. - Nokta. Ekran RESULTS ı gösterirken kullanılırsa, bu tuş zoom fonksiyonunu MADUR GA-21 BACA GAZI ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM TALİMATI 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". - Nokta. Ekran RESULTS ı gösterirken kullanılırsa, bu tuş zoom fonksiyonunu MADUR GA-21 BACA GAZI ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM TALİMATI 1."

Transkript

1 1. AMAÇ Madur GA-21 Baca Gazı Ölçüm Cihazı kullanım şeklinin açıklanması. 2. KAPSAM Kirlilik yaratan kaynakların hava kalitesine etkilerinin yanma riminin belirlenmesi amacıyla Madur GA-21 Baca Gazı Ölçüm Cihazının kullanım şekillinin belirlenmesi. 3. KISALTMALAR VE TANIMLAR Bu kısımda kısaltma yada tanım kullanılmamıştır. 4. KULLANILAN EKİPMANLAR Örneklemede kullanılan ekipmanlar MADUR GA 21 Baca Gazı Ölçüm Cihazı Ekipmanları Isıtmalı gaz örnekleme hattı Gaz şartlandırma ünitesi İslilik ölçümü için Filtre kağıdı RS232C Bilgisayar bağlantı kablolar Prob bağlantı hortumları Yazıcı kağıdı 5. KULLANIM ŞEKLİ GA 21 PLUS KULLANMA KILAVUZU KEYBOARD KULLANIMI Tuşların Tanımları STORE - STORE (Hafıza ) menüsüne geçer DATA - İlk sonuç ekranına geçer. Gösterilen sonuçlarda, bu tuş kullanılarak MEASURE (ölçüm) HOLD (tut) arasında geçiş yapılabilir. MENU - MAIN MENU ye geçer - Girişleri onaylamak opsiyonlara geçiş için kullanılır 0 to 9 - Data girmek MENU opsiyonları arasında hızlı geçiş için alfanumerik keyboard. - Nokta. Ekran RESULTS ı gösterirken kullanılırsa, bu tuş zoom fonksiyonunu kapatır yada açar.

2 PRINT PAPER - yazıcıyı çalıştırır - kağıdı bir satır ilerletir. ON - Cihazı açar OFF - Cihazı kapar yada stand-by a getirir - Menüde bir adım geri gitmeyi sağlar - Menüde bir adım ileri gitmeyi sağlar - Menüde dikey hareket etmeyi sağlar Menu Opsiyon Seçimi PARAMETER Başlık Satırı 1 FUEL Opsiyon Satırı 2 STORE İşlem Satırı 3 O2R 11 % Data Satırı 4 FOOTER YES Değiştirme Satırı Aşağıda değişik menü opsiyonları arasında nasıl geçiş yapılacağı örneklenmiştir: - Menüde dikey hareket etmeyi sağlar - Başlık satırının solunda ise, bu tuş, menüde bir adım geri dönmeyi sağlar - Başlık ya Opsiyon satırının sağında ise, gösterilen opsiyonu seçmeyi sağlar - İşlem satırında gösterilen fonksiyonu gerçekleştirir Data satırında ri girmeyi başlatır yada sonlandırır Değiştirme satırında seçilen değişikliği gerçekleştirir MENU opsiyonları arasında hızlı geçiş sağlar Sayı Girişi sayı giriş dijital tuşları

3 - cursor ı satır boyunca hareket ettirir C - sayıyı siler - Onaylar girişi sonlandırır Yazı yazma (Harf girişi) - Keyboard u nümerik yada alfabetik moda geçirir. Cursor nümerik moda blok, alfabetik moda çizgi şeklinde görülür. - Satır boyunca hareket etmeyi sağlar - Bütün yazı satırını siler 0-9 -Alfa nümerik tuşlar, nümerik moda sayı, alfabetik moda harf girişi yapar. Her tuş üzerinde 3 harf vardır. 0 - Nümerik moda 0 yazar, alfabetik moda boşluk bırakır. Boşluk, sonraki karakterlerin hepsini bir sağa kaydırır. C STORE -Cursor ın üzerindeki karakteri siler, bu işlem sonraki karakterlerin hepsini bir sola kaydırır. -Yazı girişini sonlandırır yada bir alt satıra geçirir. -Header yada footer yazımını sonlandırır yazılan yazının hafızaya alınmasını sağlar TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Açma Kapama - Standby ON - Cihazı açar OFF - Cihazı kapar yada stand-by a getirir. Tuşa bir kere basıldığında cihaz stand-by (bekleme) durumuna gelir, tuşa stand-by durumunda tekrar basıldığında cihaz kapanır. Stand-by durumunda cihaz çok az enerji harcar. C tuşuna basılırsa cihaz tekrar açılır. Cihaz aşağıdaki durumlarda off tuşuna basıldığında stand-by durumuna geçmez: İlk kalibrasyon sırasında tuşa basılırsa cihaz stand-by durumuna kalibrasyon bitmeden geçmez, ancak kalibrasyon tamamlandıktan sonra stand-by durumuna gelir. Yüksek gaz konsantrasyonlarında cihaz hava ile temizleme yapıyorsa- cihaz ancak bu işlem bittikten sonra stand-by durumuna geçebilir. Standby modunda cihazın ekranı aşağıdaki gibidir.

4 ** STANDBY ** madur TIME: 1h 23min >OFF< - TURN OFF >C< - TURN ON Cihaz standby durumunda 8.5 saatten fazla kalırsa kendi kendine kapanır. İlk Kalibrasyon Cihaz açıldıktan sonra 2 dakika süre ile kendi kendine ilk kalibrasyon yapar Bu süre zarfında probe bacada olmamalıdır!! madur GA-21 plus CALIBRATION 42 sec DATE TIME 13:42.27 BATTERY 12.6 V Ölçüm Parametreleri (PARAMETER opsiyonu) Kalibrasyondan hemen sonra ekranda Parameter (parameterleri ayarlamak için) opsiyonları gözükür. Genelde opsiyon aşağıdaki gibi seçilir: MENU - MENU ekranını seçer 1 PARAMETER 2 PRESSURE * MENU * 3 SOOT TEST 4 GRAPHIC 5 FLOW 6 ANAL. OUT. 7 OPTIONS - PARAMETER opsiyonunun üzerine geliniz - PARAMETER opsiyonunu seçiniz. Ekranda, aşağıda görülen, PARAMETER menusu çıkar

5 PARAMETER 1 SELECT FUEL 2 AVER.TIME : 10 sec 3 O2R <NORM>: 3 % 4 NO in NOx.: 95 % 5 BOILER PAR: YES NATURAL GAS CO2max: 15.5 % Yakıt Seçimi (SELECT FUEL opsiyonu) Bu opsiyon gerekli olduğu takdirde yakıt seçiminin yapılmasını yada yakıt özelliklerinin programlanmasını sağlar. Cihazda kayıtlı bulunan yakıt parametreleri Bölüm (13.4) deki tabloda gösterilmiştir. - PARAMETER menüsünde SELECT FUEL opsiyonunun üzerine geliniz - SELECT FUEL opsiyonunu seçiniz - Seçilecek yakıtın üzerine geliniz. - Yakıt seçimini onaylayınız yakıtın solunda (*) işareti belirecektir. FUELS LIGHT OIL *- NATURAL GAS - TOWN GAS - COKE-OVEN GAS - LIQUID GAS - BIO-DIESEL - EXTRA LIGHT OIL - HEAVY OIL - COAL-TAR OIL - NATURAL GAS/FAN - TOWN GAS/FAN - PROPANE WITH FAN - PROPANE - BUTANE WITH FAN - BUTANE - BIOGAS WITH FAN - BIOGAS - MINERAL COAL MINERAL COAL LIGNITE LIGNITE WOOD DRY

6 Ekranda gözüken yakıtların kaydedilmiş parametrelerini görmek için: - İstenilen yakıtın üzerine geliniz - İstenilen yakıtı seçer yakıt parametrelerini gösterir ya da programlanabilir yakıtlar için data girilmesini sağlar. - SELECT FUEL opsiyonuna geri döner Ortalama Alma Süresi (AVER.TIME opsiyonu) Ölçümlerin ortalaması alınacak süre aşağıdaki gibi ayarlanır: - PARAMETER menüsünde AVERAGE TIME opsiyonunun üzerine geliniz - Ortalama alma süresini yazılmasını sağlar 0 to 9-1 den 60 a kadar istenilen süreyi yazınız. - Yazılan süreyi onaylayınız. - min (dakika) yada sec (saniye) seçimini yapınız - seçimi onaylayınız Oksijen Referansı (O2R opsiyonu) Oksijen referansı aşağıdaki gibi seçilir: - PARAMETER menüsünden O2R opsiyonunun üzerine geliniz - Önceden programlanmış standart değer, <NORM>, ile manuel olarak programlanabilen değer arasında değişim yapar. 0 to 9 - Eğer "manual" seçilirse 1 den 20 ye kadar bir sayı girilebilir. - Onaylar yazımı sonlandırır. Boiler Parametreleri (Boiler Par. opsiynu) Bu opsiyon Boiler parametrelerinin raporda yazılmasını sağlar. - PARAMETER menüsünden BOILER-PARAMETER opsiyonunun üzerine geliniz. - YES/NO ile Boiler parametrelerinin yazıcıdan alınacak çıktıda gözükmesini yada raporda saklanmasını seçiniz. NOx İçerisindeki NO Oranı Ayarı (NO in NOx opsiyonu) NOx içerisinde beklenen % NO oranı % 95 e ayarlanmıştır. Arzu edildiği takdirde bu oran % arasında, aşağıda anlatıldığı gibi değiştirilebilir. - PARAMETER menüsünden NO in Nox opsiyonunun üzerine geliniz

7 - yazımı başlatınız 0 to 9-40 to 100 (%) arasında arzu edilen değeri giriniz - Girilen değeri onaylar hafızada saklar. Ölçüm Sonuçlarının Gösterimi DATA tuşuna basarak ölçüm ekranına geçiniz. Sonuçlar üç ekranda, anlık ya da ortalama değerler olarak görülür. Anlık Değerler (Curent Values) DATA - ilk ekranı seçer CURRENT VALUES NATURAL GAS TEMP.GAS 357 C TEMP.AMBIENT 23 C O % CO % CO 438 ppm NO 128 ppm SL 24 % ETA 76 % LAMBDA Seçili ekrandan ileri ya da geri giderek diğer ekranları görebilirsiniz.

8 CURRENT VALUES Rel. GAS 3% O2 [ppm] VOL. CO COu NO NOx CURRENT VALUES TEMP1 EXT. 57 C TEMP2 EXT. 23 C TEMP3 EXT. 31 C TEMP4 EXT. 43 C U/I1 EXT V U/I2 EXT V PRESSURE 7.12 hpa SOOT 3 - AVERAGED VALUES ( ortalama değerler) CURRENT VALUES (anlık değerler ) arasında geçiş yapar DATA - HOLD (tut) fonksiyonunu açar yada kapatır (anlık değerleri dondurur)

9 Ortalama Değerler (Araged Values) de anlatıldığı gibi istenilen ortalama zamanı seçilir. DATA - Ekranı seçiniz. Ekranın üzerinde AVERAGED VALUES yazması gerekir. - Üç ekrandan görmek istediğinizi seçiniz - AVERAGED VALUES ( ortalama değerler) CURRENT VALUES (anlık değerler ) arasında geçiş yapar C DATA - Yeni ortalama zamanını başlatır, sonuçlar ortalama süresinin bitiminden sonra gösterilir. - HOLD (tut) fonksiyonunu açar yada kapatır (anlık değerleri dondurur) Eğer sürekli bir kaydetme yapılmaktaysa cihaz ortalama işlemine başlamaz. Ortalama İşlemi Cihaz ölçülen ya da hesaplanan, anlık yada ortalama değerlerin hepsini gösterebilir. Eğer ortalama süresi, oksijen referansı ya yakıt seçimi, ortalama işlemi yapılırken değiştirilirse, ya da bu işlem sırasında cihaz STANDBY moduna alınırsa, işlemin yeniden başlaması için, C tuşuna basılarak yeni ortalama süresinin başlatılması gerekir. Basınç/ Basınç Farkı Ölçümü (PRESSURE Opsiyonu) Ölçüm aşağıda anlatıldığı gibi yapılır: MENU - ana MENU yü seçiniz. 1 PARAMETER 2 PRESSURE * MENU * 3 SOOT TEST 4 GRAPHIC 5 FLOW 6 ANAL. OUT. 7 OPTIONS - PRESSURE opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir.

10 [hpa] [mm H2O] [PSI.] PRESSURE GAS TEMP.: 563 C C - ZEROING Ekranda anlık basınç gaz sıcaklıkları görülür. Alt satırda görülen C tuşuna basıldığında sensör sıfıra ayarlanır (anlık değer sıfır değeri olarak alınır.) Sensör ölçüm yapılmadan sıfırlanmalıdır. C -Sensörü sıfırlayınız. Hortumu PRESSURE(+) girişine takınız. Ekranda ölçülen basınç gaz sıcaklığı değerleri görülecektir. - Opsiyondan çıkar. Görülen değer, yenisi kaydedilene kadar yada yazıcıdan ölçümlerin çıktısı alınana kadar yada rapor olarak kaydedilene kadar hafızada saklanır. İslilik Testi (SOOT TEST Opsiyonu) İslilik testini yapabilmek için ısıtılabilir prob kullanılması gerekir bu yüzden islilik testi ancak cihaz 220 V a bağlı iken yapılabilir. İslilik testi Bacharach sistemine göre, aşağıda anlatıldığı gibi yapılır. MENU - ana MENÜ YÜ seçiniz. 1 PARAMETER 2 PRESSURE * MENU * 3 SOOT TEST 4 GRAPHIC 5 FLOW 6 ANAL. OUT. 7 OPTIONS - SOOT TEST opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir.

11 SOOT TEST 1 INSERT FILTER - START Isıtılmış proba islilik filtresini takınız probu bacaya yerleştiriniz. - Ölçümü başlatır. SOOT TEST 32 sec C - STOP C - Ölçümü durdurur. İslilik testinden sonra filtre skala ile kıyaslanır islilik sayısı girilir. SOOT TEST SOOT NUMBER: 5 THE SOOT NUMBER Belirlenen islilik sayısını giriniz. - Girilen sayıyı onaylayınız. Girilen islilik sayısı yenisi kaydedilene kadar ya da yazıcıdan ölçümlerin çıktısı alınana kadar ya da rapor olarak kaydedilene kadar hafızada tutulur.

12 Grafik (GRAPHIC Opsiyonu) Grafik çizilebilmesi için son 100 ölçümün ortalama sonuçları hafızaya alınır. MENU - ana MENU yü seçiniz. * MENU * 1 PARAMETER 2 PRESSURE 3 SOOT TEST 4 GRAPHIC 5 FLOW 6 ANAL. OUT. 7 OPTIONS - GRAPHIC opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirebilir [ C] 30 Tamb Tamb [ C] NORMAL AUTO h 30h MENU - Grafik menüsünü açıp kapatır. Grafik menüsündeki satırların anlamları şöyledir: Ölçülen değerin numarası adı Y koordinanatının birimi Grafik çeşidi Normal (NORMAL) ya hızlı (FAST) Y koordinatı için: otomatik (AUTO) ya da manuel (MANUAL)

13 1. CO [ppm] NORMAL MANUAL MADUR GA-21 BACA GAZI ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM Y koordinatındaki maksimum değer Y= 90 y= 40 Y koordinatındaki minimum değer Grafik menüsünün kullanımı aşağıdaki gibidir.: - Menüde seçmek istediğiniz satırın üzerine geliniz. Çizilecek değişkenin seçimi Gösterimde olan değişkeni iki şekilde değiştirebilirsiniz. Gösterilmesini istediğiniz değişkenin numarasını girerek yada grafik menüsünde ilk satıra gelip istenilen değişken belirene kadar tuşuna basarak. Y koordinatının birimini değiştirme Birimi değiştirmek için grafik menüsünde ikinci satıra geliniz tuşuna basınız. Birim ppm den mg/m 3 e yada hpa dan mmh 2 O ya vs. değişecektir. Normal (NORMAL) ya hızlı (FAST) grafik seçimi Hızlı (2 saniye) yada yavaş grafik çizimi arasında seçim yapılmasını sağlar. Değiştirmek için grafik menüsünde üçüncü satıra geliniz tuşuna basınız Y koordinatı için otomatik (AUTO) yada manuel (MANUAL) mod seçimi Grafik menüsünde, dördüncü satıra gelip tuşuna basılarak otomatik yada manuel mod arasında seçim yapılabilir. Y koordinatındaki maksimum değer seçimi Grafik menüsünde, beşinci satıra gelip tuşuna basılarak Y koordinatının maksimum değeri değiştirilebilir. Y koordinatındaki minimum değer seçimi Grafik menüsünde, altıncı satıra gelip tuşuna basılarak Y koordinatının minimum değeri değiştirilebilir. Debİ Ölçümü ( opsiyonel) (FLOW opsiyonu) MENU - Ana MENU yü seçiniz. - FLOW opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

14 FLOW MEASUREMENT 0 m/s C - ZEROING 1 CORR. FACTOR : 0.10 C - Ölçümü sıfırlar Analog Çıkışlar (opsiyonel) (ANALOG OUTPUTS opsiyonu) MENU - Ana MENU yü seçiniz. - ANALOG OUTPUTS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir ANALOG OUTPUTS 1 CHANN. 1 : Tgas 2 FROM...: 0 C 3 TO...: 1000 C 5 CHANN. 2 : Tamb 2 FROM...: 0 C 3 TO...: 50 C 9 RANGE...: 0..20mA Seçenekler (OPTIONS) MENU - Ana MENU yü seçiniz. - OPTIONS üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

15 OPTIONS 1 DEVICE INFO 2 SENSORS 3 SETTINGS 4 CONTROL LIST 5 "madur" SERVICE Cihaz Bilgileri (DEVICE INFO opsiyonu) - OPTIONS menüsünde DEVICE INFO opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir DEVICE INFO SERIAL NO.: SERVICE...: OPER. TIME: 670 h SERVICE IN: 130 h GAS FLOW : 90 l/h BATTERY...: V BAT.CAP. : 75 % Ekranda, Serial no (cihazın seri numarası), Service (en son ne zaman servis yapıldığı), Operating time (çalışma süresi), Service in ( bir dahaki servise kalan süre), Gas flow ( emilen gazın hızı), Battery (batarya şarjı), Battery capacity ( batarya kapasitesi) görülecektir. Sensörler (SENSORS opsiyonu) - OPTIONS menüsünde SENSORS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

16 SENSORS CELL RANGE 1 CO CALIBRATION O2 3 ANALOG INPUTS 4 SENSOR CALIBRATION CO Hücresi Aralığı (CO CELL RANGE opsiyonu) Eğer CO konsantrasyonu burada ayarlanan değerin üzerine çıkarsa, temiz hava pompalanmaya başlayacaktır. Bu konsantrasyon aşağıda gösterildiği gibi ayarlanır: - SENSORS menüsünde CO CELL RANGE opsiyonunun üzerine geliniz - Yazılı değeri değiştirmek için enter tuşuna basınız ppm arasında bir değer giriniz - opsiyonu kapatınız O 2 Hücresinin Otomatik kalibrasyonu (CALIBRATION O 2 opsiyonu) Kalibrasyon işlemi esnasında prob bacada olmamalıdır. - SENSORS menüsünde CALIBRATION O2 opsiyonunun üzerine geliniz - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir CALIBRATION O2 CALIBRATES THE O2 SENSOR AT 20,95% O2 = 20,25% - CONFIRM - Kalibrasyonu onaylar

17 Analog Girişler (EXTERNAL CHANNELS opsiyonu) - SENSORS menüsünde ANALOG INPUTS opsiyonunun üzerine geliniz - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir EXTERNAL CHANNELS 1 TEMP GAS. : Ni- CrNi 2 TEMP AMBIENT: Pt TEMP 1 EXT.: Ni- CrNi 4 TEMP 2 EXT.: Pt- RhPt 5 TEMP 3 EXT.: Pt TEMP 4 EXT.: Pt U/I1 EXT. : * U * 9 U/I2 EXT. : * I * - Değiştirmek istediğiniz satırın üzerine geliniz. - Ayarı değiştiriniz. Sensör Kalibrasyonu (SENSOR CALIBRATION opsiyonu) O 2 sensörü hariç bütün electrokimyasal sensörlerin kalibrasyon gazıyla kalibre edilmeleri gerekir. Kalibrasyon için sensörler, teker teker, bilinen konsantrasyonlarda kalibrasyon gazları ile beslenir. Birkaç dakika içerisinde sinyal sabitlendikten sonraki değer hafızaya alınabilir. Kalibrasyon ekranında yapılacak her değişiklik orijinal kalibrasyon ayarlarını silecektir. Bu nedenle CALIBRATION opsiyonu sadece kalibrasyon yapılacağı zaman seçilmelidir. Standart gaz konsantrasyonu, ölçümlerdeki değerlere yakın olmalıdır. Senörün kalibrasyon gazı ile beslenme süresi 4 dakikadan kısa olmamalıdır. Her sensörün kalibrasyonundan sonra 15 dakika açık hava ile havalandırılması gerekir. Kalibrasyon Prosedürü: - SENSORS menüsünde SENSOR CALIBRATION opsiyonunun üzerine geliniz - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

18 ATTENTION DO YOU REALLY WANT TO CHANGE CALIBRATION SETTINGS? - MOVE ON - Kalibrasyona devam etmenizi sağlar - Kalibrasyonu bırakıp SENSORS menüsüne dönmenizi sağlar SENSOR CALIBRATION 1 WITH CO GAS 2 WITH NO GAS SIGNAL STORED GAS [ppm] - Kalibre edilecek sensörün üzerine geliniz. - Gazı seçiniz - Sensörün rdiği ölçülen sinyal -Son kalibrasyonda hafızaya alınmış sinyal değeri -Standart gazın konsantrasyonu NO CALIBRATION: Sensor Signal Stored CO NO GAS [ppm]: 402 * STORE * - GAS [ppm] satırında, standart gaz konsantrasyonunun yazılmasını başlatır GAS [ppm] satırında standart gaz konsantrasyonunu gimenizi sağlar [ppm]

19 - GAS [ppm] satırında girilen değeri onaylar yazmayı sonlandırır. Bu işlemden sonra sensörün standart gaz ile 4 dakika süre ile beslenmesi gerekir. - STORE satırında, değer sabitleştikten sonra ölçülen değeri, kalibrasyon değeri olarak kaydetmeyi sağlar. Bu işlemden sonra standart gazı kesmeniz, sensörü 15 dakika süre ile havalandırmanız gerekir. - Kalibre edilecek diğer gazları seçmenizi yada kalibrasyon işleminin sonlandırılmasını sağlar Cihaz Ayarları (SETTINGS opsiyonu) Bu opsiyon sayesinde kullanıcı cihaz ayarlarının bazılarını kendisi yapabilir. - OPTIONS menüsünde SETTINGS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir DEVICE SETTINGS 1 BACKLIGHTING 2 CONTRAST 3 CLOCK 4 PRINTER SETTINGS 5 LANGUAGE/COUNTRY 6 ACOUSTIC WARN. YES 7 SOOT 1/3: 1 9 * STANDARD * Arkaışık Ayarı (BACKLIGHTING opsiyonu) - Tuşa basılması araışığı açar yada kapar Kontras Ayarı (CONTRAST opsiyonu) - DEVICE SETTINGS menüsünde CONTRAST opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir CONTRAST 50 % CHANGE

20 STORE - Kontrast ayarını istenilen şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. - Ayarlamak istenilen kontrasyon düzeyinin onaylanmasını sağlar Tarih/Zaman Ayarı (DATE/TIME opsiyonu) - DEVICE SETTINGS menüsünde DATE/TIME opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir DATE/TIME 12:34 1 TIME : DATE : DATE FORMAT: dd-mmyy - İstenilen satırın üzerine geliniz - Yazmayı başlatır Tarihi saati ayarlamanızı sağlar, tarih DATE FORMAT satırında gözüken formatta girilir.. ( dd-mm-yy : gün - ay - yıl formatıdır.) - Ayarları onaylar Yazıcı Ayarları (PRINTER SETTINGS opsiyonu) - DEVICE SETTINGS menüsünde PRINTER SETTINGS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

21 PRINTER SETTINGS 1 SHORT FORM : 2 AUTOM. PRINTOUT: 3 NO. OF COPIES : 1 4 ADDRESS NO. : 3 - Address 4 - lines freely editable SHORT FORM - YES/NO seçiminin yapılmasını sağlar. Eğer opsiyon akti edilirse (YES), alınan çıktıda sadece anlık değerlerin hacim konsantrasyonları gözükür, mg/m³ konsantrasyonları gözükmez. AUTOMATIC PRINTOUT - YES/NO seçiminin yapılmasını sağlar. Eğer opsiyon akti edilirse (YES), programlanan ortalama süresine göre, bu süre 2 dakikadan kısa değilse, otomatik çıktı alınması sağlanır. Eğer süre 2 dakikadan kısa ise sadece 1 çıktı alınacaktır. NUMBER OF COPIES - Alınacak çıktı adedinin ( 1/2/3) ayarlanmasını sağlar ADDRESS NO. Cihaz 50 adrese kadar hafızaya alabilir. 1. Adres zaten hafızaya alınmıştır değiştirilemez. Eğer sıfır (0) seçilirse çıktıda hiç adres gözükmez. - Adres seçimini akti eder. - Adres sayısını seçiniz - Seçimi onaylar ADDRESS Bu opsiyon, kullanıcının ADDRESS NO. opsiyonunda seçilen numaraya adres yazmasını sağlar - Opsiyonu seçiniz adresi giriniz. STORE - Gösterilen adresi kaydeder. - Bu tuşa basıldığında, adres yazma ekranı, değişiklikler kaydedilmeden terk edilir. Lisan ayarları (LANGUAGE/COUNTRY opsiyonu) - DEVICE SETTINGS menüsünde LANGUAGE/COUNTRY opsiyonunun üzerine geliniz - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

22 LANGUAGE 1 DEUTSCH 2 ENGLISH 3 FRANCAIS 4 TÜRKÇE 6 TEMPERATURE: [ C] 7 DEC. POINT :. 8 PRESS. UNIT: hpa 9 SL + 9.9% : - Seçmek istediğiniz lisanın üzerine geliniz - Seçimi onaylayınız Alttaki 4 seçim için: - İstenen ayarları değiştirir Sesli Alarm (ACOUSTIC WARNING opsiyon) - DEVICE SETTINGS menüsünde ACOUSTIC WARNING opsiyonunun üzerine geliniz -YES/NO seçimini yapınız. Sesli alarm özelliğini akti etmek için YES i seçiniz. İslilik Testi Ayarı (SOOT TEST opsiyonu) - DEVICE SETTINGS menüsünde SOOT TEST opsiyonunun üzerine geliniz - İslilik testinin 1 yada 3 kere yapılmasını seçiniz. Standart Ayarlar (STANDARD opsiyonu) -DEVICE SETTINGS menüsünde STANDARD opsiyonunun üzerine geliniz -Cihazın standart ayarlarını seçer Kontrol Listesi (CONTROL LIST opsiyonu) Bu opsiyon cihazın tüm parçalarının durumunu gösterir. OK durumun normal olduğunu ifade ederken, ERROR bir hata olduğu anlamına gelir. - OPTIONS menüsünde CONTROL LIST opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

23 CONTROL LIST CO I CO II NO O2 PRESSURE TH GAS PT AMB. T1 EXT T2 EXT T3 EXT T4 EXT NTC BATTERY U/I1 EXT U/I2 EXT : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK Sonuçların Hafızaya Alınması (STORE Menüsü ) STORE - STORE menüsünü seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir. STORE 1 REPORTS 2 BANKS 3 REPORTS ERASING 4 BANKS ERASING Store used REPORTS BANKS 7 3 BLOCKS free Store free used -Hafızaya alma çeşidi - Boş sayısı -Kullanılanların sayısı Cihaza ölçümler iki şekilde kaydedilebilir: REPORTS -30 ölçüme kadar rapor şeklinde kaydedilir daha sonradan cihazın ekranından görülebilir. BANKS/BLOCKS Ölçümler sürekli (otomatik) olarak hafızada bir bankaya kaydedilir. Ölçümler bu şekilde kaydedildiğinde, bilgisayara aktarılıp, WİNFGA software yazılımı yardımı ile görülebilir. Sürekli ölçümleredn elde edilen 1024 sonuç, 10 bankaya kadar hafızaya alınabilir.

24 Ölçümleri Rapor Olarak Kaydetme (REPORTS opsiyonu) Bir ölçüm raporu, tek bir ölçüm sonucunda elde edilen bütün sonuçları içerir. Ölçümler, anlık ya da ortalama olabilir. Eğer raporun, islilik testi sonuçlarını yada basınç ölçümlerini göstermesi isteniyorsa, bu ölçümler, rapor hafızaya alınmadan yapılmalıdır. Rapor, hafızaya alma işlemi başlatıldığında, ekranda anlık değerler görünmekteyse (Current Values) anlık değerleri, ortalama değerler görünmekteyse (Arage Values) ortalama değerleri içerecektir. Ölçüm raporları (REPORTS) aşağıda anlatıldığı gibi kaydedilir: DATA STORE - Ölçülen değerler ekranda görülür. - STORE menüsü belirecektir. (Bu sırada ölçülen değerler geçici hafızaya alınmış olur.) - REPORTS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir. REPORTS 1 STORE REPORT.NO.: 12 2 REPORT TABLE 3 HEADER EDITION - HEADER lines free editable - Bölüm (0) de anlatıldığı gibi rapor başlığını( Header) yazınız. - STORE REPORT NO. XX satırının üzerine geliniz - Eğer 30 raporun hepsi doluysa, sayı yerine görülecektir. Bu durumda raporun hafızaya alınması mümkün değildir, en az bir raporun silinmesi gereklidir. - Geçici olarak hafızaya alınmış olan değerler, belirtilen numaralı rapora kaydedilecektir. Rapor Tablosu (REPORT TABLE opsiyonu) Raporların içeriğinin görülmesini, basılmasını, yada silinmesini sağlar. - STORE menüsünde REPORT TABLE opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir.

25 REPORT TABLE SHOW C - ERASE Önünde [ ] işareti olmayan raporlar boştur. C - Seçilen raporu siler - Seçilen raporun ekranda görülmesini sağlar. REPORT NO.: 12 11: lines free

26 editable FUEL O2R...: 3 % AVERAGE TIME: 10 min POWER : 40.0 kw CONSUM.: 1.5m3/h TEMP. : 270 C Temp Amb: 21 C Temp Gas: 327 C O2...: % CO2...: % CO...: 734 ppm NO...: 125 ppm NOx...: 145 ppm LAMBDA 1.00 STACK LOSS 17.6 % EFFICIENCY 92.7 % PRESSURE : hpa SOOT NO. : 5 Başlık Yazma (HEADER EDITION opsiyonu) Raporla saklanabilecek basılabilecek bir başlık yazılmasını sağlar. (4 satır, 20 karakter.) - STORE menüsünde HEADER EDITION opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir.

27 HEADER EDITION 4 - lines free editable -NEXT LNE LETTER/NUMBER -ERASE LNE STORE -STORE Başlık Bölüm 1.4 te anlatıldığı gibi yazılır. Bu ekran [MENU] [DATA] tuşlarıyla, istenildiği zaman terk edilebilir. Raporları Silme (REPORTS ERASING opsiyonu) - STORE menüsünde ERASING REPORTS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir. ATTENTION! REPORTS ERASED ALL WILL BE - YES - Raporları silmeden STORE menüsüne döner. - Bütün raporları siler. Ölçümlerin Sürekli ( otomatik olarak) Kaydedilmesi (BANKS opsiyonu) Bu opsiyon ile, 10 ayrı ölçüm döneminin ortalama değerleri, hafıza yeterli olduğu sürece, işlem durdurulana kadar otomatik olarak kaydedebilir. Her bir ölçüm dönemi ayrı bir ölçüm bankasına (BANK) kaydedilir. Cihaz, toplam 1024 adet ölçüm kapasitesine (BLOCK) sahiptir. Bu 1024 ölçüm istenilen şekilde 10 ölçüm dönemine bölünebilir. Her banka, ölçüm hakkındaki tüm gerekli bilgileri de içerir (yakıt, zaman, ortalama süresi ). Hafızaya alınan tüm sonuçlar, ortalama değerlerdir, ölçüm dönemine ait (BANK) ortalama süresi kullanılmıştır. Eğer cihaz kapatılırsa, kaydetme işlemi duracaktır cihaz uzun bir uyarı tonu recektir. BANK opsiyonu ile otomatik olarak hafızaya alınan değerler ancak WINFGA software yardımı ile bilgisayardan görülebilir.

28 Bir bloğun içeriğine ilişik tablo, 13.5 te, Banka blokların şematik çizimi de 13.6 da gösterilmiştir. Sürekli Kaydetmeyi Başlatma Durdurma ( STORAGE opsiyonu) Sürekli kaydetmeyi başlatmak için: STORE - STORE menüsünü açınız Ölçüm için yeterli hafıza olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer yoksa, 1 ya daha fazla bankanın silinmesi gerekir. Mevcut tüm ölçüm bankaları silmek için ERASE ALL BANKS opsiyonu kullanılabilir. Bu opsiyon Bölüm (10.3.3) de anlatılmıştır. - STORE menüsünde BANKS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz - STORE yazan satırın üzerine geliniz Ortalama süresini kontrol ediniz ya ayarlayınız. (2.3.2) DATA - Kaydetmeyi başlatır ACTIVE yazısı belirecektir. - ölçülen hesaplanan değerler gözükür, kaydetme aktif durumdadır. Sürekli kaydetmeyi durdurmak için: STORE - STORE menüsünü açınız - STORE menüsünde BANKS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz - STORE yazan satırın üzerine geliniz - Kaydetmeyi sonlandırır ACTIVE yazısı kaybolacaktır. Banka Tablosu (BANKS TABLE opsiyonu) BANKS TABLE opsiyonu hafızada bulunan bankalar hakkında bilgi sağlar. - BANKS menüsünde BANKS TABLE opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir.

29 BANKS TABLE NO. SIZE DATE No. - Banka numarası (1-10 ) Date - Kaydın yapılma tarihi Size. -Bankanın kapladığı hafıza kapasitesi (içerdiği BLOCK sayısı) Son ölçüm bankası BANKS TABLE ekranından silinebilir. - Kaydedilmiş son ölçüm bankasının üzerine geliniz. C - Bankayı siler Ölçüm Bankalarının Silinmesi (BANKS ERASING opsiyonu) Bu opsiyon hafızada kayıtlı bulunan bütün bankaların silinmesini sağlar. - BANKS menüsünde ERASE BANKS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir. ATTENTION! BANKS BE ALL WILL ERASED - YES

30 - Bankaları silmeden STORE menüsüne döner. - Kayıtlı bulunan bütün ölçüm bankalarını siler. Data-Logger Cihaz aynı zamanda Data-Logger özelliğine sahiptir. Cihaz aşağıda belirtilen girişlere sahiptir. 2 Akım/Volage (V / ma) 2 thermocouples (Ni-CrNi / Pt-RhPt / Fe-CuNi) 2 resistance thermometers (Pt100 / Pt500) Analog girişlerden alınan sinyaller, DATA ekranından görülebilir yada sürekli olarak bir bankaya kaydedilebilir. WINFGA software kullanılarak bankaya kaydedilen sonuçlar bilgisayardan görülebilir. Bütün analog girişlerin topraklaması, cihazın topraklamasına bağlıdır. Printer Ekranın Çıktısını Alma Ekrandan data girişi yapılırken çıktı alınamaz. PRINT - Ekranın çıktısını alır. Ölçüm sonuçlarının Çıktısını Alma DATA PRINT - İlk ölçüm sonuçları ekranını açınız - Bütün ölçüm sonuçlarını basar. Eğer ekranda anlık değerler gözükmekteyse, anlık değerlerin, ortalama değerler gözükmekteyse, ortalama değerlerin çıktısı alınacaktır. PAPER -Yazıcı kağıdını hareket ettirir.

31 EKLER Cihazın Akım Şeması GAS PROBE FILTER Pt PRESSURE - PROBE GAS TEMP1, TEMP2 RS 232 C GAS CHAMBER GAS PUMP PRESSURE SENSOR O2 CO NO THERMISTOR NTC A/D CONVERTER U1, U2, I1, I2 TH1, TH2, Pt1, Pt2 220 VAC POWER SUPPLY MICROPROCESSOR RS 232C EEPROM BATT. DISPLAY KEYB.. PRINTER Cihaz Hücrelerinin Ölçüm Aralıkları Gaz Hücre tipi Ölçüm Aralığı [ppm]

32 O2 2FO % CO A3E/D CO 3FD CO 3M/F 0-10 % NO 3NF/F NO2 3NDH SO2 3SF H2S 3H HCL 3HL H2 3HYT HxCy PELİSTOR 0-3 % CO2 IR 0-50 % Analog Girişlerle İlgili Ekler Akım/Voltage Kanallarına Ait Parametreler Parametre U1, U2 I1, I2 Aralık -10 V 10 V -10 ma 10 ma Giriş Rezistansı 100 k 100 Açıklama 10 mv 10 µa Sıcaklık Kanallarına Ait Parametreler Parametre Thermocouple Thermistor Aralık Ni-CrNi: C Pt-RhPt: C Fe-CuNi: C Pt 100: C Pt 500: C KTY-2K: C Açıklama 1 C 1 C Kayıtlı Bulunan Yakıt Parametreleri

33 No Yakıt Çeşidi CO 2max A1 B O 2ref Vatr [%] [%] [m³] Hu [MJ/UNIT] Birimi 1. Light oil kg 2. Natural gas m³ 3. Town gas m³ 4. Coke-on gas m³ 5. Liquid gas m³ 6. BIO-Diesel kg 7. Extra light oil kg 8. Heavy oil kg 9. Coal-tar oil kg 10. Natural gas with fan m³ 11. Town gas with fan m³ 12. Propane with fan m³ 13. Propane m³ 14. Butane with fan m³ 15. Butane m³ 16. Biogas with fan m³ 17. Biogas m³ 18. Mineral coal HV kg 19. Mineral coal HV kg 20. Lignite HV kg 21. Lignite HV kg 22. Dry wood kg Bir bloğun (BLOCK) İçeriği LZ Ölçülen Değer Açıklama 1 TEMP. AMBIENT 2 TEMP. GAS Bu parametreler değiştirilemez, 3 SENSOR 1 - O2 her blokta kaydedilecektir. 4 SENSOR 2 - CO 1 SENSOR 3 2 SENSOR 4 3 SENSOR 5 4 SENSOR 6 5 TEMP1 EXT Bu parametrelerden sadece 6 TEMP2 EXT akti edilenler bloka kaydedilecektir. 7 TEMP3 EXT 8 TEMP4 EXT 9 U/I 1 EXT 10 U/I 2 EXT Banka Blokların Şematik Çizimi

DUSTMATE MANUAL www.cevtek.com.tr 1

DUSTMATE MANUAL www.cevtek.com.tr 1 D DUSTMATE MANUAL www.cevtek.com.tr 1 P age Dustmate Tuş Takımının Tanımı [ON] / [RESET] : Cihazı Açar Düzeltmeden Çıkma Batarya Durumunu Görüntölemek [EDIT] / [ENTER]: Düzeltme Tuşu İşlem Onaylama [START]/

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

Elektrik Bağlantı Şeması ve Sensor Ayarları

Elektrik Bağlantı Şeması ve Sensor Ayarları Teknik Özellikler: Mikrobilgisayar kontrollü Gerçek zaman saati Kalibrasyon gerektirmeyen hassas nem ve ısı sensörü (Nem hassasiyeti %3 sıcaklık %0,5) 2 farklı program kontrollü, 4 vana çıkışı (24 Vac

Detaylı

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KONTROL ÜNİTESİ TUŞ TAKIMI Bir numaralı program tuşu. Birinci programın parametrelerine ulaşmak için kullanılan tuştur. İki numaralı program tuşu.

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

4-20mA Döngü Kalibratörü

4-20mA Döngü Kalibratörü 4-20mA Döngü Kalibratörü Model 100 PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI... 6 1. ma ÇIKTISI... 6 1a. GENEL KULLANIM 4-20mA... 6 1b. 0-20mA veya 0-24mA

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

SPEEDMATIC KURULUM VE ÇALIŞTIRMA KİTAPÇIĞI

SPEEDMATIC KURULUM VE ÇALIŞTIRMA KİTAPÇIĞI SPEEDMATIC KURULUM VE ÇALIŞTIRMA KİTAPÇIĞI KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ 1 5 2 6 7 3 8 4 1. LCD ekran çalışma esnasında basıncı gösterir. 2. Manual START / STOP butonları. (Otomatik modda etkisizdir). 3.

Detaylı

MEGA-CHECK 10ST KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI

MEGA-CHECK 10ST KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Bms Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli / İSTANBUL Tel : 0 212 671

Detaylı

SALUTRON D1 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SALUTRON D1 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SALUTRON D1 BOYA ve KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN MARKA : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI : SALUTRON MODEL : D 1 Firma : MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ. Adres

Detaylı

SALUTRON D4 / D5 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SALUTRON D4 / D5 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SALUTRON D4 / D5 BOYA ve KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN MARKA MODEL : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI : SALUTRON : D4 / D5 Firma : MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD.

Detaylı

SALUTRON D3 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

SALUTRON D3 : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU SALUTRON D3 BOYA ve KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN MARKA MODEL : BOYA VE KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI : SALUTRON : D3 Firma : MEP TEKNİK ELEKTRİK TİC. LTD. ŞTİ. Adres

Detaylı

Nem / Sıcaklık Ölçer TES ÖZELLİKLER KULLANIM KILAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP.

Nem / Sıcaklık Ölçer TES ÖZELLİKLER KULLANIM KILAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. Nem / Sıcaklık Ölçer TES-1364 KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER U.S. Pat. No. Des. 446,135 EKRAN : LCD çiftli ekran ve Analog ölçek ekran Ölçüm Sınırı : Nem 10% 95% RH Sıcaklık -20 +60 / - 4 +140 Çözünürlük

Detaylı

PCE TeknikCihazlarLtd.Şti Şirinevlermah. Mahmutbeycad. SakaryaÇıkmazı No 1/14 Bahçelievler / İstanbul Tel: 0 212 / 705 53 93 Faks : 0 212 / 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr Kullanım Kılavuzu Sıcak Tel

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1 KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ A) "Kontrol Invikta" ph ve REDOKS ölçüm & kontrol cihazı B) Emiş Hortumu (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Basma Hortumu (3 m) Polietilen D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Emiş filtresi

Detaylı

TKM-459 PORTATİF ULTRASONİK SERTLİK ÖLÇME CİHAZI

TKM-459 PORTATİF ULTRASONİK SERTLİK ÖLÇME CİHAZI PORTATİF ULTRASONİK SERTLİK ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli / İSTANBUL Tel :

Detaylı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı ELITE PR Paket İçindekiler: A) "ELITE PR" ph ve REDOX kontrol cihazı B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m) C) Polietilen hortum (3m) D) Bağlantı vidası (φ=6 mm) E) Emme çekvalfi F) FPM basma çekvalf

Detaylı

Sıcaklık Kalibratörü Model 125

Sıcaklık Kalibratörü Model 125 - Sıcaklık Kalibratörü Model 125 - C F PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALIMATLARI... 6 1. SICAKLIK DEĞERI... 6 2. DAHILI VEYA HARICI SICAKLIK ÖLÇÜMÜ SEÇIMI...

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Türkçe Kullanım Kılavuzu h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA

ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 ARIZA TESPİT CİHAZI VE PC OSİLOSKOP 7 FONKSİYON 1 CİHAZDA ARTOS7F1 Arıza Tespit Cihazı ve PC Osiloskop her tür elektronik kartın arızasını bulmada çok etkili bir sistemdir. Asıl tasarım amacı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ. Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN. Tel: +90 312 267 30 20

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ. Öğr. Gör. RECEP KÖKÇAN. Tel: +90 312 267 30 20 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ASO 1.OSB MESLEK YÜKSEKOKULU HMK 211 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ Tel: +90 312 267 30 20 E-mail_2: rkokcan@gmail.com KONTROL ÜNİTESİ ELEMANLARI EDIT MODU: Program yazmak, düzenlemek

Detaylı

HHPC 6 EL TİPİ PARTİKÜL SAYIM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU

HHPC 6 EL TİPİ PARTİKÜL SAYIM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU HHPC 6 EL TİPİ PARTİKÜL SAYIM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU Page 1 1. GİRİŞ HHPC-6, partikül sayımları yapan, verileri depolayan ve raporlama yapan, gelişmiş özelliklere sahip, el tipi bir partikül sayım cihazıdır.

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

M20R PH Kullanma Talimatı

M20R PH Kullanma Talimatı M20R PH Kullanma Talimatı 10.2010.R01 Kutunun içeriği Ölçüm cihazı, kullanma talimatı, montaj aksesuarları, sigorta. Genel özellikler Ölçüm aralığı 0-14 ph İşlevler Ölçüm, kontrol ve ph regülasyonu Çözünürlük

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ :

SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM - 4 ORANSAL SERVOMOTOR SSM 4 TANITIM BİLGİLERİ : SSM Serisi servo motorlar Era Ltd.Şti. ticari ürünüdür. Saha da çalışması için basit ve sorunsuz bir yapıya sahiptir. 4 Pinli bağlantı soketi ile, kolay

Detaylı

PRO NA011 DĐJĐTAL OTOMATĐK TEKRAR KAPAMALI 3 FAZ AŞIRI AKIM

PRO NA011 DĐJĐTAL OTOMATĐK TEKRAR KAPAMALI 3 FAZ AŞIRI AKIM PRO NA011 DĐJĐTAL OTOMATĐK TEKRAR KAPAMALI 3 FAZ AŞIRI AKIM ve TOPRAK KORUMA RÖLESĐ HIZLI KULLANIM KILAVUZU (TEDAŞ MYD-96/27B UYGUN) VERSĐYON 1.01 OCAK 2011 1 RÖLE TUŞ TAKIMI ve LEDLER (MMI) Menü içinde

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/36 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ MODEL OP-CN4 ARTIMSAL SAYICI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen şekilde yapınız. 2. Elektriksel

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20 İçindekiler Teknik Özellikler 6 Parametre Tablosu 8 Kullanıcı Arabirimi 10 Montaj 16 Ürün Seçimi 20 Teknik Özellikler 6 Teknik Özellikler AC Besleme DC Besleme Giriş Voltajı 100 220 VAC ± %10 24 VDC ±

Detaylı

BEGO. Miditherm. Kullanma Talimatı

BEGO. Miditherm. Kullanma Talimatı BEGO Miditherm Kullanma Talimatı Tuşların Fonksiyonu: Parametrelerin çağrılması Değerlerin değiştirilmesi Programlama Program başlatma / durdurma Programı bitim süresi ile başlatma / durdurma Sembollerin

Detaylı

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13-

Programın Tanıtımı 2-4- 1-3- 8-9- 10-11- 12- 13- ISIS VERİ YÖNETİMİ Programın Tanıtımı 1-3- 2-4- 6-7- 5-8- 9-10- 11-12- 13-1- Bu bölüme aranacak sorgu için 2 tarih arası bilgi gün / ay / yıl / saat / dakika cinsinden girilir. 2- Arama kriterlerinden

Detaylı

ÖZKAY ELEKTRONİK. BK-103 Asansör Kumanda Kartı KULLANIM KILAVUZU

ÖZKAY ELEKTRONİK. BK-103 Asansör Kumanda Kartı KULLANIM KILAVUZU ÖZKAY ELEKTRONİK BK-103 Asansör Kumanda Kartı KULLANIM KILAVUZU 1. GİRİŞ BK-103 asansör kumanda kartında kumanda ayarlarını yapabilmek ve arıza kayıtlarını izleyebilmek gibi fonksiyonlar için 2x16 LCD

Detaylı

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU Cihaz üzerinde görülen tuşların fonksiyonları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Programa giriş ve çıkış yapmayı sağlar.5 sn basılı tutmak gerekir Dara alma işlemini

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

PCE-PCO 1 KULLANIM KILAVUZU

PCE-PCO 1 KULLANIM KILAVUZU PCE-PCO 1 KULLANIM KILAVUZU Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 22/09/2016 İçindekiler 1 Giriş...4 2 Özellikler...4 3 Teknik Özellikler...5 4 Ön Panel ve Tuş Açıklamaları...6 5 Cihazı Açma/Kapama...6 6 Ölçüm

Detaylı

SDL 1 X HIZLI KULLANIM MANUELİ

SDL 1 X HIZLI KULLANIM MANUELİ SDL 1 X HIZLI KULLANIM MANUELİ 1. HEDEFLEME 2. FOCUS AYARLAMA 3. KLAVYE 4. ÖLÇME TUŞU 5. ALT AYAR VİDASI 6. SABİT TABLA 7. YATAY AÇI TABLASI 8. YATAY AÇI GÖSTERGESİ 9. SU GEÇİRMEZ SERİ PORT 10.. 11. DÜRBÜN

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Zafer COŞAR İsmail ÖMÜR

Zafer COŞAR İsmail ÖMÜR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRE BAŞKANLIĞI PM 10 ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI GRAVİMETRİK PM 10 ÖRNEKLEME CİHAZI Zafer COŞAR İsmail ÖMÜR Ilgaz/2010

Detaylı

SAVEL Gas Alarm Sistemleri

SAVEL Gas Alarm Sistemleri SAVEL Gas Alarm Sistemleri 1 GAS2000+ DEDEKTÖR KONTROL SİSTEMİ GAS2000+ Dedektör Kontrol Sistemi maksimum 30 Adet dedektörün bağlanabileceği ve durumlarının görülebileceği alarm sistemidir. Sistem 320x240

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

TKM-459C ULTRASONİK PORTATİF SERTLİK ÖLÇME

TKM-459C ULTRASONİK PORTATİF SERTLİK ÖLÇME TKM-459C ULTRASONİK PORTATİF SERTLİK ÖLÇME KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Genel Bilgi... 3 2. Program Ayarlarının ve Cihaz Bağlantısının

Detaylı

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR

AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR AYPZP X5 TABANLI ZİL PANELİ TEKNİK DETAYLAR Altyapı kablolamasında CAT5 kablo alt yapısı kullanılır. Dış cephe ölçüsü 390 x 140 mm dir. Arka kasa ölçüsü 350 x 120 x 48 mm dir Daire numaraları, 2 haneli,

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

TOP-CHECK FN KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI

TOP-CHECK FN KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI TOP-CHECK FN KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli/Başakşehir /

Detaylı

DİKON KULLANMA KILAVUZU

DİKON KULLANMA KILAVUZU DİKON KULLANMA KILAVUZU Cihaz, kontör ve dialer özelliklerini bir arada bulundurur, dialer fonksiyonu devre dışı ( by-pass) bırakılabilir. Besleme ünitesi, Kontör cihazı, Eksay Cihazı ( opsiyonel ) ve

Detaylı

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. JM-110LRE SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda yardımcı

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

DOZAJ POMPASI TÜRKÇE PROGRAMLAMA KILAVUZU

DOZAJ POMPASI TÜRKÇE PROGRAMLAMA KILAVUZU DOZAJ POMPASI TÜRKÇE PROGRAMLAMA KILAVUZU POMPALAR ME1 PH OLASI ÇALIŞMA DURUMLARI SABİT FREKANS Sabit Dozlama. Sabit ve programlanabilir akış oranı PH A BAĞLI FREKANS ph dozlamayla bağlı. Bağlılığın sınırı

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

MULTIMATIC KURULUM VE ÇALIŞTIRMA KİTAPÇIĞI

MULTIMATIC KURULUM VE ÇALIŞTIRMA KİTAPÇIĞI MULTIMATIC KURULUM VE ÇALIŞTIRMA KİTAPÇIĞI KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ 1 5 2 6 7 8 3 4 1. LCD ekran çalışma esnasında basıncı gösterir. 2. Manual START / STOP butonları. (Otomatik modda etkisizdir). 3.

Detaylı

A KILAVU KULLANM BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İSTANBUL-TURKEY

A KILAVU KULLANM BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İSTANBUL-TURKEY KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY Phone : +90 212 671 02 24 / 671 02 25

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

MEGA CHECK BASIC KALINLIK ÖLÇME CİHAZI

MEGA CHECK BASIC KALINLIK ÖLÇME CİHAZI MEGA CHECK BASIC KALINLIK ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL Tel :

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com

TR TEKNİK KILAVUZ. Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu. www.comelitgroup.com TEKNİK KILAVUZ Ürün No. 6501 dahili kullanım kılavuzu www.comelitgroup.com UYARILAR Comelit Group S.pA. aygıtların uygunsuz bir şekilde kullanılmasından, başkaları tarafından herhangi bir sebep ve amaç

Detaylı

BAHCE S. 24 Vac. 9V TBOS Latching Solenoid. Wp1 Serisi Kullanım Kılavuzu

BAHCE S. 24 Vac. 9V TBOS Latching Solenoid.   Wp1 Serisi Kullanım Kılavuzu Kablolama çizelgesine bakınız. 24 Vac 9V BOS Latching Solenoid 1 adet Rain Bird BOS latching solenoid ile çalışan bir istasyonlu kontrol ünitesi. Kontrol ünitesinden vanalara giden kabloların yeraltı düşük

Detaylı

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 EKİM, 2010 KONTAL ELEKTRONİK :: SEESAW BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V2.0 0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KARTI VE KULLANIMI Seesaw

Detaylı

DOZİMETRİK GÜRÜLTÜ CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

DOZİMETRİK GÜRÜLTÜ CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI Sayfa No 1/10 1. AMAÇ -KAPSAM Bu talimatın amacı iş yerinde oluşan ses ve gürültünün şiddetini ve çalışanın bu gürültüye olan maruziyetini ölçen dozimetrik gürültü cihazının kullanım şeklinin belirlenmesidir.

Detaylı

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları

SM 100 Terazi Ayarları. Digi SM 100. SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 SM 100 Terazi Ayarları Digi SM 100 Terazi Ayarları Teraziyi ayarlamaya başlamak için öncelikle X S Z ENTER Raporlar Program Ayarlar FONKSIYON Bölümlerine geçiş yapabilmemiz gerekmektedir. Bunun

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

Programlama Kılavuzu Yıkama ve Sıkma Makineleri Devir Kontrolü 438 9216-01 05.17

Programlama Kılavuzu Yıkama ve Sıkma Makineleri Devir Kontrolü 438 9216-01 05.17 Programlama Kılavuzu Yıkama ve Sıkma Makineleri Devir Kontrolü 438 9216-01 05.17 İÇİNDEKİLER Genel... 1 Servis moduna ayarlama... 1 Programlama... 2 Parametre programlama... 2 İstatistikler... 6 Bozuk

Detaylı

ENDKON USKK 09 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU

ENDKON USKK 09 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU ENDKON USKK 09 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU Makine Kapalıyken: LCD Ekranda üretici firma yazısı vardır. Sistem kapalıyken kazan üzerindeki motorlar 5, 6, 7 ve 8 numaralı düğmeler kullanılarak test

Detaylı

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0

Termik higrometre. Kullanma kılavuzu - Türkçe. Versiyon 1.0 Termik higrometre Kullanma kılavuzu - Türkçe Versiyon 1.0 İçindekiler 1. İlk kullanımdan önce okuyun.......... A - 02 2. Ekran............................ A - 03 3. Kullanım.......................... A

Detaylı

OTDR Testi Hızlı Referans Kılavuzu

OTDR Testi Hızlı Referans Kılavuzu Tuşlar OTDR Testi Hızlı Referans Kılavuzu Tuş Ad Tuş Fonksiyonu Güç OTDR'yi açmak veya kapatmak için basın ve basılı tutun (yaklaşık 1 san.) Test ve Muayene veya VFL Menu L ve R Sekme tuşları Ok tuşları

Detaylı

JB-300S Yarı Otomatik Dijital Charpy Darbe Test Cihazı

JB-300S Yarı Otomatik Dijital Charpy Darbe Test Cihazı JB-300S Yarı Otomatik Dijital Charpy Darbe Test Cihazı KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Dolapdere Sanayi Sitesi Ada: 4 No: 7-9 Başakşehir

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

1.1 KULLANICI YÖNETİMİ

1.1 KULLANICI YÖNETİMİ X7 KULLANIM KLAVUZU 1.1 KULLANICI YÖNETİMİ 1.2 Yönetici Doğrulama İşlemleri Yönetici Şifresini Doğrulama Önce * tuşuna ardından # tuşuna basılır. 1234 fabrikasyon şifresi girilir. Doğrulama başarılı olacak

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 5. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 5. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 5. Aşama Bölüm 1:Kaydetme ve farklı formata dönüştürme Değişik sebeplerden dolayı Notebook ta hazırladığınız bir dosyayı farklı bir formata dönüştürmek isteyebilirsiniz.mesela

Detaylı

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir.

Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. Paket içeriği modele göre değişiklikler göstermektedir. TV/AV Daily motion 5. TV veya Radyo Kanal listesinde YEŞİL renk tuşu kanal Gizleme fonksiyonunu kullanmanızı sağlar. Bu tuşa basıldığında Gizle

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 1/24

Kullanım Kılavuzu 1/24 Kullanım Kılavuzu 1/24 Genel setup Cihazın normal çalışma pozisyonunda normal ekranı aşağıdaki gibidir Bu ekrandaki üst satırda, mainmenu tuşuna tıklanarak aşağıdaki Ana Menu sayfası ekrana gelir. Bu menude

Detaylı

S288-M2 ENDÜSTRİYEL DOLUM KONTROLÖRÜ KURULUM KILAVUZU

S288-M2 ENDÜSTRİYEL DOLUM KONTROLÖRÜ KURULUM KILAVUZU S288-M2 ENDÜSTRİYEL DOLUM KONTROLÖRÜ Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960

Detaylı

KONTROL INVIKTA Double

KONTROL INVIKTA Double KONTROL INVIKTA Double PAKET ĠÇERĠĞĠ A) "Temel POOL Double" ph ve REDOKS kontrol cihazı B) Emme cihazlı (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Polietilen dağıtım hortumu (3 m) D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Zemin filtresi

Detaylı

OTOMATİK KAPI KONTROL CİHAZI

OTOMATİK KAPI KONTROL CİHAZI OTOMATİK KAPI KONTROL CİHAZI EKONT Otomatik kapı kontrol cihaz her türlü tam otomatik kapı otomasyonu uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış, çok fonksiyonelli ve her türlü güvenlik önlemleri düşünülmüş

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

TÜRKÇE LBH-1790 / IP-310 KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE LBH-1790 / IP-310 KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE LBH-1790 / IP-310 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA PANELİNİN HER BÖLÜMÜNÜN ADI...4 1-1 Gövde...4 1-2 Genel olarak kullanılan düğmeler...6 2. DİKİŞ MAKİNESİNİN TEMEL ÇALIŞMASI...7 3. BAĞIMSIZ

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

ALARM KAPALI SNOOZE ALARM AÇIK

ALARM KAPALI SNOOZE ALARM AÇIK ALARM KAPALI SNOOZE ALARM AÇIK KAPALI GENEL ÖZELLİKLER: 1. ERTELEME/IŞIK BUTONU Bu buton ile ortalama 4 sn boyunca ışık özelliğini kullanabilirsiniz. İlgili buton, saatin tepesinde bulunan paneldir. Bu

Detaylı

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Güç artımı AÇ/2. kademe Güç azaltma KAPAT/1ci kademe Brülör devrede Değer azaltma 2ci kademe çalışma Gerçek değer görünümü (kırmızı) Ayar noktası görünümü (yeşil) El kontrol

Detaylı

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU

PİLSAY KULLANMA KILAVUZU PİLSAY KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Cihazın Genel Özellikleri... 3 Çağrıların Ücretlendirilmesi... 4 Sayaçların Takibi ve Silinmesi... 5 Aranan Numaraların Takibi... 6 Program Moduna Girme...

Detaylı

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE-

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- TEL : +33 4 76 41 86 39 - FAX : +33 4 76 41 92 27 MAIL : SALES@TETHYS-INSTRUMENTS.COM - WEB : WWW.TETHYS-INSTRUMENTS.COM

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı