2SB5 doğrusal aktüatörler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2SB5 doğrusal aktüatörler"

Transkript

1 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım Değişiklik yapma hakkı saklıdır!

2 İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler İşletim kılavuzuna yönelik açıklamalar Güvenlik bildirimleri: Kullanılan semboller ve anlamları Montaj Vanaya montaj Strok sınırlaması Test işletimi Sinyal dişli kutusunun ayarlanması Bakım Genel açıklamalar Contalar Gres yağı Tekrar yağlama Servis... 6 Sayfa 2

3 SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki 1 Temel bilgiler 1 Temel bilgiler 1.1 İşletim kılavuzuna yönelik açıklamalar Bu ek işletim kılavuzu, yalnızca kontrol aktüatörünün ilgili işletim kılavuzuyla birlikte tamamlanır. Bu nedenle, kontrol aktüatörünün işletim kılavuzundaki güvenlik bilgileri de dikkate alınmalıdır! Kolay anlaşılırlığı sağlamak amacıyla, işletim kılavuzu, kurulum, işletim ya da bakım işlemlerinin akla gelen tüm durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgileri dikkate alamaz. Bu sebeple, işletim kılavuzunda büyük ölçüde yalnızca kalifi ye personele yönelik olarak, aygıtların endüstriyel kullanım alanlarında amacına uygun kullanılması için gerekli olan açıklamalar yer almaktadır. 1 Temel bilgiler Bu konudaki sorularınızı, özellikle ürüne özgü ayrıntılı bilgilerin eksik olması durumunda, yetkili SIPOS Aktorik satış merkezi cevaplandıracaktır. Lütfen, prensip olarak ilgili aktüatörün tip tanımlamasını ve fabrika numarasını belirtin (bkz. Tip plakası). Planlama, montaj, işletime alma ve servis görevleri için, yetkili SIPOS Aktorik servisinin destek ve hizmetlerinden yararlanmanız tavsiye edilir. 1.2 Güvenlik bildirimleri: Kullanılan semboller ve anlamları İşletim kılavuzunda, farklı anlamları olan aşağıdaki semboller kullanılmıştır. Uyulmaması durumunda ağır yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyarı, kurallara uygun olarak yapılmaması halinde, kişilerin ya da maddi değerlerin güvenliğini riske sokabilecek faaliyetlere işaret eder. Bildirim, kurallara uygun bir işletim üzerinde önemli etkisi bulunan faaliyetlere işaret eder. Bunlara uyulmaması durumunda, dolaylı zararlar ortaya çıkabilir. Daha önce vana tedarikçisi tarafından gerçekleştirilmiş prosedür: Eğer aktüatörler vanalar üzerine monte edilmiş olarak teslim edilirlerse, bu prosedür vana tedarikçisinin tesislerinde gerçekleştirilir. İşletime alma sırasında, bir ayar kontrolü yapılmalıdır. 2 Montaj 2.1 Vanaya montaj Doğrusal aktüatörlerin teslimatı yapıldığı sırada, itici çubuk tamamen geri çekilmiş durumdadır. İşletime alma prosedürü sırasında, vananın bu konumdayken (prensip olarak AÇMA konumu) sıkışmış bir konumda olmadığına dikkat edilmelidir. Vananın son konumu, itici çubuğun mekanik son konumu ile aynı olmamalıdır. Bu durum, vana son konumdan dışarıya döndürülerek elde edilir, el çarkı üzerinden yak. 15 tur. Bağlantı fl anşlarının doğrusal aktüatör ve vana üzerine denk gelen montaj yüzeylerini esaslı bir şekilde temizleyin ve yağlardan arındırın. Doğrusal aktüatörü, bağlantı fl anşının delikleri ile vana fl anşının delikleri aynı hizaya gelecek şekilde yerleştirin. Vana fl anşının merkezli olmasına ve tam olarak yanaşmasına dikkat edin. Sayfa 3

4 2 Montaj 2 Montaj SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Doğrusal aktüatörü cıvatalarla (en az mukavemet sınıfı 8.8) ve yaylı rondelalarla tespit edin. Cıvataları, aşağıdaki tabloya uygun torkla, çapraz düzende sıkın. Cıvatalar için sıkma torku (Mukavemet sınıfı 8.8) Vida dişi M8 M10 M12 M16 M20 Sıkma torku (Nm) İtici çubuğu kaplin üzerinden vana miline bağlayın. Bağlantı türü, vanaya bağlı olarak vana üreticisi tarafından belirlenir. Eğer hareketli parçalar nedeniyle ezilme tehlikesi varsa, koruyucu donanımlar takılmalıdır. 2.2 Strok sınırlaması Doğrusal aktüatörlerin strokları, doğrusal ünitelerde durdurma dayanakları aracılığıyla sınırlanır. Motor işletimi sırasında, torka bağlı kesme aracılığıyla bu durdurma dayanaklarına tork sınırlaması olarak yaklaşılmamalıdır. Bu şekilde doğrusal üniteler hasar görebilir. Doğrusal aktüatörün doğrusal üniteleri içerisindeki mekanik durdurma dayanaklarına aygıtın normal işletimi için ihtiyaç duyulmaz. Bunlar yalnızca manuel işletim ile istenilen ayar aralığının dışına hareket edilmesine karşı ikinci bir emniyet teşkil etmektedirler. Mekanik durdurma dayanakları, fabrikada aktüatörlerin tanımlı maksimum strokuna ayarlanmışlardır. Bu maksimum strokun değiştirilmesi mümkün değildir. 2.3 Test işletimi Kontrol aktüatöründeki son konumların ayarı yapılmış olmalıdır; bkz. SIPOS 5 İşletim Kılavuzu, Bölüm İşletime alma. Doğrusal aktüatörün çalışma yönünü kontrol edin: Doğrusal aktüatörü manuel işletimde orta konuma getirin. Aktüatörü kısa süreli AÇMA yönünde işletin. Eğer çalışma yönü doğru değilse, derhal kapatın ve dönme yönünü değiştirin; bunun için bkz. kontrol aktüatörünün işletim kılavuzu, Bölüm İşletime alma. KAPATMA yönünde elektriksel olarak işletin. Son konuma ulaşmadan önce, manuel işletim ile devam edin. Eğer manuel işletim sırasında tork yükselecek olursa, o zaman doğrusal ünite içerisindeki durdurma dayanağına değil de, vananın son konumuna ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol edin. Vana son konuma gelmeden önce, doğrusal ünitenin mekanik durdurma dayanağına ulaşılmışsa, doğrusal üniteyi daha büyük stroka sahip başka bir üniteyle değiştirin. 2.4 Sinyal dişli kutusunun ayarlanması Sinyal dişli kutusu, aktüatörün maksimum stroku devreye bağlı elektronik ünite tarafından mümkün olan en iyi biçimde değerlendirilebilecek şekilde, fabrikada ayarlanmıştır. Ayarın değiştirilmesi gerekli değildir. Vana kursunun (hareket yolu) maks. kurstan aşırı sapma göstermesi durumunda, sinyal dişli kutusu aktarma oranı değiştirilebilir (bunun için bkz. kontrol aktüatörünün işletim kılavuzunda, Sinyal dişli kutusu aktarma oranı başlığı altındaki tablo). Sayfa 4

5 SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki 3 Bakım 3 Bakım 3.1 Genel açıklamalar Doğrusal üniteler büyük ölçüde bakım gerektirmezler. Sürekli bir işletilebilirliğin sağlanabilmesi için, aşağıdaki önlemlerin alınmasını tavsiye etmekteyiz: İşletime almadan yaklaşık 6 ay sonra ve daha sonrasında yıllık olarak döner aktüatör, doğrusal ünite ve vana arasındaki tespit cıvatalarını sıkılık bakımından kontrol edin. Gerekli olması durumunda, cıvatalar, kullanılan cıvataların mukavemet sınıfına uygun torklarla (bkz. Madde 2 altındaki tablo) sıkılmalıdır. Her 6 ayda bir test işletimi uygulayın. Her 2 yılda bir, tüm aktüatörleri yağ veya gres sızıntısı olup olmadığı bakımından kontrol edin. Her 5 yılda bir kontrol aktüatörünün fonksiyonlarını ayrıntılı olarak test edin. Daha sonra referans olarak başvurmak üzere sonuçları kaydedin. Sürekli olarak 40 C nin üzerindeki sıcaklıklara maruz kalan dişli kutularına, daha kısa zaman aralıklarında bakım yapılmalıdır. 3 Bakım 3.2 Contalar Elastomerlerden yapılan contalar, yıpranmaya tabidirler. 8 yıl sonra, kontrol aktüatörünün revizyonu sırasında contaların değiştirilmesini tavsiye ederiz. 3.3 Gres yağı Doğrusal ünitede 8 yıl sonra, sık sık devreye girme ya da modülasyon işletimi durumunda 4 ila 8 yıl sonra, seyrek devreye girme durumunda ise 10 ila 12 yıl sonra gres yağı değişimi yapılmasını tavsiye ediyoruz. Yalnızca orijinal gres yağı veya müsaade edilen eşdeğer bir gres yağı kullanılabilir. Gres yağı tipine ilişkin veriler, tip plakası üzerinde bulunmaktadır: Standart F4. Yağlama maddeleri birbirleriyle karıştırılamazlar. Doğrusal aktüatörlerdeki doğrusal ünitelerin gres miktarları Tip: 2SB551/2 Strok 50 mm Strok 100 mm Strok 200 mm Strok 400 mm Strok 500 mm Miktar (dm³) 0,05 0,07 0,12 0,24 0,30 Ağırlık (kg)* 0,04 0,06 0,11 0,22 0,27 Tip: 2SB553 Strok 63 mm Strok 125 mm Strok 250 mm Strok 400 mm Miktar (dm³) 0,10 0,15 0,3 0,48 Ağırlık (kg)* 0,09 0,14 0,27 0,44 Tip: 2SB554/5 Strok 80 mm Strok 160 mm Strok 320 mm Strok 400 mm Miktar (dm³) 0,25 0,35 0,70 0,85 Ağırlık (kg)* 0,23 0,32 0,64 0,77 Tip: 2SB556 Strok 100 mm Strok 200 mm Strok 400 mm Strok 500 mm Miktar (dm³) 0,70 1,1 2,2 2,6 Ağırlık (kg)* 0,64 1,0 2,0 2,35 * ρ = 0,9 kg/dm³ Boşaltılan gres yağı ve kullanılan temizlik maddesi, talimatlara uygun olarak tasfi ye edilmelidir. Sayfa 5

6 4 Servis 4 Servis 3.4 Tekrar yağlama Tekrar yağlama işlemi, yalnızca gözle görülür biçimde gres sızıntısı olması durumunda gereklidir ve monteli durumda, yağlama nipeli üzerinden gerçekleştirilebilir. Piston borusunu (bkz. Şekil) üst konuma (geri çekilmiş) hareket ettirin. Döner aktüatörü doğrusal üniteden sökün. Altıgen başlı cıvatayı çıkartarak (bkz. Şekil) hava boşaltma deliğini açın. Gres tabancası aracılığıyla, altıgen başlı cıvatanın hava boşaltma deliğinden dışarıya gres yağı çıkıncaya kadar, yağlama nipeline gres yağı basın. Altıgen başlı cıvatalı hava boşaltma deliğini tekrar kapatın. Döner aktüatörü yeniden doğrusal üniteye monte edin. Montaj yüzeylerinin temizliğine, cıvataların merkezli ve mukavemet sınıflarına uygun sıkma torklarıyla, çapraz düzende sıkılmasına dikkat edin. SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki 4 Servis SIPOS Aktorik, örneğin bakım onarım ve revizyon gibi, kontrol aktüatörlerine yönelik kapsamlı servis hizmetleri sunmaktadır. İnternette, sitesinde gerekli adresleri bulabilirsiniz. Basım Değişiklik yapma hakkı saklıdır! Sayfa 6 SIPOS Aktorik GmbH Im Erlet 2 - D Altdorf

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler 2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...

Detaylı

İşletim Kılavuzu. Elektrikli Aktüatörler. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Değişiklik yapma hakkı saklıdır!

İşletim Kılavuzu. Elektrikli Aktüatörler. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İşletim Kılavuzu Elektrikli Aktüatörler SIPOS 5 PROFITRON HiMod Basım 08.14 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler İşletim Kılavuzu İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 Güvenlik bilgileri... 3 1.2

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servis Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 03/2012 19336985 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Teknik Veriler 2SA5 Elektrikli döner aktüatörler

Teknik Veriler 2SA5 Elektrikli döner aktüatörler SIPOS Flash S Elektrikli döner aktüatörler İçindekiler Sayfa Genel veriler Montaj konumu, işletim modu, gürültü, boya, yağlama, koruma sınıfı, titreşim dayanımı, çevre sıcaklığı Mekanik veriler Kontrol

Detaylı

SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi. Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar

SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi. Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar SIPOS 5 Flash Elektrikli Aktüatör Teknolojisi Ürün gamı Mek. bağlantı Elektronik ünite Ayrıntılar İşletime alma Kontrol Fonksiyonlar 2 SIPOS 5 Flash İçindekiler Giriş Bir bakışta avantajlar...3 Giriş...4

Detaylı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı

Basınç yükseltme tesisatı. Hyamat V. Seri S-V/1'den itibaren. İşletim ve montaj talimatı Basınç yükseltme tesisatı Hyamat V Seri S-V/1'den itibaren İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Hyamat V Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Tüm hakları

Detaylı

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR

İşletme Kılavuzu. M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. Baskı 08/2004 D6.C00 11280972 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis M.. Serisi Endüstriyel Redüktörler Düşey Redüktörler M.PV../M.RV.. D6.C00 Baskı 08/2004 11280972 / TR İşletme Kılavuzu

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano plus SB745. Yoğuşmalı Kazan. Kapasite aralığı 800-1200 kw. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz.

Kullanma Kılavuzu. Logano plus SB745. Yoğuşmalı Kazan. Kapasite aralığı 800-1200 kw. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 648 053-00.2T Kullanma Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus SB745 Kapasite aralığı 800-1200 kw Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 801 064 (2012/03) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB072-24 GB072-24K. Kullanıcı için. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

Kullanma Kılavuzu. Logamax plus. Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi GB072-24 GB072-24K. Kullanıcı için. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Kullanma Kılavuzu Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-24 GB072-24K Kullanıcı için Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 646 870 (11/2010) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz,

Detaylı

İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba

İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba İşletim talimatı Membran motorlu dozajlama pompası Sigma/ 2 temel tip S2Ba TR P_SI_0074_SW Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun. Atmayın. Kurulum veya kullanım hatalarından meydana gelen hasarlardan

Detaylı

Montaj kılavuzu Menteşe tipi palet-zincirli konveyör sistemleri CS SL

Montaj kılavuzu Menteşe tipi palet-zincirli konveyör sistemleri CS SL İçindekiler 1 Genel bilgiler... 5 1.1 Hakların saklı kalması... 5 1.2 Güvenlik işaretlerinin açıklaması... 5 2 Amacına uygun kullanım... 6 2.1 Montaj beyanı... 7 3 Genel işletim şartları... 8 4 Teknik

Detaylı

Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2. P..A, P..B, P..A/TR, P..S, P.HA, P.HB Ebatları 9'dan 40'a kadar

Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2. P..A, P..B, P..A/TR, P..S, P.HA, P.HB Ebatları 9'dan 40'a kadar Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2 P..A, P..B, P..A/TR, P..S, P.HA, P.HB Ebatları 9'dan 40'a kadar Montaj- ve işletim talimatları FLENDER gear units Planet Tipi Dişli Kutusu PLANUREX 2 P..A, P..B, P..A/TR,

Detaylı

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar

Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar Motorlar Otomasyon Enerji İletim ve Dağıtım Kaplamalar Düşük ve yüksek voltajlı üç fazlı indüksiyon motorlar M serisi - Kolektör halkası rotoru - Yatay Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Kılavuzu Kurulum, çalıştırma

Detaylı

SP + Kullanım kılavuzu. 2022-D033540 Düzenleme: 04

SP + Kullanım kılavuzu. 2022-D033540 Düzenleme: 04 2022-D033540 04 SP + Kullanım kılavuzu 2022-D033540 Düzenleme: 04 SP + Revizyon geçmişi Düzenleme Tarih Yorum Bölüm 01 07.05.09 İlk oluşturma Tümü 02 01.08.09 Makine Yönetmeliği 1, 2, 3, 4, 6 03 13.07.10

Detaylı

Montaj ve İşletim Talimatları EB 2626-1 TR. Yardımcı Enerjisiz Basınç Regülatörleri

Montaj ve İşletim Talimatları EB 2626-1 TR. Yardımcı Enerjisiz Basınç Regülatörleri Yardımcı Enerjisiz Basınç Regülatörleri Basınç Düşürme Vanaları Tip 44-0 B Buhar Basıncı Düşürme Vanası Tip 44-1 B Basınç Düşürme Vanası Tip 44-0 B Buhar Basıncı Düşürme Vanası, vidalı gövde, kırmızı pirinç

Detaylı

VANESSA SERISI 30,000 MONTAJ VE BAKIM TALIMATLARI

VANESSA SERISI 30,000 MONTAJ VE BAKIM TALIMATLARI Montaj ve Bakım Talimatları Vanessa Serisi 30,000 - Temel Yapılandırma Gövde Stili Çift Flanşlı, Wafer, Lug ve Alın Bağlantısı Faaliyete geçirilen vanaların tümü, aktüatör parçalarının (özellikle de pnömatik

Detaylı

Vanessa Serisi 30,000 Montaj ve Bakım Talimatları. BÖLÜM 1 Vanaların Depolanması. 1.1 Sevkiyat İçin Hazırlama ve Muhafaza Etme

Vanessa Serisi 30,000 Montaj ve Bakım Talimatları. BÖLÜM 1 Vanaların Depolanması. 1.1 Sevkiyat İçin Hazırlama ve Muhafaza Etme VANESSA Vanessa Serisi 30,000 - Temel Yapılandırma Gövde Stili Çift Flanşlı, Wafer, Lug ve Alın Bağlantısı Uygulanabilir Ürün Serisi 30,000 Serisi Temel Yapılandırma, Çift Flanşlı Gövde Stili, iki flanş

Detaylı

Contalı Plakalı Eşanjörler

Contalı Plakalı Eşanjörler Kullanım Kılavuzu Türk Contalı Plakalı Eşanjörler GPHE-MANUAL-EN Yayın: 1000E-TR Bu ürünü çalıştırmadan ya da ürünün bakımını yapmadan önce bu kılavuzu okuyup anlayın. Şu uyarı sembolüyle işaretlenmiş

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

2750 515-1 tr, Sür. 12. Transformatör geçit izolatörleri, tip GOE ve GOE(2) Montaj ve bakım kılavuzu

2750 515-1 tr, Sür. 12. Transformatör geçit izolatörleri, tip GOE ve GOE(2) Montaj ve bakım kılavuzu 2750 515-1 tr, Sür. 12 Transformatör geçit izolatörleri, tip GOE ve GOE(2) Montaj ve bakım kılavuzu Orjinal talimat Bu doküman, yazılı iznimiz olmadan kopyalanamaz ve içindekiler yetkisiz amaçlar için

Detaylı

OXYWAY. Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu

OXYWAY. Ürün Açıklamaları ve Kullanma Kılavuzu OXYWAY Tek kademeli regülatör 1350000 seri numarasından itibaren sabit ayarlı: Fix I; Fix I yandan çıkışlı; Fix II; Fix III; Fix III sol kademesiz olarak ayarlanabilir: Fine I kademeli olarak ayarlanabilir:

Detaylı

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör Kullanım kitabı ve bakım talimatı Kullanım kitabı ve bakım talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI 4 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş 4 1.2 Genel Uyarılar ve Uyarı

Detaylı

NARVIK-YARWAY. Standart/Ağır İşler için Que - Temp Kızgın Buhar Soğutucu Kurulum ve Bakım Talimatları. Model: 33 / 43. Şekil 1 - Model: 33 / 43

NARVIK-YARWAY. Standart/Ağır İşler için Que - Temp Kızgın Buhar Soğutucu Kurulum ve Bakım Talimatları. Model: 33 / 43. Şekil 1 - Model: 33 / 43 Standart/Ağır İşler için Que - Temp Kızgın Buhar Soğutucu Ambalajdan Çıkarma NARVIK-YARWAY Model: 33 / 43 Narvik-Yarway Que - Temp Kızgın Buhar Soğutucu, taşıma ve sahaya nakliye sırasında koruma sağlamak

Detaylı

İndüksiyon Motorları ve Jeneratörleri Kılavuzu

İndüksiyon Motorları ve Jeneratörleri Kılavuzu İndüksiyon Motorları ve Jeneratörleri Kılavuzu Güvenlik Talimatları AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Genel Genel güvenlik yönetmelikleri, her çalışma yeri için yapılan belirli

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Baskı 11/2012 19494971 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı