TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ"

Transkript

1

2 TMMOB ( 10. DÖNEM ) ÇALIŞMA RAPORU 1

3

4 İZİNDEYİZ 3

5

6 Çalışma Döneminde Mesleğimizi,Doğamızı, Kentlerimizi, Yaşamımızı, Savunurken Bizlerle Birlikte Olan Çalışmalarımıza Güç Katan Tüm Dostlarımıza Teşekkür Ederiz TMMOB YÖNETİM KURULU 5

7 TMMOB 11.GENEL KURULUNA GİDERKEN... Değerli meslektaşlarımız, ayakkabı kutularından milyon euroların, tır ve otobüslerden mühimmatların çıktığı, devlet kurumlarının birbiriyle çatıştığı, gücü elinde tutanların kendi oluşturdukları yasallığa bile uymadığı bir dönemde Şubemizin genel kurulunu yapıyoruz. Yolsuzluk iddialarının yönetim kademesinin en üst sıralarına dek uzandığı bu günler, aynı zamanda demokrasinin en önemli temellerinden olan kuvvetler ayrımı ilkesinin de tamamen yok edilmek istendiği bir döneme işaret ediyor. Değerli meslektaşlarımız, uzun yıllardır egemen kılınan ve çağdaş, katılımcı demokrasi ile hiçbir ortak noktası olmayan bu yönetim anlayışı nedeniyle ülkemizin su kaynakları kirletilmiş, orman alanları talan, tarihi zenginliklerimiz tahrip edilmiş, kentsel dönüşüm süreçleriyle kent yoksulları yerlerinden edilmiştir. Bu adaletsiz ve bilim dışı politikalara karşı çıkan TMMOB ve Odamız yasal düzenlemelerle bakanlıkların denetimine alınarak işlevsizleştirilmeye çalışılmıştır Mayıs ve Haziran aylarında İstanbul da Taksim Gezi Parkı nın yok edilerek yapılaşmaya açılmasına yönelik girişimlere karşı yurttaşlarımızın geliştirdiği ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan gösteriler, doğal varlıklarımızın korunmasına yönelik toplumsal bir refleksin ifadesi olduğu kadar, aynı zamanda buyurgan ve antidemokratik yönetim anlayışına duyulan bir tepkinin de sonucudur. Gezi Parkı ile başlayan süreç bir kez daha ve açık bir şekilde çevre sorunları ile toplumsal sorunlar arasında ayrılmaz bir ilişki olduğunu, çevrenin korunmadığı bir demokrasi olamayacağı gibi, demokrasinin olmadığı bir ülkede de çevrenin korunamayacağını göstermiştir. Değerli meslektaşlarımız, şimdi ülkemize, insanımıza, doğamıza sahip çıkma zamanıdır. Şimdi örgütlü birliğimizi güçlendirerek, ülkemizi adalet, eşitlik, barış ve bilim temelinde yeniden kurmak zamanıdır. Şimdi hep birlikte umudumuzun fidanlarını büyütme zamanıdır... TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 6

8 TÜRKİYENİN ÇEVRE PROFİLİ 1982 Anayasanın 56. Maddesinde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini ödemenin devletin ve yurttaşların ödevi olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde Çevre Kanunu nun yayımlanmasının üzerinden 29, Çevre Bakanlığı nın kuruluşunun üzerinden ise 20 yıl geçmiş bulunuyor. Çevre Kanunu nun yayımlanması sonrası arka arkaya Hava Kalitesinin Korunması (1986), Su Kirliliği Kontrolü (1988), Katı Atıkların Kontrolü (1991), Çevresel Etki Değerlendirmesi (1993) ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü (1995) Yönetmelikleri yayımlanıyor. Çevre Kanunu nun yayımlanmasından bu yana geçen süre zarfında yayımlanan yönetmelik sayısı 40 a ulaşmış durumda yılında kurulan Çevre Bakanlığı 12 yıllık bir faaliyet döneminden sonra 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı na dönüştürülüyor yılına gelindiğinde ise, Çevre ve Orman Bakanlığı ikiye ayrılarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluyor. Böylelikle çevre yönetiminin en önemli unsurlarından birisi olan kurumsal süreklilik, bakanlığın sürekli olarak değişen, birleşen- ayrışan yapısıyla, ortadan kalkıyor, Çevre Bakanlığı önce Orman Bakanlığı nın, günümüzde ise Bayındırlık Bakanlığı nın bir alt bileşeni haline geliyor. Çevre Bakanlığı nın sürekli değişen bu yapısı ile birlikte dikkat çeken bir husus da, çevre mevzuatında gerçekleştirilen sürekli değişikliklerdir. Çevrenin korunmasının, ekonomik gelişmenin önünde bir engel olduğu ön yargısının ülke yönetiminde hakim olması, çevre mevzuatında da bitmek bilmeyen bir değişiklikler sürecine yol açmaktadır. Özellikle, çevre mevzuatına hayatiyet kazandıran yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin çokluğu ve bu değişikliklerin mevcut yönetmelik hükümlerinin gevşetilmesi şeklinde gerçekleştirilmesi dikkat çekicidir. Bu konuda bilhassa Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nde ve 2004 yılı sonundan itibaren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler örnek oluşturmaktadır. Ülkemizde çevrenin korunması ve çevre yönetimine verilen önemin en önemli göstergelerinden birisi de çevrenin korunması konusunda görevlendirilen bakanlıklara bütçeden ayrılan paylardır. 350 milyar 898 milyon TL. lık 2012 yılı bütçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na ayrılan pay milyon TL, Orman ve Su İşleri Bakanlığı na ayrılan pay ise 1 milyar 846 milyon TL dır. Her iki bakanlığın toplam bütçeden aldıkları pay oranı ise sadece % 0.6 (binde altı) düzeyinde kalmaktadır. Sadece bu rakam bile ülke yönetiminde çevre sorunlarının ne derece bir önceliğe sahip olduğunu göstermektedir. Çevrenin korunması amacıyla gerçekleştirilen politikalar, oluşturulan kurumsal yapılanmalar ve bunların yeterlilikleri konusunda daha iyi bir değerlendirme yapabilmek için, atık bertarafı konusunda bulunduğumuz noktaya ve doğal ortamların kalitesindeki değişimlere bakmak öğretici olabilir yılı bahar aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan çevre istatistikleri, 2010 yılı sonu itibari ile atıksu arıtımı, katı atık bertarafı, tehlikeli atıklar gibi konularda ülkemizin performansını değerlendirecek verileri bizlere sunmaktadır. TÜİK 2010 yılı atıksu istatistiklerine göre 2010 yılında ülkemizdeki 2950 belediyeye karşın yalnızca 326 atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu 326 tesisten, Avrupa Birliği (AB) standartlarında arıtma yapan tesis sayısı ise 53 olup, 2010 yılında arıtılan 2.7 milyar metreküp atıksuyun 1 milyar metreküpü bu tesislerde arıtılmıştır yılında üretilen evsel atıksu miktarının 3.6 milyar metreküp olduğu dikkate alınırsa, beledilerde üretilen atıksuyun % 62 sinin arıtıldığı, ancak AB standartlarında arıtılan atıksu oranının % 29 oranında olduğu ortaya çıkmaktadır. 7

9 İmalat sektöründe ise 2010 yılında üretilen 1.3 milyar metreküp atıksuyun 244 milyon metreküpünün yani, %19 unun arıtıldığı anlaşılmaktadır. Katı atık bertaraf tesisleri sayısı ise, kentsel atıksu arıtma tesislerine göre çok daha düşüktür. TÜİK 2010 yılı çevre istatistiklerine göre, ülkemizdeki düzenli depolama tesisi sayısı 52, kompost tesisi sayısı ise sadece 5 adettir yılında belediye nüfusunun ancak %56 sının atıkları düzenli depolama veya kompost tesislerinde bertaraf edilmektedir. Ülkemizde katı atıkların organik madde içeriğinin %50-55 oranında olduğu düşünülürse, kompost tesisi sayısındaki azlık ve bu konuda yerli teknolojiler üretilememesi ayrı bir değerlendirme konusudur. 2.3 milyon tonu madencilik sanayi ve 800 bin tonu imalat sanayi olmak üzere ülkemizde toplam olarak 3.1 milyon ton tehlikeli atık oluştuğu, bu atıkların %75 inin depolama tesislerinde bertaraf edildiği ifade edilmektedir. Son günlerde İzmir Gaziemir de ortaya çıkan ve radyoaktivite içeren atıklar, Uşak ilimizde görülen sakat ve ölü kuzu doğumlarındaki artışlara ve geçtiğimiz yıllarda Kütahya da faaliyet gösteren bir maden işletmesinin atık baraj seddelerinin çökmesine ilişkin haberler, madencilik ve sanayi sektöründe üretilen tehlikeli atıkların bertarafındaki önlemlerin ne kadar yeterli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Enerji ihtiyacının yaklaşık olarak %73 ünü dış kaynaklardan karşılayan ülkemizde, sera gazı emisyonlarında belirgin bir artış görülmektedir yılı toplam sera gazı emisyonu 401,9 milyon tona ulaşarak, 1990 yılı değerine göre %115 lik bir artış göstermiştir. Kişi başına düşen yıllık sera gazı emisyonu miktarında da artışlar görülmektedir yılında 3,39 ton/yıl olan kişi başına düşen sera gazı emisyonu miktarı 2010 yılında 5,51 ton/yıl mertebesine yükselmiştir. Yukarıda, çevrenin çeşitli bileşenlerine ilişkin resmi istatistik rakamları ile verdiğimiz tablo aslında yapılan uluslararası çalışmalarla da destekleniyor. Yale ve Columbia üniversiteleri tarafından gerçekleştirilen ve ülkelerin doğal varlıkları ve çevreyi koruma konusundaki performanslarının değerlendirildiği Çevresel Performans İndeksi (EPI) çalışmasında Türkiye 132 ülke arasında ancak 109 cu sırayı alabiliyor. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve çevresel sürdürülebilirlikle eşitlik arasındaki sıkı ilişkiye ışık tuttuğu ifade edilen İnsani Gelişim Raporu nda ise ülkemiz 173 ülke arasında 92 ci sırada yer bulabiliyor. Oysa, nüfusuyla ve ekonomisiyle dünyanın en büyük 18 nci ülkesi olan ülkemizin, çevre kalitesinin korunması ve geliştirilmesinde de benzer bir konumda olmasını beklemek gerekir. Ancak görülüyor ki eklektik mevzuat düzenlemeleri, sürekli değişen kurumsal yapılar ve bilimsel ilkelerden uzak yönetim anlayışlarıyla doğal varlıkların korunması ve insani gelişimin sürdürülmesi mümkün olamamaktadır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 8

10 TMMOB 11. OLAĞAN ŞUBE GENEL KURULU NA ÇAĞRI Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 10. Çalışma Dönemini ( ) tamamlamak üzeredir tarihinde göreve başlayan Şube Yönetim Kurulumuz siz değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımızdan aldığı destekle bu çalışma dönemine başlarken koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için gayret göstermiş, mesleki haklarımızı ve Odamızın gücünü arttırmak için çalışmıştır. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 11.Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak Ocak 2014 tarihlerinde ve ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 18 Ocak 2014 tarihinde Genel Kurul Toplantısında çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 25 Ocak 2014 Cumartesi günü saat da Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu (Bayraklı/İZMİR adresinde) toplanacak, 26 Ocak 2014 Pazar günü saatleri arasında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi nde (Cumhuriyet Bulvarı No:140/1 Kat:4 Daire:7Alsancak/İZMİR adresinde) Şube Yönetim Kurulu ve Delege seçimleri yapılacaktır. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 11.Olağan Genel Kurulu çağrısı ve Genel Kurul Toplantı Gündemi Haber Ekspres Gazetesi nde 28 Aralık 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Çevre Mühendisleri Odası Oda Danışma Kurulu toplantısında alınan eğilim kararları ve Oda Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube seçim bölgesi İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyon, Balıkesir illeri olarak belirlenmiştir. Bu illerde ikamet etmekte olan üyelerimiz ÇMO İzmir Şube 10. Olağan Şube Genel Kurulu na katılabileceklerdir. Bu illeri de içine alacak şekilde ÇMO İzmir Şube ye kayıtlı toplam üye sayısı 1090 dir. Ülke genelinde Odamızda kayıtlı toplam üye sayısının 5000 i geçmesi nedeniyle ÇMO Oda Genel Kurulu Delege Sistemine göre gerçekleştirilecektir. ÇMO İzmir Şube 11. Olağan Şube Genel Kurulu nda ÇMO İzmir Şube seçim bölgesine giren illerdeki üyelerimizi kapsayacak şekilde Delege Seçimleri de yapılacak ve bu delegeler Ocak 2014 ÇMO Oda Genel Kurulu na (Çoğunluksuz) katılabilecekleridir. ÇMO İzmir Şube 11. Olağan Şube Genel Kurulu nda seçim bölgemizdeki illeri de kapsayacak şekilde ÇMO İzmir Şube ye kayıtlı toplam üye sayısının %5 i oranına karşılık gelen 55 delege belirlenecektir. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu Toplantısı ve seçimlerine katılıp Oda çalışmaları hakkında görüşlerinizi belirterek Şube Yönetim Kurulu oluşumuna katkılarınızı sunmanızı dileriz. Saygılarımızla. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 9

11 GENEL KURUL GÜNDEMİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 18 Ocak 2014 Cumartesi, seçimler 19 Ocak 2014 Pazar günü saatleri arasında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi nde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 25 Ocak 2014 Cumartesi saatleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonunda yapılacak, seçimler 26 Ocak 2014 Pazar saatleri arasında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi nde(cumhuriyet Blv. Işık Apt. 140/1 Kat 4. D.7 Alsancak-İZMİR) yapılacaktır. GÜNDEM 1.GÜN 1. Açılış ve Saygı Duruşu, 2. Genel Kurul Divanının Oluşturulması, 3. Oda Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu Adına Konuşmalar, 4. Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporu nun İncelenmesi, 5. Yeni dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması, 6. Yeni dönem bütçesinin görüşülerek Oda Yönetim Kuruluna önerilecek şeklinin sunulması, 7. Şube Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurulu Delegesi Adaylarının Belirlenmesi ve İlanı 2. GÜN 8. Seçimler 11. Olağan Genel Kurul seçimlerinde 7 Asil 7 Yedek Üye ile birlikte 55 Asil Delege 55 Yedek Delege seçilecektir. 10

12 TMMOB 11. DÖNEM ( ) YÖNETİM KURULU Başkan II. Başkan Genel Sekreter Sayman Üye Üye Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye : Baran BOZOĞLU : Mert GÜVENÇ : Betül KESKİN ÇATAL : Gökşin TEKİNDOR : Hasan Şevki ÇİFÇİ : Saime Yeşer ASLANOĞLU : Tuğçe AKGÖZ : Kenan DOĞAN : Özge ERGEN GÜVENÇ : Melih ÖZGÜVEN : Ozan ÇITIR : Mustafa Kerem ÖZTAŞ : Kerem NOYAN : Cem KARUL Onur Kurulu (Asil): TMMOB 11. DÖNEM ( ) ODA ONUR KURULU Gülfem BAKAN Günay Yıldız TÖRE Yılmaz ŞENGÜL Mehmet Ali GÜZELANT Canan Esin KÖKSAL Denetleme Kurulu (Asil): Fatma SAĞDIÇ Aslı KARABACAK Yasemin ÖZDEMİR TMMOB 11.DÖNEM ( ) ODA DENETLEME KURULU 11. DÖNEM TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Asil Yedek Yedek Zeyneti BAYRİ ÜNAL Hasan Şevki ÇİFÇİ Ozan ÇITIR 11

13 TMMOB 10. DÖNEM ( ) YÖNETİM KURULU Başkan Sekreter Üye Sayman Sayman Üye Üye Üye Üye : E. Helil İNAY KINAY : Demet TURHAN : Muhammet AYDOĞDU ( Tarihine kadar) : Şuayip DIŞPINAR ( Tarihinden itibaren) : Selma AKDOĞAN : M. Faruk İŞGENÇ : Gülsüm OYMAN : Rahile YENİ Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye : Şuayip DIŞPINAR ( Tarihine kadar) : E. Olcay IŞIN : Burak DEMİRÖRS : Müge BAĞIRGAN : A. Hikmet DEMİRAYAK : Öztan Saniye KÜÇÜK KAÇAR : Melis TOPRAK 12

14 TMMOB 10. DÖNEM ( ) YÖNETİM KURULU Şube Başkanı E. Helil İNAY KINAY 1999 Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunu Yılında DEÜ de Yüksek Lisans Eğitimini Tamamladı Döneminde özel sektörde çalışmış olup, 2000 yılından beri Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde görev yapmaktadır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi , , , Çalışma Dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Şube Sekreteri Demet TURHAN 1992 Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunu yılları arası Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde çalışmış olup, 2000 yılından bu yana da İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapmaktadır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görev almıştır. Şube Saymanı Muhammet AYDOĞDU ( Tarihleri arasında) 1999 Fırat Üniversitesi mezunu yılları arasında Ekotest Çevre Laboratuarı nda Çevre Mühendisliği, yılları arasında yine aynı firmada Laboratuar Müdürlüğü görevlerinde bulundu yılından bu yana kurucu ortağı olduğu EGETEST Çevre Laboratuarı nda Teknik Müdürlük görevini yürütmektedir. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Tarihine kadar Yönetim Kurulu Saymanı olarak görev almıştır. Şube Saymanı Şuayip DIŞPINAR ( Tarihinden itibaren) 1996 Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunu Yılında DAMLA Arıtma Firmasını kurdu, Türkiye nin birçok bölgesinde atıksu ve içme suyu arıtma tesisi üzerine danışmanlık, proje, imalat, montaj, laboratuar ve tesis işletmeye alma işleri yapmaktadır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi , Çalışma Dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Saymanı olarak görev almıştır. Üye Selma AKDOĞAN 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu yılları arasında Balıkesir de özel bir firmada Çevresel Etki Değerlendirmesi alanında çalıştı.2005 ten bu yana ağırlıklı olarak arıtma tesisi ve alt yapı uygulamaları alanında proje, danışmanlık ve taahhüt hizmetleri veren Doğa Teknik Mühendislik te çalışmaktadır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 13

15 Üye M. Faruk İŞGENÇ 1985 Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunu yılları arasında Dar Mühendislik Müşavirlik, Çukurova Kentsel Gelişme Projesi- Proje Mühendisi, yılları arasında Manisa Belediyesi nde Kontrol Mühendisi, AAT İşletme Mühendisi, yılları arasında İZSU Genel Müdürlüğü nde Kontrol Mühendisi, yılları arasında İZSU Genel Müdürlüğü Güneybatı AAT Şube Müdürlüğü, yılları arasında İZSU Genel Müdürlüğü Çiğli AAT Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.2008 yılından itibaren İZSU Genel Müdürlüğü nde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. ÇMO İzmir Şube çalışma döneminde Yönetim Kurulu Üyesi, , , , Çalışma dönemlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Üye Gülsüm OYMAN 1992 Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu yılında DEÜ de Yüksek lisansını tamamlamıştır. İş yaşamına İ.B.B. Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü nde başlamış, ardından deri sektöründe uzun yıllar görev alarak mesleki deneyimini artırmıştır senesinden itibaren BATIÇEV Çevre Müh. Danış. Ltd. Şti. nde bilgi birikimini ve deneyimlerini paylaşmaya devam etmektedir. ÇMO İzmir Şube , , Çalışma dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Üye Rahile YENİ 1994 Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu. Deniz Bilimleri Enstitü sünde yüksek lisans derslerini 1995 yılında tamamladı yılları arasında Sun Holding e bağlı Ekoten Tekstil de Çevre Mühendisliği, Kalite Güvence Şefliği ve İnsan Kaynakları / Kalite (Çevre Kalite ve Sosyal Uygunluk Yönetimi) Müdürlüğü görevlerinde bulundu yılları arasında dört şirketten oluşan Sun Holding de aynı görevde bulundu Krone Doğuş Treyler A.Ş nin İnsan Kaynakları Müdürlüğünü yaptı yılından bu yana Ekinoks Yönetim Danışmanlığı firmasında kurucu ortak ve yönetici olarak görev yapmaktadır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Yedek Üye E. Olcay IŞIN: 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu. Katı atık depolama tesislerinde oluşan biyogazların matematiksel modellemesi konusunda yüksek lisans çalışmalarını tamamlayarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 2012 yılında yüksek mühendis unvanını almıştır. İş kariyerine 2007 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odasının Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Sanayi Kuruluşlarında Çevre Bilincinin Oluşturulması AB projesinde Stajyer olarak başlamıştır Yılında Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Firmasında Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Biriminde Çalışmış, 2009 Yılında Kuş-Atak Belediyeler Birliği Kuşadası Bölgesi Katı Atık Yönetimi Avrupa Birliği Projesi nde, Proje Uygulama Biriminde (EUROPEAID/122709/D/SER/TR) görev almıştır Yılında, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı na bağlı Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisin de Tesis Sorumlusu olarak görev almış, 2012 yılında bir dönem İAOSB de çalıştıktan sonra, Aktor-Arbiogaz Adi Ortaklığının, Projesini üstlendiği Türkiye nin en büyük çevre projelerinden biri olan Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma İnş. Projesinde Proses Mühendisi Olarak Tesisin Devreye alınmasında ki ve işletilmesinde ki görevini sürdürmektedir. Öğrencilik yıllarında kurucu üyesi olduğu öğrenci topluluğunda müzik ile ilgili çeşitli organizasyonlar düzenlemiştir ve o yıllardan beri yarı profesyonel olarak müzikle uğraşmaktadır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 14

16 Yedek Üye Burak DEMİRÖRS: 2003 Çukurova Üniversitesi mezunu. Aynı bölümde doğal arıtım teknolojileriyle ilgili yüksek lisansını 2006 yılında tamamlayarak mezun oldu. Üniversitede Bölüm Simülasyon ve Yüksek Lisans Araştırma Laboratuarı Sorumlusu olarak görev aldı. Yüksek lisansını yaparken aynı zamanda özel bir firmada birçok projede tasarım ve saha mühendisi olarak çalıştı. Belirli bir süre arıtma tesislerinde işletmeci olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Batıçim A.Ş. bünyesine katıldı ve halen aynı şirkette çevre mühendisi olarak çalışmasına devam etmektedir Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Yedek Üye Müge BAĞIRGAN: DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 2008 yılında mezun olmuştur yılları arasında Groupama Sigorta A.Ş. / İzmir Bölge Müdürlüğü nde çalışmış olup, 2010 yılından bu yana Kastaş Kağıt San. Tic. A.Ş. de Çevre Mühendisi Çevre Görevlisi- İSG Sorumlusu olarak görev almaktadır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Yedek Üye A. Hikmet DEMİRAYAK: 1987 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezunu. Kendi geliştirdiği BOİ hesaplama yöntemi ve kanalizasyon şebekesi hesaplarında yazdığı bilgisayar programları ile bir çok projede yer aldı yılında Tansaş Bilgi İşlem Müdürlüğü görevinde bulundu. Mağazacılık ve diğer sektörlerde uygulamasına yeni başlanan satış noktası terminalleri (POS) ve barkod uygulamalarının projelendirilmesini gerçekleştirdi.2000 li yıllarda KOSGEB E-İş ve Bilgi Ağları danışmanlığı yaptı. Halen Çevre Mühendisliği ve yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Yedek Üye Öztan Saniye KÜÇÜK KAÇAR: 1997 Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu yılında DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojileri Ana Bilim Dalı nda yüksek lisans eğitimini tamamladı yılları arasında özel sektörde arıtma tesisi işletimi, proje ve satış alanlarında çalıştı yılları arasında ÇMO İzmir Şubesinde profesyonel çalışan olarak görev yaptı. Temmuz 2011 de DURUÇEV Arıtma Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. firmasını kurdu. Kurucusu bulunduğu firmada çevre danışmanlık hizmeti ve atıksu arıtma tesisi projelendirme konularında çalışmalarına devam etmektedir. ÇMO İzmir Şube , ve Çalışma Dönemlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Yedek Üye Melis TOPRAK: DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği ana bilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamış, 2010 yılı Aralık ayından bu yana Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Çevre Mühendisliği Ana bilim Dalındaki bina-içi hava kirliliği üzerine yaptığı yüksek lisans çalışmalarını 2013 yılında tamamlamıştır. Şuan Şehir Planlama alanında Doktora eğitimine devam etmektedir Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 15

17 TMMOB 10. DÖNEM ( ) ÇALIŞMA PROGRAMI AMAÇ VE İLKELER Çevre Mühendisleri Odası ; Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Çevre Mühendisliği mesleği ve Çevre Mühendislerine ilişkin olarak aşağıdaki amaçları hedefler. I-Toplumsal Açıdan Mesleğe ilişkin, ülke ve toplum yararları çerçevesinde çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak Mesleğin ve üyelerin değişen toplumsal ve ekonomik yapı içindeki konumlarını izlemek değerlendirmek, bu temel üzerinde meslek üye bazında düzenlemeler önermek ve/veya yapmak Çevre alanındaki gelişmeleri ülke yararına uygun bir şekilde yaygınlaştırmaya çalışmak, bunun için yurt içi-dışı ilişkilerde bulunmak Başta üye kitlesi olmak üzere emeğin hakkıyla değerlendirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışma yapmak. II- Meslek Toplum Açısından TMMOB,bağlı odaları ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak Çevre ile ilgili yasa, yönetmelik, tüzük, tebliğ, standart ve şartnamelere ilişkin görüş üretmek, yasal düzenlemelerin hazırlanma sürecinde çalışma yapmak ve bu doğrultuda ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde bulunmak Çevre Mühendisliği hizmetlerinin yasa, yönetmelik, tüzük,tebliğ, standartlar ve şartnameler açısından uygunluğunu denetlemek ve hizmet sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, buna ilişkin yasal düzenlemeler yapmak Çevre Mühendisliği eğitiminin ülke gereksinimine göre geliştirilmesini sağlamak için üniversiteler, bakanlıklar, diğer kurum ve kuruluşlar iler ilişki kurmak, gerekiyorsa ortak çalışma yapmak Ülkemizdeki Çevre Mühendisliği hizmetlerinin öz kaynaklara dayalı olarak yapılması doğrultusunda çaba sarf etmek. III- Üye Meslek Açısından Çevre ve Çevre Mühendisliği konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak; kamu ve meslektaşların ilgisine sunmak Üyelerin üniversite sonrası eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak, kurumsal ve uygulamaya yönelik olarak bilgi birikiminin arttırılmasında katkı koymak Mesleğe ilişkin kitap, şartname, yönetmelik ve standartların yayın ve satış yoluyla üyelere aktarımını sağlamak, etkinlik vb. üretimleri süreli süresiz yayınlarla üyelere ve kamuoyuna duyurmak Çevre Mühendisliği hizmetlerine ilişkin olarak, üreticilerin yasal düzenlemeler doğrultusunda çalışmasını denetlemek, izlemek ve buna ilişkin ödül, uyarı, ceza vb) işlemlerde bulunmak Mesleğin uygulanması sürecinde üyelerin karşılaşacakları yasadışı ve haksız her türlü davranışa karşı girişimlerde bulunmak Çevre Mühendislerinin çalışma olanaklarının arttırılması ve mesleki etkinliğin sağlanması amacıyla kamu, özel kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, çalışma alanındaki arz talep dengesinin gerçekçi oluşumunu sağlamak amacıyla da eğitim kurumlarına ilişkin nicel-nitel programlama önerileri üreterek girişimlerde bulunmak Sayılan amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde ülke düzeyinde şube ve temsilcilikler kurmak, mesleki denetim görevlileri atamak, Çevre mühendisliğine ilişkin teknik birimler oluşturmak ( laboratuar vb), üyelere yönelik sosyal,kültürel çalışmalar yapmak, bunun için gerekli mekanizmaları ( lokal vb) oluşturmak 16

18 ÇMO İzmir Şube yılları arasında 10. Çalışma Dönemi nde Odamızın temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılmasını planladığımız faaliyetler aşağıda ana başlıklar haline verilmektedir. ÖRGÜTLENME Meslektaşlarımızın Oda üyeliklerini mezuniyetleri ile birlikte gerçekleştirmek, henüz üye olmayan meslektaşlarımızın da üyeliklerini gerçekleştirerek, üye sayısını ve örgütlenme gücümüzü arttırmaya yönelik faaliyetler, gerçekleştireceğiz. Üyelerimizin üye bilgilerinin güncelleştirilmesine devam ederek, Odamızın üyelerimiz ile ilişkilerini sürekli ve etkin hale getireceğiz Üyelerimizin uzmanlık alanları, teknik ve sosyal birikimleri ile Oda çalışmalarına aktif katılımını sağlayacağız. Oda - Üye, Oda Öğrenci Üye, Oda - İşsiz Üye ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde faaliyetler, yürüteceğiz. Mevcut İşyeri temsilcilikleri geliştirilerek ve yeni işyeri temsilcilikleri oluşturacak Oda Üye örgütlülüğü ve ilişkisinin güçlenmesi yönünde faaliyetler yürüteceğiz. Üyelerimizin meslek hayatlarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar yapılması, hukuki destek verilmesi yönünde faaliyetler yürüteceğiz. Öğrenci üye örgütlülüğü çalışmalarının daha güçlü ve verimli yürütülmesi, meslektaş adaylarımızın mesleki, teknik ve sosyal donanımlarının artırılması yönünde çalışmalarda bulunacak, Çevre Mühendisi adaylarının Oda süreçlerinde seslerini daha güçlü duyurmalarını sağlamak amacı ile yürütülen çalışmaları destekleyecek, sürecin daha etkin ve verimli olmasını sağlayacağız Üyelerimizin iş bulma süreçlerine katkı koyabilmek amacı ile mevcut veri tabanı sisteminin güçlendirilmesi ve iş arayan üyelerimiz ile çevre mühendisi arayan kuruluşların iletişiminin etkin ve hızlı bir biçimde sağlanması amacı ile faaliyetler yürüteceğiz. Şube çalışma alanımız içerisinde bulunan bütün illerdeki meslektaşlarımızın örgütlülüğüne yönelik il temsilcilikleri oluşturulması yönünde faaliyetler yaparak, bu illerde bulunan üyelerimizin de il çalışma komisyonları aracılığı ile oda süreçlerine aktif katılımını sağlayacak, bunun sonucunda bölgemizdeki illerde meslek alanımız ile ilgili platformlarda daha etkin faaliyetler yürüteceğiz. Kamu ve Özel Sektörde çalışan Çevre Mühendisleri, BTB, SMM Uygulamaları ve sorunları, Danışmanlık Firmaları ile ilgili süreçleri etkin şekilde takip edeceğiz. KURUMSAL YAPI Odamızın şube, temsilcilik ve üyeleriyle karşılıklı güven, dayanışma ve eşitliğe dayalı çalışma anlayışını geliştirmek için; Oda süreçlerinde Genel Merkez ve diğer birimler ile ilişkilerde güçlü, üretken ve etkin bir Şube Yönetimi anlayışını hedefliyoruz. Oda Mevzuatı kapsamında; Mesleki uzmanlık alanlarımız ile ilgili Yönetmelik, AsgariÜcret Tarifelerinin güncelleştirilmesi için çalışacağız. Çevre mevzuatı ve bağlı diğer mevzuatlar ile ilgili çalışmaları takip ederek, mesleki haklarımızın korunması ve üyelerimizin çalışma alanlarında etkinliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Mahkemelerde yapılan bilirkişilikler konusunda mesleğimizi ilgilendiren alanlarda belirleyici olunması ve üyelerimizin bu konularda etkin olması için gerekli girişimlerde bulunacağız Şube web sitesinin, daha etkin kullanılması sağlayacağız. Üyelerimiz ile olan iletişimimizde e- bültenden de yararlanacağız. Şubemiz kütüphanesi ve Oda arşivimizin, üyelerimizin etkin kullanımına açık hale getireceğiz. Oda ve Şube çalışmalarımızın değerlendirileceği, üyelerimizin öneri ve eleştirilerini ortaya koyabileceği düzenli genel üye toplantıları yapacağız. Şubemiz bünyesindeki mevcut komisyonları güncelleştirerek geniş üye katılımı ile çalışmaların sürekliliğini sağlayacağız. Meslektaşlarımızın uzmanlık alanları ile ilgili olarak çalışmalarını yürütebileceği, Odamız çalışmalarına aktif katkı koyabileceği çalışma grupları oluşturacağız ( Su, Hava, Katı Atık, ÇED, Danışmanlık Çalışma Grubu gibi). Bölgemizde yaşanan çevre sorunları konusunda teknik ve bilimsel verileri içeren çalışmalar yaparak Odamız görüşlerini kamuoyuna aktaracağız. Bölgemizde ve Ülkemizde genel çevre politikaları, çevre yönetimi anlayışı ile ilgili olarak Odamız görüşlerini çeşitli platformlarda kamuoyuna aktaracağız. EĞİTİMLER Şubemiz bünyesinde düzenlenen eğitimler çeşitlendirilerek, üyelerimizin mesleki birikimlerinin arttırılmasına yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. Şubemiz tarafından düzenlenen eğitimler ile ilgili eğitimci veri tabanı oluşturacağız. Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım ve İşletim Esasları, Katı Atık Yönetimi, HavaKalitesi Yönetimi, Gürültü, Tehlikeli Atık Yönetimi vb. gibi temel uzmanlık alanlarımız ile ilgili geniş kapsamlı eğitimler düzenleyerek, bu konular ile ilgili yayınlar oluşturulması yönünde çalışmalar yürüteceğiz. Yeni kongre ve organizasyonların düzenlenmesine yönelik platformlar oluşturacağız. Çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlar, yeni iş alanları, uygulamalar vb. konularda üyelerimize bilgilendirme seminerleri düzenleyeceğiz. 17

19 DİĞER KURUL, KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER. TMMOB ve bağlı Odalar ile ilişkilerde etkin ve güçlü bir süreç yürüteceğiz. Oda çalışmaları kapsamında Üniversiteler ile işbirliğini geliştireceğiz. İlimizdeki Meslek Odaları, STK lar ile görüşerek meslektaşlarımıza istihdam olanaklarının arttırılması yönünde çalışmalar yürüteceğiz.. Şube çalışmalarımız kapsamında üyesi olduğumuz platformlarda Odamız görüşleri, meslek alanımız ile ilgili çalışmalarımızı güçlü bir şekilde anlatacağız.. Meslek alanımız ile ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile çeşitli ortak çalışmalar yürütülmesi ve meslektaşlarımızın etkinliğinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunacağız( Proje vizeleri, protokol çalışmaları gibi). Bölgemizde meslek alanlarımız ile ilgili olarak düzenlenen etkinliklerde, Odamızın daha güçlü yer alması yönünde çalışmalar yürütüp, bu etkinliklere meslektaşlarımızın katılımı sağlayacağız. SOSYAL FAALİYETLER Şubemiz çalışmaları kapsamında üyelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile kültürel etkinlikler düzenleyeceğiz. Meslektaşlarımızın aileleri ile birlikte bir arada olabileceği, kahvaltı, yemek, gezi, piknik vb organizasyonlar düzenleyeceğiz. 18

20 İÇİNDEKİLER 1.ŞUBE GÜNLÜĞÜ ŞUBE İDARİ İÇ İŞLEYİŞİ PROJE VİZELERİ 4. EĞİTİMLER 5. ÇALIŞMA KOMİSYONLARI TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMALARI ODAMIZCA TAKİP EDİLEN HUKUKSAL SÜREÇLER BASIN AÇIKLAMALARI YAZILI VE GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ PANELLER, SEMPOZYUMLAR, FUARLAR İLKÖĞRETİM OKULLARI VE ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ SOSYAL ETKİNLİKLER-SÖYLEŞİLER ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI KURUMSAL ZİYARETLER ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI DİĞER FAALİYETLER ÇEVRE SEKTÖRÜ MALİ DURUMU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB 2014-2016 ( 11. DÖNEM ) ÇALIŞMA RAPORU 1 2 İZİNDEYİZ 3 4 2014-2016 Çalışma Döneminde Mesleğimizi,Doğamızı, Kentlerimizi, Yaşamımızı, Savunurken Bizlerle Birlikte Olan Çalışmalarımıza Güç Katan Tüm

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 1980 li yılların başında bir meslek disiplini olarak ortaya çıkan Çevre Mühendisleri ilk olarak İnşaat Mühendisleri Odası bünyesinde

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI

İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ ÇALDAĞ NİKEL MADENİ KONFERANSI DÜZENLENDİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILIM SAĞLANDI İZMİR ŞUBE SOMA FACİASI KONULU SÖYLEŞİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği nde 27 Mayıs 2014 tarihinde Kömür Madenlerinde Jeoloji Mühendisinin Yeri ve Soma Faciası konulu

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM

ÇEVRE MÜHENDİSİ TANIM TANIM Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çevre

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ BÜLTENİ YIL : 1 SAYI : 3 EYLÜL 2010 Y E K S M E M VI.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu Şubemiz tarafından düzenlenecektir. 2011 YEKSEM Odamız,

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:30-11:00 Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi Doç.Dr.Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına Göre Firma Ortaklarının

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

TMMOB İKK Sekreterliği ÇMO İstanbul da!

TMMOB İKK Sekreterliği ÇMO İstanbul da! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İstanbul Nisan/Mayıs Bülteni Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Nisan-Mayıs ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

TMMOB la E.Ü. Gıda Müh. Öğrenci Temsilciliği aracılığı ile tanıştı. 2010-2012 döneminde Ege Bölge Şube Yönetim kurulunda yedek üye olarak görev aldı.

TMMOB la E.Ü. Gıda Müh. Öğrenci Temsilciliği aracılığı ile tanıştı. 2010-2012 döneminde Ege Bölge Şube Yönetim kurulunda yedek üye olarak görev aldı. ASIL ÜYELER Hülya YILMAZ Doğum Tarihi: 10.10.1957 Doğum Yeri: Mersin Üniversite: Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Müh. Bölümü 1975-79 Görevi:Emekli (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 2006-2008 döneminde

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 80 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 07 Ocak 2012 SMM Üye toplantısı 12 Ocak 2012 Bilgisayar Mühendisliği Danışma Kurulu toplantısı 22 Ocak 2012 Bilgisayar Mühendisleri toplantısı 28 Ocak 2012 Şubemiz bünyesindeki

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 61 3. EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 22 Mart 2008 tarihinde Şubemiz EMO Genç Komisyonu tarafından Dicle Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA RAPORU 1-ÖRGÜTLENME KURUMSALLAŞMA 1.1. Yönetim Kurulu, dönem çalışmalarını tüm etkinlik alanını kapsayacak şekilde

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ NÜKLEER KARŞITI PLATFORM (NKP) ETKİNLİKLERİ 29 Mart 2012-Mersin in Gülnar İlçesi ne nükleer santral yapmak isteyen Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. nin Akkuyu da yapılan Halkı Katılımı toplantısına Nükleer

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU

- 46 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU 11 Ekim 2012 Şube EMO-Genç Komisyonu toplantısı Şube Eğitim Salonunda yapıldı. Şube Örgütlenme Sekreteri Kaan Hürler'in katılım sağladığı toplantıya yaklaşık 40 EMO-Genç üyesi katılım sağlarken, yeni dönem

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 2.5. ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 72 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU EMO Ankara Şubesi 20. Dönem Örgütlenme Çalışmaları EMO Ankara Şubesi 20. Döneminde Örgütlenme çalışmaları

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104 EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI 104 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 7. Dönemi boyunca, EMO-Genç çalışmalarına oldukça önem vermiş oda ile bağlarının gelişmesi yönünde çalışmalar yürütmüştür. Teknik geziler, tanışma toplantıları,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel Teknik Kurul Ve Çalışma Grupları Yönetmeliği Amaç Madde-1

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ SUNUŞ Ulusal Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir de TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi. Bu toplantı bir teknik toplantı olduğu kadar,

Detaylı

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ

SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ SERGİ, FUAR VE TEKNİK GEZİ Ülkemizde kurumsallaşmış bazı fuar ve sergilere Şubemizce her yıl düzenli olarak katılım ve destek sağlanmaktadır. Fuarların yanısıra, Şubemiz tarafından organize edilen teknik

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu

Saygılarımızla Sempozyum Yürütme Kurulu Madenlerin ülke kalkınmasındaki yeri ve ekonomiye yaptığı katkılar hiç bir şekilde göz ardı edilemez. Madencilik ile ilgili işlemlerden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için, madenlerin çıkartılmasında kamu

Detaylı

Please purchase 'e-pdf Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

Please purchase 'e-pdf Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message. TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 40. DÖNEM/3. KOORDİNASYON ÇALIŞMA RAPORU 20-21/01/2007 ANKARA İÇİNDEKİLER 1- GÜNDEM... 2 2- DÖNEM ÇALIŞMALARI... 3 2.1.GENEL...3 2.2.YÖNETSELDURUM...3 2.2.1.TMMOB,İKK

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi

Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748. Fiili Tüketim Belgesi 1 . Kaydedilen Üye Silinen Üye TOPLAM ÜYE SAYISI 215 91 1748 Kapasite Raporu 425 Adet Ekspertiz Raporu 144 Adet Fiili Tüketim Belgesi 93 Adet 2 3 . 54 TOPLANTI, SEMİNER, PANEL VE KONFERANS DÜZENLENDİ.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

Bülten. 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek

Bülten. 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek PAGÇEV 2015 Atık Sempozyumu Gerçekleşti Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetim Semineri 13 Mart ta Düzenlenecek Bülten Atık Getirme Merkezi Tebliği nin Getirdiği Yükümlülükler Başakşehir Living Lab. 3. Çocuk Eğitimi

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 ADANA İNŞAAT 2014 8. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı ADANA IHS 2014 Adana 8. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi,

Detaylı

- 36 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU. 26 Aralık 2012 EMO ve EMO-Genç üyelerimize

- 36 - ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ESKİŞEHİR ŞUBESİ 2012-2013 ÇALIŞMA RAPORU. 26 Aralık 2012 EMO ve EMO-Genç üyelerimize 26 Aralık 2012 EMO ve EMO-Genç üyelerimize yönelik Dans kursu, üyemiz Zafer Pelivan tarafından 27 Aralık 2012 Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine, Elektrik Elektronik Mühendisliği

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin

Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin 16.1.1. Adalar Belediyesi ile İmzalanan Protokol Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DSİ 14.Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Ettik

DSİ 14.Bölge Müdürlüğünü Ziyaret Ettik ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL ŞUBAT E-BÜLTEN Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Şubat ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE KULÜBÜ YEŞİL SEKTÖR TANITIM DOSYASI HAKKIMIZDA Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Kulübü (YTÜÇEV); sürdürülebilir gelişim sürecinde sanayi, sosyal yaşam ve çevre boyutlarının

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Seminerleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Seminerleri İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Seminerleri CAVİT VARDARLILAR MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş. 06.05.2013 MESS Istanbul Çevre ve İş Güvenliği Politikaları Benimsemiş olduğumuz Çevre, İş Sağlığı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı