THE EFFECT OF EXHAUST SILENCERS ON GASOLINE ENGINE PERFORMANCE AND EMİSSIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE EFFECT OF EXHAUST SILENCERS ON GASOLINE ENGINE PERFORMANCE AND EMİSSIONS"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), Mayıs 9, Karabük, Türkiye TEK SİLİNDİRLİ BENZİNLİ BİR MOTORUN EGZOZ SUSTURUCUSUNUN PERFORMANS VE EMİSYONLARINA ETKİSİ THE EFFECT OF EXHAUST SILENCERS ON GASOLINE ENGINE PERFORMANCE AND EMİSSIONS Hakan SUVAK a* ve Abdurrazzak AKTAŞ b a,* Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük, E-posta: b Karabük Üniversitesi, Karabük, E-posta: Özet İnsanların toplu olarak yaşadıkları ortamlarda maruz kaldıkları gürültü kaynaklarının en sürekli olanlarından biri, karayolu ulaşım (trafik) gürültüsüdür. Karayolu taşıtlarından yayılan gürültünün büyük bir kısmı motordaki yanma ve yanma sonu dışarı atılan gazlardan kaynaklanmaktadır. Egzoz gazı, susturucu ve borulardan oluşan egzoz sistemi yardımı ile taşıtın dışına atılır. Motora takılan boru ve susturucular motor performansını etkilemesine rağmen bu konuda sınırlı sayıda deneysel araştırma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, dört zamanlı, tek silindirli, hava soğutmalı benzinli bir motorda egzoz susturucusunun tam yükte ve değişik hızlarda motor performansına, gaz ve gürültü emisyonuna etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Araştırma sonucunda; susturucunun tüm motor hızlarında yaklaşık 3-3,5 dba kadar gürültü seviyesini düşürdüğü, düşük hızda güç ve momentte yaklaşık %11 kadar artış sağladığı, yüksek devirlerde ise ortalama %11 oranında azalmaya sebep olduğu görülmüştür. Takılan susturucunun aynı zamanda HC emisyonunda % 15 azalmaya ve CO emisyonunda yaklaşık %1 oranında artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler : Benzinli motor, motor gürültüsü, egzoz susturucusu, performans, emisyon Abstract One of the frequent noise resources that people are exposed to in the residental areas is the transportation (traffic). Most of the noise from motor-vehicles is caused from the combustion in the engine and the gases emitted after combustion. Exhaust gas is emitted out of the engine with the help the exhaust system that consists of silencers and pipes. Although, the pipes and the silencers affect the engine performance significantly, little work has been caried out on this area. In this study; the influence of exhaust silencer on engine performance and gas and noise emissions was examined on a four-cycle, onecylindered, air-cooled gasoline engine. This engine was run full load and at various engine speeds for testing. The experimental results showed that the silencer reduced the noise level by 3-3,5 dba at all the engine speeds and increased the engine power and torque by 11% at the low speeds. On the other hand, higher engine speeds resulted in decrease in the engine power and torque by up to 11%. In addition, it was seen that the silencer led to a decrease in HC emission by 15% and an increase in CO emission by about 1%. Keywords: Gasoline engine, engine noise, exhaust silencer, performance, emission 1. Giriş Motorlu taşıtların kullanılmaya başlanması ile ulaşım daha hızlı gerçekleşmeye başlamış ve insan rahatı artmıştır. Ancak, motorlu taşıt sayısının hızla artması ile yaydıkları zararlı gaz ve gürültü emisyonlarının çevreye zarar vermesi ve insan sağlığını tehdit etmeye başlaması ile emisyonlara sınırlama getirilmesi ihtiyacı duyulmuştur. Bu nedenle 19 lı yıllarda ilk taşıt dış gürültü ölçüm standardının (ISO R 3) hazırlandığı ve bu ölçümle taşıtın şehir trafiğindeki tipik hızlanmalarında yaydığı ses seviyesini tespit etmenin amaçlandığı belirtilmiştir. Bu standart, günümüzde geçerli olan yönetmeliklerde kullanılan ölçüm yönteminin de temelini oluşturmaktadır. Dünyada egzoz emisyonu denetimine ait uygulamalar ise 198 yılında Kaliforniya da ve 197 yılında Avrupa da Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECE: Economic Comission For Europe) talimatnameleri ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC: European Economic Community) kararnameleri ile başlatılmıştır [1]. İmal edilen araçların emisyon standartlarına uygun imal edilebilmeleri için ses ve gaz emisyon kaynaklarının iyi anlaşılması ve ona göre önlem alınması gerekmektedir. Son yıllarda, içten yanmalı motorların egzoz emisyonlarından kaynaklanan kirliliği azaltmak için değişken supap zamanlaması (VVT), püskürtme zamanı, kademeli yakıt püskürtülmesi gibi çalışma parametrelerinin değiştirilmesi, Egzoz gazı resirkülasyonu (EGR) ve alternatif yakıtların kullanılması gibi alanlarda çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir []. Araçlardan kaynaklanan ve insan sağlığını tehdit eden gürültü kirliliği ise istenmeyen yer ve zamanda ortaya çıkan ve insanı rahatsız eden sesten kaynaklanmaktadır. Ses, titreşen bir cisimden kaynaklanan mekanik enerjinin, maddesel bir ortamda (katı, sıvı, gaz) yarattığı kompresyon dalgalarıyla çevreye yayılan bir enerjidir. Titreşen bu cisim, belirli bir toplam güce sahiptir. Bu güç sayesinde ortama yapılan dalgaların yarattığı maksimum ve minimum basınçlar, ses basıncı olarak tanımlanır. Yapılan deneysel çalışmalar, insan duyu organlarının ses basıncına logaritmik reaksiyon gösterdiğini göstermiştir. Bu nedenle ses ve gürültü ölçümlerinde logaritmik bir büyüklük olan Bel kullanılmaktadır. Bel çok geniş bir birim olduğundan onda biri olan Desibel (db) daha çok kullanılmaktadır. Desibel logaritmik bir birim olduğundan, IATS 9, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 T1 T 1 Suvak, H. ve Aktaş, A. ses seviyesi düşük olan bir kaynağın, ses seviyesi daha yüksek olan bir kaynağın çıkardığı gürültüyü pek yükseltmez. Bu ilişkinin sonucu olarak, gürültü seviyesinin azaltılması ancak daha yüksek ses çıkaran kaynağın gürültü seviyesinin düşürülmesi ile sağlanabilir [5]. İnsanlar kitlesel olarak yaşadıkları ortamlarda trafik gürültüsü, inşaat gürültüleri, endüstriyel gürültüler, bina gürültüleri ve İnsan etkilerinden kaynaklanan gürültüler gibi çeşitli gürültülere maruz kalmaktadırlar. İnsanları en çok rahatsız eden gürültülerin başında karayolu ulaşım gürültüsü gelir. Karayolu taşıtlarında gürültü kontrolü, kaynakların çokluğu ve yayılım yollarının çeşitliliği nedeniyle çözümü zor bir akustik problemdir. Bu nedenle teorik hesap yollarının yanı sıra deneysel yöntemler de kullanılarak gürültü kaynakları tespit edilmekte ve bunların gürültü seviyeleri azaltılmaya çalışılmaktadır [-15]. Karayolu ulaşımını sağlayan taşıtlarda gürültü kaynakları; motor, hava filtresi, soğutma fanı, egzoz işlemi, transmisyon (vites kutusu ve diferansiyel), hareket gürültüsü (aerodinamik ve tekerlek/yol etkisi), frenler, gövde takırtısı ve yük olarak sıralanabilir. Bu kaynakların önem derecesi, taşıtın cinsine ve çalışma şartlarına bağlıdır. Hafif taşıtlarda düşük vites ve düşük yol hızlarında motor gürültüsü baskın karakter gösterir. En büyük viteste yüksek yol hızlarında hareket gürültüsü, güç ünitesine göre daha fazla etkilidir. Ancak ağır dizel motorlu kamyon ve çekicilerde (TIR larda), lastik ve yol yüzeyine bağlı gürültü yüksek hızlarda kayda değer bir etkiye sahip olsa da, motor, egzoz ve soğutma fanı, gürültü seviyesini belirleyen en önemli kaynaklar olarak öne çıkmaktadır [1-17]. Egzoz gürültüsünün araçlardan yayılan toplam gürültü içindeki payı, araç ve kullanılan susturucu tipine bağlı olarak değişmekle beraber, düşük hızlarda % seviyesinde olduğu bilinmektedir [18]. Bu konuda çok sayıda araştırma yapılmıştır [19-5]. Yapılan araştırmaların büyük bir kısmı teoriktir. Egzoz gürültüsü egzoz sisteminin bütün yüzeyinden (boru ve susturucular) yüzey titreşimleri şeklinde ve egzoz çıkış ağzından deşarj olan artık gazların sebep olduğu havada yayılan gürültü şeklinde ortaya çıkar. Egzoz gürültüsünü azaltmak için susturucu hacimlerini ve sayısını arttırmak, boruları optimize etmek ve egzoz çıkış ağzını küçültmek gerekmektedir. ateşlemeli motor kullanılmıştır [3]. Deneysel çalışmada teknik özellikleri çizelge 1 de verilen yakıt kullanılmıştır. Motoru yüklemek için kullanılan DC dinamometre d/d da 1 kw güç absorbe edebilmekte ve aynı zamanda deney motoruna ilk hareketi vermek için de kullanılabilmektedir. Motorun geliştirdiği kuvvet dinamometre yapısında bulunan ESİT marka SP 1 kg C1 Load cell ve PWI-P marka indikatör ile ölçülmüştür. Yakıt tüketimi, motorun 1 ml lik cam tüp içindeki yakıtı tüketme süresi belirlenerek ölçülmüştür. Tüketilen hava miktarı ifm elektroniğe (ifm-electronic) ait SD hava debimetresi ile hacimsel (Nm 3 /h) olarak ölçülmüş ve havanın yoğunluğu ile çarpılarak kütlesel debiye dönüştürülmüştür. Hava Yakıt oranı (A/F) da Kütlesel hava debisinin kütlesel yakıt debisine oranından bulunmuştur. Egzoz gaz sıcaklık ölçümleri K tipi termokupul ve dijital termometre ile yapılmıştır. Egzoz gaz sıcaklıkları susturuculu ve susturucusuz olarak her iki durumda motordan belirli ve eşit bir uzaklıkta ölçülmüştür. HC, CO ve CO, emisyonları için Çizelge de ölçüm aralıkları ve hassasiyetleri verilen SUN MGA 1 egzoz gaz analizörü kullanılmıştır. Toplam gürültü seviyesi için, -13 dba ölçme kapasitesine sahip Lutron SL-1 ses seviye ölçer cihazı kullanılmıştır. Gürültü seviyesi ölçüm cihazı motor ekseninde olmak üzere egzoz borusundan bir metre uzağa konularak ölçülmüştür. Deneyler motor çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra, tam gaz kelebek açıklığında, 15 ile d/d arasında 5 d/d aralıklarla önce susturucusuz olarak gerçekleştirilmiştir. Motor hızının değiştirilmesi dinamometre tarafından karşı konulan direnç (yük) ile sağlanmıştır. olarak çalışma tamamlandıktan sonra karşılaştırma yapmak amacı ile motor susturuculu olarak aynı şartlarda çalıştırılmış ve veriler değerlendirilmek üzere kaydedilmiştir Bir taşıtın gürültü emisyonu azaltılmaya çalışılırken, taşıtın ağırlığı, yakıt tüketimi, performansı, zararlı gaz emisyonları vb. bir çok özelliği de etkilenebilmektedir [-9]. Ancak bu konuda sınırlı sayıda deneysel çalışma yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada tek silindirli, dört zamanlı, hava soğutmalı benzinli bir motorun egzoz susturucusunun tam yükte ve değişik motor hızlarında motor performansına, gürültü ve gaz emisyonuna etkisi deneysel olarak araştırılmıştır.. Materyal ve Metot Deney düzeneği esas olarak, elektrikli DC tip dinamometre, buji ile ateşlemeli motor, egzoz gaz analizörü, ses seviye ölçer cihazından oluşmaktadır. Deney tesisatının genel görünüşü şekil 1 de verilmiştir. Deneyde tek silindirli (19 cc), dört zamanlı, sıkıştırma oranı 8,5:1 ve 3 d/d da,78 kw güç veren, buji ile 1- Dinamometre 7- Yakıt tankı - Motor 8- Kontrol panosu 3- Ses seviye ölçer 9- Yük hücresi indikatörü - Hava debimetresi 1- Yakıt akış kontrol valfi 5- Dijital termometre 11- Egzoz gaz analizörü - Yakıt ölçme kabı Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünüşü (Fig. 1. Schematic view of the engine test bed).

3 Çizelge 1. Denemede kullanılan yakıtın teknik özellikleri [31] Görünüm Temiz ve berrak Yoğunluk 15 C de, kg/lt,751 Distilasyon Distilasyon 7 Cde (%hacim) 3, Distilasyon 1 Cde (%hacim) 5,8 Distilasyon 15 Cde (%hacim) 85,9 Son Kaynama Noktası ( C) 195, Kükürt 93 RVP (Reid Vapour Pressure) 57,7 Yaz Oktan sayısı 95 Çizelge. SUN MGA 1 egzoz gaz analizörünün özellikleri Ölçüm Ölçüm aralığı Hassasiyet CO (%hacim) -1, ±,1% CO (%hacim) -, ±,1% NO x (ppm) - 1 ppm HC (ppm) - n-hexan ±1 O (%hacim) -1 ±,1% LAMDA,8-,,1 3. Deney Sonuçlarının Değerlendirilmesi İçten yanmalı motorlarda, motor performans ve emisyonlarını etkileyen parametrelerin başında motorun yapısal özellikleri, kullanılan yakıt çeşidi ve çalışma koşulları gelmektedir. Ayrıca, motorların yaydıkları gaz ve gürültü emisyonuna getirilen sınırlamalara uygun imal edilebilmeleri için egzoz sistemine ilave edilen susturucu, katalitik konvertör, EGR vb. üniteler ile egzoz enerjisini geri kazanmak için takılan ısı değiştirgeci, küçük gaz türbini gibi ilaveler motor performans ve emisyonlarını önemli miktarda etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, daha önce de belirtildiği gibi tek silindirli, dört zamanlı, buji ile ateşlemeli bir motorda tam yükte egzoz susturucusunun motor güç, moment ve emisyonlarına etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Elde edilen veriler aşağıda grafikler halinde tartışılmıştır. 3.1 Egzoz susturucusunun motor performansına etkisi Susturucunun motor momenti ve gücüne etkisi Şekil.a ve şekil.b de görülmektedir. ve susturucusuz durumda devrin artmasıyla motor torkunun düştüğü, gücün ise yaklaşık 5 d/d ya kadar arttığı ve bu devirden sonra düşmeye başladığı görülmektedir ki bu buji ile ateşlemeli motorların tipik özelliğidir. Ancak, susturuculu çalışmada özellikle düşük devirlerde motor tork ve gücünün susturucusuz çalışmaya göre yaklaşık %11 kadar yüksek olması, devrin artması ile aradaki farkın azalması [3] ve yaklaşık 3 d/d dan sonra susturucusuz çalışmada elde edilen tork ve gücün altına düşmesi dikkat çekmektedir. durumda ve özellikle düşük hızlarda daha yüksek tork ve gücün elde edilmesinin nedeni, bu motorun susturucusunun negatif basınç oluşturacak şekilde tasarlanmış olabileceğidir. Çünkü Bir görüşe göre; bazı susturucuların negatif basınç oluşturacak şekilde tasarlandıkları ve böylece supap bindirmesi zamanında silindire giren karışımın egzoz gazını sürükleyerek silindiri daha rahat terk etmesini sağladığı ve bunun sonucunda motordan daha yüksek güç elde edilebildiği ifade edilmiştir [33]. Ayrıca, devir arttıkça susturucunun bu olumlu etkisinin git gide azalmasının sebepleri ise, egzoz debisinin artması sonucu susturucunun uyguladığı geri basıncın artması ve motor devrinin artmasına bağlı olarak supap bindirme süresinin kısalması nedeniyle egzoz gazının silindiri düşük devirlerdeki kadar rahat terk edememesi sonucu yanmanın bir miktar kötüleşmesidir. Tork (Nm) sfc (g/kwh) Şekil.a. Susturucunun tork ve motor devrine etkisi Güç (kw) 3,,5, 1,5 1,,5, Şekil.b. Susturucunun güç ve motor devrine etkisi Şekil 3. Susturucunun özgül yakıt sarfiyatına etkisi Birim güç başına harcanan yakıt olarak tanımlanan özgül yakıt tüketimi (sfc) motor performansının değerlendirilmesinde önemli bir kriterdir. Şekil 3 te susturuculu durumda, sfc düşük devirlerde yaklaşık %11 kadar düşük iken, motor hızının artması ile arttığı ve yaklaşık 3 d/d da eşitlendikten sonra motor hızının

4 artmaya devam etmesi ile ortalama %19 kadar susturucusuz durumun üstüne çıktığı görülmektedir. Bu durum, sfc nin de güç ve torka benzer şekilde susturucudan etkilendiğini göstermektedir. İçten yanmalı motorların egzoz gaz sıcaklığı (EGS), motorun benzinli ve dizel oluşu, yapısal özellikleri, egzoz supabı açılma avansı, yakıt özellikleri, yük ve hız durumu gibi birçok parametreden etkilenmektedir. Şekil te tam yükte motorun susturucusuz ve susturuculu olarak çalışması halinde, egzoz gaz sıcaklığının motor hızına bağlı olarak nasıl değiştiği görülmektedir. Her iki durumda düşük hızda EGS düşük iken motor hızının artmasıyla ile EGS ının yaklaşık 3 d/d ya kadar hızla arttığı ve daha sonraki motor hızlarında artış hızının düştüğü görülmektedir. Devir arttıkça her iki durumda EGS nin artması; birim zamanda yakılan yakıtın artmasıyla silindirde ortaya çıkan ısının artması ve bunun sonucunda yanma sonu sıcaklığının yükselmesi, yanma süresinin kısalması ve yanmanın bir miktar egzoz zamanına sarkmasından kaynaklanmaktadır. Burada ayrıca, susturuculu çalışmada sıcaklığın bütün hızlarda yaklaşık -3 C kadar daha düşük olduğu görülmektedir. çalışmada sıcaklığın düşük olması, gazın susturucu içinde genişlemesi, geniş bir yüzey ile temas ederek daha çok ısı kaybetmesindendir [7]. EGS (C) Motor hızı ((d/d) çalışmalarda, bütün motor hızları sırasında çok güç kaybı olmaksızın iki susturucu ile 5 dba kadar gürültünün azaltılabildiği belirtilmiştir [3-35]. 3. Susturucuların Motor Emisyonlarına Etkisi Buji ile ateşlemeli motorlarda HC emisyonunun, çok zengin ve çok fakir karışımlarda arttığı ve yaklaşık olarak 18/1 hava yakıt oranı (A/F) civarında minimum olduğu, HC yayımının sebeplerinden birinin de, piston segmanları ile piston ve silindir arasındaki boşluklar olduğu, çünkü bu boşlukların alev cephesinin giremeyeceği kadar dar olması sebebiyle, egzoz sonuna doğru gazların genişleyerek dışarı çıkmasının HC emisyonunu arttırdığı belirtilmiştir [3-37]. HC emisyonu ve Hava Yakıt oranı (A/F) değişimi Şekil 5.a ve şekil 5.b. de görülmektedir. Görüldüğü gibi HC emisyonu yaklaşık 3-1 ppm arasında, karbüratörlü benzinli motorlar için düşük sayılabilecek bir seviyede kalmıştır. Ancak, motor devri düştükçe her iki durumda da HC emisyonunun genel olarak arttığı görülmektedir. Motor devri düştükçe HC emisyonunun artmasının bir sebebinin A/F oranının azalması yani karışımın zenginleşmesi ve diğer bir sebebinin de motor devrinin düşmesi ile silindir yüzeyinden ısı kaybının artması sonucu bu bölgede alevin sönmesi olabilir. Ayrıca, susturuculu çalışmada HC emisyonunun ortalama %15 kadar düşük olmasının da karışımın susturucusuz çalışmaya göre biraz daha fakir olmasından olduğu düşünülmektedir. HC (ppm) Şekil.a. Susturucunun egzoz gaz sıcaklığına ve motor devrine etkisi 15 Motor gürültüsü (dba) Şekil.b. Susturucunun motor gürültüsü ve motor devrine etkisi Çalışma koşulları arasındaki gürültü seviye değişimi de şekil.a. ve şekil.b. de görülmektedir. çalışmada motor hızı ve yüküne bağlı olarak 88,7-99,1 dba arasında değişen gürültü seviyesini susturucunun 3-3,5 dba kadar düşürdüğü görülmektedir. Yapılan başka Şekil 5.a. Susturucunun HC ve motor devrine etkisi A/F Şekil 5.b. Susturucunun A/F oranına ve motor devrine etkisi

5 Buji ateşlemeli motorlarda karbon monoksit oluşumu, birinci derecede karışımın hava fazlalık katsayısından etkilenir. CO yayımı hava fazlalık katsayısı azaldıkça sürekli olarak artar. Fakir karışımlarda ise, motor teklemeden çalışabildiği sürece, hava fazlalık katsayısının önemli bir etkisinin olmadığı belirtilmiştir [3-37]. Şekil.a ve şekil.b de CO ve CO emisyonu görülmektedir. Her iki çalışma durumunda motor devri arttıkça CO emisyonunun azaldığı CO emisyonunun ise arttığı görülmektedir. Buna, aynı zamanda A/F oranının artarak stokiyometrik orana yaklaşmasının sebep olduğu düşünülmektedir. Şekil da ayrıca; susturuculu çalışmada CO emisyonunun susturucusuz çalışmadakinden bir miktar yüksek olduğu görülmektedir. çalışmada CO nun bir miktar yüksek ve aynı zamanda CO nin de bir miktar düşük olması, bu şartlarda yanma veriminin bir miktar düşük olduğunu göstermektedir. CO (%) Şekil.a. Susturucunun CO ve motor devrine etkisi CO Şekil.b. Susturucunun CO ve motor devrine etkisi. Sonuçlar Tek silindirli, dört zamanlı buji ateşlemeli ve hava soğutmalı motor ile tam yükte susturucusuz ve susturuculu olarak yapılan deneysel çalışmada, motor performans ve emisyonlarının değerlendirilmesi ile aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır. egzoz sisteminin, sadece borulardan oluşan susturucusuz egzoz sistemine göre düşük devirlerde daha az geri basınç oluşturması nedeniyle motordan yaklaşık % 11 oranında daha yüksek güç ve torkun elde edildiği tespit edilmiştir. Ancak motor devrinin artması ile aradaki farkın azaldığı ve belli bir devirden sonra güç ve torkun susturucusuz durumdakinin yaklaşık %11 kadar altına düştüğü görülmüştür. çalışmada, düşük devirde özgül yakıt sarfiyatının % 11 kadar azaldığı, ancak, güç ve torkta olduğu gibi belli bir devirden sonra sarfiyatın susturucusuz durumdakini yaklaşık %1 kadar geçtiği görülmüştür. Hemen hemen bütün motor hızlarında susturucunun, egzoz gaz sıcaklığını -3 C kadar düşürdüğü tespit edilmiştir. durumda 88,7-99,1 dba arasında değişen gürültü seviyesinin susturucu takıldığında çalışma koşuluna göre 3-3,5 dba kadar azaldığı tespit saptanmıştır. Motorun sadece borulardan oluşan egzoz sistemi ile çalışması yerine, susturuculu olarak çalıştırıldığında, bir önceki paragrafta belirtilen sebeplerden dolayı A/F oranı ve CO emisyonunun bir miktar arttığı, HC ve CO emisyonunun ise azaldığı görülmüştür. Kaynaklar [1] Balcı, M., Borat O., Sürmen A., Hava Kirlenmesi Ve Kontrol Tekniği (İkinci Baskı), Teknik Eğitim Vakfı Yayınları, 199. (In Turkish) [] Shi, L., Cui, Y., Deng K., Peng, H., Chen, Y., Study Of Low Emission Homogeneous Charge Compression İgnition (Hccı) Engine Using Combined İnternal And External Exhaust Gas Recirculation (Egr), Energy, Volume 31, Issue 1, Pages 5-7,. [3] Choi G.H., Chung, Y.J., Han S.B., Performance And Emissions Characteristics Of A Hydrogen Enriched Lpg İnternal Combustion Engine At 1 Rpm. International Journal Of Hydrogen Energy, Volume 3, Issue 1, Pages 77-8, 5. [] Sher, E. And Kohany, T.B., Optimization Of Variable Valve Timing For Maximizing Performance Of An Unthrottled Sı Engine A Theoretical Study, Energy, Volume 7, Issue 8, Pages ,. [5] Malcolm H., Transport Research Laboratory, Pinnacle Research, Noise Impacts Of Land Transport: Stage 3 Framework Development. Final Report,. [] Ge, Y.S., Tan, J.W., Song, Y.R., Lu, X.M., Numerical Simulation Of İntake And Exhaust Process Of Turbocharged Diesel Engine, Chinese Internal Combustion Engine Engineering, V 8, N, P 35-38, 7. [7] Rammal, H., Boden, H., Modified Multi-Load Method For Nonlinear Source Characterisation, Journal Of Sound And Vibration, V 99, N -5, P , 7. [8] Mohammed Ali, A. A. K., Ali, Y.D., Jassim, R.K., Using The Swirl Phenomenon İn Automotive Engine Mufflers, Journal Of Automobile Engineering, V 1, N 7, P , 7. [9] Meng, J., Han, G.H., Yuan, W.P., Ye, H.H., Simulating Acoustics Performance Of Exhaust Noise Of Single Cylinder Diesel Engine, Chinese Internal Combustion Engine Engineering, V 7, N 3, P -8,. [1] Torregrosa, A.J., Broatch, A., Fernandez, T., Denia, F.D., Description And Measurement Of The Acoustic Characteristics Of Two-Tailpipe Mufflers, Journal Of The Acoustical Society Of America, V 119, N, P 73-78,. [11] Lu, S., Liu, H., Zeng, F., Chen, S., Numerical Study Of Acoustic Performance Of Exhaust Muffler, Transactions Of The Chinese Society Of Agricultural Machinery, V 37, N 7, P 5-8,.

6 [1] Ghosh, B.B., Bhattacharya, P., Bose, Prabir, K., Vaijanapurkar, M.Y., Analytical And Experimental Study On Noise Attenuation Of Multi-Cylinder Diesel Engine With Existing And Modified Muffler, Noise And Vibration Worldwide, V 37, N 9, P 1-8,.. [13] Kesgin, U., Study On The Design Of İnlet And Exhaust System Of A Stationary İnternal Combustion Engine, Energy Conversion And Management,, 58 87, 5. [1] Kondo, M., Kimura, S., Hirano, I., Uraki, Y., Maeda, R., Development Of Noise Reduction Technologies For A Small, Direct-İnjection Diesel Engine, Jsae Review ,. [15] Davıes, P.O.A.L., Harrıson, M.F., Collins H.J., Acoustic Modelling Of Multiple Path Silencers With Experimental Validations, Journal Of Sound And Vibration, (), 195-5, [1] Jones, A.D., More About Automotive Exhaust Noise, Acoustics Australia, V 3, N 1, P 5,. [17] Munjal, M. L., Analysıs And Design Of Mufflers An Overview Of Research At The Indian Institute Of Science, Journal Of Sound And Vibration, 11( 3) 5-33, [18] Aktürk, N., Akdemir, O, Üzkurt, İ., Trafik Işık Sürelerinin Neden Olduğu Çevresel Taşıt Gürültüsü, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 18, No 1, (In Turkish) [19]. Zhang, H.B.,Ge, Y.S., Yang, D.F., Han, X.K., Zhang, F.J., Computer Assisted Design Of Exhaust Muffler Based On Transfer Matrix, Transaction Of Beijing Institute Of Technology, V, N 5, P 39-39,. [] Zhang, W.P.; Liu, G.M; Tian, H.A; Zhang, X.Y; Ji, Z.L., Design And Experimental Study Of New Type Of Exhaust Silencer, Journal Of Harbin Engineering University, V 5, N 5, P 7-3,. [1] Zhang, X.Y, Zhao, Z.Y, Zhang, W.P., Wang, Z.Q., Investigation On The Measurement Method To Predict Noise Attenuation Of Diesel Engine Exhausts Silencers, Chinese Internal Combustion Engine Engineering, V 5, N, P -5,. [] Mcneely, M., New Catalyst/Silencer From Universal, Diesel Progress North American Edition, V 7, N, P 1,. [3] Sastry, S.R., 1. Reduction Of Exhaust Noise Of Automotive Engines - Performance Of Shell İn Shell Type Silencers (Mufflers), Journal Of The Institution Of Engineers, V 8, N 1, April, P 1-3, 3. [] Ikeda, T., Nishimura, T., Ando, T., Resonance Of Elliptical Perforated Tube Muffler, Electronics And Communications İn Japan, Part 3, Vol. 83, No. 8, P 51-,. [5] Boonen, R., Development Of An Active Exhaust Silencer For İnternal Combustion Engines, Proceedings Of The 3rd International Conference On Noise And Vibration Engineering, P , [] Akbaş, A., Susturucuların Akustik Performansının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İtü Fen Bilimleri Enstitüsü, 5. (In Turkish) [7] Mohiuddin, A.K.M., Mohd, R., Mohd, S., Experimental Study Of Noise And Back Pressure For Silencer Design Characteristics, Journal Of Applied Sciences, 5(7): , 5. [8] Allam, S., Acoustic Modelling And Testing Of Advanced Exhaust System Components For Automotive Engine., Doctoral Thesis, The Royal Institute Of Technology, Stockholm,.. [9] Selamet, A., Croy, M. S., Kach, R. A., Novak, J.M., The Effect Of Vehicle Exhaust System Components On Performance And Noise İn Firing Spark-İgnition Engines An Experimental Study (A). The Journal Of The Acoustical Society Of America, Volume 9, Issue 3, P. 185, [3] Anonymous, Datsu, (Datsu Research 5-1 Nakaotai Nishi-Ku Jp-5-8 Nagoya City) [31] Anonymous 3, Shell, Product Specification, 7. [In Turkish]. [3] Suvak, H., Benzinli Bir Motorda Egzoz Susturucularının Motor Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 7. (In Turkish) [33] Mcfarland, J., Muffled Performance, The Performance (Http://Www.Nperformance.Com), P 5,7. [3] Lei, Y., Wu, B, Zhou, D.S., Zheng, M.L., Zhang, By., Noise Control Of The Auxiliary Power Unit Of Hev, Journal Of Beijing University Of Technology, V 3, N 1, P ,. [35] Tandon, N., Nakra, B.C., Ubhe, D.R., Killa, N.K., Noise Control Of Driven Portable Generator Set, Applied Acoustics, Vol.55 No. Pp , [3] Öz İ.H., Borat, O., Sürmen, A., İçten Yanmalı Motorlar, Birsen Yayınevi, İstanbul P. -1, 3. (In Turkish) [37] Heywood, Jb., Internal Combustion Engine Fundamentals, Mcgraw-Hill Book Company, Singapore, 1-19, 1988.

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA TEK NOKTA YAKIT ENJEKSİYON VE KARBÜRATÖR SİSTEMLERİNİN PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA TEK NOKTA YAKIT ENJEKSİYON VE KARBÜRATÖR SİSTEMLERİNİN PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 1 s. 391-395, 23 Vol: 6 No: 1 pp. 391-395, 23 BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA TEK NOKTA YAKIT ENJEKSİYON VE KARBÜRATÖR SİSTEMLERİNİN PERFORMANSA ETKİLERİ

Detaylı

Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Çalışma Parametrelerinin Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Çalışma Parametrelerinin Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 1 s. 43-47, 25 Vol: 8 No: 1 pp. 43-47, 25 Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Çalışma Parametrelerinin Egzoz Emisyonlarına Etkilerinin Deneysel Olarak

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 2, Number: 1 2001 İÇTEN YANMALI MOTORLARDA SOĞUTMA SUYU SICAKLIĞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Tolga TOPGÜL Can ÇINAR

Detaylı

Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi

Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İşletme Koşullarının Etkisi 1 Hava Fazlalık Katsayısı

Detaylı

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi

Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 4 s. 321-326, 2004 Vol: 7 No: 4 pp. 321-326, 2004 Dizel Motorlarında Enjeksiyon Basıncı ve Maksimum Yakıt Miktarının Motor Performansı ve Duman Emisyonlarına

Detaylı

Suat SARIDEMİR 1 Bülent ERYAKALI 2 TÜRKİYE.

Suat SARIDEMİR 1 Bülent ERYAKALI 2 TÜRKİYE. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 ETANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANSI VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Suat SARIDEMİR

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1. Deneyin Amacı İçten yanmalı motorlarda moment, güç ve yakıt sarfiyatı karakteristiklerinin belirlenmesi deneyi,

Detaylı

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması Atık Kızartma Yağı Metil Esterinin Bir Dizel Motorunda, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması R. Behçet 1, S. Aydın 1, C. İlkılıç 2, H. Aydın 1, A.V. Çakmak 3 1 Batman Üniversitesi,

Detaylı

Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA

Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA Prof. Dr. Selim ÇETİNKAYA Performans nedir? Performans nedir?... Performans: İcraat, başarı 1. Birinin veya bir şeyin görev veya çalışma biçimi; Klimaların soğutma performansları karşılaştırıldı."; Jetin

Detaylı

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu

Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 2 Kirletici Maddelerin Oluşumu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı İçerik Motorlu taşıtlarda kirletici maddelerin oluşumu Egzoz gazları

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ALTERNATİF YAKIT OLARAK FARKLI ORANLARDA BİYODİZELİN TEK SİLİNDİRLİ BİR MOTORDA KULLANILMASININ VE PÜSKÜRTME BASINCININ PERFORMANSA

Detaylı

7. Krank Mili 8. Biyel Kolu 9. Pistonlar 10. Segmanlar 11. Kam Mili 12. Subaplar

7. Krank Mili 8. Biyel Kolu 9. Pistonlar 10. Segmanlar 11. Kam Mili 12. Subaplar Deney-1 1/6 DENEY 1 TEK SĐLĐNDĐRLĐ DĐZEL MOTORUNUN PERFORMANS PARAMETRELERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Amaç :Motor parçaları ve motor yapısının incelenmesi. Tek Silindirli bir dizel motorunun performans parametrelerinin

Detaylı

Diesel Motorlarında Doldurma Basıncının ve Egzoz Gazı Resirkülasyonunun Azot Oksit ve Partikül Madde Emisyonlarına Etkisi.

Diesel Motorlarında Doldurma Basıncının ve Egzoz Gazı Resirkülasyonunun Azot Oksit ve Partikül Madde Emisyonlarına Etkisi. Diesel Motorlarında Doldurma Basıncının ve Egzoz Gazı Resirkülasyonunun Azot Oksit ve Partikül Madde Emisyonlarına Etkisi Proje No: 109M729 Prof.Dr. Cem SORUŞBAY Prof.Dr. Metin ERGENEMAN Dr. Alper Tolga

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 1-2, 69-74 TEKNOLOJİ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA KISMİ GAZ KELEBEK AÇIKLIĞINDA LPG KULLANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Can ÇINAR* Yakup SEKMEN* Ali AKBAŞ* Mustafa BALCI*

Detaylı

Benzin nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi

Benzin nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 2. Sayı, s. 271-276, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 2, p. 271-276, 2013 nitrometan karışımlarının özgül yakıt sarfiyatı ve emisyonlara etkisinin incelenmesi İsmet Çevik 1*, Samet

Detaylı

http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266163

http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266163 Marmara Üniversitesi http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266163 Alkol Yakıtların Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkisinin İncelenmesi Ali Şenbahçe, Mustafa Temür, Cenk

Detaylı

MOTORLAR. 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

MOTORLAR. 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans MOTORLAR 1 Ders Adi: MOTORLAR 2 Ders Kodu: MAK4301 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 4 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 7 7 Dersin AKTS Kredisi: 4.00 8 Teorik Ders Saati (saat/hafta)

Detaylı

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması

İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Sakarya 2010 İçten yanmalı motorlarda temel kavramlarının açıklanması Benzinli ve dizel motorların çalışma prensiplerinin anlatılması Temel Kavramlar Basınç; Birim yüzeye etki eden kuvvettir. Birimi :bar,atm,kg/cm2

Detaylı

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA EMME SUPABI KALKMA MİKTARININ PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA EMME SUPABI KALKMA MİKTARININ PERFORMANSA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 2 : 179-184 BUJİ

Detaylı

Bölüm 6 Emisyonların Kontrolu

Bölüm 6 Emisyonların Kontrolu Egzoz Gazları Emisyonu Prof.Dr. Cem Soruşbay Bölüm 6 Emisyonların Kontrolu İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Laboratuvarı Taşıtlardan Kaynaklanan Emisyonlar Egzoz gazları Buharlaşma yoluyla atmosfere

Detaylı

Tek silindirli bir dizel motorda atık biyodizel kullanımının motor performansı ve emisyonlarına etkisi

Tek silindirli bir dizel motorda atık biyodizel kullanımının motor performansı ve emisyonlarına etkisi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE e-issn: 2147-835X Dergi sayfası: http://dergipark.gov.tr/saufenbilder Geliş/Received 28.2.217 Kabul/Accepted 25.4.217

Detaylı

Deðiþik Oktan Sayýlý Yakýtlarýn Farklý Gaz Kelebeði Açýklýklarýndaki Motor Performansý ve Egzoz Emisyonlarý

Deðiþik Oktan Sayýlý Yakýtlarýn Farklý Gaz Kelebeði Açýklýklarýndaki Motor Performansý ve Egzoz Emisyonlarý Ekoloji 18, 72, 54-64 (2009) Deðiþik Oktan Sayýlý Yakýtlarýn Farklý Gaz Kelebeði Açýklýklarýndaki Motor Performansý ve Egzoz Emisyonlarý Ýsmet ÇELÝKTEN 1*, Selçuk KORKMAZ 2 1Gazi Üniversitesi, Teknik Eðitim

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:4-44 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 8 (4) -8 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Fatih AKSOY, Ş. Ayhan BAYDIR, Hüseyin BAYRAKÇEKEN Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik

Detaylı

DEĞİŞKEN SUPAP ZAMANLAMASININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ. * Ali AKBAŞ ** M. Sahir SALMAN

DEĞİŞKEN SUPAP ZAMANLAMASININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ. * Ali AKBAŞ ** M. Sahir SALMAN SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 1, Number: 2 2000 DEĞİŞKEN SUPAP ZAMANLAMASININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİLERİ * Ali AKBAŞ ** M. Sahir SALMAN * Arş.Gör. Pamukkale Üniversitesi Teknik

Detaylı

EMME MANİFOLDUNDAKİ TÜRBÜLANS ARTIŞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

EMME MANİFOLDUNDAKİ TÜRBÜLANS ARTIŞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA TEKNOLOJİ, Yıl 5, (2002), Sayı 3-4, 113-119 TEKNOLOJİ EMME MANİFOLDUNDAKİ TÜRBÜLANS ARTIŞININ MOTOR PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA Cenk SAYIN İbrahim KILIÇASLAN Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının Motor Performansı ve Emisyonlarına Etkisi

Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının Motor Performansı ve Emisyonlarına Etkisi 216 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 216 (ISITES216 Alanya/Antalya - Turkey) Tek Silindirli Bir Dizel Motorda Atık Biyodizel Kullanımının

Detaylı

FARKLI ALKOL YAKITLARIN BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN PERFORMANS, EMİSYON VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

FARKLI ALKOL YAKITLARIN BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN PERFORMANS, EMİSYON VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ FARKLI ALKOL YAKITLARIN BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN PERFORMANS, EMİSYON VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Mustafa Kemal BALKİ, Cenk SAYIN, Mustafa ÇANAKCI Sinop Üniversitesi,

Detaylı

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PROPAN VE FARKLI ORANLARDA PROPAN/BÜTAN KULLANIMININ PERFORMANSA ETKİLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ

BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PROPAN VE FARKLI ORANLARDA PROPAN/BÜTAN KULLANIMININ PERFORMANSA ETKİLERİNİN DENEYSEL ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 2, 303-309, 2006 Vol 21, No 2, 303-309, 2006 BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA PROPAN VE FARKLI ORANLARDA PROPAN/BÜTAN KULLANIMININ

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ. Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi Laboratuvar Tarihi: Laboratuvarı Yöneten: Laboratuvar Yeri: Laboratuvar Adı: Öğrencinin Adı-Soyadı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 5. Soğutma Şekline Göre Hava soğutmalı motortar: Bu motorlarda, silindir yüzeylerindeki ince metal kanatçıklar vasıtasıyla ısı transferi yüzey alanı artırılır. Motor krank milinden hareket alan bir fan

Detaylı

MPI Enjeksiyon Sistemli Araçlarda LPG ve Benzin Kullanımının Taşıt Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi

MPI Enjeksiyon Sistemli Araçlarda LPG ve Benzin Kullanımının Taşıt Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 4, No: 1, 2012 (23-30) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 4, No: 1, 2012 (23-30) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi

İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi İçten Yanmalı Motorların Doğalgazla Çalışır Hale Getirilmeleri ve Dönüştürülmüş Motorların Performans Parametrelerinin Analizi (Conversion of Internal Combustion Engines to Usage of Natural Gas and Performance

Detaylı

TAŞITLARDA KULLANILAN FREN KOMPRESÖRLERİNİN DİNAMİK VE AKUSTİK ANALİZİ

TAŞITLARDA KULLANILAN FREN KOMPRESÖRLERİNİN DİNAMİK VE AKUSTİK ANALİZİ TAŞITLARDA KULLANILAN FREN KOMPRESÖRLERİNİN DİNAMİK ÖZET. VE AKUSTİK ANALİZİ H. EROL (1), M.KABASAKAL (2), Y.KARAMAN (2) Kamyon, kamyonet ve otobüs gibi taşıtlarda, frenlemeye yardımcı sistemin bir elemanı

Detaylı

Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi

Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Bir Dizel Motorda Yakıt Olarak Kullanılan Balık Yağı Metil Esteri Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (3) 55-60 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Abdurrazzak AKTAŞ ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi

Detaylı

Avrupa ve Amerika da uygulanan emisyon standartlarının incelenmesi Türkiye de uygulanan egzoz gazı emisyon kontrol yönetmeliğinin incelenmesi Emisyon

Avrupa ve Amerika da uygulanan emisyon standartlarının incelenmesi Türkiye de uygulanan egzoz gazı emisyon kontrol yönetmeliğinin incelenmesi Emisyon SAKARYA 2011 Avrupa ve Amerika da uygulanan emisyon standartlarının incelenmesi Türkiye de uygulanan egzoz gazı emisyon kontrol yönetmeliğinin incelenmesi Emisyon kontrolünde kullanılan sürüş çevrimlerinin

Detaylı

KARBÜRATÖRLÜ MOTORA KARIŞIM İÇERİSİNE SAF OKSİJEN İLAVE EDİLMESİNİN MOTOR KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ

KARBÜRATÖRLÜ MOTORA KARIŞIM İÇERİSİNE SAF OKSİJEN İLAVE EDİLMESİNİN MOTOR KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ TEKNOLOJİ, Cilt 8, (2005), Sayı 2, 139-145 TEKNOLOJİ ÖZET KARBÜRATÖRLÜ MOTORA KARIŞIM İÇERİSİNE SAF OKSİJEN İLAVE EDİLMESİNİN MOTOR KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ Kazım SEZER* Bülent ÖZDALYAN** M. Bahattin

Detaylı

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ Gerçek motor çevrimi standart hava (teorik) çevriminden farklı olarak emme, sıkıştırma,tutuşma ve yanma, genişleme

Detaylı

Dört stroklu diesel motor

Dört stroklu diesel motor Dört stroklu diesel motor İki stroklu diesel motor 4-s benzinli motor İndikatör diyagramı 4-s diesel motor İndikatör diyagramı Çift etkili bir diesel motor Karşıt pistonlu bir diesel motor - 1 Karşıt pistonlu

Detaylı

Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik

Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik SAKARYA 2010 Buji ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Hava Standart OTTO çevrimi) Sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar için teorik çevrimin (Dizel Teorik çevrimi) açıklanması Çevrim Prosesin başladığı

Detaylı

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü.

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü. Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 1, 2011 (9-18) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 1, 2011 (9-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK SAF ETANOLUN KULLANILMASI

BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK SAF ETANOLUN KULLANILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 23, No 3, 619-626, 2008 Vol 23, No 3, 619-626, 2008 BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK SAF ETANOLUN KULLANILMASI M. Bahattin

Detaylı

Temel Motor Teknolojisi

Temel Motor Teknolojisi Temel Motor Teknolojisi İçerik Otomotiv Tarihçesi Otto Motorlarda 4 Zaman Krank Mili Kam Mili Lambda Vuruntu Motor Yerleşim Tipleri Güç ve Tork 2 Otomotiv Tarihçesi İlk Buharlı otomobil 1769.(Fransız Joseph

Detaylı

Performance Analysis of a Two Stroke Reverse-Uniflow Gasoline Engine

Performance Analysis of a Two Stroke Reverse-Uniflow Gasoline Engine Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi / Ordu University Journal of Science and Technology Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., 2017; 7(2): 170-182 Ordu Univ. J. Sci. Tech., 2017; 7(2): 170-182 e-issn: 2146-6459

Detaylı

Termal Bariyer Kaplı Bir Buji Ateşlemeli Motora Su Enjeksiyonunun Motor Performans ve Egzoz Emisyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Termal Bariyer Kaplı Bir Buji Ateşlemeli Motora Su Enjeksiyonunun Motor Performans ve Egzoz Emisyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 3, 2016 (31-40) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 3, 2016 (31-40) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI

FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI FARKLI KATALIZÖR VE YIKAMA SUYU KULLANILAN KANOLA METIL ESTERININ DIZEL MOTORLARDA KULLANIMININ EMISYONLAR ÜZERINE ETKISI Hasan AYDOĞAN Selçuk Üniversitesi haydogan@selcuk.edu.tr Engin ÖZÇELİK Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİ

KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA OLAN ETKİLERİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 4, Sayı 1, 35-46, 2015 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 4, No 1, 35-46, 2015 KANOLA YAĞI METİL ESTERİ VE KARIŞIMLARININ MOTOR PERFORMANS VE EGZOZ EMİSYONLARINA

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI

İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI İÇTEN YANMALI MOTORLAR 2. BÖLÜM EK DERS NOTLARI 1.Kısmi Gaz Konumunda Çalışan Benzin (OTTO) Motoru Şekil 1. Kısmi gaz konumunda çalışan bir benzin motorunun ideal Otto çevrimi (6-6a-1-2-3-4-5-6) Dört zamanlı

Detaylı

DÜŞÜK GÜÇLÜ BİR MOTORDA FARKLI SIKIŞTIRMA ORANLARINDA LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ

DÜŞÜK GÜÇLÜ BİR MOTORDA FARKLI SIKIŞTIRMA ORANLARINDA LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 22, No 1, 81-86, 2007 Vol 22, No 1, 81-86, 2007 DÜŞÜK GÜÇLÜ BİR MOTORDA FARKLI SIKIŞTIRMA ORANLARINDA LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA

Detaylı

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Halit YAŞAR. Doç. Dr. Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PROJECT MOTORLAR TITLE Doç. Dr. Halit YAŞAR Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1/44 MOTORLAR DERS NOTLARINI FOTOKOPİDEN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ 2/44 KAYNAKLAR 1) HEYWOOD, J.H.,

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi A.Konuralp ELİÇİN 1, Doğan ERDOĞAN 2 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA AKUSTİK ANALİZ VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI

TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA AKUSTİK ANALİZ VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2013, BURSA TURBOCHARGER REZONATÖRÜ TASARIMINDA AKUSTİK ANALİZ VE SES İLETİM KAYBI ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI Özgür Palaz *, Burak Erdal *, Florian

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866

ÖZGEÇMİŞ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/Türkiye Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 Doç. Dr. ÖNDER KAŞKA Doğum Yılı: 1975 Yazışma Adresi : ÖZGEÇMİŞ Makine Mühendisliği Bölümü 80000 Osmaniye/ Telefon : 03288251818/3688 Faks : 03288251866 e-posta : EĞİTİM BİLGİLERİ onderkaska@osmaniye.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. YAZIŞMA ADRESİ: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Görükle Kampusu, 16059 BURSA

ÖZGEÇMĠġ. YAZIŞMA ADRESİ: Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Görükle Kampusu, 16059 BURSA 1. GENEL ÖZGEÇMĠġ DÜZENLEME TARİHİ /21.07.2011/ SOYADI, ADI: Karamangil Mehmet Ġhsan YAZIŞMA ADRESİ: Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Görükle Kampusu, 16059 BURSA TELEFON:

Detaylı

Tek Silindirli Bir Dizel Motorunda Değişik Püskürtme Zamanlaması Değerlerinin Motor Performansına ve Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması

Tek Silindirli Bir Dizel Motorunda Değişik Püskürtme Zamanlaması Değerlerinin Motor Performansına ve Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED) Cilt: 3, No: 3, 211 (1-1) Electronic Journal of Vehicle Technologies (EJVT) Vol: 3, No: 3, 211 (1-1) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com

Detaylı

Motor kullanıcısı açısından seçimi etkileyen faktörler:

Motor kullanıcısı açısından seçimi etkileyen faktörler: Motor kullanıcısı açısından seçimi etkileyen aktörler: motor perormansı yakıt tüketimi ve kullanılan yakıtın iyatı motor gürültüsü ve hava kirliliği yaratan emisyonları motor maliyeti ve donanım masraları

Detaylı

BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA 3/4 KELEBEK AÇIKLIĞINDA MOTOR PERFORMANS VE EMİSYON PARAMETRELERİNİN DENEYSEL VE 1-B SAYISAL ANALİZ İLE İNCELEMESİ

BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA 3/4 KELEBEK AÇIKLIĞINDA MOTOR PERFORMANS VE EMİSYON PARAMETRELERİNİN DENEYSEL VE 1-B SAYISAL ANALİZ İLE İNCELEMESİ OTEKON 16 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 23 24 Mayıs 2016, BURSA BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTORDA 3/4 KELEBEK AÇIKLIĞINDA MOTOR PERFORMANS VE EMİSYON PARAMETRELERİNİN DENEYSEL VE 1-B SAYISAL ANALİZ İLE

Detaylı

BİNEK ARAÇLARINDA SÜRÜŞ KOŞULLARININ KİRLETİCİ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ

BİNEK ARAÇLARINDA SÜRÜŞ KOŞULLARININ KİRLETİCİ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ BİNEK ARAÇLARINDA SÜRÜŞ KOŞULLARININ KİRLETİCİ EGZOZ EMİSYONLARINA ETKİSİ Cem SORUŞBAY (*), Metin ERGENEMAN, H.A. Taha ÖZTÜRK ve Ender SEL İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Otomotiv Laboratuvarı,

Detaylı

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli)

Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir. (A. Midilli) Kişilik, enerjiyi yönetebilme ve verimli kullanabilme kabiliyetinin bir göstergesidir (A. Midilli) SUMMER COURSE ON EXERGY AND ITS APPLICATIONS June 20-22, 2013, Karabük-Turkey Exergy Analysis of Hydrogen

Detaylı

Bir Dizel Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması

Bir Dizel Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 11, Elazığ, Turkey Bir Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması H. S. Yücesu a, Ö. Can a, C. Çınar a, H. Güçlü Yavuzcan b, M. Önder

Detaylı

METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET

METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 6 Sayı: 2 s. 459-464, 2003 Vol: 6 No: 2 pp. 459-464, 2003 METİL VE ETİL ESTERİN DİZEL YAKITI OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ETANOL-BENZİN VE METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN YANMA PARAMETRELERİNE VE EGZOZ EMİSYONLARINA

ETANOL-BENZİN VE METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN YANMA PARAMETRELERİNE VE EGZOZ EMİSYONLARINA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 3, 499-507, 2011 Vol 26, No 3, 499-507, 2011 ETANOL-BENZİN VE METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN YANMA

Detaylı

Ulaştırma Sektörü ve Çevre Kirliliği

Ulaştırma Sektörü ve Çevre Kirliliği Ulaştırma Sektörü ve Çevre Kirliliği - Türkiye deki Durumun Değ Prof.Dr. Cem Soruşbay İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Otomotiv Anabilim Dalı, Ayazağa Yerleşkesi, Maslak İstanbul 10. Ulaştırma

Detaylı

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 1/40 Sıra Motor 2/40 V- Motor 3/40 Ferrari V12 65 o motoru 375 kw (7000 devir/dakikada) D/H 86/75 mm 5474 cc 4/40 Boksör Motor 5/40 Yıldız Tip Motor 6/40 Karşı

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Temel Eğitimi, Uygulama Çalışması DEÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Motorlu Taşıtlar Temel Eğitimi, Uygulama Çalışması DEÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Problem 9: Arka akstan tahrik edilen bir aracın aşağıdaki teknik değerleri bilinmektedir : Toplam ağırlık G=8700 N Hava direnci katsayısı C W =0,445 Araç enine kesit alanı A=1,83 m 2 Lastik dinamik yarıçapı

Detaylı

C.Çınar 1, A.Uyumaz 2, H.Solmaz 1. 7 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 13), 30 October-1 November 2013, Istanbul, Turkey

C.Çınar 1, A.Uyumaz 2, H.Solmaz 1. 7 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 13), 30 October-1 November 2013, Istanbul, Turkey 7 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 13), 30 October-1 November 2013, Istanbul, Turkey The Investigation of The Effects of RON 45 Fuel on Combustıon and Engine Performance in a HCCI

Detaylı

ALTERNATİF YAKITLARIN VE İKİNCİL HAVA ENJEKSİYONUN KATALİTİK KONVERTÖR VERİMİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ.

ALTERNATİF YAKITLARIN VE İKİNCİL HAVA ENJEKSİYONUN KATALİTİK KONVERTÖR VERİMİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ. ALTERNATİF YAKITLARIN VE İKİNCİL HAVA ENJEKSİYONUN KATALİTİK KONVERTÖR VERİMİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Erdi DEMİRCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

DOĞAL GAZ YANMASINDA OCAK YÜKÜNÜN KARBONMONOKSİT EMİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ

DOĞAL GAZ YANMASINDA OCAK YÜKÜNÜN KARBONMONOKSİT EMİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:1, 2010 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:1, 2010

Detaylı

DİZEL MOTORLARINDA DİZEL YAKITI + LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONA ETKİSİ

DİZEL MOTORLARINDA DİZEL YAKITI + LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONA ETKİSİ SELÇUK TEKNİK ONLİNE DERGİSİ / ISSN 1302 6178 Volume 2, Number: 1 2001 DİZEL MOTORLARINDA DİZEL YAKITI + LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONA ETKİSİ Araş. Gör. Murat CİNİVİZ a Doç. Dr. M. Sahir SALMAN

Detaylı

ÇİFT YAKIT (BENZİN+LPG) KULLANIMININ MOTOR PERFORMANSI VE EMİSYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ

ÇİFT YAKIT (BENZİN+LPG) KULLANIMININ MOTOR PERFORMANSI VE EMİSYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 0, No 4, 483-490, 005 Vol 0, No 4, 483-490, 005 ÇİFT YAKIT (BENZİN+) KULLANIMININ MOTOR PERFORMANSI VE EMİSYONLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL

Detaylı

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005

4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 4 SİLİNDİR BENZİNLİ MOTOR COK-G.ENRJ.005 Teknik Açıklama Komple bir motor test standı olarak denet seti amaçlı tasarlanmıştır. Burada kullanılan motor kontrollü bir katalitik konvertör ile dört silindirli

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 4.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 4.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 4.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.TEORİK OTTO ÇEVRİMİ Gerçek motor çalışmasında yanma işlemi motor silindirinde gerçekleşir. Yanma sonu açığa çıkan

Detaylı

TAŞIT MOTORLARININ NEDEN OLDUĞU GÜRÜLTÜ

TAŞIT MOTORLARININ NEDEN OLDUĞU GÜRÜLTÜ TAŞIT MOTORLARININ NEDEN OLDUĞU GÜRÜLTÜ İlker ÇETİN Doç.Dr. Mehmet EROĞLU * meroglu@mmf.gazi.edu.tr Doç.Dr. Nizami AKTÜRK * nakturk@mmf.gazi.edu.tr * Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

BENZİNLİ BİR MOTORDA BENZİN+LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ. Cenk SAYIN*, Mustafa ÇANAKÇI, İbrahim KILIÇASLAN ÖZET

BENZİNLİ BİR MOTORDA BENZİN+LPG KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ. Cenk SAYIN*, Mustafa ÇANAKÇI, İbrahim KILIÇASLAN ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1 (1-), 117-17, 005 BENZİNLİ BİR MOTORDA BENZİN+ KULLANIMININ PERFORMANS VE EMİSYONLARA ETKİSİ Cenk SAYIN*, Mustafa ÇANAKÇI, İbrahim KILIÇASLAN Kocaeli

Detaylı

Otomobillerde Servis, Bakım ve Onarımın Enerji Verimliliğine Katkıları

Otomobillerde Servis, Bakım ve Onarımın Enerji Verimliliğine Katkıları Otomobillerde Servis, Bakım ve Onarımın Enerji Verimliliğine Katkıları İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜREBİLİRLİK KALKINMA DERNEĞİ 07/05/2014 1 20 Novembre, 2010 Genel KONUŞMACI H.Kubilay Dinçer TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL

Detaylı

Egzoz gazında bulunan ve havayı kirleten bileşenler egzoz emisyonları diye adlandırılır. Bu bileşenlerden bazıları şunlardır:

Egzoz gazında bulunan ve havayı kirleten bileşenler egzoz emisyonları diye adlandırılır. Bu bileşenlerden bazıları şunlardır: 2.9. MOTORLARDA EMİSYON ÖLÇÜM DENEYİ 1.DENEYİN AMACI Buji ateşlemeli bir motorda egzoz emisyonlarının belirlenmesi, motor performans parametreleri ile ilişkilerinin incelenmesi ve emisyon kontrol yöntemlerinin

Detaylı

Bir Dizel Motora Metanol Fumigasyonunun Performans ve Emisyonlara Etkisi

Bir Dizel Motora Metanol Fumigasyonunun Performans ve Emisyonlara Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 13, No: 4, 2016 (65-76) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 13, No: 4, 2016 (65-76) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

BUTANOL, ETANOL VE BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONA OLAN ETKİSİ

BUTANOL, ETANOL VE BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONA OLAN ETKİSİ BUTANOL, ETANOL VE BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARDA ÖZGÜL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONA OLAN ETKİSİ Ali KESKİN 1, İbrahim Aslan REŞİTOĞLU 2 1 Mersin Üniversitesi, Tarsus Teknik Eğitim

Detaylı

BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI. Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3. E-Posta: nakturk@gazi.edu.tr ; meroglu@gazi.edu.tr

BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI. Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3. E-Posta: nakturk@gazi.edu.tr ; meroglu@gazi.edu.tr BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI Doç. Dr. Nizami AKTÜRK 1, Doç. Dr. Mehmet EROĞLU 1, Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği

Detaylı

MOTOR PERFORMANSI. Prof Dr. Selim Çetinkaya

MOTOR PERFORMANSI. Prof Dr. Selim Çetinkaya MOTOR PERFORMANSI Prof Dr. Selim Çetinkaya 1 Geometrik özellikler ÜÖN daki silindir hacmi V c Herhangi bir krank açısında pistonun üstündeki hacim: 2 D Vs Vc s 4 2 2 s = r (1 - Cos q) + L (1 - ) l r/l

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Orhan DURGUN İletişim Bilgileri Adres

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Orhan DURGUN İletişim Bilgileri Adres ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Orhan DURGUN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi : 01.07.1951 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesi Hükümet Caddesi

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

LPG Yakıtlı Motorda Hava Fazlalık Katsayısı Değişiminin Açık Kaynak Kodlu Modelleme Aracı ile İncelenmesi

LPG Yakıtlı Motorda Hava Fazlalık Katsayısı Değişiminin Açık Kaynak Kodlu Modelleme Aracı ile İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 011, Elazığ, Turkey LPG Yakıtlı Motorda Hava Fazlalık Katsayısı Değişiminin Açık Kaynak Kodlu Modelleme Aracı ile İncelenmesi Ş.A.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Motorlarda Performans HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Engine Performance Engine performance is an indication of the degree of success of the engine performs

Detaylı

DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER

DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER Galip Kaltakkıran*, M. Akif Ceviz*, Ferhat Kaya*, Erdoğan Güner*,

Detaylı

FANLARDA GÜRÜLTÜNÜN AZALTILMASI

FANLARDA GÜRÜLTÜNÜN AZALTILMASI FANLARDA GÜRÜLTÜNÜN AZALTILMASI Dr. İbrahim ÇAKMANUS. Özet Fanlarda gürültü konusu günümüzde verimlilik kadar önemlidir. Zaten gürültü seviyesinin artması bir miktar verimsizliğe de sebep olabilmektedir.

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

Yakıt Olarak Benzin Etanol Karışımlarının Taşıt Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi

Yakıt Olarak Benzin Etanol Karışımlarının Taşıt Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:12 Sayı: 1 s.13-19, 29 Vol: 12 No: 1 pp.13-19, 29 Yakıt Olarak Benzin Etanol Karışımlarının Taşıt Performansı ve Egzoz Emisyonlarına Etkisi İlker ÖRS, Necmettin

Detaylı

ELEKTRİKLİ HİDROLİK SİSTEM

ELEKTRİKLİ HİDROLİK SİSTEM ELEKTRİKLİ HİDROLİK SİSTEM Daha Sessiz Daha Temiz Bir Çevre İçin Elektrikli Hidrolik Sistem Nedir? Elektrikli Hidrolik Sistem Üst yapılı araçlarda PTO aracılığı ile motordan alınan güce alternatif olarak

Detaylı

Marka, Model PERKINS Tip 1104D - 44TA dizel motor Emisyon Sınıfı Faz III - A (Tier 3) Silindir Adedi 4 adet sıra Çap x Strok 105 x 127 mm Hacim 4.400 cc Max. Güç 74,5 kw, 100 hp (2200 d/dk) Max. Tork 410

Detaylı

Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi

Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2013, 9 (2), 93-97 Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi Hüseyin ÖĞÜT 1, Hidayet OĞUZ

Detaylı

4. ELEKTRONİK YAKIT SİSTEMLERİ

4. ELEKTRONİK YAKIT SİSTEMLERİ 4. ELEKTRONİK YAKIT SİSTEMLERİ Elektroniğin ve bu arada bilgisayarların gelişmesi ile son yıllarda elektronik bilgisayar kontrollü yakıt enjeksiyon sistemleri ortaya çıkmış ve hızla gelişmişlerdir. Bugün

Detaylı

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS KL MA SANTRALLER N TASARLANAN B R DEL KL D F Z RL BO H CREDEK HAVA AKI ININ SAYISAL OLARAK NCELENMES ahmet.erdogan@inonu.edu.tr, ekrem.tacgun@inonu.edu.tr, suat.canbazoglu@inonu.edu.tr, gokhan.aksoy@inonu.edu.tr,

Detaylı