1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI"

Transkript

1 SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği uzmanlarının sigorta poliçesinde kendileri için dikkat edecekleri asgari güvence teminat-kapsam ne olarak adlandırıyorsanız ; 1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI 2-HERHANGİ BİR İŞ KAZASI OLMASI DURUMUNDA (ÖLÜM-BEDENİ HASAR-UZUV KAYFI-İŞ GÖREMEZLİK VB) karşısında poliçenin belirli oranda bir teminat getirmesinin sağlanmasıdır. Bu temel prensipleri belirlerken sigorta şirketlerinin dikkat edeceği veya etmesi gereken veya risk derecesini belirleyeceği temel sorun her osgb, isgb veya uzman aynı risk teminatı altına alınmış olmasına rağmen işini düzgün yapan,yönetmelikte belirtilen sürelerde işyerini teftiş eden, gerekli uyarıları (önemli ölçüde yapan) uzmanlar ile sadece bu işi para için yapan, gerekli bilgi birikime sahip olmayan veya fatura kesmek ve sadece tahsilat amaçlı bu işi yapan tüzel veya gerçek kişileri nasıl ayıracağıdır. Poliçe içinde asıl belirlenmesi gereken buna ait kesine yakın bazı kriterler konmalıdır. Diğer türlü aşağıda yazılı kriterler ile herhangi bir hasar, kaza veya idari para cezası halinde sigortanın bir şey ödemesi nerede ise imkansız gibi görülmektedir. Sigortanın zorunlu olmaması sigorta şirketlerini haklı olarak risk almaktan kaçındırmaktadır. Ancak istatistiklerde tüm bilgiler mevcuttur. Ayrıca şu an Çalışma bakanlığında ataması yapılmış olarak (her uzman bu işi yapmamaktadır) uzman sayısı, uzmanın kaç saatinin dolu olduğu açık ve net olarak belirlidir. Sigorta şirketi olarak isg-katipte ataması yapılmış olan a-b-c sınıfı uzmanların kaç saat şu an hizmet verdiğinin tespiti ve tehlike sınıflarına göre kendi belirleyecekleri bir oranla poliçe şartlarını oluşturmak olmalıdır. Bu konudaki gerekli bilgi, birikim ve tecrübe tüm sigorta şirketlerimizde muhakkak mevcuttur. Söz konusu poliçe içine mutlaka işyerlerini (İş sağlığı ve Güvenliği hizmeti alan işyeri) katmak ve poliçeleri işyeri ve uzman ile birlikte belirlemek daha cazip ve riskleri daha kolay belirleyecek bir yöntem olarak önerilebilir. Konu ile ilgili poliçe içine çalışanların uğrayacağı kazaları kapsayan çalışan mali mesuliyet ile 3. Şahıs mali mesuliyet sigortasını belirli şartları sağlamak şartı ile dahil ederseniz konu daha net sınırlar içerisine oturabilecektir. Bu durumda işyeri, iş güvenliği uzmanı, sigorta her bir işi ayrı bir proje olarak alarak değerlendirebilecek olup bu alternatif bir sigorta önerisi olup tercih edilmesi için gerek sadece işyeri tarafından gerekse sadece iş güvenliği (tüzel-gerçek) tarafından başka alternatiflerde üretilmelidir. Bir başka problem ise poliçe ücretlerinin belirlenmesinde uzmanların aylık çalışma saatlerinin dikkate alınmamış olmasıdır. Örneğin bir uzman ayda 10 saatlik bir yer içinde sigorta yaptırsa ve başka bir uzman fazla mesai ile 217 saat ayda hizmet verse de bu detay poliçede dikkate alınmış gibi görülmemektedir. Konu ile ilgili önemli bir önlem ise OSGB veya Uzmanın bu poliçeyi anlaşmalı işyerlerine onaylatmaları halinde geçerli olacağı maddesini koymaktır. Bu durumda işveren konuya ortak

2 olacak olup bazı maddeler netleştirilecektir. Ancak işverenin onayı içinde ona göre ek bir poliçe düzenleyip asgari bedeller ile çalışan başına bir çalışan mesuliyet sigortası ile konuyu daha kapsamlı ve emniyetli hale getirmek mümkün olabilir. Değerlendirilmelidir. Aşağıda yazılı olan genel maddelere ait kısaca aklımıza gelen sorunları sizlere poliçelerin yeniden düzenlenmesi için aktarmak isterim. MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_TEKLİFİ Teklif_No:_ _6 Yenileme_:_04 MüŞteri_No:_ GENEL ŞARTLAR Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- Sigorta Konusu Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İŞ Kanunu ve 6331 sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerek çıkarılmış olan gerekse çıkarılacak yönetmelik, tüzük, genelge vb. ile bu kanunla ilişkili olan diğer tüm kanun ve eklerine ilişkin iş güvenliği uzmanlarının sorumluluklarından ve buna bağlı olarak düzenlenerek çıkarılan ve yürürlüğe giren veya daha sonra yürürlüğe girecek olan İŞ Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin mevzuat çerçevesinde uygulama planları hazırlamak, uygulamaların yapılmasını sağlamak, bu konularda işçilere eğitimler vermek, bunları denetlemek, gözetlemek ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile bu hususlarda danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirme hizmetlerini kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle sigortalı ve/veya poliçede sigorta ettiren olarak belirtilmesi halinde sigortalının bağlı çalıştığı İş sağılığı Güvenliği Birimi/Ortak Sağlık Güvenlik Birimine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel şartlarının A.1 Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre teminat sağlar. (bu şartlar ile genel olarak hiçbir şekilde teminat sağlanmadığı ortaya çıkmaktadır. Çünkü iş güvenliğinde temel prensip ÖNLENEMEYECEK KAZA YOKTUR. BU durumda kazadan sonra o kazaya ilişkin mutlaka teminat kapsamı içine alınması mümkün olmayacaktır.) 2- Teminat Kapsamı a) Bir tazminat talebinin bu sigorta kapsamında sigortacı tarafından karşılanabilmesi için, - Poliçede belirtilen sigorta süresi içinde veya geriye dönüş tarihinden önce olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önce gerçekleşen ve tespit edilmiş (poliçe tarihinden sonra ortaya çıkması halinde kapsama dahil olmalıdır. Konu ile ilgili resmi kayıt ve tutanaklar esas alınmalıdır.) ve sigortalının sorumluluğunu gerektiren bir olay dolayısıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiş olan bir zararla ilgili bulunması ve sigorta şirketine iadeli taahhütlü mektupla yazılı olarak bildirilmiş bulunması zorunludur. Bu koşulların tamamı hep birlikte gerçekleşmediği sürece, sigortacının sorumluluk sigortası kapsamında hiçbir ödeme yükümlülüğü doğmaz. (Mektup ile ilgili olarak 7 günlük bir süre konmalı- veya kazanın büyüklüğüne göre sigorta eksperinin görmesi gerekiyorsa 1-2 gün içinde denmeli, bildirimden sonra eksper gelişi içinde bir süre belirtilmeli aksi taktirde resmi kayıt ve tutanaklar esas kabul edilir denmelidir) b) Geriye dönüş tarihi, yeni düzenlenen poliçelerde poliçe başlangıç tarihinden 12 ay öncesi, ara vermeden yenilenen poliçelerde ise, yenilenen tüm poliçelerin Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel şartlarının A.1. maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre düzenlenmiş olması kaydıyla, ilk düzenlenen poliçenin başlangıç

3 tarihinden 12 ay öncesidir. c) Bu sigorta, sigortalı aleyhine ileri sürülmüş olan haklı tazminat taleplerinin karşılanmasını veya haksız yahut aşırı tazminat taleplerine karşı sigortalının yapacağı savunmaya yardımcı olunması durumlarını teminat altına alır. UzatılmıŞ Bildirim Süresi İş bu poliçe "Sigortalı" İŞ Güvenliği Uzmanının aynı zamanda "Sigorta Ettiren" olarak tanımlanarak düzenlenmiş ise, Sigortalının prim borcunu ödememesi veya poliçeye ilişkin diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halleri hariç olmak üzere, Sigortacının bu poliçeyi feshetmesi ya da yenilememesi veya Sigortalının mesleki faaliyetlerine son vermesi ve buna bağlı olarak poliçenin iptali/yenilenmemesi, durumunda 2 yıllık uzatılmış talep bildirim süresi uygulanacaktır. Bu çerçevede, geriye dönüş tarihi ile poliçe bitim tarihi arasında verilen hizmetlerden kaynaklanmak koşuluyla uzatılmış bildirim süresi boyunca Sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat talepleri teminat kapsamına dahil olacaktır. Uzatılmış bildirim süresi yalnızca talep bildirimi için geçerli olup bu süre zarfında verilen mesleki hizmetler teminat kapsamına dahil değildir. Bu 2 yıllık kapsam özellikle iş kazaları ile ilgili olarak çalışma olmadığı (örneğin inşaat, örneğin maden. İş güvenliği uzmanı burada isg-kâtipten kendi sorumluluğunu iptal ettiği anda kaza ile ilgili sorumluluğu kalkmakta sadece çalıştığı süre içinde yaptığı işlere ait hatalı ve kusurlu veya ihmali sebebi ile oluşan tazminat taleplerinden dolayı sorumludur. Bu poliçede riski belirlerken dikkate alınmalıdır. Poliçe süresi normal süre dışında 3 yıl derken, kendisinin isg- kâtipte ataması olmadığı önceki bir yılda veya işverenler ilişkisini kesmesinden sonra (tüzel veya gerçek kişinin)2 yıllık süreyi de dikkate aldığımızda çok büyük bir fark ortaya çıkarabilir. Çünkü o gerçek veya tüzel kişi bıraktığı anda tüm sorumluluk o işverene veya o işverenin anlaşmış olduğu yeni iş güvenliği sorumlularına (gerçek veya tüzel) geçmektedir. Bu durumda poliçeler aynı yere iki kere risk dağıtmış olurlar. DEĞERLENDİRİLMESİNDE YARAR OLABİLİR) - İş bu poliçe İŞ Güvenliği Uzmanının personeli olarak çalıştığı kurum "Sigorta Ettiren" ve bünyesinde çalışan İŞ Güvenliği Uzmanları "Sigortalı" olarak tanımlanarak düzenlenmiş ise, sigorta ettiren ile sigortalılar arasında sayılan bir İŞ Güvenliği Uzmanının iş akdinin ortadan kalkması durumunda, söz konusu İş Güvenliği Uzmanının ilgili firma adına verdiği hizmetlerden kaynaklanacak tazminat talepleri, poliçenin aralıksız yenilenmiş olması kaydıyla İŞ Güvenliği Uzmanının işten ayrıldığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile teminat altında olacaktır. (burada Şöyle bir sorun mevcuttur. Örneğin X-- İSGB veya X_OSGB çalışan uzmana ait sigortayı yaptırmış ise ve orada çalışan uzman A.A işten ayrıdğında yerine B.B başladığında sigorta şirketine işe girişinden itibaren belirli bir süre (1-2 ay içinde) bildirilmesi şartı ile poliçenin devam etmesi gereklidir. Veya sigorta ettiren Uzman A.A o işyerini herhangi bir nedenle bıraktı (ücret, isg talimatlarına uymama,gerkli önelmeleri almama vb.) bu durumda gidip bir başka firmada başlar ise bunu size bildirmesi halinde poliçenin devam etmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen sorun burada ortaya çıkmaktadır. Uzman fazla mesai hariç ayda en fazla 180 saat hizmet vermektedir. Sizin poliçe şartlarına göre hizmet verdiği 20 yerin sınıfı, uzmanın ayda 2 saat hizmet vermesi veya 180 saat hizmet vermesi poliçedeki bedeli değiştirmemektedir. Bu konuda asgari bir bedel yazılması (60 saate kadar) devamı için isg katipteki her bir saati için de ilave poliçe bedeli kesmek gereklidir. Ayrıca A sınıfı uzman C sınıfı bir işe baktığı zamanda farklı bir sorun ortaya çıkmaktadır ki.. o ileride düşünülebilir) Uzatılmış bildirim süresi sadece yukarıda yazılı koşullar ile geçerli olacak, Sigortalının/Sigorta Ettirenin kendi iradesi ile poliçeyi yenilememesi durumunda uygulanmayacaktır. Herhangi bir tazminat talebine karşı Sigortalı adına savunma yapılması sebebiyle maruz kalınan masraf ve harcamalar avukatlık asgari ücret tarifesi ile sınırlı olmak üzere kapsam altındadır. Manevi Tazminat tutarı için davanın kabul red oranına bakılmaksızın başlangıçta talep edilen tutar için avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukatlık ücreti ödenecektir. Sigortalı aleyhine tazminat talebinin mahkemece kabul edilmesi durumunda davacı lehine hüküm olacak yargılama giderleri, vekalet ücretleri ve davalının avukatlık ücreti dahi bu limitin içinde değerlendirilir. Ödenecek tüm tazminat ve hukuki masraflara ilişkin olarak sigortacının toplam ödeme yükümlülüğü poliçede belirtilen olay başına ve toplam limiti aşmayacaktır.

4 (Avukatlık giderleri limit dışı olmalıdır Bildiğim kadarı ile bu giderler sigorta şirketleri tarafından direk gider olarak vergiden düşülmektedir. Ayrıca diğer bir sorun burada sigorta şirketinin avukatının davaya müdahil olup olmayacağının değerlendirilmesi olmalıdır) d) Poliçe, üzerinde yazılı olan vade bitim tarihinde sona erer. Yeni bir dönem için sigorta teminatının sağlanması ancak tarafların bu hususta yazılı olarak açıkça anlaşmaları ile mümkün olacaktır. 3- Teminat Limiti (diğer maddeler düzeltildikten sonra gözden geçirilecektir.) Bu sigortanın yürürlük süresi içinde meydana gelecek zararlardan kaynaklanan tazminat talepleriyle ilgili olarak Sigortacının sorumluluğu, bu taleplerin araştırılması, bunlara karşı savunma yapılması veya bunların bir sulh anlaşmasıyla sona erdirilmesi için gerekli masrafların tamamı bakımından, olay başına ve toplamda poliçede belirtilen limiti geçmeyecektir. Bir hasar durumunda, hasar talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı tazminat limiti esas alınacaktır. Bir dizi tazminat talebine yol açan bir hal, aşağıdaki koşullarla tek bir olay olarak kabul edilecek ve riziko Sigortacıya ilk yazılı tazminat talebinin yapıldığı anda gerçekleşmiş sayılacaktır. a. Tek bir kusurlu eylem veya kaçınmanın yol açtığı farklı zararlara ilişkin tüm tazminat talepleri (aynı veya benzer sebepten kaynaklanan kusurlu eylemler veya kaçınmalar, hukuksal veya finansal açıdan bağlantılı olmak kaydıyla tek bir eylem veya kaçınma olarak kabul edilecektir.) b. Aynı zarara yol açan birden fazla eylem veya kaçınma ve/veya c. Aynı tazminat talebinin aynı poliçe ile teminat altına alınan birden fazla sorumlu kişiye karşı yöneltilmiş olması. Bir hasar durumunda, tazminat talebinin yapıldığı tarihte geçerli olan poliçede yazılı teminat limiti esas alınacaktır. 4- Muafiyet Sigortacının teminat kapsamındaki her bir tazminat talebine ilişkin sorumluluğu, tazminat talebi tutarı ile talebin yerinde olup olmadığının araştırılması ve savunulmasına ilişkin olarak yapılan giderlerin toplamının poliçe üzerinde belirtilen muafiyet tutarını aşan kısmıyla sınırlıdır. 5- İstisnalar Bu sigorta aşağıdaki durumlardan kaynaklanan tazminat taleplerini karşılamaz; a) Aşağıda yazılı tüzel ve gerçek kişilerin öne süreceği tazminat talepleri; -Sigortalı tarafından yönetilen tüzel kişilikler -Sigortalının veya 3.dereceye kadar yakınlarının ortak olduğu Şirketler -Sigortalı veya 3.dereceye kadar yakınları tarafından ağırlıklı olarak kontrol edilen Şirket ve diğer tüzel kişilikler -Sigortalı tarafından istihdam edilenler tarafından öne sürülen tazminat talepleri; Bu bölüm tamamen yeniden ele alınmalı ve değiştirilmelidir. Örneğin bir şirket bir OSGB kurdu ise ve bu osgb kendi şirketinin işine bakıyor ise bu durumda poliçe hiçbir tazminat talebini kapsamamaktadır. Örneğin bir şirket bir İSGB kurdu ise ve iş güvenliği uzmanını kendi sigortası bünyesinde çalıştırıyor ise buna göre poliçe hiçbir tazminat talebini karşılamamaktadır. b) Sigortalının doğrudan kendisinin sebebiyet verdiği, 3 şahısların maruz kalacağı bedeni ve mal/eşya zararları ile bunlara ilişkin her türlü netice zararı ( Bu madde İş güvenliği uzmanının nasıl etkiler yoruma açıktır. Yani herhangi bir kaza ile ilgili bir uyarı yazısını yazmadığı için veya bir riski öngörmediği için doğrudan kendisi sebebiyet vermiş gibi yorum yapılıp zararlar bu durumda poliçe kapsamı içinden çıkartılabilecektir. Ayrıca 3. Şahıs dediği bölüm açıklanmalıdır. Yani işveren herhangi bir alt işverenler veya geçici olarak iş yapan bir işverlenle iş ilişkisinde ise bu şahıslar normalde (3. Sahıs olarak düşünülüp) kapsamda değildir

5 denebilir.ancak gerek işveren gerekse İSGB/OSGB o işiyerindeki tüm çalışanlardan, ziyaretçilerden ekip ve ekipmanlardan sorumludur. Bu konu açıklanmalıdır. c) Herhangi bir kusurlu eylem ya da kaçınma nedeniyle meydana gelebilecek kar kaybı, pazar kaybı ya da benzeri her türlü dolaylı zararlara ilişkin tazminat talepleri, Bu madde yoruma açıktır. Açıklanmalı ve detaylandırılmalıdır. Bir iş kazası veya kapatma sebebi ile işverenin OSGB üzerinde kar kaybı rücü davası açılmasına belirlenecek bir şekilde engel olunmalıdır. d) Sigortalının gözetimi altında faaliyet gösteren üçüncü şahıslar tarafından yürütülen veya planlanan işlerdeki kusurlar sebebiyle ortaya çıkan zararlarla ilgili tazminat talepleri, e) Sigortalının istihdam ettiği kişilere karşı işveren sıfatıyla iş hukuku uyarınca sorumlu tutulabileceği her türlü zarar veya kayıplarla ilgili tazminat talepleri, f) Sigortalının maliyet düşürme veya zamandan kazanma amacıyla standart dışı bir çalışma yöntemi ya da özel malzeme kullanmak suretiyle göze almış olduğu ek risklerin sonucu olan zararlarla ilgili tazminat talepleri, (Bu madde ile hiçbir iş kazası için bir tazminat ödenmesi mümkün değildir. Bu madde kasıtlı olarak veya ağır ihmal diyerek ilave edilmelidir. Çünkü önlenemyecek iş kazası yoktur. Ancak ülkemiz şartları ve iş güvenliği ile ilgili Kültürümünüz o seviyeye gelmesi için önümüzde alınacak çok yol vardır. Bu sektör henüz emekleme aşamasında olup sigorta şirketlerinin gelişme aşamasında destek verecek şekilde bir planlama yapmaları şarttır. g) Genel kabul gören bilim ve teknoloji kuralları çerçevesinde yeterince test edilmemiş planlama veya hesaplama yöntemlerinin uygulanması, kullanımı, seçilmesi sonucunda oluşan zararlara ilişkin tazminat talepleri, h) Poliçede belirtilen mesleki faaliyetle ilgili üstlenilen işin sözleşmesinde belirtilen edimin yerine getirilmemesi, yarım bırakılması, tamamı veya bir kısmı için belirlenen zaman limitine uyulmaması nedeniyle doğacak zararlarla ilgili tazminat talepleri, (Bu madde ile herhangi bir teftiş aşamasında kesilecek olan idari para cezaları kapsam dışında kalmaktadır. Bu madde içeriğin kasıt, ağır ihmal gibi maddeler ilave edilmelidir. Ne yazık ki ülkemizdeki işyerleri için belirlenen süreler bir kişi için sırasıyla (az tehlikeli-tehlikeli*çok tehlikeli) ayda 6*8*12 dk gibi (uzman), 4*6*8 (işyeri hekimi için) süre belirlenmiştir. Bu süreye işyerleri arasında yolda harcanan sürede dahildir. Bu süreye bir işçi için Örneğin çok tehlikeli işyerlerinde yılda 16 saatlik isg eğitimi dâhildir. (kişi başına ayda 80 dk eğitim demektir. Eğer ki eğitimleri 15 kişilik gruplar halinde verirseniz kişi başı ayda 5 dk eğitim için süre vermeniz gerekmektedir. Yıl içinde işten ayrılan veya işe giren 10 kişi veya ay içinde işe giren 1 kişi için bile bu eğitimi vermek zorunda olduğunuzu düşünürseniz mutlaka kısmi ihmallerin olması kaçınılmazdır. Bir de bu işi işverenlerin bir yük gibi gördüğünüzü düşünürseniz olay iyice karışmaktadır.) i) Verilen özel taahhüt ve garantilerden doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri, j) Bilgisayar yazılım ve donanımı, gömülü elektronik yonga, entegre devre ya da bilgisayar ekipmanı içinde bulunmayan benzer aygıt veya bu aygıtlara bağımlı sistemlerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan, bunlardan kaynaklanan veya bunları içeren her türlü kayıp, zarar veya masraflar, k) Aşağıdaki olaylar sonucunda veya onlarla ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan kayıp veya zararlara ilişkin tazminat talepleri: Savaş, istila, yabancı düşman hareketleri, ya da savaş benzeri operasyonlar (savaş ilan edilmiş olsun olmasın) ve/veya iç savaş - Askeri isyan, halk ayaklanması boyutlarına ulaşan iç kargaşa, askeri ayaklanma, isyan, devrim, askeri güç ya da zor kullanımı - Bir kişi ya da bir örgüt adına ya da onunla bağlantılı olarak hareket eden kişilerin yaptıkları terör eylemleri. Burada terör eylemleri siyasal amaçlar doğrultusunda şiddet kullanımı anlamına gelmekte olup topluma veya toplumun bir bölümüne korku salmak niyetiyle yapılan şiddet eylemlerini de içermektedir. Sigortacının bu istisna hükmü çerçevesinde kapsam dışı tuttuğu kayıp veya hasarlarla ilgili her türlü dava veya takibatta söz konusu kayıp ya da zararın teminat kapsamında olduğunu ispatlama yükümlülüğü Sigortalıya ait olacaktır. l) Poliçede belirtilen geriye dönüş tarihi ile sigorta sözleşmesinin yapıldığı tarih arasındaki sürede gerçekleşen ve sigortalının kendisine karşı bir tazminat talebi ile sonuçlanacağını bildiği yahut hesaba katmak zorunda olduğu

6 veya öğrenmekten bilinçli olarak kaçındığı bir olaydan kaynaklanan, veya aynı süre içinde sigortalıya karşı ileri sürülmüş tazminat talepleri, m) İftira ya da karalama sonucu meydana gelebilecek zararlarla ilgili tazminat talepleri, n) Doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek zararlara ilişkin sorumluluklar, o) Sigortalıya; müdürlerinin veya Çalışanlarının yönetimsel ya da finansal açıdan menfaatleri olan firma veya ortaklıkları tarafından yöneltilebilecek hasar talepleri (söz konusu taleplerin üçüncü kişilerin gördüğü hasarlardan doğmaması şartıyla), (Konu açılmalıdır? Yani şirketlerdeki ortkalıklar olması halinde kendi şirketinden hizmet almasının önü kapatılmaktadır. Konu ile ilgili olarak çözüm önerisi sigorta şirketine bilgi verilme şartı getirilebilir.) p) Sigortalının, bir tüzel kişinin yönetim kurulu veya denetleme kurulu başkanı veya üyesi sıfatıyla ya da kayyumu veya tasfiye memuru gibi bir resmi görevli sıfatıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden doğan sorumluluklar, doğmaması şartıyla), (Konu açılmalıdır? Yani şirketlerdeki ortkalıklar olması halinde kendi şirketinden hizmet almasının önü kapatılmaktadır. Konu ile ilgili olarak çözüm önerisi sigorta şirketine bilgi verilme şartı getirilebilir.) r) Başka ülkelerin yasal düzenlemelerine ilişkin her türlü hizmet sonucu doğan zararlarla ilgili tazminat talepleri, s) Sigortalının veya Çalışanlarının kasten sebep oldukları ve / veya suç teşkil eden hareketleri sonucunda doğan tazminat talepleri, t) Ticari ve / veya endüstriyel sırların saklanmaması ve / veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar, u) İŞyeri hekimliği görevi ile ilgili olarak, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında öne sürülebilecek tazminat talepleri 6- Sigortalının Yükümlülükleri a) Sigortalı her zaman için sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak doğru ve detaylı kayıt tutacak ve tazminat talebiyle ilişkili kayıtları sigortacı ve / veya temsilcilerinin inceleme ve yararlanmasına açık bulunduracak, Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir. b) Bu sigorta ile verilen teminat kapsamı dahilinde, Sigortalıya yöneltilecek tazminat talepleri hakkında karar verme hak ve yetkisi Sigortacıya aittir. Sigortalı, Sigortacının bilgisi ve onayı olmaksızın, bu poliçe ile teminat altına alınan bir zarara ilişkin tazminat talebinde bulunan hiçbir kişi ya da kurum ile sulh olamaz ya da bu kişi ya da kurumlara karşı sorumluluğunu tamamen veya kısmen kabul veya ikrar edemez, tazminat ödeyemez veya tazminata mahsuben ödemede bulunamaz. bütün haklarını kaybeder ve sigorta korumasından hiç bir şekilde yararlanamaz. Sigortacı, bu poliçe konusunu oluşturan tüm tazminat talepleriyle ilgili olarak, kendi yapacağı değerlendirmeyi takiben, talebin kesin bir mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklemek ya da tazminat talebinde bulunan kişi ile dilediği zamanda uygun gördüğü tutar üzerinden sulh olmak konusunda mutlak şekilde söz sahibidir. (Bu konuda gerek sigortalı gerekse işverenin tazminat talebinde bulunan kişi ile anlaşması halinde önüne geçilebilecek bir dava ve daha büyük tazminatlardan kurtulmak mümkün olacaktır. Bu nedenle poliçe içeriğinde asgari belirlenecek bir bedel (A lira- B lira- C lira) sigorta ettirenin talebi halinde tazminat talebinde bulunana ödenir şartı konmalıdır. (sadece ölümlü iş kazası veya belirli bir oranda iş göremezlik raporu alınması halinde diğer kazalar için değil) ancak mahkeme açılır ise bu ödeme poliçedeki ödeme limitinden düşülür denebilir. c) Sigortacı, işbu poliçe kapsamında ödemiş olduğu tazminat tutarı için hukuken Sigortalı yerine geçer ve Sigortalının sorumluluğuna eylem ve tutumuyla yol açan kişi ve kuruluşlara rücu etme hakkını kazanır. Sigortalı, rücu hakkının kullanılmasına yararlı olabilecek Sigortacının talep edebileceği her türlü bilgi,belge, yardım ve imzalı beyanı Sigortacı veya onun temsilcilerine verecektir. (Rücü hakkı sigortalının çalışanlarını ve görevlendirdiği uzmanlarını kapsamamalıdır. Belirtilmelidir. 7- Başka Sigortalar

7 Bu sigorta ile teminat altına alınan bir sorumluluk, aynı zamanda başka bir sigorta ile de temin edilmiş olduğu takdirde; - Diğer sigorta veya sigortalar daha önceki bir tarihte yaptırılmış bulunduğu takdirde, sorumluluk önce o diğer sigorta veya sigortalardan karşılanır; eğer o diğer sigorta veya sigortalar yetersiz kalırlarsa, yetersizlik oranında işbu sigorta devreye girer. (NEDEN _???) - Diğer sigorta veya sigortalar daha sonra yaptırılmış oldukları takdirde, iş bu sigorta diğer sigortalarla beraber 'müşterek sigorta' teşkil eder. Her halde, Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen birden fazla poliçe mevcut bulunmakta ise, bunlardan teminat limiti fazla olan dikkate alınır ve Anadolu Sigorta bütün tazminat talepleri bakımından en fazla bu limite kadar sorumlu olur. Her bir talepte en az TL olmak üzere hasarın %10'u muafiyet uygulanır. (Muafiyet oranı kaldırılması şarttır. Veya limitlere göre all riskteki gibi bedeller belirlenmelidir.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ve emeklilik şirketlerinin

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı