ödemeyen mükellefler listesi ile tarh dosyası karşılaştırılarak mükellefin vergi dairesinden alacağının veya teminatının olup olmadığı araştırılır. Alacağı veya teminatının bulunduğunun tespit edilmesi halinde, alacağın borca mahsup edilmesi veya teminatın paraya çevrilmesi amacıyla gerekli işlemler yapılır.

48 Cebren Tahsil Şekilleri (Madde 54) Cebren Tahsil Şekilleri Teminatın Paraya Çevrilmesi Kefilin takibi Borçlu Malların Haczi Borçlunun İflasının İstenmesi Ödemeye Davet Yazısı Çıkarılır Ödeme emri çıkarılır Borca yetecek miktarda mal haczedilir. Gerekli Şartlar Bulunduğu takdirde borçlunun iflası İstenir.(Md 100)

49 Ödeme Emri (Madde 55) Ödeme emri, borçluya borcunun ödenmesi konusunda yapılan bir duyuru niteliğindedir. Ödeme emri ile tahsil dairesi cebri tahsilatı başlatır. Cebri tahsilat usulleri devreye girer.

50 Ödeme Emrinin Çıkarılma Zamanı-5(Madde 55) Asıl borçlunun ödeme yapamaması halinde; kanuni temsilci, limited şirket ortağı, kefil gibi sorumluların takibinde, sorumlulara ödeme emri çıkarılması gerekir. Muris adına çıkarılmış olan ödeme emri kesinleşmişse, mirasçılara ayrıca ödeme çıkarılmaz. Doğrudan cebri takibata geçilir. Muris adına çıkarılmış olan ödeme emri kesinleşmemişse mirasçılara ayrıca hisseleri oranında ödeme emri çıkarılması gerekir. Kollektif ve adi şirketlerde ortaklara gitmek için bunlar adına ayrıca ödeme emri çıkarılmasına gerek yoktur.

51 Ödeme Emrinde Bulunacak Hususlar (Madde 55) 1-Borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları, 2-Borcun nereye ödeneceği, 3-Süresinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil edileceği, 4-Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı takdirde 3 aya kadar hapsen tazyik olunacağı, 5-Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı belirtilir. 6-Borçlunun 114'üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza borçluya bildirilir. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen kimse malı olmadığını bildirdiğinde, bu bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde en son ikametgah adresini nüfus kayıt suretini, varsa devamlı mükellefiyeti bulunan diğer tahsil dairelerindeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek zorundadır. (Md. 114)

52 Ödeme Emrinin Tebliği (Madde 55) Tebliğin usulüne uygun olarak yapılmaması ödeme emrini geçersiz kılar. VUK daki vergi hataları 6183 sayılı Kanun uygulamasında geçerli değildir. Ödeme emirlerinde hata yapıldığında, hatanın dava yoluna gidilmek suretiyle yargı makamında ileri sürülmesi gerekir. Örnek: YTL lik vergi YTL olarak istenmişse tahsil edilmesi sebepsiz iktisap oluşturur. Genel hükümler dairesinde 10 yıllık zamanaşımı süresinde mükellefe red ve iadesi gerekir.

53 Köylerde Ödeme Emrinin Tebliği (Madde 55) Belediye sınırları dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmadığı takdirde ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir "ödeme cetveline" alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde bulunmaya çağrılırlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de köyde herkesin görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ olunur. Cetvel asılırken ve indirilirken durum muhtarlıkça tutanakla tespit edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde başlamış olur. Köylerde ikamet eden borçlunun gelir vergisi borcu ile ilgili ödeme emri köylerdeki tebliğ usulüne göre tebliğ edilir. Gecikme zammı 51. maddeye göre alınır.

54 Borçluya ait Malları Ellerinde Bulunduranlar (Madde 55) Borcunu vadesinde ödemeyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 7 gün içinde bildirmeleri istenir. İstek yazı ile yapılır. Talebe rağmen bildirim yapmayanlar 113 maddede yazılı ceza ile cezalandırılır.

55 Teminatlı Alacaklarda Takip Usulü-1 (Madde 56) Vadesinde ödenmediğinde teminatlı alacaklar için ödeme emri çıkarılamaz Bunun yerine borçluya gönderilecek bir yazı ile borcunu 7 gün içinde ödemesi aksi halde teminatın paraya çevrileceği bildirilir. 7 gün içinde borç ödenmediğinde teminat paraya çevrilerek amme alacağı tahsil edilir. Teminatlı alacaklar için borçluya yazılan yazı ödeme emri hükmünde olduğundan dava konusu yapılabilir.

56 Teminatlı Alacaklar (Madde 56) Borçlu tarafından 9 uncu maddesi uyarınca teminat gösterilmesi Yürütmenin durdurulması kararı dolayısıyla verilmiş teminatlar 48 inci madde uyarınca yapılan tecile bağlı olarak gösterilmiş teminat İhtiyati hacizle haczedilen mallar teminat hükmünde mi? Uygulamada teminatsız alacakmış gibi işlem görmektedir.

57 Teminatlı Alacaklarda Takip Usulü-2 (Madde 56) Teminat paraya çevrildikten sonra karşılanmamış alacak varsa diğer şekillerde cebren tahsil yoluna gidilir. Ödeme emrine karşı dava açılması dolayısı ile teminat alındığında ayrıca bir de 56 ncı madde uyarınca tebliğ edilecek yazıya dav açamaz.

58 Kefil ve Yabancı veya Kurum Temsilcilerinde Takip (Madde 57) Kefil ve yabancı şahıs veya kurumların Türkiye deki temsilcileri aynen borçluların tabi tutuldukları usullerle cebri takibata tabi tutulacaktır. 11 inci maddeye göre gösterilen kefiller müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olduklarından, asıl borçluya müracaat etmeden doğrudan doğruya takibatta bulunabileceklerdir. 82 nci madde uyarınca, borçluya veya zilyede bırakılan hacizli mallara kefalet eden şahıs da, bu maddeye göre, aynen borçlulara uygulanan usullerle takip edilebileceklerdir.

59 Ödeme Emrine Karşı Dava Açma (Madde 58) Ödeme emirlerine karşı vergi mahkemelerinde dava açılabileceği belirtilmiştir. Halbuki idare mahkemelerinde de dava açılabilecektir. Amme borçluları kendilerine tebliğ edilen ödeme emirlerine karşı belli nedenlerle dava açabilirler.

60 Dava Açma Nedenleri Dava Açma Nedenleri (Madde 58) Böyle Bir Borcu Olmadığı Borcun Kısmen Ödendiği Borcun Zamanaşımına Uğradığı (Tahsil Zamanaşımıdır. Md 103)

61 Dava Açma Nedenleri (Madde 58) Böyle Bir Borcu Olmadığı Borç Tamamen Ödenmiştir Mahsup İmkanı varken Yapılmamıştır. Vade hala tamamlanmamıştır. Tahakkukla ilgili tebligatın geçersizliği Borcun zamanaşımına uğramış olduğu Amme alacağını kaldıran diğer nedenler (VUK )

62 Ödeme Emrine Karşı Dava Açma-2 (Madde 58) Ödeme emirlerine karşı dava 7 gün içinde açılır. Davanın 7 gün içinde kararaa bağlanması gerekir. (2577 md 16 ile çelişiyor) Yetkili mahkeme tahsil dairesinin bulunduğu yer mahkemesidir. Ödeme emrine karşı kısmi dava açılabilir. Dava konusu borcun mahiyeti ve tutarının açıkça yazılması gerekir. Ödeme emrine karşı dava açan borçlu teminat gösterdiğinde takibat işlemleri dava konusu borç miktarı için mahkeme kararına kadar durur.

63 Ödeme Emrine Karşı Dava Açma-3 (Madde 58) İhtiyati haciz uygulanmış olan hallerde bu suretle haczedilmiş kıymetler dava yerine geçer. Mal bildirimi zorunluluğunun kalkması için sadece dava açmak yeterlidir. Takibatın durması için davanın açılması ile beraber teminat gösterilmesi gerekir s.kanunun 58 inci maddesi ile 2577 s. Kanunun 27 nci maddesi çatışıyor? Vergi daireleri ödeme emrine karşı açılan davada ayrıca yürütmeyi durdurma kararı alınmamışsa cebri takip ve tahsil işlemlerine devam etmektedir.

64 Ödeme Emrine Karşı Dava Açma-4 (Madde 58) Ödeme emrine karşı açılacak dava hakkında vergi veya idare mahkemesince verilen karar üzerine taraflar temyizen Danıştay da dava açabilirler. Danıştay a başvurma teminat bulunsa bile icra işlemlerini durdurmaz. Bu hallerde ayrıca yürütmeyi durdurma kararı alınması gerekir. Borçlunun vergi mahkemesinin kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunması gerekir. Danıştay a başvurma bu zorunluluğu kaldırmaz.

65 Haksız Çıkma Zammı (Madde 58) Ödeme emrine karşı dava açanlar, davayı kaybettiklerinde 58 inci madde uyarınca dava konusu yapılan tutarın %10 u oranında haksız çıkma zammı alınır. Bu zammın ödenmesi için vergi mahkemesinden sonra Danıştay a başvurulmuşsa, Danıştay dan da karar çıkmış olması gerekir.

66 Mal Bildirimi-1 (Madde 59) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu 7 gün içinde borcunu ödemek veya mal bildiriminde bulunmak zorundadır. (238 SN TGT) Mal bildirimi mutlaka bir malın bildirilmesini ifade etmez. Haczedilebilecek malı olmadığını bildirmek de mal bildirimidir. Borcuna yetecek miktarda mal bildiriminde bulunması yeterlidir. Servet beyanı gerekmez. Bildirilen malın borcu karşılayıp karşılamayacağının takdiri tahsil dairesine aittir.

67 Mal Bildirimi-2 (Madde 59) Tahsil dairesi, mal bildirimi dışında kendisi tarafından tespit edilen malları da, mal bildirimindeki mallarla birlikte veya onlara tercihen haczedebilir. (238 ve 266 SN TGT) Ödeme emrine karşı dava açıldığında mal bildirimi, davanın reddine ait vergi mahkemesi kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılır. Borçlular mal bildiriminde haczedilemeyecek malları(md 70) bildirebilirler mi? Bildirmeseler Ne gibi işlem yapılacak? Borçlular şarta bağlı alacaklarını mal bildirimde belirtmelidir. Örnek: Devam etmekte olan alacak davaları, borçlunun tazminat talepleri.

68 Mal Bildirimi-3 (Madde 59) Yaşayış tarzına göre geçim kaynakları tabiri faklı değerlendirmelere açıktır. Borcu karşılayacak değerde mal bildirmeyen borçlulara özgüdür. (266 SN TGT) Köylerde mal bildirimi 441 SN TGT belirtilen vergiler dışında kalan amme borçları için köy muhtarlığına yapılabilir. (359 SN TGT) Mal bildirimi karşılığında borçluya pulsuz makbuz verilir. Mal bildiriminin taahhütlü mektupla yapılması mümkündür. Mal bildirimi sözlü olarak yapılabilir. Sermaye ve şahıs şirketleri bilançolarındaki aktif kıymetleri mal bildirimi olarak bildirebilirler.

69 Mal Bildiriminde Bulunmayanlar-1 (Madde 60) Hapsen tazyik hükmü, borçluyu mal bildiriminde bulunmaya zorlayan bir müessesedir. Ödeme Emrinin Tebliği İki Sonuç Doğurur: 7 gün içinde ödeme yapılmasını, veya 7 gün içinde mal beyanında bulundurmayı gerektirir. Haciz için de böyle bir bildirim gereklidir. Hapisle Tazyik kararı, ödeme emri tebliğini ve 7 günlük sürenin bitmesine müteakip tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine İcra Tetkik Hakimi tarafından verilir. Bu kararı Cumhuriyet Savcılığı derhal yerine getirir.

70 Mal Bildiriminde Bulunmayanlar-2 (Madde 60) Bir borç için sadece bir defa hapsen tazyik kararı alınabilir. Ayrı ayrı ödeme emirleri ile takip edilen borçlar için ayrı ayrı hapsen tazyik kararı alınabilir. Bir borçlu aynı yıl içinde ayrı ayrı borçtan dolayı, ayrı ayrı tahsil daireleri, ayrı vergilendirme dönemleri, ayrı vergi türleri için birden fazla hapsen tazyike maruz kalabilir. Mal bildiriminde bulunduğu zaman hapsen tazyik bütün neticeleri ile ortadan kalkar. Malı olmayan bir borlunun malım yoktur şeklinde bir beyanda bulunması mal bildirimi yerine geçer.

71 Mal Bildiriminde Bulunmayanlar-3 (Madde 60) Mal bildiriminde bulunmayan borçlu hakkında; (266 S.N. TGT) 1-Bir taraftan hapsen tazyik işlemleri başlatılır. 2-Diğer taraftan tahsil dairesince tespit edilecek mallar 62 nci madde uyarınca haczedilir ve 84 üncü madde ve müteakip maddeler uyarınca paraya çevrilmesi işlemleri süratle yapılır. Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunanlar ve yaşayış tarzları hakkında mal bildirimlerine uymayanlar 6183 sayılı Kanunun 111 inci ve 115 inci maddeye göre cezalandırılır. (266 SN TGT)

72 Mal Bildiriminde Bulunmayanlar-4 (Madde 60) Gerçeğe aykırı mal bildirimi; (238 SN TGT) 1-Başkasının malını kendi malı olarak göstermesi. 2-Bildirdiği mal üzerindeki üçüncü şahısların haklarını bildirmemesi. 3-Malı olduğu halde beyan ettiğinden başka malları olmadığını bildirmesi.

73 Hapsen tazyik kararı (Madde 60) Hapsen tazyik kararı verilmesi için ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiğini gösteren tebliğ alındısının, tahsil dairesine intikal ettiği tarihin suça ıttıla tarihi (suçu öğrenme günü) olarak kabul edilmesi gerekmekte, her halükarda suçun işlendiği tarihten itibaren bir yılı geçmemek kaydıyla, suçu öğrenme tarihinden itibaren üç ay içerisinde İcra Tetkik Merciine şikayet yoluna gidilmesi icap etmektedir. (2002/2 Tahsilat İç Genelgesi)

74 Mal Edinme ve Artırmalarının Bildirilmesi (Madde 61) Mal bildiriminde malı olmadığını beyan eden ya da borca yetecek kadar mal beyan etmemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden itibaren 15 gün içinde tahsil dairesine bildirmek zorundadır. Bildirimin yapılış yöntemi (yazılı veya sözlü mü) konusunda açık bir hüküm yoktur. Mal ve gelirindeki artışları bildirme mecburiyetine uymayanlar 6183 sayılı Kanunun 112 nci maddesindeki ceza ile cezalandırılır.

75 Kat i Haciz-2 (Madde 62) Borçlu şahısların sahibi bulundukları otomobil, kamyon gibi taşıtlar için trafik kayıtlarına, gayrimenkul için tapu kayıtlarına haciz konulmakla yetinilmemeli, vasıtalar fiilen haczedilmeli, gayrimenkulün ise sevk ve idaresiyle ilgilenilmelidir.(351 SN TGT) 62 nci maddenin ikinci fıkrasıyla Maliye Bakanlığına amme alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal varlığı araştırmasının şeklini, alanını ve kapsamını ile araştırma yapılacak amme alacaklarının türünü ve tutarını belirlemeye yetki verilmiştir. Bu yetki 440 SN TGT ile kullanılmıştır.

76 Haczedilecek Malların Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar (Madde 62) sayılı Kanunun 70, 71 ve 72 maddeleri göz önünde bulundurulur. 2-Borçlunun çıkarları da göz önünde bulundurularak taşınması, paraya çevrilmesi en kolay ve masrafsız olan mallar tercih edilir. 3-Başkasının olduğu beyan edilen veya 3. şahıslar tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edilen malların haczi en sona bırakılır. 4-Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen malların haczi de mümkündür. (Hacze iştirak 6183 s.k. Md. 21) 5-Haczolunan gayrimenkul artırmaya çıkarılmadan, borçlu, borcun itfasına yetecek menkul mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz baki kalmak üzere gösterilen menkul veya alacak da haczolunur.

77 Haczin Dava Konusu Yapılması-2 (Madde 62) Dava açma süresi; (2577/6 Md.) Haczin yapıldığı tarihten veya gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Yürütmenin Durdurulması Kararı: Tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar yürütmeyi durdurmaz. (2577/27-3) Soru: Haciz işlemine karşı açılacak davada yürütmenin durdurulması istendiğinde ayrıca teminat göstermeye gerek var mı? (2577/27. Md) Yürütmenin durdurulması kararı sadece tahsil dairesinin haczedilen malları paraya çevirme işlemlerini durdurur. (28/a) Haczin kaldırılması için vergi mahkemesi kararının Danıştay dan geçerek kesinleşmesi gerekir. (28/a)

78 Haczin Dava Konusu Yapılması-3 (Madde 62) Hacze Karşı Dava Açma Nedenleri: Haciz uygulamasına bağlı dava, genelde ödeme emrine karşı dava hakkının kullanılmadığı durumlarda olur. Ödeme emri dolayısıyla dava açılmışsa ve bu dava kaybedilmişse ileri sürülecek husus son derece sınırlıdır. Nedenler; 1. Borcun ödenmiş olduğu gerekçesi ile haczin kaldırılması istenebilir. 2. Tahsil zamanaşımına uğradığını ileri sürebilir. 3. Tarhiyat ihbarnamesi veya ödeme emrinin tebliğinin hatalı olduğunu iler, sürebilir.

79 Haciz Varakası (Madde 64) Ödeme emrine ilişkin tebliğ alındısının vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren 7 gün içinde Haciz Varakası düzenlenir. (İ.Y. Md.119) Haciz varakasının şekil ve muhteviyatını Maliye Bakanlığı 237 S.N. TGT ile belirlemiştir. Vergi dairesi tarafından hazırlanan haciz varakası onaylanmak üzere alacaklı amme idaresinin o yerdeki en büyük memuruna en kısa sürede gönderilir. Mahalli en büyük memur ifadesi ihtiyati haczin anlatıldığı bölümünde açıklanmıştı. Haciz yetkili mercilerce tasdik edilmiş haciz varakalarına istinaden yapılır. Köylerde ve Köy Kanunu uygulanan bucaklarda menkul mal haczi haciz varakası üzerine köy ihtiyar kurullarınca yapılır. (Madde 65) Niyabeten yapılacak hacizlerde haciz varakasının alacaklı tahsil dairesince düzenlenmesi ve tasdikli bir örneğinin haczi yapacak olan tahsil dairesine göndermesi gerekir

80 Köylerde Menkul Mal Haczi (Madde 65) Köylerde ve Köy Kanunu uygulanan bucaklarda menkul mal haczi haciz varakası üzerine köy ihtiyar kurullarınca yapılır. Haciz varakalarını tahsil dairesi düzenler. Kanun koyucu bu yerlerde gerek görülen hallerde Maliye Bakanlığınca tespit edilecek vergiler için muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden birisinin bulunmasıyla tahsil dairesince menkul mal haczi yaptırmaya o mahallin en büyük memuru yetkili kılınmıştır. Muhtarların köy halkından olmaları ve yerelleşmiş olmaları sebebiyle haciz uygulamalarında zorlukla karşılaşmamak için tahsil dairesini araya koymuştur.

81 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-1 (Madde 66) Borçlu elinde haczedilmiş olmakla birlikte; a) Borçlu malın kendisine ait olmadığını, malın üçüncü bir şahsın malı olduğunu veya kendisine rehin olarak bırakıldığını, b) Üçüncü bir şahıs o malın kendisine ait olduğunu veya mal üzerinde rehin hakkı bulunduğunu iddia edebilir. Bu durumda haczi yapan memur ileri sürülen iddiaları haciz tutanağında belirtmeye mecburdur. İddia borçlu tarafından yapılmışsa 3. şahsa, 3. şahıs tarafından yapılmışsa borçluya bildirilir

82 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-2 (Madde 66) Haczedilen malların paraya çevrilebilmesi için öncelikle mevcut anlaşmazlığın giderilmesi gerekir. Tahsil dairesi haciz tutanağını aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde iddiayı reddetmediği takdirde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır

83 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-3 (Madde 66) Tahsil dairesi istihkak iddiasını kabul etmezse veya borçlu 3. şahsın istihkakına itiraz ederse, tahsil dairesi bu durumu 3. şahsa tebliğ eder. 3. şahıs kendisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkeme nezdinde istihkak davası açmazsa istihkak hakkından vazgeçmiş sayılır. Dava açılırsa ve yürütmenin durdurulması kararı verilirse istihkak davsına konu mal üzerindeki kovuşturma durur

84 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-4 (Madde 67) Haczedilen Mal Borçlunun Elinde Olmayıp da 3. şahsın elinde ise; a) 3. şahıs malın kendisine ait olduğunu (mülkiyet), b) 3 şahıs mal üzerinde rehin hakkına sahip olduğunu ileri sürebilir. Bu durumda haczi yapan memur ileri sürülen iddiaları haciz tutanağına kaydeder ve tutanağı tahsil dairesine verir. Tahsil dairesi aynı kanaati paylaşırsa durumu alacaklı amme idaresine bildirir

85 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-5 (Madde 67) Alacaklı amme idaresi ise bildirme tarihinden itibaren 15 gün içinde olayı inceleyerek tahsil dairesinin bulunduğu mahal mahkemesi nezdinde dava açar. Alacaklı amme idaresi 15 gün içinde dava açmadığı takdirde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır. Böyle bir durumda alacaklı amme idaresi keyfiyeti tahsil dairesine bildirerek konulan haczin kaldırılması gerekir

86 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-6 (Madde 67) Alacaklı amme idaresi 15 gün içinde dava açtığı takdirde haczedilen mal davanın sonuna kadar paraya çevrilmeyerek bekletilir. Dava alacaklı amme idaresi lehine sonuçlanırsa kovuşturmaya devam edilir hacizli mal paraya çevrilerek amme alacağının tahsili sağlanır. Dava alacaklı amme idaresi aleyhine sonuçlanırsa kararın kesinleşmesine müteakip mal üzerindeki haciz kaldırılır. Durum muhataba bildirilir

87 Haczedilen Mallara Karşı İstihkak Davası-7 (Madde 67) Borçlu ile birlikte ikamet etmekte olan şahıslar tarafından istihkak iddiasında bulunulduğu takdirde mal borçlunun elinde sayılır. İstihkak davası 66 ncı maddede öngörülen esaslar çerçevesinde çözülür

88 İstihkak İddialarına Bakacak Mahkeme (Madde 68) İstihkak davalarına haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu mahal adli mahkemeleri bakar. Niyabeten yapılan hacizlerde istihkak davalarına niyabeten haczi yapan tahsil dairesinin bulunduğu mahal adli mahkemeleri bakar. Değer ve miktarı belli bir tutarın altında olanlara Sulh Hukuk bu miktardan fazla olanlara Asliye Hukuk mahkemesi bakar

89 İstihkak Davalarıyla İlgili Diğer Hükümler (Madde 68) İstihkak davalarını görmekle yükümlü mahkemeler dava dosyasını öncelikle ve ivedilikle incelemek ve karar vermekle yükümlüdür. İstihkak davalarından dolayı mahkemeye başvurulması kovuşturmayı durdurmaz. İstihkak davalarında davacı teminat gösterdiğinde mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verebilir. Eğer istihkak davası üzerine yürütmenin durdurulmasına karar verilir ve sonuçta dava reddolunursa, mahkeme davacıdan dava konusu hacizli malın %10 u oranında tazminat alınmasına karar verebilir

90 Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak-1 (Madde 69) Amme İdaresinin Haczine İştirak Edilebilmesi İçin Hacze iştirak ettirilmek istenen amme alacağının daha önce haczi yapmış olan amme idaresinin haciz tarihinden önce tahakkuk etmiş olması gerekir Haczi yapmış olan amme idaresinin haczetmiş olduğu mallardan herhangi birisinin paraya çevrilmemiş olması gerekir

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2007 ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÜCRETSİZDİR Bu broşüre elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasında: 4 üncü maddenin

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı.

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 14.09.2015 SAYI : 2015 / 09 / 1 KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılında mali

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 5 SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam 28514 (4.Mükerrer) Bu Tebliğde, 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 1 21 inci maddesi ile

Detaylı

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 22.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 Konu: VERGĐ MAHKEMESĐNCE YÜRÜTMENĐN DURDURULMASI KARARI VERĐLMEDĐKÇE ÖDEME EMRĐNE KARŞI ĐTĐRAZ EDĐLMESĐ VEYA DAVA AÇILMASI TAHSĐLÂTI DURDURMAYACAKTIR 11.09.2013

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ.

BAĞIM SIZ DEN ETİ M VE YM M LTD. ŞTİ. S Ġ R K Ü L E R R A P O R TARĠH 01.07.2016 SAYI 2016/12 KONU MALĠ TATĠL UYGULAMASI HAKKINDA Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih

Detaylı

Amme Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin 2014/1 Seri Numaralı Tahsilat İç Genelgesi DUYURU NO:2014/23

Amme Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin 2014/1 Seri Numaralı Tahsilat İç Genelgesi DUYURU NO:2014/23 İstanbul, 08.04.2014 Amme Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin 2014/1 Seri Numaralı Tahsilat İç Genelgesi DUYURU NO:2014/23 5766 sayılı Kanunun 6. maddesiyle 6183 sayılı Kanunun 48. maddesinde

Detaylı

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir.

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/62

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

ÖDEME EMRİ TEBLİĞ ÜZERİNE MÜKELLEFLERİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

ÖDEME EMRİ TEBLİĞ ÜZERİNE MÜKELLEFLERİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI ÖDEME EMRİ TEBLİĞ ÜZERİNE MÜKELLEFLERİN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ Asıl olan amme alacağının vadesinde ödenmesi olmakla birlikte vadesinde ödenmeyen alacağın cebren tahsil ve takip

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sayı : 2016-017 Tarih : 11.04.2016 Konu : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete yayımlanan

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : Yılı Mali Tatili Tarihleri arasında uygulanacaktır.

Sayı : İstanbul, 2016 : Yılı Mali Tatili Tarihleri arasında uygulanacaktır. Sayı : 2016 052 İstanbul, 2016 Konu : 2016-052 2016 Yılı Mali Tatili 01.07.2016-20.07.2016 Tarihleri arasında uygulanacaktır. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI ALACAKLAR Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ / 30 İSTANBUL,

SİRKÜLER NO: POZ / 30 İSTANBUL, SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 30 İSTANBUL, 10.03.2008 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun a ilişkin 1 sıra no.lu Genel Tebliğ, 04/03/2008 tarihli ve 26806 sayılı Resmi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 75 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 75 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 75 İST, 06.06.2017 ÖZET: 03.06.2017 tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazete de 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında gümrük alacaklarının yeniden

Detaylı

Konu: 2016 yılına ilişkin mali tatil, 1 Temmuz Temmuz 2016 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Konu: 2016 yılına ilişkin mali tatil, 1 Temmuz Temmuz 2016 tarihleri arasında uygulanacaktır. No: 2016/47 Tarih: 02.07.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu kanun kapsamında,

Detaylı

GÜMRÜK ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI:

GÜMRÜK ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 05/06/20176 SİRKÜLER NO : 2017/79 GÜMRÜK ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI: 3 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede Gümrük

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 Tarih 10/03/2014 Sayı 65472180-110[6402-103]-27350 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 65472180-110[6402-103]-27350 10/03/2014 Konu : Tecil

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19

GECİKME ZAMMI VE TECİL FAİZİ ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2005/19 1 İstanbul, 18.03.2005 GECİKME ZAMMI : 02.03.2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 23.02.2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gecikme zammı oranı aylık % 3 olarak yeniden

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Kapsam Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Sirküler No : 2014/12 Sirküler Tarihi :04.04.2014 Konu : Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin

Detaylı

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER 6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN

Detaylı

1. KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR:

1. KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR: Maliye Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediye Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı. 27/5/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.

Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.06.36/3676-302/53388 13/06/2007 KONU: TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2007/4... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, 30.01.2007 tarihli

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI ÖZET : İç Genelgeye göre; Muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318) 15 Mart 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26817 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318) 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/2/2008

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı SAYI:B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-31-480721 ANKARA KONU : Spor kulüplerinin borçlarının tecil 02/07/2008 ve taksitlendirilmesi G E N E L G E 2008-62 1- GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 6/6/2008 tarihli ve

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) Resmi Gazete No: 30085 Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2017 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2017

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK Yaklaşım Dergisi nin 221. sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Tecil etmek, ertelemek anlamına gelmektedir. Tecili, vergi uygulamasında,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Zamanaşımı süresi, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Tarih: 08.10.2014 Sayı: 2014/1178 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Bilindiği üzere, 6552 sayılı

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar

Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar Sirküler No: 2016-66 Sirküler Tarihi: 15.08.2016 Konu: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Borçlar Resmi Gazete'de henüz yayımlanmayan ancak 3 Ağustos 2016

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Sirküler no: 069 İstanbul, 29 Haziran 2009

Sirküler no: 069 İstanbul, 29 Haziran 2009 Sirküler no: 069 İstanbul, 29 Haziran 2009 Konu: 1 Temmuz - 20 Temmuz 2009 tarihleri arasında mali tatil uygulanacaktır. Özet: 28.03.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlan 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi

Detaylı