Aviation Technical Services

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aviation Technical Services"

Transkript

1 SKYJET Aviation Technical Services

2 SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri

3

4 Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü

5 Önsöz Nasıl Çalışabilirim? Unit 1 Parts of Speech Cümlenin Bölümleri 1. İsim - Noun 2. Fiil Verb 3. Sıfat - Adjective 4. Zarf Adverb 5. Zamir Pronoun 6. Edat Preposition 7. İngiliz Alfabesi The English Alphabet Unit 2 English Sentence Structure İngilizce Cümle Yapısı 1. Durum bildiren/ Tarif cümleleri 2. To be am is are 3. Şahıs Zamirleri - Subject Pronouns 4. Olumsuz CümleYapısı - Negative Sentences 5. Evet / Hayır Soruları - Yes / No questions 6. Ne/Ne zaman/nerede/niçin/nasıl/kim? Soruları Wh..? Questions. Unit 3 Plural Nouns İsimlerin çoğul halleri ler / -lar karşılığı s eki 2. Sonu (-s), (-sh), (-ch), (-x) (-o) ile biten ingilizce kelimeler 3. Sonu y ile biten kelimeler 4. Son hecesinde f sesi bulunan isimler 5. Bazı çift parçalı isimler 6. Çoğul yapılmayan isimler 7. Düzensiz Çoğul İsimler Irregular Plural Nouns

6 UNIT 4 a/an the 1. a/an Kullanılışı 2. CümleYapısı Sentence Structure 3. the Kullanılışı 4. the cümle yapısı UNIT 5 This / That / These / Those 1. CümleYapısı - Sentence Structure. 2. Olumlu /Olumsuz Cümle yapısı Positive/Negative Sentence Structure 3. Soru Şekilleri - Question Forms UNIT 6 Possessive Case Aitlik (n)ın, (n)in 1. (Birininbirşeyi) -Possessive s 2. (birşeyinbirşeyi) - of 3. Zincirleme aitlik tamlamaları 4. Aitlik sıfatları - Possessive Adjectives UNIT 7 Prepositions Edatlar 1. Edatların kullanılı yerleri 2. de/-da / içinde a. in - birşeyin, bir hacmin içinde. b. in - Directions Yönler c. in - Continents Kıtalar d. in - cities şehirler - countries ülkeler towns kasabalar - villages köyler e. in -Years Yıllar f. in - Months Aylar - Seasons Mevsimler

7 3. ON de, -da birşeyin, yüzeyin üzerinde. a. on - Days / Haftanın günlerinde b. on - Dates- Tarihleri gün olarak söylerken c. on - Public Transportation - Toplu Taşıma Araçlarında d. on - Denize göre kıyıda 4. AT de,-da. Ne içinde, nede üstünde durumunda a. at -Time Saatler b. at -Public Places - Kamuya açık resmi veya ticari yerler, binalar. c. Some other prepositions - under - next to near - over - between. and - behind in front of - around - opposite UNIT 8 Numbers - Sayılar 1. Point / Nokta 2. Price / Fiyat 3. Phone numbers / Telefon numaraları 4. Years / Yıllar 5. Ordinal Numbers / Sıra Sayıları (birinci, ikinci ) 6. Dates / günlerin tarih olarak okunuşu UNIT 9 There is... There are... Bir yerde birşey var 1. some-a lot of - a few - a little / Miktar bildiren kelimeler 2. Positive Sentences / Olumlu Cümleler 3. Question and Negative Sentences Soru ve Olumsuz Cümleler 4. How many? Kaçtane.? 5. How much..? Ne Kadar.?

8 UNIT 10 Verbs Fiiller 1. Imperatives / Emir Kipi a. to verb / mek, -mak mastar fiil b. Positive Imperative Sentences Olumlu Emir Cümleleri c. Negative Imperative Sentences Olumsuz Emir Cümleleri. 2. CAN / -ebilmek 3. ability / yetenek, possibility / ihtimal, permission / izin, offer / teklif, request / rica-istekte bulunma 4. Can - Questions / Soru 5. Can t / Olumsuz 6. Can Wh-? Questions / Ne? Nerede? Vb. Sorular. Unit 11 Simple Present Tense Geniş Zaman 1. Use of Simple Present Tense Geniş Zamanın Kullanılışı 2. Sentence Structure / Cümle Yapısı 3. Daily Routine / Günlük Yaşam 4. Adverbs of Frequency / Sıklık Zarfları 5. Negative Sentences / Olumsuz Cümleler 6. Question Form / Soru Şekli 7. Yes-No Questions / Evet-Hayır Soruları 8. Short Answers / Kısa Cevaplar 9. Wh-? Questions / Ne? Nerede? Nasıl? vb. Soruları 10. Want / İstemek a. want noun b. want to verb c. Questions / Sorular d. Wh- Questions 11. Like - Verb+ing

9 a. Positive and Negative Sentences Olumlu ve Olumsuz cümleler b. Questions / Sorular 12. What kind of..? / Ne tür/çeşit? 13. How often? / Ne sıklıkla? 14. Have / Have got There is / There are Sahip olmak (Var) a. Have / Has (got) Positive Sentences / Olumlu Cümleler b. Questions / Sorular UNIT 12 Adjectives Sıfatlar 1. Comparison of Adjectives / Sıfatların Kıyaslanması 2. positive,daha comparative,en superlative 3. Spelling / Yazım 4. more / most 5. Irregular Adjectives / Düzensiz sıfatlar 6. As adj. as / kadar 7. Adjective er THAN. / more adjective THAN / den daha + sıfat 8. Superlative adjectives adjective est /most adjective EN derecesi 9. Superlative adjectives / EN derecesi sıfatlar - EN soruları UNIT 13 Simple Past Tense GeçmişZaman 1. was/were 2. Simple Present - Simple Past / Geniş - Geçmiş 3. Past Tense of Verbs / Fiillerin Geçmiş Zaman hali. 4. A. Regular Verbs / Düzenli Fiiller 5. Spelling / Yazım 6. Sentence Structure of Past Tense Geçmiş zaman cümle yapısı. Regular Verbs / Düzenli Fiiller

10 7. B- Irregular Verbs / Düzensiz Fiiller 8. Sentence Structure of Past Tense Irregular Verbs / Düzensiz Fiiller 9. Simple Past Tense - Negative and Questions Geçmiş zaman - Olumsuz ve soru cümleleri. 10. Wh- questions 11. Last / en son. Kalıbı 12. Objects in English Sentences İngilizce Cümlelerde Nesneler 13. Object Pronouns / Nesne Zamirleri UNIT 14 Suggestions Öneri-Teklif 1. Shall I? /. yapayımmı? -.edeyim mi? Shall We? /. yapalımmı? -.edelim mi? 2. Wh- Questions 3. Let / İzin ver / bırak 4. Don t let / İzin verme. Yapmasın(lar) - Etmesin(ler) 5. Let us Let s. / yapalım edelim 6. Suggestions - Questions / Answers Teklifler - Soru / Cevaplar. UNIT 15 Can / Can t Could/ Couldn t - Must / Mustn t -ebilmek / -meli malı 1. Can ability / yetenek. 2. Can Permission / İzin. 3. Can Possibility / İhtimal. 4. Could 5. When -diğinde / Until e kadar After den sonra / Before -meden önce 6. Could - Polite request / Kibarca ricada bulunma 7. Polite permissions / Kibarca izin isteme. 8. Polite offers / Kibarca teklifte bulunma

11 9. Must / zorunluluk 10. Must not = mustn t: prohibition / yasaklama UNIT 16 Future Tenses Gelecek Zamanlar. 1. Will / -ecek, -acak 2. Sentence Structure of Future Tense. Gelecek Zaman Cümle Yapısı 3. Make questions / Soru yapın UNIT 17 May -ebilmek (Belki) İhtimal. Should -meli (Tavsiye). 1. May / -ebilmek/-abilmek. (belki) Probability / İhtimal 2. Permission / İzin 3. Make meaningful sentences. Negative and Questions. 4. Should meli / -malı/ iyiolur Advice / tavsiye-nasihat. 5. should not shouldn t UNIT 18 am/is/are going to ecek/-acak Gelecek Zaman 1. am/is/are going to positive sentences Olumlu cümleler -ecek/-acak 2. WILL ile am/is/are going to arasındaki fark. 3. Questions: A: Yes/ No Questions. 4. B: Wh_ Questions. 5. The story of Helen Keller 6. Exercises / Alıştırmalar

12 10 UNIT 19 Present Continuous Tense Şimdiki Zaman 1. am/is/are+v-ing 2. Spelling of ing -ing ekinin yazılışı 3. USE of Preset Continuous Tense Şimdiki zamanın kullanılış yerleri. 4. Make meaningful sentences. Positive, negative and question. 5. Wh_ Questions. UNIT 20 Past Continuous Tense Şimdiki Zamanın Hikayesi 1. Sentence Structure of Past Cont. Tense. Positive / Olumlu 2. Negative / Olumsuz 3. Questions / Soru 4. this time yesterday, etc. 5. When ve While 6. When + Simple Past 7. While / -yorken While + Past Cont. 8. Geçmiş bir hikâye anlatılırken 9. Wh_ Questions 10. Three Sons of The King. 11. Tense Review UNIT 21 Verbs Summary Chart Filler Özet Tablosu 1. Imperatives / Emir Cümleleri 2. Let s / Haydi- yapalım edelim. Teklif-Öneri 3. Modals / Can - Could - May Must Should 4. Shall we? / yapalımmı? -.. edelim mi? 5. Tenses / Zamanlar

13 6. Present Simple / Geniş Zaman 7. Simple Past / Geçmiş Zaman 8. Present Continuous / Şimdiki Zaman 9. Past Continuous / Şimdiki Zamanın Hikayesi 10. Future Simple - WILL / Gelecek Zaman 11. Future Simple am/is/are going to / Gelecek Zaman Irregular verbs / Düzensiz Filler ÜLKE COUNTRY Ulus/dil NATIONALTY&LANGUAGE WORDLIST / Kitapta geçen kelimeler listesi

Eyüboğlu nda okumak isteyenlere soracağımız sorular var.

Eyüboğlu nda okumak isteyenlere soracağımız sorular var. Eyüboğlu nda okumak isteyenlere soracağımız sorular var. Çocuğunuz kısa bir süre sonra Eyüboğlu nun düzey belirleme sınavına girecek. Amacımız, çocuklarımızı bu sınava en iyi şekilde hazırlamak. Bu kitapçıkta,

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus

Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus Kural 1: Boşluktan sonra as well as varsa önceki boşluk NOUN olmalıdır. as well as yapısında araya hiçbirşey gelmez. Kural 3: noun as well as ALTHOUGH-Still ilişkisini unutma!!!! Zıtlık bağlaçlarının olduğu

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 007 ALMANCA I Bölüm / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 TÜRK DİLİ I (2+0+2) (Teori+UYG +

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS İÇERİKLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS İÇERİKLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal ve ekonomik

Detaylı

Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I

Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 123 / AFE 153 T.C. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bahar Dönemi 2012-2013 Ders Programı DERS ADI: Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I KREDİ: 3 saat 3 kredi TELEFON:

Detaylı

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006 TURKISH BASIC COURSE Volume III Lessons 17 24 Updated from DLI January 2006 PREFACE These drills are taken from the DLI basic course and revised for current word usage and context. The use of drills is

Detaylı

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours.

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours. GERUNDS AND INFINITIVES Filleri isim haline getirip cümlede çekilmemiş halde bir isimmiş gibi özne, nesne ya da diğer pozisyonlarda kullanabiliriz. Bunu üç şekilde yaparız. A- Gerund - Ving ing (İsim Fiil)

Detaylı

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re TO BE To be fiili her ne kadar sözlük anlamıyla olmak demekse de geniş zamanda kullanıldığı zaman tam karşılığı Türkçe de cins isimlerin sonuna gelen -ım-ın-um-sın-sin-dır-dir-dur-iz-ız-uz-siniz-sunuz

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL İKTİSADA GİRİŞ I (3-0) 3 Sosyal bilim olarak iktisat, mikro iktisadın temel kavramları, kıtlık ve seçim, arz ve talep,

Detaylı

PARAMEDİK PROGRAMI. Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil düzeyi. Kod Dersin Adı

PARAMEDİK PROGRAMI. Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil düzeyi. Kod Dersin Adı PARAMEDİK PROGRAMI Kod Dersin Adı Akademik Yıl / Dersin Ders tipi Dil derece Dönem düzeyi LC ECTS PRM 187 Beden Eğitimi ve I 1 / Güz Temel Türkçe Temel 3 3 PRM 141 Davranış Bilimleri 1 / Güz Yardımcı Türkçe

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5

Dersin Adı Yarıyılı TE PR KR AKTS Kodu GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl 3 1 4 5 T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT MEHMET ÇANAKÇI MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ MUHASEBE PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GMH 101 Genel Muhasebe 1.Yarıyıl

Detaylı

T.C. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bahar Dönemi 2010-2011. Ders Programı

T.C. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bahar Dönemi 2010-2011. Ders Programı DERS KODU: AFE 123 T.C. Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Bahar Dönemi 2010-2011 Ders Programı DERS ADI: Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I KREDİ: 3 saat 3 kredi TELEFON: 5780699

Detaylı

REFORT RESUMES CONTRACT OEC -5-14 -1144 EDRS PRICE MF-.$1.75 HC--$16.76 419P.

REFORT RESUMES CONTRACT OEC -5-14 -1144 EDRS PRICE MF-.$1.75 HC--$16.76 419P. REFORT RESUMES ED 013 151 48 AL 000 671 TURKISH CASIC COURSE, UNITS 1.-30. SWIFT, LLOYD B. AGRALI, SEE MAN FOREIGN SERVICE INST., WASHINGTON, D.C. REPORT NUMBER CR-5-1211 PUB DATE 66 CONTRACT OEC -5-14

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

Atılım University. April 26, 2012

Atılım University. April 26, 2012 Atılım University April 26, 2012 So you want to be a translator Mezun olduktan sonra neler yapabilirim? Çevirmen olarak Çeviri şirketlerinde Özel firmalarda Kamu kuruluşlarında Çevirmen Gözü karadır. Algısı

Detaylı

1. BÖLÜMÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı. Okt. İdil Ejder

1. BÖLÜMÜ İngilizce Hazırlık Sınıfı. Okt. İdil Ejder DERS ADI Total English Intermediate Yarıyıl Teori/Ders Anlatımı Uygulama Eğitim Öğretim Yöntemleri Lab. Proje/Alan Çalışması Seminerler/ Çalışma Grupları 2. 176 176 Okt. İdil Ejder Ders Sorumluları Ders

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

TRANSFORMATIONAL GENERATIVE TURKISH GRAMMAR

TRANSFORMATIONAL GENERATIVE TURKISH GRAMMAR 0 1 TRANSFORMATIONAL TURKISH GENERATIVE GRAMMAR TURKISH GRAMMAR FOREWORD The Turkish Grammar book that you have just started reading is quite different from the grammar books that you read in schools.

Detaylı

Gramer - Sözlük Mustafa İbrahim Yılmazer

Gramer - Sözlük Mustafa İbrahim Yılmazer TIBBİ İNGİLİZCE Gramer - Sözlük Mustafa İbrahim Yılmazer TIBBİ İNGİLİZCE İngilizce Gramer - Sözlük Mustafa İbrahim Yılmazer ISBN 975-93206-0-6?????????? Medikal İngilizce Merkezi Yayınları: 2 Bu kitabın

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GSR 101 Bilgisayar I 1.Yarıyıl 2 0 2 2 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö) Afyon Kocatepe Ünivesitesi Kamu Yönetimi Bölümü 8.08.008 de Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı nın 39 sayılı kararı

Detaylı