ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Genel Kurulu - Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2008 Genel Kurulu - Ankara"

Transkript

1 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2008 Genel Kurulu - Ankara

2 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 17 Mayıs 2008 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın : 01 Haziran 2008 Pazar, 12:30 GÜNDEM 1- Açılış ve saygı duruşu, 2- Divanın oluşturulması, 3- Gündemin okunması, karara bağlanması, Çalışma Raporunun ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi, 5- SPK onaylı bağımsız denetim firması denetim raporunun sunulması, 6- Yönetim Kurulu nun aklanmasının oya sunulması, 7- ODTÜ Mezunları Derneği Kocaeli Şubesi nin dernekleşmesi sürecinde sahip olduğu taşınmazların (İzmit Belediye Çarşı İşhanı B Blok 3. Kat 55 ve 56 nolu bağımsız bölümler) ODTÜ Mezunları Derneği kaydına alınması ve Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği ne bağışlanması konusunda Yönetim Kurulu na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, dönemi çalışma planının görüşülmesi ve karara bağlanması, dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 10- Öngörülen Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 11- Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 12- Dilek ve öneriler, 13- Kapanış. Önemli Bilgilendirme: ODTÜ Mezunları Derneği Tüzüğünün Şube Genel Kurulu Görev ve Yetkileri bölümünde 25. Maddenin 4. Bendi T.C. Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 04/12/2007 tarih, 2007/420 Esas, 2007/435 Kararı ile iptal edilmiştir. İptal Edilen Madde: DERNEK Genel Kuruluna katılacak olan ve Şubenin her elli üyesi için bir delege olacak şekilde sayısı tespit edilen delegeleri seçmek, Bu kapsamda ODTÜ Mezunları Derneği Antalya Şubesi nin her üyesi Derneğimiz Genel Kurulu na katılma ve oy kullanma hakkına sahip olacaktır.

3 İÇİNDEKİLER: 1. GİRİŞ 2. ÖRGÜTLENME 2.1. Üyelik 3. KURUMSAL YÖNETİM 4. BİLİŞİM ALTYAPISI 5. KAYNAK YARATMA VE YATIRIMLAR 6. BASINDA, KAMUOYUNDA VE ÜNİVERSİTEDE ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 6.1. Basında ODTÜ Mezunları Derneği 6.2. Bir Dayanışma Örgütü olarak ODTÜ Mezunları Derneği 6.3. Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak ODTÜ Mezunları Derneği 6.4. Üniversite ile İlişkiler 6.5. Danışma Kurulu 6.6. ODTÜ Mezunları Konseyi ve diğer ODTÜ Mezunları Dernekleri ile İlişkiler 7. ÇALIŞMA GRUPLARI 7.1. KOMİTELER Burs ve Yardımlar Komitesi İşletme Komitesi Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi Örgütlenme Komitesi Sivil Toplum Komitesi Etkinlikler Komitesi Yayın Komitesi 7.2. KOMİSYONLAR Bilişim Komisyonu Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Komisyonu Kent Yönetimi ve Çevre Komisyonu Engelsiz Yaşam Komisyonu Enerji Komisyonu Sağlıklı Yaşam Komisyonu Uluslararası İlişkiler ve Strateji Araştırmalar Komisyonu Toplumsal Duyarlılık Komisyonu Yatırımlar Komisyonu Siyaset Bilimi Komisyonu Edebiyat Kulübü 7.3. PROJE GRUPLARI YTL ye Okul Projesi Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2007 Proje Grubu Toplumsal Güç Birliği Proje Grubu Endüstriyel Tasarım Proje Grubu Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Uzaktan Eğitim Proje Grupları Cumhuriyetin Dünü ve Bugünü Proje Grubu Kadın Çalışmaları Proje Grubu 8. HAZİRAN 2006-MAYIS 2008 ETKİNLİKLERİ 9. MALİ RAPORLAR 9.1. Haziran 2006-Mayıs 2008 Dönemi Bilançolar 9.2. Haziran 2006-Mayıs 2008 Dönemi Mali Değerlendirme YÖNETİM DÖNEMİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA PLANI VE BÜTÇE ÖNERİSİ 11. ÖNGÖRÜLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ 2

4 1. GİRİŞ ODTÜ Mezunları Derneği Dönemi Yönetim Kurulu, 4 Haziran 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da benimsenen çalışma planı ile seçilmiş ve Türkiye gündeminden kopuk bir Dernek yönetimi anlayışı olamayacağı gerçeğinden hareketle, çağdaş, çoğulcu ve demokratik Cumhuriyeti özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle iki sene boyunca görev yapmıştır. Demokrasiyi bir felsefe olarak benimsemek ve farklı grupların görüş ve taleplerinin yönetimde ifade edilmesini sağlamak ancak çoğulculuğu teşvik etmekle mümkün olabilir. Gönüllü çalışmalar maddi bir çıkar beklemeksizin yapılan ve katılımcıların kişisel gelişimlerine olanak tanıyan çalışmalardır. Gönüllü örgütlenmelerin temelinde gerek örgüt içi işleyiş açısından, gerekse de toplumsal kontrol mekanizmalarına dönük ve her an hesap vermeye yönelik şeffaf bir yönetim anlayışı vardır ve Derneğimizde bu anlayış yaşam bulmuştur. ODTÜ Mezunları Derneği yönetimi, iki yıl boyunca kendi içinde büyük önem verdiği demokratik ve çoğulcu yönetim anlayışı doğrultusunda, Türkiye sorunlarına karşı duyarlı olmanın her zamankinden çok daha fazla önemli olduğu bir dönemde, ülke gündemini baz alan çağdaş, çoğulcu ve demokratik Cumhuriyeti özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonu ile ulusumuzun bölünmez bütünlüğünün ancak eşitlikçi demokratik, sosyal hukuk devleti kuralları ile sağlanacağı gerçeği ile ötekileyici ve ayrımcı söylemlere karşı bir duruş sergilemiştir. Bilindiği üzere, Dernek çalışmaları tamamıyla bir GÖNÜL işidir. Dernek yönetimleri, üyelerinin gönüllülük esası ile olan çalışmalarını teşvik etmek amacıyla katılımı arttıracak çeşitli faaliyetler yapar ve onların dernek çalışmalarına katılarak yeni bir ses ve yeni bir nefes sağlayacak bilgi ve birikimlerini diğer üyelerle paylaşmalarını destekler. Yönetim Kurulu olarak yöneten azınlık fikrine tamamen karşı olan bir duruşla, yönetime gelinen ilk günden itibaren çalışma grupları desteklenerek, çoğulcu ve şeffaf bir anlayışla Derneğin hep beraber daha ileriye taşınması fikri, yapılan uygulamalarla hayata geçirilmiştir. Gönüllü katılımcılara yapılan çağrılar üyeler arasında büyük ses getirmiş, çalışma gruplarının nitelik ve niceliğinde belirgin farklılaşmalar ve artışlar yaratmıştır. Derneğin uzun soluklu projeler üretebilmesinin ve üyeleri arasında gerçek ve kalıcı bir iletişim kurulabilmesinin temel koşulu, üyelerinin bir araya gelerek gönüllülük esasına göre çalışmalar yapmasıdır. Çalışma Gruplarına gösterilen yoğun ilgi, üyelerin birbirine nasıl sıkıca kenetlendiğinin de en büyük göstergesidir. ODTÜ lü olma bilinci ve sorumluluğu çerçevesinde çalışma gruplarındaki katılım arttıkça, bu gruplarda üretilen bilgi ve projeler de çeşitlenecektir. Ortak aklın süzgecinden geçmiş ve toplumun ihtiyacı olan bilgilerin üretimi ve üretilen bilginin diğer üyeler ve topluma iletilmesi son derece önemlidir. Çeşitli basın ve yayın araçları, paneller ve toplantılarla bu bilgilerin topluma sunulmasına ve toplumun aydınlatılmasında katkıda bulunmak Derneğin temel görevidir. Geçtiğimiz dönem boyunca Gönüllülük esasına dayalı çalışmalarla, gelen taleplere her geçen gün daha fazla tatmin edici seviyede cevap veren Derneğimiz, kurumsal bir yapıda yönetilerek, üyelerimizin düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ve karar verme süreçlerine katkıda bulunabilecekleri çeşitli forum ve paneller düzenlenerek bu durum teşvik edilmiş ve bu demokratik zihniyetle yapılan çalışmaların verimi arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar sırasında üyelerin Dernek strateji ve faaliyetlerini belirlemesi hiyerarşik katı yapıları kırmış ve bireyler arası dayanışmayı güçlendirmiştir. Aynı zamanda gönüllü çalışmalar sayesinde üyelerimiz toplumsal örgütlenme ve karar süreçlerinde etken bir rol oynamış, toplum ve ülke gündemi gözetilerek sürdürülen toplumsal hizmetler açısından, değişiklik ve iyileştirme önerilerine katkı sağlamışlardır. Referans olarak barış, insan hakları, anti-ayrımcılık, ekoloji ve yerel yönetimleri baz alan ve ekonomik konjonktürün insan üzerinde yarattığı olumsuz koşullara ve hak ihlallerine karşı mücadele geliştirebilen demokratik bir yönetim anlayışı ile üyeleri ve ülke gündemiyle bütünleşen bir dernek yaratılmıştır. Bu durum, hem ODTÜ vizyonuna, hem de yurttaşlık ve dernekçilik esasına vurgu yapması bakımından son derece önemlidir. Derneği, demokratik bir ortamda, üyelerle birlikte yönetmek ve toplumda oluşan ODTÜ Mezunlar Derneği imajını daha da pekiştirmek için Dernek Yönetimi, şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışı ve ekip ruhu ile özverili çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar üyeler tarafından son derece olumlu algılanmış ve onlardan alınan destek doğrultusunda çalışmalar daha da ivme kazanmış ve verimli projeler ortaya çıkmıştır. 3

5 ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu; her mezunun, mezun olduğu bölüm ve Üniversite ile arasında olması beklenen dayanışmayı güçlendirmiş, karşılıklı olarak birbirlerine fayda sağlama sürecinde birleştirici görev yapmıştır. ODTÜ mezunlarının kendilerini bir arada güçlü hissedecekleri ve seslerini daha kuvvetli duyurabilecekleri, toplumsal olaylara yön veren ve ülke gündemiyle paralel hareket edebilmeyi başaran bir Mezunlar Derneği yaratılmıştır. Bugün gelinen noktada; ekip ruhu ve çalışma gruplarının özverisi ile yapılan sosyal projeler ve toplumsal sorunlarda ortaya koyulan ODTÜ lü olma tavrı gerek üyelerden, gerekse de toplumun çeşitli kesimlerinden son derece olumlu tepkiler almaktadır. 2. ÖRGÜTLENME ODTÜ mezunlarının, Derneği yoğun bir şekilde kullanmaları ve üye sayısı ile gönüllü çalışanların sayısı ve niteliklerinin arttırılması, Derneğin uzun vadede toplum içinde ve toplumsal karar mekanizmalarında oynayacağı aktif rol açısından son derece önemlidir. Bu nedenle yurtiçinde ve yurtdışındaki örgütlenmeler desteklenmiş ve İşyeri Temsilciliği ne önem verilmiştir. Bu amaçla işyeri temsilcisi olan işyeri/kurumlarda bilgi güncellemelere, işyeri temsilcisi olmayanlarda ise yeni temsilci seçimine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. İşyeri Temsilcileri ilgili işyeri/kurumda dernek ve üyeler arasında gerekli bilgi aktarımlarını yapmış ve sosyal aktivitelerle beraberlik ruhu perçinlenmiştir. İşyeri temsilcilerinin sayılarının arttırılmasına yönelik planlama çalışmaları yürütülmüş, ayrıca işyeri temsilcilerinin de desteğiyle üye memnuniyetini ve üye sayısını artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Dernek bünyesinde yıllardır gerçekleştirilmek istenen Meclis bu dönemde hayata geçirilmiştir. İşyeri Temsilcileri, üyeler ve ODTÜ Öğrenci Topluluk başkanlarının davet edildiği Meclis, öğrencilerimiz ve tecrübeli üyelerimizin sinerjilerini birleştirerek, projeler üretmek üzere çalışmalarını sürdürmüştür. Bu toplantılarda öğrenciler ve üyeler arasında bilgi/fikir alışverişlerinde bulunulmuş, düzenlenebilecek etkinlikler görüşülmüştür. Ayrıca, gerek siyasal gerekse sosyal güncel konularda tartışmalar yapılarak ODTÜ Mezunlar Derneği olarak yapılması gerekenler de gündeme getirilmiştir. ODTÜ mezunlarının kendilerine ait bir e-posta listesi altında iletişim sağlamaları, güncel olaylar hakkında fikir üretmeleri, birbirlerini bilgilendirmeleri ve yönetim süreçlerine katkı sağlamalarını amaçlayan uyelist tartışma listesi hayata geçirilmiştir. Böylece tüm üyelerin özgürce fikirlerini yansıtabildikleri bir platform oluşturulmuştur ÜYELİK ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu nun temel aldığı ilk ve en önemli konu; Derneğin geleceği açısından geniş tabanlı bir üye katılımı nın sağlanması olmuştur. Bu önemli konu üzerinde yoğun mesai harcanarak, yeni üye kazanımı ve üyelerin Dernek teki yönetim süreçlerine katılmaları sağlanmıştır. Çeşitli nedenlerle küsmüş ve bağlantısı kopmuş üyeleri yeniden kazanmak için büyük çaba harcanmıştır. Dernek üye kayıtlarının güncellenmesi ve özellikle ödenti borcu olan üyelere ulaşılarak bu üyelerimizin Dernek çalışmalarına katılmalarını sağlamak yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Güncelleme ve hatırlatma çalışmaları devam etmekte olup, yılsonu itibariyle ödentilerini ödemiş olan üye sayısında daha önceki yılların üstünde bir sayıya ulaşılacağı öngörülmektedir. Felsefe olarak, ODTÜ mezunlarının kendilerini bir arada güçlü hissedecekleri ve seslerini daha kuvvetli duyurabilecekleri, toplumsal olaylara yön veren ve ülke gündemiyle paralel hareket edebilmeyi başaran bir Mezunlar Derneği yaratma fikri benimsenmiştir. Etkin, katılımcı ve tüm üyelere açık bir yönetim kavramını yerleştirme çabaları doğrultusunda, eski ve yeni üye kazanımı için yapılan çalışmaların dışında, her Perşembe akşamı Yönetim Kurulu ile Üyelerin bir araya gelerek teke tek konuşmalarını sağlayan Üye Akşamı kavramı hayata geçirilmiştir. Şeffaflık anlayışı gereğince her üyemizin, Dernek le ilgili her türlü bilgiye ulaşması, talep ve eleştirilerini iletebilmesi ve çözüm bulunabilmesini temin etmek için, her Perşembe akşamı Dernek te üyelerle bir araya gelinmiştir. ÜYELİK VERİLERİ : 4 Haziran 2006 tarihinde üye sayısı : Mayıs 2008 tarihinde üye sayısı : dönemi geri kazanılan üye sayısı : 190 Haziran 2006 Mayıs 2008 döneminde kayıt olan yeni üye sayısı : 622 Katkı payı ödemesini tamamlamış veya ödemekte olan üye sayısı :

6 3. KURUMSAL YÖNETİM Dernek Yönetimi, değişen ülke koşulları ve Dernek çalışanlarının talepleri doğrultusunda, Kurumsallaşmanın, Demokratikleşmenin ve Sosyal hakların varlığının en önemli göstergelerinden birisi olan Sendika hakkını göz önüne alarak, çalışanların sendikalı olma isteklerine olumlu yanıt vermiştir. Bu kapsamda TOLEYİS ile 9 Ocak 2008 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Kurumsal yapıların bir diğer göstergesi olarak da Sendikalaşma ertesinde Dernek bünyesinde İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında Personel Müdürü istihdam edilmiştir. Böylece, insan kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması, çalışanların hizmet içi eğitim yoluyla mesleki alanda ilerlemelerinin teşvik edilmesi, çalışanların memnuniyetlerinin ve performanslarının ölçülüp değerlendirilerek gelecek dönemler için personel-maliyet tablo ve bilgilerinin oluşturulması hedeflenmiştir. 4. BİLİŞİM ALTYAPISI Alım-satım hareketliliğinin yüksek düzeyde olduğu lokal işletmemizde denetim ve kontrol mekanizmalarının daha kurumsal bir altyapı ile işler hale getirilebilmesi, karşılaştırmalı muhasebeleştirme işlemlerinin kolaylaştırılması, raporlamada detaylı bilgi ve çeşitliliğin sağlanması; kısacası stoktan satışa giden tüm zincirin kişi bağımlılığından kurtarılarak denetimi daha kolaylaştıran Restoran Otomasyon Sisteminin kurulması tamamlanmıştır. Sistem ile ilgili, kasa-muhasebe personeline ve garsonlara teorik ve uygulamalı eğitim; bilişim personelimize de sistem ile ilgili eğitim verilmiştir. Yönetim ve kontrol amaçlı denetim için çeşitli raporlamaların alınabileceği bu sistem sayesinde kontrol mekanizmaları daha güvenilir bir hale gelmiştir. Öğrencilerin elektronik ortamdan burs başvurusu yapmalarını sağlayan sistem kurulmuş ve bursiyer öğrencilerin bilgilerini biçimli ve düzenli tutan bir veritabanı oluşturulmuştur. Bir süredir kullanıma kapalı olan KİM sayfasıyla ilgili teknik sorunlar programın yenilenmesi ile giderilerek tekrar kullanıma açılmıştır. Bunun yanı sıra çalışanlarımızın rahat çalışmalarını sağlamak amacıyla monitörleri yenilenmiş ve gerek bilgisayar kasalarında gerekse sunucularda yenilemeler ve bakımlar yapılmıştır. 5. KAYNAK YARATMA VE YATIRIMLAR Dernek faaliyetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi ve üyelere tam ve etkin bir hizmet sunulmasının ilk ve en önemli koşulu kuşkusuz Dernek aidat ve etkinlik gelirlerinin dışında bağışçılar kanalıyla yeni kaynaklar yaratılmasıdır. Bu kapsamda ODTÜ Mezunları Derneği Yönetimi çalışmakta olduğu Bankalardan, Derneğe katkıda bulunmalarını istemiş, yapılan görüşmeler sonucunda Garanti Bankası YTL tutarında bir destek vermiştir. Söz konusu bu tutar Ana restoran tadilatı, halı, koltuk ve masaların tadilatı için kullanılmıştır. Tenis Kortları yapılması öngörülen projeler arasında önemli bir yer tutmakta olup, Kolin İnşaat A.Ş. tarafından YTL tutarındaki kort zemin altyapısı yaptırılmıştır. Süsleme ve organizasyon firması ile sözleşme yapılarak firmadan YTL tutarında bağış alınmıştır. Derneğin eskiyen servis aracı yenilenmiş, teras kısmı kapatılarak lobi bar haline getirilmiş, havuz arkasında atıl durumda bulunan alanda Vişne Bahçesi ismi ile yeni bir düğün- etkinlik alanı ve piknik alanları oluşturulmuş, havuz su sistemi yenilenmiş, bakımı yapılmış, kır büfesi oturma alanı, alt ve üst kat restoran alanları yenilenmiş, engelli asansörü yapılarak engelli üyelerimizin havuzu kullanmaları sağlanmıştır. Bülten reklamlarının arttırılması için çalışmalar yapılmış olup, bu konuda çalışan eleman tarafından alınan reklam gelirleri ile Bülten baskı ücretinin başa baş noktaya getirilmesi hedeflenmiştir. Üye aidatlarının Derneğin en önemli geliri olduğu yadsınamaz. Üye aidat gelirleri Derneğin toplam gelirinin her yıl yaklaşık % 85 ini oluşturmaktadır. 5

7 6. BASINDA, KAMUOYUNDA VE ÜNİVERSİTEDE ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 6.1. BASINDA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ Sosyal Duyarlılık Projeleri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri, ülkemiz sorunlarını değerlendirme, çözüm arayışları üzerine yapılan söyleşi, panel ve çim amfi konserleri ile derneğimiz basının dikkatini çekmiştir. Sosyal Duyarlılık Projeleri kapsamında yapılan etkinliklerle ilgili başlıklar ve haber özetleri: 28 Temmuz Yılda 3,5 Milyon dolar Burs - Sn. Rektörümüz Ural Akbulut ile yapılan söyleşide, Derneğimizin ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimini sürdürmekte zorlanan öğrencilere desteğinden bahsediliyor. 25 Ağustos Lösemili çocuklar Yaza veda etkinliği kapsamında ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Himmet Şahin tarafından ODTÜ Vişnelik Tesisleri havuzunda ağırlandı. 7 Eylül ODTÜ Mezunları Derneği nden burs alan ODTÜ Kimya Bölümü öğrencisi Şengün Yalgın, Vişnelik te kendisine verilen masada yaptığı takıları satarak harçlığını çıkarıyor. 18 Ekim ODTÜ Ormanı için seferberlik -ODTÜ ormanını saran ökse otuna karşı yapılan bilinçlendirici çalışmalarına Derneğimizin desteğinden bahsediliyor. 15 Aralık ODTÜ lülerden örnek davranış, ODTÜ Rektörlüğü ve ODTÜ Mezunları Derneği nin desteklediği projede, ilköğretim ve lise çağındaki öğrenciler eğitiliyor. Öğrenciler üniversite personelinin çocuklarına ücretsiz ders veriyor Temmuz Sezen şarkılarıyla okul yapımına destek-mezunlar Derneğinin desteğini alan 100 YTL ye Okul Kampanyası kapsamında gerçekleştirilen konser geliri ODTÜ Mezunları İlköğretim Okulu nun yapımına aktarılacak. 28 Eylül Ekim ODTÜ de Sezen Aksu şarkıları konseri-2-grup Şinanay 100 YTL ye Okul Kampanyası na destek amacıyla yeniden sahneye çıkacak, Başkente 25 km uzakta Çoğlu Köyü için söyleyecek Ocak YTL ye okul projesi başlatıldı. 25 Nisan %100 Destek Kampanyası kapsamında 3 hayırsever vatandaş ile protokol imzalandı. 24 Temmuz 2007-Engelliler için havuz asansörü- ODTÜ Vişnelik Tesisi ndeki yüzme havuzundan engellilerin de yararlanması için özel bir asansör yapıldı. 22 Ocak ODTÜ 100 YTL ye okul yaptırıyor. ODTÜ lülerin Okula 100 Verin kampanyası hızla büyüdü. Leman Sam çocukların okuması için söyleyecek. 21 Nisan 2008-ODTÜ lü mezunlardan 100 YTL ye okul projesi duyurusu 24 Nisan Çocuklar çok mutlu olacak- Sokak çocuklarına ayakkabı ve okullara kırtasiye malzemesi-kıyafet yardımı kampanyası hakkında. Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında yapılan etkinliklerle ilgili başlıklar ve haber özetleri: 29 Haziran İsmail Hakkı Tonguç ün ölümünün 46. yılında Köy Enstitülerinin Düşünsel Temelleri konulu panele İ. Ethem Başaran, Dr. Engin Tonguç ve İlhan Alkan konuşmacı olarak katılacak. 30 Haziran İşte Bilişimciler ; ODTÜ Mezunları Derneği, İnternet Teknolojileri Derneği ve Türkiye Bilişim Derneği tarafından Bilgi Toplumu Stratejisi paneli gerçekleştirildi Eylül Barış Gecesi Konseri ; Vira Cemal ve Grup Vira ile, efsane grup Moğolların sahne aldığı ODTÜ MD ile Küresel Barış ve Adalet Komisyonu nun birlikte düzenlediği konserde, KESK Ankara Şubeler Platformu, DİSK Bölge Temsilciliği, TMMOB, 68 liler ve 78 liler Derneği gibi demokratik kitle örgütlerinin desteklediği Barış Gecesi nde Ankaralılar Barış için bir araya geldiler. 5 Ekim Büyük Ortadoğu Projesi ve Ortadoğu daki Son Gelişmeler konulu panelin konuşmacıları: Prof Dr. Mümtaz Soysal ve Dr. Onur Öymen. 8 Ekim Başkentimi geri istiyorum söyleşisinde, Behruz Çinici ve Cengiz Oğuz Gümrükçü nün görselliği eşliğinde geçmişten günümüze Ankara anlatılacak. 14 Ekim Aileler için zararlı maddeler ve gençlik-1 konulu panele davet. 1 Aralık Cumhurbaşkanlığı Sürecinde Türkiye konulu panelin konuşmacısı Mustafa Balbay 15 Aralık Küresel Sermaye, Yerel Bankacılık ve Yabancılaşma konulu panelin konuşmacıları Seçkin Gültan, Dr. Ergin Yıldızoğlu, Prof. Oktar Türel ve Hakan Özyıldız. 20 Aralık Toplumsal baskı şart ; ODTÜ, TED ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının dernekleri Yeni cumhurbaşkanını yeni meclis seçmeli mesajı verdi. 21 Aralık ODTÜ lülerin gecesinde 2006 değerlendirildi - ODTÜ Mezunları Derneği, Türkiye nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarını, düzenlediği yılsonu kokteyli ile bir araya getirdi. Yaklaşık 50 demokratik kitle, sivil toplum örgütü ile sendika temsilcilerinin katıldığı kokteyle toplumsal uzlaşma mesajı verildi. 7-8 Ocak liler eylemi anlattı-1969 da ABD Büyükelçisi Komer in arabasının yakılması ODTÜ Mezunlar Derneği nde gerçekleştirilen bir etkinlikle anlatıldı Ocak Siyasette Yeni Açılımlar söyleşinin konukları CHP Ankara Milletvekili Prof.Dr. Mehmet Tomanbay ve Sosyal Demokrasi Derneği Başkanı Erol Tuncer. 6

8 29 Ocak Siyaset ve mafya masaya yatırıldı-panelin konuşmacısı Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar. 24 Şubat Gümrük Birliği bağlamında Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz ve çıkış yolu söyleşinin konuşmacısı Talat Saral Mart Siyaset ve Tarikat konulu panelin konuşmacıları; Saygı Öztürk, Ergün Poyraz Mart Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Yasal ve Hukuksal Boyutu panelin konuşmacısı Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu Mart Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Toplumsal Uzlaşı Kurultayı na 100 e yakın sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. 29 Mart Demirel e yanıt - ODTÜ Mezunlar Derneği çatısı altında Cumhurbaşkanlığı Seçimi Proje Grubu oluşturulmuştur. 31 Mart adresine çağrı Nisan 2007-Mogan ve Eymir de kirlilik sorunu başlıklı panel düzenlendi. 18 Nisan-28 Mayıs-31 Mayıs Haziran Ankara da ODTÜ Mezunları Derneği nin Cumhurbaşkanlığında Toplumsal Uzlaşma Kampanyası başlatacağını biliyor musunuz? 24 Haziran ODTÜ lülerden terör tepkisi- ODTÜ mezunlarının oluşturduğu yaklaşık 3 bin kişilik grup Anıtkabir de irtica ve teröre karşı duracaklarına ant içti Temmuz Adaylar ODTÜ de buluşuyor-odtü Mezunları Derneği 22 Temmuz seçimlerinde aday olan mezunlarını bir araya getirecek. 7 Temmuz Teröre karşı tek vücut, yer yürek, tek akıl-teröre Karşı Birlik Mitingi ne ODTÜ Mezunları Derneği nin de bulunduğu 36 kuruluş katılıyor. 10 Temmuz 2007-ODTÜ Mezunları senato istiyor-odtü Mezunları Derneği Sivil Toplum Komitesi, siyasi partiler ve seçim yasalarında yapılması gerekli değişiklikler konusunda bir rapor hazırladı Kasım Ankara nın su sorunu ODTÜ de ele alınacak- ODTÜ Mezunları Derneği Kent Yönetimi ve Çevre Komisyon tarafından düzenlenen panelin konuşmacıları Levent Tosun, Prof Dr. Celal Gökçay, Mümtaz Turfan, Hacı Baydar. 30 Kasım yıl tartışılacak- Ankara nın 13 yıllık yerel yönetim anlayışı ODTÜ Mezunları Derneği ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası işbirliğiyle düzenlenen Ankara Belediyesi nin 13 yılı adlı panelde tartışılıyor. 12 Aralık Güneş projeleri- Küresel ısınmaya karşı ne yapılabilir- ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu nun düzenlediği Türkiye nin Güneş Projeleri söyleşisinin konuşmacıları Mustafa Tuygun, Doç. Çetin Göksu 22 Aralık 2007-Başkent neden Ankara oldu- ODTÜ Mezunları Derneği 27 Aralık Atatürk ün Ankara ya Gelişi konulu düzenlediği panelde Ankara, İnönü ve Atatürk, Atatürk ü Ankara da 21. Yüzyıla Taşımak konuları ele alınacak. Ocak Dernekler arası dayanışma sürüyor- Toplumsal Güç Birliği Platformu geleneksel yıl sonu kokteyli ile bir araya geldi. 5 Ocak liler Komer olayı dışarıdan nasıl algılanıyor toplantısı ODTÜ Mezunları Derneği nde gerçekleşecek. 26 Şubat de Dünyanın Enerji Görünümü Paneli 1 - Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti Fatih Birol un Dünya Enerji Görünümü Raporu 2007 yi tanıtarak verdiği enerji brifingi ilgi ile izlendi. 28 Şubat Sosyal Hukuk Devleti ne Siyasi Bakış konulu söyleşinin konuşmacısı DSP Genel Başkanı Zeki Sezer. 17 Mart Hükümet ile belediyeler arasında rant ittifakı var.- ODTÜ Mezunları Derneği nin düzenlediği Ankara da belediye uygulamaları ve kent yaşamı konulu panelin konuşmacıları CHP Ankara Milletvekilleri Yılmaz Ateş, Nesrin Baytok ve TMMOB eski Başkanı Bülent Tanık. 11 Nisan ODTÜ Mezunları Derneği nin düzenlediği Seçim Yasası ve Temsilde Adalet konulu söyleşinin konuğu Prof Dr. Süheyl Batum Nisan Başörtüsünden Türbana- ODTÜ-THBT (Başörtüsünün Tarihsel ve Geleneksel Öyküsünden Günümüze paneli konuşmacıları Dr Attila Erden, Mine Erbek, Prof. Tr. Seçil Karal Akgün Nisan ODTÜ de petrol yasası paneli- ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu tarafından düzenlenen Yeni Petrol Yasası konulu panelin konuşmacıları Murat Yazıcı, Özer Altan, Uğur Gönülalan. Çim amfi ve diğer etkinlikler ile ilgili başlıklar ve haber özetleri: 22 Eylül Efsane ODTÜ de li yıllarda fırtına gibi esen Alphaville topluluğu Vişnelikte. 9 Kasım Mühendislik Uygulamalarında ARGE söyleşisi 23 Kasım 2006-Ensemble Galatia, ortaçağ müzikleri 28 Kasım Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu kuruluşunun 40. yılında bir araya geldi. 28 Nisan Tolga Çandar dan Ege türküleri 7

9 29 Mayıs Kiralık Oyun 8 Haziran da sahnede-ferhan Şensoy un yazıp yönettiği oyun ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Çim Amfi de 1 Haziran Minik serçe ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Çim Amfi de Haziran Duman, tezkere alıyor-askerlik sonrası ilk Ankara konseri Vişnelik Çim Amfi de. Unutulmaz konseri kişi izledi Haziran Yayılalım Çimlerde, çeşitli biçimlerde- Radyo ODTÜ Açıkhava konserleri başlıyor. Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici Çim Amfi de 22 Haziran Hacı Ömer Tarman da mezuniyet heyecanı-diploma törenleri Vişnelik te gerçekleşti Eylül ODTÜ Vişnelik, rockçıları bekliyor- 10. Rock Station Open Air festivali Vişnelik te. Avrupa dan sonra ilk kez Türkiye de. 21 rock grubu sahne aldı Ağustos-4-5 Eylül MFÖ Gençlerle Yine Buluşuyor-MFÖ Vişnelik te konser verecek. MFÖ 3 saat söyledi kişi izledi. 14 Eylül Vişnelik Bahçesi ni flamenkoyla açtılar. 22 Ekim Üniversiteli gençler yeni eğitim öğretim dönemine doyasıya eğlendikleri bir partiyle stres atarak girdi. 3 Kasım Vişnelik Spor Merkezi-ODTÜ nün tesisi herkese açık 9-28 Kasım Unutulmaz Cheers gecesi- ODTÜ İşletme Topluluğu geleneksel partisi Vişnelik te. 11 Nisan-11 Mayıs-3 Kasım ODTÜ lüler Cumhuriyet Bayramı nda Antalya da.büyük ODTÜ Buluşması ODTÜ lülerden güç birliği toplantısı 17 Nisan Bilişimde kariyer fırsatları paneli ODTÜ Mezunlar Derneği nde yapıldı. 27 Haziran 2007-Gürleyik Şelalesi doğa yürüyüşü-odtü Mezunları Derneği nce her zaman alışılan yürüyüşlerden biraz farklı bir hafta sonu aktivitesi hazırlandı. 30 Haziran Köy gezisi için herkese davet var-odtü Mezunları Derneği Kastamonu-Daday- Çömlekçiler Köyü ne gezi düzenledi. 27 Mart ODTÜ Vişnelik-Düğün alanı duyurusu 16 Nisan ODTÜ Edebiyat Kulübü birinci yaşını kutladı- ODTÜ Mezunları Derneği çatısı altında kitap dostlarının bir araya geleceği bir Edebiyat Kulübü var sloganıyla 100 üyeyi aşan bir topluluk haline geldikleri açıklandı. Yönetim Kurulu ndan haberler-basın duyuruları: 24 Temmuz ODTÜ de nöbet değişimi ;ODTÜMD Yönetim Kurulu na Himmet Şahin seçildi. YK üyelerine şöyle seslendi: Sivil toplum örgütleriyle daha çok temasta bulunmak, kamuoyu ile ortak hareket etmek ve ODTÜ vizyonu ile çağdaş öncülük bilincimizi yoğun biçimde kullanmak istiyoruz. 4 Ağustos 2006 ODTÜ nün efsane hocası kansere yenildi ODTÜMD Yönetim Kurulu Başkanı nın Muhan Soysal la ilgili açıklaması 1 Eylül 2006 Barış gecesi- (Moğollar konseri ) ODTÜMD Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in dernek adına Hemen Barış talebi 20 Ekim Guardian dan Fransa meclisinin kararına tepki gösteren bildirimiz yayınlandı. 9 Kasım 2006 Bülent Ecevit in ölümü üzerine mesajımız. 20 Aralık Yeni Cumhurbaşkanını yeni meclis seçmeli. Dernek adına ODTÜMD Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in Cumhuriyet gazetesinde çıkan basın açıklaması. 23 Aralık 2006 STK larla Yıl sonu kokteylinde ODTÜMD Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in Dernek adına toplumsal duyarlılık konusunda STK ların birlikteliğini vurgulayan açıklaması. Cumhuriyet. 22 Şubat-2-4 Mart Cumhurbaşkanlığı için ortak bildiri sunma çağrısı Demirel in açıklamasına karşı ODTÜMD Başkanımız Himmet Şahin in Dernek adına karşı tepki açıklaması Tüm gazeteler. 13 Nisan Cumhuriyet ve Demokrasi Güçlerine Çağrı Nisan Malatya daki yayınevi saldırısına Konsey Çağrısı. 25 Nisan-2 Mayıs 2007-Toplumsal Uzlaşma ile ilgili Himmet Şahin in Dernek adına basın açıklaması. 8 Mayıs Laik bir ülke için yapılacak söyleşi ile ilgili olarak Himmet Şahin in Dernek adına basın açıklaması. 2 Mayıs 2007 Cumhurbaşkanlığı Şeyh-ül İslamlık Makamı Olmamalı ODTÜMD Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in Dernek adına Hürriyette çıkan demeci. 31 Mayıs 2007 Tarikatçı vekil istemiyoruz Cumhuriyet gazetesinde ODTÜMD nin talepleri Haziran ODTÜ 90 bin mezuna koşuyor - Mezunlar gününde Himmet Şahin Dernek adına ODTÜ lüler, demokrasi için bedeller ödeyen bir üniversitenin öğrencileridir. Laik, sosyal ve hukuk devletini, Cumhuriyeti savunmaya devam edeceğiz mesajı verdi. 8 Temmuz 2007 ODTÜ lü Milletvekili aday adayları buluştu 2 Kasım Prof. Dr. Erdal İnönü için başsağlığı mesajı. 8

10 6.2. Bir Dayanışma Örgütü olarak ODTÜ Mezunları Derneği ODTÜ Mezunları Derneğinin en önemli projelerinden birisi olan Konsey İş Merkezi (KIM Sitesi) konseptine ek olarak, ODTÜ dayanışmasına katkıda bulunacak pek çok projeye imza atılmıştır. Bunlardan Ağrı İlköğretim çocuklarına gönderilen kitap-bilgisayar ve diğer yardım malzemeleri, Sokak Çocukları Derneğine gönderilen ayakkabı yardımı, İlkyar, Otizm platformu, Serçev gibi çeşitli kuruluşların Dernek etkinliklerine davet edilmesi ile toplumsal katılımcılık ve paylaşımcılık ruhu yaratılmıştır. Lösev li çocuklar Dernek te ağırlanarak, onlara kitaplar hediye edimesi, havuz ve yemek eşliğinde eğlenceli zaman geçirmeleri, ODTÜ Çocuk Aklı Topluluğu ile Ankara nın yoksul semtlerindeki çocukların, Ankara müzelerini rehberler eşliğinde gün boyu gezmeleri, çeşitli etkinliklerle keyifli ve eğlenceli anlar yaşamaları sağlanmıştır. Bunun dışında Toplum Gönüllüleri ve ODTÜ Mezunları Derneği Eğitim Gönüllüleri kanalıyla eğitimine destek verilen çocuk sayısı yaklaşık 200 kişi civarındadır. Topluma olan sorumluluğumuzun yerine getirilmesi hedefine uygun olarak, öğrenci gruplarının yoğun katılımı ile çok sayıda alt grupta çalışmaların yürütüldüğü Toplumsal Duyarlılık Çalışma Grubunda başarılı projeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca en önemli sosyal yardımlaşma projesi olarak hayata geçen 100 YTL ye Okul kampanyası sonucunda toplanan yardımlarla okul inşasına başlamak konusunda çok önemli bir noktaya gelinmiş, Dernek talebi üzerine Okul yeri Valilikçe belirlenmiş ve Dernek ile Valilik arasında imzalanan sözleşme ile okulun gerçekleştirilmesinde çok büyük bir adım atılmıştır. Ayrıca sağlık konusunda önemli bir çalışma yapılarak Bayındır Hastanesi ile yapılan anlaşma gereği üyelere son derece cüz-i bir ücret karşılığında check-up yaptırma ve TTB fiyatlarından tedavi olanağı yaratılmıştır Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak ODTÜ Mezunları Derneği ODTÜ mezunlarının kendilerini bir arada güçlü hissedecekleri ve seslerini daha kuvvetli duyurabilecekleri, toplumsal olaylara yön veren ve ülke gündemiyle paralel hareket edebilmeyi başaran bir ODTÜ Mezunları Derneği yaratabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Öncelikle Derneğin gündeminin ve sorunlarının ülkenin gündeminden bağımsız olamayacağı gerçeğinden hareketle, bu sorunların giderilmesinde ODTÜ Mezunları Dernekleri olarak, neler yapabiliriz konusunda çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca gündemde yer alan konuları uzmanların ağzından mezunlara iletme konusunda ciddi çalışmalar ortaya konmuş, ülkenin temel sorunları ile ilgili çalışma grupları kurulmuş, bu grupların aktif ve geniş katılımlı bir şekilde çalışmaları sağlanmıştır. Söz konusu çalışma gruplarının ve Yönetim kurulunun toplumsal sorunlar konusundaki duyarlı davranışları ve bu konular hakkında üyeleri bilgilendirme isteği doğrultusunda pek çok panel ve söyleşi yapılmış, diğer üyelerimize bu çalışma gruplarından bilgi akışının olması sağlanmıştır. Bu kapsamda toplumun tüm kesimlerinin katılımının amaçlandığı Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Derneğimizin başlattığı toplumsal uzlaşma kampanyası kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmıştır. Cumhurbaşkanlığı sürecinde kurulan CB2007 proje grubu Cumhurbaşkanının Toplumsal Uzlaşma ile seçilmesinde katkı yapmayı amaçlamış, Toplumsal Güçbirliği grubu ise Siyasi Partiler Seçim Yasası çalışmaları ile mevcut yasanın demokratik bir duruma getirilmesi için çalışmıştır. Ülkedeki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla başlatılan etkileşim hızlanarak devam etmiş ve Derneğimize diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde Cumhuriyet ilke ve kazanımları ışığında, yurtseverlik ve demokratlık ilkeleri çerçevesinde, ülke ve insanlık yararına düşünce üretip görüş geliştirmekle kalmayıp, bunları layıkıyla ve gereğince duyuran, ses getiren güçlü ve önder bir sivil toplum kuruluşu kimliği kazandırmak öncelikli olarak ele alınmıştır. Toplumsal konulara ilişkin çeşitli panel, söyleşi, konser, miting ve basın açıklamalarıyla, sivil toplumda ODTÜ Mezunları Derneği nin önemli bir ses olduğu topluma duyurulmuştur. Bunun yanı sıra geçen yıl İncek te yanan 50 hektarlık ODTÜ ormanının yerine yeni ağaç dikme kampanyası başlatılmış ve açılan hesapta üyelerimizin katkılarıyla YTL tutarında para birikmiştir. ODTÜ Mezunları Derneği nin bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak üzerine düşen görevleri Dernek tüzüğü doğrultusunda büyük bir titizlikle yerine getirirken diğer sivil toplum örgütleri ile bağlarını güçlendirmiş, ortak yapılan bazı etkinlikler, kokteyller, paneller ve konserlerle EMO, 68 liler Dayanışma Derneği, 78 liler Federasyonu Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı gibi çok sayıda kuruluşlarla çalışmalar yapılmıştır. Bilim ve ortak aklın üstünlüğüne inanmış; çağdaş, özgürlükçü, demokrat, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin savunucusu olan ODTU Mezunlarının, sorunların çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunması ve güçlü bir Sivil Toplum Örgütü olarak toplum önünde yer alması kaçınılmazdır. 9

11 6.4. Üniversite ile ilişkiler ODTÜ Mezunları Derneği Yönetimi olarak; Üniversite den mezun olduktan sonra mezunların iş, meslek ve gelecek kaygıları içinde ODTÜ den uzaklaşmalarını engellemek, üyelerin bu kaygılarına çözüm üretebilmek ve aynı zamanda gönüllük esasıyla üyelerin birbirlerine ve Üniversite ye karşılıklı fayda sağlamasına yönelik çalışmaları koordine etmek en önemli amaçları arasında olmuştur. Bu çerçevede yapılan çalışmalar doğrultusunda ODTÜ ile iletişimimiz en üst seviyeye çıkarılmış, Dernek-Üniversite etkileşimi başarıyla hayata geçirilmiştir. Derneğimizin ODTÜ Rektörlüğü ve diğer Mezun Dernekleri ile olan ilişkileri geliştirilmiş ve üniversitemizle özellikle Türkiye gündeminde yer alan önemli konulara ilişkin etkin işbirliği gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin kuruluşunun 50. yılı kapsamında Ankara da yıl boyunca düzenlenen tüm panel, konser, toplantı ve etkinliklerde ODTÜ ruhu ve 50. yıl etkisi yer almıştır. ODTÜ nün 50. yılının da kutlandığı ve ODTÜ stadyumunda gerçekleştirilen Öğretim Yılı Diploma Töreninde, Dernek Başkanımız yaptığı konuşmada; ODTÜ Mezunlar Derneğinin temel görevinin mezunlar arasındaki iletişimi sağlamak, ODTÜ lü olmanın getirdiği bilinci hayatın diğer alanlarına da yaymak, ODTÜ ye ve ODTÜ lüye katkıda bulunacak projelerin içinde yer almak, mezunlarımızın bilgi birikimlerini Ülkemizin ve Üniversitemizin gelişimine sunmak, toplumsal sorumluluk çerçevesinde Cumhuriyetimize ve demokrasiye sahip çıkmak ve yeni ODTÜ lülere ulaşmak olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ile Derneğimiz, ODTÜ Rektörlük ve Burs Ofisi ile ODTÜ Öğrenci Toplulukları ve Bölümlerinin bir araya gelmesi ile maddi ve/veya uyum sorunu yaşayan öğrencilerin, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, aydın, gönüllü ODTÜ hocaları ve kuruluşları tarafından kollanması ve özgür düşünceye sahip bireyler olarak gelişmelerinin sağlanması olarak özetlenebilen öğrencilere destek projesinin (YÖNDERKİŞİPROJESİ) bu yıl hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır Danışma Kurulu Mevcut Dernek yönetimi ile eski Dernek Başkanları ve ODTÜ Rektörü nün mutat bir şekilde bir araya geldiği Danışma Kurulu toplantılarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamış, tecrübe ve bilgilendirmeye verilen önemle, öneriler dikkate alınarak uygulamaya konulmuştur. Dönemin ilk Danışma Kurulu Toplantısı 14 Temmuz 2006 tarihinde, Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut, Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri, Derneğin eski Başkanları ile Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu başkanlarının katılımıyla gerçekleşmitir. Toplantıda, Üniversite ile Dernek arasındaki dayanışmanın arttırılması gerektiği, Derneğin toplumsal olaylara daha duyarlı, daha etkin bir sivil toplum örgütü olması için çalışmalar yapılarak, sosyal konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini ortaya koyarak, mezunların etkin katılımlarının özendirilebileceği vurgulanmıştır. 30 Aralık 2006 tarihinde yapılan ikinci Danışma Kurulu toplantısında eski başkanlara ve Rektöre 50.yıl çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilmiştir. 25 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda ise Danışma Kurulu toplantısında, Dernek olarak Sivil Toplum Kuruluşu sıfatıyla ülke sorunlarına duyarlı bir duruş sergilendiği ve bu sorunların aşılması için gerçekleştirilen ve devam eden çalışmalardan ve yapılanmalardan bahsedilmiştir. Danışma Kurulu ülke gündemindeki sorunlar ve Dernek-Üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak toplanmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir ODTÜ Mezunları Konseyi ve diğer ODTÜ Mezunları Dernekleri ile ilişkiler Konsey toplantısı üç ayda bir yapılarak, ülke sorunlarına yapıcı çözümler sunma ve yönlendirici bir yol izleme konularında görüş alışverişinde bulunmayı amaçlamakta ve ODTÜ Mezun Dernekleri ile ODTÜ arasındaki koordinasyon ve iletişimi arttırmak üzere bir araya gelmektedir. Konsey toplantısına, ODTÜ Mezun Dernekleri Başkanı, Konsey başkanı olarak başkanlık etmekte olup, Üniversite Rektörü ve Tüm ODTÜ Mezun Dernekleri, Şube ve Temsilciliklerin başkanları katılmaktadırlar. 16 Temmuz 2006 tarihinde Ankara da gerçekleştirilen Konsey toplantısında öğrenciler okul seçimi sırasında ODTÜ yü tanıtma ve yönlendirmenin önemi, ikinci aşama olarak, okuyan öğrencilerin, Üniversitede Dernekle tanışması ve Derneğe sıcak bakmalarını sağlayacak etkinliklerin yapılması konuları ele alınmıştır. 18 Kasım 2006 tarihinde İzmir de diğer mezun Dernekleri, şubeler ve temsilcilikler ve Üniversite temsilcilerinin katılımıyla, Üniversite ilişkilerinin değerlendirilmesi, Üniversite öğrencileri ile ilgili sorunlar, ülke sorunlarının görüşüldüğü ikinci Konsey toplantısı gerçekleştirilmiştir. 17 Şubat 2007 tarihinde Bursa da gerçekleştirilen Konsey toplantısında Dernekler arası koordinasyonla sağlam bir yapı halinde kenetlenmiş ve tek vücut olarak, toplumda var olan saygınlığımızı daha güçlü hale 10

12 getirmemizin gerekliliği ve katılımın çoğaltılarak yurtiçi ve yurtdışı derneklerle ortak projeler üretilmesi, iş yaşamında ODTÜ lülerin kenetlenmesinin sağlanması konuları ele alınmıştır. Muğla da temsilcilik açılması uygun görülmüştür tarihli toplantıda, tüm mezunlarımızın Derneklerimize üye olmasının önemine vurgu yapılarak. dayanışmanın ve birlikteliğin önemine işaret edilmiştir, ülkenin demokratikleşmesi adına canlarını bile veren bir gelenekten geldiğimiz belirtilerek, bu nedenle toplumsal sorunlara karşı daha çok duyarlı olmamız ve daha çok kenetlenmemiz gerektiği bildirmiştir Sonbahar toplantısı 1. Büyük ODTÜ Buluşması nedeniyle 27 Ekimde 2007 tarihinde Antalya da gerçekleştirilmiştir. ODTÜ lüler arasındaki dayanışma ve iletişimi arttıracak her türlü projeyi desteklendiği bildirilmiş ve mezun derneklerine daha çok sayıda mezun üye kaydetmenin önemini vurgulanmıştır mezun veren ODTÜ nün mezunlarına kazandırdığı vizyonu iş hayatında olduğu kadar sosyal hayatlarında da kullandıklarına dikkat çekilmiş ve mezunlarla daha yakın iletişim ve güç birliğini sağlamaya yönelik İş hayatındaki ODTÜ lüler programının devreye girmesiyle daha büyük bir mezun kitlesine ulaşılacağı belirtilmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu sorunlara da değinilen toplantıda, yaşanan sorunların üstesinden gelinebilmesi için ODTÜ mezunları olarak sosyal hukuk devleti özelliklerimizi korumamız gerektiğine ve kenetlenmemizin önemine işaret edilmiştir. Bu kapsamda Derneğimizce yapılan toplumsal çalışmalardan örnekler verilmiştir. Bir sonraki Konsey toplantısı tarihinde Bursa da yapılmış olup, tarihinde yapılacak olan Kıbrıs toplantısı ile devam edecektir. 7. ÇALIŞMA GRUPLARI döneminde toplam 25 çalışma grubunda faaliyet gösteren, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşan, düzenledikleri etkinliklerin konu seçiminden başlayarak, bültende yazılmasına kadar olan süreçte emek veren tüm gönüllü üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz 7.1. KOMİTELER Burs ve Yardımlar Komitesi Burs Komitesi Üyeleri gönüllülük esasına dayanarak ve eğitim tutarını kendileri karşılamak sureti ile dönem başında Bursiyer Seçme Süreci başlamadan, bu süreçte kullanmak üzere NLP eğitimi almışlardır. ODTÜ de kayıt döneminde Burs Başvurularını almak üzere ODTÜ Mezunları Derneği masaları açılmıştır. Bursiyerlerin not durumları ve 15 günde bir yapılan bursiyer etkinliklerine katılım durumları Komite tarafından takip edilmiştir. Yeni geliştirilen yazılım ile internet yolu ile de burs başvurusu alınmıştır yılında; 111 Tam Burslu Öğrenci (120 YTL/Ay) 155 Yarım Burslu Öğrenci (60 YTL/Ay) ,57 YTL tarihi itibari ile Burs Fonundaki biriken Miktar yılında; 125 Tam Burslu Öğrenci (140 YTL/Ay) 167 Yarım Burslu Öğrenci (70 YTL/Ay) tarihi itibari ile Burs Fonunda biriken Miktar: ,54 YTL Şubat 2008 de mezun olan 9 bursiyerimiz ile Komite üyelerimiz öğle yemeği yemiştir. Dönem içinde dilekçe ile yeni burs başvurusunda bulunarak mülakatları yapılan 13 öğrenciye burs verilmeye başlanmıştır. Dönem içinde bursiyerlerin etkinliklere katılımı ve durumları tekrar değerlendirilerek toplam 17 öğrencinin bursu kesilmiştir. 11

13 2 bursiyerin yol parası, 1 bursiyerin yemek ve 1 bursiyerin Yurt parası Burs ve Yardımlar Fonu ndan karşılanmaktadır Yılı Bursiyer Etkinlikleri; I. Dönem Etkinlik Takvimi 12 Kasım 2006 Yaşam Hakkında Hedefler Söyleşisi Abdullah Genceller 26 Kasım 2006 İletişim Teknikleri ve Beden Dili Kullanımı Söyleşisi Derya Kaya 17 Aralık 2006 Belalı Aile AST Tiyatrosu 27 Aralık 2006 Bursiyerlerle Yılbaşı Etkinliği II. Dönem Etkinlik Takvimi 25 Şubat 2007 Söyleşi Mümtaz Soysal 11 Mart 2007 Eymir Sunumu, Bursiyerle Sohbet 25 Mart 2007 Engelli Dans Gösterisi - Gülüm Pekcan ve Devinimler Dans Grubu 8 Nisan 2007 AB Gençlik Programları sunumu - Arzu Fırlarer 22 Nisan 2007 Şiir ve Müzik Dinletisi Bursiyer ve Engelli Öğrenciler 6 Mayıs 2007 Aşk üzerine Söyleşi Ahmet İnam 20 Mayıs 2007 Gezi Kastamonu-Pınarbaşı Yılı Bursiyer Etkinlikleri; I. Dönem Etkinlik Takvimi 18 Kasım 2007 Eski ve yeni bursiyerlerle ilk toplantı 02 Aralık 2007 Anıtkabir Ziyareti 16 Aralık 2007 Can Dündar Söyleşi Gençlik 25 Aralık 2007 Yılbaşı Kokteyli II. Dönem Etkinlik Takvimi 24 Şubat 2008 Dr. Aygen Tümer HIV/AIDS Cinsel Yolla Bulasan Hastalıklar ve Korunma Yolları 9 Mart 2008 ODTÜ Kadın Çalışmaları Bölümünden konuşmacılar Dünya Kadınlar Günü ve Kadınlarla ilgili sorunlar 23 Mart 2008 Hüseyin Vural İLKYAR Tanıtımı 6 Nisan 2008 Bursiyer Öğrencimiz Savaş Şafak Şiir Dinletisi ve Belgesel sunumu 20 Nisan 2008 Hattuşaş Gezisi Rehber: Semih Pala 4 Mayıs 2008 Sema Erdem Proje Yönetimi 25 Mayıs 2008 Claire Özel Sunum: Duyarlılık Yönetim Kurulu nun aldığı kararla yapılan etkinlik ve bilet satışlarından ,53 YTL lik gelir Burs fonuna aktarılmıştır. Dışişleri Mensupları Eşleri Derneği tarafından bağışlanan yeni olan, çeşitli malzemeler (Çanta, tişört, pantolon, etek, eşofman, vs.), bursiyer öğrenciler, Derneğimizde düzenlenen 23 Nisan Çocuk şenliğine katılan öğrenciler, Toplum Gönüllüleri etkinlikleri, Engelsiz Yaşam Komisyonunun Hisarköy projesi ve Dernek personelinin çocukları arasında paylaştırılmıştır. Burs veren Firma ve üyelerimize 20 Şubat 2007 tarihindeki Wine Hour da Kokteyl verilerek teşekkür edilmiştir. Bursiyer Öğrenciler Burs Komitesi Üyelerince Danışmanlık yapmaları doğrultusunda paylaşılmış, bu çalışmalar ve bursiyer öğrencilerin kişisel başvurularında ortaya çıkan öğrenciye has durumlar, dönem içinde Burs Komitesine yapılan başvurular Komite tarafından tek tek ele alınmış ve çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Denk Sinemaları ile Burs Komitesi tarafından DENK Sinema ve Tanıtım Ltd. Şirketine ait bütün sinemalarda, ODTÜ Mezunları Derneği üyeleri ve beraberindeki kişi tüm seanslar için öğrenci indirimli bilet hakkından yararlanması, vizyondaki filmlerden, ODTÜ Mezunları Derneği nin seçeceği birisi ve karşılıklı belirlenecek bir seans için istenilen sayıda biletin %50 indirimli fiyatla ODTÜ Mezunları Derneği ne verilmesi ve bu biletlerin Dernek tarafından Burs Fonu yararına satılması, DENK Sinema ve Tanıtım Ltd. Şirketinin her hafta 4 adet bileti ODTÜ Mezunları Derneğine ücretsiz vermesi ve bu biletlerden elde edilecek gelirin Burs Fonu na aktarılması, DENK Sinema ve Tanıtım Ltd. Şirketinin, ODTÜ Mezunları Derneği ne yılbaşı hediye çekilişinde kullanılmak üzere en az 5 adet bileti ücretsiz vermesi kapsamında anlaşma yapılmıştır. 12

14 Denk Sinemaları ile imzalanan protokol gereği; 7 Aralık Perşembe tarihinde Dondurmam Gaymak filmi Burs yararına gösterilmiş ve bu gösterimden 283 YTL, 23 Ocak 2007 tarihinde Takva filmi Burs yararına gösterilmiş ve gösterimden 131 YTL, 25 Ocak 2007 tarihinde Beynelmilel gösteriminden 132 YTL, 15 Şubat 2007 tarihinde Uygunsuz Gerçek gösteriminden 100 YTL, 15 Nisan 2007 tarihinde Genco Erkal Oyun Sonu adlı tiyatro oyunundan 591 YTL Burs Fonuna aktarılmıştır. Denk Sinemaları tarafından Derneğimize verilen indirimli Sinema davetiyelerinin satışından elde edilen 252 YTL burs fonuna aktarılmıştır. Denk Sinemaları tarafından Derneğimize verilen indirimli Sinema davetiyelerinin satışından elde edilen YTL burs fonuna aktarılmıştır. 29 Ekim 2007 Büyük Antalya buluşması organizasyonunda satışı yapılan logolu ürünlerden elde edilen 286 YTL Burs Fonu na aktarılmıştır. Leo Organizasyon tarafından; 100 adet, ODTÜ stadyumda gerçekleştirilen Goran Bregoviç konser bileti Burs Fonu yararına satılarak 2.000,00 YTL Burs Fonu na aktarılmıştır, ayrıca Leo Organizasyon a Burs Fonu na yaptığı desteğin karşılığı olarak gönderilen 100 adet bilet satışı yapılmıştır. 16 Kasım 26 Kasım 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen Caz Festivali biletlerinden elde edilen 592 YTL Burs Fonu na aktarılmıştır. Kerem Görsev Konser biletlerinden 774 YTL, MartFestODTÜ bilet satışından elde edilen 112,50 YTL Burs Fonu na aktarılmıştır. AST Tiyatroları ile Burs Komitesi tarafından ODTÜ Mezunları Derneği üyeleri ve beraberindeki kişiler tüm seanslar için öğrenci indirimli bilet hakkından yararlanması ve toplu gösterimlerde (en az 50 bilet) ODTÜ Mezunları Derneği ne %50 indirimli bilet satışı sağlanması, bu biletlerin Dernek tarafından Burs Fonu yararına satılması kapsamında anlaşma 2008 Şubat ayında yenilenmiştir. 02 Mart 2008 Roma Hamamı oyunu için satışı yapılan biletlerden elde edilen 324 YTL gelir Burs Fonu na aktarılmıştır. Tiyatro festivali kapsamında alınan 150 adet tiyatro biletinden 58 adet bilet satışı yapılarak toplam 290 YTL Burs Fonu na aktarılmıştır tarihinde Anatolia sahnesinde Şebnem Ferah konseri için indirimli satışı yapılan biletlerden elde edilen 875 YTL gelir Burs Fonu na aktarılmıştır tarihinde Anatolia sahnesinde Ata Demirer gösterisi için indirimli satışı yapılan biletlerden elde edilen 20 YTL gelir Burs Fonu na aktarılmıştır. Eğitim Kitapları satışından elde edilen 186 YTL gelir Burs Fonu na aktarılmıştır. Burs Fonu na gelir sağlamak amacı ile Firma sahibi üyelerimiz Komite üyelerimiz tarafından ziyaret edilerek; Yüksel Proje ile yapılan görüşme sonucu, 6 ay süre ile 700 YTL (5 öğrenciye tam burs) Burs Fonu na aktarılmak üzere banka hesabına yatırılmıştır. ORTEK LTD. ŞTİ. Firma sahibi üyemiz Sayın Kamil Gürbüz ziyaret edilmiş ve kendisi Burs Fonu na aylık 1000 YTL bağış yapmaya başlamıştır. Mesa proje grubu Mimarlık bölümü mezunlarımız bir araya gelerek 1 Mayıs 2008 tarihi itibariyle bankaya yatırmak üzere 6 tam burs alan öğrencinin Burs parasını karşılayacaklarını bildirmişlerdir. Burs veren firma sayımız 12, Burs veren Üye ve ODTÜ Dostları 375 kişi olmuştur. Kredi kartı talimatı ile aylık gelir ortalama ,00 YTL olmuştur. CE'94 Mezunları bir araya gelerek Burs Fonu na 12 ay süre ile ayda YTL Burs Fonu na bağışta bulunmak üzere kredi kartı talimatı vermiştir. Radyo ODTÜ de yayınlanmak üzere Burs Fonu na gelir sağlamak amacı ile spot metin hazırlanarak reklam verilmiştir. 13

15 Burs Fonu na katkı sağlamak amacı ile Üyelere ve ODTÜ Dostlarına e-posta gönderilmek üzere power point sunumu hazırlanarak gönderilmiştir. Hocam İnecek Var Gezi Notları kitabının satışının artırılması için çalışmalar yapılmış ve Etkinlikler Komitesi ile ortak çalışılarak Tur firmaları ile görüşmeler yapılmıştır. Komite Başkanı Sedef Somaltın, 27 Ocak 2008 Pazar günü saat saatleri arasında Radyo ODTÜ de Ah Mazi programına katılarak Burs Fonu na katkı sağlamak ve Burs çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Bursiyer etkinliklerinde konuklara verilen teşekkür plaketlerinin yanı sıra mum üzerine dernek amblemi ve teşekkür yazılı tasarım hazırlanmıştır. Bayek Tedavi, Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciği A.Ş. (Bayındır Hastaneleri) arasında Mart 2008 tarihi itibariyle protokol imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında Dernek üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları (eş, çocuk, anne, baba) Bayındır Hastaneleri nin ücretsiz üyelik sistemi olan ve üzerinde Bayındır Hastaneleri ve ODTÜ Mezunları Derneği nin logosunun yer alacağı b-kart ile hizmet alabileceklerdir. Hastaneye ilk başvuru ODTÜ Mezunları Derneği kimliği ile yapılacak olup Üyelerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları b-kart başvurusu sırasında talep ederlerse 100,00 (Yüz) YTL ödeme yaparak aşağıda verilen ayrıntılı bilgiler bağlantısında listelenen check-up hizmetinden de yılda bir defa faydalanabileceklerdir. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren Bayındır Hastaneleri tarafından 2 tam burs (1 yıllık) verilecektir. Sonrasında ise her 250 b-kart üyesi için 1 tam burs (1 yıllık) verilecektir. Tesiste yapılacak olan düğün vb. etkinliklerde, Burs Fonu na katkı sağlamak amacı ile çelenk yapılmasına karar verilerek tasarımı yaptırılmıştır. Yapılan tasarım Yönetim Kurulu onayı ile firmalar ile görüşülerek yapımına başlanılmıştır. 29 Mayıs 2008 tarihinde Bursiyerlerimizden Savaş Şafak üyelerimize Şiir Dinletisi ve Belgesel Sunumu nu yapacaktır. Komite tarafından yapılan çalışmalarda Burs başvuru, yenileme, görüşme ve danışman izleme formları yeniden düzenlenmiştir. Burs veren Firma ve Üyelerimizden kendileri isimlerinin yayınlanmasını istemedikleri dışındakilerin ve bu gönüllüğe her ay yeni katılanların isimlerine Bültende yer verilmeye devam edilmektedir. Sedef SOMALTIN (EE 92), Gülay TUNCEL (CHEM 74), Kudret KANTEKİN (ARCH 81), Teoman PAZARLI (EDS 81), Özen TUNCER (ARCH 81), Kamil SANDIKÇIOĞLU (IE 71), Müyesser SANDIKÇIOĞLU (IE 71), Aygül BOZACI (MATH 81), Gülden TRESKE (ARCH 79), Fevzi TORUN (ME 78), Ekmel KADIOĞLU (MAN 82), Z. Dilek AKIN (MAN 79), Arzu FIRLARER (PHYS 99), Melek ŞENER (MATH 81), Tuba ÖZDEMİR (GEOE 98), Abdülmenaf ALTINTAŞ (PHYS 07), Ercan ÇELİK (EE 89), Osman SEVAİOĞLU (EE 72), Cengiz ATALAY (CE 78), Filiz HIZIR (ES 88), M. Dilek ERGEÇEN (CENG 85), Orkun ALPASLAN (EE 99) İşletme Komitesi İşletme Komitesi döneminde İşletmede hizmet kalitesini yükseltmek, fiyatları mümkün olduğunca sabit tutarak ve yenileme yatırımları ile hizmet mekanlarını daha cazip hale getirmek yoluyla daha çok üyeyi Tesise getirme çalışmalarına ağırlık vermiştir. Yöresel, uluslar arası yemekler, özel geceler, piknik alanının açılarak hizmete sokulması, Bar 56 da canlı müzik, Lobi teras alanının genişletilerek daha çok hizmet katsayısını attırmak, Havuz başını üye kullanımına daha çok açmak, ODTÜ lü öğrenci topluluklarına uygun gün ve saatlerde etkinlik yapma imkanı sağlamak, geçen yaz döneminde Çim Amfide irili ufaklı birçok etkinlik düzenlemek gibi faaliyetler Tesisin geçtiğimiz dönemlerde daha çok kullanılmasını sağlamıştır. Hizmet kalitesini arttırmak için yeni personel alımına gidilmiş, yaz döneminde stajyer öğrenciler ve sezonluk personel ve İşletme Müdürümüze yardımcı olması için bir müdür yardımcısı ile kadroda takviyeler yapılmıştır. Hizmet kalitesini yükselmek için yapılması gerekenlerin başında personelimizin eğitimi, şevk ve motivasyonlarının yükseltilmesi çalışmalarına mutlaka devam edilecektir. İşletme Komitesi ve Tesis Yatırımlar Komisyonu üye talepleri, ihtiyaçlar, üye hizmetlerini daha hızlı, verimli bir şekilde karşılama, yenileme, tadilatlar vb kriterleri bütçe olanaklarını da dikkate alarak bir plan yapmış ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir dizi çalışmalar gerçekleştirmiştir: 14

16 Lobi Teras cam panellerle kapatılarak hem alan kazanılmış, yeni alana eski barın taşınması ile aynı anda 100 den fazla üyenin yararlanacağı bir mekan yaratılmıştır. Yeni masa, sandalye ve halı kaplama yanında görsel çiçekliklerle bu mekan geçtiğimiz bahardan bu yana en çok kullanılan mekan haline gelmiştir. Üye kullanımı istatistikleri geçen döneme göre % 75 artış olduğunu göstermektedir. Restoran ve üstü lobi de halı döşenmiş, Restorana yeni sandalyeler alınmış, masa örtüleri yenilenmiş, müzisyen sahnesi ve dans pisti yeniden düzenlenmiş, akustik sorununun çözümüne yardımcı olacak perdeler takılmıştır. Lobide yeni masalar alınmış, eski sandalyeler yeniden kumaş kaplanarak bu bölüm de kullanılmaya başlanmıştır. Bu bölümde masa örtüleri bistro düzeninde yenilenmiş, yeni çiçeklik ve dolap yaptırılmıştır. Yaz döneminde üyelerimizce pek kullanılmayan bu bölüm Ramazan ile birlikte tekrar üyelerimizce hafta sonları başta olmak üzere yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Tesis giriş kapısı eskiyen fotoselli kapı, döner kapı ile değiştirilmiş, özellikle soğuk ve yağmurlu günlerde Tesisin soğuması engellenmiştir. Tesis girişlerine ve otopark alanına kamera sistemleri konularak güvenlik açısından tedbirler alınmıştır. Diğer bazı tedbirler önümüzdeki günlerde devreye sokulacaktır. Geçtiğimiz yaz boyunca yeni düğün alanı çalışmaları sürdürülmüş ve geçen sonbaharda sizlerin katılımı ile hizmete girmiştir. Hem düğün ve etkinliklerde görsel bir katkı, hem de küçük çocukların kullanacağı bir havuz buraya yapılmıştır. Servis binası gelin odası da eklenerek bitirilmiştir bahar aylarında bazı eksiklikleri ve çevre düzenlemeleri tamamlanarak tüm yaz etkinlikleri 'Vişne Bahçesi' olarak isimlendirilen bu alanda yapılacaktır. Tüm nişan-düğün yemekleri, ziyafetler, İşletme ve Etkinlikler Komite leri tarafından planlanan etkinlikler Vişne Bahçesinde yapılacaktır. Önceden düğün mekanı olarak kullandığımız Havuz başı ise siz üyelerimizin akşamları keyifle yemek alacakları bir yer olacaktır. Piknik masaları ve çevre düzeni çalışmaları ile yaz boyunca her gün sizlerin kullanımında olacaktır. Daha iyi bir denetim ve kontrol sağlama açısından bilgisayar destekli restoran otomasyon sistemine kademeli olarak geçilmektedir. Bu sistemin bir parçası olarak siz üyelerimizin yeni üye kartlarını kullanmalarını, henüz değiştirmediyseniz yeni kartları edinmenizi rica ederiz. Tenis kortlarının alt yapısı bitirilmiş, gelecek baharda eksiklikler tamamlanarak kortların siz üyelerimizin kullanımına açılması planlanmaktadır. Çocuk oyun bahçesi tamir edilmiş, Vişne Kurdu oyun odasına yeni oyuncaklar alınmıştır. Kır Büfesi önü kayrak taşlarla kaplanmıştır. Piknik alanı düzenlenmiş, 15 adet ahşap piknik masası alınarak kullanıma sunulmuştur. Mevcut yüzme havuzunun patlayan ve kırılan seramik taşları tamir edilmiş, havuzun uzun süredir yapılamayan bakımı yaptırılmış, filtre ve pompalama sistemleri ile kimyasal maddeleri suya bırakan sistemler yenilenmiştir. Engelli üye ve misafirlerimiz için havuza engelli asansörü monte edilmiştir. Telsiz mikrofon, yaka mikrofonları, projeksiyon perdeleri gibi ekipmanlar ihtiyaç üzerine satın alınmıştır. Ekmek kesme makinesi, çalışma tezgahları, mutfak robotu, çay/kahve bonamatı gibi ekipmanlarda ihtiyaç üzerine alınmıştır. Personel kıyafetleri yenilenmiştir. Tesis girişindeki önbüro bankosunun elden geçirilmesi, girişte ve lobide bazı boya işleri gibi işler tamamlanmıştır. Bayraktar BAYRAKTAR (CE 87), Serdar ERLER (CE 85), Naide TAN (ARCH 83), Levent SÜSOY (PHYS 80), Özcan ERDOĞAN (MAN 79), Alpaslan ŞAHİNKAYA (CE 88), Ufuk ÇETİNTAŞ (Işletme Müdürü), Levent YILDIZ (CE 91) Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi Derneğimiz KİM (Konsey İş Merkezi) Çalışma Grubu, mezunlarımıza ve mezun adayı ODTÜ öğrencilerine yönelik olarak, kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Kurs ve seminerler, kariyer odaklı iletişimin sağlanması amacıyla kurulan Kim Sitesi ve Mezunlarımız ile ODTÜ Öğrencilerinin iletişim ve dayanışmasını pekiştirmek üzere sürdürülen Öğrenci Danışmanlık Programı çerçevesinde, çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir. 15

17 Eğitimler ODTÜ Mezunları Derneği olarak iletişim ve dayanışma ortamının ODTÜ'lülerin yetenekleri aracılığıyla oluşturması hedeflenmiştir. Bu amaçla eğitim planlamalarımızda da mezunlarımızın bilgi, beceri ve görüşlerinden yararlanılmıştır. Bu çerçevede, üyelerimizin hedef, ihtiyaç ve beklentilerinin yansıtılmasına verdiğimiz önem ve değerden dolayı, Kasım 2006 da döneminde düzenlenmesi planlanan eğitimlerin belirlenmesi için üyelerimize yönelik bir anket yapılması kararlaştırılarak, duyuru yoluyla iletilmiştir. Kişisel olarak içinde bulunduğunuz koşulları, gelişim ve değişim gereksinimlerinizi dikkate alarak; Teknoloji, Beceri, Yönetsel ve Teknik Uzmanlık alanlarında belirlediğimiz eğitimlerin yer aldığı bu Eğitim Talep Belirleme Anketi nin sonuçları değerlendirilmiş, tercihleriniz doğrultusunda eğitim programları oluşturulmuştur. Potansiyel katılımcılarının, üyelerimiz ve Öğrenci Danışmanlığı Programımızda yer alan gönüllü danışman ve danışanlar olduğu bu tanıtımlarda; dağıtılan değerlendirme formları ile sizlerden gelen geri bildirimler, Çalışma Grubumuzca incelemeye alınarak değerlendirilmiştir. Tanıtım sunumları gerçekleştirilen eğitimlerimiz aşağıda belirtilmektedir; Zaman Yönetimi İş Dünyasına Bir Keşif Yolculuğu Girişimcilik Davranışsal Karar Teorisi Liderlik ve İnsan Kaynakları Stres Yönetimi Etkili Sunum Teknikleri Excel ve PowerPoint ile Açacağınız Kapılar Etkili Sunum Teknikleri döneminde Çalışma Grubumuz ve Proje Yönetim Derneği işbirliğiyle Proje Yönetimi Sertifika Programı nın düzenlenen toplam yedi döneminin beş, altı ve yedinci dönemleri düzenlenmiştir. Proje yönetimi metodolojisinin, uluslararası kabul gören proje yönetimi yaklaşımlarının, bilgi alanları ve süreçlerinin detaylı olarak irdelendiği, her bir bilgi alanının uygulamalarla birlikte işlendiği KIM Çalışma Grubu Koordinasyonunda düzenlenen bu programdan, 57 kişi yararlanmıştır. Daha mutlu, daha huzurlu, daha üretken, daha verimli, kendiyle, çevresiyle barışık bireyler olmak, kısacası kaliteli bir yaşam yaratmak için 15 günde bir düzenlediğimiz Kişisel Gelişim Sohbetlerinde, kişisel gelişim kitapları okunarak, mezunlarımıza bireysel gelişim süreçlerini yorumlama ve tartışma imkanı yaratılmıştır. Bir yanda kendi anne-babalarımızdan öğrendiklerimiz, diğer yanda kitapla, uzmanlar, değişen toplum değerleri, mükemmel çocuk yetiştirme ve mükemmel ebeveyn olma kaygısı, zaman sıkışıklığı, korkular, döneme özgü beklendik ve önlem almamızı gerektirecek davranışları tanıyacağımız, Anne-baba olarak kendimizi, haksızlık etmeden, gözden geçireceğimiz ve bize uyan bir yol çizmeye çalışacağımız Anne Baba Olmak eğitimleri düzenlenmiş, 0-6 yaş, 6-14 ve 14 yaş üstü ergenlik çağı çocuklarımızla olan ilişkilerimizi gözden geçirdiğimiz bu eğitimlerden 80 katılımcımızın faydalanması sağlanmıştır. Konsey İş Merkezi Sitesi Tüm ODTÜ Mezunlarının kişisel ve firma bilgilerini yükleyebildikleri ve kullanıcıların çeşitli arama ölçütleriyle birbirlerini bulabilecekleri Konsey İş Merkezi Sitesi yenilenerek, ODTÜ Mezunları Dernekleri Konseyi üyesi tüm Derneklerin üyelerinin kullanımına açılmış, bu proje ile mezun derneklerine üye tüm ODTÜ mezunlarının birbirleriyle doğabilecek işbirliği olanaklarının sağlanması amaçlanmıştır. KİM sitesi, tüm ODTÜ Mezunlarının detaylı özgeçmiş oluşturabilecekleri, firmalarını tanıtarak iş birliği imkânları yakalayabilecekleri, firma ya da kuruluşun iş sahalarını iş birliği yaparak genişletebilecekleri, yeni yatırım olanakları ya da işlerine katkı sağlayacak yeni insanlarla çalışma fırsatı yakalayabilecekleri bir ortam sağlamaktadır. Sistemde Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki kullanım seçeneği bulunmaktadır; Bireysel Kullanım seçeneği ile Özgeçmiş oluşturularak güncellenebilmekte, Satılık, kiralık, staj ve iş olanakları gibi küçük ilanlar verilebilmekte ve mevcut ilanlara erişim sağlanmakta, Sitemize kayıtlı firma bilgileri görüntülenebilmektedir. Kurumsal Kullanım seçeneği ile 16

18 Ayrıntılı kurumsal bilgiler veritabanımıza kaydedilerek güncellenebilmekte, Sitede yayınlanan tüm ilanlara erişilebilmekte, Kurumsal olarak sunulan iş ve staj imkânlarına, işbirliği arayışlarına ilişkin ilan verilebilmekte, İşbirliği arayışı içerisinde olan diğer ODTÜ'lü firmalara erişilebilmektedir. Öğrenci Danışmanlığı Programı Mart 2001 de Çalışma Grubumuz koordinasyonunda başlatılan ve yürütülen Öğrenci Danışmanlığı Programı, bir zamanlar mezunlarımızın geçtiği süreçleri yaşamakta olan genç ODTÜ'lülerle bilgi ve deneyimleri paylaşmak, okul sonrası gerçek yaşama atıldıklarında önlerine çıkacak zorlukların daha kolay üstesinden gelebilmelerini sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Her geçen gün katılımcılarıyla büyümekte olan bu programda döneminde; Toplam 20 Oryantasyon ve Tanışma Toplantısı gerçekleştirilmiş, 309 Danışman- 393 Öğrenci ile eşlenmiştir. Haziran 2007 de 200 öğrenci programdan mezun olmuş, Halen 604 Danışman- 865 Öğrenci ile eşlenmiş durumdadır. Program kapsamında kuşaklar arası paylaşımı ve birlikteliği artırmak için Stres, Kendine Güven ve Mücadele Ruhu konulu seminerler, çeşitli eğitimler ve 28 Aralık 2006 ve 22 Mayıs 2007 tarihlerinde Yılbaşı ve Yılsonu Şenlikleri düzenlenmiştir. Burçin BÜYÜKPAMUKÇU (BIOL 88), Sedef SOMALTIN (EE 92), Cem YAŞIN (CP 89), Feyza DOYRAN (ÖÜ), Gülay TUNCEL (CHEM 74), Ismail Hakkı TEKİNER (CHE 94), Murat AKKAYA (ADM 89), Necla ŞAYLAN (GEOE 80), Nurhan KORAL (METE 85), Savaş EKTİRİCİ (MAN 82), Yeşim DELLALOĞLU (ADM 94) Örgütlenme Komitesi Derneğin öncelikli çalışma konularından biri olan üyelerle çift yönlü iletişim, işyeri temsilciliği kurumunun güçlendirilmesi, yeni üye kazanmaya yönelik çalışmalarda yöntem ve model önerileri geliştirmek, diğer mezun dernekleri ile işbirliğinin geliştirilmesi üzerine çalışmaktadır. Gönüllü çalışanların sayısı artırılarak aktif rol oynamalarını sağlamak ve üyelerle iletişim amacıyla işyeri temsilciliğine önem verilmiş, işyeri temsilcisi olan işyeri/kurumlarda bilgi güncellemelere, işyeri temsilcisi olmayanlarda ise yeni temsilci seçimine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Halihazırda 94 civarında bu görevde aktif olan üyemiz bulunmakta olup veriler aşağıdadır: Üye sayısı : 6168 İşyeri sayısı : 1845 İşyeri temsilcisi olan işyeri sayısı : 68 Toplam işyeri temsilcisi sayısı : 94 ODTÜ Mezunları Derneği üyeleri arasında verimli bir iletişim hattı kurulması, yönetim ile üyeler arasında çift yönlü bilgi akışının sağlanması, böylece yönetim karar mekanizmalarının üye katılımı ile beslenmesi amacıyla uye-list isimli bir tartışma listesi oluşturulmuştur. Bu liste aktif olarak çalışmaktadır ve halihazırda 189 üyesi bulunmaktadır. Dernek bünyesinde yıllardır gerçekleştirilmek istenen Meclis bu dönemde hayata geçirilmiştir. İşyeri Temsilcileri, üyeler ve ODTÜ Öğrenci Topluluk başkanlarının davet edildiği Meclis, öğrencilerimiz ve tecrübeli üyelerimizin sinerjilerini birleştirerek, projeler üretmek üzere çalışmalarını sürdürmüştür. Bu toplantılarda öğrenciler ve üyeler arasında bilgi/fikir alışverişlerinde bulunulmuş, düzenlenebilecek etkinlikler görüşülmüştür. Ayrıca, gerek siyasal gerekse sosyal güncel konularda tartışmalar yapılarak ODTÜ Mezunlar Derneği olarak yapılması gerekenler de gündeme getirilmiştir. Üyelerle iletişimde kullanılmak üzere, üyelerin mutlu günlerinin de duyurusu ile ilgili bir metin hazırlayıp üyelere gönderilmesi uygulaması başlatılmıştır. Taner ÖZDEMİR (EE 88), Gülay TUNCEL (CHEM 74), A. Füsun GÖNÜL (ECON 87), Tufan BİGİKOÇİN (ME 70), Emine SÖNMEZ (MAN 84), Yılmaz YILDIRIM (ME 03), Kenan ORTA (CE 07), Toygar KIZILDUMAN (CE 07) Sivil Toplum Komitesi Sivil Toplum Komitesi, Derneğimizin daha güçlü bir Sivil Toplum Örgütü olması için yönetimin oluşturacağı yol haritasına destek sağlamayı amaçlamış ve ülke sorunları ilgili çalışmalar kapsamında çeşitli söyleşiler, paneller, toplantılar ve organizasyonlar düzenlemiş, toplumsal konuları tartışmaya açmış, projeler ve model 17

19 önerileri oluşturmuştur. Söz konusu çalışmaları diğer sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmeye ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerin güçlendirilmesine çalışmıştır. Bayraktar BAYRAKTAR (CE'87), Ayşe Füsun GÖNÜL (ECON'87), Alp SAVAŞÇI (CE'93), Çiğdem Berdi GÖKHAN (ARCH'71), Çiğdem HASER (MED'99), Nermin FENMEN (CHE'80), Ahmet GÖKDALAY (CE'85), A. Yalçın GÜLERMAN (ECON'79), Haluk DİRESKENELİ (ME'73), Hilmi YÜNCÜ (CE'70), Işıkhan GÜLER (CE'83), Levent TOSUN (ME'70), Mehmet C. PEKER (CE'85), Mustafa ÇOBANOĞLU (CE'83), Nevres DABIL (CE'98), Nilgün EGEMEN (CHE'89), Ali Onat ÇETİN (CE'99), Alev ÖRSEL (MAN'94), Fatma SARIKAYA (CE'75), Seçkin GÜLTAN (MAN'86), Sinan TÜRKİLİ (CE'84), Tuna AKSEL (ME'74), Tuba FİDAN (MED'07), Ali Tuğrul GÜNEŞ (CE'88), Ünal KARASU (ECON'76) Etkinlikler Komitesi Üyeler arası etkileşimi artırmak, üyelerimizin ve yakınlarının ilgi alanlarını Dernek çatısı altında pratiğe dökmelerini sağlamak amacıyla bir araya gelinmiştir. Kurslar, seminerler, film gösterimleri, şiir dinletileri, temalı geceler, geziler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmiştir. Üyelerimize sanatın çeşitli dallarında çalışma imkanı sunarken kurslarımızın eğitmenleri, dallarında uzman kişilerden seçilmiştir. Sanat Atölyesi adını verdiğimiz salonda 3. yılını tamamlayan ve 15 kişiden oluşan resim kursu katılımcılarımız, çalışmalarını bir sergi ile tamamlayarak yaz tatiline girmiştir. Çini Boyama kursuna katılan 9 kişi, İznik çini boyama sanatını 7 aylık çalışma süresince öğrenerek çok değerli eserlerini, açtıkları dönem sonu sergisiyle bizlerle paylaşmıştır. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) ile Derneğimiz arasında imzalanan protokol ile Dijital Fotoğraf Çekimi Teknikleri konusunda seminerler verilmiştir. Yetişkinler ve çocuklarımız için ayrı gruplar oluşturulan bu etkinliğe 107 kişi katılmıştır. Kursiyerlerimiz kimi zaman çekim gezileri gerçekleştirmiş, kimi zaman da şiir dinletilerimizin temasına uygun fotoğraflarla etkinliklerimize katkı sağlamışlardır. Eylül 2007 den itibaren çalışmalarını sürdüren Fotoğraf Grubu, eserlerini dönem sonunda gerçekleştirdiğimiz Şenlik ile sergileme imkanı bulmuştur. Müzik Kurslarımız gitar ve bağlama ile seyrederken, 19 katılımcıyla gitar gruplarımız; 35 katılımcıyla da halk müziği gruplarımız Derneğimizdeki sevdalılarını bulmuştur. Yaz döneminde de çalışmalarına devam edecek grupların konserlerini heyecanla bekliyoruz. Müzikal Tiyatrosu kursu ile müzikallere ve tiyatroya gönül verenler bir araya getirilmiştir. Eylül 2007 de başlayan kursumuz, 32 katılımcısının değerli katkılarıyla 6 Haziran 2008 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde Damdaki Kemancı müzikalinden bilinen şarkılardan, unutulmaz şiirlerden, tiratlardan, hafızalara yer etmiş müzikallerin parçalarından oluşan bir gösteriyle bu dönemki çalışmalarını tamamlayacaktır. Başka alanlarda gerçekleştirilen kurslar ve seminerler ise şöyledir: Kasım 2007 den bugüne kadar Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü değerli eğitmenleri ile başlangıç düzeyinde ve ileri düzeyde Arkeoloji Seminerleri gerçekleştirilmiştir. Bu seminerler kapsamında yurtiçinde Ulus, Çorum-Alacahöyük, Kayseri Kültepe, Ege- Aydın-Afrodisias gezilerini; yurtdışında ise bir ilke imza atarak Suriye gezisi gerçekleştirilmiştir. 53 kişiye varan katılımcısıyla arkeoloji grubumuz, farklı konularda gerçekleştirilecek seminerlere ve gezilere önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Başlangıç düzeyindeki ve ileri düzeydeki kurslarla, zeka oyunlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Briç i 47 kursiyerimizle buluşturulmuştur. El becerilerinizi geliştirmek, ebeveyn ve çocuk ilişkisini güçlendirmek amacıyla Maket Gemi/Uçak Yapımı Kursu, Evlerimizde çoğu zaman başımıza gelen küçük aksiliklerle tamirci çağırmadan kendi kendimize başa çıkabilmek amacıyla Ev Aletleri Tamiri Kursu, gerekli anlarda bilinçli davranmayı sağlayacak İlk Yardım Kursu gerçekleştirmeyi öngörmüş, ancak yetersiz katılım nedeniyle kursumuz iptal edilmiştir. TRT ile yapılan bir protokol kapsamında, sizler için seçtiğimiz Unutulmaz Filmleri ve Belgesel Filmleri her ayın 1. ve 3. Salı günleri gösterime konulmuştur. Şiir dinletilerimizle Nazım dan Bedri Rahmi ye, Orhan Veli den Mevlana ya kadar pek çok değerli şairi, düşünürü, filozofumuzu anarken yüreğinize dokunmaya çalıştık. 18

20 Günübirlik gezilerimiz ile doğayla baş başa, uzun soluklu yürüyüşlerin yanı sıra Ankara ya en yakın mesafedeki şarap diyarı Kalecik Bağ Bozumu gezilerimizle doğanın bize sunduğu tatlı sarhoşluğu yaşanmış, kimi zaman köy havasını solurken, kimi zaman kaplıcalara gidilmiş, kimi zaman da Mevlana ya Şeb-i Aruz törenlerine katılınmıştır. Çocuklarımız, Ankara Profesyonel Rehberler Derneği nin çocuk anlatımlarında uzman rehberleri eşliğinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 1. ve 2. TBMM, Anıtkabir ve ODTÜ Bilim Müzesi ni kapsayan bir programla gezdirilmiştir. Kimi zamanda Komite üyemiz profesyonel rehber Murat Tiryaki nin gezdiği yerler dia sunumları eşliğinde kendi anlatımıyla üyelerimize aktarılmıştır. Katılım yetersizliğiyle iptal etmek zorunda kaldığımız gezilerimiz nedeniyle turizm acentesi gibi çalışmayıp, ODTÜ Mezunlarına daha çok hitap edecek şekilde, mevcut kurslar ve seminer kapsamında temalı geziler yapılmasına karar verilmiştir. Arkeoloji eğitim gezileri ve Fotoğraf Çekim gezileri bu kararlar doğrultusunda düzenlenmiştir. Cumhuriyet Balosu geleneğini yeniden canlandırmaya çalışılmış, Cumhuriyet Bayramımız işletme kaygısı gütmeden katılım nasıl olur diye düşünmeden 29 Ekim de tangosuyla, zeybeğiyle, marşlarıyla, şiirleriyle kutlanmıştır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ODTÜ Çocuk Aklı Topluluğu ile ortaklaşa düzenlenen şenliklerle kutlanmış, Otistik Bireyler Derneği nden, Mamak, Altındağ gibi ilköğretim okullarından konuklarımız olmuştur. AFSAD ile ortaklaşa düzenlenen Fotoğraf Şenliği kapsamında söyleşiler ve dia gösterileri gerçekleştirilmiştir. Program sonunda Fotoğraf Seminerleri kapsamında gerçekleştirilen çekim gezileri ile yaklaşık 100 kadar fotoğraf sergilenmiştir. Sosyal sorumluluklarımız da unutmamış, Otistik Bireyler Derneği nden gelen konuklarımızın kaynaşma programına Dünya Çocuk Günü nde katkıda bulunmaya çalışılmıştır. Madde bağımlılığına karşı ebeveyn olarak yapılması gerekenler konusunda uzman kişiler ile kaçakçılık, bağımlılık, illegal madde üretimi ve legal ilaç hammaddesi üretimi çerçevesinde tartışılmıştır. Etkinlikler Komitesi altında, hem kursların, hem sizlerin devamlılığını sağlamak, hem de kurumsallaşmak adına Fotoğraf Atölyesi, Resim Atölyesi, Müzik ve Drama Atölyesi ve Arkeoloji Kulübü kurulmuştur. Tüm etkinliklerimiz Etkinlikleri Tablosu nda yer almaktadır. Geçen iki yılda elimizden geleni amatör ruhla profesyonelce yapmaya çalıştık. İlginize teşekkür ederiz. Burçin BÜYÜKPAMUKÇU (BIOL'88), Ayhan GÜLSOY (CHE'93), Şule ŞAHİN (PSY'85), Tuğba YAZAN (MED'92), Aysel DURMUŞOĞLU (METE'72), Duygu YÜCESOY (ADM'06), Evrim YÜCETÜRK (ENVE'95), Funda DEMİREL (MATH'89), Füsun AKTUĞ (ME'79), Hakan YÜCETÜRK (ENVE'98), Haluk DİRESKENELİ (ME'73), İlkay KILINÇARSLAN (CHEM'98), Melda TANRIKULU (CP'06), Melih KESKİN (GEOE'02), Murat TİRYAKİ (EE'90), Mustafa KILINÇARSLAN (PHYS'00), Serap SAĞLAM (STAT'91), Serkan PAKHUYLU (CENG'04), Serpil YALÇINALP (CHEM'88), Yeşim ALTUN (CHED'89) Yayın Komitesi Yayın Komitesi öncelikli olarak, ODTÜ Mezunları Derneği'nin aylık yayın organı olan ve ODTÜ Mezunları Derneği ile üyeleri arasında iletişim aracı olma amacını taşıyan Odtülüler Bülteni'nin yayınlanmasında görevli olup, bunun yanı sıra Dernek tarafından basımında fayda olacak diğer yayınlar için öneri geliştirir ve bunların yayınlanmasında yönlendirici olur. Haftalık olağan toplantılarına aralıksız devam eden Yayın Kurulu, yeni yönetim döneminin başında yapılan çağrıdan sonra, yeni üyelerin katılımıyla, çalışmalarını geniş bir grupla sürdürmüştür. Bilindiği gibi Bültenimiz Temmuz-Ağustos bir sayı, diğerleri her ay birer sayı olmak üzere yılda toplam 11 sayı çıkmakta ve her ay 6500 adet basılarak yurtiçi şubelerimiz ve yurtdışı temsilciliklerimiz vasıtasıyla çok geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırılmaktadır yılı Mayıs ayı itibariyle 174. sayısını çıkarttığımız Odtülüler Bülteni nde yer almak üzere iletilen yazılarda özellikle ODTÜ lü yazar ve kaynak önceliğine önem gösterilmektedir. Bültenimizde yayınlamak üzere Yayın Kurulu nun belirlediği bir konu ile ilgili olarak, alanında uzman kişilerden yazı istenmesi ise 19

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

2015 Mart 2016 Mart deuder.org.tr 1

2015 Mart 2016 Mart deuder.org.tr 1 2015 Mart 2016 Mart 1 Üniversitesine DEĞER katan Mezun Mezunlarına DEĞER veren Üniversite Dokuz Eylül e Değer Dokuz Eylüllü ye Değer 2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 20 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. 34 Yaşındayız

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU 2016 2016 YILI FAALİYET RAPORU Derneğimizin Tarihçesi Gelir Uzmanlığı 1993 yılında kariyer bir meslek olarak ihdas edilmiştir. Ancak derneğimizin kuruluş yılı olan 2013 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013

BİYOMED. e-bülten - Mayıs 2013 BİYOMED e-bülten - Mayıs 2013 Biyomed büyüyor Biyomedikal Mühendisleri Derneği (BİYOMED), ülkemizdeki Biyomedikal Mühendislerinin bir araya gelmesi ve Biyomedikal Mühendisliği meslek kültürü oluşturma

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu 2. Divan seçimi 3. Faaliyet raporunun okunması 4. Denetçi raporunun okunması 5. Hesaplarının tetkiki,

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK

GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK GÖNÜLLÜ ve SOSYAL GENÇLİK GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL DAHİL ETME PROJESİ 2013 Doç.Dr. Halim KAZAN Yrd. Doç. Dr. Meral ELÇİ Cengiz YILMAZ Hüseyin ŞANLITÜRK Kadir ERBASAN

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası

İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü. 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü 15. Bahar Şenliği Tanıtım Dosyası İçerik İçerik Rotary Hakkında İnsanlık için barış ve iyi niyet ile Kendinden Önce Hizmet Hizmet idealini gerçekleştirme Dostluğu Geliştirme

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI

OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI OKULA YÜZ VERİN (100 TL ye Okul) ODTÜ öğrencileri ve mezunları olarak başlattığımız ve ODTÜ Mezun Derneklerinin desteğiyle yürütmekte olduğumuz bir ilköğretim okulu yaptırma

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ 1.OLAĞAN (KURUCU) GENEL KURULU TUTANAĞI İzmir Kent Konseyi 1.Olağan (Kurucu) Genel Kurulu 8 Haziran 2010 tarihinde saat 9:00-17:00 arasında Kültürpark alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 61 3. EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 22 Mart 2008 tarihinde Şubemiz EMO Genç Komisyonu tarafından Dicle Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Ağustos 2011. DemirDöküm Konsey İletişim Bülteni

Ağustos 2011. DemirDöküm Konsey İletişim Bülteni Ağustos 2011 DemirDöküm Konsey İletişim Bülteni İçindekiler Konsey Başkan ının Mesajı...5 Konsey Kick Off..6 Yeni İş Modeli ve VIP Servis Açılışları...7 Konsey ve Komitelerin Tanıtımı..8 Komitelerin Amaçları...10

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2012 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin 2010 yılı Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2010 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası,

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ VE FİNANS KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1. Kuruluş Bu tüzük T.C. İstanbul Arel Üniversitesi nde planlı ve programlı çalışma yapmak üzere bir araya gelen öğrenciler tarafından

Detaylı

ENDAZE. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası. GMO YÖNETMELİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ GÜNDEMİYLE TOPLANTI YAPILDI

ENDAZE. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası.  GMO YÖNETMELİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ GÜNDEMİYLE TOPLANTI YAPILDI ENDAZE TMMOB Gemi Mühendisleri Odası GMO YÖNETMELİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ GÜNDEMİYLE TOPLANTI YAPILDI Gemi ve Deniz Teknolojisi dergisinin özel sayısıdır. Gemi Mühendisleri Odası üyelerine faks ve e-posta

Detaylı

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU SAĞLIK-SEN AKDENİZ GAZETESİ

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU SAĞLIK-SEN AKDENİZ GAZETESİ SAYI : KONU : Gazete İlanı../.. 2014 AKDENİZ GAZETESİ Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikamızın () Osmaniye şubesi 3 Olağan Şube Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlandığı takdirde 28/09/2014tarihinde

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU

EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU EMO 44. DÖNEM DENETLEME KURULU RAPORU 18-19-20 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen EMO 44. Dönem Olağan Genel Kurulu nda EMO 44. Dönem Denetleme Kurulu üyeliklerine Gıyasi Güngör, Musa Taş, Serdar Çiftcan,

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ

ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 60.YIL KUTLAMALARI GELENEKSEL MEZUN ŞENLİKLERİ Temmuz 2012 Buluşması- Cumhuriyet Caddesi AMAÇ: Yüzbinleri aşan mezun sayısı olan Atatürk Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 02 Ekim 2013-15 Ekim 2014 Dönemi Rapor Tarihi 10.10.2014 1 İTÜ GVO BEYLERBEYİ

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

İSTANBUL MARMARA ROTARY KULÜBÜ Kuruluş Tarihi 11 Nisan 1978 Charter Tarihi 26 Mart 1980

İSTANBUL MARMARA ROTARY KULÜBÜ Kuruluş Tarihi 11 Nisan 1978 Charter Tarihi 26 Mart 1980 ROTARY Tarih:17.02/2014 Pazartesi Sevgili Rotaryen Dostlarımız, Dönemimizin 32 uncu, Kulübümüzün 1743 ıncı Toplantısını 17.02.2014 tarihinde Marmara Yelken Kulübü nde gerçekleştirdik. Guvernör Yardımcımız

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015

HABER BÜLTENİ /NİSAN 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER & AVAN PROJE ÇALIŞMALARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TARKEM, İzmir Tarih Projesi Havralar Alt Bölgesi ve Yakın Çevresinin Operasyon

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı