İGS2010 PROGRAMI PAZARTESĠ, 28 HAZĠRAN 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İGS2010 PROGRAMI PAZARTESĠ, 28 HAZĠRAN 2010"

Transkript

1 PAZARTESĠ, 28 HAZĠRAN 2010 A SALONU KAYITLAR AÇILIġ KONUġMALARI DAVETLĠ KONUġMACI OTURUMU 1 Oturum Başkanı: Prof. ÖztaĢ Ayhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Davetli Konuşmacı: Prof. Orhan Güvenen, Bilkent Üniversitesi ĠSTATĠSTĠK BĠLĠMĠ, ETĠK, DÜNYA DĠNAMĠKLERĠ, BĠLGĠ TAHRĠFATI VE KARAR SĠSTEMLERĠNE ETKĠLERĠ ARA OTURUM 1 İstatistik Teorisi Oturum Başkanı: Prof. Ömer L. Gebizlioğlu, Ankara Üniversitesi GENELLEŞTİRİLMİŞ T BIRNBAUM-SAUNDERS DAĞILIMLARI Ali İhsan Genç VEKİL DEGİŞKEN KULLANILAN LİNEER REGRESYON MODELİNDE VARYANSIN ALIŞILMIŞ TAHMİN EDİCİSİ İLE YİNELENMİŞ STEİN-RULE TAHMİN EDİCİSİNİN PİTMAN YAKINLIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Deniz Ünal ve Güzin Yüksel BERNSTEİN POLİNOMLARININ BAZI ÖZELLİKLERİ VE İSTATİSTİKSEL ÇIKARSAMALARI Muhammet Burak Kılıç, Selahattin Aydoğdu ve Mehmet Gürcan ÖĞLE YEMEĞİ PROF. MOTI L. TIKU ÖZEL OTURUMU Oturum Başkanı: Prof. Fetih Yıldırım, Çankaya Üniversitesi RASGELE TASARIM DEĞİŞKENLİ KUADRATİK REGRESYON Ayşen D. Akkaya İÇ AYKIRI DEĞERLER Barış Sürücü SAĞLAM GEN EKSPRESYON İNDEKSİ VE GENİŞLETİLMİŞ HALİ Vilda Purutçuoğlu ARA OTURUM 2 Örneklem ve Araştırma Teknikleri Oturum Başkanı: Prof. Hülya Çıngı, Hacettepe Üniversitesi İKİ SAFHALI ÖRNEKLEME YÖNTEMİNDE ORTANCA TAHMİNİ Sibel Al ve Hülya Çıngı HANEHALKI ARAŞTIRMALARINDA YERİNE CEVAPLAYICIDAN ELDE EDİLEN BİRİM CEVAPLANMAMA HATASI ORTAK DEĞİŞKENLERİNİN BİLEŞENLERİ Sinan Türkyılmaz ve Öztaş Ayhan SIRALI KÜME ÖRNEKLEMESİ TASARIMLARINDA YIĞIN ORTALAMASINA İLİŞKİN HİPOTEZ TESTİ Yaprak Arzu Özdemir ve Fikri Gökpınar L-SIRALI KÜME ÖRNEKLEMESİ KULLANILARAK YIĞIN ORTALAMASININ TAHMİN EDİLMESİ Nilay Akıncı ve Yaprak Arzu Özdemir YEREL ALAN KARAKTERİSTİKLERİNE İLİŞKİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI TAHMİNLERİN ELDE EDİLMESİ Volkan Sevinç AÇILIġ KOKTEYLĠ

2 B SALONU OTURUM 3 Veri Analizi Oturum Başkanı: Dr. B. Burçak BaĢbuğ Erkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İZMİR İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN SPLİNE REGRESYON İLE MODELLENMESİ Neslihan Demirel ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİDE GRUP YAPISININ GÖSTERİMİ İÇİN KANONİK DEĞİŞKEN ANALİZİ BİPLOT KULLANIMI B. Barış Alkan ve Cemal Atakan TÜRKİYE VE HONG KONG-ÇİN DEKİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK ÖĞRENME STRATEJİLERİ MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ÇOKLU GRUP YAPISAL EŞİTLİKMODELLERİ YAKLAŞIMI Fatma Noyan ve Gülhayat Gölbaşı Şimşek YAĞIŞ VERİLERİNDE STANDART NORMAL TÜRDEŞLİK TESTİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN BENZETİM YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ceylan Yozgatlıgil, Vilda Purutçuoğlu, Ceyda Yazıcı ve İnci Batmaz OTURUM 4 Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modeller Oturum Başkanı: Dr. Ceylan Yozgatlıgil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İKİ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİNİN KOMPARTMAN MODELİ ÜZERİNE UYGULANMASI Barış Aşıkgil ve Aydın Erar KANTİL REGRESYON YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA İlkay Altındağ ve Nimet Yapıcı Pehlivan DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYONDA AYKIRI DEĞERLERİN M-TAHMİN EDİCİSİ İLE TESPİTİ VE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Ahmet Pekgör ve Aşır Genç DOĞRUSAL OLMAYAN REGRESYONDA BAZI PARAMETRE ARALIK TAHMİNİ YÖNTEMLERİNİN KIYASLANMASI Atıf Evren AÇILIġ KOKTEYLĠ D SALONU OTURUM 5 Bayesci İstatistik/ Biyoistatistik Oturum Başkanı: Dr. Özlem Ġlk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi BAYES YÖNTEMİNİN META-ANALİZİNDE KULLANILMASI Filiz Karaman TÜRKİYE SÜPER LİGİ FUTBOL MAÇ SONUÇLARININ BAYESCİ MODELLENMESİ Mehmet Ali Cengiz, Naci Murat, Haydar Koç ve Yüksel Bek COX REGRESYON'DA ÖRNEK GENİŞLİĞİ VE GÜÇ ANALİZİ Nesrin Alkan, Yüksel Terzi, Erol Terzi ve Naci Murat EEG SİNYALLERİNDE İSTATİSTİKSEL BENZERLİK ANALİZİ Alper Vahaplar, C. Cengiz Çelikoğlu ve Murat Özgören OTURUM 6 Yöneylem Araştırması ve Optimizasyon Oturum Başkanı: Prof. Ali Uzun, Çağ Üniversitesi

3 SONLU KAPASİTELİ HETEROJEN KUYRUK MODELİ İÇİN GEÇİŞ OLASILIKLARININ ELDE EDİLMESİ H. Okan İşgüder ve C. Cengiz Çelikoğlu REKTUM KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMİNİN SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE KARAR AĞACI YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI Aslı Suner, Can Cengiz Çelikoğlu ve Oğuz Dicle GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLERDE ÖNLEYİCİ BAKIM ZAMANLARININ BAYES YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ Selma Gürler, Deniz Türsel Eliiyi, Dinçer Göksülük ve Ayça Şahin AĞIRLIKLI HEDEF PROGRAMLAMA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ H.Hasan Örkcü ve Hasan Bal RCMARS-SAĞLAM CMARS YÖNTEMİ VE SAYISAL BİR UYGULAMA Ayşe Özmen, Gerhard-Wilhelm Weber ve İnci Batmaz AÇILIġ KOKTEYLĠ A SALONU SALI, 29 HAZĠRAN DAVETLĠ KONUġMACI OTURUMU 2 Oturum Başkanı: Doç. Ġnci Batmaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Davetli Konuşmacı: Prof. Burhan TürkĢen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi BULANIK KÜME KURAMINDA GELĠġMELER ARA OTURUM 7 İstatistik Teorisi Oturum Başkanı: Prof. AyĢen D. Akkaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖLÇEK PARAMETRELERİ İÇİN YENİ BİR TAHMİN EDİCİ Barış Sürücü BURR XII DAĞILIMININ PARAMETRELERİNİN İLERLEYEN TÜR İLK BOZULMA SANSÜRLEMEYE DAYALI GÜVEN ARALIKLARI VE GÜVEN BÖLGELERİ Coşkun Kuş ve Yunus Akdoğan SIRA İSTATİSTİKLERİNİN YEREL BAĞIMLILIK FONKSİYONLARI Olcay Bozkurt ve İsmihan Bayramoğlu İKİ DEĞİŞKENLİ GEOMETRİK DAĞILIM VE GENELLEŞMELERİ, BAĞIMLILIK ÖLÇÜLERİ VE DAĞILIM ÖZELLİKLERİ Özge Elmastaş Gültekin ve İsmihan Bayramoğlu AYARLAMANIN DİSKRİMİNANT ANALİZİNDE HATA ORANLARINA ETKİSİ Hayrinisa Demirci Biçer ve Cemal Atakan KAPULA TAHMİN YÖNTEMLERİ VE İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA SEKTÖRLER ARASI BAĞIMLILIK YAPILARI Aslıhan Alhan ve Salih Çelebioğlu DAVETLĠ KONUġMACI OTURUMU 3 Oturum Başkanı: Doç. BarıĢ Sürücü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Davetli Konuşmacı: Prof. Ġsmihan Bayramoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi SIRA ĠSTATĠSTĠKLERĠ VE ORTALAMA GERĠYE KALAN YAġAM FONKSĠYONLARI OTURUM 8 Veri Madenciliği Oturum Başkanı: Prof. Gülser Köksal, Orta Doğu Teknik Üniversitesi OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİRLİKTELİK KURALLARININ BELİRLENMESİNDE APRİORİ VE

4 FP-GROWTH ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Meltem Ayperi Bölükbaş ve Semra Erpolat ÖĞRENME BAŞARISINI DEĞERLENDİRMEDE ID3, BULANIK ID3 VE OLASILIKSAL BULANIK ID3 ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Semra Erpolat YILLARI ARASINDAKİ TÜRKİYE YAĞIŞ VERİLERİNİN TANIMLAYICI VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ Özgür Asar, Elçin Kartal, Sipan Aslan, Muhammed Z. Öztürk, Ceylan Yozgatlıgil, İsmail Çınar, Inci Batmaz, Gülser Köksal, Murat Türkeş ve Hasan Tatlı İMALAT SANAYİNDE KALİTELİ ÜRÜN VE SÜREÇ GELİŞTİRME İÇİN VERİ MADENCİLİĞİ YAKLAŞIMLARI Gülser Köksal ve İnci Batmaz ARA OTURUM 9 Veri Madenciliği/İstatistiksel Hesaplama/Hesaplamalı İstatistik ve Yapay Sinir Ağları Oturum Başkanı: Prof. ReĢat Kasap, Gazi Üniversitesi VARYANSLARIN HETEROJENLİĞİ ALTINDA ORTALAMALARIN EŞİTLİĞİ İÇİN BAZI TESTLER VE KARŞILAŞTIRMALARI Esra Yiğit ve Hamza Gamgam İSTATİSTİK'TE ENTROPİYE DAYALI UYUM ÖLÇÜLERİNİN DİĞER UYUM ÖLÇÜLERİ İLE KIYASLANMASI Atıf Evren FAKTÖR SAYISINININ BELİRLENMESİNDE BİLEŞİK GÜVENİLİRLİĞİ YAKLAŞIMI Gülhayat Gölbaşı Şimşek ve Fatma Noyan SARIMA MODELİ VE ELMAN YAPAY SİNİR AĞININ MELEZ YAKLAŞIMI İLE ANKARA HAVA KALİTESİ VERİLERİNİN ÇÖZÜMLENMESİ Çağdaş Hakan Aladağ, Ufuk Yolcu ve Erol Eğrioğlu GALA YEMEĞĠ B SALONU OTURUM 10 Zaman Serileri Analizi Oturum Başkanı: Prof. Taylan Ula, Yeditepe Üniversitesi İLERİ BESLEMELİ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜ İÇİN GİZLİ TABAKA SAYISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Faruk Alpaslan, Ebrucan Tiring ve Erol Eğrioğlu ANKARA HAVA KİRLİLİĞİ ZAMAN SERİSİNİN ÇÖZÜMLENMESİNDE KLASİK VE BULANIK ZAMAN SERİLERİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Erol Eğrioğlu, Ufuk Yolcu, Çağdaş Hakan Aladağ ve Vedide Rezan Uslu ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BEYİN CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİNDE SİMÜLASYON YARDIMIYLA HASTA BEKLEME SÜRESİNİN AZALTILMASI Faruk Alpaslan, Özge Cağcağ ve Erol Eğrioğlu USD DÖVİZ KURU VERİLERİNİN BULANIK ZAMAN SERİSİ YAKLAŞIMLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ Cem Koçak, Erol Eğrioğlu, Ufuk Yolcu ve Çağdaş Hakan Aladağ ESENBOĞA VE ATATÜRK HAVAALANLARINDAKİ MEVSİMSEL HAREKETLİLİĞİN GÖSTERMELİK DEĞİŞKENLİK YÖNTEMİYLE TESPİT EDİLMESİ Deniz Konak ve Vilda Purutçuoğlu DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ VE KORELASYON BOYUTUNUN KAYIP VERİ ATAMA YÖNTEMLERİNDE BAŞARIM ÖLÇÜTÜ OLARAK KULLANILMASI Sipan Aslan, Ceylan Yozgatlıgil, Cem İyigün ve İnci Batmaz

5 İGS2010 PROGRAMI OTURUM 11 Parametrik Olmayan İstatistik Oturum Başkanı: Dr. Vilda Purutçuoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi PARAMETRİK OLMAYAN BASİT DOĞRUSAL REGRESYON MODELİNDE KATSAYILARIN TAHMİNLEMESİ Mehmet Fatih Karaaslan ve Filiz Karaman DERİNLİKLERE DAYALI YÜZDELİK KONTURLARININ BOOSTRAP YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULMASI İhsan Karabulut ve E.Burcu Mamak Ekinci KARIŞIM DAĞILIMLARI PROBLEMİ İÇİN PARAMETRİK OLMAYAN BİR YAKLAŞIM: OLASILIKLI UZAKLIK KÜMELEME YÖNTEMİ Cem İyigün ARA OTURUM 12 Olasılık Teorisi/Bulanık Mantık ve İstatistik Uygulamaları Oturum Başkanı: Doç. Sevtap Kestel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi EN YÜKSEK M VE EN DÜŞÜK M SKOR LİSTELERİ İLE GENELLEŞTİRİLMİŞ SIRA İSTATİSTİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Halil Tanıl ve Agah Kozan GAUSS RASGELE YÜRÜYÜŞ SÜRECİNİN MAKSİMUMUNUN MOMENTLERİ İÇİN YAKLAŞIK FORMÜLLER Tahir Khaniyev ve Fikri Gökpınar BAĞIMLI DEĞİŞKENİN SİMETRİK BULANIK SAYI OLMASI DURUMUNDA PARAMETRE TAHMİNİ Kamile Şanlı Kula, Türkan Erbay Dalkılıç ve Ayşen Apaydın SAYISAL GÖRÜNTÜLERDE TANECİKLERİN BULANIK YÖNELİMLERİNİN BELİRLENMESİ Orhan Kesemen ve Gülay Karakaya GALA YEMEĞĠ D SALONU OTURUM 13 Stokastik Süreçler Oturum Başkanı: Prof. Aladdin ġamilov, Anadolu Üniversitesi GECİKMELİ ÜÇGENSEL MÜDAHALELİ RASTGELE YÜRÜYÜŞ SÜRECİNİN MOMENTLERİ ÜZERİNE Rovshan Aliyev, Zafer Küçük ve Tahir Khaniyev NORMAL MÜDAHALELİ ÖDÜLLÜ YENİLEME SÜRECİNİN SINIR FONKSİYONELLERİ ÜZERİNE Tahir Khaniyev, İhsan Ünver ve Zulfiyya Mammadova PARETO MÜDAHALELİ YARI-MARKOV RASTGELE YÜRÜYÜŞ SÜREÇİ İÇİN ASİMPTOTİK SONUÇLAR Rovshan Aliyev, Tülay Kesemen ve İhsan Ünver HİSSE SENETLERİ FİYATLANDIRMALARI İÇİN STOKASTİK MODELLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Aladdin Şamilov ve Batuhan Bozdağ GAMMA DAĞILIMLI GEOMETRİK SÜREÇ İLE TAMİR EDİLEBİLEN BİR SİSTEMİN KULLANILABİLİRLİĞİ Nihan Odabaşı ve Halil Aydoğdu LOG-LOGİSTİK DAĞILIM DURUMUNDA GEOMETRİK SÜRECİN PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ

6 İGS2010 PROGRAMI Mahmut Kara ve Halil Aydoğdu A SALONU ÇARġAMBA, 30 HAZĠRAN DAVETLĠ KONUġMACI OTURUMU 4 Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Zeynep Kalaylıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Davetli Konuşmacı: Prof. Fikri Akdeniz, Çukurova Üniversitesi YARIPARAMETRĠK REGRESYON MODELLERĠNDE TAHMĠN YÖNTEMLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ ÖMER SITKI GÜCELĠOĞLU ÖZEL OTURUMU Oturum Başkanı: Prof. Ġsmail Erdem, Başkent Üniversitesi ARALIK ÜZERİNE UYUM İYİLİĞİ TESTLERİ Barış Sürücü ÖLÇÜM YETERLİLİK PARAMETRELERİNİN TAHMİN EDİCİLERİ VE GÜVEN ARALIKLARI Ümit Yaman, Yunus Akdoğan, Ahmet Pekgör ve Coşkun Kuş İSTATİSTİK ÖĞRENCİLERİNİN SES (SOSYO EKONOMİK STATÜ) PUANLARI Doğan Yıldız ve Atıf Ahmet Evren ARA OTURUM 14 Modelleme/Benzetim Oturum Başkanı: Doç. A. Sinan Türkyılmaz, Hacettepe Üniversitesi KISMİ EN KÜÇÜK KARELER REGRESYONU İÇİN MODEL SEÇME KRİTERLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Elif Bulut ve Özlem Gürünlü Alma UYARLANMIŞ DURBİN TESTİ İÇİN PERMÜTASYON TESTİ VE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Fikri Gökpınar ve Hülya Bayrak TÜRKİYE İKLİM BÖLGELERİNİN HİYERARŞİK KÜMELEME YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Elçin Kartal Koç, Fidan M. Fahmi, Cem İyigün, Vilda Purutçuoğlu, İnci Batmaz ve Gülser Köksal SEMPOZYUM DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI KÜLTÜREL TUR

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi International 7 th Statistics Congress. 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya 28 April - 01 May 2011 Antalya

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi International 7 th Statistics Congress. 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya 28 April - 01 May 2011 Antalya Uluslararası 7. İstatistik Kongresi 8 Nisan - 01 Mayıs 011 Antalya 8 Nisan - 01 Mayıs 011 Antalya İçindekiler Düzenleme Kurulu Organization Committee... 19 Bilim Kurulu Scientific Committee... 19 Danışma

Detaylı

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI

12.ULUSLARARASI İSTATİSTİK ÖĞRENCİ KOLOKYUM PROGRAMI 08:30 12:00 09:00 10:00 10:00 10:30 BİLDİRİ OTURUMU 1 10:30 12:00 12:00 13:00 KAYIT AÇILIŞ ÇAY / KAHVE ARASI SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 Arş. Gör. Selma TOKER Arş. Gör. Ersin YILMAZ

Detaylı

15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1

15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1 15. EYİ KABUL EDİLEN SÖZLÜ/POSTER BİLDİRİLER Bildiri No Bildiri Adı Yazar_1 Yazar_2 Yazar_3 Yazar_4 1 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN İLLERDEKİ OY ORANLARININ VE BELİRLEYİCİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER 12.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOLOKYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİLER S.N. Üniversite Adı Bildiri Adı Ad-Soyad Bildiri Türü 1 Afyon Kocatepe KARAR VERME YÖNTEMLERİ Seçil ARAZ 2 Afyon Kocatepe TÜRKİYE GENELİNDE SİNEMA

Detaylı

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS

XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS MAY 24 28, 2013 DUMLUPINAR UNIVERSITY DEPARTMENT OF ECONOMETRICS ABSTRACTS OF ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS

Detaylı

XIII. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

XIII. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI XIII. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI Editör: Doç. Dr. Erdem Karabulut Yardımcı Editörler: Doç. Dr. Ersin Öğüş Doç. Dr. Atilla Halil Elhan Yrd. Doç. Dr. Serdar Kenan Köse 12-14 Eylül

Detaylı

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL: IST101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA I (223) Bilgisayar Donanımı, İşletim Sistemleri, Windows Kullanımı, Microsoft Word,

Detaylı

27 29 Eylül 2012, İzmir. Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü & Üretim Araştırmaları Derneği. http://uas2012.gediz.edu.

27 29 Eylül 2012, İzmir. Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü & Üretim Araştırmaları Derneği. http://uas2012.gediz.edu. 27 29 Eylül 2012, İzmir Gediz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü & Üretim Araştırmaları Derneği http://uas2012.gediz.edu.tr 12.ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMUNA BAŞLARKEN Ülkemizin ve dünyanın

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulamaya Konulan Bölümümüz Yeni Lisans Programına Ait Dersleri İçerikleri

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP KURULLAR ÜNİVERSİTE SENATOSU REKTÖR Prof.Dr. Recep BİRCAN DEKAN V. Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI 23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI KONFERANS KURULLARI ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Cemil ÇELİK (İnönü Üniversitesi, Rektör) KURULTAY BAŞKANLARI Prof. Dr. A. Enis ÇETİN Doç. Dr. Mehmet Emin

Detaylı

SİU-2009 TEKNİK PROGRAMI

SİU-2009 TEKNİK PROGRAMI SİU-2009 TEKNİK PROGRAMI 1. Gün Genel Program (9 Nisan 2009) Saat Olay 09.00-09.30 Açılış 09.30-10.30 Davetli Konuşmacı: Kai Kuang Ma (Super-resolution Imaging) 10.30-10:45 Kahve Molası Salon 10.45-12:30

Detaylı

09.45-10.45 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Andrew C. Singer Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu) 10:45-11:00 Çay-Kahve Arası 11:00-12:30 OTURUM 1-1

09.45-10.45 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Andrew C. Singer Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu) 10:45-11:00 Çay-Kahve Arası 11:00-12:30 OTURUM 1-1 SİU 2014 TEKNİK PROGRAMI I. GÜN 23 Nisan 2014, Çarşamba 08.00-09.00 KAYIT 08:45 9:45 AÇILIŞ (Hasan Turan Konferans Salonu) 1. Kurultay Başkanı Konuşması 08:45-08:50 2. Üniversite Yönetimi Hoş geldin konuşması

Detaylı

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ

YAEM'2011. YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ YAEM'2011 YÖNEYLEM ARAġTIRMASI ve ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ 31. ULUSAL KONGRESĠ "BiliĢim Çağında Yöneylem AraĢtırması ve Endüstri Mühendisliğinde Yeni Eğilimler" BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ EDĠTÖRLER Doç.Dr. Cemalettin

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30-11:00 Salon A Konferans Açılış Salonu 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30-13:00 A Konferans Salonu B Likya C Myra D Aspendos E Perge AKADEMİK

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI PYYK- 2014 Antalya

3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI PYYK- 2014 Antalya 6 KASIM 2014 Perşembe 3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI PYYK- 2014 Antalya 6 KASIM 2014 Perşembe 09.30-10.00 KAYIT 10.00-10.30 Açılış Konuşmaları: (PAMFİLYA II Ana Salon) 10.30-11.15 Çağrılı

Detaylı

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Sıra No Bildiri No Ad Soyad 2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Bildiri Başlığı 1 1 Esra KAHYA OZYİRMİDOKUZ- Raian ALİ Mining a Social Technical System s Feedback 2 2 Ahmet Gürkan YÜKSEK-Ebru

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI

11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 2-6 Nisan 2007 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

ÜAS 2014 PROGRAM 10.00-11.00 SEMPOZYUM AÇILIŞI 11.00-12.00 ŞENER MUTER MESS EĞİTİM VAKFI YÖN. KUR. ÜYESİ

ÜAS 2014 PROGRAM 10.00-11.00 SEMPOZYUM AÇILIŞI 11.00-12.00 ŞENER MUTER MESS EĞİTİM VAKFI YÖN. KUR. ÜYESİ ÜAS 2014 PROGRAM B-KONFERANS SALONU 10.00-11.00 SEMPOZYUM AÇILIŞI 11.00-12.00 ŞENER MUTER MESS EĞİTİM VAKFI YÖN. KUR. ÜYESİ KÜRESEL REKABET, INOVASYON VE ÜRETİM YÖNETİMİ KONULARINDA STRATEJİK ÖNLEMLER

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ASYU 2014 9-10 Ekim 2014, İzmir Düzenleyen Kuruluş İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Destekleyen Kuruluş Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Yöneylem Araştırması Derneği

Yöneylem Araştırması Derneği Yöneylem Araştırması Derneği Organizasyon Sekreteryası ASTERYA Kongre Hizmetleri Tel: 0.312.2101545 Faks: 0.312.2101560 www.asterya.com ÖNSÖZ Değerli YAEM Katılımcısı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 20-23 Ağustos 2013 Didim, Aydın DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Mevlüt TÜRE Doç. Dr. İmran KURT ÖMÜRLÜ Araş. Gör. Merve KATRANCI

Detaylı

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer 1 KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Yönetim Kurulu Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Dilek Güldal Prof.Dr. Nafiz Bozdemir Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. Vildan

Detaylı

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler içinde olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Doğu 23.04.2015 1 Akdeniz Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte n Sucu Dağ Serdar Aydın,

Detaylı