COMPONENTA. Componenta Dökümcülük A.Ş. Faali yet Raporu 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COMPONENTA. Componenta Dökümcülük A.Ş. Faali yet Raporu 2008"

Transkript

1 COMPONENTA Componenta Dökümcülük A.Ş. Faali yet Raporu

2 İçindekiler İçindekiler...2 Yönetim Kurulu Raporu...4 Componenta Dökümcülük A.Ş Yılı Kar Dağıtım Tablosu...8 Genel Müdür Hakan Göral ın mesajı...9 Componenta Türkiye nin Müşteri segmentindeki yeri...11 Componenta Dökümcülük A.Ş. yönetim Kurulu ve Şirket yönetimi...13 Kurumsal Yöneti m Poli ti kası...14 Yönetim Kurulu Denetçi Raporu...20 Bağımsız Deneti m Şirketi Raporu...21 Bağımsız Deneti m Şirketi Raporu İçindekiler...22 Componenta Dökümcülük Ti caret ve Sanayi A.Ş 1 Ocak - 31 Aralık 2008 Hesap Dönemi ne Ai t Konsoli de Fi nansal Tablolar...22 İletişim Bilgileri

3 Componenta Dökümcülük Ti caret Ve Sanayi Anoni m Şi rketi ni n 31 Mart 2009 Günü Toplanacak 37.Olağan Ortaklar Genel Kurul Gündemi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ( Pricewaterhouse Coopers Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) Rapor Özetinin okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu nun 2008 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri. 4. Yönetim Kurulu nun 2008 yılı kazancının dağıtılması konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2009 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarının genel kurulun bilgisine sunulması. 6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması yılı faaliyetlerini incelemek için toplanacak Genel Kurul a kadar vazife görmek üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Denetçilerin seçimi. 9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti. 10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev i işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 nci maddeleri gereği izin verilmesi. 11. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesine. 12. Dilekler. 3

4 Yönetim Kurulu Raporu Componenta Dökümcülük Ti caret ve Sanayi A.Ş. ni n 31 Mart 2009 Tari hi nde Toplanan 37. Hi ssedarlar Olağan Genel Kurulu na Sunulan Yöneti m Kurulu Raporu Heikki Lehtonen Değerli Ortaklarımız, Componenta A.Ş. nin 2008 çalışma yılına ilişkin faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu na hoşgeldiniz. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarız yılının ortalarında, ABD de finans araçları ve türev ürünlerinin değer kaybıyla birlikte geri ödeme sorunları başlamış ve özellikle 2008 yılının son çeyreğinde buna bağlı olarak gelişen finansal kriz, kredi olanaklarının daralması ve fon maliyetlerinin artması ile birlikte finansal sistemin küçülmesine de neden olmuştur. ABD, AB ülkeleri ve Japonya da başlayan durgunluk 2008 yılının son çeyreğinde, tüm dünya ülkelerinde etkili olmaya başlamıştır yılı son çeğreğinde hissedilen bu global krizin 2001 yılında yaşanan krize kıyasla daha geniş olması, Türkiye nin cari açığını finanse edecek fonların bulunabilirliliğini güçleştirmekte ve bu fonların maliyetini yükseltmektedir. Faiz oranlarının artması, tüketici kredisi faiz oranlarının da olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Yılın son ayında, enerji fiyatlarında, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu olumlu etkilemesine bağlı olarak Merkez bankası faiz indirimi yapmış ve bu indirime 2009 yılında da devam edeceği beklenmektedir. Ancak, bu faiz indirimlerinin, tüketici güven endeksinde olumlu bir gelişmeye neden olmaması, tüketici taleplerinin artışına neden olmayacaktır. Son çeyrekte Türkiye nin ihracatında başlayan gerilemeye bağlı olarak, hem ihracatta kullanılan ara malı ithalatı,hem de tüketim malı ithalatındaki düşüş 2009 yılında da devam edeceği beklenmektedir. Tüm finansal sektörleri ve reel ekonomiyi etkileyen global kriz 2008 in son çeyreğinden itibaren Türk döküm sektörünü de önemli şekilde etkilemektedir yılının ilk çeğreğinde başlayan aralıksız büyüme süreci 2007 yılında hız kesmeye başlamıştır yılında % 4 gerçekleşen büyüme hızı, 2008 yılının ilk 9 ayında % 3, son çeyreğinde ise % 0.5 oranında gerçekleşmiştir yılında yaşanan global krizle birlikte büyüme hızı % 1 olarak planlanmıştır yılında % 8.39 olan Tüketici Fiyat endeksi (TÜFE), 2008 yılında yüzde % 10,06 olarak gerçekleşmiştir yılında % 5.94 olan Üretici fiyat endeksi (ÜFE),2008 de ise % 8,11 olarak yılı kapamıştır yılında % 4.27 olan sanayi endeksi 2008 yılını % 10,07 oranıyla tamamlamıştır yılında devlet iç borçlanma senetlerinin faiz oranları % oranlarında seyretmiştir yılı sonunda TCMB USD alış kuru YTL olan dolar, 31 Aralık 2008 tarihinde YTL den işlem görerek yılı % 30 oranında artışla kapatmıştır. TCMB Euro alış kuru 2007 yıl sonunda YTL gerçekleşirken, 31 Aralık 2008 tarihinde YTL olarak gerçekleşmiş ve yılı % 25 artışla kapatmıştır yılını otomotiv sektörü açısından değerlendirdiğimizde, 2008 yılı ilk yarısında, üretim, ihracat ve pazar değerlerinin, aylık bazda 2007 yılına göre arttığı görülmek- Componenta Türkiye Satış ve Kar rakamları Net satışlar, MEUR Faaliyet karı (Tek seferlik kalemler hariç), MEUR Finasman gideri sonrası kar kar (Tek seferlik kalemler hariç), MEUR Hisse başına düşen kar (EPS), EUR Öz kaynak karlığı, % Yatırım getirisi, % Kesin alınan sipariş MEUR Duran varlıklara yatırım, MEUR Personel (taşaron personel dahil) 4,163 5,064 4

5 tedir. Küresel krizin etkilerinin ülkemizde de hissedilmeye başlandığı Haziran ayından itibaren, özellikle satış ve üretim değerleri düşüş eğilimi göstermiş ve tüm sektör 2008 yılının son çeyrek performansını etkileyecek olumsuz bir döneme girmiştir. Üretiminin % 80 payını ihraç eden otomotiv sanayinin, ihracatındaki keskin düşüşe bağlı olarak, özellikle son çeyrekte, üretim adetlerin de önemli oranda azalma olmuştur yılında 1,1 milyon adet taşıt aracı üretimi gerçekleştiren otomativ sanayi, Mayıs ayına kadar devam eden üretimdeki artışın etkisiyle, 2008 yılı üretim adetleri % 4,3 artarak, 1.15 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu değerin, son çeyrekteki düşüşlere rağmen son 10 yılın en yüksek üretimi olarak göze çarpmaktadır yılı otomobil üretimi ise % 2,1 oranında azalarak 622 bin adet düzeyine gerilemiştir yılında % 13,1 oranında artarak 526 bin adet olmuştu. Toplam araç üretimi içinde 2007 yılında % 58 paya sahip olan otomobil, 2008 yılında toplam üretimden % 54 pay almıştır yılında üretim, minibüste % 4 azalırken, küçük kamyonda % 28, kamyonette ve midibüste % 15, otobüste % 8, büyük kamyonda % 2 oranında artmıştır. Traktör üretimi, 2007 yılına göre % 26 azalarak adet üretim gerçekleşmiştir yılında 105 milyar $ olarak gerçekleşen Türkiye ihracatı, 2008 yılında ise, 125 milyar $ hedeflenirken, ihracat milyar USD olarak gerçekleşmiş ve 2007 yılına göre % 25.3 oranında artış göstermiştir yılında otomativ ürünü taşıt aracları ile aksam ve parçaların toplam ihracatı yüzde 15 artış ile 21.9 milyar $ olmuştur. Son üç aylık dönemde, AB pazarındaki önemli talep azalmasına bağlı olarak ihracatta yaşanan keskin düşüşe rağmen, Ağustos ayına kadar artan ihracatın etkisi ile toplam ihracat 2008 yılı sonu itibariyle 2007 yılına göre % 11 artarak 910 bin adet düzeyinde gerçekleşmiştir yılında otomobil ihracatı % 4,2 artışla 525 bine, ticari araç ihracatı % 21,8 artışla e yükseldi, Traktör ihracatındaki artış oranı % 10 olmuş ve adede yükselmiştir yılında ihracatın üretim içindeki payı % 75 iken bu oran 2008 yılında % 79 a yükselmiştir. Şirketimizin bağlı olduğu Componenta Corporation Finlandiya, İsveç ve Hollanda da uluslararası üretim tesislerine sahip metal endüstrisi kolunda çalışan Avrupa nın sayılı şirketlerine sahip büyük bir gruptur. Grubun stratejik hedefi 2012 yılında gelişmiş döküm parçaları üretiminde Avrupa da Pazar Lideri olmaktır. Kamyon, hafriyat makinaları, makine imalatı ile enerji ve dişli kutusu sanayilerinde müşterilerine montaja hazır döküm, işlenmiş parça ve yüzey işlemleri yapılmış ürünler üreten grup, 2007 yılında M olan cirosunu 2008 yılında milyon Euro ya çıkarmıştır. Toplam ciro nun % 37 lik kısmını Türkiye olarak Componenta Dökümcülük A.Ş gerçekleştirmiştir Çalışan sayısı 4,163 olan Componenta Grup un, % 45lik personel sayısını Türkiyedeki personel oluşturmaktadır. Grubun hisseleri Helsinki Borsası nda işlem görmektedir Componenta Corporation Net satışlar, MEUR FAS 2004 IFRS 2005 IFRS Componenta Corporation FAALİYET KARI (MEUR) FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 2008 IFRS Finasman gideri sonrası kar kar (Tek seferlik kalemler hariç), MEUR 2006 IFRS 2007 IFRS 2008 IFRS COMPONENTA CORPORATION FİNANSAL HEDEFLERİ Mevcut ye kadar Net satışlar 681 MEUR 800 MEUR EBIT (Faaliyet Karı) % 7.0 % 10 ROI (Yatırımın geri dönüş oranı) % 13.7 > % 20 Equity ratio (Özsermaye oranı) % 27.8 % FAS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 2008 IFRS 5

6 Yönetim Kurulu Raporu ORHANGAZI PIK DÖKÜM TESISLERI (TON) 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 MANISA ALÜMINYUM JANT DÖKÜM TESISLERI (ADET) 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 MANISA YÜKSEK BASINÇLI ALÜMINYUM DÖKÜM TESISLERI (TON) 14, Kapasite Satışlar Kapasite Satışlar Şirketimizin Componenta Orhangazi Pik Döküm Tesisleri, Türk Otomotiv Yan Sanayinin bu yükselen çizgisi içinde kapasitesini 2007 yılı sonlarında aldığı yatım kararları ile 2008 yılı içinde kademeli olarak ton a çıkarmış, 2008 yılında ortalama ton/yıl kapasite ile ton üretim yaparak, ton satış gerçekleştirmiştir yılında ton olan satış tonajına göre % 8 küçülme göstermiştir. Componenta Manisa Alüminyum Basınçlı Döküm tesislerimizde 2007 yılında ton olan satış miktarı % 3 gerileyerek 2008 yılında ton olarak gerçekleşmiştir. Componenta Manisa Alüminyum Jant üretim tesislerimizde 2007 yılında adet olan satış adedi % 37 gerileyerek 2008 yılında olarak gerçekleşmiştir Satışlarının % 68 i ihracat olan Componenta, 2008 yılında milyon Euro ihracat gerçekleştirerek, 2007 yılıyla aynı seviyelerde kalmıştır yılında Componenta UK ile konsolide olmuş sonuçlara göre milyon Euro gerçekleşen şirket cirosu, 2008 yılında milyon uro gerçekleşerek % 1.8 oranında azalmıştır. Yatırımlar Şirketimiz teknoloji, kalite ve kapasite olarak iç ve dış müşterilerimizin taleplerine cevap verebilmek için 2007 yılında aldığı kararlarla 2008 yılınında da yatırımlarına devam etmiştir yılında 23.2 milyon Euro yatırım harcaması gereçekleşmiştir.. Componenta Dökümcülük A.Ş. EXPORT (MEUR) 180 Componenta Orhangazi Pik Döküm Tesislerimiz de; 2008 yılında parçaların işlenmiş olarak satışını sağlayacak işleme tesisine 6.5 milyon euro yatırım yapılmıştır. Döküm tesislerinde ise kapasite artırımına dönük yatırımlar kapsamında yeni endüksiyon ocakları alımı ve hat renovasyonu yapılmıştır yılında Pik Döküm Tesislerimize işleme tesisi ile birlikte toplam 17.6 Milyon Euro yatırım yapılmıştır. Componenta Manisa Alüminyum Döküm Tesislerimizde ise; Kapasite, teknoloji ve yeni projeler kapsamında yılın ilk üç çeğreğinde pres, tezgah alımı yatırımları devam etmiş,manisa aluminyum tesislerinde 2008 yılında yapılan yatırım tutarı 5.5 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. İdari faaliyetler Şirketimiz 2007 yıl sonunda 232 kapsam dışı, 1774 sendikalı olmak üzere 2006 kişi olan personel sayısı, 2008 yılını 238 kapsam dışı, 1742 sendikalı olmak üzere 1980 kişi ile tamamlamıştır. Eski ve yeni sözleşmenin hükümleri gereği toplam saat ücretli personelimize % 15,3 ücret zammı yapılmıştır yılı 4. çeyreğinde yaşanan global krize bağlı olarak satışların aynı yılın ilk yarısına oranla % 26 azalması nedeniyle,ilk aşamada çalışanların yıllık izinleri kullandırılmış ve son çare olarakta 5 Ocak 2009 tarihinde 425 çalışanın iş akitleri fesih edilmiştir. İştiraklerimiz Şirketimiz Componenta UK hisselerinin % 100 üne sahiptir yılında herhangi bir temettü tahsilatı yapılmamıştır. Şirketimiz Kumsan Döküm Malzemeleri San. A.Ş hisselerinin % una sahiptir 2008 yılında Kumsan Döküm Malzemeleri San. A.Ş. den YTL, temettü tahsil edilmiştir. Componenta Dökümcülük A.Ş. INVESTMENTS, MEUR ,000 10,000 8, ,000 4,000 2, Kapasite Satışlar

7 Mali sonuçlar Şirketimizin 2008 yılı faaliyet sonuçları konsolide edilmiş olarak ve Sermaye Piyasası Kanunu Seri XI, No:25 sayılı Tebliğ kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır yılında cirosunu 2007 ye göre % 5 arttıran Şirketimiz, brüt satış kârını ise % 12 artışla YTL ye, Esas Faaliyet kârını ise % 9.3 artışla YTL olarak gerçekleştirmiştir. Şirketimiz 2008 yılında UFRS sonuçlarına göre YTL amortisman ayırmış, YTL faaliyet dışı gider rakamlarından sonra 2007 yılında YTL olan vergi öncesi faaliyet karını, 2008 yılında YTL olarak kapatmıştır yılı faaliyet sonuçları ile ilgili olarak ilgili vergi dairelerine YTL Kurumlar Vergisi ödeyecek olan Şirketimizin, ertelenen vergi giderlerinden sonra net kârı YTL olarak gerçekleşmiştir yılına gore net kar % 102 oranında artış Componenta Corporation Net sales, MEUR göstermiştir. Uzun yıllardır özellikle dış pazarların rekabetçi piyasalarında var olma mücadelesi veren Componenta Dökümcülük A.S 2008 yılının son çeyreğinde yaşanan durgunluğa rağmen yılı yüksek karla kapatarak bir yılı geride bırakmıştır. Şirketimizin 2008 yılı net dönem kârının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Esas Mukavelesi çerçevesinde ; ,58 YTL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ,00 YTL Ortaklara Temettü bakiye tutarında, fevkalade İhtiyat olarak ayrılmasına, bu kâr dağıtım teklifimiz kabul edildiği takdirde, beher 1 YTL lik hisseye brüt=net 0,055 YTL olmak üzere % 5,5 oranında YTL temettü ödenmesini, temettünün sermayeye ilave edilerek bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasını onaylarınıza sunuyoruz. Sayın Ortaklarımız, 2008 yılının çalışmalarını ve elde edilen sonuçların özetini bilgilerinize sunmuş bulunmaktayız. Dünyada toplam 95 milyon ton döküm üretilmekte olup bunun 1,4 milyon tonu Türkiye den karşılanmaktadır. Tüm finansal sektörleri ve reel ekonomiyi etkileyen global kriz 2008 in 4. çeyreğinden itibaren Türk döküm sektörünü de önemli şekilde etkile- Componenta Dökümcülük Ticaret ve San.A.Ş finansal bilgiler Componenta Corporation Operating profit excl. one-time items, MEUR Componenta Türkiye Personel Sayısı (YILLIK ORTALAMA) Net satışlar (MYTL) Faaliyet Karı (MYTL) Net Dönem Karı (MYTL) İŞTİRAKLERİMİZ mektedir yılında sektörde yüzde arasında daralma beklenmektedir. Şirketimiz İçinde buluduğumuz global krizle birlikte döküm sektöründe yaşanan krizi en az zararla atlatabilmesi için gerekli tüm önlemleleri almaktadır. Müşteri ve pazarın korunması ile birlikte yeni ürünlere ve yeni pazarlara girmeyi hedefleyerek bu konuda yoğun çalışmalarına devam etmektedir.şirketimiz kriz ortamını avantaja çevirmeyi hedeflemiştir. Maliyetlerin iyileştirilmesi kapsamında yoğun çalışmalar devam etmektedir. Enerji kullanımı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar önemli bir girdi sağlayacaktır.çalışanlarla ilgili eği Mavi yaka 1,644 1,701 1,671 1,754 1,806 Beyazyaka Toplam 1,856 1,920 1,888 1,976 2,041 Orhangazi Manisa Toplam 2008 yıl sonu itibariyle Personel Sayısı : Mavi yaka 1, ,742 Beyazyaka Toplam 1, ,980 Ünvani Faali yet konusu Sermayesi İşti rak Kumsan Döküm Malzemeleri Döküm kumu Üretim % 25,1 Sanayi ve Ticaret A.Ş./Türkiye ve Ticareti Componenta UK limited /Ingiltere İthalat İhracat % 100 Satışların Ülkelere Dağılımı Componenta Türkiye Satışların Dağılımı % 73.8 Yurt dışı Jant % 23.6 İhracat satış % 72.9 Yurt içi satış % 27.1 Orhangazi % 71 Manisa % 29 Turkey % 34 UK % 21 Italy % 14 Germany % 11 Belgium % 4 France % 3 Poland % 2 Others % 11 % 26.2 Yurt içi % 76.4 Alum.döküm Toplam Satışlarinda Yurt dışı satışlar % 69.3 Yurt içi satışlar % 30.7 İhracat satış % 55.0 Yurt içi satış %

8 tim planlarına önem verilmektedir. Müşteri taleplerine bağlı olarak eksik gün çalışma ve yıllık izinlerin kullanılması gibi tedbirler uygulanmaya başlanmıştır. Krizlerde en önemli husus işletmelerdeki nakit akışının kontrolüdür. Alacaklar günlük takip edilerek harcamalar sıkı şekilde izlenmektedir. Gerek hammadde, gerekse mamul, yarı mamul stoklarımız günlük seviyelere düşürülmektedir. Döküm sektöründe ki uzun olan vade günleri öne çekilerek işletme sermayesi ihtiyacının azaltılması yönünde faaliyetler devam etmektedir. Uzman olunan üretim dalında yeniliklerin yaratılması yönünde yürütülen projeler, pazarda ki hakimiyetimizi dahada sağlamlaştıracaktır yıllarının ürün ve üretim potansiyeli bugünden planlanmaktadır. Aldığımız bu tedbirlerle birlikte Componenta Grup bazında sağlanan sinerji ve bunun sonucunda oluşan mali performansı 2009 yılsonunda hep beraber izleyip göreceğiz. Gelecek yılların Ülkemize ve Şirketimize hayırlı olması dileği ile Bilanço ve Gelir Tablosunu onaylarınıza sunar, muhterem heyetinizi saygıyla selamlarız. Heikki Lehtonen Yönetim Kurulu Başkanı COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİC.VE SAN.A.Ş YILI KAR DAĞITIM TABLOSU 1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye (Capital) ,00 2- Toplam Yasal Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre) ,96 Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi SPK ya Göre (CMB) Yasal Kayıtlara Göre (Legal) 3- Dönem Karı , ,22 4- Ödenecek Vergiler ( - ) , ,65 5- Net Dönem Karı (net Profit) , ,57 6- Geçmiş Yıllar zararları ( - ) 7- Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) Order Reserves , ,58 8- NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI , ,99 9- Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 2 040, Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı , , Ortaklara Birinci Temettü.- Nakit Temettü.- Bedelsiz , ,00.- Toplam , , İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 13- Yönetim kurulu üyelerine,çalışanlara vb. e temettü 14- İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 15- Ortaklara İkinci Temettü , , İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe , , Statü Yedekleri 18- Özel Yedekler 19- OLAĞANÜSTÜ YEDEK , , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar.- Geçmiş Yıl Karı.- Olağanüstü Yedekler.- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ Pay Başına Temettü Bilgileri GRUBU TOPLAM 1 Ytl Nominal Değerli TEMETTU Hisseye İsabet Eden Temettü TUTARI Tutarı Oran ( % ) Brüt A+B ,00 0,055 5,5 TOPLAM ,00 0,055 5,5 Net A+B ,00 0,055 5,5 TOPLAM ,00 0,055 5,5 DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI Ortaklara Dağıtılan Kar Payı Tutarı (TL) Ortaklara Dağıtılan Kar Payının Bağışlar Eklenmiş Net Net Dağıtılabilir Dönem Karına Oranı ( % ) ,00 20,07% 8

9 Genel Müdür Hakan Göral ın mesajı İstisnai Bir Yıl Componenta Dökümcülüğün 2008 yılı net satışları milyon EUR seviyesinde gerçekleşerek, Componenta Grup un net satışlarının % 37 sını oluşturmuştur. Faaliyetlerin sonucu yıl boyunca alüminyum jant satışlarının düşük seviyede seyretmesi, Türk Lirası ve malzeme fiyatlarındaki aşırı volatilite ve Q4 talebindeki sert düşüş sebebiyle epey dalgalı bir seyir izlemiştir yılı, Componenta Grup un Türkiye deki ikinci ve yeni yönetimi altındaki ilk tam yılı olmuştur. Componenta Türkiye, Orhangazi deki dökümhane ve işleme tesisi ile Manisa daki aluminyum pres döküm ve alüminyum jant tesisinden oluşmaktadır. Dökümhane ve işleme tesisi Componenta Türkiye satışlarının % 72 den fazlasını gerçekleştirirken, net satışların geri kalanı alüminyum döküm ve jant satışından sağlanmaktadır yılı, Türkiye şubesinin net satışlarında % 4.7 oranında bir artışa ve işletme kârındaysa bir önceki yıla nazaran % 9.4 oranında bir gelişime sahne olmuştur. Üretkenlik artmış ve bölümün verimliliği özellikle yılın ilk aylarında iyileştirilmiştir. Yılın ilk yarısında, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar maliyetleri de yukarı çekmiştir. Hammadde maliyetlerindeki keskin artış (özellikle de Orhangazi için) sebebiyle, Haziran ayında, satın alınan hammaddelerle faturalandırılmış ürünler arasında ciddi farklılıkların oluşmasına mani olmak amacıyla, hammadde fiyatlarının etkisini aylık bazda güncelleyen bir fiyat güncelleme planını devreye soktuk. Bu yeni saydam sistem sayesinde, bir yandan maliyetlerin dağılımını hatasız bir biçimde gerçekleştirirken, öte yandan da hammadde fiyatlarında yaşanan düşüşlerin olumlu etkilerini en kısa zamanda müşterilerimize yansıtabilme olanağına kavuşmuş olduk. Türk Lirası nın değişim oranındaki yüksek volatilite de yıl boyunca maliyetlerimizi ve kârımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Yılın son çeyreğinde, talep cephesinde global ekonomik krizden kaynaklı hızlı bir düşüş meydana gelmiştir. Componenta Türkiye nin pek çok ürün tedarik ettiği otomotiv sanayi de bu ekonomik altüst oluşun önde gelen mağdurlarından birisi haline geldi. Componenta Türkiye nin, müşterilerine yakın olabilme ve üstün bir teslimat hizmeti sağlayabilmek amacıyla Avrupa çevresinde çok sayıda depoya sahip olması sebebiyle, envanter seviyeleri de son çeyrekteki güç ekonomik koşulları pekiştirircesine eski iş hacimlerine denk seyretmiştir. Talepteki düşüşe mukabil, Türkiye de vakit geçirmeksizin çözüm önlemlerinin devreye sokulmasına girişilmiştir. Türkiye nin Reorganizasyonu Componenta, 2006 yılı sonunda Döktaş işletmelerini satın almıştır yılına gelindiğindeyse, Türkiye deki faaliyetler, Componenta Grup un üçüncü şubesini teşkil edecek olan Componenta Döktaş ismi altında reorganize edilmiştir tarihinde, Yönetim Kurulumuz entegrasyonun son adımını atarak, şirketin Componenta Döktaş A. Ş. olan adını Componenta Dökümcülük olarak değiştirmiştir. Diğer Componenta birimle- rindeki şube yapısını aynen benimsemek suretiyle, Componenta Döktaş şubesi, her biri kendi yönetimlerinin idaresinde faaliyet yürütecek 4 ayrı işbirimine ayrılmıştır. Bu değişim sayesinde bir yandan mali performansı daha yakından takip edebilirken, diğer yandan da gelişimi spesifik işletme gereksinimleri üzerine odaklayabilme olanağına sahip olduk. Orhangazi Pik Döküm İş Birimi: İlhan Baltacı Orhangazi İşleme İş Birimi: Faruk Çoklar Manisa Aliminyum Döküm İş Birimi: Tevfik Günhan Manisa Jant İş Birimi: Sabri Özdoğan Yıl boyunca, Componenta Döktaş yönetimi, İK, finans ve kontrolör işlevleri cephesinde ilâve kaynaklarla gücünü daha da pekiştirmiştir. Yüksek pik döküm talebi Componenta nın Türkiye şubesi, pik döküm üretimini sentetik kum teknolojisinin kullanıldığı Orhangazi dökümhanesinde gerçekleştirmektedir. Orhangazi Dökümhanesi, sekiz adet özel kalıp hattıyla Grup un en büyük dökümhanesi konumundadır yılında, Grup un tüm dökümhaneleri için, malzemeleri, aksamları ve serilerin boyutlarını, üretim metotlarını, vs. ye göre dökümhanelerin rollerini tayin eden bir birleşik üretim stratejisi ortaya konmuştur. Türkiye de imal edilmekte olan dökme demir aksamlar, ağır kamyon, otomotiv, off-road ve makine inşa sanayilerine tedarik edilmektedir. Yıl içerisinde Türkiye de gerçekleştirilmiş olan en önemli yatırım, Orhangazi deki dökümhanenin ikinci en geniş otomatik kalıplama hattının 40,000 ton arttırılmak suretiyle, dökümhanenin toplam kapasitesinin yılda 180,000 tona yükseltilmesi olmuştur. Bu yatırımı takiben, söz konusu hat, Avrupa nın en modern kalıp hatlarından birisi haline gelmiştir. Söz konusu yatırım, Orhangazi de güz döneminde faaliyete geçirilmiş olan yeni bir işleme tesisinin kuruluşuyla desteklenmiştir. Türkiye deki yatırımların ardında yatan hedeflerden bir tanesi de, Grup çapında üretim optimizasyonuna daha fazla esneklik kazandırabilmek olmuştur. Aynı ürünlerin birden fazla üretim tesisinde imal edilebilmesi, iş yüklerine göre üretimin bir dökümhaneden diğerine kaydırılması suretiyle, talep noktasında yaşanabilecek farklılaşmaların daha kolay dengelenebilmesini sağlayacaktır. Bu da, planlamadan döküm ve işleme tesislerine varana dek, Grup çapında değer zincirlerinin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bir Componenta işletme modelini pekiştirebilmenin bir yolu, bilginin 9

10 Manisa alüminyum dökümhanesinde ergitilmiş alüminyum. Gelecekte, çevreye verilen emisyon salınımını düşürmek için hafif araçlara olan ihtiyaç artacağından, parçaların üretiminde alüminyumun hammadde olarak kullanımı artacaktır. ve en iyi pratiklerin paylaşılmasıdır. Bu paylaşım sürecine, 2008 yazında bir grup Türk dökümcüsünün Finlandiya daki Karkkila dökümhanesinde birkaç ay boyunca meslektaşlarıyla bir arada faaliyet yürütmeleriyle başlanmıştır. Ayrıca ergime verimliliğinin arttırılması ve yeterli miktarda ergimiş metal arzı sağlanmasına yönelik olarak, Orhangazi de yeni bir endüksiyonla ergitme ocağı yatırımında bulunulması kararı alınmıştır. Aynı esnada, hâlihazırdaki iki ark ocağının yerini çiftkonvertörlü bir endüksiyon ocağının alması, ergitmenin çevresel etkilerinin en aza indirgenmesine de yardımcı olacaktır. Ekonomideki baş aşağı gidiş sonrası, Ekim ayında söz konusu yatırımlar askıya alınmışsa da, aynı sebepten ötürü Ark ocaklarının da işletimi durdurulmuş olduğundan, öngörülen çevresel hedeflere bir biçimde ulaşılabilmektedir. Manisa Türkiye şubesinin Manisa daki faaliyetleri iki işletme biriminden meydana gelmektedir: Birisinde dökme ve işlenmiş alüminyum aksamlar imal edilirken, diğerindeyse aluminyum jant imalâtı gerçekleştirilmektedir. Kullanılmakta olan üre- tim metotları arasında, yüksek basınçlı pres döküm (HPDC), düşük basınçlı pres döküm (LPDC) ve kokil döküm yer almaktadır. HPDC geniş seriler için kullanılırken, LPDC ve kokil döküm, küçük seriler ve göbek kullanımını gerektiren aksamlar için kullanılmaktadır. Kokil döküm, ayrıca son derece kompleks aksamların dahi dökümünü olanaklı kılmaktadır. Alüminyum üretiminin hayati unsurlarından bir tanesi, alüminyum aksam işletmesiyle entegre ve dökme alüminyum aksamlarının üçte ikisinin makineyle işlendiği işleme atölyesidir. Dökme demir aksamlarla beraber, alüminyum dökme aksamlar için ürün geliştirmede müşterilerle yakın bir işbirliği bulunmaktadır. Hafif ve dolayısıyla da diğer pek çok malzemeye nazaran daha fazla çevre dostu olması itibariyle, alüminyumun muhtelif sınaî sektörlerde kullanımı artacaktır. Alüminyum aksamların en önemli ihraç alanı Batı Avrupa dır. Dökme alüminyum aksam ve jant müşterileri arasında önde gelen otomobil ve diğer hafif vasıta imalâtçıları yer almaktadır. Alüminyum aksam piyasasındaki genel trend güçlenme istikametindedir ve talep cephesindeki artışın da aynen süreceği öngörülmektedir. Alüminyum, çevresel kaygılardan kaynaklı olarak pek çok çözüm dâhilinde demir dökümün yerini almakta olup, alüminyum alanındaki Ar&Ge faaliyetlerinin, sayıları her geçen gün giderek artan uygulamalarda demirin yerini alüminyumun almasını sağlayacağı öngörülmektedir. Tek başına aksamlar yerine, müşterilerimiz giderek daha bütüncül sistem çözümleri talep eder hale gelmektedir. Manisa daki mühendis ekibimiz son dönemdeki bir dizi mühendislik projelerinde fevkalâde başarı sağlamış olup, bu başarıları yeni iş olanaklarını da beraberinde getirmiştir. Düşük basınçlı pres döküm ürünü yeni motor ve güç aktarıcısı parçaları yalnızca yeni bir iş sahası yaratmakla kalmayıp, jant atölyesindeki LPDC makinelerinin kapasite fazlasını da değerlendirmektedir. Ayrıca hem kapasite, hem de kabiliyet yönünden bir artış yakalanabilmesi amacıyla, Manisa da bir yeşil alan Alüminyum dökümhanesinin inşası kararı alınmıştır. Benzer biçimde, ekonomik bozulmadan kaynaklı olarak bu yatırım da askıya alınmış bulunmaktadır. Planları hazır durumda olup, ekonomik koşulların olumlu bir ivme kazanmasıyla, söz konusu yatırımlara vakit geçirmeksizin kaldıkları yerden devam edilecektir. Componenta Jant İşletmesi Birimi, 13 ilâ 22 alüminyum jant üretme kapasitesine sahiptir. Müşterileri genellikle Avrupa dan olup, en geniş pazarı Almanya dır. Ayrıca tesis, kendi markası olan DJ and Maxx ile, Rusya ya, Ukrayna ya ve Türkiye iç pazarına satış yapmaktadır. Jant İşletmesi Birimi, ürün geliştirme teknikleri, ağırlık azaltımı, üretkenliğin, hurda oranlarının ve enerji sarfiyatının iyileştirilmesi yoluyla, piyasadaki rekabet gücünün artmasını da beraberinde getirecek olan üretim maliyetlerinin kısılması üzerine odaklanmıştır. Paralelde devam eden çalışmaların içerisinde müşteri portföyünün yeniden yapılandırılmasına dönük çeşitli temaslar da yer almaktadır öngörüleri halen Pozitif 2008 yılı, Componenta Türkiye açısından ciddi değişimlere ve yatırımlara sahne olmuştur. Grup dökümhaneleri arasındaki en iyi uygulamaların paylaşılması, daha verimli bir üretimin ve rekabet edebilirlikte artışın kapılarını açmıştır. 10

11 Kuvvetle muhtemeldir ki, Türkiye deki faaliyetlerimizin Componenta nın tecrübesi ve gücüyle birleşmesi halinde ekonomik altüst oluştan büyüyerek çıkabilmemiz bile mümkündür. Kalitemizde ve teslimat kesinliğimizdeki kusursuzluk rekabetçi yanımızı teşkil etmeye devam edecektir 2008 yılında sergilemiş oldukları itimat ve kusursuz işbirliğinden ötürü hissedarlarımıza ve personelimize şükranlarımı sunarım. Genel Müdür Hakan Göral Componenta Türkiye nin Müşteri segmentindeki yeri C omponenta Turkiye dört faklı müşteri segmentinde faaliyet göstermektedir. Bunlar işmakinaları, ağır araç, otomotiv ve makina aksamları dır. Componenta Dökümcülük, müşteri talebini dizayn, döküm ve işleme tecrübesiyle birleştirerek, müşteri ve tedarikçi arasında istenildiğinden daha fazla değer sunmayı hedefler deki hedefi ortak tasarım/ileri mühendislik le çözüm merkezi olmaktır. OFF-ROAD (İŞ MAKİNALARI) Off-road endüstrisinde müşteriler arasında traktör, forklift, orman makineleri, kombine biçiciler, kazı makineleri ve damperler olup Componenta bunlara motor, güç transmisyonu, tahrik ve şasi için çeşitli parçalar temin etmektedir. Müşterileri arasında Agco Fendt, Bomag, Carraro, Case New Holland,Dana, Caterpillar, JCB, New Holland, TTF, Valtra, Volvo bulunmaktadır. Toplam satışlar içindeki payı AĞIR ARAÇ Ağır kamyon endüstrisi için Componenta, şasi, motor, aks, transmisyon ve frenlerde kullanılan montaja hazır parçalar imal etmektedir. Şirket, müşterilerine üretim tasarımın ve imalattan, yüzey işlemi, boya ve ön montaja kadar tedarik zincirinin tüm parçalarını sunmaktadır. Müşteriler arasında DAF, DaimlerChrysler, Iveco, Ford Trucks, Eaton, Renault, MAN, Scania, Volvo, ZF bulunmaktadır. Toplam satışlar içindeki payı % 15.2 % 63.5 OTOMOTİV MAKİNA ÜRETİMİ The Grup,yolcu araçları ve hafif ticari araçlarında dahil olduğu, otomotiv sanayi için geniş ürün yelpazesinde demir ve alüminyum döküm parçalar ile hafif alaşım jantlar temin etmektedir. Manisa alüminyum tesislerinde DJ Wheels ve MAXX ticari markaları ile jant üretilmektedir. Müşteriler arasında ATU, PSA, Ford, Paksan, Palsis, Proline Wheels, Renault, Tofaş, Valeo,Woco, Aston Martin. Toplam satışlar içindeki payı Makine yapım endüstrisi için şirket, halat ve seyahat tekerlekleri, muhafaza ve kasalar, dişli çarkı ve gövde gibi çeşitli makine ve ekipman parçaları imal etmektedir. Temin edilen parçalar genelde asansör ve robotlar, çeşitli vinç ve kaldırma parçalarında kullanılan parçalar gibi müşteri açısından stratejik öneme sahip olup pompa, beton kırıcılar ve hidrolik motorlar için talep edilen döküm ürünlerdir. Müşterileri arasında ABB, Burrows& Smith, Dana Traction, Ingersoll-Rand, Kone, Linde, ThyssenKrupp bulunmaktadır. Toplam satışlar içindeki payı % 19.0 %

12 Componenta Dökümcülük A.Ş. Yönetimi Componenta Dökümcülük A.Ş. Yönetim KURULU Componenta Grubu nun Değerleri Şeffaflik - Dürüstlük - Saygi Değerlerimizi günlük işlerimize yansıtırız: Gelişmek istiyoruz ve bu nedenle değişime ve yeni fikirlere açığız. İş yapış yöntemlerimizi, sürekli geliştirmek için çalışıyoruz. Kendimize ve birbirimize karşı dürüstüz. Verdiğimiz sözlerimizi yerine getiririz. İş arkadaşları, üstler, astlar, müşteriler ve diğer ortaklarımızla yaptığımız işler, karşılıklı güvene ve saygıya dayanır. Harri Saukkomaa: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Heikki Lehtonen: Yönetim Kurulu Başkanı, Tezcan Yaramanci: Yönetim Kurulu Üyesi, Hakan Sadık Göral: Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Componenta Dökümcülük A.Ş. COMPANY ŞIRKET DENETÇILERİ AUDITORS CEO & Yönetim Kurulu Başkanı Heikki Lehtonen Genel Müdür Hakan Göral Denetçi Adil Giray Öztoprak Denetçi Ayşegül Eder Uyanıkdeniz Mali Kontrolör Yavuz Doğanci Hazine Direktörü Sibel Binici Componenta Orhangazi Pik Döküm İş Birimi Direktörü İbrahim Ilhan Baltaci Componenta Manisa Aluminyum Parça İş Birimi Direktörü Tevfik Günhan Componenta Manisa Jent Üretim Birimi Direktörü Sabri Özdoğan Componenta Orhangazi İşleme İş Birimi Direktörü Faruk Çoklar Satış Direktörü Otomotiv Ali Alper Çeltek 12

13 Stratejik Hedefler MİSyONuMUZ Grup Yapısı 2012 itibarıyla Avrupa nın lider döküm parça tedarikçisi olmak Seçilmiş stratejik pazarlarda ve mevcut müşteri tabanında gelişim fırsatlarından yararlandık. Dünya çapında seçkin müşterilere, komponent mühendisliğe uzanan çözümlerle proaktif olarak hizmet veriliyor. Üretim, dahili satın alma yoluyla üretim birimleri arasında en iyi şekilde bölünüyor. Lojistik süreçler ve depolama en iyi hale getiriliyor. İş alanı satış ve mühendislik takımları müşteri arayüzünü yönetiyor. Componenta, birleştirilmiş süreçler ve prosedürlerle, birlik halinde çalışıyor. İleriye Dönük Çözümler Üretmek vizyonumuz 2012 yılında Avrupanın Lider Döküm Parça Tedarikçisi Olmak Componenta Dökümcülük A.Ş nin Sermaye yapisi ve dağılımi Halk Ortaklığı % 6,43 Componenta Corporation % 93,57 Dökümhaneler Karkkila Pori Pietarsaari Suomivalimo Heerlen Furan Heerlen HWS Weert İşleme tesisleri Nisamo Pietarsaari MS Pistons Främmestad Weert MS Orhangazi MS Müsteri Ürun Merkezi: Satiş & Ürün geliştime Grup yönetimi Türkiye Orhangazi Manisa Wheels Diğer iş brimleri Wirsbo Componenta UK Service companies Grubun en yeni işleme tesisi Ekim 2008 de resmen açıldı. Orhangazideki işleme tesisi Componenta nın müşterilerine montaja hazır parçalar sunmasını sağlayarak onlar için katma değer yaratma kapasitesini önemli ölçüde arttırmıştır. 13

14 Kurumsal Yöneti m Poli ti kası Componenta Dökümcülük Ti caret ve Sanayi A.Ş. Kurumsal Yöneti m Poli ti kası 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu SPK tarafından tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması talep edilen diğer ilkeler de, idari ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde uygulamaya konacaktır. SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul 14

15 Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna göre Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş., 2008 Faaliyet Raporu na aşağıdaki ilkelere uyum konusundaki bilgileri eklemiştir. Bölüm I Pay sahipleri 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de pay sahipleri ile ilişkiler, Hazine bölümü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Bu birimde Hazine Direktörü Sibel Bİ- NİCİ / ) tarafından yönetilmektedir. Birim Sorumlusu Hissedarlar Sorumlusu Yıldıray DOMAÇ dır componenta.com / ) Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır: - Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi, - Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması, - Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi, - Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi, - SPK nın Seri VIII, No:39 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SKP na bildirilmesi, - Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul un onayına sunulması, - Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Dönem içinde pay sahiplerinden telefonla çok az sayıda bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler esas itibariyle genel kurula katılma, bedelsiz hisse dağıtımı, temettü ödemelerine ve kesilen stopaj vergilerine ilişkindir. Yöneltilen soruların tamamı şifahi veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Şirket sitesinde (www.componenta.com) mali tablolarla birlikte aşağıdaki birçok bilgi de yer almaktadır: Tübitak-Bilten tarafından teknik çalışmaları yürütülmekte olan KAP (Kamuoyunu Aydınlatma Projesi) sistemi Şirket te kurulmuş olup, Şirketimizden İMKB ye bildirimler elektronik imza kullanılarak da gönderilmektedir. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu na üyelik işlemleri tamamlanarak hisse senetlerinin kayden izlenmesinde önemli bir adım atılmıştır. - Şirket ana sözleşmesi - Genel Kurul un toplanma tarihi, hangi gazetelerde yayımlandığı, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar - Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli - SPK Özel Durum Açıklamaları - Vekaletname örneği - Şirketin ortaklık yapısı - Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi - Sıkça sorulan sorular bölümü - Yatırımcı raporları Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi (PriceWaterhouseCoopers), ve Genel Kurul da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 4. Genel Kurul Bilgileri Şirketimiz 2008 yılı içerisinde sadece bir Olağan Genel Kurul yapılmıştır yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 28 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı nda, Şirket sermayesini temsil eden adet hisseden, adet hisse temsil edilmiştir. (% 92,57) Şirketin menfaat sahipleri (vekaletname vererek) toplantılara katılmıştır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayrıca Genel Kurul dan en az 15 gün önce Genel Kurul un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir. Genel Kurul da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır yılındaki Genel Kurul da şirket hakim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır. Genel Kurul Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir. 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatlari arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. 15

16 Kurumsal Yöneti m Poli ti kası Şirketimizin kar dağıtımı TTK na ve SPK ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. 28 Nisan 2008 tarihinli Genel Kurulumuz da 2007 yılı faaliyet sonuçlarına göre brüt % 5 ( net % 4,25 ) oranında kar payı dağıtımı kararı alınmış ve 20 Mayıs 2008 tarihinden itibaren dağıtım gerçekleştirilmiştir. Şirket kârına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık durumu ve Sermaye Piyasası Kurumunun düzenlemeleri esas alınmakta ve kâr dağıtımı Genel Kurulun tasvibine sunularak, belirlenen yasal sürelere uyulmaktadır. 7. Payların Devri Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Bölüm II Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık 8. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketimiz kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. 9. Özel Durum Açıklamaları Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, mevcut durumda yazılı olarak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden BIY kullanılarak elektronik imza ile yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur 2008 yılı içinde, şirketimizce 15 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında Özel Durum Açıklaması gerekmemektedir. Özel Durum Açıklamaları, Kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır. 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimizin internet sitesi adresi www. componenta.com dur. İnternet sitemiz yeniden yapılandırma aşamasındadır. 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması Şirketin gerçek kişi ve sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir. 12.İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, denetçiler ve üst yönetimde görev alan kişilerin adları her yıl yayınlanan faaliyet raporlarında belirtilmektedir. Yıl içinde vuku bulan değişiklikler de özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmaktadır. Rapor tarihi itibariyle, içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıdaki listede gösterilmişlerdir: Heikki Lehtonen: Yönetim Kurulu Başkanı Harri Saukkomaa: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sadık Göral: Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Tezcan Yaramancı: Yönetim Kurulu Üyesi Adil Giray Öztoprak: Denetçi Ayşegül Eder Uyanıkdeniz: Denetçi İbrahim İlhan Baltacı: Pik Döküm İş Birimi Direktörü Tevfik Günhan: Aluminyum Döküm İş Birim Direktörü Sibel Binici: Hazine Direktörü Yavuz Doğancı: Mali Kontrolör Ali Alper Çeltek: Satış Direktörü - Otomotiv Faruk Çoklar: İşleme İş Birimi Direktörü Sabri Özdoğan: Jant İş Birimi Direktörü 16

17 Ömer Lütfü Erten: Pik Döküm İş Birimi Direktör Yardımcısı Uğur Demirci: Satınalma Direktör Yardımcısı Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir. Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler Şirket Bilgisi olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Bölüm III Menfaat Sahipleri 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirketimiz işveren sendikası olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Şirketimiz in mavi yakalı çalışanları ise Türk Metal Sendikası Üyesi dir yılı Aralık ayı içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı imzalanmıştır. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda yürütülen faaliyetler; Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak yapılacak uygulama değişiklikleri için işçi sendikasının görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır. 15.İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız; - Doğru işe doğru insan - Eşit işe eşit ücret - Başarıya bağlı liyâkat - Herkes için eşit fırsat ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur. Her yıl gerçekleştirilen Çalışan Memnuniyeti Anketi ile çalışanların memnuniyeti ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar tesbit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır. Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika işyeri temsilcileri dışında, çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamıştır. Bu fonksiyon esas itibariyle İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yürütülmektedir. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Şirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir. Müşterinin satın aldığı ürünümüze ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteri bilgilendirilir. Kalite standartları ve yüksek kaliteye ilişkin garantiler sağlanır. Gerek tedarikçilere yönelik ilke ve politikalar, gerekse müşteri odaklı ürün ve hizmetlerdeki memnuniyet kriterleri düzenli olarak ölçülür ve Şirket içindeki birimlerce takip edilir. 17. Sosyal Sorumluluk Gerek fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir. Bu bağlamda dönem içinde yapılan çalışmalarımıza ilişkin bilgiler web sitemizde bulunmaktadır. Bölüm IV Yönetim kurulu 18. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan üye ayırımı yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Ku- 17

18 Kurumsal Yöneti m Poli ti kası Knowhow ın paylaşılması. Türk dökümhanesinden uzmanlar 2008 yazında 3 ay süreyle Karkkila da çalıştılar.türk grubun başında kalite bölümünden Erdoğan Öztekin (sağda) görev yaptı, Karkkila grubunun başındada süreç geliştirme bölümünden Jukka Liikkanen görev yaptı. rulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul dan onay alınmaktadır. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK nın Kurumsal Yönetim İlkeleri nin 4. Bölüm madde 3.1.1, 3.1.2, ve de belirlediği nitelikleri taşımaktadır. Bununla birlikte, Şirket Ana Sözleşmesi nde bu hususa yer verilmemiştir. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri oluşturulmak suretiyle yayımlanmış ve gelişmeler doğrultusunda revize edilerek yenilenmektedir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetim yeni yıl hedeflerini kararlaştırır ve kararlar verir. 18

19 21. Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizması Şirketimiz de finansal risklerin yönetimi Hazine bünyesinde oluşturulan Hazine Direktörlüğü ve finansman bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, sağlıklı bir iç kontrol mekanizması oluşturulması amacıyla Mali Kontrolörler tarafından üst yönetime sunulmaktadır. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket ana sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Hazine bölümünde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır. Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Şirket Hazine Direktörlüğü görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde her halükarda, Şirket esas sözleşmesinin tespit ettiği asgari sayıda olmak üzere karar almaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır. 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Yönetim Kurulu Üyeleri nin Şirket le işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamakla birlikte, mevcut durumda böyle bir hal söz konusu değildir. 25. Etik Kurallar Şirketimizin değerleri arasında Açıklık, Dürüstlük ve Saygı bulunmaktadır. Bu kapsamda değerlerimizi günlük işlerimize aşağıdaki şekillerde yansıtırız: Yeni fikirlere ve değişime, kendimizi geliştirmeye açığız. Bu yol ile çalışma yöntemlerimizi sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Kendimize ve birbirimize karşı dürüstüz. Söz verdiğimizi yerine getiririz. Çalışanlarla, amirlerimizle, astlarımızla, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimiz güven ve karşılıklı saygıya dayanır. 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirketimiz de, Yönetim Kurulu nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla denetimden sorumlu Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi iki kişiden oluşmaktadır yılı için Sayın Harri Saukkomaa ve Sayın Tezcan Yaramancı Denetim Komitesi ne üye olarak Yönetim Kurulumuz tarafından seçilmiştir. Denetim Komitesi, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu başkan ve Üyelerince Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurul na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmey dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. 19

20 Yönetim Kurulu Denetçi Raporu 20

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003

Detaylı

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.06.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2012 30.09.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 30.06.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ:

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 31.03.2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 18.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 25.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında,

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2012 31 MART 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No:1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI... 1 2. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

KLİMASAN KLİMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş YILI FAALİYET RAPORU KLİMASAN KLİMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU : Endüstriyel soğutucu ve dondurucu sektöründe uluslararası platformda faaliyet gösteren, sağlam temeller üzerine

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 18.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-31 MART 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye : 12.500.000 TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % İsmail Katmerci

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2013 30.06.2013 Ara Dönem Faaliyet Raporu Sayfa No:2 Sayfa No:3 BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 18.03.2013 tarihli Olağan Genel

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. Bölüm - I. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI. Bölüm - I. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Bölüm - I COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı ve Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2016 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FA ALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

YÖNETİM KURULU RAPORU

YÖNETİM KURULU RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 2002 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin 2002 yılı faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış bulunan Olağan Genel

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

KLĐMASAN KLĐMA SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. HAZĐRAN 2012 FAALĐYET RAPORU

KLĐMASAN KLĐMA SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. HAZĐRAN 2012 FAALĐYET RAPORU KLĐMASAN KLĐMA SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. HAZĐRAN 2012 FAALĐYET RAPORU ŞĐRKETĐN FAALĐYET KONUSU : Endüstriyel soğutucu ve dondurucu sektöründe uluslararası platformda faaliyet gösteren, sağlam temeller üzerine

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2014 TOPLANTI NUMARASI : YK/2014-03 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU LOGO YAZILIM SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 Ocak-31 Mart 2013 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sayfa No: 3 1. Çeyrek Özeti LOGO, üç yıldır sürdürdüğü çift haneli büyüme ivmesini 2013 yılının ilk çeyreğine de taşıdı.

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 29.03.2012 17:25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş Merkezi No:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 15 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 15 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 213 YILINA AİT 15 MAYIS 214 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 213 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU. Global Reports LLC

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU. Global Reports LLC MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2004 YILI HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06 MAYIS 2005 CUMA GÜNÜ SAAT:10.00 DA

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FA ALİYET RAPORU 01.01.2015-31.03.2015... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 ŞİRKETİN ÜNVANI : İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ MERKEZİ : İstanbul KURULUŞ TARİHİ : 16/08/1995 FAALİYETİ : Portföy İşletmeciliği RAPORUN DÖNEMİ : 01/01/2011 31/03/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamızın 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2016 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2016-30.09.2016... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 02.05.2012 14:39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş MerkeziNo:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-30/06/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında

Detaylı

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 16.00 da Nakkaştepe Azizbey sok. No: 1 Kuzguncuk

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2015 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2015-30.09.2015... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU RAPORU Sayın Hissedarlarımız, Şirketimizin,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2007-31/12/2007 2. Ortaklığın ünvanı: Merkez B tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR 2017 TARİH: 05.01.2017 15:43:09 - Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Özet Bilgi: Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Capintec, Inc.'nın satışına yönelik işlemler

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 31 Mart 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] :56: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. / TCZB [] 31.3.216 18:56:16 216-38 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No: 8, 617 : Ulus / ANKARA Telefon ve Faks Numarası : -312 584

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU

Otokar OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİ NE AİT FAALİYET RAPORU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. 31.03.2014 FAALİYET RAPORU Şirketimizin, 2014 yılının ilk çeyreğini

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL.

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU Kayıtlı Sermayesi : 20.000.000,00 YTL. Çıkarılmış Sermayesi : 4.800.000,00 YTL. İÇİNDEKİLER GÜNDEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I- GİRİŞ

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. nin 25 NİSAN 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. nin 25 NİSAN 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER AŞ nin 25 NİSAN 2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1 Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi

Detaylı

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2008 Salı günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere cad. No:84 Gayrettepe

Detaylı

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2012-30.09.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. nin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket )

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 27.02.2015 TOPLANTI NUMARASI : YK/2015-06 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2009

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2009 Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler Genel Kurul Gündemi... 4 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı... 4 Yönetim Kurulu nun Raporu... 6 Genel Müdür ün Mesajı... 8 Componenta A.Ş

Detaylı

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu

Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu 2010 Componenta Dökümcülük A.Ş. Faaliyet Raporu İçindekiler Genel Kurul Gündemi 3 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun mesajı 4 Şirket Hedef ve Stratejileri 6 Yönetim Kurulu nun Raporu 8 Genel Müdür ün Mesajı

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I- GİRİŞ 1. Raporun dönemi: 01/01/2008-31/03/2008 2. Ortaklığın ünvanı: Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas

Detaylı

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı;

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı; Oy Kullanma Yöntemi Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir. 13.03.2014 tarihli ortaklık yapısı; A grubu imtiyazlı paylara

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU Rapor No : 2016 / 3 Rapor Tarihi : 25.08.2016 Konu : Halka Arz Sonucu Elde Edilen Fonun Kullanımı Hk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

TEK ÇALIŞAN DÖKÜM ÇÖZÜMLERİ. Componenta Dökümcülük A.Ş. TEDARİKÇİSİ COMPONENTA TERCİH EDİLEN

TEK ÇALIŞAN DÖKÜM ÇÖZÜMLERİ. Componenta Dökümcülük A.Ş. TEDARİKÇİSİ COMPONENTA TERCİH EDİLEN TEK COMPONENTA 2542 ÇALIŞAN TERCİH EDİLEN DÖKÜM ÇÖZÜMLERİ TEDARİKÇİSİ Componenta Dökümcülük A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 2 İletişim Bilgileri Componenta in Turkey Head office & Iron Foundry Gölyolu no:26

Detaylı

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2010-31.03.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Geleceğin Döküm Çözümleri COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK A.Ş. FAALİYET RAPORU 2012 Çözüm 1 Çözüm Döküm Çözümleri sağlayıcısı olarak bu süreçte hedefimiz müşterilerimizin hedefidir. Müşterilerimiz ile tek Componenta

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYGAZ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TAT GIDA SANAYİ A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama

Detaylı