Hız Kontrol Düğmesi. Tutamak. Tetik Kilidi. DiĢli Kilidi. Tetik. Motor. Sünger veya Post Tabanı. Sünger. Opsiyonel: Yan Tutamak. 800 ~ 2400 /dak.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hız Kontrol Düğmesi. Tutamak. Tetik Kilidi. DiĢli Kilidi. Tetik. Motor. Sünger veya Post Tabanı. Sünger. Opsiyonel: Yan Tutamak. 800 ~ 2400 /dak."

Transkript

1 RP 220

2 Tutamak Hız Kontrol Düğmesi Tetik Kilidi DiĢli Kilidi Tetik Motor Sünger veya Post Tabanı Sünger Opsiyonel: Yan Tutamak Güç Hız Net Ağırlık DiĢ Tavsiye Edilen Maksimum Taban Ölçüsü 1700 Watts 800 ~ 2400 /dak. 3.2 kg M14 180mm 2

3 GÜVENLĠK KURALLARI UYARI! Lütfen uyarıları ve açıklamaları dikkatlice okuyup anlayınız. Bu kitapçıkta yazılan uyarı ve açıklamaları okumamak ciddi yaralanmalara veya ölüme sebep olabileceğinden kitapçığın dikkatle okunması gereklidir. Adı geçen Polisaj satın almıģ olduğunuz elektrikli üründür. LÜTFEN NOT EDĠNĠZ. ÇalıĢma Alanı a)çalıģma Alanınızı temiz ve aydınlık tutunuz. Dar ve düzensiz alanlar tehlikelere ve kazalara davetiye çıkarır. b)polisajı yanıcı solventlerin veya tozların yanında çalıģtırmayınız. Polisajınız çalıģma sırasında kıvılcım üretebilir. Bu durum yanıcı maddeler için tehlikelidir. c)çalıģma esnasında yakınınızda bir kiģinin, özellikle çocukları bulundurmayınız. KonuĢmalar veya insan varlığı dikkatinizi dağıtabilir. Elektrik a)kullanmıģ olduğunuz elektrik kaynağınızın (priz) topraklanmıģ priz olması gereklidir. Prizin topraklı olup olmadığından emin değilseniz lütfen ehliyetli bir elektirkçiden yardım alınız. Topraklamayı hiçbir zaman iptal etmeyiniz ve uzatma kablo kullanmayınız. Topraklı priz kullanıldığında eğer polisajınız elektrik arızası yaparsa akım yükünün tamamı sizin vücudunuza gelmez. Çoğu toprağa aktarılır. b)borular, radyatörler, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmıģ yüzeylerle bedensel temastan sakının. Vücudunuz topraklandığında yüksek oranda elektrik çarpması riski vardır.c) Elektrikli aletleri yağmur altında veya ıslak bir ortamda kullanmayın. Su, bir aletin elektrik çarpması riskini artıracaktır 3 d) Kabloyu zorlamayın. Kabloyu herhangi bir aleti taģımak için kullanmayın. Kabloyu kesici cisimlerden, köģelerden uzak tutun. KesilmiĢ ve zarar görmüģ kabloyu hemen değiģtirin. Zarar görmüģ kablolar elektrik çarpma riskini arttırır. e) Elektrikli bir aleti dıģarıda kullanırken dıģ ortama uygun kablo kullanın Bu tip kablolar dıģ ortama özel yapıldığından elektrik çarpma risklerini minimum düzeye indirir. KiĢisel Güvenlik a) D e v a m l ı t e t i k t e v e dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin.p o l i s ajı y o r g u n ol du ğ u n u z d a, h a s ta ol d u ğ un u z d a, i l a ç ve y a al kol al dı ğı nı z da ke si nl i kl e k ul l a nm a yı n. B i r a nl ı k d al gı nl ı k ge ri y e d ö nü Ģ ü ol m a ya n ci ddi ki Ģ i sel y a r al a nm al a r a s eb e bi y et v e r e bi l i r. b)kiģisel koruyucu techizat kullanın. Koruyucu gözlük kullanmadan polisaj ile çalıģmayın. U ygun biçimde kullanılan toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, koruyucu kask veya koruyucu gibi koruyucu ekipmanlar kiģisel yaralanma riskini azaltır. c)p o l i s a j ı n k azara çalıģmasına engel olmak için fiģe takmadan once tetiği control ediniz. Polisajı taģırken tetiğe basılı Ģekilde taģımayınız. d)ayar ve sıkıģtırma anahtarlarını polisajı çalıģtırmadan önce çıkartınız. Anahtarlar dönen yüzeyde kalırsa kiģisel yaralanmalara sebebiyet verebilir. e)dengede durunuz. Yere sağlam basmanız polisaja olan hakimiyetinizi arttırır. f ) Uygun elbise giyin. Bol giysiler giymeyin ve saçlarınızı hareketli parçalardan uzak tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saçlar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.

4 Kullanım ve Bakım Servis a) ÇalıĢılacak alanı sabitleyin. ÇalıĢılacak parçayı el ile tutmaya çalıģmak kontrolü kaybetmenize sebep olabilir. b) Polisajı zorlamayın. Polisaj için doğru malzeme kullanın. Doğru polisajı doğru yerde kullanmanız iģ ve güç kaybını önler. c) Açma kapama düğmesi bozuk polisajı kullanmayın. Açma kapama düğmesi bozuk olan herhangi bir cihazı tamir ettirmeden kullanmayınız. d) Ayar yaparken veya aksesuar değiģtirirken fiģi prizden çekiniz. Bu tip bir önlem zarar görmenize engel olur. e) Elektrikli aletleri ve benzeri aletleri çocukların ulaģabileceği yerlerden uzak tutunuz.. Elektrikli aletler çocuklar veya eğitimsiz kiģiler için tehlikelidir. f) Polisajı korumaya özen gösterin. Düzgün bir Ģekilde korunmuģ cihazlar daha az arıza yapar ve kontrolü kolaydır. g) Polisajın herhangi bri bölgesinde gevģeme, sıkıģma veya kırılma olup olmadığını sıklıkla kontrol ediniz. Birçok kaza cihaz kontrolünün yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Kontrol sonrasında bir problem tespit ederseniz polisajı çalıģtırmayıp servise götürünüz. h) Polisajı amacı dahilinde ve amaç doğrultusundaki aksesuarlar ile birlikte kullanınız. Polisajın amacı dıģında kullanılması istenmeyen neticeler doğurabilir. Polisajınızı ehliyetli bir servis istasyonuna ve personele tamir ettiriniz. Bu Ģeklide güvenli ve rahat bir Ģekilde çalıģmaya devam edebilirsiniz. -DĠKKAT! Kullancılar mutlaka kullanma kılavuzunu okumalıdırlar. Kullanma Kılavuzunda kullanılan semboller V...volts A...amper Hz...hertz W...watt ~..alternatif akım n0 yüksüz devir /min dakikadaki dönüģ...klas II cihaz GÜVENLĠK KURALLARI Bazı zımpara tozları kansere, doğum kusurlarına veya diğer üreme zarar neden olduğu bilinen kimyasallar içerir. Bu kimyasalların bazıları Ģunlardır: *Kursun bazlı boyalardaki kurģunlar * Tuğla ve çimento ve diğer yığma ürünlerdeki kristalin silika *Arsenik ve krom kimyasallarla iģlenmiģ kereste 4

5 Bu tozların risk oranı ne kadar sıklıkla ve süreyle bu tip ortamlarda kaldığınıza gore değiģkenlik gösterir. Her zaman NIOSH/OSHA sertifikalı yüz maskeleri ve yeterli kiģisel korunma elbiseleri ile çalıģınız. ÇalıĢtığınız ortamın yeterince havalandırlıdığından emin olunuz. 1. ÇalıĢılacak parçayı veya yüzeyi kelepçe veya bir sabitleyici ile sabitleyiniz. ÇalıĢılacak yüzeyi el ile tutmaya çalıģmak tehlikelidir. 2. E l l e r i n i z i d ö n e n parçalardan uzak tutunuz. 3. Göz ve kulak koruyucu takın. Her zaman göz koruyucu gözlük takınız.gündelik gözlükler koruyucu olarak kullanılmaz. SERTĠFĠKALI GÜVENLĠK ÜRÜNLERĠ KULLANINIZ. 4. Bu polisajın kullanılması ağaç tozu, kristal silika tozu ve asbest tozu dahil olmak üzere diğer tozların ortama yayılmasına sebep olur. Tozların direk yüz ve vücuduza gelmesinden sakının. H e r z a m a n i y i h a v a l a n d ı r ı l a n o r t a m d a ç a l ı Ģ ı n ı z. M ü m k ü n s e t o z e m i Ģ ü n i t e s i k u l l a n ı n. Tozları solumak ciddi sağlık sorunları ( S i l i k o z i s,kanser, ve ölüm) oluģturabilir. Toza dokunmamaya dikkat ediniz. Tozların göze, ağzınıza kaçması veya uzun sure cildinizde kalması sonucu vucüt tarafından emilebilir. Her zaman NIOSH/OSHA sertifikalı yüz maskeleri ve yeterli kiģisel korunma elbiseleri ile çalıģınız. Tozların vücudunuza temas etmesi halinde bol su ile yıkayıp tozlardan arındırınız. Terminoloji T E H L Ġ K E : Önüne geçilmezse, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek yakın bir durum olduğunu belirtir. 5 U Y A R I : Önüne geçilmezse, ölüm veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek potansiyel bir durum olduğunu belirtir. D Ġ K K A T: Önüne geçilmezse hafif veya orta dereceli yaralanma, veya potansiyel maddi hasara neden olabilecek tehlikeli bir durum olduğunu ifade eder. NOT : Polisajın kullanımı ile ilgili bir tavsiye veya kullanım kolaylığı olduğunu ifade eder. MOTOR Her zaman polisajı doğru voltajla kullandığınızdan emin olmak için makina üzerindeki etiketlemeyi kontrol ediniz. Bu cihaz üzerinde yazan voltaj değerlerinden %5 aģağı veya yukarı değerlerle çalıģabilir. Cihaz üzerindeki voltaj değerlerine mutlaka uyunuz. P o l i s a j ı n ı z ı u ygun olmayan voltaj değerleriyle kesinlikle kullanmayınız. Bir uzatma kablo kullandığınızda bu kablonun voltaj değerlerini düģürmeyecek uzunlukta ve özellikte olduğuna dikkat ediniz.tor damage. Uzatma kablosu dıģ ortamda kullanılacaksa kablonun dıģ ortam standartlarına uygun olmasına dikkat ediniz.h e r z a m a n m ü m k ü n o l d u ğ u n c a k ı s a u z a t m a k a b l o l a r ı k u l l a n m a y a ö z e n gös t e r i n i z. UZATMA KABLO TABLOSU Toplam Uzatma Kablo Kablo Uzunluğu Ölçüsü(AWG) 7,5 (AWG)

6 TAVSĠYELER Bu polisaj makinası pasta, cila ve zımparalama yapmak için dizayn edilmiģtir. T a b a n d i k b i r m a f s a l ü z e r i n d e h a r e k e t e d e r. B u Ģ e k i l d e y a p ı l a n i Ģ i n d a h a ç a b u k y a p ı l m a s ı h e d e f l e n m i Ģ t i r. P o l i s a j ı n y a p ı l d ı ğ ı y ü z e y d e a Ģ ı r ı ı s ı n m a o l a b i l i r. B u d a b o y a n ı n z a r a r g ö r m e s i n e s e b e b p o l a b i l i r. Bu yüzden polisaj makinası kesinlikle profesyonel bir kiģi tarafından kullanılmalıdır. Acemi kullanıcıların uygun bir yüzeyde denemeler yaparak deneyim kazanması gerekir. MONTAJ DĠKKAT : CĠHAZI PRĠZDEN ÇEKĠNĠZ! Cihazla verilen tabanı diģliye vidalayınız. DiĢli kilidi düğmesine basın ve tabanı iyice sıkıģtırana kadar kilide basılı tutun. Bir anahtara ihtiyacınız olmayacaktır. Dikkatlice kullanacağınız süngeri veya aksesuarı tabana merkezleyecek Ģekilde yerleģtriniz. KULLANIM MAKĠNAYI AÇMA VE KAPAMA DĠKKAT: A n a h t a r ı n k a p a l ı v e v o l t a j ı n m a k i n a ü z e r i n d e y a z a n d e ğ e r l e r d e o l d u ğ u n d a n e m i n o l u n u z. 1. Polisajı prize takınız. 2. Makinayı ilk sıkıca kavrayınız. 3. Makinayı çalıģtırmak için tetiğe basınız. Durdurmak için tetiği bırakınız. 4. Tetiği çalıģır durumda kilitlemek için yan düğmeye basınız. Ġptal etmek için tekrar tetiğe basınız. HIZ KONTROLÜ Tetik Kilidi Tetik Düğmesi Makinanın hızı iki Ģekilde ayaralanabilir. Polisajınızın hızı (deviri) Hız Kontrol Düğmesi sayesinde kolayca ayarlanabilmektedir. B u c i h a z k u l l a n ı c ı m a k i n a ü z e r i n e a Ģ ı r ı y ü k l e n m e u y g u l a s a d a h i a y n ı d e v i r l e d ö n m e y e d e v a m e t m e y i s a ğ l a y a n b i r s i s t e m l e d o n a t ı l m ı Ģ t ı r. ÇalıĢmaya her zaman daha düģük devirlerle baģlayıp hızı daha sonra arttırınız. 1. Tetik kilitli konumda çalıģıyorken hız kontrol düğmesi ile hız ayarlanabilir. 2. Hız ayarı için açma-kapama tetiği de kullanılabilir. Eğer polisaj yapılacak parça bir yere sabitlenmemiģse polisaj esnasında parça polisaj hızına bağlı olarak yerinden oynayabilir. Böyle bir durumda özellikle yüksek hızlarda kiģisel yaralanmalara veya maddi hasar a sebebiyet verebilir. Lütfen polisaj yapacağınız ürünün sabitlenmiģ olmasına ve uygun hız da polisaj yapmaya özen gösteriniz. Hız Ayar Düğmesi 6

7 1. Polisajı yan veya üst tutamağından sıkıca tutunuz ve polisaj tabanında yabancı bir cisim olmadığından emin olunuz. 2. Polisajı çalıģtırınız, polisaj tabanının yarısı yüzeye temas edecek Ģekilde yavaģ yavaģ indiriniz. 3. MPolisajı devamlı dairesel, ileri geri hareketlerle kullanınız. Devamlı aynı nokta ile temasta kalmasından sakınınız. Aksi taktirde polisaj yapılan yüzey aģırı ısınır ve boyanın yanmasına ve zarar görmesine sebep olur. 4. Makinayı yere koymadan önce motorun durduğundan emin olunuz. değiģtirilmesi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Kömürler yaklaģık 50 saatlik bir çalıģma veya defa açma kapama sonrası ömürlerini tamamlar. Kömürlerinizi 1 / 4 lük uzunluğu kalmasına yakın değiģtirmeniz tavsiye edilir. BAKIM TEMĠZ TUTUN Periyodik olarak makinanın hava alma deliklerini kuru ve basınçlı hava ile temizleyiniz. Bütün plastik aksamlar nemli bir bezle temizlenmelidir. HĠÇBĠR ZAMAN plastik parçaları temizlemek için solvent (tiner vb.) kullanmayınız. Polisajınızın plastik aksamı zarar görebilir. Basınçlı hava kullanırken koruyucu gözlük ve kulak tıkacı kullanınız. ÇALIġMAMA Kömürleri değiģtirmeden önce makinayı sökmeniz gerekir. Dikkatlice sap bölümündeki, 5 adet vidayı sökünüz. Önce sol taraftaki kapağı açınız. Açtığınızda hala kablolar takılı olacakatır. Kabloların zarar görmemesine dikkat ediniz. Daha sonra sağ taraftaki kapağı açınız. KÖMÜRLERĠN SÖKÜLMESĠ ve TAKILMASI Kömürü pense kullanarak tutup çevirdikten sonra tırnaktan kurtarınız. Yuvasından çekip çıkartınız. Kömürlerin takılması için tam tersini uygulayınız. Polisajınızın çalıģmaması durumunda ; öncelikle priz bağlantınızı kontrol ediniz. Pirze takılı olduğu halde çalıģmıyorsa, kömürlerini kontrol ediniz. Hala çalıģmıyorsa en yakın servis ile temasa geçiniz. KÖMÜRLER Kömürler aģınan parçalar olduğundan bitmeye yakın değiģtirilmelidirler. NOT: Kömürlerin kontrol edilmesi veya 7

8 BAĞLANTI 8 Elektronik Ünite ANAHTAR BEYAZ SARI SĠYAH SĠYAH A KÖMÜR MOTOR KÖMÜR

9 PARÇA ÇĠZĠMLERĠ 9

10 PARÇA LĠSTESĠ No. Parts Name Q'TY 1 GÜÇ KABLOSU 1 2 KABLO KORUYUCU 1 3 KABLO KLĠPSĠ 1 4 VĠDA M4 x TETĠK 1 6 VĠDA M4 x VĠDA M4 x SAĞ SAP KAPAĞI 1 9 SOL SAP KAPAĞI 1 10 VĠDA M4 x ELEKTRONĠK ÜNITE 1 12 HIZ AYAR DÜĞMESĠ 1 13 VĠDA M4 x KÖMÜR YAYI 2 15 KÖMÜR 7 x KÖMÜR TUTUCU 7 x VĠDA M4 x PUL M PLASTIK PUL ø4 x ø11 x MIKNATIS ø8 x ø15 x ARA PARÇA ø8 x ø12 x MOTOR GÖV DESĠ 1 23 SARGI 1 24 VĠDA M5 x RULMAN 608 zz 1 26 KOLLEKTÖR M1.25 6T 1 27 RULMAN RS 1 28 DĠġLĠ YUVASI 1 29 KĠLĠT DÜĞMESĠ 1 30 YAY ø0.8 x ø12 x 10L x DĠġLĠ KĠLĠDĠ 1 32 VĠDA M5 x ĠĞNE TĠPĠ RULMAN TLA DĠġLĠ M T 1 35 DĠġLĠ YUVASI 1 36 DĠġLĠ KAPAK VĠDASI M5 x FAN KAPAĞI 1 38 ĠÇ SEGMAN S RULMAN RS 1 40 KAMA 5 x 5 x MĠL 1 42 DIġ SEGMAN R TABAN 1 44 CIRTLI/CIRTSIZ/POST TABAN ø220 x 30H 1 45 VĠDA M8 x U TUTATMAK 1 47 YAN TUTAMAK 1 48 DĠġLĠ KAPAĞI 1 49 VĠDA M5 x

11 DECLARATION OF CONFORMITY CE UYGUNLUK BEYANI The undersigned, AĢağıda imzası bulunan, Lee Yeong Industrial Co., Ltd. declares, in sole responsibility that the following product; AĢağıda bulunan; MODEL : RP220 MODEL : RP220 DESCRIPTION : Rotary Polisher AÇIKLAMA : Polisaj referred to in this declaration, confirm with the following directives : Ürünlerinin aģağıdaki direktiflere : 89/336/EEC EMC Directive 98/37/EC Machinery Directive 2006/95/EC Low Voltage Directive 89/336/EEC Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 98/37/EC Makina Direktifi 2006/95/EC DüĢük Voltaj Direktifi The standarts that have been applied by the manufacturer are; Ve DIN EN (VDE 0740 Teil 3) : EN :2006 EN : 1995+A1: 2001+A2 :2005 EN : A1 :2001 DIN EN (VDE 0740 Madde 3) : EN :2006 EN : 1995+A1: 2001+A2 :2005 EN : A1 :2001 Uygun olarak imal edildiğini beyan eder. June 1, Haziran 2011

KLM-PS Engraver Kullanım kılavuzu

KLM-PS Engraver Kullanım kılavuzu KLM-PS Engraver Kullanım kılavuzu KLM-PS (A4) Yarım boy KLM-PS (A3) Tam boy Engraver Kontrol Ünitesi Engraver Vakum Ünitesi Release: Dec. 15,07 1 / 17 KLM-PS Engraver Kullanım kılavuzu İçindekiler 1. Engraver

Detaylı

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH TOMAHAWK 1025 & 1538 IM2014 07/2009 Rev. 2 KULLANIM KILAVUZU TURKISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Uygunluk Beyanı LINCOLN ELECTRIC

Detaylı

TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Kırıcı - Delici HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T ÇİFT YALITIMLI. KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun.

TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Kırıcı - Delici HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T ÇİFT YALITIMLI. KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun. TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Kırıcı - Delici HR470 HR470F HR470FT HR470T ÇİFT YALITIMLI KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun. TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) ÖZELLİKLER Kapasiteler Sürekli yürütülen

Detaylı

3707 3707F ÖZELLİKLER

3707 3707F ÖZELLİKLER Şekil verme testeresi 3707 3707F ÖZELLİKLER Model 3707/3707F Halka mandren kapasitesi... veya Yüksüz hız (1 / dakika)... 3.000 Toplam uzunluk... Net ağırlık... 1, kg Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden

Detaylı

506555-94 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001

506555-94 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001 506555-94 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001 A B C 2 3 D TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker darbeli matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme işleri ve ayrıca vida takma/sökme

Detaylı

Akülü darbeli matkap

Akülü darbeli matkap TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) KULLANMA KILAVUZU Akülü darbeli matkap 6918FD 004456 UYARI: Kişisel güvenliğiniz için, kullanmadan önce OKUYUN ve ANLAYIN. BU KILAVUZU İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. ÖZELLİKLER

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI... GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

566808-20 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400

566808-20 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400 566808-20 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi

Detaylı

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr 559722-78 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır www.blackanddecker.com.tr KA274E 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır.

Detaylı

Buzdolabı. Kullanma Kılavuzu. olasılıkları hayal edin RL62ZBSW RL62ZBPN. www.samsung.com/register. Türkçe

Buzdolabı. Kullanma Kılavuzu. olasılıkları hayal edin RL62ZBSW RL62ZBPN. www.samsung.com/register. Türkçe RL62ZBSW RL62ZBPN Buzdolabı Kullanma Kılavuzu Türkçe olasılıkları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Çok daha kapsamlı hizmet alabilmek için, lütfen ürününüzün kaydını aşağıdaki

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ GÜVENLİK KURALLARI...3 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 160İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 160İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 60İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK

Detaylı

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI MODEL RTM525 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 7 6 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. Akım ayar düğmesi 2. Açma / Kapama anahtarı 3. Taşıma kolu 4. Havalandırma aralıkları 5. Argon kaynak kablo

Detaylı

Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R

Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R Kullanım ve Bakım El K tabı Xc t ng 250 R Değerli KYMCO Scooter kullanıcıları; KYMCO scooter ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından

Detaylı

AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU TÜRKÇE BU KOMPRESÖRÜ KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLİK VE TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN BU KILAVUZU İNCELEYİN. GELECEKTE KULLANMAK ÜZERE

Detaylı

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ GASOLINE CHAIN SAW / OU-GS5200 2.8 BG MOTOR GÜCÜ! 2.8 BG 52 CC 50 CM 21 BP Kullanım kılavuzunu indirmek için QR kodu okutunuz... Motor Gücü Silindir Hacmi Pala

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

GBH 11 DE PROFESSIONAL

GBH 11 DE PROFESSIONAL OJ_UCH-1 619 929 694-001.book Page 1 Tuesday, June 28, 2005 2:54 PM GH 11 DE PROFESSIONAL edienungsanleitung Operating instructions Instructions d emploi Instrucciones de servicio Manual de instruções

Detaylı

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

TÜRKÇE AMS-224EN6060 / IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE AMS-224EN6060 / IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE AMS-224EN6060 / IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ i DIKIŞ MAKINENIZI EMNIYETLI ŞEKILDE KULLANMAK IÇIN Dikiş makinesi, otomatik makine ve yardımcı cihazlar (bundan sonra ortak şekilde "makine" olarak adlandırılacaktır)

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50

Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 MAKİNA KULLANIM AYAR ve BAKIM KILAVUZU KENAR BANTLAMA MAKİNESİ Çalık Halil Fevzi Çakmak Cad. No: 15 ÇALI SANAYİ BÖLGESİ NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE TEL : +90 (224) 482 27 10 - FAX : +90 (224) 482 26 50 www.ayzamizrak.com.tr

Detaylı

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ

GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X tr Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

TE 3000-AVR IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070880 / 000 / 02

TE 3000-AVR IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070880 / 000 / 02 TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating insuctions Οδηγιες χρησεως Használati utasítás Insukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute za uporabu Navodila za uporabo

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D2 5062 B D2 5061 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi

Detaylı