Kompresyon Çorapları ve Basınç Tedavisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kompresyon Çorapları ve Basınç Tedavisi"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (84-94) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (84-94) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: (Derleme) (Review) Nida OĞLAKCIOĞLU, Arzu MARMARALI Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Bornova, Đzmir/TÜRKĐYE Özet Teknik tekstiller, estetik ve dekoratif özelliklerinden ziyade öncelikle fonksiyonel özellikleri ve teknik performansları için üretilen tekstil malzemeleri ve ürünleri olarak tanımlanabilir. Özellikle son yıllarda kaydettiği büyüme oranıyla, önemli bir bölümünü oluşturduğu tekstil endüstrisinin en dinamik ve en ümit verici alanı olarak görülmektedir. Günümüzde teknik tekstiller sektörünün geleneksel tekstil ve hazır giyim sektörleri içerisindeki payı %25-30 lara ulaşmıştır. Gün geçtikçe farklı kullanım amaçlarına uygun yeni ürünler, yeni süreçler, yeni malzemeler üretilip pazara sunulmaktadır. Teknik tekstiller son kullanım alanlarına göre 12 ana gruba ayrılmıştır. Bunlar; tarım teknik tekstilleri, bina ve inşaat teknik tekstilleri, giyim teknik tekstilleri, jeotekstiller, ev teknik tekstilleri, endüstriyel tekstiller, tıbbi ve hijyen tekstiller, taşımacılık tekstilleri, ambalaj tekstilleri, koruyucu tekstiller, spor tekstilleri, ekolojik ve çevre teknik tekstilleridir. Tıbbi teknik tekstiller, bu grup içerisinde güçlü bir büyüme gösteren ve geniş ürün yelpazesine sahip alanlardan biridir. Bu gruptaki ürünlere genel olarak cerrahi elbise ve örtüler, bandajlar, kompresyon çorapları, tıbbi maskeler, ıslak mendiller, hijyenik bağlar, su geçirmez yatak kılıfları, ameliyat iplikleri veya yapay böbrek, yapay karaciğer, yapay kalp, suni damar örnek olarak verilebilir. Bu çalışma, başta varis olmak üzere, kronik venöz yetmezliği ve tromboflebit toplardamar (ven) hastalıklarında, ameliyat ve doğum sonrasında ödem oluşmasını engellemek için ve spor yaparken destek vermek için kullanılan kompresyon (varis) çorapları ve basınç tedavisi ile ilgili genel bilgileri içermektedir. Anahtar kelimeler: Kompresyon çorapları, tıbbi tekstiller, basınç profili, basınç tedavisi, varis. Compression Stockings and Pressure Therapy Abstract Technical textiles are reported to be the fastest growing, most dynamic and strategic area of the textile industrial sector. The market share for this sector reached over 25% of all textile and apparel textiles. Day by day various products, processes and materials are produced and sold for different end uses. Technical textiles can be classified into 12 main groups depending upon its end usage as agrotech, buildtech, clothtech, geotech, hometech, indutech, medtech, mobiltech, packtech, protech, sportech and oekotech. Medical Textiles, the subject of this article, is a major growth area within the technical textiles industry and have a wide product range. They may be used in many different internal and external applications such as adhesive tapes, bandages, compression stockings, castings, diapers, dressings, gauzes, protective clothing's, sutures, surgical covers, surgical clothing's, swabs, supports, sanitary products, hospital gowns or as artificial kidney, liver, heart & mechanical lung, ligaments, vascular grafts, heart valves, blood vessels, artificial skins etc. This study provides general information about pressure therapy and compression stockings, that commonly used to prevent varicose veins, chronic venous insufficiency, thrombophlebitis, oedema and for support during sports activities. Keywords: Compression stocking, medical textiles, pressure profile, pressure therapy, varicose veins. Bu makaleye atıf yapmak için Oğlakcıoğlu N., Marmaralı A., Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 3(3) How to cite this article Oğlakcıoğlu N., Marmaralı A., Compression Stockings and Pressure Therapy Electronic Journal of Textile Technologies, 2009, 3(3) 84-94

2 Oğlakcıoğlu N., Marmaralı A. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) TIBBĐ TEKNĐK TEKSTĐLLER Teknik tekstiller yeni ürünlerin keşfi, yeni ihtiyaçları karşılaması ve geleneksel ürün ve malzemelerin yerine ikame edilmesi nedeniyle, büyük potansiyel arz etmektedir. Teknik tekstiller son kullanım alanlarına göre; tarım teknik tekstilleri, bina ve inşaat teknik tekstilleri, giyim teknik tekstilleri, jeotekstiller, ev teknik tekstilleri, endüstriyel tekstiller, tıbbi ve hijyen tekstiller, taşımacılık tekstilleri, ambalaj tekstilleri, koruyucu tekstiller, spor tekstilleri, ekolojik ve çevre teknik tekstilleri olmak üzere 12 ana gruba ayrılmıştır (Şekil 1) [1]. Koruyucu Tekstiller; Tarım Tekstilleri; 8% 1% Ambalaj Tekstilleri; Spor Tekstilleri; 6% Đnşaat Tekstilleri; 10% 15% Giyim Tekstilleri; 7% Çevre Tekstilleri; 1% Taşımacılık Tekstilleri; 15% Tıbbi Tekstiiler; 9% Endüstriyel Tekstiller; 13% Jeo Tekstiller; 2% Ev Tekstilleri; 13% Şekil verileriyle dünyada teknik tekstillerin kullanım alanlarına göre tüketim oranları (David Rigby Associates). Tıbbi teknik tekstiller, bu grup içerisinde güçlü bir büyüme gösteren ve geniş ürün yelpazesine sahip alanlardan biridir. Tıbbi tekstil malzemeleri, dış ve iç uygulamalarda kullanılanlar olmak üzere iki temel grupta incelenmektedir [1]: 1. Dış Uygulamalar: Đnsan vücudunun dışında uygulanmakta olan bu materyaller, deri ile temas halinde veya temas halinde olmadan çalışabilirler. Vücut Đçine Yerleştirilemeyen (Implante Edilemeyen) Ürünler: Yara sargıları (emici- absorbent ped), bandajlar, plasterler (basit elastik ya da elastik olmayan bandajlar, hafif destek bandajları, baskı bandajları, ortopedik bandajlar, kompresyon çorapları), gazlı bezler, sargı bezleri, tamponlar, fiber-optik elemanlar. Ekstra Bedensel Ürünler (Ekstrakorporal): Yapay böbrek, yapay karaciğer ve mekanik akciğer gibi mekanik organlar. Bakım/Hijyen Ürünleri: Tıbbi giysiler (önlükler, başlıklar, maskeler, çoraplar, eldivenler, üniformalar, koruyucu elbiseler), cerrahi kaplamalar (örtüler, kumaşlar, perdeler), yatak örtüleri (battaniyeler, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler, minderler, yorganlar), idrar tutucu pedler (bebek bezleri/yatak pedleri), bezler, bayan hijyenik pedleri, kumaşlar/temizlik bezleri ve cerrahi çoraplar. 2. Đç Uygulamalar: Vücut Đçine Yerleştirilen (Implant Edilen) Ürünler: Ameliyat iplikleri (biyolojik olarak çözülebilen ve çözünemeyen), yumuşak doku implantları (yapay tendon, ligament, kıkırdak, kas, deri ve göz kontak 85

3 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) lensi/yapay kornea), ortopedik implantlar (yapay eklemler/kemikler), kardiyovasküler implantlar (damar greftleri, kalp kapakçıkları ve tamiri için kumaşlar, damar ekleme) 2. KOMPRESYON ÇORAPLARININ KULLANIM ALANLARI Kompresyon çorapları tıbbi teknik tekstillerin dış uygulama grubunda yer alan ve başta varis olmak üzere kronik venöz yetmezliği, venöz ülser, derin ven trombozu ve tromboflebit gibi toplardamar (ven) hastalıklarında, ameliyat ve doğum sonrasında ödem oluşmasını engellemek için veya spor yaparken destek amacıyla kullanılan önemli bir ürün grubudur. Uzmanlar tarafından dünyada kompresyon çorabı kullanıcı oranının %20 yi geçtiği ve özellikle yaşlı nüfus sayısına bağlı olarak bu değerin yükseldiği belirtilmektedir. Genel olarak 2 tip toplardamar hastalığı vardır: kapak yetersizliği ve damar içi pıhtılaşması. Kapak yetersizliği sonucu varisler, kronik toplardamar yetmezliği ve venöz ülserleri; damar içi pıhtılaşma sonucunda da derin ven trombozu veya tromboflebit oluşmaktadır. Ayrıca kapak yetmezliği ve damar içi pıhtılaşma hastalıkları birbirini de doğurabilmektedir. Bu hastalıkların tanımları, belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri kısaca şöyledir [2]: 2.1 Varis Toplardamarlar dokulardaki kanı tekrar kalbe taşıyan damarlardır. Toplardamarlar içinde, kanın geriye kaçmasını engelleyerek sadece kalbe doğru akım oluşmasını sağlayan tek yönlü çalışan kapakçıklar bulunmaktadır. Toplardamarlarda oluşan tıkanıklıklar ve aşırı basınç bu kapakçıkların düzgün kapanmasını engelleyerek geriye doğru kaçaklara sebep olur. Bunun sonucunda toplardamarlar kalıcı olarak genişleyip, kıvrımlı bir hal alarak varisleri oluşturur (Şekil 2). Öğretmen, doktor, berber, işçi gibi uzun süre ayakta çalışan meslek gruplarında yoğunlukla görülen varis hastalığının, özellikle 40 yaş üzerinde her iki kişiden birinde görüldüğü tahmin edilmektedir [3]. Toplumsal bir hastalık olan varis, ülkemizde her 3 kişiden birinde görülmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla 2 4 kat daha fazla rastlanmakta ve yetişkin nüfusun %15 20 sini etkilemektedir. Varisler çoğu kez bacak derisinin altında mavimsi renkte değişik çaplarda kıvrımlı kabarıklıklar şeklinde görülür. Genellikle bacaklarda görülen bu hastalık kişilerde ağrı, ağırlık ve gerginlik, bacakta şişlik ve ödem, yorgunluk, gece krampları, kaşıntı ve yanma hissine yol açmaktadır. Hatta bazı hastalarda bir süre sonra kronik venöz yetmezlik gelişebilir. Şekil 2. Normal ve varisli damarların çalışma sistemi [2]. Bacaklarda 2 damar sistemi mevcuttur: Derin venler (kalbe giden kanın %90 ının bulunduğu sistem), 86

4 Oğlakcıoğlu N., Marmaralı A. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) yüzeysel venler (kalan %10 luk taşımayı sağlayan sistem). Varisler kanı ayaklara doğru taşıyan arterlere asla etki etmezken, kanı yukarı taşıyan damarlarda görülmektedir. Çoğunlukla da yüzeydeki damar sistemine etki etmektedir [4]. Anatomik olarak 3 tip varis vardır: Đri yeşilimtırak ana varisler (Büyük varisler), cilt altında ağ biçiminde yapılar oluşturan morumsu retiküler varisler (Yan dal varisleri)ve kırmızı ipliksi varisler (Kılcal damar varisleri). a) b) c) Şekil 3. Varis tiplerinin görüntüleri [4]. a) Büyük varisler, b) Yan dal varisleri, c) Kılcal damar varisleri Varis tedavisi medikal ve cerrahi tedavi olarak iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Đleri derecede varisi olmayan, cerrahi tedavinin uygulanamadığı veya hastanın cerrahi tedaviyi kabul etmediği durumlarda hastaya medikal tedavi önerilmektedir. Kompresyon (varis) çorapları medikal tedavinin en önemli bölümünü oluşturmaktadır [5]. Kompresyon çorapları genişlemiş yüzeysel toplardamarları baskılayarak, damarlardaki basıncı azaltmakta ve kanın sağlam toplardamarlara yönlendirilmesini sağlamaktadır. Bacaklardaki kasların pompa fonksiyonuna yardımcı olarak, kanın geriye dönüşünü arttırmakta ve doku içinde aşırı sıvı toplanmasına (ödeme) engel olmaktadır. Böylece ayaktaki şişlik ile yakınmalar azalıp kaybolmaktadır. 2.2 Kronik Venöz Yetmezliği Kronik toplardamar yetmezliği, özellikle bacaklardaki toplardamarların normal yapısının bozularak kan akımının aksaması sonucu ortaya çıkan hastalık durumudur. Venöz yetmezlikte temelde olan olay toplardamarlar içinde kan basıncının artmasıdır. Toplardamar kapak hastalığı, kronik venöz yetmezliğinin en önde gelen nedenleri arasındadır. Diğer bir neden ise toplardamarlar içinde pıhtı oluşup (derin ven trombozu) damarların tıkanması ya da kapakçıklarının bozulmasıdır. Bacak damarlarındaki venler, kanı yerçekimine karşı kalbe taşımak zorundadır. Bacak kasları derin venleri sıkıştırarak kanın kalbe dönmesine yardımcı olur. Venlerdeki tek yönde çalışan kapaklar kanın doğru yönde gitmesini sağlar. Bacak kasları gevşediğinde, venlerdeki kapakçıklar kapanır ve kanın geri kaçması engellenir. Kanın kalbe geri gitmesini sağlayan tüm bu işlemler venöz pompa olarak adlandırılır. Yürürken ve bacak kasları kasıldığında venöz pompa iyi çalışır. Fakat özellikle uzun zaman oturma veya ayakta durma halinde, bacak venlerindeki kan birikir ve bu bölgede kan basıncı artar. Derin venler ve perforan venler artan basınca genellikle kısa süre için karşı koyabilir. Bununla birlikte uzun süre oturulduğunda ya da ayakta durulduğunda esnek olan damar duvarları genişleyebilir. Bu durum zamanla, yatkın kişilerde damar duvarlarının zayıflamasına, ven kapakçıklarının zarar görmesine ve dolayısıyla kronik venöz yetmezliğe neden olur. Kronik venöz yetmezlik varislerle birlikte olabilir. Hastalığın kaynağına göre tedavi şekli değişmekle beraber; her tip tedavi yönteminde kompresyon çoraplarından yararlanılmaktadır. Kompresyon ürünleri bacaklara dışarıdan basınç uygulayarak, toplardamarların desteklenmesini sağlar. 87

5 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Venöz Ülser Kronik venöz yetmezliğine bağlı oluşan bacak ülserleri, kronik tekrarlayıcı bir problemdir. Hastalığın tedavisinde amaç; venöz basıncını azaltmak, ödemli şişliği azaltmak, yara çapını küçültmek, ülseri iyileştirmek ve ülserin tekrarlamasını önlemektir. Venöz ülser terimini ilk kez Richard Wiseman ( ) ortaya atmıştır. Hastalığın tedavisinde ilk kompresyon uygulamasını yapan Wiseman, hem bacağa basınç sağlayan hem de venöz ödemini engelleyen köpek derisinden bir destek çorabı geliştirilmiştir (Şekil 4). Şekil 4. Richard Wiseman tarafından geliştirilen destek çorabı [6]. Bozulmuş venöz fonksiyonun ve artmış venöz basıncın düzeltilmesi basit olarak bacağın kalp seviyesi üzerine kaldırılması ile sağlanabilir. Ancak bu yöntem hastayı yatağa bağlayacağından dolayı bandaj, kompresyon çorapları ya da mekanik cihazlarca eksternal kompresyon daha çok kullanılmaktadır. Venöz ülserin önlenmesi ve iyileşmesinde gerekli olan, venöz kan akımını düzeltmeye yetecek baldır ve ayak bileğindeki optimal basınç miktarının genel olarak mmhg arasında olması gerekmektedir. Ancak tedavide hastalığın derecesine göre farklı kompresyon değerlerine ihtiyaç duyulabilir. Örneğin; variköz venler ve orta derece venlerin tedavisinde 20-30mmHg, ileri derecede variköz venler ve ödem için 30-40mmHg, ileri ödemli varisler için 40-50mmHg ve ulkus varikozum tedavisi veya profilaksisi için ileri derecede venöz yetersizliklerin tedavisinde 50-60mmHg basınç değerleri uygulanmaktadır. Ülser tedavilerinde, yaraların iyileşmesi aşamasından sonra kompresyon çorabı uygulamasına geçilir ve hastalığın tekrarlaması engellenmeye çalışılır. Yapılan çalışmalarda, çorap kullanan hastalarda rekürens hızı 5 yılda %29 iken, çorap kullanamayan hastalarda 3 yılda %100 olduğu ortaya konmuştur [7]. 2.4 Derin Ven Trombozu (DVT) Derin ven trombozu, derin veya perforan venlerde trombus denen bir kan pıhtısının kan akımını bloke etmesi ile oluşur. Pıhtı çoğu kez dışarıdan görünmeyen derindeki toplardamarlardadır. Dışarıdan görülebilen toplardamarlardaki pıhtı, yüzeyel ven trombozu veya flebit olarak adlandırılmaktadır. DVT genellikle bacaktaki derin toplardamarlardaki kapakların iç yüzünde başlar ve kısa bir süre içinde toplardamarın tamamının tıkanmasına ve bacaktan gelen toplardamar kan akımının durmasına neden olur. DVT tedavisinin ana amacı akciğer embolisi ve tekrar DVT gelişiminin engellenmesidir. Tedavinin diğer amaçları ise hastanın bacağındaki şikâyetin azaltılmasıdır. Đlaç tedavisi dışında DVT tedavisinin en önemli basamağını varis çorabı giymek oluşturur. Đlk günlerde sürekli, sonraları ise gündüzleri varis çorabı giyilmesi önerilir. 88

6 Oğlakcıoğlu N., Marmaralı A. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Tromboflebit Tromboflebit, toplardamar duvarının iltihaplanması ve damarda pıhtı oluşmasıyla damarın tıkanmasıdır. Tromboflebit venin (kirli kan damarı) etrafındaki dokulardan kaynaklanan bir enfeksiyon sonucunda veya vücudun herhangi bir yerindeki enfeksiyon odağından bakterilerin kan yoluyla diğer damarlara taşınmasıyla meydana gelir. Genellikle bacaklarda meydana gelir. Hastalık çoğu kez varisli bir toplardamarda ya da herhangi bir toplardamarda ağrı, şişlik, sertlik, genişleme, ağrılı ve sert bir kızarıklık şeklindedir. Gebelik, uzun süre yatakta yatmak, ameliyat sonrası ya da doğum sonrası yatak istirahatı, kanserler gibi çeşitli etkenler tromboflebit olayının oluşumunda ya etken ya da yardımcı olarak rol almaktadır. Tromboflebit vakalarının tedavisinde ana ilke, hastanın istirahat etmesi ve pıhtı oluşumunu engelleyen ilaçların verilmesidir. Bunun yanı sıra hastaların kompresyon çorabı ile yürümesi oldukça yararlıdır. Uygun bir tedavi ile 8 15 günde sonuç alınabilir. Ancak büyük toplardamarlarda pıhtı gelişmiş ise, bu pıhtının cerrahi olarak çıkartılması yoluna gidilebilir. 3. KOPMRESYON ÇORAPLARININ ÜRETĐMĐ Bölüm 2 de anlatıldığı üzere kompresyon çorapları bacağa dıştan basınç uygulayarak toplardamarları baskılamaktadır. Böylece toplardamarlardaki basınç azaltılmakta ve kasların pompa fonksiyonuna yardımcı olarak kanın sağlam toplardamarlara yönlendirilmesi ve dolayısıyla da kanın kalbe dönmesi sağlanmaktadır. Bu temel görevi nedeniyle kompresyon çorapları basınç ile karakterize edilmektedir. Kompresyon çoraplarının diz üstü, diz altı veya külotlu tipleri bulunmakla beraber, basınç uygulamasının tam olarak gerçekleştirilebilmesi için en çok külotlu çoraplar tercih edilmektedir. Bu çoraplar, düz örme makinelerinde dikişli veya yuvarlak örme makinelerinde dikişsiz olarak üretilmektedir. Özellikle kişi vücut ölçülerine uygun şekilde üretim yapmak isteniyorsa düz makineler tercih edilmelidir. Bu makinelerin sahip olduğu şekillendirme özelliği, istenen şekil ve bedende çorap üretimini mümkün kılmaktadır. Ancak piyasada mevcut olan kompresyon çoraplarının büyük bir bölümü yuvarlak örme makineleri ile üretilmektedir. Yuvarlak örme makinelerinde üretilen bir kompresyon çorabının üretim aşamalarını genel olarak şu şekilde özetlemek mümkündür [8]: 1. Lastik: Yapısında elastik iplik yer alan bu bölümün görevi, ayağı sararak çorabın aşağı kaymasını engellemektir. 2. Gövde: Çorabın topuk ile lastik kısmı arasında kalan bölümüdür. Bacağa basınç uygulaması gövdede sağlandığından, kompresyon çorapları için en önemli bölümdür. 3. Topuk: Tabanla gövde arasında kalan ve çorabın topuğu saran bölümüdür. Çorap konforunda topuk şekli önemlidir ve optimum uygunluğu kare şeklinde topuklar sağlamaktadır. Bu bölgelerde uzun ömür sağlamak için mukavemetli liflerin kullanımının yanında, çoğu zaman çift kat topuk tercih edilmektedir. 4. Ayak-Taban: Çorabın ayağı saran bölümüdür. Ayaküstü ve taban bölümü farklı yapılarda örülebilir. Taban takviyeli örülürse çorabın dayanımı artar. 5. Burun: Çorabın parmakları saran bölümüdür ve isteğe bağlı olarak şekli değişir. Genelde topuk yapısında örülür ve makineden çıktığında çorabın burnu açıktır. Bu açık kalan kısım, tek tek ilmekler dikilerek kapatılır. Bu çoraplarda burun dikişi parmakların üzerinde bir çizgi formunda olur. Bazı spor çoraplarda ise çorabın uç kısmı düz bir şekilde bitirilir ve dikilir. Bu durumda burun dikişi parmak uçlarında yer alır. 6. Eğer çorap külotlu ise, ağ bölgesi ayrıca örülür ve bedene uygun şekilde kesim işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra örülen çorap çifti ile ağ parçası dikilerek birleştirilir. 7. Dikim işlemleri tamamlandıktan sonra ütü ve ardından paketleme yapılır. 89

7 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Kompresyon çorapları genellikle düz örgü yapısı ile örülmekte ve basınç uygulaması için zemin örgü yapısına elastan (gipe) iplik yatırımı yapılmaktadır (Şekil 5). Farklı basınç sınıflarını oluşturmak için farklı numaralarda gipe ipliği seçilmektedir. Kullanılan gipe ipliği numarası kalınlaştıkça, uygulanan basınç değeri artmaktadır. Şekil 5. Kompresyon çoraplarında kullanılan örgü konstrüksiyonu. Ancak basınç tedavisi için sadece tek bir noktaya basınç uygulanması yeterli değildir. Kanın kalbe doğru yukarı yönlü taşınmasını sağlanmak için bacak boyunca bilekten kasık bölgesine doğru dereceli olarak azalan bir basınç profili uygulanması (Şekil 6) gerekmektedir. Đstenen bu basınç profilini oluşturmak için ise sadece gipe ipliği özellikleri yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda örgü işlemi sırasında çorapların gövde bölümündeki zemin örgü yapısının sıklık değerleri aşağıdan yukarı doğru bölgesel olarak azaltılmakta, böylece uygulanacak basınç kademeli olarak düşürülmektedir. Çorap üretimi sırasında gerçekleştirilen bu sıklık değişimi elektronik makine ayarları ile yapılmaktadır. Kompresyon tedavisinde elastik destek olarak bandaj kullanılabilse de, genellikle kompresyon çorapları tercih edilmektedir. Bunun nedeni bandaj ne kadar dikkatle sarılırsa sarılsın, baskıyı bacağın tümünde dengeli olarak dağıtamaması ve sargıların hareketle kısa zamanda kayıp şekil değiştirerek basınç dengesini ve dolayısıyla dolaşımı bozmasıdır. 4. BASINÇ TEDAVĐSĐ Kompresyon çoraplarıyla basınç uygulaması, çorapların esneklik özelliği ile sağlanmaktadır. Çoraplar sahip olduğu esneklik özelliği sayesinde giyilen bacağa göre genişleyip şekil alırken, çorap üzerinde bir gerilme meydana gelmektedir. Bu gerilme, bacağa dıştan bir kuvvet uygulayarak o bölgede belli bir basınç oluşturmaktadır. Esneklik özelliği, çorabın örüldüğü makine tipi, makine inceliği, kullanılan iplik özellikleri ve örgü parametreleri ile belirlenmektedir. Özellikle kullanılan elastik iplik özellikleri esneklik için en önemli parametredir. Kompresyon ürünleri ile basınç tedavisinin anahtarı bacağa uygulanacak tam ve doğru basınçtır. Daha önce de belirtildiği gibi tedavide doğru basınç uygulaması, ayak bileğinden yukarıya doğru azalan dengeli bir basınç profili ile mümkündür (Şekil 6). Ancak bu sayede çorap bir pompa görevi görmekte ve kirli kanı bacaklardan kalbe doğru yukarı tek yönlü taşımaya yardımcı olmaktadır. 90

8 Oğlakcıoğlu N., Marmaralı A. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Şekil 6. Bacak boyunca basınç ölçme noktaları ve oranları (TS ENV 12718). B: Ayak bilek çevresinin en az olduğu nokta B1: Aşil tendonunun baldır kaslarına dönüştüğü nokta C: Baldır çevresinin en geniş olduğu nokta D: Tibial tuberostasisin hemen alt noktası E: Patella merkezinden dizin arkasına olan mesafe F: K ve E noktalarının arası G: Hasta ayakta iken K noktasının 5cm altı K: Kasığın orta noktası Başarılı bir basınç tedavisi için, vakanın durumuna göre uygulanması gereken basınç değeri (kompresyon sınıfı) belirlenip, kompresyon çorabı kullanıcının bacak ölçülerine göre seçilmelidir. Varis çorapları hakkında oluşturulmuş ENV 12718: European Prestandard Medical Compression Hosiery CEN TC 205 standardı ile tedavilerde uygulanan genel basınç değerleri ile basınç sınıfları oluşturulmuştur (Tablo 1). Tablo 1. Kompresyon sınıfları (TS ENV 12718) Kompresyon sınıfları Ayak bileğindeki kompresyon değerleri Sınıf A - Hafif mmhg hpa Sınıf I Gevşek mmhg hpa Sınıf II Orta mmhg hpa Sınıf III Sıkı mmhg hpa Sınıf IV Çok sıkı 49 mmhg ve üzeri 65 hpa ve üzeri Standartta dereceli olarak sağlanması gereken basınç profilini tespit etmek üzere bacak boyunca ölçüm yapılması gereken bölgeleri de belirtilmiştir (bilekten kasık bölgesine kadar 7 nokta) (Şekil 7, Tablo 2 ve 3). Ayrıca genel vücut ölçüleri esas alınarak çeşitli bedenleri örneklemek amacıyla, farklı 91

9 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) bacak boyları ve bu boylardaki ölçüm yükseklikleri ile farklı bacak bedenleri için ölçüm noktalarının çevre uzunlukları verilmiştir. Şekil 7. Đnsan bacağındaki ölçme noktaları, uzunlukları ve çevre ölçüleri (TS ENV 12718). Tablo 2. Çevre anma ölçüleri (TS ENV 12718) Çevre kodu 1) Bacağın uzunluğu ca A da ölçülen çevre cb B de ölçülen çevre cb1 B1 de ölçülen çevre cc C de ölçülen çevre cd D de ölçülen çevre ce E de ölçülen çevre cf F de ölçülen çevre cg G de ölçülen çevre ch H de ölçülen çevre ct T de ölçülen çevre cx X de ölçülen çevre cy Y noktasında çevre, ayak en fazla dorsal fleksiyonda iken ölçülür. 1) c=çevre 92

10 Oğlakcıoğlu N., Marmaralı A. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) Tablo 3. Uzunluk anma değerleri (TS ENV 12718) Uzunluk kodu 2) Bacağın uzunluğu IB a dan B ye ölçülen uzunluk IB1 a dan B1 e ölçülen uzunluk IC a dan C ye ölçülen uzunluk ID a dan D ye ölçülen uzunluk IE a dan E ye ölçülen uzunluk IF a dan F ye ölçülen uzunluk IG a dan G ye ölçülen uzunluk IH a dan H ye ölçülen uzunluk IK a dan K ye ölçülen uzunluk IT a dan T ye ölçülen uzunluk IX Topuğun en çıkıntılı yerinden X noktasına ölçülen uzunluk IA Topuğun en çıkıntılı yerinden A noktasına ölçülen uzunluk (Ayak parmakları hariç ayak uzunluğu) IZ Topuğun en çıkıntılı yeri ve parmakların en çıkıntılı yerinden çizilen dikey hatlar arası yatay mesafe (Ayak uzunluğu) IGT 1) G den T ye ölçülen uzunluk IK1T 1) K1 den T ye ölçülen uzunluk IK2T 1) K2den T ye ölçülen uzunluk 1) Sadece külotlu çoraplar için vücut boyunca ölçülür. 2) I = uzunluk Türk Standartları Enstitüsü varis çorapları ile ilgili standardı tarihinde Tıbbî Kompresyon Çorabı (Varis çorabı) ismiyle kabul etmiş (TS ENV 12718) ve yürürlüğe koymuştur [9]. Standartta, yukarıda anlatılan kompresyon çorap özellikleri yanı sıra çorapların basınç ölçümünde yararlanılabilecek ölçüm yöntemleri de yer almaktadır. Basınç tedavisinde, kompresyon ürününü kullanacak kişinin bacak şekli ve boyutu oluşacak basınç profilini değiştirecektir. Bu nedenle tedaviyi tam olarak sağlayabilmek için, ürünlerin kişinin bedenine uygun olarak seçilmesi hassas bir noktadır. Basınç sınıfı seçimi, beden ölçüleri ile birlikte düşünülerek yapılmalıdır. Aksi takdirde yanlış beden kullanımı, fiili basınç değerlerinin olması gerekenden farklı olmasına yol açar. En mükemmel basınç tedavisi kişiye özel veriler doğrultusunda seçilen çorap grubunu test etmek ve çorabın fiili basınç profilini tespit etmek ile sağlanabilir. Bunun için kullanım öncesinde kullanıcı bacak şekline göre ayarlanmış bir düzenek ile çorabın basınç ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Ancak yapılan araştırmalar farklı beden ve boylarda basınç ölçümü yapabilen az sayıda ölçüm cihazının bulunduğunu ve bunlara ulaşımın da zor ve pahalı olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla üreticiler bu ölçümleri yaptırmaktan kaçınmakta ve bu da kompresyon çoraplarının üretiminde basınç kontrolleri için önemli bir eksiklik yaratmaktadır. Bu eksikliği giderebilmek üzere gerçekleştirilmiş bir proje kapsamında kompresyon çoraplarının basınç ölçümünü gerçekleştiren yeni bir cihaz geliştirilmiştir. Türkiye de kendi alanında bir ilk olan bu cihazın, kullanım öncesi kişiye özel fiili basınç değerlerinin hassas olarak ölçülmesi ve pratik kullanımı ile büyük oranda bu eksikliği tamamlayacağı düşünülmektedir. 93

11 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (3) KAYNAKLAR 1. Emek, A., 2004, Teknik Tekstiller Dünya Pazarı Türkiye nin Üretim ve Đhraç Đmkanları, Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Đhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara. 2. Köksoy, C., (Erişim tarihi: 2009) 3. Alhan, C., Varis ve Tedavisi, (Erişim tarihi: 2009) 4. Yusuf, E., (Erişim Tarihi: 2009) 5. Memorial Sağlık Grubu, (Erişim Tarihi: 2008) 6. Kalgı, E., (Erişim Tarihi: 2009) 7. Gül, Ü., Kronik Venöz Ülserlerin Tedavisi, (Erişim tarihi: 2009) 8. Marmaralı, A., 2008, Yuvarlak Örme Makineleri, Atkı Örmeciliği Ders Notu, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Đzmir. 9. TS ENV 12718: Tıbbi Kompresyon Çorabı 94

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Güven Platformu, Pıhtı Atmasına Bağlı Ölümlere DUR Diyor!

Güven Platformu, Pıhtı Atmasına Bağlı Ölümlere DUR Diyor! Her gün, bir uçak dolusu insan; pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybediyor. Güven Platformu, Pıhtı Atmasına Bağlı Ölümlere DUR Diyor! Sanofi-aventis in koşulsuz desteğiyle Türkiye de ilk kez 16 uzmanlık

Detaylı

Seyahat Çorapları Lenfödem Kolluklar. Medikal Varis Çorapl. Yaşamdaki desteğiniz... rapları Anti Emboli Çorapları

Seyahat Çorapları Lenfödem Kolluklar. Medikal Varis Çorapl. Yaşamdaki desteğiniz... rapları Anti Emboli Çorapları Yaşamdaki desteğiniz... ı Medikal Varis Çorapları Anti Emboli Çorapları rapları Anti Emboli Çorapları Medikal Varis Çorapl Seyahat Çorapları Lenfödem Kolluklar olluklar Medikal Varis Çorapları Anti Emboli

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

TEKNİK TEKSTİLLER. Doç.Dr.Ömer Berk Berkalp http://www.tekstil.itu.edu.tr/~berkalpo/ 25.12.2008 "Teknik Tekstiller - Doç.Dr.Omer B.

TEKNİK TEKSTİLLER. Doç.Dr.Ömer Berk Berkalp http://www.tekstil.itu.edu.tr/~berkalpo/ 25.12.2008 Teknik Tekstiller - Doç.Dr.Omer B. TEKNİK TEKSTİLLER Doç.Dr.Ömer Berk Berkalp http://www.tekstil.itu.edu.tr/~berkalpo/ 25.12.2008 "Teknik Tekstiller - Doç.Dr.Omer B. Berkalp 1 TANIM Estetik veya dekoratif özelliklerinden ziyade teknik ve

Detaylı

Kan dolaşımı. Kan dolaşımı kolay anlatmak gerekirse üç bölüme ayrılır: Kalp, Aterler ve toplar damarlar.

Kan dolaşımı. Kan dolaşımı kolay anlatmak gerekirse üç bölüme ayrılır: Kalp, Aterler ve toplar damarlar. Kan dolaşımı Kan dolaşımı kolay anlatmak gerekirse üç bölüme ayrılır: Kalp, Aterler ve toplar damarlar. Kalpten oksijen ve besinli kan, iki arter ağı üzerinden tüm beden hücrelerine pompalanır. Damar sisteminin

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR ADIM ADIM YGS LYS 174. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR Dolaşım Sisteminde görev alan damarlar şunlardır; 1) Atardamarlar (arterler) 2) Kılcal damarlar (kapiller) 3) Toplardamarlar (venler) 1) Atardamar

Detaylı

Train Aktif Destekleri Daha hızlı hareket için. Motion is life. www.bauerfeind.com. Motion is life. www.bauerfeind.com

Train Aktif Destekleri Daha hızlı hareket için. Motion is life. www.bauerfeind.com. Motion is life. www.bauerfeind.com DESTEKLER VE ORTEZLER KOMPRESYON ÇORAPLARI TABANLIK VE AYAKKABILAR ÖLÇÜM TEKNOLOJİ S İ DESTEKLER VE ORTEZLER Rev. 0-03/10_19000060009012 Bauerfeind AG Triebeser Strasse 16 07937 Zeulenroda-Triebes Germany

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

mediven mediven Mastektomi sonrası oluşan ödem tedavisinde seçilebilecek en doğru ürün. CCL 1 (15 21 mmhg) CCL 2 (23 32 mmhg) Endikasyonlar Koldaki birincil ve ikincil lenf ödemlerin bilekten ba layarak

Detaylı

SIGVARIS VARİS ÇORAPLARI İLE TOPLARDAMAR PROBLEMLERİNİN TEDAVİSİNDE KESİN ÇÖZÜM

SIGVARIS VARİS ÇORAPLARI İLE TOPLARDAMAR PROBLEMLERİNİN TEDAVİSİNDE KESİN ÇÖZÜM VARİS ÇORAPLARI İLE TOPLARDAMAR PROBLEMLERİNİN TEDAVİSİNDE KESİN ÇÖZÜM improving quality of life 500 DOĞAL KAUÇUK KALİTESİ DOĞAL BASINÇ TERAPİSİ 500 Serileri kendisini milyonlarca kez kanıtlamış yüksek

Detaylı

Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Environmental Analysis Of Disposable Diapers Consumption

Tek Kullanımlık Bebek Bezi Tüketiminin Çevresel İncelenmesi. Environmental Analysis Of Disposable Diapers Consumption Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (1-5) Electronic Journal of TextileTechnologies Vol: 7, No: 1, 2013 (1-5) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI

BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOKS VE DOLGU UYGULAMALARI BOTOX UYGULAMASI - Zamanın etkisi ile belirginleşen mimik çizgilerini hafifletmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan kolay ve güvenilir bir yöntemdir. - Botoks enjeksiyonu

Detaylı

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? VÜCUT BAKIMI 1. İnsan vücudunun ölçülerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Anatomi B) Fizyoloji C) Antropometri D) Antropoloji 2. Kemik, diş, kas, organlar, sıvılar ve adipoz dokunun

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ

MENİSKÜS ZEDELENMELERİ MENİSKÜS ZEDELENMELERİ Diz eklemi uyluk (femur) ve kaval (tibia) kemikleri arasında kusursuz bir uyum içinde çalışır. Bu uyumun sağlanmasında, diz içerisinde yer alan menisküs denilen yarım ay şeklindeki

Detaylı

SPOR YARALANMALARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ PROF.DR. MİTAT KOZ

SPOR YARALANMALARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ PROF.DR. MİTAT KOZ SPOR YARALANMALARINDA TEDAVİ YÖNTEMLERİ PROF.DR. MİTAT KOZ Doku İyileşmesi Doku İyileşmesi İnflamatuvar dönem Tamir ve yenilenme fazı Yeniden şekillenme (remodeling) fazı İnflamatuvar Dönem Inflamasyon

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL YARA VE YARA ÇEŞİTLERİ Travma; ani olarak dıştan mekanik bir etki sonucu meydana gelen, sağlığı tehdit eden, fiziksel ve ruhsal hasarlara yol açan bir olaydır.

Detaylı

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ

ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR? Hazırlayan : FATMA OKUMUŞ ÖDEM NEDİR TANIM Ödem sık karşılaşılan ve vücutta sıvı birikimi olarak tanımlanan ve bazen de bazı ciddi hastalıkların belirtisi olan klinik bir durumdur. Ödem genellikle

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

Hammertoe Düzeltme Sistemi

Hammertoe Düzeltme Sistemi Hammertoe Düzeltme Sistemi MUTLU AYAKLAR YİNE BURADA! BU YENİ, KABLOSUZ PROSEDÜR HAKKINDA SEVİNİLECEK BİR ŞEY nextradesis/nex*tra*de*sis/ (-de sis) interfalanjiyel eklemin cerrahi fiksasyonudur, ve hassaslık,

Detaylı

Güvenlik: Öğrenciler uygulama sırasında kesici, delici, kimyasal zarar verici aletleri kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyarılır.

Güvenlik: Öğrenciler uygulama sırasında kesici, delici, kimyasal zarar verici aletleri kullanırken dikkat etmeleri konusunda uyarılır. DERS PLANI C DERSİN ÖĞRETMENİ : BURÇE KURTULMUŞ DERS ADI: Tekstil Teknolojisi KONU: Temel Örme Kumaşlar SINIF: 10. sınıf ÖĞRENCİ TANIMLAMASI : Sınıf 13 kişilik 7 erkek 6 kız öğrenci var. Öğrencilerin ortak

Detaylı

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi www.teknolojikarastirmalar.com Electronic Journal of Textile Technologies 08 (1) 11-17 TECHNOLOGICAL RESEARCHES Makale Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi Gülcan

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

VÜCUDUMUZDA SISTEMLER. Destek ve Hareket

VÜCUDUMUZDA SISTEMLER. Destek ve Hareket VÜCUDUMUZDA SISTEMLER Destek ve Hareket DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Vücudun hareket etmesini sağlamak Vücutta bulunan organlara destek sağlamak Destek ve Hareket Sistemi İskelet Sistemi Kaslar Kemikler Eklemler

Detaylı

Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar

Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar Kalbin Kendi Damarları ve Kan kaynakları; Koroner Damarlar Kalp kası beyinden sonra en fazla kana gereksinim duyan organdır. Kalp kendini besleyen kanı aortadan ayrılan arterlerden alır. Bu arterlere koroner

Detaylı

İnşaat mühendisliği ve çevre düzenlemesinde kullanılan jeotekstiller. parçaları. Hijyen ve Tıp. araçları. Paketleme

İnşaat mühendisliği ve çevre düzenlemesinde kullanılan jeotekstiller. parçaları. Hijyen ve Tıp. araçları. Paketleme TEKNİK TEKSTİLLER ÜRÜNÜN TANIMI Teknik tekstillerin tanımı konusunda en fazla kabul gören tanımlama The Textile Institute tarafından yapılan tanımlamadır. The Textile Institute tarafından yayınlanan Textile

Detaylı

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler Prof. Dr. Reyhan Çeliker Antropoloji nedir? Antropoloji İnsanı, biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, kültürel yapısını, sosyal davranışlarını inceleyen bilim

Detaylı

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım

Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık-Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım Kırık Nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlılık ile birlikte kendiliğinden kırık oluşma riski

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

ATARDAMAR HASTALIKLARI

ATARDAMAR HASTALIKLARI Yazar Ad 67 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaşır. Akciğerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafına gelir ve buradan kalbin kasılması ile atardamar sistemine geçer. Kapiller adı

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ

KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ TM KANAMA DURDURUCU TIBBİ CİHAZ KULLANMA TALİMATI Türkiye Yetkili Satış ve Dağıtıcısı Eko-Zon Halk Sağlığı ve Çevre Danışmanlığı www.eko-zon.com.tr TM AÇIKLAMA: itclamp TM cerrahi müdahale yapılıncaya

Detaylı

www.scalaturkiye.com.tr

www.scalaturkiye.com.tr www.scalaturkiye.com.tr Giriş Bayan iç çamaşırları, gecelikleri ve korse alanında dünyanın en ünlü üreticilerinden olan Scala, yıllar süren araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden sonra, devrim niteliği

Detaylı

Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Pankreas Kisti Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, pankreasımda iltihabi kist

Detaylı

Walkmaxx le attığınız her adımla, hafif bir şekilde öne ve arkaya doğru salındığınızı hissedeceksiniz.

Walkmaxx le attığınız her adımla, hafif bir şekilde öne ve arkaya doğru salındığınızı hissedeceksiniz. Kasları çalıştırmak ve sırt bölgesindeki ağrıları engellemek için Walkmaxx Yürüyüş ve Fitness Ayakkabıları Günümüzün büyük kısmında ayakkabı kullanırız. Peki, kullandığımız ayakkabıların kaslarımızı güçlendirmesi,

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

Ayakkabı ve hazır giyimde kullanılan teknik parçalar İnşaat mühendisliği ve çevre düzenlemesinde kullanılan jeotekstiller.

Ayakkabı ve hazır giyimde kullanılan teknik parçalar İnşaat mühendisliği ve çevre düzenlemesinde kullanılan jeotekstiller. TEKNİK TEKSTİLLER ÜRÜNÜN TANIMI Teknik tekstillerin tanımı konusunda en fazla kabul gören tanımlama The Textile Institute tarafından yapılan tanımlamadır. The Textile Institute tarafından yayınlanan Textile

Detaylı

1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM 1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM Yandaki resimde hastalandığında hastaneye giden Efe nin vücudunun röntgen filmi verilmiştir. Röntgen filminde görülen açık renkli kısımlar Efe nin vücudunda bulunan

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 23-29 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR (Kısa Makale) Çağlar SĐVRĐ Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, pankreasımda tümör olduğu

Detaylı

İçerik. Otomotiv/Taşıt Tekstilleri ve Spacer Örme Kumaşlar

İçerik. Otomotiv/Taşıt Tekstilleri ve Spacer Örme Kumaşlar İçerik Otomotiv/Taşıt Tekstilleri ve Spacer Örme Kumaşlar Otomotiv/Taşıt Tekstillerine Genel Bakış Spacer Kumaşların Yapısı ve Teknik Özellikleri Spacer Kumaşların Üretim Özellikleri, Uygulama Alanları

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Mart 2014 BÖLÜM V KANAMALARDA İLK YARDIM KANAMA NEDİR? Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına

Detaylı

Varisler. Varis insanların büyük çoğunluğunda bir sorun teşkil etmez. Görünüşleri hoş olmasa da, size uzun vadeli sağlık sorunları çıkarmazlar.

Varisler. Varis insanların büyük çoğunluğunda bir sorun teşkil etmez. Görünüşleri hoş olmasa da, size uzun vadeli sağlık sorunları çıkarmazlar. Varisler Giriş Varisler genelde mavi veya koyu mor renkli, şişmiş ve genişlemiş damarlardır. Görünüşleri yumrulu, dışarı fırlamış veya kıvrımlı da olabilir. Varisler damarların içindeki küçük kapakçıklar

Detaylı

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir?

Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Kalp Durması: Temel YaĢam Desteği Nedir? ilaçsız 112 112 Hayat Kurtarma Zinciri Nedir? Temel Yaşam Desteği Solunum ve Kalp Durması Nedir? Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz

Detaylı

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Boşaltım Sistemi

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Boşaltım Sistemi VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER Boşaltım Sistemi İNSANLARDA BOŞALTIMIN AMACI NEDİR? VÜCUDUMUZDAN HANGİ ATIK MADDELER UZAKLAŞTIRILIR? İDRAR SU TUZ KARBONDİOKSİT BESİN ATIKLARI ÜRE ATIK MADDELERİ VÜCUDUMUZDAN HANGİ

Detaylı

Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi

Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi Decubitus Prophylaxis Üstün Tedavi TEMPUR-MED Ürününün Sağladıkları Optimum basınç azaltımı Yüksek konfor Yüksek hijyen Kullanım kolaylığı Geniş uygulama alanı Minimum

Detaylı

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR

AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR AMBULASYONA YARDIMCI CİHAZLAR DOÇ. DR. MEHMET KARAKOÇ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR AD. Diyarbakır 30.10.2013 1 YARDIMCI CİHAZLAR Mobilitenin sağlanması rehabilitasyonun en önemli hedeflerinden

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ

ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ ÖN ÇAPRAZ BAĞ ZEDELENMELERİ Diz eklemi çepeçevre bağlarla desteklenen ve cildin altında kaslarla çevrili olmadığı için de travmaya son derece açık olan bir eklemdir. Diz ekleminde kayma, menteşe ve dönme

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

FİZYOTERAPİNİN PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMDA YERİ Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

FİZYOTERAPİNİN PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMDA YERİ Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı FİZYOTERAPİNİN PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMDA YERİ Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 PREOPERATİF BAKIM ve Hazırlık 2 Genel olarak, planlanmış ameliyat için hazırlık üç aşamada uygulanır: Hastanın

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Ocak 2014 SOLUNUM ve KALP DURMASI NEDİR? BÖLÜM III TEMEL YAŞAM DESTEĞİ Solunum durması: Solunum hareketleri durunca, vücuda yaşamak için

Detaylı

UÇAK YOLCULUĞUNUN 4 ÖNEMLİ RİSKİ, Hareket et, bol su iç, sakız çiğne

UÇAK YOLCULUĞUNUN 4 ÖNEMLİ RİSKİ, Hareket et, bol su iç, sakız çiğne UÇAK YOLCULUĞUNUN 4 ÖNEMLİ RİSKİ, Hareket et, bol su iç, sakız çiğne İş, tatil ya da farklı nedenlerle yapılacak seyahatler için mesafeleri kısaltan en hızlı yol uçak yolculukları. Ülkemizde de özellikle

Detaylı

Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Hepatik Arter Anevrizması Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, karaciğer ana

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI BELOGENT merhem Cilt üzerine uygulanır. Etkin madde: Her 1 gram merhemde dipropiyonat formunda 0,5 mg a eşdeğer betametazon ve sülfat formunda 1,0 mg a eşdeğer gentamisin bulunmaktadır.

Detaylı

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK

FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK FİZİKSEL UYGUNLUK VE ESNEKLİK ESNEKLİK Bir hareketi eklemlerin müsaade ettiği en geniş açıda yapabilme yeteneğidir Esnekliği Etkileyen Faktörler Eklem Yapısı Merkezi sinir sistemi Kas lifi ve derinin gerilme

Detaylı

3- Destek ve Hareket Sisteminin (Kasların) Çalışması :

3- Destek ve Hareket Sisteminin (Kasların) Çalışması : KAS SİSTEMİ İskelet sistemindeki kemiklerin üzerini örten, iç organların yapısına katılarak vücudun ve iç organların hareket etmesini sağlayan kasların oluşturduğu sisteme kas sistemi denir. a) Kasların

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VENDİOS 600 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her VENDİOS tablet 600 mg diosmin içermektedir. Yardımcı maddeler: Her VENDİOS tablet povidon, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir kapsül, 180 mg kırmızı üzüm yaprağı kuru ekstresi (4-6:1) içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir kapsül, 180 mg kırmızı üzüm yaprağı kuru ekstresi (4-6:1) içerir. KULLANMA TALİMATI ANTISTAX 180 mg Sert Jelatin Kapsül Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir kapsül, 180 mg kırmızı üzüm yaprağı kuru ekstresi (4-6:1) içerir. Yardımcı maddeler: Susuz kolloidal silisyum

Detaylı

Hemoroid (Basur) Nedir?

Hemoroid (Basur) Nedir? Sindirim sisteminin giriş kapısını ağız ve dişler, çıkış kapısını ise anal kanal ve anüs oluşturur. İstemli olarak sağlanan dışkı ve gaz çıkışının kontrolü; hemoroitlerin de bir parçası olduğu bu anal

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER Bulantı-Kusma Gebe kadınların 1/2 sinde bulantı, 1/3 ünde kusma genelde ilk üç ay içinde görülür. Gebeliğin sonuna doğru, bebeğin mideyi yukarı

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Me Too, bedeni mükemmel şekilde tamamlar ve çalışma hayatındaki gereksinimlere akıllı yanıtlar verir. Her detayı teknoloji, deneyim ve özenle tasarlanan Me Too, yorgunluğu

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Safra Yolu Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından safra yollarımda tümör

Detaylı

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95

BÖLÜM 3. Bandaj Ürünleri. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 3 SAYFA 95 BÖLÜM 3 Bandaj Ürünleri MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 3 SAYFA 95 VET-FLEX Bandaj Yüksek kalitede esnek yapışkan bandaj. Güçlü, konforlu ve rahat kullanım sağlar. Kutu ambalaj:10 Adet Boyut

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

V-6 Külotlu Varis Çorab

V-6 Külotlu Varis Çorab V-6 Külotlu Varis Çorab çorapta %77 polyamid %23 Elastan bulunmakta ve 140 den 18-22 mm Hg bas nç Ten rengidir. Külotlu, çoraplar dünya standartlar na göre 5 boy olarak üretilmektedir. V-7 Dizüstü Varis

Detaylı

YÜKSEK İRTİFA VE AKCİĞERLER

YÜKSEK İRTİFA VE AKCİĞERLER YÜKSEK İRTİFA VE AKCİĞERLER Yükseklik Seviyesi (m.) İrtifa Tanımı 8000 + Ölüm Bölgesi (Death Zone) 7500-5500 Ekstrem Yüksek İrtifa (Extreme High Altitude) 5000-3500 Çok Yüksek İrtifa (Very High Altitude)

Detaylı

mediven Ven sağlığının markası!

mediven Ven sağlığının markası! mediven mediven Ven sağlığının markası! medi compression Sağlık, spor ve yaşam stilinizdeki kalite göstergesi! Tasarım, araştırma/geliştirme ve üretim alanındaki 60 yıllık Alman deneyimi ile size sunulan

Detaylı

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D.

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Biyomekatronik Sistemler Kemik Uzatma Sistemleri Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Erhan AKDOĞAN, Ph.D. Biyomekatronik Sistemler Mekatronik Mühendisliği Sunum İçeriği: Kemik Kanseri Risk Faktörleri Belirtileri Teşhis

Detaylı

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers Tekstil ve Mühendis The Journal Of Textiles and Engineers YIL 15 SAYI 70-71 YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN

Detaylı

Sigaranın Vücudumuza Zararları

Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın vücudumuza olan zararları ve sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzdaki değişimler burada anlatılmaktadır. Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek bel ile ilgili hastalıkların

Detaylı

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM Demografik anlamda yaşlılığın sınırı 65 yaş olarak benimsenmektedir. 65-74 arası erken yaşlılık, 75-84 yaş arası yaşlılık, 85 yaş ve üzerindekiler ileri yaşlılık dönemidir. Yaşlanma

Detaylı

X-Wave. Akustik Dalga Terapisi

X-Wave. Akustik Dalga Terapisi X-Wave Akustik Dalga Terapisi sales@btlnet.com www.btlnet.com All rights reserved. Although every care has been taken to provide accurate and up-to-date information, no responsibility can be accepted for

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Fatma ÇEKEN Temmuz 2004 III

ÖNSÖZ. Prof. Dr. Fatma ÇEKEN Temmuz 2004 III ÖNSÖZ Ülkemizin lokomotif sektörü olarak tanımlanan tekstil sektörü, yoğun rekabet ortamında gelişimini sürdürmeye çalışmaktadır. Bu bakımdan, üretimde kalite ve verimlilik oldukça ön planda tutulmaktadır.

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

KAN BASINCI (TANSĐYON) Prof. Dr. Erdal ZORBA

KAN BASINCI (TANSĐYON) Prof. Dr. Erdal ZORBA KAN BASINCI (TANSĐYON) VE SAĞLIK Prof. Dr. Erdal ZORBA KAN BASINCI (TANSĐYON) VE SAĞLIK Kalbimiz günde 24 saat hiç durmamaksızın kan pompalama görevini yerine getirir. Kan basıncı, kalbin kanı vücudun

Detaylı

TÜRKİYE DE TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜ

TÜRKİYE DE TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜ TÜRKİYE DE TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜ Prof. Dr. Arzu MARMARALI Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 1. Teknik Tekstiller Teknik tekstiller, performansları ve fonksiyonel özellikleri

Detaylı

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN ĐŞ YAŞAMINA ETKĐSĐ iş yerinde çevre faktörleri klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler MAK4091 Ergonomi 1 Ses; SES elastik bir ortam olan havada, mekanik titreşimlerden

Detaylı

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM Yanık nedir? Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasıdır. Yanık, genellikle sıcak su veya buhar teması sonucu meydana geldiği gibi, sıcak

Detaylı

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1

Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. Akademik Bilişim 2013 1 Öğr. Gör. Hakan YÜKSEL hakanyuksel@sdu.edu.tr SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilişim 2013 1 İçerik Hareket Temelli İşlemler Temassız hareket algılayıcısı: Kinect Kinect Uygulamaları Kinect in getirdikleri

Detaylı

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri

Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri Spor yaralanmaları ve tedavi yöntemleri İster amatör olarak spor yapın, isterseniz profesyonel sporcu olun, başınıza en sık gelen olaylardan biridir sakatlanmak. Yazan: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Dr. M. Volkan Öztürkatalay

Dr. M. Volkan Öztürkatalay Dr. M. VARİMED Varimed Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti. 1999 da tıbbi malzeme ticareti yapmak amacı ile kurulmuştur. Faaliyete başlamasından bu yana kendi markası ile medikal eldiven ithalatı ve satışı yapmaktadır.

Detaylı

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır.

Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraftan

Detaylı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. Hipertansiyon Nedir? Çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak

Detaylı