TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ"

Transkript

1

2 TMMOB ( 10. DÖNEM ) ÇALIŞMA RAPORU 1

3

4 İZİNDEYİZ 3

5

6 Çalışma Döneminde Mesleğimizi,Doğamızı, Kentlerimizi, Yaşamımızı, Savunurken Bizlerle Birlikte Olan Çalışmalarımıza Güç Katan Tüm Dostlarımıza Teşekkür Ederiz TMMOB YÖNETİM KURULU 5

7 TMMOB 11.GENEL KURULUNA GİDERKEN... Değerli meslektaşlarımız, ayakkabı kutularından milyon euroların, tır ve otobüslerden mühimmatların çıktığı, devlet kurumlarının birbiriyle çatıştığı, gücü elinde tutanların kendi oluşturdukları yasallığa bile uymadığı bir dönemde Şubemizin genel kurulunu yapıyoruz. Yolsuzluk iddialarının yönetim kademesinin en üst sıralarına dek uzandığı bu günler, aynı zamanda demokrasinin en önemli temellerinden olan kuvvetler ayrımı ilkesinin de tamamen yok edilmek istendiği bir döneme işaret ediyor. Değerli meslektaşlarımız, uzun yıllardır egemen kılınan ve çağdaş, katılımcı demokrasi ile hiçbir ortak noktası olmayan bu yönetim anlayışı nedeniyle ülkemizin su kaynakları kirletilmiş, orman alanları talan, tarihi zenginliklerimiz tahrip edilmiş, kentsel dönüşüm süreçleriyle kent yoksulları yerlerinden edilmiştir. Bu adaletsiz ve bilim dışı politikalara karşı çıkan TMMOB ve Odamız yasal düzenlemelerle bakanlıkların denetimine alınarak işlevsizleştirilmeye çalışılmıştır Mayıs ve Haziran aylarında İstanbul da Taksim Gezi Parkı nın yok edilerek yapılaşmaya açılmasına yönelik girişimlere karşı yurttaşlarımızın geliştirdiği ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan gösteriler, doğal varlıklarımızın korunmasına yönelik toplumsal bir refleksin ifadesi olduğu kadar, aynı zamanda buyurgan ve antidemokratik yönetim anlayışına duyulan bir tepkinin de sonucudur. Gezi Parkı ile başlayan süreç bir kez daha ve açık bir şekilde çevre sorunları ile toplumsal sorunlar arasında ayrılmaz bir ilişki olduğunu, çevrenin korunmadığı bir demokrasi olamayacağı gibi, demokrasinin olmadığı bir ülkede de çevrenin korunamayacağını göstermiştir. Değerli meslektaşlarımız, şimdi ülkemize, insanımıza, doğamıza sahip çıkma zamanıdır. Şimdi örgütlü birliğimizi güçlendirerek, ülkemizi adalet, eşitlik, barış ve bilim temelinde yeniden kurmak zamanıdır. Şimdi hep birlikte umudumuzun fidanlarını büyütme zamanıdır... TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 6

8 TÜRKİYENİN ÇEVRE PROFİLİ 1982 Anayasanın 56. Maddesinde herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini ödemenin devletin ve yurttaşların ödevi olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde Çevre Kanunu nun yayımlanmasının üzerinden 29, Çevre Bakanlığı nın kuruluşunun üzerinden ise 20 yıl geçmiş bulunuyor. Çevre Kanunu nun yayımlanması sonrası arka arkaya Hava Kalitesinin Korunması (1986), Su Kirliliği Kontrolü (1988), Katı Atıkların Kontrolü (1991), Çevresel Etki Değerlendirmesi (1993) ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü (1995) Yönetmelikleri yayımlanıyor. Çevre Kanunu nun yayımlanmasından bu yana geçen süre zarfında yayımlanan yönetmelik sayısı 40 a ulaşmış durumda yılında kurulan Çevre Bakanlığı 12 yıllık bir faaliyet döneminden sonra 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı na dönüştürülüyor yılına gelindiğinde ise, Çevre ve Orman Bakanlığı ikiye ayrılarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuruluyor. Böylelikle çevre yönetiminin en önemli unsurlarından birisi olan kurumsal süreklilik, bakanlığın sürekli olarak değişen, birleşen- ayrışan yapısıyla, ortadan kalkıyor, Çevre Bakanlığı önce Orman Bakanlığı nın, günümüzde ise Bayındırlık Bakanlığı nın bir alt bileşeni haline geliyor. Çevre Bakanlığı nın sürekli değişen bu yapısı ile birlikte dikkat çeken bir husus da, çevre mevzuatında gerçekleştirilen sürekli değişikliklerdir. Çevrenin korunmasının, ekonomik gelişmenin önünde bir engel olduğu ön yargısının ülke yönetiminde hakim olması, çevre mevzuatında da bitmek bilmeyen bir değişiklikler sürecine yol açmaktadır. Özellikle, çevre mevzuatına hayatiyet kazandıran yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin çokluğu ve bu değişikliklerin mevcut yönetmelik hükümlerinin gevşetilmesi şeklinde gerçekleştirilmesi dikkat çekicidir. Bu konuda bilhassa Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği nde ve 2004 yılı sonundan itibaren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler örnek oluşturmaktadır. Ülkemizde çevrenin korunması ve çevre yönetimine verilen önemin en önemli göstergelerinden birisi de çevrenin korunması konusunda görevlendirilen bakanlıklara bütçeden ayrılan paylardır. 350 milyar 898 milyon TL. lık 2012 yılı bütçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na ayrılan pay milyon TL, Orman ve Su İşleri Bakanlığı na ayrılan pay ise 1 milyar 846 milyon TL dır. Her iki bakanlığın toplam bütçeden aldıkları pay oranı ise sadece % 0.6 (binde altı) düzeyinde kalmaktadır. Sadece bu rakam bile ülke yönetiminde çevre sorunlarının ne derece bir önceliğe sahip olduğunu göstermektedir. Çevrenin korunması amacıyla gerçekleştirilen politikalar, oluşturulan kurumsal yapılanmalar ve bunların yeterlilikleri konusunda daha iyi bir değerlendirme yapabilmek için, atık bertarafı konusunda bulunduğumuz noktaya ve doğal ortamların kalitesindeki değişimlere bakmak öğretici olabilir yılı bahar aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan çevre istatistikleri, 2010 yılı sonu itibari ile atıksu arıtımı, katı atık bertarafı, tehlikeli atıklar gibi konularda ülkemizin performansını değerlendirecek verileri bizlere sunmaktadır. TÜİK 2010 yılı atıksu istatistiklerine göre 2010 yılında ülkemizdeki 2950 belediyeye karşın yalnızca 326 atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu 326 tesisten, Avrupa Birliği (AB) standartlarında arıtma yapan tesis sayısı ise 53 olup, 2010 yılında arıtılan 2.7 milyar metreküp atıksuyun 1 milyar metreküpü bu tesislerde arıtılmıştır yılında üretilen evsel atıksu miktarının 3.6 milyar metreküp olduğu dikkate alınırsa, beledilerde üretilen atıksuyun % 62 sinin arıtıldığı, ancak AB standartlarında arıtılan atıksu oranının % 29 oranında olduğu ortaya çıkmaktadır. 7

9 İmalat sektöründe ise 2010 yılında üretilen 1.3 milyar metreküp atıksuyun 244 milyon metreküpünün yani, %19 unun arıtıldığı anlaşılmaktadır. Katı atık bertaraf tesisleri sayısı ise, kentsel atıksu arıtma tesislerine göre çok daha düşüktür. TÜİK 2010 yılı çevre istatistiklerine göre, ülkemizdeki düzenli depolama tesisi sayısı 52, kompost tesisi sayısı ise sadece 5 adettir yılında belediye nüfusunun ancak %56 sının atıkları düzenli depolama veya kompost tesislerinde bertaraf edilmektedir. Ülkemizde katı atıkların organik madde içeriğinin %50-55 oranında olduğu düşünülürse, kompost tesisi sayısındaki azlık ve bu konuda yerli teknolojiler üretilememesi ayrı bir değerlendirme konusudur. 2.3 milyon tonu madencilik sanayi ve 800 bin tonu imalat sanayi olmak üzere ülkemizde toplam olarak 3.1 milyon ton tehlikeli atık oluştuğu, bu atıkların %75 inin depolama tesislerinde bertaraf edildiği ifade edilmektedir. Son günlerde İzmir Gaziemir de ortaya çıkan ve radyoaktivite içeren atıklar, Uşak ilimizde görülen sakat ve ölü kuzu doğumlarındaki artışlara ve geçtiğimiz yıllarda Kütahya da faaliyet gösteren bir maden işletmesinin atık baraj seddelerinin çökmesine ilişkin haberler, madencilik ve sanayi sektöründe üretilen tehlikeli atıkların bertarafındaki önlemlerin ne kadar yeterli olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Enerji ihtiyacının yaklaşık olarak %73 ünü dış kaynaklardan karşılayan ülkemizde, sera gazı emisyonlarında belirgin bir artış görülmektedir yılı toplam sera gazı emisyonu 401,9 milyon tona ulaşarak, 1990 yılı değerine göre %115 lik bir artış göstermiştir. Kişi başına düşen yıllık sera gazı emisyonu miktarında da artışlar görülmektedir yılında 3,39 ton/yıl olan kişi başına düşen sera gazı emisyonu miktarı 2010 yılında 5,51 ton/yıl mertebesine yükselmiştir. Yukarıda, çevrenin çeşitli bileşenlerine ilişkin resmi istatistik rakamları ile verdiğimiz tablo aslında yapılan uluslararası çalışmalarla da destekleniyor. Yale ve Columbia üniversiteleri tarafından gerçekleştirilen ve ülkelerin doğal varlıkları ve çevreyi koruma konusundaki performanslarının değerlendirildiği Çevresel Performans İndeksi (EPI) çalışmasında Türkiye 132 ülke arasında ancak 109 cu sırayı alabiliyor. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve çevresel sürdürülebilirlikle eşitlik arasındaki sıkı ilişkiye ışık tuttuğu ifade edilen İnsani Gelişim Raporu nda ise ülkemiz 173 ülke arasında 92 ci sırada yer bulabiliyor. Oysa, nüfusuyla ve ekonomisiyle dünyanın en büyük 18 nci ülkesi olan ülkemizin, çevre kalitesinin korunması ve geliştirilmesinde de benzer bir konumda olmasını beklemek gerekir. Ancak görülüyor ki eklektik mevzuat düzenlemeleri, sürekli değişen kurumsal yapılar ve bilimsel ilkelerden uzak yönetim anlayışlarıyla doğal varlıkların korunması ve insani gelişimin sürdürülmesi mümkün olamamaktadır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 8

10 TMMOB 11. OLAĞAN ŞUBE GENEL KURULU NA ÇAĞRI Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 10. Çalışma Dönemini ( ) tamamlamak üzeredir tarihinde göreve başlayan Şube Yönetim Kurulumuz siz değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımızdan aldığı destekle bu çalışma dönemine başlarken koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için gayret göstermiş, mesleki haklarımızı ve Odamızın gücünü arttırmak için çalışmıştır. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 11.Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak Ocak 2014 tarihlerinde ve ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa Ocak 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 18 Ocak 2014 tarihinde Genel Kurul Toplantısında çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 25 Ocak 2014 Cumartesi günü saat da Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu (Bayraklı/İZMİR adresinde) toplanacak, 26 Ocak 2014 Pazar günü saatleri arasında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi nde (Cumhuriyet Bulvarı No:140/1 Kat:4 Daire:7Alsancak/İZMİR adresinde) Şube Yönetim Kurulu ve Delege seçimleri yapılacaktır. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 11.Olağan Genel Kurulu çağrısı ve Genel Kurul Toplantı Gündemi Haber Ekspres Gazetesi nde 28 Aralık 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Çevre Mühendisleri Odası Oda Danışma Kurulu toplantısında alınan eğilim kararları ve Oda Yönetim Kurulumuzun değerlendirmeleri sonucunda Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube seçim bölgesi İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyon, Balıkesir illeri olarak belirlenmiştir. Bu illerde ikamet etmekte olan üyelerimiz ÇMO İzmir Şube 10. Olağan Şube Genel Kurulu na katılabileceklerdir. Bu illeri de içine alacak şekilde ÇMO İzmir Şube ye kayıtlı toplam üye sayısı 1090 dir. Ülke genelinde Odamızda kayıtlı toplam üye sayısının 5000 i geçmesi nedeniyle ÇMO Oda Genel Kurulu Delege Sistemine göre gerçekleştirilecektir. ÇMO İzmir Şube 11. Olağan Şube Genel Kurulu nda ÇMO İzmir Şube seçim bölgesine giren illerdeki üyelerimizi kapsayacak şekilde Delege Seçimleri de yapılacak ve bu delegeler Ocak 2014 ÇMO Oda Genel Kurulu na (Çoğunluksuz) katılabilecekleridir. ÇMO İzmir Şube 11. Olağan Şube Genel Kurulu nda seçim bölgemizdeki illeri de kapsayacak şekilde ÇMO İzmir Şube ye kayıtlı toplam üye sayısının %5 i oranına karşılık gelen 55 delege belirlenecektir. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu Toplantısı ve seçimlerine katılıp Oda çalışmaları hakkında görüşlerinizi belirterek Şube Yönetim Kurulu oluşumuna katkılarınızı sunmanızı dileriz. Saygılarımızla. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 9

11 GENEL KURUL GÜNDEMİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 18 Ocak 2014 Cumartesi, seçimler 19 Ocak 2014 Pazar günü saatleri arasında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi nde yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 25 Ocak 2014 Cumartesi saatleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonunda yapılacak, seçimler 26 Ocak 2014 Pazar saatleri arasında TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi nde(cumhuriyet Blv. Işık Apt. 140/1 Kat 4. D.7 Alsancak-İZMİR) yapılacaktır. GÜNDEM 1.GÜN 1. Açılış ve Saygı Duruşu, 2. Genel Kurul Divanının Oluşturulması, 3. Oda Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu Adına Konuşmalar, 4. Geçmiş Dönem Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporu nun İncelenmesi, 5. Yeni dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması, 6. Yeni dönem bütçesinin görüşülerek Oda Yönetim Kuruluna önerilecek şeklinin sunulması, 7. Şube Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurulu Delegesi Adaylarının Belirlenmesi ve İlanı 2. GÜN 8. Seçimler 11. Olağan Genel Kurul seçimlerinde 7 Asil 7 Yedek Üye ile birlikte 55 Asil Delege 55 Yedek Delege seçilecektir. 10

12 TMMOB 11. DÖNEM ( ) YÖNETİM KURULU Başkan II. Başkan Genel Sekreter Sayman Üye Üye Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye : Baran BOZOĞLU : Mert GÜVENÇ : Betül KESKİN ÇATAL : Gökşin TEKİNDOR : Hasan Şevki ÇİFÇİ : Saime Yeşer ASLANOĞLU : Tuğçe AKGÖZ : Kenan DOĞAN : Özge ERGEN GÜVENÇ : Melih ÖZGÜVEN : Ozan ÇITIR : Mustafa Kerem ÖZTAŞ : Kerem NOYAN : Cem KARUL Onur Kurulu (Asil): TMMOB 11. DÖNEM ( ) ODA ONUR KURULU Gülfem BAKAN Günay Yıldız TÖRE Yılmaz ŞENGÜL Mehmet Ali GÜZELANT Canan Esin KÖKSAL Denetleme Kurulu (Asil): Fatma SAĞDIÇ Aslı KARABACAK Yasemin ÖZDEMİR TMMOB 11.DÖNEM ( ) ODA DENETLEME KURULU 11. DÖNEM TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Asil Yedek Yedek Zeyneti BAYRİ ÜNAL Hasan Şevki ÇİFÇİ Ozan ÇITIR 11

13 TMMOB 10. DÖNEM ( ) YÖNETİM KURULU Başkan Sekreter Üye Sayman Sayman Üye Üye Üye Üye : E. Helil İNAY KINAY : Demet TURHAN : Muhammet AYDOĞDU ( Tarihine kadar) : Şuayip DIŞPINAR ( Tarihinden itibaren) : Selma AKDOĞAN : M. Faruk İŞGENÇ : Gülsüm OYMAN : Rahile YENİ Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye Yedek Üye : Şuayip DIŞPINAR ( Tarihine kadar) : E. Olcay IŞIN : Burak DEMİRÖRS : Müge BAĞIRGAN : A. Hikmet DEMİRAYAK : Öztan Saniye KÜÇÜK KAÇAR : Melis TOPRAK 12

14 TMMOB 10. DÖNEM ( ) YÖNETİM KURULU Şube Başkanı E. Helil İNAY KINAY 1999 Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunu Yılında DEÜ de Yüksek Lisans Eğitimini Tamamladı Döneminde özel sektörde çalışmış olup, 2000 yılından beri Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünde görev yapmaktadır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi , , , Çalışma Dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Şube Sekreteri Demet TURHAN 1992 Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunu yılları arası Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde çalışmış olup, 2000 yılından bu yana da İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünde görev yapmaktadır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Sekreteri olarak görev almıştır. Şube Saymanı Muhammet AYDOĞDU ( Tarihleri arasında) 1999 Fırat Üniversitesi mezunu yılları arasında Ekotest Çevre Laboratuarı nda Çevre Mühendisliği, yılları arasında yine aynı firmada Laboratuar Müdürlüğü görevlerinde bulundu yılından bu yana kurucu ortağı olduğu EGETEST Çevre Laboratuarı nda Teknik Müdürlük görevini yürütmektedir. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Tarihine kadar Yönetim Kurulu Saymanı olarak görev almıştır. Şube Saymanı Şuayip DIŞPINAR ( Tarihinden itibaren) 1996 Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunu Yılında DAMLA Arıtma Firmasını kurdu, Türkiye nin birçok bölgesinde atıksu ve içme suyu arıtma tesisi üzerine danışmanlık, proje, imalat, montaj, laboratuar ve tesis işletmeye alma işleri yapmaktadır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi , Çalışma Dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Saymanı olarak görev almıştır. Üye Selma AKDOĞAN 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu yılları arasında Balıkesir de özel bir firmada Çevresel Etki Değerlendirmesi alanında çalıştı.2005 ten bu yana ağırlıklı olarak arıtma tesisi ve alt yapı uygulamaları alanında proje, danışmanlık ve taahhüt hizmetleri veren Doğa Teknik Mühendislik te çalışmaktadır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 13

15 Üye M. Faruk İŞGENÇ 1985 Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunu yılları arasında Dar Mühendislik Müşavirlik, Çukurova Kentsel Gelişme Projesi- Proje Mühendisi, yılları arasında Manisa Belediyesi nde Kontrol Mühendisi, AAT İşletme Mühendisi, yılları arasında İZSU Genel Müdürlüğü nde Kontrol Mühendisi, yılları arasında İZSU Genel Müdürlüğü Güneybatı AAT Şube Müdürlüğü, yılları arasında İZSU Genel Müdürlüğü Çiğli AAT Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.2008 yılından itibaren İZSU Genel Müdürlüğü nde Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. ÇMO İzmir Şube çalışma döneminde Yönetim Kurulu Üyesi, , , , Çalışma dönemlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Üye Gülsüm OYMAN 1992 Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu yılında DEÜ de Yüksek lisansını tamamlamıştır. İş yaşamına İ.B.B. Çevre Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü nde başlamış, ardından deri sektöründe uzun yıllar görev alarak mesleki deneyimini artırmıştır senesinden itibaren BATIÇEV Çevre Müh. Danış. Ltd. Şti. nde bilgi birikimini ve deneyimlerini paylaşmaya devam etmektedir. ÇMO İzmir Şube , , Çalışma dönemlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Üye Rahile YENİ 1994 Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu. Deniz Bilimleri Enstitü sünde yüksek lisans derslerini 1995 yılında tamamladı yılları arasında Sun Holding e bağlı Ekoten Tekstil de Çevre Mühendisliği, Kalite Güvence Şefliği ve İnsan Kaynakları / Kalite (Çevre Kalite ve Sosyal Uygunluk Yönetimi) Müdürlüğü görevlerinde bulundu yılları arasında dört şirketten oluşan Sun Holding de aynı görevde bulundu Krone Doğuş Treyler A.Ş nin İnsan Kaynakları Müdürlüğünü yaptı yılından bu yana Ekinoks Yönetim Danışmanlığı firmasında kurucu ortak ve yönetici olarak görev yapmaktadır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Yedek Üye E. Olcay IŞIN: 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu. Katı atık depolama tesislerinde oluşan biyogazların matematiksel modellemesi konusunda yüksek lisans çalışmalarını tamamlayarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 2012 yılında yüksek mühendis unvanını almıştır. İş kariyerine 2007 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odasının Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Sanayi Kuruluşlarında Çevre Bilincinin Oluşturulması AB projesinde Stajyer olarak başlamıştır Yılında Say Reklamcılık Yapı Dekorasyon Firmasında Kalite Güvence ve Kalite Kontrol Biriminde Çalışmış, 2009 Yılında Kuş-Atak Belediyeler Birliği Kuşadası Bölgesi Katı Atık Yönetimi Avrupa Birliği Projesi nde, Proje Uygulama Biriminde (EUROPEAID/122709/D/SER/TR) görev almıştır Yılında, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı na bağlı Kemalpaşa Atıksu Arıtma Tesisin de Tesis Sorumlusu olarak görev almış, 2012 yılında bir dönem İAOSB de çalıştıktan sonra, Aktor-Arbiogaz Adi Ortaklığının, Projesini üstlendiği Türkiye nin en büyük çevre projelerinden biri olan Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma İnş. Projesinde Proses Mühendisi Olarak Tesisin Devreye alınmasında ki ve işletilmesinde ki görevini sürdürmektedir. Öğrencilik yıllarında kurucu üyesi olduğu öğrenci topluluğunda müzik ile ilgili çeşitli organizasyonlar düzenlemiştir ve o yıllardan beri yarı profesyonel olarak müzikle uğraşmaktadır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 14

16 Yedek Üye Burak DEMİRÖRS: 2003 Çukurova Üniversitesi mezunu. Aynı bölümde doğal arıtım teknolojileriyle ilgili yüksek lisansını 2006 yılında tamamlayarak mezun oldu. Üniversitede Bölüm Simülasyon ve Yüksek Lisans Araştırma Laboratuarı Sorumlusu olarak görev aldı. Yüksek lisansını yaparken aynı zamanda özel bir firmada birçok projede tasarım ve saha mühendisi olarak çalıştı. Belirli bir süre arıtma tesislerinde işletmeci olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Batıçim A.Ş. bünyesine katıldı ve halen aynı şirkette çevre mühendisi olarak çalışmasına devam etmektedir Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Yedek Üye Müge BAĞIRGAN: DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 2008 yılında mezun olmuştur yılları arasında Groupama Sigorta A.Ş. / İzmir Bölge Müdürlüğü nde çalışmış olup, 2010 yılından bu yana Kastaş Kağıt San. Tic. A.Ş. de Çevre Mühendisi Çevre Görevlisi- İSG Sorumlusu olarak görev almaktadır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Yedek Üye A. Hikmet DEMİRAYAK: 1987 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezunu. Kendi geliştirdiği BOİ hesaplama yöntemi ve kanalizasyon şebekesi hesaplarında yazdığı bilgisayar programları ile bir çok projede yer aldı yılında Tansaş Bilgi İşlem Müdürlüğü görevinde bulundu. Mağazacılık ve diğer sektörlerde uygulamasına yeni başlanan satış noktası terminalleri (POS) ve barkod uygulamalarının projelendirilmesini gerçekleştirdi.2000 li yıllarda KOSGEB E-İş ve Bilgi Ağları danışmanlığı yaptı. Halen Çevre Mühendisliği ve yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Yedek Üye Öztan Saniye KÜÇÜK KAÇAR: 1997 Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu yılında DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojileri Ana Bilim Dalı nda yüksek lisans eğitimini tamamladı yılları arasında özel sektörde arıtma tesisi işletimi, proje ve satış alanlarında çalıştı yılları arasında ÇMO İzmir Şubesinde profesyonel çalışan olarak görev yaptı. Temmuz 2011 de DURUÇEV Arıtma Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti. firmasını kurdu. Kurucusu bulunduğu firmada çevre danışmanlık hizmeti ve atıksu arıtma tesisi projelendirme konularında çalışmalarına devam etmektedir. ÇMO İzmir Şube , ve Çalışma Dönemlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Yedek Üye Melis TOPRAK: DEÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği ana bilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamış, 2010 yılı Aralık ayından bu yana Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Çevre Mühendisliği Ana bilim Dalındaki bina-içi hava kirliliği üzerine yaptığı yüksek lisans çalışmalarını 2013 yılında tamamlamıştır. Şuan Şehir Planlama alanında Doktora eğitimine devam etmektedir Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 15

17 TMMOB 10. DÖNEM ( ) ÇALIŞMA PROGRAMI AMAÇ VE İLKELER Çevre Mühendisleri Odası ; Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, Çevre Mühendisliği mesleği ve Çevre Mühendislerine ilişkin olarak aşağıdaki amaçları hedefler. I-Toplumsal Açıdan Mesleğe ilişkin, ülke ve toplum yararları çerçevesinde çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak Mesleğin ve üyelerin değişen toplumsal ve ekonomik yapı içindeki konumlarını izlemek değerlendirmek, bu temel üzerinde meslek üye bazında düzenlemeler önermek ve/veya yapmak Çevre alanındaki gelişmeleri ülke yararına uygun bir şekilde yaygınlaştırmaya çalışmak, bunun için yurt içi-dışı ilişkilerde bulunmak Başta üye kitlesi olmak üzere emeğin hakkıyla değerlendirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışma yapmak. II- Meslek Toplum Açısından TMMOB,bağlı odaları ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak Çevre ile ilgili yasa, yönetmelik, tüzük, tebliğ, standart ve şartnamelere ilişkin görüş üretmek, yasal düzenlemelerin hazırlanma sürecinde çalışma yapmak ve bu doğrultuda ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde bulunmak Çevre Mühendisliği hizmetlerinin yasa, yönetmelik, tüzük,tebliğ, standartlar ve şartnameler açısından uygunluğunu denetlemek ve hizmet sürecinde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, buna ilişkin yasal düzenlemeler yapmak Çevre Mühendisliği eğitiminin ülke gereksinimine göre geliştirilmesini sağlamak için üniversiteler, bakanlıklar, diğer kurum ve kuruluşlar iler ilişki kurmak, gerekiyorsa ortak çalışma yapmak Ülkemizdeki Çevre Mühendisliği hizmetlerinin öz kaynaklara dayalı olarak yapılması doğrultusunda çaba sarf etmek. III- Üye Meslek Açısından Çevre ve Çevre Mühendisliği konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak; kamu ve meslektaşların ilgisine sunmak Üyelerin üniversite sonrası eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak, kurumsal ve uygulamaya yönelik olarak bilgi birikiminin arttırılmasında katkı koymak Mesleğe ilişkin kitap, şartname, yönetmelik ve standartların yayın ve satış yoluyla üyelere aktarımını sağlamak, etkinlik vb. üretimleri süreli süresiz yayınlarla üyelere ve kamuoyuna duyurmak Çevre Mühendisliği hizmetlerine ilişkin olarak, üreticilerin yasal düzenlemeler doğrultusunda çalışmasını denetlemek, izlemek ve buna ilişkin ödül, uyarı, ceza vb) işlemlerde bulunmak Mesleğin uygulanması sürecinde üyelerin karşılaşacakları yasadışı ve haksız her türlü davranışa karşı girişimlerde bulunmak Çevre Mühendislerinin çalışma olanaklarının arttırılması ve mesleki etkinliğin sağlanması amacıyla kamu, özel kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, çalışma alanındaki arz talep dengesinin gerçekçi oluşumunu sağlamak amacıyla da eğitim kurumlarına ilişkin nicel-nitel programlama önerileri üreterek girişimlerde bulunmak Sayılan amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde ülke düzeyinde şube ve temsilcilikler kurmak, mesleki denetim görevlileri atamak, Çevre mühendisliğine ilişkin teknik birimler oluşturmak ( laboratuar vb), üyelere yönelik sosyal,kültürel çalışmalar yapmak, bunun için gerekli mekanizmaları ( lokal vb) oluşturmak 16

18 ÇMO İzmir Şube yılları arasında 10. Çalışma Dönemi nde Odamızın temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılmasını planladığımız faaliyetler aşağıda ana başlıklar haline verilmektedir. ÖRGÜTLENME Meslektaşlarımızın Oda üyeliklerini mezuniyetleri ile birlikte gerçekleştirmek, henüz üye olmayan meslektaşlarımızın da üyeliklerini gerçekleştirerek, üye sayısını ve örgütlenme gücümüzü arttırmaya yönelik faaliyetler, gerçekleştireceğiz. Üyelerimizin üye bilgilerinin güncelleştirilmesine devam ederek, Odamızın üyelerimiz ile ilişkilerini sürekli ve etkin hale getireceğiz Üyelerimizin uzmanlık alanları, teknik ve sosyal birikimleri ile Oda çalışmalarına aktif katılımını sağlayacağız. Oda - Üye, Oda Öğrenci Üye, Oda - İşsiz Üye ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde faaliyetler, yürüteceğiz. Mevcut İşyeri temsilcilikleri geliştirilerek ve yeni işyeri temsilcilikleri oluşturacak Oda Üye örgütlülüğü ve ilişkisinin güçlenmesi yönünde faaliyetler yürüteceğiz. Üyelerimizin meslek hayatlarında karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar yapılması, hukuki destek verilmesi yönünde faaliyetler yürüteceğiz. Öğrenci üye örgütlülüğü çalışmalarının daha güçlü ve verimli yürütülmesi, meslektaş adaylarımızın mesleki, teknik ve sosyal donanımlarının artırılması yönünde çalışmalarda bulunacak, Çevre Mühendisi adaylarının Oda süreçlerinde seslerini daha güçlü duyurmalarını sağlamak amacı ile yürütülen çalışmaları destekleyecek, sürecin daha etkin ve verimli olmasını sağlayacağız Üyelerimizin iş bulma süreçlerine katkı koyabilmek amacı ile mevcut veri tabanı sisteminin güçlendirilmesi ve iş arayan üyelerimiz ile çevre mühendisi arayan kuruluşların iletişiminin etkin ve hızlı bir biçimde sağlanması amacı ile faaliyetler yürüteceğiz. Şube çalışma alanımız içerisinde bulunan bütün illerdeki meslektaşlarımızın örgütlülüğüne yönelik il temsilcilikleri oluşturulması yönünde faaliyetler yaparak, bu illerde bulunan üyelerimizin de il çalışma komisyonları aracılığı ile oda süreçlerine aktif katılımını sağlayacak, bunun sonucunda bölgemizdeki illerde meslek alanımız ile ilgili platformlarda daha etkin faaliyetler yürüteceğiz. Kamu ve Özel Sektörde çalışan Çevre Mühendisleri, BTB, SMM Uygulamaları ve sorunları, Danışmanlık Firmaları ile ilgili süreçleri etkin şekilde takip edeceğiz. KURUMSAL YAPI Odamızın şube, temsilcilik ve üyeleriyle karşılıklı güven, dayanışma ve eşitliğe dayalı çalışma anlayışını geliştirmek için; Oda süreçlerinde Genel Merkez ve diğer birimler ile ilişkilerde güçlü, üretken ve etkin bir Şube Yönetimi anlayışını hedefliyoruz. Oda Mevzuatı kapsamında; Mesleki uzmanlık alanlarımız ile ilgili Yönetmelik, AsgariÜcret Tarifelerinin güncelleştirilmesi için çalışacağız. Çevre mevzuatı ve bağlı diğer mevzuatlar ile ilgili çalışmaları takip ederek, mesleki haklarımızın korunması ve üyelerimizin çalışma alanlarında etkinliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Mahkemelerde yapılan bilirkişilikler konusunda mesleğimizi ilgilendiren alanlarda belirleyici olunması ve üyelerimizin bu konularda etkin olması için gerekli girişimlerde bulunacağız Şube web sitesinin, daha etkin kullanılması sağlayacağız. Üyelerimiz ile olan iletişimimizde e- bültenden de yararlanacağız. Şubemiz kütüphanesi ve Oda arşivimizin, üyelerimizin etkin kullanımına açık hale getireceğiz. Oda ve Şube çalışmalarımızın değerlendirileceği, üyelerimizin öneri ve eleştirilerini ortaya koyabileceği düzenli genel üye toplantıları yapacağız. Şubemiz bünyesindeki mevcut komisyonları güncelleştirerek geniş üye katılımı ile çalışmaların sürekliliğini sağlayacağız. Meslektaşlarımızın uzmanlık alanları ile ilgili olarak çalışmalarını yürütebileceği, Odamız çalışmalarına aktif katkı koyabileceği çalışma grupları oluşturacağız ( Su, Hava, Katı Atık, ÇED, Danışmanlık Çalışma Grubu gibi). Bölgemizde yaşanan çevre sorunları konusunda teknik ve bilimsel verileri içeren çalışmalar yaparak Odamız görüşlerini kamuoyuna aktaracağız. Bölgemizde ve Ülkemizde genel çevre politikaları, çevre yönetimi anlayışı ile ilgili olarak Odamız görüşlerini çeşitli platformlarda kamuoyuna aktaracağız. EĞİTİMLER Şubemiz bünyesinde düzenlenen eğitimler çeşitlendirilerek, üyelerimizin mesleki birikimlerinin arttırılmasına yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. Şubemiz tarafından düzenlenen eğitimler ile ilgili eğitimci veri tabanı oluşturacağız. Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım ve İşletim Esasları, Katı Atık Yönetimi, HavaKalitesi Yönetimi, Gürültü, Tehlikeli Atık Yönetimi vb. gibi temel uzmanlık alanlarımız ile ilgili geniş kapsamlı eğitimler düzenleyerek, bu konular ile ilgili yayınlar oluşturulması yönünde çalışmalar yürüteceğiz. Yeni kongre ve organizasyonların düzenlenmesine yönelik platformlar oluşturacağız. Çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlar, yeni iş alanları, uygulamalar vb. konularda üyelerimize bilgilendirme seminerleri düzenleyeceğiz. 17

19 DİĞER KURUL, KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER. TMMOB ve bağlı Odalar ile ilişkilerde etkin ve güçlü bir süreç yürüteceğiz. Oda çalışmaları kapsamında Üniversiteler ile işbirliğini geliştireceğiz. İlimizdeki Meslek Odaları, STK lar ile görüşerek meslektaşlarımıza istihdam olanaklarının arttırılması yönünde çalışmalar yürüteceğiz.. Şube çalışmalarımız kapsamında üyesi olduğumuz platformlarda Odamız görüşleri, meslek alanımız ile ilgili çalışmalarımızı güçlü bir şekilde anlatacağız.. Meslek alanımız ile ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar ile çeşitli ortak çalışmalar yürütülmesi ve meslektaşlarımızın etkinliğinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunacağız( Proje vizeleri, protokol çalışmaları gibi). Bölgemizde meslek alanlarımız ile ilgili olarak düzenlenen etkinliklerde, Odamızın daha güçlü yer alması yönünde çalışmalar yürütüp, bu etkinliklere meslektaşlarımızın katılımı sağlayacağız. SOSYAL FAALİYETLER Şubemiz çalışmaları kapsamında üyelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacı ile kültürel etkinlikler düzenleyeceğiz. Meslektaşlarımızın aileleri ile birlikte bir arada olabileceği, kahvaltı, yemek, gezi, piknik vb organizasyonlar düzenleyeceğiz. 18

20 İÇİNDEKİLER 1.ŞUBE GÜNLÜĞÜ ŞUBE İDARİ İÇ İŞLEYİŞİ PROJE VİZELERİ 4. EĞİTİMLER 5. ÇALIŞMA KOMİSYONLARI TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMALARI ODAMIZCA TAKİP EDİLEN HUKUKSAL SÜREÇLER BASIN AÇIKLAMALARI YAZILI VE GÖRSEL BASINDA ŞUBEMİZ PANELLER, SEMPOZYUMLAR, FUARLAR İLKÖĞRETİM OKULLARI VE ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ SOSYAL ETKİNLİKLER-SÖYLEŞİLER ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI KURUMSAL ZİYARETLER ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI DİĞER FAALİYETLER ÇEVRE SEKTÖRÜ MALİ DURUMU

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU v TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU Haziran-2015 İÇİNDEKİLER KONU BAŞLIĞI SAYFA ÖNSÖZ 2 1. GİRİŞ 5 2. ENDÜSTRİYEL DURUM 5 3. SU ve ATIKSU YÖNETİMİ 10 3. 1.İÇME SUYU KAYNAKLARI

Detaylı

T.M.M.O.B. ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

T.M.M.O.B. ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI T.M.M.O.B. ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ VII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2008-2010 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ VII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2008-2010 4 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU 24 Ocak 2009 İZMİR 1/72 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI...3 1.1. GENEL...3 1.2. YÖNETSEL DURUM...5

Detaylı

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK!

BİYO-MEDAK KURULDU BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ. Bültenimiz 1 yaşında! I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS OLDUK! BİYOMÜHENDİSLİK BÜLTENİ Sayı:5 Haziran 2012 Bültenimiz 1 yaşında! BİYO-MEDAK KURULDU I. Türkiye Biyomühendislik Zirvesi 20 Nisan 2012 Meslek Hayatına Biyomühendis Bakışı yazıları KMO DA 41 BİYOMÜHENDİS

Detaylı

AOÇ davasında bireysel müdahilliğin önünü açtık...

AOÇ davasında bireysel müdahilliğin önünü açtık... AYLIK GAZETE Temmuz 2015 / Sayı 26 basinyayin@cmo.org.tr AOÇ davasında bireysel müdahilliğin önünü açtık... BASIN AÇIKLAMALARI SEÇİME DOĞRU DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ SİVAS I UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Detaylı

ÇMO, 22. yaşına girdi. Aynı gün I. Geleneksel Çevreye Duyarlı Basın Ödülü törenin de gerçekleştirildi. Sayfa 2 de

ÇMO, 22. yaşına girdi. Aynı gün I. Geleneksel Çevreye Duyarlı Basın Ödülü törenin de gerçekleştirildi. Sayfa 2 de AYLIK GAZETE Haziran 2014 / Sayı 13 basinyayin@cmo.org.tr ÇMO 22 YAŞINDA ÇMO, 22. yaşına girdi. Aynı gün I. Geleneksel Çevreye Duyarlı Basın Ödülü törenin de gerçekleştirildi. Sayfa 2 de HAFTASONU ANKARA

Detaylı

ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013

ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013 ÇHD'ye yapılan operasyon, hukuksuzluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. YIL: 27 SAYI: 281 Şubat 2013 DUYURULAR İMZA KAMPANYASI TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU NEŞET ERTAŞ I ANMA KONSERİ 19 Şubat 2013 20:00

Detaylı

1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI

1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI DOĞALGAZ KOMİSYONU MMO İstanbul Şube Başkanı Zeki ARSLAN`ın moderatörlüğünü yaptığı, MMO Doğalgaz Komisyon Başkanı ve MMO Denetleme

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 i TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 28. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2012-2013) 24 Şubat 2014, Ankara Mithatpaşa Cad. 44/16 Kızılay/Ankara Tel: 0.312

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Protokoller. Milli Piyango İdaresi Sosyal Tesisleri Konya Yolu 25.Km. Gölbaşı-ANKARA

Protokoller. Milli Piyango İdaresi Sosyal Tesisleri Konya Yolu 25.Km. Gölbaşı-ANKARA Protokoller EĞİTİM LOKANTA-CAFE SAĞLIK OTELLER FİRMA-KURUM ADI ADRESİ TELEFON İNDİRİM ORANI HOTEL BEST Atatük Bulvarı No: 195 Kavaklıdere-ANKARA 467 08 80 Şubemizden ayrıntı bilgi alabilirsiniz GÜR KENT

Detaylı

ÇMO Başkanı, ÇMO Standında

ÇMO Başkanı, ÇMO Standında AYLIK GAZETE Mayıs 2015 / Sayı 24 ÇMO Başkanı, ÇMO Standında ÇMO Başkanı Güvenç, Çevre Teknolojileri İhtisas Fuarı nda ÇMO Ankara nın standını ziyaret etti. Sayfa 2 de AYM, Siz Kim Oluyorsunuz diyor ÇESAM

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE! ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE! Milli Kütüphane Hizmetlerinden Yararlanılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince, üyelerimizin aşağıda belirtilen madde gereğince, Süresiz Giriş Kartı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ!

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 ÖZLÜK HAKLARIMIZ 8 İTHALAT ALARM VERİYOR! 12 GIDA KRİZİ DÜNYAYI SARIYOR 17 ŞİMDİ DE OT VE SAMAN İTHAL EDECEĞİZ! 20 TÜRKİYE DE HAYVANCILIK İFLAS ETTİ 23 ZEYTİNLİKLER TALANA AÇILDI 25

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı

TMMOB HABERLER. TMMOB den

TMMOB HABERLER. TMMOB den TMMOB HABERLER ULAŞILABİLİRLİK EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

mmo bülteni 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 1. ODA ÇALIŞMALARI 4 Aylık Çalışma Raporu eylül 2006/sayý 100

mmo bülteni 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 1. ODA ÇALIŞMALARI 4 Aylık Çalışma Raporu eylül 2006/sayý 100 4 AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (Mayıs - Eylül 2006) 22-23 Nisan 2006 tarihinde yapılan 41. Olağan Genel Kurulun ardından, göreve başlayan Yönetim Kurulumuz, tüm örgütünden süzülerek gelen görüşler, 41. Olağan

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI

26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 27.01.2012 İZMİR 26. DÖNEM ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI ÖNSÖZ Şubemizde 2010-2011 yılarını kapsayan 25. dönemde üyelerimizin gönüllü katılımları

Detaylı

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL

MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL JFMO Köşesi JFMO HABERLER TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI XIV. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası XIV. Olağan Genel Kurulu 14 Nisan 2012 tarihinde Ankara da Devlet

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

e çevre izin ve lisans başvurular Çevre Yönetimi dan şmanl ğ Karbon Yönetimi dan şmanl ğ www.enofis.com.tr ÇEVPA ARITMA SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜN PAZARLAMA İNŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 5615/2 Sokak No:11

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 2013 Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 İçindekiler İçindekiler... 2 Vizyon Misyon...11 Politikalar...12 Organizasyon Yapısı...14 İZAYDAŞ 2013 Özet Raporu....15 İZAYDAŞ Kronolojisi...23 GENEL MÜDÜRLÜK...

Detaylı

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2012-Mart 2014 GENEL KURUL İLANI TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi

Detaylı

ĐZMĐR ŞUBESĐ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

ĐZMĐR ŞUBESĐ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ĐZMĐR ŞUBESĐ 10. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Sonsuz Anısına... 2 SUNUŞ TMMOB Maden Mühendisleri Odası Đzmir Şubesi kurulduğu tarihten bu yana Maden Mühendislerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek,

Detaylı

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK 4 Ayda Bir Yayınlanır.ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 5 Nisan 2012 ISSN 1302-4388 BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK JEO TERMAL BELEDİYELER DERGİSİ İçindekiler T.C Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı