Prof. Dr. Durmuş KAYA Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. 15 Ocak 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Durmuş KAYA Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. 15 Ocak 2015"

Transkript

1 Prof. Dr. Durmuş KAYA Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI PROGRAMI WOW Convention Center Yeşilköy / İstanbul 15 Ocak 2015

2 Sunum İçeriği Giriş Dünyada Enerji Verimliliği-Enerji Verimli Teknolojiler Türkiye de Enerji Verimliliği Seçilmiş AR-GE Projeleri ve sonuçları Atıktan Enerji üretiminde Kuru Fermantasyon Teknolojileri Endüstriyel Fırınlarda Verimlilik Isı Pompası uygulamaları Absorbsiyon Chiller uygulaması Atık ısıdan ORC ile elektrik üretimi İzolasyonda uygulamaları Demir Çelikte Kok Kuru Sondürme ve Enerji Üretimi Kestirimci bakım uygulamalarında yeni teknolojiler Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fak. Enerji Sist. Mühendisliği

3 Dünyada Enerji Verimliliği Teknoloji global pazardaki rekabeti etkileyen unsurdur. Teknolojik gelişmelerle birlikte özgül enerji tüketimleri düşmekte buda kurumların rakiplerine olan rekabet gücünü arttırmaktadır. Enerji verimli teknolojiler birincil enerji kaynaklarının eldesinden, üretimine, hammaddelerin temininden son üretime kadar (sanayi, bina ve ulaşım) tüm aşamaları içermektedir. Burada en önemli unsur: -Ekonomiklik, Gerçekleştirilebilirlik ve gerçek potansiyeldir

4 World Energy Perspective-Energy Efficiency Technologies Raporundan bazı notlar Petrol ve Doğalgaz Eldesinde: Sistemde kullanılan elektriksel enerjide %20 lik bir tasarruf, Dünya eletrik Santrallerinin ortalama verimleri(lhv) : Kömür Yakıtlı: %34, Ulaşılabilir verim değeri ise %46. Doğalgaz kombine santrallar için bu değer %61 dir

5 World Energy Perspective-Energy Efficiency Technologies Raporundan bazı notlar İletim ve Dağıtımdaki kayıplar: Mevcut durumda ortalama %12, hedef değer ise her 1000km için %4 tür. Etkili bir enerji yönetim sistemiyle %5 enerji verimliliği, Enerji tüketiminin yaklaşık %40 binalarda, Etkili bir çalışma ile kabaca %20-40 arasında tasarruf sağlanabilir

6 TÜRKİYE VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

7 Kuru Fermantasyon Teknolojileri Biyogaz, ıslak ve kuru fermantasyon olmak üzere iki farklı proses ile üretilebilmektedir. Su içeriği az yada yeterli olmayan fermantörlerde fermantasyon işlemi kesintiye uğramakta, bu ise biyogaz veriminin düşmesine neden olmaktadır. Kuru fermentasyon teknolojisinde ise daha az su kullanılarak fermentasyon işlemi etkin bir şekilde sürdürülebilmektedir. Bu teknoloji sayesinde %50 lere varan kuru madde oranına sahip atıklar biyogaz üretiminde kullanılabilmektedir. Konvansiyonal biyogaz sistemleri ıslak fermantasyona dayalıdır. Ancak, evsel çöpler gibi kuru madde oranında bu sistemlerin işletiminde teknik sıkıntılar mevcut. Son yıllarda geliştirilen Kuru Fermentasyon tekniği bu sorunu aşmaya başlamıştır.

8 Özellik Kuru Fermentasyon Islak Fermentasyon Organik materyal Maksimum %50 kuru madde oranında materyal (mekanik yükleme) Maksimum %13 katı madde oranına kadar (pompa ile yükleme) Teknoloji Problemler Tesis Proses enerji gereksinimi Perküle sıvı dolaşım teknolojisi ile yağmurlama ve ön karışımlı materyal Perküle dolaşım sistemindeki tıkanma, kirlenme sıkıntıları Modüler, kesikli (batch) operasyon (çoklu garaj tipi fermentör) Düşük (perküle sıvı dolaşımı, ısıtma)(üretilen enerjinin %15 inden daha az) Homojen dağılım için reaktör içi karıştırma ve ısıtma Köpük oluşumu ve yüzen tabaka oluşumu Kompleks, çok aşamalı sürekli beslemeli operasyon (tek fermentör) Yüksek (homojenizasyon, karıştırma, ısıtma, pompalama vs.) Bakım masrafları Düşük (Hareketli aksam daha azdır) Yüksek (hareket eden aksam fazladır)

9 SANTEZ PROJESİ Prof. Dr. Durmuş KAYA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği Müşteri Kurum Mustafa DOĞRU Zarif Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.

10 Proje Tanıtımı Evsel kaynaklı atıkların uygun bir şekilde bertarafının yanında, ek gelir getirici ürünlerin üretildiği sistemlerin geliştirilmesi, Çöplerin organik kısımlarının ayrıştırılarak, ayrıştırılan organik çöplerden biyogaz üretilmesi, Atıkların kuru fermantasyon tekniğinin geliştirilerek işlenebilmesi ve üretilen biyogazdan elektrik üretilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

11 Projenin Hedefleri Çöpün organik kısımlarını kullanarak biyogaz elde etmek, Deponi alanına giden çöp miktarını %40 azaltmak, Organik kısmın kullanılmasıyla bu organik kısmı %40 azaltmak, Sürekli beslemeli, piston akışlı (plug flow) reaktörlü biyogaz sistemini tasarlayıp uygulamak, Çöp depolama ve bertaraf etme sistemlerinde yeni bir teknolojik ürün geliştirerek yeni pazarlar yaratmak ve pazarda aktif rol oynamak, CO 2 salınımını azaltarak ülkemizi karbon ticaretinde güçlü hale getirmek, Günde m 3 biyogaz üretmek, m 3 /gün miktarında CH 4 (metan) gazının havaya salınımını engellemek.

12 Genel İş Akış Şeması Fermantör boyutları 7m x 8m x 30m Fermantör hacmi m 3 Fermantör içerisine 6 m de bir toplamda 5 adet karıştırıcı konulacaktır.

13 TÜBİTAK TEYDEB Destekli Ray Profil Haddehanesi Tav Fırınında Yakıt Optimizasyonu Yapmak, Atık Isıdan Maksimum Yararlanmak Amacıyla Yeni Bir Reküperatör ile Ekonomizer Tasarımı ve Sisteme Entegrasyonunun Yapılması Ray Profil HH Tav Fırını verimliliğinin artırılması önerileri, bir Ar-Ge uygulama projesine dönüştürülmüş ve TÜBİTAK a sunulmuştur. Proje, yapılan yoğun değerlendirmeler neticesinde TÜBİTAK tarafından, hibe desteği almak üzere kabul edilmiştir

14 ÖRNEK ÇALIŞMA 2: TAV FIRINLARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ 1. Fazla Havanın Azaltılması Potansiyel Tasarruf Alanları ve Sonuçlar Tav fırınında yapılan ölçümlerde fırının optimum hava fazlalık katsayısının üzerinde çalıştığı tespit edilmiştir. Bu durumda, önemli miktarda hava ısıtılarak atmosfere verilmektedir. Fırının optimum hava fazlalık katsayısı ile çalıştırılması durumunda önemli miktarda enerji tasarrufu sağlamak mümkün olacaktır. Hava fazlalık katsayısının optimum değerine çekilmesi durumunda yapılacak enerji tasarrufu miktarı yanda verilmiştir. Fazla Havanın Azaltılması ile Yapılacak Tasarruf Miktarı Fazla hava debisi (Nm 3 /h) Fazla hava oranı (%) 51,95 Hedef fazla hava oranı (%) 38,00 Cp (kcal/nm 3 K) 0,342 Havadaki azalma (Nm 3 /h) Hava giriş sıcaklığı ( C) 20 Baca gazı sıcaklığı ( C) 335 Enerji tasarrufu (Kcal/h) Fırın yıllık çalışma süresi (h) Yıllık enerji tasarrufu (Kcal)

15 ÖRNEK ÇALIŞMA 2: TAV FIRINLARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ 2. Sızıntı Havanın Önlenmesi Reküperatörlü fırınlarda tespit edilen en önemli tasarruf potansiyellerinden birisi de reküperatördeki sızıntı hava kayıplarıdır. Reküperatördeki ısıya dayanıklı boruların zamanla zarar görmesinden dolayı yüksek basınçlı ortamdan düşük basınçlı ortama doğru hava sızıntısı olmaktadır. Sızıntı hava kaybının önlenmesi ile yapılacak enerji tasarrufu miktarı yanda verilmiştir. Sızıntı Havanın Önlenmesi ile Yapılacak Tasarruf Miktarı Sızıntı hava debisi (Nm /h) Baca gazı sıcaklığı ( C) 335 Ortam sıcaklığı ( C) 20 Cp (Kcal/Nm 3 K) 0,342 Enerji tasarrufu (Kcal/h) Fırın yıllık çalışma süresi (h) Yıllık enerji tasarrufu (Kcal)

16 ÖRNEK ÇALIŞMA 2: TAV FIRINLARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ 3. Ekonomizer Tesis Edilmesi Fırınlardaki tasarruf alanlarından birisi de bacadan atılan baca gazı sıcaklığının düşürülerek kullanılmasıdır. Bu amaçla kullanılan ekonomizer ile baca gazından alınan atık ısı, ofis ve atölyelerin ısıtılmasında ve banyolardaki sıcak su ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilir. Ekonomizer kullanılması durumunda yapılacak enerji tasarrufu miktarı yanda verilmiştir. Ekonomizer Tesis Edilmesi ile Yapılacak Tasarruf Miktarı Mevcut egzoz gazı debisi (Nm 3 /h) Fazla havadaki azalma (Nm 3 /h) Ekonomizerde kullanılacak yanma gazı (Nm 3 /h) Ekonomizer giriş sıcaklığı ( C) 335 Ekonomizer çıkış sıcaklığı ( C) 150 Cp (kcal/nm 3 K) 0,342 Enerji tasarrufu (kcal/h) Fırın yıllık çalışma süresi (h) Yıllık enerji tasarrufu (kcal)

17 TAV FIRINI TASARRUF ALANLARININ UYGULANMASI Gaz Analizörü Uygulaması Fırına giren fazla havanın azaltılması için fırına bir gaz analizörü montaj edilmiştir. Bu gaz analizörü ile yakıt içeriği online analiz edilmiş ve bu analize göre yanma hesabı yapılarak buradan hava-yakıt oranı hesabına gidilmiştir. Yapılan bu hesap gaz analizörünün yazılımına aktarılmıştır.

18 TAV FIRINI TASARRUF ALANLARININ UYGULANMASI Reküperatörün Değiştirilmesi Tav fırınında yapılan ölçümlerde reküperatörde sızıntı olduğu tespit edilmiş ve bu sızıntı havanın önlenmesi ile yapılacak tasarruf miktarı hesaplanmıştı. Hesaplanan bu tasarruf miktarı doğrultusunda tav fırını reküperatörü değiştirilmiştir. Reküperatör değişimi sonrası O 2 oranı reküperatör giriş ve çıkışında aynı kalmış ve sızıntı önlenmiştir. Böylece sızıntı hava ile kaybedilen enerjinin tamamı geri kazanılmıştır.

19 TAV FIRINI TASARRUF ALANLARININ UYGULANMASI Ekonomizer Tesis Edilmesi Tav fırınında atık baca gazı ısısından yararlanarak sıcak su elde edilmesi için bir ekonomizör tasarlanmış ve montajı yapılmıştır. Uygulama sonrası baca gazı sıcaklığı düşürülerek yaklaşık 90 C sıcaklığında çevrim suyu elde edilmiştir. Bu sıcak su ile tesiste kullanılan banyoların sıcak su ihtiyacı karşılanmış ve binalarda ısınma ihtiyacı giderilmiştir.

20 TAV FIRINI TASARRUF ALANLARININ UYGULANMASI Uygulama Öncesi ve Sonrası Durumların Karşılaştırılması Önceki Durum Hesaplanan Gerçekleşen Fazla Hava Oranı %51,95 %38 %13,9 Sızıntı Hava Miktarı Nm 3 /h 0 0 Fırın Verimi %61,83 %66,81 %69,43

21 PROJE YATIRIM MALİYETİ VE GERİ ÖDEME SÜRESİ Tasarrufun Adı Yapılacak Olan Yatırım Yatırımın Maliyeti (USD) Yatırımın Maliyeti (TL) Tasarruf Miktarı (USD) Tasarruf Miktarı (TL) Yatırımın Geri Ödeme Süresi (Ay) Fazla havanın azaltılması+ Tufal kaybının azaltılması Hava-Yakıt oranı online ölçüm sistemi , , ,6 Sızıntı hava kaybının önlenmesi Ekonomizer tesis edilmesi Reküperatör , , ,47 Gaz-Su ekonomizeri , ,7 Hava perdesi tesisi ısıl kazanç + Bakım onarım Hava perdesi tesisi + Elektrik maliyeti ,8 TOPLAM , , ,2 Yukarıda belirtilen yatırımın yaklaşık TL si TÜBİTAK TEYDEB den sağlanmış olup, KARDEMİR tarafından yapılan yatırım yaklaşık TL olup bu durumda KARDEMİR için geri ödeme süresi yaklaşık 3 aydır.

22 Demirçelikte Kok Söndürme

23 Kok Kuru Söndürme Sistemleri Genel Akım Şeması

24 Kok kuru södürme sistemi ile enerji tasarrufu ve çevresel faydalar -Yıllık ton su kullanılmayacaktır. Sudan yıllık mali kazanç: TL YF larda Metalurjik Kok kullanımının azaltılması: YIL: ton kok YF larda Metalurjik Kok Kullanım Kazancı: TL/YIL Elektrik Üretimi Net: 12 MW Elektrik Üretim Kazancı: TL/YIL Toplam Kazanç: TL/YIL Tesisin Geri Ödeme Süresi: 2,7 YIL

25 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

26 Projenin Tanımı Kardemir Ray profil haddehanesinde bulunan proses bacaları atık ısısından faydalanılarak ray profil-çelikhane elektrik pano odaları ve eğitim merkezinin soğutma ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Bu amaçla iki adet atık ısı kaynaklı sıcak su kullanan absorbsiyonlu chiller sistemi kurulacak. Sistemdeki soğuk su hatların yalıtılacak. Soğutma kulesi tesis edilecek. Soğutulması planlanan mahalle fancoil kurulumu yapılacaktır

27 Lokasyonlara Göre Yapılabilecek Tasarruf Miktarları Mevcut durumda ray profil elektrik pano odaları yıllık soğutma maliyeti; Elektrik birim fiyatı : 0,19 TL/kWh Yıllık çalışma saati : 5000 saat/yıl Tüketilen enerji : 300 kw Soğutma yükü : 600 kw 300 kw * 5000 saat/yıl * 0,19 TL/kWh TL Mevcut durumda çelikhane elektrik pano odaları yıllık soğutma maliyeti; Elektrik birim fiyatı : Yıllık çalışma saati : Tüketilen enerji : Soğutma yükü : 0,19 TL/kWh 5000 saat/yıl 270 kw 540 kw 270 kw * 5000 saat/yıl * 0,19 TL/kWh TL

28 Seminer merkezi yıllık soğutma maliyeti; Elektrik birim fiyatı : 0,19 TL/kWh Yıllık çalışma saati : 2000 saat/yıl Tüketilen enerji : 175 kw Soğutma yükü : 350 kw 175 kw * 2000 saat/yıl * 0,19 TL/kWh 66,500 TL Toplam tasarruf : TL *Yapılacak olan seminer merkezi soğutma cihazları alım maliyetlerinden tasarruf edilebilir

29 YATIRIM MALİYET TABLOSU Yatırım Türü Yatırım Maliyeti Absorbsiyonlu Chiller (2 Adet) TL Fancoil, elektrik malzemeleri ve elektrik işçiliği Soğutma kulesi Yalıtım-soğutma hatlarının kurlumu ve işçilik TOPLAM 1.127,

30 İşletme Giderleri Giderler Maliyet (TL) Pompa İşletmesi (10.6 kw * 5000 saat/yıl * 0,19 TL/kWh) Bakım Toplam Maliyet

31 Kurulacak Sistemin Basit Geri Ödeme Süresi Basit Geri Ödeme Süresi: İlk Yatırım Giderleri/ Yıllık Net Gelir Basit Geri Ödeme Süresi: 1.127,316/ ( ) 1.127,316 TL / = 1.95 yıl

32 Kompresör Soğutma Suyu Atık Isısı Kullanımı-Isı Pompası Prensibi Isı pompası, ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıma prensibine dayanan sistemdir. Gerekli şartlar sağlandığında yüksek miktarlarda enerji düşük maliyetlerle kullanıma sunulabilir Kompresör soğutma suyundan açığa çıkan ısıyı atmosfere atmak yerine, C de sıcak su elde edilebilir!

33 Toplam Kazanç Kompresör Soğutma Suyu Yatırım Maliyeti : TL Yıllık parasal tasarruf : TL/yıl Geri Ödeme Süresi : 6 ay Yatırım Türü Yatırım Maliyeti Isı pompası (Energy Recovery, 900 kw) TL TOPLAM TL Yıllık enerji kazancı (Kcal) Yıllık doğalgazeşdeğeri yakıt tasarrufu (Nm 3 ) Yıllık parasal tasarruf (TL/yıl) Yatırım maliyeti (TL) Geri ödeme süresi (ay)

34 Organik Rankine Çevrim Nedir Uygulaması Organik rankine çevrim, iş yapan akışkan olarak organik akışkanları kullanan kapalı bir rankine çevrimdir. Organik rankine çevrimde ısı kaynağı olarak; Baca gazı atık ısısı ( oc), Biyokütle, Jeotermal enerji, Güneş enerjisi kullanılmaktadır. Organik rankine çevrim verimi ısı kaynağı ve kondens suyun sıcaklığına (sıcak su ihtiyacının olup olmaması durumuna) bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genellikle 250 oc nin üzerindeki ısı kaynaklarında verim (ısı kaynağının elektrike dönüştürülme oranı) %19-25 arasındadır. Türbin verimleri %85 civarındadır. Ekonomik çalışma ömrü 20 yıldır

35 ORC hangi uygulamalarda kullanılır?

36 Endüstriyel proses atık ısılarından elektrik üretimi Endüstriyel proses bacalarından çıkan 180 C nin üzerindeki bacagazları, içten yanmalı motorların egzoz gazları vb düşük sıcaklıktaki ısı kaynaklarından elektrik üretimi için kullanılır. ORC nin yaygın kullanıldığı endüstriyel alanlar; Çimento endüstrisi, Cam endüstrisi, Demir-çelik endüstrisi, Rafineriler

37 İçten Yanmalı Motordan Isı Geri Kazanımı;

38 ORC sisteminde kullanılan ekipmanlar ORC ünitesinde Egzoz Gazından elde edilen 140 kw lık ısı kullanılacaktır. Motor soğutma suyundan elde edilen ısı ORC ünitesi yanı sıra mevsimsel hava şartlarına göre fermantörlerin ısıtılmasında kullanılacaktır. Fermantörleri ısıtmak için yaklaşık 70 kw ısıya ihtiyaç duyulacaktır

39 Buharlaştırıcılar; Buharlaştırıcı, ısı kaynağından aldığı enerji ile ORC de kullanılan akışkanı (R245fa, R134a vb.) sıvı fazından buhar fazına geçirir

40 Buhar Türbini; Buharlaştırıcıdan kızgın buhar olarak çıkan organik akışkan, türbin kanatçıklarına çarparak mekanik iş elde edilmektedir. Buhar türbinine entegre edilen jeneratör ile mekanik iş elektrik enerjisine dönüştürülmektedir

41 Kondenser; Buhar türbininden çıkan ıslak buharın yoğuşturulması (sıvı faza geçirilmesi) için kullanılmaktadır. Hava soğutmalı veya su soğutmalı olabilmektedir

42 Pompa; Pompa, kondeserden çıkan sıkıştırılmış sıvı halindeki organik akışkanın basıncının kondeser basıncından buharlaştırıcı basıncına yükseltilmesi için kullanılacaktır. Kullanılan organik akışkanın türüne göre değişmekle birlikte R245fa için Buharlaştırıcı basıncı 16 bar Kondenser basıncı 2 bar

43 Isı Yalıtımında Tasarruf Isı yalıtımı, sıcaklığı çevrelendiği ortam sıcaklığından farklı olan bir ortamın yüzeylerinden oluşacak ısı geçişini azaltmak amacıyla yapılan uygulamadır. -Son yıllarda yalıtım sektöründe önemli gelişmeler olmuştur. -Bu malzemeler tek başına kullanılacağı gibi birkaç farklı izolasyon malzemesi bir arada da kullanılabilir.

44 Bazı Malzemelerin Isı İletim Katsayıları Alüminyum Donatılı Beton Ahşap Su Yatay Delikli Tuğla Polietilen Camyünü Taşyünü Elastomerik Kauçuk Köpüğü Poliüretan Aerogel : 204 W/mK : 2,1 W/mK : 1,2 W/mK : 0,8 W/mK : 0,45 W/mK : 0,040 W/mK : 0,040 W/mK : 0,040 W/mK : 0,036 W/mK : 0,035 W/mK : 0,013 W/mK

45 Kombine kullanıma ilişkin örnek C arası sıcaklıklarda; 6 ve daha küçük çaplı hatlarda yalnız Pyrogel XT kullanımı, 6 ten daha büyük çaplı hatlarda ilk katlarda Pyrogel XT, üzeri taşyünü kullanımı halinde : Yatırım ortalama 2-4 yıllık bir sürede kendini geri ödemektedir C den daha düşük sıcaklıklarda; İlk kat olarak Cryogel-X201 kullanımı durumunda İzole Altı Korozyon problemi tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu durumda yapılacak olan yatırım da kendisini 2-4 yıl arasında geri ödemektedir.

46 ISI YALITIMINDA TASARRUF Büyük Bir Sanayi Kuruluşunda Yapılan Örnek Uygulama Ölçüm Yapılan Yer Tasarruf Tasarruf miktarı CO 2 Azalma Miktarı Tasarruf miktarı Yatırım maliyeti (mlz + işçilik) Toplam geri ödeme süresi kwth TL/yıl ton/yıl TL/ay TL ay Atık Isı Kazanı ve XX hatları 170, ,58 748, , ,36 5,35 Y sahası 94, ,22 413, , ,46 7, Hattı 106, ,16 468, , ,98 0,95 Plt AB Fırın Yüzeyi 261, , , , ,50 0,40 Plt A Hattı 266, , , , ,09 7,78 Plt C Kazan Yüzeyi 225, ,95 988, , ,48 16,19 DX Sahası Diğer 138, ,86 606, , ,79 2,16 Y Sahası Z Fırın Yüzeyi 76, ,99 333, , ,75 5,71 Y Sahası-K Ünitesi 511, , , , ,21 1,48 Y Sahası K Fırın Yüzeyi 92, ,99 403, , ,45 18,95 X Y Z Tankları 2.041, , , , ,32 5,23 Toplam 3.986, , , , ,70 Isıl Güç Kaybı : kwth Mali tasarruf : TL/yıl Yatırım maliyeti: TL

47 Arıza Erken Uyarı Sistemiyle tasarruf Kestirimci bakım; motor ve komponentlerindeki arızaları, sorun yaratacak hale gelmeden önce tespit ederek muhtemel arızaları önlemeye yönelik yapılan bir bakım yöntemidir. Kestirimci bakım için kullanılan yaklaşım; motor ve komponentlerinin güncel ve geçmişteki durumlarının izlenmesi ve grafik trendler vasıtasıyla mukayese edilerek gelecekteki durumların kestirilmesidir. Kestirimci bakımda kullanılan teknikler; yağ analizi, sıcaklık analizi, titreşim analizi ve model bazlı erken uyarıdır

48 Yerli Ürün-Artesis Erken Uyarı Analizörü Bu konuda bazı firmaların ürünleri mevcuttur. Yerli ürün olarak Artesis firmasının analizörleri mevcuttur. Firmanın ürünleri yurt dışı satıştada hatırı sayılır bir üstünlüğü mevcuttur. Ölçümlerde kullanılan enerji analizörü 3 fazlı elektrik motoru ile sürülen ekipmanları izleyen, mevcut ve gelişen elektriksel ve mekanik arızaları aylar öncesinden tespit edebilen bir arıza erken uyarı sistemidir. Cihazlar, izlemeye başladığı ekipmanı süren elektrik motorunun akım ve gerilim bilgisini ölçerek, akıllı model bazlı yaklaşımıyla anormallikleri fark etmektedir. 48

49 Örnek çalışma-endüstriyel bir kuruluşta yapılan çalışma

50 Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Sanayide Enerji Verimliliği -Ön Etüt -Detay Etüt -Uygulama Projeleri Biyogaz Üretim ve Enerji Dönüşüm Teknolojileri Fizibilite çalışmaları Laboratuar analizleri Projelendirme Anahtar tesis kurulumu Devreye alma çalışmaları

51 Sanayide Enerji Verimliliği-Referanslar SCHNEIDER ELEKTRIC DANIŞMANLIKLAR TÜPRAŞ ın 4 RAFİNERİSİ DETAYLI ETÜTLER TÜPRAŞ 20 ADET VAP PETKİM DETAYLI ETÜTLER PETKİM VAPLAR KORDSA, HAYAT KİMYA, İÇTAŞ DEMİRÇELİK..VAPLAR KARDEMİR DETAY ETÜTLER VE VAPLAR KARDEMİR RAY PROFİL HADDENESİ TAV FIRINI İYİLEŞTİRME PROJESİ HALK BANK ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOBİ CHECK UP PROJESİ

52 Biyogaz Referans Projeleri Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (BİYOGAZ), TUBİTAK KAMAG, (Proje yürütücüsü) Proje Ortağı: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Proje Bütçesi: ,00 TL

53 BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENTEGRE ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİNDE KULLANIMI (BİYOGAZ) PROJESİ

54 TUBİTAK Destekli BİYOGAZ Projesi

55 TUBİTAK Destekli BİYOGAZ Projesi 55

56 TUBİTAK Destekli BİYOGAZ Projesi

57 TUBİTAK Destekli BİYOGAZ Projesi

58 TUBİTAK Destekli BİYOGAZ Projesi

59 Biyogaz Referans Projeleri Hayvansal Atıkların Kofermentasyonu ile Biyogaz Üretimi ve Biyogazın Gaz Motoru-ORÇ Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı (TÜBİTAK-1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı) (Proje yürütücüsü) Proje Ortağı: Kocaeli Yenilenebilir Gübre Hayvancılık Üretim Teknolojileri Ve Sistemleri Pazarlama Enerji Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. Proje Bütçesi: ,00 TL Toplam Bütçe: TL Proje ile; 30 ton/gün büyükbaş hayvan atığı, 15 ton/gün peyniraltı suyu ve 5 ton tavuk gübresi işlenecek,

60 Hayvansal Atıkların Kofermentasyonu ile Biyogaz Üretimi ve Biyogazın Gaz Motoru-ORÇ Entegre Enerji Üretim Sisteminde Kullanımı

61 Proje Reçetesi Materyaller Atık Miktarı (ton/gün) B.Baş gübresi 30 Tavuk gübresi 5 Peynir altı suyu 15 TOPLAM 50

62 Tesis inşaatı devam ediyor... 62

63 Tesis inşaatı devam ediyor... 63

64 Proje Çıktıları; Kofermantasyona dayalı biyogaz tesisi 300 kw elektrik ve 300 kwth ısı ORC ile 10 kw ekstra elektrik 45 ton doğal gübre (katı+sıvı)

65 TEŞEKKÜRLER

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU ÖZETİ 106G112 ALT PROJELER 107G021 107G022 107G023 107G024 PROJE ADI : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Bileşik ısı güç sistemleri ekonomik verimliliği, teknik olarak uygulanma kolaylığı, kesintisiz ve kaliteli enerji temini ve çevreyle barışık olması

Bileşik ısı güç sistemleri ekonomik verimliliği, teknik olarak uygulanma kolaylığı, kesintisiz ve kaliteli enerji temini ve çevreyle barışık olması 1. GİRİŞ Dünya petrol rezervinin 2050, doğal gazının 2070 ve kömürünün de 2150 yılında tükenmiş olması beklenmektedir(inallı vd. 2002). Bu durum, alternatif enerji kaynaklarının üzerindeki araştırmaların

Detaylı

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU

TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU. ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU TÜBİTAK TTGV BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ TARTIŞMALARI ENERJİ TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI I. ALT GRUBU ENERJİNİN ETKİN KULLANIMI ve ENERJİ TASARRUFU ÇALIŞMA TASLAĞI Kasım-1997 1 GİRİŞ Daha rahat bir yaşam sürdürebilmek,

Detaylı

Enerji Verimli Sanayi

Enerji Verimli Sanayi Enerji Verimli Sanayi Türkiye, doğusundan batısına Cumhuriyet tarihinin en güzel günlerini yaşıyor. Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken Türk ekonomisi her gün büyüyor. Ülkemizde dünyanın sayılı projelerinin

Detaylı

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME PROJESİ VOLKAN DEMİRCİ Projeyi Yöneten Doç.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

sponsored by SAĞLIKTA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

sponsored by SAĞLIKTA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU sponsored by SAĞLIKTA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Telif Hakkı Sahibi: Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği, 2012. Tüm Hakları Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneğiʼne aittir.

Detaylı

ÖZET. Doktora Tezi KIRSAL KESİMDE KURULABİLECEK DOĞALGAZ YAKITLI OTOPRODÜKTÖR KOJENERASYON SANTRALLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Osman Tolga YENİCE

ÖZET. Doktora Tezi KIRSAL KESİMDE KURULABİLECEK DOĞALGAZ YAKITLI OTOPRODÜKTÖR KOJENERASYON SANTRALLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Osman Tolga YENİCE ÖZET Doktora Tezi KIRSAL KESİMDE KURULABİLECEK DOĞALGAZ YAKITLI OTOPRODÜKTÖR KOJENERASYON SANTRALLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Osman Tolga YENİCE Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

Temmuz - Ağustos 2014 Say : 2 100. Enerji Verimlili i HABER BİLGİ İNCELEME

Temmuz - Ağustos 2014 Say : 2 100. Enerji Verimlili i HABER BİLGİ İNCELEME 1 Temmuz - Ağustos 214 Say : 2 1 9 7 2 Enerji Verimlili i HABER BİLGİ İNCELEME 9 7 2 1 1 9 9 7 7 2 2 1 1 9 9 7 7 2 2 1 1 9 9 7 7 2 2 www.escon.com.tr 1 1 9 9 7 7 2 2 Sunuş 1 Enerjiye olan talep, gerek

Detaylı

olarak, müşteri memnuniyeti, müşteri istekleri, müşteri bütçesi, kısacası müşteri odaklı çalışmayı kendisine ilke edinmiştir.

olarak, müşteri memnuniyeti, müşteri istekleri, müşteri bütçesi, kısacası müşteri odaklı çalışmayı kendisine ilke edinmiştir. danışmanlık Mükemmel müşteri memnuniyeti ilkesi ile Isıtma ve Enerji alanında kaliteli ürünler kullanarak, hizmetlerin minimum maliyet ve maksimum fayda ile sunulması ve fayda sunumu neticesinde müşteri

Detaylı

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI MAYIS 2015 1 Kojenerasyon Nedir? Bugün enerji, insanların hayatındaki en önemli olgulardan birisi haline gelmiştir. Kojenerasyon fikri, tamamen enerji verimliliği

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU Daha Yaşanılır Bir Dünya İçin, ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal

Detaylı

GÜNEŞİ TAKİP EDEN PARABOLİK OLUK TİPİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ İLE BUHAR ÜRETİMİ VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ UYGULAMASI

GÜNEŞİ TAKİP EDEN PARABOLİK OLUK TİPİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ İLE BUHAR ÜRETİMİ VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ UYGULAMASI 1 GÜNEŞİ TAKİP EDEN PARABOLİK OLUK TİPİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ İLE BUHAR ÜRETİMİ VE ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ UYGULAMASI Levent ÇOLAK Ali DURMAZ ÖZET Yaz aylarında Akdeniz ülkelerindeki oteller, hastaneler

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Ders Notları wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Y. ÇINAR, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KATI OKSİT YAKIT PİLİ KOJENERASYON SİSTEMLERİNİN KONUTLARDA UYGULANMASI YUSUF ÇINAR NİĞDE

Detaylı

94. Sayının ekidir. TTMD Dergisi Yayın No: 59 2009 Ocak-Şubat Sayısı

94. Sayının ekidir. TTMD Dergisi Yayın No: 59 2009 Ocak-Şubat Sayısı 94. Sayının ekidir. TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: Bahri Türkmen Dergi Yayın Yönetmeni / Editor in Chief: Dr. Murat Çakan Dergi Yayın Yönetmen Yrd. / Associate Editor: Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr.

Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK. Dr. Katı Atıklardan ve Biyokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları TASLAK Dr. Mustafa Tolay TOLAY Energy Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No: 15/34

Detaylı

Elektrik Mühendisi Cüneyt Turan

Elektrik Mühendisi Cüneyt Turan Elektrik Mühendisi Cüneyt Turan enerji su Enerji için su, su için enerji kavramları, enerji ve su gündeminde artık daha fazla ve birlikte yer almaya başlamıştır. 5. Dünya Su Forumu nda açıklanan Unesco

Detaylı

Enerji Verimliliği. Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER. Kasım 2013

Enerji Verimliliği. Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER. Kasım 2013 Enerji Verimliliği Tülin Keskin Yeşil Güç Enerji Ve Danışmanlık KOBI-ENVER Kasım 2013 29 May 2014 ENERJİ SEKTÖRÜNE BAKIŞ Enerji; Son 40 yılda dünya siyaset politikasını yönlendiren bir meta ve son 20 yılda

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 727. KOBİ ler İçin Eko - Verimlilik Kılavuzu

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 727. KOBİ ler İçin Eko - Verimlilik Kılavuzu T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 727 KOBİ ler İçin Eko - Verimlilik Kılavuzu Ankara, 2014 Bu eserin yayın hakkı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik

Detaylı

Enerji Teknolojileri ve Ürünleri

Enerji Teknolojileri ve Ürünleri A Member of Target Group of Companies Karbon Salınımı ve Sera Gazı Salınım Oranlarının Düşürülmesi, Enerji Verimliliği, Atık Isıdan Enerji Kazanımı, Düşük Yakıt Tüketimi ve Enerji Üretim Maliyetlerinin

Detaylı

Enerji Verimliliği Derneği

Enerji Verimliliği Derneği www.enver.org.tr Enerji Verimliliği Derneği Dünyada verimlilik merkezli çalışmalar yaygınlaşmakta, tüm ülkeler ve büyük kuruluşlar yüksek bütçeler kullanarak bu alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Detaylı

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI

KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI KONYA DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI MALZEME ÜRETİLEBİLİRLİK ARAŞTIRMASI 2. GÜNEŞ ENERJİSİ Bu fizibilite çalışması, KSO/MEVKA/DFD2011/Hizmet 1 projesi çerçevesinde Yeryüzü Enerji Sistemleri Ltd. Şti.

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası Finansman İmkanları İzmir - 13 Şubat 2013

Türkiye Kalkınma Bankası Finansman İmkanları İzmir - 13 Şubat 2013 Türkiye Kalkınma Bankası Finansman İmkanları İzmir - 13 Şubat 2013 Bankamız Hakkında Bankamızın Misyonu; Ülkemizin kalkınması ve sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi doğrultusunda; Enerji, sanayi,

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ [Full Papers:0129] ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ Gülden Gökçen Akkurt 1, Cihan Turhan 2, Cem Doğan Şahin 2, Ebru Kuzgunkaya

Detaylı