Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği"

Transkript

1 Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği Doç. Dr. Ali Serhan Tarkan akademik_per.a.s.tarkan.asp

2 Ders Bilgisi Dersler Haftada 2 saat Pratik Her hafta balık disseksiyonu, yaş tayinleri ve hesaplamalar önlük Balık, disseksiyon takımı

3 Sınavlar Değerlendirme Ara sınav (%20), Lab (%30) Final (%50) Lab (ara sınav)- tarih Vize (ara sınav)- tarih Final- tarih

4 Populasyon Dinamiğine giriş, birim stok, sık kullanılan terimler, dağılım Populasyon büyüklüğü hesap yöntemleri Boy-ağırlık hesapları, kondisyon, ağ seçiciliği hesapları Yaş tayini ve geri hesaplama Büyüme hesapları Beslenme indisleri Üreme ve stoka katılım hesapları Ölüm Hayat süreci özellikleri Ürün hesaplamaları Balıkçılık yönetimi

5 G.S. Helfman, Collette, B.B. & Facey, D.E. (1997) The Diversity of Fishes. Blackwell.

6 Michael King (2007) Fisheries Biology, Assessment and Management.

7 Dursun Avşar Populasyon Dinamiği ve Balıkçılık Biyolojisi

8 Balık Balıklar

9 Balıkların önemi En geniş omurgalı grubu Geniş habitatlarda yaşam Çok çeşitli vücut formları Değişken yaşam biçimleri Sınırsız büyüme

10 Balıkların önemi Cinsiyet değişimleri Ebeveyn bakımları Sucul ekosistemlerdeki önemi İnsanlar için çok önemli bir protein kaynağı

11 Populasyon Dinamiği ve Balıkçılık Biyolojisi Balıkların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla, balık stoklarındaki artışları, azalmaları ve elde edilecek ürünleri çeşitli matematiksel yöntemlerle tespit eden bilim dalıdır

12 Populasyon Dinamiği ve Balıkçılık Biyolojisi Sucul ekosistemlerde yaşamsal üretimdeki temel yapıyı genel olarak bilmek için; Balıkçılık kaynaklarının dağılımını anlamak Ve sömürülen grupların popülasyon dinamiklerini çalışmak için gereklidir Bütün hayvanlar bazı türlere karşı predatör olarak hareket ederlerken bazılarına karşı av olarak hareket ederler ve karasal ekosistemlerde, denizdeki yaşam bitkilere bağlıdır.

13

14 Besin Zinciri Süreçteki her bir adımda metabolizma için harcanan enerji olarak bir maliyet vardır Bunun bir kısmı büyümeye bir kısmı üremeye gider Bu yüzden toplam biyomasta düşük trofik seviyelerden üst seviyelere doğru bir azalma vardır Bu sürecin etkisi ekolojik etki olarak adlandırılır ve bir trofik seviyedeki ağırlığın bir alttakine oranı olarak tanımlanır

15 Besin Zinciri Bu etki çoğunlukla %10 civarında tahmin edilir ama %5 kadar az veya %20 kadar fazla olabilir Bu trofik düzeye ve incelenen ekosistemin durumuna bağlı olarak değişir 1 kg karnivor üretmek için 1 ton bitkisel materyale ihtiyaç olabilir

16 Canlı öğeler (Biyotik öğeler) Üreticiler; Ekosistemin canlı öğeleri arasında en önemlilerinden biri üreticilerdir Tüm ekosistemlerde temel üreticiler yeşil bitkilerden oluşur Ayrıca, bazı bakteri türleri de üreticilerden sayılır

17 Üreticiler Tüm ekosistemler için enerji kaynağı güneştir. Ancak güneş enerjisi bu haliyle ekosistemler tarafından kullanılamaz. Temel üreticiler olan yeşil bitkiler, bu noktada devreye girer ve ışık enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye çevirirler.

18 Üreticiler Fotosentez sayesinde güneşten gelen enerji, karbonhidratlar ve diğer organik moleküller halinde bitkilerin bünyesinde birikir.

19 Tüketiciler Ekosistemlerde tüketiciler büyük çoğunlukla hayvan türlerinden oluşurlar Tüketiciler genellikle birincil ve ikincil olmak üzere iki gruba ayrılır Birinci grup doğrudan bitkilerle beslenirler bu yüzden de otoburlar adını alırlar. Çok değişik cins ve boyutlarda olabilirler

20

21 Tüketiciler Yaşamlarını birincil tüketicileri yiyerek sürdüren etobur hayvanlara ikincil tüketiciler denir. Bir ekosistemdeki ikincil tüketiciler de (örneğin akrep ve aslan gibi) çok ayrı cins ve büyüklükteki hayvanlardan oluşabilir.

22 Ayrıştırıcılar Ayrıştırıcılar her ekosistemin çok önemli bir öğesini oluştururlar ve genellikle bakteri ve fungus (mantar) türlerinden oluşurlar. Canlı dokularında biriken çeşitli kimyasal maddeleri yeniden canlılar tarafından kullanılabilir hale getirmektedir. Ölen bitki ve hayvan dokularını parçalayarak yaşamlarını sürdürürler ve bu işlemden elde ettikleri enerjiyi kendi yaşam işlevleri için kullanırlar

23

24

25 Abiyotik faktörler (fiziksel ve kimyasal faktörler)

26 Yoğunluk Her 10 m de 1 atmosfer artan basıncın, derin deniz balıklarının yaşamları ve yapıları üzerine çok büyük etkileri vardır. Suyun özgül ağırlığı sıcaklıkla değişir ve +4 C ye yaklaştıkça artar. Yoğunluğun +4 C de, yani tatlı suyun donma noktasından daha yüksek derecede en fazla olması, buzun, suyun dibi yerine yüzeyinde oluşmasına neden olması bakımından büyük önem taşır. Suyun yüksek özgül ısısı, sıcak ve soğuk akıntıların oluştukları enlemlerden çok uzaklara yayılmalarına olanak vererek, balıkların hem dağıtılmalarını, hem de dağılmalarını etkiler.

27

28

29 Sıcaklık Sıcaklığın, besin, büyüme ve gelişme üzerine önemli etkileri vardır. Her balık türü, belirli sınırlar içindeki sıcaklıklara dayanabilir ve bu sınırlar içindeki sıcaklık değişimleri; yumurtlama, göç vb. gibi kimi olayları başlatıcı doğal bir uyarı olarak rol oynar. Sonuç olarak balıklar, sıcaklığa yalnızca duyarlı olarak kalmaz, aynı zamanda o sıradaki dirimsel etkinliklerini sürdürebilecekleri optimum (en elverişli) sıcaklığı arayıp bulmak için, dayanabildikleri sıcaklık sınırları içinde sürekli hareket ederler.

30 Güneye gidildikçe artan sıcaklık 25 0 C Azalan oksijen Büyüme oranı Fekondite Artan stres Optimum sıcaklık Beslenmede zorluklar Rutilus rutilus (Kızılgöz)

31 Kuzey populasyonlar (yüksek enlemler) Üreme zamanı 5-6 gün Güney populasyonlar (düşük enlemler) Üreme zamanı gün Artan sıcaklık, juveniller için daha fazla optimum sıcaklık Azalan sıcaklık juveniller icin daha az optimum sıcaklık Azalan üreme zamanı optimum sıcaklıklardan daha fazla juvenil bireyin yararlanması ve balıkların oldukça kırılgan oldukları ilk kışlarına daha kuvvetli girmeleri Sonuç olarak daha iyi büyüme, daha az ölüm oranı

32

33 Vimba vimba Atherina boyeri

34 SOĞUK SULARDAKĠ TÜRLERĠN SICAK SULARDA YAġAYAN AKRABALARINDAN DAĠMA DAHA ĠRĠ YAPILI OLDUKLARI GÖZLENMĠġTĠR. BU NEDENLE EKVATORDAN KUTUPLARA ve YÜZEYLERDEN DERĠNLERE GĠDĠLDĠKÇE HAYVANLARIN BOYLARININ ĠRĠLEġTĠĞĠ GÖZLENĠR.

35

36

37

38 Tuzluluk Tuzluluk, organizmaların osmotik konsantrasyonlarını değiştirebileceği gibi yine organizmalar üzerinde etken olabilen ortamdaki çözünmüş gazların absorbsiyon ve doygunluk katsayılarını, eriyiklerin çözünebilme oranını, ortamın yoğunluğunu ve viskozitesini değiştirmekle de organizmalar üzerinde etkilidir. Alışılmış tuzluluk dereceleri dışında yaşamaya zorlanan veya türün farklı tuzluluk derecelerinde doğal olarak yaşayan hayvanların morfolojik yapılarında ve boylarında da değişimler olmaktadır. Bir tür için düşük veya yüksek tuzluluk dereceleri, tür bireylerinin boyunda normal tuzluluktaki bireylere göre küçülmelere neden olmaktadır.

39

40 Işık Işık canlıların yaşamları için oldukça önemli bir etkendir ve başlıca fotosentez olmak üzere birçok önemli biyolojik süreçte rol oynar. Işığın suya nüfusu; yer, zaman ve suyun saydamlık derecesiyle yüzey suların durgun ya da dalgalı oluşu gibi koşullara göre değişir

41

42 Işık Bulanık ve kirli sularda ıģığın nüfus edebildiği derinliğin daha az olması, bitkisel verimliliği azaltır; böylece ıģık, dolaylı olarak ortamdaki balık miktarını saptar. IĢığın çeģitli dalga boylarının suya farklı nüfus ediģi de, balıkların renklerini etkiler. 20 m den daha derinde yaģayan birçok tür balık kırmızı ya da turuncu pigmentlidir. Bu dalga boyları o derinliklere nüfuz edemediklerinden, balıklar habitatlarında renksizmiģ gibi görünürler. GüneĢ ıģığının hiç nüfus edemediği (1000 m den daha derin) sularda yaģayan balıklar, genellikle koyu renklidir ve çoğu lüminesans gösterir.

43

44 Kimyasal Özellikler Su, üretici olarak dikkate değer bir güce sahiptir. Havadan yağmur olarak düşerken, zeminin üzerinden akarken ya da zeminden süzülürken oksijen, karbondioksit ve sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum karbonat, fosfat ve klorürler gibi çeşitli maddeler alır. Silisyum, fosfor bileşikleriyle birçok organik madde de, suyun içerdiği biyolojik bakımdan önemli maddeler arasındadır. Hidrojen iyonu yoğunluğu ile karbonatlar gibi kimi bileşiklerin eriyebilirliği arasında oldukça karmaşık birtakım ilişkiler vardır.

45

46 Kimyasal Özellikler Sudaki çözünmüģ maddelerin, balıklar üzerine hem doğrudan, hem de dolaylı etkileri vardır. Besleyicilerin dengesi ve miktarı, bir su kitlesinin temel besinini oluģturan bitkisel verimliliği belirler. Toksik maddeler, balıkların ya besinlerini ya da doğrudan kendileri üzerine etki edebilir. Basınç, sıcaklık ve eriyikteki diğer maddelerin miktarına bağlı olarak değiģen çözünmüģ oksijen miktarı, bir su kitlesinin, balıkların yaģamasına elveriģli olup, olmadığını ve eğer yaģayabilirlerse, hangi tür balıkların yaģayabileceğini belirleyebilir.

47 Kimyasal Özellikler Havada yaklaşık %21 oranında oksijen bulunmasına karşılık, tatlısuda 0 C de cc/lt oksijen bulunur ve sıcaklık arttıkça, bu miktar azalır. Deniz suyu ise 30 tuzlulukta 0 C de 8.8 cc/lt oksijen içerir. Tatlısu balıklarının çoğu, 20 C de %55 doymuş olan 3.5 cc/l oksijen içeren sularda yaşayabilirler; fakat Salmonidae ve diğer birçok soğuk su balığı, ancak doymuşa yakın (20 C de 6.4 cc/l) çözünmüş oksijen içeren sularda yaşamlarını iyi bir biçimde sürdürebilir.

48 Düşük oksijen Fazla besleyici element Kirli sular Yüksek oksijen Az besleyici element Temiz sular

49 Birincil üretim Denizlerdeki birincil üretim büyük oranda fitoplankton bolluğuna bağlıdır Fitoplankton, denizin güneş gören yüzey kısımlarında yaşar, bu kısımlarda besleyici elementler çabukça tüketilir ve biter ancak bu durum tekrar yenilenme sayesinde düzelir

50 Birincil üretim Kıyısal bölgelere besleyici elementler karasal kaynaklardan, nehirlerden ve gel-git hareketlerinden kaynaklanabilir Ancak açık denizde, nütrient yenilenmesi nütrientce zengin suların dipten yüzeye gelmesine bağlıdır

51 Nütrient zenginleşmesi Sıcak daha az yoğun sular ile soğuk daha yoğun sular arasında bir akıntı sistemi mevcuttur

52

53 Coriolis Dünya çevresinin uzun olduğu ekvatordaki bir obje ve dünya çevresinin kısa olduğu yüksek enlemdeki bir obje bir günde tam dönüm yapacaklardır Fakat ekvatordaki objenin daha uzun bir yol kat etmesi gerekir ki bu yüzdende doğuya doğru daha hızlı bir harekete sahip olacaktır

54

55 Coriolis Bu durumda obje kuzeye doğru düz bir hat boyunca gitmek yerine sağa doğru bir eğim çizecektir Bu mekanizma coriolis etkisi olarak bilinir ve bütün hareket eden objeler üzerinde etkilidir

56

57 Upwelling Nütrientlerin yüzey sularına dönüşünün diğer yollarında biri ise yüzey akıntıları tarafından oluşturulan upwellinglerdir Bir bölgedeki suların dünyanın dönme etkisi (coriolis) ve rüzgarlar sayesinde hareket etmesi ve dip suları ile yer değiştirmesi ile oluşturulur

58

59 Upwelling Çoğu upwelling sahası bugün dünyanın en verimli balıkçılık alanlarını oluşturmaktadır Ekvatoral upwellingler özellikle batı Pasifikte olanlar büyük tuna avları verirler Kuzey-doğu Afrika sahillerinin açıklarında olduğu gibi mevsimsel upwellinglerde oluşabilir

60 Karşılıklı Etkileşim Besin ağındaki farklı balık türlerinin birbirleriyle olan ilişkileri nedeniyle balıkçılıkta meydana gelen herhangi bir balığın stokundaki azalmalar diğer balıkların bolluğunu ve bulunuşunu etkileyebilir

61

62 Dünya da Balıkçılık Dünyanın en büyük balıkçılık kaynakları kıyı bölgelerine yakındır Clupeidler (ringa, sardalyalar ve hamsiler) kıyısal upwellinglerin tipik türleridir ve bütün deniz türlerinin toplam av miktarının %27 sinden fazlasını oluşturur

63 Dünya da Balıkçılık Kuzey Atlantik in geniş kıtasal sahanlıkları boyunca morina, berlam ve mezgit avları dünya toplam avının %15 lik bölümünü teşkil eder Bir istisna olarak tunaların açık deniz balıkçılı dünya avının % 52 sinden daha fazla bir miktara denk gelir.

64 Dünya da Balıkçılık Tunalar ve bazı karangidlerin üzerine olanların dışında dünyanın en önemli ticari balıkçılarının neredeyse hepsi ılıman sular temellidir Yoğun hayvancılığın olmadığı ve en önemli protein kaynağının balık olduğu tropikal ülkelerde yeme amaçlı yapılan balıkçılık bazen ticari balıkçılıkla yapılandan çok daha fazla av verir

Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 4. Baskı Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez

8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez 8. sınıf - Ünite 6: Canlılar ve Enerji İlişkileri 1. Bölüm: Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Canlılar doğrudan veya dolaylı

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY KLİMATOLOJİ II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY Ankara- KLİMATOLOJİ - II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN

Detaylı

Su degerlerini ˇ ölçmenin önemi

Su degerlerini ˇ ölçmenin önemi Su degerlerini ˇ ölçmenin önemi ÖLÇÜMLER NE ZAMAN GEREKLİDİR Akvaryumlarımızda değişen kimyasal dengeleri kontrol etmek çok önemli bir işlemdir. Tatlı su ve deniz akvaryumlarındaki suyu en az 2-3 ayda

Detaylı

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu

Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ. Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi: 40 TOPRAK KİRLİLİĞİ Prof. Dr. Çağatay Güler Zakir Çobanoğlu Ankara 1997 Toprak yeryüzünün yaşam dolu yumuşak derisidir Helmut Stremme 1.Basım: 3500 Adet-1997 ISBN 975-8088-42-4

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERHAN ŞENGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AKSU DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma

Actimo nun Çalışma İlkeleri... 29 Actimo nun Etkileri... 30 Actimo Altıgen Suyu nedir ve Faydaları nelerdir?... 31 Mine-Q ve Super Cube karşılaştırma İçindekiler Doğa Bize Ne Anlatıyor?... 1 Suyun Kerameti... 2 Su Sağlık Ve Yaşamda Ne Gibi Önemli Bir Rol Oynar?... 3 Suyun insan vücudundaki rolü... 4 İyi su olmadan sağlıklı kalamazsınız... 5 Yeniden

Detaylı

KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. Ormanın Kitabı

KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR. Ormanın Kitabı KİTABIN HAZIRLANMASINDA İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR Ormanın Kitabı Bu kitap, orman muhafaza memurlarına ithaf edilmiştir. Ormanın Kitabı Editör ve Tasarımcı: Tuğba Can Yayın Yönetmeni: Başak Avcıoğlu

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim İKLİM Değişikliği DEĞİŞİKLİĞİ Dairesi DAİRE Başkanlığı BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar.

Toprak nefes alır. İçinde barındırdığı organizmaların çoğu, tıpkı insanlar gibi oksijen soluyup, karbondioksit verirler; yani nefes alırlar. Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluşturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrışması ile oluşan gevşek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Sulak Alanlar

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Sulak Alanlar T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sulak Alanlar Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı,

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ebru KAVUK Yüksek Lisans Tezi Giresun Üniversitesi 2013 T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI DENİZ MAKROALGLERİNDEN (ULVA SP., CYSTOSEİRA SP.,

Detaylı

TARIM VE ÇEVRE. Türker Altan 1, Rıza Kanber 2, Hüseyin Özbek 3, Erdal Şekeroğlu 4

TARIM VE ÇEVRE. Türker Altan 1, Rıza Kanber 2, Hüseyin Özbek 3, Erdal Şekeroğlu 4 TARIM VE ÇEVRE Türker Altan 1, Rıza Kanber 2, Hüseyin Özbek 3, Erdal Şekeroğlu 4 ÖZET Doğal ekosistemler dinamik bir yapı içerisinde kendilerine özgü ve süreklilik gösteren bir denge içerisinde işlevlerini

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ,

TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-56 TÜRKİYE'DE İÇME SUYU SEKTÖRÜ, SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hazırlayan: Prof.Dr. Metin YEREBAKAN İSTANBUL Bu eserin tüm telif lıakları İstanbul Ticaret Odası'na

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fotosentez ile organik bileşikler ile bütünleşen hidrojen atomlarının büyük bir bölümünü ve bazı oksijen atomlarını sağlar.

Fotosentez ile organik bileşikler ile bütünleşen hidrojen atomlarının büyük bir bölümünü ve bazı oksijen atomlarını sağlar. MBG 112 BİYOLOJİ II BİTKİLERDE BESLENME YRD. DOÇ. DR. YELDA ÖZDEN Otsu bir bitkinin % 80-85 i sudur. Su Fotosentez ile organik bileşikler ile bütünleşen hidrojen atomlarının büyük bir bölümünü ve bazı

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI DENİZ MAKROALGLERİNDEN (Ulva sp., Cystoseira sp. ve Corallina sp.) FERMENTE SIVI ORGANİK GÜBRE ÜRETİMİ VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı