. - Nokta. Ekran RESULTS ı gösterirken kullanılırsa, bu tuş zoom fonksiyonunu MADUR GA-21 BACA GAZI ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM TALİMATI 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". - Nokta. Ekran RESULTS ı gösterirken kullanılırsa, bu tuş zoom fonksiyonunu MADUR GA-21 BACA GAZI ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM TALİMATI 1."

Transkript

1 1. AMAÇ Madur GA-21 Baca Gazı Ölçüm Cihazı kullanım şeklinin açıklanması. 2. KAPSAM Kirlilik yaratan kaynakların hava kalitesine etkilerinin yanma riminin belirlenmesi amacıyla Madur GA-21 Baca Gazı Ölçüm Cihazının kullanım şekillinin belirlenmesi. 3. KISALTMALAR VE TANIMLAR Bu kısımda kısaltma yada tanım kullanılmamıştır. 4. KULLANILAN EKİPMANLAR Örneklemede kullanılan ekipmanlar MADUR GA 21 Baca Gazı Ölçüm Cihazı Ekipmanları Isıtmalı gaz örnekleme hattı Gaz şartlandırma ünitesi İslilik ölçümü için Filtre kağıdı RS232C Bilgisayar bağlantı kablolar Prob bağlantı hortumları Yazıcı kağıdı 5. KULLANIM ŞEKLİ GA 21 PLUS KULLANMA KILAVUZU KEYBOARD KULLANIMI Tuşların Tanımları STORE - STORE (Hafıza ) menüsüne geçer DATA - İlk sonuç ekranına geçer. Gösterilen sonuçlarda, bu tuş kullanılarak MEASURE (ölçüm) HOLD (tut) arasında geçiş yapılabilir. MENU - MAIN MENU ye geçer - Girişleri onaylamak opsiyonlara geçiş için kullanılır 0 to 9 - Data girmek MENU opsiyonları arasında hızlı geçiş için alfanumerik keyboard. - Nokta. Ekran RESULTS ı gösterirken kullanılırsa, bu tuş zoom fonksiyonunu kapatır yada açar.

2 PRINT PAPER - yazıcıyı çalıştırır - kağıdı bir satır ilerletir. ON - Cihazı açar OFF - Cihazı kapar yada stand-by a getirir - Menüde bir adım geri gitmeyi sağlar - Menüde bir adım ileri gitmeyi sağlar - Menüde dikey hareket etmeyi sağlar Menu Opsiyon Seçimi PARAMETER Başlık Satırı 1 FUEL Opsiyon Satırı 2 STORE İşlem Satırı 3 O2R 11 % Data Satırı 4 FOOTER YES Değiştirme Satırı Aşağıda değişik menü opsiyonları arasında nasıl geçiş yapılacağı örneklenmiştir: - Menüde dikey hareket etmeyi sağlar - Başlık satırının solunda ise, bu tuş, menüde bir adım geri dönmeyi sağlar - Başlık ya Opsiyon satırının sağında ise, gösterilen opsiyonu seçmeyi sağlar - İşlem satırında gösterilen fonksiyonu gerçekleştirir Data satırında ri girmeyi başlatır yada sonlandırır Değiştirme satırında seçilen değişikliği gerçekleştirir MENU opsiyonları arasında hızlı geçiş sağlar Sayı Girişi sayı giriş dijital tuşları

3 - cursor ı satır boyunca hareket ettirir C - sayıyı siler - Onaylar girişi sonlandırır Yazı yazma (Harf girişi) - Keyboard u nümerik yada alfabetik moda geçirir. Cursor nümerik moda blok, alfabetik moda çizgi şeklinde görülür. - Satır boyunca hareket etmeyi sağlar - Bütün yazı satırını siler 0-9 -Alfa nümerik tuşlar, nümerik moda sayı, alfabetik moda harf girişi yapar. Her tuş üzerinde 3 harf vardır. 0 - Nümerik moda 0 yazar, alfabetik moda boşluk bırakır. Boşluk, sonraki karakterlerin hepsini bir sağa kaydırır. C STORE -Cursor ın üzerindeki karakteri siler, bu işlem sonraki karakterlerin hepsini bir sola kaydırır. -Yazı girişini sonlandırır yada bir alt satıra geçirir. -Header yada footer yazımını sonlandırır yazılan yazının hafızaya alınmasını sağlar TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Açma Kapama - Standby ON - Cihazı açar OFF - Cihazı kapar yada stand-by a getirir. Tuşa bir kere basıldığında cihaz stand-by (bekleme) durumuna gelir, tuşa stand-by durumunda tekrar basıldığında cihaz kapanır. Stand-by durumunda cihaz çok az enerji harcar. C tuşuna basılırsa cihaz tekrar açılır. Cihaz aşağıdaki durumlarda off tuşuna basıldığında stand-by durumuna geçmez: İlk kalibrasyon sırasında tuşa basılırsa cihaz stand-by durumuna kalibrasyon bitmeden geçmez, ancak kalibrasyon tamamlandıktan sonra stand-by durumuna gelir. Yüksek gaz konsantrasyonlarında cihaz hava ile temizleme yapıyorsa- cihaz ancak bu işlem bittikten sonra stand-by durumuna geçebilir. Standby modunda cihazın ekranı aşağıdaki gibidir.

4 ** STANDBY ** madur TIME: 1h 23min >OFF< - TURN OFF >C< - TURN ON Cihaz standby durumunda 8.5 saatten fazla kalırsa kendi kendine kapanır. İlk Kalibrasyon Cihaz açıldıktan sonra 2 dakika süre ile kendi kendine ilk kalibrasyon yapar Bu süre zarfında probe bacada olmamalıdır!! madur GA-21 plus CALIBRATION 42 sec DATE TIME 13:42.27 BATTERY 12.6 V Ölçüm Parametreleri (PARAMETER opsiyonu) Kalibrasyondan hemen sonra ekranda Parameter (parameterleri ayarlamak için) opsiyonları gözükür. Genelde opsiyon aşağıdaki gibi seçilir: MENU - MENU ekranını seçer 1 PARAMETER 2 PRESSURE * MENU * 3 SOOT TEST 4 GRAPHIC 5 FLOW 6 ANAL. OUT. 7 OPTIONS - PARAMETER opsiyonunun üzerine geliniz - PARAMETER opsiyonunu seçiniz. Ekranda, aşağıda görülen, PARAMETER menusu çıkar

5 PARAMETER 1 SELECT FUEL 2 AVER.TIME : 10 sec 3 O2R <NORM>: 3 % 4 NO in NOx.: 95 % 5 BOILER PAR: YES NATURAL GAS CO2max: 15.5 % Yakıt Seçimi (SELECT FUEL opsiyonu) Bu opsiyon gerekli olduğu takdirde yakıt seçiminin yapılmasını yada yakıt özelliklerinin programlanmasını sağlar. Cihazda kayıtlı bulunan yakıt parametreleri Bölüm (13.4) deki tabloda gösterilmiştir. - PARAMETER menüsünde SELECT FUEL opsiyonunun üzerine geliniz - SELECT FUEL opsiyonunu seçiniz - Seçilecek yakıtın üzerine geliniz. - Yakıt seçimini onaylayınız yakıtın solunda (*) işareti belirecektir. FUELS LIGHT OIL *- NATURAL GAS - TOWN GAS - COKE-OVEN GAS - LIQUID GAS - BIO-DIESEL - EXTRA LIGHT OIL - HEAVY OIL - COAL-TAR OIL - NATURAL GAS/FAN - TOWN GAS/FAN - PROPANE WITH FAN - PROPANE - BUTANE WITH FAN - BUTANE - BIOGAS WITH FAN - BIOGAS - MINERAL COAL MINERAL COAL LIGNITE LIGNITE WOOD DRY

6 Ekranda gözüken yakıtların kaydedilmiş parametrelerini görmek için: - İstenilen yakıtın üzerine geliniz - İstenilen yakıtı seçer yakıt parametrelerini gösterir ya da programlanabilir yakıtlar için data girilmesini sağlar. - SELECT FUEL opsiyonuna geri döner Ortalama Alma Süresi (AVER.TIME opsiyonu) Ölçümlerin ortalaması alınacak süre aşağıdaki gibi ayarlanır: - PARAMETER menüsünde AVERAGE TIME opsiyonunun üzerine geliniz - Ortalama alma süresini yazılmasını sağlar 0 to 9-1 den 60 a kadar istenilen süreyi yazınız. - Yazılan süreyi onaylayınız. - min (dakika) yada sec (saniye) seçimini yapınız - seçimi onaylayınız Oksijen Referansı (O2R opsiyonu) Oksijen referansı aşağıdaki gibi seçilir: - PARAMETER menüsünden O2R opsiyonunun üzerine geliniz - Önceden programlanmış standart değer, <NORM>, ile manuel olarak programlanabilen değer arasında değişim yapar. 0 to 9 - Eğer "manual" seçilirse 1 den 20 ye kadar bir sayı girilebilir. - Onaylar yazımı sonlandırır. Boiler Parametreleri (Boiler Par. opsiynu) Bu opsiyon Boiler parametrelerinin raporda yazılmasını sağlar. - PARAMETER menüsünden BOILER-PARAMETER opsiyonunun üzerine geliniz. - YES/NO ile Boiler parametrelerinin yazıcıdan alınacak çıktıda gözükmesini yada raporda saklanmasını seçiniz. NOx İçerisindeki NO Oranı Ayarı (NO in NOx opsiyonu) NOx içerisinde beklenen % NO oranı % 95 e ayarlanmıştır. Arzu edildiği takdirde bu oran % arasında, aşağıda anlatıldığı gibi değiştirilebilir. - PARAMETER menüsünden NO in Nox opsiyonunun üzerine geliniz

7 - yazımı başlatınız 0 to 9-40 to 100 (%) arasında arzu edilen değeri giriniz - Girilen değeri onaylar hafızada saklar. Ölçüm Sonuçlarının Gösterimi DATA tuşuna basarak ölçüm ekranına geçiniz. Sonuçlar üç ekranda, anlık ya da ortalama değerler olarak görülür. Anlık Değerler (Curent Values) DATA - ilk ekranı seçer CURRENT VALUES NATURAL GAS TEMP.GAS 357 C TEMP.AMBIENT 23 C O % CO % CO 438 ppm NO 128 ppm SL 24 % ETA 76 % LAMBDA Seçili ekrandan ileri ya da geri giderek diğer ekranları görebilirsiniz.

8 CURRENT VALUES Rel. GAS 3% O2 [ppm] VOL. CO COu NO NOx CURRENT VALUES TEMP1 EXT. 57 C TEMP2 EXT. 23 C TEMP3 EXT. 31 C TEMP4 EXT. 43 C U/I1 EXT V U/I2 EXT V PRESSURE 7.12 hpa SOOT 3 - AVERAGED VALUES ( ortalama değerler) CURRENT VALUES (anlık değerler ) arasında geçiş yapar DATA - HOLD (tut) fonksiyonunu açar yada kapatır (anlık değerleri dondurur)

9 Ortalama Değerler (Araged Values) de anlatıldığı gibi istenilen ortalama zamanı seçilir. DATA - Ekranı seçiniz. Ekranın üzerinde AVERAGED VALUES yazması gerekir. - Üç ekrandan görmek istediğinizi seçiniz - AVERAGED VALUES ( ortalama değerler) CURRENT VALUES (anlık değerler ) arasında geçiş yapar C DATA - Yeni ortalama zamanını başlatır, sonuçlar ortalama süresinin bitiminden sonra gösterilir. - HOLD (tut) fonksiyonunu açar yada kapatır (anlık değerleri dondurur) Eğer sürekli bir kaydetme yapılmaktaysa cihaz ortalama işlemine başlamaz. Ortalama İşlemi Cihaz ölçülen ya da hesaplanan, anlık yada ortalama değerlerin hepsini gösterebilir. Eğer ortalama süresi, oksijen referansı ya yakıt seçimi, ortalama işlemi yapılırken değiştirilirse, ya da bu işlem sırasında cihaz STANDBY moduna alınırsa, işlemin yeniden başlaması için, C tuşuna basılarak yeni ortalama süresinin başlatılması gerekir. Basınç/ Basınç Farkı Ölçümü (PRESSURE Opsiyonu) Ölçüm aşağıda anlatıldığı gibi yapılır: MENU - ana MENU yü seçiniz. 1 PARAMETER 2 PRESSURE * MENU * 3 SOOT TEST 4 GRAPHIC 5 FLOW 6 ANAL. OUT. 7 OPTIONS - PRESSURE opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir.

10 [hpa] [mm H2O] [PSI.] PRESSURE GAS TEMP.: 563 C C - ZEROING Ekranda anlık basınç gaz sıcaklıkları görülür. Alt satırda görülen C tuşuna basıldığında sensör sıfıra ayarlanır (anlık değer sıfır değeri olarak alınır.) Sensör ölçüm yapılmadan sıfırlanmalıdır. C -Sensörü sıfırlayınız. Hortumu PRESSURE(+) girişine takınız. Ekranda ölçülen basınç gaz sıcaklığı değerleri görülecektir. - Opsiyondan çıkar. Görülen değer, yenisi kaydedilene kadar yada yazıcıdan ölçümlerin çıktısı alınana kadar yada rapor olarak kaydedilene kadar hafızada saklanır. İslilik Testi (SOOT TEST Opsiyonu) İslilik testini yapabilmek için ısıtılabilir prob kullanılması gerekir bu yüzden islilik testi ancak cihaz 220 V a bağlı iken yapılabilir. İslilik testi Bacharach sistemine göre, aşağıda anlatıldığı gibi yapılır. MENU - ana MENÜ YÜ seçiniz. 1 PARAMETER 2 PRESSURE * MENU * 3 SOOT TEST 4 GRAPHIC 5 FLOW 6 ANAL. OUT. 7 OPTIONS - SOOT TEST opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir.

11 SOOT TEST 1 INSERT FILTER - START Isıtılmış proba islilik filtresini takınız probu bacaya yerleştiriniz. - Ölçümü başlatır. SOOT TEST 32 sec C - STOP C - Ölçümü durdurur. İslilik testinden sonra filtre skala ile kıyaslanır islilik sayısı girilir. SOOT TEST SOOT NUMBER: 5 THE SOOT NUMBER Belirlenen islilik sayısını giriniz. - Girilen sayıyı onaylayınız. Girilen islilik sayısı yenisi kaydedilene kadar ya da yazıcıdan ölçümlerin çıktısı alınana kadar ya da rapor olarak kaydedilene kadar hafızada tutulur.

12 Grafik (GRAPHIC Opsiyonu) Grafik çizilebilmesi için son 100 ölçümün ortalama sonuçları hafızaya alınır. MENU - ana MENU yü seçiniz. * MENU * 1 PARAMETER 2 PRESSURE 3 SOOT TEST 4 GRAPHIC 5 FLOW 6 ANAL. OUT. 7 OPTIONS - GRAPHIC opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirebilir [ C] 30 Tamb Tamb [ C] NORMAL AUTO h 30h MENU - Grafik menüsünü açıp kapatır. Grafik menüsündeki satırların anlamları şöyledir: Ölçülen değerin numarası adı Y koordinanatının birimi Grafik çeşidi Normal (NORMAL) ya hızlı (FAST) Y koordinatı için: otomatik (AUTO) ya da manuel (MANUAL)

13 1. CO [ppm] NORMAL MANUAL MADUR GA-21 BACA GAZI ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIM Y koordinatındaki maksimum değer Y= 90 y= 40 Y koordinatındaki minimum değer Grafik menüsünün kullanımı aşağıdaki gibidir.: - Menüde seçmek istediğiniz satırın üzerine geliniz. Çizilecek değişkenin seçimi Gösterimde olan değişkeni iki şekilde değiştirebilirsiniz. Gösterilmesini istediğiniz değişkenin numarasını girerek yada grafik menüsünde ilk satıra gelip istenilen değişken belirene kadar tuşuna basarak. Y koordinatının birimini değiştirme Birimi değiştirmek için grafik menüsünde ikinci satıra geliniz tuşuna basınız. Birim ppm den mg/m 3 e yada hpa dan mmh 2 O ya vs. değişecektir. Normal (NORMAL) ya hızlı (FAST) grafik seçimi Hızlı (2 saniye) yada yavaş grafik çizimi arasında seçim yapılmasını sağlar. Değiştirmek için grafik menüsünde üçüncü satıra geliniz tuşuna basınız Y koordinatı için otomatik (AUTO) yada manuel (MANUAL) mod seçimi Grafik menüsünde, dördüncü satıra gelip tuşuna basılarak otomatik yada manuel mod arasında seçim yapılabilir. Y koordinatındaki maksimum değer seçimi Grafik menüsünde, beşinci satıra gelip tuşuna basılarak Y koordinatının maksimum değeri değiştirilebilir. Y koordinatındaki minimum değer seçimi Grafik menüsünde, altıncı satıra gelip tuşuna basılarak Y koordinatının minimum değeri değiştirilebilir. Debİ Ölçümü ( opsiyonel) (FLOW opsiyonu) MENU - Ana MENU yü seçiniz. - FLOW opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

14 FLOW MEASUREMENT 0 m/s C - ZEROING 1 CORR. FACTOR : 0.10 C - Ölçümü sıfırlar Analog Çıkışlar (opsiyonel) (ANALOG OUTPUTS opsiyonu) MENU - Ana MENU yü seçiniz. - ANALOG OUTPUTS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir ANALOG OUTPUTS 1 CHANN. 1 : Tgas 2 FROM...: 0 C 3 TO...: 1000 C 5 CHANN. 2 : Tamb 2 FROM...: 0 C 3 TO...: 50 C 9 RANGE...: 0..20mA Seçenekler (OPTIONS) MENU - Ana MENU yü seçiniz. - OPTIONS üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

15 OPTIONS 1 DEVICE INFO 2 SENSORS 3 SETTINGS 4 CONTROL LIST 5 "madur" SERVICE Cihaz Bilgileri (DEVICE INFO opsiyonu) - OPTIONS menüsünde DEVICE INFO opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir DEVICE INFO SERIAL NO.: SERVICE...: OPER. TIME: 670 h SERVICE IN: 130 h GAS FLOW : 90 l/h BATTERY...: V BAT.CAP. : 75 % Ekranda, Serial no (cihazın seri numarası), Service (en son ne zaman servis yapıldığı), Operating time (çalışma süresi), Service in ( bir dahaki servise kalan süre), Gas flow ( emilen gazın hızı), Battery (batarya şarjı), Battery capacity ( batarya kapasitesi) görülecektir. Sensörler (SENSORS opsiyonu) - OPTIONS menüsünde SENSORS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

16 SENSORS CELL RANGE 1 CO CALIBRATION O2 3 ANALOG INPUTS 4 SENSOR CALIBRATION CO Hücresi Aralığı (CO CELL RANGE opsiyonu) Eğer CO konsantrasyonu burada ayarlanan değerin üzerine çıkarsa, temiz hava pompalanmaya başlayacaktır. Bu konsantrasyon aşağıda gösterildiği gibi ayarlanır: - SENSORS menüsünde CO CELL RANGE opsiyonunun üzerine geliniz - Yazılı değeri değiştirmek için enter tuşuna basınız ppm arasında bir değer giriniz - opsiyonu kapatınız O 2 Hücresinin Otomatik kalibrasyonu (CALIBRATION O 2 opsiyonu) Kalibrasyon işlemi esnasında prob bacada olmamalıdır. - SENSORS menüsünde CALIBRATION O2 opsiyonunun üzerine geliniz - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir CALIBRATION O2 CALIBRATES THE O2 SENSOR AT 20,95% O2 = 20,25% - CONFIRM - Kalibrasyonu onaylar

17 Analog Girişler (EXTERNAL CHANNELS opsiyonu) - SENSORS menüsünde ANALOG INPUTS opsiyonunun üzerine geliniz - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir EXTERNAL CHANNELS 1 TEMP GAS. : Ni- CrNi 2 TEMP AMBIENT: Pt TEMP 1 EXT.: Ni- CrNi 4 TEMP 2 EXT.: Pt- RhPt 5 TEMP 3 EXT.: Pt TEMP 4 EXT.: Pt U/I1 EXT. : * U * 9 U/I2 EXT. : * I * - Değiştirmek istediğiniz satırın üzerine geliniz. - Ayarı değiştiriniz. Sensör Kalibrasyonu (SENSOR CALIBRATION opsiyonu) O 2 sensörü hariç bütün electrokimyasal sensörlerin kalibrasyon gazıyla kalibre edilmeleri gerekir. Kalibrasyon için sensörler, teker teker, bilinen konsantrasyonlarda kalibrasyon gazları ile beslenir. Birkaç dakika içerisinde sinyal sabitlendikten sonraki değer hafızaya alınabilir. Kalibrasyon ekranında yapılacak her değişiklik orijinal kalibrasyon ayarlarını silecektir. Bu nedenle CALIBRATION opsiyonu sadece kalibrasyon yapılacağı zaman seçilmelidir. Standart gaz konsantrasyonu, ölçümlerdeki değerlere yakın olmalıdır. Senörün kalibrasyon gazı ile beslenme süresi 4 dakikadan kısa olmamalıdır. Her sensörün kalibrasyonundan sonra 15 dakika açık hava ile havalandırılması gerekir. Kalibrasyon Prosedürü: - SENSORS menüsünde SENSOR CALIBRATION opsiyonunun üzerine geliniz - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

18 ATTENTION DO YOU REALLY WANT TO CHANGE CALIBRATION SETTINGS? - MOVE ON - Kalibrasyona devam etmenizi sağlar - Kalibrasyonu bırakıp SENSORS menüsüne dönmenizi sağlar SENSOR CALIBRATION 1 WITH CO GAS 2 WITH NO GAS SIGNAL STORED GAS [ppm] - Kalibre edilecek sensörün üzerine geliniz. - Gazı seçiniz - Sensörün rdiği ölçülen sinyal -Son kalibrasyonda hafızaya alınmış sinyal değeri -Standart gazın konsantrasyonu NO CALIBRATION: Sensor Signal Stored CO NO GAS [ppm]: 402 * STORE * - GAS [ppm] satırında, standart gaz konsantrasyonunun yazılmasını başlatır GAS [ppm] satırında standart gaz konsantrasyonunu gimenizi sağlar [ppm]

19 - GAS [ppm] satırında girilen değeri onaylar yazmayı sonlandırır. Bu işlemden sonra sensörün standart gaz ile 4 dakika süre ile beslenmesi gerekir. - STORE satırında, değer sabitleştikten sonra ölçülen değeri, kalibrasyon değeri olarak kaydetmeyi sağlar. Bu işlemden sonra standart gazı kesmeniz, sensörü 15 dakika süre ile havalandırmanız gerekir. - Kalibre edilecek diğer gazları seçmenizi yada kalibrasyon işleminin sonlandırılmasını sağlar Cihaz Ayarları (SETTINGS opsiyonu) Bu opsiyon sayesinde kullanıcı cihaz ayarlarının bazılarını kendisi yapabilir. - OPTIONS menüsünde SETTINGS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir DEVICE SETTINGS 1 BACKLIGHTING 2 CONTRAST 3 CLOCK 4 PRINTER SETTINGS 5 LANGUAGE/COUNTRY 6 ACOUSTIC WARN. YES 7 SOOT 1/3: 1 9 * STANDARD * Arkaışık Ayarı (BACKLIGHTING opsiyonu) - Tuşa basılması araışığı açar yada kapar Kontras Ayarı (CONTRAST opsiyonu) - DEVICE SETTINGS menüsünde CONTRAST opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir CONTRAST 50 % CHANGE

20 STORE - Kontrast ayarını istenilen şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. - Ayarlamak istenilen kontrasyon düzeyinin onaylanmasını sağlar Tarih/Zaman Ayarı (DATE/TIME opsiyonu) - DEVICE SETTINGS menüsünde DATE/TIME opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir DATE/TIME 12:34 1 TIME : DATE : DATE FORMAT: dd-mmyy - İstenilen satırın üzerine geliniz - Yazmayı başlatır Tarihi saati ayarlamanızı sağlar, tarih DATE FORMAT satırında gözüken formatta girilir.. ( dd-mm-yy : gün - ay - yıl formatıdır.) - Ayarları onaylar Yazıcı Ayarları (PRINTER SETTINGS opsiyonu) - DEVICE SETTINGS menüsünde PRINTER SETTINGS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

21 PRINTER SETTINGS 1 SHORT FORM : 2 AUTOM. PRINTOUT: 3 NO. OF COPIES : 1 4 ADDRESS NO. : 3 - Address 4 - lines freely editable SHORT FORM - YES/NO seçiminin yapılmasını sağlar. Eğer opsiyon akti edilirse (YES), alınan çıktıda sadece anlık değerlerin hacim konsantrasyonları gözükür, mg/m³ konsantrasyonları gözükmez. AUTOMATIC PRINTOUT - YES/NO seçiminin yapılmasını sağlar. Eğer opsiyon akti edilirse (YES), programlanan ortalama süresine göre, bu süre 2 dakikadan kısa değilse, otomatik çıktı alınması sağlanır. Eğer süre 2 dakikadan kısa ise sadece 1 çıktı alınacaktır. NUMBER OF COPIES - Alınacak çıktı adedinin ( 1/2/3) ayarlanmasını sağlar ADDRESS NO. Cihaz 50 adrese kadar hafızaya alabilir. 1. Adres zaten hafızaya alınmıştır değiştirilemez. Eğer sıfır (0) seçilirse çıktıda hiç adres gözükmez. - Adres seçimini akti eder. - Adres sayısını seçiniz - Seçimi onaylar ADDRESS Bu opsiyon, kullanıcının ADDRESS NO. opsiyonunda seçilen numaraya adres yazmasını sağlar - Opsiyonu seçiniz adresi giriniz. STORE - Gösterilen adresi kaydeder. - Bu tuşa basıldığında, adres yazma ekranı, değişiklikler kaydedilmeden terk edilir. Lisan ayarları (LANGUAGE/COUNTRY opsiyonu) - DEVICE SETTINGS menüsünde LANGUAGE/COUNTRY opsiyonunun üzerine geliniz - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

22 LANGUAGE 1 DEUTSCH 2 ENGLISH 3 FRANCAIS 4 TÜRKÇE 6 TEMPERATURE: [ C] 7 DEC. POINT :. 8 PRESS. UNIT: hpa 9 SL + 9.9% : - Seçmek istediğiniz lisanın üzerine geliniz - Seçimi onaylayınız Alttaki 4 seçim için: - İstenen ayarları değiştirir Sesli Alarm (ACOUSTIC WARNING opsiyon) - DEVICE SETTINGS menüsünde ACOUSTIC WARNING opsiyonunun üzerine geliniz -YES/NO seçimini yapınız. Sesli alarm özelliğini akti etmek için YES i seçiniz. İslilik Testi Ayarı (SOOT TEST opsiyonu) - DEVICE SETTINGS menüsünde SOOT TEST opsiyonunun üzerine geliniz - İslilik testinin 1 yada 3 kere yapılmasını seçiniz. Standart Ayarlar (STANDARD opsiyonu) -DEVICE SETTINGS menüsünde STANDARD opsiyonunun üzerine geliniz -Cihazın standart ayarlarını seçer Kontrol Listesi (CONTROL LIST opsiyonu) Bu opsiyon cihazın tüm parçalarının durumunu gösterir. OK durumun normal olduğunu ifade ederken, ERROR bir hata olduğu anlamına gelir. - OPTIONS menüsünde CONTROL LIST opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir

23 CONTROL LIST CO I CO II NO O2 PRESSURE TH GAS PT AMB. T1 EXT T2 EXT T3 EXT T4 EXT NTC BATTERY U/I1 EXT U/I2 EXT : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK : OK Sonuçların Hafızaya Alınması (STORE Menüsü ) STORE - STORE menüsünü seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir. STORE 1 REPORTS 2 BANKS 3 REPORTS ERASING 4 BANKS ERASING Store used REPORTS BANKS 7 3 BLOCKS free Store free used -Hafızaya alma çeşidi - Boş sayısı -Kullanılanların sayısı Cihaza ölçümler iki şekilde kaydedilebilir: REPORTS -30 ölçüme kadar rapor şeklinde kaydedilir daha sonradan cihazın ekranından görülebilir. BANKS/BLOCKS Ölçümler sürekli (otomatik) olarak hafızada bir bankaya kaydedilir. Ölçümler bu şekilde kaydedildiğinde, bilgisayara aktarılıp, WİNFGA software yazılımı yardımı ile görülebilir. Sürekli ölçümleredn elde edilen 1024 sonuç, 10 bankaya kadar hafızaya alınabilir.

24 Ölçümleri Rapor Olarak Kaydetme (REPORTS opsiyonu) Bir ölçüm raporu, tek bir ölçüm sonucunda elde edilen bütün sonuçları içerir. Ölçümler, anlık ya da ortalama olabilir. Eğer raporun, islilik testi sonuçlarını yada basınç ölçümlerini göstermesi isteniyorsa, bu ölçümler, rapor hafızaya alınmadan yapılmalıdır. Rapor, hafızaya alma işlemi başlatıldığında, ekranda anlık değerler görünmekteyse (Current Values) anlık değerleri, ortalama değerler görünmekteyse (Arage Values) ortalama değerleri içerecektir. Ölçüm raporları (REPORTS) aşağıda anlatıldığı gibi kaydedilir: DATA STORE - Ölçülen değerler ekranda görülür. - STORE menüsü belirecektir. (Bu sırada ölçülen değerler geçici hafızaya alınmış olur.) - REPORTS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir. REPORTS 1 STORE REPORT.NO.: 12 2 REPORT TABLE 3 HEADER EDITION - HEADER lines free editable - Bölüm (0) de anlatıldığı gibi rapor başlığını( Header) yazınız. - STORE REPORT NO. XX satırının üzerine geliniz - Eğer 30 raporun hepsi doluysa, sayı yerine görülecektir. Bu durumda raporun hafızaya alınması mümkün değildir, en az bir raporun silinmesi gereklidir. - Geçici olarak hafızaya alınmış olan değerler, belirtilen numaralı rapora kaydedilecektir. Rapor Tablosu (REPORT TABLE opsiyonu) Raporların içeriğinin görülmesini, basılmasını, yada silinmesini sağlar. - STORE menüsünde REPORT TABLE opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir.

25 REPORT TABLE SHOW C - ERASE Önünde [ ] işareti olmayan raporlar boştur. C - Seçilen raporu siler - Seçilen raporun ekranda görülmesini sağlar. REPORT NO.: 12 11: lines free

26 editable FUEL O2R...: 3 % AVERAGE TIME: 10 min POWER : 40.0 kw CONSUM.: 1.5m3/h TEMP. : 270 C Temp Amb: 21 C Temp Gas: 327 C O2...: % CO2...: % CO...: 734 ppm NO...: 125 ppm NOx...: 145 ppm LAMBDA 1.00 STACK LOSS 17.6 % EFFICIENCY 92.7 % PRESSURE : hpa SOOT NO. : 5 Başlık Yazma (HEADER EDITION opsiyonu) Raporla saklanabilecek basılabilecek bir başlık yazılmasını sağlar. (4 satır, 20 karakter.) - STORE menüsünde HEADER EDITION opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir.

27 HEADER EDITION 4 - lines free editable -NEXT LNE LETTER/NUMBER -ERASE LNE STORE -STORE Başlık Bölüm 1.4 te anlatıldığı gibi yazılır. Bu ekran [MENU] [DATA] tuşlarıyla, istenildiği zaman terk edilebilir. Raporları Silme (REPORTS ERASING opsiyonu) - STORE menüsünde ERASING REPORTS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir. ATTENTION! REPORTS ERASED ALL WILL BE - YES - Raporları silmeden STORE menüsüne döner. - Bütün raporları siler. Ölçümlerin Sürekli ( otomatik olarak) Kaydedilmesi (BANKS opsiyonu) Bu opsiyon ile, 10 ayrı ölçüm döneminin ortalama değerleri, hafıza yeterli olduğu sürece, işlem durdurulana kadar otomatik olarak kaydedebilir. Her bir ölçüm dönemi ayrı bir ölçüm bankasına (BANK) kaydedilir. Cihaz, toplam 1024 adet ölçüm kapasitesine (BLOCK) sahiptir. Bu 1024 ölçüm istenilen şekilde 10 ölçüm dönemine bölünebilir. Her banka, ölçüm hakkındaki tüm gerekli bilgileri de içerir (yakıt, zaman, ortalama süresi ). Hafızaya alınan tüm sonuçlar, ortalama değerlerdir, ölçüm dönemine ait (BANK) ortalama süresi kullanılmıştır. Eğer cihaz kapatılırsa, kaydetme işlemi duracaktır cihaz uzun bir uyarı tonu recektir. BANK opsiyonu ile otomatik olarak hafızaya alınan değerler ancak WINFGA software yardımı ile bilgisayardan görülebilir.

28 Bir bloğun içeriğine ilişik tablo, 13.5 te, Banka blokların şematik çizimi de 13.6 da gösterilmiştir. Sürekli Kaydetmeyi Başlatma Durdurma ( STORAGE opsiyonu) Sürekli kaydetmeyi başlatmak için: STORE - STORE menüsünü açınız Ölçüm için yeterli hafıza olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer yoksa, 1 ya daha fazla bankanın silinmesi gerekir. Mevcut tüm ölçüm bankaları silmek için ERASE ALL BANKS opsiyonu kullanılabilir. Bu opsiyon Bölüm (10.3.3) de anlatılmıştır. - STORE menüsünde BANKS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz - STORE yazan satırın üzerine geliniz Ortalama süresini kontrol ediniz ya ayarlayınız. (2.3.2) DATA - Kaydetmeyi başlatır ACTIVE yazısı belirecektir. - ölçülen hesaplanan değerler gözükür, kaydetme aktif durumdadır. Sürekli kaydetmeyi durdurmak için: STORE - STORE menüsünü açınız - STORE menüsünde BANKS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz - STORE yazan satırın üzerine geliniz - Kaydetmeyi sonlandırır ACTIVE yazısı kaybolacaktır. Banka Tablosu (BANKS TABLE opsiyonu) BANKS TABLE opsiyonu hafızada bulunan bankalar hakkında bilgi sağlar. - BANKS menüsünde BANKS TABLE opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir.

29 BANKS TABLE NO. SIZE DATE No. - Banka numarası (1-10 ) Date - Kaydın yapılma tarihi Size. -Bankanın kapladığı hafıza kapasitesi (içerdiği BLOCK sayısı) Son ölçüm bankası BANKS TABLE ekranından silinebilir. - Kaydedilmiş son ölçüm bankasının üzerine geliniz. C - Bankayı siler Ölçüm Bankalarının Silinmesi (BANKS ERASING opsiyonu) Bu opsiyon hafızada kayıtlı bulunan bütün bankaların silinmesini sağlar. - BANKS menüsünde ERASE BANKS opsiyonunun üzerine geliniz. - Opsiyonu seçiniz. Aşağıdaki ekran belirecektir. ATTENTION! BANKS BE ALL WILL ERASED - YES

30 - Bankaları silmeden STORE menüsüne döner. - Kayıtlı bulunan bütün ölçüm bankalarını siler. Data-Logger Cihaz aynı zamanda Data-Logger özelliğine sahiptir. Cihaz aşağıda belirtilen girişlere sahiptir. 2 Akım/Volage (V / ma) 2 thermocouples (Ni-CrNi / Pt-RhPt / Fe-CuNi) 2 resistance thermometers (Pt100 / Pt500) Analog girişlerden alınan sinyaller, DATA ekranından görülebilir yada sürekli olarak bir bankaya kaydedilebilir. WINFGA software kullanılarak bankaya kaydedilen sonuçlar bilgisayardan görülebilir. Bütün analog girişlerin topraklaması, cihazın topraklamasına bağlıdır. Printer Ekranın Çıktısını Alma Ekrandan data girişi yapılırken çıktı alınamaz. PRINT - Ekranın çıktısını alır. Ölçüm sonuçlarının Çıktısını Alma DATA PRINT - İlk ölçüm sonuçları ekranını açınız - Bütün ölçüm sonuçlarını basar. Eğer ekranda anlık değerler gözükmekteyse, anlık değerlerin, ortalama değerler gözükmekteyse, ortalama değerlerin çıktısı alınacaktır. PAPER -Yazıcı kağıdını hareket ettirir.

31 EKLER Cihazın Akım Şeması GAS PROBE FILTER Pt PRESSURE - PROBE GAS TEMP1, TEMP2 RS 232 C GAS CHAMBER GAS PUMP PRESSURE SENSOR O2 CO NO THERMISTOR NTC A/D CONVERTER U1, U2, I1, I2 TH1, TH2, Pt1, Pt2 220 VAC POWER SUPPLY MICROPROCESSOR RS 232C EEPROM BATT. DISPLAY KEYB.. PRINTER Cihaz Hücrelerinin Ölçüm Aralıkları Gaz Hücre tipi Ölçüm Aralığı [ppm]

32 O2 2FO % CO A3E/D CO 3FD CO 3M/F 0-10 % NO 3NF/F NO2 3NDH SO2 3SF H2S 3H HCL 3HL H2 3HYT HxCy PELİSTOR 0-3 % CO2 IR 0-50 % Analog Girişlerle İlgili Ekler Akım/Voltage Kanallarına Ait Parametreler Parametre U1, U2 I1, I2 Aralık -10 V 10 V -10 ma 10 ma Giriş Rezistansı 100 k 100 Açıklama 10 mv 10 µa Sıcaklık Kanallarına Ait Parametreler Parametre Thermocouple Thermistor Aralık Ni-CrNi: C Pt-RhPt: C Fe-CuNi: C Pt 100: C Pt 500: C KTY-2K: C Açıklama 1 C 1 C Kayıtlı Bulunan Yakıt Parametreleri

33 No Yakıt Çeşidi CO 2max A1 B O 2ref Vatr [%] [%] [m³] Hu [MJ/UNIT] Birimi 1. Light oil kg 2. Natural gas m³ 3. Town gas m³ 4. Coke-on gas m³ 5. Liquid gas m³ 6. BIO-Diesel kg 7. Extra light oil kg 8. Heavy oil kg 9. Coal-tar oil kg 10. Natural gas with fan m³ 11. Town gas with fan m³ 12. Propane with fan m³ 13. Propane m³ 14. Butane with fan m³ 15. Butane m³ 16. Biogas with fan m³ 17. Biogas m³ 18. Mineral coal HV kg 19. Mineral coal HV kg 20. Lignite HV kg 21. Lignite HV kg 22. Dry wood kg Bir bloğun (BLOCK) İçeriği LZ Ölçülen Değer Açıklama 1 TEMP. AMBIENT 2 TEMP. GAS Bu parametreler değiştirilemez, 3 SENSOR 1 - O2 her blokta kaydedilecektir. 4 SENSOR 2 - CO 1 SENSOR 3 2 SENSOR 4 3 SENSOR 5 4 SENSOR 6 5 TEMP1 EXT Bu parametrelerden sadece 6 TEMP2 EXT akti edilenler bloka kaydedilecektir. 7 TEMP3 EXT 8 TEMP4 EXT 9 U/I 1 EXT 10 U/I 2 EXT Banka Blokların Şematik Çizimi

TYPE TEST OIML R76/EN45501

TYPE TEST OIML R76/EN45501 TYPE TEST TYPE TEST OIML R76/EN45501 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma

Detaylı

Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU

Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU 1 Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU Simplex 5 serisi Kullanım Kılavuzu REV:0 2 İçindekiler 1. ÖZELLİKLER... 3 2. ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ / TUŞ TAKIMI TANITIMI... 4 3. MENU AĞAÇ YAPISI... 5 4. ALARM LİSTESİ...

Detaylı

Kullanım Kitapçığı. Versiyon 1 Code No. 20 750 xxx MULTITESTER C.A 6160

Kullanım Kitapçığı. Versiyon 1 Code No. 20 750 xxx MULTITESTER C.A 6160 Kullanım Kitapçığı Versiyon 1 Code No. 20 750 xxx MULTITESTER C.A 6160 APPLIANCE MULTITESTER C.A 6160_SGE Mühendislik - 3 - APPLIANCE MULTITESTER C.A 6160_SGE Mühendislik İçindekiler 1. GENEL TANITIM...6

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Evrensel Sabit Akü Analiz Cihazı

KULLANIM KILAVUZU. Evrensel Sabit Akü Analiz Cihazı Evrensel Sabit Akü Analiz Cihazı UPS sistemlerinde, güç kaynaklarında ve telekomünikasyon sektöründe kullanılan sabit bataryaları test etmek için KULLANIM KILAVUZU YENİLİK TEKNOLOJİ KALİTE DÜNYA ÇAPINDA

Detaylı

ACS 800. Programlama Kılavuzu ACS 800 Standart Uygulama Programı 7.x

ACS 800. Programlama Kılavuzu ACS 800 Standart Uygulama Programı 7.x ACS 800 Programlama Kılavuzu ACS 800 Standart Uygulama Programı 7.x ACS 800 Standart Uygulama Programı 7.x Programlama Kılavuzu 3AFE 64527592 REV E TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 14.04.2004 2003 ABB Oy. Tüm Hakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2.005

İÇİNDEKİLER KM. LL2.005 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Veri kaydedicisi DL3 *11205984* Montaj Çalıştırma Web arayüzü

Veri kaydedicisi DL3 *11205984* Montaj Çalıştırma Web arayüzü Veri kaydedicisi DL3 Montaj Çalıştırma Web arayüzü *11205984* 11205984 RESOL cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazın kullanımından tam verimlilik alabilmek için, lütfen bu el kitabını çok

Detaylı

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI

UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI KULLANMA KILAVUZU UTM 4000 (600kN) BC 100 ÜNİTELİ ÜNİVERSAL TEST CİHAZI BMS Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No :7-9 Başakşehir/ İSTANBUL

Detaylı

El Tipi Geçiş Süresi Tabanlı Ultrasonik Debimetre DMTF - H

El Tipi Geçiş Süresi Tabanlı Ultrasonik Debimetre DMTF - H El Tipi Geçiş Süresi Tabanlı Ultrasonik Debimetre DMTF - H Đşletme ve Bakım Kılavuzu REV 9/09 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM -1 GĐRĐŞ... 1 1.1 GENEL... 1 1.2 GENĐŞ UYGULAMA ALANI... 1 1.3 KULLANICI GÜVENLĐĞĐ... 1 1.4

Detaylı

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz MF302 Kullanım ve Kurulumu ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

Aşırı Akım ve Toprak Arızası Rölesi REJ 525. Operatör Kılavuzu

Aşırı Akım ve Toprak Arızası Rölesi REJ 525. Operatör Kılavuzu Aşırı Akım ve Toprak Arızası Rölesi REJ 525 1MRS757721 Aşırı Akım ve Toprak Arızası Rölesi REJ 525 Yayın tarihi: 14 09 1998 Sürüm: A/18.7.2012 İçindekiler 1 Bu kılavuz hakkında 5 1 1 Telif Hakkı 5 1 2

Detaylı

Operatör El Kitabı HIAC 8000A/8000S 8-Kanallı Partikül Sayım Cihazı

Operatör El Kitabı HIAC 8000A/8000S 8-Kanallı Partikül Sayım Cihazı Operatör El Kitabı HIAC 8000A/8000S 8-Kanallı Partikül Sayım Cihazı SÜREÇ ANALİZİNDE MÜKEMMELİK Operatör El Kitabı Hiac 8000a/8000S 8-Kanal Partikül Sayım Cihazı Parça Numarası: 720-100-0032 Versiyon F.2

Detaylı

EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU. İçindekiler :

EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU. İçindekiler : EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU İçindekiler : 0. Giriş 1. Ön Bilgiler 1.1 Kullanıcı Giriş Ekranı 1.2 Nümerik Giriş Ekranı 1.3 Alfanümerik Giriş Ekranı 1.4 Mesaj Ekranı 1.5 Ana Ekran 2. Ayarlar Menüsü 2.1

Detaylı

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu YASAL UYARI! Kullanmakta olduğunuz cihaz bir baskülün parçası olarak kullanılıyor ve baskül alım satım işlerinde kullanılıyor

Detaylı

1. Genel Yapı. 1-1. Parça Tanımları. 1-2. Robotun Çalışma Mantığı. Operasyon kutusu CE standartlarına göre sisteme dahildir. Eksen Adı.

1. Genel Yapı. 1-1. Parça Tanımları. 1-2. Robotun Çalışma Mantığı. Operasyon kutusu CE standartlarına göre sisteme dahildir. Eksen Adı. 1. Genel Yapı 1-1. Parça Tanımları Kumanda Paneli Robot Kontrolörü Operasyon Kutusu* Operasyon kutusu CE standartlarına göre sisteme dahildir. Eksen Adı RT Ekseni RW Ekseni FA Ekseni UA Ekseni FA Ekseni

Detaylı

TÜRKÇE KULLANIM KİTABI TÜRKİYE GENEL TEMSİLCİSİ

TÜRKÇE KULLANIM KİTABI TÜRKİYE GENEL TEMSİLCİSİ 10_10K_30R_30RK TOTAL STATION SERİLERİ SET210/SET310/SET510/SET610 SET230R/SET330R/SET530R/SET630R SET210K/SET310K/SET510K/SET610K SET230RK/SET330RK/SET530RK/SET630RK TÜRKÇE KULLANIM KİTABI TÜRKİYE GENEL

Detaylı

Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300

Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300 KULLANMA KILAVUZU Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300 LPC 300 Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300 Kullanma Kılavuzu İLK KULLANIMDAN ÖNCE PİLİ 8-12 SAAT ARJ EDİNİZ (2. Bölüm Sayfa 6 bakınız) DRUCK &

Detaylı

Gerçek Zamanlı DVR. SHR-2040/2041/2041 Kullanma Kılavuzu. Kullanma Kılavuzu

Gerçek Zamanlı DVR. SHR-2040/2041/2041 Kullanma Kılavuzu. Kullanma Kılavuzu Gerçek Zamanlı DVR SHR-2040/2041/2041 Kullanma Kılavuzu Kullanma Kılavuzu Güvenlik Talimatları Herhangi bir risk veya zararı önlemek için ürünü kullanırken lütfen aşağıdakileri aklınızdan çıkarmayın. Bir

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

SECOM 737 XL. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.12/03

SECOM 737 XL. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.12/03 SECOM 737 XL Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.12/03 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanım Kılavuzu SECOM 737XL Yayın Hakkı 1998-1999 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile

Detaylı

3 FAZLI ENERJI ANALİZÖRÜ CA8332B VE CA8334B TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI

3 FAZLI ENERJI ANALİZÖRÜ CA8332B VE CA8334B TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI 3 FAZLI ENERJI ANALİZÖRÜ CA8332B VE CA8334B TÜRKÇE KULLANIM KİTAPÇIĞI CIHAZDA KULLANILAN SEMBOLLERIN ANLAMLARI; : UYARI: Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım kitapçığını okuyunuz. Bu kullanım kitapçığında

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA TEZGÂHLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711. Kullanma Kılavuzu. Tıp, Sağlık ve Wellness. www.soehnle-professional.com

ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711. Kullanma Kılavuzu. Tıp, Sağlık ve Wellness. www.soehnle-professional.com ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI İÇİN YATAK TERAZİSİ 7711 Kullanma Kılavuzu Tıp, Sağlık ve Wellness www.soehnle-professional.com İÇİNDEKİLER 1. Genel bilgiler S. 3 Kullanım amacı S. 3 CE-İşaretlemesi S. 3 Sınıflandırma

Detaylı

SHR-5040 SHR-5042 Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu

SHR-5040 SHR-5042 Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu SHR-5040 SHR-5042 Gerçek zamanlı DVR Kullanıcı kılavuzu Gerçek zamanlı DVR kullanıcı kılavuzu Olasılıkları hayal ediniz Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet

Detaylı

TROIA F36 Parmakizi+Şifre ve PERGOMON F36D Parmakizi + Proximity Kart Okuyucu Terminalleri KULLANIM KILAVUZU

TROIA F36 Parmakizi+Şifre ve PERGOMON F36D Parmakizi + Proximity Kart Okuyucu Terminalleri KULLANIM KILAVUZU TROIA F36 Parmakizi+Şifre ve PERGOMON F36D Parmakizi + Proximity Kart Okuyucu Terminalleri KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterilerimiz; Parmak izi Kontrollü ve Proximity Kart Okuyuculu Polimek TROIA ve/veya

Detaylı

BFT10 AKÜ TEST CİHAZI*

BFT10 AKÜ TEST CİHAZI* BFT10 AKÜ TEST CİHAZI* TANITIM DÖKÜMANI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır ve modelden modele değişiklik

Detaylı

Elektronik Baskül KULLANMA KĐTABI. 0 g ~ 60 ton FM18 SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER

Elektronik Baskül KULLANMA KĐTABI. 0 g ~ 60 ton FM18 SERĐSĐ ĐÇĐNDEKĐLER ĐMALATÇI FĐRMA : DĐKOMSAN ELEKTRONĐK SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. OTO SANAYĐ SĐTESĐ, MENDERES CAD., NO : 19 4. LEVENT / ĐSTANBUL Elektronik Baskül TEL : 0212 283 37 15 ( Pbx ) FAKS : 0212 281 24 67 E-Mail :

Detaylı

Felis T / T+ KULLANIM KILAVUZU

Felis T / T+ KULLANIM KILAVUZU Felis T / T+ KULLANIM KILAVUZU 2 İÇİNDEKİLER FELIS T KULLANIM KILAVUZU... 1 İÇİNDEKİLER... 2 ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ... 3 TUŞ TAKIMININ KULLANIMI... 4 MENÜLER... 6 İZLEME EKRANLARI VE EDİTÖRLER... 9 MANUEL DEĞER

Detaylı