Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır."

Transkript

1 Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu iş hayatı deneyimini, Kariyer Mühendislik müşterileriyle daha üst seviyelere taşıyacaktır. Amacımız firmamız tarafından sunulan hizmetlerle müşterilerimize, kaliteli ve en iyi hizmeti sunabilmek, mutlu ve memnun müşteri kitlesini yakalamaktır. Belirlediğimiz amaç doğrultusunda oluşturduğu danışman ve eğitmen kadrosu ile sağladığı hizmetlerini en üst seviyede müşteri memnuniyeti oluşturacak şekilde sunulması, ana ilke olarak belirlenmiştir. Firmamız üniversite tabanlı bilgi birikimini kullanarak arge ve mühendislik projelerini geliştirmek ve uygulama yönünde de çalışmaktadır. Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Misyonumuz Ülke sanayisinin uluslararası rekabet gücünü artırmasına yönelik değişen ve gelişen mevzuatlar doğrultusunda, ülkemiz için faydalı olan çevre ve iş güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesidir. İş Alanları Çevre ve Enerji Teknolojileri Yatırımları Çevresel Alt Yapı ve Enerji Tesislerinin Etüdü Su ve Atıksu Yönetimi Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi Atık ve Arıtma Çamurlarının Yönetimi Atık ve Arıtma Tesislerinin Tasarımı, İşletilmesi ve Kontrolü Karbon Envanteri ve Enerji Yönetimi Çevresel Etkilerin Belirlenmesi ve Risk Değerlendirmesi Çevre Mevzuatı Eğitimleri Çevre Biyoteknolojisi ve Temel Çevre Bilimleri Eğitimleri Çevre İzni/Lisansı Danışmanlık Hizmetleri Çevre Görevlisi Eğitimleri

2 1. ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YATIRIMLARI Alternatif Çevre ve Enerji Teknolojileri AR-GE Hizmetleri Çevre ve Enerji Teknolojileri Projelendirme Çevre ve Enerji Teknolojileri Yatırımları Proje Yönetimi Atıklardan Enerji Üretimi Güneş Enerjisi Rüzgâr Enerjisi Jeotermal Enerjisi Kojenerasyon Sistemleri Piroliz, Gazlaşlaştırma, Biyodizel Sanayide Çevre Yönetimi ve Enerji Verimliliği Alanlarında; Projelerin Hazırlanması Fizibilite Raporlarının Hazırlanması Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmeti 2. SU VE ATIKSU YÖNETİMİ Endüstrilerde Temiz Üretim ve Su Yönetimi Çalışmaları AR-GE Hizmetleri Ters Ozmoz Sistemleri, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Deiyonizasyon Üniteleri, Su Yumuşatma Sistemleri Projelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Proses ve Kullanma Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarımı, Projelendirilmesi ve Danışmanlık Hizmetleri Atıksu Arıtma Tesisi Master Planı Hazırlanması Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporlarının Hazırlanması Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Projeleri Atıksu Arıtma Tesisi İhale Danışmanlığı ve Müşavirliği Hizmeti Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı ve Performans İyileştirilmesi Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı Arıtma Çamurlarının Azaltımı ve Uzaklaştırılması Çalışmaları 3. ATIK YÖNETİMİ Katı Atık Yönetimi Katı Atık Yönetimi AR-GE Hizmetleri Fizibilite Raporlarının Hazırlanması Proje Hazırlama ve Danışmanlık Hizmetleri

3 Katı Atık Tekrar Kullanım, Geri Kazanım, Kompostlama, Bertaraf Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Katı Atık Transfer İstasyonları, Toplama Merkezleri, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri Yapım İşleri Kontrollük Hizmetleri Entegre Katı Atık Yönetimi Stratejileri Geliştirilmesi, Ekonomik Değerlendirme, Maliyet Analizi, Danışmanlık Hizmetleri Katı Atık Yönetimi Denetleme, İç Tetkik, Çevre İzni/Lisans İşlemleri ile Raporlama Hizmetleri Bertaraf Tesisleri İşletme Planı Hazırlanması Risk ve Kaza Yönetimi, Acil Durum Planlarının Hazırlanması Teknik ve İdari İhale Şartnamelerin Hazırlanması Katı Atık Yönetiminde Mevzuat, Çevre Görevlisi Eğitimi, Teknik Destek ve Yapım İşleri Kontrollük Hizmetleri Sanayide ve Yerel Yönetimlerde Atık Yönetim ve İzleme Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması Sızıntı Suyu ve Depo Gazı Yönetimi Eski Çöp Sahalarının İyileştirilmesi (Rehabilitasyonu) ve Danışmanlık Hizmetleri Tehlikeli Atık Yönetimi Tehlikeli Atık Yönetimi AR-GE Hizmetleri Tesis Fizibilite Raporlarının Hazırlanması ve Projelendirme Hizmetleri Bertaraf Tesisi Yer Seçimi Fizibilite Raporunun Hazırlanması Geçici veya Ara Depolama, Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi Çevre İzni/Lisans İşlemleri Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası İşlemleri Atık Miktarının Belirlenmesi Atık Beyan ve Taşıma Formlarının Düzenlenmesi Raporlama Hizmetleri Acil Durum Planlarının Hazırlanması Teknik Danışmanlık Hizmeti Mevzuat Konusunda Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Tıbbi Atık Yönetimi Tıbbi Atık Yönetimi AR-GE Hizmetleri Tıbbi Atık Miktarları ve Projeksiyonları Raporlama Hizmetleri Fizibilite Raporlarının Hazırlanması Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması İşletme Planı, Acil Durum Planlarının Hazırlanması Tıbbi Atık İşleme (Sterilizasyon), Geçici Depolama Tesisleri, Bertaraf Tesisleri Çevre izni/ Lisans İşlemleri, Raporlama Hizmetleri Risk ve Kaza Yönetimi Hizmetleri Kayıt Tutma, Raporlama İşlemleri Eğitim Hizmetleri

4 Ambalaj Atıklarının Yönetimi Ambalaj Atıkları Yönetimi Planlama Hizmetleri Projelendirme ve Raporlama Hizmetleri Ambalaj Atıkları Çevre İzin/Lisans İşlemleri Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü ve Geri Kazanımı Bildirim ve Belgelendirme İşlemleri Raporlama Hizmetleri Geri Kazanım, Tesisleri Kurma ve İşletme, Teknik Danışmanlık Halkın Bilgilendirilmesi, Katılımı, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri Atık Yağların Yönetimi Atık Yağların Yönetimi AR-GE Hizmetleri Atık Yönetimi Planı Hazırlanması Atık Yağların Toplanması, Taşınması, İşlenmesi ve Bertaraf Tesislerinin İzin ve Lisans işlemleri, Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması Atık Yağ Analiz ve Kategori Belirleme İşlemleri, Atık Yağların Tekrar Kullanılması, Geri Kazanılması (Rejenerasyon ve Rafinasyon) Enerji Geri Kazanım İşlemleri Atık Motor Yağların Toplanması, Geçici depolanması, Acil Durum Planlarının Hazırlanması, Mevzuat Eğitimi Özel Atıkların Yönetimi Özel Atık Yönetimi Planlanması Fizibilite Raporları ve Projelerin Hazırlaması Maden Atıkları, Atık Pil ve Akülerin Yönetimi Danışmanlık Hizmeti Ömrünü Tamamlamış Araçların ve Lastiklerin Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Elektrik ve Elektronik Atıkların Yönetimi Danışmanlık Hizmetlleri Eğitim Hizmetleri Atıkların Düzenli Depolanması Düzenli Depolama Tesisi Yönetimi Düzenli Depolama Tesisleri Yer Seçimi Fizibilite Raporlarının Hazırlanması ve Tesislerin Projelendirilmesi Depolama Tesisi Çevre İzni/Lisans işlemleri Acil Durum Planlarının Hazırlanması Eski Sahalarının İyileştirilmesi (Rehabilitasyonu) ve Danışmanlık Hizmetleri Mevzuat Eğitimi

5 Atıkların Yakılması Yakma ve Beraber Yakma Tesisleri Yönetimi Tesis Yer Seçimi, Yakma Tesisi Projelendirme Yakma Tesisi İşletme ve İyileştirme Hizmetleri Çevre İzin/Lisans İşlemleri Hizmetleri Deneme Yakması Planları Hazırlama, Raporlama Hizmetleri Mevzuat Eğitimi Hizmetleri 4. HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ VE BACA GAZI ARITIM TEKNOLOJİLERİ Hava Kalitesi Modelleme Hizmeti Kirlilik Dağılım Haritası Çalışmaları Temiz Hava Planlarının Oluşturulması Projeleri ve Danışmanlık Hizmetleri Baca Gazı Arıtım Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri Mevzuat Eğitimi Hizmetleri 5. ÇEVRESEL ETKİLERİN BELİRLENMESİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmaları Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Hazırlanması Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Hazırlanması Halkın Katılımı, Paydaş Toplantıları ve Kamuoyu Bilgilendirme Çalışmaları IFC Standardı, Dünya Bankası ve Ekvator Prensiplerine Uygun Çevre Etki Değerlendirmesi (EIA) Raporlarının Hazırlanması Kümülatif Etki Değerlendirmesi (KED) Çevre Yönetim Planlarının (ÇYP) Hazırlanması Çevresel Durum Raporlarının Hazırlanması Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları Çevre Hukuku Danışmanlık Hizmetleri Çevresel Risk Analizi; Risk ve Kaza Yönetimi, Çevresel Önlemler, İş sağlığı ve Güvenliği Önlemleri, Eğitim Hizmetleri Acil Durum/Müdahale Planları Hazırlanması, Kayıtların Tutulması ve Raporlama Hizmetleri

6 6. ALT YAPI PROJELERİ İsale Hattı Projeleri İçmesuyu Şebeke Projeleri Kanalizasyon Projeleri Yağmursuyu Projeleri Dere Islahı Projeleri Deniz Deşarjı Projeleri Altyapı Projeleri Kapsamında; Projelerin Hazırlanması Fizibilite Raporlarının Hazırlanması İhale Dökümanlarının Hazırlanması Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmeti 7. KARBON ENVANTERİ VE ENERJİ YÖNETİMİ Sera Gazı Emisyon Envanteri ve Karbon Ayak İzi Çalışmaları Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulanması ve Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri (ISO Standardı) Enerji Yönetim Sistemleri (EN Standardı) Hazırlanan Projelerin Uygunluğunun Değerlendirilmesi İlave Katkı Değerlendirilmesi Sürdürülebilir Kalkınmaya Olan Etkilerin Değerlendirilmesi Paydaş Toplantılarının Organize Edilerek Raporlanması Proje Dizayn Dokümanı (PDD) Hazırlanması Akredite Kuruluşların (DOE veya AIE) Onay Süreci için Seçim Akredite Kuruluşların (DOE veya AIE) Doğrulama Süreci İçin Seçimi 8. ENTEGRE HAVZA YÖNETİMİ Noktasal ve Yayılı Kirletici Kaynakların Yönetimi Su Kalite Yönetimi ile İlgili Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları Su Kalite Modellemesi Çalışmaları Su Kalite Kontrolü Stratejileri Geliştirilmesi Hizmetleri Acil Eylem Planlarının Hazırlanması

7 9. ÇEVRE İZNİ/LİSANSI DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Çevre Yönetimi Planlaması Düzenli Denetim Hizmetleri Raporların Hazırlanması Çevre İzin ve Lisanslarının Alınmasına İlişkin Tüm İş ve İşlemler 10. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İş sağlığı ve mevzuat eğitimleri İş yeri sağlık denetimleri İş Yeri Hekimliği Hizmeti Sağlık ölçümleri işe giriş raporları, solunum fonksiyon testi, Akciğer grafisi, odiyo testi, görme testleri, kan tahlilleri v.b. sağlık muayeneleri Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Elektrikli işlerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Yangından korunma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler, yangın risk analizi İş yerlerinde mevcut risklerin değerlendirilmesi ve risk analizi yapılması tarihli 6331 sayılı yeni İş Güvenliği Kanunu eğitimi Yüksekte çalışma ve iple erişim eğitimleri İSO Kalite yönetim sistemleri eğitimleri ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001, ISO 22000, iç tetkikçi eğitimleri Çevre görevlisi sınavına hazırlık eğitimleri Çevre Mevzuatları eğitimleri ( İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından)

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü

Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü HAKKIMIZDA ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. (ENCON) çevre yönetimi çatısı altında çevresel

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sicil Numarası :1217 Bayraklı OSGB olarak, 6331 Sayılı İş Sağlığı

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

Ön fizibilite raporu ile Dünya Bankası'na kredi talebi başvurusunda bulunulmuş, 1991 yılında Dünya Bankası'ndan 350.000$ 'lık proje hazırlık

Ön fizibilite raporu ile Dünya Bankası'na kredi talebi başvurusunda bulunulmuş, 1991 yılında Dünya Bankası'ndan 350.000$ 'lık proje hazırlık T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM ÇALIŞMALARI Yeşim DEDEOĞLU Çevre Yük. Müh. Büyükşehir Belediyemiz

Detaylı

işimiz bizim ISO 14001 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliğiniz İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim

işimiz bizim ISO 14001 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliğiniz İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim İş Sağlığı ve Güvenliği Güvenliğiniz bizim işimiz ISO 14001 OHSAS 18001 İş Hukuku Sosyal Güvenlik Hukuku Çevre Yönetim Sistemleri Eğitim Mühendislik ve Laboratuar İnsan Kaynakları ve Özel İstihdam Yazılım

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ

II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ II-PERFORMANS BĠLGĠLERĠ A-- Temel Politika ve Öncelikler Onuncu Kalkınma Planı (214-218) içerisinde 2.3. YaĢanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre başlığı altında yer alan su, atıksu ve çevreye ilişkin

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim

9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim 9Çevresel Risk Analiz ve Yönetim Merkezince Yapılan Çalışmalar 9.1. ASO-KOSGEB Çevre Laboratuvarı ASO ve KOSGEB arasında 18.05.1999 tarihinde imzalanan protokol ile kurulan, işletme kapsamı Hava Kalitesi

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA 2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ 11-12 ARALIK 2014- BURSA Avrupa Yeşil

Detaylı