2 LİTERATÜR. Çizelge 1 Nokta yükleme dayanım indeksi ve tek eksenli basma dayanımı arasında farklı araştırmacılar tarafından kurulan ilişkiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 LİTERATÜR. Çizelge 1 Nokta yükleme dayanım indeksi ve tek eksenli basma dayanımı arasında farklı araştırmacılar tarafından kurulan ilişkiler"

Transkript

1 KAYAMEK 2004-VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu / ROCKMEC 2004-VIIth Regional Rock Mechanics Symposium, 2004, Sivas, Türkiye Kayaçların tek eksenli basınç dayanımının basit deney yöntemleriyle tahmini Predicting uniaxial compressive strength of rocks from simple test methods H. Başarır & M. Kumral Maden Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi Malatya A. Özsan Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ankara Üniversitesi Ankara ÖZET: Tek eksenli basma dayanımı hem kaya mekaniği hemde mühendislik jeolojisi uygulamalarında yaygın olarak kullanılan parametrelerden birisidir. Fakat bazı durumlarda bu deney için numune hazırlanması ve deneyin yapılması pahalı ve zaman harcayıcıdır. Bu nedenle nokta yükleme dayanım indeksi, Schmidt sertlik çekici ve sonik hız gibi basit deney yöntemlerinin tek eksenli basma dayanımını kestirmek amacıyla kullanımı oldukça yaygındır. Bu basit deney yöntemleri hızlı, kolay, portatif ve ucuzdur ayrıca numune hazırlama işlemi de gerektirmeyebilirler. Bu makalenin amacı kayalar üzerinde bahsedilen basit deney yöntemlerini ve tek eksenli basma dayanım deneylerini uygulayarak, kayanın tek eksenli basma dayanımı ile basit deney yöntemleri arasında ilişkiler kurmaktır. Kayaç örnekleri üzerinde nokta yükleme dayanım indeksi, Schmidt çekici ve sonic hız deneyleri ve tek eksenli basma dayanım deneyleri ISRM yöntemlerine göre yapılmıştır. Bu sonuçlar kullanılarak basit doğrusal regresyon analizleri yapılmış ve tek eksenli basma dayanım değeri tahmininde kullanılabilecek eşitlikler elde edilmiştir. Elde edilen ilişkilerle diğer araştırmacılar tarafından önerilen ilişkiler karşılaştırılmış ve sonuçlar kıyaslanmıştır. ABSTRACT: Uniaxial compressive strength test (UCS) is the most widely used design test in both engineering geological and rock engineering projects. However, in some cases it can be quite difficult, time consuming and expensive to prepare specimens and to conduct this test. For these reasons, simple test methods such as point load strength test (I s(50) ), Schmidt hammer hardness test (SHV) and sonic velocity test (VP) are used widely. These simple tests have been world widely used to estimate the UCS of rocks, because of their rapidity, simplicity, portability, low cost, non-destructiveness and easiness in both specimen preparation and test conduction. The objective of this paper is to establish links between these simple test methods and UCS. Uniaxial compressive strength test, point load strength test, sonic velocity test and Schmidt hammer hardness tests were all conducted in accordance with the ISRM suggested methods. Simple regression modeling was employed to obtain equations, required for predicting UCS of rocks. UCS values obtained from simple regression analysis and UCS tests are compared and the results are discussed. 1 GİRİŞ Kayaçların tek eksenli basma dayanımı değerleri gerek yer üstü gerekse de yeraltı mühendislik yapılarının tasarımında sıklıkla kullanılmaktadır. Tek eksenli basma dayanımı deneyinin uygulanmasındaki standart prosedür Amerikan Test ve Malzeme Topluluğu (ASTM 1984) ve Uluslararası Kaya Mekaniği Topluluğu (ISRM 1981) tarafından belirtilmiştir. Deneyin uygulanabilmesi için gelişmiş bir kaya mekaniği laboratuvarına ihtiyaç duyulur. Tek eksenli basma dayanım deneyi basit deney yöntemleri ile karşılaştırıldığında numune hazırlanması zaman alıcı ve pahalı olmanın yanısıra hasarlı deneyler grubuna girer. Sözedilen basit deneyler için gerekli aletler daha ucuzdur ve uygulanması gereken kurallar açısından daha kolaydırlar. Dolayısıyla nokta yükleme dayanım deneyi (I s(50) ), Schmidt çekici (SHV) ve sonik hız (SV) gibi basit deneyler UCS tahmini için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu basit deney yöntemleri sayesinde çabuk ve ucuz tek eksenli basma dayanımı tahmini mümkündür. Deneylerin yapıldığı kayaç grubu Ankara etrafında yaygın olarak görülen günümüzde üzerinde pek çok önemli yapının inşa edildiği Ankara dasitidir. Bu makalede Ankara dasitinin tek eksenli basma dayanımının tahmini için numuneler üzerinde laboratuvar ve sahada yukarıda anılan basit deney yöntemleri uygulanmıştır. Laboratuvar deneyleri

2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Maden Mühendisliği kaya mekaniği ve Elektrik İşleri Etud İdaresi (EIEI) kaya mekaniği laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. 2 LİTERATÜR Basit deney yöntemleri pek çok araştırmacı tarafından UCS nin tahmininde kullanılmıştır. Nokta yükleme deneyi numunenin mekanik dayanımının belirlenmesi için yaygın olarak kullanılan bir deney yöntemidir. D Andrea vd. (1964), Brock & Franklin (1972), Bieniawski (1975), Hassani vd. (1980), Read vd. (1980), Forster (1983), Gunsallus & Kulhway (1984), ISRM (1981), Cargill & Shakoor (1990), Chau & Wong (1996), Grasso vd. (1992), Kahraman (1996), Tugrul & Zarif (1999) gibi pek çok araştırmacı I S(50) ile UCS arasındaki ilişki kurmak için çalışmışlar ve çeşitli emprik bağıntılar önermişlerdir. Bu çalışmaların çoğunda doğrusal regresyon ilişkileri kullanılmıştır. Kahraman (2001) bu amaçla literatürde yer alan 48 adet veriyi kullanmıştır. Tugrul & Zarif (1999) çalışmalarında I S(50), diğer kaya özellikleri ve kayacın mineralojik bileşimi hakkında değerlendirme yapmıştır. Farklı araştırmacılar tarafından I S(50) ve UCS arasında kurulan ilişkiler Çizelge 1 de verilmiştir. Schmidt sertlik çekici hızlı sonuç veren, hasarsız ve arazide kolaylıkla uygulanabilen bir deney yöntemidir. Bu özelliklerinin yanısıra numune toplama, hazırlama gibi masrafları da yoktur. Schmidt sertlik çekici; Inoue & Ohomi (1984), Deere & Miller (1966), Aufmuth (1973), Beverly vd. (1979), Kidbinsky (1968), ISRM (1981), Singh vd. (1983), Shorey vd. (1984), Haramy & De Marco (1985), Ghose & Chacraborti (1986), O Rourke (1989), Sachpazis (1990), Xu vd. (1990), Gokceoglu (1996), Kahraman (1996, 2001), Katz (1999) ile Yilmaz & Sendir (2002) gibi pek çok araştırmacı tarafından UCS tahmini için kullanılmışlardır. Bunun yanısıra Schmidt sertlik çekici başka amaçlar içinde kullanılmıştır. Örneğin kaya kütlesindeki süreksizliklerin tespiti için (Young 1978), yeraltında tavan kalitesinin kontrolü için (Kidbinsky 1968), tünel açma makinalarının performans değerlendirmeleri için (Poole & Farmer 1978) kullanılmıştır. Bu araştırmacılar tarafından SHV den UCS tahmini için kullanılması önerilen emprik bağıntılar Çizelge 2 de verilmiştir. Çizelge 1 Nokta yükleme dayanım indeksi ve tek eksenli basma dayanımı arasında farklı araştırmacılar tarafından kurulan ilişkiler Araştırmacı Model D andre et al. (1964) UCS=15.3 I s(50) Broch & Franklin 1972 UCS=24 I s(50) Bieniawski (1975) UCS=23 I s(50) Hassani et al. (1980) UCS=29 I s(50) Read vd. (1980) Sedimanter kayaç Bazalt UCS=16 I s(50) UCS=20 I s(50) Forster (1983) UCS=14.5 I s(50) Gunsallus & Kulhway (1984) 16.5 I s(50)+51 ISRM (1981) UCS=20.25 I s(50) Cargill & Shakoor (1990) UCS=23 I s(54)+13 Grasso vd. (1992) UCS=9.30 I s(50) Chau & Wong (1996) UCS=12.5 I s(50) Kahraman (1996) Kömür yan kayaçları UCS=23.62 I s(50)-2.69 Diğer kayaçlar UCS=8.48 I s(50)+9.51 Bu çalışma UCS = I s(50) Çizelge 2 UCS in SHV den bulunması için farklı araştırmacılar tarafından önerilen bağıntılar Araştırmacı Model Deere & Miller (1966) UCS=6.9x10 ( γSHV) Aufmuth (1973) UCS=6.9x10 (1.348log(SHVγ-1,325) Beverly vd. (1979) UCS=12.74e (0.185γN) Kidbinsky (1968) UCS=0.447e [0.045(N+3.5)+γ] Singh vd. (1983) UCS=2SHV Shorey vd. (1984) UCS=0.4SHV-3.6 Haramy & De Marco (1985) UCS=0.994SHV Ghose & Chacraborti (1986) UCS=0.88SHV O Rourke (1989) UCS=703SHV-1104 Sachpazis (1990) UCS=(SHV )/0.239 Xu vd. (1990) UCS=e (ashv+b) Gokceoglu (1996) UCS=0.0001SHV Kahraman (1996) UCS=4.5*10-4 (γshv) 2.46 Kahraman (2001) UCS=6.97e 0.014γSHV Yilmaz & Sendir (2002) ( SHV) UCS = e Bu çalışma UCS =4.72 (SHV) 0.69 Gaviglio (1989) sonik hız ve diğer kayaç özellikleri arasındaki ilişkileri araştırmıştır. Fakat SV ile UCS arasında ilişkilerin araştırılması, Inoue & Ohomi (1981), Goktan (1988) ve Kahraman (2001) tarafından yapılmıştır. Bu araştırmacılar tarafından önerilen empirik ilişkiler Çizelge 3 te sunulmuştur. Çizelge 3 Sonik hız ve tek eksenli basma dayanımı arasında farklı araştırmacılar tarafından kurulan ilişkiler Araştırmacı Model Inoue ve Ohomi (1981) UCS=kγV 2 p +A Goktan (1988) UCS=0.036V p Kahraman (2001) 1.21 UCS=9.95V p Bu çalışma UCS = 0.68 ρ VP 2.69

3 3 DENEY PROGRAMI Ankara Bağlum bölgesi Kurduçayır ve Taşocağı mevkilerinden blok numuneler laboratuvar deneyleri için toplanmıştır. Tek eksenli basma dayanım deneyi için Bağlum Kurduçayir mevkine ait bloklardan 45 adet BX çaplı numune ve Bağlum Taşocağı mevkiine ait bloklardan ise 150 adet BX çaplı numune alınmıştır. Numuneler üzerinde yoğunluk, sonik hız, tek eksenli basma dayanımı, nokta yükleme dayanım ve Schmidt çekici deneyleri yapılmıştır. Bütün laboratuvar deneyleri ISRM (1981) tarafından önerilen standartlara uygun olarak yapılmıştır. Tek eksenli basma dayanım deneyi sonuçları Çizelge 4 te verilmiştir. Çizelge 4 Ankara Bağlum bölgesine ait numuneler üzerinde yapılan tek eksenli basma dayanım deneyi sonuçları Numune Grup No Min. Max. Ortalama Standart Sapma MPa MPa MPa % Nokta yükleme dayanım deneyi Kayaçların dayanımları nokta yükleme deney düzeneği sayesinde laboratuvarda silindirik numuneler üzerinde veya arazide düzensiz blok numuneler kullanılarak belirlenmiştir. Standart deney yönteminde numune iki konik uç arasına yerleştirilir ve hidrolik olarak uygulanan yük alt kısımdaki konik ucu kaldırır. Üst kısım ise çerçeveye sabitlenmiştir. Bu çerçeve silindirik veya düzensiz numunelerin yerleştirilebileceği şekilde tasarlanmıştır. Konik uçlar arasındaki mesafe ve uygulanan yük çerçeve üzerindeki cetvelden ve basınç göstergesinden belirlenebilir. 108 numune üzerinde nokta yükleme dayanım deneyleri yapılmıştır ve deney sonuçları Çizelge 5 te verilmiştir. Çizelge 5 Ankara Bağlum bölgesi dasitlerinin nokta yükleme dayanım indeks deney sonuçları Numune Grup No Min. Max. Ortalama Standart Sapma MPa MPa MPa % Schmidt sertlik çekici Schmidt sertlik çekici kayaçların Schmidt sertliği değerini belirlemek için kulanılmaktadır. Belirlenen sertlik değeri ise UCS tahmininde ve kayaların sınıflanmasında kullanılır. Yanlız yöntem çok yumuşak ve çok sert kayaçlarda uygulanamaz. Farklı enerji seviyelerinde Schmidt çekiçleri bulunmaktadır. Bunlar sırası ile L ve N tipi çekiçlerdir. Minimum maksimum ve ortalama Schmidt sertlik değerleri Çizelge 6 da verilmiştir. Çizelge 6 Bağlum bölgesi dasitlerine ait Schmidt çekici sertlik değerleri Numune Grup No Min. Max. Ortalama Standart Sapma MPa MPa MPa % İSTATİSTİKSEL ANALİZ Her bir bağımsız değişken için basit regresyon analizleri yapılmıştır. Elde edilen ilişkiler arasında deneysel sonuçlarını en iyi temsil eden ilişki belirlenmiştir. İlişkinin kuvveti R² kullanılarak değerlendirilmiştir. I s(50) ile UCS arasındaki ilişkiyi gösterir grafik Şekil 1 de verilmiştir. Bu ilişki aşağıdaki formülle ifade edilmiştir.

4 UCS = Is (50) I s(50) ile UCS arasındaki ilişkinin kuvvetini ifade eden R 2 = 0.62 bulunmuştur. Bu çıkarımdan, bulunan eşitliğin gözlemlenen 10 deney sonucundaki değişimin %62 sini açıkladığı anlaşılmaktadır. Şekil 3 UCS ve VP arasındaki ilişki Her bir bağımsız değişken için yapılan basit regresyon analizleri ve bulunan modeller ve bunların kuvvetlerini temsil eden R 2 değerleri toplu halde Çizelge 7 de verilmiştir. Şekil 1 UCS ve I s(50) arasındaki ilişki SHV ve UCS arasındaki ilişki Şekil 2 de gösterilmiştir. Bu grafiğe göre bulunan eşitliğin kuvveti R 2 = 0.66 olarak bulunmuş ve eşitlik aşağıda verilmiştir. UCS = 4.72SHV 0.69 Çizelge 7 Basit regresyon sonucunda bulunan modeller ve R 2 değerleri Parametre Eşitlik R 2 Nokta yükleme dayanım UCS= I s(50) 0.62 indeksi I s(50) Schmidt çekici sertlik değeri, UCS=4.72 SHV SHV Sonic hız, VP UCS=0.68 ρ VP SONUÇ Şekil 2 UCS ve SHV arasındaki ilişki VP ile UCS arasındaki ilişkide birim ağırlığın eşitliğe katılması ile ilişki kuvvetinin tek değişkenin VP olduğu duruma göre daha yükseldiği görülmüştür. İlişki Şekil 3 te verilmiştir. Bu ilişkinin kuvveti R 2 =0.66 ve elde edilen eşitlik ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir. UCS = 0.68ρVP 2.69 Bu çalışmada basit deney yöntemlerinden UCS nın tahmin edilmesi için basit regresyon analizleri yapılmıştır. Elde edilen ilişkilerin kuvvetleri biraz düşük olsalarda UCS nın ilk mühendislik proje tasarım aşamasında kullanılmasına yeterlidir. Ankara dasitlerinin UCS değerleri gerek diğer araştırmacıların eşitlikleri ve gereksede bu çalışmada elde edilen eşitlikler kulanılarak tahmin edilmiştir. Deneylerden elde edilen UCS değerleri ve farklı araştırmacılara ait eşitliklerden elde edilen UCS değerleri Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6 da verilmiştir. Örneğin Şekil 5 te numune gruplarına ait eşitliklerden elde edilen tahmini UCS değerleri y ekseninde verilirken aynı gruplara ait deneysel UCS değerleri x ekseninde verilmiştir. Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6 dan anlaşılacağı gibi diğer araştırmacılar tarafından geliştirilen modeller Ankara dasitleri için tutarlı sonuçlar vermelerine rağmen en yakın sonuçları bu çalışmada elde edilen modeller vermektedir. Bu sonuca dayanarak bu tür regresyon analiz sonuçlarının ait oldukları kayaç türleri için kullanılmalarının daha hassas ve güvenilir sonuçlar vereceği söylenebilir. Ayrıca bu

5 çalışmada bulunan eşitliklerin kullanılabilirliğini ve hassasiyetini artırkmak için daha fazla sayıda kayaç türüne bunun içinse gelecekte yapılacak olan destekleyici deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Şekil 4 I s(50) ye bağlı tahmini UCS değerleri ve deneysel UCS değerleri Şekil 5 SHV ye bağlı tahmini UCS değerleri ve deneysel UCS değerleri

6 Şekil 6 VP ye bağlı tahmini UCS değerleri ve deneysel UCS değerleri TEŞEKKÜR Bu araştırmanın laboratuvar deneyleri ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ve EIEI Kaya Mekaniği Laboratuvarında yapılmıştır. Bu laboratuvarların çalışanlarına ve yöneticilerine yardımlarından dolayı, Dr. Yusuf Kadıoğlu ve Volkan Sönmez e arazi çalışmalarındaki katkılarından dolayı yazarlar teşekkürlerini sunmaktadırlar. KAYNAKLAR ASTM American Society for Testing and Materials. Standard test method for unconfined compressive strength of intact core specimens. Soil and Rock, Building Stones: Annual Book of ASTM Standards Philadeplhia, Pennsylvania: ASTM, Aufmuth R.E A systematic determination of engineering criteria for rocks. Bull. Assoc. Eng. Geol. 11, Beverly B.E., Schoenwolf D.A. & Brierly G.S., Correlations of rock index values with engineering properties and the classification of intact rock. Bieniawski Z.T Point load test in geotechnical practice. Eng Geol v: 9(1), Broch E., Franklin J.A Point-load strength test. Int J Rock Mech Min Sci v: 9(6), Cargill JS, Shakoor A Evaluation of empirical methods for measuring the uniaxial compressive strength. Int J Rock Mech Min Sci v: 27, Chau KT & Wong RHC Uniaxial compressive strength and point load strength. Int J Rock Mech Min Sci v: 33, [Technical note]. D Andrea DV, Fisher RL & Fogelson DE Prediction of compression strength from other rock properties. Colo Sch Mines Q. v: 59(4B), Deere DU & Miller RP. Engineering classification and index properties for intact rock Air Force Weapons Lab. Tech. Report, AFWL-TR , Kirtland Base, New Mexico. Forster IR The in.uence of core sample geometry on the axial point-load test. Int J Rock Mech Min Sci v: 20, Gardner GHF, Gardner LW & Gregory AR Formation velocity and density: the diagnostic basis for stratigraphic. Geophysics v: 39, Gaviglio P Longitudinal waves propagation in a limestone: the relationship between velocity and density. Rock Mech Rock Eng v: 22, Ghose A.K. & Chakraborti, S Empirical strength indices of Indian coals an investigation. Proceedings of 27th US Symp. on Rock Mechanics. Balkema, Rotterdam, Gokceoglu C., Schmidt sertlik cekici kullanilarak tahmin edilen tek eksenli basinc dayanimi verilerinin guvenilirligi uzerine bir degerlendirme. Jeol. Muhendisligi 48, (In Turkish). Goktan R.M Theoretical and practical analysis of rock rippability. Ph.D. thesis, Istanbul Technical University. Kahraman S Evaluation of simple methods for assessing the uniaxial compressive strength of rock. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 38 (2001) Grasso P, Xu S & Mahtab A. Problems and promises of index testing of rocks In: Tillerson, Wawersik, editors. Rock Mechanics. Balkema, Rotterdam, ISBN , Gunsallus KL & Kulhawy FH A comparative evaluation of rock strength measures. Int J Rock Mech Min Sci v: 21,

7 Haramy K.Y. & DeMarco, M.J Use of Schmidt hammer for rock and coal testing. 26th US Symp. on Rock Mechanics, June, Rapid City. Balkema, Rotterdam, Hassani FP, Scoble MJ & Whittaker BN Application of point load index test to strength determination of rock and proposals for new size-correction chart. In: Proceedings of the 21st US Symposium on Rock Mechanics, Rolla, Howart DF, Adamson WR & Berndt JR Correlation of model tunnel boring and drilling machine performances with rock properties. Int J Rock Mech Min Sci v: 23, p:171. Inoue M & Ohomi M. Relation between uniaxial compressive strength and elastic wave velocity of soft rock In: Akai K, Mayashi M, Nishimatsu Y, editors. Proceedings of the International Symposium on Weak Rock, Tokyo, ISRM ISRM Suggested Methods, In: Brown, E.T.,editor. Rock characterization testing & monitoring, ISRM Suggested Methods, New York: Pergamon Press, 211p. Kahraman S The reliability of using Schmidt hammer and point load strength test in assessing uniaxial compressive strength In: Korkmaz ve, S., Akcay, M. (Eds.), K.T.U. Department of Geological Engineering 30 th year symposium book. Trabzon, (In Turkish). Kahraman S., Evaluation of simple methods for assessing the uniaxial compressive strength of rock. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 38 (2001) Katz O., Reches Z. & Roegiers, J-C Evaluation of mechanical rock properties using a Schmidt Hammer. International J. Of Rock Mech. Min. Sci. V: 37, Kidybinski A. Rebound number and the quality of mine roof strata Int J Rock Mech Min Sci v: 5, Li X, Rupert G, Summers DA, Santi P & Liu D Analysis of impact hammer rebound to estimate rock drillability. Rock Mech Rock Eng v: 33(1), O Rourke J.E Rock index properties for geoengineering in underground development. Min. Eng., Poole RW & Farmer IW Geotechnical factors acting on tunneling machine performance in coal measures rocks. Tunnel Tunnelling, Read JRL, Thornten PN & Regan WM A rational approach to the point load test. In: Proceedings Aust-N.Z. Geomechanics, vol. 2,. p Sachpazis C.I Correlating Schmidt hardness with compressive strength and Young s modulus of carbonate rocks. Bull. Int. Assoc. Eng. Geol. 42, Shorey P.R., Barat D., Das M.N., Mukherjee K.P. & Singh B Schmidt hammer rebound data for estimation of large scale in-situ coal strength (Technical Note). Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr. v: 21, Singh R.N., Hassani F.P. & Elkington, P.A.S., The application of strength and deformation index testing to the stability assessment of coal measures excavations. Proc. 24th US Symp. On Rock Mech., Texas A&M Univ., AEG. Balkema, Rotterdam, Tugrul A. & Zarif, I.H Correlation of mineralogical and textural characteristics with engineering properties of selected granitic rocks from Turkey. Engineering Geology v: 51, Xu S., Grasso P. & Mahtab A., Use of Schmidt hammer for estimating mechanical properties of weak rock. 6th Int. IAEG Congress. Balkema, Rotterdam, Yilmaz I. & Sendir H Correlation of Schmidt hardness with unconfined compressive strength and Young s modulus in gypsum from Sivas (Turkey). Engineering Geology v: 66, Young RP Assessing rock discontinuities. Tunnel Tunnelling, 45 8.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ THE POINT LOAD TEST DENEY:4 Amaç ve Genel Bilgiler: Bu deney, kayaçların

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI. (2015-2016 Güz Dönemi)

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI. (2015-2016 Güz Dönemi) KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI (2015-2016 Güz Dönemi) KAYA SERTLĠĞĠ BELĠRLEME DENEYĠ (SCHMIDT ÇEKĠCĠ) DETERMINATION OF ROCK HARDNESS TEST ( SCHMIDT

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh Mayıs 2002

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh Mayıs 2002 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh. 65-71 Mayıs 22 BAZI KAYAÇLARIN TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMLARI İLE DİĞER MALZEME ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER (THE RELATIONSHIPS

Detaylı

TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMINI KULLANARAK KAYA MALZEMESİNİN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN TAHMİNİ

TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMINI KULLANARAK KAYA MALZEMESİNİN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN TAHMİNİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C. 21, S. 2, SS. 91-97, Y. 28 TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMINI KULLANARAK KAYA MALZEMESİNİN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN TAHMİNİ PREDICTION OF INTACT ROCK S ELASTICITY MODULUS BASED

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİKAR VASFİ MÜFTÜOĞLU

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİKAR VASFİ MÜFTÜOĞLU ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİKAR VASFİ MÜFTÜOĞLU Doğum Yılı: 1955 Yazışma Adresi : Telefon : 372-2574010/1109 Faks : 372-2574023 e-posta : ZKÜ MÜH.FAK. 67100 Zonguldak/Türkiye yvmuftuoglu@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces *

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * Burcu ÖZVAN Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Altay ACAR Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

KIRMIZI TRAVERTENİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KURU VE DOYGUN P DALGA HIZINDAN KESTİRİMİ

KIRMIZI TRAVERTENİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KURU VE DOYGUN P DALGA HIZINDAN KESTİRİMİ KIRMIZI TRAVERTENİN FİZİKO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KURU VE DOYGUN P DALGA HIZINDAN KESTİRİMİ Engin ÖZDEMİR 1, Didem EREN SARICI 2 1 İnönü Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Malatya, Türkiye, ozdemir.engin@inonu.edu.tr

Detaylı

Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi 11-13 Mayıs 2011 ANKARA

Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi 11-13 Mayıs 2011 ANKARA Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi 11-13 Mayıs 2011 ANKARA Kayaçların Tek Eksenli Basınç Dayanımı Tahmininde Schmidt Çekici Yöntemlerinin İncelenmesi Examining the Schmidt Hammer Methods

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 67100, Zonguldak. :

ÖZGEÇMİŞ. : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 67100, Zonguldak. : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Okan Su Doğum Tarihi : 22.06.1978 Doğum Yeri : Ankara Adres : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 67100, Zonguldak Tel

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI Doğum Yılı: 1966 Yazışma Adresi : BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ İNCİVEZ- ZONGULDAK 67100 Zonguldak/Türkiye Telefon : 372-2574010/1110 Faks : 372-2574023

Detaylı

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar kaynaklar Amedei, B. and Stefanson, O., 1997. Rock Stress and Its Measurement. Chapman & Hall, London, 490p. Bell, F.G., 1983, Engineering Propeties of Soils and Rocks. Butterworth & Co., Second Edition,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİGAR VASFİ MÜFTÜOĞLU

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİGAR VASFİ MÜFTÜOĞLU ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. YADİGAR VASFİ MÜFTÜOĞLU Doğum Yılı: 1955 Yazışma Adresi : BEÜ MÜH.FAK. 67100 Zonguldak/Türkiye Telefon : 372-2574010/1109 Faks : 372-2574023 e-posta : yvmuftuoglu@gmail. com EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa FENER Doğum Tarihi: 20 10 1974 (Kayseri / Mimarsinan) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Jeoloji Mühendisliği Böl. Niğde

Detaylı

KAYAÇLARDA KIRILMA TOKLUĞU VE DİĞER MEKANİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

KAYAÇLARDA KIRILMA TOKLUĞU VE DİĞER MEKANİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: Sayı: sh. 9-7 Mayıs KAYAÇLARDA KIRILMA TOKLUĞU VE DİĞER MEKANİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER (THE RELATIONSHIPS BETWEEN FRACTURE TOUGHNESS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OLGAY YARALI Doğum Yılı: 1966 Yazışma Adresi : ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ İNCİVEZ-ZONGULDAK 67100 /Türkiye Telefon : 372-2574010/1110 Faks : 372-2574023

Detaylı

HAKAN ERSOY 1, MURAT KARAHAN 1 *, ALİ ERDEN BABACAN 2, MUHAMMET OĞUZ SÜNNETÇİ 1

HAKAN ERSOY 1, MURAT KARAHAN 1 *, ALİ ERDEN BABACAN 2, MUHAMMET OĞUZ SÜNNETÇİ 1 Yerbilimleri, 207, 38 (2), 29-40 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kayaçlarda

Detaylı

KAYAÇ DOKULARINDAKİ MİNERALLERİN BAZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ İLE KAYAÇ KIRILABİLİRLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

KAYAÇ DOKULARINDAKİ MİNERALLERİN BAZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ İLE KAYAÇ KIRILABİLİRLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÖHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2564-6605 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (2017), 670-680 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

Saffet YAĞIZ* Geliş Tarihi/Received : 04.12.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 05.04.2011

Saffet YAĞIZ* Geliş Tarihi/Received : 04.12.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 05.04.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 157-163 Yapı Malzemesi Olarak Denizli Civarında Çıkartılan Kayraktaşlarının Özellikleri Properties of Schist Extracted

Detaylı

MÜHJEO 2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon

MÜHJEO 2015: Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu, 3-5 Eylül 2015, KTÜ, Trabzon Kayalarda Gözeneklilikle Dayanım Özellikleri Arasında Görgül İlişkilerin Araştırılması The Investigation of Empirical Relations Between the Porosity and Strength Properties in Rocks S. Dağ 1,*, S. Alemdağ

Detaylı

Kaya Kütlesi Deformasyon Modülünün Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi Determination of Rock Mass Deformation Modulus by Different Methods

Kaya Kütlesi Deformasyon Modülünün Farklı Yöntemlerle Belirlenmesi Determination of Rock Mass Deformation Modulus by Different Methods Yerbilimleri, 35 (3), 253-270 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kaya Kütlesi

Detaylı

A COMPARATIVE STUDY OF STABILITY FOR NON-CDJCULAR UNDERGROUND OPENINGS

A COMPARATIVE STUDY OF STABILITY FOR NON-CDJCULAR UNDERGROUND OPENINGS Türkiye 14 Madencilik Kongresi / 14th Mining Congress of Turkey, 1995, ISBN 975-395-150-7 DAİRESEL OLMAYAN YERALTI AÇIKLIKLARINDA DURAYLIĞIN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ A COMPARATIVE STUDY OF STABILITY

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, TRABZON. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, TRABZON. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TRABZON Jeoloji Mühendisliği Dergisi 36 (1) 2012 63 Kayaçların Fiziksel, Mekanik ve Elastik Özelliklerinin Ultrasonik Hız Tekniği ve Zaman-Frekans Analiziyle Belirlenmesi: Bej Kireçtaşları (KD Türkiye) Üzerine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OKAN SU

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OKAN SU ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. OKAN SU Doğum Yılı: 1978 Yazışma Adresi :, Zonguldak Meslek Yüksekokulu, Mehmet Ünlütürk Caddesi, Kilimli Zonguldak/ Telefon : 372-2656766/143 Faks : 372-2600200 e-posta : okansu@beun.edu.tr

Detaylı

Problems faced im the applications of the point load index test

Problems faced im the applications of the point load index test Jeoloji Mühendisliği 24 (I) 2& & 73 Teknik Not I Teehnkei Note Nokta yükleme deneyi ile ilgili uygulamada karşılaşılan problemler Problems faced im the applications of the point load index test Tamer TOPAL

Detaylı

JEO302 Kaya Mekaniği

JEO302 Kaya Mekaniği JEO302 Kaya Mekaniği Ders Notları Ders İçeriği 1) Giriş 1.1. Tanım, hedefler ve amaç 1.2. Kaya ve zemin 1.3. Kaya kütleleri 2) Kayaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 2.1. Kaya karakteristikleri 2.2.

Detaylı

G.L.İ. TUNÇBİLEK LİNYİT MADENİNDE KULLANILAN GALERİ AÇMA MAKİNASI KAZI PERFORMANSI İLE KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

G.L.İ. TUNÇBİLEK LİNYİT MADENİNDE KULLANILAN GALERİ AÇMA MAKİNASI KAZI PERFORMANSI İLE KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI G.L.İ. TUNÇBİLEK LİNYİT MADENİNDE KULLANILAN GALERİ AÇMA MAKİNASI KAZI PERFORMANSI İLE KAYAÇ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Naci BÖLÜKBAŞI(*) Hasan ÇAM(**) ÖZET Bu bildiride, G.L.İ. Tunçbilek Linyit

Detaylı

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir.

NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ. Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. NOKTA YÜKLEME DAYANIM İNDEKSİ TAYİNİ KONU Bu deney, kayaların nokta yükleme dayanım indekslerinin tayinine ilişkin bir deneydir. KAPSAM Nokta yük deneyi, kayaçların dayanımlarına göre sınıflandırılmasında

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

S. Yaşar, A. O. Yılmaz, M. Çapik Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Trabzon

S. Yaşar, A. O. Yılmaz, M. Çapik Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Trabzon Kayaçların Mekanik Özellikleri ile Keski Kuvvetleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Investigation on Relations between Tool Forces and Mechanical Characteristics of Rocks S. Yaşar, A. O. Yılmaz, M.

Detaylı

Bir Tünel Güzergâhındaki Zayıf Kireçtaşlarının Aşınma ve Dayanım Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

Bir Tünel Güzergâhındaki Zayıf Kireçtaşlarının Aşınma ve Dayanım Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması Jeoloji Mühendisliği Dergisi 36 (1) 2012 23 Araştırma Makalesi / Research Article Bir Tünel Güzergâhındaki Zayıf Kireçtaşlarının Aşınma ve Dayanım Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması Investigation

Detaylı

Kaya Özelliklerinin Saha Değerlendirmesi için Taşınabilir Ölçüm Cihazları

Kaya Özelliklerinin Saha Değerlendirmesi için Taşınabilir Ölçüm Cihazları Kaya Özelliklerinin Saha Değerlendirmesi için Taşınabilir Ölçüm Cihazları Made in Switzerland Uygulamalara Genel Bakış Tavsiye Edilen Ölçüm Cihazları Sertlik Testleri Ultrasonik Darbe Hızı RockSchmidt

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Kayaçların Yenilmeden Sonraki Davranışları ve Bunun Yeraltı Kayaç Yapılarının Tasarımındaki Önemi

Kayaçların Yenilmeden Sonraki Davranışları ve Bunun Yeraltı Kayaç Yapılarının Tasarımındaki Önemi Kayaçların Yenilmeden Sonraki Davranışları ve Bunun Yeraltı Kayaç Yapılarının Tasarımındaki Önemi Dr. Erkin NASUF (*) ÖZET Bu makalede yeraltmdaki kayaç yapılarının tasarımında yenilme sonrası kayaçlarm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç.Dr. AHMET ÖZARSLAN

ÖZGEÇMİŞ Doç.Dr. AHMET ÖZARSLAN ÖZGEÇMİŞ Doç.Dr. AHMET ÖZARSLAN Doğum Yılı: 1969 Yazışma Adresi : Telefon : 372-2574010/1106 Faks : 372-2574023 e-posta : Mühendislik Fakültesi Maden Müh. Bölümü 67100 Zonguldak/ ozarslan@beun.edu.tr EĞİTİM

Detaylı

Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerinin Yeraltı Kazılarında Uygulanabilirliği: Konakönü Tüneli Örneği, Trabzon

Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerinin Yeraltı Kazılarında Uygulanabilirliği: Konakönü Tüneli Örneği, Trabzon Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (1), 43-52, 2011 23 (1), 43-52, 2011 Kazılabilirlik Sınıflama Sistemlerinin Yeraltı Kazılarında Uygulanabilirliği: Konakönü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2002 Elmas Lamalı Katraklarda Kesme Verimliliğinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi)

ÖZGEÇMİŞ. 2002 Elmas Lamalı Katraklarda Kesme Verimliliğinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi) ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : FATİH BAYRAM Doğum Tarihi : 24.06.1977 Doğum Yeri : Ankara Medeni Hali : Evli (2 çocuk babası) İş Tel : (382) 288 23 79 Fax : (382) 280 13 65 GSM : 0 542 724 96 36

Detaylı

POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: (PRINT), ISSN: (ONLINE)

POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: (PRINT), ISSN: (ONLINE) POLİTEKNİK DERGİSİ JOURNAL of POLYTECHNIC ISSN: 132-9 (PRINT), ISSN: 2147-9429 (ONLINE) URL: http://www.politeknik.gazi.edu.tr/index.php/plt/index Mermer fabrikalarında kullanılan büyük çaplı dairesel

Detaylı

Muğla Yöresi Mermerlerinin. Mineralojik, Kimyasal Fiziksel ve Mekanik özellikleri

Muğla Yöresi Mermerlerinin. Mineralojik, Kimyasal Fiziksel ve Mekanik özellikleri Jeoloji Mühendisliği 8 () Araştırma Makalesi / Research Article Muğla Yöresi Mermerlerinin. Mineralojik, Kimyasal Fiziksel ve Mekanik özellikleri The Mıneralogıcal, Chemical, Physical And Mechanical Properties

Detaylı

MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY

MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY MADENCİLİK TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI DERGİSİ THE JOURNAL OF THE CHAMBER OF MINING ENGINEERS OF TURKEY Kadir KARAMAN, Ayhan KESİMAL S. Yasin KILLIOĞLU, Bahtiyar ÜNVER, Güneş ERTUNÇ ARALIK CİLT SAYI

Detaylı

BOND İŞ İNDEKSİ VE KAYA PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

BOND İŞ İNDEKSİ VE KAYA PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ İstanbul Üniv. Müh. Fak. Yerbilimleri Dergisi, C., S.1. SS. 3-9, Y. 3 BOND İŞ İNDEKSİ VE KAYA PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ RELATIONSHIP BETWEEN BOND WORK INDEX AND ROCK PARAMETERS Ümit ÖZER (1) (),

Detaylı

DOĞAL TAŞ İŞLETMECİLİĞİNDE JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR: KARATAŞ MEVKİİ (DENİZLİ) DOĞAL TAŞ İNCELEMESİ

DOĞAL TAŞ İŞLETMECİLİĞİNDE JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR: KARATAŞ MEVKİİ (DENİZLİ) DOĞAL TAŞ İNCELEMESİ DOĞAL TAŞ İŞLETMECİLİĞİNDE JEOTEKNİK ARAŞTIRMALAR: KARATAŞ MEVKİİ (DENİZLİ) DOĞAL TAŞ İNCELEMESİ YAĞIZ, S. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, syagiz@pau.edu.tr AYDIN,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. HASAN GERÇEK

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. HASAN GERÇEK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. HASAN GERÇEK TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1953 Yazışma Adresi : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bölümü 67100 Zonguldak / Türkiye Telefon : 372-257-4010'dan

Detaylı

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU

DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING DN MERMER FİRMASINA AİT BALLIK BOĞAZI BÖLGESİ TRAVERTENİNİN ANALİZ RAPORU AN ANALYSIS REPORT OF BALLIK REGION

Detaylı

S. Yaşar, A. O. Yılmaz Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Trabzon

S. Yaşar, A. O. Yılmaz Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Trabzon Kayaçların Mikro-Deval Aşınma Değeri ile Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması Comparison of Mechanical Properties and Micro-Deval Abrasion Value of Rocks S. Yaşar, A. O. Yılmaz Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI Hafta ( ) -

SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI Hafta ( ) - SAHA BİLGİLİ-II DERS NOTLARI - 1. Hafta (23.02.2017) - GÜNEYCE (İYİDERE, RİZE) TÜNELİ Hazırlayanlar: Prof. Dr. Fikri BULUT, Doç. Dr. Hakan ERSOY, Doç. Dr. Aykut AKGÜN Genel Bilgiler Güneyce Tüneli, Doğu

Detaylı

KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAVERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU

KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAVERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KÖMÜRCÜOĞLU MERMER FİRMASI TRAERTEN DOĞALTAŞINA AİT DONA DAYANIM ANALİZ RAPORU Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÇOBANOĞLU Şubat - 216 DENİZLİ Pamukkale

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ JEO 302 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR 2. HAFTA Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEO302 KAYA MEKANİĞİ dersi kapsamında Doç. Dr. Hakan Ahmet Nefeslioğlu ve Araş. Gör. Fatih Uçar tarafından

Detaylı

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Jeoteknik Özellikleri Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 2 (2), 39-46, 2012 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

İ.Topal Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Kütahya

İ.Topal Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Kütahya Türkiye 22. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi 11-13 Mayıs 2011 ANKARA Bir Kırmataş İşletmesinde Patlatma Delik Düzeni Değişiminin Kayaç Parçalanmasına Etkisi The Effect of Drilling and Blasting

Detaylı

Variation of some physical and mechanical parameters of the volcanosedimentary rocks around Eskişehir-Yazılıkaya under freezingthawing

Variation of some physical and mechanical parameters of the volcanosedimentary rocks around Eskişehir-Yazılıkaya under freezingthawing Yerbilimleri,19 (1997), 17-40 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Eskişehir-Yazılıkaya

Detaylı

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar kaynaklar Amedei, B. and Stefanson, O., 1997. Rock Stress and Its Measurement. Chapman & Hall, London, 490p. Bell, F.G., 1983, Engineering Propeties of Soils and Rocks. Butterworth & Co., Second Edition,

Detaylı

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON Kaya Mekaniği - ilkeleri, uygulamaları İçindekiler Sunuş...... Önsöz......... v vii 1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON.. 1 1.1 GERİLME....... 3 1.2 DÜZLEMDEKİ GERİLMELER VE GERİLME ÇEVİRİMİ (TRANSFORMASYON)...

Detaylı

Kayaç Dayanımı ile Şekil Değiştirme Enerjisi İlişkilerinin İncelenmesi

Kayaç Dayanımı ile Şekil Değiştirme Enerjisi İlişkilerinin İncelenmesi ^ Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Fuar,, /MCE72005, izmir, Türkiye. 09-12 Haziran 2005 Kayaç Dayanımı ile Şekil Değiştirme Enerjisi İlişkilerinin İncelenmesi A. Kılıç, S. Ural, C. D. Atiş

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HASAN GERÇEK

ÖZGEÇMİŞ HASAN GERÇEK Doğum Yılı: 1953 Yazışma Adresi : Telefon : 372-291-1154 Faks : 372-257-4023 e-posta : ÖZGEÇMİŞ HASAN GERÇEK Bülent Ecevit, Mühendislik Fakültesi, Bölümü 67100 Zonguldak/Türkiye gercek@beun.edu.tr EĞİTİM

Detaylı

HAZİRAN JUNE 2000 TAM CEPHELİ TÜNEL AÇMA MAKİNELERİNDE MAKİNE ÇAPI İLE BAZI TASARIM PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İRDELENMESİ

HAZİRAN JUNE 2000 TAM CEPHELİ TÜNEL AÇMA MAKİNELERİNDE MAKİNE ÇAPI İLE BAZI TASARIM PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İRDELENMESİ MADENCILIK HAZİRAN JUNE 2000 CİLT-VOLUME 39 SAYI-NO 2 TAM CEPHELİ TÜNEL AÇMA MAKİNELERİNDE MAKİNE ÇAPI İLE BAZI TASARIM PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İRDELENMESİ The Examination of the Relationship

Detaylı

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ

ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ ÇİMENTO BASMA DAYANIMI TAHMİNİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ Ezgi Özkara a, Hatice Yanıkoğlu a, Mehmet Yüceer a, * a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Malatya, 44280 myuceer@inonu.edu.tr

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ 5. Geoteknik Sempozyumu 5-7 Aralık 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ DISPERSIBILITY TESTS ON GAZİANTEP CLAYS Mateusz WISZNIEWSKI 1 Ali Fırat

Detaylı

KİLLİ-KARBONATLI KAYAÇLARDA NUMUNE UZUNLUĞUNUN ULTRASONİK P-DALGA HIZI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KİLLİ-KARBONATLI KAYAÇLARDA NUMUNE UZUNLUĞUNUN ULTRASONİK P-DALGA HIZI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Madencilik, Cilt 49, Sayı 4, Sayfa 37-45, Aralık 21 Vol.49, No.4, pp 37-45, December 21 KİLLİ-KARBONATLI KAYAÇLARDA NUMUNE UZUNLUĞUNUN ULTRASONİK P-DALGA HIZI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ The Effect of Specimen Length

Detaylı

Doç. Dr. Saffet YAĞIZ

Doç. Dr. Saffet YAĞIZ Doç. Dr. Saffet YAĞIZ Yerbilimleri Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Anabilim Dalı E-Mail: syagiz@pau.edu.tr, Web: http://syagiz.pau.edu.tr Geoteknik Anabilim Dalı; Zemin ve Kaya Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi,

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

EVALUATION OF THE DYNAMIC AND STATIC MODULUS OF ELASTICITY FOR DRY AND SATURATED SAMPLES IN GRANITIC ROCKS

EVALUATION OF THE DYNAMIC AND STATIC MODULUS OF ELASTICITY FOR DRY AND SATURATED SAMPLES IN GRANITIC ROCKS ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.6 SAYI. 1 Haziran June 011 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.6 NO. 1 GRANĠTLERDE KURU VE SUYA DOYGUN NUMUNELER ĠÇĠN DĠNAMĠK VE STATĠK ELASTĠSĠTE MODÜLÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

Hacimsel Dane Oranının ve Dane Boyutunun Hamurda Kayaların (BIMRock) Dayanımı Üzerindeki Etkisi

Hacimsel Dane Oranının ve Dane Boyutunun Hamurda Kayaların (BIMRock) Dayanımı Üzerindeki Etkisi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 40 (2) 2016 167 Araştırma Makalesi / Research Article Hacimsel Dane Oranının ve Dane Boyutunun Hamurda Kayaların (BIMRock) Dayanımı Üzerindeki Etkisi The Effect of Volumetric

Detaylı

OTOJEN ÖĞÜTMEYİ ETKİLEYEN KRİTERLER

OTOJEN ÖĞÜTMEYİ ETKİLEYEN KRİTERLER OTOJEN ÖĞÜTMEYİ ETKİLEYEN KRİTERLER M. Zeki DOĞAN (*) Ümit ATALAY(**) ÖZET Bu çalışmada cevherlerin otojen öğütmeye uygunlukları araştırılmıştır. Bu amaçla otojen öğütülen dört ayrı cevherin laboratuvarda

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

SILIS DUMANI VE AKIŞKANLAŞTIRICI İLAVESININ TAM DOLGULU KAYA SAPLAMALARININ DAYANIMINA ETKISI *

SILIS DUMANI VE AKIŞKANLAŞTIRICI İLAVESININ TAM DOLGULU KAYA SAPLAMALARININ DAYANIMINA ETKISI * SILIS DUMANI VE AKIŞKANLAŞTIRICI İLAVESININ TAM DOLGULU KAYA SAPLAMALARININ DAYANIMINA ETKISI * Effect of Silica Fume and Superplasticizer on The Grout Material of Fully-Grouted Rockbolts Ayşegül YÜCEL

Detaylı

KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK ÖZELLİKLER. Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com)

KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK ÖZELLİKLER. Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) (Sondaj Dünyası Dergisi, Sayı 5) www.sondajcilarbirligi.org.tr KAYALARIN DELİNEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN JEOLOJİK ÖZELLİKLER Adil ÖZDEMİR (adilozdemir2000@yahoo.com) 1.GİRİŞ Delinebilirlik, matkabın formasyondaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA ÖNDER 2. Doğum Tarihi : 7 Ağustos 1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1994 Y. Lisans

Detaylı

ÇİMENTOLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ TAYİNİNDE PRİZMATİK NUMUNELER YERİNE KÜP NUMUNELERİN KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

ÇİMENTOLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ TAYİNİNDE PRİZMATİK NUMUNELER YERİNE KÜP NUMUNELERİN KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XV, S.1, 2002 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XV, No: 1, 2002 ÇİMENTOLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ TAYİNİNDE PRİZMATİK NUMUNELER YERİNE KÜP NUMUNELERİN

Detaylı

Kayaçların kırılma tokluğu (Mod-I) ile fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi

Kayaçların kırılma tokluğu (Mod-I) ile fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişkilerinin değerlendirilmesi Yerbilimleri, 31 (2), 127 140 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi Journal of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Kayaçların

Detaylı

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK BU KAPSAMDA 31 MAYIS 2012 TARİH VE 28309 SAYILI * AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Detaylı

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ JEO 302 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR 1. HAFTA Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEO302 KAYA MEKANİĞİ dersi kapsamında Doç. Dr. Hakan Ahmet Nefeslioğlu ve Araş. Gör. Fatih Uçar tarafından

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Nazmi Erhan YAŞITLI Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 07. 08 1976 Adres : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Telefon : 0382 288 23 30 Maden Mühendisliği

Detaylı

Elastic Material Properties of Thin Spray-on Liners.pdf

Elastic Material Properties of Thin Spray-on Liners.pdf METU From the SelectedWorks of Hasan Ozturk May, 2011 Elastic Material Properties of Thin Spray-on Liners.pdf Hasan Ozturk, METU Available at: http://works.bepress.com/hasan-ozturk/2/ Madencilik, Cilt

Detaylı

S. Yaşar, A. O. Yılmaz, M. Çapik Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Trabzon

S. Yaşar, A. O. Yılmaz, M. Çapik Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Trabzon Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, 14-17 Nisan 2015, ANTALYA Spesifik Enerji Değerinin Çoklu Regresyon Yöntemi ile Tahmin Edilmesi Prediction of Specific Energy Value by Using Multivariable

Detaylı

Kayaç Özelliklerinin Keski Aşınmasına Etkileri

Kayaç Özelliklerinin Keski Aşınmasına Etkileri TÜRKİYE:8, KÖMÜR KONGRESİ BİLDJR i.ir*itabl; PROCEEDINGS OF THE 8th COAL CONGRESS OF TURKEY Kayaç Özelliklerinin Keski Aşınmasına Etkileri Effects of Rock Properties on the Abrasion of Cutting Tool Half!

Detaylı

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Yıl: 2010, Cilt:3, Sayı:3, Sayfa:215-223 TÜBAV BİLİM DERGİSİ BETON YOL KAPLAMALARINDA VAKUM UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Metin ARSLAN 1, Gökhan DURMUŞ 1, Serkan SUBAŞI 2, Ömer CAN 1, Kürşat YILDIZ 1

Detaylı

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY

Rotary (Döner) Sondajlarda Matkap Çalışma ve Kaya Parametrelerinin İlerleme Hızı Üzerine Etkileri. Danışman: Prof.Dr. Adem ERSOY ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Yusuf YÜNSEL Doğum Tarihi: 20 AĞUSTOS 1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 Y. Maden Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU BOR KATKILI HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU MUSTAFA UĞURLU MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN HAZİRAN - 2015 BOR KATKILI

Detaylı

TEK EKSENLİ SIKIŞMA DAYANIMININ FARKLI BOY/ÇAP ORANLARINDAKİ ÖRNEKLERDEN BELİRLENMESİ YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TEK EKSENLİ SIKIŞMA DAYANIMININ FARKLI BOY/ÇAP ORANLARINDAKİ ÖRNEKLERDEN BELİRLENMESİ YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ TEK EKSENLİ SIKIŞMA DAYANIMININ FARKLI BOY/ÇAP ORANLARINDAKİ ÖRNEKLERDEN BELİRLENMESİ YAKLAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF THE APPROACH PROPOSED FOR DETERMINATION OF UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH

Detaylı

Asma işletmesi Yeraltı Delik Delme İşlerinde Kullanılan Burguların Performansını Etkileyen Faktörler

Asma işletmesi Yeraltı Delik Delme İşlerinde Kullanılan Burguların Performansını Etkileyen Faktörler Asma işletmesi Yeraltı Delik Delme İşlerinde Kullanılan Burguların Performansını Etkileyen Faktörler The Factors Affecting the Performance of Drill Bits Used in the Underground Blasthole Drilling at Asma

Detaylı

Doğal Taş Ocaklarında Blok Hacminin Belirlenmesi için RQD ve J v nin Kullanılabilirliği

Doğal Taş Ocaklarında Blok Hacminin Belirlenmesi için RQD ve J v nin Kullanılabilirliği Jeoloji Mühendisliği Dergisi 35 (1) 2011 79 Teknik Not / Technical Note Doğal Taş Ocaklarında Blok Hacminin Belirlenmesi için RQD ve J v nin Kullanılabilirliği Usability of RQD and J v for Prediction of

Detaylı

Zayıf Kaya Kütlelerinde Açılan Tünellerde Ampirik ve Nümerik Yöntemlerle Duraylılık Analizi

Zayıf Kaya Kütlelerinde Açılan Tünellerde Ampirik ve Nümerik Yöntemlerle Duraylılık Analizi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 37 (2) 2013 103 Araştırma Makalesi / Research Article Zayıf Kaya Kütlelerinde Açılan Tünellerde Ampirik ve Nümerik Yöntemlerle Duraylılık Analizi Stability Analyses of Tunnels

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

KÖMÜRÜN ÖĞÜTÜLEBİLİRLİĞİ İLE DAYANIM VE İNDEKS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

KÖMÜRÜN ÖĞÜTÜLEBİLİRLİĞİ İLE DAYANIM VE İNDEKS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Turkıve 14 Komıır Kongresi Bildiriler Kitabı, 02-04 Haziran 2004 Zonguldak, Türkiye Proceedings of the 14 th Turkey Coal Congress, June 02-04, 2004, Zonguldak, Turkey KÖMÜRÜN ÖĞÜTÜLEBİLİRLİĞİ İLE DAYANIM

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

ADANA BASENİ TERSİYER BİRİMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KUMTAŞLARININ YÖNLERE BAĞLI DAYANIM VE DEFORMASYON ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI *

ADANA BASENİ TERSİYER BİRİMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KUMTAŞLARININ YÖNLERE BAĞLI DAYANIM VE DEFORMASYON ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI * ADANA BASENİ TERSİYER BİRİMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KUMTAŞLARININ YÖNLERE BAĞLI DAYANIM VE DEFORMASYON ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI * Investigation of Anisotropic Strength and Deformation Properties of the Selected

Detaylı

NOKTA YÜKÜ DAYANIMI DENEYİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN YAPAY ÖRNEKLER KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI. Meryem DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ YAPI EĞİTİMİ

NOKTA YÜKÜ DAYANIMI DENEYİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN YAPAY ÖRNEKLER KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI. Meryem DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ YAPI EĞİTİMİ i NOKTA YÜKÜ DAYANIMI DENEYİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN YAPAY ÖRNEKLER KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI Meryem DEMİR YÜKSEK LİSANS TEZİ YAPI EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞUBAT 2011 ANKARA ii

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ The Sixth coal Congress of TURKEY

TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ The Sixth coal Congress of TURKEY TÜRKİYE 6. KÖMÜR KONGRESİ The Sixth coal Congress of TURKEY ODA-TOPUK KÖMÜR MADENCİLİĞİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU DURAYLIK ÇÖZÜMLEMESİ THREE-DIMENSIONAL STABILITY ANALYSIS FOR ROOM-AND-PILLAR COAL MINING Hasan GERÇEK*

Detaylı

Üst Kretase Yaşlı Bazaltlarda (Trabzon/Türkiye) Birleşik Ayrışma İndeksi (UAI) ile Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özellikler Arasındaki İlişkiler

Üst Kretase Yaşlı Bazaltlarda (Trabzon/Türkiye) Birleşik Ayrışma İndeksi (UAI) ile Fiziksel, Mekanik ve Kimyasal Özellikler Arasındaki İlişkiler Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (1), 1-10, 2011 23 (1), 1-10, 2011 Üst Kretase Yaşlı Bazaltlarda (Trabzon/Türkiye) Birleşik Ayrışma İndeksi (UAI) ile Fiziksel,

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı