1 5. Deneme Çözümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 5. Deneme Çözümleri"

Transkript

1 Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. Asya daki uluslar Batıdan kronik obezite ve buna bağlı hastalıklarla ilgili üzücü... -den/-dan ders çıkarmalıdırlar. cümlesini tamamlayacak doğru seçenek deneyim anlamına gelen B A) occurence: oluş, vuku B) experience: deneyim C) incidence: olay, oran D) selection: seçim, seçme E) charge: suçlama, ücret 2. Bu soruda sıfat bilgisi ölçülmektedir. Atom fiziği genelde gazete başlıklarına çıkma konusunda politika ve ünlülerin dedikodularıyla yarışmada zor zamanlar geçirir fakat Higgs Boson... derecede dikkat çekmiştir ifadesini tamamlayacak doğru seçenek önemli anlamına gelen C A) redundant: işten çıkarılan B) persuasive: ikna edici, inandırıcı C) significant: önemli D) leading: rehberlik eden, yöneten E) conclusive: son, kesin 3. Bu soruda fiil bilgisi ölçülmektedir. Önemli mineral ve diğer kaynaklarına, ekilebilir toprağına rağmen, Orta Afrika Cumhuriyetleri dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak... cümlesini tamamlayacak seçenek varlığını devam ettirmek, kalmak anlamına gelen E A) reigns: hükümdarlık etmek B) discards: vazgeçmek, elemek C) argues: tartışmak, münakaşa etmek D) repeals: yürürlükten kaldırmak, feshetmek E) remains: varlığını devam ettirmek, kalmak 4. Bu soruda zarf bilgisi ölçülmektedir. bireysel olarak çoğumuz ya kilo verme ile ya da sağlıklı bir kiloyu koruma ile... meşgul olmuşuzdur. ifadesini tamamlayacak doğru seçenek aktif olarak anlamına gelen A A) actively: aktif olarak B) ridiculously: gülünç, komik C) proudly: övünçle, gururla D) severely: ciddi bir şekilde E) ironically: alaycı bir şekilde 5. Bu soruda Sudiler hem Mısır hem de Bahreyn hükümetini, protestoları zorla... için teşvik etmiş gibi görünüyorlar cümlesini tamamlayacak sözcük bastırmak anlamına gelen put down ifadesidir. Buna göre doğru seçenek A A) put down: bastırmak B) put off: ertelemek C) lean back: arkasına yaslanmak D) set up: kurmak E) spark off: harekete geçirmek 6. Bu soruda İtalya daki işsizlik, harcamadaki kesintiler ve ekonomideki daralma... için, 2011 yılında oniki yılın üstüne ulaştı cümlesini tamamlayacak sözcük beraber gelmek, ortaya çıkmak anlamına gelen come along ifadesidir. Buna göre doğru seçenek A A) came along : beraber gelmek, birlikte ortaya çıkmak B) stuck to : bağlı kalmak, vazgeçmemek C) resented for : öfkelenmek, kızmak D) put off : ertelemek E) gave in : yenilgiyi kabul etmek 7. Bu soruda birinci boşluk için öncesindeki after zaman ifadesinden dolayı Simple Past Tense V2 kullanılır. İkinci boşluk için ise fearing that kelimesi önemli bir ipucudur. Ülkenin teröristler için bir sığınak olmuş olmasından korktukları için cümlesi Past Perfect Tense kullanılmayı gerektirir. Buna göre doğru cevap E 8. İngilizce de masal, hikâye ve film anlatımlarında Simple Present Tense kullanılır. Bu soruda da "City Lights" adı verilen bir filmin konusunun ne olduğundan bahsedilmektedir. Dolayısıyla doğru yanıt C 1 5. Deneme Çözümleri

2 9. Bu soruda cümleyi tamamlayacak ifadeler iki ulus arasında anlamında between ve bir şey için gerekli olmak anlamında for seçenekleridir. Bu yüzden doğru cevap D 10. Bu soruda ilk boşlukta tahmin etmek anlamına gelen estimate fiili kullanılmaktadır. Bu fiil genellikle gelecek hakkında tahminde bulunurken kullanılır. Dolayısıyla doğru cevap Simple Present Tense ve Future Tense lerin kullanıldığı E 11. Bu soruda birinci boşluğu tamamlayacak ifade Dünya Sağlık Kuruluşlarından gelen sağlık bakanları anlamında from İkinci boşlukta ise Reduction of Noun Clauses bilgisi ölçülmektedir. Ana cümlenin öznesi ve Noun Clause un öznesi aynı olduğunda to + V1 şeklinde kısaltılır. Bu yüzden doğru cevap B 12. Bu soruda ilk cümlede dünyada en çok satan gizem türü yazarı Agatha Christie nin roman kurgulamada bir usta olduğunun düşünüldüğünden ikinci cümlede ise bazı eleştirmenlerin, kuşkulu bir şekilde, Christie nin roman kurgulamadaki yeteneklerinin edebi yeteneklerini aştığını düşündüklerinden" bahsedilmektedir. Cümleler arasındaki zıtlık buna rağmen anlamına gelen however bağlacı ile sağlanabilir. Buna göre doğru cevap A 13. Bu soruda zaman yolculuğunun ne olduğu ile ilgili bir bilgiden bahsedilmektedir. Zaman yolculuğunun ya geriye dönmeyi ya da geleceğe gitmeyi içerdiğini belirten bir ifade vardır. Bu durumda ya da anlamına gelen or bağlacının kullanıldığı E seçeneği 15. Bu soruda ilk cümlede mercan kayalarının değerinin tahmin edildiğinden daha fazla olduğundan ikinci cümlede ise bizim bildiğimiz gibi onların, okyanusların sağlığı için tamamlayıcı olduklarından bahsedilmektedir. Cümleler arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Cümleler arasındaki neden ilişkisi çünkü anlamına gelen because bağlacı ile sağlanabilir. Bu nedenle doğru cevap A 16. Bu soruda örnek vermek için kullanılan ve arkasından isim veya V+ing yapısı isteyen such as doğru seçenektir. Such as bu soruda a host of diseases ifadesine atıfta bulunmaktadır. Bu yüzden doğru cevap D 17. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. Cümlede Fiziksel, duygusal ve cinsel... maruz kalan kadınların otistik çocuğa sahip olma oranlarının olmayanlara göre daha fazla olduğundan bahsedilmektedir. Bu cümleyi anlam bakımından tamamlayan en iyi isim taciz etme, rahatsız etme anlamına gelen harassment kelimesidir. Bu yüzden doğru cevap A Diğer seçeneklerin anlamları şöyledir: extinction: soyu, nesli tükenme, surrender: teslim olma, geri çekilme, progression: ilerleme, perception: algılama, kavrama 18. Bu soruda the comparative, the comparative bilgisi ölçülmektedir. İki nesnenin birbirine bağlı olarak değiştiğini ifade etmek için kullanılır. Boşluktan önceki cümleye baktığımız zaman the more severely yapısını görmekteyiz. Dolayısıyla ikinci boşlukta da the comparative yapısı kullanılmalıdır ve cümleyi tamamlayan en iyi cevap the higher kelimesini içeren C 19. Bu soruda sıfat cümleciği bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan önce gelen those ifadesi kadınlara gönderme yapmaktadır. Sıfat cümleciklerinde insanlar için who zamiri kullanılacağından doğru cevap B 14. Bu soruda devrik cümle bilgisi test edilmektedir. İkinci cümleye bakıldığında cümlenin devrik olduğu görülür ve bu durumda cümle başında kullanıldığında ikinci cümlenin devrik olmasını gerektiren only when yapısı Dolayısıyla doğru cevap D 5. Deneme Çözümleri Bu soruda edat bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan hemen önce gelen exposure kelimesi to edatı ile kullanıldığında bir şeye maruz kalma anlamını ifade etmektedir. Dolayısıyla doğru cevap D

3 21. Bu soruda modal bilgisi ölçülmektedir. Cümlede boşluktan sonra kullanılan for their future life ifadeleri bizi gelecek zaman seçeneğine götürecektir. Could kipi gelecek zamanda kullanıldığında olasılık anlamına gelmektedir. Dolayısıyla doğru cevap E 27. Bu soruda while zıtlık yapısı verilmiştir. Soru kökünde iş ve hizmet alanları aynı civardaki başka bir yerde bulundurulmaktadır denilmektedir. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun seçenek Boston daki sanayi ve üretim alanı büyük oranda limanın etrafına yerleştirilmiştir anlamına gelen E 22. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir.... adıyla, Avrupalılar dan, Avrupa Birliği antlaşmasına dayanarak her bir devlete kurtarma fonlarıyla yardım etmesi istenmiştir cümlesini tamamlayacak isim dayanışma/birlik anlamına gelen solidarity kelimesidir. Bu yüzden doğru cevap D Diğer seçeneklerin anlamları şöyledir: vulnerability: saldırıya açık olma, savunmasızlık, abuse: görevini kötüye kullanma, istismar, vengeance: intikam, consumption: tüketim 28. Bu soruda when ile başlayan zarf cümleciği verilmiştir. Soruda yarım bırakılan cümlede bir veya daha çok tür herhangi bir ekolojik çevrede baskın olduğunda anlamı verilmektedir. Kullanılan when bağlacı -dığında anlamını verdiğinden, cümlenin ikinci kısmında açıklayıcı bir ifadenin olması gerekir. Bu yüzden aynı topluluktaki diğer türler genelde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar anlamına gelen ifade, cümleyi en iyi şekilde tamamlar. Dolayısıyla doğru cevap C 23. Bu soruda modal bilgisi ölçülmektedir. Tam bir aksaklıktan kaçınmak için, Brüksel deki bürokratların bütün Avrupa da tek taraflı uyumun artık devam edemeyeceğini anlamaları gerektiğini belirten ifadeyi tamamlayacak kip - meli, -malı anlamında kullanılan must kipidir. Dolayısıyla doğru cevap B 29. Soru kökünde verilen cümle yarım bir cümledir. Address fiilini takip edecek yapı isim cümleciğidir. İsim cümlecikleri genelde soru sözcükleriyle yapıldığı için how ile başlayan A seçeneği 24. Bu soruda bağlaç bilgisi ölçülmektedir. İlk cümlede Avrupalı ulusların birçok ortak çıkar konusunu paylaştıklarından ikinci cümlede ise önemli konularda farklı fikirlere sahip olduklarından bahsedilmektedir. Cümleler arasındaki zıtlık iken anlamına gelen while bağlacı ile sağlanabilir. Buna göre doğru cevap E 25. Bu soruda boşluktan sonra kullanılan more recent members ifadesi önemli bir ipucudur. Diğer anlamına gelen other kelimesi more ifadesinden önce kullanılmalıdır. Dolayısıyla doğru cevap A 26. Bu soruda edat bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan hemen önce gelen concerned kelimesi with edatı ile kullanıldığında bir şey ile ilgilenmek anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevap C 30. Soru kökündeki because bağlacı bir sebep-sonuç bağlacıdır. Soruda yarım bırakılan cümlede Hugo Chavez in ölümü ülkedeki siyasi mirası gizem içinde bıraktığı anlamı verilmektedir. Kullanılan because bağlacı çünkü anlamını verdiğinden, cümlenin ikinci kısmında sonuç bildiren bir ifadenin olması gerekmektedir. Bu yüzden D seçeneğindeki petrol zengini olan Güney Amerika'daki bu ülkede hiç kimse ne olacağından kesin olarak emin değil anlamına gelen ifade soru kökünü en iyi şekilde tamamlar. Dolayısıyla doğru cevap D 31. Bu soruda though ile başlayan zarf cümleciği verilmiştir. Soru kökünde in the 1970s ifadesiyle zıtlık yaratacak ifade A seçeneğinde yer alan in the past several years ifadesidir. Cümleler arasında zamansal ve anlamsal bir zıtlık oluşturulmuştur. Bazı hastalıkların 1970'lerde yok edilmişken son birkaç yılda tekrar ortaya çıktığından bahsedilmektedir. Buna göre doğru cevap A 3 5. Deneme Çözümleri

4 32. Soru kökünde çocuklukta yakın bir kişinin kaybı veya kötü bir ilişkinin etkileri bastırılsa bile denilmektedir. Verilen even if bağlacı bile anlamında kullanılır ve zıtlık ifade eder. Dolayısıyla B seçeneğindeki davranışlarımız üzerinde, kendini hayatın daha sonraki evrelerinde ortaya çıkaran izler bırakır anlamına gelen ifade, soru kökünü en iyi şekilde tamamlar. Dolayısıyla doğru cevap B 33. Bu soru incelendiğinde kullanılabilir gelirin son yıllarda önemli bir şekilde arttığı Çin ve Hindistan ın kozmetik cerrahi pazarının artmasına yol açtığından bahsedilmektedir, bu cümleyi tamamlayacak seçenek ise tıpkı, iken anlamına gelen just as bağlacıdır. E seçeneğinde Brezilya gibi yükselen piyasaların da son yıllarda pazarı büyüttüğünden bahsedilmektedir ve her iki cümlede de paralellik ilişkisi görülmektedir. Dolayısıyla doğru cevap E 37. Bu soruda genetik mühendisliğini savunan insanların iddia ettiği şey ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Boosters claimed that this new technology of moving and changing genes, which came to be called genetic engineering, would probably lead to more abundant food supplies, inexpensive medicines and cures for currently untreatable diseases ifadesine göre genetik alandaki son teknoloji ile farklı alanlarda birkaç yararın olabileceğini belirten E seçeneği 38. Bu soruda genetik mühendisliğinin tanıtımı ile ilgili neler söylendiği hakkında bilgi istenmektedir. Supporters and opponents of genetic engineering were just as divided about the basic ethics or morality of the technology ifadesine göre türlerin genetiklerinin değiştirilmesi ile ilgili uygulamanın etik kaygıları ortaya çıkardığını belirten B seçeneği 34. Soru kökü bilişsel yaklaşımı kimin bulduğu hakkında tartışmanın olduğundan bahsetmektedir. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun cümle but cümlesidir; ayrıca but cümlesi içindeki the term ifadesi, soru kökündeki the cognitive approach ifadesine atıfta bulunmaktadır. Buna göre doğru cevap D 39. Bu soruda "Genetik Mühendisliği karşıtlarını endişelendiren şeyin ne olduğu ile ilgili bir bilgi istenmektedir. while to detractors it was unnatural and playing God and therefore should be banned on ethical as well as safety grounds ifadesine göre türlerin genetiğinin değiştirilmesinin ne etik ne de güvenli olmadığını belirten A seçeneği 35. Bu soru incelendiğinde bizim, beynin nasıl çalıştığı hakkında, vücudumuzdaki diğer organlara göre daha az bilgi sahibi olduğumuzdan bahsedilmektedir, bu cümleyi tamamlayacak seçenek ise çünkü anlamına gelen for bağlacıdır. A seçeneğinde bizim hala 19. yüzyıl tıp bilgisine sıkışıp kalmış olduğumuzdan bahsedilmektedir ve her iki cümlede neden sonuç ilişkisi görülmektedir. Dolayısıyla doğru cevap A 40. Bu soruda ise pasajda bize verilen bilginin ne olduğu sorulmaktadır. Opponents still question the basic ethics of modifying genes ifadesi sorumuzun cevabının bulunduğu kısımdır. Buna göre Genetik Mühendisliğin ahlaki boyutuyla ilgili tartışmaların hala yaygın olduğunu ifade eden C seçeneği 36. Soru kökünde yarım bırakılan cümlede Venus Flytrap adı verilen Dionaea Muscipula etle beslenen bir bitkidir anlamındadır.bu cümleyi tamamlayacak ifade seçeneklerde arandığında a carnivorous plant ismini niteleyen which yapısıdır. Dolayısıyla doğru cevap C 41. Bu soruda paragraftan edinebileceğimiz bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye Imagine having at last the entire knowledge of human civilization at your fingertips and finding that it gives you a migraine cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre birçok bilginin bizi mutlu etmeyeceğini ifade eden E seçeneği 5. Deneme Çözümleri 4

5 42. Bu soruda çevremizdeki bilgi akışına rağmen... konusunda yazarın ne düşündüğü ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye Imagine having at last the entire knowledge of human civilization at your fingertips and finding that it gives you a migraine ve with the relentless 24 / 7 information smog of always-on news, and social media, most of us aren t feeling smarter or wiser these days cümlelerinden ulaşabiliriz. Buna göre durum bizi yeterince rahatsız ettiğinden çoğumuzun mutlu olmadığını belirten C seçeneği 43. Bu soruda aşırı bilgiden dolayı yazarın nasıl hissettiği ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye there are so many unwanted messages bombarding us that often the ones we want get lost in the turmoil ve we get hit with it at every turn, at work, at home as we try to relax cümlelerinden ulaşabiliriz. Buna göre yazarın kızgın ve sinirli olduğunu belirten E seçeneği 44. Bu soruda yazarın iddia ettiği şey ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye we now live in a world where we are inundated with more information, on a Daily basis, than we can possibly process cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre biz insanların, alınan bilgiyi anlama ve değerlendirme konusunda sınırlarımızın olduğunu ifade eden A seçeneği 47. Bu soruda Çin deki bazı insanlar ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Newly minted members of the Chinese middle class have rushed to buy cars, leaving bicycles that were once a majör source of exercise rusting on the street ifadesine göre bazı insanların ulaşım araçlarını tamamen değiştirdiğini ifade eden E seçeneği doğru 48. Bu soruda yazarın görüşü sorulmaktadır. Yazarın görüşü obesity in China, particularly in children, has become an important health concern that will not only seriously affect the health of future generations cümlesi içinde yer almaktadır. Buna göre Çin deki çocukların yakın zamanda şişmanlığa karşı savunmasız olabileceklerini belirten C seçeneği 49. Bu soruda pasajda ima edilen bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye up to this time, Castro or Cuba had any real intention of teaming up with communist Russia, however; the trade embargo brought the two together as the Soviets stepped in to buy Cuba s sugar and other exports cümlelerinden ulaşabiliriz. Buna göre Küba nın iflastan kurtulmak için Rusya ile ittifak etmekten başka seçeneğinin olmadığını ifade eden B seçeneği 45. Bu soruda parçadan öğrenebileceğimiz doğru bilginin ne olduğu sorulmaktadır. China rapidly approaches Western levels of economic development, a Western style health problem on its hands has emerged: obesity and obesity related diseases ifadesi sorumuzun cevabının bulunduğu kısımdır. Buna göre obezite oranlarındaki artışın kısmen insanların gelir seviyelerindeki artıştan kaynaklanabileceğini ifade eden D seçeneği 50. Soru kökündeki Amerika tarafından kabul ettirilen yaptırımlardan önce ifadesinin paragraftan bir bilgi ile tamamlanması istenmiştir. Bu bilgiye in 1960, Castro referred to himself as a socialist- not a communist cümlesinden ulaşabiliriz. Bu cümleye göre Fidel Castro nun siyaset ile ilgili düşüncelerini çok farklı tanımladığını belirten E seçeneği doğru 46. Bu soru kökünde Çin'deki obezite ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Obesity and obesity related diseases ifadesine bakarak B seçeneğindeki obezitenin ülkenin karşılaştığı tek problem olmadığı ifadesinin doğru olduğunu görebiliriz. Buna göre doğru cevap B 51. Bu soruda Fidel Castro ile ilgili bir bilgi istenmektedir. The trade embargo brought the two together as the Soviets stepped in to buy Cuba s sugar and other exports cümlesine göre Fidel Castro nun Rusya tarafından sağlanan ekonomik desteği göz ardı edemeyeceğini belirten A seçeneği 5 5. Deneme Çözümleri

6 52. Bu soruda pasajdan çıkarabileceğimiz bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye America reacted by refusing to do any trade with Cuba, which would have bankrupted the island as her biggest money earner was exporting sugar to America cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre Amerika nın bu eylemleri Castro nun Rusya tarafından teklif edilen desteği kabul etmesini sağladığını ifade eden E seçeneği 53. Bu soruda sağlık merkezleri hakkında pasajda açıkça ifade edilen bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye the disease centers recommended just few means to try to stop the infections from spreading. The advice includes the usual call for ruthless scrubbing of all surfaces and relentless hand-washing cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre sağlık merkezlerinin ilaca dirençli enfeksiyonlardan sakınmak için birkaç geleneksel yol önerdiğini belirten A seçeneği 54. Bu soruda Dr. Thomas R. Frieden in ne söylediği ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye Dr. Thomas called the organisms nightmare bacteria and noted that they could pass their trait for drug resistance along to other bacteria cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre ilaçlara karşı dirençli olmayan bakterilerin değişebileceğini belirten E seçeneği 55. Bu soruda paragrafta geçen bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye there is only a limited window of opportunity to halt their spread according to health officials cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre umutsuzca başvurulan antibiyotiklerin bazı bakteriler tarafından oluşturulan enfeksiyonların tedavi edilmesinde yetersiz olabileceğini belirten C seçeneği 56. Bu soruda carbapenem adı verilen ilaç ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye carbapenems, a group of drugs that are generally considered a last resort cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre carbapenemlerin bağırsaktaki bakterileri tedavi etmek için en son kullanılabilecek bir metot olduğunu belirten D seçeneği 5. Deneme Çözümleri Bu soruda boşluktan sonra verilen konuşmada onlar anlamına gelen they ifadesinin bir önceki cümlede karşılığının bulunması gerekir. They are so easily convinced cümlesi, onlar çok kolay bir şekilde ikna edilirler olarak çevrilmelidir. Cümle analiz edildiğinde they ifadesinin canlı bir varlığa atıfta bulunduğu görülmektedir. Buna göre temelde insanların her geçen gün daha çok satın almak için onları ikna eden yollar ile alay ettiğinden bahseden E seçeneği 58. Bu soruda boşluktan sonra verilen konuşmada Well ifadesi ile bir açıklama yapılmıştır. Bu cümle içinde onun benim için uygun olmadığı ve işe yaramadığından bahsedilmektedir. Bu durumda boşluğa bir öneri ifade eden cümlenin getirilmesi uygun olur. Dolayısıyla neden düzenli bir şekilde spor yapmadığını söyleyen C seçeneği doğru 59. Bu soruda boşluktan sonra verilen Yes ifadesi bir önceki cümlede bir soru sorulduğunu göstermektedir. Bu cümle içinde senin büyük otel zinciriyle yaptığın değil mi şeklinde bir soru daha sorulmaktadır. Bu durumda boşluğa daha önce yapmış olduğum bir şey ile ilgili bilgi gelmelidir. Dolayısıyla bir süre önce yapmış olduğum mülakatı hatırlayıp hatırlamadığını soran B seçeneği 60. Boşluktan önceki cümlede don t you think it is serious enough? ifadesi ile bir soru sorulmaktadır ve bu sorunun cevabının boşluktaki cümlede verilmesi gerekmektedir. Cümleler analiz edildiğinde I don t think we need to worry about it cevabını içeren A seçeneği 61. Bu diyalogda Peter Jackson ın son filminin konusunun çok zayıf olduğundan ve o filmi izlemenin zaman kaybı olduğundan bahsedilmektedir. Boşluktan sonra gelen konuşmada absolutely ifadesi Yes anlamı vermektedir, bu cümle içerisinde konunun çok zayıf olduğundan ve izleyiciyi tatmin etmiş gibi durmadığından bahsedilmektedir. Cümle incelendiğinde film hakkında olumsuz fikirlerin olduğu görülmektedir. D seçeneğinde verilen cümlede dürüst olmak gerekirse film beni hayal kırıklığına uğrattı ifadesi kesinlikle anlamına gelen absolutely ifadesine atıfta bulunmaktadır. Buna göre doğru cevap D

7 62. Bu soruda a condition of well-being ifadesi the state of being healthy ifadesi ile, the physical needs of everyday life ifadesi ise the physical requirements of daily life ifadesi ile karşılandığından doğru cevap C 63. Bu soruda as kids get more freedom ifadesi once children grow more independent ifadesi ile, that is more appropriate for them ifadesi ise that suit them better ifadesi ile karşılandığından doğru cevap E 64. Bu soruda to a great extent ifadesi a considerable effect ifadesi ile, the data we gather about other people ifadesi ise our knowledge of others ifadesi ile karşılandığından doğru cevap C 65. Bu soruda primarily ifadesi mainly ifadesi ile, however ifadesi even though ifadesi ile, his age ifadesi his period ifadesi ile karşılandığından doğru cevap D 68. Bu paragrafta Vasa adı verilen İsveç savaş gemisinden bahsedilmektedir. Boşluktan önceki cümlelerde ise Vasa adı verilen İsveç savaş gemisinin battığından, kurtarıldığından daha sonra da turistlerin ziyaret etmesi için müzeye konulduğundan ve İsveç in "büyük güç döneminin" tanınmış sembolü haline geldiğinden bahsedilmektedir. Paragrafın son cümlesi bir önceki cümledeki Vasa hakkında olumlu ifadeyi açıklayacak bir cümle olmalıdır. Buna göre bugün hala İsveçliler arasında ve medyada hakiki bir değerinin olduğunu belirten A seçeneği 69. Bu paragrafta tarihin edebiyattan ziyade bilimin bir parçası olarak ele alınmaması gerektiği hakkında çok fazla tartışmanın olduğundan bahsedilmektedir. Boşluktan sonraki cümle moreover ifadesi ile başlamaktadır. Ek olarak anlamına gelen bu bağlaç cümleler arasında ekleme yaparken kullanılır. Boşluktan sonraki cümlede tartışmanın bir parçası olarak iki tarafın geliştirdiği fikirlerin birbiriyle uyumlu ve alakalı olmadığı söylenmektedir. böyle tartışmalarda uyuşmazlığın çoğu, sadece terminolojide olur demektedir. Ayrıca B seçeneğinde verilen as with most such discussions ifadesi much debate ifadesine atıfta bulunmaktadır. Buna göre doğru cevap B 66. Bu soruda paragrafın ilk cümlesi boş bırakılmıştır ve boşluktan sonraki cümlede geçen following the shrinkage ifadesi bizi bu soruda doğru yanıta götürecek en önemli ipucudur çünkü bu kelime küçülmeden sonra anlamına gelmektedir ve bir önceki cümlede bu küçülmeye atıfta bulunan bir ifade aranmalıdır. Buna göre güney Kıbrıs ekonomisinin %1.67 oranında küçüldüğünden bahseden A seçeneği 67. Bu paragrafta vücudun etkili bir bağışıklık sistemine sahip olması için sporun önemli olduğundan bahsedilmektedir. Boşluktan önceki cümlede sporda elde edilen kazançların kasların ve aerobik sisteminin forma girmesiyle ortaya çıkabileceğinden boşluktan sonraki cümlede ise etkili spor yapan vücudun aynı zamanda gribi defetmeye çabalayacağından bahsedilmektedir. Boşluğa yapılan spor ile vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesi arasındaki geçişi sağlayacak bir cümle gelmelidir. Buna göre yüksek miktarda spor yapmanın bağışıklık sisteminde talebi de arttıracağını belirten E seçeneği 70. Soru kökündeki cümlenin yüklemleri prepares to leave, hazırlanmaktadır olarak ve haven t been answered yet ifadesi ile henüz yanıtlanmamıştır olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap D 71. Bu soruda in spite of the advances, gelişmelere rağmen olarak, schizophrenia is a psychological disorder ifadesi şizofreni psikolojik bir hastalıktır olarak ve still kelimesi de halen olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap A 72. Bu soruda help to sustain ifadesi A seçeneğinde verilen devam etmesine yardımcı olmaktadır ifadesi ile verilmiştir. Ayrıca found kelimesi de bulunan olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap A 7 5. Deneme Çözümleri

8 73. Soruda verilen cümlenin öznesi yeni bir araştırma ifadesi a new study olarak, içeren kelimesi containing olarak, her gün artan ifadesi de increasingly every day olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap D 79. Bu paragrafta glokom adı verilen göz hastalığının genetiğini anlamakta önemli gelişmeler olmasına rağmen hala nedenlerinin ve hastalığı tedavi edecek yöntemlerin bulunamadığından bahsedilmektedir. Ancak IV. cümlede hastalığı tedavi edecek yöntemlerin bulunmasından ümitli olduğumuzu ifade eden cümlelere yer verilmiştir. Bu durumda D seçeneği 74. Bu soruda El-kaide nin Irak şubesi sorumlu tutulmaktadır ifadesini A seçeneğinde verilen Al-Qaeda s Iraqı affiliate has been held accountable for ifadesi karşılamaktadır. Bu yüzden doğru cevap A 75. Bu soruda ilişki bağımlılığı duygusal ve davranışsal bir durumdur ifadesini karşılayan cevap B seçeneğinde verilen codependency is an emotional and behavioral condition cümleciğidir. Bu yüzden doğru cevap B 80. Bu paragrafta 18 Aralık 2012 tarihinde iklim değişikliği hakkında yapılan Kopenhag'daki Avrupa Birliği konferansının başarısızlıkla sonuçlandığından bahsedilmektedir. Ancak V. cümlede Avrupa Birliği nin dünyanın gelişmemiş ülkelerindeki uluslararası çalışmalarını hızlandırdığından bahsedilmektedir. Bu durumda E seçeneği 76. Bu paragrafta Oscar ödülü kazanan Argo filminden bahsedilmektedir. Ancak IV. cümlede 1979'daki İslami devrime katılan İranlıların, Tahran ın betimlemesini eleştirdiklerinden bahsedilmektedir. Bu durumda D seçeneği doğru 77. Bu paragrafta atom fiziğinin standart modelinin ne olduğundan bahsedilmektedir. Ancak I. cümlede deneysel olarak doğrulanmamakla birlikte tek tahmini, tanecik modelinin "Higgs Boson" olduğundan bahsedilmektedir. Bu durumda A seçeneği 78. Bu paragraf uzay turizmine sıradan insanların da gidebileceğinden bahsetmektedir. Ancak II. cümlede İlk adımın Alan Sheppard ın 1961 de yapmış olduğu alt yörünge uçuşları olduğundan bahsedilmektedir. Bu durumda B seçeneği doğru 5. Deneme Çözümleri 8

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

AÇIKLAMA. 4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini

AÇIKLAMA. 4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini AÇIKLAMA 1. Bu soru kitapçığındaki test 80 sorudan oluşmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 150 dakikadır (2.5 saat). 3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010

BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER 2010 BAŞKAN CLINTON IN KONUŞMASI 2 EKİM 2010 444 0 428 info@bilgi.edu.tr www.bilgi.edu.tr Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp İstanbul PRESIDENT CLINTON S SPEECH 2 OCTOBER

Detaylı

ICON YABANCI DİL AKADEMİSİ

ICON YABANCI DİL AKADEMİSİ 1. One must also consider how taxation affects the income from the investments. A) Ayrıca, vergilendirmenin yatırımlardan elde edilen geliri nasıl etkilediği dikkate alınmalıdır. B) Yine de vergilerin,

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

KADIN VE ERKEK DERGİLERİNDE EĞLENCE İÇERİKLİ REKLAMLARIN ELM YE GÖRE İÇERİK ANALİZİ

KADIN VE ERKEK DERGİLERİNDE EĞLENCE İÇERİKLİ REKLAMLARIN ELM YE GÖRE İÇERİK ANALİZİ 22 Eken / E-Journal of Intermedia, 20141(1) 22-45 E-journal of Intermedia, Fall 2014 1(1) KADIN VE ERKEK DERGİLERİNDE EĞLENCE İÇERİKLİ REKLAMLARIN ELM YE GÖRE İÇERİK ANALİZİ THE CONTENT ANALYSIS OF THE

Detaylı

İktisat Etik İlişkisine Sosyal Darwinist Bir Yaklaşım *

İktisat Etik İlişkisine Sosyal Darwinist Bir Yaklaşım * İş Ahlakı Dergisi Turkish Journal of Business Ethics Kasım November 2013 6(2) 135-163 TÜRKİYE İGİAD www.isahlakidergisi.com DOI: 10.12711/tjbe.2013.6.2.0124 İktisat Etik İlişkisine Sosyal Darwinist Bir

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark ISSN: 1307-5063 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Sayı/ Volume : 1 Numara/

Detaylı

GIDA REKLAMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANNELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GIDA REKLAMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANNELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GIDA REKLAMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANNELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi MELİKE BAŞAK ASENA İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 ISBN: 9789944048651 Uluslararası Katılımlı SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 2830 Kasım 2013, Kocaeli Türkiye de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı Gündem Çocuk Derneği Türkiye de Çocuğun

Detaylı

"Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı" Bitmeyen tutku: Otomotiv. Otomotivde beklenen yatırımcı Çin den geliyor

Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı Bitmeyen tutku: Otomotiv. Otomotivde beklenen yatırımcı Çin den geliyor YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 76 MARTMARCH- NİSANAPRIL 2014 FUAR ÖZEL SAYISI "Şirketler genç kuşağın yolunu açmalı" "The companies should pave the way for the young generation" Ahu Büyükkuşoğlu Serter Farplas

Detaylı

Uluslararası Anadolu Sagğlık Federasyonu

Uluslararası Anadolu Sagğlık Federasyonu Uluslararası Anadolu Sagğlık Federasyonu International Anatolian Health Federation OCAK 2013 Röportaj Bülent Arınç Sigara ve sağlığımız Hastalar iyileşmek ister... Sevgili hastam Doç. Dr. Tuncay Delibaşı

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ Eylül - Ekim 2008 TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ HEALTH TOURISM IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE FOR THE MIDDLE EAST TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ BİLİNCİ ARTIYOR HEALTH TOURISM CONSCIOUSNESS

Detaylı

Oyuncağa Çocuk, Anne ve Öğretmen Bakış Açısı. Child, Mother and Teacher Attitudes towards Toys

Oyuncağa Çocuk, Anne ve Öğretmen Bakış Açısı. Child, Mother and Teacher Attitudes towards Toys Oyuncağa Çocuk, Anne ve Öğretmen Bakış Açısı Atiye ADAK ÖZDEMİR 1, Oya RAMAZAN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, oyuncaklara ilgili taraflar olan çocukların, annelerinin ve öğretmenlerinin oyuncağa bakış açılarını

Detaylı

BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE

BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE TEMMUZ 2015 SAYI 32 - JULY 2015 ISSUE 32 BAKÜ DEN SEVGİLERLE FROM BAKU WITH LOVE 1. AVRUPA OYUNLARI FİYAT- PRICE 5 TL КРАТКОЕ

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI 2013 ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ Dil yeterliği bölümünde toplamda 25

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

ALTERNATİF BİR EĞİTİM MODELİ OLARAK EV OKULU Dr. Murat Taşdan Dr. Özden Demir Kafkas Üniversitesi Özet Öğrenmede bireylerin bağımsız öğrenme yeteneğine kavuşması, günümüzde giderek artan bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI

KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI KPDS.ORG KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI 1997-2007 EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ AKIN YAYINCILIK VE İNTERNET HİZMETLERİ Selanik 1. Caddesi 3/ 9 KIZILAY ANKARA (312) 435 64 60 - (312) 435 64 61 WWW.KPDS.ORG

Detaylı

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16

G. Pelin SARIOĞLU HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 HOLLANDA DA METU JFA 2007/2KONUT POLİTİKALARI METU JFA 2007/2 (24:2) 1-16 Hollanda da Konut politikaları ve İpoteklİ kredi Sİstemİ G. Pelin SARIOĞLU Alındı: 04.09.2006; Son Metin: 19.10.2007 Anahtar Sözcükler:

Detaylı

BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ İLE YAN ALANLARINA GEÇEN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI BU DEĞİŞİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: HATAY İL ÖRNEĞİ

BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ İLE YAN ALANLARINA GEÇEN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI BU DEĞİŞİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: HATAY İL ÖRNEĞİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 6 Sayı : 15 Aralık 2013 BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ İLE YAN ALANLARINA GEÇEN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI BU DEĞİŞİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ

TG 14 ÖABT İNGİLİZCE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ TG 14 ÖABT İNGİLİZCE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış

Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış bir nevi bu norm silsilesinin fotoğrafını çeker. Felsefe, etik olarak adlandırılan bir alan geliştirir ve insanı temelaldığı zaman değer ve ahlak öznesi olan bireyin birbirleri ile ilşkisini sorgular.

Detaylı

ABD Başkanları G.W. Bush ve B. Obama Dönemlerinde Yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejilerinde İttifak Söylemleri ve S.Walt un İttifak Teorisi

ABD Başkanları G.W. Bush ve B. Obama Dönemlerinde Yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejilerinde İttifak Söylemleri ve S.Walt un İttifak Teorisi Savunma Bilimleri Dergisi, Kasım 2011, Cilt 10, Sayı 2, 122-151. 122 ABD Başkanları G.W. Bush ve B. Obama Dönemlerinde Yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejilerinde İttifak Söylemleri ve S.Walt un İttifak

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ Turkey Health Tourism Guidebook 2009 İçindekiler Contents Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Adına Genel Koordinatör Dr. Dursun AYDIN Genel Yayın Yönetmeni Feyzullah AKBEN

Detaylı

LİDERLER İÇİN DÖRT GERÇEK

LİDERLER İÇİN DÖRT GERÇEK KONFERANS METNİ 234 Liderler için Dört Gerçek Four Facts for Leaders LİDERLER İÇİN DÖRT GERÇEK Vincent LUİZZİ Çev. Metin BAL Liderler hakkında, liderlik ve Afrika da liderlik ile ilgili düşünce için önem

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı