ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ"

Transkript

1 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2011 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

2 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2011 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı

3 ÖNSÖZ Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları, artan enerji fiyatları, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda gelişen duyarlılık, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Bakanlığımızca; Enerji sektöründeki dönüşüm dikkatle izlemekte, ülkemizin artan enerji talebi dikkate alınarak enerji güvenliğimize yönelik politikalar oluşturulmakta, enerji ve iklim değişikliği politikalarının yarattığı sanayi, teknoloji ve istihdam genç ve dinamik nüfusumuz için bir fırsat alanı olarak görülmektedir. Ayrıca, enerji arz güvenliğimizin sağlanmasında ve toplumda enerji verimliliği bilincinin yerleştirilmesine ve geliştirilmesine de özel bir önem verilmekte, ülkemiz yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirmesi amaçlanarak, çalışmalar bu doğrultuda yoğunlaştırılmaktadır. Bu çalışmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının amaç ve faaliyetleri tanıtılmıştır. Ayrıca bu kapsamda; yürürlükte bulunan enerji ve maden politikalarının yanı sıra ülkemizin doğal kaynak yönünden potansiyeli ile devam eden geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetler için tahsis edilen ödenek, personel, makine ve ekipman bilgileri 2010 yılı sonu itibariyle yenilenerek sunulmuştur yılı yatırım programlarını da kapsayan kitabın hazırlanmasında emeği geçen Bakanlığımız Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkür eder, Mavi Kitap ın ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim. Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı

4 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No 1- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI I. Kuruluş Amacı ve Görevleri 2 1. Kuruluş Amacı 2 2. Görevleri 2 II. Merkez Kuruluşu 3 1. Bakanlık Makamı 3 2. Ana Hizmet Birimleri 3 3. Danışma ve Denetim Birimleri 4 4. Yardımcı Birimler 4 III. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 4 1. Bağlı Kuruluşlar 4 2. İlgili Kuruluşlar 5 3. Bağlı Ortaklıklar 5 4. İlişkili Kuruluşlar 5 IV. Personel Durumu 5 V. Bütçe ve Yatırım Durumu Yılı Bakanlık Bütçesi Yılı Bakanlık Bütçesi 6 3. Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2010 Yılı Yatırım Programı Gerçekleşme Durumu 6 4. Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2011 Yılı Yatırım Programı 6 VI. Hizmet Alanları ile İlgili Ülke Potansiyeli 7 1. Rezerv ve Kaynaklar 7 2. Birincil Enerji Kaynakları Rezervi 8 VII. Türkiye Genel Enerji Durumu 9 1. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi 9 2. Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi Sektörel Enerji Tüketimi Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı, İthalat, İhracat Arzının Yıllar İtibariyle Gelişimi Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı Türkiye Elektrik Enerjisi Brüt-Net Üretimi İthalat, İhracat ve İletim Kayıplarının Yıllar İtibariyle Gelişimi EÜAŞ ve Bağlı Ortaklık Santralları 14 a. Termik Santrallar EÜAŞ Termik Santralları Bağlı Ortaklık Termik Santralları 15 b. EÜAŞ Hidrolik Santralları Yılında İşletmeye Giren Üretim Tesisleri Yılında İşletmeden Çıkarılan / Güç Revizesi Yapılan/ Lisans Tipi Değişen Üretim Tesisleri 18 VIII. Uzun Vadeli Enerji Talep ve Üretim Projeksiyonları Birincil Enerji Kaynakları Üretimi Birincil Enerji Kaynak Talepleri Genel Enerji Sektörel Talebi Elektrik Enerjisi Arz-Talep Dengesi 22 I

5 Sayfa No IX. Bazı Dünya Ülkelerinde Enerji Değerleri a) Bazı Ülkelerde Enerji Göstergeleri 23 b) Bazı Ülkelerde Enerji Göstergeleri Bazı Ülkelerde Kömür Üretimi Bazı Ülkelerde Nükleer Elektrik Üretimi Bazı Ülkelerde Hidroelektrik Üretimi Bazı Ülkelerde Ham Petrol Üretimi Bazı Ülkelerde Doğal Gaz Üretimi 27 X. Hizmet Alanlarında Yürütülen Faaliyetler Enerji Sektöründe Yürütülen Çalışmalar 27 a) Arz Güvenliğine İlişkin Faaliyetler 27 b) Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Çalışmaları 27 c) Elektrik Üretim Tesis Uygulamaları 28 d) Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Çalışmalar 29 e) Nükleer Enerji ile İlgili Çalışmalar 30 f) Enerji Verimliliği Çalışmaları 30 g) 3096 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Projelere İlişkin Çalışmalar 32 h) Tahkim Davaları 33 ı) Enerji Teknolojileri ve Ar-Ge Çalışmaları Madencilik Alanında Yürütülen Çalışmalar 35 a) Denetim Çalışmaları 35 b) Müracaatların Maden Grubuna Göre Dağılımı 36 c) Müracaatların Dağılımı 36 d) Hammadde Üretim İzinleri 37 e) Ruhsatlar 37 f) Maden Saha İhaleleri 41 g) Mali İşlemler 41 h) e-devlet Projeleri 42 i) Madenciliği Teşvik, Destekleme ve Krediler ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ BAĞLI KURULUŞLARI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 44 II. Personel Durumu 45 III. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler Petrol Arama Ruhsatnamelerinin Yıllara Göre Adet ve 46 Yüzölçümleri 2. Yıllar İtibariyle Türkiye de Petrol Şirketlerince Yapılan Jeolojik 46 ve Jeofizik Etütler 3. Türkiye de Açılan Petrol Kuyularının Yıllar İtibariyle Cinslerine 47 Göre Adet ve Metrajları 4. Yılları İtibariyle Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Hareketleri Yılları Arası Türkiye Ham Petrol Üretimi Yılları Arası Türkiye Doğal Gaz Üretimi Yıllar İtibariyle İthal Edilen Ham Petrol ve Ödenen Döviz Yıllar İtibariyle Türkiye Doğal Gaz Hareketleri 48 IV Yılı Bütçe Durumu 49 II

6 Sayfa No ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 51 II. Personel Durumu 52 III. Makina ve Ekipman Durumu 52 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 53 V Yılı Bütçe Durumu 67 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler 67 VII Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 67 MADEN VE TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 72 II. Personel Durumu 73 III. Makina ve Ekipman Durumu 73 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 73 V Yılı Bütçe Durumu 97 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında 97 Bilgi TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 99 II. Personel Durumu 100 III. Teknik Alt Yapı 101 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 102 V Yılı Bütçe Durumu 110 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında 111 Bilgi 3- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ İLGİLİ KURULUŞLARI ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 115 II. Personel Durumu 116 III. Makina ve Ekipman Durumu 116 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler Döneminde Devreye Giren Santrallar EÜAŞ Kurulu Gücünün Yıllar İtibariyle Gelişimi EÜAŞ Elektrik Enerjisi Üretiminin Yıllar İtibariyle Gelişimi 117 V Yılı Yatırım Programı 118 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında 121 Bilgi TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 124 II. Personel Durumu 125 III. Makina ve Ekipman Durumu 125 III

7 IV Sayfa No IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 125 V Yılı Yatırım Programı 127 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli İletim Tesisi Projeleri 128 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 137 II. Personel Durumu 138 III. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 138 IV Yılı Yatırım Programı 139 TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 141 II. Personel Durumu 142 III. Makina ve Ekipman Durumu 142 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 143 V Yılı Yatırım Programı 148 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 150 II. Personel Durumu 151 III. Makina ve Ekipman Durumu 151 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 152 V Yılı Yatırım Programı 152 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 152 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 158 II. Personel Durumu 159 III. Makina ve Ekipman Durumu 159 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 160 V Yılı Yatırım Programı 160 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 160 TÜRKİYE PETROLLERİ A. O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 163 II. Personel Durumu 164 III. Makina ve Ekipman Durumu 164 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler Jeolojik ve Jeofizik Saha Çalışmaları Ham Petrol ve Doğal Gaz Üretimi Sondaj Çalışmaları 165 V Yılı Yatırım Programı 166

8 Sayfa No VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 167 BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 175 II. Personel Durumu 176 III. Makina ve Ekipman Durumu 176 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 179 V Yılı Yatırım Programı 180 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 181 VII. Bağlı Ortaklıklar 185 VIII. İştirakler 186 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 189 II. Personel Durumu 191 III. Makina ve Ekipman Durumu 191 IV. Pazarlama Satış Durumu 192 V. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 192 VI Yılı Yatırım Programı 194 VII Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında 194 Bilgi 4- ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. NİN BAĞLI ORTAKLIKLARI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 198 II. Personel Durumu 199 III. Makina ve Ekipman Durumu 199 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 199 V Yılı Yatırım Programı 200 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında 200 Bilgi SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 202 II. Personel Durumu 203 III. Makina ve Ekipman Durumu 203 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 203 V Yılı Yatırım Programı 204 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 204 V

9 Sayfa No YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 206 II. Personel Durumu 207 III. Makina ve Ekipman Durumu 207 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 208 V Yılı Yatırım Programı 208 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında 208 Bilgi KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 210 II. Personel Durumu 211 III. Makina ve Ekipman Durumu 211 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 211 V Yılı Yatırım Programı 212 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ İLİŞKİLİ KURULUŞLARI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 214 II. Personel Durumu 215 III Yılı Faaliyetleri 216 IV Yılı Bütçe Durumu 227 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 229 II. Personel Durumu 230 III. Makina ve Ekipman Durumu 230 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 230 V Yılı Bütçe Durumu 237 VI Yılı Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 237 VI

10 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BAKAN ÖZEL KALEM MÜD. MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI 1 STRATEJİ GELİŞTİRME BŞK. BİK. DAİRESİ BŞK. 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ A.B. KOORD. DAİRESİ BŞK. PERSONEL DAİRESİ BŞK. MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLGİLİ KURULUŞLAR DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRANSİT PETROL B.H. DAİRESİ BŞK. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BŞK. BAĞLI KURULUŞLAR TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ BASIN VE HALKLA İLİŞK. MÜŞAVİRLİĞİ HEAŞ GN.MD. EÜAŞ GN.MD. TEİAŞ GN.MD. SEAŞ GN.MD. TETAŞ GN.MD. TEMSAN GN.MD. TKİ GN.MD. TTK GN.MD. TPAO GN. MD. BOTAŞ GN.MD. ETİ MADEN İŞL.GN.MD. P.İ. GN.MD E.İ.E. GN.MD MTA GN.MD TAEK BŞK. YEAŞ GN.MD. KEAŞ GN.MD. İLİŞKİLİ KURULUŞLAR EPDK BŞK. BOREN BŞK.

11 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (ETKB) Kuruluş Tarihi : Kuruluş Kanunu Tarih : No : 3154 Adres : İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Tel : (Santral) Faks : İnternet : I- KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Kuruluş Amacı Kuruluş amacı; enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak, enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamaktır. 2. Görevleri Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, gerekli politikaların saptanmasına yardımcı olmak, planlamalarını yapmak, enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik gereklere ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, denetimi ve korunması amacıyla genel politika esaslarının belirlenmesine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak ya da hazırlatmak, bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak; ipotek, kamulaştırma ve öteki kısıtlayıcı hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve saklamak, kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, tesislerin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını saptama çalışmalarının eşgüdümünü yapmak ve denetlemek, yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim, fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını saptamak; Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek; Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan incelemek, araştırmak ve teftiş etmek, gerekli her türlü emri vermek ve desteklemek, yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların saptanması ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmaktır. 2

12 II- MERKEZ KURULUŞU 1. Bakanlık Makamı Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarından oluşur. 2. Ana Hizmet Birimleri a) Maden İşleri Genel Müdürlüğü Maden hakları ile ilgili ruhsatları verir ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini izler, maden aranmasını ve üretimini teşvik etmek amacıyla, mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici önlemleri alır, madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak önlemleri alır ve teşvik için gerekli önerilerde bulunur, faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini izler, madencilik faaliyetlerinin çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izler ve gerekli önlemleri alır, maden kaynaklarının ülke yararına en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını saptar, ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini izler, gerekli bilgileri derler, değerlendirir ve yayınlar, maden sicilini tutar, madenlerin genel envanterini yapar. b) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Enerji kaynaklarının ve tesislerinin envanterini tutar, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapar, enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri alır ve aldırır, enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri alır ve aldırır, enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü, korunması ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine eder, enerji fiyatlandırma esaslarını tespit eder, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirler ve uygulanmasını denetler, enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izler, değerlendirir, envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletir ve koordine eder, enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmenin azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalar yapar ve bunu teşvik eder. c) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izler, bunların kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetir, bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapar. d) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar, Avrupa Birliği ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik önlemleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür. 3

13 e) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası ilişkilere ilişkin konularda görevli kuruluşlarla sürekli ilişkide bulunur, bunlarla koordinasyonu sağlar, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan konular hakkında inceleme ve araştırmalar yapar ve yaptırır, Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili konularda oluşturulan kurullara sekreterlik hizmeti yapar, Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararası ilişkilerini düzenleyip yürütür ve koordinasyonu sağlar. f) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı Milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlar, milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda tahkim davalarının takibi ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirir, milletlerarası transit petrol geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütür, milletlerarası transit petrol geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlar, milletlerarası transit petrol geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunur ve çalışmalar yapar, milletlerarası transit petrol geçiş projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunur, milletlerarası transit petrol geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretlerinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütür, milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütür, milletlerarası transit petrol geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlar, Transit Petrol Boru Hatları Kurulunca verilecek her türlü görevi yerine getirir ve bu Kurulun sekreterya hizmetlerini yürütür, Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapar. 3. Danışma ve Denetim Birimleri - Teftiş Kurulu Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı - Hukuk Müşavirliği - Bakanlık Müşavirleri - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 4. Yardımcı Birimler - Personel Dairesi Başkanlığı - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı - Özel Kalem Müdürlüğü III- BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR 1. Bağlı Kuruluşlar - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) - Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) 4

14 2. İlgili Kuruluşlar - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ) - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN) - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) - Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (TPAO) - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) 3. Bağlı Ortaklıklar - Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (HEAŞ) - Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (SEAŞ) - Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (YEAŞ) - Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (KEAŞ) 4. İlişkili Kuruluşlar - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK) - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN) IV- PERSONEL DURUMU PERSONEL Tarihi İtibariyle A) Merkez Kadrolu: - Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler 13 - Sağlık Hizmetleri 4 - Sözleşmeli 1 Toplam 746 B) Bağlı ve İlgili Kuruluş Kadrolu: - Memur 37 - Sözleşmeli Personel 47 - İşçi 119 Toplam 203 GENEL TOPLAM 949 V - BÜTÇE VE YATIRIM DURUMU Yılı Bakanlık Bütçesi 2010 YILI BÜTÇESİ BÜTÇE ÖDENEĞİ HARCAMA GERÇ.(%) Bakanlık ,20 5

15 Yılı Bakanlık Bütçesi (TL) 2011 YILI BÜTÇESİ CARİ YATIRIM TRANSFER TOPLAM Bakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2010 Yılı Yatırım Programı Gerçekleşme Durumu KURULUŞLAR (TL) 2010 Program Harcama Gerç. (%) PİGM ,3 EİE ,1 MTA ,6 TAEK ,3 EÜAŞ ,900 53,6 TEİAŞ ,5 TETAŞ ,5 TEMSAN ,4 TKİ ,4 TTK ,3 TPAO ,9 BOTAŞ ,6 ETİ MADEN ,7 4. Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2011 Yılı Yatırım Programı KURULUŞLAR YATIRIM PROGRAMI PİGM EİE MTA TAEK EÜAŞ(*) TEİAŞ TETAŞ TEMSAN TKİ TTK TPAO BOTAŞ ETİ MADEN TOPLAM (*) Bağlı Ortaklıklar Dahil. (TL) 6

16 VI- HİZMET ALANLARI İLE İLGİLİ ÜLKE POTANSİYELİ 1. REZERV VE KAYNAKLAR Toprak Kaynakları (Milyon Hektar) Türkiye yüzölçümü (izdüşüm alanı) 77,95 Tarım arazileri 28,05 Sulanabilir arazi 25,85 Ekonomik olarak sulanabilecek alan 8,50 DSİ ce inşa edilerek sulamaya açılan alanlar (2010 yılı başı) (2011 yılı başı) 3,135 3,216 Su Kaynakları Türkiye yıllık yağış ortalaması (aritmetik) 642,60 mm Türkiye ye düşen yıllık ortalama yağış miktarı 501,00 km 3 Yerüstü Suları Yıllık akış (Ortalama) 186,05 km 3 Yıllık akış/yağış oranı 0,37 Tüketilebilecek yıllık su miktarı 95,00 km 3 Fiili yıllık tüketim 33,90 km 3 Yeraltı Suları (km 3 ) Çekilebilir yıllık su potansiyeli 13,66 Tahsis edilen miktar 12,81 1 km 3 =1 milyar m 3 7

17 2. Birincil Enerji Kaynakları Rezervi (2010 Yılı) KAYNAKLAR GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM Taşkömürü (Milyon Ton) 534,6 431,5 368, ,6 Linyit (Milyon Ton) Elbistan 4.917, ,9 Diğer 4.920, ,0 262, ,0 Toplam 9.837, ,0 262, ,9 Asfaltit (Milyon Ton) 40,7 29,5 7,3 77,5 Bitümler (Milyon Ton) 1.641, ,4 Hidrolik GWh/Yıl MW/Yıl Ham Petrol (Milyon Ton) 44,3 44,3 Doğalgaz (Milyar m 3 ) 6,2 6,2 Nükleer Kaynaklar (Ton) Tabii Uranyum Toryum Jeotermal (MW/Yıl) Elektrik Termal Güneş (Milyon Tep) Elektrik Isı 32,6 Rüzgar Elektrik (MW) Isı Biyokütle (Milyon TEP) Elektrik 2,6 Isı 6,0 8

18 VII- TÜRKİYE GENEL ENERJİ DURUMU 1. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi (Orjinal Birimler) YILLAR TAŞKÖMÜRÜ (Bin Ton) LİNYİT (Bin Ton) ASFALTİT (Bin Ton) PETROL (Bin Ton) DOĞAL GAZ (10 6 m 3 ) HİDROLİK ve JEOTERMAL ELEKTRİK (GWh) JEOTERMAL ISI (Bin Tep) RÜZGAR (GWh) GÜNEŞ (Bin Tep) ODUN (Bin Ton) HAYVAN VE BİTKİ ART. (Bin Ton) BİYOYAKIT (Bin Ton) TOPLAM (Bin Tep) * 2010 yılına ait verilerin hesaplanması işlemleri Aralık-2011 tarihinden önce tamamlanamadığından verilememektedir. 9

19 2. Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi (Orjinal Birimler) YILLAR TAŞKÖMÜRÜ (Bin Ton) LİNYİT (Bin Ton) ASFALTİT (Bin Ton) PETROL (Bin Ton) DOĞAL GAZ (10 6 m 3 ) HİDROLİK ve JEOTERMAL ELEKTRİK (GWh) JEOTERMAL ISI (Bin Tep) RÜZGÂR (GWh) GÜNEŞ (Bin Tep) ODUN (Bin Ton) HAYVAN VE BİTKİ ART. (Bin Ton) ELEKTRİK İTHALATI (GWh) ELEKTRİK İHRACATI (GWh) BİYOYAKIT (Bin Ton) TOPLAM (Bin Tep) * 2010 yılına ait verilerin hesaplanması işlemleri Aralık-2011 tarihinden önce tamamlanamadığından verilememektedir. 10

20 3. Sektörel Enerji Tüketimi (Bin TEP) YILLAR KONUT SANAYİ ULAŞTIRMA TARIM ENERJİ DIŞI NİHAİ ENERJİ TÜKETİMİ ÇEVRİM SEKTÖRÜ TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ * 2010 yılına ait verilerin hesaplanması işlemleri Aralık-2011 tarihinden önce tamamlanamadığından verilememektedir. 11

21 4. Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı, İthalat, İhracat ve Arzının Yıllar İtibariyle Gelişimi ( ) (GWh) KURULUŞLAR EÜAŞ Termik ,1 EÜAŞ'IN BAĞLI ORTAKLIKLARI Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar ,4 MOBİL SANTRALLAR TOPLAM ,5 OTOPRODÜKTÖRLER Termik ,5 AYRICALIKLI ŞRK. ÜRETİM ŞRK. Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar ,7 İŞLETME HAKKI DEVİR TOPLAM ,2 TÜRKİYE ÜRETİMİ Termik ,6 Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar ,1 TOPLAM ,7 Bulgaristan Gürcistan ,2 İTHALAT İran Azerbaycan ,0 Türkmenistan ,6 Yunanistan 30 TOPLAM ,8 Gürcistan Bulgaristan İHRACAT Azerbaycan ,3 Irak ,1 Suriye ,1 Yunanistan TOPLAM ,5 TÜRKİYE TÜKETİMİ ,0 12

22 5.Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı ( ) (MW) KURULUŞLAR EÜAŞ EÜAŞ'IN BAĞLI ORTAKLIKLARI MOBİL SANTRALLAR OTOPRODÜKTÖRLER ÜRETİM ŞİRKETLERİ İŞLETME HAKKI DEVİR TÜRKİYE KURULU GÜCÜ Termik Hidrolik+Jeotermal +Rüzgar TOPLAM Termik Hidrolik+Jeotermal +Rüzgar TOPLAM Termik Hidrolik+Jeotermal +Rüzgar TOPLAM Türkiye Elektrik Enerjisi Brüt - Net Üretimi, İthalat, İhracat ve İletim Kayıplarının Yıllar İtibariyle Gelişimi (GWh) YILLAR BRÜT ÜRETİM İÇ İHTİYAÇ NET ÜRETİM İTHALAT BRÜT TÜKETİM İLETİM KAYBI İHRACAT , , ,1 573, , , , , , ,7 864, , , , , , ,9 789, , , , , , ,3 812, , , , , , , , , , ,6 13

23 7. EÜAŞ ve Bağlı Ortaklık Santralları ( ) a) Termik Santrallar 1- EÜAŞ Termik Santralları YAKIT CİNSİ VE SANTRALIN ADI TOPLAM KURULU GÜÇ (MW) PROJE ÜRETİMİ (GWh) TAŞKÖMÜRÜ Çatalağzı 300, ,0 Taşkömürü Toplam 300, ,0 LİNYİT Afşin Elbistan A 1.355, ,5 Afşin-Elbistan B 1.440, ,0 Orhaneli 210, ,0 Seyitömer 600, ,0 Tunçbilek A 65,0 422,0 Tunçbilek B 300, ,5 Kangal 457, ,5 18 Mart Çan 320, ,0 Linyit Toplam 4.747, ,5 FUEL-OIL Ambarlı 630, ,0 Hopa 50,0 350,0 Fuel-Oil Toplam 680, ,0 MOTORİN Çukurca 1,04 0,0 Motorin Toplam 1,04 0,0 DOĞAL GAZ Ambarlı D.Gaz 1.350, ,3 Bursa Doğal Gaz 1.432, ,0 Aliağa GT+KÇ 180, ,0 Doğal Gaz Toplam 2.962, ,3 EÜAŞ TERMİK TOPLAMI 8.690, ,8 14

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bu raporda yer alan tüm bilgi, tablo ve şekillerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ANKARA, 2014 2 BAŞKANIN

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN 9385 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5346 Kabul Tarihi : 10/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/5/2005 Sayı : 25819 Yayımlandığı

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2012 2021) TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 1 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu tmmob makina mühendisleri odası Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu MART 2006 ANKARA YAYIN NO:...MMO/2006/408 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.SEKTÖRÜN DURUMU 2.1.Çay Üretiminin Dünya Ekonomisindeki Yeri 2.1.1.Dünya Çay Ticareti 2.2.Türkiye de Çayın Ekonomideki Yeri ve Gelişimi 2.2.1.Çaykur

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı);

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı); TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE AKKUYU SAHASI NDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI GİRİŞ Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ

TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ Mustafa AKTAŞ TKİ Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İnsanoğlunun varlığının başlangıcındaki dünyayı kendi geleceği için değiştirmeye başlamak

Detaylı