İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Yüksek Binalar"

Transkript

1 İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Yüksek Binalar 2015

2 Yüksek bina: h>20~40m Düşey yüklerden çok yatay kuvvetler önemli Çelik, BA veya karma Optimum çözüm gerekli; taşıcı sistem+mimari+tesisat vs. bir arada dikkate alınmalı Birçok alternatif çözüm yapılıp değerlendirilmeli

3 Bina yüksekliğinin artışıyla ek problemler ortaya çıkar Önemli olan; yatay yüklerin emniyetle taşınması ve yatay+düşey yüklerin emniyetle zemine aktarılması Düşey+yatay yük taşıma, tesisat vs. problemleri normal binalara göre özel önlemler gerektirir Yer seçiminde, hava koşulları,zemin vs. etkilidir. Büyük tayfunlara maruz bölgelerde bu etki dikkate alınmalıdır

4 Hemen her yüksek yapıda Tesisat Katı bulunur Mimari proje, fonksiyona uygun ve estetik olmalı, taşıyıcı sistemi tesisat yerleşimine imkan verecek şekilde hazırlanmalıdır Bunun için tüm disiplinler bir arada ve uyumlu çalışmalıdır

5 Tarihçe Yüksek yapılar, 1930 dan itibaren ivme kazanmıştır; Çelik yapılarda; 19.yy sonu 118 m (Park Row. New York) 1913 de 242 m (Woolworth Bld., New York) 1929 de 313m (Chrysler) 1931 de 381m (Empire state) 1972 World Trade Center (415m) 1975 Chicago Sears (445m)

6 BA yüksek yapılarda 60 lardan itibaren gelişme başlamıştır 1903 de ancak 64m ye ulaşılabilmiş; daha sonra 100m ye ulaşmak ise 50 yıl sürmüştür. BA yüksek yapılarda gelişme; yeni yapı biçimleri, yüksek dayanımlı beton, kalıp teknolojisi vs. ile birlikte olmuştur Türkiye de; 1950; 40m 1958; 80m

7 Taşıyıcı sistem tipleri: 1960 lara kadar; çerçeve+perde

8 1964; Khan çerçeve+perde sistem ile yatay yükler için uygun taşıyıcı sistem ve basit hesap yöntemi Beck; boşluklu perdeler

9 Bina çevresinde oluşturulan çerçevelerle düzenlenmiş tüplerin (Hohlkasten) kullanımı ile 3 boyutlu taşıyıcı sistem modeli ortaya çıkmıştır.

10 Yüksek dayanımlı beton: Yüksek yapılar büyük kolon boyutları Yüksek dayanımlı beton; bu sorunu azaltır fc> 42Mpa 1962 Chicago 1000 Lake Shore; 41.4Mpa 1988 Seatle P.F.C. ; 131 Mpa Yüksek dayanımlı beton pahalı olmakla birlikte, toplam bina maliyeti daha ekonomiktir.

11 İnşaat hızı fazladır Ancak dayanım arttıkça betonun gevrekliği de artar, hesaplarda bu durum dikkate alınmalıdır. Sehim vs. nedeniyle boyutlar belli değerler altına düşemeyeceği için, yüksek dayanımlı betonlar sadece alt katlarda kullanılabilir.

12 Yatay yük taşıyıcı elemanlar a) 2 boyutlu elemanlar: Çerçeveler, perdeler, boşluklu perdeler, çerçeve perdeli elemanlar b) 3 boyutlu elemanlar: Tüp çerçeveler, çekirdekler Çerçeveler: Kolon+kiriş Perdeler: Kesitte uzun/kısa kenar oranının 7 den büyük olduğu, diktörtgen kesitli düşey eksenli konsollardır.

13 Boşluklu perdeler: kapı/pencere nedeniyle gövdelerinde boşluk bulunan perdeler Çerçeve+perde eleman: Çerçeve ve perdenin bağ kirişiyle birleştirilmesiyle oluşturulur Tüp çerçeveler: Yapının dört cephesinde sık kolonlar ve kirişlerle meydana getirilen dikdörtgen kesitli kutulardır. Kolon aralıkları 3m veya daha az, kiriş yükseklikleri 60cm civarındadır.

14 Çekirdekler: Genelde, binadaki merdiven/asansör boşluklarının etrafı çevrilerek elde edilen ince cidarlı düşey eksenli elemanlardır YATAY YÜK TAŞIYICI SİSTEMLER Yukarıda bahsedilen yatay yük taşıma elemanlarının birden fazla adedi kat döşemeleri, bazen de kat kirişleri ile birleştirilerek bütün yapının taşıyıcı sistemi oluşturulur

15 Yüksek Binalar Yüksek Binalar, Yatay Yüklere Göre Tasarım BA yüksek yapılarda, yapı yüksekliğine bağlı olarak rijitleştirme elemanlarının kullanım alanları

16 Çerçevelerden oluşan sistem: Çok yüksek olmayan yapılarda (~8 10 kat); düşey+yatay yükleri taşımada kullanılır Ancak yapı yükseldikçe, kolon kesitleri ve yerdeğiştirmeler artar. Bu nedenle yükseklik daha da artarsa perdeli/çekirdekli sistemlere geçilir

17 Perde+Çerçeve Sistemler Yatay yükler altında perde ve çerçevelerin yerdeğiştirmesi farklıdır Perdeler alt katlarda yatay yükler altında küçük yerdeğiştirme yapar, ancak üst katlarda yerdeğiştirmeler çok büyür; Çerçeveler ise bunun tam tersidir Perde+çerçeve sistemlerde, perdeler alt katlarda yatay yüklerin tümünü taşır, üst katlarda ise bütün yük çerçevelere gider. Bu ise perde tabanındaki eğilme momentlerini azaltacak yönde etki eder.

18 Perde ve çerçevelerin yatay yükler altında şekil değiştirmeleri birbirinden farklıdır. çerçeveler perdeler Perde+çerçeve

19 Çerçeve+perde davranışı

20 Perde+Çerçeve Sistemler Perde+çerçeve Boşluklu perdelerin elastik eğrisi perde ile çerçeve arası bir şekil verir.

21 Perde+Çerçeve Sistemler,

22 Boşluklu perde perde çerçevelerden oluşan sistemler: Davranışı; perde çerçeve sistemler gibidir, Boşluklu perde

23 Boşluklu perde çerçeve çekirdekten oluşan sistemler:, Boşluklu perde

24 Yalnız perdelerden oluşan sistemler: Bu durumda perde iki yanından döşemeye büyük ölçüde kesme kuvvetleri aktarır. Bu nedenle perdeler arasında kiriş gibi çalışan döşeme plağının kalınlığı çok olmaktadır. Özel hesap gerektirir.

25 Perde kolon veya çekirdek kolonlardan oluşan sistemler,,

26 Tüplerden oluşan sistemler : Yüksek binalarda sadece çevre tüplerden faydalanılır. Yükseklik daha da artarsa çevre tüpü ile birlikte çekirdeklerden de faydalanılabilir. En yüksek binalarda ise çevre tüpler kafes kiriş şeklinde dizayn edilir. Tüp sistemlerde bütün yatay yükler ve düşey yüklerin bir kısmı çevre tüp tarafından taşınır.,,

27 Projelendirmede genel hususlar: Stabil,iyi Mimari zorluk Stabil, çok iyi değil, döner Labil, burulma rijitliği çok az Labil. çekirdek. G. G.G Labil İyi değil Daha iyi ideal Tek doğrultuda Burulma rijitliği yok iyi

28 Yüksek Binalar Yüksek Binalar, Yatay Yüklere Göre Tasarım Projelendirmede genel hususlar: Kullanılabilir ancak çok uygun değil Ortaya çıkacak çeşitli zorlamalar nedeniyle tercih edilmemeli

29 Projelendirmede genel hususlar: Eksenleri tek noktada kesişen perdeler; burulma problemi

30 Projelendirmede genel hususlar Düşey taşıyıcı elemanların eksenleri mümkün olduğunca intibak etmelidir Düşey yükler en kısa yoldan temele aktarılmalıdır Daimi düşey yükler, yatay yük taşıtılmasında faydalı faktör olarak kullanılmalıdır Çekirdek, tüp sistemler dışında yatay yük taşıyıcıları mümkün olduğunca binanın dış çevresine yakın ve bina kenarlarına paralel olmalıdır

31 Çekirdeklerin esas taşıyıcı olduğu sistemlerde, çekirdekler kütle merkezine yakın olmalıdır Çekirdeklerin esas taşıyıcı olduğu sistemlerde büyük burulma momenti etkisinden kurtulmak için kenarlarda birbirine paralel en az iki tane yatay yük alacak perde veya çerçeve yapılmalıdır

32 SÜNME: Genel olarak sabit yüklerden dolayı kolon kesitlerindeki normal gerilmeler perde kesitlerindeki normal gerilmelerden büyüktür. Bu sebeple sünme deformasyonu kolonlarda daha çok olur. Bu da, bu tip iki elemanı birleştiren yatay elemanlara mesnet çökmesi gibi etkiyerek önemli iç kuvvetler doğmasına neden olur. Bu iç kuvvetleri azaltmak için perdelere büyük sabit kuvvetler gelecek şekilde sistemi tayin etmek ve kat adedinin fazla olduğu durumlarda kolonla perdeyi birleştiren kirişlerin mesnetlerini mafsallı yapmak veya çelik kolon kullanmak gibi tedbirlere başvurulabilir.

33 Yüksek Binalar «Hall of Fame»

34 Türkiye ve Dünyada Betonarme Yüksek Binalar Yapı Yükseklik / Kat Şehir İnşa Tarihi Dünya Trump International Hotel & Tower CITIC Plaza Central Plaza Almas Tower Shimao International Plaza Q1 Wenzhou Trade Centre Nina Tower 423m / 98 Kat 390m / 80 Kat 374m / 78 Kat 360m / 68 Kat 333m / 60 Kat 323m / 78 Kat 322m / 68 Kat 319m / 80 Kat İstanbul Chicago Guangzhou Hong Kong Dubai Shanghai Queensland Wenzhou Hong Kong Skyland Office & Residential Towers Sapphire Tower Maslak Spine Tower Anthill Residence 1 Anthill Residence 2 284m / 65 Kat 261m / 54 Kat 202m / 47 Kat 195m / 54 Kat 195m / 54 Kat İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul

35 Trump International Hotel & Tower CITIC Plaza Central Plaza Almas Tower

36 Shimao International Plaza Q1 Wenzhou Trade Centre Nina Tower

37 Sapphire Tower Maslak Spine Tower Anthill Residences

38 Skyland Office & Residential Towers

39 ve 2019 da

40 Kingdom Tower

41

42 Teşekkürler

Yüksek Binaların Gelişimi ve Tasarım İlkeleri Y.Doç.Dr. Erdal Coşkun İnşaat Yüksek Mühendisi

Yüksek Binaların Gelişimi ve Tasarım İlkeleri Y.Doç.Dr. Erdal Coşkun İnşaat Yüksek Mühendisi Yüksek Binaların Gelişimi ve Tasarım İlkeleri Y.Doç.Dr. Erdal Coşkun İnşaat Yüksek Mühendisi 1 Yüksek Binaların Gelişimi 2 Giriş Birleşik Devletler de yüksek binaların diğer deyişle gökdelenlerin (Skyscraper)

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI

ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI Mimar Sunay SEYDİOĞLU FBE Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programında

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni)

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Bir yapının doğuşu Yapı sahibi Mimar Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Şantiyeciler (Yapımcı, Yapı denetimi veya TUS-Teknik Uygulama Sorumlusu,

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK YAPILARIN TAŞIYICI SİSTEMLERİ VE MİMARİ TASARIMLA OLAN ETKİLEŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK YAPILARIN TAŞIYICI SİSTEMLERİ VE MİMARİ TASARIMLA OLAN ETKİLEŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK YAPILARIN TAŞIYICI SİSTEMLERİ VE MİMARİ TASARIMLA OLAN ETKİLEŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEVGİ BAYSAL BALCI Ana Bilim Dalı: Mimarlık Programı:

Detaylı

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ. Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ. Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara GÜLBURNU KÖPRÜSÜ Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara 1) İnşaat Müh. ( İTÜ - 1990) 2) İnşaat Yük. Müh. ( Technische Nochschule Hannover 1966, Cornell University

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI

DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI DEPREME DAYANIKLI YAPILARDA TÜNEL KALIP SİSTEMİNİN KULLANILMASI Ahmet APAY 1, Emine AYDIN 1, Pelin YILMAZ 1 aapay@sakarya.edu.tr, emineb@sakarya.edu.tr, pozgun@sakarya.edu.tr Öz: Türkiye, içinden çok sayıda

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 8 Kasım-2007. Özet

YAPI TEKNOLOJİLERİ-I. Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları. Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Afyonkarahisar 8 Kasım-2007. Özet YAPI TEKNOLOJİLERİ-I Konu-6 Beton ve Betonarme Kalıpları Öğr. Gör. Cahit GÜRER Afyonkarahisar 8 Kasım-2007 Özet Bu haftaki dersimizde, hem malzemelerine göre hem de yapım yöntem ve tekniklerine göre kalıpların

Detaylı

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ H. Selena KIRKAN Aralık, 2005 İZMİR ÇOK KATLI YÜKSEK YAPILARIN TASARIMINA ETKİ EDEN

Detaylı

ASMA SĠSTEMLER. Reza SHIRZAD REZAEI

ASMA SĠSTEMLER. Reza SHIRZAD REZAEI ASMA SĠSTEMLER Reza SHIRZAD REZAEI ASMA SĠSTEMLER Salt basınca çalışan rijit öğelerle, salt çekmeye çalışan flexible öğelerden oluşturulan asma-germe strüktürler; yaşayan doğadaki lifler, kılcallar ve

Detaylı

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi 6 (1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 81-96 JOURNAL OF SCIENCE AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI ÖZET Kamuran ARI, Hamdi

Detaylı

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ FATİH İLÇESİNİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KILINMASI KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA, REHABİLİTASYON VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ YÖNLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA VE YEREL EYLEM PLAN VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler *

El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * El Mek Nimir ve Al Halfaia Köprülerinde Yenilikçi Yöntemler * Ömer Güzel omer.guzel@ym.com.tr Dr. Ersin Arıoğlu ersin@ym.com.tr Özet Sudan ın başkenti Hartum da Nil üzerindeki iki önemli köprü El Mek Nimir

Detaylı

Depremlerin her biri tamamen kendine özgü ve önceden bilinemeyecek birçok değişkeni içinde barındıran doğal olaylardır.

Depremlerin her biri tamamen kendine özgü ve önceden bilinemeyecek birçok değişkeni içinde barındıran doğal olaylardır. 1.DEPREMİN BİNAYA ETKİLERİ Bilindiği gibi yurdumuz en etkin deprem kuşaklarından biri üzerinde bulunmaktadır. Deprem Bölgeleri Haritası na göre, yurdumuzun %92 sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu,

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı