T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Temmuz 1997 CUMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Temmuz 1997 CUMA"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Temmuz 1997 CUMA Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı: 97/ Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 26/5/1997 tarihli ve YAGY/2560 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/5/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. T. ÇİLLER F. ADAK N. ERCAN Doç. Dr. A. GÜL Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Doç. Dr. İ. KARAKUYU Prof. Dr. S. TEKİR N. KURT M. ALTINSOY Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam N. ERCAN L. ESENGÜN M. S. ENSARİOĞLU A. C. TUNÇ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam B. AKSOY Ş. KAZAN H. U. SÖYLEMEZ T. R. GÜNERİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakam A. YILMAZ Prof. Dr. S. GÜNBEY B. ŞEKER Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Ş. KAZAN T. TAYAN M. AKŞENER Doç. Dr. A. ŞENER Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı Prof. Dr. M. SAĞLAM C. AYHAN Doç. Dr. İ. KARAKUYU Ö. BARUTÇU Milli Eğitim Bakanı Bay. ve İsk. Bakanı Sağlık Bakam Ulaştırma Bakanı M. DEMİRCİ N. ÇELİK A. R. GÖNÜL M.R. KUTAN Târım ve Köy. Bakanı Çal. ve Sos. Güv, Bakanı Sanayi ve Tic. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı İ. KAHRAMAN B. YÜCEL M. H. DAĞLI M. Z. TOKAR Kültür Bakam Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Güvenlik Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşması Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Güvenlik Bakanlığı (bundan sonra taraflar olarak adlanrılacaktır) arasında tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolüne dayanılarak hazırlanmıştır. Taraflar; iş ve çalışma ilişkileri, işgücünün yer değiştirmesi, istihdam sağlanması, sosyal güvenlik, sosyal sigorta, şakadana çalışma ve mesleki rehabilitasyonuyla ilgili olarak her iki Ülkenin çıkarlarına uygun bir şekilde aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. MADDE 1 Taraflar, iş ve çalışma ilişkileri, işgücünün yer değiştirmesi, istihdam sağlanması, sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar alanıyla ilgili mevzuat ve diğer belgelerin uluslararası ilkelere uygun bir şekilde hazırlanmasında, olgunlaştırılmasında ve uygulanmasında kazandıkları deneyimleri teati edeceklerdir. MADDE2 Türk tarafı, Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma ve Halkın Sosyal Güvenliği Bakanlığı nezdinde Devlet İş Müfettişliğinin, Uluslararası Çalışma Teşkilatının ilgili anlaşmalarının gereklerine uygun bir şekilde kurulmasına ve faaliyet göstermesine yardım edecektir. MADDE 3 Taraflar, çalışma hayatında meydana gelen anlaşmazlıkların oluşma nedenlerinin incelenmesi ve giderilmesi alanında ortak araştırmalar yapacaklardır. MADDE 4 Taraflar, her iki ülkede faaliyet gösteren iş ve işçi bulma kurumlarının, işgücü piyasasının incelenmesi, ileriye yönelik tahminler hakkında çalışmalar yapılması ve hazırlanması için işbirliğine uygun ortam oluşturacaklardır. MADDE 5 Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının işgücünden Azerbaycan'da, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarıma işgücünden de Türkiye'de yararlanılmasına imkan sağlamak ve bu yönde gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla karşılıklı dayanışma içinde bulunacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 3 MADDE 6 Taraflar, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta sistemlerinde, yönetimi iyileştirmek üzere işbirliği yapacaklardır. MADDE 7 Taraflar, her iki ülkede sakatların toplumla entegre olmasına yardim etmek amacıyla, bunların çalışma ve mesleki rehabilitasyonu alanında deneyim teatisi yapacaklardır. MADDE 8 Taraflar, işçi-işveren ilişkileri, işgücünün yer değiştirmesi, iş teftişi, istihdam sağlanması, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta yönetimi alanlarında, her iki Ülkenin uzmanlarının karşılıklı deneyimteatisini sağlayacaklardır. MADDE 9 Bu Anlaşma süresiz olup, taraflardan birinin diğer tarafa bu Anlaşmayı yürürlükten kaldırdığına dair yazılı bildirimde bulunduğu tarihten itibaren (3) aylık süre sonuna kadar yürürlükte kalır. Bu Anlaşma ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar, tarafların karşılıklı görüşmeleri ile giderilir. Bu Anlaşma, her iki devlette yürürlükte olan mevzuata uygun olarak onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Her ikisi de eşit derecede geçerli olmak üzere Türkçe ve Azerbaycan dilinde hazırlanmış olan bu Anlaşma 5 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da iki nüsha olarak imzalanmıştır. NECATİ ÇELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ALİ NAĞTYEV AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ÇALIŞMA VE HALKIN SOSYAL GÜVENLİK BAKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: TÜRKİY9 RESPUBLİKASI 9M9KV9 SOSİAL MÜDAFİ9 NAZİRLİYİ İL9 A29RBAYCAN RESPUBLİKASI 9M9K V9 9HALİNİN SOSİAL MÜDAFİ9Sİ NAZİRLİYİ ARASINDA 9M9KDAŞLIQ HAQQINDA SAZİŞ SAZİŞ T0RKİY9 RESPUBLİKASI 9M9K V9 SOSİAL MÜDAFİ9 NAZİRLİYİ İL9 AZ9RBAYCAN RESPUBLİKASI 9M9K V9 9H ALİN İN SOSİAL MÜDAFİ9Sİ NAZİRLİYİ (BUNDAN SONRA T9R9FL9R) T9R9FİND9N Cİ İL TARİXİND9 İMZALANMIŞ 9M9KDAŞLI0 PROTOKOLUNA 9SASLANARAÛ H AZIRLANMIŞDIR. T9R9FL9R, 9M9K V9 9M9K M ON AS İB9TL9Rİ.9M9K MİQRASİYASI,9HALİNİN M9ŞĞULLUĞU.SOSİAL MÛDAFİ9Sİ.SOSİAL SİG0RTASI.9LİLL9RİN PEŞ9 V9 9M9K REABİLİTASİYASI M9S9L9L9Rİ ÛZR9 H9R İKİ ÖLK9NİN M9NAF9YİN9 UYGUN OLARAÛ AŞAÛIDAKILAR HAQQINDA RAZILIĞA G9LMİŞL9R. MADD9 1 T9R9FL9R, 9M9K V9 9M9K MÜNASİB9TL9Rİ.9M9K MİQRASİYASI.9HALİNİN M9ŞĞULLUĞU.SOSİAL MÛDAFİ9 V9 SOSİAL SİGORTA SAH9SİND9 OANUNVERİCİLİK AKTLARININ V9 DJG9R NORMATİV S9N9DL9RİN BEYN9LXALQ PRİNSİPL9R9 MÜVAFİÛ HAZIRLANMASINDA, T9KMİLL9ŞDİRİLM9SİND9 V9 T9TBİ0 EDİLM9SİND9 T9CRÜB9 MÛBADİL9Sİ APARACAOLAR. MADD9 2 TÜRKİY9 T9R9Fİ.AZ9RBAYCAN RESPUBLİKASI 9M9K V9 9H ALİN İN SOSİAL MÜDAFİ9Sİ NAZİRLİYİ N9ZDİND9 DÖVL9T 9M9K MÜF9TTİŞLİYİNİN BEYN9LXALQ 9M9K T9ŞKİLATININ MÜVAFİÛ KONVENSİYALARI T9L9BL9RİN9 UYGUN FORMALAŞDIRILMASINA V9 F9ALİYY9T GÖST9RM9SİN9 9M9Lİ KÖM9KLİK GÖST9R9C9KDİR. Yüriltme ve İdare Bölümü'Sayfa : 4

5 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 MADD9 3 T9R9FL9R, 9M9K MÛBAHİS9L9RİNİN YARANMASI S9B9BL9RİNİN ÖYR9NİLM9Sİ V9 ARADAN OALDIRILMASI SAH9SİND9 BİRG9 ARAŞDJRMALAR APARAGAÛLAR. MADD9 4 T9R9FL9R, H9R İKİ ÖLK9D9 F9ALİYY9T GÖST9R9N M9ŞĞULLU0 XİDM9Tİ OROANLARININ BU 0LK9L9RD9Kİ 9M9K BAZARLARININ T9HLİLİ V9 PROÛNOZLAŞDİRILMASI ÜZR9 PROGRAMLARIN HAZIRLANMASI ÖCÜN 9M9KDAŞLI0 ETM9L9RİN9 Ş9RAİT YARADACAOLAR. MADD9 5 T9R9FL9R, T0RKİY9 RESPUBLİKASI V9T9NDAŞLARININ 9M9YİND9N AZ9RB AYÇANDA V9 AZ9RB AYÇAN RESPUBLİKASI V9T9NDAŞLARININ 9M9YİND9N T0RKİY9D9 İSTİFAD9 EDİLM9Sİ MEXANİZMİNİN T9NZİML9NM9Sİ ÜZR9 BİRG9 M9SL9H9TL9ŞM9L9R APARACAÛLAR. MADD8 6 T9R9FL9R, SOSİAL MÜDAFİ9 V9 SOSİAL SİGORTA SİSTEML9RİND9 İDAR9ETM9NİN T9KMİLL9ŞDİRİLM9Sİ SAH9SİND9 9M9KDAŞLI0 ED9C9KL9R. MADD3 7 T9R9FL9R,H9R İKİ 0LK9D9N OLAN 9LİLL9RİN.9HALİNİN DİG9R HİSS9Sİ İL9 İNTEORASİYASINA KÖM9KLİK M9ÛS9Dİ İL9 ONLARIN 9M9K V9 PEŞ9 REABİLİTASİYASI SAH9SİND9 T9CRÛB9 M0BADİL9Sİ APARACAÛLAR. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: MADD3 8 T9R9FL9R, 9M9K MÜNASİB9TL9Rİ.9M9K MİQRASİYAS!,9M9K MÛF9TTİŞLİYİ.9HALİNİN M9ŞĞULLUĞU.SOSİAL SIĞORTA İDAR9ÇİLİY 0ZR9 H9R İKİ 0LK9 MÜT9X9SSİSL9RİNİN OARŞILOJ T9CRÜB~ MÛBADİL9SİNİ APARACAOLAR. MA0D9 9 BU SAZİŞ OEYRİ MU9YY9N MÛDD9T9 BAĞLANILIR V9 T9R9FL9RİN BİRİ, DİG9R T9R9F9, ONUN QUW9SİNİN DAYANDIRILMASI HAQQINDA NİYY9TİNİ YAZILI SUR9TD9 BİLDİRDİYİ TARİXD9N 3 AY TAMAM 0LANAD9K QÜW9D9 OAL1R. SAZİŞL9 BAĞLI ORTAYA ÇIXA BİL9C9K M0BAHİS9L9R T9R9FL9RIN OARŞILIOLI RAZILIĞI9SASINDA H9LL EDİLİR. BU SAZİŞ H9R İKİ 0ÖVL9TD9 Q0W9D9 OLAN ÛANUNV9RİC İLİY9 UYGUN OLARAÛ T9SDİÛ EDİLDİKD9N SONRA QÜW9Y9 MİNİR ANKARA Ş9H9RİND9,1997-Cİ İL H9R BİRİ İKİ N0SX9D9N IBAR9T OLMAOLA TORK V9 AZ9RBAYCAN DİLL9RİND9 İMZALANMIŞDIR V9 H9R İKİ M9TN EYNİQ0W9Y9 MALİKDİR. TÜRKİY9 RESPUBLİKASI 9M9KV9 SOSİAL M0DAFİ9 NAZİRİ AZ9RBAYCAN RESPUBLİKASI 9M9K V9 9HALİN İN SOSİAL MÜDAFİ9Sİ NAZİRİ NECATİ ÇELİK 9L\ NAĞIYEV Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 7 Karar Sayısı; 97/ Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Ek Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 26/5/1997 tarihli ve YAGY/2559 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Prof, Dr. T. ÇİLLER F. ADAK N.ERCAN Doç. Dr. A. GÜL leri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Doç. Dr. I. KARAKUYU Prof. Dr. S. TEKİR N. KURT M. ALTTNSOY Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı N. K. ZEYBEK A. C. TUNÇ M. S. ENSARİOĞLU A. C. TUNÇ Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakanı B. AKSOY Ş, KAZAN H. U. SÖYLEMEZ T. R. GÜNERİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakam H.U. SÖYLEMEZ Prof. Dr. S. GÜNBEY B. ŞEKER Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Ş. KAZAN T. TAYAN M. AKŞENER Doç. Dr. A. ŞENER Adalet Bakam Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakanı Prof. Dr. M. SAĞLAM C. AYHAN Doç. Dr. İ. KARAKUYU Ö. BARUTÇU Milli Eğitim Bakanı Bay. ve İsk. Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakam M. DEMİRCİ N. ÇELİK A. R. GÖNÜL M.R. KUTAN Taran ve Köy. Bakam Çal. ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Tic. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam 1. KAHRAMAN B. YÜCEL M. H. DAĞLI M. Z. TOKAR Kültür Bakanı Turizm Bakam Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

8 Sayfa: 8 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Ek Protokol Bundan sonra Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, aralarında spor ilişkilerini düzenlemek ve bu alandaki faaliyetleri geliştirmek amacıyla 9 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol"de yeralan hususları teyid ederek önceki Protokol'e ek olarak aşağıdaki noktalarda mutabık kalmışlardır. MADDE I Taraflar, her iki ülkenin gençleri arasında ilişkileri geliştirmek için gençlik teşkilatlarının işbirliğini teşvik edeceklerdir. MADDE II Taraflar, her iki ülkede düzenlenecek gençlik festivali, gençlik kampı gibi faaliyetlere gençlik gruplarının katılımını sağlayacaklardır. MADDE III Taraflar, gençlik alanında bilimsel ve teknik seminer, konferans ve toplantı düzenlenmesini destekleyecekler ve bunların dışında tek taraflı düzenlenecek bu tür etkinliklere diğer tarafın uzmanlarının davet edilmesini sağlayacaklardır. MADDE IV Taraflar, diğer ülkelerde yapılacak gençlik faaliyetlerinde temsilcilerinin işbirliğini teşvik edeceklerdir. MADDE V Taraflar, gençlik alanında bilgi alış-verişini, yazılı eserlerin değişimini ve gençlik projelerinin hazırlanmasını, kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesini teşvik edeceklerdir. MADDE VI Bu Protokol 9 Şubat 1994 tarihinde imzalanan Protokol'e ek olarak imzalanmış olup, imzalandığı gün yürürlüğe girecektir. Bu Ek Protokol Ankara'da 5 Mayıs 1997 tarihinde iki nüsha olarak Türk ve Azerbaycan dillerinde imzalanmıştır ve her iki metin aynı derecede geçerlidir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 TYPKHJ9 PECnyEMKACbl h9kym9th HJİ9 A39PEARAH PECnyBJIHKACLI h6kym3th APACbffl3A K3HHJI9P B9 HUMAH CAhSCHHJO 0J1AB0 ITPOTOKOJİ ByımaH cohpa Tapar^nap ajyıahah TYPKHJS PecnyÖJiHKacBi hökvmsth B3 A3ap6aj^aH PecrryÖJiHKacBi heıcymath apanaptıma uümah anaranaphhh T3H3HMTI3M9K B9 6y Cah3fl3KH < )3aJIHJJ3TJI9pH KY«I3HflHpMaK M9rC3flH HJI3 9 (pespan HJI îapıcms ÂHKapaaa HM3ânaHaH "HnwaH CahscuHas OfuaKnmımr harrahaa ripotokojryh" AfYzmaanapEimı Tdcjw emum B9 H9MHH üpotokona ajıab3 onapar amanuıakii Maaaanap öapaaa pa3&rjn>ifa KanMimuıap: MaM3 1 Tap9(pJI3p hap HKH 9JIK3HHH K9rTOÎ9pH apacsıma anaranaph HHKHma(p ethhpm3k YT(R K9rTOI3p T9IHKIUiaTJiapBIH IH 9M3KflaiIIJII,in.IHI>I T9IIIBHr efl319kji3p. M3M3 2 T9pg<pji9p hap HKH ejikaaa Kaıruıgp djecthbajınapbi, K9ÎPÜIHK «ynıapkaıaph KHMH (paanhjjatjiapa Kaıroıapfffl rpynnapbihirh romyjimacbrhbt T9 n MHH ea9m9kji9p. Maana 3. T9p9<pn9p K9ffUÎ3p CahXHHfl3 ejtmh B9 TeXHHKH CeMHHâp. KOHCppaHC B9 TOnnâHTBDlâpBIH T9IIIKHJ1 CflHJMSCHHH flact9kji3j3<i9k B9 ÖVHJiapflaH 9JiaB9 ÖHprapacjDJiH Tanuam onyhaw 6y KHMH (ffâajihjjatnaps flhk3p TapstpHH MYr9X9CCHCJI3pHHHHfl3"B3T eflhjtmschhh hsjâtâ KeHHp3, î9kn3p. MaM3 4 Tapacpnap pmzç emca/ıap/ıa T3ÜIKHJI o/ryharçar KSrraıap TaflĞHjnapiiiaa TSMCHJNHnapHHHH amakaaınjibirbrjibi TaniBHr eflansıoıap. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 4 Temmuz Sayı: MaM3 5 Tspacpjısp jcaır<ıji3p catscama HHûbopMacHJa B3 ja3tuıtı aeapnsohh MYÖaflHiıacHHH, Kamum: jıajıaanaphhhh ha3hpnahmactihtı, usjı&m BS cochan ajiaranaphh HHKHmacp erflhphjimschhh TSIHBHT ea^sıuıap. Maroa 6 By IlpoTOKOJi 9 «pebpan m Tapnxfla 6amaHMBrnı üpotokojia anab3 onapar HM3anaHup BS HM3ajıaHflLraı KyHflâH rybbaja MHHHp. By anabs IlpoTOKOJi AHKapaaa " " 1997-ra an TapııxHHfl3 HKH HYCX3fl3 TyJjK B3 â33p6aj^ah flhtoi3phhr3 IM3anaHMLIII]flHp B3 h3p HKH M3TH ejm rybbsja Maımujurp. TypKHJs PecnyĞJiHKacH KeKyMaTH ajjhhnah A33p6ajqaH PecnyĞJiHKacM heıcymarn antumah Bah3jmHH ÜIsKsp KaHmiK B3 HflMâH M^ananapHHa M3c"ynfleBJiSTHa3Hpn Söyndpsc TapajeB KsiTinsp B3 HflMaH Ha3Hp Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 10

11 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Karar Sayısı: 97/ Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Enerjisi Alanında işbirliği Prensipleri Hakkında Anlaşma"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 26/5/1997 tarihli ve KFGY-2547 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/5/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Prof. Dr. T. ÇİLLER F. ADAK N. ERCAN Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Doç. Dr. A. GÜL Devlet Bakanı Doç. Dr. İ. KARAKUYU Prof. Dr. S. TEKİR N. KURT Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. ALTINSOY Devlet Bakanı N. ERCAN L. ESENGÜN M. S. ENSARİOĞLU A. C. TUNÇ Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam B. AKSOY Ş. KAZAN H. U. SÖYLEMEZ T. R. GÜNERİ Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakam A. YILMAZ Prof. Dr. S. GÜNBEY B. ŞEKER Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakanı Ş. KAZAN T. TAYAN M.AKŞENER Doç. Dr. A. ŞENER Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Maliye Bakam Prof. Dr. M. SAĞLAM C. AYHAN Doç. Dr. İ. KARAKUYU Ö. BARUTÇU Milli Eğitim Bakanı Bay. ve İsk. Bakanı Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakam M. DEMİRCİ N. ÇELİK A. R. GÖNÜL M.R. KUTAN Tarım ve Köy. Bakanı Çal. ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Tİc. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı I. KAHRAMAN B. YÜCEL M. H. DAĞLI M. Z. TOKAR Kültür Bakanı Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 11

12 Sayfa: 12 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Enerjisi Alanında İşbirliği Prensipleri Hakkında Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, her iki taraf için yararlı olan uzun süreli işbirliğinin geliştirilmesinin önemini ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını ve gelecekte onların geliştirilmesinde tarafların çıkarlarını dikkate alarak Türkiye ve Azerbaycan enerji sistemleri arasında enerji alışverişini sağlamak amacıyla şu hususlarda mutabık kalmışlardır. 1. MADDE Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti elektrik enerjisi sistemleri arasında elektrik enerjisi alışverişi hususunda gerekli teknik çalışmaları yapacaklardır. 2. MADDE Taraflar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'ne elektrik sağlamak amacıyla Türkiye enerji sisteminden olanaklar nisbetinde aralıksız elektrik alınması konusunda anlaşmaya varmışlardır. 3. MADDE Taraflar, başka bir şekilde halledilmediği takdirde, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'ne Türkiye elektrik enerji sisteminden sağlanmış ve sağlanacak olan elektriğin karşılığında Azerbaycan enerji sisteminden Gürcistan enerji sistemi aracılığıyla Türkiye'ye elektrik verilmesi konusunda çalışmalar yapacaklardır. 4. MADDE Taraflar, enerji sağlanmasında güvenilirliği arttıracak, normal ortamda enerjinin ve güçlerin karşılıklı ve transit olarak naklini gerçekleştirecek ve acil durumlarda birbirlerine yardımda bulunacaklardır. 5. MADDE Taraflar, enerji alanında bilimsel araştırma, imalat ve test tekniklerinin geliştirilmesi, sektörde kullanılanacak malzemelerin istihsali amacıyla ortak müesseselerin kurulması için işbirliği yapacaklardır. 6. MADDE Elektrik enerjisinin alışverişi konusunda Taraflar Gürcistan ile müştereken bir protokol imzalanmasını temin edeceklerdir. girer. 7. MADDE İşbu Anlaşma, Tarafların yasalarına uygun olarak onaylandıktan sonra yürürlüğe Taraflardan biri Anlaşmayı feshetmek için bu konuda diğer tarafa diplomatik kanallardan 6 ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmazsa Anlaşmanın süresi otomatik olarak bir yıl daha uzatılacaktır. İşbu Anlaşma Ankara'da 5 Mayıs 1997 günü Türk ve Azerbaycan dillerinde ve her ikisi de aynı ölçüde geçerli olmak üzere ikişer özgün örnek halinde düzenlenmiş ve imzalanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Adına Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 TvpKHJs PecmTJjiHKacB! hekvmote B3 A33p6aJHaE PscrryojiHKacBi heıcymste apacbnma ejıektposhspketioca cahschhua 3M3ioıaııun>ır npıihciîenaph 6apans C A3 HLLI EyEiaH CoHpa Tspamnap asjıahhbrpbinah KeıcyM3TK ES Â33p5aj*ıaH PscnyojniKacBi heewstk. TypKKJa PecnyĞnıiEacB: rapmbdthnibi (pajuajibi BS ^HMYJUTYTJIH HmıcanH 3M3EsarnjT irbih KeHiniIJ13HHHpEDIM3CHHHH 3h3MHJJ3THHZ B3 ehepksthka ehthjatjiapbihiiah C3M3panH HCTH(pafl3 B3 KaJISTOKBa OHnapBIH rakmhnnsn^hphjimsckhiîs T3p3rpji3p2H MaparnapBiHBi e"thpa<p eaapae, TyjpKiija B3 A33p6ajıaH ehepzh CHCTeMJispHHHH enenpin: ehepxncn MYDanHJixHHH anapmar Msrcamma amarbrjiaehnap öapans pa3bun>ira Kajıamısp: MaOT3 1 Tsparpjiap TypKHJa PeoiyGJiHEacBi B3 AsspöajıaK PfxnyOJiHKacBi ehepxh CHCTeMJispH apacbihsa enenpro: enepxach MyöamınscH anapa^arnap. Majms 2 Tspsdpnap Haram an Myxrap Pecny6nHKacBiHH enenpin; ehspxkch KHS T3"MHH erosk Marcaflicis TyjpKHJa EHCDSH CHCTCMHH59H e,! TH6apjn,i ejierrphk ehepxhchhhh anbemacbi öapaaa pa3bdibrr auss ettfunap. Majma 3 Tspsquisp 6amra 6np msmms haui oimazmmi nanna, Kax^BEEK Myrrap PecnyĞJöiEacBiHa TypnîjsHHH Ensnpm: EHepss CKCTSMHICISH etypyjimyin BS Kajıa^assa etyp^s^sr: ehepxhchhhk KyraöiDinmıs. Asspoajsan EHepXH C'HCTeMHHiiaH Eyj>ivcTaH EHep]EK CKCTCME BacHTsciüis TyDKKJ'sja ensetphe ehepxhchhhe aepivimsck cahschhsa Tsaoiipjisp I-:ep3'-i3Ej1Sp. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 13

14 Sayfa: 14 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: Mauna 4 TspsdUÎSp 93 ehepzh CHCT»CI5pHHHH e'! THÖapJIBÎ T3"MHHâTSEBI, H0pM.~ mspahtua enenpıc ehepshczhee sa KfDKpaE rapnedbeik ES TpaH3irr (Hapar eı^ppikschhz tsjata Ke^mpa^aE ss rssa rnspasteens 6Hp-ĞHpHH3 rapmârjıaitibi japslim ejıa^sdisp. Maaşa 5 Tapacpjıap 93 ehepze canscamıs anm-tasrarat, HcrehcanaT ES EûHCTpyETop-Ta^p^öa znrjıspbhehz ithk'mıraffftv, ECTEtpa^a csznd^sc uaıephannapbih Hcrehcan grjamoch uarcs^ejia önpca MyaccHca japaj&mmach öapasa pa3hnura lamansp. Mama 6 TapacpJîap enenpzc enspsacn E^pı^craH HJia I^orosonyE maanaeuaceihbi TaVzn ekaçamap. M^ajapiJiacH anapbdimach öapachbaa Massa 7 Ey Caazm Tapa^napHH rahysbcpa^îhjihjhha yjıyh onapar Tacjrar 6rry^I^y^^aH coepa ryabaja uaaap. hap hasça 6np Tapacp Ca32nm JISFB emac HHJJ3TH HarrsiBHa j&sap Taparca sannomarhk EaHannap BacHTscHna, 6 aj ebban ja3lnrk cypaısa M3 n ırymat. BepM33ca Cjaumuu MYTOSTH abtomatze onapar 6ap m i YÎW3THHa y3asbdia'îar. AHKapa mataphek " " 1997-IH ursa T^pc Ba A3apâajH2ş saraıapahha ojıuarna HEH Brçcsasa manahmhnrjihp sa Lap KEH MSTH CJHZ lybbaja Ma/IHKAHp. TvpEHJa PecnyöriHKacaE Asapoaj^ıaH Pecny6jıaxacB YUrUtme ve İdare Bölümü Sayfa: 14

15 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 15 Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı; 97/9535 Ekli listede adlan yazılı üniversite rektörlüklerine bağlı olarak, karşılarında gösterilen fakülte ve yüksekokulların kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı'nın21/5/1997 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca 30/5/1997 tarihinde kararlaştırılmıştır". Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. T. ÇİLLER F. ADAK N. ERCAN L. ESENGÜN Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam V. Doç. Dr. İ. KARAKUYU Prof. Dr. S. TEKİR N. KURT M. ALTINSOY Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam N. ERCAN L. ESENGÜN M. S. ENSARİOĞLU A. C. TUNÇ Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam B. AKSOY Ş. KAZAN H. U. SÖYLEMEZ T. R. GÜNERİ Devlet Bakam Devlet Bakanı V. Devlet Bakam Devlet Bakam A. YILMAZ Prof. Dr. S. GÜNBEY B. ŞEKER Dr. A. DEMİRCAN Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Ş. KAZAN T. TAYAN M. AKŞENER Doç. Dr. A. ŞENER Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakam Maliye Bakam Prof. Dr. M. SAĞLAM C. AYHAN Doç. Dr. İ. KARAKUYU Ö. BARUTÇU Milli Eğitim Bakam Bay. ve İsk. Bakanı Sağlık Bakam Ulaştırma Bakam M. DEMİRCİ N. ÇELİK A. R. GÖNÜL M.R. KUTAN Tarım ve Köy. Bakam Çal. ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Tic. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam İ. KAHRAMAN B. YÜCEL M. H. DAĞLI M. Z. TOKAR Kültür Bakanı Turizm Bakanı Orman Bakanı Çevre Bakam 30/5/1997 Tarihli ve 97/9535 Sayılı Kararnamenin Eki LİSTE Üniversitenin Adı : Kurulan Birim ; Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Fakültesi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eczacılık Fakültesi İletişim Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Akhisar İlçesinde) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa: 16 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: Tebliğler Diyarbakır Valiliğinden: Mahalli Çevre Kurulu Kararı Karar No : 3 Karar Tarihi: 11/6/1997 Mahalli Çevre Kurulu sayın Valimiz Emir DURMAZ'ın çağrısı üzerine, 11/6/1997 günü saat 10.00'da Vali Yardımcısı Mehmet Ali ÖZKILINÇ'ın Başkanlığında Valilik toplantı salonunda, aşağıda imzası bulunan üye Merin iştirakiyle toplanmış olup, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlamıştır. 1 Et ve Balık Ürünleri A. Ş. Diyarbakır Et Kombinası Müdürlüğüne ait Emisyon izin dosyası incelenmiş olup, Çevre Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na sunulmasına, 2 Sümer Holding A. Ş. Pamuklu Sanayi İşletmesine ait Emisyon izin dosyası incelenmiş olup, emisyon izin dosyasında belirtilen taahhütnameye bağlı kalınması şartıyla emisyon izni verilmesine, 3 İl Çevre Müdürlüğü elemanlarının 10/6/1997 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Şeytanderesi mevkiinde bulunan katı atık deposunda yaptıkları inceleme sonunda hazırlanan Teknik Rapor incelenmiş, raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi, gerekli düzenlemenin yapılması için söz konusu raporun Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine ayrıca İlçe Belediye Başkanlıklarının çöpleri zamanında toplamaları ve çöp döküm alanına götürerek düzenli olarak buraya dökmeleri için uyarı yazısı yazılmasına, kış sezonunda hava kirliliği sorununun yaşanmaması için 16/10/1996 tarih ve 5 no.iu Mahalli Çevre Kurulu'nda alınan ve 6 Kasım 1996 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararların aynen uygulanmasına, buna ek olarak aşağıda belirtilen hususların uygulamaya geçirilmesine, a) İlimizde satılan yakıtların ve kaloriferlerin yanmaya başlamasından sonra yakım saatlerinin denetlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü elemanlarından oluşan bir ekip kurulmasına, ekibin araç ihtiyacının Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından karşılanmasına, b) İlimizde Mahalli Çevre Kurulu'nda belirtilen standartlara uygun olmayan kömürlerin satışına izin verilmemesi, bu tür kömürlere denetleme ekibi tarafından el konularak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından temin edilecek bir kepçe ve kamyonla kömür tevzii deposuna götürülmesine, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 4 Temmuz Sayı: 23039, RESMİ GAZETE Sayfa; 17 c) İlimizde ısınma amaçlı sıvı yakıt olarak kullanılan 5 ve 6 no.lu fuel-oil kullanımının binalarda kullanımının yasaklanmasına, binalarda sıvı yakıt olarak sadece % 1.5 kükürt içeren özel kalorifer yakıtı kullanılmasına, sanayi tesislerinde 6 no.lu fuel-oil kullanımının Valilikten alınacak izinle yapılmasına, d) İlimizde yapılan denetlemelerde ve kömür satış belgesi verilmesi sırasında yakıtlardan alınacak numunelerin analiz ücretlerinin ilgili firmalar tarafından karşılanmasına, e) İlimizde satışa sunulan sıvı yakıtların denetimi için Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ve İl Çevre Müdürlüğü elemanlarından oluşan bir ekip oluşturulmasına, ekibin araç ihtiyacının Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından karşılanmasına, f) İlimizde faaliyet gösteren resmi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına alınacak yakıtlarda ihale şartnamesine ilgili firmaların Kömür Satış Belgesi almış firma olma şartının koyulmasına, sıvı yakıtlar için İl Çevre Müdürlüğünün görüşünün istenmesine, g) 16/10/1996 tarih ve 5 no.lu Mahalli Çevre Kurulunda belirtilen yerli linyit ve taşkömürü özelliklerine uçucu madde (kuru bazda) % 24 (max) (+ % 1) eklenmesine, KÖMÜRLERİN ÖZELLİKLERİ: A YERLİ ÜRETİM LİNYİT VE TAŞKÖMÜRÜ ÖZELLİKLERİ : Toplam Rutubet (satışa sunulan kömür) Kül (kuru bazda) Toplam Kükürt (kuru bazda) Yanabilir Kükürt (kuru bazda) Üst ısıl değer (kuru bazda) Boyut (satışa sunulan kömür) % 18 (max) ' % 14 (max) (+ % 1) % 1.5 (max) % 1.2 (max) 5400 kcal/kg (min) mm + 18 mm mm max % mm max % 10 Uçucu madde (kuru bazda) % 24 (max) B İTHAL LİNYİT VE TAŞKÖMÜRÜ ÖZELLİKLERİ : Toplam rutubet (satışa sunulan kömür) Kül (kuru bazda) Toplam Kükürt (kuru bazda) Uçucu madde (kuru bazda) Üst ısıl değer (kum bazda) Boyut (satışa sunulan kömür) : % 10 (max) : % 14 (max) (+ % 1) : % 1 (max) : % (+% 1) : 6400 kcal/kg (min) : mm + 18 mm mm max % mm max % 10 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa: 18 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: KÖMÜR): C İTHAL TOZDAN ÜRETİLEN KÖMÜR BRİKETİ ÖZELLİKLERİ (PRES Toplam Rutubet (satışa sunulan kömür) Kül (kuru bazda) Toplam Kükürt (kuru bazda) Üst ısıl değer (kuru bazda) Uçucu madde Bağlayıcı Kın ima Mukavemeti (yumurta biçimi) Kırılma Mukavemeti (tabanı düz) % 10 (max) % 18 (max) % 1 (max) 6200 kcal/kg (min) % 22 (max) (+ % 1) Melas, Nişasta (*) 80 kgf/cm 2 (min) 130kgf/cm 2 D YERLİ VEYA YERLİ-İTHAL KARIŞIMI KÖMÜRDEN ÜRETİLEN KÖ MÜR BRİKETİ ÖZELLİKLERİ: Toplam Rutubet (satışa sunulan kömür) Kül (kuru bazda) Toplam Kükürt (kuru bazda) Yanabilir Kükürt (kuru bazda) Üst ısıl değer (kuru bazda) % 15 (max) % 20 (max) % 1.5 (max) % 1 (max) 5400 kcal/kg (min) Uçucu madde % 22 (max) (+ % 1) Bağlayıcı Melas, Nişasta (*) Kırılma Mukavemeti (yumurta biçimi) : 80 kgf/cm 2 (min) Kırılma Mukavemeti (tabam düz) : 130 kgf/cm 2 (min) (*) NOT: Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak bağlayıcı olarak kullanabilirliği kabul edilen diğer maddeler de bağlayıcı olarak kullanılabilir. h) Yukarıda belirtilen hükümlere aykırı davranan gerçek kişi, Kurum ve Kuruluşlar baklanda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem yapılmasına, Toplam 4 maddeden meydana gelen bu kararların bilgi için Çevre Bakanlığı'na gereği için ilgili Kurumlara yazılmasına ve Resmi Gazete'de yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Tebliğ olunur. Yürütme ve İdare BölUmü Sayfa : 18

19 4 Temmuz Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 19 Tokat Valiliğinden: Tebliğ No : 1997/1 Tebliğ Tarihi: 3/6/1997 Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla; Bakanlar Kurulunun 10 Eylül 1976 tarih 7/12520 sayılı kararlan gereğince 3/6/1997 tarihinde 'Tokat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" Tokat Valisi Ayhan ÇEVİK Başkanlığında toplanarak, Tokat İli dahilinde çıkabilecek Orman yangınları ile mücadele konusunda müştereken aşağıdaki kararları almışlardır. 1 Tokat İli dahilinde çıkan Orman Yangınlarım gören ve haber alan tüm Resmi ve Özel Kuruluşlar yangın haberini kısa sürede en yakın Orman Teşkilâtına veya yeni tahsis edilen 177 No'lu "Orman Yangınları İhbar" telefonuna bildireceklerdir. 2 Tokat İli dahilinde çıkabilecek Orman Yangınlarına ilk müdahale ilgili Orman İşletme Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 3 Orman yangınlarım haber alan Orman İşletme Müdürlükleri yangının yerini ve derecesini en seri şekilde Tokat Valiliğine, ilgili Kaymakamlığa, C. Savcılığına, Orman Bölge Müdürlüğüne, ilgili Jandarma Birlik Komutanlığına haberleşme araçları ile bildirecektir. 4 Orman yangınlarının söndürülmesinde Köy Muhtarlarının önemli görevleri olduğundan Yangın Mükelleflerini yangın mahalline sevki konusunda azami gayret göstereceklerdir. Bu konuda Mülki Amirlerce kendilerine gerekli talimat yazılacaktır. 5 Tokat İlindeki tüm Kamu ve Özel Sektöre ait Kuruluşlar arasındaki "Orman Yangınları ile Mücadele" konusunda yardımlaşma ve işbirliği mümkün olan en yüksek seviyede tutulacaktır. 6 Jandarma ve C. Savcılığı yangın failinin araştırılması, yangın söndürme faaliyetleri sürdürülürken soruşturmalarını sür'atle sonuçlandırılmasına yardımcı olacak ve istenilen hertürlü belge ve dokümanları ilgililere ileteceklerdir. 7 Jandarma Birlikleri, yangının söndürülmesinden sorumlu olan Mükelleflerin yangın mahalline sevki için gerekli işlemleri yapacaklardır. 8 Orman yangınlarının çıktığı yerlerde söndürme çalışmalarında itfaiyeye ihtiyaç olduğu takdirde, ilgili Belediyeler talep halinde itfaiyelerini sözkonusu yangın mahalline göndereceklerdir, 9 Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında, yapılacak işbirliği ile yardımlaşmanın planlı ve düzenli bir şekilde uygulanması için T. C. Karayolları, D.S.İ., Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve görevlendirilebilecek diğer Resmi Kuruluşların, özellikle büyük orman yangınlarında ihtiyaç duyulacak personeli ve Yangın Mükelleflerini yangın mahalline taşımak için tahsis edecekleri otobüs, servis aracı, damperli kamyon, minibüs, v. s. gibi araçlarını belirliyerek bunların listesini çıkartarak Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir. Ayrıca Kurumlarında iş makinası bulunan Resmi Kuruluşlar, özellikle büyük orman yangınlarında dozer talebi halinde sözkonusu makinaları yangın yerlerine sevkedeceklerdir. Tatil günlerinde dahi ilgili araçların talebi halinde yangın mahalline şevki için gerekli organizasyon ilgili Kurumlarca yapılacaktır. Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce istenildiği zaman Ağaçlandırma Sahalarındaki yangın emniyet şeritleri açılarak Orman Yangınlarına önceden tedbir alınacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa: 20 RESMİ GAZETE 4 Temmuz Sayı: Tokat 48. Piyade Alay Komutanlığı ve Tokat Jandarma Alay Komutanlığı ile gerekli koordine yapılacak olup, imkânları dahilinde Orman Yangınlarında yardımcı olacaklardır. 11 Tüm Kamu Kuruluşlarının Orman Yangınlarının söndürme çalışmalarına katılacak makinalarının akaryakıt ihtiyaçları ile personelin iaşeleri Orman İdaresince temin edilecektir. 12 Köylülerin ot, çayır ve anız yakmamaları konularında, ilgili Köy Muhtarlıklarının İl ve İlçe Mücadele Komisyon Kararları doğrultusunda Mülki Amirlerce uyarılması sağlanacaktır. 13 Halkın piknik yaptığı yerlerde Orman yangınlarına duyarlı olmaları konularında, yaktıkları ateşi söndürmeleri hususunda muhtelif yayın vasıtaları ile uyarılmasına çalışılacaktır. Görsel ve yazılı basın yoluyla da Orman Yangınları hakkında Kamuoyuna duyuru yapılacaktır. Bu konuda hazırlattırılan kasetler dağıtılarak halk bu konuda bilgilendirilecektir. 14 Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim ve Öğretim sırasında tüm öğrencilere orman sevgisini aşılamak, ormanı korumak ve Orman Yangınının büyük afet olduğunu izah etmek doğrultusunda eğitici ve öğretici bilgiler verilecektir. 15 Müftülüklerle işbirliği yapılarak; Orman Köylüsünün Orman Yangınlarına karşı hassas olmaları, orman sevgisi, orman yangınlarının bir felaket olduğu, söndürülmesi çalışmalarına özellikle katılmaları için duyarlı olmaları konusunda aydınlatıcı bilgiler anlatılacaktır. 16 Orman yangınlarının çıkma ihtimalinin fazla olduğu bölgelerde, gerektiğinde Valilik 6831 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile verilen yetkilerini kullanarak bu ormanlara giriş ve çıkışları kısıtlayabilecektir. 17 Orman Yangınına hassas yörelerde, Müftülük, Halkeğitim Müdürlükleri ve Orman İşletme Müdürlükleri müşterek yapacakları toplantılarla Orman Köylüsünü Orman Yangınları hakkında bilgilendireceklerdir. 18 Tarım İl Müdürlüğü ve onlara bağlı Teşkilâtın eğitim programlarında anız yakma olayının yasak olduğunu köylülere anlatmaları sağlanacaktır. 19 Ormaniçi ve bitişiğinde bulunan turistik tesisler ve konaklama yerlerinin ilgilileri, ormanla tesisleri arasındaki mıntıkada, yangına karşı gerekli emniyet tedbirlerini alacaklar, lüzumlu yerlerde yangın emniyet şeritleri ile kendi özel ekiplerini oluşturacaklardır. 20 Belediyeler çöplerinin etraflarında en etkili yangın önlemlerini alacaklardır. 21 Son zamanlarda Enerji Nakil Hatlarında çıkan yangınlar görülmektedir. Sözkonusu hatların güzergahları ilgili Kuruluş (T. E. A. Ş.) tarafından temizlenecektir. 22 İşletme Müdürlüğü mıntıkasında bulunan Meteoroloji İstasyonlarından hava tahmin raporu alınacak; rüzgarların şiddeti veya bölge için tehlikeli yönden estiği ve nispi rutubetin % 30'dan aşağı seviyeye düştüğü zamanlarda yangın konusunda alarma geçilecektir. İşbu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526,2872 sayılı Çevre Kanununun ve 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacağı, Tebliğ olunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ K.DERVİŞ Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 24.09.2001 Pazartesi Sayı: 24533 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokolun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 13 Ekim 1999 ÇARŞAMBA Sayı: 23845 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Umumi Hayata Müessir Afetler

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2693. Bakanlar Kurulundan 01.08.2001 Çarşamba Sayı: 24480 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye Ortak Ulaştırma Komisyon Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir.

Not: Tasarı Başkanlıkça, Adalet ve Dışişleri komisyonlarına havale edilmiştir. Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 459) Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/29

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2001/29 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-8845 04/06/2001 Konu : Resmi Taşıtlar 130 GENELGE 2001/29 İLGİ : 01.05.2001 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-6935

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20537 05.11.2014 Konu : Baskılı CD Zarfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Baskılı CD Zarfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 10.11.2014

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim. BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Dernekler Dairesi Başkanlığının 12.09.2012 tarih ve B.05.0.DDB.0.02.01.00 3441 sayılı yazısı. GÖRÜŞ İSTENİLEN KONU : Dernekler Dairesi Başkanlığının İlgi yazısıyla; dernekler ile

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı.

kullanılacak bina inşaat metrekare maliyet bedelleri açıklandı. SİRKÜLER TARİH : 25.08.201.2017 SAYI : 2017-08-01 KONU : Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, 2018 yılında binaların emlak vergisi değerinin hesaplamalarında kullanılacak

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14892 16.06.2016 Konu : Kalem Pil Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kalem Pil Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 22.06.2016 Çarşamba

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı Sayı : 13849230 OHDAA'İO Konu :Sağlık Sigortası 1 1 Temmuz 20U Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20.06.2014 tarihli yazısı ekinde İçişleri Bakanlığı Göç

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21610 05.11.2013 Konu : Disk, Disk Kılıfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Disk, Disk Kılıfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR Birliğimiz Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da bulunan takribi 1.110 ton tank dibi tortu satış ihalesi 16.11.2015 günü, saat 14:00

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı