PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU. 1. Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU. 1. Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi"

Transkript

1 PERSONEL BELGELENDİRME KILAVUZU 1. Belgelendirme Başvurularının Kabulü ve Değerlendirilmesi Kişilerin belgelendirme başvurusu için ihtiyaç duyabileceği bilgileri ve ücretlendirmeleri açık biçimde içeren basılı veya görsel materyaller hazırlanır ve ilgililerin erişimine sunulur. Başvuru sürecinde başvuranların hakları ile birlikte belgelendirilmiş personelin uyması gereken kuralları içeren sorumluluklar da yayınlanır. Belgelendirme süreci ile ilgili tüm bilgilere web sitemizden ulaşılabilmektedir. Başvuru sahibinden aşağıdaki hususları içeren imzalanmış başvurunun tamamlanmasını talep edilir: İstenilen belgenin kapsamı Belgelendirme türü (ilk belgelendirme, kapsam genişletme, yeniden belgelendirme, kapsam daraltma) Başvuru sahibinin belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve değerlendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ilişkin beyan Başvuru sahibi hakkında tanınmasını ve ulaşılmasını sağlayacak genel bilgi ve belgeler Bu kapsamda başvuru için gerekli evraklar şunlardır: 1. Eksiksiz doldurulmuş ve bizzat aday tarafından imzalanmış fotoğraflı başvuru formu 2. Sınav ücretinin yatırıldığına dair (online veya şubeden alınmış) banka dekontu veya bankamatik makbuzu 3. Nüfus cüzdan fotokopisi Adaylar, bizzat Merkeze bizzat gelerek veya web sitesi üzerinden sınav başvurusunda bulunabilirler. Web sitesi üzerinden başvuran adaylar, sınav günü vermiş oldukları bilgileri içeren sınav başvuru formunu imzalamak zorundadır. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu veya bankamatik makbuzu ile, nüfus cüzdanının önlü arkalı taranmış halinin, online başvuru sırasında web sitesine yüklenmesi zorunludur. Bunların dışında, işverenleri tarafından sınav başvuruları topluca yapılan adaylar için, işverenin söz konusu evrakları topluca merkezimize elden iletmesi ile de başvuru gerçekleştirilebilir. Ancak faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav ücreti, web sitesinde ilan edilen banka hesap numarasına, havale veya EFT yoluyla yatırılabilir. Ücretler yıllık olarak düzenlenir ve Merkez web sitesinden ilan edilir. Adayın başarılı olduğu birim veya aşamalardaki sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir. Herhangi bir yeterlilik birim veya aşamadan başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu birim veya aşamalardan yeniden sınava girmesi ve başarılı olması halinde belge alma hakkına sahiptir. Sınavlara katılarak başarısız olan adaylardan, teorik sınav aşamasında başarısız olup performansa dayalı/portfolyo sınavına girme hakkı kazanamayan adaylar en fazla 1 yıl içerisinde, 1 adet sınava

2 ücretsiz olarak katılabilirler. Adaya, performansa dayalı sınavda başarısız olması halinde ücretsiz sınava girme hakkı tanınmaz. Bireysel olarak yapılan ödemelerde adayın ödeme açıklaması kısmında TC Kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerinin bulunması gereklidir. İşverenler tarafından toplu yapılan sınav başvurularında ise, işverenin ilave olarak söz konusu ödemenin hangi adaylara ait olduğunu belirtir listeyi merkezimize faks veya e-posta yoluyla ulaştırması gerekir. Adayların ilgili UY ler kapsamında belirtilen sertifikalardan birisini seçmeleri gerekmektedir. Televizyon Program Yönetmeni ( Seviye 6) Kurgu Yönetmeni ( Seviye 6) Televizyon Teknik Yönetmeni ( Seviye 5) Belge yenileme başvurularında eğer daha önce belge iptali edilmiş ise, iptal edilen belgenin sahibi 3 ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde bulunamaz. 3 aylık süre sonunda kişi tekrar başvurarak belgelendirme sürecine yeniden başlayabilir. MYK tarafından yayınlanmış ilgili yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre belgelendirme başvuruları değerlendirilerek uygun olanlar kabul edilir. Başvuru listesi ve başvuranlara ilişkin bilgiler sınavdan önce elektronik ortamda MYK ya iletilir. Eğer başvuru sahibi başvuru şartlarını taşımıyor ise, iki durum söz konusu olabilir. Eğer eksik bir bilgi veya belgeden dolayı adayın başvurusu kabul edilemiyor ise, adaydan eksik olan bilgi ve belgeleri tamamlaması talep edilir. Adayın gerekli bilgi ve belgeleri sunması durumunda başvurusu tekrar değerlendirir. Eğer, ilgili Ulusal Meslek Standartları veya Ulusal Yeterlilikler ile belirlenen şartlara bir uygunsuzluk var ise, bu durum başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibi ilerleyen tarihlerde şartlarının değişmesi durumunda yeniden başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinin, bir özür durumuna bağlı olarak özel bir sınav düzenlemesine ihtiyaç duyması söz konusu ise, bu hususlar başvuru formunda mutlaka belirtilmelidir. İlgili özür durumunun belgelendirme kapsamında belirtilen şartlarına göre belgelendirmeye engel teşkil edip etmediği Koordinatör tarafından değerlendirilir. Söz konusu özel durumun belgelendirmeye engel teşkil etmemesi durumunda, sınav organizasyonlarında engelli veya diğer itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçların karşılanması amacıyla gerekli tedbirler zorunlu olarak alınır. Bu tedbirlerin alınması sırasında adil ve tarafsız bir ölçme değerlendirme sürecinin sağlanması esastır. 2. Sınavların Uygulanması Basılı sınav materyalleri, ilgili formlar, sınavdan 1 gün önce merkezimizde basılarak Değerlendirici/Değerlendirme Kurulu na tutanak ile teslim edilirler. Basımı gerçekleştirilen tüm materyaller, kapalı zarflara yerleştirilir ve zarfların ağızları mühürlenir. Mühürlerin üstüne Koordinatör tarafından paraf atılır. Adaylar, MYK nın hazırladığı programa uygun olarak test ve performansa dayalı/portfolyo sınavlara tabi tutulur.

3 Sınavlar, test ve performansa dayalı /portfolyo olmak üzere 2 aşamada uygulanır. Adaylar son 1 yıl içinde başarılı oldukları yeterlilik birimlerinden otomatik olarak muaf tutulurlar. Bu durum hem ilk belgelendirme, hem de kapsam genişletme başvurularında aynıdır. Adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır. Sınav başladıktan 15 dk. sonra gelen adaylar sınava dahil edilemezler. İlan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz ve yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya bu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav düzenlenmez. Adaylar sınav salonunda sınav gözetmeni tarafından kendilerine gösterilen yerlere oturmak zorundadır. Sınav esnasında adayların birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır. Sınav Katılımcı İmza Formu, gözetmen tarafından sırayla adaylara ulaştırılarak imzalamaları sağlanır. Adaylar sınav sırasında yanlarında hiçbir kitap, doküman, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. Yanlarında cep telefonu getiren adaylar, telefonu uçak veya hatsız durumuna alarak kapatmak ve Değerlendirici(ler)/Gözetmene teslim etmek zorundadır. Ölçme ve değerlendirme sürecinde herhangi bir usulsüzlük, kopya veya hile durumu tespit edilirse, Ölçme ve Değerlendirmede Usulsüzlük, Kopya ve Hile Tespit Formu doldurulur ve adayın sınavına son verilir Teorik Sınavlar Teorik sınavları, katılımcı sayısı ve teknik altyapı imkânları doğrultusunda bilgisayarlı sistem ile veya optik formlara dayalı olarak uygulanır. Optik formlara dayalı sınav uygulanması durumunda Yazılım tarafından her aday için tespit edilen farklı soru ve cevap dizilimine göre Test Sınavı Soru Kitapçığı ve Aday Cevap Formu hazırlanır. Hazırlanan PDF dosyaları diğer sınav materyalleri ile birlikte basılır ve Değerlendiriciler/Gözetmenlere teslim edilir. Bilgisayarlı sistem kullanımında adaylara çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli, eşleştirme, sıralama veya boşluk doldurma türünde sorular yöneltilebilir. Adayların birbirlerinin ekranlarını göremeyecek biçimde oturmaları sağlanır. Her aday için farklı soru ve cevap seçenekleri dizilimi sunulur. Sınav sonuçları 1 hafta içinde açıklanır ve adaylara e-posta yoluyla bildirilir. Optik formlara dayalı sınav uygulanması halinde adaylara çoktan tek seçmeli sorular yöneltilir. Adayların, birbirlerinin cevap kağıtlarını görmeyecek biçimde oturmaları sağlanır. Her aday için özel bir soru kitapçığı ve optik cevap formu basılır. Adaylardan kendilerine dağıtılan soru kitapçıklarını ve cevaplama formunu kontrol etmeleri, kitapçık kodlarını cevaplama formuna yazmaları istenir; eksik sayfa, hatalı basım vb. durumların olmadığından emin olunur. Adaylar, cevaplarını kendi adlarına düzenlenmiş optik formlara işaretlemek ve kağıt üzerindeki ilgili bölümü imzalamak zorundadır. Her soru için sadece 1 tane şık örneklerde gösterildiği şekilde işaretlenmelidir. Birden fazla veya uygunsuz şekilde işaretlenen cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir. Sınav sonrasında cevap formları taranarak cevaplar sisteme yüklenir. Sınav sonuçları 1 hafta içinde açıklanır ve adaylara e-posta yoluyla bildirilir.

4 2.2. Performansa Dayalı Sınavlar Performansa dayalı sınav değerlendirmeleri esas olarak merkez binasında gerçekleştirilmekle birlikte sözleşme yapılmış ve gerekli şartların sağlanmış olduğu kuruluş stüdyolarında performansa dayalı sınav ve değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Performansa dayalı sınavlarda, her aday için bir sınav düzeneği hazırlanır. Bu sınav düzeneği, bir adayın gerçekleştirmesi gereken tüm performansa dayalı sınavları icra edebileceği şekilde hazırlanmıştır. Sınav düzeneklerinin hazırlandığı mekanda, teknik altyapı imkanları doğrultusunda mümkün ise bilgisayarlı sistem ile kontrol listesi değerlendirmesi ve otomatik kanıt fotoğraf ve/veya video alımı yapılır. Eğer bu imkan yok ise, değerlendiriciler çıktısı alınan kontrol listesi üzerinden değerlendirmeyi gerçekleştirir. Bu durumda Yazılım tarafından her aday için Performansa Dayalı Sınav Değerlendirici Formu düzenlenir. Hazırlanan PDF dosyaları diğer sınav materyalleri ve adaylardan sınav şartnameleri doğrultusunda daha önce herhangi bir hazırlık yapmaları talep edilmiş ise bu hazırlığa ilişkin belge/dosyaları ile birlikte basılır ve Değerlendirici(ler)e teslim edilir. Kanıt fotoğrafları ve/veya videoları ise dijital fotoğraf makinesi ve/veya kamera vasıtası ile alınır. Performansa dayalı sınav esnasında iş sağlığı ve Güvenliği Talimatlarına aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde sınav durdurulur ve aday performansa dayalı sınavın ilgili yeterlilik biriminden başarısız sayılır. Sınav düzeneğinde sınavın devam etmesine izin vermeyecek şekilde bir sorun yaşanması ve sorunun 30 dk. içerisinde giderilememesi durumunda, Değerlendirici (ler) tarafından sınav başka bir güne ertelenebilir. Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmakta olan adaylar kendi çalışma ortamında performansa dayalı sınava girme hakkına sahiptir. Bununla birlikte performans sınavının gerçekleştirilebilmesi için işverenin RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi nin belirttiği sınav şartlarını kabul etmesi, sınavda gerekli olan malzeme ve ekipmanı sağlayacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Yapılacak bu sınavlar için Saha Uygunluk Formu çerçevesinde Değerlendiricinin sınav alanının sınava uygun olduğunu saptaması gerekmektedir. Uygun görülmesi halinde performansa dayalı sınavlar için belirlenen şartlar çerçevesinde sınav gerçekleştirilir Portfolyo Sunumu Aday ilgili UY lerde böyle bir durumun tanımlanmış olması şartıyla performansa dayalı sınav yerine portfolyo ile performans sınavına girebilir. Performans sınavı aşamasında portfolyo sunumunu tercih edecek olan adayların UY lerde belirtilen bilgi/belge ve kanıtları hazırlayarak merkeze elden teslim etmesi gerekmektedir. Portfolyo değerlendirmesi Adayın sunmuş olduğu bilgi/belge ve kanıtlar temelinde ve ilgili meslek için hazırlanmış olan sınav şartnamelerinde belirtilmiş olan Portfolyo Değerlendirme Alanları üzerinden Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Portfolyo değerlendirmesi sonucunda potftolyosu yeterli görülmeyen adayların ücretsiz olarak performansa dayalı sınava girme hakkı saklıdır.

5 2.4. Sınav Kuralları Yazılım üzerinde Koordinatör ve/veya Karar Vericiler sınav tanımlamasını, sınava ait soruların seçimini ve onaylamasını yapar. Koordinatör ve/veya Karar Vericiler tarafından uygun adayların tanımlanmış sınavlara ataması yapılır. Sınav giriş bilgileri sınav tarihinin en geç 1 hafta öncesinde web sitesinden öğrenilebilir ve adayların başvuru formunda beyan ettikleri e-posta adresine gönderilir. İşverenleri tarafından topluca yapılan başvurular için ayrıca işverene, başvuruda bulunduğu adaylarla ilgili sınav planlaması e-posta yoluyla iletilir. Başvuru listesi,başvuranlara ilişkin bilgiler ve sınav takvimi sınavdan önce elektronik ortamda MYK ya iletilir. Koordinatör ve/veya Karar Vericiler, sınavdan 1 gün önce yazılım tarafından otomatik oluşturulan sınav materyallerinin ve ilgili formların basımını yapar ve Gözetmen/Değerlendirici(ler)e teslim eder. Sınav saatinden en geç yarım saat önce Değerlendirici(ler) sınavın gerçekleştirileceği yerde hazır bulunarak; sınav ile ilgili gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlar. Sınava girecek adayların kimlik tespitleri yapılarak sınav düzeni almaları sağlanır. Özel durumu söz konusu olan adaylar için Koordinatör tarafından sınav öncesinde karara bağlanan düzenlemeler uygulanır. Sınav başlamadan önce tüm adayların Sınav Katılımcı İmza Formunu imzalamaları sağlanır. Katılımcılara Değerlendirici(ler)/Gözetmen tarafından sınav hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılır. Optik formlara dayalı test sınavlarında adaylardan kendilerine dağıtılan soru kitapçıklarını ve cevaplama formunu kontrol etmeleri, kitapçık kodlarını cevaplama formuna yazmaları istenir; eksik sayfa, hatalı basım vb. durumların olmadığından emin olunur. Adayların sınav süresi başlamadan test sınavlarında sorulara bakmamaları, uygulamalı sınavlarda ise sınav düzeneğine müdahale etmemeleri sağlanır. Sınavın başlamasından 15 dk. sonra gelen adaylar sınava dahil edilmezler. Sınav salonundan ayrılan adaylar tekrar sınava dahil edilmezler. Adaylar sınav sırasında yanlarında hiçbir kitap, doküman, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. Yanlarında cep telefonu getiren adaylar, telefonu uçak veya hatsız durumuna alarak kapatmak ve Değerlendirici(ler)/Gözetmene teslim etmek zorundadır. Sınav sırasında herhangi bir usulsüzlük, kopya veya hile durumu tespit edilirse, Gözetmen tarafından Ölçme ve Değerlendirmede Usulsüzlük, Kopya ve Hile Tespit Formu doldurulur ve adayın sınavına son verilir. Sınav sonunda tüm sınav belgeleri zarfa yerleştirilip kapatılarak sınav görevlisi değerlendirici/ gözetmen tarafından merkezimize iletilir. Bilgisayarlı sistem kullanımında sınav sonrasında sınav sonuçları Yazılım tarafından otomatik olarak belirlenir. Optik formlara dayalı bir ölçme değerlendirme kullanılmış ise, doldurulan optik formlar tarama yöntemi ile Yazılım a yüklenir.

6 2.5. Uygulamaların Değerlendirilmesi Adayın yeterliği, MYK tarafından ilgili UY de belirlenen kriterlere göre değerlendirilir. Test sınavlarının değerlendirmesinde doğru cevap sayısı esas olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Yanlış veya boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Adaylar teorik sınavlardan başarılı olması halinde performansa dayalı sınava dahil edilir. Performansa dayalı sınavlarda, UY de belirlenen niteliklere sahip değerlendirici veya değerlendiricilerden oluşan Değerlendirme Kurulu görev yapar. Değerlendiriciler, kendilerine verilen kontrol listeleri üzerinden, adayın söz konu işlemleri başarı ile tamamlayıp tamamlayamadığını tespit ederler. Sınavlarda gösterilmesi gereken başarı kriterleri UY yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirme bölümlerinde belirtilmiştir. Sınavların bilgisayarlı sistemle yapılması ve sonuçların otomatik olarak sisteme aktarılması durumunda, değerlendiriciler, otomatik olarak kaydedilen sınav delilleri ile sisteme aktarılan sınav sonuçlarının uygunluğunu denetler. Test ve performansa dayalı sınav sonuçları, sınavdan sonra 1 hafta içerisinde açıklanır ve adaylara e- posta yoluyla bildirilir. Ayrıca, RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi ilan panosu ve web sitesi aracılığıyla da ilan edilir. Web sitesi aracılığı ile ilan edilen sonuçlara, adayların TC kimlik numaraları ile ulaşabilmesi mümkün olacaktır. Sisteme otomatik olarak yüklenen sınav sonuçları, ilgili UY lerin değerlendirme kriterlerine göre Yazılım tarafından otomatik olarak değerlendirilir. Sınav sonucunda adayların sınavın her bir bölümünden aldığı puan, puanın başarı şartlarını sağlayıp sağlamadığına ilişkin tespit ile sınava ilişkin diğer kayıtlar belgelendirme kararını verecek (personel belgelendirme sorumlusu) olan Merkez Başkanına sunulur Sınavların İptali ve Tekrarlanması Gerçekleştirilen bir sınav sonrasında, toplu kopya çekme veya sınavın genel geçerliliğini etkileyecek bir durumun oluşması durumunda iptal kararı verilebilir. Sınavın iptalinin aday(lar)dan kaynaklanması halinde aday(lar) sınavdan başarısız sayılır ve herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Sınavın iptal edilmesinin sebebi, merkezimiz veya personelimizden kaynaklanan bir uygunsuzluk ise, sınava tekrar girecek adayların mağduriyeti karşılanır ve yeniden sınav ücreti talep edilmez. 3. Belgenin Verilmesi Sınavın değerlendirmesi Ulusal Yeterliliklerde belirtilen Değerlendirici Ölçütlerini sağlayan Değerlendiriciler tarafından yürütülür. Değerlendiricilerin gerçekleştirdiği sınavların sonuçlarını Karar Vericiler onaylar ve belge almaya hak kazanan kişilerin listesini web sitesinden ilan eder. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi, sınav sonuçları hakkındaki bilgileri kişiye özel sms ve/veya yoluyla bildirir. 7 gün içerisinde herhangi bir itiraz ve şikayet olmaması durumunda belge verilmesi süreci başlatılır. Başarılı adaylar TÜRKAK Belgesi ve/veya MYK Belgesi almaya hak kazanır. 4. Belgenin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi Yeterlilik belgesinin süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge geçerlilik süresi ile ilgili şartlar, ilgili mesleğin Ulusal Yeterliliğinde "Belge Geçerlilik Süresi" bölümünde ifade edilmiştir. Belge ile ilgili

7 süre uzatımı koşulları her bir meslekte farklı olup ilgili Ulusal Yeterlilikte "Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme değerlendirme Yöntemi" bölümünde açıkça ifade edilmiştir. RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi tarafından belgenin geçerlilik süresi ve yenilenmesi kuralları ilgili Ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre yapılacaktır. 5. Belge Gözetim, Vize ve Yeniden Belgelendirme Belge almaya hak kazanmış bir adayın belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için belirlenmiş şartları karşılaması gerekmektedir. Bu şartlar her Ulusal Yeterlilikte ayrı ayrı tanımlanmıştır. Bu şartların adaylara bildirilmesi, hem başvuru sırasında kendilerine verilen, hem de web sitemizde yayınlanmakta olan Sınav Şartnameleri ile sağlanır. İlgili Ulusal Yeterlilik ile belirlenen dönemlerde, yine Ulusal Yeterlilik ile belirlenen gözetim evrakları, belgenin geçerlilik süresinin dolmasına en az 1 ay kala adaylardan istenir. Hangi kişiden hangi evrakların isteneceği belgelendirme sırasında oluşturulmuş olan kayıtlardan yola çıkarak tespit edilir. Belgelendirilmiş kişilerden gelen gözetim evrakları Koordinatör tarafından uygunluk değerlendirmesi açısından incelenir. Karar uygunluk yönünde ise belge vize edilir ve geçerlilik süresi işlemeye devam eder. Bu durum belgelendirilmiş kişiye e-posta yoluyla bildirilir. Eğer karar uygun değilse belge askıya alınır. Belgenin askıya alındığı hem e-posta ile belgelendirilmiş kişiye bildirilir, hem de web sitemiz üzerinden üçüncü kişilere ilanen duyurulur. Belgenin geçerlilik süresinin dolmasına 1 ay kala veya MYK nın yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili programda değişiklik yapması durumunda, belgelendirilmiş kişi SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilerek, belge yenileme işlemleri için davet edilir. Belgelendirilmiş kişi süresi içinde başvuruda bulunmazsa, belge askıya alınır veya iptal edilir. Geçerlilik süresi içinde bir belge sahibi, belge askıya alınmış olsa dahi belge yenileme talebinde bulunabilir. Belgelendirilmiş kişiler hakkında merkezimize iletilen şikayet ve bildirimler de, gözetim faaliyetleri kapsamında değerlendirilir. İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü kapsamında değerlendirilen bu şikayet ve bildirimlere göre, gerek görülmesi durumunda adaydan savunma talep edilebilir ve aday yeniden belgelendirme için davet edilebilir. Bir belgenin hangi durumlarda askıya alınacağı veya iptal edileceği, Belge Askıya Alma ve İptal Prosedürü ile açıklanmıştır. 6. Belgenin Askıya Alınması ve İptali Belgenin geçerlilik süresi içerisinde veya geçerlilik süresinin sonunda belgenin askıya alınması veya iptal edilmesini gerektiren durumlar şunlardır: Belgelendirilmiş kişi hakkında bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu aleyhinde karar alınması Belgelendirilmiş kişinin belge kullanım sözleşmesi veya belgelendirme programı şartlarına aykırı davranışlarının tespit edilmesi Belgelendirilmiş kişinin gözetim ve belge yenileme için gerekli şartları sağlamaması

8 Belgelendirilmiş kişinin yeniden belgelendirme kapsamında ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kopya veya hile teşebbüsünde bulunması veya bu durumda yakalanması Belgelendirilmiş kişi hakkındaki yukarıdaki durumlardan birisinin söz konusu olması halinde, belgesi geçerlilik süresine bakılmaksızın ilk olarak askıya alınır. Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinde müteakip belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. Belgelendirilmiş kişi, kendisine tanınan süre içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunması durumunda, belgenin askıya alınmasına son verilir. Bu durumda kişi belgesini kullanmaya devam edebilir. Kopya veya hile teşebbüsü durumları dışında bir belge doğrudan iptal edilemez; öncelikle mutlaka askıya alınır. Kopya veya hile teşebbüsü durumunda ise belge doğrudan iptal edilir. Bir belgenin askıya alınmasından itibaren 2 ay içerisinde, askıya alınma sebeplerinin ortadan kaldırıldığına dair yeterli ve ikna edici delillerin sunulmaması durumunda belge iptal edilir. Belgenin iptali durumunda, iptal edilen belgeler web sitemizden ilan yoluyla duyurulur. Belgelendirilmiş kişi, kendisine verilen belgeyi iade etmekle yükümlüdür. Belge iptali yapılması durumunda iptal edilen belgenin sahibi 3 ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde bulunamaz. 3 aylık süre sonunda kişi tekrar başvurarak belgelendirme sürecine yeniden başlayabilir. 7. İtiraz ve Şikayet İtirazlar, başvuru sahibi, adaylar veya belgelendirilmiş kişiler tarafından yapılabilir. Şikayetler ise, başvuru sahibi, adaylar ve belgelendirilmiş kişilerin yanı sıra, işverenler, hizmet alanlar veya ilgili diğer kesimler tarafından yapılabilir. İtiraza konu olabilecek durumlar şunlardır. Başvuru şartlarına uygunluk Sınavın değerlendirilmesi Belgelendirme kararları Gözetim ve vize işlemleri Belge iptali, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması işlemleri Şikayete konu olabilecek durumlar ise şunlardır. Merkez personelinin, belgelendirme politikasına uygun olmayan davranışları Tüm gizlilik ve güvenlik ihlalleri Belgelendirilmiş kişinin belgelendirme sözleşmesine uygun olmayan işlem ve davranışları İtiraz ve şikayetler web sitemizde Formlar bölümünde yer alan FR.21 İtiraz ve Şikayet Formu doldurulması suretiyle merkezimizde sekretarya sorumlusuna elden teslim eder veya posta veya e- mail yoluyla iletir. Sınav sonuçlarına ilişkin yapılacak itirazlar, sonuçların açıklanmasını takiben 7 gün içinde yapılmalıdır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda sınavlara ilişkin yapılacak itirazlar kabul edilmez. İtiraz ve şikayetler sekretarya sorumlusu tarafından kayıt altına alınır. İtiraz ve şikayetler, öncelikle ilgili Karar Verici tarafından değerlendirilir. İtiraz veya şikayete bir çözüm üretilebilmesi için gerekli

9 çalışmalar yerine getirilir. Eğer bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm itiraz veya şikayet sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz veya şikayet kaydı kapatılır. Öngörülen çözüm, itiraz veya şikayet sahibinin itirazını veya şikayetini gideremez ise, veya Karar Verici tarafından çözümlenemeyecek bir durum söz konusu ise, konu İtiraz ve Şikayet Komitesi ne havale edilir. Konu ile ilgili tüm bulgu, İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Formu na işlenir. İtiraz ve Şikayet Komitesi, konu ile ilgili bulguları ve kayıtları inceleyerek, en geç 15 iş günü içerisinde itiraz veya şikayetle ilgili ayrıntılı bir görüş sunar. Sunulan görüş doğrultusunda Koordinatör itiraz ve şikayeti karara bağlar ve itiraz veya şikayet sahibinin talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılabilir. Süreç hakkında itiraz veya şikayet sahibine elektronik posta aracılığı ile yazılı olarak ve ihtiyaca göre telefon yoluyla bilgilendirme yapılır. İtiraz ve Şikayet Komitesi, merkezimiz bünyesinde şikayet ve itirazların değerlendirilmesinde görüş sunan bir merci olur son karar Koordinatöründür.

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU

ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU ATSO MESEM MESLEKİ SINAV VE SERTİFİKASYON MERKEZİ SINAV VE BELGELENDİRME BİLGİ KILAVUZU SERVİS GÖREVLİSİ SEVİYE 234 BAR GÖREVLİSİ SEVİYE 4 SERVİS YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 SPB2510KLV01 Rev.01 1/26 1. SERTİFİKASYON

Detaylı

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 03 22.06.2015 Revizyon 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

ADAY BAŞVURU KILAVUZU

ADAY BAŞVURU KILAVUZU Sayfa 1 / 10 Açıklamalar: 1. Başvuruda istenen belgeler şunlardır; 1.1. Islak imzalı ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu, (Adaylar bireysel olarak ve posta yoluyla ASO 1. Organize San. Böl. ASORA Ticaret

Detaylı

ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013

ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 09.11.2013 1 / 11 0.AMAÇ Bu talimat 11UY0031-3 Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli Ulusal Yeterliliği kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili yeterlilik şartlarına

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

DYO AKADEMİ BELGELENDİRME SİSTEMİ SINAV KLAVUZU

DYO AKADEMİ BELGELENDİRME SİSTEMİ SINAV KLAVUZU SAYFA NO : 1/7 Amaç: Bu klavuz; Dyo Akademi Belgelendirme Sistemi nde yer alan Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları dahilinde, yapılacak olan sınav ve belgelendirme aşamaları hakkında başvuru

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011

KAYNAKÇI VE KAYNAK OPERATÖRÜ BELGELENDİRİLMESİ GENEL TALİMATI Yayın Tarihi: 03.01.2011 1 / 12 0.AMAÇ Bu talimat EN ISO 17024 standartı kuralları çerçevesinde INSPECCO tarafından Personel Belgendirme Sisteminin ilgili standard şartlarına göre değerlendirilerek Kaynakçı ve Kaynak Operatörlerinin

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ

11UY0031-3 ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ (Seviye 3) SINAV ŞARTNAMESİ 1.0. AMAÇ Bu şartname, 11UY0031-3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli adayının belgelendirilmesine yönelik olarak yapılacak olan sınav için temel şartları, yeterlilik alanını, sınav koşullarını,

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEKİ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1)

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

Meslekî Yeterlilik Kurumundan: 30 Aralık 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 27096 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: YÖNETMELİK MESLEKÎ YETERLĠLĠK, SINAV VE BELGELENDĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI Yürürlük Tarihi: 16.05.2014 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU na ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı na,

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

2012 YILI MESLEĞE YENİ GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

2012 YILI MESLEĞE YENİ GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 2012 YILI MESLEĞE YENİ GİRECEK KİŞİLER İÇİN SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2012 1 Bu Kılavuz, sigorta ve reasürans brokerliğinde

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-beas) KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-beas) KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-beas) KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 1 2. e-beas a Katılacak Adaylar... 1 3. Sınava İlişkin Başvurular... 2 3.1. Emeklilik Şirketi Aracılığı ile Başvuru...

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı