1 5. Deneme Çözümleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 5. Deneme Çözümleri"

Transkript

1 Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. Asya daki uluslar Batıdan kronik obezite ve buna bağlı hastalıklarla ilgili üzücü... -den/-dan ders çıkarmalıdırlar. cümlesini tamamlayacak doğru seçenek deneyim anlamına gelen B A) occurence: oluş, vuku B) experience: deneyim C) incidence: olay, oran D) selection: seçim, seçme E) charge: suçlama, ücret 2. Bu soruda sıfat bilgisi ölçülmektedir. Atom fiziği genelde gazete başlıklarına çıkma konusunda politika ve ünlülerin dedikodularıyla yarışmada zor zamanlar geçirir fakat Higgs Boson... derecede dikkat çekmiştir ifadesini tamamlayacak doğru seçenek önemli anlamına gelen C A) redundant: işten çıkarılan B) persuasive: ikna edici, inandırıcı C) significant: önemli D) leading: rehberlik eden, yöneten E) conclusive: son, kesin 3. Bu soruda fiil bilgisi ölçülmektedir. Önemli mineral ve diğer kaynaklarına, ekilebilir toprağına rağmen, Orta Afrika Cumhuriyetleri dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak... cümlesini tamamlayacak seçenek varlığını devam ettirmek, kalmak anlamına gelen E A) reigns: hükümdarlık etmek B) discards: vazgeçmek, elemek C) argues: tartışmak, münakaşa etmek D) repeals: yürürlükten kaldırmak, feshetmek E) remains: varlığını devam ettirmek, kalmak 4. Bu soruda zarf bilgisi ölçülmektedir. bireysel olarak çoğumuz ya kilo verme ile ya da sağlıklı bir kiloyu koruma ile... meşgul olmuşuzdur. ifadesini tamamlayacak doğru seçenek aktif olarak anlamına gelen A A) actively: aktif olarak B) ridiculously: gülünç, komik C) proudly: övünçle, gururla D) severely: ciddi bir şekilde E) ironically: alaycı bir şekilde 5. Bu soruda Sudiler hem Mısır hem de Bahreyn hükümetini, protestoları zorla... için teşvik etmiş gibi görünüyorlar cümlesini tamamlayacak sözcük bastırmak anlamına gelen put down ifadesidir. Buna göre doğru seçenek A A) put down: bastırmak B) put off: ertelemek C) lean back: arkasına yaslanmak D) set up: kurmak E) spark off: harekete geçirmek 6. Bu soruda İtalya daki işsizlik, harcamadaki kesintiler ve ekonomideki daralma... için, 2011 yılında oniki yılın üstüne ulaştı cümlesini tamamlayacak sözcük beraber gelmek, ortaya çıkmak anlamına gelen come along ifadesidir. Buna göre doğru seçenek A A) came along : beraber gelmek, birlikte ortaya çıkmak B) stuck to : bağlı kalmak, vazgeçmemek C) resented for : öfkelenmek, kızmak D) put off : ertelemek E) gave in : yenilgiyi kabul etmek 7. Bu soruda birinci boşluk için öncesindeki after zaman ifadesinden dolayı Simple Past Tense V2 kullanılır. İkinci boşluk için ise fearing that kelimesi önemli bir ipucudur. Ülkenin teröristler için bir sığınak olmuş olmasından korktukları için cümlesi Past Perfect Tense kullanılmayı gerektirir. Buna göre doğru cevap E 8. İngilizce de masal, hikâye ve film anlatımlarında Simple Present Tense kullanılır. Bu soruda da "City Lights" adı verilen bir filmin konusunun ne olduğundan bahsedilmektedir. Dolayısıyla doğru yanıt C 1 5. Deneme Çözümleri

2 9. Bu soruda cümleyi tamamlayacak ifadeler iki ulus arasında anlamında between ve bir şey için gerekli olmak anlamında for seçenekleridir. Bu yüzden doğru cevap D 10. Bu soruda ilk boşlukta tahmin etmek anlamına gelen estimate fiili kullanılmaktadır. Bu fiil genellikle gelecek hakkında tahminde bulunurken kullanılır. Dolayısıyla doğru cevap Simple Present Tense ve Future Tense lerin kullanıldığı E 11. Bu soruda birinci boşluğu tamamlayacak ifade Dünya Sağlık Kuruluşlarından gelen sağlık bakanları anlamında from İkinci boşlukta ise Reduction of Noun Clauses bilgisi ölçülmektedir. Ana cümlenin öznesi ve Noun Clause un öznesi aynı olduğunda to + V1 şeklinde kısaltılır. Bu yüzden doğru cevap B 12. Bu soruda ilk cümlede dünyada en çok satan gizem türü yazarı Agatha Christie nin roman kurgulamada bir usta olduğunun düşünüldüğünden ikinci cümlede ise bazı eleştirmenlerin, kuşkulu bir şekilde, Christie nin roman kurgulamadaki yeteneklerinin edebi yeteneklerini aştığını düşündüklerinden" bahsedilmektedir. Cümleler arasındaki zıtlık buna rağmen anlamına gelen however bağlacı ile sağlanabilir. Buna göre doğru cevap A 13. Bu soruda zaman yolculuğunun ne olduğu ile ilgili bir bilgiden bahsedilmektedir. Zaman yolculuğunun ya geriye dönmeyi ya da geleceğe gitmeyi içerdiğini belirten bir ifade vardır. Bu durumda ya da anlamına gelen or bağlacının kullanıldığı E seçeneği 15. Bu soruda ilk cümlede mercan kayalarının değerinin tahmin edildiğinden daha fazla olduğundan ikinci cümlede ise bizim bildiğimiz gibi onların, okyanusların sağlığı için tamamlayıcı olduklarından bahsedilmektedir. Cümleler arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Cümleler arasındaki neden ilişkisi çünkü anlamına gelen because bağlacı ile sağlanabilir. Bu nedenle doğru cevap A 16. Bu soruda örnek vermek için kullanılan ve arkasından isim veya V+ing yapısı isteyen such as doğru seçenektir. Such as bu soruda a host of diseases ifadesine atıfta bulunmaktadır. Bu yüzden doğru cevap D 17. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. Cümlede Fiziksel, duygusal ve cinsel... maruz kalan kadınların otistik çocuğa sahip olma oranlarının olmayanlara göre daha fazla olduğundan bahsedilmektedir. Bu cümleyi anlam bakımından tamamlayan en iyi isim taciz etme, rahatsız etme anlamına gelen harassment kelimesidir. Bu yüzden doğru cevap A Diğer seçeneklerin anlamları şöyledir: extinction: soyu, nesli tükenme, surrender: teslim olma, geri çekilme, progression: ilerleme, perception: algılama, kavrama 18. Bu soruda the comparative, the comparative bilgisi ölçülmektedir. İki nesnenin birbirine bağlı olarak değiştiğini ifade etmek için kullanılır. Boşluktan önceki cümleye baktığımız zaman the more severely yapısını görmekteyiz. Dolayısıyla ikinci boşlukta da the comparative yapısı kullanılmalıdır ve cümleyi tamamlayan en iyi cevap the higher kelimesini içeren C 19. Bu soruda sıfat cümleciği bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan önce gelen those ifadesi kadınlara gönderme yapmaktadır. Sıfat cümleciklerinde insanlar için who zamiri kullanılacağından doğru cevap B 14. Bu soruda devrik cümle bilgisi test edilmektedir. İkinci cümleye bakıldığında cümlenin devrik olduğu görülür ve bu durumda cümle başında kullanıldığında ikinci cümlenin devrik olmasını gerektiren only when yapısı Dolayısıyla doğru cevap D 5. Deneme Çözümleri Bu soruda edat bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan hemen önce gelen exposure kelimesi to edatı ile kullanıldığında bir şeye maruz kalma anlamını ifade etmektedir. Dolayısıyla doğru cevap D

3 21. Bu soruda modal bilgisi ölçülmektedir. Cümlede boşluktan sonra kullanılan for their future life ifadeleri bizi gelecek zaman seçeneğine götürecektir. Could kipi gelecek zamanda kullanıldığında olasılık anlamına gelmektedir. Dolayısıyla doğru cevap E 27. Bu soruda while zıtlık yapısı verilmiştir. Soru kökünde iş ve hizmet alanları aynı civardaki başka bir yerde bulundurulmaktadır denilmektedir. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun seçenek Boston daki sanayi ve üretim alanı büyük oranda limanın etrafına yerleştirilmiştir anlamına gelen E 22. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir.... adıyla, Avrupalılar dan, Avrupa Birliği antlaşmasına dayanarak her bir devlete kurtarma fonlarıyla yardım etmesi istenmiştir cümlesini tamamlayacak isim dayanışma/birlik anlamına gelen solidarity kelimesidir. Bu yüzden doğru cevap D Diğer seçeneklerin anlamları şöyledir: vulnerability: saldırıya açık olma, savunmasızlık, abuse: görevini kötüye kullanma, istismar, vengeance: intikam, consumption: tüketim 28. Bu soruda when ile başlayan zarf cümleciği verilmiştir. Soruda yarım bırakılan cümlede bir veya daha çok tür herhangi bir ekolojik çevrede baskın olduğunda anlamı verilmektedir. Kullanılan when bağlacı -dığında anlamını verdiğinden, cümlenin ikinci kısmında açıklayıcı bir ifadenin olması gerekir. Bu yüzden aynı topluluktaki diğer türler genelde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar anlamına gelen ifade, cümleyi en iyi şekilde tamamlar. Dolayısıyla doğru cevap C 23. Bu soruda modal bilgisi ölçülmektedir. Tam bir aksaklıktan kaçınmak için, Brüksel deki bürokratların bütün Avrupa da tek taraflı uyumun artık devam edemeyeceğini anlamaları gerektiğini belirten ifadeyi tamamlayacak kip - meli, -malı anlamında kullanılan must kipidir. Dolayısıyla doğru cevap B 29. Soru kökünde verilen cümle yarım bir cümledir. Address fiilini takip edecek yapı isim cümleciğidir. İsim cümlecikleri genelde soru sözcükleriyle yapıldığı için how ile başlayan A seçeneği 24. Bu soruda bağlaç bilgisi ölçülmektedir. İlk cümlede Avrupalı ulusların birçok ortak çıkar konusunu paylaştıklarından ikinci cümlede ise önemli konularda farklı fikirlere sahip olduklarından bahsedilmektedir. Cümleler arasındaki zıtlık iken anlamına gelen while bağlacı ile sağlanabilir. Buna göre doğru cevap E 25. Bu soruda boşluktan sonra kullanılan more recent members ifadesi önemli bir ipucudur. Diğer anlamına gelen other kelimesi more ifadesinden önce kullanılmalıdır. Dolayısıyla doğru cevap A 26. Bu soruda edat bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan hemen önce gelen concerned kelimesi with edatı ile kullanıldığında bir şey ile ilgilenmek anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevap C 30. Soru kökündeki because bağlacı bir sebep-sonuç bağlacıdır. Soruda yarım bırakılan cümlede Hugo Chavez in ölümü ülkedeki siyasi mirası gizem içinde bıraktığı anlamı verilmektedir. Kullanılan because bağlacı çünkü anlamını verdiğinden, cümlenin ikinci kısmında sonuç bildiren bir ifadenin olması gerekmektedir. Bu yüzden D seçeneğindeki petrol zengini olan Güney Amerika'daki bu ülkede hiç kimse ne olacağından kesin olarak emin değil anlamına gelen ifade soru kökünü en iyi şekilde tamamlar. Dolayısıyla doğru cevap D 31. Bu soruda though ile başlayan zarf cümleciği verilmiştir. Soru kökünde in the 1970s ifadesiyle zıtlık yaratacak ifade A seçeneğinde yer alan in the past several years ifadesidir. Cümleler arasında zamansal ve anlamsal bir zıtlık oluşturulmuştur. Bazı hastalıkların 1970'lerde yok edilmişken son birkaç yılda tekrar ortaya çıktığından bahsedilmektedir. Buna göre doğru cevap A 3 5. Deneme Çözümleri

4 32. Soru kökünde çocuklukta yakın bir kişinin kaybı veya kötü bir ilişkinin etkileri bastırılsa bile denilmektedir. Verilen even if bağlacı bile anlamında kullanılır ve zıtlık ifade eder. Dolayısıyla B seçeneğindeki davranışlarımız üzerinde, kendini hayatın daha sonraki evrelerinde ortaya çıkaran izler bırakır anlamına gelen ifade, soru kökünü en iyi şekilde tamamlar. Dolayısıyla doğru cevap B 33. Bu soru incelendiğinde kullanılabilir gelirin son yıllarda önemli bir şekilde arttığı Çin ve Hindistan ın kozmetik cerrahi pazarının artmasına yol açtığından bahsedilmektedir, bu cümleyi tamamlayacak seçenek ise tıpkı, iken anlamına gelen just as bağlacıdır. E seçeneğinde Brezilya gibi yükselen piyasaların da son yıllarda pazarı büyüttüğünden bahsedilmektedir ve her iki cümlede de paralellik ilişkisi görülmektedir. Dolayısıyla doğru cevap E 37. Bu soruda genetik mühendisliğini savunan insanların iddia ettiği şey ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Boosters claimed that this new technology of moving and changing genes, which came to be called genetic engineering, would probably lead to more abundant food supplies, inexpensive medicines and cures for currently untreatable diseases ifadesine göre genetik alandaki son teknoloji ile farklı alanlarda birkaç yararın olabileceğini belirten E seçeneği 38. Bu soruda genetik mühendisliğinin tanıtımı ile ilgili neler söylendiği hakkında bilgi istenmektedir. Supporters and opponents of genetic engineering were just as divided about the basic ethics or morality of the technology ifadesine göre türlerin genetiklerinin değiştirilmesi ile ilgili uygulamanın etik kaygıları ortaya çıkardığını belirten B seçeneği 34. Soru kökü bilişsel yaklaşımı kimin bulduğu hakkında tartışmanın olduğundan bahsetmektedir. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun cümle but cümlesidir; ayrıca but cümlesi içindeki the term ifadesi, soru kökündeki the cognitive approach ifadesine atıfta bulunmaktadır. Buna göre doğru cevap D 39. Bu soruda "Genetik Mühendisliği karşıtlarını endişelendiren şeyin ne olduğu ile ilgili bir bilgi istenmektedir. while to detractors it was unnatural and playing God and therefore should be banned on ethical as well as safety grounds ifadesine göre türlerin genetiğinin değiştirilmesinin ne etik ne de güvenli olmadığını belirten A seçeneği 35. Bu soru incelendiğinde bizim, beynin nasıl çalıştığı hakkında, vücudumuzdaki diğer organlara göre daha az bilgi sahibi olduğumuzdan bahsedilmektedir, bu cümleyi tamamlayacak seçenek ise çünkü anlamına gelen for bağlacıdır. A seçeneğinde bizim hala 19. yüzyıl tıp bilgisine sıkışıp kalmış olduğumuzdan bahsedilmektedir ve her iki cümlede neden sonuç ilişkisi görülmektedir. Dolayısıyla doğru cevap A 40. Bu soruda ise pasajda bize verilen bilginin ne olduğu sorulmaktadır. Opponents still question the basic ethics of modifying genes ifadesi sorumuzun cevabının bulunduğu kısımdır. Buna göre Genetik Mühendisliğin ahlaki boyutuyla ilgili tartışmaların hala yaygın olduğunu ifade eden C seçeneği 36. Soru kökünde yarım bırakılan cümlede Venus Flytrap adı verilen Dionaea Muscipula etle beslenen bir bitkidir anlamındadır.bu cümleyi tamamlayacak ifade seçeneklerde arandığında a carnivorous plant ismini niteleyen which yapısıdır. Dolayısıyla doğru cevap C 41. Bu soruda paragraftan edinebileceğimiz bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye Imagine having at last the entire knowledge of human civilization at your fingertips and finding that it gives you a migraine cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre birçok bilginin bizi mutlu etmeyeceğini ifade eden E seçeneği 5. Deneme Çözümleri 4

5 42. Bu soruda çevremizdeki bilgi akışına rağmen... konusunda yazarın ne düşündüğü ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye Imagine having at last the entire knowledge of human civilization at your fingertips and finding that it gives you a migraine ve with the relentless 24 / 7 information smog of always-on news, and social media, most of us aren t feeling smarter or wiser these days cümlelerinden ulaşabiliriz. Buna göre durum bizi yeterince rahatsız ettiğinden çoğumuzun mutlu olmadığını belirten C seçeneği 43. Bu soruda aşırı bilgiden dolayı yazarın nasıl hissettiği ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye there are so many unwanted messages bombarding us that often the ones we want get lost in the turmoil ve we get hit with it at every turn, at work, at home as we try to relax cümlelerinden ulaşabiliriz. Buna göre yazarın kızgın ve sinirli olduğunu belirten E seçeneği 44. Bu soruda yazarın iddia ettiği şey ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye we now live in a world where we are inundated with more information, on a Daily basis, than we can possibly process cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre biz insanların, alınan bilgiyi anlama ve değerlendirme konusunda sınırlarımızın olduğunu ifade eden A seçeneği 47. Bu soruda Çin deki bazı insanlar ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Newly minted members of the Chinese middle class have rushed to buy cars, leaving bicycles that were once a majör source of exercise rusting on the street ifadesine göre bazı insanların ulaşım araçlarını tamamen değiştirdiğini ifade eden E seçeneği doğru 48. Bu soruda yazarın görüşü sorulmaktadır. Yazarın görüşü obesity in China, particularly in children, has become an important health concern that will not only seriously affect the health of future generations cümlesi içinde yer almaktadır. Buna göre Çin deki çocukların yakın zamanda şişmanlığa karşı savunmasız olabileceklerini belirten C seçeneği 49. Bu soruda pasajda ima edilen bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye up to this time, Castro or Cuba had any real intention of teaming up with communist Russia, however; the trade embargo brought the two together as the Soviets stepped in to buy Cuba s sugar and other exports cümlelerinden ulaşabiliriz. Buna göre Küba nın iflastan kurtulmak için Rusya ile ittifak etmekten başka seçeneğinin olmadığını ifade eden B seçeneği 45. Bu soruda parçadan öğrenebileceğimiz doğru bilginin ne olduğu sorulmaktadır. China rapidly approaches Western levels of economic development, a Western style health problem on its hands has emerged: obesity and obesity related diseases ifadesi sorumuzun cevabının bulunduğu kısımdır. Buna göre obezite oranlarındaki artışın kısmen insanların gelir seviyelerindeki artıştan kaynaklanabileceğini ifade eden D seçeneği 50. Soru kökündeki Amerika tarafından kabul ettirilen yaptırımlardan önce ifadesinin paragraftan bir bilgi ile tamamlanması istenmiştir. Bu bilgiye in 1960, Castro referred to himself as a socialist- not a communist cümlesinden ulaşabiliriz. Bu cümleye göre Fidel Castro nun siyaset ile ilgili düşüncelerini çok farklı tanımladığını belirten E seçeneği doğru 46. Bu soru kökünde Çin'deki obezite ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Obesity and obesity related diseases ifadesine bakarak B seçeneğindeki obezitenin ülkenin karşılaştığı tek problem olmadığı ifadesinin doğru olduğunu görebiliriz. Buna göre doğru cevap B 51. Bu soruda Fidel Castro ile ilgili bir bilgi istenmektedir. The trade embargo brought the two together as the Soviets stepped in to buy Cuba s sugar and other exports cümlesine göre Fidel Castro nun Rusya tarafından sağlanan ekonomik desteği göz ardı edemeyeceğini belirten A seçeneği 5 5. Deneme Çözümleri

6 52. Bu soruda pasajdan çıkarabileceğimiz bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye America reacted by refusing to do any trade with Cuba, which would have bankrupted the island as her biggest money earner was exporting sugar to America cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre Amerika nın bu eylemleri Castro nun Rusya tarafından teklif edilen desteği kabul etmesini sağladığını ifade eden E seçeneği 53. Bu soruda sağlık merkezleri hakkında pasajda açıkça ifade edilen bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye the disease centers recommended just few means to try to stop the infections from spreading. The advice includes the usual call for ruthless scrubbing of all surfaces and relentless hand-washing cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre sağlık merkezlerinin ilaca dirençli enfeksiyonlardan sakınmak için birkaç geleneksel yol önerdiğini belirten A seçeneği 54. Bu soruda Dr. Thomas R. Frieden in ne söylediği ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye Dr. Thomas called the organisms nightmare bacteria and noted that they could pass their trait for drug resistance along to other bacteria cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre ilaçlara karşı dirençli olmayan bakterilerin değişebileceğini belirten E seçeneği 55. Bu soruda paragrafta geçen bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye there is only a limited window of opportunity to halt their spread according to health officials cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre umutsuzca başvurulan antibiyotiklerin bazı bakteriler tarafından oluşturulan enfeksiyonların tedavi edilmesinde yetersiz olabileceğini belirten C seçeneği 56. Bu soruda carbapenem adı verilen ilaç ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye carbapenems, a group of drugs that are generally considered a last resort cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre carbapenemlerin bağırsaktaki bakterileri tedavi etmek için en son kullanılabilecek bir metot olduğunu belirten D seçeneği 5. Deneme Çözümleri Bu soruda boşluktan sonra verilen konuşmada onlar anlamına gelen they ifadesinin bir önceki cümlede karşılığının bulunması gerekir. They are so easily convinced cümlesi, onlar çok kolay bir şekilde ikna edilirler olarak çevrilmelidir. Cümle analiz edildiğinde they ifadesinin canlı bir varlığa atıfta bulunduğu görülmektedir. Buna göre temelde insanların her geçen gün daha çok satın almak için onları ikna eden yollar ile alay ettiğinden bahseden E seçeneği 58. Bu soruda boşluktan sonra verilen konuşmada Well ifadesi ile bir açıklama yapılmıştır. Bu cümle içinde onun benim için uygun olmadığı ve işe yaramadığından bahsedilmektedir. Bu durumda boşluğa bir öneri ifade eden cümlenin getirilmesi uygun olur. Dolayısıyla neden düzenli bir şekilde spor yapmadığını söyleyen C seçeneği doğru 59. Bu soruda boşluktan sonra verilen Yes ifadesi bir önceki cümlede bir soru sorulduğunu göstermektedir. Bu cümle içinde senin büyük otel zinciriyle yaptığın değil mi şeklinde bir soru daha sorulmaktadır. Bu durumda boşluğa daha önce yapmış olduğum bir şey ile ilgili bilgi gelmelidir. Dolayısıyla bir süre önce yapmış olduğum mülakatı hatırlayıp hatırlamadığını soran B seçeneği 60. Boşluktan önceki cümlede don t you think it is serious enough? ifadesi ile bir soru sorulmaktadır ve bu sorunun cevabının boşluktaki cümlede verilmesi gerekmektedir. Cümleler analiz edildiğinde I don t think we need to worry about it cevabını içeren A seçeneği 61. Bu diyalogda Peter Jackson ın son filminin konusunun çok zayıf olduğundan ve o filmi izlemenin zaman kaybı olduğundan bahsedilmektedir. Boşluktan sonra gelen konuşmada absolutely ifadesi Yes anlamı vermektedir, bu cümle içerisinde konunun çok zayıf olduğundan ve izleyiciyi tatmin etmiş gibi durmadığından bahsedilmektedir. Cümle incelendiğinde film hakkında olumsuz fikirlerin olduğu görülmektedir. D seçeneğinde verilen cümlede dürüst olmak gerekirse film beni hayal kırıklığına uğrattı ifadesi kesinlikle anlamına gelen absolutely ifadesine atıfta bulunmaktadır. Buna göre doğru cevap D

7 62. Bu soruda a condition of well-being ifadesi the state of being healthy ifadesi ile, the physical needs of everyday life ifadesi ise the physical requirements of daily life ifadesi ile karşılandığından doğru cevap C 63. Bu soruda as kids get more freedom ifadesi once children grow more independent ifadesi ile, that is more appropriate for them ifadesi ise that suit them better ifadesi ile karşılandığından doğru cevap E 64. Bu soruda to a great extent ifadesi a considerable effect ifadesi ile, the data we gather about other people ifadesi ise our knowledge of others ifadesi ile karşılandığından doğru cevap C 65. Bu soruda primarily ifadesi mainly ifadesi ile, however ifadesi even though ifadesi ile, his age ifadesi his period ifadesi ile karşılandığından doğru cevap D 68. Bu paragrafta Vasa adı verilen İsveç savaş gemisinden bahsedilmektedir. Boşluktan önceki cümlelerde ise Vasa adı verilen İsveç savaş gemisinin battığından, kurtarıldığından daha sonra da turistlerin ziyaret etmesi için müzeye konulduğundan ve İsveç in "büyük güç döneminin" tanınmış sembolü haline geldiğinden bahsedilmektedir. Paragrafın son cümlesi bir önceki cümledeki Vasa hakkında olumlu ifadeyi açıklayacak bir cümle olmalıdır. Buna göre bugün hala İsveçliler arasında ve medyada hakiki bir değerinin olduğunu belirten A seçeneği 69. Bu paragrafta tarihin edebiyattan ziyade bilimin bir parçası olarak ele alınmaması gerektiği hakkında çok fazla tartışmanın olduğundan bahsedilmektedir. Boşluktan sonraki cümle moreover ifadesi ile başlamaktadır. Ek olarak anlamına gelen bu bağlaç cümleler arasında ekleme yaparken kullanılır. Boşluktan sonraki cümlede tartışmanın bir parçası olarak iki tarafın geliştirdiği fikirlerin birbiriyle uyumlu ve alakalı olmadığı söylenmektedir. böyle tartışmalarda uyuşmazlığın çoğu, sadece terminolojide olur demektedir. Ayrıca B seçeneğinde verilen as with most such discussions ifadesi much debate ifadesine atıfta bulunmaktadır. Buna göre doğru cevap B 66. Bu soruda paragrafın ilk cümlesi boş bırakılmıştır ve boşluktan sonraki cümlede geçen following the shrinkage ifadesi bizi bu soruda doğru yanıta götürecek en önemli ipucudur çünkü bu kelime küçülmeden sonra anlamına gelmektedir ve bir önceki cümlede bu küçülmeye atıfta bulunan bir ifade aranmalıdır. Buna göre güney Kıbrıs ekonomisinin %1.67 oranında küçüldüğünden bahseden A seçeneği 67. Bu paragrafta vücudun etkili bir bağışıklık sistemine sahip olması için sporun önemli olduğundan bahsedilmektedir. Boşluktan önceki cümlede sporda elde edilen kazançların kasların ve aerobik sisteminin forma girmesiyle ortaya çıkabileceğinden boşluktan sonraki cümlede ise etkili spor yapan vücudun aynı zamanda gribi defetmeye çabalayacağından bahsedilmektedir. Boşluğa yapılan spor ile vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesi arasındaki geçişi sağlayacak bir cümle gelmelidir. Buna göre yüksek miktarda spor yapmanın bağışıklık sisteminde talebi de arttıracağını belirten E seçeneği 70. Soru kökündeki cümlenin yüklemleri prepares to leave, hazırlanmaktadır olarak ve haven t been answered yet ifadesi ile henüz yanıtlanmamıştır olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap D 71. Bu soruda in spite of the advances, gelişmelere rağmen olarak, schizophrenia is a psychological disorder ifadesi şizofreni psikolojik bir hastalıktır olarak ve still kelimesi de halen olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap A 72. Bu soruda help to sustain ifadesi A seçeneğinde verilen devam etmesine yardımcı olmaktadır ifadesi ile verilmiştir. Ayrıca found kelimesi de bulunan olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap A 7 5. Deneme Çözümleri

8 73. Soruda verilen cümlenin öznesi yeni bir araştırma ifadesi a new study olarak, içeren kelimesi containing olarak, her gün artan ifadesi de increasingly every day olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap D 79. Bu paragrafta glokom adı verilen göz hastalığının genetiğini anlamakta önemli gelişmeler olmasına rağmen hala nedenlerinin ve hastalığı tedavi edecek yöntemlerin bulunamadığından bahsedilmektedir. Ancak IV. cümlede hastalığı tedavi edecek yöntemlerin bulunmasından ümitli olduğumuzu ifade eden cümlelere yer verilmiştir. Bu durumda D seçeneği 74. Bu soruda El-kaide nin Irak şubesi sorumlu tutulmaktadır ifadesini A seçeneğinde verilen Al-Qaeda s Iraqı affiliate has been held accountable for ifadesi karşılamaktadır. Bu yüzden doğru cevap A 75. Bu soruda ilişki bağımlılığı duygusal ve davranışsal bir durumdur ifadesini karşılayan cevap B seçeneğinde verilen codependency is an emotional and behavioral condition cümleciğidir. Bu yüzden doğru cevap B 80. Bu paragrafta 18 Aralık 2012 tarihinde iklim değişikliği hakkında yapılan Kopenhag'daki Avrupa Birliği konferansının başarısızlıkla sonuçlandığından bahsedilmektedir. Ancak V. cümlede Avrupa Birliği nin dünyanın gelişmemiş ülkelerindeki uluslararası çalışmalarını hızlandırdığından bahsedilmektedir. Bu durumda E seçeneği 76. Bu paragrafta Oscar ödülü kazanan Argo filminden bahsedilmektedir. Ancak IV. cümlede 1979'daki İslami devrime katılan İranlıların, Tahran ın betimlemesini eleştirdiklerinden bahsedilmektedir. Bu durumda D seçeneği doğru 77. Bu paragrafta atom fiziğinin standart modelinin ne olduğundan bahsedilmektedir. Ancak I. cümlede deneysel olarak doğrulanmamakla birlikte tek tahmini, tanecik modelinin "Higgs Boson" olduğundan bahsedilmektedir. Bu durumda A seçeneği 78. Bu paragraf uzay turizmine sıradan insanların da gidebileceğinden bahsetmektedir. Ancak II. cümlede İlk adımın Alan Sheppard ın 1961 de yapmış olduğu alt yörünge uçuşları olduğundan bahsedilmektedir. Bu durumda B seçeneği doğru 5. Deneme Çözümleri 8

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ A1 Beginners Elementary Dil Eylemleri Gramer Konuşma İşaretleri Kelime Hazinesi Konular Yönler; Alışkanlıkların ve rutin düzeninin Kendinden bahsetme (kişisel bilgilerin paylaşımı);

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE 2 Ders No : 0010080015 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 0 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0020120018 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE II YD-122 I/II 2+0+5 2+0+5 7 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi :

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler The Human Brain The Human Brain The human brain is a very powerful organ.it controls all parts of the body and allows you to think, feel, move your arms and legs and it helps you stay healthy.the brain

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY

İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY 2016-2017 İNGİLİZCE FİLOLOJİ YILLIK PLAN ORTA DÜZEY TARİH PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA 22.09.2016 EYLÜL YETERLİK SINAVI I. AŞAMA 23.09.2016 EYLÜL YETERLİK SÖZLÜ SINAVI II.AŞAMA 03-07.10.16 E 1

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE İ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI HAFTA KONU KAZANIMLAR ARAÇ 1. HAFTA 14-19 KASIM 2011 Subject Pronouns, Familiy members, Am,

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL

KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL DOWNLOAD EBOOK : KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN CEMAL Click link bellow and free register to download ebook: KIMSE KIZMASIN KENDIMI YAZDIM BY HASAN

Detaylı

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition)

Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Click here if your download doesn"t start automatically Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish Edition) Nurettin Topcu Mantik (Dergah Yayinlari) (Turkish

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, a ren t bunun yerine kullanılır. - I am looking after my baby well, aren t I?

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme Yabancı Dil II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Yabancı Dil I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları YAD102 Yok İngilizce

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk

Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Lesson 61 : Partial negation and Complete negation Ders 61: Kısmi Olumsuzluk ve Tam Olumsuzluk Reading (Okuma) Not all my brothers are at home. Some are and some are not. ( Bütün kardeşlerim evde değil.

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler Malnutrition Malnutrition Malnutrition is a disorder of your food intake.it occurs when a person eats too little or too much, or has an unbalanced diet.in most cases malnutrition means undernourishment,

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf Konuşma balonunda boş bırakılan yere 1 hangi seçenek gelmelidir? 5 Resimdeki öğretmen öğrencilerine ne söylemiş olabilir?... at the board!...! A) Read B) Write C) Sing D) Look A) Please come in. B) Quiet,

Detaylı

Teori. AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES Bahar 3-3 4

Teori. AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES Bahar 3-3 4 YABANCI DİL II Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES122 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü

Detaylı

Website review sorumatik.com.tr

Website review sorumatik.com.tr Website review sorumatik.com.tr Generated on October 17 2017 22:54 PM The score is 60/100 SEO Content Title Sorumatik İngilizce Soru Bankası İngilizce Testler ve Sınavlar Length : 62 Perfect, your title

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

Virtual Worlds are Useful for Children

Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children A research report says that virtual worlds can be important places where children practise what they will do in real life.they

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002006002 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek»

«Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» «Soru Sormak ve Bir Şey İstemek» Soru sormak için kullanılan kalıplar. Önemli soru kelimeleri. Sorulan sorulara cevap vermek için kullanabileceğin kalıplar. Anlık kararlar ve öneriler için sık kullanılan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002009008 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 03-04 KE00-06.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 53 Ürün Detaylar 03-04 // 6. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test KE00-06.0YT0 TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme Metni

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ 1) Aşağıdaki seçeneklerde verilen kuruluşlardan hangisi dünya çocuklarını korumak amacıyla kurulmuştur? C) D) 2) Ülkeler, ürettikleri ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere satarak gelir elde ederler.

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Get kelimesinin temel anlamları

Get kelimesinin temel anlamları Get kelimesinin temel anlamları Öncelikle Get kelimesinin temel anlamlarına bakalım. Get kelimesinin iki temel anlamı; Almak veya satın almak Ulaşmak, varmak ve gelmek Bu iki kullanımı bilmen, Get kelimesinin

Detaylı

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur.

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur. Bu derste Past Continuous Tense zamamnını öğreneceksiniz. Past Continuous Tense geçmişte sürekli olarak gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bir zamandır. Past Continuous Tense yardımcı fiil olarak

Detaylı