KPSS-A SONRASI EN FAZLA ALIM YAPAN MESLEKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS-A SONRASI EN FAZLA ALIM YAPAN MESLEKLER"

Transkript

1 KPSS-A SONRASI EN FAZLA ALIM YAPAN MESLEKLER

2 KPSS-A SONRASI EN FAZLA ALIM YAPAN MESLEKLER I. VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI Eski Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmenleri; Vergi Müfettişliği kadrosuna 2011 tarihi itibariyle atanmıştır. Tüm müfettişlerden oluşan kurula Vergi Denetim Kurulu denir. Vergi Denetim Kurulu nun merkezi Ankara dadır. Vergi Müfettişliği Yardımcılığı nı kazanan adaylar 3 yıllık bir hizmet içi eğitime tabi tutulur. Müfettiş Yardımcılığı sınavına bir aday en fazla 3 kez katılabilir. İİBF, Siyasi Bilgiler, Hukuk ve Mühendislik fakültelerinin birisinden mezun olmak veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ve Fen ve Teknoloji bölümlerinden mezun olmak Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak Yazılı sınav tarihi itibariyle mezun olmak KPSS de herhangi bir puan türünden en az 80 ve üstü almak KPSS sonrası yazılı sınav ÖSYM tarafından yapılır. Her fakülte mezunlarına (İİBF, Hukuk, Mühendislik) kendi branşlarına yönelik sorular hazırlanır. Aşağıda İİBF kökenli mezunların sorumlu oldukları bölümler verilmiştir. Hukuk İktisat Maliye Muhasebe Anayasa Hukuku İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı. Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç) Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç) Mikro ve Makro İktisat İktisadi Düşünceler Tarihi Para Teorisi ve Politikası Türkiye Ekonomisi Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar Maliye Teorisi ve Maliye Politikası Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi Kamu Maliyesi Genel Muhasebe Şirketler Muhasebesi Maliyet Muhasebesi Mali Tablolar Analizi 3

3 NOTLAR 1 Yazılı sınav sonuçları en yüksekten en düşüğe göre sıralanacaktır. Şayet 100 vergi müfettişi alımı yapılacaksa 55 kişi İİBF, 20 kişi hukuk, 25 kişi mühendislik kökenli olacaktır. 2 Alım yapılacak sayının 2 katı kadar aday yazılı sınav sonucuna göre sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun, Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, Genel yetenek ve genel kültürünün, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, değerlendirilmesi suretiyle yapılır. 3 Sınavı kazanan müfettiş yardımcılarının eğitimi Ankara da yapılır. Adaylara yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans (master) imkanı verilebilmektedir. Meslekte 3. yılını tamamlayan müfettiş yardımcıları yeterlilik sınavına girerler. Sınavı kazanan meslek mensubu müfettiş ünvanını alır. 10 yıl müfettiş olarak çalışan meslek mensubu 10. yılın sonunda Vergi Başmüfettişi olur. 4 Yazılı ve sözlü seçmelerde yabancı dilden adaylara soru gelmemektedir. II. GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI Maliye Bakanlığı içerisinde en fazla alım yapılan kadro Gelir Uzman Yardımcılığı dır. Yılda kişi alınmaktadır. Maliye Bakanlığı nda Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev almak isteyen adaylar test şeklinde yapılan yazılı sınava girmeleri gerekmektedir. İİBF, Siyasi Bilgiler, Hukuk ve Mühendislik fakültelerinin birisinden mezun olmak Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak Yazılı sınav tarihi itibariyle mezun olmak KPSS P49 puan türünden en az 70 ve üstü almak KPSS sonrası sınav test olarak yapılır. Konu başlıkları aşağıdaki gibidir; Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi İktisat Makro İktisat Mikro İktisat Uluslararası İktisat İşletme İktisadı Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar Hukuk Anayasa Hukuku İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku Medeni Hukuk Borçlar Hukuku Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler) Maliye Kamu Maliyesi Maliye Politikası Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları Muhasebe Genel Muhasebe Maliyet Muhasebesi Şirketler Muhasebesi Mali Tablolar Analizi Ticari Hesap 4

4 NOTLAR 1 Yazılı sınavda 70 ve üstü alan adaylardan sıralama yapılarak atanacak kadro sayısının 2 katı kada r olan aday sözlü sınava çağrılır. 2 Sözlü sınav; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün, Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun, Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının, Genel yetenek ve genel kültürünün, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının, değerlendirilmesi suretiyle yapılır. 3 Sözlü sınavdan da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalaması alınır. Belirtilen kadro kadar asil aday sınavı kazanmış sayılır. Ayrıca %25 lik yedek aday listesi de ilan edilir. Asil adaylardan göreve başlamayanlar var ise yedek adaylardan alım yapılır. 4 Aday en fazla 1 ili tercih eder. Birden fazla tercihte başvurusu geçersiz sayılır. Atanılan ilde en az 5 yıl çalışma zorunluluğu vardır (özür halleri hariç). 5 Gelir Uzman Yardımcılığı sınavına giriş sınırlaması yoktur. Aday istediği kadar sınava girebilir. 6 Gelir Uzman Yardımcılığı nın diğer şekli ise Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı dır. Devlet Gelir Uzman Yardımcılığının görevi kanun, yönetmelik ve yönergelerin uygunluğunu incelemektir. Mükellef denetimi yapmazlar. Sadece Ankara da görev alırlar. KPSS P49 puanına göre alım yapılır. Ancak bu puan türünden en az 75 puan ve üstü alan aday başvurabilir. UYARI Vergi Müfettişliği Yardımcılığı ile Gelir Uzman Yardımcılığı için yapılan sınavlarda yabancı dil şartı yoktur. Yabancı dili olmayan adaylar özellikle bu iki mesleği tercih etmelidirler. 5

5 III. TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI (TCMB) UZMAN YARDIMCILIĞI Merkez Bankası Uzman Yardımcıları, TCMB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği ve Uzmanlık Yönetmeliği çerçevesinde banka hizmetlerinin gerektirdiği konularda sistematik olarak bilgi toplama, inceleme, araştırma, geliştirme, analiz ve değerlendirme yapmakla sorumludurlar. Bu işleri, doğru, mevzuata uygun, etkin, eksiksiz olarak zamanında yerine getirmeleri kendilerinden beklenir. Kariyerine Uzman Yardımcısı olarak başlayan bir adayın en son yükseleceği nokta Merkez Bankası Genel Müdürlüğü dür. İİBF, İşletme Mühendisliği, Bankacılık, İstatistik, Matematik, Matematik Mühendisliği lisans veya Yüksek Lisans mezunu olmak KPSS P1 den en az 85 puan almak Çok iyi derecede yabancı dil bilmek. (Eski sisteme göre KPDS den en az 70, KPSS Yabancı Dil testinden 60 sorudan 42 doğru yapmak) Klasik yöntemle adaylar bölümlerine göre 3 ayrı grupta sınava alınır. Klasik sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alan aday başarılı sayılır. Klasik sınav konuları aşağıdaki gibidir: Grup Fakülte Sınav Konuları Sınav Konu Ağırlıkları (%) 1. Grup İktisat, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi. İktisat Ekonometri Para-Banka Merkez Bankacılığı Grup İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bankacılık, Maliye, Muhasebe, Sigortacılık, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler. İstatistik, Matematik, Matematik Mühendisliği İşletme Finans Muhasebe Para-Banka Kamu Maliyesi Merkez Bankacılığı Grup İstatistik Matematik Merkez Bankacılığı Klasik sistemi kazanan adaylar sözlü sınav-mülakata alınır. Başarılı olanlar atanır. 6

6 IV. TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI (TCMB) DENETÇİ YARDIMCILIĞI Merkez Bankası Denetçileri nin görevi; TCMB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği ve TCMB İç Denetim Yönetmeliği çerçevesinde bankanın her türlü faaliyetini denetlemek, banka kaynaklarının daha verimli ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla önerilerde bulunmak, görev verilen konularda danışmanlık hizmeti vermektir. Risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin verimliliğinin ve etkililiğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik sistemler kurulmasına ilişkin önerilerde bulunarak banka amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak da diğer görevleridir. Denetçi Yardımcısı olan bir adayın meslekteki en son yükseleceği nokta Başmüfettiş/Başdenetçi veya Genel Müdür olmaktır. İktisat, işletme, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bankacılık, fi nans, iktisat, işletme, muhasebe, uluslararası ticaret, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak. KPSS P1 puan türünden en az 90 puan ve üzeri almak Çok iyi derecede yabancı dil bilmek. (Eski sisteme göre KPDS den en az 85, KPSS Yabancı Dil testinden 60 sorudan 51 doğru yapmak) Yazılı sınav klasiktir. Aşağıdaki konulardan oluşur: Ekonomi Maliye Hukuk Muhasebe ve Denetim Para ve Banka Yazılı sınavda 100 ortalama üzerinden her bir bölümden en az 50 puan almak gereklidir. Aritmetik ortalaması 60 ve üstü olan adaylar sözlü sınav-mülakata hak kazanırlar. Sözlü sınav-mülakat aşamasında başarı gösteren adaylar denetçi yardımcısı olarak göreve başlar. 7

7 V. TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI (TCMB) ARAŞTIRMACI Göreve başlayan bir araştırmacı; TCMB Teşkilat ve Görevleri Esas Yönetmeliği çerçevesinde Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü ne verilen görevlere ilişkin olarak, ekonomik ve mali konularda araştırmalar ve değerlendirmeler yapmak ile sorumludur. Araştırmacının meslekteki en üst aşaması Kıdemli Ekonomist veya Genel Müdür olmaktır. İktisat, ekonometri, maliye, işletme, fi nans, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği veya istatistik bölümlerinde lisans veya iktisat, ekonometri, maliye, işletme veya fi nans alanlarında yüksek lisans eğitimi almış olmak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) nda genel yetenekten en az 56 soruyu doğru olarak cevaplamış olmak. Eski sisteme göre KPSS Yabancı Dil testindeki 60 soruda 54 ünü doğru cevaplamış olmak. Klasik şekilde yapılan yazılı sınavda adaylara aşağıdaki başlıklardan soru gelir; Matematiksel İktisat Makroekonomi Ekonometri Yazılı meslek sınavında 100 üzerinden 70 puan ve üstü alan adaylar başarılı sayılır. Sözlü sınav-mülakata tabi tutulur. Mülakatı kazanan adaylar Araştırmacı olarak başlatılır. 8

8 VI. KAYMAKAMLIK Kaymakam, ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en yetkili kamu görevlisidir. Kaymakam görevlerini bağlı olduğu ildeki valinin denetimi altında yürütür. Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak. Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. KPSS P37 puan türünden en az 75 puan ve üstü almak. Kaymakamlık adaylığı mülakatında en fazla 3 kez başarısız olmamak (Kaymakamlık adaylığı sınavına en fazla 3 kez girilebilmektedir) Yazılı sınav ÖSYM tarafından test olarak pazar günü Ankara da yapılmaktadır. Sınav süresi 2.5 saattir. Sınav konuları aşağıdaki gibidir: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Türkçe Anayasa Hukuku İdare Hukuku Türkiye nin İdari Yapısı Türkiye de Mahalli İdareler Ekonomi Türkiye nin Sosyo-Ekonomik Yapısı Türkiye de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Yazılı sınava alım yapılacak kadronun 20 katı kadar aday çağrılır. Yazılı sınavda 100 üzerinden 70 puan ve üstü alan adaylardan kadro sayısının 4 katı kadarı mülakata çağırılır. Mülakatı kazanan adaylar göreve başlatılır. NOT: KPSS P37 puan türü içerisinde yabancı dilin katkısı yoktur. Bu puan türü içinde en yüksek katsayı (%40) Kamu Yönetimi bölümüdür. 9

9 VII. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KONTROLÖRLÜK Hazine kontrolörü aşağıdaki görev ve işlemleri yürütür: Türk Parası Koruma Kanunu ve Mevzuatı na göre işlemlerin yürütülmesi Türkiye de yatırım ve teşvik kapsamına giren yabancı sermayenin incelenmesi Banka ve özel fi nans kurumlarının döviz, kambiyo, altın alım ve satım işlemlerinin incelenmesi Dış finansman kredisi kullanan kuruluşların hesap ve işlemlerinin incelenmesi Hazine garantili borçlanma çerçevesinde kredi kullanan kuruluşların incelenmesi vb. Hazine kontrolörlerinin görev yeri Ankara dır. Ancak İstanbul ve İzmir de grup başkanlıkları bulunmaktadır. Yılda kişi Hazine Kontrolörlüğü ne alınır. En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birini bitirmiş olmak. Yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşı doldurmamış olmak. KPSS P40 puan türünden en az 80 puan ve üstü almış olmak. Eski sistemde KPSS yabancı dil testindeki 60 sorudan 42 sini doğru yapmak veya KPDS den en az C düzeyinde yeterlilik almak. Sınava 2 den fazla girmemiş olmak. Sınav klasik şekilde yapılır. Hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bölümlerinden oluşur. NOTLAR 1 Yabancı dil sınavını geçen kontrolörler alanları ile ilgili konularda inceleme yapmak üzere 1 yıllığına yurtdışına gönderilir. 2 3 yılını tamamlayan adaylar yeterlik sınavını geçtiğinde kontroller sayılır. Kontrölerler maaş yanında yılda 4 kez ikramiye alırlar. 10

10 VIII. HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI Hazine müsteşarlığına bağlı olarak görev yapan hazine uzmanları; ekonomik politikaların tespiti ile ilgili çalışmalar yapmak, hazine işlemleri, para ve kredi hareketleri ile devlet iç-dış borçlarını yönetmek, kamu iktisadi teşebbüsleri ve devlet iştirakleriyle ilgili her türlü işlemleri yapmak, Avrupa Birliği ile ilgili kendi alanına düşen konularda politikalar belirlemek, yabancı piyasalardan borç ve hibe alma ve borç ve hibe verme işlemlerini takip etmek, bankacılık ve sermaye piyasalarıyla alakalı politikalar hazırlayıp uygulamak gibi işlemleri yapar. Hazine uzman yardımcılarının görev yeri Ankara dır. En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, hukuk ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak, Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Daha önce yapılan Hazine Uzman Yardımcılığı sınavlarında 2 defa başarısız olmamak Bölümlere göre KPSS puan türlerinde asgari puanı almak. (İktisat için KPSS P22 puan türünden en az 85, Hukuk için P21 puan türünden en az 80) Eski sistemde KPSS Yabancı Dil testinde 60 soruda en az 42 doğru yapmış olmak veya KP- DS den en az C düzeyinde puan almak. Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınav; İktisat, Hukuk, İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği olmak üzere 6 farklı alanda yapılır. Adaylar sınav başvurularında bu alanlardan mezun oldukları alanı (bölümü) tercih ederler. Sınav konuları aşağıdaki gibidir; İktisat Mikro İktisat Makro İktisat Türkiye Ekonomisi Uluslararası İktisat Para-Banka Ekonometri Hukuk Hukukun Temel İlkeleri İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yazılı sınavda bölümler itibarıyla soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır: İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi, Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat. NOTLAR yılında yapılan sınavda iktisat bölümünden 20 kişi, işletme bölümünden 20 kişi, maliye bölümünden 10 kişi alınmıştır. 2 Yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 puan ve üstü alan adaylardan alım yapılacak kontenjan sayısının 3 katı kadar olan kısmı sözlü sınav-mülakata çağrılır. 11

11 IX. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu nda görev alan SGK Müfettişleri Bakan ve Müsteşarın verdiği görev ve talimatları yerine getirirler. Görev yerleri Ankara dır. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İİBF, İktisat, İşletme fakülte mezunu olmak Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. KPSS 118 puan türünden en az 80 puan almak Yazılı sınavda 100 üzerinden 70 alan aday başarılı sayılır. (Her bir bölümden en az 60, genel ortalama 70 olmalıdır.) Yazılı sınav konuları şöyledir. Kompozisyon: Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular Kamu Maliyesi: Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları ve Bütçesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Ekonomi: Ekonomi Teorisi, Mikro, Makro İktisat ve İktisadi Analizi, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar, Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk(Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku, Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağırılmazlar. 12

12 X. SGK DENETMEN YARDIMCILIĞI Sosyal Güvenlik Kurumu nda görev alan SGK Denetmenleri, bakan ve müsteşarların verdiği görev ve talimatları yerine getirirler. Görev yerleri Ankara dır. En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İİBF, İktisat, İşletme fakülte mezunu olmak Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. KPSS P puan türlerinden birinden 75 puan ve üstü almak Yazılı sınav yoktur. Aşağıdaki konularda adaylara sözlü sınav-mülakat uygulanır. 100 üzerinden 70 puan ve üstü alan adaylardan kadro sayısı kadar olan kısım başarılı sayılır. Kamu Maliyesi İktisat Hukuk Muhasebe Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi). Maliye politikası. Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi. İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat ve iktisadi analiz). İktisat politikası. Para teorisi ve politikası. Uluslararası iktisat. Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar Anayasa hukuku. Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç). Borçlar hukuku. Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku). İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku. İş ve sosyal güvenlik hukuku Genel muhasebe. Mali tablolar analizi. NOT: 2013 yılında yapılan sınavda İİBF kökenli 200 aday denetmen yardımcısı olarak alınmıştır. 13

13 XI. GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI Gümrük Müfettişleri, gümrük idarelerinin teftişi, kaçakçılıkla mücadele, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, teşkilat çalışanlarına ilişkin soruşturma ve dış ticaret işlemlerinin sonradan kontrolü başta olmak üzere, birçok görev ve yetkiye sahiptir. İktisat, işletme, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası ilişkiler, İstatistik, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları için sorular mezun oldukları bölüme ilişkin alan bilgisinden oluşur. Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) Alan bilgisi bölümünün ağırlık puanı %65, Yabancı dil bölümünün ağırlık puanı %35 tir. Eski sisteme göre KPSS Yabancı Dil testinden 60 soruda 42 doğru yapmış olmak veya KPDS de en az C düzeyinde puan almak. KPSS de her bir bölüm için ayrı ayrı belirlenmiş puan türlerinde en az 70 almış olmak.(iktisat P22, İşletme P23, Maliye P24, Kamu Yönetimi P30, Hukuk P103) Sınava 2 den fazla girmemiş olmak. Yazılı sınavda her bölümden en az 60 puan alan ve aritmetik ortalamada en az 70 puan alan aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda da aynı puanlar geçerlidir. XII. GÜMRÜK UZMAN YARDIMCILIĞI Gümrük uzmanlarının görevleri her türlü gümrük ve dış ticaret konuları ile bunların uygulanması hakkında bilimsel ve teknik araştırma ve incelemeler yapmak, müsteşarlığı yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantı, seminer, kurs ve konferanslarda temsil etmek ve buralarda tartışılan konular ile ilgili müsteşarlık görüşü oluşturulmasına katkıda bulunmak, gümrük iş akışı analizi yaparak bilişim teknolojileri ile gümrük ve dış ticaret tekniği doğrultusunda daha etkin ve verimli iş akışları önermek Kurum tarafından yazılı ve sözlü olmak üzere 2 sınav yapılır. Giriş sınavının yazılı aşaması; alan bilgisi, yabancı dil bilgisi, genel ekonomi ve genel kültür konularından oluşur. Sınavın bütünü içinde ağırlık dağılımı; alan bilgisi için % 50, yabancı dil için % 35, genel ekonomi için % 10 ve genel kültür için % 5 olarak belirlenmiştir. Alan bilgisi konuları her adayın mezun olduğu bölüme göre değişmekte, diğer sorular ise tüm adaylar için ortak belirlenmektedir. Yazılı sınav notu 100 üzerinden her bölüm için en az 60 puan aritmetik ortalaması ise en az 70 puan alan aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda başarılı olan aday Uzman Yardımcısı olarak atanır. 14

14 XIII. MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCISI Milli Emlak Genel Müdürlüğü devlet malları ile devlete intikali gereken malları, milli çıkarlara en uygun, etkin ve verimli biçimde, diğer kuruluşlar ile işbirliği halinde, bilimsel ve toplumsal gelişmeler de dikkate alarak yönetir. Milli emlak uzman ve yardımcıları verilen işlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan hazine zararlarından sorumlu tutulurlar. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdısındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Sınava en fazla 1 kez katılmış olmak KPSS P42 puan türünden en az 70 almak Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Yazılı sınav konuları aşağıdaki gibidir: Matematik ve İstatistik İktisat Grubu: Makro ve Mikro İktisat ile Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar. Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Maliye Politikası ve Kamu Maliyesi. Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) ve İcra İfl as Hukuku (Genel Hükümler). Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe. Sözlü sınavda yazılı sınav konuları dikkate alınarak adayların genel olarak iktisat, maliye ve hukuk bilgileri ile ifade yeteneği, genel kültürü gibi özellikleri göz önünde bulundurulur. NOT: Yazılı sınav ortalaması en az 70 olanlar, sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavdan da en az 70 alma şartı vardır. Uzman yardımcıları il ve ilçe merkezlerinde görev almaktadırlar. Alımlarda il ve ilçe kontenjanları ayrıca belirtilir. 15

15 XIV. MİLLİ EMLAK KONTROLÖRÜ Maliye Bakanlığı adına görev yapan Milli Emlak Kontrolörleri aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptirler; Maliye Teşkilatının millî emlâk servislerinde, diğer devlet daireleri ile müesseselerinde, özel ve tüzel kişiler nezdinde, millî emlâkla ilgili her türlü denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak, defter ve belgeleri gizli de olsa incelemek, Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün görevleri kapsamına giren konularda etüdler hazırlamak, uygulanan kanun, kararname ve sair konular hakkında inceleme yapmak ve düşünce bildirmek, Memur suçlarının soruşturulma ve kovuşturulmasına ilişkin kanunlar uyarınca memurlar hakkında ön inceleme yapmak, Denetlenen Millî Emlâk birimindeki görevlilerin yeterlik, yetenek, ve kişisel durumları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak, Bakanlık makamı ve Millî Emlâk Genel Müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak, Emlak kontrölerlerinin görev yeri Ankara, İstanbul ve İzmir dir. Turnelere görev gereği çıkarlar. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans öğrenimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Sınava en fazla 1 kez katılmış olmak KPSS P107 puan türünden en az 85 almak Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda belirtilen konu gruplarından yapılır. Maliye Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, Bütçe, Kamu Maliyesi. İktisat Finans Matematiği Genel İktisat Teorisi, Para, Banka, Kredi ve Ticari Matematik Konjonktür, Milli Gelir, İstihdam, Mali Matematik Dış Ticaret, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller. Muhasebe Genel Muhasebe Hukuk Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk ( Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Kıymetli Evrak ve Şirketler Hukuku). Yazılı sınavda aday her bir bölümden en az 50 puan almalıdır. Genel ortalama ise 65 puan olmalıdır. Yazılı sınavı kazananlar, sözlü sınava çağrılır. Aday buradan da en az 65 puan almalıdır. 16

16 XV. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI Dışişleri Uzman Yardımcıları, Dışişleri Bakanlığı nda görev alıp yurtdışı tayinine tabi olmayan kariyer memurlarıdır. Görev yerleri Ankara dır. Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, iktisat, işletme, maliye, fi nans, tarih, sosyoloji, coğrafya, psikoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, gazetecilik, iletişim bilimleri, mühendislik bölümleri, yabancı dil bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %70 ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olmak, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden KPSS yabancı dil bölümündeki sorulardan en az %70 ine doğru cevap vermiş veya sınavın yapıldığı tarih itibariyle son iki yıl içerisinde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde KPDS/YDS den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak KPSS puan türlerinden herhangi birinden en az 80 puan almak. Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Yazılı sınav test ve klasik şekilde olup, test bölümünde adaylara aşağıdaki başlıklardan 80 soru gelmektedir. Genel Kültür Genel Yetenek Genel Dış Politika Test sınavını geçen adaylar klasik sınava çağırılıp tüm adayları Türk Dış Politikası ile bağlantılı bir konuda türkçe kompozisyon yazdırılır. Ayrıca türkçe metinden yabancı dile çeviriden oluşan bir sınav uygulanır. Her iki sınavında ağırlık derecesi %50 dir. 17

17 XVI. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ADAY MESLEK MEMURLUĞU Dışişleri Bakanlığı nın ülke içerisinde ve dışında görevlendirmek üzere alım yaptığı aday meslek memurları 5 yıl yurtdışı, 2 yıl yurtiçinde çalışırlar. Aday memurluktan baş konsolosluğa kadar yükselmek söz konusudur. Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Finans vb. fakültelerden mezun olmak KPSS 21, 36 ve 108 puan türlerinden herhangi birinden en az 80 puan almak Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Eski sistemde KPDS den B düzeyinden yeterlilik almak Yazılı sınav test ve klasik şeklinde olup test bölümü 100 soru, 100 dakika şeklinde yapılır. Test sınavı soru dağılımı şöyledir: Uluslararası ilişkiler politikası Uluslararası Kamu Hukuku Siyasi Tarih Mesleki İngilizce Anayasa, İdare ve medeni Hukuklar Uluslararası İktisat, Makro ve Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi Genel Kültür 20 soru 15 soru 20 soru 20 soru 10 soru 10 soru 5 soru Klasik sınav konu dağılımı şöyledir: Türkçe kompozisyon Yabancı dilde kompozisyon Türkçe den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe ye çeviri (Almanca, İngilizce, Fransızca dan biri seçilir) Yazılı sınavı kazanan sözlü sınava tabi tutulup 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar kazanmış sayılır. 18

18 XVII. SPK UZMAN YARDIMCILIĞI SPK.Uzman yardımcıları; sermaye piyasası alanında mesleki faaliyetleri (denetleme,izleme, kayıt tutma,araştırma yapma) yürütürler. Görev yerleri Ankara dır. Ancak kurumun İstanbul da da temsilciliği bulunmaktadır. SPK uzmanları yılda 4 kez ikramiye alırlar ve doktora yapanlar doktora tazminatı alırlar. b) Sınav koşulları Siyasal Bilgiler,İİBF,İşletme,İktisat,İşletme ve Ekonomi,Hukuk fakülteleri bölümlerinden mezun olmak Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak KPSS P5-54 puan türlerinden birinden en az 80 puan ve üstü almak Eski sistemde KPSS yabancı dil testinden 60 soruda 30 doğru yapmak En fazla 2 kez sınava girmiş olmak Yazılı sınava giren adaylar aşağıdaki bölümlerden sorumlu tutulurlar; İktisat Makro ve mikro iktisat Para ve banka Dış ticaret Planlama İşletme iktisadı Hukuk Ticaret hukuku Borçlar hukuku Medeni hukuk İcra ve ifl as hukuku Ceza hukuku(genel esaslar) Maliye Kamu gelirleri Kamu harcamaları Bütçe Kamu kredisi Maliye politikası Muhasebe Genel muhasebe Mali tahlil Yabancı dil Genel matematik ve istatistik Yabancı bir metinin Türkçeye çevrisi veya Türkçe bir metinin yabancı dile çevrilmesi Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü mülakata çağrılır. Sözlü mülakatı gecen adaylar ise uzman yardımcısı olarak atanırlar. 19

19 XVIII. SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI TBMM adına görev yapan sayıştay tarafından kamu kurum ve kuruluşları denetlemekle görevli olan kişilere sayıştay denetçisi denir. Sayıştay Denetçilerinin görev yeri Ankara dır. Ancak sık sık turneye çıkarlar. Sınav KPSS den bağımsız olup ÖSYM tarafından genellikle Ekim ayında Ankara da yapılır. Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamak şartı aranır. Öncelikle eleme sınavı yapılır. Eleme sınavı test şeklinde olup konu başlıkları şöyledir. Genel Kültür ve Genel Yetenek Bölümü Türkçe, Matematik AİTT Dünya Tarihi Sanat Tarihi Türkiye Coğrafyası Vatandaşlık Bilgisi Güncel Ekonomik ve Sosyal Olaylar Alan Bilgisi Bölümü İktisat Maliye Hukuk Eleme sınavında sadece doğru cevaplar hesaplanacaktır (Yanlış cevap doğruyu götürmeyecektir). Sınavda hukuk %25, İktisat %20, Maliye %25, Genel Kültür ve Genel Yetenek %30 ağırlığa sahiptir. Eleme sınavında alım sayısının genellikle 5 katı kadar aday yazılı sınava davet edilir. Eleme sınavını geçen adaylar klasik usulde iki oturum halinde sınava alınır. Klasik sınav konuları şöyledir: (Klasik sınav Aralık ayı gibi yapılır) SAAT CUMARTESİ OTURUMU PAZAR OTURUMU HUKUK (Anayasa, İdare, Medeni, Borçlar Hukuku) İKTİSAT KOMPOZİSYON ( ) MALİYE SEÇİMLİLİK DERS ( ) NOT: Seçimlik ders muhasebe yada ticaret hukukudur. Yazılı sınavda 100 üzerinden 70 puan ve üstü alan adaylar başarıyı sayılır. Yapılacak sözlü sınav sonucu alım gerçekleştirilir. 20

20 XIX. İDARİ YARGI HAKİMLİLİĞİ İdari yargıda görev yapan hakimler, kişilerle yürütme ve idare arasındaki ilişkileri düzenleyen idare hukuku ve vergi hukuku mevzuatının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları karara bağlamakla görevlidirler. İdare mahkemeleri sadece il merkezlerinde bulunduklarından, idari hakimlerinde çalışma yerleri il merkezleridir. İdari yargı hakimliği sınavı ÖSYM tarafından Ankara da yapılmaktadır. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat ve Maliye mezunu olmak. Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültürden 40 soru, Alan bilgisinden 100 soruluk test uygulanır. Alan bilgisi şu bölümlerden oluşur; Anayasa Hukuku İdare Hukuku İdari Yargılama Usulü Hukuku Hukuk Yargılama Usulü Hukuku Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Medeni Hukuk Ceza Hukuku (Genel Hükümler) Vergi Hukuku Vergi Usul Hukuku Maliye Ekonomi Yazılı sınavda Genel Kültür Genel Yeteneğin %20, Alan bilgisinin %80 ağırlığı söz konusudur. Yazılı sınav sonucunda alınacak aday sayısının 2 katı kadar aday mülakata çağrılır. 21

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI Tanıtım Broşürü Kasım 2014 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI ÜCRETSİZDİR. Bu broşüre

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR),

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR), SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS), VE KARİYER MESLEKLERİ (A GRUBU KADROLAR), AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) VE LİSANSÜSTÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar

2012 KPSS REHBERİ. Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar 2012 KPSS REHBERİ Oğuzhan ÜNAL Eğitimci - Yazar İLKSÖZ Değerli KPSS adayı arkadaşım, Her yıl KPSS ye başvuran aday sayısı artmakta ancak atama yapılan kadrolar ise ne yazık ki aynı paralelde artış göstermemektedir.

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YAYINCILIK. Tecrübeli Yenilik KPSS ÖAB ALES DGS. A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312.

YAYINCILIK. Tecrübeli Yenilik KPSS ÖAB ALES DGS. A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312. YAYINCILIK Tecrübeli Yenilik KPSS ALES ÖAB DGS A GRUBU Selanik 2. Cad. No: 47 Kızılay / Ankara www.xakademi.com.tr Tel: 0312.418 80 50 X YAYINCILIK KPSS REHBERİ ISBN 978-605-4661-83-1 YAZARLAR KOMİSYON

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Üniversitelerin Ekonomi, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Finans, Hukuk, Bilişim Teknolojileri, v.b. alanlarında eğitim veren bölümlerinden mezun

Detaylı

Adaylar görev almak için seçtikleri bölge veya ilin dışındaki bir merkezde sınava girmek için Sınav Merkezi seçimi yapabileceklerdir,

Adaylar görev almak için seçtikleri bölge veya ilin dışındaki bir merkezde sınava girmek için Sınav Merkezi seçimi yapabileceklerdir, HALKBANK İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI VE İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İÇ KONTROLÖR YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI Bankamız İç Kontrol Daire Başkanlığında görevlendirilmek

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 9755 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Sayı : 26173 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE MÜFETTİŞLİĞE GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ 2007 (Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 05.10.2007 tarih ve 26/481 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU Başkanlık 5978 sayılı Kurum yasasının 23 üncü maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınavla 10 adet Yurtdışı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI. Bankamız Teftiş Kurulu nda görevlendirilmek üzere 55 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI. Bankamız Teftiş Kurulu nda görevlendirilmek üzere 55 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır. MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI Bankamız Teftiş Kurulu nda görevlendirilmek üzere 55 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır. Görev Tanımı: Müfettiş Yardımcıları Bankamız Teftiş Kurulu

Detaylı

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2015 YILI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI 2015 - Mayıs Türkiye Halk Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere; Disiplinli, Çalışkan, Analitik düşünebilen,

Detaylı

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER Bankamız Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alınacaktır. Yazılı mesleki bilgi sınavı ve genel yetenek testinden

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE KARİYER İMKANI Vergi Denetim Kurulu, mensuplarına kariyer imkanı sunan bir okuldur. Vergi Müfettişleri aldıkları eğitim ve edindikleri meslek ahlakı

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 10 Temmuz 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27990 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı