1 5. Deneme Çözümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 5. Deneme Çözümleri"

Transkript

1 Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. Asya daki uluslar Batıdan kronik obezite ve buna bağlı hastalıklarla ilgili üzücü... -den/-dan ders çıkarmalıdırlar. cümlesini tamamlayacak doğru seçenek deneyim anlamına gelen B A) occurence: oluş, vuku B) experience: deneyim C) incidence: olay, oran D) selection: seçim, seçme E) charge: suçlama, ücret 2. Bu soruda sıfat bilgisi ölçülmektedir. Atom fiziği genelde gazete başlıklarına çıkma konusunda politika ve ünlülerin dedikodularıyla yarışmada zor zamanlar geçirir fakat Higgs Boson... derecede dikkat çekmiştir ifadesini tamamlayacak doğru seçenek önemli anlamına gelen C A) redundant: işten çıkarılan B) persuasive: ikna edici, inandırıcı C) significant: önemli D) leading: rehberlik eden, yöneten E) conclusive: son, kesin 3. Bu soruda fiil bilgisi ölçülmektedir. Önemli mineral ve diğer kaynaklarına, ekilebilir toprağına rağmen, Orta Afrika Cumhuriyetleri dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak... cümlesini tamamlayacak seçenek varlığını devam ettirmek, kalmak anlamına gelen E A) reigns: hükümdarlık etmek B) discards: vazgeçmek, elemek C) argues: tartışmak, münakaşa etmek D) repeals: yürürlükten kaldırmak, feshetmek E) remains: varlığını devam ettirmek, kalmak 4. Bu soruda zarf bilgisi ölçülmektedir. bireysel olarak çoğumuz ya kilo verme ile ya da sağlıklı bir kiloyu koruma ile... meşgul olmuşuzdur. ifadesini tamamlayacak doğru seçenek aktif olarak anlamına gelen A A) actively: aktif olarak B) ridiculously: gülünç, komik C) proudly: övünçle, gururla D) severely: ciddi bir şekilde E) ironically: alaycı bir şekilde 5. Bu soruda Sudiler hem Mısır hem de Bahreyn hükümetini, protestoları zorla... için teşvik etmiş gibi görünüyorlar cümlesini tamamlayacak sözcük bastırmak anlamına gelen put down ifadesidir. Buna göre doğru seçenek A A) put down: bastırmak B) put off: ertelemek C) lean back: arkasına yaslanmak D) set up: kurmak E) spark off: harekete geçirmek 6. Bu soruda İtalya daki işsizlik, harcamadaki kesintiler ve ekonomideki daralma... için, 2011 yılında oniki yılın üstüne ulaştı cümlesini tamamlayacak sözcük beraber gelmek, ortaya çıkmak anlamına gelen come along ifadesidir. Buna göre doğru seçenek A A) came along : beraber gelmek, birlikte ortaya çıkmak B) stuck to : bağlı kalmak, vazgeçmemek C) resented for : öfkelenmek, kızmak D) put off : ertelemek E) gave in : yenilgiyi kabul etmek 7. Bu soruda birinci boşluk için öncesindeki after zaman ifadesinden dolayı Simple Past Tense V2 kullanılır. İkinci boşluk için ise fearing that kelimesi önemli bir ipucudur. Ülkenin teröristler için bir sığınak olmuş olmasından korktukları için cümlesi Past Perfect Tense kullanılmayı gerektirir. Buna göre doğru cevap E 8. İngilizce de masal, hikâye ve film anlatımlarında Simple Present Tense kullanılır. Bu soruda da "City Lights" adı verilen bir filmin konusunun ne olduğundan bahsedilmektedir. Dolayısıyla doğru yanıt C 1 5. Deneme Çözümleri

2 9. Bu soruda cümleyi tamamlayacak ifadeler iki ulus arasında anlamında between ve bir şey için gerekli olmak anlamında for seçenekleridir. Bu yüzden doğru cevap D 10. Bu soruda ilk boşlukta tahmin etmek anlamına gelen estimate fiili kullanılmaktadır. Bu fiil genellikle gelecek hakkında tahminde bulunurken kullanılır. Dolayısıyla doğru cevap Simple Present Tense ve Future Tense lerin kullanıldığı E 11. Bu soruda birinci boşluğu tamamlayacak ifade Dünya Sağlık Kuruluşlarından gelen sağlık bakanları anlamında from İkinci boşlukta ise Reduction of Noun Clauses bilgisi ölçülmektedir. Ana cümlenin öznesi ve Noun Clause un öznesi aynı olduğunda to + V1 şeklinde kısaltılır. Bu yüzden doğru cevap B 12. Bu soruda ilk cümlede dünyada en çok satan gizem türü yazarı Agatha Christie nin roman kurgulamada bir usta olduğunun düşünüldüğünden ikinci cümlede ise bazı eleştirmenlerin, kuşkulu bir şekilde, Christie nin roman kurgulamadaki yeteneklerinin edebi yeteneklerini aştığını düşündüklerinden" bahsedilmektedir. Cümleler arasındaki zıtlık buna rağmen anlamına gelen however bağlacı ile sağlanabilir. Buna göre doğru cevap A 13. Bu soruda zaman yolculuğunun ne olduğu ile ilgili bir bilgiden bahsedilmektedir. Zaman yolculuğunun ya geriye dönmeyi ya da geleceğe gitmeyi içerdiğini belirten bir ifade vardır. Bu durumda ya da anlamına gelen or bağlacının kullanıldığı E seçeneği 15. Bu soruda ilk cümlede mercan kayalarının değerinin tahmin edildiğinden daha fazla olduğundan ikinci cümlede ise bizim bildiğimiz gibi onların, okyanusların sağlığı için tamamlayıcı olduklarından bahsedilmektedir. Cümleler arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Cümleler arasındaki neden ilişkisi çünkü anlamına gelen because bağlacı ile sağlanabilir. Bu nedenle doğru cevap A 16. Bu soruda örnek vermek için kullanılan ve arkasından isim veya V+ing yapısı isteyen such as doğru seçenektir. Such as bu soruda a host of diseases ifadesine atıfta bulunmaktadır. Bu yüzden doğru cevap D 17. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. Cümlede Fiziksel, duygusal ve cinsel... maruz kalan kadınların otistik çocuğa sahip olma oranlarının olmayanlara göre daha fazla olduğundan bahsedilmektedir. Bu cümleyi anlam bakımından tamamlayan en iyi isim taciz etme, rahatsız etme anlamına gelen harassment kelimesidir. Bu yüzden doğru cevap A Diğer seçeneklerin anlamları şöyledir: extinction: soyu, nesli tükenme, surrender: teslim olma, geri çekilme, progression: ilerleme, perception: algılama, kavrama 18. Bu soruda the comparative, the comparative bilgisi ölçülmektedir. İki nesnenin birbirine bağlı olarak değiştiğini ifade etmek için kullanılır. Boşluktan önceki cümleye baktığımız zaman the more severely yapısını görmekteyiz. Dolayısıyla ikinci boşlukta da the comparative yapısı kullanılmalıdır ve cümleyi tamamlayan en iyi cevap the higher kelimesini içeren C 19. Bu soruda sıfat cümleciği bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan önce gelen those ifadesi kadınlara gönderme yapmaktadır. Sıfat cümleciklerinde insanlar için who zamiri kullanılacağından doğru cevap B 14. Bu soruda devrik cümle bilgisi test edilmektedir. İkinci cümleye bakıldığında cümlenin devrik olduğu görülür ve bu durumda cümle başında kullanıldığında ikinci cümlenin devrik olmasını gerektiren only when yapısı Dolayısıyla doğru cevap D 5. Deneme Çözümleri Bu soruda edat bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan hemen önce gelen exposure kelimesi to edatı ile kullanıldığında bir şeye maruz kalma anlamını ifade etmektedir. Dolayısıyla doğru cevap D

3 21. Bu soruda modal bilgisi ölçülmektedir. Cümlede boşluktan sonra kullanılan for their future life ifadeleri bizi gelecek zaman seçeneğine götürecektir. Could kipi gelecek zamanda kullanıldığında olasılık anlamına gelmektedir. Dolayısıyla doğru cevap E 27. Bu soruda while zıtlık yapısı verilmiştir. Soru kökünde iş ve hizmet alanları aynı civardaki başka bir yerde bulundurulmaktadır denilmektedir. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun seçenek Boston daki sanayi ve üretim alanı büyük oranda limanın etrafına yerleştirilmiştir anlamına gelen E 22. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir.... adıyla, Avrupalılar dan, Avrupa Birliği antlaşmasına dayanarak her bir devlete kurtarma fonlarıyla yardım etmesi istenmiştir cümlesini tamamlayacak isim dayanışma/birlik anlamına gelen solidarity kelimesidir. Bu yüzden doğru cevap D Diğer seçeneklerin anlamları şöyledir: vulnerability: saldırıya açık olma, savunmasızlık, abuse: görevini kötüye kullanma, istismar, vengeance: intikam, consumption: tüketim 28. Bu soruda when ile başlayan zarf cümleciği verilmiştir. Soruda yarım bırakılan cümlede bir veya daha çok tür herhangi bir ekolojik çevrede baskın olduğunda anlamı verilmektedir. Kullanılan when bağlacı -dığında anlamını verdiğinden, cümlenin ikinci kısmında açıklayıcı bir ifadenin olması gerekir. Bu yüzden aynı topluluktaki diğer türler genelde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar anlamına gelen ifade, cümleyi en iyi şekilde tamamlar. Dolayısıyla doğru cevap C 23. Bu soruda modal bilgisi ölçülmektedir. Tam bir aksaklıktan kaçınmak için, Brüksel deki bürokratların bütün Avrupa da tek taraflı uyumun artık devam edemeyeceğini anlamaları gerektiğini belirten ifadeyi tamamlayacak kip - meli, -malı anlamında kullanılan must kipidir. Dolayısıyla doğru cevap B 29. Soru kökünde verilen cümle yarım bir cümledir. Address fiilini takip edecek yapı isim cümleciğidir. İsim cümlecikleri genelde soru sözcükleriyle yapıldığı için how ile başlayan A seçeneği 24. Bu soruda bağlaç bilgisi ölçülmektedir. İlk cümlede Avrupalı ulusların birçok ortak çıkar konusunu paylaştıklarından ikinci cümlede ise önemli konularda farklı fikirlere sahip olduklarından bahsedilmektedir. Cümleler arasındaki zıtlık iken anlamına gelen while bağlacı ile sağlanabilir. Buna göre doğru cevap E 25. Bu soruda boşluktan sonra kullanılan more recent members ifadesi önemli bir ipucudur. Diğer anlamına gelen other kelimesi more ifadesinden önce kullanılmalıdır. Dolayısıyla doğru cevap A 26. Bu soruda edat bilgisi ölçülmektedir. Boşluktan hemen önce gelen concerned kelimesi with edatı ile kullanıldığında bir şey ile ilgilenmek anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevap C 30. Soru kökündeki because bağlacı bir sebep-sonuç bağlacıdır. Soruda yarım bırakılan cümlede Hugo Chavez in ölümü ülkedeki siyasi mirası gizem içinde bıraktığı anlamı verilmektedir. Kullanılan because bağlacı çünkü anlamını verdiğinden, cümlenin ikinci kısmında sonuç bildiren bir ifadenin olması gerekmektedir. Bu yüzden D seçeneğindeki petrol zengini olan Güney Amerika'daki bu ülkede hiç kimse ne olacağından kesin olarak emin değil anlamına gelen ifade soru kökünü en iyi şekilde tamamlar. Dolayısıyla doğru cevap D 31. Bu soruda though ile başlayan zarf cümleciği verilmiştir. Soru kökünde in the 1970s ifadesiyle zıtlık yaratacak ifade A seçeneğinde yer alan in the past several years ifadesidir. Cümleler arasında zamansal ve anlamsal bir zıtlık oluşturulmuştur. Bazı hastalıkların 1970'lerde yok edilmişken son birkaç yılda tekrar ortaya çıktığından bahsedilmektedir. Buna göre doğru cevap A 3 5. Deneme Çözümleri

4 32. Soru kökünde çocuklukta yakın bir kişinin kaybı veya kötü bir ilişkinin etkileri bastırılsa bile denilmektedir. Verilen even if bağlacı bile anlamında kullanılır ve zıtlık ifade eder. Dolayısıyla B seçeneğindeki davranışlarımız üzerinde, kendini hayatın daha sonraki evrelerinde ortaya çıkaran izler bırakır anlamına gelen ifade, soru kökünü en iyi şekilde tamamlar. Dolayısıyla doğru cevap B 33. Bu soru incelendiğinde kullanılabilir gelirin son yıllarda önemli bir şekilde arttığı Çin ve Hindistan ın kozmetik cerrahi pazarının artmasına yol açtığından bahsedilmektedir, bu cümleyi tamamlayacak seçenek ise tıpkı, iken anlamına gelen just as bağlacıdır. E seçeneğinde Brezilya gibi yükselen piyasaların da son yıllarda pazarı büyüttüğünden bahsedilmektedir ve her iki cümlede de paralellik ilişkisi görülmektedir. Dolayısıyla doğru cevap E 37. Bu soruda genetik mühendisliğini savunan insanların iddia ettiği şey ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Boosters claimed that this new technology of moving and changing genes, which came to be called genetic engineering, would probably lead to more abundant food supplies, inexpensive medicines and cures for currently untreatable diseases ifadesine göre genetik alandaki son teknoloji ile farklı alanlarda birkaç yararın olabileceğini belirten E seçeneği 38. Bu soruda genetik mühendisliğinin tanıtımı ile ilgili neler söylendiği hakkında bilgi istenmektedir. Supporters and opponents of genetic engineering were just as divided about the basic ethics or morality of the technology ifadesine göre türlerin genetiklerinin değiştirilmesi ile ilgili uygulamanın etik kaygıları ortaya çıkardığını belirten B seçeneği 34. Soru kökü bilişsel yaklaşımı kimin bulduğu hakkında tartışmanın olduğundan bahsetmektedir. Bu cümleyi tamamlayacak en uygun cümle but cümlesidir; ayrıca but cümlesi içindeki the term ifadesi, soru kökündeki the cognitive approach ifadesine atıfta bulunmaktadır. Buna göre doğru cevap D 39. Bu soruda "Genetik Mühendisliği karşıtlarını endişelendiren şeyin ne olduğu ile ilgili bir bilgi istenmektedir. while to detractors it was unnatural and playing God and therefore should be banned on ethical as well as safety grounds ifadesine göre türlerin genetiğinin değiştirilmesinin ne etik ne de güvenli olmadığını belirten A seçeneği 35. Bu soru incelendiğinde bizim, beynin nasıl çalıştığı hakkında, vücudumuzdaki diğer organlara göre daha az bilgi sahibi olduğumuzdan bahsedilmektedir, bu cümleyi tamamlayacak seçenek ise çünkü anlamına gelen for bağlacıdır. A seçeneğinde bizim hala 19. yüzyıl tıp bilgisine sıkışıp kalmış olduğumuzdan bahsedilmektedir ve her iki cümlede neden sonuç ilişkisi görülmektedir. Dolayısıyla doğru cevap A 40. Bu soruda ise pasajda bize verilen bilginin ne olduğu sorulmaktadır. Opponents still question the basic ethics of modifying genes ifadesi sorumuzun cevabının bulunduğu kısımdır. Buna göre Genetik Mühendisliğin ahlaki boyutuyla ilgili tartışmaların hala yaygın olduğunu ifade eden C seçeneği 36. Soru kökünde yarım bırakılan cümlede Venus Flytrap adı verilen Dionaea Muscipula etle beslenen bir bitkidir anlamındadır.bu cümleyi tamamlayacak ifade seçeneklerde arandığında a carnivorous plant ismini niteleyen which yapısıdır. Dolayısıyla doğru cevap C 41. Bu soruda paragraftan edinebileceğimiz bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye Imagine having at last the entire knowledge of human civilization at your fingertips and finding that it gives you a migraine cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre birçok bilginin bizi mutlu etmeyeceğini ifade eden E seçeneği 5. Deneme Çözümleri 4

5 42. Bu soruda çevremizdeki bilgi akışına rağmen... konusunda yazarın ne düşündüğü ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye Imagine having at last the entire knowledge of human civilization at your fingertips and finding that it gives you a migraine ve with the relentless 24 / 7 information smog of always-on news, and social media, most of us aren t feeling smarter or wiser these days cümlelerinden ulaşabiliriz. Buna göre durum bizi yeterince rahatsız ettiğinden çoğumuzun mutlu olmadığını belirten C seçeneği 43. Bu soruda aşırı bilgiden dolayı yazarın nasıl hissettiği ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye there are so many unwanted messages bombarding us that often the ones we want get lost in the turmoil ve we get hit with it at every turn, at work, at home as we try to relax cümlelerinden ulaşabiliriz. Buna göre yazarın kızgın ve sinirli olduğunu belirten E seçeneği 44. Bu soruda yazarın iddia ettiği şey ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye we now live in a world where we are inundated with more information, on a Daily basis, than we can possibly process cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre biz insanların, alınan bilgiyi anlama ve değerlendirme konusunda sınırlarımızın olduğunu ifade eden A seçeneği 47. Bu soruda Çin deki bazı insanlar ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Newly minted members of the Chinese middle class have rushed to buy cars, leaving bicycles that were once a majör source of exercise rusting on the street ifadesine göre bazı insanların ulaşım araçlarını tamamen değiştirdiğini ifade eden E seçeneği doğru 48. Bu soruda yazarın görüşü sorulmaktadır. Yazarın görüşü obesity in China, particularly in children, has become an important health concern that will not only seriously affect the health of future generations cümlesi içinde yer almaktadır. Buna göre Çin deki çocukların yakın zamanda şişmanlığa karşı savunmasız olabileceklerini belirten C seçeneği 49. Bu soruda pasajda ima edilen bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye up to this time, Castro or Cuba had any real intention of teaming up with communist Russia, however; the trade embargo brought the two together as the Soviets stepped in to buy Cuba s sugar and other exports cümlelerinden ulaşabiliriz. Buna göre Küba nın iflastan kurtulmak için Rusya ile ittifak etmekten başka seçeneğinin olmadığını ifade eden B seçeneği 45. Bu soruda parçadan öğrenebileceğimiz doğru bilginin ne olduğu sorulmaktadır. China rapidly approaches Western levels of economic development, a Western style health problem on its hands has emerged: obesity and obesity related diseases ifadesi sorumuzun cevabının bulunduğu kısımdır. Buna göre obezite oranlarındaki artışın kısmen insanların gelir seviyelerindeki artıştan kaynaklanabileceğini ifade eden D seçeneği 50. Soru kökündeki Amerika tarafından kabul ettirilen yaptırımlardan önce ifadesinin paragraftan bir bilgi ile tamamlanması istenmiştir. Bu bilgiye in 1960, Castro referred to himself as a socialist- not a communist cümlesinden ulaşabiliriz. Bu cümleye göre Fidel Castro nun siyaset ile ilgili düşüncelerini çok farklı tanımladığını belirten E seçeneği doğru 46. Bu soru kökünde Çin'deki obezite ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Obesity and obesity related diseases ifadesine bakarak B seçeneğindeki obezitenin ülkenin karşılaştığı tek problem olmadığı ifadesinin doğru olduğunu görebiliriz. Buna göre doğru cevap B 51. Bu soruda Fidel Castro ile ilgili bir bilgi istenmektedir. The trade embargo brought the two together as the Soviets stepped in to buy Cuba s sugar and other exports cümlesine göre Fidel Castro nun Rusya tarafından sağlanan ekonomik desteği göz ardı edemeyeceğini belirten A seçeneği 5 5. Deneme Çözümleri

6 52. Bu soruda pasajdan çıkarabileceğimiz bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye America reacted by refusing to do any trade with Cuba, which would have bankrupted the island as her biggest money earner was exporting sugar to America cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre Amerika nın bu eylemleri Castro nun Rusya tarafından teklif edilen desteği kabul etmesini sağladığını ifade eden E seçeneği 53. Bu soruda sağlık merkezleri hakkında pasajda açıkça ifade edilen bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye the disease centers recommended just few means to try to stop the infections from spreading. The advice includes the usual call for ruthless scrubbing of all surfaces and relentless hand-washing cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre sağlık merkezlerinin ilaca dirençli enfeksiyonlardan sakınmak için birkaç geleneksel yol önerdiğini belirten A seçeneği 54. Bu soruda Dr. Thomas R. Frieden in ne söylediği ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye Dr. Thomas called the organisms nightmare bacteria and noted that they could pass their trait for drug resistance along to other bacteria cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre ilaçlara karşı dirençli olmayan bakterilerin değişebileceğini belirten E seçeneği 55. Bu soruda paragrafta geçen bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye there is only a limited window of opportunity to halt their spread according to health officials cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre umutsuzca başvurulan antibiyotiklerin bazı bakteriler tarafından oluşturulan enfeksiyonların tedavi edilmesinde yetersiz olabileceğini belirten C seçeneği 56. Bu soruda carbapenem adı verilen ilaç ile ilgili bir bilgi istenmektedir. Bu bilgiye carbapenems, a group of drugs that are generally considered a last resort cümlesinden ulaşabiliriz. Buna göre carbapenemlerin bağırsaktaki bakterileri tedavi etmek için en son kullanılabilecek bir metot olduğunu belirten D seçeneği 5. Deneme Çözümleri Bu soruda boşluktan sonra verilen konuşmada onlar anlamına gelen they ifadesinin bir önceki cümlede karşılığının bulunması gerekir. They are so easily convinced cümlesi, onlar çok kolay bir şekilde ikna edilirler olarak çevrilmelidir. Cümle analiz edildiğinde they ifadesinin canlı bir varlığa atıfta bulunduğu görülmektedir. Buna göre temelde insanların her geçen gün daha çok satın almak için onları ikna eden yollar ile alay ettiğinden bahseden E seçeneği 58. Bu soruda boşluktan sonra verilen konuşmada Well ifadesi ile bir açıklama yapılmıştır. Bu cümle içinde onun benim için uygun olmadığı ve işe yaramadığından bahsedilmektedir. Bu durumda boşluğa bir öneri ifade eden cümlenin getirilmesi uygun olur. Dolayısıyla neden düzenli bir şekilde spor yapmadığını söyleyen C seçeneği doğru 59. Bu soruda boşluktan sonra verilen Yes ifadesi bir önceki cümlede bir soru sorulduğunu göstermektedir. Bu cümle içinde senin büyük otel zinciriyle yaptığın değil mi şeklinde bir soru daha sorulmaktadır. Bu durumda boşluğa daha önce yapmış olduğum bir şey ile ilgili bilgi gelmelidir. Dolayısıyla bir süre önce yapmış olduğum mülakatı hatırlayıp hatırlamadığını soran B seçeneği 60. Boşluktan önceki cümlede don t you think it is serious enough? ifadesi ile bir soru sorulmaktadır ve bu sorunun cevabının boşluktaki cümlede verilmesi gerekmektedir. Cümleler analiz edildiğinde I don t think we need to worry about it cevabını içeren A seçeneği 61. Bu diyalogda Peter Jackson ın son filminin konusunun çok zayıf olduğundan ve o filmi izlemenin zaman kaybı olduğundan bahsedilmektedir. Boşluktan sonra gelen konuşmada absolutely ifadesi Yes anlamı vermektedir, bu cümle içerisinde konunun çok zayıf olduğundan ve izleyiciyi tatmin etmiş gibi durmadığından bahsedilmektedir. Cümle incelendiğinde film hakkında olumsuz fikirlerin olduğu görülmektedir. D seçeneğinde verilen cümlede dürüst olmak gerekirse film beni hayal kırıklığına uğrattı ifadesi kesinlikle anlamına gelen absolutely ifadesine atıfta bulunmaktadır. Buna göre doğru cevap D

7 62. Bu soruda a condition of well-being ifadesi the state of being healthy ifadesi ile, the physical needs of everyday life ifadesi ise the physical requirements of daily life ifadesi ile karşılandığından doğru cevap C 63. Bu soruda as kids get more freedom ifadesi once children grow more independent ifadesi ile, that is more appropriate for them ifadesi ise that suit them better ifadesi ile karşılandığından doğru cevap E 64. Bu soruda to a great extent ifadesi a considerable effect ifadesi ile, the data we gather about other people ifadesi ise our knowledge of others ifadesi ile karşılandığından doğru cevap C 65. Bu soruda primarily ifadesi mainly ifadesi ile, however ifadesi even though ifadesi ile, his age ifadesi his period ifadesi ile karşılandığından doğru cevap D 68. Bu paragrafta Vasa adı verilen İsveç savaş gemisinden bahsedilmektedir. Boşluktan önceki cümlelerde ise Vasa adı verilen İsveç savaş gemisinin battığından, kurtarıldığından daha sonra da turistlerin ziyaret etmesi için müzeye konulduğundan ve İsveç in "büyük güç döneminin" tanınmış sembolü haline geldiğinden bahsedilmektedir. Paragrafın son cümlesi bir önceki cümledeki Vasa hakkında olumlu ifadeyi açıklayacak bir cümle olmalıdır. Buna göre bugün hala İsveçliler arasında ve medyada hakiki bir değerinin olduğunu belirten A seçeneği 69. Bu paragrafta tarihin edebiyattan ziyade bilimin bir parçası olarak ele alınmaması gerektiği hakkında çok fazla tartışmanın olduğundan bahsedilmektedir. Boşluktan sonraki cümle moreover ifadesi ile başlamaktadır. Ek olarak anlamına gelen bu bağlaç cümleler arasında ekleme yaparken kullanılır. Boşluktan sonraki cümlede tartışmanın bir parçası olarak iki tarafın geliştirdiği fikirlerin birbiriyle uyumlu ve alakalı olmadığı söylenmektedir. böyle tartışmalarda uyuşmazlığın çoğu, sadece terminolojide olur demektedir. Ayrıca B seçeneğinde verilen as with most such discussions ifadesi much debate ifadesine atıfta bulunmaktadır. Buna göre doğru cevap B 66. Bu soruda paragrafın ilk cümlesi boş bırakılmıştır ve boşluktan sonraki cümlede geçen following the shrinkage ifadesi bizi bu soruda doğru yanıta götürecek en önemli ipucudur çünkü bu kelime küçülmeden sonra anlamına gelmektedir ve bir önceki cümlede bu küçülmeye atıfta bulunan bir ifade aranmalıdır. Buna göre güney Kıbrıs ekonomisinin %1.67 oranında küçüldüğünden bahseden A seçeneği 67. Bu paragrafta vücudun etkili bir bağışıklık sistemine sahip olması için sporun önemli olduğundan bahsedilmektedir. Boşluktan önceki cümlede sporda elde edilen kazançların kasların ve aerobik sisteminin forma girmesiyle ortaya çıkabileceğinden boşluktan sonraki cümlede ise etkili spor yapan vücudun aynı zamanda gribi defetmeye çabalayacağından bahsedilmektedir. Boşluğa yapılan spor ile vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesi arasındaki geçişi sağlayacak bir cümle gelmelidir. Buna göre yüksek miktarda spor yapmanın bağışıklık sisteminde talebi de arttıracağını belirten E seçeneği 70. Soru kökündeki cümlenin yüklemleri prepares to leave, hazırlanmaktadır olarak ve haven t been answered yet ifadesi ile henüz yanıtlanmamıştır olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap D 71. Bu soruda in spite of the advances, gelişmelere rağmen olarak, schizophrenia is a psychological disorder ifadesi şizofreni psikolojik bir hastalıktır olarak ve still kelimesi de halen olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap A 72. Bu soruda help to sustain ifadesi A seçeneğinde verilen devam etmesine yardımcı olmaktadır ifadesi ile verilmiştir. Ayrıca found kelimesi de bulunan olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap A 7 5. Deneme Çözümleri

8 73. Soruda verilen cümlenin öznesi yeni bir araştırma ifadesi a new study olarak, içeren kelimesi containing olarak, her gün artan ifadesi de increasingly every day olarak çevrilmelidir. Bu yüzden doğru cevap D 79. Bu paragrafta glokom adı verilen göz hastalığının genetiğini anlamakta önemli gelişmeler olmasına rağmen hala nedenlerinin ve hastalığı tedavi edecek yöntemlerin bulunamadığından bahsedilmektedir. Ancak IV. cümlede hastalığı tedavi edecek yöntemlerin bulunmasından ümitli olduğumuzu ifade eden cümlelere yer verilmiştir. Bu durumda D seçeneği 74. Bu soruda El-kaide nin Irak şubesi sorumlu tutulmaktadır ifadesini A seçeneğinde verilen Al-Qaeda s Iraqı affiliate has been held accountable for ifadesi karşılamaktadır. Bu yüzden doğru cevap A 75. Bu soruda ilişki bağımlılığı duygusal ve davranışsal bir durumdur ifadesini karşılayan cevap B seçeneğinde verilen codependency is an emotional and behavioral condition cümleciğidir. Bu yüzden doğru cevap B 80. Bu paragrafta 18 Aralık 2012 tarihinde iklim değişikliği hakkında yapılan Kopenhag'daki Avrupa Birliği konferansının başarısızlıkla sonuçlandığından bahsedilmektedir. Ancak V. cümlede Avrupa Birliği nin dünyanın gelişmemiş ülkelerindeki uluslararası çalışmalarını hızlandırdığından bahsedilmektedir. Bu durumda E seçeneği 76. Bu paragrafta Oscar ödülü kazanan Argo filminden bahsedilmektedir. Ancak IV. cümlede 1979'daki İslami devrime katılan İranlıların, Tahran ın betimlemesini eleştirdiklerinden bahsedilmektedir. Bu durumda D seçeneği doğru 77. Bu paragrafta atom fiziğinin standart modelinin ne olduğundan bahsedilmektedir. Ancak I. cümlede deneysel olarak doğrulanmamakla birlikte tek tahmini, tanecik modelinin "Higgs Boson" olduğundan bahsedilmektedir. Bu durumda A seçeneği 78. Bu paragraf uzay turizmine sıradan insanların da gidebileceğinden bahsetmektedir. Ancak II. cümlede İlk adımın Alan Sheppard ın 1961 de yapmış olduğu alt yörünge uçuşları olduğundan bahsedilmektedir. Bu durumda B seçeneği doğru 5. Deneme Çözümleri 8

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü T.C ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI Yeni Karaca Eğitim Merkezi Müdürlüğü SAYI:2015/ 03.005 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Size özel Genel İngilizce Programları (Başlangıç Düzeyi, Orta Düzey, Orta Üstü Düzey)

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here...

At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... At home we miss your attention and kindness and every single moment we had here... Summer Nights in Pine Beach Resort I sincerely believe that if Mr. G le is not a Tourism expert but Mechanical Engineer

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE II YD-122 I/II 2+0+5 2+0+5 7 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi :

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme

Teori (saat/hafta) Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve konuşma çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme Yabancı Dil II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Yabancı Dil I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları YAD102 Yok İngilizce

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Teori. AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES Bahar 3-3 4

Teori. AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES Bahar 3-3 4 YABANCI DİL II Teori Uygulama Laboratuar Dersin Adı Kodu Yarıyıl AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Yabancı Dil II BES122 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu YABANCI DİL II Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil II FTR116 2. Bahar 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe-İngilizce Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler Malnutrition Malnutrition Malnutrition is a disorder of your food intake.it occurs when a person eats too little or too much, or has an unbalanced diet.in most cases malnutrition means undernourishment,

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002006002 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER

KE YT 6. SINIF MÜFREDATI, YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI L STELER Ürün Detaylar 03-04 KE00-06.0YT YAPRAK TEST ve KAZANIM DENETLEME SINAVI 53 Ürün Detaylar 03-04 // 6. S n f Program - Türkçe // Kazanım Alanı Test KE00-06.0YT0 TÜRKÇE Söz Varlığını Zenginleştirme Metni

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI 5. SEVİYE ÖĞRENCİ ÖĞRETİM PROGRAMI Seviye: 5 CEFR Seviyesi: B2 Ders programı: Dersler 8 hafta sürmektedir. Öğrenciler, her gün 5 saat olmak üzere haftanın beş günü İngilizce eğitimi almaktadırlar. (8x 25 saat= 200 saat) Ofis saatleri: Okutmanlar,

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi

ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (2), 76-90 GELişTiRiLMiş OYUN-EGZERSiZ PROGRAMıNıN ANAOKULU ÇOCUKLARlNDA LOKOMOTOR. BECERiLERE ETKisi Fabna KERKEZ ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2012 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 002009008 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Bidvoice QUARTERLY MAGAZINE FOR BIDVEST PEOPLE

Bidvoice QUARTERLY MAGAZINE FOR BIDVEST PEOPLE Bidvoice QUARTERLY MAGAZINE FOR BIDVEST PEOPLE issue 2014 İCRA KURULU BAŞKANININ MESAJI Bidvest dünyası sürekli büyüyor Bidvest in Güney Afrika pazarındaki büyümesi son günlerde medyanın dikkatini oldukça

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI (COPE) I. ve II. AŞAMA KILAVUZU EYLÜL, 2014 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR HOME SWEET HOME 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı many (adj) çok, birçok a lot of, lots of, a number of, plenty of, scores

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri

Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri Bilimsel Metinler için Temel Gramer Bilgileri TEKNİK K METİNLERDE SIK KULLANILAN BAZI GRAMER YAPILARI Simple Present Tense (Geniș Zaman) Present Continuous Tense (Șimdiki Zaman) Present Perfect Tense (

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

just like all, but unique!

just like all, but unique! just like all, but unique! v v Amatör ruhumuzu koruyarak profesyonel işler çıkartıyoruz... Tecrübeli ve her biri konularının uzmanı departman yöneticilerimiz ile sürekli yenilikleri takip eden, teknolojik

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

1 3. Deneme Çözümleri

1 3. Deneme Çözümleri www.kpds.org www.akindil.com www.yargiyayinevi.com 1. Bu soruda isim bilgisi ölçülmektedir. Marstan gelen görüntüler, dünya üzerinde bir yermiş gibi görünen kırmızı bir kayalığın olduğunu göstermektedir

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2011 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers

Start Streamin. now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Start Streamin now! MiniPod Bluetooth Streamin speakers Streamin PodSpeakers True stereo great design P3-4 P5-6 P7-8 MicroPod Bluetooth Great sounding stereo streamed from your Bluetooth device SmallPod

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Eylül, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

ETHICAL and LEGAL ASPECTS of ABORTION Due to Fötal Malformations. Prof. Dr. Oktay Kadayıfcı

ETHICAL and LEGAL ASPECTS of ABORTION Due to Fötal Malformations. Prof. Dr. Oktay Kadayıfcı ETHICAL and LEGAL ASPECTS of ABORTION Due to Fötal Malformations Prof. Dr. Oktay Kadayıfcı Hangi nedenle olursa olsun bir gebeliğin sonlandırılması son derece hassas bir konudur ve kişilerin duygularına

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Ka?n?. Ses. Download: Ka?n?. Ses PDF ebook

Ka?n?. Ses. Download: Ka?n?. Ses PDF ebook Ka?n?. Ses Download: Ka?n?. Ses PDF ebook Ka?n?. Ses PDF - Are you searching for Ka?n?. Ses Books? Now, you will be happy that at this time Ka?n?. Ses PDF is available at our online library. With our complete

Detaylı

İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF

İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İNGİLİZCE III KISAÖZET KOLAYAOF 2 ÜNİTE

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox!

Learn how to get started with Dropbox: Take your stuff anywhere. Send large files. Keep your files safe. Work on files together. Welcome to Dropbox! Learn how to get started with Dropbox: 1 2 3 4 Keep your files safe Take your stuff anywhere Send large files Work on files together Welcome to Dropbox! 1 Keep your files safe Dropbox lets you save photos,

Detaylı

THE BEST TO READ - I

THE BEST TO READ - I THE BEST TO READ - I ELEMENTARY TO PRE-INTERMEDIATE READING AND VOCABULARY ERGUN KABAKÇI DEMET KABAKÇI 5 İ BİR YERDE HEDEF KELİMELER OKUMA PARÇALARI GRAMER ANALİZİ OKUMA TESTLERİ KELİME SORULARI A2 - B1

Detaylı

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İLERİ İNGİLİZCE I YD-112 I/I 2+0+7 5,5 9 Dersin Dili : İNGİLİZCE Dersin Seviyesi : Lisans

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

DIPTEKI BEN. MERVE Efendim aşkım Yes darling! BORA Nerdesin bir tanem? Where are you darling?

DIPTEKI BEN. MERVE Efendim aşkım Yes darling! BORA Nerdesin bir tanem? Where are you darling? DIPTEKI BEN Efendim aşkım Yes darling! Nerdesin bir tanem? Where are you darling? On dakika sonra yanındayım I will be there ten minute later. Tamam hayatım Ok love! Hakancığım Herkes halinden memnun,

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)

YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K

Detaylı